ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3723/2008 * Μιλτ. Σταθόπουλος Δικηγόρος Αθηνών - Δ/ντής Ν.Υ. ΕΤΕ Ι. Δημοσιεύεται η πρώτη (εξ όσων γνωρίζουμε) δικαστική απόφαση μετά την «ερμηνευτική» διάταξη του άρθρου 8 ν. 3723/2008, με την οποία επιλύονται ορθά τα δύο ζητήματα που ανέκυψαν αναφορικά με την υπαγωγή οφειλών προς Τράπεζες στην ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου (άρθρο 39 ν. 3259/2004) ή στην εξαίρεσή τους από αυτήν και ειδικότερα επιλύεται το θέμα ποιο ποσό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για την εξαίρεση των τραπεζικών οφειλών από τις ευνοϊκές διατάξεις, δηλαδή αν θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των περισσότερων δανείων (συνολική οφειλή) του ίδιου οφειλέτη ή μόνο κάθε δάνειο χωριστά και ανεξάρτητα από το ποσό του αθροίσματός τους. Πιο απλά, είχε τεθεί το ζήτημα αν οι δύο προϋποθέσεις εξαίρεσης που θέτει η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 3259/2004 (το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου ή το άθροισμα των περισσότερων δανείων) θα λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά ή διαζευκτικά. Ειδικότερα: Το ένα ζήτημα αφορά το εάν επί περισσοτέρων δανείων θα ληφθεί υπόψη ως κριτήριο εξαίρεσης το όριο της συνολικής οφειλής την ( ευρώ) που ο ίδιος οφειλέτης χρωστά στην Τράπεζα αθροιστικά (για όλα τα δάνειαπιστώσεις της προς αυτόν) ή μόνο το ποσό του αρχικού κεφαλαίου που οφείλεται για κάθε δάνειο-πίστωση χωριστά, ανεξάρτητα από το ύψος που είχε διαμορφωθεί η συνολική οφειλή (χωρίς ανατοκισμό) κατά την Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το εάν τα ανωτέρω δύο κριτήρια (όριο συνολικής οφειλής και όριο αρχικού κεφαλαίου) τίθενται σωρευτικά ή διαζευκτικά για την υπαγωγή της οφειλής στην ευνοϊκή ρύθμιση και αν το ένα (αρχικό κεφάλαιο) αποκλείει το άλλο (συνολική οφειλή την ). Πριν από την ψήφιση του άρθρου 8 του ν. 3723/2008, τόσο η θεωρία στην πλειοψηφία της όσο και η νομολογία (πλην ελαχίστων περιπτώσεων) είχαν ταχθεί με τη θέση της εδώ δημοσιευμένης απόφασης, δηλαδή ότι εν προκειμένω η ερμηνευθείσα διάταξη σε κάθε περίπτωση έθετε δύο κριτήρια για την εξαίρεση των τραπεζικών οφειλών από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου. Το ένα αφορούσε το ύψος του αρχικού κεφαλαίου του δανείου και το άλλο το άθροισμα της συνολικής οφειλής κατά την ανεξάρτητα από το ύψος αρχικού κεφαλαίου κάθε δανείου. Η θέση αυτή έτεινε να γίνει η κρατούσα (ίδετε Κοτσίρης/Αρβανιτάκης - Απαλλαγάκη, Παπανικολάου, Ν.Σ. του Κράτους 405/2006, από τη νομολογία ΑΠ 117/2005, ΕφΑθ * Με αφορμή την απόφαση ΠολΠρωτΑθ 6530/2009, που δημοσιεύεται παρακάτω σελ. 284 επ. 231

2 232 Μιλτ. Σταθόπουλος Digesta /2006, ΠΠρΑθ 86/2006, ΠΠρΑθ 3049/2007, ΠΠρΑθ 2434/2007, ΕφΑθ 876/ 2008, ΠΠρΑθ 5167/2008, ΠΠρΑθ 86/2008). ΙΙ. Ιστορικό ερμηνευτικής διάταξης Μετά την ισχύ του άρθρου 39 παρ. 4 του ν. 3259/2004 δεν έλειψαν, από την πλευρά της Εκτελεστικής αλλά και Νομοθετικής εξουσίας απόπειρες στρεβλώσεως ή καταργήσεως της ρυθμίσεως προς όφελος πάντα των λεγόμενων «μεγαλοοφειλετών». Η πρώτη έγινε το Νοέμβριο του 2004 με την κατάθεση τροπολογίας σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης από το Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Α. Καραμάριο (αριθμ. γεν. 213 ειδ. 53/ ) για την απαλοιφή (κατάργηση) της παραγράφου 4 του άρθρου 39 ν. 3259/2004, δηλαδή για ολοσχερή κατάργηση της εξαιρέσεως των μεγάλων οφειλετών από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου. Ύστερα από αντιδράσεις της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και επικριτικά σχόλια του τύπου, αλλά και σύσσωμης της τότε αντιπολίτευσης για τη σκανδαλώδη εύνοια υπέρ των μεγάλων οφειλετών, η τροπολογία αυτή αποσύρθηκε και ο παριστάμενος στη Βουλή Υφυπουργός Οικονομικών (τότε) Χρ. Φώλιας δήλωσε κατά λέξη τα εξής: «Οι δύο εξαιρέσεις των είτε των είναι διαζευκτικές και δεν είναι σωρευτικές», (Πρακτικά Βουλής συνεδρ. ΟΗ 9 Δεκ. 2004). Τη δεύτερη επιχειρήθηκε το έτος 2005 με έμμεσο τρόπο σε έγγραφο προς τις Τράπεζες του τότε Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Π. Δούκα (αριθμ. πρωτοκ. Οικ /0025/ , σχετ. 3) και για άσχετο με τη διάταξη θέμα αναφερόταν η εξής παράγραφος: «3. Τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την υποβολή αιτημάτων που έχουν σχέση με τον επαναπροσδιορισμό των οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3259/2004 θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται ανά σύμβαση, δηλαδή η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή κάθε σύμβασης δανείου ή πίστωσης χωριστά, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου της, ή προκειμένου περί αλληλόχρεων λογαριασμών του ποσού της οφειλής, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εκταμίευση του λογαριασμού. Σημειώνεται ότι, κατά τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής δεν αθροίζονται: α) Συμβάσεις εξοφληθείσες β) Συμβάσεις ενήμερες». Δηλαδή ο Υπουργός των Οικονομικών με έγγραφό του ερμήνευε ο ίδιος αυθεντικά (άρα ανεπίτρεπτα) το νόμο και καταργούσε την άλλη διαζευκτική προϋπόθεση εξαίρεσης, που ήταν το άθροισμα των επί μέρους δανείων, δηλαδή συνολική οφειλή κάθε δανειολήπτη προς συγκεκριμένη Τράπεζα, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί (χωρίς ανατοκισμό και χωρίς έξοδα) την , όπως ρητά προέβλεπε ο νόμος. Τότε με νέα παρέμβαση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών απετράπη η ε- φαρμογή της «αυθαίρετης» αυτής ερμηνείας. 25/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

3 Digesta 2009 Ρύθμιση οφειλών προς Τράπεζες μετά το ν. 3723/ ΙΙΙ. Περιεχόμενο της ερμηνευθείσας διάταξης Για την κατανόηση του θέματος παραθέτουμε και τα εξής: Η παρ. 4 του άρθρου 39 ν. 3259/2004, της οποίας επιχειρήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3723/2008 η αυθεντική «ερμηνεία», έχει ως εξής: «4. Στην περίπτωση απαιτήσεων από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που είχαν συνομολογηθεί κατά την ισχύ του ν. 2789/2000 και το ύψος των ο- ποίων υπερβαίνει τα ,00 ευρώ, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την με το κεφάλαιο, τους συμβατικούς τόκους χωρίς ανατοκισμό και λοιπά έξοδα ή το αρχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τις ,00 ευρώ, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 και του α εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου». Είναι γεγονός ότι η προαναφερθείσα εξαίρεση των ευρώ που προστέθηκε με τη νέα διάταξη συνοδεύτηκε από ερμηνευτικό ζήτημα για το κατά πόσο ο περιορισμός αυτός (των ευρώ) θα έπρεπε να προκύπτει από το άθροισμα των επί μέρους συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων ή θα έπρεπε να υπολογισθεί ανά σύμβαση δανείου χωριστά, σε τρόπο ώστε οφειλέτης που έχει καταρτίσει περισσότερες συμβάσεις δανείων και το ποσό εκάστης ήταν μικρότερο των ευρώ να δικαιούται να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, έστω και αν διαμορφωθεί ύψος της συνολικής οφειλής των δανείων πάνω από το άλλο όριο των ευρώ κατά την , όπως ρητά προέβλεπε η διάταξη. Πολλοί μεγαλοοφειλέτες που είχαν λάβει περισσότερα του ενός δάνεια (με αρχικό μεν κεφάλαιο μικρότερο των ευρώ το καθένα), τα οποία όμως αθροιστικά την οριζομένη ημερομηνία ( ) υπερέβαιναν το καθοριζόμενο όριο των ,00 ευρώ και έ- τσι δεν ενέπιπταν στις ευνοϊκές διατάξεις του νέου νόμου, ισχυρίζονταν ότι για την εφαρμογή της διάταξης αυτής (εξαίρεσης από το νόμο) δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη το άθροισμα των δανείων τους, ώστε να διαπιστωθεί αν υπερβαίνουν το ποσό των ,00 ευρώ για να υπαχθούν ή όχι στο νόμο, αλλά, κατ αυτούς, έπρεπε να ληφθεί υπόψη μόνο το ποσό του αρχικού κεφαλαίου κάθε δανείου μεμονωμένα και αν αυτό (το αρχικό κεφάλαιο) δεν υπερέβαινε το ποσό των ευρώ να μην εξαιρείται και να υπάγεται στη ρύθμιση, έστω και αν το ύψος της «συνολικής οφειλής» την ανωτέρω ημερομηνία ( ) υπερέβαινε το ανωτέρω ποσό των ευρώ. Δηλαδή ζητούσαν για δάνεια με αρχικό κεφάλαιο μικρότερο των ευρώ να μη λαμβάνεται υπόψη η διαζευκτική αυτή προϋπόθεση εξαίρεσης (των ευρώ) που ρητά προέβλεπε η διάταξη, αλλά μόνο το ύψος του αρχικού κεφαλαίου. Η άποψη όμως αυτή είναι ανακόλουθη, διότι η συγκεκριμένη παρ. 4 του άρθρου 39 ν. 3259/2004 αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα εφαρμογής του νόμου, όπως ο κανόνας αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, στον οποίο κανόνα ρητώς ορίζεται ότι, αν έχουν χορηγηθεί περισσότερα του ενός δάνεια, για την υπαγωγή των οφειλών στο νόμο, δηλ. για την διαπίστωση αν η οφειλή έχει υπερβεί ή όχι το τριπλάσιο, λαμβάνεται υπόψη «το άθροισμα των ληφθέντων κεφαλαίων των πε-

4 234 Μιλτ. Σταθόπουλος Digesta 2009 ρισσοτέρων δανείων ή πιστώσεων» και αν το άθροισμα αυτών (των περισσότερων του ενός δανείων) έχει καλύψει το οριζόμενο ανώτατο όριο (τριπλάσιο του κεφαλαίου των ληφθέντων δανείων) το υπερβάλλον διαγράφεται (άρθρο 39 παρ. 1 ν. 3259/2004). Δηλαδή σύμφωνα με τον κανόνα του νόμου, για τους οφειλέτες που έχουν λάβει περισσότερα του ενός δάνεια, για την υπαγωγή τους ή όχι στις ευνοϊκές διατάξεις του, αθροίζονται όλα τα επιμέρους δάνεια και δεν εξετάζεται κάθε δάνειο μεμονωμένα. Αφού λοιπόν ο κανόνας της διάταξης για την υπαγωγή στο νόμο απαιτεί τον α- θροιστικό υπολογισμό των περισσοτέρων δανείων, στο ίδιο κριτήριο πρέπει να στηρίζεται και η εξαίρεση αυτού, διότι θα ήταν λογικά ανακόλουθο η εξαίρεση της παρ. 4 να διέπεται από διαφορετικό υπολογισμό σε σχέση με τον κανόνα της παρ. 1, δηλ. δεν είναι νοητό η εξαίρεση να βασίζεται σε άλλο κριτήριο από αυτό που στηρίζεται και ο κανόνας. Εξάλλου, όπως ορθά δέχθηκε και η σχολιαζόμενη απόφαση, βασικός σκοπός του ιστορικού νομοθέτη, όπως εκφράστηκε ρητά από τον αρμόδιο υπουργό κατά την ψήφιση της διάταξης, ήταν η εξαίρεση από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των λεγόμενων «μεγαλοοφειλετών». «Ως μεγαλοοφειλέτης» δε μιας Τράπεζας θεωρείται αυτός που έχει λάβει είτε ένα είτε πολλά δάνεια, το συνολικό ποσό των οποίων υπερβαίνει ως συνολική τελική οφειλή αθροιστικά τα ,00 ευρώ ή αν το αρχικό κεφάλαιο υπερβαίνει το ποσό των ευρώ ανεξαρτήτως της διαμορφώσεώς του στο μέλλον. Αυτός ήταν ο σκοπός του νόμου σύμφωνα με τη σαφή και εκφρασμένη βούληση του ιστορικού νομοθέτη κατά την ψήφιση της διάταξης, όπως θα αναφερθούμε παρακάτω. Αλλά και από τη ρητή γραμματική διατύπωση της παραγράφου 4 εδ. 1 του πιο πάνω άρθρου 39 (τόσο πριν την αυθεντική ερμηνεία της με το ν. 3723/08 όσο και μετά από αυτήν) προκύπτει με σαφήνεια ότι τα δύο χρηματικά όρια, βάσει των ο- ποίων συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλών εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, τίθενται διαζευκτικά. Έτσι δεν υπόκεινται στον περιορισμό του τριπλασίου του συνολικά καταβληθέντος κεφαλαίου οι οφειλές που απορρέουν α) είτε από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων το ύψος των οποίων στις κατά κεφάλαιο, συμβατικούς τόκους χωρίς ανατοκισμό και λοιπά έξοδα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ ανεξαρτήτως του ύψους του αρχικού κεφαλαίου είτε β) από συμβάσεις δανείων των οποίων το αρχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τις ευρώ. Δηλαδή τίθενται με σαφήνεια δύο προϋποθέσεις εξαίρεσης από τον κανόνα. Η μία βασίζεται στο άθροισμα των οφειλών ( ) από όλα τα δάνεια (αν έλαβε ο ίδιος οφειλέτης περισσότερα του ενός) και η άλλη στο ύψος κάθε δανείου ( ). Υπέρβαση ενός από τα δύο αυτά ποσά (κριτήρια) αποκλείει την υπαγωγή στη ρύθμιση. 25/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

5 Digesta 2009 Ρύθμιση οφειλών προς Τράπεζες μετά το ν. 3723/ Η εξαίρεση αυτή υπήρχε και στον προηγούμενο νόμο (άρθρο 30 παρ. 9 περ. δ του ν. 2789/2000), αλλά με ένα μόνο ποσοτικό κριτήριο, δηλ. τη συνολική οφειλή των 70 εκ. δρχ. (δηλ ευρώ). Κατά τη συζήτηση του νεότερου (και ισχύοντος) άρθρου 39 ν. 3259/2004 (με τον οποίο τροποποιήθηκε ο προηγούμενος νόμος), ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών προσέθεσε στην πιο πάνω εξαίρεση (των 70 εκ δρχ.) υπό μορφή διάζευξης («ή») και μια άλλη προϋπόθεση εξαίρεσης, δηλ. «αν το αρχικό κεφάλαιο του δανείου υπερβαίνει τις ευρώ» [ίδετε Πρακτικά Βουλής]. Η διαζευκτική αυτή προϋπόθεση τέθηκε ώστε να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων οι «μεγαλοοφειλέτες» των Τραπεζών. Ως μεγαλοοφειλέτες που έπρεπε κατά τη διάταξη να εξαιρεθούν από την ευνοϊκή ρύθμιση δεν είναι, κατόπιν τούτου, μόνον αυτοί που η συνολική οφειλή τους έχει υπερβεί ορισμένο υπέρογκο ποσό, ήτοι ευρώ (ή 70 εκ. δρχ.) όπως πριν από το ν. 3259/04, αλλά και αυτοί που εξ αρχής δανείστηκαν μεγάλα ποσά, ήτοι άνω των ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους στο οποίο διαμορφώθηκε στις η συνολική οφειλή τους, η οποία, ενδεχομένως λόγω του (πιο πρόσφατου) χρόνου συνάψεως του δανείου, μπορεί και να μην είχε υπερβεί το ποσό των ευρώ (ίδετε Γνωμοδότηση Ν.Σ του Κράτους 405/2006 δημοσιευμένη στο Νόμος). Η σκέψη αυτή βρίσκει έρεισμα και στις σαφείς και ρητές τοποθετήσεις του τότε Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη στη Βουλή κατά τη συζήτηση και διαμόρφωση των επίμαχων διατάξεων, ο οποίος όπως προκύπτει από τα σχετικά πρακτικά, αναφέρει κατά λέξη τα εξής: «Εξαιρούνται από τη ρύθμιση, όπως άλλωστε και σε προηγούμενες ρυθμίσεις, οι μεγάλες οφειλές, γιατί ο στόχος μας εδώ δεν είναι να ευνοήσουμε τους μεγαλοφειλέτες των τραπεζών. Στόχος μας είναι να ωφελήσουμε τον πολύ κόσμο, που δανείστηκε λογικά ποσά, όχι για να πλουτίσει μην πληρώνοντας τις δόσεις του, αλλά προκειμένου να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Και για να μη μπορέσει να μας κατηγορήσει κανείς, επειδή ο προηγούμενος νόμος είχε ένα όριο που είχε καθοριστεί με τη συμφωνία της Βουλής στα 750 εκατομμύρια δραχμές, που ήταν κεφάλαιο συν επιβαρύνσεις, μείναμε σ αυτό το όριο, δηλαδή 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τα παλαιά 750 εκατομμύρια δραχμές. Το βελτιώσαμε ως προς το ότι δεν συνυπολογίζουμε στην οφειλή τους τόκους που προκύπτουν από ανατοκισμούς, τόκους υπερημερίας κλπ, παρά μόνο τους συμβατικούς τόκους και τα έξοδα. Επειδή έχει τεθεί ένα θέμα και γι αυτά το έθεσαν και πολλοί συνάδελφοι εγώ προτίθεμαι να κάνω μία αλλαγή σε αυτό. Στο άρθρο 4, μπορούμε να κάνουμε μία αλλαγή που θα έχει να κάνει με το αρχικό κεφάλαιο των δανείων. Στον στίχο 4, λοιπόν, εκεί που μετά την αλλαγή που έκανα αναφέρεται «με το κεφάλαιο, τους συμβατικούς τόκους χωρίς ανατοκισμό και λοιπά έξοδα» προστίθενται οι εξής λέξεις «ή το αρχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ. Κάνουμε δηλαδή και μία αναφορά στο αρχικό κεφάλαιο 400 χιλιάδες ευρώ και συνεχίζει όπως είναι, ότι, δηλαδή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις

6 236 Μιλτ. Σταθόπουλος Digesta 2009 της παραγράφου 1. Στην ουσία εξαιρούμε λοιπόν από τις διατάξεις αυτές δάνεια που είχαν αρχικό κεφάλαιο πάνω από 400 χιλιάδες ευρώ ή δάνεια που είχαν διαμορφωθεί με τους τόκους και τις λοιπές επιβαρύνσεις στα 2,201 εκατομμύρια ευρώ» [ίδετε Πρακτικά Βουλής]. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σε εκτενή γνωμοδότησή του (υπ αριθμ. 405/2006) για το θέμα αναφέρει μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Το γράμμα της διάταξης της παρ. 4 εδ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3259/2004 είναι σαφές, δεν προκαλεί κενά, αντινομίες ή αντιφάσεις σε σχέση με τις λοιπές ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου, δε φαίνεται να αντίκειται στη βούληση του ιστορικού νομοθέτη και δε μπορεί να υποστηριχθεί, τουλάχιστον κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο, ότι αντίκειται στη ratio των ρυθμίσεων του εν λόγω άρθρου που συνίσταται μεν στην ελάφρυνση των δανειοληπτών των οποίων τα δάνεια επιβαρύνθηκαν (ή θα επιβαρυνθούν) λόγω υψηλών τόκων, συμβατικών ή υπερημερίας και ανατοκισμών, αλλά και στον αποκλεισμό από την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση των μεγαλοφειλετών. Με αυτά τα δεδομένα δε συντρέχουν λόγοι που να δικαιολογούν μια τόσο δραστική διορθωτική ερμηνεία, που εγγίζει τα όρια της contra legem ερμηνείας. Μια τέτοια ερμηνεία θα υποχρέωνε το Δημόσιο να τη σεβαστεί και εφαρμόσει μόνον σε περίπτωση που ήθελε υιοθετηθεί από ανώτατο δικαστήριο (Άρειο Πάγο στην προκειμένη περίπτωση), πράγμα που δε συντρέχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Επομένως θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα χρηματικά όρια της παραγράφου 4 εδ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3259/2004 (όριο οφειλής ευρώ και όριο αρχικού κεφαλαίου ευρώ) για την εξαίρεση οφειλών από τη ρύθμιση της παρ. 1 του ίδιου άρθρου (περιορισμό οφειλών στο τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου) τίθενται διαζευκτικά». Συμπερασματικά, από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόστηκε σωστά και δε δημιούργησε (πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων) μείζον ερμηνευτικό πρόβλημα και ως εκ τούτου δεν χρειαζόταν η «αυθεντική ερμηνεία» με την ψήφιση του άρθρου 8 ν. 3723/2008, διότι η διάταξη με κρυστάλλινη διαύγεια καθιερώνει δύο διαζευκτικές προϋποθέσεις εξαίρεσης: α) Η μία αφορά το άθροισμα των οφειλών κατά την , το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δρχ. ή ευρώ. Επισημαίνεται ότι για την προϋπόθεση αυτή ερμηνευτικό πρόβλημα δεν είχε τεθεί ποτέ και ήταν πάγια ή θέση της νομολογίας και της θεωρίας ότι ως κριτήριο εφαρμογής της τίθεται το άθροισμα των περισσότερων δανείων. β) Η άλλη αφορά όλα τα δάνεια που το αρχικό τους κεφάλαιο υπερέβαινε τις ευρώ, ανεξαρτήτως διαμόρφωσής τους κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Μόνο ως προς τη διαζευκτική αυτή προϋπόθεση είχαν τεθεί τα προαναφερθέντα ερμηνευτικά προβλήματα, τα οποία εντοπίζονταν στο αν, (σε περίπτωση χορηγήσεως περισσότερων δανείων των οποίων το αρχικό κεφάλαιο ήταν μικρότερο των ευρώ), έπρεπε να εξετάζεται κάθε αρχικό κεφάλαιο των δανείων χωριστά ή να α- 25/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

7 Digesta 2009 Ρύθμιση οφειλών προς Τράπεζες μετά το ν. 3723/ θροίζονται για να διακριβώνεται αν συγκεκριμένος οφειλέτης εξαιρείται από την υπαγωγή του στο νόμο. Όπως προαναφέρθηκε οι απόψεις της νομολογίας και της θεωρίας είχαν σχεδόν παγιωθεί με την άποψη ότι «όταν ο νόμος αναφέρεται σε απαιτήσεις από κάθε είδους συμβάσεις δανείων εννοεί το άθροισμα των περισσότερων συμβάσεων που υφίστανται μεταξύ του ίδιου δανειολήπτη και του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος» (από τη Νομολογία ΕφΑθ 5987/2006 ΑΠ 117/2005 ΠΠρΑθ 86/2006, 3049/2007 και θεωρία όπου ανωτέρω). Η άποψη αυτή είχε σχεδόν παγιωθεί τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία και δε χρειαζόταν «ερμηνευτική» νομοθετική παρέμβαση. IV. Περιεχόμενο της ερμηνευτικής διάταξης Παρά τη σαφήνεια της διατάξεως και την παγίωση της ερμηνείας της ανωτέρω διάταξης και μετά πάροδο πέντε ετών από την ψήφισή της, προφανώς ύστερα από πιέσεις των ενδιαφερομένων «μεγαλοοφειλετών» επιχειρήθηκε από τον ιστορικό νομοθέτη ερμηνευτική παρέμβαση, με τη διάταξη της παρ. 8 του ν. 3723/2008 η οποία έχει ως εξής: «1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 39 ν. 3259/ 2004 (ΦΕΚ 149 Α ) προστίθεται η εξής ερμηνευτική διάταξη: Η αληθής έννοια του παραπάνω εδαφίου είναι ότι σε περίπτωση περισσοτέρων συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων λαμβάνεται υπ όψει το ληφθέν κεφάλαιο του κάθε δανείου ή πίστωσης χωριστά και ότι τα τιθέμενα ως άνω όρια του αρχικού κεφαλαίου των ευρώ και της οφειλής των ευρώ, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την , λαμβάνονται υπ όψει διαζευκτικά και όχι σωρευτικά. 2. Οι οφειλέτες ή εγγυητές που απεκλείσθησαν από την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του ν. 3259/2004, λόγω διαφορετικής ερμηνείας της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 39, διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την υπαγωγή των οφειλών τους στις ρυθμίσεις του ν. 3259/2004, υπό τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με αίτησή τους, την οποία θα πρέπει να υποβάλουν στα πιστωτικά ιδρύματα εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου». Όπως προκύπτει από τη σαφή διατύπωση της ανωτέρω «ερμηνευτικής» διάταξης, φρονούμε πλήρως και δεν τίθεται σε αμφισβήτηση πλέον ότι οι δύο προϋποθέσεις εξαίρεσης από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου τίθενται διαζευκτικά και όχι σωρευτικά. Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση σύναψης περισσότερων συμβάσεων δανεισμού του ίδιου οφειλέτη από το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, σε κάθε περίπτωση για την εξαίρεση από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη τόσο το κεφάλαιο κάθε δανείου χωριστά (και μόνο για το όριο των ευρώ) όσο και η συνολική οφειλή (το άθροισμα) αυτών όπως είχε διαμορφωθεί χωρίς ανατοκισμό κατά την (για το όριο των ευρώ).

8 238 Μιλτ. Σταθόπουλος Digesta 2009 Δηλαδή και μετά την «αυθεντική» ερμηνεία τους η διάταξη θέτει σαφώς δύο κεχωρισμένες και αυτοτελείς εξαιρέσεις υπαγωγής των τραπεζικών οφειλετών στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, οι οποίες τίθενται από το νόμο διαζευκτικά, με την έννοια ότι εφόσον συντρέχει μία από τις δύο, ήτοι είτε αν υπάρχει υπέρβαση του ορίου του αρχικού κεφαλαίου των ευρώ είτε του ορίου της συνολικής οφειλής των ευρώ, κατά την (άθροισμα οφειλής χωρίς ανατοκισμό) τότε οι οφειλές του συγκεκριμένου οφειλέτη δεν υπάγονται στην ευνοϊκή ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι για τα δάνεια που το αρχικό κεφάλαιό τους είναι μικρότερο των ευρώ σαφώς ερευνάται αν κατά την το συνολικό ποσό (συνολική οφειλή) είτε κεχωρισμένα ανά δάνειο είτε αθροιστικά υπερβαίνει το κριτήριο των ευρώ, οπότε η οφειλή εξαιρείται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, έστω και αν το αρχικό κεφάλαιο ήταν μικρότερο των ευρώ. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, ουδέποτε είχε τεθεί ερμηνευτικό πρόβλημα για την εφαρμογή της προϋπόθεσης του ποσού των ευρώ, το οποίο σε κάθε περίπτωση αποτελείται από τη συνολική οφειλή κάθε οφειλέτη προς την ίδια Τράπεζα την , η οποία προφανώς προκύπτει από το άθροισμα των περισσότερων δανείων, των οποίων βεβαίως το «αρχικό κεφάλαιο» ήταν «μικρότερο» των ευρώ, διότι για τα δάνεια που το αρχικό κεφάλαιο υπερέβαινε το ποσό αυτό δεν τίθεται θέμα διαμορφώσέως τους αφού αυτά εξαιρούνται εξ υπαρχής λόγω αρχικού ύψους του κεφαλαίου τους. Εάν ο νομοθέτης που ερμήνευσε αυθεντικά τη διάταξη ήθελε να εντάξει στις ανωτέρω ευνοϊκές ρυθμίσεις τους οφειλέτες που το αρχικό κεφάλαιο των δανείων τους ήταν μικρότερο από το ποσό των ευρώ ανεξάρτητα από το ύψος της συνολικής οφειλής τους, (την ) θα το έλεγε ρητώς και δεν θα έκανε λόγο για διαζευκτική ισχύ και του ορίου της οφειλής των ευρώ. Διότι στην υποθετική αυτή εκδοχή δεν θα είχε πλέον νόημα η πρόβλεψη για τη διαμόρφωση της «συνολικής οφειλής» ενός δανείου σε κάποια χρονική στιγμή, αν η εφαρμογή ή ο αποκλεισμός της ρύθμισης έχει (κριθεί) εξυπαρχής λόγω του ύψους του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, όπως συμβαίνει για τα δάνεια των οποίων το ύψος του αρχικού κεφαλαίου υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, τα οποία εξ υπαρχής αποκλείονται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε περαιτέρω διαμόρφωσή τους. Γίνεται λοιπόν προφανές ότι η διατήρηση του ορίου της «συνολικής οφειλής» των δανείων κατά την ως λόγου εξαίρεσης από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου αφορούσε το άθροισμα των δανείων τα οποία κατά τη συνομολόγησή τους είχαν αρχικό κεφάλαιο μικρότερο των ευρώ διότι, όπως προαναφέρθηκε για τα δάνεια που το αρχικό κεφάλαιό τους υπερέβαινε το ποσό των ευρώ, εξαιρούνται λόγω αρχικού ποσού ανεξάρτητα από την περαιτέρω διαμόρφωσή τους. 25/04/14 Digesta ΡΕΝΑ Φωτοστοιχειοθεσία Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 ΤΗΛ FAX

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ.Π.Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ" ΚΑΚΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Α.Μ. 0611

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * Γεώργιος Σαμόλαδος Μ.Δ.Ε Νομικής Σχολής ΔΠΘ - Δικηγόρος Α. Από τη Σύμβαση της Βιέννης στο νέο ελληνικό δίκαιο της πώλησης Ι. Εισαγωγή Αν το δίκαιο των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φορολογική ευθύνη διοικητών εταιρειών για χρέη της εταιρείας προς το Δηµόσιο Ειδικότερα η περίπτωση των µέτρων για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της (- Η ^ > 3 μ -m Αριθμός 252/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη που ορίσθηκε υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της Γ ραμματέως ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Digesta 2004 Διάλογος με τη Νομολογία 503 ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Ι. Είναι παράνομη η εφάπαξ επιβάρυνση σε ποσοστό 1% επί του ποσού του κάθε δανείου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α` Άρθρο 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΜΕΡΟΣ Α` Άρθρο 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3816 ΦΕΚ Α 6/26.01.2010 Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισήγησης

Περιεχόμενα Εισήγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Συμβάσεις Μελετών ημοσίων Έργων και Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. ΙΙ.- ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦ. ΙΙ.- ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΦ. ΙΙ.- ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ασφάλιση αυτή καθ'εαυτήν αποκτά νόημα αλλά και νομική υπόσταση από τότε που μπορεί να μετρηθεί με βάση τη μονάδα μέτρησής της. Α. Μονάδα μέτρησης. Το ΙΚΑ για λόγους που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαχρονικού δικαίου. στο Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο. [Φοροδιαφυγή & Χρέη προς το Δημόσιο]

Θέματα διαχρονικού δικαίου. στο Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο. [Φοροδιαφυγή & Χρέη προς το Δημόσιο] ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο μάθημα των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 1 Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 Θεοδώρα Τσοτσορού Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

4. Οι γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών Βιβλιογραφία

4. Οι γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών Βιβλιογραφία ΑΡΘΡΟ 2 Ν. 2251/1994 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ µερικώς ανίσχυρη οποιαδήποτε εθνική ρύθµιση (άρα και εκείνη του άρθρου 332 παρ. 2 εδ. β ΑΚ), στο µέτρο που αυτή αποστερεί από τον καταναλωτή την ελευθερία να προδιατυπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμού της ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμού της ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμού της ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2009 Ομάδα Εργασίας Πρόεδρος : Δημήτριος Αθ. Μπούρλος Μέλη : Γεώργιος Ψηλός Αικατερίνη Γραμματίκα Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 25 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. 4 Νοεμβρίου 2009

Executive Summary. 4 Νοεμβρίου 2009 Παρατηρήσεις της ΕΕΤ επί της πρότασης σχεδίου νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας: «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών» 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα