STARTER NUTRIVANT ME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME"

Transcript

1 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:, το προϊόν είναι παρασκεύασµα TE Ανόργανα άλατα Λίπασµα για διαφυλλική λίπανση Agro-Vant Ltd. Kreitzer str., Yanek House P.O.Box Beer-Sheva 80000, Israel Tηλ.: Fax.: Σύσταση / στοιχεία για τα συστατικά Πρωτες ύλες Χηµικός τύπος % EC CAS ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ουρία χαµηλής (NH2)2CO 25.4% διουρίας Φωσφορικο KH2PO4 71% µονοκαλιο Σιδηρος Fe-EDTA 0.62% ει εν υπαρχ εν υπαρχει εν υπαρχει Μαγγανιο Mn-EDTA 0.30% εν υπαρχει εν υπαρχει εν υπαρχει Ψευδαργυρος Zn-EDTA 0.13% εν υπαρχει εν υπαρχει εν υπαρχει Χαλκος Cu-EDTA 0.033% εν υπαρχει εν υπαρχει εν υπαρχει Μολυβδαινικο αµµωνιο (NH4)6Mo7O24*4H2O 0.009% εν υπαρχει εν υπαρχει εν υπαρχει Αλλα συστατικα εν υπαρχει εν υπαρχει εν υπαρχει εν υπαρχει Επικίνδυνα συστατικά: κανένα

2 3. Προσδιορισµός των κινδύνων εν είναι γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Τα λιπάσµατα είναι ακίνδυνα προϊόντα όταν γίνεται σωστός χειρισµός τους. Παρόλα αυτά πρέπει να σηµειωθούν τα ακόλουθα: Επαφή µε τα µάτια: µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό Επαφή µε το δέρµα: µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό Κατάποση: µικρές ποσότητες είναι απίθανο να προκαλέσουν τοξικά συµπτώµατα. Μεγάλες ποσότητες µπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα. Παρατεταµένη έκθεση σε µικρές ποσότητες µπορεί να προκαλέσει αναιµία, µεθααιµογλοβινική αναιµία και νεφρίτιδα. Εισπνοή: Υψηλή συγκέντρωση σκόνης µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της µύτης και της άνω αναπνευστικής οδού µε συµπτώµατα όπως βήχας και πονόλαιµος. Χρόνιες επιδράσεις: εν είναι γνωστές αρνητικές επιπτώσεις. Προϊόντα φωτιάς και θερµικής διάσπασης: Εισπνοή ατµών από θερµική διάσπαση µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό και διαβρωτικές επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστηµα. Επιδράσεις στους πνεύµονες ενδέχεται να καθυστερήσουν. 4. Πρώτες βοήθειες Επαφή µε τα µάτια Επαφή µε το δέρµα Εισπνοή Κατάποση Κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, ξεπλύνετε τα µάτια µε τρεχούµενο νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά. Ζητείστε αµέσως ιατρική συµβουλή. Αποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε το δέρµα µε ήπιο σαπούνι και αρκετό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα χρησιµοποιήσετε ξανά. Ζητείστε ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής σκόνης ή ατµών από θερµασµένο προϊόν, αποµακρύνετε το άτοµο αµέσως, µεταφέρετε το σε ανοικτό χώρο και βεβαιωθείτε ότι αναπνέει. Εάν αναπνέει δύσκολα, χορηγείστε οξυγόνο ή κάνετε τεχνητή αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συµβουλή άµεσα. Ξεπλύνετε το στόµα καλά µε άφθονο νερό και χορηγήστε νερό. Ζητήστε ιατρική συµβουλή άµεσα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ µην δίνετε σε αναίσθητο άτοµο οτιδήποτε για πόση.

3 5. Μέτρα για την καταπολέµηση πυρκαγιάς Μέσα πυρόσβεσης ιαδικασία πυρόσβεσης Ασυνήθιστοι κίνδυνοι φωτιάς και εκρήξεων Χρησιµοποιείστε κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης ανάλογα µε τις συνθήκες της φωτιάς. Καλέστε την πυροσβεστική υπηρεσία. Αποφύγετε την εισπνοή καπνών καθώς µπορεί να είναι τοξικοί. Να στέκεστε αντίθετα από την κατεύθυνση της φωτιάς. Σε κλειστούς χώρους προµηθεύεστε τους πυροσβέστες µε κατάλληλη ατοµική αναπνευστική συσκευή σε θετική πίεση και µε πλήρη προστατευτικό ρουχισµό. Χρησιµοποιείστε άφθονο νερό. Εµποδίστε τυχόν διαλυµένο ή λειωµένο λίπασµα να πέσει σε φρεάτια ή πηγές νερού. Απελευθερώνει σε συνθήκες φωτιάς τοξικούς καπνούς PO x, ΝΗ 3, NO x και CO Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης Ατοµική πρόληψη Μετά τη διαρροή /έκλυση Φορέστε συσκευή τεχνητής αναπνοής, γυαλιά, λαστιχένια γάντια και µπότες. Οποιαδήποτε έκλυση λιπάσµατος θα πρέπει να καθαρίζεται καλά και να τοποθετείται σε ένα καθαρό δοχείο µε σήµανση για χρήση ή ασφαλή απόρριψη σε κατάλληλο χώρο. Πρέπει να αποφεύγεται η ρύπανση φρεατίων και πηγών νερού. 7. Χειρισµός και αποθήκευση Αποφύγετε τη δηµιουργία υπερβολικής σκόνης. Αποφύγετε την Χειρισµός επαφή µε µη συµβατά υλικά. Αποφύγετε κάθε περιττή έκθεση στον αέρα για µην απορροφηθεί υγρασία. Κατά το χειρισµό του προϊόντος αποφύγετε την επαφή του µε το σώµα και χρησιµοποιείστε κατάλληλα προστατευτικά. Αποθήκευση Αποθηκεύστε σε ξηρό, καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από µη συµβατά υλικά (βλέπε "υλικά για αποφυγή"). Στο ύπαιθρο βεβαιωθείτε ότι το λίπασµα δεν αποθηκεύεται στον ήλιο για αποφυγή φυσικής αποδόµησης λόγω θερµότητας.

4 8. Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατοµική προστασία Όρια έκθεσης: TLV -TWA Μη καθορισµένα ACGIH προτεινόµενη τιµή για εισπνεόµενα σωµατίδια (ολική σκόνη): 10 mg/m 3. Αναγκαίος εξαερισµός: Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας: Προστασία αναπνοής Γάντια Προστασία για τα µάτια Άλλα Μέτρα υγιεινής σε βιοµηχανίες 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες Εµφάνιση ph Σηµείο τήξης Σηµείο βρασµού Τάση ατµών Σχετική τάση ατµών (αέρας=1) Σηµείο ανάφλεξης Όρια ανάφλεξης /έκρηξης Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης Καλός γενικός αερισµός. Εγκεκριµένη αναπνευστική µηχανή Προστατευτικά γάντια Χρησιµοποιείστε γυαλιά κατάλληλα για χηµικά Ρούχα που να καλύπτουν το σώµα και µπότες. Πρέπει να υπάρχει ντους ασφαλείας. Να µην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε παρά µόνο µετά το µπάνιο και την αλλαγή ρούχων. Λευκή Σκόνη υπό κανονικές συνθήκες Ειδικό βάρος 1,2-1,3 ιαλυτότητα σε άλλους διαλύτες ιαλυτότητα στο νερό Θερµική αποδόµηση Μη διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες Πλήρως διαλυτό

5 10. Σταθερότητα και αντιδρασιµότητα Σταθερότητα Υλικά για αποφυγή Συνθήκες προς αποφυγή Επικίνδυνες αντιδράσεις / προϊόντα αποδόµησης Επικίνδυνος πολυµερισµός Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. Ισχυρά οξειδωτικά, αργίλιο, φώσφορος, διαζωµεθάνιο, νερό και υψηλή υγρασία. Πηγές θερµότητας και φωτιάς. εν είναι γνωστά εν είναι πιθανός. 11. Τοξικολογικά στοιχεία Οξεία τοξικότητα από το στόµα, σε ποντίκια (LD 50 ) >2000 mg/kg για όλα τα συστατικά του προϊόντος 12. Οικολογικά στοιχεία Κινητικότητα Τα φωσφορικά, είτε υδατο- είτε κιτρο- διαλυτά, µετακινούνται στο έδαφος µόνο σε µικρές αποστάσεις και µετά ακινητοποιούνται. Τα διαλυµένα ιόντα K + στο εδαφικό διάλυµα απορροφώνται από την άργιλο. Μόνο σε ελαφρά εδάφη, χωρίς άργιλο, µπορεί να υπάρχει έκπλυση καλίου. Παραµονή/Αποικοδόµηση Το άζωτο ακολουθεί το φυσικό κύκλο νιτροποίησης/ απονιτροποίησης για την παραγωγή αζώτου ή οξειδίων του αζώτου. Ο φώσφορος µετατρέπεται σε φωσφορικά ασβεστίου ή σιδήρου/ αργιλίου ή ενσωµατώνεται στην οργανική ουσία του εδάφους. Το κάλιο απορροφάται κυρίως από τα αργιλικά ορυκτά και µερικό παραµένει ως K + στο εδαφικό διάλυµα.. Βιοσυσσώρευση Τα συστατικά του προϊόντος δεν συσσωρεύονται στο περιβάλλον. Οικοτοξικότητα Μη διαθέσιµη 13. Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση (εξάλειψη) Απόρριψη αποβλήτων ιάθεση σαν λίπασµα ή, ανάλογα µε το βαθµό ρύπανσης, σε ειδική εγκατάσταση αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανόνες. Απαγορεύεται η απόρριψη σε πηγές νερού και φρεάτια.

6 Απόρριψη συσκευασιών Μην καίτε τις άδειες συσκευασίες. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι τοπικοί περιβαλλοντικοί κανονισµοί. 14. Στοιχεία σχετικά µε την µεταφορά UN No. IMO-IMDG code ICAO/IATA RID/ADR US DOT 15. Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ Η.Π.Α. Όλα τα συστατικά αναφέρονται στο EINECS Περιορισµοί από την Οδηγία για την ποιότητα του πόσιµου νερού 80/778/EEC. Κάλιο: ενδεικτικό επίπεδο 10 mg/kg max. Αποδεκτή συγκέντρωση: 12 mg/l. Περιλαµβάνεται στο Καταστατικό Σχέδιο 6 (Release into Land: Prescribed Substances) No. 472, Όλα τα συστατικά αναφέρονται στον κατάλογο EPA TSCA 16. Άλλα στοιχεία Παρόλο που οι πληροφορίες και οι συστάσεις που παρατίθενται στο παρόν παρουσιάζονται καλόπιστα και θεωρούνται σωστές από αυτή την ηµεροµηνία και στο εξής, η Agro-Vant Ltd δεν διατυπώνει εγγύηση για την πληρότητα ή την ακρίβεια αυτών. Οι πληροφορίες παρέχονται υπό τον όρο ότι τα άτοµα που τις λαµβάνουν θα καθορίσουν µόνα τους την ασφάλεια και την καταλληλότητα τους πριν τη χρήση. Σε καµία περίπτωση η Agro-Vant Ltd δεν φέρει ευθύνη για καταστροφές οιαδήποτε τύπου που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος ή τις πληροφορίες που δίδονται. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΕΞΕΦΡΑΣΜΕΝΗ ΕΙΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑΣ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝ Ι ΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ηµιουργήθηκε από τον αρµόδιο για την ασφάλεια και το περιβάλλον (HSE)

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Γενικά Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (αγγλικά: Polychlorinated Biphenyls

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 &  . 150 Syngenta 176 71 -  TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1.  2. 3.  e-mail)  4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ Η ΣΕ ΝΕΟ ΜΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα