Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:"

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Διαδικασίες Π.Α 5 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α 10 Οδηγοί Π.Α 16 Επιστημονικός Υπεύθυνος 17 Επόπτης Τμήματος 20 Επιβλέπων Φορέα 23 Ασκούμενος Σπουδαστής 26 Διαγράμματα Ενεργειών 29 Επιστημονικός Υπεύθυνος 30 Επόπτης Τμήματος 31 Επιβλέπων Φορέα 32 Ασκούμενος Σπουδαστής 33 Περιγραφή Εντύπων Π.Α 34 Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες 35 Β. Έναρξη Ένταξη 40 Γ. Εποπτεία Π.Α 53 Δ. Περάτωση Π.Α 63 Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α 67 ΣΤ. Κλείσιμο Προγράμματος Π.Α 70 Έντυπα Πρακτικής Άσκησης 73 Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες 74 Β. Έναρξη Ένταξη 78 Γ. Εποπτεία Π.Α 89 Δ. Περάτωση Π.Α 104 Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α 108 ΣΤ. Κλείσιμο Προγράμματος Π.Α 110 Έντυπα Επιτροπής Εκπάιδευσης & Ερευνών (Ε.Ε.Ε) 112 Έντυπα Βεβαιώσεων 114 Έντυπα Διοικητικά 116 Έντυπα Μισθοδοσίας 121 Έντυπα Οικονομικά 128 Έντυπα Πρακτικών Επιτροπών 131 Έντυπα Συνοδευτικά Συμπληρωματικά 134 Έντυπα Δηλώσεων 140 Συμβάσεις 144 2

3 Εισαγωγή Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης συνδέεται με τον ειδικό ρόλο των ΤΕΙ, ως ιδρυμάτων με κατεύθυνση την εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων και τη διάδοση της Τεχνολογίας. Μέσα από το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης γίνεται σύνδεση θεωρίας και πράξης, εκπαίδευσης και παραγωγής. Η σύνδεση αυτή των σπουδαστών και των ιδρυμάτων με τις συνθήκες και τα προβλήματα της παραγωγής και της αγοράς εργασίας γενικότερα αποδίδει αμοιβαία θετικά αποτελέσματα και λειτουργεί με τρόπο ώστε η εκπαίδευση να παρέχει γνώσεις με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής. Στο τρέχον επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας γίνεται προσπάθεια για βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, τη δημιουργία και ενίσχυση ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού εξεύρεσης φορέων υποδοχής και θέσεων Πρακτικής Άσκησης συναφών με το γνωστικό αντικείμενο των ασκουμένων, καθώς και τη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: 1. Η απλοποίηση και συστηματοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης. 2. Η ηλεκτρονική υποστήριξη του προγράμματος μέσω κεντρικών δικτυακών τόπων. 3. Η έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση των σπουδαστών για τις απαιτούμενες διαδικασίες προετοιμασίας και υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης. 4. Η καθιέρωση μίας συστηματικότερης μεθόδου παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους. 5. Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για παροχή θέσεων Πρακτικής Άσκησης. 6. Η καθιέρωση επιπλέον κριτηρίων επιλογής των ασκουμένων. 3

4 7. Δικτυακός Τόπος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και ένταξή του το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ. 8. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων για την εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης Συγκέντρωση και καταχώρηση στοιχείων για την παρακολούθηση / αξιολόγηση. 9. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δράσεων για την επιλογή των σπουδαστών για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. 10. Συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης 11. Άμεση επικοινωνία σπουδαστή εργοδότη με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πρακτικής άσκησης Στα πλαίσια της υλοποίησης των παραπάνω δράσεων εντάσσεται και ο Οδηγός Πρακτικής Άσκησης. Περιλαμβάνει μια λεπτομερή και συστηματική καταγραφή και περιγραφή όλων των διαδικασιών και εντύπων, καθώς και της ροής πληροφοριών, που είναι απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Αποτελεί δε, έναν πολύ χρήσιμο μπουσούλα για τη σωστή υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η δομή του Οδηγού Πρακτικής Άσκησης είναι η ακόλουθη: Διαδικασίες Π.Α Οδηγοί Π.Α Διαγράμματα Ενεργειών Περιγραφή Εντύπων Έντυπα Π.Α 4

5 Διαδικασίες Π.Α Στην ενότητα αυτή περιγράφονται με λεπτομερή και συστηματικό τρόπο οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Οι παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία υλοποίησης της Π.Α διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Άμεσοι Παράγοντες Είναι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν άμεσα, με τον ένα ή άλλο τρόπο, στην πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Τα πρόσωπα αυτά είναι: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α του Τμήματος Είναι το μέλος Ε.Π που έχει ορισθεί από το Τμήμα για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Οι ενέργειες, με τις οποίες είναι επιφορτισμένος για την υλοποίηση της Π.Α, καθορίζονται από το ακόλουθο πλαίσιο: Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης κάθε έτους. Φροντίζει για τη σύνταξη του Προφίλ Τμήματος το αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης κάθε θέσης Π.Α. Είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη των επιδοτουμένων θέσεων Π.Α και τη διαχείριση των αιτήσεων, καθώς και για την αξιολόγηση και τοποθέτηση των υποψηφίων για ένταξη Σπουδαστών. Καταρτίζει τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Φορέων, καθώς και τον Πίνακα Εποπτών Επιβλεπόντων ανά περίοδο. 5

6 Προβαίνει σε ειδικές δράσεις, για τους σπουδαστές ΑμΕΑ και εκείνους που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Εξωτερικό. Φροντίζει για την υπογραφή της Ειδική Σύμβαση Εργασίας από τα ενδιαφερόμενα μέλη και παραδίδει στο Σπουδαστή το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Φροντίζει για τη διαβίβαση και υπογραφή από το Φορέα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κώδικα Δεοντολογίας. Επικοινωνεί με τους Επόπτες του τμήματος και τους Επιβλέποντες των φορέων για παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων. Είναι υπεύθυνος για τη Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α, για κάθε σπουδαστή, στο τέλος της περιόδου. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πίνακα Αξιολόγησης Εποπτείας & Θέσης Π.Α, για κάθε περίοδο υλοποίησης Π.Α. Φροντίζει για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των Εντύπων Περάτωσης Π.Α για τις πληρωμές της περιόδου Π.Α, καθώς και των πληρωμών για το κλείσιμο του προγράμματος Π.Α. Ο Επόπτης Π.Α του Τμήματος Οι Επόπτες είναι μέλη Ε.Π που έχουν ορισθεί από το Τμήμα για την εποπτεία των Σπουδαστών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, στα πλαίσια του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Οι ενέργειες, με τις οποίες είναι επιφορτισμένος, κάθε Επόπτης, καθορίζονται από το ακόλουθο πλαίσιο: Συντάσσει με τον αντίστοιχο Επιβλέποντα του φορέα τον Οδηγό Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης, για κάθε θέση Π.Α. Είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ασκούμενο Σπουδαστή και τον Επιβλέποντα για την παρακολούθηση της πορείας της Π.Α. Πραγματοποιεί επιτόπιες εποπτείες. Συντάσσει Περιοδικές & Τελικές Εκθέσεις Αξιολόγησης Π.Α. 6

7 Καταγράφει τις τελικές παρατηρήσεις & εκτιμήσεις του στο Β.Π.Α. Φροντίζει για όλες τις ενέργειες περάτωσης της Π.Α, όπως: o Παραλαβή και καταγραφή Απόψεων Εκτιμήσεων στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. o Παραλαβή από το φορέα όλων των εντύπων περάτωσης της Π.Α. o Εισηγείται στην τριμελή επιτροπή του τμήματος, για τη Βεβαίωση Επιτυχούς Περάτωσης. o Συλλέγει όλα τα απαραίτητα έντυπα περάτωσης και τα διαβιβάζει στο Γ.Π.Α. o Συνδράμει στη σύνταξη του Πίνακα Αξιολόγησης Εποπτείας & Θέσης Π.Α. o Συνδράμει στη συλλογή στοιχείων για τις τελικές εκθέσεις & πληρωμές. Ο Επιβλέπων Π.Α του Φορέα Υποδοχής Οι Επιβλέποντες ορίζονται από το φορέα απασχόλησης, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, και επιβλέπουν τη σωστή υλοποίηση Π.Α των σπουδαστών, από πλευράς Φορέα στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Οι ενέργειες, με τις οποίες είναι επιφορτισμένος, κάθε Επιβλέπων, καθορίζονται από το ακόλουθο πλαίσιο: Φροντίζει για την υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας. Συντάσσει με τον αντίστοιχο Επόπτη του τμηματος τον Οδηγό Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης, για τη συγκεκριμένη θέση Π.Α. Φροντίζει για την έκδοση Βεβαίωσης Ασφάλισης Ασκουμένου από το φορέα απασχόλησης. Φροντίζει για την τήρηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας & Κώδικα Δεοντολογίας. Είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ασκούμενο Σπουδαστή για την παρακολούθηση της πορείας της Π.Α και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. 7

8 Καταγράφει, σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση, τις παρατηρήσειςεκτιμήσεις του στο Β.Π.Α. Συντάσσει Περιοδικές & Τελικές Εκθέσεις Αξιολόγησης Π.Α. Καταγράφει τις τελικές παρατηρήσεις & εκτιμήσεις του στο Β.Π.Α. Φροντίζει για όλες τις ενέργειες περάτωσης της Π.Α, όπως: o Συντάσσει τη Βεβαίωση Επιτυχούς Περάτωσης. o Συμπληρώνει και αποστέλλει στον Επόπτη τα Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης Π.Α. o Αποστέλλει στον Επόπτη όλα τα απαραίτητα έντυπα περάτωσης. o Συνδράμει στη συλλογή στοιχείων για τις τελικές εκθέσεις & πληρωμές. Ο Ασκούμενος Σπουδαστής Ως Ασκούμενοι Σπουδαστές αναφέρονται εκείνοι οι σπουδαστές οι οποίοι επιλέγονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσα από το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Οι ενέργειες, με τις οποίες είναι επιφορτισμένος, κάθε Σπουδαστής, καθορίζονται από το ακόλουθο πλαίσιο: Υποβάλλει Αίτηση Ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α και τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά. Συνυπογράφει την Ειδική Σύμβαση Εργασίας. Συμμετέχει μαζί με τον Επόπτη του τμήματος και τον αντίστοιχο Επιβλέποντα του φορέα στη σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης της θέσης Π.Α. Παραλαμβάνει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και καταγράφει σε καθημερινή βάση τις δραστηριότητές του. Επικοινωνεί καθημερινά με τον Επιβλέποντα του φορέα, αλλά και με τον Επόπτη του τμήματος, όταν χρειασθεί, για επίλυση τυχόν προβλημάτων. Συνεργάζεται με τον Επόπτη και τον Επιβλέποντα στις επιτόπιες εποπτείες. 8

9 Συντάσσει Περιοδικές & Τελικές Εκθέσεις Αξιολόγησης Π.Α. Καταγράφει τις τελικές παρατηρήσεις & εκτιμήσεις του στο Β.Π.Α. Φροντίζει για όλες τις ενέργειες περάτωσης της Π.Α, όπως: o Συμπληρώνει και αποστέλλει στον Επόπτη τα Ερωτηματολόγια Ικανοποίησης Π.Α. o Αποστέλλει στον Επόπτη όλα τα απαραίτητα έντυπα περάτωσης. o Συνδράμει στη συλλογή στοιχείων για τις τελικές εκθέσεις & πληρωμές. Έμμεσοι Παράγοντες Είναι τα Τμήματα Υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και είναι τα ακόλουθα: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: Διαχειρίζεται τις διαδικασίες και πληροφορίες σε επίπεδο ιδρύματος. Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών: Επιφορτισμένη με την οικονομική πλευρά της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης Τμήμα: Μέσω του Προϊσταμένου εξασφαλίζει το νομότυπο της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. 9

10 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α Η διαδικασία υλοποίησης της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: Προκαταρκτικές Ενέργειες Έναρξη Ένταξη Εποπτεία Π.Α Περάτωση Π.Α Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Η φάση αυτή περιγράφει τις προκαταρκτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, πριν από την έναρξη της κάθε περιόδου πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης. Οι ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος καταρτίζει και αποστέλλει στο ΓΠΑ τον Προγραμματισμό Προϋπολογισμό του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του τρέχοντος έτους (Έντυπο Χ6) [Ε.Υ]. 2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος φροντίζει για την κατάρτιση και την αποστολή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α) των ακόλουθων [Ε.Υ]: α. Προφίλ Τμήματος Περιγραφή (Έντυπο Τ0), όπου περιγράφονται αναλυτικά: το ιστορικό του τμήματος, η αποστολή του τμήματος, η δομή & οργάνωση του τμήματος και, τέλος, τα επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων του τμήματος. β. Δομημένο Προφίλ Τμήματος (Έντυπο Τ1), όπου υπάρχουν αναλυτικά τα αντικείμενα απασχόλησης των σπουδαστών που πραγματοποιούν Π.Α και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης του κάθε σπουδαστή. 10

11 Β. Έναρξη Ένταξη Αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, τόσο για την έναρξη της κάθε περιόδου πραγματοποίησης Π.Α, όσο και για την αξιολόγηση και την ένταξη των υποψήφιων σπουδαστών στο επιδοτούμενο πρόγραμμα, καθώς και τον ορισμό των Εποπτών από πλευράς τμήματος και Επιβλεπόντων από πλευράς φορέα. Οι ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος ανακοινώνει τις επιδοτούμενες, από το ΕΣΠΑ, θέσεις πρακτικής άσκησης για την τρέχουσα περίοδο (Έντυπο Χ) [Ε.Υ]. 2. Ο Σπουδαστής, για να ενταχθεί στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α, προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση Ένταξης (Έντυπο Χ0) [Σπουδαστής], με τα ακόλουθα συνημμένα: β. Βεβαίωση Σπουδών για τη δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης [Μητρώο]+[Σπουδαστής]. γ. Εκκαθαριστικό Εφορίας [Σπουδαστής]. δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης[Σπουδαστής]. ε. Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής [Σπουδαστής] στ. Για την περίπτωση ανίατης ασθενείας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου [Σπουδαστής]. 3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος καταρτίζει ή ενημερώνει τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Φορέων (Έντυπο Χ7), οι οποίοι προσφέρουν θέσεις Π.Α στο επιδοτούμενο πρόγραμμα [Ε.Υ]. 4. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος: α. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των σπουδαστών, μαζί με συνημμένα δικαιολογητικά για την αξιολόγησή τους [Ε.Υ]. β. Με τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών της επιτροπής Π.Α, προβαίνει στην αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων σπουδαστών που θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα Π.Α (Έντυπο Χ3) [Ε.Υ]. Η αξιολόγηση βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: Κριτήρια Επίδοσης Οικονομικά Οικογενειακά Κοινωνικά Κριτήρια 11

12 Επικοινωνία Ατομικές Δεξιότητες / Ικανότητες γ. Συντάσσει Πρακτικό Ένταξης Τοποθέτησης σε θέσεις Π.Α των επιλεγέντων σπουδαστών με τους αντίστοιχους φορείς υποδοχής (Έντυπο Χ4) [Ε.Υ]. δ. Καταρτίζει τον Πίνακα Εποπτών Επιβλεπόντων ανά περίοδο (Έντυπο Χ5). Οι Επόπτες είναι μέλη ΕΠ, συνήθως του τμήματος, και εποπτεύουν τη σωστή υλοποίηση Π.Α των σπουδαστών, από πλευράς τμήματος [Ε.Υ]. Οι Επιβλέποντες ορίζονται από το φορέα απασχόλησης, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, και επιβλέπουν τη σωστή υλοποίηση Π.Α των σπουδαστών, από πλευράς Φορέα [Ε.Υ]+[Φορέας]. 5. Ο Σπουδαστής, μετά την ένταξή του στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α, προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Υπογεγραμμένη Ειδική Σύμβαση Εργασίας (Έντυπο Χ1) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]. β. Βεβαίωση Ασφάλισης του Φορέα απασχόλησης (Έντυπο Χ2) [Φορέας]+ [Σπουδαστής]. γ. Παραλαμβάνει από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Β.Π.Α) (Έντυπο Β.Π.Α) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]. 6. Ο Σπουδαστής συνεργάζεται με τον αντίστοιχο Επόπτη του τμήματος και τον Επιβλέποντα του φορέα για την σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης για κάθε θέση Π.Α (Έντυπο Τ2) [Σπουδαστής]+ [Επόπτης]+[Φορέας]. 7. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος φροντίζει για τη διαβίβαση και υπογραφή από το Φορέα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κώδικα Δεοντολογίας [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]. 8. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος αποστέλλει στο Γ.Π.Α, σε έντυπη και ηλεκτρονική (όπου είναι εφικτό) μορφή, όλα τα παραπάνω έντυπα και δικαιολογητικά [Ε.Υ]. Γ. Εποπτεία Π.Α Είναι μια σημαντική φάση, καθώς αφορά την σωστή και αδιάλειπτη εποπτεία της κάθε θέσης Π.Α, τόσο από πλευράς Επόπτη τμήματος, όσο και από πλευράς Επιβλέποντα φορέα. Στη φάση αυτή, εκφράζει τις απόψεις και εκτιμήσεις του και ο 12

13 απασχολούμενος Σπουδαστής, που είναι, εξάλλου, και το κεντρικό πρόσωπο της όλης διαδικασίας. 1. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Π.Α, πραγματοποιούνται τα ακόλουθα: α. Ο ασκούμενος Σπουδαστής, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα του φορέα, καταγράφει σε καθημερινή βάση τις δραστηριότητες, σχετικά με τα αντικείμενα απασχόλησης της θέσης Π.Α (Β.Π.Α) [Σπουδαστής]+[Επιβλέπων]. β. Ο Επόπτης του τμήματος πραγματοποιεί, τουλάχιστον, μία επιτόπια εποπτεία σε κάθε σπουδαστή που εποπτεύει (Έντυπο Τ10) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]. 2. Περί το μέσο της διάρκειας πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσονται οι Εκθέσεις Περιοδικής Αξιολόγησης, όπου καταγράφονται οι απόψεις και παρατηρήσεις από όλα τα συμμετέχοντα μέρη. Οι παραπάνω εκθέσεις συλλέγονται από τον Επόπτη του τμήματος [Επόπτης]: α. Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης του Επιβλέποντα του φορέα (Έντυπο Τ11) [Επιβλέπων]. β. Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης του Επόπτη του τμήματος (Έντυπο Τ12) [Επόπτης]. γ. Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης του Ασκούμενου Σπουδαστή (Έντυπο Τ13) [Σπουδαστής]. 3. Στο τέλος του εξαμήνου πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσονται οι Εκθέσεις Τελικής Αξιολόγησης, όπου καταγράφονται οι απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις για τη διαδικασία Π.Α από όλα τα συμμετέχοντα μέρη: α. Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης του Επιβλέποντα του φορέα (Έντυπο Τ14) [Επιβλέπων]. β. Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης του Επόπτη του τμήματος (Έντυπο Τ15) [Επόπτης]. γ. Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης του Ασκούμενου Σπουδαστή (Έντυπο Τ16) [Σπουδαστής]. 4. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος φροντίζει να επικοινωνεί με τους Επόπτες του τμήματος και τους Επιβλέποντες των φορέων για παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Ε.Υ]+[Επόπτης]+ [Επιβλέπων]. 13

14 Δ. Περάτωση Π.Α Είναι η φάση, κατά την οποία γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και η συλλογή των στοιχείων, ώστε να περατωθεί επιτυχώς κάθε περίοδος πραγματοποίησης Π.Α. Με την περάτωση της Π.Α γίνονται τα ακόλουθα: 1. Ο φορέας, με ευθύνη του Επιβλέποντα συντάσσει τη Βεβαίωση Φορέα Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α και την αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος (Έντυπο Χ9) [Επιβλέπων]+[Επόπτης]. 2. Ο Σπουδαστής προσκομίζει στον Επόπτη του τμήματος το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, πλήρως συμπληρωμένο [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. 3. Ο Επόπτης συλλέγει όλες τις Εκθέσεις Περιοδικής & Τελικής Αξιολόγησης, τις Εκθέσεις Επιτόπιας Εποπτείας και τον Οδηγό Δραστηριοτήτων/ Αντικειμένων Απασχόλησης της συγκεκριμένης θέσης Π.Α [Επόπτης]. 4. Με εισήγηση του Επόπτη, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του τμήματος, συντάσσει τη Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α (Έντυπο Χ10) [Ε.Υ]+{Επόπτης]. 5. Όλα τα παραπάνω έντυπα διαβιβάζονται από τον Επόπτη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης [Επόπτης]. 6. Για την πληρωμή του ασκούμενου Σπουδαστή, του Επιβλέποντα και των εργοδοτικών εισφορών, υποβάλλονται στο Γ.Π.Α τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο (Έντυπο Τ50). Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Για την αξιολόγηση της εποπτείας και θέσης Π.Α, αλλά και της ικανοποίησης, από την πραγματοποίηση της Π.Α, των συμμετεχόντων μερών γίνονται τα ακόλουθα: 1. Ο Επόπτης του τμήματος τα συλλέγει τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ικανοποίησης και τα διαβιβάζει στο ΓΠΑ [Επόπτης]: α. Ερωτηματολόγιο 1Α: Αξιολόγηση Π.Α Σπουδαστής β. Ερωτηματολόγιο 2Α: Αξιολόγηση Π.Α Φορέας γ. Ερωτηματολόγιο 1Β: Αξιολόγηση Τμήματος Σπουδαστής δ. Ερωτηματολόγιο 1Α: Αξιολόγηση Τμήματος Φορέας 14

15 2. Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την πραγματοποίηση της Π.Α, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του τμήματος συντάσσει τον Πίνακα Αξιολόγησης Εποπτείας & Θέσης Π.Α, για κάθε περίοδο υλοποίησης Π.Α (Έντυπο Τ20) [Ε.Υ]. ΣΤ. Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάθε τμήματος, με τη συνδρομή Εποπτών, Επιβλεπόντων και της Διοικητικής Υποστήριξης συλλέγει και διαβιβάζει στο Γ.Π.Α όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και τελικών εκθέσεων Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Διοικητική Υποστήριξη] +[Γ.Π.Α]. 15

16 Οδηγοί Π.Α Επιστημονικός Υπεύθυνος Επόπτης Τμήματος Επιβλέπων Φορέα Ασκούμενος Σπουδαστής 16

17 Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Επιστημονικός Υπεύθυνος Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι το μέλος Ε.Π που έχει ορισθεί από το Τμήμα για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες 1. Καταρτίζει και αποστέλλει στο Γ.Π.Α τον Προϋπολογισμό του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του τρέχοντος έτους (Έντυπο Χ6) [Ε.Υ]. 2. Φροντίζει για τη σύνταξη και την αποστολή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) των ακόλουθων [Ε.Υ]: α. Προφίλ Τμήματος Περιγραφή (Έντυπο Τ0). β. Δομημένο Προφίλ Τμήματος (Έντυπο Τ1), όπου υπάρχουν αναλυτικά τα αντικείμενα απασχόλησης των σπουδαστών που πραγματοποιούν Π.Α και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης του κάθε σπουδαστή [Ε.Υ]. Β. Έναρξη Ένταξη 1. Ανακοινώνει τις θέσεις πρακτικής άσκησης, που εντάσσονται στο επιδοτούμενο ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας, για την τρέχουσα περίοδο (Έντυπο Χ) [Ε.Υ]. 17

18 2. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των σπουδαστών, μαζί με συνημμένα δικαιολογητικά για την αξιολόγησή και την ένταξή τους (Έντυπο Χ0) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]. 3. Με τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών της επιτροπής Π.Α, προβαίνει στην Αξιολόγηση και Επιλογή των υποψήφιων σπουδαστών που θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα Π.Α (Έντυπο Χ3) [Ε.Υ]. 4. Καταρτίζει ή/και ενημερώνει τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Φορέων (Έντυπο Χ7), οι οποίοι προσφέρουν θέσεις Π.Α στο επιδοτούμενο πρόγραμμα [Ε.Υ]. 5. Καταρτίζει τον Πίνακα Εποπτών Επιβλεπόντων ανά περίοδο (Έντυπο Χ5) [Ε.Υ]. 6. Προβαίνει σε ειδικές δράσεις, με τη συνδρομή των Εποπτών, για τους σπουδαστές ΑμΕΑ και εκείνους που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Εξωτερικό [Ε.Υ]. 7. Συντάσσει το Πρακτικό Ένταξης Τοποθέτησης σε θέσεις Π.Α των επιλεγέντων σπουδαστών με τους αντίστοιχους φορείς υποδοχής (Έντυπο Χ4) [Ε.Υ]. 8. Φροντίζει για την υπογραφή της Ειδική Σύμβαση Εργασίας (Έντυπο Χ1) [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 9. Παραδίδει στο Σπουδαστή το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Β.Π.Α) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]. 10. Φροντίζει για τη διαβίβαση και υπογραφή από το Φορέα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κώδικα Δεοντολογίας [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]. 11. Αποστέλλει στο Γ.Π.Α, σε έντυπη και ηλεκτρονική (όπου είναι εφικτό) μορφή, όλα τα παραπάνω έντυπα και δικαιολογητικά [Ε.Υ]+[Γ.Π.Α]. Γ. Εποπτεία Π.Α Φροντίζει να επικοινωνεί με τους Επόπτες του τμήματος και τους Επιβλέποντες των φορέων για παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων]. Δ. Περάτωση Π.Α 2. Καταρτίζει και αποστέλλει στο Γ.Π.Α τον Απολογισμό του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του τρέχοντος έτους (Έντυπο Χ6) [Ε.Υ]. 1.Με εισήγηση του Επόπτη, συντάσσει τη Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α (Έντυπο Χ10) [Ε.Υ]+[Επόπτης]. 18

19 3. Φροντίζει για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των Εντύπων Περάτωσης Π.Α για τις πληρωμές της περιόδου Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων] +[Σπουδαστής]+[Δ.Υ]+[ΓΠΑ]. Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Με τη συνδρομή των Εποπτών και με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την πραγματοποίηση της Π.Α, συντάσσει τον Πίνακα Αξιολόγησης Εποπτείας & Θέσης Π.Α, για κάθε περίοδο υλοποίησης Π.Α (Έντυπο Τ20) [Ε.Υ]+[Επόπτης]. ΣΤ. Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Με τη συνδρομή Εποπτών και Διοικητικής Υποστήριξης, φροντίζει για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των πληρωμών για το κλείσιμο του προγράμματος Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Δ.Υ+[ΓΠΑ]. 19

20 Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Επόπτης Τμήματος Οι Επόπτες είναι μέλη ΕΠ, που ορίζονται από την Τριμελή Επιτροπή Π.Α του Τμήματος, και εποπτεύουν για τη σωστή πραγματοποίηση της Π.Α των σπουδαστών, από πλευράς Τμήματος, στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Δεν υπάρχουν ενέργειες Επόπτη. Β. Έναρξη Ένταξη 1. Φροντίζει, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Επιβλέποντες των φορέων και τους τοποθετούμενους Σπουδαστές, για την σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης για κάθε θέση Π.Α (Έντυπο Τ2) [Επόπτης]+ [Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 2. Παραλαμβάνει τη Βεβαίωση Ασφάλισης του Φορέα απασχόλησης (Έντυπο Χ2) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. Γ. Εποπτεία Π.Α 1. Φροντίζει να επικοινωνεί με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του τμήματος, τον ασκούμενο Σπουδαστή και τον Επιβλέποντα του φορέα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Ε.Υ]+[Επόπτης]+ [Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 20

21 2. Πραγματοποιεί, τουλάχιστον, μία επιτόπια εποπτεία Π.Α σε κάθε σπουδαστή που εποπτεύει (Έντυπο Τ10) και συνεργάζεται με τον ασκούμενο Σπουδαστή και τον Επιβλέποντα του φορέα [Επόπτης] [Επιβλέπων [Σπουδαστής]. 3. Περί το μέσο της διάρκειας πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του και παρατηρήσεις για τον τρόπο πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ12) [Επόπτης]. 4. Στο τέλος του εξαμήνου πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του, παρατηρήσεις και προτάσεις για τη διαδικασία πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ15) [Επόπτης]. Δ. Περάτωση Π.Α 1. Παραλαμβάνει από τον Σπουδαστή το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, πλήρως συμπληρωμένο (Β.Π.Α) [Επόπτης]+Σπουδαστής]. 2. Καταγράφει στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τις απόψεις και παρατηρήσεις του για τη συγκεκριμένη θέση Π.Α (Β.Π.Α) [Επόπτης]+[Σπουδαστής]. 3. Παραλαμβάνει από τον Επιβλέποντα τη Βεβαίωση Φορέα Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α (Έντυπο Χ9) [Επιβλέπων]+[Επόπτης]. 4. Παραλαμβάνει από τον Επιβλέποντα τον Οδηγό Δραστηριοτήτων/ Αντικειμένων Απασχόλησης της συγκεκριμένης θέσης Π.Α (Έντυπο Τ2) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]. 5. Παραλαμβάνει τις αντίστοιχες Εκθέσεις Περιοδικής Αξιολόγησης Π.Α από τον Επιβλέποντα του φορέα (Έντυπο Τ11) [Επιβλέπων] και τον ασκούμενο Σπουδαστή (Έντυπο Τ13) [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. 6. Παραλαμβάνει τις αντίστοιχες Εκθέσεις Τελικής Αξιολόγησης Π.Α από τον Επιβλέποντα του φορέα (Έντυπο Τ14) [Επιβλέπων] και τον ασκούμενο Σπουδαστή (Έντυπο Τ16) [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. 7. Εισηγείται στην Τριμελή Επιτροπή Π.Α του Τμήματος την Έκδοση της Βεβαίωσης Τριμελούς Επιτροπής Τμήματος Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α (Έντυπο Χ10) [Ε.Υ]+ [Επόπτης]. 8. Συνδράμει στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των Εντύπων Περάτωσης Π.Α για τις πληρωμές της περιόδου Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων]+ [Σπουδαστής]+[Δ.Υ]+[Γ.Π.Α]. 21

22 9. Όλα τα παραπάνω έντυπα διαβιβάζονται από τον Επόπτη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης [Επόπτης] +[Γ.Π.Α]. Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α 1. Συλλέγει, από τους αντίστοιχους Επιβλέποντες και Σπουδαστές, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ικανοποίησης και τα διαβιβάζει στο ΓΠΑ [Επόπτης] [Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]+[Γ.Π.Α]: α. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Π.Α Σπουδαστής β. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Π.Α Φορέας γ. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Τμήματος Σπουδαστής δ. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Τμήματος Φορέας 2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την Αξιολόγηση Εποπτείας & Θέσης Π.Α (Έντυπο Τ20) [Ε.Υ]+[Επόπτης]. ΣΤ. Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Συνδράμει στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των πληρωμών για το κλείσιμο του προγράμματος Π.Α [Ε.Υ] [Επόπτης]+[Δ.Υ]+[Γ.Π.Α]. 22

23 Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Επιβλέπων Φορέα Οι Επιβλέποντες ορίζονται από το φορέα απασχόλησης, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, και επιβλέπουν τη σωστή υλοποίηση Π.Α των σπουδαστών, από πλευράς Φορέα στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Δεν υπάρχουν ενέργειες Επιβλέποντα. Β. Έναρξη Ένταξη 1. Ο φορέας υποδοχής, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του τμήματος φροντίζει για τον ορισμό Επιβλέποντα για κάθε θέση Π.Α που πραγματοποιείται στο φορέα. [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]. 2. Φροντίζει για την υπογραφή από πλευράς φορέα, της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (Έντυπο Χ1) [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 3. Φροντίζει, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Επόπτη του τμήματος και τους τοποθετούμενους Σπουδαστές, για την σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης για τη θέση Π.Α (Έντυπο Τ2) [Επόπτης]+[Επιβλέπων] +[Σπουδαστής]. 4. Φροντίζει για την έκδοση και αποστολή στον Επόπτη του τμήματος της Βεβαίωσης Ασφάλισης του Φορέα απασχόλησης (Έντυπο Χ2) [Επιβλέπων]+ [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. 23

24 5. Φροντίζει για την παραλαβή και υπογραφή από το Φορέα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κώδικα Δεοντολογίας, το οποίο επιστρέφεται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο [Ε.Υ]+[Επιβλέπων]. Γ. Εποπτεία Π.Α 1. Φροντίζει να επικοινωνεί με τον ασκούμενο Σπουδαστή και τον Επόπτη του τμήματος, αλλά και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, αν παραστεί ανάγκη, για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]+[Ε.Υ]. 2. Σε συνεργασία με τον ασκούμενο Σπουδαστή, καταγράφει περιοδικά, στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τις παρατηρήσεις και εκτιμήσεις του, που προκύπτουν από την επίβλεψή του, για την πορεία πραγματοποίησης της Π.Α (Β.Π.Α) [Επιβλέπων] +[Σπουδαστής]. 3. Συνεργάζεται με τον Επόπτη του τμήματος και τον ασκούμενο Σπουδαστή, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας εποπτείας του σπουδαστή και συνυπογράφει με τον Επόπτη στο αντίστοιχο έντυπο της Έκθεσης Επιτόπιας Εποπτείας (Έντυπο Τ10) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 4. Περί το μέσο της διάρκειας πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του και παρατηρήσεις για τον τρόπο πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ11) [Επιβλέπων]. 5. Στο τέλος του εξαμήνου πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του, παρατηρήσεις και προτάσεις για τη διαδικασία πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ14) [Επιβλέπων] Δ. Περάτωση Π.Α 1. Καταγράφει τις τελικές παρατηρήσεις και εκτιμήσεις του, για τη συγκεκριμένη θέση Π.Α, στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (ΒΠΑ) [Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 2. Φροντίζει για τη σύνταξη της Βεβαίωσης Φορέα Επιτυχούς Περάτωσης Π.Α και την αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος (Έντυπο Χ9) [Επιβλέπων]+[Επόπτης]. 3. Αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος τον Οδηγό Δραστηριοτήτων/ Αντικειμένων Απασχόλησης της συγκεκριμένης θέσης Π.Α (Έντυπο Τ2) [Επιβλέπων]+[Επόπτης]. 4. Αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος τις αντίστοιχες Εκθέσεις Περιοδικής και Τελικής Αξιολόγησης Π.Α (Έντυπα Τ11, Τ14) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]. 24

25 5. Συνδράμει στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των Εντύπων Περάτωσης Π.Α για τις πληρωμές της περιόδου Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων]+ [Σπουδαστής]+[Δ.Υ]+[ΓΠΑ]. Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ικανοποίησης: α. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Π.Α Φορέας β. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Τμήματος Φορέας [Επόπτης]+[Επιβλέπων]. ΣΤ. Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Δεν υπάρχουν ενέργειες Επιβλέποντα. 25

26 Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενος Σπουδαστής Ως Ασκούμενοι Σπουδαστές αναφέρονται εκείνοι οι σπουδαστές οι οποίοι επιλέγονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσα από το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας. Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Δεν υπάρχουν ενέργειες Σπουδαστή. Β. Έναρξη Ένταξη Για να ενταχθεί στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α, προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά [Ε.Υ]: 1. Αίτηση Ένταξης (Έντυπο Χ0) [Σπουδαστής], με τα ακόλουθα συνημμένα: β. Βεβαίωση Σπουδών για τη δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης [Μητρώο]+[Σπουδαστής]. γ. Εκκαθαριστικό Εφορίας [Σπουδαστής]. δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης [Σπουδαστής]. ε. Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής [Σπουδαστής]. 26

27 στ. Για την περίπτωση ανίατης ασθενείας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου [Σπουδαστής]. Μετά την ένταξή του στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α: 2. Προσκομίζει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο υπογεγραμμένη την Ειδική Σύμβαση Εργασίας (Έντυπο Χ1) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]+[Επιβλέπων]. 3. Συμμετέχει, μαζί με τον Επόπτη και τον Επιβλέποντα στη διαμόρφωση του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης της θέσης Π.Α (Έντυπο Τ2) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 4. Παραλαμβάνει από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Β.Π.Α) [Ε.Υ]+[Σπουδαστής]. 5. Φροντίζει για την έκδοση της Βεβαίωσης Ασφάλισης του Φορέα Απασχόλησης, που αποστέλλεται στον Επόπτη του τμήματος (Έντυπο Χ2) [Επιβλέπων]+ [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. Γ. Εποπτεία Π.Α 1. Σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα του φορέα, καταγράφει σε καθημερινή βάση, στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τα αντικείμενα απασχόλησης, όπως αυτά περιγράφονται στον Οδηγό Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης για τη θέση Π.Α (Β.Π.Α) [Σπουδαστής]+[Επιβλέπων]. 2. Φροντίζει να επικοινωνεί με τον Επόπτη του τμήματος και τον Επιβλέποντα του φορέα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Π.Α και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+Σπουδαστής]. 3. Συνεργάζεται με τον Επόπτη του τμήματος και τον Επιβλέποντα του φορέα, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας εποπτείας του σπουδαστή και συνυπογράφει με τον Επόπτη στο αντίστοιχο έντυπο της Έκθεσης Επιτόπιας Εποπτείας (Έντυπο Τ10) [Επόπτης]+[Επιβλέπων]+[Σπουδαστής]. 4. Περί το μέσο της διάρκειας πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του και παρατηρήσεις για τον τρόπο πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ13) [Σπουδαστής]. 5. Στο τέλος του εξαμήνου πραγματοποίησης της Π.Α συντάσσει την Έκθεση Τελικής Αξιολόγησης Π.Α, όπου καταγράφονται οι απόψεις του, παρατηρήσεις και 27

28 προτάσεις για τη διαδικασία πραγματοποίησης της Π.Α (Έντυπο Τ16) [Σπουδαστής]. Δ. Περάτωση Π.Α 1. Καταγράφει τις τελικές παρατηρήσεις και εκτιμήσεις του, για τη συγκεκριμένη θέση Π.Α, στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Β.Π.Α) και το παραδίδει στον Επόπτη [Σπουδαστής]+[Επόπτης]. 2. Αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος τις αντίστοιχες Εκθέσεις Περιοδικής και Τελικής Αξιολόγησης Π.Α (Έντυπα Τ13, Τ16) [Επόπτης]+[Σπουδαστής]. 3. Συνδράμει στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση των συγκεντρωτικών πινάκων και εκθέσεων Π.Α, καθώς και των Εντύπων Περάτωσης Π.Α για τις πληρωμές της περιόδου Π.Α [Ε.Υ]+[Επόπτης]+[Επιβλέπων]+ [Σπουδαστής]+[Δ.Υ]+[Γ.Π.Α]. Ε. Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Αποστέλλει στον Επόπτη του τμήματος τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια ικανοποίησης [Επόπτης]+[ Σπουδαστής]: α. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Π.Α Σπουδαστής β. Ερωτηματολόγιο: Αξιολόγηση Τμήματος Σπουδαστής ΣΤ. Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α Δεν υπάρχουν ενέργειες Σπουδαστή. 28

29 Διαγράμματα Ενεργειών Επιστημονικός Υπεύθυνος Επόπτης Τμήματος Επιβλέπων Φορέα Ασκούμενος Σπουδαστής 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Περιγραφή Εντύπων Π.Α Προκαταρκτικές Ενέργειες Έναρξη Ένταξη Εποπτεία Π.Α Περάτωση Π.Α Αξιολόγηση Διαδικασίας Π.Α Κλείσιμο του Προγράμματος Π.Α 34

35 Περιγραφή Εντύπων Π.Α Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες 35

36 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Τίτλος Εντύπου Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Χ6 Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Προϋπολογισμός Απολογισμός Αποκλίσεις, για κάθε έτος υλοποίησης Π.Α, με στοιχεία τόσο του φυσικού, όσο και του οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 01 για κάθε τμήμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α τμήματος Τριμελής Επιτροπή Π.Α Επόπτες Τμήματος, Επιβλέποντες Φορέα, [Γ.Π.Α] Περιγραφή Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης καταρτίζεται, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Α, με τη συνδρομή των λοιπών μελών της Τριμελούς Επιτροπής Π.Α κάθε τμήματος, στην αρχή του κάθε έτους υλοποίησης Π.Α και περιλαμβάνει: Προϋπολογισμό: Προγραμματίζονται οι δράσεις που θα γίνουν μέσα στο έτος, σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου, και προϋπολογίζονται οι αναγκαίες δαπάνες, σε επίπεδο οικονομικού αντικειμένου. Απολογισμό: Καταγράφονται τα απολογιστικά στοιχεία, σε σχέση με αυτά τα οποία υλοποιήθηκαν πραγματικά μέσα στο έτος. Αποκλίσεις: Καταγράφονται οι αποκλίσεις που παρατηρούνται από τα πραγματικά υλοποιηθέντα, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης χωρίζεται σε δύο εξάμηνα (περίοδος Α και περίοδος Β ) και διακρίνει τις θέσεις Π.Α, ανά φορέα υποδοχής, ως εξής: Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας Εξωτερικού 36

37 Περιλαμβάνει, δε τις ακόλουθες ενότητες: Τοποθέτηση Σπουδαστών Αριθμός αιτούμενων/επιδοτούμενων σπουδαστών Δαπάνες Σπουδαστών, που διακρίνονται σε: o Δαπάνες Ασκουμένων o Ασφάλιση Ασκουμένων o Δαπάνες Μετακίνησης Ασκουμένων Αριθμός Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων/Φορέων Δαπάνες Υποστήριξης Δαπάνες Υποστήριξης, που διακρίνονται σε: o Αποζημίωση Επιστημονικών Υπευθύνων o Αμοιβές Υποστήριξης Έργου Π.Α Ε.Π o Αμοιβές Διοικητικής Υποστήριξης Εποπτείες Αριθμός Εποπτειών Δαπάνες Εποπτειών, που διακρίνονται σε: o Αποζημιώσεις Εποπτών o Δαπάνες Μετακίνησης Εποπτών o Αποζημιώσεις Επιβλεπόντων Φορέων Λοιπές Δαπάνες Έντυπα Γραφική Ύλη Αναλώσιμα Ταχυδρομικά Τέλη Έμμεσες Δαπάνες Γενικό Σύνολο Δαπανών Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης αποτελεί τη βάση για τη σύνταξη της Ετήσιας Απολογιστικής Έκθεσης, τόσο σε επίπεδο Τμήματος, όσο και σε επίπεδο Υποέργου 01, αλλά και συνολικά σε επίπεδο Έργου της πρακτικής Άσκησης. Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Α του τμήματος και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 37

38 Προφίλ Τμήματος Περιγραφή Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Προφίλ Τμήματος Περιγραφή Τ0 Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Περιγραφή του τμήματος Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων Τμήματος Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α τμήματος Ε.Π [Γ.Π.Α] Περιγραφή Το Προφίλ Τμήματος δίνει την εικόνα του τμήματος προέλευσης του ασκούμενου Σπουδαστή και καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος. Ειδικότερα, το Προφίλ Τμήματος περιγράφει, με αναλυτικό τρόπο, τα εξής: Ιστορικό του Τμήματος Αποστολή του Τμήματος Δομή & Οργάνωση του Τμήματος Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων του Τμήματος Το Προφίλ Τμήματος συντάσσεται με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου Π.Α του Τμήματος, συνεπικουρούμενου από μέλη Ε.Π που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Π.Α και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 38

39 Δομημένο Προφίλ Τμήματος Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Δομημένο Προφίλ Τμήματος Τ1 Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες Περιγραφή, σε κωδικοποιημένη μορφή, των αντικείμενων απασχόλησης, που θα μπορούσε να έχει στη συγκεκριμένη θέση Π.Α ο ασκούμενος Σπουδαστής Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α τμήματος Ε.Π [Γ.Π.Α] Περιγραφή Το Δομημένο Προφίλ Τμήματος περιλαμβάνει, σε κωδικοποιημένη μορφή, τα αντικείμενα απασχόλησης, τα οποία απορρέουν από τα γνωστικά αντικείμενα του κάθε τμήματος. Το Δομημένο Προφίλ Τμήματος είναι απαραίτητο για τη σύνταξη του Οδηγού Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης κάθε θέσης πρακτικής άσκησης, ο οποίος εξασφαλίζει τη συμβατότητα και τη συνάφεια της απασχόλησης, αφενός σε σχέση με το τμήμα, αφετέρου με το φορέα απασχόλησης. Το Δομημένο Προφίλ Τμήματος συντάσσεται με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου Π.Α του Τμήματος, συνεπικουρούμενου από μέλη Ε.Π που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Π.Α και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 39

40 Περιγραφή Εντύπων Π.Α Β. Έναρξη Ένταξη 40

41 Ανακοίνωση Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Ανακοίνωση Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Χ Β. Έναρξη Ένταξη Ενημέρωση Σπουδαστών. Δημοσιοποίηση της έναρξης της περιόδου υλοποίησης Π.Α, με τις αντίστοιχες θέσεις. Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Συμμετέχοντες Αποδέκτες Σπουδαστές Περιγραφή Το κάθε Τμήμα δίνει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και ανακοινώνει την έναρξη της νέας περιόδου υλοποίησης του επιδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος Π.Α, καθώς και τον αριθμό των επιδοτούμενων θέσεων, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι Σπουδαστές και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 41

42 Αίτηση Ένταξης Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Αίτηση Ένταξης Χ0 Β. Έναρξη Ένταξη Δήλωση υποψηφιότητας, εκ μέρους του Σπουδαστή, για ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Σπουδαστής Συμμετέχοντες Αποδέκτες Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι Σπουδαστές, για ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΤΕΙ Λάρισας ΕΣΠΑ ΕΠΕΔΒΜ, υποβάλουν αίτηση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο ΠΑ του τμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση των υποψήφιων Σπουδαστών: Βεβαίωση Σπουδών για τη δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης Εκκαθαριστικό Εφορίας Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Για την περίπτωση αναπηρίας: Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Για την περίπτωση ανίατης ασθενείας: Βεβαίωση Κρατικού Νοσοκομείου 42

43 Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων Χ7 Β. Ένταξη Έναρξη Λίστα με τους συνεργαζόμενους φορείς/επιχειρήσεις. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α Τμήματος Επόπτης Τμήματος, Επιβλέπων Φορέα [Γ.Π.Α] Περιγραφή Ο Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων έχει σκοπό τη δημιουργία μιας δεξαμενής για μόνιμη και πιό ποιοτική συνεργασία του Τμήματος με τους συνεργαζόμενους φορείς/επιχειρήσεις. Ο Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία Φορέα, με κωδικό [ΚΑΦ] Ονοματεπώνυμο Επιβλέποντα, με κωδικό [ΚΕΠ] Θέση Επιβλέποντα στο Φορέα Στοιχεία Επικοινωνίας Φορέα Ο Πίνακας Συνεργαζόμενων Φορέων συντάσσεται με ευθύνη του Επιστημονικού Υπεύθυνου Π.Α, σε συνεργασία με Επόπτες του Τμήματος και τους Επιβλέποντες των αντιστοίχων Φορέων και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 43

44 Αξιολόγηση Υποψήφιων Σπουδαστών Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Αξιολόγηση Υποψήφιων Σπουδαστών Χ3 Β. Έναρξη Ένταξη Αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων προς ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α Σπουδαστών. Επιστημονικός Υπεύθυνος Τριμελής Επιτροπή Π.Α Ασκούμενος Σπουδαστής, [Γ.Π.Α] Περιγραφή Η αξιολόγηση των υποψηφίων Σπουδαστών γίνεται προκειμένου να επιλεγούν οι σπουδαστές που θα ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α. Η αξιολόγηση γίνεται με σταθερά και πλήρως αποσαφηνισμένα κριτήρια αξιολόγησης, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο αξιοκρατικός, διαφανής και αδιάβλητος χαρακτήρας της διαδικασίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα (οι αριθμοί στις αγκύλες δείχνουν το βάρος του κριτηρίου υποκριτηρίου): α. Κριτήρια Επίδοσης [50%] α1. Μ.Ο Γενικής Βαθμολογίας [20%] α2. Μ.Ο Βαθμολογίας Μαθημάτων Ειδικότητας [15%] α3. Αριθμός Οφειλόμενων Μαθημάτων [15%] β. Οικονομικά Οικογενειακά Κοινωνικά Κριτήρια [40%] β1. Οικογενειακό Εισόδημα [5%] β2. Αριθμός Τέκνων στην Οικογένεια [15%] β3. Κοινωνική Προστασία [20%] γ. Επικοινωνία Ατομικές Δεξιότητες/Ικανότητες [10%] γ1. Συνεργασιμότητα [5%] 44

45 γ2. Συνέντευξη [5%] Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, καταρτίζεται μια λίστα αξιολόγησης στην οποία εμφανίζονται οι σπουδαστές με φθίνουσα σειρά προσόντων. Από τη λίστα αυτή δημιουργείται η λίστα των εντασσόμενων στο πρόγραμμα σπουδαστών, με βάση τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων Π.Α. Ο Πίνακας Αξιολόγησης Σπουδαστών αποστέλλεται στο Γ.Π.Α και κρατείται στον αντίστοιχο φάκελο κάθε τμήματος. 45

46 Πρακτικό Ένταξης Τοποθέτησης σε Θέση Πρακτικής Άσκησης Τίτλος Εντύπου Πρακτικό Ένταξης Τοποθέτησης σε Θέση Πρακτικής Άσκησης Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Χ4 Β. Έναρξη Ένταξη Έγκριση της ένταξης και τοποθέτηση των επιλεγέντων σπουδαστών σε θέσεις Π.Α. Επιστημονικός Υπεύθυνος Τριμελής Επιτροπή Π.Α [Γ.Π.Α] Περιγραφή Με το Πρακτικό Ένταξης Τοποθέτησης σε Θέση Πρακτικής Άσκησης εγκρίνεται η επιλογή και η ένταξη των συγκεκριμένων σπουδαστών στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Π.Α και συγχρόνως γίνεται η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένο φορέα/επιχείρηση. Το Πρακτικό υπογράφεται από την τριμελή επιτροπή Π.Α και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α με επισυναπτόμενο τον Πίνακα Αξιολόγησης Σπουδαστών (Χ3) και κρατείται στον αντίστοιχο φάκελο κάθε τμήματος. 46

47 Πίνακας Εποπτών Επιβλεπόντων Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Πίνακας Εποπτών Επιβλεπόντων Χ5 Β. Έναρξη Ένταξη Σκοπός Καθορισμός και αντιστοίχιση σε κάθε θέση Π.Α: Ασκούμενος Σπουδαστής, Επόπτης τμήματος, Επιβλέπων φορέα. Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α Τμήματος Τριμελής Επιτροπή Π.Α Ασκούμενοι Σπουδαστές, Επόπτες Τμήματος, Επιβλέποντες Φορέα, [Γ.Π.Α] Περιγραφή Με τον Πίνακα Εποπτών Επιβλεπόντων ορίζεται για κάθε θέση πρακτικής άσκησης: Ο ασκούμενος Σπουδαστής, με κωδικό [ΚΑΣ] Ο Επόπτης του τμήματος, με κωδικό [ΚΑΕ] Ο Επιβλέπων του φορέα, με κωδικό [ΚΕΠ] Οι παραπάνω οντότητες αποτελούν τους βασικούς παράγοντες σε μια θέση Π.Α. Ο Σπουδαστής ως ο σημαντικότερος παράγων, και στη συνέχεια ο Επόπτης και ο Επιβλέπων που υποστηρίζουν τη διαδικασία εποπτείας και επίβλεψης της αντίστοιχης θέσης Π.Α. Ο Πίνακας Εποπτών Επιβλεπόντων υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Α του τμήματος και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 47

48 Ειδική Σύμβαση Εργασίας Για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Λάρισας Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Ειδική Σύμβαση Εργασίας Για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Λάρισας Χ1 Β. Έναρξη Ένταξη Διασφάλιση της σωστής υλοποίησης της διαδικασίας Π.Α και η παροχή εχέγγυων, τόσο από πλευράς Τμήματος Επιστημονικού Υπεύθυνου Π.Α, όσο και από πλευράς Φορέα Επιβλέποντα. Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α Τμήματος Σπουδαστής, Φορέας Εκπρόσωπος Αποδέκτες Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α Τμήματος, Τμήμα, Σπουδαστής, Φορέας Εκπρόσωπος, [Γ.Π.Α] Περιγραφή Η σύμβαση είναι πενταμερής και την συνυπογράφουν: Ο Εκπρόσωπος του Φορέα απασχόλησης Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α του Τμήματος Ο απασχολούμενος Σπουδαστής Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Eρευνών Αντίγραφο της Σύμβασης κρατείται στο Γ.Π.Α στο φάκελο του Σπουδαστή. 48

49 Βεβαίωση Ασφάλισης Φορέα Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Βεβαίωση Ασφάλισης Φορέα Χ2 Β. Έναρξη Ένταξη Η διασφάλιση ότι ο ασκούμενος Σπουδαστής θα είναι ασφαλισμένος κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της ΠΑ. Εκπρόσωπος του φορέα/επιχείρησης Επόπτης τμήματος, Επιβλέπων φορέα [Γ.Π.Α] Περιγραφή Η Βεβαίωση Ασφάλισης εκδίδεται από το φορέα απασχόλησης, με την έναρξη της περιόδου πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης και διασφαλίζει ότι ο ασκούμενος Σπουδαστής θα είναι ασφαλισμένος καθόλη τη διάρκεια πραγματοποίησης της Π.Α. Τη Βεβαίωση Ασφάλισης εκδίδει ο εκπρόσωπος του φορέα/επιχείρησης, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Π.Α του φορέα και τον Επόπτη του τμήματος. Η Βεβαίωση Ασφάλισης καταχωρείται στο φάκελο του αντίστοιχου Σπουδαστή στο Γ.Π.Α. 49

50 Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ΒΠΑ Β. Έναρξη Ένταξη & Γ. Εποπτεία Π.Α & Δ. Περάτωση Π.Α Ημερήσια καταγραφή δραστηριοτήτων Σπουδαστή. Περιοδική καταγραφή απόψεων και εκτιμήσεων για την Π.Α, Σπουδαστή Επιβλέποντα Επόπτη. Ασκούμενος Σπουδαστής Επιβλέπων Φορέα, Επόπτης Τμήματος [Γ.Π.Α] Περιγραφή Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης αποτελεί τη βάση για τη συνεχή και λεπτομερή παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης και την αξιολόγησή της. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: Καθημερινή καταγραφή των δραστηριοτήτων και αντικειμένων απασχόλησης του ασκούμενου Σπουδαστή, που υπογράφεται από τον ασκούμενο Σπουδαστή. Εβδομαδιαίες σημειώσεις παρατηρήσεις ασκουμένου, που υπογράφεται από τον ασκούμενο Σπουδαστή. Εβδομαδιαία έκθεση επίδοσης για τον ασκούμενο Σπουδαστή από το φορέα απασχόλησης, που υπογράφεται από τον Επιβλέποντα του φορέα. Μηνιαία έκθεση εργασιακών εμπειριών ασκουμένου, που υπογράφεται από τον ασκούμενο Σπουδαστή. Μηνιαία έκθεση Επόπτη/Επιβλέποντα του Τμήματος, που υπογράφεται από τον αντίστοιχο Επόπτη. Τελικές σημειώσεις παρατηρήσεις του ασκούμενου για τις εργασιακές εμπειρίες, που υπογράφεται από τον ασκούμενο Σπουδαστή. Τελικές σημειώσεις παρατηρήσεις του Επιβλέποντα του φορέα, που υπογράφεται από τον Επιβλέποντα του φορέα. 50

51 Τελικές σημειώσεις παρατηρήσεις του Επόπτη εκπαιδευτικού, που υπογράφεται από τον Επόπτη και συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, ώστε να διασφαλισθεί το νομότυπο της διαδικασίας, όπως προβλέπεται από το νόμο περί πρακτικής άσκησης. Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρώνεται με όλα τα παραπάνω στοιχεία και υποβάλλεται στο Γ.Π.Α, μετά το πέρας της περιόδου πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, από τον Επόπτη του Τμήματος. 51

52 Οδηγός Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Οδηγός Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης Τ2 Β. Ένταξη Έναρξη Σκοπός Συνδυάζει, από τη μια πλευρά τα αντικείμενα απασχόλησης του τμήματος, αφετέρου τις δραστηριότητες του φορέα/επιχείρησης υποδοχής. Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Επόπτης Τμήματος, Επιβλέπων Φορέα Σπουδαστής [Γ.Π.Α] Περιγραφή Ο Οδηγός Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης αποτελεί τον οδηγό για την ακριβή περιγραφή κάθε θέσης απασχόλησης που εντάσσεται στο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι η απασχόληση του κάθε Σπουδαστή θα είναι απόλυτα συμβατή και συναφής αφενός με τις δραστηριότητες του φορέα/επιχείρησης υποδοχής, αφετέρου με τα αντικείμενα απασχόλησης, όπως αυτά περιγράφονται στο Δομημένο Προφίλ Τμήματος. Ο Οδηγός Δραστηριοτήτων Αντικειμένων Απασχόλησης συντάσσεται, για κάθε θέση Π.Α, σε συνεργασία του Επόπτη του Τμήματος με τον Επιβλέποντα του Φορέα, με συμμετοχή του ενδιαφερόμενου ασκούμενου Σπουδαστή και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 52

53 Περιγραφή Εντύπων Π.Α Γ. Εποπτεία Π.Α 53

54 Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Συμμετέχοντες Αποδέκτες Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας Τ10 Γ. Εποπτεία Π.Α Επιτόπια αξιολόγηση της διαδικασίας και των συνθηκών υλοποίησης Π.Α, από πλευράς Επόπτη Τμήματος. Επόπτης Τμήματος Επιβλέπων Φορέα, Σπουδαστής [Γ.Π.Α] Περιγραφή Η επιτόπια εποπτεία πραγματοποιείται, μία τουλάχιστον φορά, κατά την περίοδο πραγματοποίησης Π.Α, από τον Επόπτη του τμήματος ο οποίος συντάσσει την Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας, με τη συνδρομή του Επιβλέποντα του φορά και του ασκούμενου Σπουδαστή. Σκοπός της επιτόπιας εποπτείας είναι να εντοπισθούν τυχόν αδυναμίες και δυσλειτουργίες και, σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα του φορέα και τον ασκούμενο Σπουδαστή, να διορθωθούν. Επίσης, η Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας συμμετέχει στην Αξιολόγηση Εποπτείας & Θέσης Π.Α (Τ20). Η Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας, βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης εποπτείας, τα οποία ομαδοποιούνται ως ακολούθως: Συνάφεια Τμήματος Επάρκεια Γνώσεων Περιβάλλον Απασχόλησης Ατομικές Ικανότητες Συνεισφορά Αποτελεσματικότητα Ασκούμενου Σπουδαστή Διαδικασία Επίβλεψης/Εποπτείας Συνεργασιμότητα με τον Επιβλέποντα του Φορέα Διάγνωση Καλών/Κακών Πρακτικών 54

55 Η Έκθεση Επιτόπιας Εποπτείας συντάσσεται από τον αντίστοιχο Επόπτη του τμήματος, συνυπογράφεται από τον Επιβλέποντα του φορέα, ο οποίος πιστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε η εποπτεία και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 55

56 Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων Φορέα Τίτλος Εντύπου Κωδικός Εντύπου Τ11 Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων Φορέα Φάση Υλοποίησης Σκοπός Συντάκτης/ες Γ. Εποπτεία Π.Α Περιοδική αξιολόγηση της διαδικασίας και των συνθηκών υλοποίησης Π.Α, από πλευράς Επιβλέποντα του Φορέα Επιβλέπων Φορέα Συμμετέχοντες Αποδέκτες [Γ.Π.Α] Περιγραφή Περί το μέσο της διάρκειας πραγματοποίησης της Π.Α, ο Επιβλέπων του φορέα έχει τη δυνατότητα και οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις του για την όλη διαδικασία υλοποίησης της Π.Α, μέσω της Έκθεσης Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων. Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να εντοπισθούν τυχόν αδυναμίες και δυσλειτουργίες και να διορθωθούν. Επίσης, η Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων Φορέα συμμετέχει στην Αξιολόγηση Εποπτείας & Θέσης Π.Α (T20). Η Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων Φορέα, όπως και η επιτόπια εποπτεία, βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης εποπτείας, τα οποία ομαδοποιούνται ως ακολούθως: Συνάφεια Τμήματος Επάρκεια Γνώσεων Ατομικές Ικανότητες Ασκούμενου Σπουδαστή Συνεισφορά Αποτελεσματικότητα Ασκούμενου Σπουδαστή Διαδικασία Επίβλεψης/Εποπτείας Συνεργασιμότητα με τον Επόπτη του Τμήματος Διάγνωση Καλών/Κακών Πρακτικών Η Έκθεση Περιοδικής Αξιολόγησης Επιβλέπων Φορέα συντάσσεται από τον αντίστοιχο Επιβλέποντα του Φορέα και αποστέλλεται στο Γ.Π.Α. 56

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓ ΩΝ Τ Μ ΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ Τηλ: +30 26210 20888 E-mail: mme@teipat.gr Fax: +30 26210 20889 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299967 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων, μέσω της διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.: Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.: 1 Τ ο π α ρ ό ν β ι β λ ί ο Π ρ α κ τ ι κ ή ς Ά σ κ η σ η ς ε ί ν α ι ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ώ σ τ ε ν α τ υ π ω θ ε ί μ ε ε κ τ ύ π ω σ η σ ε λ ί δ ω ν μ π ρ ο ς - π ί σ ω. v. 1 2 Ο Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Γεώργιος Ν. Αγγελόπουλος (Επιστημονικός Υπεύθυνος) Βίκτορας Στιβανάκης (βασικό στέλεχος) Δημήτριος Σπαρτινός (στέλεχος) Έλενα Σταματίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Τμηματικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κωνσταντίνος Στεργίου kstergiou@uowm.gr Κοζάνη, Δευτέρα 16

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Έτους 2013

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Έτους 2013 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Έτους 213 Σύνταξη Γιώργος Σαμαράς Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Θεσσαλίας Υποέργο 2 Ε 2.5 Περιεχόμενα Α. Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Υποέργου 1 3 Ι. Τοποθέτηση Σπουδαστών 6 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Απευθύνεται σε : Φοιτητές που Ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 20/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 1090 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία Πληροφορίες: Δ. Γάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2010 Σεπτέμβριος 2013

Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος 2010 Σεπτέμβριος 2013 Πράξη «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Δικαιούχος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Οδηγός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: Εφόσον ο υποψήφιος φοιτητής επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση σε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 1

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 1 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΗΠρακτική Άσκηση (ΠΑ) στοχεύει στην άμεση επαφή των φοιτητών με το συναφή εργασιακό χώρο, συμβάλλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ -ΣΤΟΧΟΙ Να εξασφαλιστεί, μέσω της ΠΑ, ένας ουσιαστικός και λειτουργικός συγκερασμός της Παιδαγωγικής Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ!

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! e-mail: info@as-prosvasis.org Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! Ελάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ946914Γ-ΠΧΧ. Πάτρα 22-1-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨ946914Γ-ΠΧΧ. Πάτρα 22-1-2014 Αριθμ. Πρωτ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) Άρθρο 1 Με απόφαση του.σ. της Εταιρείας καθιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Α. Δημακοπούλου, τηλ. 210-7723030 ((aldim@central.ntua.gr), Σπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: ΥΔΙΜΗΔ : 213 131-3240, 3275, 3201,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ.πρωτ:6589 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αγρίνιο, 21 Ιουνίου 2011

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αγρίνιο, 21 Ιουνίου 2011 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πρακτική άσκηση Στόχοι Μια ευκαιρία για εμπειρίες σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας να αποκτήσετε πολύτιμες εργασιακές εμπειρίες σε αντικείμενα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία ανοικτού μητρώου συνεργατών για θέσεις συμβούλων για την υποστήριξη απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛEΦΩΝΑ: ΥΔΙΜΗΔ: 213

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβραάμ Χα, Καθηγητής (από 2009) Διοικητική - Γραμματειακή υποστήριξη: Σταυρούλα Κωστούλα (BS.c.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΉ ΕΙΣΌΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους ωφελούμενους, τους παρόχους κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ1 Διοικητικού ΤΜΗΜΑ : Διοίκησης Προσωπικού Πληροφορίες : Αχτύπη Αποστολία Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα