ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 2001 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 ISSN ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη-Δουρούτη, Κτίριο Βιβλιοθήκης Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ 8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ 12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 17 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 18 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 22 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2000 & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΣΥΛΛΟΓΕΣ 29 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 39 ΔΑΠΑΝΕΣ 43 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 47 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 52 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 56 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2001 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 60 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 64 ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 68 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 69 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 73 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 75 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 76 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ 77 ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 78 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 79 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 81 ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 82 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΔΕΠ 84 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 85 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΔΕΠ 86 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 87 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΔΕΠ 88 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 89 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΔΕΠ 90 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 91 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΔΕΠ 92 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 93 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΔΕΠ 94 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ 95 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 103 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ετήσια έκθεση «Στατιστικά Στοιχεία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001» περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις συλλογές, τη χρηματοδότηση, τις δαπάνες, το προσωπικό, τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες για το έτος 2001 καθώς και για τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και το κόστος των υπηρεσιών αυτών. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του «Ερωτηματολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001» και του «Ερωτηματολογίου Συλλογής Ηλεκτρονικών Πηγών και Χρήσης Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθηκών 2001». Για να είναι δυνατή η σύγκριση στοιχείων διαφορετικών χρονολογιών πρέπει να έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις των αντίστοιχων ερωτηματολογίων και η ανταπόκριση των Βιβλιοθηκών, οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα αυτή, να παραμένει σταθερή κάθε χρόνο. Επίσης, τα στοιχεία δεν θα πρέπει να περιέχουν σφάλματα και η καταμέτρησή τους να βασίζεται στις οδηγίες συμπλήρωσης και στις καθορισμένες έννοιες που έχουν δοθεί. Αυτές οι συνθήκες δεν μπορούν να επιτευχθούν απόλυτα, ιδίως όταν η έγκαιρη έκδοση των στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το προσωπικό της Μ.Ο.Π.Α.Β δαπάνησε πολύ χρόνο και προσπάθεια για τον έλεγχο των στοιχείων που συγκέντρωσε προκειμένου να μην υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, και να μην υπάρχουν σφάλματα ή αποκλίσεις από τα στοιχεία που συγκέντρωσε το έτος Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι αυτά που δόθηκαν από τις Βιβλιοθήκες και τυχόν σφάλματα ή ανακολουθίες οφείλονται στα στοιχεία που δόθηκαν στη Μ.Ο.Π.Α.Β. Η διόρθωση των σφαλμάτων που κάνει η Μ.Ο.Π.Α.Β, όταν και όπου είναι δυνατόν, έχει σαν αποτέλεσμα μερικά στοιχεία να είναι διαφορετικά από αυτά που δημοσιεύτηκαν τον προηγούμενο χρόνο. Τυχόν παρατηρήσεις και αποκλίσεις στα στοιχεία αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα II της παρούσας έκδοσης. Στη συγκέντρωση των στοιχείων συμμετείχαν τα περισσότερα Ιδρύματα της χώρας μας, με εξαίρεση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα Αθηνών και Χαλκίδας. Η έκθεση «Στατιστικά Στοιχεία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001» χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει: α) συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία, πίνακες και γραφήματα για το 2001, β) συγκεντρωτικά συγκριτικά στοιχεία των ετών 1998, 1999, 2000 και 2001 που αφορούν στις δαπάνες, την ανάπτυξη της συλλογής των μονογραφιών, το προσωπικό και γ) συγκεντρωτικά συγκριτικά στοιχεία σχετικά με το κόστος των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης και των ηλεκτρονικών αιτημάτων πληροφόρησης των Ιδρυμάτων για τα έτη 2000 και το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες στατιστικών στοιχείων για τις συλλογές (μονογραφίες και περιοδικές εκδόσεις), τη χρηματοδότηση, τις δαπάνες, το προσωπικό, τις υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών, τις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, το κόστος τους και τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το στο τρίτο μέρος παρατίθενται οι δείκτες αποτίμησης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν κυρίως τη μορφή ποσοστών των 5

6 εισερχομένων στο σύστημα της Βιβλιοθήκης στοιχείων και σχετίζονται με το προσωπικό, τις συλλογές και τις δαπάνες. στο τέταρτο μέρος της παρούσας έκδοσης παρατίθενται συγκριτικοί δείκτες αποτίμησης Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τα δύο έτη 2000 και Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μέρος αυτό της έκδοσης δε δίνονται συγκριτικοί δείκτες για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Καβάλας, λόγω έλλειψης στοιχείων για το έτος Τέλος, στην παρούσα έκθεση αποφεύγονται οι συγκρίσεις μεταξύ Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων, αφού τα δεδομένα κάθε Βιβλιοθήκης ποικίλλουν από Ίδρυμα σε Ίδρυμα (όπως για παράδειγμα οι περίοδοι δανεισμού, ο αριθμός των βιβλίων για τον ταυτόχρονο δανεισμό, οι διαφορετικές πολιτικές για τους φοιτητές, το προσωπικό κα.). Αντίθετα, παρουσιάζεται διαχρονικά η πορεία των δεικτών κάθε Ιδρύματος. Επίσης, ορισμένοι από τους δείκτες που παρουσιάζονται εκφράζουν μεγέθη που ενδιαφέρουν όχι μόνο τις Βιβλιοθήκες αλλά και τις Διοικήσεις των Ιδρυμάτων. Με τον τρόπο αυτό εκτιμούμε ότι προσφέρουμε τα μέσα για τον καθορισμό των στόχων της Βιβλιοθήκης και τη βοήθεια στους Διευθυντές ή Προϊσταμένους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας μας, να πάρουν αποφάσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τη σύνταξη του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης, το προσωπικό, τη διαδικασία ανάπτυξης της συλλογής και μία σειρά από άλλες εσωτερικές δραστηριότητες και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Ζάχος Γεώργιος Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6

7 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 2001 Κατά το οικονομικό έτος 2001 οι συνολικές δαπάνες των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδος για τις Βιβλιοθήκες τους ανήλθαν περίπου στο ύψος των 4,6 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ειδικότερα, από τις Βιβλιοθήκες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της ΜΟΠΑΒ (17 στο σύνολό τους) 1, δαπανήθηκαν δισεκατομμύρια δρχ., ενώ από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (από το σύνολο των οποίων ανταποκρίθηκαν 12 στο ερωτηματολόγιο) 2 δαπανήθηκαν εκατομμύρια δραχμές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών τόσο για τις Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ όσο και για τις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ αντιστοιχεί στις προσκτήσεις υλικού της Βιβλιοθήκης (86,4% και 54,1%). Πίνακας 1: Σύνολο Δαπανών έτους 2001 Βιβλιοθήκες Προσκτήσεις Βιβλιοδεσία Λειτουργικά Πάγιος Έξοδα Εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Συνολικές Δαπάνες Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001 Πάγιος Εξοπλισμός 6% Δαπάνες Βιβλιοθηκών ΑΕΙ Λειτουργικά Έξοδα 4% Βιβλιοδεσία 4% Προσκτήσεις 86% 1 Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο του 2001 παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του τεύχους. 2 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο του 2001 παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του τεύχους. 8

9 Πάγιος Εξοπλισμός 26% Δαπάνες Βιβλιοθηκών ΤΕΙ Λειτουργικά Έξοδα 19% Βιβλιοδεσία 1% Προσκτήσεις 54% ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 2001 Ο πίνακας 2 δείχνει τις δαπάνες για μονογραφίες και περιοδικές εκδόσεις συγκεντρωτικά για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ για το οικονομικό έτος Οι δαπάνες των Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ όσον αφορά τις συνδρομές των περιοδικών εκδόσεων (83,9%) είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από εκείνες για την αγορά μονογραφιών (16,1%). Η εικόνα που παρουσιάζουν τα ΤΕΙ είναι ακριβώς αντίθετη, καθώς οι δαπάνες για τις συνδρομές των περιοδικές εκδόσεων είναι μικρότερες (49,6%) από εκείνες για την αγορά μονογραφιών (50,4%). Πίνακας 2: Δαπάνες Μονογραφιών και Περιοδικών Εκδόσεων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001 Βιβλιοθήκες ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Δαπάνες Βιβλιοθηκών ΑΕΙ & ΤΕΙ 2001 ΑΕΙ ΤΕΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 16,1% 49,6% 50,4% 83,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9

10 ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 1998, 1999, 2000 & 2001 Βιβλιοθήκες Πίνακας 3: Δαπάνες Προσκτήσεων Μονογραφιών 1998, 1999, 2000 & 2001 ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Δαπάνες Μονογραφιών ΑΕΙ & ΤΕΙ 1998, 1999, 2000 και Δαπάνες ΑΕΙ ΤΕΙ Προσκτήσεις 10

11 Πίνακας 4: Συγκριτικές Δαπάνες Περιοδικών Εκδόσεων 1998, 1999, 2000 & 2001 Βιβλιοθήκες ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Δαπάνες Περιοδικών Εκδόσεων 1998, 1999, 2000 και Δαπάνες AEI TEI Προσκτήσεις 11

12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ Πίνακας 5: Δαπάνες Προσκτήσεων Μονογραφιών & Περιοδικών Εκδόσεων ανά ίδρυμα 1998, 1999, 2000 & 2001 Βιβλιοθήκες ΑΕΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Παν/μιο Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών Πάντειο Παν/μιο Αθηνών Παν/μιο Πειραιώς Χαροκόπειο Παν/μιο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης Παν/μιο Μακεδονίας Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης Παν/μιο Πατρών Παν/μιο Ιωαννίνων Ιόνιο Παν/μιο Παν/μιο Αιγαίου Παν/μιο Κρήτης Πολυτ. Κρήτης Βιβλιοθήκες ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ Πειραιώς ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Καλαμάτας ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Μεσολογγίου ΤΕΙ Λαμίας

13 Δαπάνες Προσκτήσεων Μονογραφιών ΑΕΙ για τα έτη 1998, 1999, 2000 & 2001 Αθηνών Μετσόβιο Ανωτάτη Σχολή Οικονομικό Πάντειο Πειραιώς Χαροκόπειο Αριστοτέλειο Μακεδονίας Δημοκρίτειο Πατρών Ιωαννίνων Ιόνιο Αιγαίου Παν/μιο Κρήτης Πολ/χνείο Κρήτης Δαπάνες

14 Δαπάνες προσκτήσεων Περιοδικών Εκδόσεων ΑΕΙ για τα έτη 1998, 1999, 2000 & 2001 Αθηνών Μετσόβιο Ανωτάτη Σχολή Οικονομικό Πάντειο Πειραιώς Χαροκόπειο Αριστοτέλειο Μακεδονίας Δημοκρίτειο Πατρών Ιωαννίνων Ιόνιο Αιγαίου Παν/μιο Κρήτης Πολ/χνείο Κρήτης Δαπάνες

15 Δαπάνες Μονογραφιών ΤΕΙ για τα έτη 1998, 1999, 2000 & ΤΕΙ Θεσ/νίκης ΤΕΙ Πειραιώς ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Καλαμάτας ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Μεσολογγίου ΤΕΙ Λαμίας 15

16 Δαπάνες Προσκτήσεων Περιοδ. Εκδόσεων ΤΕΙ για τα έτη 1998, 1999, 2000 & ΤΕΙ Λαμίας ΤΕΙ Θεσ/νίκης ΤΕΙ Πειραιώς ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Καλαμάτας ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Μεσολογγίου

17 ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι δαπάνες Βιβλιοδεσίας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για τα οικονομικά έτη 1998, 1999, 2000 & Πίνακας 6: Δαπάνες Βιβλιοδεσίας ΑΕΙ & ΤΕΙ 1998, 1999, 2000 & 2001 Βιβλιοθήκες ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Δαπάνες Βιβλιοδεσίας ΑΕΙ & ΤΕΙ 1998, 1999, 2000 & Δαπάνες Βιβλιοδεσίας AEI TEI

18 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 3 Η ανάπτυξη της Συλλογής των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΑΕΙ και ΤΕΙ, όσον αφορά την τετραετία , παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Ο πίνακας 8 παραθέτει αναλυτικά ανά Ίδρυμα την ανάπτυξη της συλλογής από το 1998 έως το Βιβλιοθήκες Πίνακας 7: Μονογραφίες που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη την τετραετία ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Μονογραφίες που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη την τελευταία τριετία Μονογραφίες ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ 3 Να σημειωθεί ότι στο ερωτηματολόγιο του 2001 και στον αριθμό των μονογραφιών που εισήλθαν στο έτος: α) έχουν συμπεριληφθεί και οι μονογραφίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κάτι που δε συμβαίνει στα ερωτηματολόγια προηγούμενων ετών, β) δεν έχουν υπολογιστεί τα στοιχεία 10 Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, οι οποίες δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιο του 2001 και γ) δεν έχουν συμπεριληφθεί τα στοιχεία του ΤΕΙ Χαλκίδας, διότι δεν ανταποκρίθηκε στο ερωτηματολόγιο του

19 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ Πίνακας 8: Μονογραφίες που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Παν/μιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών (ΟΙΚ) Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΑΝ) Παν/μιο Πειραιώς (ΠΕΙΡ) Χαροκόπειο Παν/μιο (ΧΑΡ) Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης (ΑΠΘ) Παν/μιο Μακεδονίας (ΜΑΚ) Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης (ΔΠΘ) Παν/μιο Πατρών (ΠΑΤ) Παν/μιο Ιωαννίνων (ΙΩΑ) Ιόνιο Παν/μιο (ΙΟΝ) Παν/μιο Αιγαίου (ΑΙΓ) Παν/μιο Κρήτης (ΚΡΗ) Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΟΛ. ΚΡΗ) ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΤΕΙ Πειραιώς ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Καλαμάτας ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Μεσολογγίου ΤΕΙ Λαμίας ΤΕΙ Καβάλας

20 Μονογραφίες που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη ανά Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα από το 1998 έως το Μονογραφίες ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΑΣΚΤ ΟΙΚ ΠΑΝ ΠΕΙΡ ΧΑΡ ΑΠΘ ΜΑΚ ΔΠΘ ΠΑΤ ΙΩΑ ΙΟΝ ΑΙΓ ΚΡΗ ΠΟΛ. ΚΡΗ 20

21 Μονογραφίες που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη ανά Τεχνολογικό Ίδρυμα από το 1998 έως το Μονογραφίες TEI ΘΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙ ΤΕΙ ΠΑΤ ΤΕΙ ΚΡΗ ΤΕΙ ΛΑΡ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ ΤΕΙ ΣΕΡ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜ ΤΕΙ ΗΠΕΙ ΤΕΙ ΜΕΣ ΤΕΙ ΛΑΜ ΤΕΙ ΚΑΒ

22 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει το σύνολο του προσωπικού στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες για τα έτη 1998, 1999, 2000 και Πίνακας 9: Προσωπικό Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1998,1999,2000 & 2001 Βιβλιοθήκες ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Προσωπικό Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών από το 1998 έως το AEI TEI Ο πίνακας 10 παρουσιάζει το προσωπικό των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ και ΤΕΙ ανά κατηγορία 1998, 1999, 2000 & Βιβλιοθήκες Πίνακας 10: Προσωπικό Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ανά κατηγορία 1998,1999,2000 & 2001 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓ. 5 ΒΟΗΘΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Στην κατηγορία προσωπικό της Βιβλιοθήκης των ετών 1998 και 1999 συμπεριλαμβάνονται μόνο οι Βιβλιοθηκονόμοι και οι Διοικητικοί Υπάλληλοι, ενώ στην ίδια κατηγορία των ετών 2000 και 2001 συμπεριλαμβάνονται επιπλέον και οι Ειδικοί Πληροφορικής και οι Αρχειονόμοι και οι Συντηρητές Βιβλίων. 5 Στην κατηγορία προσωπικό από αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα των ετών 1998 και 1999 συμπεριλαμβάνονται μόνο οι Βιβλιοθηκονόμοι και οι Διοικητικοί Υπάλληλοι, ενώ στην ίδια κατηγορία των ετών 2000 και 2001 συμπεριλαμβάνονται επιπλέον και οι Ειδικοί Πληροφορικής και οι Αρχειονόμοι και οι Συντηρητές Βιβλίων. 22

23 600 Προσωπικό Βιβλιοθηκών ΑΕΙ ανά κατηγορία για τα έτη 1998, 1999, 2000 & ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞ. & ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ 80 Προσωπικό Βιβλιοθηκών ΤΕΙ ανά κατηγορία για τα έτη 1998, 1999, 2000 & ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞ. & ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ 23

24 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της χώρας μας έχουν εμπλουτίσει τις συλλογές τους με ηλεκτρονικές πηγές που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους χρήστες τους. Για την αποτύπωση της κατάστασης στο ανωτέρω χαρακτηριστικό των Βιβλιοθηκών η Μ.Ο.Π.Α.Β. απέστειλε στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο σχετικό με τις ηλεκτρονικές πηγές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν σήμερα οι Βιβλιοθήκες. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στις Κεντρικές Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών των Ιδρυμάτων, προκειμένου να υπάρχει μία συνολική κάλυψη των ερωτήσεων. Η ανταπόκριση ήταν ικανοποιητική, καθώς από το σύνολο των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων απάντησαν 15 ΑΕΙ και 10 ΤΕΙ 6. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν, παρά τις επισυναπτόμενες οδηγίες, δεν καλύπτουν όλες τις ερωτήσεις που δόθηκαν με αποτέλεσμα αρκετές από τις απαντήσεις να είναι ελλιπείς ή να έχουν δοθεί κατ εκτίμηση, γεγονός που δε βοηθά στην παρουσίαση αντικειμενικών στοιχείων. Τα στοιχεία που δόθηκαν παρουσιάζονται στα παρακάτω γραφήματα. Βιβλιοθήκες ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Πίνακας 11: Δαπάνες Ηλεκτρονικών Πηγών 2001 ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ HARDWARE & SOFTWARE ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔ. ΗΛΕΚΤΡ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 14% Κόστος Ηλεκτρονικών Πηγών ΑΕΙ 2001 ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ SOFTWARE & HARDWARE 15% ΚΟΣΤΟΣ ΒΔ 71% 6 Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο Συλλογής Στοιχείων Ηλεκτρονικών Πηγών & Χρήσης Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθηκών 2001 παραθέτονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας έκδοσης. 24

25 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔ. ΗΛΕΚΤΡ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 35% Κόστος Ηλεκτρονικών Πηγών TΕΙ 2001 ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ SOFTWARE & HARDWARE 12% ΚΟΣΤΟΣ ΒΔ 53% Βιβλιοθήκες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Πίνακας 12: Ηλεκτρονικά Αιτήματα Πληροφόρησης 2001 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΛΑΛΕΣ ΒΙΒΛ. ΣΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΟΡΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΒΙΒΛ. ΣΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΟΡΦΗ ΑΕΙ ΤΕΙ Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΑΕΙ ΤΕΙ Ηλεκτρονικά Αιτήματα Πληροφόρησης Αιτήματα αποστολής άρθρων σε άλλες Βιβλ. σε ηλεκτρ. μορφή Αιτήματα λήψης άρθρων από άλλες Βιβλ. σε ηλεκτρ. μορφή 25

26 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2000 & 2001 Βιβλιοθήκες Πίνακας 13: Σύγκριση Δαπανών Ηλεκτρονικών Πηγών 2000 & 2001 Κόστος Συνδρομών Ηλεκτρονικών Περιοδικών Κόστος Βάσεων Δεδομένων Κόστος αγοράς Hardware & Software AEI TEI ΣΥΝΟΛΟ Δαπάνες Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης 2000 & 2001 για τα ΑΕΙ Δαπάνες Κόστος Βάσεων Δεδομένων Κόστος Harware & Software Κόστος Συνδρομών Ηλεκτρ Περιοδικών 26

27 Δαπάνες Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης 2000 & 2001 για τα ΤΕΙ Δαπάνες Κόστος Βάσεων Δεδομένων Κόστος Harware & Software Κόστος Συνδρομών Ηλεκτρ. Περιοδικών

28 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

29 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΣΥΛΛΟΓΕΣ Τόμοι στη Βιβλιοθήκη* Μονογραφίες στη Βιβλιοθήκη (τόμοι) Μονογραφίες που εισήλθαν στο έτος (τόμοι) Μονογραφίες που αγοράστηκαν στο έτος (τόμοι) ΙΔΡΥΜΑ (1) (2) (3) (4) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ NA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ Volumes in Monographs in Library* Library Monographs Purchased during the year Volumes of serials in Library NA Δεν Απαντήθηκε *Τόμοι στη Βιβλιοθήκη: Τόμοι Μονογραφιών +Τόμοι Περιοδικών +Τόμοι Διδακτορικών Διατριβών. 29

30 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 2001 COLLECTIONS Τόμοι Περιοδικών στη Βιβλιοθήκη Τόμοι Περιοδικών που εισήλθαν στο έτος Διδακτορικές Διατριβές στη Bιβλιοθήκη Διδακτορικές Διατριβές που εισήλθαν στο έτος (5) (6) (7) (8) ACADEMIC INSTITUTIONS NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS PANTEION UNIVERSITY OF POLIT. & SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF PIRAEUS HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI UNIVERSITY OF MACEDONIA DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE * 50 3 UNIVERSITY OF THESSALIAS UNIVERSITY OF PATRAS UNIVERSITY OF IOANNINA IONION UNIVERSITY UNIVERSITY OF THE AEGEAN UNIVERSITY OF CRETE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE Total results of Greek Universities TEI OF THESSALONIKI TEI OF PIRAEUS TEI OF PATRAS TEI OF CRETE TEI OF LARISSA TEI OF WEST MACEDONIA TEI OF SERRES TEI OF KALAMATA TEI OF EPIRUS TEI OF MESOLOGHI TEI OF LAMIA 850 * 0 0 TEI OF KAVALA Total results of Technological Educational Institutes Volumes of serials in Library Volumes of serials added during year Ph.D. Theses in Library Ph.D. Theses Added during year the year Volumes in Library: Monographs in Library +Volumes of Serials in Library +Volumes of Ph.D. Theses in Library * Unavailable data during 1998, 1999, 2000 * Unavailable data during

31 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΕΣ Τόμοι στη Βιβλιοθήκη+ Mονογραφίες στη Βιβλιοθήκη++ Μονογραφίες που εισήλθαν στο έτος Μονογραφίες που αγοράστηκαν στο έτος (1) (2) (3) (4) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ Διάμεσος Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή Σύνολο Αριθμός Ιδρυμάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ Διάμεσος Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή Σύνολο Αριθμός Ιδρυμάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Volumes in Library+ Monographs in Library++ Monographs Added during the year Monographs purchased during the year +Τόμοι στη Βιβλιοθήκη = Τόμοι Μονογραφιών και Τόμοι Περιοδικών και Τόμοι Διδακτορικών Διατριβών ++Τόμοι Μονογραφιών = Τόμοι Μονογραφιών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη την 31 η Δεκεμβρίου 2000 και Τόμοι Μονογραφιών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 31

32 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 2001 SUMMARY DATA: COLLECTIONS Τόμοι Περιοδικών στη Βιβλιοθήκη Τόμοι Περιοδικών που εισήλθαν στο έτος Διδακτορικές Διατριβές στη Βιβλιοθήκη Διδακτορικές Διατριβές που εισήλθαν στο έτος (5) (6) (7) (8) UNIVERSITY LΙBRARIES Median High Low Totals Number of Institutions Reporting TEI LIBRARIES Median High Low Totals Number of Institutions Reporting GRAND TOTALS Volumes of serials in Library Volumes of serials added during the year Ph.D. Theses in Library Ph.D. Theses added during the year 32

33 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Τρέχουσες περ. εκδόσεις που αγοράστηκαν (συνδρομές) Τρέχουσες περιοδικές εκδόσεις που δεν αγοράστηκαν (συνδρομές) Τρέχουσες περιοδικές εκδόσεις Σύνολο ΙΔΡΥΜΑ (9) (10) (11) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ Current Serials Purchased (Subscriptions) Current Serials Not Purchased (Subscriptions) Current Serials Total 33

34 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 2001 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Τρέχουσες Περ. Εκδόσεις που αγοράστηκαν (συνδρομές) Τρέχουσες Περ. εκδόσεις που δεν αγοράστηκαν (συνδρομές) Τρέχουσες Περιοδικές Εκδόσεις Σύνολο (9) (10) (11) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ Διάμεσος Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή Σύνολο Αριθμός Ιδρυμάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ Διάμεσος Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή Σύνολο Αριθμός Ιδρυμάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Current Serials Purchased (subscriptions) Current Serials not Purchased (subscriptions) Current Serials Total 34

35 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΣΥΛΛΟΓΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ / ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Εγκυκλοπαίδειες (τίτλοι) Λεξικά (τίτλοι) Ευρετήρια Οδηγοί (τίτλοι) Μικροφόρμες Κυβερνητικά Έγγραφα Ηλεκτρονικό Υλικό ΙΔΡΥΜΑ (12) (13) (14) (15) (16) (17) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑ 174 ΝΑ 64 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 216 2, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ Indexes, Encyclopedias Dictionaries Microform Government Electronic Guides (Titles) (Tittles) Documents Material (Titles) NA Δεν Απαντήθηκε 35

36 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 2001 COLLECTIONS: REFERENCE AND OTHER LIBRARY MATERIAL Χειρόγραφα & Αρχεία Χαρτ/φικό Υλικό Γραφικό Υλικό Ακουστικό Υλικό Κιν/κες Ταινίες,Video (18) (19) (20) (21) (22) ACADEMIC INSTITUTIONS NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS PANTEION UNIVERSITY OF POLIT. & SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF PIRAEUS HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI UNIVERSITY OF MACEDONIA DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE UNIVERSITY OF THESSALIAS UNIVERSITY OF PATRAS UNIVERSITY OF IOANNINA IONION UNIVERSITY UNIVERSITY OF THE AEGEAN UNIVERSITY OF CRETE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE Total results of Greek Universities TEI OF THESSALONIKI TEI OF PIRAEUS TEI OF PATRAS TEI OF CRETE TEI OF LARISSA TEI OF WEST MACEDONIA TEI OF SERRES TEI OF KALAMATA TEI OF EPIRUS TEI OF MESOLOGHI TEI OF LAMIA TEI KAVALAS Total results of Technological Educational Institutes Manuscripts & Archives Cartographic Material Graphic Materials Audio Materials Films & Video NA- No Answer 36

37 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ / ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Εγκυκλοπαίδειες Λεξικά (τίτλοι) Ευρετήρια- Οδηγοί (τίτλοι) Μικροφόρμες Κυβερνητικά Έγγραφα Ηλεκτρονικό Υλικό (12) (13) (14) (15) (16) (17) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ Διάμεσος Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή Σύνολο Αριθμός Ιδρυμάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ Διάμεσος Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή Σύνολο Αριθμός Ιδρυμάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Encyclopedias (titles) Dictionaries (titles) Indexes Microforms Government Documents Electronic Material 37

38 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 2001 SUMMARY DATA: REFERENCE AND OTHER LIBRARY MATERIAL Χειρόγραφα Χαρτογραφικό Κινηματογραφικές Γραφικό Υλικό Ακουστικό Υλικό & Αρχεία Υλικό Ταινίες και Video (18) (19) (20) (21) (22) UNIVERSITY LΙBRARIES Median High Low Totals Number of Institutions Reporting TEI LIBRARIES Median High Low Totals Number of Institutions Reporting GRAND TOTALS Manuscripts & Archives Cartographic Materials Graphical Materials Audio Materials Films and Films 38

39 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τακτικός Προϋπολογισμός Δημόσιες Επενδύσεις Αναπτυξιακά Προγράμματα Άμεσης Χρημ/σης Αναπτυξιακά Προγράμματα Έμμεσης Χρημ/σης ΙΔΡΥΜΑ (23) (24) (25) (26) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ Library Budget Library Investments Developing & ResearchDeveloping & Research Programs Direct Programs Indirect Funding Funding NA Δεν Απαντήθηκε 39

40 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 2001 LIBRARY FUNDING Επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών Έσοδα Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Άλλα έσοδα (Δωρεές, κληροδοτήματα) Χρηματοδότηση Βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΟ (27) (28) (29) (30) ACADEMIC INSTITUTIONS NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS PANTEION UNIVERSITY OF POLIT. & SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF PIRAEUS HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI UNIVERSITY OF MACEDONIA DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE UNIVERSITY OF THESSALIAS UNIVERSITY OF PATRAS UNIVERSITY OF IOANNINA IONION UNIVERSITY UNIVERSITY OF THE AEGEAN UNIVERSITY OF CRETE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE Total results of Greek Universities NA NA NA NA TEI OF THESSALONIKI TEI OF PIRAEUS TEI OF PATRAS TEI OF CRETE TEI OF LARISSA TEI OF WEST MACEDONIA TEI OF SERRES TEI OF KALAMATA TEI OF EPIRUS TEI OF MESOLOGHI TEI OF LAMIA NA NA TEI OF KAVALA Total results of Technological Educational Institutes Research Committee s Funding Proceeds from Library Services Other Proceeds Total Library Funding NA- No Answer 40

41 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τακτικός Προϋπολογισμός Δημόσιες Επενδύσεις Αναπτυξιακά Ερευνητικά Προγράμματα/ Άμεση Χρηματοδότηση Αναπτυξιακά Ερευνητικά Προγράμματα/ Έμμεση Χρηματοδότηση (23) (24) (25) (26) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ Διάμεσος Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή Σύνολο Αριθμός Ιδρυμάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ Διάμεσος Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή Σύνολο Αριθμός Ιδρυμάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Library Budget Library Investments Developing and Research Program Direct Funding Developing and Research Program Indirect Funding 41

42 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 SUMMARY DATA: LIBRARY FUNDING Έσοδα από Υπηρεσίες της Επιχορηγήσεις Επιτροπής Βιβλιοθήκης Ερευνών Άλλα Έσοδα (Δωρεές Κληροδοτήματα ) Χρηματοδότηση Βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΟ (27) (28) (29) (30) UNIVERSITY LΙBRARIES Median High Low Totals Number of Institutions Reporting TEI LIBRARIES Median High Low Totals Number of Institutions Reporting GRAND TOTALS Funding from the research Committee Proceeds from Library Services Other Proceeds Total Library Funding 42

43 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τρέχουσες Άλλα Τεκμήρια Άλλες Δαπάνες Συνολικές Δαπάνες Μονογραφίες Περιοδικές Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκες Προσκτήσεων Εκδόσεις ΙΔΡΥΜΑ (31) (32) (33) (34) (35) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ Other Library Miscellaneous Total acquisitions Monographs Current Serials Materials Materials expenditures NA Δεν Απαντήθηκε 43

44 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 2001 LIBRARY EXPENDITURES Δαπάνες Βιβλιοδεσίας Άλλα λειτουργικά Έξοδα Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες Δαπάνες Πάγιου Εξοπλισμού Συνολικές Δαπάνες Βιβλιοθήκης (36) (37) (38) (39) (40) ACADEMIC INSTITUTIONS NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS PANTEION UNIVERSITY OF POLIT. & SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF PIRAEUS HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI UNIVERSITY OF MACEDONIA DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE UNIVERSITY OF THESSALIA UNIVERSITY OF PATRAS UNIVERSITY OF IOANNINA IONION UNIVERSITY UNIVERSITY OF THE AEGEAN UNIVERSITY OF CRETE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE Total results of Greek Universities TEI OF THESSALONIKI TEI OF PIRAEUS TEI OF PATRAS TEI OF CRETE TEI OF LARISSA TEI OF WEST MACEDONIA TEI OF SERRES TEI OF KALAMATA TEI OF EPIRUS TEI OF MESOLOGHI TEI OF LAMIA NA TEI KAVALAS Total results of Technological Educational Institutes Binding Expenditure Other Operational Expenditure Total operational Expenditure Capital Expenditure Total Library Expenditure NA- No Answer 44

45 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Μονογραφίες Τρέχουσες Περιοδικές Εκδόσεις Άλλα Τεκμήρια Βιβλιοθήκης Άλλες Δαπάνες Τεκμηρίων Συνολικές Δαπάνες Προσκτήσεων (31) (32) (33) (34) (35) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ Διάμεσος Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή Σύνολο Αριθμός Ιδρυμάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ Διάμεσος Μέγιστη τιμή Ελάχιστη τιμή Σύνολο Αριθμός Ιδρυμάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Monographs Current Serials Other Library Material Miscellaneous Material Total acquisitions expenditure 45

46 STATTISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 2001 SUMMARY DATA: LIBRARY EXPENDITURE Δαπάνες Βιβλιοδεσίας Άλλα Λειτουργικά Έξοδα Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες Δαπάνες Πάγιου Εξοπλισμού Συνολικές Δαπάνες Βιβλιοθήκης (36) (37) (38) (39) (40) UNIVERSITY LΙBRARIES Median High Low Totals Number of Institutions Reporting TEI LIBRARIES Median High Low Totals Number of Institutions Reporting GRAND TOTALS Binding Expenditure Other Operational Expenditure Total Operational Expenditure Capital Expenditure Total Library Expenditure 46

47 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2001 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Βιβλ/νόμοι από Αρχειονόμοι από Συντηρητές από Βιβλ/νόμοι αναπτυξιακά/ αναπτυξιακά/ Συντηρητές αναπτυξιακά/ (μόνιμοισυμβασιούχοι) Αρχειονόμοι ερευνητικά ερευνητικά Βιβλίων ερευνητικά προγράμματα προγράμματα προγράμματα ΙΔΡΥΜΑ (41) (42) (43) (44) (45) (46) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Π/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ Librarians from Archivists from Preservationists Librarians developing - developing - Preservation from developing - Archivists research research Experts research programs programs programs 47

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2003 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Καταγραφή των λογισμικών διοικητικής υποστήριξης των ΑΕΙ, στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ ΚΠΣ, με στόχο την εξέταση της

«Καταγραφή των λογισμικών διοικητικής υποστήριξης των ΑΕΙ, στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ ΚΠΣ, με στόχο την εξέταση της «Καταγραφή των λογισμικών διοικητικής υποστήριξης των ΑΕΙ, στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ ΚΠΣ, με στόχο την εξέταση της αναγκαιότητας σχεδιασμού και χρηματοδότησης άλλων σχετικών ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ...5 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1989-1990...5

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ...5 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1989-1990...5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1989-2000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2001-2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2002 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε

οι μεταπτυχιακοί, οι καθηγητές, οι ερευνητές δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες από την βιβλιοθήκη. Η έννοια του ανταγωνισμού έρχεται σε ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η αυτοματοποίηση των βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών, η εξοικείωση των χρηστών με καινούργια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μηχανισμού Λειτουργίας και Σεναρίων Χρηστικότητας Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ)

Παρουσίαση Μηχανισμού Λειτουργίας και Σεναρίων Χρηστικότητας Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ) Παρουσίαση Μηχανισμού Λειτουργίας και Σεναρίων Χρηστικότητας Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΕΑΒ) (www. unwncataloz. sr) Δ. Κουης (), Φ. Ευθυμίου (), Φ. Τσιμπόγλου ( ' 2), Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Αθηνά Παντή-Παντούδη, email: athinapanti@gmail.com Σαράντος Καπιδάκης, email: sarantos@ionio.rr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-21 Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕYΣΕΙΣ 1996-21 Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης. 2010 2011 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης. 2010 2011 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Ιδρυματική Έκθεση Αξιολόγησης ΤΕΙ Αθήνας 2010-2011 Ομάδα εργασίας για τη σύνταξη της Ιδρυματικής Έκθεσης Αξιολόγησης 2010 2011 του Τ.Ε.Ι. Αθήνας Επιστημονικός Υπεύθυνος & Συντονιστής Ιωάννης Χάλαρης, Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα

Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα Η επίδραση της τεχνολογίας της πληροφόρησης στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και βιβλιοθηκονόμους: αρχικά αποτελέσματα ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΟΥ & ΡΑΝΙΑ ΣΙΑΤΡΗ 1 Περίληψη Κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα

Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Επισκόπηση του γαλλικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε μία συγκριτική προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα Παραδοτέο 3/3: Σύντομη συγκριτική ανάλυση/μελέτη του γαλλικού συστήματος ανώτατης Υπεύθυνος Εγγράφου:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Σέρρες, Ιανουάριος 2010 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης 2012 Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης Αθήνα, Μάιος 2013 16/05/2013 Τράπεζα της Ελλάδος. Βιβλιοθήκη Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2012. Αθήνα, Μάιος 2013, σ. 34 Διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ Ιούνιος 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εξέταση της οικονοµικής διάστασης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking)

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking) ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΕ) Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking) (Επικαιροποίηση 2012, β έκδοση) Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ο Ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης». Εκπονήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ειδικά Θέματα Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα