ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"

Transcript

1 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Για τις Ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης Ποιότητας στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

2 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ Για τις Ερωτήσεις του Ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης Ποιότητας στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

3 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη, Κτίριο Βιβλιοθήκης Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Webpage : 3

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ...7 ΣΥΛΛΟΓΕΣ...7 Q1...7 Q2...8 Q4...8 Q5...8 Q6...9 Q7...9 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...10 Q Q Q Q Q Q ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...12 Q Q Q Q ΑΠΑΝΕΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ...13 Q ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...14 Q Q Q Q Q Q ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ...16 Q Q ΑΝΕΙΣΜΟΣ...17 Q ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΣ...17 Q Q ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ιδρύµατος...18 Q Q Q

5 5 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...19 Q Q Q Q ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...21 Q Q Q Q ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...23 Q Q Q ΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...24 Q ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...24 Q Q ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ...25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ...37

6 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος οδηγού είναι η κωδικοποίηση και τυποποίηση των ερωτήσεων του Ηλεκτρονικού Ερωτηµατολογίου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων της πρώην Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.), που σύµφωνα µε το νέο Τεχνικό ελτίο µετονοµάζεται σε Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ. Ι.Π.Α.Β.) Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται κάθε χρόνο από τις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες στη Βάση εδοµένων της υπηρεσίας. Στην παρούσα µελέτη περιγράφονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και προτείνονται µέθοδοι συλλογής ή υπολογισµού των απαντήσεών τους. Οι ερωτήσεις που παρουσιάζονται χρησιµοποιούνται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και τον υπολογισµό συγκεκριµένων δεικτών. Τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται και οι δείκτες που αναπτύσσονται περιγράφονται αναλυτικά στον αντίστοιχο οδηγό «Καθιερωµένοι είκτες Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών» που διατίθεται από την ιστοσελίδα της Μ.Ο.Π.Α.Β. στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : ( Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συµπληρωµατική µελέτη που εµπλουτίζει την ανωτέρω έκδοση. Συνακόλουθα, και για την καλύτερη κατανόησή τους, προτείνεται η ταυτόχρονη µελέτη τους.

7 7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1. [Q1]: Τόµοι µονογραφιών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των φυσικών µονάδων που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως το τέλος του προηγούµενου έτους από αυτό της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2011, αναφερόµαστε στο διάστηµα ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνονται πολλαπλά αντίτυπα και ειδικές συλλογές βιβλίων ιστορικής και συλλεκτικής αξίας καθώς και διδακτορικές διατριβές, οι οποίες δεν έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυµά σας. Η καταµέτρηση των τίτλων δε θα πρέπει να θεωρηθεί η ίδια µε την καταµέτρηση των τόµων. Για παράδειγµα µία εγκυκλοπαίδεια 42 τόµων θεωρείται ως ένας τίτλος, αλλά αποτελείται από 42 τόµους. Σαν εναλλακτική λύση, µία εκτίµηση του πλήθους της συλλογής µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες παραδοχές: 33 τόµοι ανά τρέχον µέτρο ραφιού 172 φυλλάδια ανά τρέχον µέτρο ραφιού Εξαιρούνται τόµοι κυβερνητικών εγγράφων και δεµένοι τόµοι περιοδικών. Εξαιρούνται διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυµά σας και τόµοι πληροφοριακού υλικού, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια και άλλα. Εξαιρούνται µικροφόρµες, χάρτες, µη-τυπωµένα τεκµήρια, και µη-καταλογογραφηµένα είδη. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q1 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5.

8 8 2. [Q2]: Τόµοι µονογραφιών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Περιλαµβάνονται µόνο οι τόµοι που έχουν καταλογογραφηθεί, ταξινοµηθεί και είναι έτοιµοι προς χρήση από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2011 αναφερόµαστε στο διάστηµα από την 1 η Ιανουαρίου ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνονται και οι δωρεές. Η ερώτηση Q2 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D5 και D9. 3. [Q4]: Τόµοι περιοδικών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στον αριθµό των τόµων των περιοδικών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2011 αναφερόµαστε στο διάστηµα ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνει και τους µη δεµένους τόµους που είναι πλήρεις. Επίσης, οι τόµοι των περιοδικών θα πρέπει, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, να καταµετρώνται σαν να ήταν δεµένοι τόµοι (π.χ. 12 τεύχη από µία ετήσια σειρά θα µπορούσαν να ήταν ένας ή δύο τόµοι). Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q4 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5. 4. [Q5]: Τόµοι διδακτορικών διατριβών στη Βιβλιοθήκη. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των διδακτορικών διατριβών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως το τέλος του προηγούµενου έτους από αυτό της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2011 αναφερόµαστε στο διάστηµα ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνει και τις διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο ίδρυµα. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο συλλογής της Βιβλιοθήκης, τις γραµµατείες των Τµηµάτων και τις ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q5 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5.

9 9 5. [Q6]: ιδακτορικές ιατριβές που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των διδακτορικών διατριβών που αποκτήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2011 αναφερόµαστε στο διάστηµα από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνει και τις διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν από το Ίδρυµα. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τον κατάλογο συλλογής της Βιβλιοθήκης, τις γραµµατείες των Τµηµάτων και τις ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q6 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D5. 6. [Q7]: Τρέχουσες συνδροµές περιοδικών εκδόσεων. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των συνδροµών και όχι των τίτλων. Να συµπεριλάβετε και τις διπλές συνδροµές. Εξαιρέστε τις µη αριθµηµένες σειρές µονογραφιών και τις εκδοτικές σειρές, τις ηλεκτρονικές σειρές και περιοδικές εκδόσεις που αποκτήθηκαν µε ανταλλαγές ή δωρεές και τις περιοδικές σειρές κυβερνητικών εγγράφων. Περιλαµβάνονται περιοδικά, εφηµερίδες, επετηρίδες, σειρές εκθέσεων και πεπραγµένων οργανισµών, σειρές από πρακτικά συνεδρίων και σειρές µονογραφιών. Περιοδική έκδοση: ηµοσίευµα, έντυπο ή µη, εµφανιζόµενο σε διαδοχικά τµήµατα, τα οποία συνήθως φέρουν αριθµητικό ή χρονολογικό προσδιορισµό διαδοχής, προκειµένου να συνεχιστεί η έκδοσή του επ αόριστον ανεξαρτήτως περιοδικότητας. Μέθοδος συλλογής/ υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τους καταλόγους της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q7 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D7.

10 10 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 7. [Q19]. Τακτικός προϋπολογισµός. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από τον τακτικό προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 8. [Q20]: ηµόσιες επενδύσεις. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από τις δηµόσιες επενδύσεις του Ιδρύµατος. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 9. [Q95]: Αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από την κάθετη δράση Βιβλιοθηκών όσο και από άλλα αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης.

11 [Q23]: Επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από επιχορηγήσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύµατος. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 11. [Q24]: Έσοδα από υπηρεσίες. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό εσόδων που µπορεί να έχει µία Βιβλιοθήκη από υπηρεσίες, όπως φωτοτυπίες κ.α. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. 12. [Q25]: Άλλα έσοδα Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο συνολικό ποσό που µπορεί να έχει µία Βιβλιοθήκη από άλλα έσοδα, όπως για παράδειγµα κάποιες δωρεές ή κάποια κληροδοτήµατα. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα βιβλία εσόδων της Βιβλιοθήκης.

12 12 ΑΠΑΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 13. [Q26]: Κόστος µονογραφιών. Αναφέρεται στο σύνολο των εξόδων για τόµους µονογραφιών που αγοράστηκαν κατά το τρέχον έτος. Συµπεριλαµβάνει και τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αγορά µονογραφιών από τους τοµείς κάθε Τµήµατος, τις ανάγκες του οποίου καλύπτει η Βιβλιοθήκη, καθώς και όλους τους τόµους που προπληρώθηκαν, αλλά δεν είχαν παραληφθεί ακόµη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Συµπεριλαµβάνονται και οι σειρές µονογραφιών. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q26 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D32 και D [Q27]: Κόστος τρεχουσών περιοδικών εκδόσεων. Αναφέρεται στο σύνολο των δαπανών για την πρόσκτηση των τρεχουσών περιοδικών εκδόσεων. Εξαιρούνται οι δαπάνες για τις συνδροµές ηλεκτρονικών περιοδικών και συνδροµών βάσεων δεδοµένων Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q27 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D33 και D [Q96]: ιάφορες δαπάνες Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται σε δαπάνες Βιβλιοθήκης που δεν έχουν συµπεριληφθεί παραπάνω, όπως για παράδειγµα δαπάνες για βιβλιογραφικές χρήσεις, αναζήτηση βιβλιογραφίας, για άλλα τεκµήρια όπως χειρόγραφα, χαρτογραφικό ή άλλο υλικό. Εδώ εντάσσονται και οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες της Βιβλιοθήκης, που αφορούν για παράδειγµα στα αναλώσιµα, το χαρτί του φωτοτυπικού και τον πάγιο εξοπλισµό, όπως έπιπλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q29 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D37

13 [Q30]: απάνες Βιβλιοδεσίας. Αναφέρεται στις συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης για τη βιβλιοδεσία του υλικού της κατά το τρέχον έτος. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q30 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D36 ΑΠΑΝΕΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 17. [Q33]: Συνολικές δαπάνες Ιδρύµατος. Αναφέρεται στο σύνολο των δαπανών του Ιδρύµατος, στο οποίο ανήκει η Βιβλιοθήκη σας, και οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Η συµπλήρωση του συγκεκριµένου ποσού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και µόνο από την Κεντρική Βιβλιοθήκη κάθε Ιδρύµατος και όχι από τις επιµέρους Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων ή τα επιµέρους Σπουδαστήρια. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από την οικονοµική υπηρεσία του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q33 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D40

14 14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 18. [Q34]: Βιβλιοθηκονόµοι. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων - µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου και ορισµένου χρόνου απασχόλησης - που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη και είναι απόφοιτοι ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q34 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q97]: Προσωπικό άλλων ειδικοτήτων που εκτελεί βιβλιοθηκονοµικές Εργασίες. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων µονίµων υπαλλήλων ή συµβασιούχων αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη για αρκετό χρονικό διάστηµα, αλλά δεν έχουν πανεπιστηµιακή ή τεχνολογική κατάρτιση στο χώρο της Βιβλιοθηκονοµίας ή της Επιστήµης της Πληροφόρησης. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q97 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q36]: Συντηρητές βιβλίων. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη ως συντηρητές βιβλίων και είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q36 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D24

15 [Q37]: Ειδικοί πληροφορικής. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη ως ειδικοί πληροφορικής και είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε σύµβαση αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q37 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q40]: Άλλο προσωπικό. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη και δεν ανήκουν σε καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες, π.χ. τεχνικοί, θυρωροί, κλητήρες κτλ. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q40 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q86]: Προσωπικό µε ανάθεση έργου. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη και πληρώνονται είτε από κονδύλια της Βιβλιοθήκης είτε από άλλον προϋπολογισµό (ερευνητικά προγράµµατα Επιτροπή Ερευνών). Εδώ εντάσσονται και οι προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί φοιτητές. Ο αριθµός των φοιτητών µερικής απασχόλησης υπολογίζεται αν προστεθούν οι ώρες απασχόλησής τους εβδοµαδιαία και διαιρεθεί κατόπιν µε τον αριθµό των ωρών που θεωρούνται από τη Βιβλιοθήκη ως πλήρης εβδοµαδιαία απασχόληση (π.χ. 35 ώρες). Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Τα απαραίτητα στοιχεία συλλέγονται από τα στοιχεία προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

16 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 24. [Q41]: Σεµινάρια Βιβλιοθήκης σε οµάδες για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των σεµιναρίων για τους χρήστες κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία γίνονται είτε ως µέρος των επισήµων εκπαιδευτικών σεµιναρίων της Βιβλιοθήκης είτε µέσω προγραµµατισµένων παρουσιάσεων, ενοτήτων προσανατολισµού, και περιηγήσεων στη Βιβλιοθήκη. 25. [Q42]: Συµµετέχοντες στα σεµινάρια. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που συµµετείχαν στα παραπάνω Βιβλιοθηκονοµικά Εκπαιδευτικά σεµινάρια. Εξαιρούνται οι προσωπικές ή µεµονωµένες οδηγίες χρήσης της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q42 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D31

17 17 ΑΝΕΙΣΜΟΣ 26. [Q45]: Αριθµός δανεισµών. Αναφέρεται στον αριθµό των αρχικών δανεισµών κατά τη διάρκεια του έτους από τη βασική συλλογή για τη συνηθισµένη χρήση (αν και όχι πάντα) εκτός Βιβλιοθήκης. Συµπεριλαµβάνονται οι δανεισµοί από οποιοδήποτε χώρο της Βιβλιοθήκης για χρήστες της (δηλ. µη συµπεριλάβετε αιτήµατα, τα οποία αναφέρονται σε µεταφορά ή επίπεδα τεχνικής διαδικασίας). Στη µέτρηση λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθµός των τεκµηρίων που δανείσατε και όχι ο αριθµός των µονάδων που δανειστήκατε. Εξαιρούνται οι κρατήσεις. Η ερώτηση Q45 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D3. ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 27. [Q50]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των αιτηµάτων διαδανεισµού βιβλίων άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για τους χρήστες της δικής σας Βιβλιοθήκης µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q50 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q54]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Αναφέρεται στο σύνολο των αιτηµάτων διαδανεισµού βιβλίων της δικής σας Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για τους χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών ή Οργανισµών. εν συµπεριλαµβάνονται οι δανεισµοί µεταξύ Βιβλιοθηκών του ιδίου Ιδρύµατος. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµός: Το απαραίτητο στοιχείο συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q54 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D17

18 18 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 29. [Q55]: Μέλη ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Αναφέρεται στον αριθµό του ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος / Σχολής / Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας έως το Σεπτέµβριο του έτους που εξετάζεται, όπως αυτοί εµπίπτουν σύµφωνα µε το νόµο πλαίσιο 1268 στις διάφορες κατηγορίες. Στο συνολικό αριθµό µελών ΕΠ να συµπεριλάβετε επίσης και τους διδάσκοντες βάσει του Π.. 407/80. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµού: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q55 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D1 και D [Q56]: Προπτυχιακοί Φοιτητές Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών του Ιδρύµατος / Σχολής / Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας έως το Σεπτέµβριο του έτους που εξετάζεται. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµού: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος Η ερώτηση Q56 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D1 31. [Q58]: Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύµατος / Σχολής / Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας έως το Σεπτέµβριο του έτους που εξετάζεται, ανεξάρτητα από το είδος του τίτλου που διεκδικούν, δηλ. υποψήφιοι διδάκτορες, µεταπτυχιακοί φοιτητές εγκεκριµένων µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµού: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q58 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D1 και D1.3

19 19 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 32. [Q59]: Εγγεγραµµένοι χρήστες. Αναφέρεται στον αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών της Βιβλιοθήκης σας στο αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ.) διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα, τότε η απάντηση στην ερώτηση Q59 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ) Ε διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα για κάποιο χρονικό διάστηµα ΚΑΙ θεωρούνται (µε ειδική ένδειξη στο σύστηµα) ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε η απάντηση στην ερώτηση Q59 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µείον τον αριθµό των ανενεργών αυτών χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι εγγεγραµµένοι χρήστες αλλά ΕΝ υπάρχει αντίστοιχη σχετική ένδειξη, τότε αναγκαστικά η απάντηση στην ερώτηση Q59 θα είναι ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα. Μέθοδος συλλογής / υπολογισµού: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q59 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q61]: ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των Η/Υ που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη σας στους χρήστες για πρόσβαση στον OPAC, στο Internet, , για πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (µέσω Internet, CD-ROMS) κλπ για το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Η ερώτηση Q61 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q62]: Θέσεις εργασίας για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των θέσεων που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη σας στους χρήστες για ανάγνωση ή µελέτη για το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Η ερώτηση Q62 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D22

20 [Q94]: Σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο σύνολο των ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εβδοµαδιαίως π.χ. 40 ώρες εβδοµαδιαίως. Η ερώτηση Q63 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D41

21 21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 36. [Q66]: Τρέχουσες συνδροµές ηλεκτρονικών περιοδικών. Αναφέρεται στον αριθµό των συνδροµών, όχι των τίτλων των ηλεκτρονικών περιοδικών, κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Συµπεριλαµβάνονται ηλεκτρονικά περιοδικά που έχετε και σε έντυπη µορφή. Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά περιοδικά που χρησιµοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη σας µέσω HEALLINK. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q66 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q98]: Συνδροµές βιβλιογραφικών βάσεων και βάσεων δεδοµένων πλήρους κειµένου (full text) µε πρόσβασή µέσω Internet Αναφέρεται στον αριθµό των συνδροµών Online Βιβλιογραφικών Βάσεων και Βάσεων εδοµένων πλήρους κειµένου (full text) µε πρόσβασή µέσω Internet. Βιβλιογραφικές Βάσεις είναι αυτές που συνήθως περιέχουν βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλήψεις (abstracts), πίνακες περιεχοµένων (table of contents), αναφορές (citations) και λοιπή έµµεση πληροφορία. Online Βάσεις εδοµένων FULL TEXT είναι αυτές που περιέχουν το πλήρες κείµενο άρθρων ή πληροφοριακές υπηρεσίες (π.χ. η COCHRANE Library) ή άλλου είδους κύρια πληροφορία (π.χ. πλήρη λεξικά ή κατάλογοι ευρεσιτεχνιών) 38. [Q88]: Αριθµός των Ηλεκτρονικών Βιβλίων Αναφέρεται στον αριθµό ηλεκτρονικών µονογραφιών πλήρους κειµένου που παρέχει η Βιβλιοθήκη στους χρήστες της µέσω συµβολαίου ή κοινοπραξιών. Περιλαµβάνονται ηλεκτρονικά βιβλία που αγοράζονται από τη Βιβλιοθήκη µέσω προµηθευτών, όπως netlibrary. εν συµπεριλαµβάνονται ψηφιοποιηµένα από τη Βιβλιοθήκη βιβλία, ηλεκτρονικές διατριβές και ψηφιοποιηµένο αρχειακό υλικό, όπως σπάνιες συλλογές. Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται βιβλία σε µορφή CD-ROM.

22 [Q89]: Μέγεθος της Ψηφιακής Συλλογής Αναφέρεται στον αριθµό των τίτλων που έχουν µετατραπεί σε ψηφιακό υλικό από τη βιβλιοθήκη και είναι διαθέσιµο στους χρήστες ηλεκτρονικά. Περιλαµβάνονται βιβλία, περιοδικά, άρθρα, ηλεκτρονικές διατριβές και µεταπτυχιακές εργασίες. Το υλικό µπορεί να είναι διαθέσιµο µέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης ή και µε την µορφή CD-ROM.

23 23 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 40. [Q72]: Εικονικές Επισκέψεις (visits-sessions) του ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στον αριθµό των εικονικών επισκέψεων του Web-site της Βιβλιοθήκης κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μια εικονική επίσκεψη συντελείται όταν ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ που επισκέπτεται το site της Βιβλιοθήκης ανεξάρτητα από τον αριθµό των ιστοσελίδων ή των αρχείων που εµπεριέχονται στο site και που θα «επισκεφτεί». Η εικονική επίσκεψη ξεκινάει από την ώρα που ο χρήστης «µπαίνει» σε µια ιστοσελίδα του site και τελειώνει την ώρα που «βγαίνει» από αυτή (είτε γιατί µεταβαίνει σε ένα άλλο web site, είτε γιατί κλείνει τον web browser). Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης. Η ερώτηση Q72 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του στατιστικού στοιχείου D [Q76]: Αιτήµατα αποστολής άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (ILL) που ικανοποιήθηκαν για άλλες Βιβλιοθήκες. Αναφέρεται στον αριθµό των αιτηµάτων αποστολής άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (µέσω scanner, κλπ.) προς άλλες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης σας µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης. 42. [Q77]: Αιτήµατα λήψης άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (ILL) που ικανοποιήθηκαν για τη Βιβλιοθήκη σας. Αναφέρεται στον αριθµό των αιτηµάτων λήψης άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (π.χ. µέσω scanner κλπ.) που ικανοποιήθηκαν από άλλες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης σας κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από την Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης.

24 24 ΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 43. [Q78]: Κόστος συνδροµών ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και βάσεων δεδοµένων. Αναφέρεται στο κόστος των τρεχουσών συνδροµών των ηλεκτρονικών περιοδικών και µονογραφιών και στις δαπάνες που πραγµατοποίησε η Βιβλιοθήκη σας για βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων full text ή backfiles περιοδικών κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο συλλέγεται από τα οικονοµικά στοιχεία της Βιβλιοθήκης ή την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος. Η ερώτηση Q78 χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των στατιστικών στοιχείων D34 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 44. [Q83]: Συνολικός αριθµός βιβλιογραφικών εγγραφών στον τοπικό OPAC της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των βιβλιογραφικών εγγραφών που είναι καταχωρηµένες στον OPAC της Βιβλιοθήκης σας στο τέλος του έτους της έρευνας. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Βιβλιοθήκης. 45. [Q84]: Αριθµός βιβλιογραφικών εγγραφών που έχουν εισαχθεί στον OPAC κατά την διάρκεια του έτους Αναφέρεται στον αριθµό βιβλιογραφικών εγγραφών που έχουν εισαχθεί στον OPAC κατά την διάρκεια του έτους. Μέθοδος συλλογής: Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της Βιβλιοθήκης.

25 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΜΟΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1. Q1: Τόµοι µονογραφιών στη Βιβλιοθήκη Αναφέρεται στον αριθµό των φυσικών µονάδων που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη έως το τέλος του προηγούµενου έτους από αυτό της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2011, αναφερόµαστε στο διάστηµα ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνονται πολλαπλά αντίτυπα και ειδικές συλλογές βιβλίων ιστορικής και συλλεκτικής αξίας, καθώς και διδακτορικές διατριβές, οι οποίες δεν έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυµά σας. Η καταµέτρηση των τίτλων δε θα πρέπει να θεωρηθεί η ίδια µε την καταµέτρηση των τόµων. Για παράδειγµα µία εγκυκλοπαίδεια 42 τόµων θεωρείται ως ένας τίτλος, αλλά αποτελείται από 42 τόµους. Σαν εναλλακτική λύση, µία εκτίµηση του πλήθους της συλλογής µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες παραδοχές: 33 τόµοι ανά τρέχον µέτρο ραφιού 172 φυλλάδια ανά τρέχον µέτρο ραφιού Εξαιρούνται τόµοι κυβερνητικών εγγράφων και δεµένοι τόµοι περιοδικών. Εξαιρούνται διδακτορικές διατριβές οι οποίες έχουν εκπονηθεί από το Ίδρυµά σας και τόµοι πληροφοριακού υλικού, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια και άλλα. είδη. Εξαιρούνται µικροφόρµες, χάρτες, µη-τυπωµένα τεκµήρια, και µη-καταλογογραφηµένα έτους 2. Q2: Τόµοι µονογραφιών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του Περιλαµβάνονται µόνο οι τόµοι που έχουν καταλογογραφηθεί, ταξινοµηθεί και είναι έτοιµοι προς χρήση από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2011, αναφερόµαστε στο διάστηµα από την 1 η Ιανουαρίου ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνονται και οι δωρεές.

26 26 3. Q4: Τόµοι περιοδικών στη Βιβλιοθήκη Αναφέρεται στον αριθµό των τόµων των περιοδικών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2011 αναφερόµαστε στο διάστηµα ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνει και τους µη δεµένους τόµους που είναι πλήρεις. Επίσης, οι τόµοι των περιοδικών θα πρέπει, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, να καταµετρώνται σαν να ήταν δεµένοι τόµοι (π.χ. 12 τεύχη από µία ετήσια σειρά θα µπορούσαν να ήταν ένας ή δύο τόµοι). 4. Q5: Τόµοι διδακτορικών διατριβών στη Βιβλιοθήκη Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των διδακτορικών διατριβών που υπήρχαν στη Βιβλιοθήκη σας έως το τέλος του προηγούµενου έτους από αυτό της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2011 αναφερόµαστε στο διάστηµα ως την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνει και τις διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο ίδρυµα. 5. Q6: ιδακτορικές ιατριβές που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των διδακτορικών διατριβών που αποκτήθηκαν από τη Βιβλιοθήκη από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ. για την έρευνα του 2011 αναφερόµαστε στο διάστηµα από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 31 η εκεµβρίου Συµπεριλαµβάνει και τις διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν από το Ίδρυµα. ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 6. Q7: Τρέχουσες συνδροµές περιοδικών εκδόσεων Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των συνδροµών και όχι των τίτλων. Περιλαµβάνονται περιοδικά, εφηµερίδες, επετηρίδες, σειρές εκθέσεων και πεπραγµένων οργανισµών, σειρές από πρακτικά συνεδρίων και σειρές µονογραφιών. Συµπεριλαµβάνονται και οι διπλές συνδροµές. Εξαιρούνται οι µη αριθµηµένες σειρές µονογραφιών και οι εκδοτικές σειρές, οι ηλεκτρονικές σειρές και περιοδικές εκδόσεις που αποκτήθηκαν µε ανταλλαγές ή δωρεές και οι περιοδικές σειρές κυβερνητικών εγγράφων. Περιοδικές εκδόσεις: ηµοσίευµα, έντυπο ή µη, εµφανιζόµενο σε διαδοχικά τµήµατα, τα οποία συνήθως φέρουν αριθµητικό ή χρονολογικό προσδιορισµό διαδοχής, προκειµένου να συνεχιστεί η έκδοσή του επ αόριστον ανεξαρτήτως περιοδικότητας.

27 27 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 7. Q19: Τακτικός Προϋπολογισµός Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από τον τακτικό προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. 8. Q20: ηµόσιες Επενδύσεις Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από τις δηµόσιες επενδύσεις του Ιδρύµατος. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. 9. Q95: Αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από την κάθετη δράση Βιβλιοθηκών όσο και από άλλα αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. 10. Q23: Επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών Αναφέρεται στο συνολικό ποσό χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης από επιχορηγήσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύµατος. Αν συµπληρώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε αφορά τόσο την ίδια όσο και τις Βιβλιοθήκες των Τµηµάτων συγκεντρωτικά. Αν συµπληρώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος, αφορά µόνο σε αυτή. Είναι σηµαντικό να µην υπάρχουν διπλοεγγραφές. 11. Q24: Έσοδα από υπηρεσίες Αναφέρεται στο συνολικό ποσό εσόδων που µπορεί να έχει µία Βιβλιοθήκη από υπηρεσίες, όπως φωτοτυπίες κ.α.

28 Q25: Άλλα έσοδα Αναφέρεται στο συνολικό ποσό που µπορεί να έχει µία Βιβλιοθήκη από άλλα έσοδα, όπως για παράδειγµα κάποιες δωρεές ή κάποια κληροδοτήµατα. ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ 1) Στην περίπτωση που υπάρχει Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να συµπληρωθούν από αυτήν τόσο για την ίδια όσο και για τις Βιβλιοθήκες Τµηµάτων ή τα Σπουδαστήρια του Ιδρύµατός της. 2) Στην περίπτωση Ιδρυµάτων που δεν έχουν Κεντρική Βιβλιοθήκη παρά µόνο Βιβλιοθήκες Τµηµάτων ή Σπουδαστήρια, τότε όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να συµπληρωθούν από τη Βιβλιοθήκη που έχει αναλάβει τη συγκέντρωση των στοιχείων για το σύνολο των επιµέρους Βιβλιοθηκών τόσο για την ίδια όσο και για τις Βιβλιοθήκες Τµηµάτων ή τα Σπουδαστήρια του Ιδρύµατός της 13. Q26: Κόστος Μονογραφιών Αναφέρεται στα έξοδα για τόµους µονογραφιών που αγοράστηκαν από τη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια του έτους. Συµπεριλαµβάνει και τα ποσά που δαπανήθηκαν για την αγορά µονογραφιών από τους τοµείς κάθε Τµήµατος, τις ανάγκες του οποίου καλύπτει η Βιβλιοθήκη. Βλέπε και οδηγίες υποκατηγορίας. 14. Q27: Κόστος συνδροµών περιοδικών σε έντυπη µορφή Αναφέρεται στις δαπάνες για τις περιοδικές εκδόσεις που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν µε άλλους τρόπους (π.χ. ανταλλαγές, δωρεές), κατά τη διάρκεια του έτους. Εξαιρείται το κόστος των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (π.χ. δαπάνες συνδροµών ηλεκτρονικών περιοδικών, δαπάνες συνδροµών βάσεων δεδοµένων). Βλέπε και οδηγίες υποκατηγορίας. 15. Q96: ιάφορες απάνες Αναφέρεται σε δαπάνες για άλλα τεκµήρια της Βιβλιοθήκης, όπως χειρόγραφα, χαρτογραφικό ή άλλο υλικό καθώς και σε δαπάνες που αφορούν στα λειτουργικά έξοδα, όπως αναλώσιµα, και τον πάγιο εξοπλισµό της Βιβλιοθήκης, όπως έπιπλα, Η/Υ.

29 Q30: απάνες Βιβλιοδεσίας Αναφέρεται στις δαπάνες για τη βιβλιοδεσία. Βλέπε και οδηγίες υποκατηγορίας. ΑΠΑΝΕΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 1) Στην περίπτωση που υπάρχει Κεντρική Βιβλιοθήκη, τότε όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να συµπληρωθούν από αυτήν τόσο για την ίδια όσο και για τις Βιβλιοθήκες Τµηµάτων ή τα Σπουδαστήρια του Ιδρύµατός της. 2) Στην περίπτωση Ιδρυµάτων που δεν έχουν Κεντρική Βιβλιοθήκη παρά µόνο Βιβλιοθήκες Τµηµάτων ή Σπουδαστήρια, τότε όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να συµπληρωθούν από τη Βιβλιοθήκη που έχει αναλάβει τη συγκέντρωση των στοιχείων για το σύνολο των επιµέρους Βιβλιοθηκών, τόσο για την ίδια όσο και για τις Βιβλιοθήκες Τµηµάτων ή τα Σπουδαστήρια του Ιδρύµατός της 17. Q33: Συνολικές δαπάνες Ιδρύµατος Αναφέρεται στο σύνολο των δαπανών του Ιδρύµατος στο οποίο ανήκει η Βιβλιοθήκη, από την αρχή έως το τέλος του έτους της έρευνας. Π.χ., για την έρευνα του 2010, αναφερόµαστε στην περίοδο από την 1 η Ιανουαρίου ως την 31 η εκεµβρίου ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 18. [Q34]: Βιβλιοθηκονόµοι. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων - µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου και ορισµένου χρόνου απασχόλησης - που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη και είναι απόφοιτοι ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονοµίας. 19. [Q97]: Προσωπικό άλλων ειδικοτήτων που εκτελεί βιβλιοθηκονοµικές Εργασίες. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων µονίµων υπαλλήλων ή συµβασιούχων αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη για αρκετό χρονικό διάστηµα, αλλά δεν έχουν πανεπιστηµιακή ή τεχνολογική κατάρτιση στο χώρο της Βιβλιοθηκονοµίας ή της Επιστήµης της Πληροφόρησης.

30 [Q36]: Συντηρητές βιβλίων. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη ως συντηρητές βιβλίων και είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης. 21. [Q37]: Ειδικοί πληροφορικής. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη ως ειδικοί πληροφορικής και είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε συµβάσεις αορίστου ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης. 22. [Q40]: Άλλο προσωπικό. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη και δεν ανήκουν σε καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες, π.χ. τεχνικοί, θυρωροί, κλητήρες κτλ. 23. [Q86]: Προσωπικό µε ανάθεση έργου. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των ατόµων που εργάζονται στη Βιβλιοθήκη και πληρώνονται είτε από κονδύλια της Βιβλιοθήκης είτε από άλλον προϋπολογισµό (ερευνητικά προγράµµατα Επιτροπή Ερευνών). Εδώ εντάσσονται και οι προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί φοιτητές. Ο αριθµός των φοιτητών µερικής απασχόλησης υπολογίζεται, αν προστεθούν οι ώρες απασχόλησής τους εβδοµαδιαία και διαιρεθεί κατόπιν µε τον αριθµό των ωρών που θεωρούνται από τη Βιβλιοθήκη ως πλήρης εβδοµαδιαία απασχόληση (π.χ. 35 ώρες). ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ 24. [Q41]: Σεµινάρια Βιβλιοθήκης σε οµάδες για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των σεµιναρίων για τους χρήστες κατά τη διάρκεια του έτους, τα οποία γίνονται είτε ως µέρος των επισήµων εκπαιδευτικών σεµιναρίων της Βιβλιοθήκης είτε µέσω προγραµµατισµένων παρουσιάσεων, ενοτήτων προσανατολισµού, και περιηγήσεων στη Βιβλιοθήκη.

31 [Q42]: Συµµετέχοντες στα σεµινάρια. Αναφέρεται στον αριθµό των ατόµων που συµµετείχαν στα παραπάνω Βιβλιοθηκονοµικά Εκπαιδευτικά σεµινάρια. Εξαιρούνται οι προσωπικές ή µεµονωµένες οδηγίες χρήσης της Βιβλιοθήκης. ΑΝΕΙΣΜΟΣ 26. [Q45]: Αριθµός δανεισµών. Αναφέρεται στον αριθµό των αρχικών δανεισµών κατά τη διάρκεια του έτους από τη βασική συλλογή για τη συνηθισµένη χρήση (αν και όχι πάντα) εκτός Βιβλιοθήκης. Συµπεριλαµβάνονται οι δανεισµοί από οποιοδήποτε χώρο της Βιβλιοθήκης για χρήστες της (δηλ. µη συµπεριλάβετε αιτήµατα, τα οποία αναφέρονται σε µεταφορά ή επίπεδα τεχνικής διαδικασίας). Στη µέτρηση λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθµός των τεκµηρίων που δανείσατε και όχι ο αριθµός των µονάδων που δανειστήκατε. Εξαιρούνται οι κρατήσεις. ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 27. [Q50]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων άλλων Βιβλιοθηκών από χρήστες της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των αιτηµάτων διαδανεισµού βιβλίων άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για τους χρήστες της δικής σας Βιβλιοθήκης µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού. 28. [Q54]: Αιτήµατα διαδανεισµού βιβλίων από χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Αναφέρεται στο σύνολο των αιτηµάτων διαδανεισµού βιβλίων της δικής σας Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς για τους χρήστες άλλων Βιβλιοθηκών ή Οργανισµών. εν συµπεριλαµβάνονται οι δανεισµοί µεταξύ Βιβλιοθηκών του ιδίου Ιδρύµατος.

32 32 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 29. Q55: Μέλη ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Αναφέρεται στον αριθµό του ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Ιδρύµατος / Σχολής / Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη έως το Σεπτέµβριο του έτους που εξετάζεται, όπως αυτοί εµπίπτουν σύµφωνα µε το νόµο πλαίσιο 1268 στις διάφορες κατηγορίες. Στο συνολικό αριθµό µελών ΕΠ συµπεριλαµβάνονται, επίσης, οι διδάσκοντες βάσει του Π.. 407/80. Για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) προσµετράται ο συνολικός αριθµός του µόνιµου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς επίσης και ο αριθµός των ωροµίσθιων διδασκόντων. Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 30. [Q56]: Προπτυχιακοί Φοιτητές Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών του Ιδρύµατος / Σχολής / Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας έως το Σεπτέµβριο του έτους που εξετάζεται. 31. [Q58]: Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύµατος / Σχολής / Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη σας έως το Σεπτέµβριο του έτους που εξετάζεται, ανεξάρτητα από το είδος του τίτλου που διεκδικούν, δηλ. υποψήφιοι διδάκτορες, µεταπτυχιακοί φοιτητές εγκεκριµένων µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Το στοιχείο αυτό συλλέγεται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων ή από τις αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 32. [Q59]: Εγγεγραµµένοι χρήστες. Αναφέρεται στον αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών της Βιβλιοθήκης σας στο αυτοµατοποιηµένο βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη

33 33 (απόφοιτοι φοιτητές κτλ.) διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα και δεν κρατούνται πλέον στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα, τότε η απάντηση στην ερώτηση Q59 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα. Αν οι χρήστες που τερµατίζουν τις δραστηριότητές τους στο Ίδρυµα και τη Βιβλιοθήκη (απόφοιτοι φοιτητές κτλ) Ε διαγράφονται απευθείας από το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα, αλλά κρατούνται στοιχεία για αυτούς στο σύστηµα για κάποιο χρονικό διάστηµα ΚΑΙ θεωρούνται (µε ειδική ένδειξη στο σύστηµα) ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ, τότε η απάντηση στην ερώτηση Q59 θα ισούται µε το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα µείον τον αριθµό των ανενεργών αυτών χρηστών. Αν υπάρχουν τέτοιοι εγγεγραµµένοι χρήστες αλλά ΕΝ υπάρχει αντίστοιχη σχετική ένδειξη, τότε αναγκαστικά η απάντηση στην ερώτηση Q59 θα είναι ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών στο σύστηµα. 33. [Q61]: ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των Η/Υ που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη σας στους χρήστες για πρόσβαση στον OPAC, στο Internet, , για πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων και ηλεκτρονικά περιοδικά (µέσω Internet, CD-ROMS) κλπ. για το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. 34. [Q62]: Θέσεις εργασίας για τους χρήστες. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των θέσεων που διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη σας στους χρήστες για ανάγνωση ή µελέτη για το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. 35. [Q94]: Σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο σύνολο των ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εβδοµαδιαίως π.χ. 40 ώρες εβδοµαδιαίως. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 36. [Q66]: Τρέχουσες συνδροµές ηλεκτρονικών περιοδικών. Αναφέρεται στον αριθµό των συνδροµών, όχι των τίτλων των ηλεκτρονικών περιοδικών κατά τη διάρκεια του έτους της έρευνας. Συµπεριλαµβάνονται ηλεκτρονικά περιοδικά που έχετε και σε έντυπη µορφή. Εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά περιοδικά που χρησιµοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη σας µέσω HEALLINK.

34 [Q98]: Συνδροµές βιβλιογραφικών βάσεων και βάσεων δεδοµένων πλήρους κειµένου (full text) µε πρόσβασή µέσω Internet Αναφέρεται στον αριθµό των συνδροµών Online Βιβλιογραφικών Βάσεων και Βάσεων εδοµένων πλήρους κειµένου (full text) µε πρόσβασή µέσω Internet. Βιβλιογραφικές Βάσεις είναι αυτές που συνήθως περιέχουν βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλήψεις (abstracts), πίνακες περιεχοµένων (table of contents), αναφορές (citations) και λοιπή έµµεση πληροφορία. Online Βάσεις εδοµένων FULL TEXT είναι αυτές που περιέχουν το πλήρες κείµενο άρθρων ή πληροφοριακές υπηρεσίες (π.χ. η COCHRANE Library) ή άλλου είδους κύρια πληροφορία (π.χ. πλήρη λεξικά ή κατάλογοι ευρεσιτεχνιών) 38. [Q88]: Αριθµός των Ηλεκτρονικών Βιβλίων Αναφέρεται στον αριθµό ηλεκτρονικών µονογραφιών πλήρους κειµένου που παρέχει η Βιβλιοθήκη στους χρήστες της µέσω συµβολαίου ή κοινοπραξιών. Περιλαµβάνονται ηλεκτρονικά βιβλία που αγοράζονται από τη Βιβλιοθήκη µέσω προµηθευτών, όπως netlibrary. εν συµπεριλαµβάνονται ψηφιοποιηµένα από τη Βιβλιοθήκη βιβλία, ηλεκτρονικές διατριβές και ψηφιοποιηµένο αρχειακό υλικό, όπως σπάνιες συλλογές. Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται βιβλία σε µορφή CD-ROM. 39. [Q89]: Μέγεθος της Ψηφιακής Συλλογής Αναφέρεται στον αριθµό των τίτλων που έχουν µετατραπεί σε ψηφιακό υλικό από τη βιβλιοθήκη και είναι διαθέσιµο στους χρήστες ηλεκτρονικά. Περιλαµβάνονται βιβλία, περιοδικά, άρθρα, ηλεκτρονικές διατριβές και µεταπτυχιακές εργασίες. Το υλικό µπορεί να είναι διαθέσιµο µέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης ή και µε την µορφή CD-ROM. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 40. [Q72]: Εικονικές Επισκέψεις (visits-sessions) του ιστοχώρου της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στον αριθµό των εικονικών επισκέψεων του Web-site της Βιβλιοθήκης κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. Μια εικονική επίσκεψη συντελείται όταν ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ που επισκέπτεται το site της Βιβλιοθήκης ανεξάρτητα από τον αριθµό των ιστοσελίδων ή των αρχείων που εµπεριέχονται στο site και που θα «επισκεφτεί». Η εικονική

35 35 επίσκεψη ξεκινάει από την ώρα που ο χρήστης «µπαίνει» σε µια ιστοσελίδα του site και τελειώνει την ώρα που «βγαίνει» από αυτή (είτε γιατί µεταβαίνει σε ένα άλλο web site είτε γιατί κλείνει τον web browser). 41. [Q76]: Αιτήµατα αποστολής άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (ILL) που ικανοποιήθηκαν για άλλες Βιβλιοθήκες. Αναφέρεται στον αριθµό των αιτηµάτων αποστολής άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (µέσω scanner, κλπ.) προς άλλες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης σας µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. 42. [Q77]: Αιτήµατα λήψης άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (ILL) που ικανοποιήθηκαν για τη Βιβλιοθήκη σας. Αναφέρεται στον αριθµό των αιτηµάτων λήψης άρθρων σε ηλεκτρονική µορφή (π.χ. µέσω scanner κλπ.) που ικανοποιήθηκαν από άλλες Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό µέσω της υπηρεσίας διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης σας κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. ΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 43. [Q78]: Κόστος συνδροµών ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων και βάσεων δεδοµένων. Αναφέρεται στο κόστος των τρεχουσών συνδροµών των ηλεκτρονικών περιοδικών και µονογραφιών και στις δαπάνες που πραγµατοποίησε η Βιβλιοθήκη σας για βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων full text ή backfiles περιοδικών κατά το χρονικό διάστηµα του έτους της έρευνας. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 44. [Q83]: Συνολικός αριθµός βιβλιογραφικών εγγραφών στον τοπικό OPAC της Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στο συνολικό αριθµό των βιβλιογραφικών εγγραφών που είναι

36 36 καταχωρηµένες στον OPAC της Βιβλιοθήκης σας στο τέλος του έτους της έρευνας. 45. [Q84]: Αριθµός βιβλιογραφικών εγγραφών που έχουν εισαχθεί στον OPAC κατά την διάρκεια του έτους Αναφέρεται στον αριθµό βιβλιογραφικών εγγραφών που έχουν εισαχθεί στον OPAC κατά την διάρκεια του έτους. Σχόλια - Παρατηρήσεις

37 37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Α/Α Στατιστικό Στοιχείο Περιγραφή Στατιστικού Στοιχείου Υπολογισµός Στατιστικού Στοιχείου 01 D1 Συνολικός πληθυσµός Q55+Q56 +Q58 Ιδρύµατος / Σχολής / Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 02 D1.1 Συνολικός πληθυσµός ιδακτικού & Q55 Ερευνητικού προσωπικού Ιδρύµατος / Σχολής / Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 03 D1.3 Συνολικός πληθυσµός µεταπτυχιακών Q58 φοιτητών Ιδρύµατος /Σχολής /Τµήµατος που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη 04 D2.1 Συνολικός αριθµός εγγεγραµµένων Q59 χρηστών της Βιβλιοθήκης 05 D3 Αριθµός δανεισµών κατά τη διάρκεια Q45 ενός έτους 06 D5 Μέγεθος έντυπης συλλογής της Q1+Q2+Q4+Q5+Q6 Βιβλιοθήκης 07 D7 Αριθµός τρεχουσών έντυπων Q7 Συνδροµών σε τίτλους περιοδικών 08 D8 Αριθµός τρεχουσών Συνδροµών Q66 ηλεκτρονικών περιοδικών 09 D9 Μονογραφίες που εισήλθαν σε ένα έτος Q2 10 D11 Εικονικές επισκέψεις (visits-sessions) Q72 του Web site της Βιβλιοθήκης από αποµακρυσµένους χρήστες 11 D16 Αιτήσεις διαδανεισµού άρθρων και Q50+Q77 βιβλίων χρηστών της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το Τµήµα διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης 12 D17 Αιτήσεις διαδανεισµού άρθρων και Q76+Q54 βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς από το Τµήµα διαδανεισµού της Βιβλιοθήκης D41 Σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας λειτουργίας Q94 13 της Βιβλιοθήκης 14 D22 ιαθέσιµες θέσεις αναγνωστηρίου για Q62 τους χρήστες στους χώρους της Βιβλιοθήκης 15 D23 ιαθέσιµες θέσεις εργασίας σε Η/Υ για Q61 τους χρήστες 16 D24 Προσωπικό της Βιβλιοθήκης Q34+Q97+Q36+Q37+Q40 17 D25 Αριθµός Βιβλιοθηκονόµων Q34 18 D31 Αριθµός χρηστών που παρακολούθησαν Q42 εκπαιδευτικές/ενηµερωτικές δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 19 D32 Κόστος πρόσκτησης µονογραφιών Q26 20 D33 Κόστος πρόσκτησης έντυπων περιοδικών εκδόσεων Q27

38 38 21 D42 Συνολικό κόστος πρόσκτησης Q99 Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης 22 D35 Συνολικό κόστος πρόσκτησης Έντυπων Q26 + Q27 Πηγών Πληροφόρησης 23 D36 απάνες Βιβλιοδεσίας Q30 24 D37 Συνολικές λειτουργικές δαπάνες Q30+Q96 Βιβλιοθήκης 25 D38 Συνολικό κόστος πρόσκτησης D35+D42 ηλεκτρονικών & έντυπων πηγών πληροφόρησης 26 D39 Συνολικές δαπάνες Βιβλιοθήκης D37 + D38 27 D40 Συνολικές δαπάνες του Ιδρύµατος Q33

ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Κύπρου 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες E-metrics στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Δήμητρα Τσάμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Ιωάννινα Περίληψη Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στις μέρες μας παρέχουν ένα πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις.

Η ΜΟΠΑΒ εισηγείται τους παρακάτω δείκτες της οµάδας εργασίας του ΥΠΕΠΘ, µε κάποιες διαφοροποιήσεις και κάποιες µικρές διαµορφώσεις. Στην συνάντηση των Εκπροσώπων ΑΕΙ και ΤΕΙ για την καθιέρωση των δεικτών αξιολόγησης που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων στις 27-04- 2001, παρουσιάστηκαν οι δύο εισηγήσεις της οµάδας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»  Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006 «ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» http://www.mopab.gr Διάρκεια έργου: 1/1/1 έως 31/12/26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 4511 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Νοέµβριος 2000 ρ. Κατερίνα Συνέλλη ιευθύντρια Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Πατρών Κλωντίνη έρβου Βιβλιοθήκη Φυσικού Τµήµατος Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2018 έως 31-12-2018 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Νοέμβριος 2000 Στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής Σχεδιασμού του Τεχνικού Δελτίου του Έργου των Βιβλιοθηκών του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ ΚΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015

Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015 Απολογισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015 Σύνταξη κειμένου: Αικατερίνη Νάστα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΒΚΠ Ελευθερία Κοσέογλου, βιβλιοθηκονόμος ΑΠΘ με την αρωγή των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Παρουσίαση Βιβλιοθήκης Παράρτηµα Σύρου Σύρος, Ιούνιος 2012 Η Βιβλιοθήκη Έτος ίδρυσης: 1984 Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Μορφή: δίκτυο βιβλιοθηκών που δραστηριοποιούνται σε 6 νησιά. Έτος ίδρυσης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2017 έως 31-12-2017 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2015 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος. Επισκέπτης

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος. Επισκέπτης Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Επισκέπτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 3 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 4 ΑΡΧΙΚΗ... 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 5 NEA... 6 ΕΚ ΗΛΏΣΕΙΣ... 7 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ... 8 ΒΟΗΘΕΙΑ... 9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ... 10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΠΑ 20 Μαρτίου 2015, 11.00-13.00, στα πλαίσια του μαθήματος 4ου εξαμήνου ΛΟΧΡΗ «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», διδάσκουσα κα Γαλανάκη Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ Γ. ηµοτίκαλης Εαρινό Εξάµηνο 2008-9 ΠΗΓΕΣΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ INTERNET (ΓΕΝΙΚΑ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2013 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2016 ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ.

ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ. ΟΙΣΤΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΥΠ) ΤΟΥ Π.Κ. 1 οµή Ε. Π. Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΠΕΑΕΚ Παρεµβάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2919 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 Αριθμ. πρωτ. 1668, Πράξη 39/29-09-2016/ΙΕΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

γνωστικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με σύγχρονες μεθόδους,

γνωστικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών με σύγχρονες μεθόδους, Ενέργεια 2.1.3 : Ενίσχυση βιβλιοθηκών Η Ενέργεια των σχολικών βιβλιοθηκών με την ίδρυση των 499 πρώτων αποτελεί καθοριστικό εργαλείο υποστήριξης των Ενεργειών, που στοχεύουν στην αναβάθμιση των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 2002 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2018 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2016/17, 2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Οριζόντια και Κάθετες ράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ζωγράφου, 27 Ιουνίου 2013 Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΕΑΒ Ο Συνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link = πρόσβαση στις επιστηµονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΜΗΜΑ - Πολιτικών Μηχανικών ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 2017 ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2015/16, 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 02-11-2018

Διαβάστε περισσότερα