Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal"

Transcript

1 Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της ηλεκτρικής σε θερμική ενέργεια, αφ ενός μεν να συμβάλει ώστε γίνουν κατανοητά φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας, η λειτουργίας του θερμιδόμετρου και η πραγματοποίηση ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, αφ ετέρου, μέσα από απλούς υπολογισμούς και εκτιμήσεις, να οδηγήσει σε ποσοτικά συγκρίσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα. 1. Εισαγωγή Πρόκειται για τη κλασσική εργαστηριακή άσκηση που γίνεται σε όλα τα εργαστήρια φυσικής πρωτοετών φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε πολλά σχολεία. Η σχεδίαση της διάταξης είναι τέτοια που επιτρέπει τη διεξαγωγή του πειράματος τόσο, κατά τον κλασσικό τρόπο, με χειροκίνητη λήψη των μετρήσεων, όσο και εναλλακτικά κατά κάποιον τρόπο αυτοματοποιημένα, μέσω του υπολογιστή. Συγκεκριμένα οι πειραματικές τιμές της θερμοκρασίας και του χρόνου που είναι οι δύο κύριες παράμετροι του πειράματος είτε διαβάζονται από ένα θερμόμετρο και ένα ρολόι, είτε εισάγονται απ ευθείας στον υπολογιστή. 2. Θεωρία 2.1. Προσδιορισμός της θερμοχωρητικότητας Θερμιδόμετρου Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θερμοχωρητικότητας θερμιδόμετρου είναι αυτή της ανάμειξης δύο μαζών νερού διαφορετικής θερμοκρασίας και της εύρεσης της θερμοκρασίας μείξης τους. Θερμιδόμετρο είναι ένα δοχείο κλειστό με θερμικά μονωμένα τοιχώματα. Προσομοιάζει με ένα απομονωμένο σύστημα, με το οποίο αποτρέπονται κάθε είδους ανταλλαγές μάζας και ενέργειας με το περιβάλλον. Ένα απλό θερμιδόμετρο αποτελείται από δύο μεταλλικά κυλινδρικά δοχεία που είναι τοποθετημένα το ένα μέσα στο άλλο, ενώ στον διάκενο χώρο, ανάμεσά τους, μεσολαβεί αέρας ή κάποιο άλλο μονωτικό υλικό. Η θερμοχωρητικότητα 1 C ενός θερμιδόμετρου είναι ένα μέγεθος που ποσοτικά είναι ίδιο με το ποσόν της θερμότητας που ανταλλάσσει αυτό με το περιβάλλον σε μία με- 1 Ονομάζεται και Ισοδύναμο νερού (Calorific value, Wasserwert) αφού αντιστοιχεί στην μάζα του νερού που θα απορροφήσει το ίδιο ποσό θερμότητας, όπως και το θερμιδόμετρο, για την ίδια μεταβολή της θερμοκρασίας. Ι. Σιανούδης 1

2 ταβολή της θερμοκρασίας του κατά έναν βαθμό. Σύμφωνα με το νόμο της θερμιδομετρίας για την Θερμοχωρητικότητα C ισχύει: ΔQ C = m c = ΔQ = m c ΔT (1) ΔT ΔQ = μεταβολή της θερμότητας, ΔΤ = μεταβολή της θερμοκρασίας, m = μάζα, c = ειδική θερμότητα Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για την θερμοχωρητικότητα C είναι: C = [J K -1 ] ή C = [cal K -1 ] H μάζα m θ και η ειδική θερμότητα c θ του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο το δοχείο καθορίζουν την θερμοχωρητικότητά του. Επειδή η διάταξη που χρησιμοποιείται στο πείραμα (βλέπε εικόνες) απαρτίζεται εκτός από το δοχείο και από άλλα μέρη, όπως ο αναδευτήρας, η ηλεκτρική αντίσταση με τα ηλεκτρόδια τροφοδοσίας και το θερμόμετρο, ένας θεωρητικός υπολογισμός της θερμοχωρητικότητας δεν είναι εύκολος. Ως εκ τούτου για τον ακριβή προσδιορισμό της θερμοχωρητικότητάς του καταφεύγει κανείς στο πείραμα που βασίζεται στη μέθοδος της ανάμειξης δύο ποσοτήτων νερού διαφορετικής θερμοκρασίας: Στην αρχή το θερμιδόμετρο πληρούται με ποσότητα θερμού νερού μάζας m 1 και θερμοκρασίας Τ 1. Κατόπιν προστίθεται ποσότητα κρύου νερού μάζας m 2 και θερμοκρασίας Τ 2. Πολύ γρήγορα μετά την ανάμειξη αποκαθίσταται σε όλη την μάζα του νερού μία θερμοκρασία μείξης Τ m. Σχήμα 1. Γραφική παράσταση της θερμοκρασίας συναρτήσει του χρόνου κατά τη διαδικασία της ανάμειξης δύο μαζών νερού διαφορετικής θερμοκρασίας. Αν αγνοηθούν οι μικρού βαθμού ανταλλαγές θερμότητας που έχει το θερμιδόμετρο με το περιβάλλον, τότε στην διαδικασία αυτή ισχύει το εξής ενεργειακό ισοζύγιο : Το κρύο νερό αποσπά θερμότητα : m 2 c (Τ m - Τ 2 ) To θερμό νερό χάνει ποσό θερμότητας : m 1 c (Τ 1 - Τ m ) Το θερμιδόμετρο συνεισφέρει θερμότητα : m θ c θ (Τ 1 - Τ m ) = C (Τ 1 - Τ m ) Ι. Σιανούδης 2

3 Έτσι έχουμε την εξίσωση: C (Τ 1 - Τ m ) + m 1 c (Τ 1 - Τ m ) = m 2 c (Τ m - Τ 2 ) ή (C + m 1 c) (Τ 1 - Τ m ) = m 2 c (Τ m - Τ 2 ) όπου η θερμοχωρητικότητα C είναι: m c (T - T ) C = 1 ( T - T ) 2 m 2 [ ] m c 1 m (2) 2.2. Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal. Ηλεκτρικό και μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας Η γενική παραδοχή ότι η ολική ενέργεια ενός συστήματος διατηρείται και απλώς αλλάζει μορφή, είναι το αντικείμενο της παρούσας άσκησης. Μέσα στον θερμικά μονωμένο χώρο του θερμιδόμετρου, στον οποίο έχει τοποθετηθεί ποσότητα νερού, διοχετεύεται μέσω αγωγών, ηλεκτρικό ρεύμα. Στην ωμική αντίσταση που βρίσκεται μέσα στο θερμιδόμετρο και με την οποίαν είναι συνδεδεμένοι οι αγωγοί, καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια. Η ηλεκτρική ισχύς P που καταναλώνεται στην αντίσταση είναι : P = I V (3) ενώ αντίστοιχα η ηλεκτρική ενέργεια ΔW που προσφέρεται στο θερμιδόμετρο στο χρονικό διάστημα Δt είναι ΔW = P Δt = I V Δt (4) Εάν εκφράσουμε τα μεγέθη της έντασης Ι του ηλεκτρικού ρεύματος και της διαφοράς δυναμικού V στα άκρα της αντίστασης σε Αμπερ [Α] και βόλτ [V] αντίστοιχα, τότε η ηλεκτρική ενέργεια που αποδίδεται στο σύστημα (στην μονάδα του χρόνου, [s]) μετράται σε Joule [J]. Για την ίδια την αντίσταση όπου συντελείται αυτή η μετατροπή ισχύει ο νόμος του Joule που συνδέει την εκλυόμενη στην αντίσταση (ανά μονάδα χρόνου) θερμική ενέργεια Q με την ένταση του ηλεκτρ. ρεύματος Ι και την τιμή της αντίστασης R. Q = R I 2 t (5) Το ποσό της θερμότητας που προσλαμβάνει (απ έξω!) το θερμιδόμετρο είναι σύμφωνα με τον θεμελιώδη νόμο της θερμιδομετρίας ΔQ = m c ΔΤ (6) ανάλογο της θερμοχωρητικότητας του συστήματος C = m c και της μεταβολής ΔT της θερμοκρασίας του. Ι. Σιανούδης 3

4 Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσφερόμενη ηλεκτρική ενέργεια θερμαίνεται το σύστημα, τόσο το δοχείο (μάζας m Δ και ειδικής θερμότητας c Δ ) που έχει θερμοχωρητικότητα C Δ, όσο και το νερό που περιέχει, μάζας m και ειδικής θερμότητας c, με αποτέλεσμα να ανέλθει η θερμοκρασία του κατά ΔΤ. Έτσι είναι ΔQ = (m c + m c) ΔΤ (7) Δ Δ Αν η μάζα μετρηθεί σε [g], η ειδική θερμότητα και η θερμοκρασία σε [cal / g C] και [ C] αντίστοιχα, τότε η εκλυόμενη θερμότητα εκφράζεται σε μονάδες [cal] (θερμίδα, kalorie). Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (2) και (5), ήτοι σχηματίζοντας τον λόγο της προσφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ΔW προς την θερμότητα ΔQ προκύπτει ως πηλίκο ο συντελεστής j που ονομάζεται μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας. j = ΔW ΔQ = I V (C + m c) Δ Δt ΔT σε J cal (8) ενώ το αντίστροφο, ο συντελεστής α = j -1 που προσδιορίζει την ζητούμενη σχέση μονάδων cal και joule, ονομάζεται ηλεκτρικό ισοδύναμο της θερμότητας. Η θεωρητική τιμή του j είναι: j = 4,186 Η θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου έχει συμβολιστεί με C Δ και είναι γνωστή ως το ισοδύναμο του νερού. Εν προκειμένω, θεωρήθηκε ότι όλη η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στην αντίσταση μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια που θερμαίνει, και συνεπακόλουθα, α- νυψώνει την θερμοκρασία του θερμιδόμετρου, δηλ. του δοχείου και περιεχομένου του. Πλην όμως, στην πράξη, μέρος της θερμότητας αυτής χάνεται στο περιβάλλον (διάδοση θερμότητας δια αγωγής και μεταβίβασης), χωρίς καθόλου να συνεισφέρει στο ΔΤ, ενώ μέρος της ηλεκτρικής ισχύος δεν συνυπολογίζεται, αφού καταναλώνεται εκτός του θερμιδόμετρου, από τους ίδιους τους αγωγούς. Γι αυτόν τον λόγο προβαίνει κανείς σε διορθώσεις, εκτιμήσεις και υπολογισμούς που υποβοηθούν ώστε να προσεγγιστεί πειραματικά η αληθινή τιμή. 3. Πειραματική διάταξη Η διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται σχηματικά στο σχήμα 2 και είναι ίδια, είτε η εκτέλεση της γίνει μηχανικά, είτε μέσω του υπολογιστή και αποτελείται από α) το θερμιδόμετρο (απλή ιδιοκατασκευή με εσωτερική αντίσταση και ακροδέκτες στο καπάκι με αναδευτήρα και οπή για θερμόμετρο), β) ένα υδραργυρικό θερμόμετρο εργαστηρίου ή ένα ψηφιακό ηλετρονικό θερμόμετρο, γ) το τροφοδοτικό ρεύματος ρυθμιζόμενης τάσης, δ) το πάνελ (αμπερόμετρο και βολτόμετρο) οργάνων μέτρησης τάσης και έντασης εναλλασσόμενου ρεύματος και ε) ένα ρολόι. Ι. Σιανούδης 4

5 Σχήμα 2. Σχηματική παράσταση της πειραματικής διάταξης Το θερμιδόμετρο αποτελείται από δύο κυλινδρικά δοχεία από αλουμίνιο που βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο, έτσι ώστε να συνθέτουν διπλά, μονωμένα τοιχώματα για περιορισμό των θερμικών απωλειών. Η διοχετευόμενη ηλεκτρική ισχύς στην θερμαντική αντίσταση ρυθμίζεται στο τροφοδοτικό τάσης. Η ηλεκτρική σύνδεση του θερμιδόμετρου γίνεται όπως σχηματικά φαίνεται ως ηλεκτρικό κύκλωμα στο σχήμα 2: Το αμπερόμετρο συνδέεται εν σειρά με την αντίσταση και την πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η σύνδεση του βολτομέτρου είναι παράλληλη στην αντίσταση. Η τάση τροφοδοσίας είναι εναλλασσόμενη, ώστε να αποφεύγονται στο θερμιδόμετρο φαινόμενα ηλεκτρόλυσης του νερού, σε τιμές V, που αντιστοιχεί για την συγκεκριμένη αντίσταση σε μία ένταση μεταξύ 2-4 Α. Γι` αυτόν τον λόγο είθισται να χρησιμοποιούνται στο κύκλωμα σύνδεσης σχετικά χονδρά καλώδια. Σχήμα 2. Το ηλεκτρικό κύκλωμα σύνδεσης του θερμιδόμετρου Η καταγραφή της θερμοκρασίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πχ ανά 30 s, γίνεται μηχανικά, παρακολουθώντας το υδραργυρικό ή ψηφιακό θερμόμετρο, και το ρολόι. Καθ όλη τη διάρκεια της μέτρησης είναι απαραίτητο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αναδεύεται το νερό στο θερμιδόμετρο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς και στην ποιοτική και ποσοτική ε- κτίμηση των σφαλμάτων, ότι ένα μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα εκτός θερμιδομέτρου, στα καλώδια σύνδεσής του. Η αντίσταση των αγωγών ανάλογα με τα καλώδια που χρησιμοποιούνται είναι περίπου Ω. Ι. Σιανούδης 5

6 4. Πειραματική διαδικασία 1. Αναγνωρίζουμε τα μέρη που απαρτίζουν την πειραματική διάταξη, και τα όργανα που θα χρησιμοποιήσoυμε. Προβαίνουμε στις απαραίτητες συνδέσεις. 2. Τοποθετούμε στο θερμιδόμετρο νερό ποσότητας 450 g (450 ml) που έχουμε μετρήσει πιο πριν, είτε με την βοήθεια του ηλεκτρονικού ζυγού του εργαστηρίου, είτε με ογκομετρικό σωλήνα. 3. Διαβάζουμε την αρχική τιμή της θερμοκρασίας από το θερμόμετρο στην χρονική στιγμή t=0. Τ 0 =. C 4. Πραγματοποιούμε τον ηλεκτρικό κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα, συνδέοντας κατάλληλα το θερμιδόμετρο με την πηγή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος και τα όργανα μέτρησης τάσης και έντασης. Εφ όσον το κύκλωμα έχει ελεγχθεί, ξεκινάμε την μέτρηση: ανοίγουμε τον διακόπτη της πηγής ρεύματος, ρυθμίζουμε μία τιμής της τάσης τροφοδοσίας στην αντίσταση του θερμιδόμετρου έως 15 V και ενεργοποιούμε ταυτόχρονα το χρονόμετρο. 5. Σημειώνουμε τις ενδείξεις τάσης και έντασης του ρεύματος από το βολτόμετρο και το αμπερόμετρο. V = [V] I = [A] 6. Σημειώνουμε την τιμή της θερμοχωρητικότητας του συστήματος θερμιδόμετρο, η οποία δίδεται, ως σταθερά του κατασκευαστή, από τον επιβλέποντα καθηγητή C Δ = [cal /grad] 7. Παίρνουμε μετρήσεις της θερμοκρασίας ανά ένα λεπτό (χωρίς να σταματήσουμε το χρονόμετρο) αναδεύοντας με τον αναδευτήρα το νερό στο θερμιδόμετρο (στα τελευταία 15 sec πριν την συμπλήρωση του κάθε λεπτού), συλλέγοντας τόσες μετρήσεις (τιμές θερμοκρασίας και χρόνου) στον πίνακα τιμών, μέχρις ότου η θερμοκρασία έχει ανυψωθεί κατά περίπου 20 C από την αρχική. 8. Περατώνουμε την μέτρηση, κλείνοντας τον διακόπτη της πηγής τροφοδοσίας ρεύματος και ακολούθως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του πίνακα, έτσι ώ- στε από τα ζεύγη τιμών θερμοκρασίας και χρόνου να κατασκευάσουμε στην συνέχεια την γραφική παράσταση Τ = f(t). 9. Χαράσσουμε την καλύτερη ευθεία (;) που διέρχεται ανάμεσα από τα πειραματικά σημεία που έχουν τοποθετηθεί στο διάγραμμα, και υπολογίζουμε την κλίση της: κλίση = ΔΤ / Δt = [ C / sec] Ι. Σιανούδης 6

7 10. Χρησιμοποιώντας την σχέση (8) υπολογίζουμε την τιμή των j και α = j -1, κάνοντας σωστή αντικατάσταση των παραμέτρων που υπεισέρχονται σ αυτήν. j = [J / cal] α = j -1 = [ cal / J] 11. Σχολιάζουμε ποσοτικά το αποτέλεσμα δίδοντας την ποσοστιαία προσέγγιση της τιμής του α προς την γνωστή τιμή του a = γνωστή τιμή πειραματική γνωστή τιμή τιμή x100 =... =... % 12. Κάνουμε μια ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των σφαλμάτων που υπεισέρχονται στις μετρήσεις του πειράματος και έχουν επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Οι γραφικές παραστάσεις και οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν σε μιλλιμετρέ χαρτί με το χέρι ή εναλλακτικά με την βοήθεια του υπολογιστή και κατάλληλων προγραμμάτων, πχ Εxcel, Origin, MathCad κλπ, τα οποία υπάρχουν στο εργαστήριο. Για ορθολογικότερη κατασκευή και καλύτερη εμφάνιση της γραφικής παράστασης, επισημαίνεται, ότι στον άξονα των τεταγμένων (κατακόρυφο άξονα των y) η κλίμακα της θερμοκρασίας δεν χρειάζεται να αρχίζει από το μηδέν. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Α/Α N= χρόνος t i σε [s] θερμοκρασία T i σε [ C] Ι. Σιανούδης 7

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ 5 η Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας Μελέτη ανασύνθεση: Χ. Πολάτογλου,. Ευαγγελινός Πρώτη προσαρμογή σε Η/Υ: Ι. Σαμαράς 157 ΨΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 'ΙίνΛί' t&i 1 ε. «*$5. ' Λ, \ &>» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑ1ΩΝ I "Λυκείου Θετική & Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας.

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας. Άσκηση Η9 Θερμότητα Joule Θερμική ενέργεια Η θερμότητα μπορεί να είναι επιθυμητή π.χ. σε σώματα θέρμανσης. Αλλά μπορεί να είναι και αντιεπιθυμητή, π.χ. στους κινητήρες ή στους μετασχηματιστές. Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση θερμοσίφωνα σε MATLAB, Κατασκευή θερμομετρικής διάταξης με θερμίστορ και πειραματική αξιολόγηση του μοντέλου ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.

Μοντελοποίηση θερμοσίφωνα σε MATLAB, Κατασκευή θερμομετρικής διάταξης με θερμίστορ και πειραματική αξιολόγηση του μοντέλου ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μοντελοποίηση θερμοσίφωνα σε MATLAB, Κατασκευή θερμομετρικής

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014) > Φυσική Β Λυκείου >> Αρχική σελίδα ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό ρρεεύύμμαα (σελ. ) ΗΗλλεεκκττρρι ικκήή ππηηγγήή -- ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό κκύύκκλλωμμαα (σελ. 3) ΈΈνντταασσηη ηηλλεεκκττρρι ικκοούύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ y = A + Bx Α = 0.0871 Β = 1.9398 y 1 = 0,087 + 1,94 0,7 = 1,44 (x 1, y 1 ) = (0,7, 1,44) y = 0,087

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι . ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΥΜΑΤΙΚΗ. ΚΟΥΖΟΥ ΗΣ Γενικό Τµήµα Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστήµιο Πατρών 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. ΣΦΑΛΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3. EPΩTHΣEIΣ AΠANTHΣEIΣ 4. ΛYMENΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα

Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα Στη σύγχρονη κοινωνία είναι ευρύτατα διαδεδοµένη η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. εν θα ήταν ψέµα αν λέγαµε ότι είµαστε πλήρως εξαρτηµένοι από αυτή. Σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα