Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)"

Transcript

1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011

2 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω επεξεργασία. Πληροφορία: εξάγεται από τα δεδομένα και χρησιμοποιείται περαιτέρω. ΒΔ: αυστηρώς τυποποιημένη συλλογή σχετικών μεταξύ τους δεδομένων, καταλλήλως οργανωμένων. ΣΔΒΔ: λογισμικό χειρισμού ΒΔ

3 Βασικές έννοιες (2) Ένα ΣΔΒΔ είναι ένα εύχρηστο εργαλείο δημιουργίας & διαχείρισης μιας ΒΔ με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και διαλειτουργικότητα με άλλα λογισμικά. Πληροφοριακό Σύστημα: ΒΔ + ΣΔΒΔ Χρήστες: όσοι χρησιμοποιούν μια ΒΔ. Διάφορες κατηγορίες χρηστών με διαφορετικά προνόμια [δικαιώματα]: Δημιουργία, εισαγωγή στοιχ, αλλαγή, διαγραφή, ανάκληση & παρουσίαση δεδ.

4 Πλεονεκτήματα ΒΔ Ευκολία, ταχύτητα Ασφάλεια [προνόμια χρηστών] Προστασία από βλάβες υλικού Επιβολή περιορισμών ορθότητας Έλεγχος πλεονασμών Διαλειτουργικότητα Ταυτόχρονη χρήση Ευελιξία παρακολούθησης μοντέλου κόσμου (τροποποίηση ΒΔ)

5 Στοιχεία ΒΔ Τύποι δεδομένων [int,text,char κλπ] Πεδία: θέσεις μνήμης συγκεκριμένου τύπου δεδ. Εγγραφή: μια τυποποιημένη συλλογή πεδίων Αρχείο ΒΔ: μια συλλογή ομοειδών εγγραφών

6 Ιεραρχικό [δεκ. 60] Μοντέλλα ΒΔ Δικτυωτό [δεκ. '70] Σχεσιακό [σήμερα] Αντικειμενοστρεφές [αύριο;] Μικτά Εμείς θ' ασχοληθούμε αποκλειστικά με το Σχεσιακό μοντέλλο.

7 Σχεσιακό μοντέλλο [εφεξής] Οντότητα: αφηρημένη αναπαράσταση ενός πραγματικού αντικειμένου ή έννοιας Κατηγορήματα = γνωρίσματα οντότητας. Παράδειγμα οντοτήτων: Ομάδα,παίκτης, αγώνας. --> εντοπίστε κατηγορήματα. Κλειδί: ένα κατηγόρημα που χαρακτηρίζει μοναδικά μιαν οντότητα.--> δώστε π.χ.

8 Αναπαράσταση Οντότητας με κατηγορήματα Μια οντότητα αναπαρίσταται μ' ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με τα κατηγορήματά της ως ελλείψεις γύρω-γύρω. Παράδειγμα:

9 Σχέσεις μεταξύ οντοτήτων [Λόγος πληθυκότητας ] 1 προς 1 1 προς Ν [ 1 προς πολλά ] Μ προς Ν [ πολλά προς πολλά ] Διαγράμματα σχέσεων οντοτήτων

10 Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων Οντότητες, που αναπαριστούν φυσικές οντότητες του πραγματικού κόσμου, και Συσχετίσεις, που αναπαριστούν αλληλεξαρτήσεις των οντοτήτων, ή δράσεις. Η συσχέτιση μεταξύ δύο οντοτήτων χαρακτηρίζεται από τον βαθμό πληθυκότητας Τρεις δυνατότητες: [1:1, 1:Ν, Μ:Ν]

11 Πώς προκύπτει ο βαθμός πληθυκότητας Ένας προμηθευτής μας προμηθεύει με διάφορα προϊόντα. Από την πλευρά του προμηθευτή, πρόκειται για μια σχέση ένα προς πολλά, συμβολικά 1:Ν. Αντιστρόφως τώρα, ένα προϊόν το παίρνουμε πάντα από τον ίδιο [δηλ. ένα] προμηθευτή. Από την πλευρά του προϊόντος πρόκειται για μια σχέση ένα προς ένα, συμβολικά 1:1. Μια τέτοια σχέση ονομάζεται σχέση ένα προς πολλά, συμβολικά 1:Ν. Όπου το 1 βρίσκεται στην πλευρά του προμηθευτή και το Ν στην πλευρά του προϊόντος.

12 Διάγραμμα σχέσεων οντοτήτων (Σ-Ο) (ή οντοτήτων-συσχετίσεων) ΟΝΟΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΜΑ ΥΨΟΣ ΚΩΔ ΑΡΧΗΓΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΤΑΞΗ Εντός ελλείψεων τα κατηγορήματα. Η υπογράμμιση δηλώνει το πρωτεύον κλειδί

13 Παραδείγμα Μοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων

14 Βήματα σχεδίασης διαγράμματος Σ-Ο 1) Εντοπίζουμε βασικές έννοιες του κειμένου 2) Επιλέγουμε Οντότητες, γνωρίσματα, κλειδί 3) Αναγνωρίζουμε τις σχέσεις και τα γνωρίσματα των οντοτήτων 4) Εντοπίζουμε τον τύπο των σχέσεων 5) Σχεδιάζουμε προσχέδιο διαγρ. Σ-Ο χωρίς γνωρίσματα και κλειδιά 6) Ελέγχουμε, βελτιώνουμε & εμπλουτίζουμε. Ξένος σ 69

15 Κανόνες κατασκευής σχήματος βάσης δεδομένων από το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (1/2) Κάθε οντότητα απεικονίζεται σε ένα πίνακα. Για κάθε συσχέτιση που και οι δύο ακμές της είναι πληθικότητας 1:Ν (έχει συνολικό βαθμό πληθικότητας, δηλαδή, Μ:Ν), κατασκευάζουμε και τον αντίστοιχο πίνακα. Ο πίνακας περιλαμβάνει ως πεδία τα πρωτεύοντα κλειδιά των οντοτήτων που εμπλέκονται στη συσχέτιση. Για κάθε συσχέτιση που η μία ακμή της είναι πληθυκότητας 1:Ν και η άλλη 1:1 (έχει συνολικό βαθμό πληθυκότητας, δηλαδή, 1:Ν), προσθέτουμε στην οντότητα που συνδέεται με πληθυκότητα 1:1, ένα πεδίο που είναι εξωτερικό κλειδί του πίνακα της άλλης οντότητας.

16 Κανόνες κατασκευής σχήματος βάσης δεδομένων από το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (2/2) Στις συσχετίσεις που και οι δύο ακμές τους είναι πληθυκότητας 1:1 (με συνολικό βαθμό πληθικότητας, δηλαδή, 1:1) κάνουμε το ίδιο, χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία το πού τοποθετείται το επιπλέον πεδίο. Φροντίζουμε για κάθε πίνακα να υπάρχει πρωτεύον κλειδί. Φροντίζουμε ώστε όλα τα εξωτερικά κλειδιά να είναι δηλωμένα επίσης. Για κάθε πεδίο κάθε πίνακα καθορίζουμε τον τύπο του (αριθμός, κείμενο, ημερομηνία, κλπ.). Επιπλέον, μπορούμε να καθορίσουμε περιορισμούς για τον αν επιτρέπεται κάποια εγγραφή να μην έχει τιμή στο εν λόγω πεδίο.

17 Κανονικοποίηση Κανονικοποίηση είναι η διαδικασία απαλοιφής των πλεονασμών κατά την αποθήκευση δεδομένων σε μια ΒΔ. Η πλήρης εφαρμογή της διαδικασίας κανονικοποίησης οδηγεί στην αποθήκευση κάθε δεδομένου ακριβώς μια φορά στη βάση (Σκουρλάς, 2000, σ. 96). Η σταδιακή εφαρμογή της διαδικασίας εξασφαλίζει ότι η βάση μας θα είναι στην α, β, γ, δ, ε κανονική μορφή (normal form). Σε όσο πιο προχωρημένη κανονική μορφή είναι η βάση μας, τόσο πιο αποδοτική και αποτελεσματική θα είναι. Επίσης, τόσο πιο εύκολη θα είναι η συντήρησή της.

18 Κανονικοποίηση Ακανόνιστη μορφή δεδομένων: περιγραφή κειμένου ή όλα σ' ένα πίνακα. Αναποτελεσματικό σενάριο, καταλαμβάνει πολύ χώρο δίσκου [πλεονασμός] και έχει διάφορα προβλήματα [ακεραιότητας δεδ].

19 Παράδειγμα ακανόνιστης μορφής δεδομένων:

20 Α' κανονική μορφή Σε κανένα πεδίο δεν πρέπει να υπάρχουν σύνθετα γνωρίσματα (πολλαπλές τιμές) [Σκ.102] Για να τραπεί στην Α' κ.μ ένας πίνακας, πρέπει: να εξαλειφθούν οι επαναλαμβανόμενες πληροφορίες και να δημιουργηθούν ξεχωριστοί πίνακες για τα σύνθετα γνωρίσματα (με αποφυγή πλεονασμού)

21 Β' κανονική μορφή Μια ΒΔ είναι στην β' κ.μ. όταν για κάθε πίνακά της ισχύει ότι: τα χαρακτηριστικά [γνωρίσματα] που δεν βασίζονται στο κλειδί, δεν πρέπει να εξαρτώνται από ένα τμήμα του πρ. κλειδιού (δηλ. δεν πρέπει να υπάρχουν σ' έναν πίνακα πεδία που δεν σχετίζονται άμεσα με το πρωτ. κλειδί)

22 Β' κανονική μορφή Αν το πρ. κλειδί ενός πίνακα είναι σύνθετο (πολλά πεδία) και ένα τμήμα του [1 πεδίο] οριζει μονοσήμαντα κάποιες στήλες, αυτά πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστό πίνακα. Σκ. 104

23 Γ' κανονική μορφή Για μια ΒΔ που είναι στην γ' κ.μ ισχύει ότι: δεν πρέπει να υπάρχει κανένα γνώρισμα (πεδίο) που να μην εξαρτάται από το πρ. κλειδί. Αν υπάρχουν τέτοια πεδία, πρέπει να μεταφερθούν σε ξεχωριστούς πίνακες.

24 Αποτέλεσμα κανονικοποίησης είναι η ευκολία συντήρησης της ΒΔ, η οικονομία χώρου και η ακεραιότητα των δεδομένων μας.

25 Πρακτικοί κανόνες σχεδίασης πινάκων α) Συμμαζεύετε τα στοιχεία κάθε οντότητας σε ξεχωριστό πίνακα. β) Είναι καλύτερο από πρακτικής απόψεως να ορίζετε απλά κλειδιά [συνήθως τεχνητά, δηλ. κωδικούς] παρά σύνθετα [δηλ. αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα γνωρίσματα στήλες του πίνακα]. γ) Φροντίστε όλα τα στοιχεία που αποθηκεύετε σε πίνακα μιας οντότητας να εξαρτώνται άμεσα από το πρωτεύον κλειδί.

26 Εφαρμογή Χωρισθείτε σε ομάδες των τριών και σχεδιάστε μιαν απλή ΒΔ των μαθημάτωνκαθηγητών-βιβλίων. Ζητούνται (σε ηλ. μορφή OpenOffice): α) Περιγραφή και αιτιολογήσεις των επιλογών σας β) Διάγραμμα Ο-Σ γ) Πίνακες οντοτήτων και συσχετίσεων

27 Βασικό βιβλίο μαθήματος Οι σημειώσεις διανέμονται υπό την άδεια creative commons BY-NC-SA [GR]

28 Βιβλιογραφία Ανδρεάτος Α. (2010). Σημειώσεις Βάσεων Δεδομένων με MySQL και PHP. Εκδόσεις Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων, Δεκέλεια, Meloni, Julie (2004). Μάθετε PHP, MySQL & Apache Όλα σε Ένα & CD. ISBN: Εκδότης: Μ. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ( ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ, Ε.Ι. (1999). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ISBN: Εκδότης: Ε. ΜΠΕΝΟΥ. Ξένος Μ. & Χριστοδουλάκης Δ. (2002). «Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων». Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών

Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Πολιτισμική Πληροφορική: Οργάνωση και διαχείριση Πληροφοριών Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Βλαβοληπτικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Πληροφορικής και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιάτας Δ., Γώγουλος Γ., Κοτίνη Ι., Κυριακάκη Γ., Μωράκης Δ., Τζελέπη Σ., Φραγκονικολάκης Μ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Access 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): Database Management System (DBMS) λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX

Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Διαχείριση Παραγγελιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Ενότητα ΠΛΗ 24 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι 1 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ι Σκοπός - Περιεχόµενο µαθήµατος Η µελέτη του θεωρητικού υποβάθρου και των εργαλείων που απαιτούνται για τα συστήµατα βάσεων δεδοµένων Εισαγωγή- ιστορία-παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή 23 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Στο πρώτο μέρος: αναδεικνύεται η σημασία των δεδομένων και σκιαγραφείται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας.

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:ΜΠΕΡΚΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων με barcode scanner για την Διανομή Βιβλίων προς τους φοιτητές των ΤΕΙ

Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων με barcode scanner για την Διανομή Βιβλίων προς τους φοιτητές των ΤΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή στο Σύστημα Διανομής Βιβλίων των ΤΕΙ 3 2 Λειτουργικές Απαιτήσεις 4 2.1 Web based 4 2.2 Login 4 2.3 Επίπεδα Ασφαλείας 6 2.4 Διαχείριση Σχολών 9 2.5 Διαχείριση Τμημάτων 10 2.6 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου. Εργαστηριακή Άσκηση

Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου. Εργαστηριακή Άσκηση Βενετόκλειο Λύκειο Ρόδου Εφαρμογές πληροφορικής Γ' Λυκείου Εργαστηριακή Άσκηση 1. Καταχωρίστε τα παρακάτω δεδομένα στους πίνακες της βάσης δεδομένων Ταινίες ΚωδικόςΤαινίας Τίτλος Κατηγορία ΈτοςΠαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΒΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. του Λιάκου Χαράλαμπου Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΙΚΟ ΑΟΙΚΤΟ ΠΑΕΠΙΣΤΗΙΟ ΘΕ ΠΛΗ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΕ2) ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 203-204 ΘΕΑ [45 μονάδες] Ερώτημα Α (Πρώτη εκδοχή) Ακολουθεί το προτεινόμενο σχήμα ΔΟΣ (για λόγους διευκόλυνσης της αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε συνεργεία αυτοκινήτων. Η σχεδίαση και η υλοποίησή του στηρίζονται αποκλειστικά σε βάση δεδομένων σε συνδυασμό με σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα