Building energy solutions

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Building energy solutions"

Transcript

1 Building energy solutions Build. Create. Innovate.

2 ÐñïçãìÝíåò Λýóåéò όµησης Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. είναι από µια τις πρωτοπόρες και δυναµικότερες εταιρείες του κλάδου κατεργασίας µετάλλων µε µακρά ιστορία που ξεκινάει το Το 2008 η εταιρεία εγκαινιάζει νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής θερµοµονωτικών πάνελ στη ΒΙ. ΠΕ. Θεσ/νίκης. Σήµερα στεγάζει τις δραστηριότητες της σε δύο χώρους καλυµµένης επιφάνειας m 2 σε οικόπεδα m 2. Το κατάλληλα καταρτισµένο παραγωγικό δυναµικό, ο αυτοµατοποιηµένος εξοπλισµός, η χρήση άριστων α υλών και η εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 µε πιστοποιηµένες διαδικασίες, διασφαλίζουν τις πιο αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές και εγγυώνται την παροχή λύσεων µε τον καλύτερο συνδυασµό κόστους - ποιότητας. Η ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. για τον κατασκευαστικό κλάδο προτείνει τις επώνυµες λύσεις DOMOLAM, καλύπτοντας τις εξειδικευµένες ανάγκες δόµησης, επικάλυψης και φινιρίσµατος του µεταλλικού ή σύµµεικτου έργου. Τα πάνελ DOMOLAM είναι άριστα ενεργειακά κελύφη και αποτελούν την πιο αξιόπιστη λύση για τη δόµηση βιοµηχανικών κτιρίων, ψυκτικών θαλάµων και κατοικιών. Advanced Building Solutions Pagouni S.A. is one of the leading and dynamic companies in the steel processing sector with a long life, which begins in1950. In 2008 the company launches a new modern line for the production of insulation panels in the Industrial area of Thessaloniki. Today the company houses its activities in two premises with floor space of m 2 in land of m 2. The well trained staff, the use of the most contemporary equipment, the excellent raw material s quality and the certification and operation with an ISO 9001:2008 quality system, ensures high quality standards and guaranties solutions with the best quality - cost combination. PAGOUNI S.A. introduces for the construction sector the famous brand solutions DOMOLAM for the particular needs of building, cladding and finishing of the metallic or composite steel-concrete projects. DOMOLAM panels are perfect energy shells and are the most reliable solution for the construction of industrial buildings, cold rooms and residences.

3 PA N E L S & P R O F I L E S οµικές και Αρχιτεκτονικές ιατοµές Οι δοµικές διατοµές DOMOLAM παράγονται από γαλβανισµένα ελάσµατα µε όριο ελαστικότητας N/mm2 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ και είναι ελαφρού ή βαρέως τύπου προφίλ, όπως: τεγίδες - µηκίδες C, Z, Σ, C Plus, Z Plus, Σ Plus, ειδικές και βοηθητικές διατοµές L, U, Z, T, Ω, βιοµηχανικές υδρορροές σταθερής ή µεταβλητής διατοµής, µεταλλικά προφίλ ξηράς δόµησης, λαµαρίνες σύµµεικτων πλακών TR 50/150, TR 75/200, TR 100/250, TR 125/300 και τραπεζοειδείς και κυµατοειδείς λαµαρίνες. Οι αρχιτεκτονικές διατοµές DOMOLAM παράγονται από προβαµµένα ελάσµατα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 10169, σε τυποποιηµένα και κατά παραγγελία προφίλ και µήκη, όπως: γραµµικές κασέτες κρυφής ή φανερής στήριξης, αρµοκάλυπτρα: γωνίες κατακόρυφες, κορνίζες, νεροσταλάκτες και ειδικά τεµάχια κάθε τύπου. Structural and Architectural Sections The structural profiles DOMOLAM are produced of galvanized steel with yield strength N/mm2 according to standard EN and are light or heavy sections, such as: purlins - girts C, Z, Σ, C Plus, Z Plus, Σ Plus, special and auxiliary sections L, U, Z, T, Ω, industrial gutters with constant or variable cross section, metallic profiles for drywall buildings, metal sheets for collaborating floors TR 50/150, TR 75/200, TR 100/250, TR 125/300 and trapezoidal and corrugated metal sheets. The architectural profiles DOMOLAM are produced of pre-painted steel according to EN 10169, in standard or customized sections and lengths, such as: linear cassettes with hidden or visible fixing, flashings: vertical angles, frames, water drips and special parts of every type.

4 Πάνελ οροφής / Roof panels Τα πάνελ οροφής DOMOLAM διατίθενται σε 3 τύπους, ανάλογα µε τις απαιτήσεις αντοχής, αισθητικής και οικονοµίας της κατασκευής. Εναλλακτικά παράγονται τα πάνελ DOMOLAM AGRO µε αλουµινόχαρτο ή PVC στο εσωτερικό τους για αγροτικές ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Σηµεία υπεροχής των πάνελ οροφής DOMOLAM / Οι καινοτόµες συνδέσεις διασφαλίζουν άριστη υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα. Φέρουν ειδικές ενισχυτικές διαµορφώσεις στις πλευρές των τραπεζίων για αυξηµένη αντοχή στα φορτία. Συνδυάζονται ανάλογα µε τον τύπο τους µε πρωτοποριακά φωτοβολταϊκά στοιχεία µε µορφή αυτοκόλλητης µεµβράνης. ιατίθενται και µε ειδική δεξιά ή αριστερή διαµόρφωση για αλληλοκάλυψη κατά µήκος. DOMOLAM panels are disposed in 3 types, according to the bearing capacity, aesthetical effect and cost saving requirements of the construction. Alternatively the panels DOMOLAM AGRO are produced with aluminum foil or PVC inside for agriculture or animal breading facilities. DOMOLAM roof panels points of excellence The innovative joints details ensure absolute water and air tightness. Produced with special ribs at the sides of the trapezoidal formations for increasing the bearing capacity of them. Combined according to their type with innovating photovoltaic cells in adhesive membrane. Disposed also specially formed for right or left overlapping by length. DOMOLAM Safe-lock roof panels ΚΩΔ./ CODE: PR-3T 39/500 ΚΩΔ./ CODE: PR-4T 39/333 Διαμόρφωση υδατοστεγανότητας Water sealing formation Αφρώδες παρέμβυσμα Self-ext gasket Αυτοκόλλητη ταινία Adhesive tape Μόνωση Insulation Μεταλλικά φύλλα Metallic support Αυτοδιατρητική βίδα Self-threading screw ΚΩΔ./ CODE: PR-5T 39/250

5 Πάνελ τοίχου / Wall panels Τα πάνελ τοίχου DOMOLAM χρησιµοποιούνται για εσωτερικά και εξωτερικά τοιχώµατα, ψευδοροφές και ψυκτικούς θαλάµους - DOMOLAM FREEZE. ιατίθενται σε 10 τύπους και είναι σχεδιασµένα να ικανοποιήσουν ποικίλες κατασκευαστικές απαιτήσεις υψηλής αισθητικής. Σηµεία υπεροχής των πάνελ τοίχου DOMOLAM / DOMOLAM wall panels are used for interior and exterior walls, false ceilings and cold rooms - DOMOLAM FREEZE. Available in 10 types are designed to satisfy the widest range of high aesthetic construction demands. DOMOLAM wall panels points of excellence Φέρουν ειδικά µελετηµένα σηµεία σύνδεσης που διασφαλίζουν την συγκράτηση όλων των εξωτερικών φύλλων χωρίς εµφανείς βίδες. Εξασφαλίζουν άριστη αεροστεγανότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή µε τον καινοτόµο σχεδιασµό σύνδεσης. Οι ειδικά διαµορφωµένοι λαβύρινθοι συµβάλλουν στην αργή µετάδοση της φωτιάς και τα καθιστούν ιδανικά για χρήση σε ψυκτικούς θαλάµους. Παρουσιάζουν εξαιρετική επιπεδότητα και είναι ιδανικά για αρχιτεκτονικές εφαρµογές. Produced with specially studied joint points in order to ensure that all external sheets remain at place with no visible screws. Provide excellent air and water tightness and strength due to the innovative joint design. Specially formed labyrinths contribute to the fire expansion delay and make them ideal for use in cold rooms. They have excellent flatness and are ideal for architectural applications. DOMOLAM Safe-lock wall panels ΚΩΔ./ CODE: PW-4SD ΚΩΔ./ CODE: PW-4SF Αυτοκόλλητη ταινία Adhesive tape Μεταλλικά φύλλα Metallic support Αφρώδες παρέμβυσμα Self-ext gasket Μόνωση Insulation Αυτοδιατρητική βίδα Self-threading screw ΚΩΔ./ CODE: PW-1SF DOMOTHERM S Y S T E M ΚΩΔ./ CODE: PW-1SD DOMOLAM Zero-loss freeze panels ΚΩΔ./ CODE: PW-F Αντιμυκητιακή σιλικόνη 03 mm Αntigungal silicone 03 mm ΚΩΔ./ CODE: PW-C ΚΩΔ./ CODE: PW-LC Κοινή σιλικόνη 05 mm Νοrmal silicone 05 mm Αφρός πολυουρεθάνης 015 mm Polyurethane foam 015 mm ΚΩΔ./ CODE: PW-D ΚΩΔ./ CODE: PW-B ΚΩΔ./ CODE: PW-2SF

6 Πάνελ κεραµιδιών / Tile panels Τα καινοτόµα πάνελ Ρωµαϊκών κεραµιδιών DOMOLAM, αποτελούν έξυπνη και λειτουργική λύση για επικαλύψεις κατοικιών σε σχέση µε την παραδοσιακή κατασκευή µε κεραµικά κεραµίδια, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά µικρού βάρους, µειωµένου κόστους τοποθέτησης και άριστης θερµοµόνωσης. Σηµεία υπεροχής των πάνελ κεραµιδιών DOMOLAM 5. ιαθέτουν την καινοτοµία Z-Lock που εξασφαλίζει στήριξη µε βίδες που δεν φαίνονται. Το τυποποιηµένο µήκος τους εξασφαλίζει αρθρωτή σύνδεση, µειωµένο κόστος αποθέµατος, ευκολία στην παραγγελιοληψία και τη διακίνηση, και ευκολία τοποθέτησης. Παράγονται και σε µήκη κατά παραγγελία και τοποθετούνται µε εµφανείς βίδες. Η µορφή και το υλικό τους προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική στις κατοικίες. Επιτυγχάνουν τεράστια εξοικονόµηση ενέργειας συµβάλλοντας στην περιβαλλοντική προστασία µε τη µείωση των εκποµπών CO DOMOLAM Roman tiles are a smart and functional solution for residential buildings in relation to the traditional roofing with ceramic tiles, combining features of low weight, reduced installation cost and excellent thermal insulation. DOMOLAM tile panels points of excellence 5. Produced with the Z-Lock innovation achieving hidden fixing. Their standard length ensures modular assembly, reduced stock cost, easy order handling, distribution and installation. Produced also in customized lengths, installed with visible fixing. Their shape and material give particular aesthetic in residencies. Achieve huge energy saving contributing to the environmental protection by reducing CO2 emissions. DOMOLAM Z-lock tile panels 1 Αυτοκόλλητη ταινία Αdhesive tape Μόνωση Insulation Αφρώδες παρέμβυσμα Self-ext gasket Μεταλλικά φύλλα Metallic support Αυτοδιατρητική βίδα Self-threading screw 2 DOMOTHERM S Y S T E M ΚΩΔ./ CODE: PT-R 40/200

7 Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical characteristics ΠΑΝΕΛ / PANEL TOIXOY / WALL ΟΡΟΦΗΣ / ROOF ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ / ΤΙLES PW PR-5T 39/250 PR-4T 39/333 PR-3T 39/500 PT-R 40/200 Πάχος Βάρος Βάρος Βάρος Βάρος Βάρος U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 U1 U2 Thickness Weight Weight Weight Weight Weight mm kg/m² W/m²K W/m²K kg/m² W/m²K W/m²K kg/m² W/m²K W/m²K kg/m² W/m²K W/m²K kg/m² W/m²K W/m²K 20 10,01 0,78 0,69 9,78 0,83 0,73 9,56 0,89 0, ,96 0,72 0,64 10,42 0,57 0,52 10,19 0,60 0,54 9,97 0,63 0, ,37 0,54 0,49 10,83 0,45 0,42 10,60 0,47 0,43 10,38 0,49 0, ,78 0,43 0,40 11,23 0,37 0,35 11,01 0,39 0,36 10,79 0,40 0,37 10,93 0,43 0, ,19 0,36 0,34 11,64 0,32 0,30 11,42 0,33 0,31 11,20 0,33 0, ,00 0,27 0,26 12,46 0,25 0,24 12,24 0,25 0,24 12,02 0,26 0, ,82 0,22 0,21 13,28 0,20 0,19 13,06 0,20 0,20 12,83 0,21 0, ,84 0,17 0, ,86 0,14 0, ,88 0,12 0,12 U1 Συντελεστής θερµοπερατότητας πάνελ. U2 Συνολικός συντελεστής θερµοπερατότητας πάνελ µε υπολογισµό των συντελεστών θερµικής αντίστασης επιφανειακού στρώµατος αέρα, για θερµοκρασία εσωτερικού χώρου θi = 20 C, θερµοκρασία εξωτερικού χώρου θa = 0 C και ταχύτητα ανέµου 4 m/s. Πάχος ελασµάτων 0,50mm. 1 W/m²K = 0,86 kcal/m²hc. U1 Panel heat transfer coefficient. U2 Overall panel heat transfer coefficient with calculation of the thermal resistances for inside surface air layer of temperature θi = 20 C and outside surface air layer of temperature θa = 0 C and wind speed 4m/s. Metal sheet thickness 0,50mm. 1 W/m²K = 0,86 kcal/m²hc. Τα θερµοµονωτικά πάνελ DOMOLAM παράγονται σύµφωνα µε το πρότυπο EN 14509:2006 και φέρουν σήµανση CE. Η µόνωση: Ο αφρός πολυουρεθάνης PUR, είναι αυτοσβενούµενος, χηµικά ουδέτερος, µη τοξικός και παράγεται µε τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον µε τη χρήση πεντάνιου (CFC, HCFC free). Είναι κατηγορίας Β3 µε αντίδραση στη φωτιά Cs3d0 ή κατηγορίας Β2 µε αντίδραση στη φωτιά Bs3d0 σύµφωνα µε τα πρότυπα EN , ΕΝ και EN 1382 Εναλλακτικά, µπορεί να παραχθεί και αφρός πολυισοκυανουρίας PIR, µε αντίδραση στη φωτιά Βs2d0 και αντίσταση στη φωτιά REI 30 σε πάχος 100mm σύµφωνα µε το πρότυπο EN Περιέχει ποσοστό κλειστών κυψελών >95% προσφέροντας αντίσταση στην απορρόφηση υγρασίας και τέλεια σύνδεση των µεταλλικών ελασµάτων. Έχει συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ = 0,0215 W/mK και µέση πυκνότητα kg/m 3, σύµφωνα µε το πρότυπο EN Μέση αντοχή σε συµπίεση 160 KPa. Μέση αντοχή πρόσφυσης 150 KPa. Τα µεταλλικά ελάσµατα είναι: - Προβαµµένα ελάσµατα, σε συµµόρφωση µε το πρότυπο EN σε γαλβανισµένη ή aluzinc βάση µε όριο ελαστικότητας N/mm 2 σύµφωνα µε το πρότυπο EN 10326, ΕΝ και EN Πλαστικοποιηµένα - αντιβακτηριδιακά ελάσµατα για ψυκτικούς θαλάµους και υγειονοµικές εφαρµογές. - Προβαµµένο, λείο ή ανάγλυφο αλουµίνιο, χαλκός και ανοξείδωτο ατσάλι κατόπιν ζήτησης. Ανοχές διαστάσεων: Πάχος: ±2mm Πλάτος: ± 3mm Μήκος: ±5mm Ορθογωνικότητα: 5mm DOMOLAM insulating panels are produced according to the standard EN 14509:2006 and have CE marking. The insulation: The polyurethane foam PUR is self-extinguishing, chemically neutral, non toxic and it is produced with environmental friendly technology with the use of pentane (CFC, HCFC free). It s Β3 class with reaction to fire Cs3d0 or Β2 class with reaction to fire Bs3d0 according to EN , ΕΝ and EN 1382 In alternative polyisocyanurate foam PIR can be produced, with reaction to fire Βs2d0 and resistance to fire REI 30 in thickness 100mm, according to EN Foam contains a high percentage of closed cells >95% (waterproof/mould resistant) providing perfect adhesion to the supports. Thermal conductivity factor λ = 0,0215 W/mK and average density Kg/m 3, according to EN Average compression strengh 160 KPa. Average adhession strengh 150 KPa. The metallic supports are: - Pre-painted steel, in compliance with the EN standard, on hot dipped galvanized or aluzinc steel with yield strength N/mm 2 according to EN 10326, EN and EN Plastified anti-bacterial coated steel special for cold rooms and hygienic applications. - Pre-painted, smooth or embossed aluminum, copper and stainless steel on demand. Dimensions tolerances: Thickness: ±2mm Width: ± 3mm Length: ±5mm Rectangularity: 5mm Χρωµατολόγιο / Color chart RAL 9002 RAL 9010 RAL 7030 RAL 7032 RAL 7044 RAL 1014 RAL 1021 RAL 2009 RAL 3020 RAL 8004 terra-cotta RAL 3011 RAL 3013 RAL 3009 RAL 3005 RAL 8017 RAL 7011 RAL 7015 RAL 6005 RAL 6011 RAL 5018 RAL 5024 RAL 5010 PL Wood RAL 9006 metallic RAL 9007 metallic BRONZE metallic RAL 1035 metallic PL Frigo

8 HEAD OFFICE 9th Old National Road Thessaloniki - Veria Echedoros, Thessaloniki - Greece tel: , fax: BRANCH Industrial Area Sindos, Block 38, Street D.A. 11, Thessaloniki tel: , fax: ISO 9001 ΕΔΡΑ 9 ο χλμ. Παλ. Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Βέροιας Εχέδωρος, Θεσσαλονίκη τηλ.: , fax: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙ. ΠΕ. Θ. Σίνδος, Ο.Τ. 38, Δ.Α. 11, Θεσσαλονίκη τηλ.: , fax:

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα (Contents)

Περιεχόμενα (Contents) ISOPIPE TC Περιεχόμενα (Contents) Μόνωση - Insulation Systems 5 Isopipe TC, UV - UV PLUS - HD... 8 Isopipe HT, UV - UV PLUS - HD... 20 Isosound - Isochip - Accessories... 30 Υδρευση - Plumbing 39 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT Η εταιρεία LEON INOX, δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop

Γνωρίζοντας την Drop. Getting to know Drop COMPANY PROFILE Γνωρίζοντας την Drop Getting to know Drop Η Drop είναι μια εταιρεία γεννημένη στη δεκαετία του 80 που εξακολουθεί να κινείται σταθερά προς τα εμπρός ακολουθώντας το δρόμο της αναγνωρισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Kαθίσματα. Seating lines

Kαθίσματα. Seating lines Kαθίσματα Seating lines Περιεχόμενα/Contents 04 Kαθίσματα εργασίας Staff seating lines 06 08 10 12 14 Dat-ο @just Magic Campos Sim-ο Mesh Pixel 16 18 20 22 Dream Body emotion Easy Plus 24 Kαθίσματα διευθυντικά

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

1.1 تتبع رشكة جولدن دور مجموعة من السامت التي تحكم فلسفتها منها السالمة واالرتقاء بالقيم الجاملية وزيادة

1.1 تتبع رشكة جولدن دور مجموعة من السامت التي تحكم فلسفتها منها السالمة واالرتقاء بالقيم الجاملية وزيادة 1.1 176.176 1.1 نبذة عن الرشكة / profile εταιρεία / company Η Golden Door δραστηριοποιείται στο χώρο των θυρών ασφαλείας τα τελευταία 25 χρόνια, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας πόρτες ασφαλείας υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

διατομή τρόπος σύνδεσης Η δυναμική της σωστής σύνδεσης Σύνδεση με λαβύρινθο από 30mm-200mm

διατομή τρόπος σύνδεσης Η δυναμική της σωστής σύνδεσης Σύνδεση με λαβύρινθο από 30mm-200mm frigo περιγραφή Αξιόπιστη μόνωση / Πιστοποιημένη Υγιεινή Η λύση για τη βιομηχανική ψύξη, απο την εταιρεία arkhon, είναι η σειρά Πάνελ Frigo.Η ψύξη και η βαθιά κατάψυξη στην βιομηχανία τροφίμων είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά επικάλυψης Υλικά στερέωσης και σύνδεσης Μονωτικά και στεγανωτικά υλικά Βιομηχανικά είδη και εργαλεία Υλικά στερέωσης - inox

Υλικά επικάλυψης Υλικά στερέωσης και σύνδεσης Μονωτικά και στεγανωτικά υλικά Βιομηχανικά είδη και εργαλεία Υλικά στερέωσης - inox Η εταιρία ΚΑΜΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ & ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. ξεκίνησε την πορεία της το 1990 με έδρα τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. Στόχος της εταιρίας αυτά τα πρώτα χρόνια ήταν η εισαγωγή και εμπορία εξαρτημάτων στερέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Υψηλής Ποιότητας. Κατάλογος Προϊόντων. Φυσικός Ορυκτοβάµβακας µε ECOSE. Technology. Πετροβάµβακας. Ξυλόµαλλο Heraklith. www.knaufinsulation.

Μόνωση Υψηλής Ποιότητας. Κατάλογος Προϊόντων. Φυσικός Ορυκτοβάµβακας µε ECOSE. Technology. Πετροβάµβακας. Ξυλόµαλλο Heraklith. www.knaufinsulation. www.knaufinsulation.gr 0/0 Μόνωση Υψηλής Ποιότητας Κατάλογος Προϊόντων Φυσικός Ορυκτοβάµβακας µε ECOSE Technology Πετροβάµβακας Ξυλόµαλλο Heraklith Knauf Insulation Ο σύµµαχός σας στην εξοικονόµηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101

Περιεχόμενα Table of Contents. Πόρτες Εισόδου Entrance Doors 29-92. Χαλύβδινος Μηχανισμός 16mm Steel Mechanism 16mm 93-101 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-28 Πόρτες Εισόδου Entrance

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com. NICOLAIDES & KOUNTOURIS Metal Company Ltd ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.cy Ουσιαστική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TECHNICAL CATALOGUE ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ENTRANCE DOORS ΖΕΝ/ZEN PIVOT INTERNO DOORS BY ALUMIL internodoors.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION Σκοπός του καταλόγου αυτού είναι η ανάλυση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety

M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T AYTOMATA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ AUTOMATIC FIRE-FIGHTING SYSTEMS. Fire Safety M A R C O P U M P S F I R E C O M P A C T ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ M P F Fire Safety AUTOMATIC AYTOMATA C FIRE-FIGHTING SYSTEMS Π. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕΒΕ Οι ειδικοί στη διακίνηση υγρών ISO 9001 : 2000

Διαβάστε περισσότερα

ter ior liv ing Ultratop loft

ter ior liv ing Ultratop loft in ter ior LIV ING by Ultratop Loft ΔΙΑΜΟΝΗ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ INSECT SCREENS SHADING SYSTEMS Dragonflies Lizards Kάµπ Mosquitoes Mερµήγκ Butterflies Flies Hot Bees Insects Bees onflies Eλικοπτεράκια Eλικοπτεράκια Insects Heat Wave

Διαβάστε περισσότερα