ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Σύµβαση παραχώρησης υπογράφτηκε 19/12/06 Κυρώθηκε µε το νόµο /4/07 Αντισυµβαλλόµενοι ΕΛΛΗΝ. ΗΜΟΣΙΟ ΝΕΑ Ο ΟΣ ( 4 Ισπανικές και 1 ελληνική ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ) Εκτιµώµενο κόστος κατασκευών, λειτουργίας, συντήρησης ευρώ ιάρκεια παραχώρησης 30 χρόνια έναρξη 19/12/07 Αντικείµενο σύµβασης η µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και εκµετάλλευση των παρακάτω οδικών αξόνων. Αυτοκινητόδροµος Ιονία οδός µήκους 196 χλµ. (Αντίρριο Ηγουµενίτσα) κύριο έργο υπό κατασκευή Αυτοκινητόδροµος ΠΑΘΕ 172 χλµ ( Μεταµόρφωση Σκάρφεια ) βελτιώσεις συντήρηση Συνδετήριος ΠΑΘΕ Σχηµατάρι Χαλκίδα 11 χλµ Χρηµατοδοτική συµβολή δηµοσίου ευρώ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Η παράπλευρη οδός αποκαλείται «εργοταξιακή», «δεν προσφέρει ασφάλεια» και το οδόστρωµα «οδηγεί σε κακές συνθήκες ασφάλειας» σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη κυκλοφοριακή µελέτη του παραχωρησιούχου. Η ηµερήσια κυκλοφορία υπερβαίνει τα οχήµατα εκ των οποίων το 44% είναι βαρέα οχήµατα όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις ΕΟ υπερβαίνει λίγο το 10%. Παρ ότι αποτελεί συµβατική υποχρέωση του παραχωρησιούχου η κατασκευή νέου παράπλευρου αυτός δεν έχει προχωρήσει ούτε καν στη φάση µελέτης. Το δίληµµα λοιπόν που τίθεται στους κατοίκους της περιοχής είναι ή να χρησιµοποιήσουν τον δωρεάν επικίνδυνο παράπλευρο ή τον ασφαλή πανάκριβο αυτοκινητόδροµο.

2 2. ΧΡΕΩΣΗ ΙΟ ΙΩΝ α. Τίµηµα διοδίων εµπεριέχει όχι µόνο την χρήση του τµήµατος που χρησιµοποιεί ο οδηγός αλλά κυρίως τη χρηµατοδότηση κατασκευής της Ιονίας οδού (Αυτοκινητόδροµος Ελλάδας). Έτσι ορισµένοι µόνο πολίτες χρηµατοδοτούν προκαταβολικά ένα έργο σ άλλη περιοχή της χώρας που αφορά όλους. Το σύνταγµα όµως των Ελλήνων καθορίζει ότι τα βάρη της χώρας τα µοιράζονται όλοι οι πολίτες ανάλογα µε τις δυνατότητες τους. Επίσης οδηγία του Ευρωπαικού κοινοβουλίου (2006/38/ΕΚ} καθορίζει ότι τα τέλη διοδίων πρέπει να βασίζονται ΜΟΝΟ στην «ανάκτηση του κόστους λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του σχετικού δικτύου υποδοµής» β. Από το 2013 οπότε πρακτικά αποπληρώνονται κατασκευές µέχρι το 2037 κατά Μ.Ο το 86% του τιµήµατος διοδίων εισπράττεται µέσω του παραχωρησιούχου από το Ελληνικό δηµόσιο. Κατά συνέπεια το ποσό αυτό αποτελεί έµµεση φορολογία που επιβάλλεται σε συγκεκριµένους µόνο πολίτες. Για παράδειγµα ένας κάτοικος Β Α Αττικής που χρησιµοποιεί µια φορά την ηµέρα την Ε.Ο θα πληρώνει από το 2013 σε ετήσια βάση στο δηµόσιο σαν έµµεσο επιπρόσθετο φόρο το ποσό των 1430 Ευρώ. γ. Το χρησιµοποιούµενο ανοικτό σύστηµα διοδίων επιβαρύνει τους οδηγούς που διανύουν µικρές διαδροµές. Στα µετωπικά διόδια Αφιδνών χρεωνόµαστε την χρήση διαδροµής µήκους 51 χλµ άσχετα από την διανυόµενη απόσταση, δηλαδή Μεταµόρφωση Σχηµατάρι (51χλµ) =2,10 Αφίδνες - Μεταµόρφωση (17χλµ) =2,10 Αφίδνες - Αγ.Στέφανος (5 χλµ) =2,10 δ. Αν οι χρήστες επιβαρύνονταν µόνο µε την χρήση του ήδη υφιστάµενου δρόµου και χρεωνόντουσαν αποκλειστικά την απόσταση που διανύουν τότε το τέλος διοδίων Αφίδνες Μεταµόρφωση (17χλµ) θα έπρεπε να ήταν 0.10 Ευρώ ενώ σήµερα είναι 2,10 ε Επισηµαίνεται ότι σηµειώνεται σηµαντική καθυστέρηση στην κατασκευή της Ιονίας οδού. Σύµφωνα µε τον τέως υπουργό Ρέππα έχει υλοποιηθεί µόνο το 42% των απαιτουµένων απαλλοτριώσεων ενώ µέχρι το τέλος 2008 έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και έχει ολοκληρωθεί µόνο το 17% του έργου ενώ συµβατικά το έργο πρέπει να παραδοθεί το Με την παρούσα κατάσταση των

3 δηµοσιονοµικών της χώρας είναι ενδεχόµενο να υπάρξει καθυστέρηση ετών για την εξασφάλιση του απαιτουµένου κονδυλίου απαλλοτριώσεων ( Ευρώ) από το κράτος µε αποτέλεσµα για την ολοκλήρωση του έργου να απαιτηθούν πολλά χρόνια ακόµα. Όµως η Νέα Οδός εξακολουθεί να εισπράττει διόδια σαν να τηρείτο το χρονοδιάγραµµα µε προφανή οφέλη παρότι και σ αυτή «χρεώνονται» πολλές καθυστερήσεις που είναι ανεξάρτητες των απαλλοτριώσεων όπως αυτή που προκύπτει από το σταµάτηµα δανειοδότησης των τραπεζών. στ. Σύµφωνα µε δηλώσεις του υφυπουργού υποδοµών η εταιρία από έχει αναστείλει τις εργασίες κατασκευών ενώ εξακολουθεί να εισπράττει κανονικά τα διόδια. Σύµφωνα όµως µε τη σύµβαση αν υπάρξει αναστολή εργασιών για διάστηµα πέραν των 3 συνεχόµενων µηνών τότε το δηµόσιο έχει το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης πράξη που δεν έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα. 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ Η θέση του µετωπικού σταθµού διοδίων Αφιδνών είναι ακατάλληλη γιατί βρίσκεται στο βάθος κοιλότητας στη µέση νοητού αγωγού που βοηθά στην ανανέωση του αέρα του λεκανοπεδίου. εν λήφθηκε υπόψη η ιδιαιτερότητα αυτή στη µελέτη της εταιρείας ούτε έγιναν µετρήσεις. Η συσσώρευση αυτοκινήτων στους σταθµούς πληρωµής ειδικότερα προς Αθήνα που ο δρόµος είναι ανηφορικός, επιβαρύνει την κατάσταση σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς. 4, ΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Συγκρότηση συντονιστικού φορέων και κατοίκων Β. Α Αττικής Κινητοποιήσεις σε διόδια Αφιδνών Προβολή ζητήµατος και αιτηµάτων σε ΜΜΕ 4 αιτήσεις ακύρωσης στο ΣτΕ εκδικάστηκαν αναµένονται αποφάσεις Κατάθεση πλήρους ενηµερωτικού φακέλου σε Βουλή Καταγγελίες για πολεοδοµικές παραβάσεις Νέας οδού 2 αποφάσεις Νοµαρχιακής Αυτοδιοικ.Ανατολ.Αττικής και 14 δηµάρχων και κοινοταρχών Β.Α.Αττικής για κατάργηση διοδίων στην Αττική. Συναντήσεις µε πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υποδοµών. Κατάθεση (Ιούνιος 2010) γνωστοποίησης- αίτησης από εκπροσώπους αυτοδιοίκησης Αν Αττικής προς υπουργό µεταφορών,επικοινωνιών και δικτύων, εισαγγελέα Αρείου Πάγου, επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης και

4 επιθεωρητές περιβάλλοντος µε πολλαπλά αιτήµατα µεταξύ των άλλων και για καταγγελία της σύµβασης. Νέα κατάθεση(οκτώβριος 2010) γνωστοποίησης- αίτησης εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στους προαναφερθέντες για επιβολή επιπρόσθετων ποινικών ρητρών στην εταιρία για νέα υπέρβαση προθεσµίας ολοκλήρωσης έργων. 4. ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΟ ΙΩΝ Πιστοποίηση παράβασης µόνο µε φωτογράφηση αριθµού οχήµατος µε επισηµείωση χρόνου διέλευσης και βεβαίωση αρµόδιας κρατικής αρχής για τα στοιχεία του υπόχρεου. Όλα αυτά σύµφωνα µε τη σύµβαση µόνο αν έχει δώσει έγκριση η αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Σε 15 ηµέρες δικαιούται ο υπόχρεος να καταβάλει το τέλος απαλλασσόµενος από κάθε άλλη επιβάρυνση Σε αντίθετη περίπτωση ο παραχωρησιούχος θα δικαιούται να ζητήσει έκδοση διαταγής πληρωµής για το τέλος και το 20πλάσιο σαν αστική ποινή. Μέχρι σήµερα υπολογίζεται ότι οδηγοί αρνήθηκαν να πληρώσουν. Η εταιρία έχει αποστείλει µέχρι σήµερα τέσσερεις διαταγές πληρωµής. Με βάση απαντήσεις που δόθηκαν σε σχετικά ερωτήµατα από την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων διαφαίνεται ότι δεν έχει δοθεί σχετική άδεια χρήσης των καµερών. Παρόλα αυτά η αρχή απάντησε στο υπουργείο υποδοµών όµως ότι δεν κωλύεται να γνωστοποιήσει στην εταιρία προσωπικά δεδοµένα ιδιοκτητών οχηµάτων (µόνο ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση κατοικίας) που φέρονται να µην έχουν καταβάλλει τέλος διοδίων. Για την παραπάνω γνωµοδότηση κατατέθηκαν ήδη προσφυγές από νοµικούς που συνδράµουν τον αγώνα µας. Υφίσταται διαδικασία διακοπής της διαδικασίας διαταγής πληρωµής που εξασκήθηκε ήδη για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. Μοναδικό δικαίωµα εταιρείας καταγραφή αριθµού κυκλοφορίας. Άρνηση ανοίγµατος µπάρας από την εταιρία συνιστά αδίκηµα παράνοµης κατακράτησης. Για το ζήτηµα έχει ληφθεί νοµική γνωµοδότηση από έγκριτο νοµικό γραφείο. Η µη καταβολή διοδίων είναι διαφορά µεταξύ ιδιωτών ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Α ΙΚΗΜΑ. Ο πρώην υπουργός

5 υποδοµών Ρέππας ανασκεύασε αρχικές δηλώσεις του επί του ζητήµατος. Προσπάθεια εµπλοκής της αστυνοµίας στη διαδικασία είσπραξης διοδίων το καλοκαίρι του 2010 αναχαιτίστηκε άµεσα µε την αποστολή 3 εξωδίκων προς τους υπεύθυνους προς τους οποίους έγινε υπενθύµιση των προβλέψεων της σύµβασης όπου µε σαφήνεια καθορίζεται ότι το δηµόσιο δεν εµπλέκεται µε κανένα τρόπο στη διαδικασία είσπραξης των διοδίων. Επειδή η παραπάνω ενέργεια δεν τελεσφόρησε το υπουργείο στις αρχές του 2011 κατέθεσε σχέδιο νόµου στη βουλή, το οποίο ψηφίστηκε, σύµφωνα µε το οποίο η µη πληρωµή διοδίων θεωρείται παράβαση του ΚΟΚ που τιµωρείται µε πρόστιµο 200 Ε,αφαίρεση πινακίδων και διπλώµατος. Για το νόµο αυτό κατατέθηκε στο Στε αίτηση ακύρωσης από τον δήµο Ωρωπού διότι θεωρείται ότι παραβιάζονται θεµελιώδεις διατάξεις του συντάγµατος. Η δικάσιµος πραγµατοποιήθηκε την Αναµένεται η απόφαση Α. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ Μετά από καταγγελίες φορέων-κατοίκων στην πολεοδοµία Καπανδριτίου πραγµατοποιήθηκε αυτοψία και συντάχθηκαν 7 εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή Μαλακάσας καθώς και για κατασκευές στα διόδια Αφιδνών Χαρακτηρίστηκαν αυθαίρετες για πολλούς λόγους ο βασικότερος των οποίων είναι ότι ορισµένες βρίσκονται εντός Ζώνης Α (εκτός σχεδίου) χρήσεων γης ηπειρωτικού τµήµατος Αττικής και ορισµένες στην ζώνη Α προστασίας πεντελικού όρους. Μεταξύ των αυθαιρέτων κατασκευών περιλαµβάνονται οι πλευρικοί σταθµοί διοδίων Αφιδνών, Καπανδριτίου και Μαλακάσας.

6 Επιβλήθηκαν πρόστιµα συνολικού ύψους 22,5 εκατοµµυρίων ευρώ Οι ενστάσεις που υπέβαλε η εταιρία µε την οποία ζητούσε την ακύρωση των προαναφερθέντων αποφάσεων της πολεοδοµίας απορρίφθηκαν. Μετά την απόρριψη των ενστάσεων την η πολεοδοµία Καπανδριτίου εξέδωσε απόφαση σφράγισης για το κτίριο διοίκησης στα µετωπικά διόδια Αφιδνών και για τα πλευρικά διόδια Αφιδνών- Καπανδριτίου και Μαλακάσας. Η εταιρία έχει προσφύγει στα δικαστήρια για την ακύρωση τους, ενώ η πολιτεία στο διάστηµα αυτό νοµοθέτησε κατάλληλα ώστε να µην υφίσταται πλέον θέµα αυθαιρεσίας. Β. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ιατάξεις σύµβασης προβλέπουν ηµεροµηνίες ορόσηµα, στις οποίες αν τεκµηριωθεί από τον ιδιώτη ανεξάρτητο µηχανικό ( ο οποίος έχει καθοριστεί ως επιβλέπων σ αυτές τις συµβάσεις παραχώρησης) και συµφωνήσει και το ελληνικό δηµόσιο ότι η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της (µελέτες και κατασκευές) τότε δικαιούται να λάβει µέρος της χρηµατοδοτικής συµβολής δηµοσίου και να αυξήσει τα διόδια. Όπως όµως τεκµηριώνεται από επίσηµα έγγραφα πολλές από τις προϋποθέσεις ή εκπληρώθηκαν εκπρόθεσµα ή δεν έχουν εκπληρωθεί ακόµα Αυτές αφορούν 6 µελέτες και 16 διαφορετικές κατασκευές. ( χαρακτηριστικά παραδείγµατα, ηχοπετάσµατα, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, αποκατάσταση οδοστρωµάτων, ανακατασκευή κόµβου Καλυφτάκη, χώροι στάθµευσης και ανάπαυσης κλπ). Άρα οι δηλώσεις του ανεξάρτητου µηχανικού περί εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρίας ήταν ψευδείς και κακώς δεν εξέφρασε αντιρρήσεις το ελληνικό δηµόσιο. Αν είχε τηρηθεί η σύµβαση θα είχαν επιβληθεί για καθυστερήσεις ποινικές ρήτρες στην εταιρεία 24 εκατοµµυρίων Ευρώ µέχρι , δεν θα είχε εισπράξει η εταιρία τις 2 δόσεις χρηµατοδοτικής συµβολής από το δηµόσιο ύψους 132 εκατοµµυρίων ευρώ και δεν θα είχε γίνει η αύξηση των διοδίων τον 9/2009. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι µόνο από τους µετωπικούς σταθµούς διοδίων Αφιδνών και Τραγάνας η εταιρεία εισέπραξε από το Σεπτέµβρη 2009 µέχρι από τους πολίτες πρόσθετα τέλη 43 εκατοµµυρίων Ευρώ.

7 Λόγω των παραπάνω ελλείψεων και σύµφωνα µε τις προβλέψεις της σύµβασης τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των χρηστών ενώ δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις του έργου Τα παραπάνω σύµφωνα πάντοτε µε τη σύµβαση συνιστούν «γεγονότα αθέτησης του παραχωρησιούχου» και δίνουν το δικαίωµα στο Ελληνικό δηµόσιο να την καταγγείλει. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συντάχθηκε αναφορά προς τον υπουργό κ. Ρέππα, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης και τους επιθεωρητές περιβάλλοντος που κατατέθηκε την µε την οποία ζητείται Α. Η κατάργηση των µετωπικών διοδίων Αφιδνών και των πλευρικών Καπανδριτίου, Μαλακάσας επειδή βρίσκονται σε περιοχές που δεν επιτρέπεται κατασκευή και λειτουργία τους. Β. Η καταγγελία της σύµβασης παραχώρησης από το Ελληνικό δηµόσιο γιατί συντρέχουν πολλαπλά γεγονότα αθέτησης παραχωρησιούχου. Γ. Η επιβολή ποινικών ρητρών στον παραχωρησιούχο λόγω καθυστερήσεων ύψους ευρώ.. Η επιστροφή στο Ελληνικό δηµόσιο έντοκα των 2 δόσεων χρηµατοδοτικής συµβολής ύψους 132 εκατοµµυρίων ευρώ. Ε. Την απόδοση στο Ελληνικό δηµόσιο των ποσών των αυξήσεων των διοδίων ύψους 43 εκατοµµύρια ευρώ, που παράνοµα εισπράττονται από την εταιρεία. Μετά την κατάθεση της υπόψη αναφοράς διατάχθηκαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον επιθεωρητή δηµόσιας διοίκησης και τους επιθεωρητές περιβάλλοντος 3 ανεξάρτητες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος κοινοποίησαν την έκθεση ελέγχου σύµφωνα µε την οποία επαληθεύεται η ορθότητα των καταγγελιών σε συντριπτικό ποσοστό Την κατατέθηκε νέα αναφορά στους προαναφερθέντες θεσµικούς φορείς για επιβολή επιπρόσθετων ποινικών ρητρών στην εταιρία για καθυστέρηση παράδοσης έργων των οποίων η κατασκευή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί µέχρι την (Τρίτη αποκλειστική προθεσµία). Συγκεκριµένα µέχρι τότε δεν είχε ολοκληρωθεί η νέα δροµολόγηση στην Υλίκη, ενώ ακόµα δεν έχει αρχίσει η ανακατασκευή του ανισόπεδου κόµβου της Βαρυµπόπης. Έτσι οι µέχρι οι οφειλόµενες ποινικές ρήτρες υπερβαίνουν τα 38 εκ ευρώ. Με νόµο που ψηφίστηκε στις αρχές Απριλίου 2012 (νόµος Βορίδη) καθορίστηκε ότι 1. Οι συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας στα διόδια αποτελούν ποινικό αδίκηµα 2. Η παράβαση του ΚΟΚ για µη πληρωµή διοδίων πέρα από «αυτοπροσώπως» από τα όργανα µπορεί να βεβαιώνεται και µε τη χρήση ηλεκτρονικών ή µηχανικών µέσων.

8 3. Η εταιρία µπορεί να επιβάλει αύξηση διοδίων ακόµα και αν δεν έχει ολοκληρώσει τις προβλεπόµενες κατασκευές εφόσον ευθύνη γι αυτό φέρει το δηµόσιο. 4. Μπορεί να ανασταλεί ή να καταργηθεί σταθµός διοδίων και η προκύπτουσα απώλεια εσόδων να αναπληρώνεται από αντίστοιχη αύξηση στον επόµενο σταθµό. 5. Εφόσον τµήµα του αυτοκινητόδροµου ή η παράπλευρη οδός δεν έχει ολοκληρωθεί µε ευθύνη του δηµοσίου τότε µε υπουργική απόφαση και εφόσον συµφωνήσει η εταιρία µπορούν να µειωθούν τα διόδια τέλη. Αν δεν συµφωνήσει η εταιρία την απώλεια εσόδων τη καλύπτει το δηµόσιο. ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Με την έλευση της τρίτης αποκλειστικής προθεσµίας την 19/8/10, τα διόδια θα έπρεπε να διαµορφωθούν στα µετωπικά Αφιδνών 2,35 ευρώ (4,70 διπλή διέλευση) και µετά από 6 µήνες στα 3,35 Ε (6,70 Ε διπλή διέλευση). Όµως προφανώς λόγω της κατάθεσης της προαναφερθείσας αναφοράς και του γεγονότος ότι ούτε τα έργα της τρίτης αποκλειστικής προθεσµίας έχουν ολοκληρωθεί η εταιρεία δεν τόλµησε µέχρι σήµερα να επιβάλει την αύξηση αυτή. Όµως µε βάση το νέο νόµο που ψηφίστηκε τον 4 ο /2012 τα δεδοµένα ανατρέπονται και έρχονται οι αυξήσεις Παράδειγµα ετήσιας δαπάνης για κάτοικο της περιοχής που χρησιµοποιεί 2 φορές την ηµέρα την Ε.Ο για τις καθηµερινές του ανάγκες 3,35*4 διελεύσεις*365 ηµέρες = 4891 ευρώ µόνο για διόδια. Αναµένεται προσπάθεια εγκατάστασης πλευρικών διοδίων σε Αγ.Στέφανο, Βαρυµπόµπη, κλπ. Ήδη ο γ.γ του υπουργείου υποδοµών επισκέφτηκε το δήµαρχο ιονύσου και ζήτησε τη συναίνεση του για την τοποθέτηση διοδίων στο κόµβο του Αγ Στεφάνου «µόνο για φορτηγά» κατά δήλωση του γ.γ.

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ... 6 2.1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ... 6 2.1.1 Εκκρεμότητες... 6 2.1.2 Περίοδος αναφοράς... 9 2.1.3 Προβλήματα και πιθανοί κίνδυνοι...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 Αθήνα, Ιούνιος 2007 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο αγώνας κατά της διαφθοράς από τη φύση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ... 5 2.1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ... 5 2.1.1 Εκκρεμότητες... 5 2.1.2 Περίοδος αναφοράς... 9 2.1.3 Προβλήματα και πιθανοί κίνδυνοι...11

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ... 5 2.1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ... 5 2.1.1 Εκκρεμότητες... 5 2.1.2 Περίοδος αναφοράς... 10 2.1.3 Προβλήματα και πιθανοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα δίκτυα ΜΜΜ - Κωδικός Αναφοράς 5367» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΆΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ.: 210 3339617 FAX: 210 3339590 Α.Π.: ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 27-05-2014 4143 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 4. Πράσινος Τουρισμός

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 4. Πράσινος Τουρισμός NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 4 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2009

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2009 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στο εισαγωγικό του σηµείωµα στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «Η περίπτωση ΕΙ ΙΚΗ υλικών ΕΚΘΕΣΗ ζηµιών σε οχήµατα από ανωµαλίες του οδοστρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ Εξωραϊστικός πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος «Ο Αρδηττός», Γειτονιά, Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Πλάκας, Κίνηση Πολιτών Κολωνακίου, Κίνηση Πολιτών Φιλοπάππου, Κίνηση Πολιτών Άνω Πετραλώνων, Μέγας

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εισηγήτρια: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗ ΠΑΠΑΗΛΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός Προϊσταμένη διεύθυνσης επιθεώρησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. iii) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. iii) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 5) Για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς»

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς» Ανάπτυξη και Εφαρµ ογή Συστηµ άτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµ αρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομική Πολιτική ΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Oικονομική Πολιτική ΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Oικονομική Πολιτική ΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ1-ΒΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ1-ΒΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αθήνα, 7/5/2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΟ/o/1890

Διαβάστε περισσότερα