Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου Αριθμός Απόφασης 160/2015 Θέμα 16 ο : Εξέταση της από ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής - Αγίου Ερμολάου (2 ο απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56» Σήμερα την 26 η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ατσικής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 10 του Ν.3852/2010 και την αριθ. 141/2015 απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από την 6886/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Μαρινάκης Νικόλαος 1. Σαρδιανός Αθανάσιος 2. Σακαρίκος Γεώργιος 2. Γαροφαλλίδης Εμμανουήλ 3. Ποντίκας Ιωάννης 3. Τούφου Μαγδαληνή 4. Σκαφίδας Γεώργιος 4. Μυρτζανής Χρυσόστομος 5. Παλατιανός Νεκτάριος 5. Χασάπης Ευάγγελος 6. Πανταζής Σαράντης 7. Σαρρής Στέφανος 8. Μπούμπουρας Χαράλαμπος 9. Μοσχάκης Νικόλαος 10. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 11. Γιαννάκαρος Νικόλαος 12. Παπαλιάς Αντώνιος 13. Σφενδύλης Δημήτριος-Χρήστος 14. Κριθαρέλλης Βασίλειος 15. Γεώργα Ελεονώρα 16. Κυριαζής Παλαιολόγος 17. Λυριστής Παράσχος 18. Σαλαμουσά Μαρία 19. Μπουλώτης Δημήτριος 20. Ετμεκτσόγλου Φωτεινή 21. Πινάκος Δημήτριος 22. Αγάς Ευάγγελος Ο Δήμαρχος κ.μαρινάκης Δημήτριος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Παρόντες είναι επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων:

2 1. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου κ. Πατρώνιας Άγγελος 2. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής κ. Αρχοντίδης Αχιλλέας 3. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βάρους κ. Καμβύσης Χαράλαμπος 4. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης κ. Μπουνάς Αντώνιος 5. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα κ. Μαγδανής Χρήστος 6. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καρπασίου κ. Ψυρούκης Ιωάννης 7. Η Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καταλάκκου κ. Χαλκά Μαρία 8. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κούταλης κ. Μοσχοβάκης Ιωάννης 9. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ρεπανιδίου κ. Ζαφειρίου Κωνσταντίνος 10. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού κ. Καρακώστας Νικόλαος 11. Η Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Σκανδάλης κ. Κουκούλα Φωτεινή 12. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Σαρδών κ. Τριανταφύλλου Παλαιολόγος Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι δύο (22) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.γεώργα Ελεονώρα και κ.κυριαζής Παλαιολόγος αποχώρησαν πριν την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πινάκος Δημήτριος και κ.αγάς Ευάγγελος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθαν πριν την συζήτηση του 11 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 23 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου, που έχει επιδοθεί στους δημοτικούς συμβούλους και η οποία αναφέρει: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί της ενστάσεως του αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου ( 2 ο απόσπασμα ) Χ.Θ Χ.Θ ,56» Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου ( 2 ο απόσπασμα ) Χ.Θ Χ.Θ ,56» συντάχθηκε η υπ αριθμ. 29/2006 μελέτη, η υλοποίηση της οποίας ανατέθηκε μετά από ανοιχτό διαγωνισμό στην Ανάδοχο εταιρία ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., με μέση έκπτωση 21,12 %. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις , το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις ,51 (χωρίς Φ.Π.Α.) και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν διακόσιες δέκα ( 210) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την Με την υπ αριθμ. 190/2014 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1 ο ΠΚΤΜΝΕ και τη χορήγηση της 1 ης παράτασης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι

3 Με τις υπ αριθμ. 329/2014 και 330/2014 αποφάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχα ενέκρινε τον 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τη χορήγηση της 2 ης παράτασης χωρίς αναθεώρηση, κατά ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι Με την υπ αριθμ. 68/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση 3 ης παράτασης κατά εκατόν δέκα πέντε (115) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι , εκ των οποίων, οι εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση και οι σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες χωρίς αναθεώρηση με την επιβολή ποινικών ρητρών. Επίσης τροποποιήθηκε η υπ αριθμ.330/2014 απόφαση του Δ.Σ ως προς την έγκριση της 2 ης παράτασης κατά ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση. Με την υπ αριθμ.138/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση 4 ης παράτασης κατά εξήντα επτά (67) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι με αναθεώρηση. Με την υπ αριθμ. 119/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνώρισε στον ανάδοχο αποζημίωση για βλάβες του έργου που προήλθαν από ανωτέρα βία (θεομηνία) το χρονικό διάστημα από 8 μέχρι 10 Δεκεμβρίου Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ 1.Ο ανάδοχος, μία ημέρα πριν τη λήξη της 2 ης χορηγηθείσας παράτασης, στις αιτήθηκε παράταση κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες. Ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης πρέπει να εκτιμάται και να προσδιορίζεται το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου. Όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης του συνόλου ή μέρους των εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου χορηγείται παράταση «χωρίς αναθεώρηση» με την επιβολή σχετικών ποινών. Δεδομένου ότι αίτηση για παράταση πρέπει να κατατεθεί έναν (1) μήνα πριν τη συμβατική λήξη του έργου και η έγκρισή της από την Προϊσταμένη Αρχή εντός τριμήνου, η Δ.Υ λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του έργου, τις καταστάσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας, τους αναφερόμενους λόγους στην αίτηση του αναδόχου, οι οποίοι εν μέρει ευσταθούσαν, εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών κατά εκατόν δέκα πέντε (115) ημερολογιακές ημέρες από έως και αναλύοντάς την ως εξής: Α. εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες «με αναθεώρηση» και Β. σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες «χωρίς αναθεώρηση» με την επιβολή ποινικών ρητρών Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση» ο επιβλέπων του έργου (παρ.2 του άρθρου 19 του Π.Δ.171/87) σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο καταρτίζει πίνακα διαχωρισμού των εργασιών σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεστούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008. Ο πίνακας διαχωρισμού των εργασιών αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά αυτού, μόνο αν τον υπογράψει με επιφύλαξη. Στις ο επιβλέπων σε αντιπαράσταση με τον ορισμένο επί τόπου μηχανικό του έργου, συνέταξαν τον πίνακα διαχωρισμού των εργασιών, όμως αυτός αρνήθηκε να τον υπογράψει και στις ο ανάδοχος καταθέτει 4 η «εκπρόθεσμη» αίτηση παράτασης εργασιών κατά εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες. Με την αριθμ.68/ απόφαση της η Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ), αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ.Υ, τις αιτήσεις του αναδόχου καθώς και την προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη χορήγηση 3 ης παράτασης κατά εκατόν δέκα πέντε (115) ημερολογιακές ημέρες από έως και όπως αυτή αναλύεται στην εισήγηση και σύμφωνα με την περιοριστική διάταξη του άρθρου 78 του Ν.4313/2014.

4 Ο πίνακας διαχωρισμού των εργασιών κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις με δικαστικό επιμελητή και μέχρι σήμερα δεν τον έχει υπογράψει έστω και με επιφύλαξη ενώ στο περιεχόμενο της από κρινόμενης ένστασης αναφέρεται διεξοδικά στη διαδικασία των διατάξεων των παρ.8, 9 και 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/ Με το υπ αριθμ.359/ έγγραφό της η Δ.Υ επέστρεψε εκ παραδρομής τον 6 ο λογαριασμό υπενθυμίζοντας την υποχρέωση του αναδόχου για την υπογραφή του πίνακα διαχωρισμού των εργασιών. Οι ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της τεθείσας προθεσμίας κατασκευής του έργου, θα παρακρατηθούν από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό μετά την αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. Ο 6 ος λογαριασμός αφού ελέγχθηκε θεωρήθηκε στις Γ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/ ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» «Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας»: «1.Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κώδικα. 2. Η ένσταση απευθύνεται στην προϊσταμένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση της ένστασης. 3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διμήνου. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως, μετά την πάροδο του διμήνου, δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δημιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του N. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/ ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» «Προθεσμίες» 8. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής. 9. Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών.

5 Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της. 10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία. Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη διευθύνουσα υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο, καταρτίζει πίνακα διαχωρισμού των εργασιών, σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο και στις λοιπές εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, μέσα στην οποία μπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πίνακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχωρισμού, μόνο αν τον υπογράψει με επιφύλαξη. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμπράξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 57 του παρόντος. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι: Α) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου χωρούν : α) ένσταση, και β) αίτηση θεραπείας, αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία Β) Ο πίνακας διαχωρισμού των εργασιών αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά αυτού, μόνο αν τον υπογράψει με επιφύλαξη Γ) Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της και επειδή: Ο προβλεπόμενος διαχωρισμός των εργασιών ενεργήθηκε από τον επιβλέποντα του έργου σε αντιπαράσταση με τον ορισμένο επιτόπου μηχανικό του έργου, ο οποίος σύμπραξε στην κατάρτιση του πίνακα στις και γνωρίζοντας ότι μέρος των ανεκτέλεστων εργασιών μπορούσαν και έπρεπε να κατασκευασθούν σε προηγούμενη αναθεωρητική περίοδο. Η υπογραφή του εν λόγω πίνακα με επιφύλαξη αποτελούσε υποχρέωση του αναδόχου προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία της ένστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008. Η έγκριση της αιτούμενης παράτασης από την Π.Α. έπρεπε να γίνει εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης του αναδόχου δηλαδή μέχρι τις και δεν επηρεάζει την κατάπτωση των ποινικών ρητρών. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την απόρριψη της από ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής - Αγίου Ερμολάου ( 2 ο απόσπασμα ) Χ.Θ Χ.Θ ,56» ΛΗΜΝΟΣ, Ο Εισηγητής - Επιβλέπων Ξενοφών Σαμιώτης Τεχνολόγος Μηχανικός Ο Δήμαρχος Λήμνου Δημήτρης Μαρινάκης

6 Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Όλγα Βουλγαροπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι δημοτικοί σύµβουλοι, αλλά και ο εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» τοποθετήθηκαν επί του θέµατος και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Ο Πρόεδρος στην συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία Αριθμός απόφασης 160/2015 Αποδέχεται την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και απορρίπτει την από ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» αναδόχου του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής - Αγίου Ερμολάου ( 2 ο απόσπασμα ) Χ.Θ Χ.Θ ,56». Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Σκαφίδα Γεώργιου και Σακαρίκου Γεώργιου. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής κ.αρχοντίδης Αχιλλέας, ψήφισε θετικά, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 7, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και την εγκ.49/74572/ του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Α.. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2015. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Μαρινάκης Νικόλαος Σακαρίκος Γεώργιος Ποντίκας Ιωάννης Σκαφίδας Γεώργιος Παλατιανός Νεκτάριος Πανταζής Σαράντης Σαρρής Στέφανος Μπούμπουρας Χαράλαμπος Μοσχάκης Νικόλαος Γιαννάκαρος Νικόλαος Παπαλιάς Αντώνιος Σφενδύλης Δημήτριος-Χρήστος Κριθαρέλλης Βασίλειος Ακριβές απόσπασμα Γεώργα Ελεονώρα Μύρινα Κυριαζής Παλαιολόγος

7 Ο Πρόεδρος Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Λυριστής Παράσχος Σαλαμουσά Μαρία Μπουλώτης Δημήτριος Ετμεκτσόγλου Φωτεινή Πινάκος Δημήτριος Αγάς Ευάγγελος