ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1999

2 ISSN ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ. 8 ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: Μονογραφίες 13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΣΥΛΛΟΓΕΣ.. 20 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.. 32 ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.. 36 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. 44 ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΣ. 45 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 48 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 52 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ.. 54 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 55 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 56 ΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 57 ΕΙΚΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 58 ΕΙΚΤΕΣ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ. 60 ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.. 79 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ.. 85 ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. 97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ετήσια έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1999 περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε τις συλλογές, τη χρηµατοδότηση, τις δαπάνες, το προσωπικό και τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για το έτος Η συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του Ερωτηµατολόγιου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1999 το οποίο παρατίθεται στο παράρτηµα Ι της παρούσης έκδοσης. Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε σαφείς οδηγίες συµπλήρωσης έτσι ώστε η καταγραφή των στοιχείων των Βιβλιοθηκών να είναι συνεπής και να αποφευχθούν τυχόν λάθη. Ταυτόχρονα, µε την αποστολή του ερωτηµατολογίου και των οδηγιών συµπλήρωσής του στάλθηκε σε όλες τις Βιβλιοθήκες φυλλάδιο µε τους όρους και τους ορισµούς των στατιστικών κατηγοριών. Εκτιµούµε ότι οι ορισµοί βοηθούν στην αποφυγή εσφαλµένης ερµηνείας των βιβλιοθηκονοµικών όρων. Οι ερµηνείες των όρων και οι ορισµοί των στατιστικών κατηγοριών που χρησιµοποιούνται στο ερωτηµατολόγιο προέρχονται από τα πρότυπα: ISO 1381 Documentation and Information Vocabulary Part 1: Basic Concepts and Part 2: Traditional documents, ISO 2789/9 Information and documentation International library statistics και το ANSI/NISO Z American National Standard for library and information sciences and related publishing practices library statistics. Το ερωτηµατολόγιο του έτους 1999 ήταν εν µέρει διαφοροποιηµένο σε σχέση µε αυτό που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων του έτους 1998, καθώς αυτό εµπλουτίστηκε µε νέες παραµέτρους από την εµπειρία που αποκτήθηκε και τις παρατηρήσεις που δεχθήκαµε από τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες. Το αποτέλεσµα ήταν να µην υπάρχει σύγκριση για όλα τα στατιστικά στοιχεία για τα έτη 1998 και Ωστόσο, στις περιπτώσεις των κοινών µεταβλητών έγιναν οι ανάλογες συγκρίσεις, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα Στατιστικά Στοιχεία Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών του τεύχους. Για να είναι δυνατή η σύγκριση στοιχείων διαφορετικών χρονολογιών πρέπει να έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις των αντίστοιχων ερωτηµατολογίων και η ανταπόκριση των Βιβλιοθηκών, οι οποίες συµµετέχουν στην έρευνα αυτή, να παραµείνει σταθερή κάθε χρόνο. Επίσης, τα στοιχεία δεν θα πρέπει να περιέχουν σφάλµατα και η καταµέτρησή τους να βασίζεται στις οδηγίες συµπλήρωσης και στις καθορισµένες έννοιες που έχουν δοθεί. Αυτές οι συνθήκες δε µπορούν να επιτευχθούν τελείως, ιδίως όταν η έγκαιρη έκδοση των στοιχείων είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Το προσωπικό της Μ.Ο.Π.Α.Β δαπάνησε πολύ χρόνο και προσπάθεια για τον έλεγχο των στοιχείων που συγκέντρωσε προκειµένου να µην υπάρχουν αναπάντητα ερωτήµατα, και να µην υπάρχουν σφάλµατα ή αποκλίσεις από τα στοιχεία που συγκέντρωσε το έτος Η διόρθωση των σφαλµάτων που κάνει η Μ.Ο.Π.Α.Β, όταν και όπου είναι δυνατόν, έχει σαν αποτέλεσµα µερικά στοιχεία να είναι διαφορετικά από αυτά που δηµοσιεύτηκαν τον προηγούµενο χρόνο. Τυχόν παρατηρήσεις και αποκλίσεις στα στοιχεία αυτά παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσης έκδοσης. Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 145 συνολικά Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από αυτές οι 128 ανήκουν στο χώρο των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών και οι υπόλοιπες 17 είναι Βιβλιοθήκες των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Οι Βιβλιοθήκες που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα της Μ.Ο.Π.Α.Β παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσης έκθεσης. Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1999 χωρίζεται σε τρία µέρη. Το πρώτο περιλαµβάνει συγκεντρωτικά συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για ΑΕΙ και 54

5 ΤΕΙ για τα έτη 1998 και 1999, που αφορούν στις δαπάνες, την ανάπτυξη της συλλογής µονογραφιών και το προσωπικό των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών των Ιδρυµάτων. Το δεύτερο περιλαµβάνει αναλυτικούς πίνακες στατιστικών στοιχείων για τις συλλογές, τη χρηµατοδότηση, τις δαπάνες, το προσωπικό και τις υπηρεσίες Βιβλιοθηκών για το έτος Το τρίτο µέρος περιέχει είκοσι οκτώ (28) είκτες Αποτίµησης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Επίσης, στις περιπτώσεις που οι είκτες Αποτίµησης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών µπορούσαν να υπολογιστούν για τα δύο έτη 1998 και 1999 παρουσιάζονται οι ετήσιες αλλαγές στις τιµές των δεικτών. Στην έκδοση αποφεύγονται συγκρίσεις µεταξύ Βιβλιοθηκών Ιδρυµάτων αφού τα δεδοµένα κάθε Βιβλιοθήκης ποικίλουν από Ίδρυµα σε Ίδρυµα (όπως οι περίοδοι δανεισµού, ο αριθµός των βιβλίων για ταυτόχρονο δανεισµό, οι διαφορετικές πολιτικές για φοιτητές, προσωπικό, κ.α.). Αντίθετα, παρουσιάζεται διαχρονικά η πορεία των δεικτών κάθε Ιδρύµατος. Επίσης ορισµένοι από τους δείκτες που παρουσιάζονται εκφράζουν µεγέθη που ενδιαφέρουν όχι µόνο τις Βιβλιοθήκες αλλά και τις ιοικήσεις των Ιδρυµάτων. Με τον τρόπο αυτό εκτιµούµε ότι προσφέρουµε τα µέσα για τον καθορισµό των στόχων της Βιβλιοθήκης και τη βοήθεια στους διευθυντές ή προϊσταµένους των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας µας, να πάρουν αποφάσεις σε ζητήµατα όπως: η σύνταξη του προϋπολογισµού της Βιβλιοθήκης, το προσωπικό, τη διαδικασία ανάπτυξη της συλλογής και µια ποικιλία από άλλες εσωτερικές δραστηριότητες και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Βάσω Νικολοπούλου, M.Sc Στατιστικής Υπεύθυνη Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 55

6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ απάνες Οι συνολικές δαπάνες των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών κατά το οικονοµικό έτος 1999 ανέρχονται περίπου στο ύψος των 9.5 δισεκατοµµυρίων δραχµών, εκ των οποίων τα 7.65 δις δαπανήθηκαν από Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και τα 1.85 δις από Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ. Ο πίνακας 1 δείχνει τις δαπάνες των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών συγκεντρωτικά για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ του οικονοµικού έτους Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για τις Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ αντιστοιχεί στις προσκτήσεις υλικού της Βιβλιοθήκης (72.3%). Οι Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ κατανέµουν το µεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών τους στον πάγιο εξοπλισµό (54.9%) ενώ οι λειτουργικές δαπάνες των ΤΕΙ (3.7%) είναι µεγαλύτερες των λειτουργικών δαπανών των ΑΕΙ (1.9%). Πίνακας 1: απάνες Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1999 Βιβλιοθήκες Προσκτήσεις Βιβλιοδεσία Λειτουργικά Έξοδα Πάγιος Εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ 5,535,497, ,575, ,349,000 1,825,024,000 7,656,445,000 ΤΕΙ 752,801,000 13,621,000 69,243,000 1,014,737,000 1,850,402,000 ΣΥΝΟΛΟ 6,288, ,196, ,592,000 2,839,761,000 9,506,847,000 ιάγραµµα 1: απάνες Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1999 Πάγιος Εξοπλισµός 23.8% απάνες Βιβλιοθηκών ΑΕΙ απάνες Βιβλιοθηκών ΤΕΙ Προσκτήσεις Βιβλιοθήκης 40.7% Άλλα λειτουργικά έξοδα 1.9% Βιβλιοδεσία 2.0% Βιβλιοδεσία 0.7% Προσκτήσεις Βιβλιοθήκης 72.3% Πάγιος Εξοπλισµός 54.9% Άλλα λειτουργικά έξοδα 3.7% 56

7 απάνες Μονογραφιών και Περιοδικών Εκδόσεων Ο πίνακας 2 δείχνει τις δαπάνες για µονογραφίες και περιοδικές εκδόσεις συγκεντρωτικά για τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ για το οικονοµικό έτος Οι δαπάνες των Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ όσον αφορά τις συνδροµές των περιοδικών εκδόσεων (55.1%) είναι µεγαλύτερες από εκείνες για την αγορά µονογραφιών (44.9%). Αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν οι Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ µε ποσοστά 31.3% και 68.7% αντίστοιχα. Πίνακας 2: απάνες Μονογραφιών και Περιοδικών Εκδόσεων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκες ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕΙ 2,383,919,000 2,925,476,000 ΤΕΙ 491,994, ,804,000 ΣΥΝΟΛΟ 2,875,913,000 3,149,280,000 ιάγραµµα 2: απάνες Μονογραφιών και περιοδικών Εκδόσεων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών απάνες Μονογραφιών & Περιοδικών Εκδόσεων των ΑΕΙ απάνες Μονογραφιών & Περιοδικών Εκδόσεων των ΤΕΙ Μονογραφίες 44.9% Περιοδικές Εκδόσεις 31.3% Περιοδικές Εκδόσεις 55.1% Μονογραφίες 68.7% 57

8 Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τις δαπάνες Μονογραφιών και Περιοδικών Εκδόσεων συγκεντρωτικά για τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα οικονοµικά έτη 1998 και 1999, ενώ ο πίνακας 4 παραθέτει τα αναλυτικά στοιχεία. Πίνακας 3: απάνες Μονογραφιών και Περιοδικών Εκδόσεων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998 και ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Βιβλιοθήκες Αρ. Ιδρυµάτων ΑΕΙ 1,260,487,000 2,143,344,000 2,332,145,000 2,594,730, ΤΕΙ 360,637, ,671, ,658, ,487, ΣΥΝΟΛΟ 1,621,124,000 2,593,015,000 2,493,803,000 2,812,212, ιάγραµµα 3: απάνες Μονογραφιών και Περιοδικών Εκδόσεων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998 και απάνες Μονογραφιών & Περιοδικών Εκδόσεων για τα ΑΕΙ απάνες Μονογραφιών & Περιοδικών Εκδόσεων για τα ΤΕΙ 3,000,000, ,000,000 2,500,000, ,000, ,000,000 2,000,000, ,000,000 απάνες 1,500,000,000 1,000,000,000 απάνες 300,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Μονογραφίες Προσκτήσεις Περιοδικές Εκδόσεις 50,000, Μονογραφίες Προσκτήσεις Περιοδικές Εκδόσεις Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ποσοστιαία αύξηση για τα οικονοµικά έτη 1998, 1999 των δαπανών για Μονογραφίες των Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ ανέρχεται στο ύψος του 70%, ενώ για τις συνδροµές των Περιοδικών Εκδόσεων στο 11,3%. Η ποσοστιαία αύξηση για τα οικονοµικά έτη 1998, 1999 των δαπανών των Μονογραφιών για τις Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ ανέρχεται στο ύψος του 24,7%, ενώ των συνδροµών των Περιοδικών Εκδόσεων στο 13,5%. 58

9 Πίνακας 4: απάνες Μονογραφιών και Περιοδικών Εκδόσεων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ανά Ίδρυµα 1998 και Βιβλιοθήκες ΑΕΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Πανεπιστήµιο Αθηνών 36,283, ,760, ,726, ,613,000 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 90,000, ,016, ,000, ,000,000 Γεωπονικό 123,000,000 45,938, ,000, ,000,000 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 8,570,000 9,886, ,115,000 Οικονοµικό 20,000, ,000, ,000, ,000,000 Πάντειο 13,700,000 35,000,000 26,000,000 21,000,000 Πειραιώς 9,800,000 8,000,000 33,713,000 36,500,000 Χαροκόπειο 7,970,000 9,392,000 9,616,000 8,733,000 Αριστοτέλειο 209,429, ,712, ,868, ,530,000 Μακεδονίας 88,875,000 59,463,000 87,172, ,016,000 Θράκης 120,000, ,886, ,000, ,573,000 Πάτρας 128,819, ,281, ,000, ,647,000 Ιωαννίνων 343,982, ,700, ,974, ,000,000 Αιγαίου 35,059, ,810,000 45,032,000 70,318,000 Πολυτεχνείο Κρήτης 25,000,000 2,500, ,044, ,685,000 Βιβλιοθήκες ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 30,500, ,456,000 23,300,000 38,000,000 ΤΕΙ Πειραιώς 70,000,000 35,000,000 15,000,000 23,500,000 ΤΕΙ Πάτρας 12,169,000 15,800,000 1,541,000 58,000,000 ΤΕΙ Κρήτης 22,875,000 30,800,000 12,000,000 14,000,000 ΤΕΙ Λάρισας 50,000,000 11,048,000 26,000,000 28,251,000 ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας 11,359,000 49,207,000 4,251,000 8,253,000 ΤΕΙ Καβάλας 30,000,000 67,000,000 32,000,000 8,000,000 ΤΕΙ Σερρών 13,700,000 40,922,000 26,000,000 21,194,000 ΤΕΙ Καλαµάτας 12,794,000 5,488,000 3,156,000 3,259,000 ΤΕΙ Ηπείρου 16,000,000 36,000,000 12,200,000 15,000,000 ΤΕΙ Χαλκίδας 91,240,000 7,950,000 6,210,000 25,000 Παρόλο που, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι δαπάνες Μονογραφιών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών είναι µεγαλύτερες το 1999 από ότι αυτές του 1998, τα αναλυτικά στοιχεία του πίνακα 4 παρουσιάζουν ετήσιες ποσοστιαίες µειώσεις όσον αφορά τις δαπάνες Μονογραφιών για τα Πανεπιστήµια: Γεωπονικό κατά 62.7%, Πειραιώς κατά 18.4%, Μακεδονίας κατά 33.1%, Ιωαννίνων κατά 18.1% και Πολυτεχνείου Κρήτης κατά 90%. Όσον αφορά στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα οι δαπάνες Μονογραφιών το 1999 είναι µικρότερες των αντιστοίχων δαπανών για το 1998 για τα ΤΕΙ: Πειραιώς κατά 80%, Λάρισας κατά 77.9%, Καλαµάτας κατά 57.1% και τέλος Χαλκίδας κατά 91.3%. Οι δαπάνες Περιοδικών Εκδόσεων για το οικονοµικό έτος 1999 σε σύγκριση µε το οικονοµικό έτος 1998 είναι µικρότερες τόσο για τα Πανεπιστήµια Πάτρας (κατά 5.4%) και Ιωαννίνων (κατά 26.4%), όσο και για τα ΤΕΙ Καβάλας (κατά 75%), Σερρών (κατά 18.5%) και Χαλκίδας (κατά 99.6%). 59

10 ιάγραµµα 4: απάνες Μονογραφιών και Περιοδικών Εκδόσεων Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών ανά Ίδρυµα 1998 και ,800,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 απάνες 1,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 0 Αθηνών Μετσόβιο Γεωπονικό Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικό Πάντειο Πειραιώς Χαροκόπειο Ίδρυµα Αριστοτέλειο Μακεδονίας Θράκης Πάτρας Ιωαννίνων Αιγαίου Πολ/χνείο Κρήτης Μονογραφίες 1998 Μονογραφίες 1999 Περιοδ. Εκδόσεις 1998 Περιοδ. Εκδόσεις 1999 ιάγραµµα 5: απάνες Μονογραφιών και Περιοδικών Εκδόσεων ΤΕΙ ανά Ίδρυµα 1998 και ,000, ,000, ,000,000 απάνες 150,000, ,000,000 50,000,000 0 ΤΕΙ Θεσ/νίκης ΤΕΙ Πειραιώς ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Κρήτης Ίδρυµα ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Ηπείρου Μονογραφίες 1998 Μονογραφίες 1999 Περιοδ. Εκδόσεις 1998 Περιοδ. Εκδόσεις

11 απάνες Βιβλιοδεσίας Οι απάνες Βιβλιοδεσίας για τα οικονοµικά έτη 1998 και 1999 των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΑΕΙ και ΤΕΙ παρουσιάζονται στον πίνακα 5. Βιβλιοθήκες Πίνακας 5: απάνες Βιβλιοδεσίας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998 και 1999 ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ Αρ. Ιδρυµάτων ΑΕΙ 174,776, ,635, ΤΕΙ 7,200,000 13,621, ΣΥΝΟΛΟ 181,976, ,256, Οι απάνες Βιβλιοδεσίας για τις Βιβλιοθήκες των ΑΕΙ κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 1999 παρουσιάζουν ποσοστιαία µείωση κατά 23.0% έναντι του Αντίθετα οι απάνες Βιβλιοδεσίας των Βιβλιοθηκών ΤΕΙ κατά το 1999 παρουσιάζουν ποσοστιαία αύξηση κατά 89.2% έναντι του ιάγραµµα 6: απάνες Βιβλιοδεσίας Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΑΕΙ και ΤΕΙ 1998 και ,000, ,000, ,000,000 απάνες Βιβλιοδεσίας 140,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000, AEI Βιβλιοθήκες TEI 61

12 Ανάπτυξη Συλλογής: Μονογραφίες Η ανάπτυξη της συλλογής των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, όσον αφορά στις Μονογραφίες την τελευταία πενταετία, παρουσιάζεται στον πίνακα 6. Ο πίνακας 7 παραθέτει αναλυτικά ανά Ίδρυµα την ανάπτυξη της συλλογής από το 1995 έως το Πίνακας 6: Μονογραφίες που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη την τελευταία πενταετία. Βιβλιοθήκες ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Αρ. Ιδρύµατος ΑΕΙ 84,022 99, , , , ΤΕΙ 14,559 11,500 17,504 23,826 29,651 8 ΣΥΝΟΛΟ 98, , , , , ιάγραµµα 7: Μονογραφίες που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη την τελευταία πενταετία 250, ,000 Μονογραφίες 150, ,000 50, Έτος ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 7: Μονογραφίες που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη από το ανά Ίδρυµα. 62

13 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Παν/µιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 12,241 10,391 9,750 14,680 27,374 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 2,927 1,159 3,406 6,228 7,000 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 691 1,223 2,176 1,317 1,606 (ΑΣΚΤ) Οικονοµικό Παν/µιο Αθηνών (ΟΙΚ) 2,000 2,000 3,000 7,000 4,300 Πάντειο Παν/µιο Αθηνών (ΠΑΝ) 1,200 1,900 2,900 3,700 5,700 Παν/µιο Πειραιώς (ΠΕΙΡ) ,468 2,131 3,080 Χαροκόπειο (ΧΑΡ) 2,342 1, ,229 1,064 Αριστοτέλειο Παν/µιο 25,500 26,700 23,760 55,540 30,808 Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Παν/µιο Μακεδονίας 2,850 3,052 4,600 8,500 2,300 (ΜΑΚ) ηµοκρίτειο Παν/µιο 9,713 15,496 14,288 19,426 15,527 Θράκης ( ΠΘ) Παν/µιο Πατρών (ΠΑΤ) 1,134 1,868 6,391 6,574 14,657 Παν/µιο Ιωαννίνων (ΙΩΑ) 1,935 1,670 3,102 11,301 13,654 Ιόνιο Παν/µιο (ΙΟΝ) 1,467 3,511 2,128 3,226 9,493 Παν/µιο Αιγαίου (ΑΙΓ) 1,169 9,869 4,445 8,858 10,062 Παν/µιο Κρήτης (ΚΡΗ) 14,350 15,230 18,250 22,760 27,812 Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΟΛ.ΚΡΗ) 4,126 3,836 4,958 3,560 2,258 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 700 1,500 1,500 3,000 3,610 ΤΕΙ Πατρών 1,100 1,550 1,800 1,050 1,500 ΤΕΙ Κρήτης 7,500 2,500 5,000 5,300 10,500 ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας 1,474 1,590 1,974 3,196 4,165 ΤΕΙ Καβάλας 1,000 1,200 1,300 3,500 2,120 ΤΕΙ Σερρών 1,000 1,100 1,500 2,500 4,556 ΤΕΙ Καλαµάτας 800 1,200 2,550 2,450 1,500 ΤΕΙ Ηπείρου ,880 2,830 1,700 63

14 ιάγραµµα 8: Μονογραφίες Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη ανά Ίδρυµα από το 1995 έως Μονογραφίες 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΑΣΚΤ ΟΙΚ ΠΑΝ ΠΕΙΡ ΧΑΡ ΑΠΘ ΜΑΚ Ίδρυµα ΠΘ ΠΑΤ ΙΩΑ ΙΟΝ ΑΙΓ ΚΡΗ ΠΟΛ.ΚΡΗ ιάγραµµα 9: Μονογραφίες που εισήλθαν στη Βιβλιοθήκη για τα ΤΕΙ ανά Ίδρυµα από το 1995 έως ,000 30,000 25,000 Μονογραφίες 20,000 15,000 10,000 5,000 0 ΤΕΙ ΘΕΣ ΤΕΙ ΠΑΤ ΤΕΙ ΗΡΑ Ίδρυµα ΤΕΙ ΥΤ.ΜΑΚ ΤΕΙ ΚΑΒ ΤΕΙ ΣΕΡ ΤΕΙ ΚΑΛ ΤΕΙ ΗΠΕΙ

15 Προσωπικό Βιβλιοθήκης Το συνολικό προσωπικό των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών για τα έτη 1998 και 1999 παρουσιάζεται στον πίνακα 8. Βιβλιοθήκες Πίνακας 8: Προσωπικό Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Αρ. Ιδρυµάτων ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ιάγραµµα 10: Προσωπικό Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών AEI TEI Η ετήσια ποσοστιαία αύξηση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ ανέρχεται στο 15.1%, ενώ των ΤΕΙ στο 12.5%. Ο πίνακας 9 παρουσιάζει το προσωπικό των Βιβλιοθηκών ΑΕΙ και ΤΕΙ ανά κατηγορία για τα έτη 1998 και ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Πίνακας 9: Προσωπικό Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ανά κατηγορία ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ* ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛ. ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ) ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ *: Βιβλιοθηκονόµοι, ιοικητικοί υπάλληλοι που διατέθηκαν στη Βιβλιοθήκη, Ε ΤΠ µε καθήκοντα Βιβλιοθηκονόµου. 65

16 400 ιάγραµµα 11: Προσωπικό Βιβλιοθήκης ΑΕΙ και ΤΕΙ ανά κατηγορία για τα έτη 1998 και ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΕΙ ΤΕΙ Προσωπικό Βιβλιοθήκης* Προσωπικό Βιβλ. από αναπτυξιακά & ερευνητικά προγράµµατα Βοηθοί Βιβλιοθηκονόµοι (φοιτητές)

17 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

18 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΣΥΛΛΟΓΕΣ Τόµοι στη Βιβλιοθήκη + Μονογραφίες στη Βιβλιοθήκη++ (τόµοι) Μονογραφίες που εισήλθαν στο έτος (τόµοι) Μονογραφίες που αγοράστηκαν στο έτος (τόµοι) Ι ΡΥΜΑ (1) (2) (3) (4) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 658, ,639 27,374 30,929 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 225, ,000 7,000 6,000 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 31,683 21,440 1,786 1,786 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 28,489 27,606 1,606 1,377 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 107,350 87,200 4, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 56,235 55,700 5,700 4,500 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 33,619 33,135 3,080 1,500 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 5,876 5,175 1, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,037, ,100 30,808 31,474 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 69,543 54,300 2,300 5,000 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 238, ,397 15,527 17,619 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 176,698 80,990 14,657 13,456 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 420, ,974 13,654 11,710 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 55,771 55,174 9,493 9,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 81,984 62,119 10,062 17,242 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 360, ,026 27,812 8,091 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 74,425 42,358 2,258 1,280 ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ 3,662,401 2,707, , ,388 ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60,645 50,610 3,610 7,000 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 13,692 13,566 4,566 4,000 ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 17,350 14,850 1,500 1,500 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 43,588 41,500 10,500 10,000 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 24,743 24,382 1,740 1,603 ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 21,523 21,307 4,165 4,304 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 17,137 15,607 2,120 2,120 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 17,882 17,556 4,556 5,672 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8,700 8,000 1,500 1,500 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 11,040 10,400 1, TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 21,650 17,650 3,000 3,330 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 4,653 4,653 1,494 1,494 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 5,390 4,500 2,000 1,600 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ 267, ,581 42,451 44,873 Volumes in Library + Monographs in Library++ Monographs added during year Monographs purchased during year NA εν Απαντήθηκε +Τόµοι στη Βιβλιοθήκη =Τόµοι Μονογραφιών και Τόµοι Περιοδικών και Τόµοι ιδακτορικών ιατριβών ++ Τόµοι Μονογραφιών = Τόµοι Μονογραφιών που υπήρχαν στην Βιβλιοθήκη την 31 η εκεµβρίου 1998 και Τόµοι Μονογραφιών που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους * εν αναγράφονται τα στοιχεία λόγω ελλιπούς µέτρησης των τόµων των περιοδικών στην Βιβλιοθήκη κατά το

19 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 COLLECTIONS Τόµοι Περιοδικών στη Βιβλιοθήκη Τόµοι Περιοδικών που εισήλθαν στο έτος ιδακτορικές ιατριβές στη Βιβλιοθήκη ιδακτορικές ιατριβές που εισήλθαν στο έτος (5) (6) (7) (8) ACADEMIC INSTITUTIONS 148,437 16,586 17, NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 18, NA NA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 10,000 3, AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS 20, ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS NA NA PANTEION UNIVERSITY UNIVERSITY OF PIRAEUS HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS 274, ,140 14, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 15, UNIVERSITY OF MACEDONIA 65,562 * DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 94, , UNIVERSITY OF PATRAS 142,274 * UNIVERSITY OF IOANNINA 535 * IONION UNIVERSITY 19,774 7, UNIVERSITY OF THE AEGEAN 76,287 13, UNIVERSITY OF CRETE 32,000 2, TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE 918, ,672 36,310 1,748 Totals of Greek University Libraries TΕΙ OF ATHENS 10,035 * 0 0 TEΙ OF THESSALONIKI 126 * 0 0 TEΙ OF PIRAEUS 2,500 1, TEΙ OF PATRAS 2, TΕΙ OF CRETE TEΙ OF LARISSA 216 * 0 0 TEΙ OF WEST MACEDONIA 1, TEΙ OF KAVALA 326 * 0 0 TΕΙ OF SERRES 700 * 0 0 TEΙ OF KALAMATA 640 * 0 0 TEΙ OF EPIRUS 4,000 * 0 0 TEI MESOLOGIOU 0 * 0 0 TEΙ OF LAMIA TEΙ OF CHALKIS 23,412 3, Totals of TEI Libraries Volumes of serials in Library Volumes of serials added during year Ph.D. Theses in Library Ph.D. Theses added during year NA- No Answer + Volumes in Library = Monographs in Library +Volumes of Serials in Library +Volumes of Ph.D. Theses in Library ++Monographs in Library = Monographs held December 31, 1998 plus Monographs added during year *Unavailable data during

20 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΕΣ Τόµοι στη Βιβλιοθήκη+ Mονογραφίες στη Βιβλιοθήκη++ (τόµοι) Μονογραφίες που εισήλθαν στο έτος (τόµοι) Μονογραφίες που αγοράστηκαν στο έτος (τόµοι) (1) (2) (3) (4) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ ιάµεσος 81,984 62,119 7,000 6,000 Μέγιστη τιµή 1,037, ,100 30,808 31,474 Ελάχιστη τιµή 5,876 5,175 1, Σύνολο 3,662,401 2,707, , ,388 Αριθµός Ιδρυµάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ ιάµεσος 17,350 15,607 2,120 2,120 Μέγιστη τιµή 60,645 50,610 10,500 10,000 Ελάχιστη τιµή 4,653 4,500 1, Σύνολο 267, ,581 42,451 44,873 Αριθµός Ιδρυµάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3,930,394 2,951, , ,261 Volumes in Library+ Monographs in Library++ Monographs added during the year Monographs purchased during the year +Τόµοι στη Βιβλιοθήκη =Τόµοι Μονογραφιών και Τόµοι Περιοδικών και Τόµοι ιδακτορικών ιατριβών ++ Τόµοι Μονογραφιών = Τόµοι Μονογραφιών που υπήρχαν στην Βιβλιοθήκη την 31 η εκεµβρίου 1998 και Τόµοι Μονογραφιών που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους 70

21 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 SUMMARY DATA: COLLECTIONS Τόµοι Περιοδικών στη Βιβλιοθήκη Τόµοι Περιοδικών που εισήλθαν στο έτος ιδακτορικές ιατριβές στη Βιβλιοθήκη ιδακτορικές ιατριβές που εισήλθαν στο έτος (5) (6) (7) (8) UNIVERSITY LIBRARIES 19, Median 274, ,140 17, High Low 918, ,672 36,310 1,748 Totals Number of Institutions Reporting TEI LIBRARIES Median 10,035 1, High Low 23,412 3, Totals Number of Institutions Reporting 942, ,821 36,310 1,748 GRAND TOTAL Volumes of Serials in Library Volumes of serials added during the year Ph.D. Theses In Library Ph.D. Theses added during the year 71

22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΣΥΛΛΟΓΕΣ: ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Τρέχουσες περιοδικές εκδόσεις που αγοράστηκαν (συνδροµές) Τρέχουσες περιοδικές εκδόσεις που δεν αγοράστηκαν (συνδροµές) Τρέχουσες περιοδικές εκδόσεις Σύνολο Ι ΡΥΜΑ (1) (2) (3) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2, ,799 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1, ,055 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6, ,290 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1, ,100 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1, ,616 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1, ,706 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1, ,960 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1, ,783 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ 22,486 1,801 24,287 ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ 1, ,860 Current Serials Purchased (subscriptions) Current Serials Not Purchased (subscriptions) Current Serials Total 72

23 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 COLLECTIONS: SERIALS Ηλεκτρονικές Σειρές σε CD-ROM (Συνδροµές) Ηλεκτρονικές Σειρές on-line που αποκτήθηκαν από τη Βιβλ/κη Ηλεκτρονικές Σειρές on line µέσω HEALLINK Σύνολο τρεχουσών περιοδικών εκδόσεων (4) (5) (6) (7) ACADEMIC INSTITUTIONS ,954 NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 6 0 2, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS NA 1,215 ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS 15 0 NA 562 PANTEION UNIVERSITY , UNIVERSITY OF PIRAEUS 0 0 NA 2 HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS 27 15,439 3,300 22,756 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ,433 1,152 UNIVERSITY OF MACEDONIA 6 3 5,006 1,625 DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE ,900 2,556 UNIVERSITY OF PATRAS ,200 2,036 UNIVERSITY OF IOANNINA IONION UNIVERSITY UNIVERSITY OF THE AEGEAN ,900 1,790 UNIVERSITY OF CRETE , TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE 1,039 16,714 41,375 Totals of Greek University Libraries TEΙ OF ATHENS * 411 TΕΙ OF THESSALONIKI TEΙ OF PIRAEUS TΕΙ OF PATRAS 1 0 * 234 TEΙ OF CRETE 0 0 1, TEΙ OF LARISSA TEΙ OF WEST MACEDONIA TEΙ OF KAVALA TEΙ OF SERRES 2 0 4, TEΙ OF KALAMATA 0 0 2, TΕΙ OF EPIRUS TEI MESOLOGIOU TEΙ OF LAMIA TEΙ OF CHALKIS ,924 Totals of TEI Libraries Electronic Serials in CD- ROM (subscriptions) ΝΑ No Answer Electronic Serials On line acquired by the library Electronic Serials On line through HEAL LINK consortium Total Current Serials 73

24 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Τρέχουσες περιοδικές εκδόσεις που αγοράστηκαν (συνδροµές) Τρέχουσες περιοδικές εκδόσεις που δεν αγοράστηκαν (συνδροµές) Τρέχουσες περιοδικές εκδόσεις Σύνολο (1) (2) (3) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ ιάµεσος Μέγιστη τιµή 6, ,290 Ελάχιστη τιµή Σύνολο 22,486 1,801 24,287 Αριθµός Ιδρυµάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ ιάµεσος Μέγιστη τιµή Ελάχιστη τιµή Σύνολο 1, ,860 Αριθµός Ιδρυµάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24,118 2,029 26,147 Current Serials Purchased (subscriptions) Current Serials Not Purchased (subscriptions) Current Serials Total 74

25 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 SUMMARY DATA: SERIALS Ηλεκτρονικές Σειρές σε CD-ROM (Συνδροµές) Ηλεκτρονικές Σειρές on-line που αποκτήθηκαν από τη Βιβλ/κη Σύνολο τρεχουσών περιοδικών εκδόσεων (4) (5) (6) UNIVERSITY LIBRARIES Median ,439 22,756 High Low 1,039 16,714 41,375 Totals Number of Institutions Reporting TEI LIBRARIES Median High Low ,924 Total Number of Institutions Reporting 1,080 16,737 43,299 GRAND TOTAL Electronic Serials in CD-ROM (subscriptions) Electronic Serials On line acquired by the library Total Current Serials 75

26 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΣΥΛΛΟΓΕΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ/ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Εγκυκλοπαίδειες (τίτλοι) Λεξικά (τίτλοι) Ευρετήρια Οδηγοί (τίτλοι) Μικροφόρµε ς Κυβερνητικά έγγραφα Ι ΡΥΜΑ (1) (2) (3) (4) (5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 915 2, , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7,774 3, ,388 6,674 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ,764 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 225 2, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 44 1, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ,200 0 ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ 10,235 15,051 4,448 15,612 9,288 ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,022 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ 319 1, ,987 Encyclopedias Dictionaries Indexes, Guides Microforms Government (Titles) (Titles) (Titles) Documents 76

27 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 COLLECTIONS: REFERENCE AND OTHER LIBRARY MATERIAL Ηλεκτρονικό Υλικό Χειρόγραφα & Αρχεία Χαρτογραφικό Υλικό Γραφικό Υλικό Ακουστικό Υλικό Κιν/κες Ταινίες, Video (6) (7) (8) (9) (10) (11) ACADEMIC INSTITUTIONS 228 1, , UNIVERSITY OF ATHENS NATIONAL TECHNICAL UNIVERS. OF ATHENS AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS , ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS PANTEION UNIVERSITY UNIVERSITY OF PIRAEUS HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS 1, ,350 2, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI UNIVERSITY OF MACEDONIA DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 2, , UNIVERSITY OF PATRAS 361 1, UNIVERSITY OF IOANNINA , IONION UNIVERSITY UNIVERSITY OF THE AEGEAN ,970 1, , UNIVERSITY OF CRETE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE 7,038 14,556 4,372 8,486 8,506 3,454 Totals of Greek University Libraries TEI OF ATHENS 0 1, ,820, TEI OF THESSALONIKI TEI OF PIRAEUS TEI OF PATRAS TEI OF CRETE TEI OF LARISSA TEI OF WEST MACEDONIA TEI OF KAVALA TEI OF SERRES TEI OF KALAMATA TEI OF EPIRUS TEI MESOLOGIOU TEI OF LAMIA TEI OF CHALKIS 1,971 1, ,820, Totals of TEI Libraries Electronic Material Manuscripts & Archives Cartographic Materials Graphical Materials Audio Materials Films & Video 77

28 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ/ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Εγκυκλοπαίδειες (τίτλοι) Λεξικά (τίτλοι) Ευρετήρια Οδηγοί (τίτλοι) Μικροφόρµες Κυβερνητικά έγγραφα (1) (2) (3) (4) (5) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ ιάµεσος Μέγιστη τιµή 7,774 3, ,610 6,674 Ελάχιστη τιµή Σύνολο 10,235 15,051 4,448 15,612 9,288 Αριθµός Ιδρυµάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ ιάµεσος Μέγιστη τιµή Ελάχιστη τιµή Σύνολο 319 1, ,987 Αριθµός Ιδρυµάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10,554 16, ,612 11,275 Encyclopedias (Titles) Dictionaries (Titles) Indexes, Guides (Titles) Microforms Government Documents 78

29 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 SUMMARY DATA: REFERENCE AND OTHER LIBRARY MATERIAL Ηλεκτρονικό Υλικό Χειρόγραφα & Αρχεία Χαρτογραφικό Υλικό Γραφικό Υλικό Ακουστικό Υλικό Κιν/κες Ταινίες, Video (6) (7) (8) (9) (10) (11) UNIVERSITY LIBRARIES Median 2,167 10,970 1,038 4,050 2, High Low 7,038 14,556 4,372 8,486 8,506 3,454 Totals Number of Institutes Reporting TEI LIBRARIES Median 426 1, ,820, High Low 1,971 1, ,820, Grand Total Number of Institutes Reporting 9,009 15,556 4,692 8,486 12,829,169 3,666 GRAND TOTAL Electronic Material Manuscripts & Archives Cartographic Materials Graphical Materials Audio Materials Films and Video 79

30 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τακτικός Προϋπολογισµός ηµόσιες Επενδύσεις Αναπτυξιακά- Ερευνητικά Προγράµµατα* Ι ΡΥΜΑ (1) (2) (3) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 128,455,000 7,906, ,400,000 + ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 330,000,000 21,340, ,605,000 + ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 40,000, ,254,000 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 7,490,000 1,237,000 58,498,000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 150,000,000 10,000, ,000,000 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 20,000,000 30,000,000 58,000,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5,000,000 30,700,000 71,372,000 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1,225, ,700,000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 915,072,000 4,950, ,305,000 + ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 168,000,000 10,800,000 94,406,000 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 126,000,000 12,530, ,251,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 271,337,000 1,500, ,385,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 377,500,000 13,000, ,526,000 + ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 60,000, ,372,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 110,000,000 3,590, ,753,000 + ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 243,900,000 34,700, ,250,000 + ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 193,862, ,500,000 ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ 3,147,841, ,253,000 4,726,577,000 ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ NA NA NA ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,000,000 ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ,000,000 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 16,330, ,262,000 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ,349,000 ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 73,577, ,243,000 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ,270,000 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 0 66,000,000 50,000,000 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,000,000 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ,000,000 ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 200, ,120,000 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 1,500, ,094,000 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 50,022,000 3,479,000 50,000,000 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ 141,629,000 69,479,000 1,564,338,000 Library Budget Library Investments Developing & Research Programs Funding ΝΑ εν απαντήθηκε * Εξαιρούνται αµοιβές, εκπαίδευση, µετακινήσεις προσωπικού, µελέτες-αναθέσεις και γενικά έξοδα + Ιδίας διαχείρισης Βιβλιοθήκης (π.χ κάθετη δράση Βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ) και έµµεση χρηµατοδότηση Βιβλιοθήκης (π.χ. προγράµµατα σπουδών ΕΠΕΑΕΚ, κ.α. 80

31 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 LIBRARY FUNDING Επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών Έσοδα από υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Άλλα έσοδα ( ωρεές, κληροδοτήµατα) Χρηµατοδότηση Βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΟ (4) (5) (6) (7) ACADEMIC INSTITUTIONS 23,970,000 2,783,000 9,841, ,355,000 NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ,000,000 1,094,945,000 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 0 3,195, ,449,000 AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS 0 0 2,320,000 69,545,000 ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS 0 1,800,000 8,000, ,800,000 ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS 0 5,000, ,000,000 PANTEION UNIVERSITY ,072,000 UNIVERSITY OF PIRAEUS 0 93, ,018,000 HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS 5,700,000 14,942,000 48,175,000 1,390,144,000 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 0 5,963, ,169,000 UNIVERSITY OF MACEDONIA 0 1,753, ,534,000 DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 99,100,000 6,513, ,835,000 UNIVERSITY OF PATRAS 0 22,000, ,026,000 UNIVERSITY OF IOANNINA ,372,000 IONION UNIVERSITY 0 315, ,658,000 UNIVERSITY OF THE AEGEAN 0 5,950, , ,675,000 UNIVERSITY OF CRETE ,362,000 TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE 128,770,000 70,307,000 79,211,000 8,334,959,000 Totals of Greek University Libraries TEI OF ATHENS NA NA NA NA TEI OF THESSALONIKI ,000,000 TEI OF PIRAEUS ,000,000 TEI OF PATRAS ,592,000 TEI OF CRETE ,349,000 TEI OF LARISSA ,820,000 TEI OF WEST MACEDONIA ,270,000 TEI OF KAVALA ,000,000 TEI OF SERRES 0 1,200, ,200,000 TEI KALAMATA ,000,000 TEI OF EPIRUS ,320,000 TEI MESOLOGIOU ,594,000 TEI OF LAMIA ,501,000 TEI OF CHALKIS 0 1,200, ,776,646,000 Totals of TEI Libraries Funding from the Research Committee Proceeds from Library Services Other Proceeds Total Library Funding ΝΑ No Answer 81

32 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τακτικός Προϋπολογισµός ηµόσιες Επενδύσεις Αναπτυξιακά- Ερευνητικά Προγράµµατα (1) (2) (3) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ ιάµεσος 128,455,000 7,906, ,000,000 Μέγιστη τιµή 915,072,000 34,700, ,400,000 Ελάχιστη τιµή 1,225, ,700,000 Σύνολο 3,147,841, ,253,000 4,726,577,000 Αριθµός Ιδρυµάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ ιάµεσος ,047,000 Μέγιστη τιµή 73,577,000 66,000, ,000,000 Ελάχιστη τιµή ,120,000 Σύνολο 141,629,000 69,479,000 1,564,338,000 Αριθµός Ιδρυµάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3,289,470, ,732,000 6,290,915,000 Library Budget Library Investments Developing & Research Programs Fundings 82

33 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 SUMMARY DATA: LIBRARY FUNDING Επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών Έσοδα από υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Άλλα έσοδα ( ωρεές, κληροδοτήµατα) Χρηµατοδότηση Βιβλιοθήκης ΣΥΝΟΛΟ (4) (5) (6) (7) UNIVERSITY LIBRARIES 0 1,800, ,362,000 Median 99,100,000 22,000,000 48,175,000 1,390,144,000 High ,018,000 Low 128,770,000 70,307,000 72,211,000 8,334,959,000 Total Number of Institutes Reporting TEI LIBRARIES ,500,000 Median 0 1,200, ,000,000 High ,320,000 Low 0 1,200, ,776,646,000 Grand Total Number of Institutes Reporting 128,770,000 71,507,000 79,211,000 10,111,605,000 GRAND TOTAL Funding from the Research Committee Proceeds from Library Services Other Proceeds Total Library Funding 83

34 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Μονογραφίες Τρέχουσες Περιοδικές Εκδόσεις Άλλα τεκµήρια Βιβλιοθήκης Άλλες απάνες τεκµηρίων Συνολικές απάνες Προσκτήσεων Ι ΡΥΜΑ (1) (2) (3) (4) (5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 222,760, ,613,000 1,718,000 80, ,171,000 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 132,016, ,000,000 46,972,000 2,000, ,988,000 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 45,938, ,000,000 7,100, ,038,000 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 9,886,000 5,115,000 4,686, ,687,000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 150,000, ,000,000 28,000, ,000,000 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 35,000,000 21,000, , ,500,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8,000,000 36,500, ,500,000 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9,392,000 8,733,000 3,830, ,955,000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 541,712, ,530,000 32,850, ,000 1,060,942,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 59,463, ,016, ,479,000 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 352,886, ,573,000 2,485,000 2,000, ,944,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 191,281, ,647,000 39,808,000 15,622, ,358,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 281,700, ,000,000 3,000,000 3,000, ,700,000 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 90,725,000 37,746,000 13,489, ,960,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 100,810,000 70,318,000 12,270, ,398,000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 149,850, ,000,000 2,000,000 2,342, ,192,000 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2,500, ,685,000 1,500, ,685,000 ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ 2,383,919,000 2,925,476, ,208,000 25,894,000 5,535,497,000 ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 150,456,000 38,000, ,456,000 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ NA 9,000, ,000,000 27,000,000 ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 15,800,000 58,000,000 1,000, ,800,000 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 30,800,000 14,000, ,800,000 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 11,048,000 28,251,000 2,466, ,765,000 ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 49,207,000 8,253,000 7,808, ,268,000 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 67,000,000 8,000, ,000,000 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 40,922,000 21,194,000 2,970, ,086,000 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 5,488,000 3,259, ,747,000 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 36,000,000 15,000,000 2,800, ,800,000 ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 24,559,000 1,950, , ,766,000 ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 17,764,000 4,372, ,136,000 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 7,950,000 25,000 1,052, ,027,000 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ 491,994, ,804,000 31,503,000 5,500, ,801,000 Monographs Current serials Other Library Materials Miscellaneou s Materials Total acquisitions expenditures ΝΑ εν απαντήθηκε 84

35 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 LIBRARY EXPENDITURES Άλλα Συνολικές απάνες Συνολικές απάνες λειτουργικά λειτουργικές πάγιου απάνες Βιβλιοδεσίας έξοδα απάνες εξοπλισµού Βιβλιοθήκης (6) (7) (8) (9) (10) ACADEMIC INSTITUTIONS 9,500,000 22,170, ,841, ,244, ,085,000 UNIVERSITY OF ATHENS 15,000,000 9,983, ,971, ,774,000 1,193,745,000 NATIONAL TECHNICAL UNIVERS. OF ATHENS 2,200,000 NA 165,238,000 NA 165,238,000 AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS 270,000 3,994,000 23,951,000 9,695,000 33,646,000 ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS 10,000,000 1,800, ,800,000 30,000, ,800,000 ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS 3,000,000 3,500,000 63,000,000 1,500,000 64,500,000 PANTEION UNIVERSITY 1,000,000 2,301,000 47,801,000 32,571,000 80,372,000 UNIVERSITY OF PIRAEUS 0 1,716,000 23,671, ,671,000 HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS 57,396,000 39,109,000 1,157,447, ,227,000 1,342,674,000 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 5,723, ,202,000 25,567, ,769,000 UNIVERSITY OF MACEDONIA 1,347,000 6,223, ,514, ,115, ,629,000 DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 1,495,000 20,050, ,903,000 61,728, ,631,000 UNIVERSITY OF PATRAS 30,000,000 5,000, ,700,000 8,000, ,700,000 UNIVERSITY OF IOANNINA 0 2,347, ,307,000 6,065, ,372,000 IONION UNIVERSITY 6,500,000 2,305, ,203,000 76,678, ,881,000 UNIVERSITY OF THE AEGEAN 5,440,000 24,607, ,239,000 75,750, ,989,000 UNIVERSITY OF CRETE 704,000 1,244, ,633,000 13,110, ,743,000 TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE 149,575, ,349,000 5,831,421,000 1,825,024,000 7,656,445,000 Totals of Greek University Libraries TEI OF ATHENS 505,000 6,592, ,553, ,553,000 TEI OF THESSALONIKI 3,000,000 25,000,000 55,000,000 40,000,000 95,000,000 TEI OF PIRAEUS 1,000,000 4,688,000 80,488,000 29,972, ,460,000 TEI OF PATRAS 2,000,000 1,800,000 48,600,000 52,800, ,400,000 TEI OF CRETE 0 1,242,000 43,007,000 94,342, ,349,000 TEI OF LARISSA 0 30,000,000 95,268,000 22,552, ,820,000 TEI OF WEST MACEDONIA 7,100,000 2,170,000 84,270, ,000, ,270,000 TEI OF KAVALA 16,000 6,914,000 72,016,000 67,203, ,219,900 TEI OF SERRES 0 1,471,000 10,218,000 64,418,000 74,636,000 TEI OF KALAMATA 0 1,500,000 55,300, ,000, ,300,000 TEI OF EPIRUS 0 411,000 27,177,000 8,752,000 35,929,000 TEI MESOLOGIOU 0 533,000 22,669,000 30,998,000 53,667,000 TEI OF LAMIA 0 922,000 9,949, ,949,000 TEI OF CHALKIS 13,621,000 69,243, ,665,000 1,014,737,000 1,850,402,000 Totals of TEI Libraries Binding expenditures Other operational expenditures Total operational expenditures Capital expenditures Total library Expenditures ΝΑ εν απαντήθηκε 85

36 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ Μονογραφίες Τρέχουσες Περιοδικές Εκδόσεις Άλλα τεκµήρια Βιβλιοθήκης Άλλες απάνες τεκµηρίων Συνολικές απάνες Προσκτήσεων (1) (2) (3) (4) (5) ιάµεσος 100,810, ,000,000 3,830, ,398,000 Μέγιστη τιµή 541,712, ,530,000 46,972,000 15,622,000 1,060,942,000 Ελάχιστη τιµή 2,500,000 5,115, ,687,000 Σύνολο 2,383,919,000 2,925,476, ,208,000 25,894,000 5,535,497,000 Αριθµός Ιδρυµάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ ιάµεσος 30,800,000 14,000,000 1,000, ,800,000 Μέγιστη τιµή 150,456,000 58,000,000 13,150,000 5,500, ,456,000 Ελάχιστη τιµή 5,488,000 25, ,747,000 Σύνολο 491,994, ,804,000 31,503,000 5,500, ,801,000 Αριθµός Ιδρυµάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2,875,913,000 3,149,280, ,711,000 31,394,000 6,288,298,000 Monographs Current serials Other Library Materials Miscellaneous Materials Total acquisitions expenditures 86

37 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 SUMMARY DATA: LIBRARY EXPENDITURES απάνες Βιβλιοδεσίας Άλλα λειτουργικά έξοδα Συνολικές λειτουργικές δαπάνες απάνες πάγιου Εξοπλισµού Συνολικές απάνες Βιβλιοθήκης (6) (7) (8) (9) (10) UNIVERSITY LIBRARIES 3,000,000 3,747, ,203,000 3,285, ,881,000 Median 57,396,000 39,109,000 1,157,447, ,774,000 1,342,674,000 High ,671, ,671,000 Low 149,575, ,349,000 5,831,421,000 1,825,024,000 7,656,445,000 Total Number of Institutes Reporting TEI LIBRARIES 0 1,800,000 55,300,000 52,800, ,820,000 Median 7,100,000 30,000, ,553, ,000, ,300,000 High 0 411,000 9,949, ,949,000 Low 13,621,000 69,243, ,665,000 1,014,737,000 1,850,402,000 Grand Total Number of Institutes Reporting 163,196, ,592,000 6,667,086,000 2,839,761,000 9,506,847,000 GRAND TOTAL Binding Expenditures Other Operational Expenditures Total Operational Expenditures Capital Expenditures Total Library Expenditure 87

38 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Βιβλιοθηκονόµοι Βιβλιοθηκάριοι Βιβλιοθηκονόµοι από Αναπτυξιακά/ ερευνητικά προγράµµατα ιοικητικό Προσωπικό Ι ΡΥΜΑ (1) (2) (3) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΙ Librarians Librarians from developing & research programs Support Staff 88

39 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 LIBRARY STAFF ιοικητικό Προσωπικό από αναπτυξιακά / ερευνητικά προγράµµατα Βοηθοί Βιβλιοθηκονόµοι (Φοιτητές) (πλήρους απασχόλησης) Συνολικό προσωπικό Βιβλιοθήκης (πλήρους απασχόλησης) (4) (5) (6) ACADEMIC INSTITUTIONS NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS PANTEION UNIVERSITY UNIVERSITY OF PIRAEUS HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI UNIVERSITY OF MACEDONIA DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE UNIVERSITY OF PATRAS UNIVERSITY OF IOANNINA IONION UNIVERSITY UNIVERSITY OF THE AEGEAN UNIVERSITY OF CRETE TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE Totals of Greek University Libraries TEΙ OF ATHENS TEΙ OF THESSALONIKI TEΙ OF PIRAEUS TEΙ OF PATRAS TEΙ OF CRETE TEΙ OF LARISSA TEΙ OF WEST MACEDONIA TΕΙ OF KAVALA TΕΙ OF SERRES TEΙ OF KALAMATA TEΙ OF EPIRUS TEI MESOLOGIOU TEΙ OF LAMIA TEΙ OF CHALKIS Totals of TEI Libraries Support Staff from developing/ research programs Student assistants (FTE) Total Library Staff (FTE) 89

40 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Βιβλιοθηκονόµοι Βιβλιοθηκάριοι Βιβλιοθηκονόµοι από Αναπτυξιακά/ ερευνητικά προγράµµατα ιοικητικό Προσωπικό (1) (2) (3) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΕΙ ιάµεσος Μέγιστη τιµή Ελάχιστη τιµή Σύνολο Αριθµός Ιδρυµάτων ΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΕΙ ιάµεσος Μέγιστη τιµή Ελάχιστη τιµή Σύνολο Αριθµός Ιδρυµάτων ΤΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Librarians Librarians from developing & research programs Support Staff 90

41 STATISTICAL DATA OF GREEK ACADEMIC LIBRARIES 1999 SUMMARY DATA: LIBRARY STAFF ιοικητικό Προσωπικό από αναπτυξιακά / ερευνητικά προγράµµατα Βοηθοί Βιβλιοθηκονόµοι (Φοιτητές) (πλήρους απασχόλησης) Συνολικό προσωπικό Βιβλιοθήκης (πλήρους απασχόλησης) (4) (5) (6) UNIVERSITY LIBRARIES Median High Low Total Number of Institutes Reporting TEI LIBRARIES Median High Low Grand Total Number of Institutes Reporting GRAND TOTAL Support Staff from developing/ research programs Student assistants (FTE) Total Library Staff (FTE) 91

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2000 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2001 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη-Δουρούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2002 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2003 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κύπρου 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 11 / 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»  Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006 «ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» http://www.mopab.gr Διάρκεια έργου: 1/1/1 έως 31/12/26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 4511 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Για τις Ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus

Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus 4 Αλλαγές στο Guide for NA s για το πρόγραμμα Erasmus το 2011 1) Μεταφορά των κονδυλίων από την μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 Από την

Διαβάστε περισσότερα

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 6η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2011 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ), ΑΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 8η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ), ΑΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 7η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 31.1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Τα πρώτα βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε0458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,54 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,74 Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,66

Ε0458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,54 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,74 Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,66 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Προϊσταµένη : Α. Μπουτσιούκου Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)»

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» Εισηγητής: Παντελής Α. Μπράττης, Υπεύθυνος Τεχνικής υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Α.Β. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 9η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2014 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός

Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός 1 Απολογισμός και βασικά επιτεύγματα των κυριότερων δράσεων Συλλογικός Κατάλογος Δίκτυο Διαδανεισμού Βιβλίων Ίρις Κυριότερα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ / Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

2 Επίπεδα (αρχάριοι- μέσοι)

2 Επίπεδα (αρχάριοι- μέσοι) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ τομεακό πρόγραμμα Erasmus ΗΜΕΡΙΔΑ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS «Απολογισμός των Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων ERASMUS (EILC) 2012-2013και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εξαμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) http://healjournal.seab.gr Ο ρόλος του Heal-link στη βιβλιογραφική στήριξη της έρευνας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 Βάσω Νικολοπούλου Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Πρόλογος Στους σκοπούς ίδρυσης της Μονάδας Ολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/2007) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 6.602.388,75

Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 6.602.388,75 ΑΔΑ: 4ΑΙΦ-Υ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 27148/

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 21 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 23-21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι. ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2-26) ΙΙ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (27-213) ΤΟΜΕΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Γεώργιος Ζάχος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Γεώργιος Ζάχος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11ΕΡΙΛΗΨΗ Γεώργιος Ζάχος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Στην εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 4 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2009, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 2 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ LOGO ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Dr Maria Katharaki National and Kapodistrian University of Athens, Greece George Katharakis, Msc, PhD Candidate

Διαβάστε περισσότερα

3 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

3 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 3 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 3 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2008, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ιδρυματικών Καταθετηρίων στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ανάπτυξη Ιδρυματικών Καταθετηρίων στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ανάπτυξη Ιδρυματικών Καταθετηρίων στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Τ.Θ. 21826 1513, Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Μεθοδολογία. για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.

Προτεινόμενη Μεθοδολογία. για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την σύνταξη Τετραετών Ακαδημαϊκών-Αναπτυξιακών Προγραμμάτων από τα Πανεπιστήμια (κατ εφαρμογή άρθρου 5 Ν.3549/27) Το ΥΠΕΠΘ είναι αρωγός κάθε προσπάθειας ανάπτυξης της δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αν. Καθ. Γ. Σταµέλος Γ. Παπαδιαµαντάκη - A.Βασιλόπουλος 2 Ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ. 1. Μία θέση (01) για Α εξάμηνο και μία θέση (01) για Β εξάμηνο για το μάθημα Σύγχρονα Συστήματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ. 1. Μία θέση (01) για Α εξάμηνο και μία θέση (01) για Β εξάμηνο για το μάθημα Σύγχρονα Συστήματα Πληροφορικής Λειτουργικά Συστήματα Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα Τηλ: 210-8827444 http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Εθνικής Αμύνης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking)

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking) ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΕ) Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking) (Επικαιροποίηση 2012 Α draft, 3/3/2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πηγές δεδομένων και μεθοδολογικά εργαλεία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πηγές δεδομένων και μεθοδολογικά εργαλεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πηγές δεδομένων και μεθοδολογικά εργαλεία 244 Πέτρου Πατιά 1. Πηγές δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για την Πολυτεχνική Σχολή και το Α.Π.Θ. Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του Α.Π.Θ. συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5953 / Ε- 790

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Επιστήµες

Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 Τµήµατα που έχουν τον αριθµό άλλου Επ. Πεδίου µπροστά από τον τίτλο τους (2 ο, 5 ο ), δηλώνονται και µέσω του άλλου Πεδίου. Τα ειδικά µαθήµατα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ II: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ 245 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιπτώσεις της κρίσης

Εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιπτώσεις της κρίσης ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-01-2018 Αρ. πρωτ.: 4900 ΠΡΟΣ: τους Πρυτάνεις και Προέδρους των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας KOIN: α) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας :http://www.iky.gr/eyhniki-prosklisi. Κινητικότητα ERASMUS (Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού )

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας :http://www.iky.gr/eyhniki-prosklisi. Κινητικότητα ERASMUS (Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού ) Παρασκευή,, 15Φεβρουαρίου 2013 Ευφροσύνη Παπασταµατίου, Συντονίστρια Erasmus Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας :http://www.iky.gr/eyhniki-prosklisi Κινητικότητα ERASMUS (Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ 8% ΕΓΙΝΕ 7% ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΑ ΥΨΗ. Συντάχθηκε απο τον/την el.pi. Δευτέρα, 20 Ιούνιος :56 - Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ 8% ΕΓΙΝΕ 7% ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΑ ΥΨΗ. Συντάχθηκε απο τον/την el.pi. Δευτέρα, 20 Ιούνιος :56 - Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Τόσο η ανάρτηση του συνολικού αριθμού των θέσεων που θα παραχωρήσει φέτος η Ελλάδα στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της στην ιστοσελίδα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας πριν από μερικές, όσο και η κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Κλωντίνη Δέρβου 1, Σάσα

Διαβάστε περισσότερα

O E.X.A.E.και η Απήχηση των Συναντήσεων Ευαισθητοποίησης στα. Ιδρύµατα

O E.X.A.E.και η Απήχηση των Συναντήσεων Ευαισθητοποίησης στα. Ιδρύµατα O E.X.A.E.και η Απήχηση των Συναντήσεων Ευαισθητοποίησης στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Αθήνα, 10/12/2012 Ασπασία Καράµπελα Erasmus/Bologna Experts ιαδικασία της Μπολόνια 1999 Ευρωπαϊκός Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 5 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 5η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2010, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΑ/ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΕΙ ΚΟΣΤ/ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ ΜΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 42,00 27,1 1.138,85 ΑΕΙ 7,7 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Απρίλιος 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Απρίλιος 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Απρίλιος 2010 Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου. Παράρτηµα Πρέβεζας Με το φάκελο που κρατάτε στα χέρια το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επιθυµεί να σας ενηµερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα. Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης

Συμπεράσματα. Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Συμπεράσματα Διασφάλιση της Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Συμπεράσματα Συμμετοχή ΑΕΙ Συμμετοχή συνέδρων

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Κάτσικα Ασηµίνα Τηλ: 2610 367626, Fax: 2610 367624 E-mail: mkatsika@eap.gr URL: http://www.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 7713 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα ΕΜΠ 15951. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ 15794

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 7713 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα ΕΜΠ 15951. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ 15794 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες 2 Τµήµατα που έχουν τον αριθµό άλλου Επ. Πεδίου µπροστά από τον τίτλο τους (2 ο, 5 ο ), δηλώνονται και µέσω του άλλου Πεδίου. Τα ειδικά µαθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα