Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:"

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Διαδικασίες Π.Α 5 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α 10 Οδηγοί Π.Α 16 Επιστημονικός Υπεύθυνος 17 Επόπτης Τμήματος 20 Επιβλέπων Φορέα 23 Ασκούμενος Σπουδαστής 26 Διαγράμματα Ενεργειών 29 Επιστημονικός Υπεύθυνος 30 Επόπτης Τμήματος 31 Επιβλέπων Φορέα 32 Ασκούμενος Σπουδαστής 33 Περιγραφή Εντύπων Π.Α 34 Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες 35 Β. Έναρξη Ένταξη 40 Γ. Εποπτεία Π.Α 53 Δ. Περάτωση Π.Α 63 Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α 67 ΣΤ. Κλείσιμο Προγράμματος Π.Α 70 Έντυπα Πρακτικής Άσκησης 73 Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες 74 Β. Έναρξη Ένταξη 78 Γ. Εποπτεία Π.Α 89 Δ. Περάτωση Π.Α 104 Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α 108 ΣΤ. Κλείσιμο Προγράμματος Π.Α 110 Έντυπα Επιτροπής Εκπάιδευσης & Ερευνών (Ε.Ε.Ε) 112 Έντυπα Βεβαιώσεων 114 Έντυπα Διοικητικά 116 Έντυπα Μισθοδοσίας 121 Έντυπα Οικονομικά 128 Έντυπα Πρακτικών Επιτροπών 131 Έντυπα Συνοδευτικά Συμπληρωματικά 134 Έντυπα Δηλώσεων 140 Συμβάσεις 144 2

3 Εισαγωγή Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης συνδέεται με τον ειδικό ρόλο των ΤΕΙ, ως ιδρυμάτων με κατεύθυνση την εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων και τη διάδοση της Τεχνολογίας. Μέσα από το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης γίνεται σύνδεση θεωρίας και πράξης, εκπαίδευσης και παραγωγής. Η σύνδεση αυτή των σπουδαστών και των ιδρυμάτων με τις συνθήκες και τα προβλήματα της παραγωγής και της αγοράς εργασίας γενικότερα αποδίδει αμοιβαία θετικά αποτελέσματα και λειτουργεί με τρόπο ώστε η εκπαίδευση να παρέχει γνώσεις με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής. Στο τρέχον επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας γίνεται προσπάθεια για βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, τη δημιουργία και ενίσχυση ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού εξεύρεσης φορέων υποδοχής και θέσεων Πρακτικής Άσκησης συναφών με το γνωστικό αντικείμενο των ασκουμένων, καθώς και τη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: 1. Η απλοποίηση και συστηματοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης. 2. Η ηλεκτρονική υποστήριξη του προγράμματος μέσω κεντρικών δικτυακών τόπων. 3. Η έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση των σπουδαστών για τις απαιτούμενες διαδικασίες προετοιμασίας και υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. 4. Η καθιέρωση μίας συστηματικότερης μεθόδου παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους. 5. Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για παροχή θέσεων Πρακτικής Άσκησης. 6. Η καθιέρωση επιπλέον κριτηρίων επιλογής των ασκουμένων. 3

4 7. Δικτυακός Τόπος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και ένταξή του το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ. 8. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων για την εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης Συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων για την παρακολούθηση / αξιολόγηση. 9. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων για την επιλογή των σπουδαστών για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. 10. Συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης 11. Άμεση επικοινωνία σπουδαστή εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης Στα πλαίσια της υλοποίησης των παραπάνω δράσεων εντάσσεται και ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης. Περιλαμβάνει μια λεπτομερή και συστηματική καταγραφή και περιγραφή όλων των διαδικασιών και εντύπων, καθώς και της ροής πληροφοριών, που είναι απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Αποτελεί δε, έναν πολύ χρήσιμο μπουσούλα για τη σωστή υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η δομή του Οδηγού Πρακτικής Άσκησης είναι η ακόλουθη: Διαδικασίες Π.Α Οδηγοί Π.Α Διαγράμματα Ενεργειών Περιγραφή Εντύπων Έντυπα Π.Α 4

5 Διαδικασίες Π.Α Στην ενότητα αυτή περιγράφονται με λεπτομερή και συστηματικό τρόπο οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Οι παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης της Π.Α διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Άμεσοι Παράγοντες Είναι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν άμεσα, με τον ένα ή άλλο τρόπο, στην πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Τα πρόσωπα αυτά είναι: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α του Τμήματος Είναι το μέλος Ε.Π που έχει ορισθεί από το Τμήμα για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Οι ενέργειες, με τις οποίες είναι επιφορτισμένος για την υλοποίηση της Π.Α, καθορίζονται από το ακόλουθο πλαίσιο: Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης κάθε έτους. Φροντίζει για τη σύνταξη του Προφίλ Τμήματος το αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης κάθε θέσης Π.Α. Είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη των επιδοτουμένων θέσεων Π.Α και τη διαχείριση των αιτήσεων, καθώς και για την αξιολόγηση και τοποθέτηση των υποψηφίων για ένταξη Σπουδαστών. Καταρτίζει τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Φορέων, καθώς και τον Πίνακα Εποπτών Επιβλεπόντων ανά περίοδο. 5

6 Προβαίνει σε ειδικές δράσεις, για τους σπουδαστές ΑμΕΑ και εκείνους που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Εξωτερικό. Φροντίζει για την υπογραφή της Ειδική Σύμβαση Εργασίας από τα ενδιαφερόμενα μέλη και παραδίδει στο Σπουδαστή το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Φροντίζει για τη διαβίβαση και υπογραφή από το Φορέα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κώδικα Δεοντολογίας. Επικοινωνεί με τους Επόπτες του τμήματος και τους Επιβλέποντες των φορέων για παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων. Είναι υπεύθυνος για τη Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α, για κάθε σπουδαστή, στο τέλος της περιόδου. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πίνακα Αξιολόγησης Εποπτείας & Θέσης Π.Α, για κάθε περίοδο υλοποίησης Π.Α. Φροντίζει για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των Εντύπων Περάτωσης Π.Α για τις πληρωμές της περιόδου Π.Α, καθώς και των πληρωμών για το κλείσιμο του προγράμματος Π.Α. Ο Επόπτης Π.Α του Τμήματος Οι Επόπτες είναι μέλη Ε.Π που έχουν ορισθεί από το Τμήμα για την εποπτεία των Σπουδαστών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, στα πλαίσια του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Οι ενέργειες, με τις οποίες είναι επιφορτισμένος, κάθε Επόπτης, καθορίζονται από το ακόλουθο πλαίσιο: Συντάσσει με τον αντίστοιχο Επιβλέποντα του φορέα τον Οδηγό Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης, για κάθε θέση Π.Α. Είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ασκούμενο Σπουδαστή και τον Επιβλέποντα για την παρακολούθηση της πορείας της Π.Α. Πραγματοποιεί επιτόπιες εποπτείες. Συντάσσει Περιοδικές & Τελικές Εκθέσεις Αξιολόγησης Π.Α. 6

7 Καταγράφει τις τελικές παρατηρήσεις & εκτιμήσεις του στο Β.Π.Α. Φροντίζει για όλες τις ενέργειες περάτωσης της Π.Α, όπως: o Παραλαβή και καταγραφή Απόψεων Εκτιμήσεων στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. o Παραλαβή από το φορέα όλων των εντύπων περάτωσης της Π.Α. o Εισηγείται στην τριμελή επιτροπή του τμήματος, για τη Βεβαίωση Επιτυχούς Περάτωσης. o Συλλέγει όλα τα απαραίτητα έντυπα περάτωσης και τα διαβιβάζει στο Γ.Π.Α. o Συνδράμει στη σύνταξη του Πίνακα Αξιολόγησης Εποπτείας & Θέσης Π.Α. o Συνδράμει στη συλλογή στοιχείων για τις τελικές εκθέσεις & πληρωμές. Ο Επιβλέπων Π.Α του Φορέα Υποδοχής Οι Επιβλέποντες ορίζονται από το φορέα απασχόλησης, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, και επιβλέπουν τη σωστή υλοποίηση Π.Α των σπουδαστών, από πλευράς Φορέα στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Οι ενέργειες, με τις οποίες είναι επιφορτισμένος, κάθε Επιβλέπων, καθορίζονται από το ακόλουθο πλαίσιο: Φροντίζει για την υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας. Συντάσσει με τον αντίστοιχο Επόπτη του τμηματος τον Οδηγό Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης, για τη συγκεκριμένη θέση Π.Α. Φροντίζει για την έκδοση Βεβαίωσης Ασφάλισης Ασκουμένου από το φορέα απασχόλησης. Φροντίζει για την τήρηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας & Κώδικα Δεοντολογίας. Είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ασκούμενο Σπουδαστή για την παρακολούθηση της πορείας της Π.Α και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. 7

8 Καταγράφει, σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση, τις παρατηρήσειςεκτιμήσεις του στο Β.Π.Α. Συντάσσει Περιοδικές & Τελικές Εκθέσεις Αξιολόγησης Π.Α. Καταγράφει τις τελικές παρατηρήσεις & εκτιμήσεις του στο Β.Π.Α. Φροντίζει για όλες τις ενέργειες περάτωσης της Π.Α, όπως: o Συντάσσει τη Βεβαίωση Επιτυχούς Περάτωσης. o Συμπληρώνει και αποστέλλει στον Επόπτη τα Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης Π.Α. o Αποστέλλει στον Επόπτη όλα τα απαραίτητα έντυπα περάτωσης. o Συνδράμει στη συλλογή στοιχείων για τις τελικές εκθέσεις & πληρωμές. Ο Ασκούμενος Σπουδαστής Ως Ασκούμενοι Σπουδαστές αναφέρονται εκείνοι οι σπουδαστές οι οποίοι επιλέγονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσα από το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Οι ενέργειες, με τις οποίες είναι επιφορτισμένος, κάθε Σπουδαστής, καθορίζονται από το ακόλουθο πλαίσιο: Υποβάλλει Αίτηση Ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α και τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά. Συνυπογράφει την Ειδική Σύμβαση Εργασίας. Συμμετέχει μαζί με τον Επόπτη του τμήματος και τον αντίστοιχο Επιβλέποντα του φορέα στη σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης της θέσης Π.Α. Παραλαμβάνει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και καταγράφει σε καθημερινή βάση τις δραστηριότητές του. Επικοινωνεί καθημερινά με τον Επιβλέποντα του φορέα, αλλά και με τον Επόπτη του τμήματος, όταν χρειασθεί, για επίλυση τυχόν προβλημάτων. Συνεργάζεται με τον Επόπτη και τον Επιβλέποντα στις επιτόπιες εποπτείες. 8

9 Συντάσσει Περιοδικές & Τελικές Εκθέσεις Αξιολόγησης Π.Α. Καταγράφει τις τελικές παρατηρήσεις & εκτιμήσεις του στο Β.Π.Α. Φροντίζει για όλες τις ενέργειες περάτωσης της Π.Α, όπως: o Συμπληρώνει και αποστέλλει στον Επόπτη τα Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης Π.Α. o Αποστέλλει στον Επόπτη όλα τα απαραίτητα έντυπα περάτωσης. o Συνδράμει στη συλλογή στοιχείων για τις τελικές εκθέσεις & πληρωμές. Έμμεσοι Παράγοντες Είναι τα Τμήματα Υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και είναι τα ακόλουθα: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: Διαχειρίζεται τις διαδικασίες και πληροφορίες σε επίπεδο ιδρύματος. Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών: Επιφορτισμένη με την οικονομική πλευρά της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης Τμήμα: Μέσω του Προϊσταμένου εξασφαλίζει το νομότυπο της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. 9

10 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α Η διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: Προκαταρκτικές Ενέργειες Έναρξη Ένταξη Εποπτεία Π.Α Περάτωση Π.Α Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Η φάση αυτή περιγράφει τις προκαταρκτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, πριν από την έναρξη της κάθε περιόδου πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης. Οι ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος καταρτίζει και αποστέλλει στο ΓΠΑ τον Προγραμματισμό Προϋπολογισμό του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του τρέχοντος έτους (Έντυπο Χ6) [Ε.Υ]. 2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος φροντίζει για την κατάρτιση και την αποστολή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α) των ακόλουθων [Ε.Υ]: α. Προφίλ Τμήματος Περιγραφή (Έντυπο Τ0), όπου περιγράφονται αναλυτικά: το ιστορικό του τμήματος, η αποστολή του τμήματος, η δομή & οργάνωση του τμήματος και, τέλος, τα επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων του τμήματος. β. Δομημένο Προφίλ Τμήματος (Έντυπο Τ1), όπου υπάρχουν αναλυτικά τα αντικείμενα απασχόλησης των σπουδαστών που πραγματοποιούν Π.Α και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης του κάθε σπουδαστή. 10

11 Β. Έναρξη Ένταξη Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, τόσο για την έναρξη της κάθε περιόδου πραγματοποίησης Π.Α, όσο και για την αξιολόγηση και την ένταξη των υποψήφιων σπουδαστών στο επιδοτούμενο πρόγραμμα, καθώς και τον ορισμό των Εποπτών από πλευράς τμήματος και Επιβλεπόντων από πλευράς φορέα. Οι ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος ανακοινώνει τις επιδοτούμενες, από το ΕΣΠΑ, θέσεις πρακτικής άσκησης για την τρέχουσα περίοδο (Έντυπο Χ) [Ε.Υ]. 2. Ο Σπουδαστής, για να ενταχθεί στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α, προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση Ένταξης (Έντυπο Χ0) [Σπουδαστής], με τα ακόλουθα συνημμένα: β. Βεβαίωση Σπουδών για τη δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης [Μητρώο]+[Σπουδαστής]. γ. Εκκαθαριστικό Εφορίας [Σπουδαστής]. δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης[Σπουδαστής]. ε. Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής [Σπουδαστής] στ. Για την περίπτωση ανίατης ασθενείας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου [Σπουδαστής]. 3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος καταρτίζει ή ενημερώνει τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Φορέων (Έντυπο Χ7), οι οποίοι προσφέρουν θέσεις Π.Α στο επιδοτούμενο πρόγραμμα [Ε.Υ]. 4. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος: α. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των σπουδαστών, μαζί με συνημμένα δικαιολογητικά για την αξιολόγησή τους [Ε.Υ]. β. Με τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών της επιτροπής Π.Α, προβαίνει στην αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων σπουδαστών που θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα Π.Α (Έντυπο Χ3) [Ε.Υ]. Η αξιολόγηση βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: Κριτήρια Επίδοσης Οικονομικά Οικογενειακά Κοινωνικά Κριτήρια 11

12 Επικοινωνία Ατομικές Δεξιότητες / Ικανότητες γ. Συντάσσει Πρακτικό Ένταξης Τοποθέτησης σε θέσεις Π.Α των επιλεγέντων σπουδαστών με τους αντίστοιχους φορείς υποδοχής (Έντυπο Χ4) [Ε.Υ]. δ. Καταρτίζει τον Πίνακα Εποπτών Επιβλεπόντων ανά περίοδο (Έντυπο Χ5). Οι Επόπτες είναι μέλη ΕΠ, συνήθως του τμήματος, και εποπτεύουν τη σωστή υλοποίηση Π.Α των σπουδαστών, από πλευράς τμήματος [Ε.Υ]. Οι Επιβλέποντες ορίζονται από το φορέα απασχόλησης, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, και επιβλέπουν τη σωστή υλοποίηση Π.Α των σπουδαστών, από πλευράς Φορέα [Ε.Υ]+[Φορέας]. 5. Ο Σπουδαστής, μετά την ένταξή του στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α, προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Υπογεγραμμένη Ειδική Σύμβαση Εργασίας (Έντυπο Χ1) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]. β. Βεβαίωση Ασφάλισης του Φορέα απασχόλησης (Έντυπο Χ2) [Φορέας]+ [Σπουδαστής]. γ. Παραλαμβάνει από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Β.Π.Α) (Έντυπο Β.Π.Α) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]. 6. Ο Σπουδαστής συνεργάζεται με τον αντίστοιχο Επόπτη του τμήματος και τον Επιβλέποντα του φορέα για την σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης για κάθε θέση Π.Α (Έντυπο Τ2) [Σπουδαστής]+ [Επόπτης]+[Φορέας]. 7. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος φροντίζει για τη διαβίβαση και υπογραφή από το Φορέα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κώδικα Δεοντολογίας [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]. 8. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος αποστέλλει στο Γ.Π.Α, σε έντυπη και ηλεκτρονική (όπου είναι εφικτό) μορφή, όλα τα παραπάνω έντυπα και δικαιολογητικά [Ε.Υ]. Γ. Εποπτεία Π.Α Είναι μια σημαντική φάση, καθώς αφορά την σωστή και αδιάλειπτη εποπτεία της κάθε θέσης Π.Α, τόσο από πλευράς Επόπτη τμήματος, όσο και από πλευράς Επιβλέποντα φορέα. Στη φάση αυτή, εκφράζει τις απόψεις και εκτιμήσεις του και ο 12

13 απασχολούμενος Σπουδαστής, που είναι, εξάλλου, και το κεντρικό πρόσωπο της όλης διαδικασίας. 1. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Π.Α, πραγματοποιούνται τα ακόλουθα: α. Ο ασκούμενος Σπουδαστής, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα του φορέα, καταγράφει σε καθημερινή βάση τις δραστηριότητες, σχετικά με τα αντικείμενα απασχόλησης της θέσης Π.Α (Β.Π.Α) [Σπουδαστής]+[Επιβλέπων]. β. Ο Επόπτης του τμήματος πραγματοποιεί, τουλάχιστον, μία επιτόπια εποπτεία σε κάθε σπουδαστή που εποπτεύει (Έντυπο Τ10) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]. 2. Περί το μέσο της διάρκειας πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσονται οι Εκθέσεις Περιοδικής Αξιολόγησης, όπου καταγράφονται οι απόψεις και παρατηρήσεις από όλα τα συμμετέχοντα μέρη. Οι παραπάνω εκθέσεις συλλέγονται από τον Επόπτη του τμήματος [Επόπτης]: α. Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης του Επιβλέποντα του φορέα (Έντυπο Τ11) [Επιβλέπων]. β. Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης του Επόπτη του τμήματος (Έντυπο Τ12) [Επόπτης]. γ. Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης του Ασκούμενου Σπουδαστή (Έντυπο Τ13) [Σπουδαστής]. 3. Στο τέλος του εξαμήνου πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσονται οι Εκθέσεις Τελικής Αξιολόγησης, όπου καταγράφονται οι απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις για τη διαδικασία Π.Α από όλα τα συμμετέχοντα μέρη: α. Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης του Επιβλέποντα του φορέα (Έντυπο Τ14) [Επιβλέπων]. β. Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης του Επόπτη του τμήματος (Έντυπο Τ15) [Επόπτης]. γ. Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης του Ασκούμενου Σπουδαστή (Έντυπο Τ16) [Σπουδαστής]. 4. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος φροντίζει να επικοινωνεί με τους Επόπτες του τμήματος και τους Επιβλέποντες των φορέων για παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Ε.Υ]+[Επόπτης]+ [Επιβλέπων]. 13

14 Δ. Περάτωση Π.Α Είναι η φάση, κατά την οποία γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η συλλογή των στοιχείων, ώστε να περατωθεί επιτυχώς κάθε περίοδος πραγματοποίησης Π.Α. Με την περάτωση της Π.Α γίνονται τα ακόλουθα: 1. Ο φορέας, με ευθύνη του Επιβλέποντα συντάσσει τη Βεβαίωση Φορέα Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α και την αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος (Έντυπο Χ9) [Επιβλέπων]+[Επόπτης]. 2. Ο Σπουδαστής προσκομίζει στον Επόπτη του τμήματος το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, πλήρως συμπληρωμένο [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. 3. Ο Επόπτης συλλέγει όλες τις Εκθέσεις Περιοδικής & Τελικής Αξιολόγησης, τις Εκθέσεις Επιτόπιας Εποπτείας και τον Οδηγό Δραστηριοτήτων/ Αντικειμένων Απασχόλησης της συγκεκριμένης θέσης Π.Α [Επόπτης]. 4. Με εισήγηση του Επόπτη, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του τμήματος, συντάσσει τη Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α (Έντυπο Χ10) [Ε.Υ]+{Επόπτης]. 5. Όλα τα παραπάνω έντυπα διαβιβάζονται από τον Επόπτη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης [Επόπτης]. 6. Για την πληρωμή του ασκούμενου Σπουδαστή, του Επιβλέποντα και των εργοδοτικών εισφορών, υποβάλλονται στο Γ.Π.Α τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο (Έντυπο Τ50). Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Για την αξιολόγηση της εποπτείας και θέσης Π.Α, αλλά και της ικανοποίησης, από την πραγματοποίηση της Π.Α, των συμμετεχόντων μερών γίνονται τα ακόλουθα: 1. Ο Επόπτης του τμήματος τα συλλέγει τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ικανοποίησης και τα διαβιβάζει στο ΓΠΑ [Επόπτης]: α. Ερωτηματολόγιο 1Α: Αξιολόγηση Π.Α Σπουδαστής β. Ερωτηματολόγιο 2Α: Αξιολόγηση Π.Α Φορέας γ. Ερωτηματολόγιο 1Β: Αξιολόγηση Τμήματος Σπουδαστής δ. Ερωτηματολόγιο 1Α: Αξιολόγηση Τμήματος Φορέας 14

15 2. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την πραγματοποίηση της Π.Α, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του τμήματος συντάσσει τον Πίνακα Αξιολόγησης Εποπτείας & Θέσης Π.Α, για κάθε περίοδο υλοποίησης Π.Α (Έντυπο Τ20) [Ε.Υ]. ΣΤ. Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάθε τμήματος, με τη συνδρομή Εποπτών, Επιβλεπόντων και της Διοικητικής Υποστήριξης συλλέγει και διαβιβάζει στο Γ.Π.Α όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και τελικών εκθέσεων Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Διοικητική Υποστήριξη] +[Γ.Π.Α]. 15

16 Οδηγοί Π.Α Επιστημονικός Υπεύθυνος Επόπτης Τμήματος Επιβλέπων Φορέα Ασκούμενος Σπουδαστής 16

17 Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Επιστημονικός Υπεύθυνος Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι το μέλος Ε.Π που έχει ορισθεί από το Τμήμα για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες 1. Καταρτίζει και αποστέλλει στο Γ.Π.Α τον Προϋπολογισμό του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του τρέχοντος έτους (Έντυπο Χ6) [Ε.Υ]. 2. Φροντίζει για τη σύνταξη και την αποστολή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) των ακόλουθων [Ε.Υ]: α. Προφίλ Τμήματος Περιγραφή (Έντυπο Τ0). β. Δομημένο Προφίλ Τμήματος (Έντυπο Τ1), όπου υπάρχουν αναλυτικά τα αντικείμενα απασχόλησης των σπουδαστών που πραγματοποιούν Π.Α και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης του κάθε σπουδαστή [Ε.Υ]. Β. Έναρξη Ένταξη 1. Ανακοινώνει τις θέσεις πρακτικής άσκησης, που εντάσσονται στο επιδοτούμενο ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας, για την τρέχουσα περίοδο (Έντυπο Χ) [Ε.Υ]. 17

18 2. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των σπουδαστών, μαζί με συνημμένα δικαιολογητικά για την αξιολόγησή και την ένταξή τους (Έντυπο Χ0) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]. 3. Με τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών της επιτροπής Π.Α, προβαίνει στην Αξιολόγηση και Επιλογή των υποψήφιων σπουδαστών που θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα Π.Α (Έντυπο Χ3) [Ε.Υ]. 4. Καταρτίζει ή/και ενημερώνει τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Φορέων (Έντυπο Χ7), οι οποίοι προσφέρουν θέσεις Π.Α στο επιδοτούμενο πρόγραμμα [Ε.Υ]. 5. Καταρτίζει τον Πίνακα Εποπτών Επιβλεπόντων ανά περίοδο (Έντυπο Χ5) [Ε.Υ]. 6. Προβαίνει σε ειδικές δράσεις, με τη συνδρομή των Εποπτών, για τους σπουδαστές ΑμΕΑ και εκείνους που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Εξωτερικό [Ε.Υ]. 7. Συντάσσει το Πρακτικό Ένταξης Τοποθέτησης σε θέσεις Π.Α των επιλεγέντων σπουδαστών με τους αντίστοιχους φορείς υποδοχής (Έντυπο Χ4) [Ε.Υ]. 8. Φροντίζει για την υπογραφή της Ειδική Σύμβαση Εργασίας (Έντυπο Χ1) [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 9. Παραδίδει στο Σπουδαστή το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Β.Π.Α) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]. 10. Φροντίζει για τη διαβίβαση και υπογραφή από το Φορέα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κώδικα Δεοντολογίας [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]. 11. Αποστέλλει στο Γ.Π.Α, σε έντυπη και ηλεκτρονική (όπου είναι εφικτό) μορφή, όλα τα παραπάνω έντυπα και δικαιολογητικά [Ε.Υ]+[Γ.Π.Α]. Γ. Εποπτεία Π.Α Φροντίζει να επικοινωνεί με τους Επόπτες του τμήματος και τους Επιβλέποντες των φορέων για παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων]. Δ. Περάτωση Π.Α 2. Καταρτίζει και αποστέλλει στο Γ.Π.Α τον Απολογισμό του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του τρέχοντος έτους (Έντυπο Χ6) [Ε.Υ]. 1.Με εισήγηση του Επόπτη, συντάσσει τη Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α (Έντυπο Χ10) [Ε.Υ]+[Επόπτης]. 18

19 3. Φροντίζει για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των Εντύπων Περάτωσης Π.Α για τις πληρωμές της περιόδου Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων] +[Σπουδαστής]+[Δ.Υ]+[ΓΠΑ]. Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Με τη συνδρομή των Εποπτών και με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την πραγματοποίηση της Π.Α, συντάσσει τον Πίνακα Αξιολόγησης Εποπτείας & Θέσης Π.Α, για κάθε περίοδο υλοποίησης Π.Α (Έντυπο Τ20) [Ε.Υ]+[Επόπτης]. ΣΤ. Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Με τη συνδρομή Εποπτών και Διοικητικής Υποστήριξης, φροντίζει για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των πληρωμών για το κλείσιμο του προγράμματος Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Δ.Υ+[ΓΠΑ]. 19

20 Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Επόπτης Τμήματος Οι Επόπτες είναι μέλη ΕΠ, που ορίζονται από την Τριμελή Επιτροπή Π.Α του Τμήματος, και εποπτεύουν για τη σωστή πραγματοποίηση της Π.Α των σπουδαστών, από πλευράς Τμήματος, στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Δεν υπάρχουν ενέργειες Επόπτη. Β. Έναρξη Ένταξη 1. Φροντίζει, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Επιβλέποντες των φορέων και τους τοποθετούμενους Σπουδαστές, για την σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης για κάθε θέση Π.Α (Έντυπο Τ2) [Επόπτης]+ [Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 2. Παραλαμβάνει τη Βεβαίωση Ασφάλισης του Φορέα απασχόλησης (Έντυπο Χ2) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. Γ. Εποπτεία Π.Α 1. Φροντίζει να επικοινωνεί με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του τμήματος, τον ασκούμενο Σπουδαστή και τον Επιβλέποντα του φορέα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Ε.Υ]+[Επόπτης]+ [Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 20

21 2. Πραγματοποιεί, τουλάχιστον, μία επιτόπια εποπτεία Π.Α σε κάθε σπουδαστή που εποπτεύει (Έντυπο Τ10) και συνεργάζεται με τον ασκούμενο Σπουδαστή και τον Επιβλέποντα του φορέα [Επόπτης] [Επιβλέπων [Σπουδαστής]. 3. Περί το μέσο της διάρκειας πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του και παρατηρήσεις για τον τρόπο πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ12) [Επόπτης]. 4. Στο τέλος του εξαμήνου πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του, παρατηρήσεις και προτάσεις για τη διαδικασία πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ15) [Επόπτης]. Δ. Περάτωση Π.Α 1. Παραλαμβάνει από τον Σπουδαστή το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, πλήρως συμπληρωμένο (Β.Π.Α) [Επόπτης]+Σπουδαστής]. 2. Καταγράφει στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τις απόψεις και παρατηρήσεις του για τη συγκεκριμένη θέση Π.Α (Β.Π.Α) [Επόπτης]+[Σπουδαστής]. 3. Παραλαμβάνει από τον Επιβλέποντα τη Βεβαίωση Φορέα Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α (Έντυπο Χ9) [Επιβλέπων]+[Επόπτης]. 4. Παραλαμβάνει από τον Επιβλέποντα τον Οδηγό Δραστηριοτήτων/ Αντικειμένων Απασχόλησης της συγκεκριμένης θέσης Π.Α (Έντυπο Τ2) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]. 5. Παραλαμβάνει τις αντίστοιχες Εκθέσεις Περιοδικής Αξιολόγησης Π.Α από τον Επιβλέποντα του φορέα (Έντυπο Τ11) [Επιβλέπων] και τον ασκούμενο Σπουδαστή (Έντυπο Τ13) [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. 6. Παραλαμβάνει τις αντίστοιχες Εκθέσεις Τελικής Αξιολόγησης Π.Α από τον Επιβλέποντα του φορέα (Έντυπο Τ14) [Επιβλέπων] και τον ασκούμενο Σπουδαστή (Έντυπο Τ16) [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. 7. Εισηγείται στην Τριμελή Επιτροπή Π.Α του Τμήματος την Έκδοση της Βεβαίωσης Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α (Έντυπο Χ10) [Ε.Υ]+ [Επόπτης]. 8. Συνδράμει στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των Εντύπων Περάτωσης Π.Α για τις πληρωμές της περιόδου Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων]+ [Σπουδαστής]+[Δ.Υ]+[Γ.Π.Α]. 21

22 9. Όλα τα παραπάνω έντυπα διαβιβάζονται από τον Επόπτη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης [Επόπτης] +[Γ.Π.Α]. Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α 1. Συλλέγει, από τους αντίστοιχους Επιβλέποντες και Σπουδαστές, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ικανοποίησης και τα διαβιβάζει στο ΓΠΑ [Επόπτης] [Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]+[Γ.Π.Α]: α. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Π.Α Σπουδαστής β. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Π.Α Φορέας γ. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Τμήματος Σπουδαστής δ. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Τμήματος Φορέας 2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την Αξιολόγηση Εποπτείας & Θέσης Π.Α (Έντυπο Τ20) [Ε.Υ]+[Επόπτης]. ΣΤ. Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Συνδράμει στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των πληρωμών για το κλείσιμο του προγράμματος Π.Α [Ε.Υ] [Επόπτης]+[Δ.Υ]+[Γ.Π.Α]. 22

23 Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Επιβλέπων Φορέα Οι Επιβλέποντες ορίζονται από το φορέα απασχόλησης, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, και επιβλέπουν τη σωστή υλοποίηση Π.Α των σπουδαστών, από πλευράς Φορέα στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Δεν υπάρχουν ενέργειες Επιβλέποντα. Β. Έναρξη Ένταξη 1. Ο φορέας υποδοχής, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του τμήματος φροντίζει για τον ορισμό Επιβλέποντα για κάθε θέση Π.Α που πραγματοποιείται στο φορέα. [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]. 2. Φροντίζει για την υπογραφή από πλευράς φορέα, της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Χ1) [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 3. Φροντίζει, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Επόπτη του τμήματος και τους τοποθετούμενους Σπουδαστές, για την σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης για τη θέση Π.Α (Έντυπο Τ2) [Επόπτης]+[Επιβλέπων] +[Σπουδαστής]. 4. Φροντίζει για την έκδοση και αποστολή στον Επόπτη του τμήματος της Βεβαίωσης Ασφάλισης του Φορέα απασχόλησης (Έντυπο Χ2) [Επιβλέπων]+ [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. 23

24 5. Φροντίζει για την παραλαβή και υπογραφή από το Φορέα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κώδικα Δεοντολογίας, το οποίο επιστρέφεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]. Γ. Εποπτεία Π.Α 1. Φροντίζει να επικοινωνεί με τον ασκούμενο Σπουδαστή και τον Επόπτη του τμήματος, αλλά και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, αν παραστεί ανάγκη, για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]+[Ε.Υ]. 2. Σε συνεργασία με τον ασκούμενο Σπουδαστή, καταγράφει περιοδικά, στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τις παρατηρήσεις και εκτιμήσεις του, που προκύπτουν από την επίβλεψή του, για την πορεία πραγματοποίησης της Π.Α (Β.Π.Α) [Επιβλέπων] +[Σπουδαστής]. 3. Συνεργάζεται με τον Επόπτη του τμήματος και τον ασκούμενο Σπουδαστή, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας εποπτείας του σπουδαστή και συνυπογράφει με τον Επόπτη στο αντίστοιχο έντυπο της Έκθεσης Επιτόπιας Εποπτείας (Έντυπο Τ10) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 4. Περί το μέσο της διάρκειας πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του και παρατηρήσεις για τον τρόπο πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ11) [Επιβλέπων]. 5. Στο τέλος του εξαμήνου πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του, παρατηρήσεις και προτάσεις για τη διαδικασία πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ14) [Επιβλέπων] Δ. Περάτωση Π.Α 1. Καταγράφει τις τελικές παρατηρήσεις και εκτιμήσεις του, για τη συγκεκριμένη θέση Π.Α, στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (ΒΠΑ) [Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 2. Φροντίζει για τη σύνταξη της Βεβαίωσης Φορέα Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α και την αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος (Έντυπο Χ9) [Επιβλέπων]+[Επόπτης]. 3. Αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος τον Οδηγό Δραστηριοτήτων/ Αντικειμένων Απασχόλησης της συγκεκριμένης θέσης Π.Α (Έντυπο Τ2) [Επιβλέπων]+[Επόπτης]. 4. Αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος τις αντίστοιχες Εκθέσεις Περιοδικής και Τελικής Αξιολόγησης Π.Α (Έντυπα Τ11, Τ14) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]. 24

25 5. Συνδράμει στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των Εντύπων Περάτωσης Π.Α για τις πληρωμές της περιόδου Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων]+ [Σπουδαστής]+[Δ.Υ]+[ΓΠΑ]. Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ικανοποίησης: α. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Π.Α Φορέας β. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Τμήματος Φορέας [Επόπτης]+[Επιβλέπων]. ΣΤ. Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Δεν υπάρχουν ενέργειες Επιβλέποντα. 25

26 Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενος Σπουδαστής Ως Ασκούμενοι Σπουδαστές αναφέρονται εκείνοι οι σπουδαστές οι οποίοι επιλέγονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσα από το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Δεν υπάρχουν ενέργειες Σπουδαστή. Β. Έναρξη Ένταξη Για να ενταχθεί στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α, προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά [Ε.Υ]: 1. Αίτηση Ένταξης (Έντυπο Χ0) [Σπουδαστής], με τα ακόλουθα συνημμένα: β. Βεβαίωση Σπουδών για τη δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης [Μητρώο]+[Σπουδαστής]. γ. Εκκαθαριστικό Εφορίας [Σπουδαστής]. δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης [Σπουδαστής]. ε. Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής [Σπουδαστής]. 26

27 στ. Για την περίπτωση ανίατης ασθενείας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου [Σπουδαστής]. Μετά την ένταξή του στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α: 2. Προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο υπογεγραμμένη την Ειδική Σύμβαση Εργασίας (Έντυπο Χ1) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]+[Επιβλέπων]. 3. Συμμετέχει, μαζί με τον Επόπτη και τον Επιβλέποντα στη διαμόρφωση του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης της θέσης Π.Α (Έντυπο Τ2) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 4. Παραλαμβάνει από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Β.Π.Α) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]. 5. Φροντίζει για την έκδοση της Βεβαίωσης Ασφάλισης του Φορέα Απασχόλησης, που αποστέλλεται στον Επόπτη του τμήματος (Έντυπο Χ2) [Επιβλέπων]+ [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. Γ. Εποπτεία Π.Α 1. Σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα του φορέα, καταγράφει σε καθημερινή βάση, στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τα αντικείμενα απασχόλησης, όπως αυτά περιγράφονται στον Οδηγό Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης για τη θέση Π.Α (Β.Π.Α) [Σπουδαστής]+[Επιβλέπων]. 2. Φροντίζει να επικοινωνεί με τον Επόπτη του τμήματος και τον Επιβλέποντα του φορέα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+Σπουδαστής]. 3. Συνεργάζεται με τον Επόπτη του τμήματος και τον Επιβλέποντα του φορέα, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας εποπτείας του σπουδαστή και συνυπογράφει με τον Επόπτη στο αντίστοιχο έντυπο της Έκθεσης Επιτόπιας Εποπτείας (Έντυπο Τ10) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 4. Περί το μέσο της διάρκειας πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του και παρατηρήσεις για τον τρόπο πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ13) [Σπουδαστής]. 5. Στο τέλος του εξαμήνου πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του, παρατηρήσεις και 27

28 προτάσεις για τη διαδικασία πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ16) [Σπουδαστής]. Δ. Περάτωση Π.Α 1. Καταγράφει τις τελικές παρατηρήσεις και εκτιμήσεις του, για τη συγκεκριμένη θέση Π.Α, στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Β.Π.Α) και το παραδίδει στον Επόπτη [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. 2. Αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος τις αντίστοιχες Εκθέσεις Περιοδικής και Τελικής Αξιολόγησης Π.Α (Έντυπα Τ13, Τ16) [Επόπτης]+[Σπουδαστής]. 3. Συνδράμει στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των Εντύπων Περάτωσης Π.Α για τις πληρωμές της περιόδου Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων]+ [Σπουδαστής]+[Δ.Υ]+[Γ.Π.Α]. Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ικανοποίησης [Επόπτης]+[ Σπουδαστής]: α. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Π.Α Σπουδαστής β. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Τμήματος Σπουδαστής ΣΤ. Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Δεν υπάρχουν ενέργειες Σπουδαστή. 28

29 Διαγράμματα Ενεργειών Επιστημονικός Υπεύθυνος Επόπτης Τμήματος Επιβλέπων Φορέα Ασκούμενος Σπουδαστής 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Περιγραφή Εντύπων Π.Α Προκαταρκτικές Ενέργειες Έναρξη Ένταξη Εποπτεία Π.Α Περάτωση Π.Α Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α 34

35 Περιγραφή Εντύπων Π.Α Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες 35

36 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Τίτλος Εντύπου Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Χ6 Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Προϋπολογισμός Απολογισμός Αποκλίσεις, για κάθε έτος υλοποίησης Π.Α, με στοιχεία τόσο του φυσικού, όσο και του οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 01 για κάθε τμήμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α τμήματος Τριμελής Επιτροπή Π.Α Επόπτες Τμήματος, Επιβλέποντες Φορέα, [Γ.Π.Α] Περιγραφή Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης καταρτίζεται, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Α, με τη συνδρομή των λοιπών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Π.Α κάθε τμήματος, στην αρχή του κάθε έτους υλοποίησης Π.Α και περιλαμβάνει: Προϋπολογισμό: Προγραμματίζονται οι δράσεις που θα γίνουν μέσα στο έτος, σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου, και προϋπολογίζονται οι αναγκαίες δαπάνες, σε επίπεδο οικονομικού αντικειμένου. Απολογισμό: Καταγράφονται τα απολογιστικά στοιχεία, σε σχέση με αυτά τα οποία υλοποιήθηκαν πραγματικά μέσα στο έτος. Αποκλίσεις: Καταγράφονται οι αποκλίσεις που παρατηρούνται από τα πραγματικά υλοποιηθέντα, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης χωρίζεται σε δύο εξάμηνα (περίοδος Α και περίοδος Β ) και διακρίνει τις θέσεις Π.Α, ανά φορέα υποδοχής, ως εξής: Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας Εξωτερικού 36

37 Περιλαμβάνει, δε τις ακόλουθες ενότητες: Τοποθέτηση Σπουδαστών Αριθμός αιτούμενων/επιδοτούμενων σπουδαστών Δαπάνες Σπουδαστών, που διακρίνονται σε: o Δαπάνες Ασκουμένων o Ασφάλιση Ασκουμένων o Δαπάνες Μετακίνησης Ασκουμένων Αριθμός Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων/Φορέων Δαπάνες Υποστήριξης Δαπάνες Υποστήριξης, που διακρίνονται σε: o Αποζημίωση Επιστημονικών Υπευθύνων o Αμοιβές Υποστήριξης Έργου Π.Α Ε.Π o Αμοιβές Διοικητικής Υποστήριξης Εποπτείες Αριθμός Εποπτειών Δαπάνες Εποπτειών, που διακρίνονται σε: o Αποζημιώσεις Εποπτών o Δαπάνες Μετακίνησης Εποπτών o Αποζημιώσεις Επιβλεπόντων Φορέων Λοιπές Δαπάνες Έντυπα Γραφική Ύλη Αναλώσιμα Ταχυδρομικά Τέλη Έμμεσες Δαπάνες Γενικό Σύνολο Δαπανών Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης αποτελεί τη βάση για τη σύνταξη της Ετήσιας Απολογιστικής Έκθεσης, τόσο σε επίπεδο Τμήματος, όσο και σε επίπεδο Υποέργου 01, αλλά και συνολικά σε επίπεδο Έργου της πρακτικής Άσκησης. Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Α του τμήματος και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 37

38 Προφίλ Τμήματος Περιγραφή Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Προφίλ Τμήματος Περιγραφή Τ0 Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Περιγραφή του τμήματος Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Τμήματος Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α τμήματος Ε.Π [Γ.Π.Α] Περιγραφή Το Προφίλ Τμήματος δίνει την εικόνα του τμήματος προέλευσης του ασκούμενου Σπουδαστή και καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος. Ειδικότερα, το Προφίλ Τμήματος περιγράφει, με αναλυτικό τρόπο, τα εξής: Ιστορικό του Τμήματος Αποστολή του Τμήματος Δομή & Οργάνωση του Τμήματος Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων του Τμήματος Το Προφίλ Τμήματος συντάσσεται με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου Π.Α του Τμήματος, συνεπικουρούμενου από μέλη Ε.Π που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Π.Α και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 38

39 Δομημένο Προφίλ Τμήματος Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Δομημένο Προφίλ Τμήματος Τ1 Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Περιγραφή, σε κωδικοποιημένη μορφή, των αντικείμενων απασχόλησης, που θα μπορούσε να έχει στη συγκεκριμένη θέση Π.Α ο ασκούμενος Σπουδαστής Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α τμήματος Ε.Π [Γ.Π.Α] Περιγραφή Το Δομημένο Προφίλ Τμήματος περιλαμβάνει, σε κωδικοποιημένη μορφή, τα αντικείμενα απασχόλησης, τα οποία απορρέουν από τα γνωστικά αντικείμενα του κάθε τμήματος. Το Δομημένο Προφίλ Τμήματος είναι απαραίτητο για τη σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης κάθε θέσης πρακτικής άσκησης, ο οποίος εξασφαλίζει τη συμβατότητα και τη συνάφεια της απασχόλησης, αφενός σε σχέση με το τμήμα, αφετέρου με το φορέα απασχόλησης. Το Δομημένο Προφίλ Τμήματος συντάσσεται με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου Π.Α του Τμήματος, συνεπικουρούμενου από μέλη Ε.Π που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Π.Α και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 39

40 Περιγραφή Εντύπων Π.Α Β. Έναρξη Ένταξη 40

41 Ανακοίνωση Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Ανακοίνωση Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Χ Β. Έναρξη Ένταξη Ενημέρωση Σπουδαστών. Δημοσιοποίηση της έναρξης της περιόδου υλοποίησης Π.Α, με τις αντίστοιχες θέσεις. Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Συμμετέχοντες Αποδέκτες Σπουδαστές Περιγραφή Το κάθε Τμήμα δίνει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και ανακοινώνει την έναρξη της νέας περιόδου υλοποίησης του επιδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος Π.Α, καθώς και τον αριθμό των επιδοτούμενων θέσεων, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι Σπουδαστές και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 41

42 Αίτηση Ένταξης Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Αίτηση Ένταξης Χ0 Β. Έναρξη Ένταξη Δήλωση υποψηφιότητας, εκ μέρους του Σπουδαστή, για ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Σπουδαστής Συμμετέχοντες Αποδέκτες Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι Σπουδαστές, για ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΤΕΙ Λάρισας ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ, υποβάλουν αίτηση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ΠΑ του τμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση των υποψήφιων Σπουδαστών: Βεβαίωση Σπουδών για τη δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης Εκκαθαριστικό Εφορίας Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Για την περίπτωση ανίατης ασθενείας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου 42

43 Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων Χ7 Β. Ένταξη Έναρξη Λίστα με τους συνεργαζόμενους φορείς/επιχειρήσεις. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α Τμήματος Επόπτης Τμήματος, Επιβλέπων Φορέα [Γ.Π.Α] Περιγραφή Ο Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων έχει σκοπό τη δημιουργία μιας δεξαμενής για μόνιμη και πιό ποιοτική συνεργασία του Τμήματος με τους συνεργαζόμενους φορείς/επιχειρήσεις. Ο Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία Φορέα, με κωδικό [ΚΑΦ] Ονοματεπώνυμο Επιβλέποντα, με κωδικό [ΚΕΠ] Θέση Επιβλέποντα στο Φορέα Στοιχεία Επικοινωνίας Φορέα Ο Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων συντάσσεται με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου Π.Α, σε συνεργασία με Επόπτες του Τμήματος και τους Επιβλέποντες των αντιστοίχων Φορέων και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 43

44 Αξιολόγηση Υποψήφιων Σπουδαστών Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Αξιολόγηση Υποψήφιων Σπουδαστών Χ3 Β. Έναρξη Ένταξη Αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων προς ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α Σπουδαστών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Τριμελής Επιτροπή Π.Α Ασκούμενος Σπουδαστής, [Γ.Π.Α] Περιγραφή Η αξιολόγηση των υποψηφίων Σπουδαστών γίνεται προκειμένου να επιλεγούν οι σπουδαστές που θα ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. Η αξιολόγηση γίνεται με σταθερά και πλήρως αποσαφηνισμένα κριτήρια αξιολόγησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο αξιοκρατικός, διαφανής και αδιάβλητος χαρακτήρας της διαδικασίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα (οι αριθμοί στις αγκύλες δείχνουν το βάρος του κριτηρίου υποκριτηρίου): α. Κριτήρια Επίδοσης [50%] α1. Μ.Ο Γενικής Βαθμολογίας [20%] α2. Μ.Ο Βαθμολογίας Μαθημάτων Ειδικότητας [15%] α3. Αριθμός Οφειλόμενων Μαθημάτων [15%] β. Οικονομικά Οικογενειακά Κοινωνικά Κριτήρια [40%] β1. Οικογενειακό Εισόδημα [5%] β2. Αριθμός Τέκνων στην Οικογένεια [15%] β3. Κοινωνική Προστασία [20%] γ. Επικοινωνία Ατομικές Δεξιότητες/Ικανότητες [10%] γ1. Συνεργασιμότητα [5%] 44

45 γ2. Συνέντευξη [5%] Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, καταρτίζεται μια λίστα αξιολόγησης στην οποία εμφανίζονται οι σπουδαστές με φθίνουσα σειρά προσόντων. Από τη λίστα αυτή δημιουργείται η λίστα των εντασσόμενων στο πρόγραμμα σπουδαστών, με βάση τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων Π.Α. Ο Πίνακας Αξιολόγησης Σπουδαστών αποστέλλεται στο Γ.Π.Α και κρατείται στον αντίστοιχο φάκελο κάθε τμήματος. 45

46 Πρακτικό Ένταξης Τοποθέτησης σε Θέση Πρακτικής Άσκησης Τίτλος Εντύπου Πρακτικό Ένταξης Τοποθέτησης σε Θέση Πρακτικής Άσκησης Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Χ4 Β. Έναρξη Ένταξη Έγκριση της ένταξης και τοποθέτηση των επιλεγέντων σπουδαστών σε θέσεις Π.Α. Επιστημονικός Υπεύθυνος Τριμελής Επιτροπή Π.Α [Γ.Π.Α] Περιγραφή Με το Πρακτικό Ένταξης Τοποθέτησης σε Θέση Πρακτικής Άσκησης εγκρίνεται η επιλογή και η ένταξη των συγκεκριμένων σπουδαστών στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α και συγχρόνως γίνεται η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένο φορέα/επιχείρηση. Το Πρακτικό υπογράφεται από την τριμελή επιτροπή Π.Α και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α με επισυναπτόμενο τον Πίνακα Αξιολόγησης Σπουδαστών (Χ3) και κρατείται στον αντίστοιχο φάκελο κάθε τμήματος. 46

47 Πίνακας Εποπτών Επιβλεπόντων Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Πίνακας Εποπτών Επιβλεπόντων Χ5 Β. Έναρξη Ένταξη Σκοπός Καθορισμός και αντιστοίχιση σε κάθε θέση Π.Α: Ασκούμενος Σπουδαστής, Επόπτης τμήματος, Επιβλέπων φορέα. Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α Τμήματος Τριμελής Επιτροπή Π.Α Ασκούμενοι Σπουδαστές, Επόπτες Τμήματος, Επιβλέποντες Φορέα, [Γ.Π.Α] Περιγραφή Με τον Πίνακα Εποπτών Επιβλεπόντων ορίζεται για κάθε θέση πρακτικής άσκησης: Ο ασκούμενος Σπουδαστής, με κωδικό [ΚΑΣ] Ο Επόπτης του τμήματος, με κωδικό [ΚΑΕ] Ο Επιβλέπων του φορέα, με κωδικό [ΚΕΠ] Οι παραπάνω οντότητες αποτελούν τους βασικούς παράγοντες σε μια θέση Π.Α. Ο Σπουδαστής ως ο σημαντικότερος παράγων, και στη συνέχεια ο Επόπτης και ο Επιβλέπων που υποστηρίζουν τη διαδικασία εποπτείας και επίβλεψης της αντίστοιχης θέσης Π.Α. Ο Πίνακας Εποπτών Επιβλεπόντων υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Α του τμήματος και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 47

48 Ειδική Σύμβαση Εργασίας Για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Λάρισας Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Ειδική Σύμβαση Εργασίας Για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Λάρισας Χ1 Β. Έναρξη Ένταξη Διασφάλιση της σωστής υλοποίησης της διαδικασίας Π.Α και η παροχή εχέγγυων, τόσο από πλευράς Τμήματος Επιστημονικού Υπεύθυνου Π.Α, όσο και από πλευράς Φορέα Επιβλέποντα. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α Τμήματος Σπουδαστής, Φορέας Εκπρόσωπος Αποδέκτες Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α Τμήματος, Τμήμα, Σπουδαστής, Φορέας Εκπρόσωπος, [Γ.Π.Α] Περιγραφή Η σύμβαση είναι πενταμερής και την συνυπογράφουν: Ο Εκπρόσωπος του Φορέα απασχόλησης Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α του Τμήματος Ο απασχολούμενος Σπουδαστής Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Eρευνών Αντίγραφο της Σύμβασης κρατείται στο Γ.Π.Α στο φάκελο του Σπουδαστή. 48

49 Βεβαίωση Ασφάλισης Φορέα Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Βεβαίωση Ασφάλισης Φορέα Χ2 Β. Έναρξη Ένταξη Η διασφάλιση ότι ο ασκούμενος Σπουδαστής θα είναι ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της ΠΑ. Εκπρόσωπος του φορέα/επιχείρησης Επόπτης τμήματος, Επιβλέπων φορέα [Γ.Π.Α] Περιγραφή Η Βεβαίωση Ασφάλισης εκδίδεται από το φορέα απασχόλησης, με την έναρξη της περιόδου πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και διασφαλίζει ότι ο ασκούμενος Σπουδαστής θα είναι ασφαλισμένος καθόλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της Π.Α. Τη Βεβαίωση Ασφάλισης εκδίδει ο εκπρόσωπος του φορέα/επιχείρησης, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Π.Α του φορέα και τον Επόπτη του τμήματος. Η Βεβαίωση Ασφάλισης καταχωρείται στο φάκελο του αντίστοιχου Σπουδαστή στο Γ.Π.Α. 49

50 Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ΒΠΑ Β. Έναρξη Ένταξη & Γ. Εποπτεία Π.Α & Δ. Περάτωση Π.Α Ημερήσια καταγραφή δραστηριοτήτων Σπουδαστή. Περιοδική καταγραφή απόψεων και εκτιμήσεων για την Π.Α, Σπουδαστή Επιβλέποντα Επόπτη. Ασκούμενος Σπουδαστής Επιβλέπων Φορέα, Επόπτης Τμήματος [Γ.Π.Α] Περιγραφή Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης αποτελεί τη βάση για τη συνεχή και λεπτομερή παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης και την αξιολόγησή της. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: Καθημερινή καταγραφή των δραστηριοτήτων και αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου Σπουδαστή, που υπογράφεται από τον ασκούμενο Σπουδαστή. Εβδομαδιαίες σημειώσεις παρατηρήσεις ασκουμένου, που υπογράφεται από τον ασκούμενο Σπουδαστή. Εβδομαδιαία έκθεση επίδοσης για τον ασκούμενο Σπουδαστή από το φορέα απασχόλησης, που υπογράφεται από τον Επιβλέποντα του φορέα. Μηνιαία έκθεση εργασιακών εμπειριών ασκουμένου, που υπογράφεται από τον ασκούμενο Σπουδαστή. Μηνιαία έκθεση Επόπτη/Επιβλέποντα του Τμήματος, που υπογράφεται από τον αντίστοιχο Επόπτη. Τελικές σημειώσεις παρατηρήσεις του ασκούμενου για τις εργασιακές εμπειρίες, που υπογράφεται από τον ασκούμενο Σπουδαστή. Τελικές σημειώσεις παρατηρήσεις του Επιβλέποντα του φορέα, που υπογράφεται από τον Επιβλέποντα του φορέα. 50

51 Τελικές σημειώσεις παρατηρήσεις του Επόπτη εκπαιδευτικού, που υπογράφεται από τον Επόπτη και συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, ώστε να διασφαλισθεί το νομότυπο της διαδικασίας, όπως προβλέπεται από το νόμο περί πρακτικής άσκησης. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρώνεται με όλα τα παραπάνω στοιχεία και υποβάλλεται στο Γ.Π.Α, μετά το πέρας της περιόδου πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, από τον Επόπτη του Τμήματος. 51

52 Οδηγός Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Οδηγός Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης Τ2 Β. Ένταξη Έναρξη Σκοπός Συνδυάζει, από τη μια πλευρά τα αντικείμενα απασχόλησης του τμήματος, αφετέρου τις δραστηριότητες του φορέα/επιχείρησης υποδοχής. Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Επόπτης Τμήματος, Επιβλέπων Φορέα Σπουδαστής [Γ.Π.Α] Περιγραφή Ο Οδηγός Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης αποτελεί τον οδηγό για την ακριβή περιγραφή κάθε θέσης απασχόλησης που εντάσσεται στο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι η απασχόληση του κάθε Σπουδαστή θα είναι απόλυτα συμβατή και συναφής αφενός με τις δραστηριότητες του φορέα/επιχείρησης υποδοχής, αφετέρου με τα αντικείμενα απασχόλησης, όπως αυτά περιγράφονται στο Δομημένο Προφίλ Τμήματος. Ο Οδηγός Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης συντάσσεται, για κάθε θέση Π.Α, σε συνεργασία του Επόπτη του Τμήματος με τον Επιβλέποντα του Φορέα, με συμμετοχή του ενδιαφερόμενου ασκούμενου Σπουδαστή και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 52

53 Περιγραφή Εντύπων Π.Α Γ. Εποπτεία Π.Α 53

54 Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας Τ10 Γ. Εποπτεία Π.Α Επιτόπια αξιολόγηση της διαδικασίας και των συνθηκών υλοποίησης Π.Α, από πλευράς Επόπτη Τμήματος. Επόπτης Τμήματος Επιβλέπων Φορέα, Σπουδαστής [Γ.Π.Α] Περιγραφή Η επιτόπια εποπτεία πραγματοποιείται, μία τουλάχιστον φορά, κατά την περίοδο πραγματοποίησης Π.Α, από τον Επόπτη του τμήματος ο οποίος συντάσσει την Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας, με τη συνδρομή του Επιβλέποντα του φορά και του ασκούμενου Σπουδαστή. Σκοπός της επιτόπιας εποπτείας είναι να εντοπισθούν τυχόν αδυναμίες και δυσλειτουργίες και, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα του φορέα και τον ασκούμενο Σπουδαστή, να διορθωθούν. Επίσης, η Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας συμμετέχει στην Αξιολόγηση Εποπτείας & Θέσης Π.Α (Τ20). Η Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας, βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης εποπτείας, τα οποία ομαδοποιούνται ως ακολούθως: Συνάφεια Τμήματος Επάρκεια Γνώσεων Περιβάλλον Απασχόλησης Ατομικές Ικανότητες Συνεισφορά Αποτελεσματικότητα Ασκούμενου Σπουδαστή Διαδικασία Επίβλεψης/Εποπτείας Συνεργασιμότητα με τον Επιβλέποντα του Φορέα Διάγνωση Καλών/Κακών Πρακτικών 54

55 Η Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας συντάσσεται από τον αντίστοιχο Επόπτη του τμήματος, συνυπογράφεται από τον Επιβλέποντα του φορέα, ο οποίος πιστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε η εποπτεία και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 55

56 Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων Φορέα Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Τ11 Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων Φορέα Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Γ. Εποπτεία Π.Α Περιοδική αξιολόγηση της διαδικασίας και των συνθηκών υλοποίησης Π.Α, από πλευράς Επιβλέποντα του Φορέα Επιβλέπων Φορέα Συμμετέχοντες Αποδέκτες [Γ.Π.Α] Περιγραφή Περί το μέσο της διάρκειας πραγματοποίησης της Π.Α, ο Επιβλέπων του φορέα έχει τη δυνατότητα και οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις του για την όλη διαδικασία υλοποίησης της Π.Α, μέσω της Έκθεσης Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων. Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να εντοπισθούν τυχόν αδυναμίες και δυσλειτουργίες και να διορθωθούν. Επίσης, η Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων Φορέα συμμετέχει στην Αξιολόγηση Εποπτείας & Θέσης Π.Α (T20). Η Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων Φορέα, όπως και η επιτόπια εποπτεία, βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης εποπτείας, τα οποία ομαδοποιούνται ως ακολούθως: Συνάφεια Τμήματος Επάρκεια Γνώσεων Ατομικές Ικανότητες Ασκούμενου Σπουδαστή Συνεισφορά Αποτελεσματικότητα Ασκούμενου Σπουδαστή Διαδικασία Επίβλεψης/Εποπτείας Συνεργασιμότητα με τον Επόπτη του Τμήματος Διάγνωση Καλών/Κακών Πρακτικών Η Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων Φορέα συντάσσεται από τον αντίστοιχο Επιβλέποντα του Φορέα και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 56

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. πρακτικής. άσκησης

Οδηγός. πρακτικής. άσκησης απ Οδηγός πρακτικής άσκησης 2 Αθήνα / Έκδοση 2012 απ Οδηγός πρακτικής άσκησης 3 4 περιεχόμενα 6 Πρόλογος 8 10 13 14 16 Εισαγωγή Πρακτική άσκηση στο ΤΕΙ Αθήνας Βασικοί στόχοι της Πρακτικής Άσκησης Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ «Κ.Ο.ΔΗ.Π» Ιούλιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Άρθρο 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Κ.Π. INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ π.γ.δ.μ.» Θεσσαλονίκη, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΆΡΘΡΟ 1: Ο ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ-Π.Γ.Δ.Μ. 6 1.1 ΣΚΟΠΟΣ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: 2003-4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Οκτώβριος 2011 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Οκτώβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 3.1. Γραφείο Δημάρχου & Αιρετών... 10 3.2. Γραφείο Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας... 10 3.3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα