ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μάθημα 5 Α. Πιαζετική & Μετα Πιαζετική οπτική για τη νοητική ανάπτυξη Β. Η «Διερευνητική Διδασκαλία & Μάθηση» στις ΦΕ & Β (I)

2 Στο προηγούμενο μάθημα υποστηρίξαμε ότι τα μικρά παιδιά διαθέτουν ένα σώμα βιολογικής γνώσης, τη «διαισθητική βιολογία», τα χαρακτηριστικά της οποίας συνοψίζονται ως εξής: 1. Τα μικρά παιδιά μπορούν να διακρίνουν βιολογικές οντότητες και βιολογικά φαινόμενα έχοντας ήδη κάποια πρώτη γνώση για «ζωντανόμη ζωντανό» και «διάκριση νουσώματος» 2. Τα μικρά παιδιά ενεργοποιούν έναν μηχανισμό σκέψης που τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν συνεπείς και λογικές προβλέψεις για ιδιότητες και συμπεριφορές βιολογικών οντοτήτων σε αναλογία με τον άνθρωπο «προσωποποιητικός συμπερασμός» 3. Τα μικρά παιδιά ενεργοποιούν έναν μηχανισμό σκέψης που τους δίνει τη δυνατότητα να εξηγούν τις σωματικές λειτουργίες ανεξάρτητα από την πρόθεση των βιολογικών οντοτήτων, και με βάση την εξασφάλιση της «δύναμης» ή «ενέργειας» για την επίτευξη του σκοπού της επιβίωσης «τελεολογική βιταλιστική εξήγηση»

3 Συνεπώς, στο ερώτημα εάν «τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν ή όχι να διαπραγματευτούν γνωστικά προβλήματα»;;; απαντήσαμε επικεντρώνοντας στη βιολογία δηλαδή σε μία «ειδική περιοχή γνώσης» Απαντήσαμε δηλαδή o μέσα από την οπτική. o των Μετα Πιαζετικών

4 Όμως Σε τι συνίσταται αυτή η «Μετα Πιαζετική» οπτική;;;; Είναι η μόνη;;; Ή μήπως. αναδύθηκε ως αντίλογος σε μία άλλη οπτική;;; αυτήν του Piaget;;;; Και τότε. σε τι συνίσταται η «Πιαζετική» οπτική;;;;

5 Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια την Πιαζετική και «Μετα Πιαζετική» αντίληψη για την οικοδόμηση της γνώσης & την επίδρασή τους στην προσέγγιση των ΦΕ & Β στην προσχολική εκπαίδευση

6 Η θεωρία του Piaget για τη νοητική μας ανάπτυξη Κυριάρχησε στις δεκαετίες Αν και πρόκειται για μία θεωρία αναπτυξιακής ψυχολογίας και όχι για μία παιδαγωγική θεωρία, η θεωρία του Piaget είχε εμφανείς επιπτώσεις στη διδακτική προσέγγιση των ΦΕ & Β ειδικά Αυτό οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι ο Piaget επιχείρησε να δείξει ότι η σκέψη των παιδιών διαφέρει ποιοτικά από τη σκέψη των ενηλίκων χρησιμοποιώντας έννοιες από τις ΦΕ & Β, o π.χ. όγκο, βάρος, «ζωντανόμη ζωντανό»

7 Η θεωρία του Piaget για τη νοητική μας ανάπτυξη Η θεωρία του Piaget έχει δύο βασικές πλευρές Πρόκειται για τον «οικοδομισμό» «εποικοδομισμό» Κριτική από τους Μετα Πιαζετικούς δέχτηκε ο οικοδομισμός Τι είναι όμως το ένα και τι το άλλο;;;

8 Η θεωρία του Piaget για τη νοητική μας ανάπτυξη Οικοδομισμός Εποικοδομισμός Τα «στάδια» «αισθησιοκινητικό» (02) «προσυλλογιστικό» (2+ 6) «της συγκεκριμένης σκέψης» (6+ 11) «της τυπικής σκέψης» (11+ ) Οι νέες εμπειρίες οργανώνονται και αποκτούν νόημα μέσα από την προϋπάρχουσα γνωστική δομή του ατόμου «Δομές σκέψης» ίδιες για όλους ίδια σειρά παρόμοια ηλικιακή περίοδος «Αφομοίωση» «Συμμόρφωση»

9 Με αφορμή τον «εποικοδομισμό» ως μέρος της θεωρίας του Piaget, ας δούμε το πολύ σημαντικό ρεύμα του «εποικοδομισμού» ευρύτερα Ένα μεγάλο μέρος ερευνών Διδακτικής ΦΕ & Β εντάσσεται στο σύγχρονο ρεύμα του εποικοδομισμού, Η άποψη του εποικοδομισμού είναι εντελώς διαφορετική από παλιότερες απόψεις για την εκπαίδευση, οι οποίες βασίζονταν στην παραδοχή ότι η γνώση απλά μεταφέρεται από το δάσκαλο στο μαθητή Οι βασικές παραδοχές του εποικοδομισμού είναι ότι Η γνώση δεν μεταβιβάζεται, αλλά οικοδομείται Η προηγούμενη γνώση επιδρά στη διαδικασία οικοδόμησης της νέας γνώσης, με άλλα λόγια επιδρά στη διαδικασία της μάθησης Η αρχική κατανόηση των εννοιών είναι μερική και η βελτίωσή της απαιτεί συστηματική προσπάθεια με συγκεκριμένους στόχους

10 Με αφορμή τον «εποικοδομισμό» ως μέρος της θεωρίας του Piaget, ας δούμε τον «εποικοδομισμό» ευρύτερα Προφανώς λοιπόν κεντρική θέση στο θεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομισμού κατέχουν οι «ιδέες των παιδιών» Έτσι, σημαντικό μέρος της έρευνας της Διδακτικής των ΦΕ & Β εδώ και αρκετές δεκαετίες έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε αυτές τις «ιδέες» Πρόκειται για την έρευνα των «νοητικών παραστάσεων» των παιδιών ή των «αντιλήψεων» των παιδιών ή των «ιδεών» των παιδιών ή των «εναλλακτικών παραστάσεων» των παιδιών σε σχέση με την επιστημονική άποψη

11 Με αφορμή τον «εποικοδομισμό» ως μέρος της θεωρίας του Piaget, ας δούμε τον «εποικοδομισμό» ευρύτερα Όλη αυτή ερευνητική προσπάθεια έχει σημαντικές εκπαιδευτικές επιπτώσεις Συγκρότηση ενός σώματος πληροφοριών για τις δυσκολίες, τις παρανοήσεις ή τα «γνωστικά» εμπόδια των παιδιών στην οικοδόμηση συγκεκριμένων εννοιών. Αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο στον εκπαιδευτικό ώστε να αποτελέσει τη βάση της οργάνωσης του μαθήματός του Σχεδιασμός νέων μαθησιακών περιβαλλόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό σε πραγματικές συνθήκες τάξης. Αυτά: λαμβάνουν υπόψη ότι η συγκρότηση της γνώσης είναι μια δυναμική πορεία που πραγματοποιείται στο επίπεδο του μαθητή και κατά συνέπεια δεν τον περιορίζουν σε παθητικό δέκτη όπως συνηθίζεται στο παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας Υιοθέτηση από τον εκπαιδευτικό του ρόλου του διευκολυντή της μάθησης για τους μαθητές οι οποίοι ενεργά οικοδομούν τη νέα γνώση

12 Με αφορμή τον «εποικοδομισμό» ως μέρος της θεωρίας του Piaget, ας δούμε τον «εποικοδομισμό» ευρύτερα Σε σχέση με το ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της μάθησης έχει ενδιαφέρον να δούμε έστω και λίγο την ιδέα της «ζώνης της εγγύτερης ανάπτυξης», η οποία αναπτύχθηκε μέσα στο βυγκοτσκικό μοντέλο του «κοινωνικού εποικοδομισμού» Η «ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης» αντιστοιχεί στην απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, όπως αυτό καθορίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων από το παιδί και στο επίπεδο της άμεσης εν δυνάμει ανάπτυξής του, όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων από το παιδί με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (ή σε συνεργασία με άλλα παιδιά) Με άλλα λόγια, η «ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης» είναι το βήμα που χωρίζει το «τώρα» από το αμέσως επόμενο στάδιο Είναι σαφές ότι ο εκπαιδευτικός για να την προσδιορίσει πρέπει να γνωρίζει το «τώρα» (βλ. τις αρχικές ιδέες των παιδιών), και για να την αξιοποιήσει πρέπει να ενεργοποιήσει κατάλληλους τρόπους αλληλεπίδρασης με του ίδιου με τα παιδιά (ή των παιδιών μεταξύ τους)

13 Ας γυρίσουμε όμως πίσω στη θεωρία του Piaget & ας δούμε τις επιπτώσεις της στη διδακτική προσέγγιση των ΦΒΕ

14 Η θεωρία του Piaget: επιπτώσεις στη διδακτική προσέγγιση των ΦΕ & B Επιπτώσεις σε επίπεδο σκοπών μεθόδου Ως προς τους σκοπούς: Η ιδέα των σταδίων ( «οικοδομισμός») υπαγορεύει ως σκοπό τη γρηγορότερη μετάβαση από στάδιο σε στάδιο, δηλ. o επιτάχυνση νοητικής ανάπτυξης την πραγματοποίησή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο o με συνεχή συστηματική δουλειά

15 Η θεωρία του Piaget: επιπτώσεις στη διδακτική προσέγγιση των ΦΕ & B Ως προς τη μέθοδο: Η ιδέα για ενεργή συμμετοχή του υποκειμένου στη μαθησιακή διαδικασία ( «εποικοδομισμός») υπαγορεύει τη λεγόμενη «ενεργή μέθοδο» Σε τι συνίσταται όμως αυτή η «ενεργή μέθοδος»;;; Στον χειρισμό υλικών για έλεγχο πιθανών απαντήσεων σε κάποιο ερώτημα ή πιο αυστηρά για «έλεγχο υποθέσεων» Δηλαδή: Ερώτημα Πιθανές απαντήσεις. Έλεγχος πιθανών απαντήσεων με παρατήρηση «πείραμα» χειρισμός υλικών Και βέβαια συζήτηση για όλα αυτά

16 Η θεωρία του Piaget: επιπτώσεις στη διδακτική προσέγγιση των ΦΕ & B Σημειώστε ότι Σύμφωνα με τον Piaget, ο χειρισμός υλικών έχει εκπαιδευτική αξία μόνο εφόσον γίνεται για έλεγχο πιθανών απαντήσεων σε ένα ερώτημα ή πιο «αυστηρά» για «έλεγχο υποθέσεων

17 Η θεωρία του Piaget: επιπτώσεις στη διδακτική προσέγγιση των ΦΕ & B Επειδή η «ενεργή μέθοδος» και ο εποικοδομισμός ευρύτερα αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της «Διερευνητικής Διδασκαλίας και Μάθησης» σε ΦΕ & Β θα μας απασχολήσει εκτενέστερα στο 2 ο μέρος του μαθήματος Προς το παρόν όμως, ας περάσουμε στην κριτική των ΜεταΠιαζετικών στον Piaget

18 Οι «Μετα Πιαζετικοί» Ασκούν κριτική στον οικοδομισμό του Piaget (θεωρία σταδίων) Πώς;;; Εισάγοντας την έννοια των Constraints : παράγοντες που μπορεί να επιδρούν αρνητικά ή θετικά στην οικοδόμηση της γνώσης ΜΗΝ σας μπερδεύει o η ελληνική απόδοση του όρου constraints ως «περιορισμοί»

19 Οι «Μετα Πιαζετικοί» και η ιδέα των «περιορισμών» Οι «περιορισμοί» (παράγοντες με +/ επίδραση στην οικ. γνώσης) είναι δύο τύπων «στάδιο» 1. οι εσωτερικοί γνωστικοί «ειδική κατά περιοχή γνώση» 2. οι εξωτερικοί κοινωνικοί πολιτισμικοί Για τον Piaget, οι γνωστικοί περιορισμοί του «σταδίου» κάνουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ανίκανα να διαπραγματευτούν γνωστικά προβλήματα o Τι γίνεται όμως όταν ανεξάρτητα από το θέμα και το περιεχόμενό τους οι «Μετα Πιαζετικοί» βάζουν στη συζήτηση ένα νέο γνωστικό «περιορισμό» o την «ειδική κατά περιοχή γνώση»;;;;

20 Οι «Μετα Πιαζετικοί» και η ιδέα των «περιορισμών» Αντίθετα με τον Piaget, οι «Μετα Πιαζετικοί» θεωρούν ότι: Τα μικρά παιδιά είναι ικανά να αναπτύσσουν προχωρημένους συλλογισμούς σε περιοχές γνώσης που τους είναι αρκετά οικείες Η ειδική κατά περιοχή γνώση αποτελεί έναν εν δυνάμει θετικό «περιορισμό» στην οικοδόμηση της γνώσης Επιπλέον, οι «Μετα Πιαζετικοί» ασκώντας κριτική στις γενικές «δομές σκέψης» που χαρακτηρίζουν τα Πιαζετικά στάδια, διατυπώνουν την ιδέα των ειδικών μηχανισμών σκέψης με άλλα λόγια, των «μηχανισμών σκέψης ανά περιοχή» εν δυνάμει θετικός περιορισμός Επίσης θετικοί εν δυνάμει θεωρούνται «εξωτερικοί περιορισμοί» όπως είναι οι άλλοι άνθρωποι κοινωνικοί περιορισμοί τα τεχνουργήματα πολιτιστικοί περιορισμοί

21 Οι «Μετα Πιαζετικοί» & η αντίληψή τους για τη νοητική ανάπτυξη ευρύτερα Συνοπτικά λοιπόν, οι ΜεταΠιαζετικοί υποστηρίζουν ότι Η πορεία οικοδόμησης της γνώσης επηρεάζεται από εσωτερικούς, γνωστικούς παράγοντες: η «ειδική κατά περιοχή γνώση», η οποία συνδέεται με ειδικούς μηχανισμούς σκέψης εξωτερικούς, κοινωνικούς πολιτισμικούς παράγοντες άνθρωποι / εργαλεία

22 Piaget & ΜεταΠιαζετικοί Ο Piaget υποτιμά τα μικρά παιδιά επικαλούμενος το ότι δεν έχουν ανεπτυγμένες έμφυτες «γενικές δομές» (όπως π.χ. αυτές της διατήρησης, κατηγοριοποίησης) Οι «Μετα Πιαζετικοί» χρησιμοποιούν την ιδέα της «ειδικής κατά περιοχή γνώσης» συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν και «ειδικές δομές», ή αλλιώς ειδικούς μηχανισμούς σκέψης Τέτοιους μηχανισμούς σκέψης είδαμε ήδη στην περιοχή της Βιολογίας (μαθ.4) Θυμηθείτε για παράδειγμα τον προσωποιητικό συμπερασμό των μικρών παιδιών την τελεολογική βιταλιστική εξήγηση που δίνουν για σωματικές λειτουργίες θεωρώντας αυτές ανεξάρτητες από την πρόθεσή μας

23 Piaget & ΜεταΠιαζετικοί Οι «Μετα Πιαζετικοί» ( σε αντίθεση με τον Piaget ) υποστηρίζουν όπως είδαμε ήδη (μαθ.4) ότι δεν είναι απαραίτητα κακό το ότι η σκέψη των μικρών παιδιών είναι «προσωποποιητική» ή «ανθρωπομορφική» Τα μικρά παιδιά προβλέπουν τη συμπεριφορά ενός μη οικείου οργανισμού «μεταφέροντας» σε αυτόν τη γνώση τους για τον άνθρωπο Για παράδειγμα (μαθ.4) «Μπορεί κάποιος να κρατήσει ένα μικρό χαριτωμένο κουνέλι για πάντα μικρό;» «Όχι, δεν μπορεί.. γιατί όπως εγώ αν ήμουν κουνέλι θα ήμουν πέντε χρονών και θα γινόμουν πιο μεγάλος και πιο μεγάλος έτσι και αυτό». Είδαμε ότι τα παιδιά που απαντούν προσωποποιητικά για άλλους οργανισμούς, δεν το κάνουν και για άβια αντικείμενα (π.χ. πέτρα) (Inagaki & Hatano, 1987) δεν το κάνουν ούτε για έμβια όταν οδηγεί σε παράλογα συμπεράσματα

24 Piaget & ΜεταΠιαζετικοί O Piaget λοιπόν δίνοντας έμφαση στους γνωστικούς περιορισμούς του σταδίου δεν έλαβε υπ όψη του τον εν δυνάμει θετικό περιορισμό της ειδικής γνώσης Δεν θεώρησε δηλ. ότι ένας «πρόωρος» εμπλουτισμός της γνώσης με την εμπειρία μπορεί να συμβάλλει στο επίπεδο του συλλογισμού Ζητούσε από τα παιδιά να διαπραγματευτούν γνωστικά προβλήματα που προέρχονταν από περιοχές στις οποίες τα ίδια είχαν ελάχιστη «ειδική γνώση»

25 Piaget & ΜεταΠιαζετικοί Ωστόσο, ΜεταΠιαζετικοί έδειξαν για παράδειγμα ότι παιδιά ηλικίας 47 ετών που ξέρουν π.χ. για τους δεινόσαυρους είναι ικανά να χρησιμοποιούν αυτήν την «ειδική κατά περιοχή γνώση» για απόδοση ιδιοτήτων σε μία οντότητα με βάση την κατηγορία της Γνωρίζοντας π.χ. για σαρκοφάγουςφυτοφάγους δεινόσαυρους, είναι σε θέση να αποδίδουν μη παρατηρούμενες ιδιότητες σε έναν νέο δεινόσαυρο με βάση την κατηγοριοποίησή του στον ένα ή τον άλλο τύπο δεινόσαυρων «Αυτός ο δεινόσαυρος είναι πολύ επικίνδυνος γιατί είναι σαρκοφάγος»

26 Piaget & ΜεταΠιαζετικοί Αλληλεπίδραση Ο Piaget δεν θεωρεί ότι η συμμετρική αλληλεπίδραση ( αλληλεπίδραση με συνομήλικους) μπορεί να κάνει το παιδί πιο ικανό στην επίλυση προβλήματος από όσο είναι όταν δουλεύει μόνο του Αντίθετα ο Vygotsky είναι εκείνος που δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση Το ίδιο κάνουν και «Μετα Πιαζετικοί» οι οποίοι μάλιστα τονίζουν την ιδέα του «καταμερισμού της εργασίας» στο πλαίσιο των συμμετρικών αλληλεπιδράσεων & αναγνωρίζουν την ανάγκη εύστοχων παρεμβάσεων του ενήλικα όταν οι μικροί συνεργάτες συναντούν δυσκολίες Γνωστική σύγκρουση Ο Piaget συνδέει στενά την αποτελεσματικότητα μιας γνωστικής σύγκρουσης με το επίπεδο της σκέψης του παιδιού που βρίσκεται αντιμέτωπο με αυτήν

27 Οι «Μετα Πιαζετικοί»: επιπτώσεις στη διδακτική προσέγγιση ΦΕ & B Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις τη οπτικής των «ΜεταΠιαζετικών» για τη διδακτική προσέγγιση των ΦΕ & Β; Μπορούμε να αρχίσουμε από νωρίς διαλέγοντας περιοχές γνώσης όπου οι εσωτερικοί περιορισμοί λειτουργούν θετικά Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε θετικά εξωτερικούς περιορισμούς δηλαδή κοινωνικούςπολιτισμικούς «περιορισμούς» δίνοντας σημασία στην ποιότητα της αλληλεπίδρασης και άρα στο ρόλο του εκπαιδευτικού

28 (Β) Διερευνητική Διδασκαλία & Μάθηση στις ΦΕ και τη Β ή «ΔιΔιΜαΦΕ» Εισαγωγή στη λογική της «ΔιΔιΜαΦΕ»

29 Τα θέματά μας Εισαγωγή στη λογική της «ΔιΔιΜαΦΕ» Η «ΔιΔιΜαΦΕ» γενικά Τι είναι; Ποιος είναι ο στόχος της; Γιατί σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ; Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα Πού στηρίζεται; Ποιες είναι οι «βασικές αρχές» της; Ποιες γενικές «παιδαγωγικές στρατηγικές» θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στην εφαρμογή της;

30 Εισαγωγή στη λογική της «Διερευνητικής Διδασκαλίας & Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες»

31 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» γενικά Η «ΔιΔιΜαΦΕ» είναι μία διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία η οποία έχει ως στόχο την «ουσιαστική μάθηση» εκ μέρους των παιδιών Με άλλα λόγια την πραγματική κατανόηση του φυσικού & βιολογικού κόσμου από τα παιδιά, τη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ των επιμέρους γνώσεων και την οικοδόμηση περιγραφικών & επεξηγηματικών μοντέλων για το πώς λειτουργεί ο φυσικός & βιολογικός κόσμος

32 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» γενικά Η «ΔιΔιΜαΦΕ» αποτελεί μία μακροπρόθεσμη «εκπαιδευτική επένδυση» εάν ξεκινήσει σωστά από την προσχολική & πρώτη σχολική ηλικία, θα μπορέσει ίσως να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν μία βαθμιαία αυξανόμενη κατανόηση του κόσμου καθώς μεγαλώνουν Το κίνητρο για τα παιδιά στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσέγγισης δεν είναι η ικανοποίηση που μπορεί να προσφέρει η επιβράβευση από τον εκπαιδευτικό ή το γονιό Είναι κυρίως η βαθύτερη ικανοποίηση που μπορεί να προσφέρει η πραγματική κατανόηση μέσα από την ενεργή συμμετοχή

33 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» γενικά Γιατί όμως σήμερα η «ΔιΔιΜαΦΕ» είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ; Οι «ΦΕ» έχουν γίνει κομμάτι της ζωής μας η «επιστημονική καλλιέργεια» είναι απαραίτητη για λήψη αποφάσεων που μας αφορούν τόσο ως άτομα, όσο και ως μέλη της κοινωνίας Η μάθηση ως «συσσώρευση πληροφοριών» δεν έχει νόημα ειδικά σε μία εποχή που η πρόσβαση στην πληροφορία είναι εύκολη & γρήγορη Αυτό που έχει νόημα είναι η ικανότητα κριτικής θεώρησης των διαθέσιμων πληροφοριών μέσα από μία καλά χτισμένη γνωστική δομή

34 Βασικοί πυλώνες της «ΔιΔιΜαΦΕ»

35 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» Η «ΔιΔιΜαΦΕ» στηρίζεται: στην κατανόησή μας για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση τους για το φυσικό και το βιολογικό κόσμο «εποικοδομισμός» στη φύση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο των ΦΕ «επιστημονική μέθοδος» στο περιεχόμενο των ΦΕ ως γνωστικό αντικείμενο «προγράμματα σπουδών/ειδικές συνθήκες»

36 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / Εποικοδομισμός Είδαμε νωρίτερα ότι οι βασικές παραδοχές του εποικοδομισμού είναι οι εξής: Η γνώση δεν μεταβιβάζεται, αλλά οικοδομείται ενεργά Η προηγούμενη γνώση επιδρά στη διαδικασία οικοδόμησης της νέας γνώσης Η αρχική κατανόηση των εννοιών είναι μερική και η εξέλιξή της απαιτεί συστηματική προσπάθεια με συγκεκριμένους στόχους

37 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / Εποικοδομισμός Όταν τα παιδιά συναντούν κάτι καινούριο, προσπαθούν να το καταλάβουν χρησιμοποιώντας ιδέες που έχουν οικοδομήσει σε προηγούμενες εμπειρίες τους Αυτές οι προϋπάρχουσες ιδέες είναι δυνατόν να τροποποιούνται καθώς τα παιδιά προσπαθούν να τις χρησιμοποιήσουν για την εξήγηση των νέων εμπειριών που τους προσφέρονται Μήπως λοιπόν είναι σκόπιμο να τους προσφέρονται στην τάξη προσεκτικά σχεδιασμένες «εκπαιδευτικές εμπειρίες» ικανές να τους βάζουν σε αυτήν την ενεργή διαδικασία της τροποποίησης;

38 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / Εποικοδομισμός Όπως είδαμε νωρίτερα, σύμφωνα με την «ενεργή μέθοδο» του Piaget που στηρίζεται στο εποικοδομιστικό κομμάτι της θεωρίας του τέτοιες «εκπαιδευτικές εμπειρίες» περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση των παιδιών με κατάλληλα υλικά και μάλιστα. στο πλαίσιο «εμπειρικού ελέγχου» συγκεκριμένων «υποθέσεων» o δηλ. πιθανών απαντήσεων σε ένα «αιτιακό» ερώτημα, o οι οποίες έχουν διατυπωθεί από τα ίδια με βάση τις δικές τους ιδέες ή έστω και στο πλαίσιο «εμπειρικού ελέγχου» συγκεκριμένων πιθανών απαντήσεων τους σε «μη αιτιακά» ερωτήματα

39 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / Εποικοδομισμός Είναι λοιπόν σκόπιμο τα ίδια τα παιδιά να διατυπώνουν ερωτήματα ή έστω να συμμετέχουν στη διατύπωσή τους να διατυπώνουν πιθανές απαντήσεις να τις ελέγχουν εμπειρικά εμπλεκόμενα ενεργά τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη διεξαγωγή απλών «πειραμάτων» ή «παρατηρήσεων» ή «αναζητήσεων σε δευτερογενείς πηγές» να καταλήγουν σε συμπέρασμα σε σχέση με την ορθότητα αυτών των πιθανών απαντήσεων ή μη

40 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / Επιστημονική μέθοδος Η επιστημονική έρευνα συνδυάζει την εμπειρία ( συλλογή δεδομένων) με τη λογική σκέψη ( διατύπωση & έλεγχος πιθανών εξηγήσεων) Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι και αυτό που περιγράψαμε πριν;;;

41 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / Επιστημονική μέθοδος Ερώτημα τύπου «γιατί ;» (βλ. «αιτιακό ερώτημα») Πιθανές εξηγήσεις (απαντήσεις τύπου «επειδή.») (βλ. «υποθέσεις») Διερεύνηση της ορθότητάς τους (βλ. «έλεγχος «υποθέσεων») Σχεδιασμός «εμπειρικού ελέγχου» (π.χ. πείραμα) Πρόβλεψη των αποτελεσμάτων ΕΑΝ η «υπόθεση» είναι σωστή Διεξαγωγή του πειράματος Σύγκριση των «παρατηρούμενων» αποτελεσμάτων με τα «προβλεπόμενα» Συμπέρασμα σε σχέση με την ορθότητα της «υπόθεσης»

42 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / Επιστημονική μέθοδος Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, μπορεί κανείς να καταλήξει σε ένα «πλαίσιο οδηγό» για την εφαρμογή της «ΔιΔιΜαΦΕ» με τα «στάδια» ή τις «φάσεις» του πλαισίου αυτού να αντιμετωπίζονται ως άξονες οργάνωσης της διερευνητικής δουλειάς των παιδιών και όχι ως βήματα μιας απαραίτητα γραμμικής πορείας

43

44 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / Προγράμματα σπουδών ειδικές συνθήκες Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της διδασκαλίας των ΦΕ στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης; Πότε πρέπει να διδαχθεί μια συγκεκριμένη έννοια π.χ. φυσικής ή βιολογίας, και ποιο επίπεδο κατανόησής της περιμένουμε από τους μαθητές; Οι κατευθύνσεις για τέτοια ερωτήματα δίνονται ασφαλώς στα προγράμματα σπουδών Όμως οι εκάστοτε απαντήσεις επηρεάζονται σημαντικά από το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να γίνουν πράξη Με άλλα λόγια, από τις ειδικές συνθήκες και τα ενδιαφέροντα εκπαιδευτικών μαθητών

45 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / Προγράμματα σπουδών ειδικές συνθήκες Για παράδειγμα, η έννοια του «οικοσυστήματος» είναι σημαντική για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τη χώρα ή την περιοχή στην οποία ζουν Όμως, οι τύποι των οικοσυστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην πορεία οικοδόμησης της έννοιας εξαρτώνται σημαντικά από τις τοπικές συνθήκες Είναι λογικό μαθητές που ζουν κοντά σε θάλασσα να προσεγγίσουν την έννοια μελετώντας αρχικά το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής τους ενώ μαθητές που ζουν σε μία μεγάλη πόλη με πάρκα να το κάνουν μελετώντας το χερσαίο οικοσύστημα ενός από αυτά

46 Βασικές αρχές της «ΔιΔιΜαΦΕ»

47 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : Βασικές Αρχές Η άμεση εμπειρία είναι «στοιχείοκλειδί» για τη μάθηση των ΦΕ Οι μαθητές πρέπει να κατανοούν ουσιαστικά το ερώτημα ή το πρόβλημα που διερευνούν Η «διερεύνηση» απαιτεί ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταξύ των οποίων η παρατήρηση Η μάθηση των ΦΕ δεν έχει να κάνει μόνο με την άμεση εμπειρία, αλλά και με ανάπτυξη συλλογισμών, συνεργασία, συζήτηση, παρουσίαση συμπερασμάτων Η χρήση δευτερογενών πηγών συμπληρώνει την άμεση εμπειρία

48 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : Βασικές Αρχές Άμεση Εμπειρία Οι «αυθόρμητες ιδέες» με τις οποίες τα παιδιά έρχονται στην τάξη μπορεί να μην είναι ενδεχομένως επιστημονικά ακριβείς, αλλά είναι λειτουργικές για τα ίδια και εξαιρετικά ανθεκτικές στην τυπική διδασκαλία Τα λόγια του εκπαιδευτικού από μόνα τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αλλάξουν αυτές τις ιδέες Αντίθετα, θα πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές να έρχονται αντιμέτωποι με την ανεπάρκεια των αρχικών τους ιδεών στο πλαίσιο νέων εκπαιδευτικών εμπειριών

49 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : Βασικές Αρχές Είναι απαραίτητο τα ίδια τα παιδιά να διατυπώνουν ερωτήματα ή να συμβάλλουν στη διατύπωσή τους να διατυπώνουν πιθανές απαντήσεις να τις ελέγχουν εμπειρικά (πείραμα, παρατήρηση ή έστω δευτερογενείς πηγές) να συγκρίνουν αυτό που βρίσκουν με αυτό που περίμεναν να βρουν και να καταλήγουν έτσι στο συμπέρασμα για τον αν οι ιδέες τους τούς οδήγησαν αρχικά σε σωστή ή σε λάθος πιθανή απάντηση Κάτι τέτοιο μπορεί να επιχειρηθεί μέσα από καλοσχεδιασμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες στο πλαίσιο μιας βόλτας έξω από την τάξη, ή μιας σειράς «διερευνήσεων» με συνηθισμένα υλικά μέσα σε αυτήν

50 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : Βασικές Αρχές Κατανόηση ερωτήματος / προβλήματος Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε ένα μάθημα διερευνητικού χαρακτήρα, προϋποθέτει να κατανοούν πλήρως το ερώτημα ή το πρόβλημα που μελετούν, και να βρίσκουν νόημα στη μελέτη του Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν τα ίδια στη διατύπωση του ερωτήματος ή τον ορισμό του προβλήματος Ένας άλλος τρόπος είναι να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο για να εξοικειωθούν με το θέμα να διατυπώσουν πιθανές απορίες να συζητήσουν τι πρόκειται να διερευνηθεί και με ποιο τρόπο

51 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : Βασικές Αρχές Ανάπτυξη δεξιοτήτων / Παρατήρηση Οι μαθητές παρατηρούν πολλά πράγματα & αδιαφορούν για πολλά άλλα Όταν όμως προκειμένου να κατανοήσουν ένα φαινόμενο, έχουν να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, τότε είναι σημαντικό να παρατηρούν προσεκτικά συγκεκριμένα πράγματα Αν δεν το καταφέρνουν αυτό, τότε οι παρατηρήσεις τους μπορεί τελικά να μην σχετίζονται με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού εδώ; Για να αναπτύξουν οι μαθητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιστημονική διερεύνηση και να μάθουν να τις χρησιμοποιούν αυθόρμητα, χρειάζονται καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, και συστηματική εξάσκηση με τη βοήθειά του

52 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : Βασικές Αρχές Ευκαιρίες για σκέψη, συνεργασία, συζήτηση, παρουσίαση Είναι λάθος να θεωρεί κανείς τη «ΔιΔιΜαΦΕ» απλά και μόνο ως μία «handson» προσέγγιση Για να οδηγήσει η άμεση εμπειρία σε κατανόηση, πρέπει τα παιδιά όχι μόνο να χειρίζονται υλικά στο πλαίσιο εμπειρικών ελέγχων, αλλά και να σκέφτονται σε σχέση με την πορεία που ακολουθούν να συνεργάζονται και να αναλαμβάνουν κομμάτια της δουλειάς να συζητούν με τους συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό να παρουσιάζουν προφορικά & γραπτά τη δουλειά τους

53 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : Βασικές Αρχές Χρήση δευτερογενών πηγών Είναι επίσης λάθος να θεωρεί κανείς τη «ΔιΔιΜαΦΕ» ως μία «handson» προσέγγιση η οποία αποκλείει τη χρήση άλλων πηγών γνώσης εκτός από την άμεση εμπειρία Τα παιδιά δεν μπορούν να ξανάανακαλύψουν μέσα από την επιστημονική διερεύνηση στην τάξη τους όλα όσα χρειάζεται να μάθουν Χρειάζεται να ανατρέξουν και σε άλλες πηγές όπως π.χ. βιβλία, διαδίκτυο, «ειδικοί» Οι πηγές αυτές χρησιμοποιούνται διαφορετικά σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία δεν υποκαθιστούν τη «διερεύνηση», αλλά ενσωματώνονται σε αυτή

54 Γενικές Παιδαγωγικές Στρατηγικές Στο Πλαίσιο Της «ΔιΔιΜαΦΕ»

55 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Παιδαγωγικές Στρατηγικές» Οι γενικές παιδαγωγικές στρατηγικές αφορούν Στην οργάνωση της τάξης (χώρος & κουλτούρα κλίμα) Στη διατύπωση των ερωτήσεων προς τους μαθητές Στη διαχείριση των αρχικών ιδεών τους Στη διεξαγωγή συζητήσεων Στην καταγραφή της δουλειάς των μαθητών

56 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Παιδαγωγικές Στρατηγικές» «Χώρος & Υλικά» Η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που απαιτούν την αλληλεπίδρασή τους τόσο με διάφορα υλικά όσο και με τους συμμαθητές τους, προϋποθέτει κατάλληλη διαμόρφωση της αίθουσας Πολλές φορές χρειάζεται να μετακινούνται θρανία και καρέκλες να χρησιμοποιούνται δίσκοι ή κουτιά για τη φύλαξη των χρησιμοποιούμενων υλικών (π.χ. υλικά πειράματος), να εξασφαλίζεται χώρος για την έκθεση ή τη φύλαξη ενδιάμεσων προϊόντων της δουλειάς των παιδιών (π.χ. αφίσες, κατασκευές)

57 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Παιδαγωγικές Στρατηγικές» «Κλίμα» Επίσης, το κλίμα στην τάξη θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα φιλικό Όλα τα παιδιά θα πρέπει να αισθάνονται άνετα και.. να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της διερεύνησης στην πρακτική δουλειά την ανάπτυξη συλλογισμών με βάση τα εμπειρικά αποτελέσματα τη συζήτηση την παρουσίαση των συμπερασμάτων

58 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Παιδαγωγικές Στρατηγικές» Τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός για να εξασφαλίσει αυτό το κλίμα;;; Να ενθαρρύνει τα παιδιά τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μοιράζονται τις ιδέες τους διατυπώνοντας τις ερωτήσεις του με τρόπο που να καθιστά σαφές στα παιδιά ότι το ζητούμενο είναι οι δικές τους ιδέες και όχι η σωστή απάντηση Να τα εκπαιδεύει στη δημιουργική αλληλεπίδραση δίνοντας έμφαση τους κανόνες της καλής συνεργασίας χρησιμοποιώντας «καταμερισμό εργασίας» & «ανάθεση ρόλων» Να είναι προσεκτικός στη σύνθεση των ομάδων εργασίας μικρές ομάδες με ξεκάθαρους στόχους δουλεύουν καλύτερα

59 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Παιδαγωγικές Στρατηγικές» Διατύπωση ερωτήσεων Οι ερωτήσεις που θέτει ο εκπαιδευτικός έχουν ιδιαίτερη σημασία, είτε αυτές αφορούν στην τάξη, είτε σε μία ομάδα, είτε σε κάποιο μαθητή Μια καλή ερώτηση μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στη δουλειά των μαθητών Μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την απάντηση «αφού προκαλεί το ενδιαφέρον, καλεί τα παιδιά για μία πιο προσεκτική ματιά, για ένα νέο πείραμα, για μια καινούρια άσκηση» (Harlen, 2001) Τέτοιες ερωτήσεις λέγονται «παραγωγικές», γιατί κάνουν τη δραστηριότητα των μαθητών παραγωγική» (Harlen, 2001) Είναι σκόπιμο ο εκπαιδευτικός να αναπτύξει την ικανότητά του για τέτοιες ερωτήσεις (κατά κανόνα «ανοιχτές») μέσα από τη συζήτηση / συνεργασία με άλλους συναδέλφους, και μέσα από την εξάσκηση

60 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / «Παιδαγωγικές Στρατηγικές» Διαχείριση αρχικών ιδεών Μετά από τη συζήτησή μας για τον εποικοδομισμό, είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτές τις ιδέες, και να διαμορφώνουν ανάλογα τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ώστε να προσφέρουν στα παιδιά τις προκλήσεις που θα τα οδηγήσουν σε νέες, πιο ολοκληρωμένες εξηγήσεις για το υπό μελέτη φαινόμενο Τι μπορούν να κάνουν; να ανατρέξουν στη βιβλιογραφία από την ερευνητική περιοχή της ΔΦΕ να ανιχνεύσουν οι ίδιοι τις ιδέες των δικών τους μαθητών έχοντας πριν καταφέρει να τους κάνουν να νιώθουν άνετοι στην έκφρασή τους Πρέπει δε να μην ξεχνούν ότι οι ιδέες αυτές δεν αποσταθεροποιούνται καθόλου εύκολα χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη και στο ευνοϊκό πλαίσιο της «ΔιΔιΜαΦΕ»

61 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / «Παιδαγωγικές Στρατηγικές» Διεξαγωγή συζητήσεων Οι μαθητές χρειάζεται να συζητούν πολύ συχνά κατά τη διερευνητική τους δουλειά σε δυάδες, σε μικρές ομάδες ή σε επίπεδο τάξης Καλό είναι ο εκπαιδευτικός να εξασφαλίζει την οπτική επαφή των παιδιών να δίνει χρόνο στα παιδιά να σκεφτούν και να νιώσουν έτοιμα για συμμετοχή και να μη βιάζεται να προχωρήσει όταν υπάρχει παύση να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ίδιων των παιδιών με προτροπές του τύπου «πρέπει να απαντήσεις στον x και όχι σε μένα» να μη δίνει έτοιμες απαντήσεις να μη νιώθει άσχημα να δηλώνει ευθέως ότι δεν έχει όλες τις απαντήσεις

62 Η «ΔιΔιΜαΦΕ» ειδικότερα : «Πυλώνες» / «Παιδαγωγικές Στρατηγικές» Καταγραφή της δουλειάς Η καταγραφή της δουλειάς μπορεί να είναι ατομική, ομαδική ή σε επίπεδο τάξης Μία ιδέα ατομικής καταγραφής είναι το «τετράδιο των ΦΕ» στο οποίο οι μικροί μαθητές μπορούν να κρατούν σημειώσεις (π.χ. σχέδια) και να τις χρησιμοποιούν για επανεξέταση της δουλειάς τους με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Μία ιδέα ομαδικής καταγραφής είναι η δημιουργία μιας αφίσας ή μιας κατασκευής και η παρουσίασή της στους συμμαθητές άλλων ομάδων Μία ιδέα καταγραφής σε επίπεδο τάξης είναι «η γνώση της τάξης» π.χ. μία σειρά από σχέδια που θα αποτελούν το τελικό επίσημο προϊόν της διερευνητικής δουλειάς των παιδιών της τάξης

63 Μετά τα θεωρητικά της ΔιΔιΜαΦΕ Θα επιχειρήσουμε την επόμενη φορά να δούμε τη μετάβαση. από τη θεωρία στην πράξη

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Μάθημα 4 «Η διαισθητική βιολογία των μικρών παιδιών»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Μάθημα 4 «Η διαισθητική βιολογία των μικρών παιδιών» ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μάθημα 4 «Η διαισθητική βιολογία των μικρών παιδιών» Τα θέματά μας Πώς αντιλαμβάνονται τα μικρά παιδιά τον βιολογικό κόσμο ;;; Δηλαδή. τις βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μ. Εργαζάκη Μ ά θ η μ α 1: «Ε ι σ α γ ω γ ή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μ. Εργαζάκη Μ ά θ η μ α 1: «Ε ι σ α γ ω γ ή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μ. Εργαζάκη Μ ά θ η μ α 1: «Ε ι σ α γ ω γ ή» Τα σημερινά μας θέματα Το περίγραμμα του μαθήματος η ερευνητική περιοχή της «Διδακτικής της Βιολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

«Φύλλο εργασίας 2» «Εντοπίζοντας χαρακτηριστικά της διαισθητικής βιολογικής γνώσης των μικρών παιδιών»

«Φύλλο εργασίας 2» «Εντοπίζοντας χαρακτηριστικά της διαισθητικής βιολογικής γνώσης των μικρών παιδιών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» Ομάδα εργασίας 1. 2. 3. Ημερομηνία: 15-3-2017 Μάθημα 4: «Η διαισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι

Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Έννοιες Φυσικών Επιστημών Ι Ενότητα 4: Θεωρίες διδασκαλίας μάθησης στη διδακτική των Φ.Ε. Σπύρος Κόλλας (Βασισμένο στις σημειώσεις του Βασίλη Τσελφέ)

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία του Piaget για την εξέλιξη της νοημοσύνης

Η Θεωρία του Piaget για την εξέλιξη της νοημοσύνης Η Θεωρία του Piaget για την εξέλιξη της νοημοσύνης Σύμφωνα με τον Piaget, η νοημοσύνη είναι ένας δυναμικός παράγοντας ο οποίος οικοδομείται προοδευτικά, έχοντας σαν βάση την κληρονομικότητα, αλλά συγχρόνως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ε & Στ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Φυσικές Επιστήμες Θεματικό εύρος το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έμφαση στην ποιότητα, στη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000)

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγουν οι επιστήμονες. Είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ειδικό ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Διαβάστε προσεκτικά την λίστα που ακολουθεί. Ποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται θεωρείτε ότι θα συνέβαλαν περισσότερο στην προώθηση του γραμματισμού των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2017-2018 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Στοιχείαδιδακτικής Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Βασικά χαρακτηριστικά ενός μαθήματος: Να έχει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους. Ερώτηση: Τιδιδάσκω;

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Θεωρίες Μάθησης

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Θεωρίες Μάθησης Θεωρίες Μάθησης Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Θεωρίες Μάθησης Κάθε εκπαιδευτικός (εκούσια ή ακούσια) υιοθετεί μια θεωρία μάθησης. Το ίδιο ισχύει και για τις διάφορες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας;

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Για τους γονείς και όχι μόνο από το Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Ακουστικός, οπτικός ή μήπως σφαιρικός; Ανακαλύψτε ποιος είναι ο μαθησιακός τύπος του παιδιού σας, δηλαδή με ποιο τρόπο μαθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Θεωρίες Μάθησης

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Θεωρίες Μάθησης Θεωρίες Μάθησης Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Θεωρίες Μάθησης Κάθε εκπαιδευτικός (εκούσια ή ακούσια) υιοθετεί μια θεωρία μάθησης. Το ίδιο ισχύει και για τις διάφορες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού Τι είδους δραστηριότητα είναι ο γραμματισμός; Πότε, πώς και γιατί εμπλέκονται οι άνθρωποι σε δραστηριότητες εγγραμματισμού; Σε ποιες περιστάσεις και με ποιο σκοπό; Καθημερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων. Θεωρίες Μάθησης και ιδακτικές Στρατηγικές Εισαγωγή γή στις βασικές έννοιες 11/4/2011 Σκοπός του 3 ου μαθήματος Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της παιδικής συμπεριφοράς γεννιέται από την συνύφανση αυτών των δύο γραμμών (Vygotsky 1930/ 1978, σελ. 46).

Η ιστορία της παιδικής συμπεριφοράς γεννιέται από την συνύφανση αυτών των δύο γραμμών (Vygotsky 1930/ 1978, σελ. 46). 1896 1934 2 ξεχωριστές στην καταγωγή τους γραμμές ανάπτυξης: Α) Μία πρωτόγονη, φυσική γραμμή ανάπτυξης,, αυτόνομης εκδίπλωσης των βιολογικών δομών του οργανισμού, και Β) μία πολιτισμική, ανώτερη ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση

1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση 1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση Στη βασική παιδεία, τα μαθηματικά διδάσκονται με στατικά μέσα α) πίνακα/χαρτιού β) κιμωλίας/στυλού γ) χάρτινου βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Περίγραμμα Νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Ιστορικό υπόβαθρο Top-down * bottom up Ομαδοσυνεργατική μάθηση Νοοκατασκευαστικές μέθοδοι στην

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης

Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης Χρυσούλα Λαλαζήση Σχολική Σύμβουλος Δ/μιας Eκπ/σης Αρχιτεκτόνων-Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών chrlalazisi@gmail.com Πως μαθαίνουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Μάθημα 11 «Το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος» στην προσχολική ηλικία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Μάθημα 11 «Το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος» στην προσχολική ηλικία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μάθημα 11 «Το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος» στην προσχολική ηλικία Τα θέματά μας σήμερα Θα δούμε πώς αντιλαμβάνονται τα μικρά παιδιά το εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Διαγώνισµα 01.04. Διάλογος Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Η τυπική διαδικασία καθηµερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού - µαθητή στην τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Πέμπτη, 13 Ιανουάριος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 23 Ιανουάριος :24

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Πέμπτη, 13 Ιανουάριος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 23 Ιανουάριος :24 esos.gr Κείμενα της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚΕΕ, που αφορούν στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτό αξιολόγησης, απέστειλε το υπ. Παιδείας προς όλες τις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Αντιπαράθεση φύσης ανατροφής η ανάπτυξη είναι προκαθορισμένη κατά την γέννηση από την

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Εποικοδομητική διδασκαλία μέσω γνωστικής σύγκρουσης. Εννοιολογική αλλαγή

Εποικοδομητική διδασκαλία μέσω γνωστικής σύγκρουσης. Εννοιολογική αλλαγή Εποικοδομητική διδασκαλία μέσω γνωστικής σύγκρουσης. Εννοιολογική αλλαγή 1. Εισαγωγή. Βασική υπόθεση του Εποικοδομισμού Άννα Κουκά Βασική υπόθεση του Εποικοδομισμού Η γνώση συγκροτείται μέσα σε καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ:

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ: σύγχρονες αναγνώσεις Καβάλα 14/11/2015 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 Γιατί αλλαγές; 1 3 Για ουσιαστική μαθηματική ανάπτυξη, Σύγχρονο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κασιμάτη Αικατερίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Κασιμάτη Αικατερίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Κασιμάτη Αικατερίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις Ενεργή συμμετοχή μαθητή στην oικοδόμηση - ανάπτυξη της γνώσης (θεωρία κατασκευής της γνώσης-constructivism).

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και θέματα αξιολόγησης. Άννα Κουκά

Σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και θέματα αξιολόγησης. Άννα Κουκά Σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση και θέματα αξιολόγησης Άννα Κουκά 1. Εισαγωγή Εξελίξεις στις προσεγγίσεις για τη μάθηση Τα πορίσματα της εκπαιδευτικής έρευνας δημιουργούν αλλαγές στο σημερινό σχολείο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση

Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ορισμός της μάθησης Σχολές που θεωρούν τη μάθηση ως μια διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης (θεωρίες που συνδέονται με το συμπεριφορισμό),

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Πέτρος Χαβιάρης & Σόνια Καφούση chaviaris@rhodes.aegean.gr; kafoussi@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ (2 η

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ (2 η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ/ Ε εξάμηνο ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ (2 η Παρατήρηση) Διδακτικές διαστάσεις/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο 1 ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ Α' ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2010-2011 ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., Msc Υ/ΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H μάθηση υπό το πρίσμα των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων

H μάθηση υπό το πρίσμα των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων H μάθηση υπό το πρίσμα των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων Συζητήστε τι σημαίνει για σας μαθαίνω; Πώς θεωρείτε ότι μαθαίνουν τα παιδιά; Σημειώστε κάτι που θεωρείτε ότι έμαθαν τα παιδιά σε κάποια από

Διαβάστε περισσότερα

να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις να καταγράφουν σωστά και να αναλύουν τα δεδομένα.

να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις να καταγράφουν σωστά και να αναλύουν τα δεδομένα. Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής Γενικός Σκοπός Με το μοντέλο ροής θερμότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν γιατί αντικείμενα διαφορετικών θερμοκρασιών έρχονται σε θερμική ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής Συντονίστρια: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Μουσένα [Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη] «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 6 «Βασικές μέθοδοι ποιοτικής & μικτής έρευνας»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 6 «Βασικές μέθοδοι ποιοτικής & μικτής έρευνας» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 6 «Βασικές μέθοδοι ποιοτικής & μικτής έρευνας» Τα θέματά μας Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας «Φαινομενολογία» «Εθνογραφία» «Θεμελιωμένη Θεωρία» o

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ) ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

(ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ) ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) (ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ) Κωδ. ΠΑΔ 03a ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) Ο / Η ΕΠΟΠΤΗΣ / ΤΡΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικες πληροφοριες Πέτρος Γαλάνης Δρ. ΕΚΠΑ, Δάσκαλος Ε.Α. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ Αθήνας) Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος ΗΜελέτη Περιβάλλοντος Είναι κατ εξοχήν διαθεματικό αντικείμενο, διότι αποτελεί ενιαίο και ενοποιημένο τομέα μάθησης, στον οποίο συνυφαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι αντιλήψεις για την ανάπτυξη επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Πώς οι αντιλήψεις για την ανάπτυξη επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Πώς οι αντιλήψεις για την ανάπτυξη επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Σκεφτείτε Ποιες είναι οι παραδοχές μας σχετικά με τη μάθηση και την ανάπτυξη στην παιδική ηλικία; Πώς πιστεύετε ότι διευκολύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή Το λογισμικό της εννοιολογικής χαρτογράυησης Inspiration Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν της θεωρίας του Piaget. Κ. Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ

Πέραν της θεωρίας του Piaget. Κ. Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ Πέραν της θεωρίας του Piaget Κ. Παπαδοπούλου ΕΚΠΑ/ΤΕΑΠΗ Προσεγγίσεις επεξεργασίας πληροφοριών Siegler, R. (2002) Πώς Σκέφτονται τα Παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. Προσεγγίσεις επεξεργασίας πληροφοριών Η γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory

Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory Κοινωνιογνωστική θεωρία Social Cognitive Theory Πακλατζόγλου Σοφία Μουράτογλου Νικόλαος Καρολίδου Σωτηρία Παζάρσκη Γεωργία Γιολάντα ΠΕΣΥΠ 3 Απριλίου 2017 Θεσσαλονίκη Η μάθηση είναι διαδικασία πρόσκτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα