ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 2011 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή με σύντομη αναφορά στους σκοπούς της επένδυσης 4 1. Ανάλυση του φορέα της επένδυσης (ΤΑΧΥΔΟΜΗ Α.Ε) Σύντομο ιστορικό και ταυτότητα του φορέα επένδυσης Δραστηριότητα του φορέα επένδυσης Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 8 2. Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου Κτήρια, Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Τμήματα και παρεχόμενες υπηρεσίες Απαιτούμενο προσωπικό με βάση την νομοθεσία Κόστος Επενδυτικού σχεδίου SWOT ANALYSIS Ισχυρά σημεία Αδύνατα σημεία Ευκαιρίες Απειλές Σύνοψη Swot Δημογραφικά και Οικονομικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Κρήτης Πληθυσμός και Δημογραφικοί Δείκτες Απασχόληση και ανεργία Οικονομική Δραστηριότητα και Δείκτες Ευημερίας Δυναμικότητα ξενοδοχειακών μονάδων Τουριστική κίνηση αφίξεις Υποδομές Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος Γενικά στοιχεία του κλάδου υγείας στην Ελλάδα Η οργάνωση του κλάδου υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα Βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου υγείας στην Ελλάδα Δαπάνες για υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα Θεσμικό νομικό πλαίσιο Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης υπηρεσιών Υγείας 70 2

3 5.6 Στοιχεία για την δαπάνη υπηρεσιών υγείας σε Ελλάδα και Ευρώπη Προσφορά και αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου υγείας Περιγραφή και στοιχεία ιδιωτικών επιχειρήσεων του κλάδου υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης (εν δυνάμει ανταγωνιστές) 5.9 Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος Porter analysis Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών Οικονομικά στοιχεία επενδυτικού σχεδίου Προβλεπόμενα έσοδα Προβλεπόμενα έξοδα Προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικοί Αριθμοδείκτες

4 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η παρούσα μελέτη εκπονείται για λογαριασμό της εταιρείας ΤΑΧΥΔΟΜΗ Α.Ε. από την εταιρεία συμβούλων PREMIUM CONSULTING ΚΡΗΤΗΣ προκειμένου να καταδειχθεί η σκοπιμότητα ίδρυσης Γενικής Κλινικής δυναμικότητας 160 κλινών στο Ηράκλειο Κρήτης και ειδικότερα στη θέση «ΓΙΟΦΥΡΑΚΙΑ» σε έκταση m 2 πολύ κοντά στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση του φορέα της επένδυσης με αναδρομή στις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι συμμετοχές του και οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τεκμηριώνεται η εμπειρία του στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί μια λεπτομερής ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου στην οποία καταγράφονται οι εγκαταστάσεις του γενικού νοσοκομείου όπως προκύπτουν από την τεχνική μελέτη που έχει εκπονηθεί, ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στα αντίστοιχα τμήματα και εργαστήρια, οι προσφερόμενες υπηρεσίες και ο ελάχιστος αριθμός τμημάτων της κλινικής, καθώς και ο αριθμός και οι ειδικότητες των ανθρώπων που θα αποτελέσουν το έμψυχο δυναμικό της κλινικής. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται επίσης το κόστος του επενδυτικού σχεδίου αναλυτικά για κάθε κατηγορία δαπανών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τα ισχυρά σημεία και οι απειλές του επενδυτικού σχεδίου (SWOT ανάλυση). Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται δημογραφικά και οικονομικά στοιχειά της Περιφέρειας Κρήτης που αποδεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της σε σχέση με άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Το πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία για τον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας της ελληνικής αγοράς που αφορούν στα γενικά χαρακτηριστικά του, στη ζήτηση, στην προσφορά, στο μέγεθος του κλάδου καθώς και στα μερίδια αγοράς που κατέχουν οι leaders του κλάδου Τέλος στο έκτο κεφάλαιο γίνεται εκτίμηση των εσόδων, του κόστους λειτουργίας της κλινικής, των χρηματοοικονομικών εξόδων, ενώ παράλληλα υπολογίζεται κερδοφορία και το νεκρό σημείο λειτουργίας της επιχείρησης. 4

5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Α Ν Α Λ Υ Σ Η Τ Ο Υ Φ Ο Ρ Ε Α Α Π Ε Ν Δ Υ Σ Η Σ 1.1 Σύντομο ιστορικό και ταυτότητα του φορέα Επένδυσης Ο φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΧΥΔΟΜΗ Α.Ε». Η εταιρεία ΤΑΧΥΔΟΜΗ Α.Ε ιδρύθηκε στις 2 Ιουνίου Βάσει του καταστατικού σύστασης, όπως αυτό επισυνάπτεται στο Παράρτημα του παρόντος, στους σκοπούς της εταιρείας είναι : 1.Η κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων, δομικών στοιχεών, εξαρτημάτων και υλικών, μητρών, μηχανημάτων, πάσης φύσεως δομικών ή δημοσίων έργων 2. Η εμπορία και εξόρυξη οικοδομικών υλικών 3. Τουριστικές επιχειρήσεις 4. Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων 5. Επικοινωνίες κάθε είδους 6. Η εμπορία και μεταφορά υγρών καυσίμων και λιπαντικών 7. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και η πώληση της Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο χωρίο Παζινός Κοινότητας Αρωνίου Ακρωτηρίου Επαρχίας Κυδωνίας Ν. Χανίων. Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι : 1. Λεδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου με ποσοστό συμμετοχής 99,832% 2. Λεδάκη Ελένη του Εμμανουήλ με ποσοστό συμμετοχής 0,084 % 3. Λεδάκη Αργυρώ του Εμμανουήλ με ποσοστό συμμετοχής 0,084% Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Λεδάκης Εμμανουήλ διαθέτει πλούσια επιχειρηματική εμπειρία και δράση. Εκτός από την υπό εξέταση επιχείρηση το 2000 ίδρυσε την εταιρεία «ΤEΤE Α.Ε» στην οποία ανήκουν τα ΚΤΕΟ ΚΡΗΤΗΣ σε Ηράκλειο και Χανιά, ενώ το έτος 2005 ίδρυσε την εταιρεία «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Ε» με δραστηριότητα τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις. Η οργανωτική δομή της εταιρείας είναι διαμορφωμένη έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της, να βοηθάει το έργο της, τον καλό συντονισμό και την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. 5

6 1.2 Δραστηριότητα του φορέα επένδυσης Η Ταχυδομή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κτιρίων με τη μέθοδο του οπλισμένου σκυροδέματος. Η εταιρία είναι μέλος του «Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος» (ΣΕΒΕΣ) ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ταχυδομή Α.Ε. έχει έδρα της την Κρήτη και συγκεκριμένα τα Χανιά και το Ηράκλειο σε ιδιόκτητες εκτάσεις τ.μ. και τ.μ. αντίστοιχα. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η εταιρία εφαρμόζει τη μέθοδο ετοίμων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με πολυάριθμες κατασκευαστικές δυνατότητες, ακόμα για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών συνεργάζεται με την εταιρία CM Α.Ε. Η κατασκευαστική μέθοδος πληροί τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού, αλλά και του ιδιαίτερα απαιτητικού Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ 2000 (αρ. πρωτ. Δ17Α/141/3/ΦΝ 275). Οι πιο συνήθεις εφαρμογές του ετοίμου σκυροδέματος είναι οι ακόλουθες: Σχολεία Οι αυστηρές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ασφάλεια (αντισεισμική 6

7 προστασία) ικανοποιούνται με τη μέθοδο της ενισχυμένης κατασκευής που χρησιμοποιεί η εταιρία Ταχυδομή Α.Ε. Ξενοδοχειακές μονάδες Λόγω της μεγάλης ταχύτητας κατασκευής, η Ταχυδομή είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη στην κατασκευή ξενοδοχείων, καθώς ο χρόνος κατασκευής μειώνεται σημαντικά και οι μονάδες είναι έτοιμες προς χρήση έγκαιρα. Κατοικίες Η εταιρία εδώ και χρόνια έχει οικοδομήσει εκατοντάδες κατοικίες, πρωτοπορώντας σε αυτό τον τομέα. Περίφραξη Έτοιμο σκυρόδεμα πάχους 12 και 20 εκατοστών χρησιμοποιείται για την περίφραξη μιας περιοχής, για λόγους αισθητικής και ασφάλειας. Πισίνες Ο πιο σύντομος και ασφαλής τρόπος για την κατασκευή μιας στεγανούς πισίνας. Πλάκες (πρόπλακες) Οι πρόπλακες αποτελούν ένα καινοτόμο δομικό στοιχείο στον ελληνικό χώρο, με τα πλεονεκτήματα της ταχύτητας, της ποιότητας και του χαμηλού κόστους. Η ποιότητα και αντοχή της πλάκας είναι εγγυημένη, καθώς η εταιρία συνεργάζεται με την ιταλική εταιρία Pittini Group (www.pittini.it). Θερμομόνωση και υδρομόνωση Τα κτίρια αποκτούν πλήρη εξωτερική θερμομόνωση, με πολυστυρένιο πάχους 5 εκατοστών που καλύπτεται με ένα πλαστικό δίκτυ και ειδική ρητίνη τα οποία διατηρούν την κατάλληλη θερμοκρασία στο κτίριο. ΕΡΓΑ 1. Κατοικίες Κατασκευή πάνω από κατοικιών 2. Μεγάλα έργα ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Crispys Hotel m² ΧΑΝΙΑ 1990 Elotis Hotel m² ΧΑΝΙΑ 1991 Blue Beach m² ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΑ 1999 Minos Hotel m² ΧΑΝΙΑ 2000 Eri Village m² ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2000 Eri Beach m² ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001 Συγκρότημα Trinity m² ΧΑΝΙΑ

8 Κτίριο ΟΚΑΝΑ 400 m² ΧΑΝΙΑ Supermarket LIDL m² ΧΑΝΙΑ Supermarket LIDL m² ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 Blue Bay m² ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 2007 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Επέκταση m² ΧΑΝΙΑ 2007 ξενοδοχείου PERLA IKTEO ΚΡΗΤΗΣ 534,62 m² ΧΑΝΙΑ κατοικίες 120 m² each ΧΑΝΙΑ 2008 IKTEO ΚΡΗΤΗΣ 1.189,23 m² ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 Πρότυπο Συγκρότημα Κατοικιών «ΙΡΙΔΑ» m² ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Εκπαιδευτικά Κέντρα Σχολεία Ένας μεγάλος αριθμός σχολείων έχουν οικοδομηθεί τα προηγούμενα χρόνια καλύπτοντας αθροιστικά έκταση τμ. 1.3 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις Η Ταχυδομή Α.Ε. είναι μέτοχος της εταιρίας ΤΕΤΕ Α.Ε. στην οποία ανήκει το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ σε Χανιά και Ηράκλειο αλλά και οι επαύλεις «Trinity Village» στα Χανιά (www.trinity village.gr). Η Ταχυδομή Α.Ε. κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας IVAS HELLAS LTD (www.ivashellas.gr) η οποία ειδικεύεται στις μονώσεις κτιρίων. Η Ταχυδομή Α.Ε. έχει επίσης μερίδιο στην εταιρία ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. η οποία διαθέτει ένα παλαιό κτίριο αποθήκευσης καπνού πέντε ορόφων στη Δράμα, έκτασης 7.500τμ. το οποίο είναι σε διαδικασία ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο με σκοπό την κατασκευή ξενοδοχείου 5 αστέρων. Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ως ιστορικό μνημείο και το κόστος αναπαλαίωσής του ανέρχεται στα Η εταιρία Ταχυδομή Α.Ε. έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή ΑΘΗΝΑ 2004 για την αξιολόγηση των κατασκευαστών, αποτελούμενη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, από ξένους μηχανικούς και μηχανικούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Ταχυδομή Α.Ε. αξιολογήθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία για την κατασκευή των δημοσιογραφικών διαμερισμάτων εμβαδού 80τμ το καθένα σε συνολική έκταση τμ. 8

9 Κατασκευασμένο ξενοδοχείο στην Ελούντα Κατασκευασμένο κτήριο LIDL Κατασκευασμένο ιδιωτικό ΚΤΕΟ Μετατροπή σε 5* ξενοδοχείο της ιστορικής Καπναποθήκης στην Δράμα Κατασκευή Συγκροτήματος Κατοικιών στο Ηράκλειο κατασκευασμένη κατοικία στην Ελούντα 9

10 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ 2.1 Α ΟΙΚΟΠΕΔΟ Το οικόπεδο, που θα κατασκευαστεί η μονάδα είναι συνολικού εμβαδού ,30 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση Γιοφυράκια Ηρακλείου. Το οικόπεδο βρίσκεται πολύ κοντά, στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Νομού Ηρακλείου. Έχει πρόσωπο επί της επαρχιακής οδού Ηρακλείου Βουτών που θα συνδέει την μονάδα με την πόλη του Ηρακλείου καθώς και με την εθνική οδό Χανίων Λασιθίου, τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Κρήτης. Η απόσταση του από την πόλη του Ηρακλείου είναι μόλις 5 χιλιόμετρα ενώ απέχει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηράκλειο περίπου 9 χιλιόμετρα. ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: ,30 τ.μ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: Μετά από παρέκκλιση η επιτρεπόμενη κάλυψη φθάνει στο 20% για το ισόγειο και τους ορόφους και 50% για το υπόγειο. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 3.290,00 τ.μ. ΚΑΛΥΨΗ: ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ: Μετά από παρέκκλιση η επιτρεπόμενη δόμηση φθάνει στο 60% 0,6 x ,30 = ,18τ.μ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ,68 τ.μ. ΔΟΜΗΣΗ: Η θέση του οικοπέδου προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα : Βρίσκεται στον Νομό Ηρακλείου που είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό ( συγκεντρώνει περίπου το 50% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης) ενώ είναι ο πιο ανεπτυγμένος οικονομικά Εξασφαλίζει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις Παρέχει δυνατότητα μελλοντική επέκτασης της μονάδας Βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη του ηρακλείου Βρίσκεται πολύ κοντά στις στο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου (πρώτο σε πτήσεις charter) Βρίσκεται μόλις 5 χιλιόμετρα από το λιμάνι του Ηρακλείου 10

11 Βρίσκεται πολύ κοντά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βρίσκεται πολύ κοντά στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης Βρίσκεται πολύ κοντά το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ένα από τα καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδος Η Κλινική θα διαθέτει τμήματα νοσηλείας παθολογικού και χειρουργικού τομέα και χαρακτηρίζεται Γενική σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.247/1991 Εικόνες κτηρίου μακέτα 11

12 2.1 Β ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το ιδιωτικό θεραπευτήριο θα λειτουργήσει σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο ,68 τ.μ με δυνατότητα περεταίρω ανάπτυξης του σε ,18 τμ. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο θα βρίσκεται σε οικόπεδο ,30 τμ νοτιοδυτικά της πόλης του Ηρακλείου σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης και δίπλα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου). Το ιδιωτικό θεραπευτήριο θα αναπτυχθεί σε τέσσερα επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, Α όροφος και Β όροφος), και σε τρία κτίρια: o o o Στο κεντρικό κτίριο, κτίριο A (στο οποίο θα βρίσκεται η κεντρική είσοδος) Στο κτίριο B, σε σχήμα ν (στο ποίο θα αναπτυχθούν οι νοσηλευτικές μονάδες) Στο κτίριο C (πείσω από το κτίριο A) σε κυκλικό σχήμα δύο πύργων: Πύργος Ι: συνδέει το κτίριο Α με το κτίριο Β μέσω σκάλας κλιμακοστασίου και δύο ανελκυστήρες με προδιαγραφές για μεταφορά φορείων και προμηθειών. Πύργος ΙΙ: συνδέει το κτίριο Α με το κτίριο C μέσω σκάλας κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα με προδιαγραφές για μεταφορά φορείων όπως επίσης και με δεύτερο ανελκυστήρα με προδιαγραφές για μεταφορά υγειονομικών αποβλήτων απορριμμάτων. Εκτός από τις παραπάνω σκάλες στους Πύργους Ι και ΙΙ θα υπάρχουν άλλες τέσσερεις ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά κλπ). Κάθε ένα από τα κτίρια της ιδιωτικής κλινικής πλήρη όλες τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ειδικού κτιρίου για της λειτουργία Νοσοκομείου ιδιωτικής κλινικής. Στη μελέτη του υπό ανέγερση κτιρίου έχει δοθεί έμφαση στην εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες καθώς όλες οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την άνετη πρόσβαση και κίνηση σε όλους τους χώρους. 12

13 Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του υπό ανέγερση κτιρίου είναι κλιματιζόμενοι και διακοσμημένοι κατάλληλα ώστε να δημιουργούν ευχάριστο περιβάλλον παραμονής για επισκέπτες και νοσηλευόμενους. Εργαστήρια Ακτινολογικού Τομέα Μακέτα Όλοι οι θάλαμοι νοσηλείας έχουν εσωτερικό WC, είναι εξοπλισμένοι με δορυφορική τηλεόραση, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ραδιόφωνο, κλιματιστικό και τηλεφωνική συσκευή ανά κλίνη. Σημαντικό στοιχειό της κατασκευής θα αποτελεί η δυνατότητα επέκτασης του κτιρίου για την στέγαση περισσότερων υπηρεσιών που ενδεχομένως μελλοντικά χρειαστεί να αναπτυχθούν. Ανεξάρτητα από τη φύση των αναγκών για επέκταση που ενδεχομένως προκύψουν το κτίριο δύναται να τις καλύψει καθώς έχει δυνατότητα επεκτασιμότητας προς βορά και νότο με διασύνδεση των νέων κατασκευών και του προγενέστερου κτιρίου μέσω των δια τμηματικών διαδρόμων. Η όποια μελλοντική επέκταση του κτιρίου δύναται να διενεργηθεί βάση των προδιαγραφών των συγχρόνων κατασκευών για ιδιωτικές κλινικές χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία των λειτουργούντων τμημάτων του Νοσοκομείου. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευελιξία στην αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης του αρχικού κτιρίου, έχουν χρησιμοποιηθεί γυψοσανίδες για τους εσωτερικούς τοίχους ενώ η κυρίως κατασκευή αποτελείται από μεγάλα παράθυρα και ενδοδαπέδια η εντειχισμένα στην οροφή κανάλια ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. 13

14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ.ΑΡΧΕΙΑ. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ.ΑΠΟΘΗΚΕΣ. Ο χώρος καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια τ.μ. Διαμορφώνεται με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα από προκατασκευασμένα και ένχυτα στοιχεία σκυροδέματος. Το δάπεδο και η θεμελίωση κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ η τελική επιφάνεια του δαπέδου λειαίνεται και επί της τελικής επιφανείας γίνεται εφαρμογή εποξειδικών συστατικών Εξωτερικά κουφώματα από θερμό διακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου γερμανικού προφίλ με διπλά τζάμια τρίπλεξ ενεργειακά και εξωτερική προστασία ενώ τα εσωτερικά κουφώματα και οι προθήκες κατασκευάζονται επίσης από αλουμίνιο ενώ όλα τα μεταλλικά είναι ανοξείδωτα. Στις όψεις εφαρμόζεται σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και επένδυση με πέτρα και ALUBOND Παντού όπου υπάρχει επαφή με το έδαφος γίνεται θερμό υγρομόνωση. Όλες οι επενδύσεις στα κλιμακοστάσια είναι από μάρμαρο. ΙΣΟΓΕΙO.ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ.ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ.ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο χώρος καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 3.251,76 τ.μ. Διαμορφώνεται με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα από προκατασκευασμένα και ένχυτα στοιχεία σκυροδέματος. Το δάπεδο κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ η τελική επιφάνεια του δαπέδου λειαίνεται και επί της τελικής επιφανείας γίνεται εφαρμογή εποξειδικών συστατικών Εξωτερικά κουφώματα από θερμό διακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου γερμανικού προφίλ με διπλά τζάμια τρίπλεξ ενεργειακά και εξωτερική προστασία ενώ τα εσωτερικά κουφώματα από ξύλο. Στις όψεις εφαρμόζεται σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και επένδυση με πέτρα ALUBOND και 14

15 Πανοραμική εικόνα κτηρίου μακέτα Α.ΟΡΟΦΟΣ.Μ.Ε.Θ. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο χώρος καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 3.254,66τ.μ. Διαμορφώνεται με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα από προκατασκευασμένα και ένχυτα στοιχεία σκυροδέματος. Το δάπεδο κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ η τελική επιφάνεια του δαπέδου λειαίνεται και επί της τελικής επιφανείας γίνεται εφαρμογή εποξειδικών συστατικών Εξωτερικά κουφώματα από θερμό διακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου γερμανικού προφίλ με διπλά τζάμια τρίπλεξ ενεργειακά και εξωτερική προστασία ενώ τα εσωτερικά κουφώματα και τα ντουλάπια από ξύλο ειδικής κατασκευής. Στις όψεις εφαρμόζεται σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και επένδυση με πετρα και ALUBOND Στους εξώστες γίνεται υγρομόνωση με σύστημα betonflex και επένδυση με κεραμικά πλακίδια. 15

16 Β.ΟΡΟΦΟΣ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.ΜΕΘ. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.. Ο χώρος καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 3.294,26τ.μ. Διαμορφώνεται με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα από προκατασκευασμένα και ένχυτα στοιχεία σκυροδέματος. Το δάπεδο κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ η τελική επιφάνεια του δαπέδου λειαίνεται και επί της τελικής επιφανείας γίνεται εφαρμογή εποξειδικών συστατικών Εξωτερικά κουφώματα από θερμό διακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου γερμανικού προφίλ με διπλά τζάμια τρίπλεξ ενεργειακά και εξωτερική προστασία ενώ τα εσωτερικά κουφώματα και τα ντουλάπια από ξύλο ειδικής κατασκευής. Στις όψεις εφαρμόζεται σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και επένδυση με πέτρα και ALUBOND. Για την θερμομόνωση και στεγάνωση της οροφής θα χρησιμοποιηθεί θερμο ηχομονωτικό υπόστρωμα τύπου ISO πάχους 5 10 εκ και στεγάνωση με ειδική μόνωση τύπου BETONFLEX με επικάλυψη από βότσαλο ποταμού. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το σύστημα κλιματισμού θα είναι απ ευθείας εκτόνωσης, πολύ διαιρούμενο μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου ( Variable Refrigerant Flow ), με δυνατότητα κλιματισμού πολλαπλών ζωνών. Περιβάλλων χώρος Ο περιβάλλων χώρος της εγκατάστασης περιορίζεται σε σχέση με τα όμορα οικόπεδα και το δρόμο με τοίχωμα μπετόν και μεταλλικό κάγκελο που διακόπτεται από συρόμενες μεταλλικές πόρτες. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου δημιουργούνται ράμπες εξυπηρέτησης και χώρος για την στάθμευση. Στον ακάλυπτο χώρο κατασκευάζεται ο βιολογικός ενώ σε όλη η επιφάνεια του οικοπέδου φυτεύονται δέντρα θάμνοι και γκαζόν ενώ διαμορφώνονται οι κλίσεις και τα δίκτυα ομβρίων για την επαρκή απορροή τους. Κατασκευάζεται σύστημα φωτοστηλών για τον επαρκή φωτισμό όλου του οικοπέδου. 16

17 2.1 Γ. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το ιδιωτικό θεραπευτήριο θα εξοπλιστεί με ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η νέα ιατρική τεχνολογία έτσι ώστε να διασφαλίζει διαγνωστικές και επεμβατικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Τα ιατρικά μηχανήματα είναι τελευταίας γενεάς και υποστηρίζουν εφαρμογές βιοιατρικής τεχνολογίας. Πρωτοποριακός θα είναι ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Ακτινοβολιών του Θεραπευτηρίου στο οποίο μεταξύ άλλων θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν Εργαστήρια Ακτινολογικού Τομέα Μακέτα Αξονικός Τομογράφος 64 Τομών με δυνατότητα διενέργειας καρδιαγγειακών εξετάσεων επεμβάσεων, Μαγνητικός Τομογράφος 1,5 Tesla με δυνατότητα διενέργειας καρδιαγγειακών εξετάσεων επεμβάσεων, Αγγειογραφικό Αιμοδυναμικό Σύστημα τελευταίας τεχνολογίας και Ψηφιακός Μαστογράφος. Νοσοκομειακοί Θάλαμοι Μακέτα 17

18 Επίσης το Χειρουργικό Σύμπλεγμα του Θεραπευτηρίου θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα ενδοσκοπικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής, με φακοθρυψία, με αναισθησιολογικές μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, με C arm, με χειρουργικές τράπεζες για διενέργεια εξειδικευμένων επεμβάσεων (π.χ. βαρυατρικής χειρουργικής), με χειρουργικά μικροσκόπια, με μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας, με σύστημα υποστήριξης της νεφρικής λειτουργίας και λοιπό χειρουργικό εξοπλισμό που επιτρέπει τη διενέργεια βαρύτατων επεμβάσεων με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η κατασκευή των χειρουργικών αιθουσών θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Ειδικότερα κάθε χειρουργική αίθουσα θα διαθέτει θετική πίεση αέρα και ανανέωση αέρα 24 φορές την ώρα, απόλυτα φίλτρα και ξεχωριστό δίκτυο ανά αίθουσα, ξεχωριστός ηλεκτρικός πίνακας ανά χειρουργική αίθουσα, γείωση, αέρια, και λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βάση διεθνών προδιαγραφών. Εξοπλισμός Χειρουργείου Μακέτα Επιπλέον, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θεραπευτηρίου θα παρέχει όλες τις δυνατότητες αντιμετώπισης εξαιρετικώς βαρέων περιστατικών ώστε να υποστηρίζει πλήρως της εργασία των χειρουργών και του λοιπού ιατρικού δυναμικού του Θεραπευτηρίου. Η ψηφιακή τεχνολογία που θα χρησιμοποιεί το ιδιωτικό θεραπευτήριο θα υποστηρίζει τη μεταφορά της ιατρικής πληροφορίας σε λίγα μόνο λεπτά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, επιτρέποντας έτσι στον θεράποντα ιατρό κάθε ασθενούς να έχει πρόσβαση στις απεικονιστικές εξετάσεις του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο (real time). Το παραπάνω σύστημα θα επιτρέπει τη διαχείριση του ιατρικού ιστορικού έκαστου ασθενή με ασφάλεια και την ανάκληση του από τους θεράποντες ιατρούς από οποιοδήποτε Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης ο θεράπον ιατρός θα δύναται να συντονίσει την νοσηλεία των ασθενών του από απόσταση, να δίνει οδηγίες σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να προγραμματίζει εξετάσεις. 18

19 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " 160 ΚΛΙΝΩΝ ΒΑΣΗ ΠΔ 517/1991 (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΟΙΝΗ , ,00 2 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ , ,00 3 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΨΥΚΤΙΚΗ , ,00 4 ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ , ,00 5 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 60 C , ,00 6 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ , ,00 7 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ , ,00 8 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ , ,00 9 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ , ,00 10 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , ,00 11 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 2 500, ,00 12 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ 1 800,00 800,00 13 ΥΔΑΤΟΛΟΥΡΟ 1 600,00 600,00 14 ΖΥΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 2 250,00 500,00 15 LAMINAL FLOW , ,00 16 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 1 Χ/Δ 0,00 17 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 1 Χ/Δ 0,00 18 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ 1 Χ/Δ 0,00 19 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 1 Χ/Δ 0,00 20 ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ , ,00 21 ΨΥΓΕΙΑ ΑΠΛΑ 4 700, ,00 22 ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN 1 50,00 50,00 23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 1 Χ/Δ 0,00 24 ΣΠΕΚΤΡΟΦΩΜΕΤΡΟ 1 Χ/Δ 0,00 25 ΦΛΟΓΩΤΟΜΕΤΡΟ 1 Χ/Δ 0,00 26 ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 1 Χ/Δ 0,00 27 ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ , ,00 28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1 250,00 250,00 29 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 30 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΕΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 1 250,00 250,00 31 ΑΝΤΙΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ , ,00 32 ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ , ,00 33 ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 34 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ , ,00 35 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΚΛΙΣΕΩΣ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ , ,00 36 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΩΣΕΩΣ , ,00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 19

20 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ , ,00 2 BUCKY 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ , ,00 4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ , ,00 5 ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ , ,00 6 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ , ,00 7 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ , ,00 8 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 600,00 600,00 9 ΕΓΧΥΤΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 1 Χ/Δ 0,00 10 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΣΚΟ (CD) 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 11 ΣΚΥΑΛΙΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 12 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 1 Χ/Δ 0,00 13 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ , ,00 14 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ , , , ,00 15 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1,5 TESLA 1 16 MHXANHMA ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ , ,00 17 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α 2 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Γ CAMERA , ,00 2 SURVEY METER 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 3 DOSE CALIBRATOR 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 4 ΦΥΓΟΚΕΤΡΟΣ 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 5 ΨΥΓΕΙΟ 1 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 20

21 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΙΝΙΔΩTΕΣ , ,00 2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ , ,00 3 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΕΣ , ,00 4 ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ , ,00 5 ΔΙΑΔΕΡΜΙΑ , ,00 6 ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ 1 120,00 120,00 7 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ , ,00 8 ΜΟΝΙΤΟΡ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΙΝΙΔΩTΕΣ , ,00 2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 1 700,00 700,00 3 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΕΣ , ,00 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ , ,00 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 5 Χ/Δ 0,00 6 ΚΛΙΝΟΖΥΓΟΙ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΙΝΙΔΩTΕΣ , ,00 2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 1 700,00 700,00 3 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 21

22 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 LAMINAL FLOW , ,00 2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 1 700,00 700,00 3 MONITOΡ , ,00 4 ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ , ,00 2 ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ , ,00 3 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ , ,00 4 ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 1 400,00 400,00 5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ 8 Χ/Δ 0,00 6 ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ , ,00 7 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 1 Χ/Δ 0,00 8 ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ , ,00 9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ , ,00 10 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΑ 4 250, ,00 11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ , ,00 12 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΘ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ , ,00 2 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITORS , ,00 3 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΓΚΟΥ 4 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ , ,00 1 Χ/Δ 0,00 22

23 6 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 350,00 350,00 7 ΑΠΙΝΙΔΩTΗΣ ΜΕ MONITOR , ,00 8 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ , ,00 9 ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ 1 200,00 200,00 10 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ 7 300, ,00 11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟ/ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ 1 300,00 300,00 12 ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ 1 Χ/Δ 0,00 13 ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ , ,00 14 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , ,00 15 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ , ,00 16 ΟΞΥΜΕΤΡΑ 7 300, ,00 17 ΩΣΜΟΜΕΤΡΟ 7 150, ,00 18 ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ , ,00 19 ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 7 500, ,00 20 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 1 Χ/Δ 0,00 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΙ (6) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΗΣΗΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ , ,00 2 ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ , ,00 3 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ , ,00 4 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ , ,00 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑΡΚΩΣΗΣ , ,00 6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ , ,00 7 ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΟΡΟΦΗΣ , ,00 8 ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ , ,00 9 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ , ,00 10 ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ , ,00 11 ΟΞΥΜΕΤΡΑ 1 500,00 500,00 12 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ , ,00 13 MONITORS ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ , ,00 14 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ , ,00 15 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ PLASMA , ,00 16 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ , ,00 17 ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ , ,00 18 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ) , ,00 19 ΚΡΥΟΠΙΞΙΑ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ) , ,00 20 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ , ,00 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού

Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Εμπορική Τεχνική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών & Εξοπλισμού Τεχνικές Μελέτες Κατασκευές Ειδικά Δομικά Υλικά Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Τομέας Μελετών Αρχιτεκτονικές Μελέτες - Μελέτες Διαρρύθμισης Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» (ΠΑΑ) ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 0- ΑΞΟΝΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ "Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 22 / 11 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2651366111 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Δ/ντης 26513 66436 Εργαστήριο 26513 66434 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ/ντης 26513 66424 Προϊσταμένη 26513 66523 Γραμματεία 26513 66520 Αδελφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.06 12:01:41 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 06 / 08 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 4 / 4 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : Υ4ε/ 28902 ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 02.01 Καθαιρέσεις αποκ. 1,00 2.850,40 2.850,40 655,59 3.505,99 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝ ΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 7 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 19 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ 33098/16-10-14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. (213 2010568) Α Π Ο Φ Α Σ Η Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ

PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ PEARLS OF CRETE: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1. Θεμέλια και σκελετός: Με οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν) σύμφωνα με τα σχέδια και στατικούς υπολογισμούς. Η σχεδίαση και κατασκευή των κατοικιών γίνεται με πλήρη αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 2016/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-45 92 120, FAX: 210 45 92 597, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπτικό Βρογχοσκόπιο Olympus (Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα) 19.680,00

Ινοπτικό Βρογχοσκόπιο Olympus (Δωρεά: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα) 19.680,00 Νοσοκομείο Παίδων ''Η Αγία Σοφία'' 18/06/10 Φορητός Αναπνευστήρας (Δωρεά: Ίδρυμα Σαμούρκα) 6.655,00 30/09/10 Ινοβρογχοσκόπιο με σύστημα βιντεοσκόπησης 44.280,00 30/09/10 Laptop για ινοβρογχοσκόπιο 599,99

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.8) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.8) Μαρία Καραφώτη -Φωτιάδου Ολυμπιακό Χωριό, 3677 Αχαρναί τηλ: 20 24 20 000, fax: 20 24 20 00 Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ολυμπιακό Χωριό, 6/03/206 Αριθμ. Πρωτ. 488 Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (Λ-01) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΕ ΩΝ (Λ-02) 1 Λ 01.01 2 Λ 01.02 3 Λ 01.03 4 Λ 01.04 5 Λ 01.05 6 Λ 01.06 7 Λ 01.07 8 Λ 01.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: Α) Γενικές παρατηρήσεις για την προηγηθείσα λειτουργία του ΕΣΥ. Β) Διατύπωση γενικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμός θαλάμων Αριθμός κλινών 20 *(Αριθμός κλινών)/400 max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(cost approach) 2/11/07 2

(cost approach) 2/11/07 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοµηχανοστάσιοεπιφανείας 1.763,50 µ2 επίγηπέδου 2.800 µ2 επί της οδού xxx του Παραρτήµατος της ΒΙ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΛΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΛΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3883, 9/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων ΕΣΠΑ στην Υγεία

Διαχείριση έργων ΕΣΠΑ στην Υγεία Διαχείριση έργων ΕΣΠΑ στην Υγεία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 Στρατηγική Επιλογή - Στόχος Στρατηγικός στόχος της Διοίκησης του Νοσοκομείου Καλαμάτας αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΚ-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΚ-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΚΟΣΙΟΥ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ - ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

: Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

: Ιδίους Πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Εμ. Χιωτάκης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41747 Fax : 28210 72070

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΜΤ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΜΤ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΜΤ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Αρωγή-Euromedica Θεσσαλονίκης είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Ομίλου Euromedica, καταξιωμένων ιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-08-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-08-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-08-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 28463 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓO: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2013 Β ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Συστάθηκε με τον 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και ως Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου που ανήκει στις Δημόσιες Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΕΚΑ ΑΝΕΤΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατασκευάστηκε ένα συγκρότηµα 2 τριώροφων κατοικιών µε υπόγειο οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ». Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε Ε.Π & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΥΠ :

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες προς νοσηλευόµενους

Oδηγίες προς νοσηλευόµενους Oδηγίες προς νοσηλευόµενους Ο Ευρωκλής και η Νίκη σας δίνουν οδηγίες για τη διαµονή σας στην κλινική περιεχόµενα Διαδικασίες εισαγωγής...4 Τι θα πρέπει να γνωρίζετε κατά την διαµονή σας στην Ευρωκλινική

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T E X N I K H Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ έργο : θέση : ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ομάδα μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3803, 30/1/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους.

Ιάσων. Το εντυπωσιακό οκταώροφο κτίριο θα αποτελείται από δύο ισόγεια καταστήματα με μεσοπάτωμα, υπόγεια, και μεγάλους, άνετους γραφειακούς χώρους. ΙΑΣΩΝ Λευκωσία Με το νέο της έργο με τον τίτλο «ΙΑΣΩΝ» η Tofarco καθιερώνεται σε μία από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες της Κύπρου αλλά και τις πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες. Πρόκειται για ένα πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα