ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΣΤΟ ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ Η εφηµερίδα µας σε συνεργασία µε το Φροντιστήριο «Ηράκλειτος» από αυτή την Πέµπτη και κάθε Πέµπτη θα δηµοσιεύει προτεινόµενα θέµατα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις µε σκοπό να συνδράµει µε έγκριτο τρόπο την προετοιµασία των υποψηφίων µαθητών της Β και Γ Λυκείου. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β6, «τι τό µέν µαρτάνειν πολλαχ ς στιν ( τό γάρ κακόν το πείρου, ς ο Πυθαγόρειοι ε καζον, τό δ γαθόν το πεπερασµένου ), τό δέ κατορθο ν µοναχ ς ( διό καί τό µέν διον τό δέ χαλεπόν, διον µέν τό ποτυχε ν το σκοπο, χαλεπόν δέ τό πιτυχε ν ) καί διά τα τ ο ν τ ς µέν κακίας περβολή καί λλειψις, τ ς δ ρετ ς µεσότης σθλοί µέν γάρ πλ ς, παντοδαπ ς δέ κακοί. στιν ρα ρετή ξις προαιρετική, ν µεσότητι ο σα τ πρός µ ς, ρισµένη λόγ καί ν φρόνιµος ρίσειεν. Μεσότης δέ δύο κακι ν, τ ς µέν καθ περβολήν τ ς δέ κατ λλειψιν καί τι τ τάς µέν λλείπειν τάς δ περβάλλειν το δέοντος ν τε το ς πάθεσι κα ν τα ς πράξεσι, τήν δ ρετήν τό µέσον καί ε ρίσκειν καί α ρε σθαι.» το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε το απόσπασµα : «τι ρίσειεν». ( Μονάδες 10 ) Α. Από Β1. Ποιες βασικές έννοιες χρησιµοποιεί εδώ ο Αριστοτέλης προκειµένου να διαµορφώσει τον ορισµό της αρετής ; Να τις αναλύσετε και να διατυπώσετε ένα ορισµό της αρετής που να συνοψίζει τις έννοιες αυτές. (Μονάδες 15 ) Β2. «Μεσότης δέ δύο κακι ν, τ ς µέν ( ο σης ) καθ περβολήν τ ς δέ κατ λλειψιν» - «τό δέ κατορθο ν στι µοναχ ς» : Με βάση τις δύο φράσεις αυτές καθώς και τα όσα ο Αριστοτέλης αναφέρει σε άλλο χωρίο των Ηθικών Νικοµαχείων ( 1107 α 6-8 ) : «ιό κατά µέν τήν ο σίαν καί τόν λόγον τόν τό τί ν ε ναι λέγοντα µεσότης στιν ρετή, κατά δέ τό ριστον καί τό ε κρότης» ( Γι αυτό ως προς τον ορισµό της ουσίας της και τη λογική έκφραση της οντότητάς της η αρετή είναι µεσότητα, αλλά στην αξιολόγησή της ως προς το άριστο και το τέλειο είναι κορυφή ) να εξηγήσετε τη διπλή διάσταση της αρετής. ( Μονάδες 15 )

2 Β3. Να δώστε την τριµερή διαίρεση της ψυχής, στην οποία κατέληξε ο Αριστοτέλης στο Α βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων, και να δείξετε τη σχέση της µε τη διάκριση των ανθρωπίνων αρετών σε ηθικές και διανοητικές. (Μονάδες 10 ) Β5. α) Να συµπληρώσετε τα αντώνυµα των παρακάτω λέξεων στην αρχαία ελληνική : χαλεπόν, πολλαχ ς,κακία, πειρον, περβολή β) ράθυµος, µεσόγειος, προορισµός, έµπρακτος, σχέση : µε ποιες λέξεις του κειµένου έχουν ετυµολογική συγγένεια (Μονάδες 10) Γ. Αδίδακτο κείµενο Θουκυδ. VI, 15 µέν Νικίας τοια τα ε πε, τ ν δε θηναίων παριόντες ο µέν πλε στοι στρατεύειν παρ νουν καί τά ψηφισµένα µή λύειν, ο δέ τινες καί ντέλεγον. ν γε δέ προθυµότατα τήν στρατείαν λκιβιάδης Κλεινίου, βουλόµενος τ τε Νικί ναντιο σθαι, ν καί ς τά λλα διάφορος τά πολιτικά καί τι διαβόλως α το µνήσθη, καί µάλιστα στρατηγ σαί τε πιθυµ ν καί λπίζων Σικελίαν τε δι α το και Καρχηδόνα λήψεσθαι και τα δια α το ε τυχήσας χρήµασί τε και δόξ φελήσειν. ν γάρ ν ξιώµατι πό τ ν στ ν,τα ς πιθυµίαις µείζοσιν κατά τήν πάρχουσαν ο σίαν ς τάς πποδροµίας καί τάς λλας δαπάνας περ καί καθε λεν στερον τήν πόλιν τ ν θηναίων ο χ κιστα. Φοβηθέντες γάρ α το τό µέγεθος τ ς τε κατά τό αυτο σ µα παρανοµίας ς τήν δίαιταν και τ ς διανοίας ν καθ ν καστον ν τ γίγνοιτο πρασσεν, ς τυραννίδος πιθυµο ντι πολέµιοι καθέστασαν. Γ1. Να µεταφραστεί το απόσπασµα. ( Μονάδες 20 ) Γ2. α) Να χαρακτηρισθούν συντακτικά οι όροι : Κλεινίου, δι α το, πό τ ν στ ν, κατά την πάρχουσαν ο σίαν, α το β) «στρατεύειν παρ νουν και τα ψηφισµένα µη λύειν» : να µετατραπεί ο πλάγιος λόγος σε ευθύ γ) «λπίζων και τα δια µα ε τυχήσας χρήµασι τε και δόξ φελήσειν» : να χαρακτηρισθεί συντακτικά και η µετοχή και να αναλυθεί στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση. (Μονάδες 10 ) Γ3 α. παρ νουν, καθε λεν, καθέστασαν : να αντικατασταθούν χρονικά. β. καθε λεν, παριόντες, ναντιο σθαι : να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό πρόσωπο στο χρόνο που βρίσκονται. γ. στερον, µείζοσι : να γραφούν οι υπόλοιποι βαθµοί. ( Μονάδες 10 )

3 Απαντήσεις Α. Επιπλέον, το σφάλµα γίνεται µε πολλούς τρόπους ( διότι το κακό είναι σχετικό µε το άπειρο, όπως δίδασκαν οι Πυθαγόρειοι, ενώ το καλό µε το πεπερασµένο ), όµως το σωστό ( γίνεται ) µε ένα µόνο τρόπο ( γι αυτό και είναι το ένα εύκολο, ενώ το άλλο δύσκολο πράγµατι, είναι εύκολο να αποτύχουµε στο στόχο µας, όµως δύσκολο να τον επιτύχουµε ) και γι αυτούς, λοιπόν, τους λόγους η υπερβολή και η έλλειψη είναι (γνωρίσµατα) της κακίας, ενώ η µεσότητα της αρετής «γιατί καλοί γινόµαστε µε έναν τρόπο, κακοί όµως µε πολλούς τρόπους». Εποµένως η αρετή είναι µία έξη που ελεύθερα επιλέγεται η οποία βρίσκεται στη µεσότητα τη σχετική µε εµάς, που καθορίζεται µε κριτήρια λογικά και ακριβώς τέτοια, όπως θα τα καθόριζε ο φρόνιµος άνθρωπος. Β1. Ο Αριστοτέλης στην ενότητα αυτή δεν παραθέτει απλώς ένα θεωρητικό περίγραµµα της αρετής, ούτε τοποθετεί την αναζήτησή της σε χώρους και σε σφαίρες έξω από την ανθρώπινη υπόσταση. Η βασική του προσπάθεια δεν επιδιώκει να καθορίσει τι είναι η αρετή, αλλά κυρίως να απαντήσει στο ερώτηµα πώς αυτή µπορεί να επιτευχθεί και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευδαιµονία. Όλα τα στοιχεία του αριστοτελικού ορισµού συνδέονται µε την ανθρώπινη προσπάθεια, που κατευθύνει η νόηση και εκφράζει η βούληση. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Αριστοτέλη «στιν ρα ρετή ξις προαιρετική ο σα ν µεσότητι τ πρός µ ς, ρισµένη λόγ καί ν φρόνιµος ρίσειεν» («Εποµένως η αρετή είναι µία έξη που ελεύθερα επιλέγεται, η οποία βρίσκεται στη µεσότητα τη σχετική µε εµάς, που καθορίζεται µε κριτήρια λογικά και ακριβώς τέτοια, όπως θα τα καθόριζε ο φρόνιµος άνθρωπος» ). Μερικά από τα γνωρίσµατα που αποδίδονται µ αυτόν τον ορισµό στην αρετή είναι ήδη γνωστά από προηγούµενες ενότητες, όπως «ξις», «ν µεσότητι», «πρός µ ς». Για έναν πληρέστερο,όµως, και ακριβέστερο ορισµό προστίθενται και άλλα στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα : - «ξις προαιρετική» : πρώτα πρώτα επισηµαίνεται ότι η αρετή είναι «ξις». Ήδη ο φιλόσοφος έχει αναλύσει την έξη ως προσεχές γένος της αρετής. Έχει συνδέσει ακόµη την έξη µε τα πάθη. Η στάση δηλαδή του ανθρώπου απέναντι στα πάθη µε την επανάληψη της συµπεριφοράς διαµορφώνει το άτοµο. Έτσι το άτοµο εθίζεται σε µόνιµο και σταθερό τρόπο ενέργειας. Η έξη όµως, προσθέτει, είναι προαιρετική. Προ ποθέτει ορισµένη προσπάθεια και συγκεκριµένη προτίµηση. Έτσι, ως έννοια η προαίρεση κλείνει µέσα της τη λογική σκέψη, που υποδεικνύει κάθε φορά την πρέπουσα στάση, την επιλογή και την προσπάθεια. Ο Αριστοτέλης ταυτίζει την προαίρεση µε την ελεύθερη και έλλογη εκλογή, µε την ελεύθερη και έλλογη βούληση, που αποτελεί προ πόθεση για την ηθική ζωή. Ο άνθρωπος πρέπει να πάρει την απόφαση να εφαρµόσει στη ζωή του και στη συµπεριφορά του την αρχή της µεσότητας και να απέχει από τις ακρότητες της υπερβολής και της έλλειψης. Για να πάρει αυτήν την απόφαση, πρέπει να γνωρίζει τι σηµαίνει αρετή. εν ακολουθεί τυφλά την αρετή ούτε εξαναγκαζόµενος ( «προαίρεσις µετά λόγου καί διανοίας» ).

4 - «ν µεσότητι τ πρός µ ς» : σε προηγούµενη ενότητα έχει ήδη τονιστεί ότι η αρετή είναι µεσότητα «πρός µ ς» και όχι «πρός τό πρ γµα», ο υποκειµενικός δηλαδή χαρακτήρας της. Έχει επισηµανθεί µάλιστα ότι η µεσότητα «πρός µ ς» δεν είναι αυθαίρετη επιλογή, αλλά διέπεται από ένα σύνολο δεοντολογικών κανόνων, που κατευθύνουν στο ηθικά ορθό. - «ρισµένη λόγ ρίσειεν» : η αρετή, κατά τον Αριστοτέλη, εξασφαλίζεται µε την παρουσία του λόγου, του ορθού λόγου, τον οποίο διαθέτει ο φρόνιµος και συνετός άνθρωπος. Ενώ, λοιπόν, η προαίρεση συνδέεται µε το βουλητικό µέρος της ψυχής, ο ορθός λόγος έχει σχέση µε το λογικό στοιχείο και εκφράζει τη λογική του συνετού ανθρώπου. Η φρόνηση, όπως και η σοφία, κατατάσσεται στις διανοητικές αρετές, εµπλεκόµενη όµως µε την ηθική αρετή αποκτά πρακτικό χαρακτήρα. Εποµένως, ο φρόνιµος άνθρωπος είναι ο ηθικά έµπειρος, ο πρακτικά σοφός και ο υπεύθυνα σκεπτόµενος, ο αρµόδιος να κρίνει και να σταθµίζει κάθε φορά τα δεδοµένα και µε σωστές εκτιµήσεις να αποφεύγει την κακία που προκύπτει από την υπερβολή και την έλλειψη ύστερα από αγώνα, µόχθο και επίπονη προσπάθεια. Κατ αυτόν τον τρόπο «ε ρίσκει καί α ρε ται τό µέσον (την ηθική αρετή )». Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα παραπάνω, συνάγεται το εξής συµπέρασµα που αποτελεί ταυτόχρονα τον ακριβή ορισµό της αρετής : η αρετή είναι κατακτηµένη ιδιότητα της επιλεκτικής λειτουργίας του ανθρώπου ( «ξις προαιρετική» ), που έχει ως βάση την αρχή της µεσότητας ( «ν µεσότητι ο σα» ), όπως αυτή κρίνεται από την ανθρώπινη σκοπιά ( «τ πρός µ ς» ), σύµφωνα µε τους όρους της λογικής ( «ρισµένη λόγ» ) και συγκεκριµένα όπως θα τους προσδιόριζε ο υπεύθυνα σκεπτόµενος άνθρωπος ( «ν φρόνιµος ρίσειεν» ). Β2. Είναι πιθανόν η έννοια της µεσότητας να εκληφθεί από µερικούς ως η χρυσή µέση οδός, η ασφαλής µεσαία λύση, η συµβιβαστικά ουδέτερη θέση. Ο Αριστοτέλης θέλοντας να προλάβει µία τέτοια παρανόηση των λόγων του, αναφέρει σε άλλο χωρίο των Ηθικών Νικοµαχείων του : «Γι αυτό ως προς τον ορισµό της ουσίας της και τη λογική έκφραση της οντότητάς της η αρετή είναι µεσότητα, αλλά στην αξιολόγησή της ως προς το άριστο και το τέλειο είναι κορυφή- ακρότητα». Η αρετή, λοιπόν, βρίσκεται στο ενδιάµεσο δύο ακραίων λαθών. Αυτή είναι η λογική κατάταξη της έννοιας της αρετής. ηλαδή, κατά το οντολογικό της περιεχόµενο η αρετή είναι µεσότητα, που προκύπτει από τη µεσότητα της υπερβολής και της έλλειψης. Αλλά το εσωτερικό της περιεχόµενο, το αληθινό ηθικό νόηµά της δεν εξαντλείται µ αυτή την τοποθέτηση. Από την άποψη της ουσιαστικής της αξίας η αρετή κατέχει την ανώτερη, την κορυφαία θέση. Αν δηλαδή η αρετή ως µεσότητα προκύπτει από τη µεσότητα των παθών και των πράξεων, η ίδια «φ αυτ ς» αποτελεί ακρότητα που δεν επιδέχεται υπερβολή ή έλλειψη, γιατί κάτι τέτοιο θα αναιρούσε την ουσία της ως αρίστης. Εποµένως η αρετή πρέπει να νοηθεί ως ενιαία και αδιαίρετη ηθική τελειότητα στον ανώτερο αξιολογικό βαθµό που επιτυγχάνεται µε µοναδικό τρόπο ( «κατορθουν µοναχ ς» ) Κατά τον αξιολογικό της χαρακτήρα, λοιπόν, η αρετή ταυτίζεται µε το «άριστον» και όχι απλά το «µέσον». Είναι εποµένως ακρότητα, αρτιότητα, τελειότητα. Είναι κάτι το «απόλυτον», «όπερ ουκ επιδέχεται βελτιώσεως». Εδώ ακριβώς έγκειται η διττή διάσταση της ηθικής αρετής. Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. 152«Πριν απ όλα ηθικές και διανοητικές» σελ.153

5 Β4. α) χαλεπόν - διον / πολλαχ ς - πλ ς / κακίαν- γαθόν, γαθότης / περβολή - λλειψις / πειρον πεπερασµένον β) ράθυµος - διον / µεσόγειος µεσότης / προορισµός - ρίσειεν, ρισµένη/ έµπρακτος πράξεσιν / σχέση - ξις Γ1. Τέτοια περίπου είπε ο Νικίας, ενώ οι περισσότεροι από τους Αθηναίους, καθώς προσέρχονταν στο βήµα, προέτρεπαν να κάνουν εκστρατεία και να µην ακυρώσουν αυτά που είχαν αποφασιστεί, µερικοί µάλιστα έφερναν και αντιρρήσεις. Ωστόσο ο Αλκιβιάδης, ο γιος του Κλεινία, τους παρακινούσε να εκστρατεύσουν µε πάρα πολύ µεγάλη προθυµία, γιατί ήθελε να εναντιωθεί στο Νικία, επειδή ήταν αντίθετός του και ως προς τα άλλα τα πολιτικά ζητήµατα και γιατί ο Νικίας µίλησε γι αυτόν µε συκοφαντική διάθεση και προπαντός, επειδή επιθυµούσε να αναλάβει τη στρατηγία και ήλπιζε ότι µ αυτόν τον τρόπο θα καταλάβει τη Σικελία και την Καρχηδόνα και ταυτόχρονα, αν έχει επιτυχίες, θα εξυπηρετήσει τα ατοµικά του συµφέροντα και σε χρήµατα και σε δόξα. Γιατί, καθώς οι συµπολίτες του τον είχαν σε εκτίµηση είχε επιθυµίες πολύ µεγαλύτερες από τις οικονοµικές του δυνατότητες ( την περιουσία του ) και για τη συντήρηση αλόγων και για τις άλλες δαπάνες και αυτό ακριβώς αργότερα συντέλεσε πάρα πολύ στην καταστροφή της πόλης των Αθηναίων. Επειδή, δηλαδή, οι δηµοκρατικοί φοβήθηκαν το µέγεθος των ακατάστατων συνηθειών της ζωής του αναφορικά µε τις σωµατικές του απολαύσεις και τη µεγαλοπραγµοσύνη του σ ό,τι αναµειγνυόταν ( καταπιανόταν ), έγιναν εχθροί του, επειδή κατά τη γνώµη τους επιθυµούσε να γίνει τύραννος. Γ2. Κλεινίου : οµοιόπτωτος προσδιορισµός, παράθεση στο «λκιβιάδης» (εννοείται : «υ ός» ) -δι α το : εµπρόθετος προσδιορισµός του µέσου, λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός του µέσου στο «λήψεσθαι» - πό τ ν στ ν : εµπρόθετος του ποιητικού αιτίου στο «ν ν ξιώµατι» ( περιφραστικός τύπος ρήµατος παθητικής διάθεσης ) - «κατά την πάρχουσαν ο σίαν» : β όρος σύγκρισης µε α όρο «τα ς πιθυµίαις» ( η σύγκριση ασύµµετρη δυσανάλογη, ο α πρώτος πολύ πιο µεγάλος από το β όρο ) - «α το» : ετερόπτωτος προσδιορισµός, γενική υποκειµενική στο «παρανοµίας» και «διανοίας», β) στρατεύειν καί µή λύειν : τελικά απαρέµφατα πλαγίου λόγου επιθυµίας από το κελευστικό ρήµα «παρ νουν». Στον ευθύ λόγο θα µετατραπούν σε κύριες προτάσεις επιθυµίας µε προστακτική : «Στρατεύετε και τα ψηφισµένα µή λύετε». γ) ε τυχήσας : επιρρηµατική, υποθετική µετοχή, συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος «ν γε» ( «λκιβιάδης» ). Είναι υποθετική µετοχή, γιατί προσδιορίζει ειδικό απαρέµφατο σε µέλλοντα «φελήσειν», το οποίο στον ευθύ λόγο θα µετατραπεί σε οριστική µέλλοντα. Εποµένως αν αναλύσουµε τη µετοχή σε υποθετική πρόταση, θα έχουµε : Υ π ό θ ε σ η Α π ό δ ο σ η ε τυχήσας (µτχ Αορ.) λπιζε φελήσειν αν ε τυχήσω (υποτ. Αορ. ) Ευθύς : φελήσω ( ορ. Μέλλοντα ) Γ3) Γ είδος : Προσδοκώµενο

6 α) Εν: παραινο σι καθαιρε καθίστανται Πρτ : παρ νουν καθ ρει καθίσταντο Μελλ:παραινέσονται καθαιρήσει καταστήσονται/ κατασταθήσονται Αορ.: παρ νεσαν καθε λε κατέστησαν / κατεστάθησαν Πρκ: παρ νέκασι καθ ρηκε καθεστήκασι και καθεστ σι Υπερσ:παρ νέκεσαν καθ ρήκει καθεστήκεσαν και καθέστασαν β) οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική καθε λες καθέλ ς καθέλοις κάθελε πάρει παρί ς παρίοις πάριθι ναντιο ναντιο ναντιο ο ναντιο γ) Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός - στερον στατα µεγάλαις µείζοσι µεγίσταις Εισηγητές: Ζερβός Σπύρος Καούρης Στέλιος Σηµείωση 1: για τυχόν διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία του Φροντιστηρίου «Ηράκλειτος» στο τηλ. κέντρο Σηµείωση 2: τα θέµατα θα µπορείτε να τα βρίσκετε και στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:www.hrakleitos.gr

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 26 ΜΑΪΟΥ 2010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α.1 Εξάλλου, η αρετή αναφέρεται σε συναισθήµατα και σε πράξει, όπου αποτελεί σφάλµα η υπερβολή και η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β6, 4-8 και 14-16) Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C τι µέν ο ν πάντ νδρα ς γε µοι φαίνεται τι µέν ο ν πάντ νδρα ε κότως ποδέχονται περί ταύτης τ ς ρετ ς σύµβουλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519D 520A «πειτ φη, δικήσοµεν α τούς, καί ποιήσοµεν χε ρον ζ ν, δυνατόν α το ς ν µεινον ; πελάθου, ν δ γώ, πάλιν, φίλε, τι νόµ ο το το µέλει, πως ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 τι µ ν ο ν νοµοθετητέον περ παιδείας κα ταύτην κοιν ν ποιητέον, φανερόν τίς δ σται παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Επειδή βλέπουμε (ή παρατηρούμε) ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας (ή ένα είδος συνύπαρξης) και ότι κάθε κοινότητα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12 Ιουνίου 2015 AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων Α1. Ακόμη, το να κάνει κανείς λάθος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Θέματα - Απαντήσεις Από τους Αντώνη Σαχπεκίδη και Γιώργο Ψωμιάδη ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40) Φιλοκαλο µέν τε γ ρ µετ ε τελείας κα φιλοσοφο µεν νευ µαλακίας πλούτ τε ργου µ λλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε το απόσπασµα : «Ἒπειτ ἔφη,... τῆς πόλεως». ( Μονάδες 10 )

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε το απόσπασµα : «Ἒπειτ ἔφη,... τῆς πόλεως». ( Μονάδες 10 ) Αρχαία Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519D 520A «Ἒπειτ ἔφη, ἀδικήσοµεν αὐτούς, καί ποιήσοµεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὄν ἄµεινον ; Ἐπελάθου, ἦν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1.Μετάφραση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β 1, 1-4 ιττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης, τ ς µ ν διανοητικ ς τ ς δ θικ ς, µ ν διανοητικ τ πλε ον κ διδασκαλίας χει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Nα μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα που σας δίνεται. Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές, κατάλαβα ότι κάποιοι δυσαρεστούνται με μένα και γι αυτά, επειδή δηλαδή, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 Α1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρτυρεῖ δέ καί τό γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γάρ νομοθέται τούς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καί τό μέν βούλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟ Λ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΌΝΟΜΑ: KΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα