ΙΑΒΡΩΣΗ ΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΒΡΩΣΗ ΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΙΑΒΡΩΣΗ ΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π7-8 Σεπτέµβριος 2006 κορωνίδα Κορωνίδα Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Λτδ τηλ (00357) , Φαξ (00357)

2 Σελ. 2 Έργο Ερευνητικό Πρόγραµµα: Ορθολογιστική αειφόρος διαχείριση των οµβρίων υδάτων και των τα ύδατα Περιγραφή Εργασίας ιάβρωση έλτα Ποταµών και Παραλιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.0 ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ 3.0 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 4.0 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 5.0 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 Συγκρίσεις ακτογραµµής και διατοµών στο έλτα Ποταµού Χρυσοχού 2 Σύγκριση ακτογραµµής εκβολής ποταµού Τρέµιθου 3 Σύγκριση ακτογραµµής εκβολής ποταµού Ξερού

3 Σελ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το Πρόβληµα Η Κύπρος αντιµετώπιζε ανέκαθεν πρόβληµα λειψυδρίας. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού υιοθετήθηκε, τη δεκαετία του 1960, η πολιτική «ούτε σταγόνα νερού να µη χάνεται στη θάλασσα». Αυτή η πολιτική είχε ως αποτέλεσµα το σχεδιασµό και την κατασκευή υδατοφρακτών σε όλους σχεδόν τους κύριους ποταµούς του νησιού. Οι υδατοφράκτες κατακρατούν όµως όχι µόνο όµβρια ύδατα αλλά και ιζήµατα που παρασύρονται από τη ροή του νερού. Η φράξη της ροής των ιζηµάτων έχει δύο σηµαντικές άµεσες αρνητικές επιπτώσεις: Μείωση της χωρητικότητας του υδατοφράκτη Αποκοπή της τροφοδοσίας µε ιζήµατα της κοίτης του ποταµού, της εκβολής του (δέλτα του ποταµού) και της παράκτιας ζώνης και έναρξη της διάβρωσης της παράκτιας ζώνης. (π.χ. Υποχώρηση ακτογραµµής στην εκβολή του ποταµού Χρυσοχού: 60 µέτρα σε διάστηµα 30 χρόνων) Για αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών εφαρµόζονται µέτρα όπως: Εκσκαφή/ συλλογή ιζηµάτων από τους υδατοφράκτες και απόρριψή τους στη γύρω περιοχή Κατασκευή έργων προστασίας της παραλίας από διάβρωση Η προσέγγιση αυτή αποτελεί θεραπεία των συµπτωµάτων και όχι της αιτίας του προβλήµατος. Για την «Αειφορία» απαιτείται ορθολογική διαχείριση των ιζηµάτων, διατήρηση της ανάπτυξης των δέλτα των ποταµών και εµπλουτισµός των παραλιών µε ιζήµατα.

4 Σελ Ερευνητικό Πρόγραµµα Το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) χορηγεί ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο αποσκοπεί στην διερεύνηση ορθολογικών εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των ιζηµάτων και στην ανάπτυξη εφικτών, αποτελεσµατικών και αποδοτικών µεθόδων αποκατάστασης/ διατήρησης του εµπλουτισµού των ποταµών και παράκτιων περιοχών µε ιζήµατα και στην ανάπτυξη πολιτικής για αειφόρο διαχείριση των οµβρίων υδάτων και των. Στο ερευνητικό αυτό έργο συµµετέχουν πρόσωπα από διάφορους τοµείς. Η δοµή της κύριας ερευνητικής οµάδας είναι: Συντονιστής Έργου και Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Αντώνης Τουµαζής (Κορωνίδα) Συνεργάτες: ρ. Κυριάκος Κύρου (Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων) Νίκος Ιακώβου (Κλάδος Θαλασσίων Έργων, Τµ. ηµοσίων Έργων) Ιάσωνας Σοφός (Κλάδος Θαλασσίων Έργων, Τµ. ηµοσίων Έργων) Στέλιος Ζερβός (Κλάδος Θαλασσίων Έργων, Τµ. ηµοσίων Έργων) ρ. Γιώργος Αναστασάκης (Αν. Καθηγητής, Παν. Αθηνών) ρ Φλώρος Παντελή (Κορωνίδα) ήµητρα Χατζηλοϊζή (Κορωνίδα) 1.3 ιάβρωση έλτα Ποταµών και Παραλιών Το ερευνητικό έργο διαιρείται σε ενδιάµεσες φάσεις/ δέσµες εργασίες στο τέλος των οποίων εκδίδονται σχετικές εκθέσεις (παραδοτέα). Το τεύχος αυτό παρουσιάζει: Υπολογισµούς όγκων ιζηµάτων που έχουν διαβρωθεί σε δέλτα ποταµών και παραλιών (παραδοτέο 7) και Έκθεση µε θέµα τη διάβρωση των δέλτα ποταµών και παραλιών.

5 Σελ ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ Ο κύκλος των ιζηµάτων ή πετρωµάτων είναι καταγραµµένος σε πάµπολλα συγγράµµατα και σε σχολικά βιβλία. ιάγραµµα 2-1. Κύκλος των πετρωµάτων (Η Γνώση Μέσα από Εικόνες) Η ξηρά και τα όρη αναδύονται από τη θάλασσα µέσω τεκτονικών κινήσεων, ηφαιστειογενών φαινοµένων. Τα πετρώµατα/ ιζήµατα διαβρώνονται από τις περιβαλλοντικές καταπονήσεις του ανέµου, της βροχής, της κίνησης/ τριβής άλλων σωµάτων, των θερµοκρασιακών µεταβολών. Τα ιζήµατα αυτά µεταφέρονται µέσω των ποταµών στην παραλία. Στις εκβολές κατακάθονται τα χοντρόκοκκα υλικά και δηµιουργούνται τα δέλτα των ποταµών, ενώ τα λεπτόκοκκα υλικά παρασύρονται από τη ροή του νερού στα βαθιά νερά. Από τις εκβολές του ποταµού, η κυµατική ενέργεια µεταφέρει τα ιζήµατα ώστε να υπάρχει ισορροπία.

6 Σελ. 6 Παράλληλα η αρχή της συνέχεια καθορίζει ότι το ισοζύγιο ιζηµάτων διατηρείται. Η ποσότητα ιζηµάτων που εκβάλουν οι ποταµοί είναι ίση µε την ποσότητα που παραµένει στην παραλία και µεταφέρεται στη θάλασσα. Ο συνεχής κύκλος των ιζηµάτων διαφοροποιεί αδιάκοπα την µορφολογία της γης µε ιδιαίτερα έντονη τη µεταβολή στο όριο µεταξύ ξηράς και θάλασσας, την ακτογραµµή. Η διαφοροποίηση αυτή έχει καταγραφεί προηγουµένως στο πρόγραµµα (Παραδοτέο αρ. 3). Οι µεταβολές της µορφολογίας της παραλιακής περιοχής προκαλούν προβλήµατα στη σύγχρονη κοινωνία, όπως µείωση του διαθέσιµου χώρου στην παραλία, απειλή στην ευστάθεια κατασκευών.

7 Σελ ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η διάβρωση των παράκτιων ζωνών έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η διάβρωση µπορεί να απειλήσει την ασφάλεια του πληθυσµού καταστρέφοντας κατοικίες και υποδοµές. Μπορεί να απειλήσει και την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως του τουρισµού, ενώ παράλληλα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους φυσικούς οικοτόπους. Η διάβρωση απειλεί όλο και περισσότερο τόσο τις ευρωπαϊκές ακτές, όσο και της ακτές της Κύπρου. Στη µελέτη «Living with Coastal Erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability», που κοινοποίησε η Ευρωπαϊκή ένωση, διαπιστώνεται ότι το 1/5 περίπου, των ακτών της διευρυµένης ευρωπαϊκής ένωσης, έχει επηρεαστεί ήδη σοβαρά από τη διάβρωση, µε την ακτογραµµή να υποχωρεί κατά 0,5 εώς 2 µέτρα κάθε χρόνο και σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις µέχρι και 15 µέτρα. Για την αποκατάσταση των παράκτιων φυσικών οικοτόπων, στην Ευρώπη, απαιτούνται κάθε χρόνο, 100 εκατοµµύρια τόνοι υλικού. Οι ποσότητες αυτές ιζηµάτων θα κατέληγαν στα παράκτια οικοσυστήµατα µε φυσικές διαδικασίες, η ταχεία όµως ανάπτυξη κατά µήκος των ακτών και των χειµάρων έχει ανατρέψει τις φυσικές διαδικασίες και έτσι τα ιζήµατα ή συγκεντρώνονται στα φράγµατα ποταµών ή συγκρατούνατι από τα τεχνικά έργα. Το πρόβληµα της διάβρωσης µέχρι σήµερα αντιµετωπιζόταν «τοπικά», µε κατασκευή συστηµάτων θαλάσσιας προστασίας, όπως κυµατοθραύστες και αναχώµατα σε παράκτιες περιοχές. Τα τεχνικά αυτά έργα ενώ περιορίζουν την διάβρωση τοπικά διακόπτουν τη φυσική µεταφορά υλικών και έτσι παρεµβαίνοντας στη φυσική διαδικασία µεταφοράς άµµου, προκαλούν διάβρωση των ακτών σε παρακείµενες περιοχές. Σύµφωνα µε τη µελέτη «Living with Coastal Erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability», το ποσοστό της ακτογραµµής που έχει υποστεί διάβρωση (από τις συνολικά 25 χώρες της ΕΕ, οι 20 διαθέτουν ακτογραµµές, δεν υπήρχαν, όµως, διαθέσιµα πρόσφατα στοιχεία για τις Σλοβενία και Μάλτα), έχει ως εξης:

8 Σελ. 8 % της % της Χώρα ακτογραµµής που Χώρα ακτογραµµής που έχει υποστεί έχει υποστεί διάβρωση διάβρωση Βέλγιο 25,5 Ιταλία 22,8 Κύπρος 37,8 Λεττονία 32,8 ανία 13,2 Λιθουανία 24,3 Εσθονία 2,0 Ολλανδία 10,5 Φινλανδία 0,04 Πολωνία 55,0 Γαλλία 24,9 Πορτογαλία 28,5 Γερµανία 12,8 Ισπανία 11,5 Ελλάδα 28,6 Σουηδία 2,4 Ιρλανδία 19,9 Βρετανία 17,3 Η Κύπρος είναι µία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, που δυστυχώς τοποθετείται στις πρώτες θέσεις στον πιο πάνω πίνακα, µε ποσοστό που φθάνει το 37,8%. Η διάβρωση είναι αντιληπτή σχεδόν σε όλη την ακτογραµµή του νησιού. Το φυσικό ισοζύγιο των ιζηµάτων στο νησί έχει διαταραχθεί από πληθώρα τεχνικών έργων. Η διαδικασία «διάβρωση- µεταφορά και πρόσχωση» που για εκατοµµύρια χρόνια «γεννούσε», το νησί έπαψε πια να λειτουργεί. Οι συνθήκες λειψυδρίας που εµφανίζονται στο νησί και τα αναπτυξιακά έργα που έγιναν επηρέασαν έντονα την κατάσταση των επιφανειακών υδάτων στην Κύπρο. Επικράτησε η άποψη ότι τα νερά που καταλήγουν στη θάλασσα είναι χαµένοι πόροι και έτσι κατασκευάστηκαν πολυάριθµα φράγµατα και εξωποτάµιες δεξαµενές για την αποθήκευση του νερού. Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν η δραµατική µείωση της ελεύθερης επιφανειακής απορροής, ιδιαίτερα στα κατώτερα σηµεία, στις εκβολές των χειµάρρων. Στη µελέτη «Επιπτώσεις από τη λειψυδρία και τη διαχείριση των υδατικών πόρων στις εκβολές των χειµάρρων σε νησιώτικό περιβάλλον», µελετήθηκε η νότια ακτή της Πάφου.

9 Σελ. 9 Η περιοχή οριοθετείται δυτικά του ακρωτηρίου Μουλιά και ανατολικά από την πέτρα του Ρωµιού, ακτογραµµή µε συνολικό µήκος 20 km. Εκεί εκβάλλουν οι χείµαρροι Ξερός, ιαρίζος, Χα Ποτάµι και Εζούσας, η ροή των χειµάρρων έχει µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό. Το νερό των τεσσάρων χειµάρρων, χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση και ενίσχυση του Αρδευτικού έργου Πάφου. Το 1980 κατασκευάστηκε το φράγµα του Ασπρόκρεµµου, περί τα 2 km από την ακτή, το οποίο απέκοψε εξ ολοκλήρου τη ροή του Ξερού ποταµού. Το 1998 ολοκληρώθηκε ένα φράγµα στον ιαρίζο ποταµό, στην ενδοχώρα, το οποίο έχει αποκόψει τα 2/3 της ροής του χειµάρρου. Πρόσφατα κατασκευάστηκε χωµάτινο φράγµα στο Χα Ποτάµι ώστε να συγκρατείται το νερό για να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του γηπέδου γκολφ που βρίσκεται κατάντη. Αποτέλεσµα αυτής της µείωσης της απορροής, ήταν η εµφάνιση µεγάλου προβλήµατος διάβρωσης στην ακτή. Η διάβρωση εµφανίστηκε στις εκβολές των χειµάρρων σε µεγάλους ρυθµούς (µέχρι και 2 µέτρα το χρόνο) αλλά και στην ευρύτερη ακτή αφού διαταράχθηκε το ισοζύγιο των παράκτιων ιζηµάτων µε την αποκοπή των ποτάµιων φερτών από την παράκτια ζώνη. Συγκεκριµένα σε σύγκριση των αεροφωτογραφιών 63 και 93, στις εκβολές του Ξερού ποταµού η παραλία έχει υποχωρήσει περίπου από 3 m µέχρι και 28 m, του ιαρίζου από 10 m µέχρι και 25 m και στο Χα Ποτάµι από 3 m µέχρι και 30 m. Η νότια ακτή της Πάφου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα διάβρωσης ακτής εξαιτίας της παγίδευσης του ποτάµιου ιζήµατος στα φράγµατα. Όπως έχει καταγραφεί η Μονάδα Θαλασσίων Έργων του Τµήµατος ηµοσίων Έργων µέχρι το 1980 περίπου κατέληγαν στην ακτή έξι χείµαρροι, µεταφέροντας περίπου κυβικά µέτρα ποτάµιου ιζήµατος ετησίως. Σήµερα υπολογίζεται ότι συνολικά καταλήγουν στην ακτή λιγότερα από κυβικά µέτρα, το ελλειµατικό όµως αυτό ισοζύγιο ιζηµάτων συµπληρώνεται από υλικό που προκύπτει από τη διάβρωση των παράκτιων πρανών.

10 Σελ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΤΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 4.1 Ποταµός της Χρυσοχού (Σταυρός της Ψώκας) Ο ποταµός της Χρυσοχού, εκβάλει στη βοριοδυτική ακτή της Κύπρου. Στον ποταµό βρίσκεται το φράγµα της Ευρέτου, το οποίο λειτουργεί από το Στην εκβολή του ποταµού έγιναν οι πιο κάτω παρατηρήσεις/ µετρήσεις: 1973, 1993: Αεροφωτογράφιση 10/96, 1/04, 6/04, 6/05, 9/05, 4/06 : Αποτυπώσεις εδάφους 6/96, 6/97, 6/99, 7/01, 7/02: ιατοµές σε χαρακτηριστικές θέσεις Τα στοιχεία και η επεξεργασία αυτών παρουσιάζονται στο προσάρτηµα 1. Από τη σύγκριση της ακτογραµµής 1973 και 1993, φαίνεται η επιρροή που έχει το φράγµα στη κοίτη και στις εκβολές του ποταµού. Από τη σύγκριση της αποτύπωσης της ακτογραµµής, από τις αεροφωτογραφίες 73, 93, προκύπτει ότι κατά µήκος του δέλτα του ποταµού της Χρυσοχού, η µέγιστη διάβρωση ανέρχεται στα 50 µέτρα (ρυθµός διάβρωσης 2,5 µέτρα το χρόνο). Η µέση διάβρωση είναι 25 µέτρα ( 0,5 µέτρα το χρόνο). Στη κεντρική περιοχή της εκβολής και προς τα δυτικά εµφανίζεται διάβρωση που φτάνει και τα 30 µέτρα, σε µήκος ακτής (σε ευθεία γραµµή) περί τα 600 µέτρα. Όσον αφορά τις διατοµές, από τη σύγκριση µεταξύ διαφόρων χρονικών περιόδων προκύπτει το εµβαδόν υλικού που διαβρώθηκε ή προσχώθηκε. Υποθέτοντας οµοιόµορφη µεταβολή της διατοµής, πολλαπλασιάζοντας το µέσον εµβαδόν του υλικού διάβρωσης µε την απόσταση µεταξύ των διατοµών προκύπτει προσεγγιστικά ο όγκος υλικού που διαβρώθηκε. Από την επεξεργασία των στοιχείων 1996 µε 2002 ο όγκος υλικού που διαβρώθηκε είναι της τάξης των 200 χιλιάδων κυβικών µέτρων. Εάν πάλιν υποθέσουµε ότι το σχήµα της διατοµής δεν µεταβάλλεται όταν υποχωρεί, ο όγκος υλικού διάβρωσης είναι ανάλογος του εµβαδού της επιφάνειας που διαβρώνεται

11 Σελ. 11 σε κάτοψη/ χάρτη. Εφαρµόζοντας την πιο πάνω µέθοδο προκύπτει ότι την περίοδο η ποσότητα υλικού που διαβρώθηκε µεταξύ των διατοµών Β17-Β22 είναι της τάξης του ενός εκατοµµυρίου κυβικών µέτρων Από τη σύγκριση των διατοµών και των αποτυπώσεων που έγιναν από το , προκύπτουν τα εξής: Από την στέρηση-κατακράτηση των ποτάµιων ιζηµάτων είχε επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή γύρω από τις εκβολές του ποταµού. Η διάβρωση που παρατηρείται είναι έντονη σε όλο το µήκος της υπό εξέτασης ακτογραµµής (Β17-Β22), κυρίως κατά την περίοδο Από τη σύγκριση των αποτυπώσεων παρατηρούµε ότι υπάρχει ελλειµατικό ισοζύγιο και σε παρακείµενες του δέλτα περιοχές, µε αποτέλεσµα την έντονη διάβρωση της παράκτιας ζώνης. Υπάρχει σηµαντική µεταβολή στη µορφή των διατοµών κατά τη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή η χειµερινή διατοµή διαφέρει σηµαντικά από τη θερινή. Από τη σύγκριση της αποτύπωσης 6/04 και 1/04, µπορούµε να διαπιστώσουµε υποχώρηση ακτογραµµής µέχρι και 14,4 µέτρα. Η διάβρωση συνεχίζει να είναι ενεργός και πολύ έντονη, ακόµη και σήµερα, στο κεντρικό και δυτικό τµήµα της εκβολής του ποταµού (Β18-Β17). Ενεργός διάβρωση εµφανίζεται και µεταξύ των στάσεων Β19-Β18. Υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποιητικών τάσεων. Παρατηρώντας τις αποτυπώσεις που έγιναν κατά καιρούς από το 96 µέχρι το 2006, διαπιστώνεται ότι, σταδιακά έχει επιτευχθεί µία σχετική ισορροπία πρόσχωσης διάβρωσης, µεταξύ των στάσεων Β19-Β22. Όπως και στη περίπτωση του Ξερού ποταµού έτσι και εδώ µπορούµε να υποθέσουµε ότι στα χρόνια αυτά η διάβρωση της παράκτιας ζώνης, η οποία ήταν πολύ έντονη και διαρκής, σαν αποτέλεσµα είχε την έντονη µεταβολή της ακτογραµµής. Η διάβρωση αυτή πιθανώς να έχει αλλάξει τον προσανατολισµό της ακτής και έτσι να βρίσκεται κοντά στην νέα ισορροπία της σε σχέση µε το νέο ισοζύγιο ιζηµάτων και θαλάσσιων φορτίσεων. Παρατηρώντας όµως το κεντρικό και δυτικό τµήµα των εκβολών στο οποίο

12 Σελ. 12 παρατηρείται ακόµη έντονη διάβρωση µπορούµε και πάλι να υποθέσουµε ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να επιτευχθεί νέα ισορροπία σε όλο µήκος της ακτογραµµής. 4.2 Ποταµός Τρέµιθος Ο ποταµός Τρέµιθος εκβάλλει στη νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου. Στο ποταµό βρίσκεται το φράγµα του Κιτίου, το οποίο λειτουργεί από το Όπως και στη περίπτωση των προηγούµενων δύο περιπτώσεων, έτσι και εδώ, η τεράστια επιρροή που είχε το φράγµα στις εκβολές του ποταµού φαίνεται από τη σύγκριση της αποτύπωσης που έγινε στους χάρτες από τις αεροφωτογραφίες 73, 93 (Προσάρτηµα 2). Συγκεκριµένα από την αποτύπωση φαίνεται ότι η ακτογραµµή έχει υποχωρήσει από 0,5 µέχρι και 21 µέτρα. Από τη σύγκριση της ακτογραµµής, προκύπτει ότι η µέγιστη διάβρωση ανέρχεται στα 21 µέτρα (ρυθµός διάβρωσης 1,05 µέτρα το χρόνο) και η µέση διάβρωση είναι 8 µέτρα (0,4 µέτρα το χρόνο). Στα δυτικά της εκβολής εµφανίζεται διάβρωση της τάξεως των 20 µέτρων, σε ακτή µήκους 170 µέτρα περίπου. Για τον ποταµό Τρέµιθο και τις εκβολές του δεν υπάρχει καµία αποτύπωση από το 1993 µέχρι και το Από την αποτύπωση που έγινε τον Νοέµβριο του 2005, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι η διάβρωση είναι ακόµη ενεργός στις εκβολές του ποταµού Τρέµιθου. 4.3 Ξερός ποταµός Ο Ξερός ποταµός εκβάλει στη νότια ακτή της Πάφου. Η νότια ακτή της Πάφου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα διάβρωσης ακτής εξαιτίας της παγίδευσης ποτάµιου ιζήµατος στα φράγµατα. Έχει καταγραφεί από τη Μονάδα Θαλασσίων Έργων του Τµήµατος ηµοσίων Έργων ότι µέχρι το 1980 περίπου κατέληγαν στην νότια ακτή της Πάφου έξι χείµαρροι, µεταφέροντας περίπου κυβικά µέτρα ποτάµιου ιζήµατος ετησίως. Σήµερα υπολογίζεται ότι συνολικά καταλήγουν στην ακτή

13 Σελ. 13 λιγότερα από κυβικά µέτρα ποτάµιου ιζήµατος ετησίως.(πρόγραµµα DAC, 2001) Στο Ξερό ποταµό βρίσκεται το φράγµα του Ασπρόκρεµµου, το οποίο λειτουργεί από το Η επιρροή που έχει το φράγµα στη κοίτη και στις εκβολές του ποταµού είναι έντονη. Η παραλία επειδή αποστερείται τα ποτάµια φερτά έχει έντονα συρρικνωθεί. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται από την αποτύπωση των αεροφωτογραφιών (Προσάρτηµα 3), η ακτή έχει υποχωρήσει από 3 µέχρι και 28 µέτρα. Από τη σύγκριση της ακτογραµµής το 1973 και 1993, προκύπτει ότι κατά µήκος του δέλτα του Ξερού ποταµού, η µέγιστη διάβρωση ανέρχεται στα 25 µέτρα (ρυθµός διάβρωσης 1,25 µέτρα το χρόνο). Η µέση διάβρωση είναι 15 µέτρα (0,75 µέτρα το χρόνο). Στη περιοχή δυτικά της εκβολής, εµφανίζεται διάβρωση 30 µέτρων, σε µήκος ακτής περί τα 700 µέτρα. Από τη σύγκριση των διατοµών που γίνεται στην ίδια µελέτη, για το Ξερό ποταµό στα χρόνια 1998 έως 2000 προκύπτει ότι: Η διάβρωση είναι ενεργός (καταρρέουν τα παράκτια πρανή), και εµφανίζεται πιο έντονη στο ανατολικό τµήµα της εκβολής του ποταµού. Υπάρχει σηµαντική µεταβολή στη µορφή των διατοµών κατά τη διάρκεια του χρόνου, δηλαδή η χειµερινή διατοµή διαφέρει σηµαντικά από τη θερινή. Υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποιητικών τάσεων, αφού στα ύφαλα τµήµατα των διατοµών δεν εµφανίζεται διάβρωση. Η σταθεροποιητική αυτή τάση πολύ πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι το φράγµα που απέκοψε τη ροή του Ξερού ποταµού, το φράγµα του Ασπρόκρεµµου, κατασκευάστηκε πριν από αρκετά χρόνια, συγκεκριµένα το Στα χρόνια αυτά η διάβρωση της παράκτιας ζώνης ήταν πολύ έντονη και διαρκής, µε αποτέλεσµα και την έντονη µεταβολή της ακτογραµµής. Η διάβρωση αυτή πιθανώς να έχει αλλάξει τον προσανατολισµό της ακτής και έτσι να βρίσκεται κοντά στην νέα ισορροπία της, σε σχέση µε το νέο ισοζύγιο ιζηµάτων και θαλάσσιων φορτίσεων.

14 Σελ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διάβρωση σε όλες τις υπό εξέταση περιοχές, παρά τα ελλιπή στοιχεία φαίνεται να είναι ακόµη ενεργή, η υποχώρηση της ακτογραµµής σε κάθε νέα αποτύπωση είναι αισθητή. Τα φράγµατα στη κοίτη των ποταµών είναι σε λειτουργία για µία τριανταετία τουλάχιστον, και κατ επέκταση παρατηρούµαι ότι αντίστοιχα για µια τριανταετία τουλάχιστον η ακτογραµµή υποχωρεί. Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο της παραγράφου, οι θαλάσσιες φορτίσεις (κύµατα), εξακολουθούν να πλήττουν την ακτογραµµή µε την ίδια ένταση, χωρίς όµως να τροφοδοτείται πλέον η ακτή µε το ποτάµιο ίζηµα που συµµετείχε στις διεργασίες της παράκτιας στερεοµεταφοράς. Το ελλειµατικό αυτό ισοζύγιο ιζηµάτων που δηµιουργήθηκε µε την κατακράτηση των ποτάµιων φερτών από τα φράγµατα, συµπληρώνεται µε το υλικό που προκύπτει από τη διάβρωση των παράκτιων πρανών µε αποτέλεσµα την εµφάνιση έντονων διαβρώσεων της παράκτιας ζώνης. Στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις που εξετάσαµε, (στην τρίτη περίπτωση, ποταµός Τρέµιθος, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να γίνει σύγκριση), παρατηρήσαµε σταθεροποιητικές τάσεις σε παρακείµενες των δέλτα περιοχές. Στο κεντρικό όµως τµήµα των δέλτα, η διάβρωση ακόµη και µια τριανταετία σχεδόν µετά την λειτουργία των φραγµάτων πλήττεται από έντονη διάβρωση. Είναι δύσκολο τη δεδοµένη στιγµή και µε τα δεδοµένα στοιχεία που διαθέτουµε να καθορίσουµε σε πόσο χρονικό διάστηµα και µετά από πόση υποχώρηση της ακτογραµµής θα επιτευχθεί ισορροπία και στα τµήµατα των εκβολών των ποταµών.

15 Σελ. 15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ν. Χρυσόγελος. Οι Ευρωπαϊκές ακτές απειλούνται από τη διάβρωση, άρθρο στην ιστοσελίδα: Μ. Θεοδωρόπουλος, MSc in Marine and Coastal Resources Management, Ολοκληρωµένη ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης: Τι σηµαίνει, πως εφαρµόζεται, άρθρο στην ιστοσελίδας: Πρόγραµµα DAC (Α.Π.Θ., WWF Ελλάς, Οικογνωσία, Μονάδα Θαλάσσίων Εργων Υ.Σ.Ε), (2001), Επιπτώσεις από την λειψυδρία και την διαχείριση των υδατικών πόρων στις εκβολές των χειµάρρων σε νησιωτικό περιβάλλον Simon Jowitt, University of Leicester, Tutorial: The Geology of Cyprus, άρθρο της ιστοσελίδας: X. I. Loizidou, Land use and coastal management in the eastern Mediterranean. The Cyprus example, άρθρο της ιστοσελίδας: Από Τ.Θ.Ε.: α) Αποτυπώσεις ακτογραµµών και διατοµών β) Χάρτες Cyprus Series: D.L.S. 17 Sheet: 26/XXVII-XIX Sheet: 26/XXVI Sheet: 51/XXIII-XXXI Sheet: 50/XXII

16 Σελ. 16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η συµβολή της κας Μαρίας Κωνσταντίνου στην εργασία εκτιµάται µε ιδιαίτερες ευχαριστίες.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π3 Ιούλιος 2006 κορωνίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ/ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ/ ΠΑΡΑΛΙΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΦΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ/ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Περιεχόµενα Περίληψη 1 Η κρίση του κλίµατος 3 Οι επιπτώσεις από την κρίση του κλίµατος 5 Η Σύµβαση Πλαίσιο για τις Κλιµατικές Αλλαγές 6 Ελλάδα και πολιτική για το κλίµα 6

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Coastal Practice Network Newsletter

ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Coastal Practice Network Newsletter ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής Newsletter Τεύχος 2 - Φθινόπωρο 2004 www.coastalpractice.net Την ελληνική έκδοση του newsletter επιµελείται το ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Υπεύθυνος Σύνταξης: Μ. Θεοδωρόπουλος Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Ολοκληρωμένη Διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η προστασία των θαλασσών είναι απαίτηση και προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον

H Ολοκληρωμένη Διαχείριση της παράκτιας ζώνης και η προστασία των θαλασσών είναι απαίτηση και προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ!!! Η εργασία μας Η εργασία μας δόθηκε πριν κάποιο χρονικό διάστημα αλλά σχεδόν κανένα στην αρχή από τα μέλη δεν ευαισθητοποιήθηκε να βοηθήσει για την ολοκλήρωσή της εργασίας. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΟΦΑΡΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..σελ:2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο έρευνας Ιούνιος, 26 1. EΚΤΕΝΗΣ ΣΥΝΟΨΗ Σε έρευνα που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη στάση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα *

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * 2.1. Κλιµατικές αλλαγές και επιπτώσεις στα ελλαδικά υδατικά συστήµατα** 2.1.1 Εισαγωγή Η έννοια των υδατικών πόρων προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα

Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα Κατασκευή µέγα-φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα Κατασκευή µέγα-φραγµ φραγµάτων στον ποταµό ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Ενηµερωτικό υπόµνηµα*. Η ΕΗ ΑΕ σχεδιάζει τη µετατροπή του µεγαλύτερου ποταµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΜΜΩ ΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ - BERM

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΜΜΩ ΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ - BERM ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΜΜΩ ΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΣ - BERM Είναι χαρακτηριστικοί σχηματισμοί που αποτελούνται από άμμους και κροκάλες διαφόρων μεγεθών καθώς και μικρο-θραύσματα της παράκτιας περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 Στάδιο Α.2 - Τεύχος 2... 1 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 1486Β/2003)... 1 Α.2.1.α: Καταγραφή στοιχείων που προέκυψαν μετά τη θεσμοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού

Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο Ρόλος του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε Ι Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ Στη µνήµη του Πέτρου Βυθούλκα Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας»

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ιπλωµατική Εργασία µε Θέµα: «Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραναπτυξη Των Ακτων

Υπεραναπτυξη Των Ακτων Υπεραναπτυξη Των Ακτων Pandi Zdruli Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 6 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 Εύθραυστα παράκτια οικοσυστήματα σε συνδυασμό με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά 2 Φυσικές διεργασίες και ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...8 1.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...8 1.5 ΘΕΣΗ...8 1.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...9 1.7 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...9

Διαβάστε περισσότερα