ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π3 Ιούλιος 2006 κορωνίδα Κορωνίδα Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Λτδ τηλ (00357) , Φαξ (00357)

2 Σελ. 2 Έργο Ερευνητικό Πρόγραµµα: Ορθολογιστική αειφόρος διαχείριση των οµβρίων υδάτων και των τα ύδατα Περιγραφή Εργασίας Εξέλιξη έλτα των Ποταµών και Παραλιών της Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.0 O ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 3.0 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 4.0 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α Χάρτες

3 Σελ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το Πρόβληµα Η Κύπρος αντιµετώπιζε ανέκαθεν πρόβληµα λειψυδρίας. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού υιοθετήθηκε, τη δεκαετία του 1960, η πολιτική «ούτε σταγόνα νερού να µη χάνεται στη θάλασσα». Αυτή η πολιτική είχε ως αποτέλεσµα το σχεδιασµό και την κατασκευή υδατοφρακτών σε όλους σχεδόν τους κύριους ποταµούς του νησιού. Οι υδατοφράκτες κατακρατούν όµως όχι µόνο όµβρια ύδατα αλλά και ιζήµατα που παρασύρονται από τη ροή του νερού. (π.χ. Υδατοφράκτης Ευρέτου, Ποταµός Χρυσοχού: 30,000 κυβικά µέτρα ιζηµάτων ανά έτος) Η φράξη της ροής των ιζηµάτων έχει δύο σηµαντικές άµεσες αρνητικές επιπτώσεις: 1. Μείωση της χωρητικότητας του υδατοφράκτη 2. Αποκοπή της τροφοδοσίας µε ιζήµατα της κοίτης του ποταµού, της εκβολής του (δέλτα του ποταµού) και της παράκτιας ζώνης και έναρξη της διάβρωσης της παράκτιας ζώνης. (π.χ. Υποχώρηση ακτογραµµής στην εκβολή του ποταµού Χρυσοχού: 60 µέτρα σε διάστηµα 30 χρόνων) Για αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών εφαρµόζονται µέτρα όπως: Εκσκαφή/ συλλογή ιζηµάτων από τους υδατοφράκτες και απόρριψή τους στη γύρω περιοχή Κατασκευή έργων προστασίας της παραλίας από διάβρωση Η προσέγγιση αυτή αποτελεί θεραπεία των συµπτωµάτων και όχι της αιτίας του προβλήµατος. Για την «Αειφορία» απαιτείται ορθολογική διαχείριση των ιζηµάτων, διατήρηση της ανάπτυξης των δέλτα των ποταµών και εµπλουτισµός των παραλιών µε ιζήµατα.

4 Σελ Ερευνητικό Πρόγραµµα Το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) χορηγεί ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο αποσκοπεί στην διερεύνηση ορθολογικών εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των ιζηµάτων και στην ανάπτυξη εφικτών, αποτελεσµατικών και αποδοτικών µεθόδων αποκατάστασης/ διατήρησης του εµπλουτισµού των ποταµών και παράκτιων περιοχών µε ιζήµατα και στην ανάπτυξη πολιτικής για αειφόρο διαχείριση των οµβρίων υδάτων και των. Στο ερευνητικό αυτό έργο συµµετέχουν πρόσωπα από διάφορους τοµείς. Η δοµή της κύριας ερευνητικής οµάδας είναι: Συντονιστής Έργου και Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Αντώνης Τουµαζής (Κορωνίδα) Συνεργάτες: ρ. Κυριάκος Κύρου (Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων) Νίκος Ιακώβου (Κλάδος Θαλασσίων Έργων, Τµ. ηµοσίων Έργων) Ιάσωνας Σοφός Στέλιος Ζερβός ρ. Γιώργος Αναστασάκης (Αν. Καθηγητής, Παν. Αθηνών) ρ Φλώρος Παντελή (Κορωνίδα) ήµητρα Χατζηλοϊζή (Κορωνίδα) 1.3 Εξέλιξη έλτα Ποταµών και Παραλιών Το ερευνητικό έργο αποτελείται από ενδιάµεσες φάσεις/ δέσµες εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων εκδίδονται διάφορες εκθέσεις (παραδοτέα). Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τη δηµιουργία και εξέλιξη των δέλτα των ποταµών και των παραλιών της Κύπρου µέσα από ιστορικές, αρχαιολογικές, γεωλογικές πηγές.

5 Σελ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο σχηµατισµός της Κύπρου άρχισε µε τη µετακίνηση της αφρικανικής και της ευρασιατικής πλάκας. Η καταβύθιση της αφρικανικής πλάκας κάτω από την ευρασιατική πλάκα, είχε σαν αποτέλεσµα την άσκηση πίεσης στον ωκεάνιο φλοιό και στον ανώτερο µανδύα της γης που αναγκαστικά ανυψώθηκε και βγήκε τελικά έξω από τη θάλασσα. Με την ανύψωση αυτή σχηµατίστηκε η «σπονδυλική στήλη» της Κύπρου, η οροσειρά του Τροόδους. Σχήµα 2.1: Σχηµατική απεικόνιση της δηµιουργίας του Οφιολιθικού του Τροόδους (Α) και της γεωλογικής εξέλιξης της Κύπρου (Β- ) (Πηγή: Τµ. Γεωλογικής Επισκόπησης)

6 Σελ. 6 Πριν από περίπου 20 εκατοµµύρια χρόνια εµφανίστηκε η πρώτη ξηρά, στην περιοχή του Τροόδους. Κατά τη µέσο Μειοκάινη περίοδο, ένα µικρό νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα, εκεί όπου σήµερα βρίσκεται ο Όλυµπος. Η ανυψωτική κίνηση συνεχίστηκε και κατά την Πλειστόκαινη περίοδο, η οποία αρχίζει πριν 1,8 εκατοµµύρια χρόνια περίπου. Κατά την περίοδο αυτή, λόγω της ισχυρής ανοδικής κίνησης του Τροόδους µε κέντρο τον Όλυµπο, το Τρόοδος ανέρχεται στα σηµερινά επίπεδα, δηλαδή m περίπου, από την επιφάνεια της θάλασσας και υφίσταται έντονη διάβρωση. Τα προϊόντα της διάβρωσης, αρχίζουν να καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος της Μεσαορίας και των παρυφών του Τροόδους. Πολυάριθµες υποθέσεις και θεωρίες έχουν δηµοσιευθεί για τη τεκτονική εξέλιξη της ανατολικής Μεσογείου. Η πιο ευρέως αποδεκτή θεωρία για την τεκτονική εξέλιξη της Κύπρου αναφέρει ότι η συγκλίνουσα κίνηση της αφρικανικής και της ευρασιατικής πλάκας, διατάραξε τη διάταξη µικροπλάκων που κινήθηκαν βορειότερα. Οι µικροπλάκες αυτές είχαν δηµιουργηθεί από τον κατατεµαχισµό του βόρειου περιθωρίου της Αφρικής. Μία σύγκρουση κάποιας µικροπλάκας µε τον σχηµατισθέντα ωκεάνιο φλοιό του Τροόδους και ταυτόχρονα η συνεχιζόµενη πίεση της αφρικανικής πλάκας, ανάγκασαν το Τρόοδος, µέρος του οποίου ευρισκόταν ακόµη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε µία σταδιακή περιστροφή 90 ο (A.H.F. Roberson, N.H.Woodcock,1979), σε αντιωρολογιακή φορά. Η περιστροφή αυτή, σε συνδυασµό µε την πίεση της αφρικανικής πλάκας, επηρέασε κάποια µικρόπλακα και δηµιούργησε έντονες τεκτονικές διαταραχές βόρεια έως βορειοανατολικά του Τροόδους. Επακόλουθο ήταν η µεταµόρφωση (ανακρυστάλλωση), η πτύχωση και ο θρυµµατισµός εναποθέντων ασβεστόλιθων και άλλων πετρωµάτων που ανήλθαν και αναδύθηκαν από τη θάλασσα, σχηµατίζοντας έτσι την οροσειρά του Πενταδακτύλου κατά το Ανώτερο Μειόκανο. Έτσι πριν από 15 εκατοµµύρια χρόνια περίπου, έχουµε το σχηµατισµό δύο νησιών, το Τρόοδος και ο Πενταδάκτυλος. Ο θαλάσσιος χώρος µεταξύ των δύο νησιών, δηλαδή η σηµερινή κεντρική πεδιάδα της Κύπρου, η Μεσασορία, καθώς και οι υπόλοιπες περιοχές γύρω από τα δύο νησάκια, καλύπτονταν από αβαθή µέχρι και βαθιά νερά. Ο βυθός της θάλασσας στις περιοχές αυτές, δεχόταν υλικά προερχόµενα από διάβρωση τόσο των πετρωµάτων του Τροόδους όσο και του Πενταδακτύλου. Σιγά-σιγά δηµιουργήθηκαν

7 Σελ. 7 λιµνοθάλασσες που αποκόπηκαν από την υπόλοιπη θάλασσα, ενώ συνεχιζόταν και η ανυψωτική κίνηση µέχρι και το Πλειστόκαινο. Η τελική διαµόρφωση της Κύπρου ήταν αποτέλεσµα αφενός της διακύµανσης της στάθµης της θάλασσας κατά τις περιόδους των παγετώνων του Πλειοστοκαίνου και αφετέρου της διαφορικής ανύψωσης του νησιού.

8 Σελ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 3.1 ΤΡΟΟ ΟΣ Ο ορεινός όγκος του Τροόδους, είναι ελλειπτικής µορφής και καταλαµβάνει το κεντρικό-δυτικό τµήµα της Κύπρου. Η έκταση του είναι km 2, περίπου, και αποτελείται από πυριγενή Οφιολιθικά πετρώµατα 90 εκατοµµυρίων χρόνων. Το Οφιολιθικό σύµπλεγµα του Τροόδους θεωρείται ότι αποτελεί µέρος ενός αρχαίου ωκεάνειου φλοιού, ωκεανού Τηθύ και του ανώτερου µανδύα της γης.(s. Jowitt) Τα πετρώµατα της οροσειράς του Τροόδους είναι γενικά αδιαπέρατα, εκτός από τις περιπτώσεις ρηγµάτων που αφθονούν στην περιοχή. Το αδιαπέρατο των πετρωµάτων συναρτήσει µε τη µεγάλη κλίση των πλαγιών, συντελούν ώστε το µεγαλύτερο µέρος της βροχόπτωσης, να καταλήγει στους ποταµούς. Από τα βουνά του Τροόδους πηγάζουν όλοι οι µεγάλοι ποταµοί της Κύπρου, οι οποίοι µεταφέρουν ιζήµατα και νερό στις πεδιάδες. Σχήµα 3.1 Present day drainage of southern Cyprus (A. Poole and A. Rodertson, 1998) (Χάρτης απορροής) Η οροσειρά του Τροόδους είναι ο δηµιουργός του ήπιου κλίµατος της Κύπρου και το

9 Σελ. 9 οφιολιθικό σύµπλεγµα του Τροόδους είναι το «θεµέλιο», πάνω στο οποίο κτίστηκε το νησί, είναι όπως έχει προαναφερθεί, η γεωλογική και µορφολογική «σπονδυλική στήλη» της Κύπρου. Τυπικό παράδειγµα προηγούµενου µικρού νησιού που ενώθηκε µε τη ξηρά, µε τα ιζήµατα που µεταφέρονταν από τους ποταµούς που πηγάζουν από την οροσειρά του Τροόδους, αποτελεί η χερσόνησος του Ακρωτηρίου. Οι αποθέσεις των ποταµών Κούρη και Γαρύλλη και οι αποθέσεις της θάλασσας ένωσαν το νησί µε την υπόλοιπη ξηρά αποµονώνοντας ένα κοµµάτι θάλασσας στο µέσο του Ακρωτηρίου, τη σηµερινή αλυκή της Λεµεσού. Το τελευταίο µέρος της δηµιουργίας του Ακρωτηρίου και της αποµόνωσης της αλυκής της Λεµεσού µπορούµε να το επιβεβαιώσουµε και µέσα από χάρτες. Σε χάρτες που χρονολογούνται πριν από το µέσο περίπου του 16 ου αιώνα, παρατηρούµε ότι στη θέση όπου σήµερα βρίσκεται η αλυκή της Λεµεσού παρουσιάζεται ένας κλειστός κόλπος.(παράρτηµα Α-Χάρτες) 3.2 ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟΣ Ο Πενταδάκτυλος βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του νησιού, σε µικρή απόσταση από τη θάλασσα, είναι µία στενή και επιµήκης οροσειρά µε ψηλές και απόκρηµνες βουνοκορφές, κατακόρυφες πλαγιές, βαθιά φαράγγια και µικρές κοιλάδες στις οποίες ρέουν µικροί ποταµοί. Η επίδραση των ορογενικών κινήσεων που δηµιούργησαν τον Πενταδάκτυλο, µαζί µε τεκτονικές κινήσεις προκάλεσαν ανακατατάξεις στα πετρώµατα του, µε αποτέλεσµα σήµερα τα παλαιότερα στρώµατα ασβεστόλιθου να βρίσκονται πάνω από νεότερα. Τα καρστικά φαινόµενα που χαρακτηρίζουν τα ασβεστολιθικά πετρώµατα της οροσειράς, δηµιούργησαν υπόγειες σπηλιές µε σταλακτίκες και σταλαγµίτες, κατακρηµνίσεις και κουφώµατα. Έτσι µια ποσότητα νερού διείσδυσε στα υδροπερατά πετρώµατα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία στους πρόποδες της οροσειράς των γνωστών κεφαλοβρύσων της Κυθρέας, της Λαπήθου και του Καραβά. Η καρστική τοπογραφία, παρά την παρουσία του ασβεστόλιθου στην οροσειρά, δεν είναι τόσο έντονη και βοήθησε περισσότερο στη δηµιουργία ποταµών παρά στην αποθήκευση νερού.

10 Σελ. 10 Σχήµα 3.2 (A. H. F. Robertson, 1998) (Χάρτης στρωµατογραφίας) 3.3 ΜΕΣΑΟΡΙΑ Σαν πεδιάδα αλλουβιακών αποθέσεων, µπορεί να χαρακτηριστεί η κεντρική πεδιάδα της Κύπρου που εκτείνεται από τα δυτικά στον κόλπο της Μόρφου µέχρι τον κόλπο της Αµµοχώστου, στα ανατολικά και βρίσκεται µεταξύ των οροσειρών του Τροόδους και του Πενταδακτύλου. Τα πετρώµατα της κεντρικής πεδιάδας είναι από τα πιο πρόσφατα της Κύπρου, είναι ιζηµατογενούς προέλευσης και µεταφέρθηκαν από τον Πενταδάκτυλο και το Τρόοδος και εναποτέθηκαν στο βυθό της θάλασσας, ακριβώς εκεί όπου βρίσκεται σήµερα η κεντρική πεδιάδα. Μετά τη δηµιουργία των οροσειρών του Τροόδους και του Πενταδακτύλου, η µεταξύ τους περιοχή ήταν µία βαθιά τάφρος. Κατά το τέλος της Μειόκαινης περιόδου και

11 Σελ. 11 στις αρχές της Πλειόκαινης περιόδου, η τάφρος άρχισε να γεµίζει µε τα προϊόντα διάβρωσης των εκρηξιγενών πετρωµάτων του Τροόδους και των ασβεστολίθων του Πενταδακτύλου. Στο κέντρο της πεδιάδας εναποτέθηκαν ίλυς και άργιλοι και στο ανατολικό και δυτικό τµήµα χονδρόκοκκοι ψαµµίτες και ασβεστολιθικοί ψαµµίτες. Στο νότιο τµήµα, κοντά στα κράσπεδα του Τροόδους, αποτέθηκαν αργότερα χονδρόκοκκοι ψαµµίτες, κλαστικά ιζήµατα και άργιλοι (σχηµατισµοί Λευκωσίας και Αθαλάσσας).(A. H. F. Robertson, 1998) Οι διάφορες τεκτονικές κινήσεις που ακολούθησαν, έφεραν τα στρώµατα της τάφρου στην επιφάνεια και η θάλασσα υποχώρησε. Με την υποχώρηση της θάλασσας αρχίζει η περίοδος της διάβρωσης των στρωµάτων της πεδιάδας, οι οποίοι µε τη σειρά τους αποθέτουν µεγάλες ποσότητες κροκάλων, άµµων, ιλύος και αργίλων κοντά στις εκβολές τους, δελταϊκές αποθέσεις, αυξάνοντας έτσι την έκταση της ξηράς σε βάρος της θάλασσας. Οι ασβεστολιθικοί ψαµµίτες στο νοτιοανατολικό τµήµα και οι δελταϊκές αποθέσεις και οι παλαιότεροι ψαµµίτες στο δυτικό τµήµα αποτέλεσαν κατόπιν, τις δύο κυριότερες λεκάνες της Κύπρου, τις λεκάνες των Κοκκινοχωριών και της Μόρφου.

12 Σελ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Όπως περιγράφεται πιο πάνω το θαύµα της φύσης, ο υγιής, ανεπηρέαστος και ο αειφόρος κύκλος του νερού και κατά συνέπεια των ιζηµάτων, γέννησαν- δηµιούργησαν την Κύπρο. Ιστορικές όµως αναφορές από αρχαίους γεωγράφους όπως το Στράβωνα για τις ακτές της Κύπρου, αρχαιολογικές πηγές και αρχαίοι χάρτες είναι ένα ακόµη τεκµήριο στα χέρια µας από το οποίο µπορεί να διαφανεί ότι η εξέλιξη των δέλτα των ποταµών,ακόµη και κατά την πιο πρόσφατη ιστορία, δηµιούργησε νέες εκτάσεις για το νησί. Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου. Η γεωγραφική της αυτή θέση είναι που την έκανε το σταυροδρόµι των πολιτισµών σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά και ένα συνεχώς διεκδικούµενο τόπο. Η Κύπρος ενώ ως νησί είναι αποµονωµένη από τις κοντινές στεριές, είναι συνάµα και ορατή από αυτές. Η επικοινωνία µε τις γύρω ηπειρωτικές ακτές φαίνεται και από το πλήθος των αρχαίων λιµανιών της Κύπρου. Από αναφορές σε αρχαία συγγράµµατα, από ερείπια και αρχαιολογικές ανασκαφές, φαίνεται η ύπαρξη 19 συνολικά αρχαίων λιµανιών (Νικολάου, 1966): 1. η Σαλαµίνα, 2. η Αρσινόη- Αµµόχωστος, 3. η Λεύκολλα, 4. το Κίτιον, 5. η Αµαθούς, 6. το Κούριον, 7. η Παλαίπαφος, 8. το ακρωτήριον Ζεφύριον, 9. η Αρσινόη (µεταξύ Ζεφυρίου και Νέας Πάφου), 10. η Νέα Πάφος, 11. το Μάριον, 12. τα Λιµένια, 13. οι Σόλοι, 14. το Μέλαβρον (κοντά στην Αγία Ειρήνη), 15. η Λάπηθος,

13 Σελ η Κερύνεια, 17. η Μακαρία (ανατολικά της Κερύνειας κοντά στην Καλογραία), 18. η Καρπασία και 19. η Ουρανία. Η ανθρώπινη παρουσία, σύµφωνα µε αρχαιολογικές ενδείξεις µαρτυρείται στο νησί από την 9 η χιλιετία π.χ. Η επικοινωνία µε τις γειτονικές ακτές, παρόλο που υπάρχει, δεν παρέχει κατάλοιπα εγκαταστάσεων, µέχρι και την Πρώιµη εποχή του χαλκού. Με τη µετάβαση στη Μέση εποχή του Χαλκού, τέλος 3 ης χιλιετίας, στο νησί παρουσιάζονται νέα πολιτιστικά στοιχεία και έντονη οικονοµική δραστηριότητα. Αυτό µαρτυρεί µία πιο τακτική επικοινωνία µε τη Συροπαλαιστίνη προς τα ανατολικά και της Ακτή της Λυκίας προς το βορρά. Η Κύπρος αρχίζει να αναφέρεται σε κείµενα της εποχής µε το όνοµα Αλάσια, ως χαλκοπαραγωγός χώρα. Κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζονται και τα πρώτα εισηγµένα αντικείµενα από τη Μινωική Κρήτη, καθώς επίσης και το πρώτο πήλινο οµοίωµα πλοίου. Κέντρα επικοινωνίας, κατά την περίοδο αυτή, φαίνεται ότι ήταν η περιοχή της Μόρφου και η περιοχή της Λαπήθου στα βόρεια του νησιού και προς το τέλος της περίοδο (16 ος αι. π.χ.), η Καλοψίδα στα νότια του νησιού. Για τα κέντρα αυτά δεν µπορούµε να µιλήσουµε για συγκεκριµένες θέσεις ή εγκαταστάσεις. Κατά την Ύστερη εποχή του χαλκού, ο προσανατολισµός του νησιού µετατοπίζεται προς τη συροπαλαιστινιακή ακτή. Κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζονται και οι πρώτες πόλεις για τις οποίες υπάρχουν πια αποδείξεις ότι διαθέτουν λιµάνια. Κατά τον 14 ο αι. π.χ., εµφανίζεται το πρώτο κύµα των Μυκηναίων, στην Κύπρο, αρχικά ως εµπόρων και στη συνέχεια ως αποίκων. Η Έγκωµη και το Κίτιον, θα φθάσουν κατά την περίοδο αυτή στο ανώτατο σηµείο οργάνωσης και ανάπτυξης. 4.1 Καλοψίδα-Έγκωµη-Σαλαµίνα-Αρσινόη Η Καλοψίδα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι, ήταν η πρωτεύουσα της ανατολικής πεδιάδας, δεν ήταν ούτε παραλιακή πόλη, ούτε βρισκόταν επί το χώρο εξόρυξης του

14 Σελ. 14 χαλκού. Η Καλοψίδα βρισκόταν στο ενδιάµεσο και έτσι µπορούσε να ελέγχει από ίση απόσταση τους πρόποδες και το λιµάνι. Το λιµάνι της Καλοψίδας ήταν η Έγκωµη, η οποία δηµιουργήθηκε επί τούτου. Η Έγκωµη θα αποτελέσει το επίνειο της Καλοψίδας και τελικά θα την αντικαταστήσει. Η πεδιάδα της Μεσαορίας, (όπως και η πολύ µικρότερη δυτική πεδιάδα της Μόρφου, ήταν άλλοτε θάλασσα),επεκτάθηκε από τις προσχώσεις των ποταµών που πηγάζουν απο το Τροόδος (Μαραγκού, 1997). Η Έγκωµη, βρίσκεται κοντά στις εκβολές του Πεδιαίου και απέχει σήµερα τρία χιλιόµετρα από τη Σαλαµίνα/ ακτογραµµή και δέκα από τη σύγχρονη πόλη της Αµµοχώστου. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στην περιοχή της εκβολής του Πεδιαίου πρέπει να βρισκόταν το λιµάνι της Έγκωµης και αργότερα της Σαλαµίνας των Γεωµετρικών χρόνων. Το νότιο αυτό λιµάνι τίθεται βαθµιαία εκτός λειτουργία, πιθανώς λόγω των προσχώσεων του Πεδιαίου, η πόλη στερείται λιµανιού µέχρι τα χρόνια του Ευαγόρα και παρατηρείται µια κίνηση της πόλης προς τα βόρεια. Ο Ευαγόρας επαναφέρει σε λειτουργία ως εµπορικό, το παλιό λιµάνι, που βρισκόταν κατά µήκος της ακτής στα νότια της πόλης και το περιλαµβάνει στα τείχη της πόλης. Ενδεχοµένως να ιδρύει ένα νέο δεύτερο κρυφό πολεµικό λιµάνι στα βόρεια, το οποίο αποτελείτο από µία µακρόστενη λωρίδα θάλασσας κατά µήκος της ανατολικής ακτής της πόλης. Το λιµάνι αυτό ήταν επίσης κατάλληλο να δέχεται πλοία που κατέφευγαν για να προστατευθούν από τις καταιγίδες και το χειµώνα. (Ψευδοσκύλλαξ: «Σαλαµίς ελληνίς, λιµένα έχουσα κλειστόν χειµερινόν»). Από τα µέσα του 11 ου αι. µέχρι τον 4 ο αι. π.χ.. το λιµάνι αυτό ήταν το σηµαντικότερο που διέθετε η Κύπρος, αφού η θέση του ευνοούσε το εµπόριο τόσο µε την Ανατολή, όσο και µε το Αιγαίο. Στο τέλος του 4 ου ως πολεµικό λιµάνι µάλλον χρησιµοποιείται το νότιο, ενώ το βόρειο, εάν υπήρχε τίθεται, εκτός λειτουργίας. Προς το τέλος του 4 ου αι. π.χ., η σπουδαιότητα του λιµανίου µειώθηκε, αφού το 306 π.χ., κατά την πολιορκία της πόλης από το ηµήτριο Πολιορκητή, η είσοδος του έκλεισε σχεδόν από τις προσχώσεις. (Μαραγκού, 1997)

15 Σελ. 15 Στα Στρατηγήµατα του, ο Πολύαινος, στην περιγραφή του για τη ναυµαχία µεταξύ ηµητρίου και Πτολεµαίου αναφέρει ότι ο ηµήτριος κρύβεται στη βόρεια πλευρά της Σαλαµίνος, άρα είναι απίθανο να βρίσκεται εκεί το πολεµικό λιµάνι της Σαλαµίνας. («Ο ηµήτριος επειδή δεν είχε αρκετά πλοία να πολεµήσει προς διακόσιες µαζί τριήρεις, αφού έπλευσε γύρω από το ακρωτήρι πιο πάνω από τη Σαλαµίνα, κρυβόταν κάτω από κάτι κατσάβραχα, που σχηµάτιζαν λιµάνι, αναµένοντας τη στιγµή για εξόρµηση. Κι όταν ο Πτολεµαίος, µη βλέποντας τούς πίσω από τα κατσάβραχα, άραξε σ ένα αµµουδερό καλό αραξοβόλι ανοικτό, κι ήταν γύρω στην αποβίβαση τα στρατεύµατα του, φάνηκε επιστρέφοντας ο ηµήτριος και ο στόλος του») Σύµφωνα µε τον Στράβωνα, η Αρσινόη, ήταν πόλη µε λιµάνι, που θεµελιώθηκε το 274 π.χ.. Η Αρσινόη, ίσως να ιδρύθηκε ως το επίνειο της Σαλαµίνας, ή ακόµα ως ένα δεύτερο λιµάνι επειδή εκείνο της Σαλαµίνας αντιµετώπιζε προβλήµατα απόφραξης από τις προσχώσεις του ποταµού Πεδιαίου. (Μαραγκού, 1997) 4.2 Κίτιον Η περιοχή γύρω από το Κίτιον κατοικήθηκε από τη νεολιθική και χαλκολιθική εποχή. Η Αλυκή πρόσφερε στη περιοχή ένα φυσικό και ασφαλές λιµάνι. Η Αλυκή κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας είχε πολύ µεγαλύτερη έκταση από αυτή που έχει σήµερα, είχε άµεση πρόσβαση στη θάλασσα. (Μαραγκού, 1997). Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν αναπτύξει στενές σχέσεις και εµπορικές επαφές µε την κοντινή συροπαλαιστινιακή ακτή, αλλά και µε το ευρύτερο Αιγαίο. Το λιµάνι της αλυκής, κατά τη διάρκεια της εποχής του χαλκού, ως κυριότερη δραστηριότητα είχε η εξαγωγή του χαλκού. Προς το τέλος της εποχής του χαλκού η ζωή στους οικισµούς που δηµιουργήθηκαν κοντά στο λιµάνι παύει να υπάρχει. Ένας από τους λόγους αυτής της ξαφνικής εγκατάλειψης είναι το γεγονός ότι το λιµάνι, λόγω πληθώρας προσχώσεων, σταµάτησε να έχει άµεση πρόσβαση στη θάλασσα. Έτσι, ένα από τα βασικότερα και ασφαλέστερα λιµάνια της εποχής έπαψε να υφίσταται, και στο χώρο αυτό δηµιουργήθηκαν µικρές αλυκές.

16 Σελ. 16 Στη συνέχεια ο κόσµος του λιµανιού µετακινήθηκε προς το βορρά, προς το άλλο λιµάνι που συνυπήρχε µε αυτό της αλυκής. Το λιµάνι αυτό βρισκόταν στους πρόποδες ενός λόφου στην τοποθεσία Παµπούλα. Ο Στράβωνας αναφέρετε στο λιµάνι αυτό ως «κλειστός λιµήν», ένα κατεξοχήν πολεµικό λιµάνι, που πρόσφατα έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη της γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής. Σχήµα 4.1:Η περιοχή του Κιτίου. Η ακτογραµµή κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων. (Κ. Νικολάου, 1976)

17 Σελ Αµαθούντα Παρόµοια τύχη είχε και η πόλη της Αµαθούντας. Η Αµαθούντα ήταν σε προνοµιακή γεωγραφική θέση, ο συνδυασµός, της φυσικής προστασίας του βουνού και της παρουσίας του όρµου, ένας φυσικός κόλπος, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σηµαντικό λιµάνι, είναι σπάνιος για τα δεδοµένα της Κύπρου. Ο λόφος της ακρόπολης και τα τείχη δεσπόζουν στο τοπίο, φυσική προστασία για την πόλη που βρισκόταν µέσα στα τείχη, αλλά και παρατηρητήριο µοναδικό για τις κινήσεις στη θάλασσα. Οι δυνατοί όµως δυτικοί άνεµοι της περιοχής, εύκολα πρόσχωσαν, και στη περίπτωση αυτή, το λιµάνι µε άµµο που µετέφερε ο ποταµός της Γερµασόγειας. (Μαραγκού, 1997) Ηλεκτροµαγνητικές έρευνες και ανασκαφές έχουν δείξει, ότι η Αµαθούντα είχε ένα εσωτερικό λιµάνι, µια εσωτερική λεκάνη, που τοποθετείται σήµερα ακριβώς κάτω από τον παλιό δρόµο και την Αγορά. Έχουν βρεθεί η είσοδος του λιµανιού, που πρόσφερε προστασία από τους ανέµους, και τη δυνατότητα ανέλκυσης πλοίων. Το λιµάνι αυτό κατασκευάστηκε όταν το εξωτερικό λιµάνι είχε προσχωθεί (τέλος 4 ου - αρχές 3 οτ αι. π.χ.) αλλά εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια.

18 Σελ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Κύπρος, όπως και όλη η επιφάνεια της γης, βρίσκεται σε µια δυναµική, εξελισσόµενη γεωµορφολογική κατάσταση. Η µεταβαλλόµενη αυτή κατάσταση είναι περισσότερη αισθητή στην επαφή της ξηράς µε την επιφάνεια της θάλασσας, την ακτογραµµή. Η Κύπρος αναδύθηκε και συνεχίζει να αναδύεται από τη θάλασσα. Η καταπόνηση της επιφάνειας του εδάφους από τον άνεµο και τη βροχόπτωση προκαλεί διάβρωση του εδάφους το οποίο µεταφέρεται στους ποταµούς και από αυτούς στην εκβολή των ποταµών και στη θάλασσα. Η πρόσχωση που δηµιουργήθηκε από την εναπόθεση ιζηµάτων από τους ποταµούς έχει καταγραφεί µε ιστορικά, αρχαιολογικά, γεωλογικά στοιχεία: 1. Πεδιάδα Μεσαορία Λιµάνι Έγκωµης: Προσχώσεις ποταµών. Τα τελευταία 3 χιλιάδες χρόνια η ακτογραµµή έχει µετατοπιστεί προς τη θάλασσα κατά 3 χιλιόµετρα 2. Λάρνακα - Κίτιον: Η Αλυκή που ήταν λιµάνι έχει κλείσει λόγω προσχώσεων και το λιµάνι του Κιτίου που έκλεισε λόγω προσχώσεων βρίσκεται σήµερα 500 µέτρα από την ακτογραµµή 3. Αµαθούντα: Το λιµάνι της Αµαθούντας έκλεισε και αυτό λόγω προσχώσεων 4. Χερσόνησος Ακρωτηρίου: Το νησί/ βράχος Ακρωτηρίου ενώθηκε εκατέρωθεν από τις προσχώσεις των ποταµών Κούρη και Γαρύλλη δηµιουργώντας την αλυκή του Ακρωτηρίου. Η µετατόπιση της ακτογραµµής προς τη θάλασσα λόγω των προσχώσεων/ παροχής ιζηµάτων από τους ποταµούς προκαλούσε κλείσιµο λιµανιών. Το φαινόµενο της µεταβολής της γεωµορφολογίας της παράκτιας ζώνης λόγω των τεκτονικών κινήσεων και της συνεχούς διάβρωσης και µετακίνησης ιζηµάτων επηρέασε και επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων της Κύπρου.

19 Σελ. 19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Emeis K, Richter C., and Camerlenghi, A. (Eds.), 1998, Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 160 Glover C and Robertson A., (1998), Role of regional extension and uplift in the Plio-Pleistocene evolution of the Aksu Basin, SW Turkey, Journal of the Geological Society, London, Vol. 155, 1998, pp , Printed in Great Britain Kempler D., (1998), Eratosthenes seamount: The possible sprearhead of incipient continental collision in the eastern Mediterranean, Roderson, A.H.F., Μαραγκού Α. Γ.(2003), Θάλασσες της Κύπρου. Χάρτες, Λιµάνια και Καράβια Μαραγκού Α.Γ. (1997), Τα Λιµάνια της Κύπρου National Institute for Coastal and Marine Management of the Netherlands (RIKZ) et al, (2004), Living with coastal erosion in Europe: Sand and Space for Sustainability, Service contaract B4-3301/2001/329175/MAR/B3, Coastal erosion- Evaluation of the need for action, Directorate General Environment European Commision Νικολάου Κ.,(1966), Αρχαίοι Λιµένες εν Κύπρω, ελτίο Τµήµατος Αναπτύξεως του Υπουργείου Παιδείας, αρ. 6-7, Λευκωσία Nikolaou K., (1976), The Historical Topography of Kition, Gotebourg, Sima 43 Simon Jowitt, University of Leicester, Tutorial: The Geology of Cyprus, άρθρο της ιστοσελίδας: Poole Α., Roberson A, (1998), Pleistocene fanglomerate deposition related to uplift of Troodos ophiolite, Cyprus, Roderson, A.H.F.,

20 Σελ. 20 Robersonm A, Woodcock N, Abstract, Mamonia Complex, southwest Cyprus: Evolution and emplacement of a Mesozoic continental margin, Journal: Geological Society of America Bulletin, Vol.90, No 7, pp , Article ID: / (1979)90<651:MCSCEA>2.0.C.O;2 Roderson A, (1998), Mesozoic- Tertiary tectonic evolution of the easternmost Mediterranean area: Intergration of marine and land evidence, Roderson, A., Emeis, K, Richter, C., and Camerlenghi, A. (Eds.), 1998, Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 160 Roderson A, (1998), Late Miocene paleoenvironment and tectonic setting of the southern margin of Cyprus and the Eratosthenes seamount,

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΣΕ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π5-6 Ιούλιος 2006 κορωνίδα Κορωνίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΙΑΒΡΩΣΗ ΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π7-8 Σεπτέµβριος 2006 κορωνίδα Κορωνίδα

Διαβάστε περισσότερα

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years.

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΦΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕ ΙΖΗΜΑΤΑ Α. Τουµαζής K. Κύρου Ν. Ιακώβου Ι. Σοφός Σ. Ζερβός Γ. Αναστασάκης 24 Σεπτεµβρίου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΑ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π2 κορωνίδα Κορωνίδα Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές

ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιάβρωση στις Παράκτιες Περιοχές Βαρνάβα Σοφία Ευαγόρου Χριστοδούλα Κασπαρίδου Μαρία Σµυρίλλη Στέφανη Στυλιανού ώρα ιάβρωση : φυσική διεργασία από την πρόσκρουση των κυµάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωμορφολογική εξέλιξη των ελληνικών ακτών και η οικονομική τους αξία

Η γεωμορφολογική εξέλιξη των ελληνικών ακτών και η οικονομική τους αξία Η γεωμορφολογική εξέλιξη των ελληνικών ακτών και η οικονομική τους αξία Στέργιος Δημ. Ζαρκογιάννης Επιστήμονας της θάλασσας ειδικευμένος σε θέματα παράκτιας μηχανικής και παλαιοωκεανογραφίας Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Νήσος Κύπρος. Κλίµα Ηµίξηρο Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ. 9251 km. Πιο έντονα τοπογραφικά χαρακτηριστικά

Νήσος Κύπρος. Κλίµα Ηµίξηρο Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ. 9251 km. Πιο έντονα τοπογραφικά χαρακτηριστικά Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ρ.κυριάκος Κύρου Ανώτερος Υδραυλικός Μηχανικός Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Νήσος Κύπρος 3 ο µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση 4. Η δράση του νερού Οι ποταµοί είναι οι φυσικοί αγωγοί του ρέοντος νερού πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το νερό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του επιφανειακού ανάγλυφου και ο βασικός µεταφορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth

ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ. πηγή:nasa - Visible Earth ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ πηγή:nasa - Visible Earth ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Παγετώδης δράση Οι παγετώνες καλύπτουν σήµερα το 1/10 περίπου της γήινης επιφάνειας. Η δράση των παγετώνων, αποτέλεσε ένα σηµαντικό µορφογενετικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ ΗΧΗΤΙΚΟ - ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ ΜΟΥ Ο Πενταδάκτυλος είναι επιμήκης ασβεστολιθική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 15 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Περιβάλλον ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Φυσικό Περιβάλλον ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Φυσική Γεωγραφία ονοµάζουµε την επιστήµη που µελετά το σύνολο των φυσικών διεργασιών που συµβαίνουν στην επιφάνεια της γης και διαµορφώνουν τις φυσικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας"

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. Φυσική της Λιθόσφαιρας ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7 Καθ. Αναστασία Κυρατζή Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας" 1 Εισαγωγή Υπόθεση της Μετάθεσης των ηπείρων Wegener 1912 Υπόθεση της Επέκτασης του θαλάσσιου πυθµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Κεφάλαιο 3 ο : Αποσάθρωση Εξωγενείς παράγοντες Ονοµάζονται εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην καταστροφή του αναγλύφου Ο φυσικός τους χώρος είναι η επιφάνεια της γης. Έχουν σαν έδρα τους την ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική Έχει διαπιστωθεί διεθνώς ότι τα περιθώρια τεκτονικών πλακών σε ηπειρωτικές περιοχές είναι πολύ ευρύτερα από τις ωκεάνιες (Ευρασία: π.χ. Ελλάδα, Κίνα), αναφορικά με την κατανομή των σεισμικών εστιών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Το φαινόµενο El Niño

1. Το φαινόµενο El Niño 1. Το φαινόµενο El Niño Με την λέξη Ελ Νίνιο, προσφωνούν οι Ισπανόφωνοι το Θείο Βρέφος. Η ίδια λέξη χρησιµοποιείται για να εκφράσει µια µεταβολή του καιρού στις ακτές του Περού, που εµφανίζεται εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ/ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ/ ΠΑΡΑΛΙΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ/ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Καθηγητής: Αναστασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Αρχές και έννοιες της Ωκεανογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές διεργασίες των ωκεάνιων συστημάτων. Φυσικές ιδιότητες και οι φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού, και χωροχρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ. Ε. Οι Μεταβολές του πλανήτη μας

Η ΓΗΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ. Ε. Οι Μεταβολές του πλανήτη μας Ε. Οι Μεταβολές του πλανήτη μας Η ΓΗΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ Η γη δημιουργείται από τη συσσώρευση ψυχρών σωματιδίων σκόνης που έλκονται από δυνάμεις βαρύτητας Τα εξωτερικά στρώματα συμπιέζουν με το βάρος τους το εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέμα 1 ο : Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον αριθμό της κάθε ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Από Γ. Ε. Βουγιουκαλάκη Αθήνα, Άυγουστος 2003 2 Πιθανά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΤΑΞΗ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΤΑΞΗ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο γλωσσάριο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες της Γ τάξης. Οι ερμηνείες που δίνονται έχουν άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο 10 ο : Απόθεση φερτών υλών Φώτιος Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής Αίτια και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ ΔΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΠΟΥΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra)

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Δίνονται αεροφωτογραφίες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Ο βορράς είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω κατά την ανάγνωση των γραμμάτων και των αριθμών. Ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Δύο χώρες της Βόρειας Θάλασσας

Δύο χώρες της Βόρειας Θάλασσας Δύο χώρες της Βόρειας Θάλασσας ΟΛΛΑΝΔΙΑ Έκταση: 3 φορές μικρότερη από την Ελλάδα. Πληθυσμός: 1,5 φορές μεγαλύτερος από τον ελληνικό. H Ολλανδία έχει μεγάλο μήκος ακτών και μικρό βάθος προς την ηπειρωτική

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναφέρεις να μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε μια σχολική μονάδα πριν, κατά την διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.

3. Να αναφέρεις να μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε μια σχολική μονάδα πριν, κατά την διάρκεια και μετά από ένα σεισμό. ΜΑΘΗΜΑ 10 1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων. 2. Ποια είναι η κοινή προέλευση και των δύο παραπάνω φαινομένων; 3. Γιατί είναι μικρός ο αριθμός ο αριθμός των ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» Η Μεσοελληνική Αύλακα (ΜΑ) είναι μία λεκάνη που εκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αντιπλημμυρικών Έργων στην εντός των τειχών Πόλη

Παρουσίαση Αντιπλημμυρικών Έργων στην εντός των τειχών Πόλη Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality Τεχνική Υπηρεσία Κλάδος Μελετών Μάρτιος 2016 Παρουσίαση Αντιπλημμυρικών Έργων στην εντός των τειχών Πόλη Περιοχές Αντιπλημμυρικών Έργων 2 Ομάδα Μελέτης: Κύπρος Κυπριανού

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Κεφάλαιο 11 ο : Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις δευτερογενείς μορφές του αναγλύφου που προκύπτουν από τη δράση της

Διαβάστε περισσότερα

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΡΟ Κορυφή ΔΟΚΟΥ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 5,8 χλμ. 2 ώρ. 05 3 * Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητα 7 η Τάξη: Ε Μάθηµα: Γεωγραφία Ενότητα Β : «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» Υποενότητα: «Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας»

ραστηριότητα 7 η Τάξη: Ε Μάθηµα: Γεωγραφία Ενότητα Β : «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» Υποενότητα: «Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας» ραστηριότητα 7 η Τάξη: Ε Μάθηµα: Γεωγραφία Ενότητα Β : «Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» Υποενότητα: «Η µορφή και το σχήµα της Ελλάδας» Εξοπλισµός: Εργαστήριο Η/Υ Στόχοι: Οι µαθητές να µπορούν να: -εντοπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ) Α ακτογραμμή Η γραμμή που σχηματίζουν οι ακτές μιας περιοχής. 25 ανάγλυφο της γης Η μορφή της γης με τις οροσειρές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Albin Eser Καθηγητής Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Albin Eser Καθηγητής Πανεπιστημίου Freiburg Γερμανίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ κατά τη διαμόρφωση του δικαίου περιβάλλοντος δεν θα εκλαμβάνεται πια ο άνθρωπος μόνον ως σφετεριστής της φύσης και του περιβάλλοντος αλλά επίσης ως τμήμα και ως μέλος της και συνεπώς κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη.

1. Γράφουμε το όνομα της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στη θέση τους στον χάρτη. Ο Αντρέας είναι δέκα χρόνων, κάτοικος Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο και προγραμματίζει να έρθει στην Κύπρο με τους γονείς του για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μελετά διάφορες πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μορφολογία Εδάφους/ Πυθµένα Στάθµη Επιφάνειας της Θάλασσας Περιβαλλοντικές Συνθήκες Άνεµος Κύµατα Ρεύµατα Εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά Σεισµολογικά χαρακτηριστικά Χρήση του έργου Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΙΑ ΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΚΕΣ,Β3 51 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ ΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΚΕΣ,Β3 51 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΑ ΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΚΕΣ,Β3 51 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Χώρες που εκτείνονται Τα Πυρηναία όρη αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες οροσειρές της Ευρώπης. Είναι το φυσικό σύνορο ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που. Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που. Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που ονομάζεται ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα Ποια σύγχρονα κράτη αποτελούν την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου

Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Πρόγραμμα Διαλέξεων και Εκδρομών (Ιανουάριος Ιούνιος 2014) Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Φανερωμένης 86-90, 1515 Λευκωσία, Kύπρος Tηλ.:+ 357 22 128157 Φαξ: +357

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου Φαινόµενο του θερµοκηπίου ονοµάζεται η φυσική διαδικασία κατά την οποία η ατµόσφαιρα ενός πλανήτη συµβάλει στην θέρµανσή του. Ανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου

Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Πρόγραμμα Διαλέξεων και Εκδρομών (Ιανουάριος Ιούνιος 2014) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους» ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: «H Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ηφαίστειο είναι η ανοιχτή δίοδος από το εσωτερικό της Γης που επιτρέπει την εκροή ή έκρηξη ρευστών πετρωμάτων και αερίων από το εσωτερικό (μανδύας) στην επιφάνεια του στερεού φλοιού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΑΚΜΟΣ) Θεσσαλονίκη 2011 Η απόφαση για μια αναγνωριστική αποστολή πάνω από το χωριό Χαλίκι, στο όρος Λάκμος ή Περιστέρι, πάρθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα