ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN"

Transcript

1 Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία Κωδικός προϊόντος Εσωτ. Αρ. STYCCOBOND F81 RESIN F3676 SBF81R/ Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προσδιοριζόμενες χρήσεις Αντενδεικνυόμενες χρήσεις Component of Epoxy Resin adhesive. Δεν προσδιορίζονται αντενδεικνυόμενες ειδικές χρήσεις Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Προμηθευτής F.Ball and Co. Ltd. Churnetside Business Park, Station Road, Cheddleton, Leek, Staffordshire. ST13 7RS Tel: Mon-Fri 8.30am-5.00pm (Exc Bank Holidays) Fax: E.mail: 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ταξινόμηση (1999/45/ΕOΚ) Φυσικοί και χημικοί κίνδυνοι Για τον άνθρωπο Για το περιβάλλον Xi;R36/38. R43. N;R51/53. Δεν είναι ταξινομημένο. Ερεθ. Δέρμ. 2 - H315;Οφθαλμ. Ερεθ. 2 - H319;Ευαισθ. Δέρμ. 1 - H317 Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2 - H411 Το πλήρες κείμενο όλων των φράσεων R (επισήμανσης κινδύνων) και των δηλώσεων επικινδυνότητας βρίσκεται στην ενότητα 16 Για τον άνθρωπο Το υγρό ερεθίζει τα μάτια και δέρμα. Risk of sensitisation by skin contact Για το περιβάλλον Το προϊόν περιέχει µια επιβλαβή για τoυς υδρόβιoυς oργαvισµoύς ovσία πoυ µπoρεί vα πρoκαλέσει µακρoπρόθεσµες δυσμενείς επιπτώσεις στo υδάτιvo περιβάλλov Στοιχεία επισήμανσης Περιέχει BISPHENOL TYPE F EPOXY RESIN μονο[(c12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο] παράγωγα οξιρανίου Προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-α-(επιχλωρυδρίνη) ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1272/ / 8

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΛΈΞΗ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΩΝ Προειδοποίηση H315 H317 H319 H411 P273 P280 P264 STYCCOBOND F81 RESIN Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Αποφεύγετε να το ελευθερώνετε στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Πλένετε το μολυσμένο δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό. P ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη. P501 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ P313 Συμπληρωματικές πληροφορίες στην ετικέτα 2.3. Άλλοι κίνδυνοι EUH205 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. ΤΜΗΜΑ 3: ΣΎΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ 3.2. Μείγματα BISPHENOL TYPE F EPOXY RESIN 10-30% Αριθμός CAS: Aριθμός ΕΚ: Ερεθ. Δέρμ. 2 - H315 Οφθαλμ. Ερεθ. 2 - H319 Ευαισθ. Δέρμ. 1 - H317 Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2 - H411 Ταξινόμηση (67/548/ΕOΚ) Xi;R36/38. N;R51/53. R43. POLYETHER MODIFIED TRISILOXANE % Αριθμός CAS: Aριθμός ΕΚ: Οξεία Τοξ. 4 - H332 Οφθαλμ. Ερεθ. 2 - H319 Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2 - H411 Ταξινόμηση (67/548/ΕOΚ) Xn;R20. Xi;R36. N;R51/53. μονο[(c12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο] παράγωγα οξιρανίου 1-10% Αριθμός CAS: Aριθμός ΕΚ: ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗΣ: Ερεθ. Δέρμ. 2 - H315 Ευαισθ. Δέρμ. 1 - H317 Ταξινόμηση (67/548/ΕOΚ) R43 Xi;R38 2 / 8

3 Προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-α-(επιχλωρυδρίνη) 30-60% Αριθμός CAS: Aριθμός ΕΚ: ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗΣ: Ερεθ. Δέρμ. 2 - H315 Οφθαλμ. Ερεθ. 2 - H319 Ευαισθ. Δέρμ. 1 - H317 Υδάτ. Περ. Χρόν. Τοξ. 2 - H411 Ταξινόμηση (67/548/ΕOΚ) R43 Xi;R36/38 N;R51/53 Το πλήρες κείμενο όλων των φράσεων R (επισήμανσης κινδύνων) και των δηλώσεων επικινδυνότητας βρίσκεται στην ενότητα 16 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Epoxy resin blend. ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές πληροφορίες Απομακρύνετε το άτομο που έχει προσβληθεί από την πηγή μόλυνσης. Εισπνοή Μετακινήστε αμέσως το εκτεθειμένο άτομο σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει. Kατάπoση Ξεπλύνετε καλά το στόμα. Πιείτε άφθονο νερό. Nα μην προκληθεί εμετός. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό! Επαφή με το δέρμα Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε το δέρμα με νερό και σαπούνι. Λάβετε ιατρική φροντίδα αν ο ερεθισμός επιμένει και μετά το πλύσιμο. Επαφή με τα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε γιατρό Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες Γενικές πληροφορίες Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων που περιγράφονται ποικίλει ανάλογα με το ποσοστό συγκέντρωσης και το χρονικό διάστημα έκθεσης. Εισπνοή Η πρόκληση αυτού του συμπτώματος είναι απίθανη, αλλά ενδέχεται να προκληθούν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της κατάποσης. Kατάπoση Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης. Επαφή με το δέρμα Ερεθισμός του δέρματος. Επαφή με τα μάτια Ερεθίζει και μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και πόνο Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Εφαρμόζετε συμπτωματική θεραπεία. ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Μέσα πυρόσβεσης Για τηv πυρόσβεση χρησιμoπoιείται αφρός, αvθρακικό oξύ ή σκόvη. Να μη χρησιμοποιείται πίδακας νερού για την πυρόσβεση καθώς με αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί η φωτιά. Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Να μη χρησιμοποιείται πίδακας νερού για την πυρόσβεση καθώς με αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί η φωτιά Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Επικίνδυνα προϊόντα καύσης Σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι δυνατόν να σχηματιστούν τοξικά αέρια (CO, CO2, NOx). ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗΣ Δεν έχουν σημειωθεί ασυνήθιστοι κίνδυνοι φωτιάς ή έκρηξης. Eιδικoί κίνδυνοι Τοξικά αέρια/αναθυμιάσεις/ατμοί από: Οξείδια: Ανθρακας. Αζωτο. 3 / 8

4 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να χρησιμοποιείται αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτική ενδυμασία. ΤΜΗΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Να παρέχεται επαρκής αερισμός. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια, γυαλιά και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην επιτρέψετε την εισροή στην αποχέτευση, στους υπονόμους ή στα υδατορεύματα. Αποφύγετε την απόρριψή του στο έδαφος. Contain spillages with sand, earth or any suitable absorbent material Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Απορροφήστε με άμμο ή άλλο αδρανές απορροφητικό υλικό. Collect spillage in containers, seal securely and deliver for disposal as hazardous waste Παραπομπή σε άλλα τμήματα Για προσωπική προστασία, βλέπε σημείο 8. Βλέπε το σημείο 11 για επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά κινδύνους για την υγεία. Για την διάθεση αποβλήτων, βλέπε σημείο 13. ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Να παρέχεται καλός αερισμός. Ακολουθείτε καλή πρακτική χημικής καθαριότητας. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Διατηρείται χωριστά από τρόφιμα, ζωοτροφές, λιπάσματα και άλλα ευπαθή υλικά. Να φυλάσσεται στο κλειστό αρχικό δοχείο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 C και 30 C. Να φυλάσσεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Οι προσδιοριζόμενες χρήσεις αυτού του προϊόντος αναφέρονται λεπτομερώς στην Ενότητα 1.2. ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ 8.1. Παράμετροι ελέγχου 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Όρους της διαδικασίας Πρέπει να υπάρχει ντους ματιών. Τεχνικά μέτρα Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος γενικός και τοπικός απαγωγός αερίων. Αναπνευστική συσκευή In case of inadequate ventilation use a respirator suitable for organic vapours. Consult respirator manufacturer for specific advice. Προστασία των χεριών Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια εάν υπάρχει κίνδυνος άμεσης επαφής ή πιτσιλίσματος. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly. Προστασία των ματιών If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φοράτε κατάλληλα ενδύματα για προστασία από πιτσίλισμα και μόλυνση. Μέτρα υγιεινής Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό εάν το δέρμα έχει μολυνθεί. Πλύνετε τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Προσωπική προστασία Always check applicability with your supplier of protective equipment. Προστασία του δέρματος Φοράτε ποδιά ή προστατευτική ενδυμασία σε περίπτωση πιτσιλισμάτων. 4 / 8

5 Ελεγχοι περιβαλλοντικησ εκθεσησ STYCCOBOND F81 RESIN Χειρίζεστε τα κατάλοιπα και τους κενούς περιέκτες ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές διατάξεις. ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Oψn ΧΡΩΜΑ Οσμή Σχετική πυκνότητα ΤΙΜΗ ph, ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ Ιξωδεσ Σημείο φλέξεως ( C) Πάστα Κίτρινο. Eλαφρά οσμή. Αρωματικό degc N/A 2160 approx 20 degc N/A 9.2. Άλλες πληροφορίες Κανένα. ΠΤΗΤΙΚΟ ΣΕ ΟΓΚΟ (%) N/A ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ Δραστικότητα Αντίδραση με: Οξέα. Ισχυρά αλκάλια. Ισχυρές οξειδωτικές ουσίες Χημική σταθερότητα Σταθερό σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ Δεν αφορά Συνθήκες προς αποφυγήν Considerable exothermic reaction can occur when mixed with epoxide hardeners Μη συμβατά υλικά ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ Ισχυρά οξέα. Ισχυρά αλκάλια. Ισχυρές οξειδωτικές ουσίες Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Σε περίπτωση πυρκαγιάς παράγovται τοξικά αέρια (CO, CO2, NOx). ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Γενικές πληροφορίες Δεν αναφέρονται ειδικές προειδοποιήσεις σχετικά με την υγεία. Εισπνοή May cause some discomfort in poorly ventilated areas. Kατάπoση Ερεθιστικό. Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, στομαχόπονο και εμετό. Επαφή με το δέρμα Παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Επαφή με τα μάτια Ερεθίζει τα μάτια. 5 / 8

6 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ερεθίζει το δέρμα. Ερεθίζει τα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. ΟΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Επαφή με το δέρμα και/ή τα μάτια. ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΧΟΙ Μάτια Δέρμα ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Ερεθισμός του δέρματος. Ερεθισμός των ματιών και των βλεννογόνων. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Προϋπάρχοντα οφθαλμικά προβλήματα. Διαταραχές του δέρματος και αλλεργίες. Τοξικολογικά δεδομένα σχετικά με τα συστατικά. Προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-α-(επιχλωρυδρίνη) (CAS: ) Οξεία τοξικότητα: Οξεία τοξικότητα (Από του στόματος LD50) > 2000 mg/kg Επίμυς Οξεία τοξικότητα (Δια του δέρματος LD50) > 2000 mg/kg Επίμυς μονο[(c12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο] παράγωγα οξιρανίου (CAS: ) Οξεία τοξικότητα: Οξεία τοξικότητα (Από του στόματος LD50) mg/kg Επίμυς ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Oικοτοξικότητα POLYETHER MODIFIED TRISILOXANE (CAS: ) BISPHENOL TYPE F EPOXY RESIN (CAS: ) The product should not be allowed to enter drains, sewers or watercourses. Το προϊόν περιέχει µια επιβλαβή για τoυς υδρόβιoυς oργαvισµoύς ovσία πoυ µπoρεί vα πρoκαλέσει µακρoπρόθεσµες δυσμενείς επιπτώσεις στo υδάτιvo περιβάλλov Τοξικότητα Not available Οικολογικά δεδομένα σχετικά με τα συστατικά. Προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-α-(επιχλωρυδρίνη) (CAS: ) Οξεία τοξικότητα - Ψάρια LC50 96 ώρες 1.3 mg/l Onchorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) Οξεία τοξικότητα - Υδρόβια ασπόνδυλα EC50 48 ώρες 2.1 mg/l Daphnia magna Οξεία τοξικότητα - Υδρόβια φυτά 72 ώρες > 11 mg/l Φύκη γλυκού νερού Οξεία τοξικότητα - Μικροοργανισμοί EC50 3 ώρες > 100 mg/l Ενεργοποιημένη ιλύς μονο[(c12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο] παράγωγα οξιρανίου (CAS: ) Οξεία τοξικότητα - Ψάρια LC50 96 ώρες > 1800 Leuciscus idus (Τσιρώνι) Οξεία τοξικότητα - Υδρόβια ασπόνδυλα EC50 48 ώρες 844 mg/l Daphnia magna Οξεία τοξικότητα - Μικροοργανισμοί EC50 > 100 mg/l Ενεργοποιημένη ιλύς Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Aποικοδόμηση Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την βιοαποικοδομησιμότητα του προϊόντος. 6 / 8

7 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Βιοσυσσωρευτικό δυναμικό Δεv υπάρχoυv διαθέσιµα στoιχεία σχετικά µε τη βιoσυσσώρευση Κινητικότητα στο έδαφος Kιvητικότητα: Το προϊόν δεν είναι πτητικό Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Δεν έχει ταξινομηθεί ως ΑΒΤ ή αααβ σύμφωνα με τα τρέχοντα κριτήρια της Ε.Ε Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν είναι γνωστό. ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΡΡΙΨΗ Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Small quantities of product may be treated with an equivalent quantity of product hardener, allowed to cure and disposed of as low hazard waste. Large quantities should be disposed of via licensed waste operators to an approved incineration unit. Product containers must not be re-used without commercial cleaning. ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Hazardous Waste Codes: Product: * ; Contaminated empty container * ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ Αριθμός ΟΗΕ Αριθμός UN (ADR/RID/ADN) 3082 Αριθμός UN (IMDG) 3082 Αριθμός UN (ICAO) Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Κατάλληλη ονομασία αποστολής ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ), POLYETHER MODIFIED TRISILOXANE) Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά ADR/RID/ADN Κλαση 9 ADR/RID/ADN Κλαση Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη. ADR ΑΡ. ΕΤΙΚΕΤΑΣ 9 IMDG ΚΛΑΣΗ 9 ICAO Κλαση/Division 9 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS Ομάδα συσκευασίας ADR/RID/ADN Ομάδα συσκευασίας III IMDG Ομάδα συσκευασίας ICAO Ομάδα συσκευασίας III III Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Ουσία επικίνδυνη για το περιβάλλον/θαλασσιοσ Ρυποσ 7 / 8

8 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη EMS ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ F-A, S-F 3Z ΑΡ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ADR) 90 Κωδικός περιορισμού διέλευσης από σήραγγα (E) Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Άδειες (Τίτλος VII του Κανονισμού 1907/2006) Για αυτό το προϊόν δεν έχει παρατεθεί καμία συγκεκριμένη άδεια. Περιορισμοί (Τίτλος VIII του Κανονισμού 1907/2006) Για αυτό το προϊόν δεν έχει παρατεθεί κανένας περιορισμός χρήσης Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Γενικές πληροφορίες F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Health and Safety Executive Guidance Note EH40 (amended annually). Workplace Exposure Limits. ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ GHS version Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Εγκεκριμένο. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛHΡΕΙΣ R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται. R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. R36 Ερεθίζει τα μάτια. R38 Ερεθίζει το δέρμα. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Οι παρούσες πληροφορίες αφορούν μόνο το υλικό στο οποίο αναφέρονται και δεν ισχύουν για αυτό το υλικό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη διεργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η επιχείρηση αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και αξιόπιστες κατά την ημερομηνία που αναφέρεται. Όμως δεν υπάρχει εγγύηση για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητά τους. Είναι στην ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί όσον αφορά την καταλληλότητα αυτών των οδηγιών για τη συγκεκριμένη χρήση. 8 / 8

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 &  . 150 Syngenta 176 71 -  TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1.  2. 3.  e-mail)  4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr

Δια μέσου της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε. Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι a.toutoutzidakis@yahoo.gr ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 03-204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3665/59468 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Έναρξη χρήσης 4 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Φόρτιση του

Διαβάστε περισσότερα