ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012"

Transcript

1 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

2 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

3 Ο ΗΓΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη, Κτίριο Βιβλιοθήκης Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ...8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ...10 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

5 5 D Β. ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ...22 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Α. ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ...24 P Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ...25 P P P P P Γ. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...28 P P ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ...30 P P P Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...32 P P P P ΣΤ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ...34 P

6 6 Ζ. ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...35 P P P P P P P P P P P P P P

7 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα πρώτα Στατιστικά Στοιχεία και είκτες Αξιολόγησης των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών καθιερώθηκαν ύστερα από συνάντηση των εκπροσώπων των Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων στις 27 Απριλίου 2001 ( αφού λήφθηκαν υπόψη οι δύο εισηγήσεις της Μ.Ο.Π.Α.Β. και της οµάδας εργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Από τότε όλες οι ετήσιες εκθέσεις της Μ.Ο.Π.Α.Β. βασίζονται σε αυτά τα Στατιστικά Στοιχεία και στους είκτες αξιολόγησης. Παράλληλα, συντάχθηκε ο οδηγός «Καθιερωµένοι είκτες Αξιολόγησης Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών», που περιελάµβανε όλα τα ονόµατα των Στατιστικών Στοιχείων και εικτών τυποποιηµένα. Οι εξελίξεις στο χώρο των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών είχαν ως αποτέλεσµα αρκετές αλλαγές τόσο στο ερωτηµατολόγιο όσο και στα Στατιστικά Στοιχεία και τους Καθιερωµένους είκτες που υπολογίζονται µέσω αυτών. Για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη ενός νέου, επικαιροποιηµένου Οδηγού, ο οποίος θα περιλαµβάνει όλα τα νέα στοιχεία.

8 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α/Α Στατιστικό Στοιχείο Περιγραφή Στατιστικού Στοιχείου Υπολογισµός Στατιστικού Στοιχείου 01 D1 Συνολικός πληθυσµός Q55+Q56 +Q58 Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 02 D1.1 Συνολικός πληθυσµός ιδακτικού Q55 & Ερευνητικού προσωπικού Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 03 D1.3 Συνολικός πληθυσµός Q58 µεταπτυχιακών φοιτητών Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 04 D2.1 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων Q59 χρηστών της Βιβλιοθήκης 05 D3 Αριθµός δανεισµών κατά τη Q45 διάρκεια ενός έτους 06 D5 Μέγεθος έντυπης συλλογής της Q1+Q2+Q4+Q5+Q6 Βιβλιοθήκης 07 D7 Αριθµός τρεχουσών έντυπων Q7 Συνδροµών περιοδικών 08 D8 Αριθµός τρεχουσών Συνδροµών Q66 ηλεκτρονικών περιοδικών 09 D9 Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα Q2 έτος 10 D11 Εικονικές επισκέψεις (visitssessions) Q72 του Web site της Βιβλιοθήκης από αποµακρυσµένους χρήστες 11 D16 Αιτήσεις διάθεσης άρθρων και Q50+Q77 διαδανεισµού βιβλίων χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το Τµήµα διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης 12 D17 Αιτήσεις διάθεσης άρθρων και Q76+Q54 διαδανεισµού βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το Τµήµα διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης D41 Σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας Q94 13 λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 14 D22 ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου Q62 για τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης 15 D23 ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ Q61 για τους χρήστες 16 D24 Προσωπικό της Βιβλιοθήκης Q34+Q97+Q36+Q37+Q40 17 D25 Αριθµός Βιβλιοθηκονόµων Q34 18 D26 Προσωπικό άλλων ειδικοτήτων Q97

9 9 που εκτελεί βιβλιοθηκονοµικές εργασίες 19 D27 Ειδικοί Πληροφορικής Q37 20 D31 Αριθµός χρηστών που Q42 παρακολούθησαν εκπαιδευτικές/ενηµερωτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 21 D32 Κόστος πρόσκτησης µονογραφιών Q26 22 D33 Κόστος πρόσκτησης έντυπων Q27 περιοδικών εκδόσεων 23 D42 Συνολικό κόστος πρόσκτησης Q99 Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης 24 D35 Συνολικό κόστος πρόσκτησης Q26 + Q27 Έντυπων Πηγών Πληροφόρησης 25 D36 απάνες Βιβλιοδεσίας Q30 26 D37 Συνολικές λειτουργικές δαπάνες Q30+Q96 Βιβλιοθήκης 27 D38 Συνολικό κόστος πρόσκτησης D35+D42 ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών πληροφόρησης 28 D39 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης D37 + D38 29 D40 Συνολικές δαπάνες του Ιδρύµατος Q33 29 D43 Έσοδα της Βιβλιοθήκης από Q24 Υπηρεσίες 30 D44 Συνολική Χρηµατοδότηση και Έσοδα Βιβλιοθήκης Q19+Q20+Q95+Q23+Q24+Q25

10 10 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Στατιστικό στοιχείο: D1 Συνολικός πληθυσµός Ιδρύµατος /Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Ορισµός: Το σύνολο των µελών της Ακαδηµαϊκής κοινότητας Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη ανεξάρτητα από την Ακαδηµαϊκή ιδιότητά τους. Αν και δυνητικά χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι και τα µέλη του ιοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος, προτείνεται να µη ληφθούν υπόψη στον υπολογισµό του συνολικού πληθυσµού για να αποφευχθούν πιθανές πλασµατικές αλλοιώσεις στην εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών αποτίµησης που εξαρτώνται από το στοιχείο αυτό. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Καθώς µερικές φορές ο πραγµατικός αριθµός των µελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη διαφέρει από το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων µελών, κυρίως σε ότι αφορά τον αριθµό των προπτυχιακών φοιτητών, προτείνεται ως Συνολικός Πληθυσµός D1 να ληφθεί υπόψη µόνο ο αριθµός των «ενεργών» µελών της Ακαδηµαϊκής κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή, καθώς ο ακριβής υπολογισµός των «ενεργών» µελών είναι δύσκολος έως αδύνατος, προτείνεται ο παρακάτω τρόπος υπολογισµού: Συνολικός Πληθυσµός (D1) = Μέλη ΕΠ + Επιστηµονικοί Συνεργάτες και λοιπό Ερευνητικό προσωπικό +Μεταπτυχιακοί Φοιτητές + Προπτυχιακοί φοιτητές Τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό του Συνολικού Πληθυσµού συλλέγονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/ και από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος.

11 11 2. Στατιστικό στοιχείο: D1.1 Συνολικός πληθυσµός ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού Ιδρύµατος /Σχολής /Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Ορισµός: Το σύνολο των µονίµων µελών του ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού Ιδρύµατος /Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη (Καθηγητές, Αναπληρωτές και Επίκουροι καθηγητές, Λέκτορες) Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/ και από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 3. Στατιστικό στοιχείο: D1.3 Συνολικός πληθυσµός Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ιδρύµατος /Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Ορισµός: Το σύνολο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από το είδος του τίτλου που διεκδικούν ( ιδακτορικοί και Μεταδιδακτορικοί τίτλοι, Masters). Αν δεν υπάρχουν µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας σε αυτή την κατηγορία, το στοιχείο και οι δείκτες αποτίµησης που εξαρτώνται από αυτό δεν υπολογίζονται. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή/ και από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 4. Στατιστικό στοιχείο: D2.1 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων χρηστών της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Όλοι οι εγγεγραµµένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης στο αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Το στοιχείο συλλέγεται από το λογισµικό διαχείρισης της Βιβλιοθήκης.

12 12 5. Στατιστικό στοιχείο: D3 Αριθµός δανεισµών κατά τη διάρκεια ενός έτους Ορισµός: Το σύνολο των δανεισµών (συµπεριλαµβανοµένου και του αριθµού των βιβλίων που δανείστηκαν µια ή περισσότερες φορές) κατά τη διάρκεια ενός έτους. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Το στοιχείο συλλέγεται από το λογισµικό διαχείρισης της Βιβλιοθήκης µετά το πέρας του έτους. 6. Στατιστικό στοιχείο: D5 Μέγεθος έντυπης συλλογής της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Συνολικός αριθµός του έντυπου υλικού στη συλλογή σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή του έτους Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Το στοιχείο συλλέγεται από το λογισµικό διαχείρισης της Βιβλιοθήκης µετά το πέρας του έτους. 7. Στατιστικό στοιχείο: D7 Αριθµός τρεχουσών έντυπων συνδροµών περιοδικών Ορισµός: Ο συνολικός αριθµός των Τρεχουσών Έντυπων Συνδροµών Περιοδικών που διατηρεί η Βιβλιοθήκη στο τέλος ενός έτους. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Το στοιχείο συλλέγεται από το λογισµικό διαχείρισης της Βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο υπολογισµός του αριθµού των συνδροµών να γίνεται στο τέλος του έτους

13 13 8. Στατιστικό στοιχείο: D8 Αριθµός τρεχουσών συνδροµών ηλεκτρονικών περιοδικών Ορισµός: Ο συνολικός αριθµός των συνδροµών ηλεκτρονικών περιοδικών που διατηρεί η Βιβλιοθήκη στο τέλος ενός έτους Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Το στοιχείο συλλέγεται από το λογισµικό διαχείρισης της Βιβλιοθήκης. Προτείνεται ο υπολογισµός του αριθµού των συνδροµών να γίνεται στο τέλος του έτους 9. Στατιστικό στοιχείο: D9 Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα έτος Ορισµός: Ο αριθµός τόµων µονογραφιών που έχουν καταλογογραφηθεί, ταξινοµηθεί και είναι έτοιµοι προς χρήση κατά τη διάρκεια ενός έτους. Συµπεριλαµβάνονται και οι δωρεές. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης 10. Στατιστικό στοιχείο: D11 Εικονικές επισκέψεις (visits sessions) του website της Βιβλιοθήκης από αποµακρυσµένους χρήστες Ορισµός: Μία εικονική επίσκεψη (visit ή session) αφορά στην επίσκεψη ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗ στο site της Βιβλιοθήκης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τον αριθµό των ιστοσελίδων ή των αρχείων που εµπεριέχονται µέσα στο site και που θα «επισκεφτεί». Η εικονική επίσκεψη ξεκινάει από την ώρα που ο χρήστης «µπαίνει» σε µια ιστοσελίδα του site και τελειώνει την ώρα που βγαίνει (µεταβαίνει σε ένα άλλο website ή κλείνει τον web browser) από αυτή. Τα στοιχεία συλλέγονται για όλη τη διάρκεια του έτους. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Τα στοιχεία για τις εικονικές επισκέψεις συλλέγονται µε τη βοήθεια ειδικού στατιστικού λογισµικού που κατά κανόνα «εγκαθίσταται» στον web server (Εξυπηρετητή) της Βιβλιοθήκης, που παρακολουθεί και «αναφέρει» τα στατιστικά στοιχεία χρήσης και κίνησης του website της Βιβλιοθήκης. Η επιλογή του κατάλληλου λογισµικού από την

14 14 πληθώρα των σχετικών προγραµµάτων που κυκλοφορούν προς χρήση εξαρτάται από τον webmaster (π.χ. Access Watch) της Βιβλιοθήκης, αρκεί να δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των σχετικών στατιστικών στοιχείων. 11. Στατιστικό στοιχείο: D16 Αιτήσεις διάθεσης άρθρων και διαδανεισµού βιβλίων χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το τµήµα ιαδανεισµού της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Το σύνολο των αιτήσεων παραγγελίας άρθρων και βιβλίων των χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκµηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στον χρήστη) µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του έτους. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Το στοιχείο συλλέγεται από τα σχετικά αρχεία του τµήµατος ιαδανεισµού της Βιβλιοθήκης στο τέλος του έτους. 12. Στατιστικό στοιχείο: D17 Αιτήσεις διάθεσης άρθρων και διαδανεισµού βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το τµήµα ιαδανεισµού της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Το σύνολο των αιτήσεων τρίτων (άλλων Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) αποστολής άρθρων και βιβλίων από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς (εύρεση τεκµηρίου, παραγγελία, παραλαβή και παράδοση του τεκµηρίου στην αιτούµενη Βιβλιοθήκη, ίδρυµα ή χρήστη) µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός έτους. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Το στοιχείο συλλέγεται από τα σχετικά αρχεία του τµήµατος ιαδανεισµού της Βιβλιοθήκης στο τέλος του έτους.

15 Στατιστικό στοιχείο: D41 Σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Το σύνολο των ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εβδοµαδιαίως. Π.χ. 40 ώρες εβδοµαδιαίως. 14. Στατιστικό στοιχείο: D22 ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Το σύνολο των θέσεων αναγνωστηρίου και µελέτης στους χώρους της Βιβλιοθήκης 15. Στατιστικό στοιχείο: D23 Θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες Ορισµός: Ο συνολικός αριθµός των Η/Υ, τερµατικών κλπ. που διατίθενται εντός των χώρων της Βιβλιοθήκης για τις παρακάτω χρήσεις : - Πρόσβαση στον OPAC - Πρόσβαση στο Internet, κλπ. - Πρόσβαση σε Βάσεις εδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (µέσω Internet, CD-ROMs κλπ) 16. Στατιστικό στοιχείο: D24 Προσωπικό της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Το σύνολο του πάσης φύσεως (βιβλιοθηκονόµοι, ειδικοί πληροφορικής, συντηρητές βιβλίων, βοηθητικό προσωπικό) µόνιµου και περιστασιακού προσωπικού της Βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα του τρόπου χρηµατοδότησης της µισθοδοσίας του (Τακτικός προϋπολογισµός, ερευνητικά προγράµµατα κλπ). Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

16 Στατιστικό στοιχείο: D25 Αριθµός Βιβλιοθηκονόµων Ορισµός: Το σύνολο των βιβλιοθηκονόµων µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης που έχουν πτυχίο βιβλιοθηκονοµίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού της Βιβλιοθήκης. 18. Στατιστικό στοιχείο: D26 Προσωπικό άλλων ειδικοτήτων που εκτελεί βιβλιοθηκονοµικές εργασίες Ορισµός: Το σύνολο των απασχολούµενων σε µια βιβλιοθήκη µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης που εκτελούν βιβλιοθηκονοµικές εργασίες, χωρίς να έχουν πτυχίο βιβλιοθηκονοµίας ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού της Βιβλιοθήκης. 19. Στατιστικό στοιχείο: D27 Ειδικοί Πληροφορικής Ορισµός: Το σύνολο των ειδικών πληροφορικής σε µια βιβλιοθήκη µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης που έχουν πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

17 Στατιστικό στοιχείο: D31 Αριθµός χρηστών που παρακολούθησαν εκπαιδευτικές - ενηµερωτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους Ορισµός: Το σύνολο των χρηστών που συµµετείχαν ή παρακολούθησαν εκπαιδευτικές/ ενηµερωτικές δραστηριότητες που παρέχει η Βιβλιοθήκη όπως: - εκπαιδευτικά σεµινάρια, επιδείξεις κλπ. πάνω στη χρήση των διαφόρων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης - παρουσιάσεις, ενηµερώσεις γύρω από τις διατιθέµενες υπηρεσίες και τη χρησιµότητά τους - ξεναγήσεις γνωριµίας των χώρων της Βιβλιοθήκης, και - κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης που έχει στόχο την ενηµέρωση, εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών και την προώθηση των υπηρεσιών της στους χρήστες. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Η συλλογή των σχετικών στοιχείων γίνεται µε την τήρηση σχετικών αρχείων από το αρµόδιο προσωπικό. 21. Στατιστικό στοιχείο: D32 Κόστος πρόσκτησης µονογραφιών Ορισµός: Το σύνολο των εξόδων για τόµους µονογραφιών που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους είτε από την ίδια τη Βιβλιοθήκη είτε από τους τοµείς τµηµάτων, των οποίων τις ανάγκες εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Συµπεριλαµβάνονται όλοι οι τόµοι που προπληρώθηκαν, αλλά δεν είχαν παραληφθεί ακόµη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Επίσης, συµπεριλαµβάνονται και οι σειρές µονογραφιών. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης.

18 Στατιστικό στοιχείο: D33 Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων Ορισµός: Το σύνολο των δαπανών για την πρόσκτηση των τρεχουσών περιοδικών εκδόσεων κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους. Εξαιρούνται οι δαπάνες για τις συνδροµές ηλεκτρονικών περιοδικών και συνδροµών βάσεων δεδοµένων). Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 23. Στατιστικό στοιχείο: D42 Συνολικό Κόστος πρόσκτησης Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης Ορισµός: Το κόστος των ηλεκτρονικών περιοδικών και των βάσεων δεδοµένων (online & cd-roms), που αποκτήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµού: Το στοιχείο συλλέγεται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 24. Στατιστικό στοιχείο: D35 Συνολικό κόστος πρόσκτησης έντυπων πηγών πληροφόρησης Ορισµός: Αφορά όλες τις δαπάνες της Βιβλιοθήκης για αγορά έντυπου υλικού πληροφόρησης κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους, δηλαδή αγορά µονογραφιών, έντυπων περιοδικών εκδόσεων, οπτικοακουστικού υλικού, κυβερνητικών εγγράφων κτλ. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµού: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης.

19 Στατιστικό στοιχείο: D36 απάνες Βιβλιοδεσίας Ορισµός: Αφορά στις συνολικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης για τη βιβλιοδεσία του υλικού της κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµού: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 26. Στατιστικό στοιχείο: D37 Συνολικές λειτουργικές δαπάνες Βιβλιοθήκης Ορισµός: Αφορά σε όλες τις τακτικές και έκτακτες δαπάνες απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης, όπως αυτή εννοείται από τη λειτουργία και διεκπεραίωση του συνόλου των καταγεγραµµένων υπηρεσιών και διαδικασιών αλλά και άλλων έκτακτων περιπτώσεων (περιστασιακές εκδηλώσεις, µεταφορές, ταξίδια κλπ). Πιο συγκεκριµένα περιλαµβάνονται δαπάνες όπως: - τηλεφωνικά τέλη - πιθανά έξοδα σύνδεσης στο ιαδίκτυο µέσω εµπορικού ιαθέτη - λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος - κατανάλωση νερού - ταχυδροµικά τέλη - µεταφορικές δαπάνες - λοιπές µετακινήσεις προσωπικού (π.χ. συµµετοχή σε συσκέψεις εργασίας) εκτός από µετακινήσεις που αφορούν την Εκπαίδευση, κατάρτιση ή ενηµέρωσης του προσωπικού - γενικά έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων (συνεδρίων, ηµερίδων κλπ) - δαπάνες παραγωγής εκπαιδευτικού/ενηµερωτικού/ διαφηµιστικού υλικού κάθε µορφής

20 20 Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµού: Στις συνολικές λειτουργικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης συµπεριλαµβάνονται το κόστος αναλωσίµων και το κόστος βιβλιοδεσίας. 27. Στατιστικό στοιχείο: D38 Συνολικό κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών πληροφόρησης Ορισµός: Το σύνολο των δαπανών για την πρόσκτηση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδοµένων [on-line & cdroms]) και την πρόσκτηση έντυπων πηγών πληροφόρησης (µονογραφίες, έντυπα περιοδικά, πληροφοριακό υλικό). Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµού: Προσθέτονται οι προαναφερθείσες κατηγορίες δαπανών. 28. Στατιστικό στοιχείο: D39 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης Ορισµός: Στις συνολικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης συµπεριλαµβάνονται το συνολικό κόστος των λειτουργικών δαπανών, το κόστος προµήθειας/συντήρησης εξοπλισµού (λογισµικό, Η/Υ, έπιπλα, κτίρια, επεκτάσεις) και το κόστος πρόσκτησης έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµού: Προσθέτονται οι προαναφερθείσες κατηγορίες δαπανών. 29. Στατιστικό στοιχείο: D40 Συνολικές δαπάνες Ιδρύµατος Ορισµός: Καταγραφή των συνολικών δαπανών του Ιδρύµατος κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµού: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του Ιδρύµατος.

21 Στατιστικό στοιχείο: D43 Έσοδα της Βιβλιοθήκης από υπηρεσίες Ορισµός: Καταγραφή των συνολικών εσόδων της Βιβλιοθήκης από υπηρεσίες που προσφέρει στους χρήστες της, όπως η πώληση καρτών για τη χρήση των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, η υπηρεσία διαδανεισµού κτλ. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµού: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 31. Στατιστικό στοιχείο: D44 Συνολική Χρηµατοδότηση και έσοδα της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Καταγραφή των συνολικών εσόδων της Βιβλιοθήκης από τις υπηρεσίες της και από την κάθε µορφή χρηµατοδότησής της κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους. εν περιλαµβάνεται η χρηµατοδότηση για την υλοποίηση προγραµµάτων. Μέθοδος Συλλογής - Υπολογισµού: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης.

22 22 ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α είκτης Περιγραφή είκτη Υπολογισµός είκτη 01 P32 Ποσοστό εγγεγραµµένων χρηστών (D2.1/D1)*100 (Μελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας) της Βιβλιοθήκης επί του Συνολικού Πληθυσµού 02 P34 ανεισµοί υλικού συλλογής κατά D3/D1 κεφαλή 03 P36 Αριθµός τεκµηρίων συλλογής D5/D1 Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 04 P24 Τρέχουσες έντυπες συνδροµές D7/D1.1 περιοδικών ανά µέλος του ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού 05 P37 Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα D9/D1 έτος κατά κεφαλή 06 P29 Ηλεκτρονικά περιοδικά ως προς τις D8/D7 έντυπες περιοδικές εκδόσεις 07 P31 Εικονικές επισκέψεις (visit sessions) D11/12 του website της Βιβλιοθήκης µηνιαίως 08 P46 Σχέση αιτήσεων διαδανεισµού D16/D17 χρηστών της Βιβλιοθήκης και αιτήσεων διαδανεισµού από άλλες Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 09 P47 Ώρες εβδοµαδιαίας λειτουργίας της D41 Βιβλιοθήκης 10 P49 ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου D22/D1 για τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 11 P50 ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ D23/D1 για τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 12 P51 Συνολικό προσωπικό της D24/D1 Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή P4 Βιβλιοθηκονόµοι ως προς το D25/D24 13 συνολικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης 14 P52 Προσωπικό άλλων ειδικοτήτων που D26/D24 εκτελεί βιβλιοθηκονοµικές εργασίες ως προς το συνολικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης 15 P53 Ειδικοί Πληροφορικής ως προς το D27/D24 συνολικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης 16 P56 Ποσοστό χρηστών που (D31/D1)*100 παρακολούθησαν σεµινάρια της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά κεφαλή 17 P10 Ποσοστό του κόστους πρόσκτησης µονογραφιών επί του συνολικού (D32/D38)*100

23 23 κόστους πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης (έντυπου και ηλεκτρονικού) 18 P7 Ποσοστό του κόστους πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης (έντυπου και ηλεκτρονικού) 19 P57 Ποσοστό του κόστους πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης (έντυπου και ηλεκτρονικού) 20 P58 Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης ως προς το κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων 21 P16 Ποσοστό δαπανών βιβλιοδεσίας ως προς τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης 22 P17 Ποσοστό λειτουργικών δαπανών Βιβλιοθήκης ως προς τις συνολικές δαπάνες 23 P59 Κόστος πρόσκτησης µονογραφιών κατά κεφαλή 24 P60 Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων κατά κεφαλή 25 P61 Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης κατά κεφαλή 26 P62 Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών πληροφόρησης κατά κεφαλή 27 P63 Συνολικές λειτουργικές δαπάνες Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 28 P64 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή 29 P65 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης ως προς τις συνολικές δαπάνες του Ιδρύµατος 30 P66 Έσοδα της Βιβλιοθήκης από Υπηρεσίες ως προς τη Συνολική Χρηµατοδότηση και Έσοδα Βιβλιοθήκης (D33/D38)*100 (D42/D38)*100 D42/D33 (D36/D37)*100 (D37/D39)*100 D32/D1 D33/D1 D42/D1 (D42+D35)/D1 D37/D1 D39/D1 D39/D40 D43/D44

24 24 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Α. ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 1. είκτης Αξιολόγησης : P32 Ποσοστό εγγεγραµµένων χρηστών (Μελών της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας) της Βιβλιοθήκης, επί του Συνολικού Πληθυσµού Ορισµός: Το ποσοστό των ενεργών εγγεγραµµένων χρηστών στο αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της Βιβλιοθήκης ή στο σύστηµα καταγραφής που τηρεί η Βιβλιοθήκη. Αφορά στα µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη επί του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος. Σκοπός: Ο δείκτης δηλώνει το µέγεθος της διείσδυσης της Βιβλιοθήκης συνολικά στο συνολικό πληθυσµό του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί. Μέθοδος Υπολογισµού: (D2.1/D1)*100, Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η διείσδυση της Βιβλιοθήκης στον πληθυσµό του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος.

25 25 Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 2. είκτης Αξιολόγησης : P34 ανεισµοί υλικού συλλογής κατά κεφαλή Ορισµός: Ο αριθµός των δανεισµών υλικού που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους ανά µέλος του συνολικού αριθµού χρηστών που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Σκοπός: Ο δείκτης δηλώνει την ένταση της χρήσης της συλλογής από τους χρήστες και συνεπώς την ποιότητά της. Μέθοδος Υπολογισµού: D3/D1 Να σηµειωθεί ότι όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο καλύτερη (µεγαλύτερη) θεωρείται η χρήση της συλλογής. 3. είκτης Αξιολόγησης : P36 Αριθµός τεκµηρίων συλλογής Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Ορισµός: Ο αριθµός των τεκµηρίων της συλλογής της Βιβλιοθήκης ανά µέλος του συνολικού αριθµού χρηστών που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Σκοπός: Ο δείκτης δηλώνει την αναλογία τεκµηρίων της συλλογής ανά µέλος του συνολικού πληθυσµού χρηστών που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού : D5/D1 Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η διαθεσιµότητα υλικού για τους χρήστες και συνεπώς η χρήση και η ποιότητα της συλλογής. 4. είκτης Αξιολόγησης : P24 Τρέχουσες Έντυπες Συνδροµές Περιοδικών ανά µέλος του ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού Ορισµός: Ο αριθµός των τρεχουσών έντυπων συνδροµών επιστηµονικών περιοδικών στη συλλογή της Βιβλιοθήκης ανά µέλος του ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη.

26 26 Σκοπός: Ο δείκτης δηλώνει την αναλογία τρεχουσών έντυπων συνδροµών επιστηµονικών περιοδικών της συλλογής κατά κεφαλή που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού: D7/D1.1 Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η διαθεσιµότητα υλικού για τους χρήστες και συνεπώς η χρήση και η ποιότητα της συλλογής. 5. είκτης Αξιολόγησης : P37 Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα έτος κατά κεφαλή Ορισµός: Ο αριθµός των µονογραφιών που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους ανά µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Σκοπός: Ο δείκτης δηλώνει τη δραστηριότητα της Βιβλιοθήκης ως προς την ανάπτυξη της συλλογής των µονογραφιών, τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των χρηστών που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη, καθώς επίσης την έµµεση αύξηση ή µείωση του προϋπολογισµού για βιβλία ανά µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/Σχολής/Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού: D9/D1 Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η διαθεσιµότητα σχετικού υλικού για τους χρήστες και συνεπώς η χρήση και η ποιότητα της συλλογής. 6. είκτης Αξιολόγησης : P29 Ηλεκτρονικά περιοδικά ως προς τις έντυπες περιοδικές εκδόσεις Ορισµός: Ο συνολικός αριθµός των ηλεκτρονικών περιοδικών σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των έντυπων περιοδικών εκδόσεων. Σκοπός: Ο δείκτης δηλώνει την τάση µείωσης απόκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων και/ ή την τάση αύξησης απόκτησης ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων. Έµµεσα µπορεί να υποδηλωθεί και η αλλαγή του σκηνικού στο

27 27 χώρο των περιοδικών εκδόσεων (έντυπων και ηλεκτρονικών) και η προτίµηση των χρηστών στις έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις. Μέθοδος Υπολογισµού: D8/D7 Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη είναι η διαθεσιµότητα σχετικού υλικού για τους χρήστες και συνεπώς η χρήση και η ποιότητα της συλλογής.

28 28 Γ. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7. είκτης Αξιολόγησης : P31 Εικονικές επισκέψεις (visits - sessions) του website της Βιβλιοθήκης µηνιαίως Ορισµός: Ο αριθµός των εικονικών επισκέψεων (visits - sessions) αποµακρυσµένων χρηστών (δηλαδή προσβάσεις εκτός της Βιβλιοθήκης) στο website της Βιβλιοθήκης µηνιαίως, κατά τη διάρκεια ενός έτους. Σκοπός: Ο δείκτης δίνει µια ποσοτική εκτίµηση του βαθµού χρήσης και χρησιµότητας, αλλά και χρηστικότητας του website της Βιβλιοθήκης και το βαθµό εξάπλωσης της έννοιας της αποµακρυσµένης χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. Μέθοδος Υπολογισµού: D11/12 Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη µπορεί να θεωρηθεί η χρησιµότητα, η χρήση και η χρηστικότητα του website της Βιβλιοθήκης αλλά και η εξάπλωση της αποµακρυσµένης χρήσης των υπηρεσιών της. 8. είκτης Αξιολόγησης : P46 Σχέση αιτήσεων διαδανεισµού χρηστών της Βιβλιοθήκης και αιτήσεων διαδανεισµού από άλλες Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς Ορισµός: Η σχέση µεταξύ του συνόλου των αιτήσεων διαδανεισµού (παραγγελία βιβλιογραφίας) χρηστών της Βιβλιοθήκης προς διεκπεραίωση µέσω του τµήµατος ιαδανεισµού της Βιβλιοθήκης και του συνόλου των αιτήσεων παραγγελίας βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες κατά τη διάρκεια ενός έτους. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µας δίνει στοιχεία για το ισοζύγιο συναλλαγών τεκµηρίων µεταξύ της Βιβλιοθήκης και άλλων Βιβλιοθηκών. Ουσιαστικά µε το συγκεκριµένο δείκτη υπολογίζεται ο βαθµός εξάρτησης ή

29 29 επιρροής της συλλογής της Βιβλιοθήκης από ή σε άλλες Βιβλιοθήκες αντίστοιχα. Μέθοδος Υπολογισµού: Τα απαραίτητα για τον υπολογισµό του συγκεκριµένου δείκτη στοιχεία συλλέγονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους µε τη βοήθεια ειδικής φόρµας καταγραφής Μέθοδος Υπολογισµού: D16/D17 Όσο µικρότερη τιµή λαµβάνει ο συγκεκριµένος δείκτης και ιδιαίτερα όσο πλησιάζει προς την τιµή 1, τόσο µικρότερη µπορεί να θεωρηθεί η εξάρτηση της Βιβλιοθήκης και των χρηστών της από τις συλλογές άλλων Βιβλιοθηκών.

30 30. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ 9. είκτης Αξιολόγησης : P47 Ώρες εβδοµαδιαίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Το σύνολο των ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εβδοµαδιαίως. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µας δίνει στοιχεία για τη διαθεσιµότητα των χώρων και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για τους χρήστες κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Μέθοδος Υπολογισµού: P47=D41 Όσο περισσότερες ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη τόσο µεγαλύτερη και ευκολότερη θεωρείται η διαθεσιµότητα, η προσπελασιµότητα και η εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών από τους χώρους, τον εξοπλισµό και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. 10. είκτης Αξιολόγησης : P49 ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Ορισµός: Οι διαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου και µελέτης εντός των χώρων της Βιβλιοθήκης που αντιστοιχούν σε κάθε µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Ιδρύµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µας δίνει στοιχεία για την επάρκεια και διαθεσιµότητα των διαθέσιµων, για τους χρήστες, θέσεων αναγνωστηρίου και µελέτης της Βιβλιοθήκης. Μέθοδος Υπολογισµού: D22/D1 Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο συγκεκριµένος δείκτης, τόσο περισσότερες θέσεις εργασίας εννοείται ότι αντιστοιχούν στους χρήστες της Βιβλιοθήκης.

31 είκτης Αξιολόγησης : P50 ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Ορισµός: Οι διαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες, εντός των χώρων της Βιβλιοθήκης, που αντιστοιχούν σε κάθε χρήστη που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µας δίνει στοιχεία για την επάρκεια και διαθεσιµότητα των θέσεων εργασίας για τους χρήστες σε Η/Υ της Βιβλιοθήκης. Μέθοδος Υπολογισµού: D23/D1 Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο συγκεκριµένος δείκτης, τόσες περισσότερες ώρες εργασίας στις θέσεις εργασίας σε Η/Υ εννοείται ότι αντιστοιχούν στους χρήστες της Βιβλιοθήκης.

32 32 Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12. είκτης Αξιολόγησης : P51 Συνολικό Ποσοστό Προσωπικού κατά κεφαλή Ορισµός: Ο αριθµός του συνολικού προσωπικού της Βιβλιοθήκης που αντιστοιχεί σε κάθε µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µας δίνει στοιχεία για την επάρκεια του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού της Βιβλιοθήκης σε σχέση µε τον συνολικό πληθυσµό του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού: D24/D1 Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο συγκεκριµένος δείκτης, τόσο µεγαλύτερη κρίνεται η επάρκεια προσωπικού. 13. είκτης Αξιολόγησης : P4 Βιβλιοθηκονόµοι ως προς το συνολικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δηλώνει την αναλογία των Βιβλιοθηκονόµων ως προς το συνολικό προσωπικό υποστήριξης της Βιβλιοθήκης. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει τον αριθµό των Βιβλιοθηκονόµων αναλογικά προς το σύνολο των υπολοίπων υπαλλήλων. Μέθοδος Υπολογισµού: D25/D24 Όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο συγκεκριµένος δείκτης, τόσο µεγαλύτερη κρίνεται η επάρκεια των βιβλιοθηκονόµων σε σχέση µε το υπόλοιπο προσωπικό. Εάν ο αριθµός των υπολοίπων υπαλλήλων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των βιβλιοθηκονόµων τότε η αναλογία θα είναι µικρότερη του ενός.

33 είκτης Αξιολόγησης : P52 Προσωπικό άλλων ειδικοτήτων που εκτελεί βιβλιοθηκονοµικές εργασίες ως προς το συνολικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δηλώνει την αναλογία του προσωπικού που ανήκει σε άλλες ειδικότητες κι εκτελεί βιβλιοθηκονοµικές εργασίες ως προς το συνολικό προσωπικό υποστήριξης της Βιβλιοθήκης. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει τον αριθµό των προσωπικού που ανήκει σε άλλες ειδικότητες που εκτελεί βιβλιοθηκονοµικές εργασίες αναλογικά προς το σύνολο των υπολοίπων υπαλλήλων. Μέθοδος Υπολογισµού: D26/D είκτης Αξιολόγησης : P53 Ειδικοί Πληροφορικής ως προς το συνολικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δηλώνει την αναλογία των Ειδικών Πληροφορικής ως προς το συνολικό προσωπικό υποστήριξης της Βιβλιοθήκης. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει τον αριθµό των Ειδικών Πληροφορικής αναλογικά προς το σύνολο των υπολοίπων υπαλλήλων. Μέθοδος Υπολογισµού: D27/D24

34 34 ΣΤ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 16. είκτης Αξιολόγησης : P56 Ποσοστό χρηστών που παρακολούθησαν σεµινάρια της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά κεφαλή Ορισµός: Το ποσοστό των χρηστών που παρακολούθησαν σεµινάρια της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός έτους (σεµινάρια για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης) επί του συνολικού αριθµού των χρηστών της Βιβλιοθήκης. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης αποσκοπεί στην εκτίµηση του βαθµού εκπαίδευσης των χρηστών στη χρήση των διαφόρων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης αλλά και του βαθµού εξάπλωσης και χρησιµότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης στο συνολικό αριθµό των χρηστών που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού: Τα απαραίτητα για τον υπολογισµό του συγκεκριµένου δείκτη στοιχεία συλλέγονται κα όλη τη διάρκεια του έτους µε τη βοήθεια ειδικής φόρµας καταγραφής : (D31/D1)*100 Να σηµειωθεί ότι όσο µεγαλύτερη τιµή λαµβάνει ο συγκεκριµένος δείκτης, τόσο µεγαλύτερη θεωρείται η χρήση και η διείσδυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης στους χρήστες της.

35 35 Ζ. ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 17. είκτης Αξιολόγησης : P10 Ποσοστό του κόστους πρόσκτησης µονογραφιών επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης (έντυπου και ηλεκτρονικού) Ορισµός: Ο δείκτης P10 παρουσιάζει το ποσοστό του κόστους προσκτήσεων µονογραφιών της Βιβλιοθήκης ως προς τις συνολικές δαπάνες πρόσκτησης υλικού της κατά τη διάρκεια ενός έτους. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει το ποσοστό που διατίθεται από το συνολικό κονδύλι δαπανών για τις προσκτήσεις µονογραφιών. Έµµεσα δηλώνεται το ποσοστό ανάπτυξης της συλλογής της Βιβλιοθήκης ανάλογα µε το ποσό που διατίθεται για προσκτήσεις υλικού. Μέθοδος Υπολογισµού: (D32/D38)* είκτης Αξιολόγησης : P7 Ποσοστό του κόστους πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης (έντυπου και ηλεκτρονικού) Ορισµός: Ο δείκτης P7 παρουσιάζει το ποσοστό του κόστους προσκτήσεων έντυπων περιοδικών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης ως προς τις συνολικές δαπάνες πρόσκτησης υλικού της κατά τη διάρκεια ενός έτους. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δίνει στοιχεία για το µέγεθος του κόστους των έντυπων περιοδικών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης σε σχέση µε το συνολικό κόστος πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης. Έµµεσα δηλώνεται το ποσοστό ανάπτυξης της συλλογής της Βιβλιοθήκης ανάλογα µε το ποσό που διατίθεται για προσκτήσεις υλικού. Μέθοδος Υπολογισµού: (D33/D38)*100

36 είκτης Αξιολόγησης : P57 Ποσοστό του κόστους πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης επί του συνολικού κόστους πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης (έντυπου και ηλεκτρονικού) Ορισµός: Ο δείκτης P57 παρουσιάζει το ποσοστό του κόστους προσκτήσεων ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης ως προς τις συνολικές δαπάνες πρόσκτησης υλικού της κατά τη διάρκεια ενός έτους. Στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης συµπεριλαµβάνονται: Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROMs ή άλλο µέσο, που διατίθενται δικτυακά µέσω σύνδεσης µε τον τοπικό εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης ή του Ιδρύµατος (ULTRANET). Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROMs ή άλλο µέσο, που διατίθενται τοπικά στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δίνει στοιχεία για το µέγεθος του κόστους των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης σε σχέση µε το συνολικό κόστος πρόσκτησης υλικού της Βιβλιοθήκης. Έµµεσα δηλώνεται το ποσοστό ανάπτυξης της ηλεκτρονικής συλλογής της Βιβλιοθήκης ανάλογα µε το ποσό που διατίθεται για προσκτήσεις υλικού. Μέθοδος Υπολογισµού: (D42/D38)* είκτης Αξιολόγησης : P58 Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης ως προς το κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων Ορισµός: Ο δείκτης P58 παρουσιάζει το συνολικό αριθµό των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των έντυπων περιοδικών εκδόσεων κατά τη διάρκεια ενός έτους. Στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης συµπεριλαµβάνονται: Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROMs ή άλλο µέσο, που διατίθενται δικτυακά µέσω σύνδεσης µε τον τοπικό εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης ή του Ιδρύµατος (ULTRANET).

37 37 Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROMs ή άλλο µέσο, που διατίθενται τοπικά στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει την τάση µείωσης απόκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων και/ ή την τάση αύξησης απόκτησης ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων. Έµµεσα µπορεί να υποδηλωθεί και η αλλαγή του σκηνικού στο χώρο των περιοδικών εκδόσεων (έντυπων και ηλεκτρονικών) και την προτίµηση των χρηστών στις έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις. Μέθοδος Υπολογισµού: D42/D είκτης Αξιολόγησης : P16 Ποσοστό δαπανών βιβλιοδεσίας ως προς συνολικές λειτουργικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Ο δείκτης P16 παρουσιάζει το ποσοστό που διατίθεται από το συνολικό κονδύλι λειτουργικών δαπανών για βιβλιοδεσία κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου). Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει το ποσοστό των κονδυλίων που διατίθεται για τη βιβλιοδεσία σε σχέση µε το συνολικό ποσό των λειτουργικών δαπανών της Βιβλιοθήκης. Έµµεσα δηλώνεται το ποσοστό ανάπτυξης συλλογής της Βιβλιοθήκης ανάλογα µε το ποσό που διατίθεται για προσκτήσεις υλικού. Μέθοδος Υπολογισµού: (D36/D37)* είκτης Αξιολόγησης : P17 Ποσοστό λειτουργικών δαπανών Βιβλιοθήκης ως προς τις συνολικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Ο δείκτης P17 παρουσιάζει το ποσοστό των λειτουργικών δαπανών σε σχέση µε τις συνολικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους.

38 38 Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει το ποσοστό του κονδυλίου που διατίθεται για τα λειτουργικά έξοδα της Βιβλιοθήκης σε σχέση µε το συνολικό ποσό των δαπανών. Μέθοδος Υπολογισµού:(D37/D39)* είκτης Αξιολόγησης : P59 Κόστος πρόσκτησης µονογραφιών κατά κεφαλή Ορισµός: Ο δείκτης δηλώνει το κόστος πρόσκτησης των µονογραφιών της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός έτους ανά µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δηλώνει τη διαθεσιµότητα των µονογραφιών στους χρήστες που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη Μέθοδος Υπολογισµού: D32/D1 24. είκτης Αξιολόγησης : P60 Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων κατά κεφαλή Ορισµός: Ο δείκτης δηλώνει το κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός έτους ανά µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δηλώνει τη διαθεσιµότητα των έντυπων περιοδικών καθώς επίσης και τις ερευνητικές δραστηριότητες των χρηστών που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη και έµµεσα την αύξηση ή µείωση του προϋπολογισµού των περιοδικών εκδόσεων κατά κεφαλή που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού: D33/D1

39 είκτης Αξιολόγησης : P61 Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης κατά κεφαλή Ορισµός: Ο δείκτης παρουσιάζει το κόστος πρόσκτησης των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης κατά τη διάρκεια ενός έτους ανά µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης συµπεριλαµβάνονται: Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROMs ή άλλο µέσο, που διατίθενται δικτυακά µέσω σύνδεσης µε τον τοπικό εξυπηρετητή της Βιβλιοθήκης ή του Ιδρύµατος (ULTRANET). Βάσεις δεδοµένων ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά σε CD-ROMs ή άλλο µέσο, που διατίθενται τοπικά στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δίνει στοιχεία για τη σχέση του κόστους πρόσκτησης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού: D42/D1 26. είκτης Αξιολόγησης : P62 Κόστος πρόσκτησης ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών πληροφόρησης κατά κεφαλή Ορισµός: Ο δείκτης παρουσιάζει το κόστος πρόσκτησης των ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών πληροφόρησης συνολικά κατά τη διάρκεια ενός έτους ανά µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Στο συνολικό κόστος πρόσκτησης υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) συµπεριλαµβάνονται: - Αγορά βιβλίων και λοιπού οπτικοακουστικού υλικού - Συνδροµές περιοδικών (σε έντυπη µορφή) - Συνδροµές Ηλεκτρονικών Βάσεων εδοµένων (Online και CD-ROMs)

40 40 Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δίνει στοιχεία για τη σχέση του συνολικού κόστους πρόσκτησης συνδροµών της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού: (D42+D35)/D1 27. είκτης Αξιολόγησης : P63 Συνολικές λειτουργικές δαπάνες Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Ορισµός: Ο δείκτης παρουσιάζει τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός έτους ανά µέλος του συνολικού πληθυσµού του Ιδρύµατος/ Σχολής/ Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δίνει στοιχεία για τη σχέση του συνολικού κόστους λειτουργίας της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού: D37/D1 28. είκτης Αξιολόγησης : P64 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή Ορισµός: Ο δείκτης παρουσιάζει τις συνολικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά κεφαλή που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δίνει στοιχεία για τη σχέση των συνολικών δαπανών της Βιβλιοθήκης κατά κεφαλή που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού: D39/D1

41 είκτης Αξιολόγησης : P65 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης ως προς τις Συνολικές δαπάνες του Ιδρύµατος Ορισµός: Ο δείκτης παρουσιάζει τις συνολικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου) ως προς τις Συνολικές δαπάνες του Ιδρύµατος. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δίνει στοιχεία για τη σχέση των συνολικών δαπανών που πραγµατοποίησε η Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια ενός έτους και των συνολικών δαπανών που πραγµατοποίησε το Ίδρυµα, στο οποίο ανήκει η Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους. Μέθοδος Υπολογισµού: D39/D είκτης Αξιολόγησης : P66 Έσοδα της Βιβλιοθήκης από υπηρεσίες ως προς τη Συνολική Χρηµατοδότηση και τα Έσοδα της Βιβλιοθήκης Ορισµός: Ο δείκτης παρουσιάζει τα έσοδα της Βιβλιοθήκης από τις υπηρεσίες της κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους (1 Ιανουαρίου 31 εκεµβρίου) ως προς τις Συνολική Χρηµατοδότηση και τα Έσοδά της. Σκοπός: Ο συγκεκριµένος δείκτης δίνει στοιχεία για τη σχέση των συνολικών εσόδων που απέκτησε η Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια ενός έτους και των συνολικών εσόδων που είχε φανερώνοντας το βαθµό σηµασίας τους για τη Βιβλιοθήκη. Μέθοδος Υπολογισµού: D43/D44

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις.

Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις. Στην συνάντηση των Εκπροσώπων ΑΕΙ και ΤΕΙ για την καθιέρωση των δεικτών αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων στις 27-04- 2001, παρουσιάστηκαν οι δύο εισηγήσεις της οµάδας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Για τις Ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»  Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006 «ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» http://www.mopab.gr Διάρκεια έργου: 1/1/1 έως 31/12/26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 4511 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Νοέµβριος 2000 ρ. Κατερίνα Συνέλλη ιευθύντρια Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Πατρών Κλωντίνη έρβου Βιβλιοθήκη Φυσικού Τµήµατος Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Δήμητρα Τσάμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Ιωάννινα Περίληψη Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις μέρες μας παρέχουν ένα πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κύπρου 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000 Στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής Σχεδιασμού του Τεχνικού Δελτίου του Έργου των Βιβλιοθηκών του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ ΚΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος. Επισκέπτης

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος. Επισκέπτης Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Επισκέπτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 4 ΑΡΧΙΚΗ... 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 5 NEA... 6 ΕΚ ΗΛΏΣΕΙΣ... 7 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ... 8 ΒΟΗΘΕΙΑ... 9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ... 10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015

Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015 Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015 Σύνταξη κειμένου: Αικατερίνη Νάστα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΚΠ Ελευθερία Κοσέογλου, βιβλιοθηκονόμος ΑΠΘ με την αρωγή των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2018 έως 31-12-2018 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2017 έως 31-12-2017 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2919 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ είναι αυτοτελής και αποκεντρωµένη υπηρεσία του Πανεπιστηµίου και λειτουργεί ως ιεύθυνση στο κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ρ. Γιώργος Κ. Ζάχος ιευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ηµερίδα Goethe-Institut 01/12/2008 1 Ιστορίατου τουκτιρίου Σύνταξη κτιριολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Βι.Κε.Π..) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Βι.Κε.Π..) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Βι.Κε.Π..) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006 Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π. 2006 ηµιουργία αρχείου 29/8/07 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Για τη περίοδο Σεπτεµβρίου 2005 έως Σεπτέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες... 3 Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες

πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 3 πρότυπα για τις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες Πρότυπα για τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Προσεγγίζοντας την ποιότητα της αναγνωστικής πολιτικής των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Χριστίνα Μπάνου 1 & Άννα-Μαρία Ολένογλου 2, 1 Λέκτορας, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2016 Άρθρο 1. Λειτουργία, Αποστολή, Στόχοι, Ορισμοί και Γενικές Διατάξεις 1. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα