25-28 Οκτωβρίου Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ"

Transcript

1 5 o Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόµενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλλον Τριήµερο Συνέδριο Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ Με την υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του Χρηµατιστηρίου Κύπρου σε συνεργασία µε την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας Ελλάδος, την Ένωση Διοικητικών Δικαστών Ελλάδος και την Ένωση Δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ελλάδος ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΧΟΡΗΓOΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

2 Το Συνέδριο Οργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) µε την υποστήριξη των Χρηµατιστηρίων Αθηνών (Χ.Α) και Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και σε συνεργασία µε την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας Ελλάδος, την Ένωση Διοικητικών Δικαστών Ελλάδος και την Ένωση Δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ελλάδος. Τον συντονισµό της εκδήλωσης έχει ο κ. Γιάγκος Χαραλάµπους, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ουσιαστική ενηµέρωση των συµµετεχόντων, µέσω της διενέργειας οµιλιών από διακεκριµένους οµιλητές (keynote speeches), προεισαγωγικών συναντήσεων εργασίας (workshops), ειδικών παρουσιάσεων από ηµεδαπούς και αλλοδαπούς εµπειρογνώµονες, και συζητήσεων σχετικά µε σηµαντικά νοµικά και ρυθµιστικά θέµατα του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Ο έλεγχος των ΝΠΔΔ αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο ενδιαφέροντος για τους συνέδρους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την κάλυψη θεµάτων παρόµοιου ενδιαφέροντος, σε πιο εξειδικευµένο επίπεδο θα υπάρξουν ειδικές συναντήσεις εργασίας (workshops). Όπου είναι εφικτό, οι εισηγητές των συναντήσεων εργασίας θα θέσουν στους συµµετέχοντες ερωτήµατα ζητώντας τις απόψεις τους σχετικά µε τα προβλήµατα και ζητήµατα εφαρ- µογής των νέων ρυθµίσεων του προσφάτως εφαρµοσµένου θεσµικού πλαισίου κατά την καθηµερινή λειτουργία των φορέων τους. Επίσης, οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν για τις εξελίξεις στη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία, τις συχνά εντοπιζόµενες παραβάσεις και τον τρόπο διερεύνησής τους από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη. Πρόσθετος στόχος του Συνεδρίου είναι η παραγωγή ιδεών και προτάσεων για ένα αποτελεσµατικότερο τρόπο διευθέτησης των χρηµατιστηριακών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στην δικαιοσύνη. Οι ιδέες και προτάσεις µπορούν να καλύπτουν σχήµατα οργάνωσης δικαστηρίων και απονοµής δικαιοσύνης που έχουν εφαρµοστεί σε άλλες χώρες, µορφές αναδιοργάνωσης εσωτερικών διαδικασιών, και νέα προς χρήση τεχνικά εργαλεία. Η θεµατική του Συνεδρίου ακολουθεί µια πρακτική προσέγγισης των θεµάτων και του τρόπου που εποπτικές αρχές έχουν χρησιµοποιήσει για την επίλυση των καθυστερήσεων που αντιµετωπίζονται. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ξενοδοχείο Elysium, Πάφος, Κύπρος Ξενοδοχείο Hilton, Λευκωσία, Κύπρος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε Διοικητικούς Δικαστικούς Λειτουργούς καθώς επίσης σε άλλους φορείς της κεφαλαιαγοράς (χρηµατιστές, δικηγόρους, ελεγκτές κλπ) και εποπτικές αρχές γειτονικών χωρών. Για τους ενδιαφερόµενους οι εγγραφές θα γίνονται αποστέλλοντας αίτηση συµµετοχής µε τα πλήρη στοιχεία τους (όνοµα, επώνυ- µο, εταιρία, θέση, τηλέφωνο επικοινωνίας) µέσω ή φάξ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κα Μελίνα Σταυροπούλου, φαξ: , τηλ: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει οι ίδιοι να διευθετήσουν την αεροπορική µεταφορά καθώς και το ξενοδοχείο παραµονής τους στην Κύπρο. Η είσοδος για την παρακολούθηση και µόνο του Συνεδρίου είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης εγγραφής και γραπτής επιβεβαίωσης της εγγραφής. Στην αίτηση συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να δηλώσουν αν θα συµµετάσχουν στις λοιπές δραστηριότητες (πλην της παρακολούθησης) του Συνεδρίου. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν γεύµατα και δείπνα, λοιπές ξενοδοχειακές υπηρεσίες, έξοδα µεταφοράς στην Πάφο και το κόστος τους ανέρχεται σε 250. Το παραπάνω ποσό κατατίθεται, µε τα πλήρη στοιχεία του Συνέδρου, µετά την αποδοχή της γραπτής επιβεβαίωσης εγγραφής, στον παρακάτω λογαριασµό, το αργότερο µέχρι 26 Σεπτεµβρίου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθµός Λογαριασµού IBAN GR ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

3 Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008 Μετάβαση αεροπορικώς στην Κύπρο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Σάββατο 25 Οκτωβρίου :00 Αναχώρηση για Κούρειον 12:00 Αναχώρηση από Κούρειον για Πάφο 13:00 Άφιξη στο Ξενοδοχείο Elysium 13:30-14:30 Opening Keynote Speech: Η σηµασία του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στην οικονοµική ανάπτυξη Γιώργος Βασιλείου, πρώην Πρόεδρος Κυπριακής Δηµοκρατίας 14:30-16:00 Γεύµα - Κατά τη διάρκεια του γεύµατος θα απευθύνουν χαιρετισµό οι κ.κ.: Γιάγκος Χαραλάµπους, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Αντιπρόεδρος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κωνσταντίνος Κουσούλης, Πρόεδρος - Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συµβουλίου της Επικρατείας Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος - Ένωση Διοικητικών Δικαστών Γεώργιος Κούρτης, Πρόεδρος - Ελεγκτικό Συνέδριο Ευστάθιος Ροντογιάννης, Πρόεδρος - Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντιπρόεδρος - Ελεγκτικό Συνέδριο Κωνσταντίνος Παµπαλλής, Πρόεδρος - Επαρχιακό Δικαστήριο Λεµεσού Αλέξιος Πιλάβιος, Πρόεδρος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Γεώργιος Χαραλάµπους, Πρόεδρος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 16:00-17:00 Συνοπτική εισαγωγή για τα θέµατα που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο Συντονιστής: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Γενικός Επίτροπος - Επικράτεια Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αναστάσιος Γαβριηλίδης, Αντιπρόεδρος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Χρήστος Γκόρτσος, Γενικός Γραµµατέας - Ελληνική Ένωση Τραπεζών Κυριακή 26 Οκτωβρίου :30-9:00 Προσέλευση 9:00-10:00 Συνεδρία 1η: Οργανωµένες Αγορές - Η σχέση τους µε τα χρηµατιστήρια και ο ρόλος των διαφόρων «εµπλεκοµένων φορέων» (ΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, Διαµεσολαβητές, Θεσµικοί Επενδυτές και Τράπεζες) Συντονιστής: Χρήστος Γκόρτσος, Γενικός Γραµµατέας - Ελληνική Ένωση Τραπεζών 10:00-10:30 Διάλειµµα H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρµοδιότητές της Μανώλης Σκαρµέας, Γενικός Διευθυντής - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Χρηµατιστήριο και οργανωµένες αγορές από το χθες στο σήµερα Ευάγγελος Νισυραίος, Προϊστάµενος Νοµικών Υπηρεσιών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Η οργανωµένη αγορά µετά την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) Χριστίνα Ταρνανίδου, Δικηγόρος, Δ.Ν. - Χρηµατιστήριο Αθηνών Κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων και οργανωµένες αγορές Νικόλαος Πιµπλής, Δικηγόρος, Δ.Ν. 1

4 2 3 10:30-12:00 Συνεδρία 2η Το ισχύον ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών Συντονιστής: Νικόλαος Τραυλός, Καθηγητής - Πρύτανης Alba Ο ν. 3606/2007 «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις» και οι επιπτώσεις του στη λειτουργία των χρηµατιστηρίων και των οργανωµένων αγορών Αριστέα Σινανιώτη, Καθηγήτρια Εµπορικού Δικαίου - Πανεπιστήµιο Πειραιώς Αλλαγές στην εποπτική προσέγγιση: χρήση αρχών έναντι κανόνων (principles vs. rules) Χαρίλαος Μερτζάνης, Προϊστάµενος Διεύθυνσης Μελετών, Πιστοποίησης και Μηχανογράφησης - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Εξελίξεις στη δικαστική αντιµετώπιση των παραβάσεων της νοµοθεσίας που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς Δηµήτρης Καραµαγκιώλης, Δ.Ν. Δικηγόρος Προστασία του επενδυτή στο ισχύον καθεστώς Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής - Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Το βάρος αποδείξεως των παραβάσεων του δικαίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 12:30-13:30 Συνεδρία 3η: Οργάνωση φορέων αγοράς, εποπτεία τους και συνεργασία µεταξύ εποπτικών αρχών και εποπτευοµένων φορέων Συντονιστής: Παναγιώτης Δράκος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής - Ένωση Εισηγµένων Εταιρειών ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. 13:30-14:30 Γεύµα To XA στην εποχή της MiFID Βίβιαν Μητροπούλου, Προϊσταµένη Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων - Χρηµατιστήριο Αθηνών Εναλλακτική Αγορά και οι διαδικασίες διαφάνειας Αναστασία Στάµου, Νοµικός - Χρηµατιστήριο Αθηνών Εισηγµένες εταιρείες και ο αυξηµένος ρόλος των ιδίων στην συµµόρφωσή τους Θάνος Στεφανίδης, Head of Compliance and Audit and Area Compliance Officer for Greece - HSBC Ο ρόλος της CESRPol και η συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε ξένες εποπτικές αρχές Ελευθερία Αποστολίδου, Προϊσταµένη Διεύθυνσης Διεθνών και Δηµοσίων Σχέσεων - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 14:30-15:30 Παράλληλες Συναντήσεις Εργασίας (Workshops 1-3) 12:00-12:30 Διάλειµµα

5 W/P1. Το ισχύον καθεστώς ρύθµισης των χρηµατοοικονοµικών διαµεσολαβητών Συντονιστής: Νώντας Μεταξάς, Γενικός Διευθυντής - Χρηµατιστήριο Κύπρου Αδειοδότηση και οργάνωση ΑΕΠΕΥ Μιχάλης Τσιµπρής, Δ.Ν. Δικηγόρος Προστασία πελατών ΑΕΠΕΥ Ηλιάνα Λάνη, Νοµικός - Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων Κεφαλαιαγοράς - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συναλλακτική διαφάνεια και ακεραιότητα των αγορών Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, Δικηγόρος, Διαχειριστής της εταιρίας Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες Από τη θεωρία της αποτελεσµατικής αγοράς στους εναλλακτικούς τόπους εκτέλεσης και την έννοια του βέλτιστου αποτελέσµατος Αθανάσιος Κουλορίδας, Δ.Ν. Δικηγόρος - Νοµικός Σύµβουλος - Ένωση Εισηγµένων Εταιρειών ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. W/P2. Κεφαλαιακή επάρκεια, διαχείριση κινδύνων Συντονιστής: Νίκος Σοφιανός, Πρόεδρος - Deloitte Χρηµατοπιστωτικά µέσα - Χρήση και ενδεχόµενοι κίνδυνοι Αθανάσιος Χαµπέος, Στέλεχος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Οι οικονοµικές καταστάσεις ως εργαλείο µέτρησης κινδύνων Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος - Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου Επάρκεια ιδίων κεφαλαίων ΕΠΕΥ Αλέξανδρος Σταύρου, Στέλεχος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ο εσωτερικός έλεγχος ως εργαλείο στη Διαχείριση κινδύνων Κώστας Καραµάνης, Καθηγητής - Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών W/P 3. Υποχρεώσεις διαφάνειας εισηγµένων εταιριών και λοιπών φορέων της αγοράς Συντονιστής: Χρήστος Σιάτης, Προεδρεύων Συνεταίρος - PriceWaterhouseCoopers 15:30-15:45 Διάλειµµα Διαφάνεια (υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης - δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών) Ιλιάνα Κούρκαφα, Προϊστάµενη Τµήµατος Εποπτείας και Παρακολούθησης Συµπεριφοράς Εισηγµένων Εταιρειών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Καταλληλότητα µελών Δ.Σ. ΑΕΠΕΥ και διαδικασίες αξιολόγησής τους Μαρία Μαργαριτσανάκη, Ελεγκτής - Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων Κεφαλαιαγοράς - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αµοιβαία κεφάλαια και εταιρίες διαχείρισής τους Γιώργος Καραγιάννης, Προϊστάµενος Τµήµατος Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) και Ανώνυµων Εταιριών Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ηλίας Πολυζωγόπουλος, Στέλεχος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συλλογικές επενδύσεις και διαφάνεια Παναγιώτης Καβουρόπουλος, Γενικός Διευθυντής - Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 15:45-16:15 Σύνοψη συντονιστών W/P1. έως W/P 3. 16:15-16:45 Guest speech: Δικαιοσύνη και χρηµατιστηριακό δίκαιο ως παράγοντες χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας Eddy Wymeersch, Πρόεδρος της CESR Ελεύθερο Βράδυ - Μεταφορά µε λεωφορεία στη Λεµεσό, Λάρνακα ή άλλο προορισµό που θα απαιτηθεί από τους Συνέδρους

6 5 4 Δευτέρα 27 Οκτωβρίου :30-9:00 Προσέλευση 9:00-10:00 Συνεδρία 4η: Το ισχύον καθεστώς ρύθµισης ενάντια στην κατάχρηση αγοράς (Market Abuse) Συντονιστής: Αναστάσιος Γαβριηλίδης, Αντιπρόεδρος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Το νοµοθετικό πλαίσιο - έννοιες και µορφές Αιµίλιος Αυγουλέας, Καθηγητής (Reader) Διεθνούς Χρηµατοοικονοµικού Δικαίου -School of Law, University of Manchester & Επισκ. Καθηγητής (2009), School of Law and the Global Capital Markets Center, Duke University Χειραγώγηση µετοχών και αγοράς - έννοια και πρακτικές Ανθή Δριστά, Προϊσταµένη Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Συναλλαγών Κεφαλαιαγοράς - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κατάχρηση της αγοράς: µια συγκριτική προσέγγιση Παναγιώτης Σταϊκούρας, Δικηγόρος, Λέκτορας Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής Διοικητικής - Πανεπιστήµιο Πειραιά Πρακτικές δυσχέρειες και προβληµατισµοί στην εφαρµογή διαδικασιών για την κατάχρηση της αγοράς Πέτρος Διαµαντίδης, Διευθύνων Σύµβουλος - Frigoglass A.E. 10:00-11:15 Συνεδρία 5η: Επίκαιρα θέµατα: Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση εισηγµένων εταιριών και διαφάνεια Συντονιστής: Απόστολος Μπότσος, Επίτιµος Πρόεδρος - Ελεγκτικό Συνέδριο 11:15-11:30 Διάλειµµα Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση εισηγµένων εταιρειών και διαφάνεια Χριστάκης Χαραλάµπους, Project & Strategic Development Manager - N.K. Shacolas (Holdings) Ltd Περιοδικές και ετήσιες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και καταστάσεις - ως εργαλείο διαφάνειας Γιαννάκης Θεοκλήτου, Συνεταίρος - Ernst &Young Εφαρµογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - Ποιοτικοί Έλεγχοι και αξιοπιστία εξωτερικών ελεγκτών Βασίλης Μονογυιός, Συνεταίρος - Επικεφαλής της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου - Grant Thornton Εσωτερικός έλεγχος και έλεγχος συµµόρφωσης ΑΕΠΕΥ Αργυρώ Κατζόλα, Ελεγκτής - Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και ελέγχου συµµόρφωσης εισηγµένων εταιριών - Νοµικές πτυχές Χριστίνα Λιβαδά, Δικηγόρος Δ.Ν. - Ειδική Νοµική Σύµβουλος - Ελληνική Ένωση Τραπεζών

7 6 7 11:30-13:30 Συνεδρία 6η: Συστήµατα, πρότυπα και πρακτικές λειτουργίας και ελέγχου δηµοσίων φορέων Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κάρµιος, Πρώτος Λογιστής - Γενικό Λογιστήριο Κυπριακής Δηµοκρατίας 13:30-14:30 Γεύµα Οι αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ελλάδος Ευστάθιος Ροντογιάννης, Αντιπρόεδρος - Ελεγκτικό Συνέδριο Η συµβολή του ελέγχου στη βελτίωση της δηµόσιας διακυβέρνησης Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, Γενικός Ελεγκτής - Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δηµοκρατίας Τα λογιστικά συστήµατα, διαδικασίες και αναφορές προς Ελεγκτικό Συνέδριο Σεραφείµ Βαρβαρής, Προϊστάµενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κανέλλος Τούντας, Προϊστάµενος Τµήµατος Οικονοµικού και Λογιστικού - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ο έλεγχος των δηµοσίων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο Γεωργία Μαραγκού, Σύµβουλος - Ελεγκτικό Συνέδριο Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην καταπολέµηση της διαφθοράς Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύµβουλος - Ελεγκτικό Συνέδριο Οι ελεγκτικές και κυρωτικές αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Παναγιώτης Χαµάκος, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Τα όρια των υποχρεώσεων και η ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια των ελεγκτικών της αρµοδιοτήτων υπό το πρίσµα των διατάξεων των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόµου Αστικού Κώδικα (ΕΙΣ.Ν.ΑΚ.) Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων 14:30-15:30 Συνεδρία 7η: Συγχωνεύσεις και εξαγορές και η απαιτούµενη εταιρική διακυβέρνηση Συντονιστής: Ανδρέας Χριστοφίδης, Προεδρεύων Συνεταίρος - KPMG Λευκωσία, Κύπρος Το νοµικό πλαίσιο εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Κύπρο Κώστας Ερωτοκρίτου, Δικηγόρος Το νέο καθεστώς δηµοσίων προτάσεων αγοράς µετοχών Δηµήτρης Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής - Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ο εποπτικός ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις διαδικασίες δηµοσίων προτάσεων Ξενοφών Αυλωνίτης, Προϊστάµενος Διεύθυνσης Δηµοσίων Εγγραφών & Εποπτείας Εισηγµένων Εταιρειών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την εταιρική διακυβέρνηση Μαρία Παπαντώνη, Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγήτρια - Πάντειο Πανεπιστήµιο 15:30-16:30 Guest speech: Η αναθεώρηση του δικαίου των κεφαλαιαγορών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον Συντονιστής: Τάκης Κληρίδης, πρώην Υπουργός Οικονοµικών Κυπριακής Δηµοκρατίας H σηµασία της απονοµής δικαιοσύνης µέσω των Διοικητικών Δικαστηρίων για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς Δηµήτρης Τσιµπανούλης, Δικηγόρος 21:00 Δείπνο στο Ξενοδοχείο Hilton Τρίτη 28 Οκτωβρίου :30-12:30 Ελεύθερο πρωινό. Προαιρετικά συµµετοχή στους εορτασµούς της 28ης Οκτωβρίου 12:30-15:30 Γεύµα (Gala Lunch) µε Guest Speaker [Αναµένεται απάντηση] 16:00 Αναχώρηση για Αεροδρόµιο - Επιστροφή στην Ελλάδα

8 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Δρ. Γιώργος Βασιλείου Ο Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε το 1931 στην Αµµόχωστο. Σπούδασε οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο της Βουδαπέστης από όπου απέκτησε το διδακτορικό του στις οικονοµικές επιστήµες το 1957.Ακολούθως ειδικεύτηκε στο Λονδίνο σε θέµατα εµπορίας και έρευνας αγοράς. Το 1962 επέστρεψε στην Κύπρο και ίδρυσε το Κέντρο Ερευνών Μέσης Ανατολής, έναν από τους µεγαλύτερους οργανισµούς στην έρευνα και προσφορά συµβουλευτικών υπηρεσιών της αγοράς στη Μέση Ανατολή και σε συνέχεια της Ανατολικής Ευρώπης. Διετέλεσε µέλος του Συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, του ΚΕΒΕ, του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και του Συµβουλίου της Εκκλησίας. Το 1988 εκλέγεται Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Σηµαντικό έργο της προεδρίας του θεωρείται η υποβολή και εξέταση της αίτησης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φορολογική µεταρρύθµιση, η ανάπτυξη του τουρισµού, η µεταρρύθµιση των Διπλωµατικών Υπηρεσιών, η ίδρυση της Ακαδηµίας Δηµόσιας Διοίκησης, η Αστυνοµική Ακαδηµία και η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το 1993 ιδρύει το Κίνηµα Ελευθέρων Δηµοκρατών και το 1996 εκλέγεται βουλευτής. (Αργότερα το Κίνηµα Ελευθέρων Δηµοκρατών ενώνεται µε το ΑΔΗΣΟΚ και µετονοµάζεται σε Ενωµένους Δηµοκράτες.) Το 1998 ανέλαβε ως Επικεφαλής της Διαπραγµατευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπεύθυνος για το όλο έργο της εναρµόνισης και υιοθέτησης και εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου. Για το τεράστιο αυτό έργο, τον Οκτώβριο του 2000, του απενεµήθη ο Μεγαλόσταυρος του Τάγµατος Αξίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που είναι η ανώτατη διάκριση της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Είναι Αvτεπιστέλλωv Καθηγητής στη Σχoλή Διευθυvτικώv Σπoυδώv τoυ Cranfield School of Management τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και Επίτιµος Καθηγητής του Cyprus International Institute of Management. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συµβουλίου του Παγκόσµιου Ινστιτούτου Οικονοµικής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου των Ηνωµένων Εθνών µε έδρα το Ελσίνκι ( ) και µέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών στις Βρυξέλλες ( ). Έχει εκδώσει πολλά βιβλία και συγγράµµατα για πολιτικά και οικονοµικά θέµατα και έχει ανακηρυχτεί Επίτιµος Διδάκτωρ από το Πανεπιστήµιο Κύπρου, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βουδαπέστης. Έχει τιµηθεί µε πολλά παράσηµα και διακρίσεις από πολλές χώρες. Έχει λάβει µέρoς και έχει µιλήσει σε πάρα πoλλά σεµιvάρια και διασκέψεις πάvω σε έvα ευρύ φάσµα θεµάτωv σχετικώv µε τις πoλιτικές, oικovoµικές, κoιvωvικές και πoλιτιστικές εξελίξεις. Χαρίκλεια Απαλαγάκη Νοµική Σύµβουλος, Τράπεζα Πειραιώς Η καθηγήτρια κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη είναι καθηγήτρια του Αστικού Δικονοµικού Δικαίου στη Νοµική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος Θεσσαλονίκης και δικηγορεί κυρίως στον Άρειο Πάγο. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το Αποφοίτησε µε άριστα από τη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ και παρέµεινε συνολικά 3 χρόνια στη Γερµανία για µεταπτυχιακές σπουδές. Έχει συγγράψει 4 µονογραφίες, διδακτικά βοηθήµατα και πολυάριθµες µελέτες. Συντονίζει για τη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ. το ευρωπαϊκό διδακτικό πρόγραµµα ELPIS ERASMUS. Από τον Ιανουάριο του 2005 είναι Νοµική Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, από τον Απρίλιο του 2006 µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής και από τον Ιούλιο του 2007 Πρόεδρος του Νοµικού της Συµβουλίου. Συµµετέχει συστηµατικά σε συνέδρια, µε εισηγήσεις και παρεµβάσεις έχει µόνιµες συνεργασίες για την έκδοση νοµικών µονογραφιών και περιοδικών, είναι µέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονοµολόγων και ενεργό µέλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

9 Ελευθερία Αποστολίδου Διευθύντρια Διεθνών και Δηµοσίων Σχέσεων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: Διευθύντρια, Διεύθυνση Διεθνών και Δηµοσίων Σχέσεων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Μάρτιος Σήµερα). Επικεφαλής του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων και Παρακολούθησης των Διεθνών Εξελίξεων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Σεπτέµβριος Μάρτιος 2003). Μέλος του Ειδικού Διδακτικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) του Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ιούλιος Αύγουστος 1997). Εκπαίδευση: MSc. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) µε κατεύθυνση στη Διεθνή Χρηµατοδοτική και Τραπεζική - Master s dissertation on The Interdependence of Capital Markets in Europe and the Role of Emerging Capital Markets. B.A. Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τιµητικές διακρίσεις: Υποτροφία ΙΚΥ , Έπαινος, Υπουργείου Παιδείας , Σηµαντικότερες επαγγελµατικές συµµετοχές: CESR (Committee of European Securities Regulators) - i. Σύνοδοι Κορυφής. ii Review Panel: συντονίστρια της ανάπτυξης Μεθοδολογίας από τη CESR για την αξιολόγηση της εφαρµογής από τα κράτη µέλη των προτύπων της CESR και των µέτρων επιπέδου 3 και συντονίστρια της άσκησης της CESR (mapping exercise) για την αξιολόγηση όλων των µελών της ως προς την εποπτική σύγκλιση µετά την εφαρµογή των Οδηγιών για την Κατάχρηση Αγοράς και το Ενηµερωτικό Δελτίο. iii CESRPOL συντονίστρια της Οµάδας της CESRPol που ασχολείται µε θέµατα Κατάχρησης Αγοράς. IOSCO (International Organization of Securities Commissions) - i. Presidents Committee. ii. Executive Committee. iii. European Regional Committee. iv. Implementation Committee. - v. Technical Committee SC4, Screening Group και Verification Team 4 της IOSCO και συντονίστρια στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας της Σλοβακίας, της Νορβηγίας και της Σερβίας για την υπογραφή του ΜΜοU της IOSCO. Συµµετοχή σε τέσσερις αποστολές Peer Reviews στις υπό ένταξη χώρες (Κύπρο, Λιθουανία, Σλοβενία και Βουλγαρία) διοργανωµένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ( ). Συντονισµός και συµµετοχή στο Peer Review του χρηµατιστηριακού τοµέα της Ελλάδος από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( Ιαν- Δεκ. 2005) και συµµετοχή στο Peer Review της Ελλάδος από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για θέµατα καταπολέµησης ξεπλύµατος χρήµατος και χρηµατοδότησης τροµοκρατίας (2005). Συµµετοχή σε αποστολή στη Ρουµανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο του Προγράµµατος της IOSCO Principles and Assessment Programme µε σκοπό τη σύνταξη εισήγησης προς την IOSCO αξιολογώντας την εν λόγω Επιτροπή έναντι των αρχών της IOSCO (15-19 MΜαΐου 2006). Δηµήτρης Κ. Αυγητίδης Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής ΔΠΘ, Δικηγόρος Ο Δηµήτρης Αυγητίδης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το Είναι έγγαµος, πατέρας δύο παιδιών. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Εµπορικού Δικαίου στη Νοµική Σχολή του Δηµοκρίτειου Πανεπιστη- µίου Θράκης, στην οποία διδάσκει, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, εταιρικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, ασφαλιστικό δίκαιο, δίκαιο εξυγίανσης, δίκαιο προστασίας καταναλωτή και δίκαιο ανταγωνισµού. Είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ( ). Είναι διδάκτορας του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (King s College) µε θέµα διδακτορικής διατριβής την ευθύνη της µητρικής εταιρίας για την αφερεγγυότητα των θυγατρικών της, την οποία εκπόνησε µε υποτροφία του Ιδρύµατος «Αλέξανδρος Ωνάσης» ( ). Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος (Master of Law) στο διεθνές δίκαιο συναλλαγών από το London School of Economics ( ), κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στα οικονοµικά από το Guilhall University of London (Master of Economics, ) καθώς και κάτοχος διπλώµατος χρηµατιστηριακού εκπροσώπου στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου (Certificate of Registered Representative). Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και έχει διατελέσει δικηγόρος µε έµµισθη εντολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( ), στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ( ) και στο γραφείο του αείµνηστου καθηγητή Θανάση Λιακόπουλου ( ). Διατηρεί, µε συνεργάτες του, δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, µε ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο συναλλαγών, το δίκαιο κεφαλαιαγοράς, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο ανταγωνισµού, το δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την Οδηγία για της δηµόσιες προτάσεις εξαγοράς επιχειρήσεων (takeover bids Directive). Έχει διατελέσει µέλος πολλών νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών στο χώρο του εµπορικού δικαίου (επιτροπή για την κωδικοποίηση του δικαίου κεφαλαιαγοράς, για τη µεταφορά της οδηγίας για τις δηµόσιες προτάσεις αγοράς, για το εµπορικό µητρώο, για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων, για το ηλεκτρονικό εµπόριο, για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων). Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Η ευθύνη του αναδόχου στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή» (2006), και «Groups of Companies: Τhe liability of the Parent Company for the Debts of its Subsidiary», (1996), και πλήθους µελετών και άρθρων, κυρίως στο δίκαιο των εταιριών και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Έχει συµµετάσχει µε εισηγήσεις σε συνέδρια µε αντικείµενο το δίκαιο κεφαλαιαγοράς, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο ανταγωνισµού και το πτωχευτικό δίκαιο.

10 Αιµιλιανός Αυγουλέας Καθηγητής (Reader) Διεθνούς Χρηµατοοικονοµικού Δικαίου, Νοµική Σχολή, Πανεπιστήµιο του Manchester Κάτοχος της Καθηγητικής/Ερευνητικής Υποτροφίας του Aνωτ. Συµβουλίου Τεχνών κ Ανθρωπιστικών Επιστηµών της Βρετανίας (AHRC) Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών , Νοµική Σχολή, University of Manchester. Επισκ. Καθηγητής, Νοµική Σχολή κ Κέντρο Παγκόσµιων Κεφαλαιαγορών, Duke University, Συγγραφέας της Mονογραφίας: The Mechanics and Regulation of Market Abuse, A Legal and Economic Analysis, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, Οξφόρδη, Συγγραφέας πλειάδος επιστηµονικών άρθρων δηµοσιευµένων σε κορυφαίες Διεθνείς Επιθεωρήσεις Τραπεζικού, Εµπορικού κ Ευρωπαϊκού Δικαίου. Γραµµατέας της Επιτροπής Δικαίου των Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου (ILA), από το Ακαδηµαϊκός Εταίρος, Brooks World Poverty Institute. Ακαδηµαϊκός Εταίρος, International Corporate Governance Institute, George Washington University, από το Κάτοχος Μεταπτυχιακού (LLM) κ Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών ((PhD) από το London School of Economics µε επιβλέποντες καθηγητές τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου Sir William Blair, QC κ Sir Ross Cranston, QC. Ευρύτατη πείρα χρηµατιστηριακής δικηγορίας. Πρώην Managing Associate στο Τµήµα Χρηµατοοικονοµικών Αγορών της διεθνούς Νοµικής Εταιρίας Linklaters, Λονδίνο κ πρώην εταίρος έγκριτης Ελλ. Νοµικής Εταιρίας. Ξενοφών Αυλωνίτης Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Διεύθυνση Δηµοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγµένων Εταιριών, Διευθυντής Ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πειραιώς και έλαβε µεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στα Χρηµατοοικονοµικά από το Πανεπιστήµιο Brunel της Αγγλίας. Εργάστηκε στην Οικονοµική Διεύθυνση της εταιρίας «Fulgor ΑΕ Καλωδίων» και υπήρξε υπεύθυνος χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας και υπεύθυνος µετόχων στην εταιρία «Έδραση Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ». Το 1997 εντάχθηκε στο δυναµικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρχικά ως στέλεχος της Διεύθυνσης Μελετών, Παρακολούθησης της Αγοράς και Διεθνών Σχέσεων και στη συνέχεια ως υπεύθυνος του Τοµέα εισηγµένων εταιριών. Από το Φεβρουάριο του 2003 είναι διευθυντής στη Διεύθυνση Δηµοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγµένων Εταιριών. Έχει συµµετάσχει στην οµάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε την Οδηγία «για το Ενηµερωτικό Δελτίο». Το πρώτο εξάµηνο του 2003, οπότε και επήλθε η οριστική συµφωνία για το τελικό κείµενο της Οδηγίας, ήταν πρόεδρος της εν λόγω οµάδας. Είναι επίσης µέλος της διαρκούς οµάδας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς που ασχολείται µε θέµατα χρηµατοοικονοµικής λογιστικής (CESRFin). Από τον Αύγουστο του 2003 είναι µέλος του ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά και χρηµατιστηριακά θέµατα, ενώ είναι εισηγητής σε σεµινάρια που κυρίως σχετίζονται µε τη χρηµατιστηριακή συµπεριφορά των εισηγµένων εταιριών. Το 2006 επιλέχθηκε και συµµετείχε στο Yale World Fellows Program, ένα τετράµηνο πρωτοποριακό πρόγραµµα που στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των συµµετεχόντων και διοργανώνεται από το Πανεπιστήµιο Yale των Η.Π.Α. Ο κ. Αυλωνίτης είναι παντρεµένος µε δύο παιδιά. Σεραφείµ Βαρβαρής Διευθυντής Διοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σπουδές: Έλαβε το πρώτο πτυχίο του το 1980 από Βασική Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων Πάρνηθας µε ειδικότητα τη Λογιστική Παρακολούθηση Λογαριασµών Πελατών. Το 1982 τελείωσε την Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων Ρόδου. Το 1986 πήρε το πτυχία του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από την ΑΣΟΕΕ. Το 2003 Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών µε ειδικότητα FINANCE από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Επαγγελµατική δραστηριότητα: Άρχισε την καριέρα του ως βοηθός λογιστή στην ΕΛΑΪΣ ΑΕ το 1989, στη συνέχεια εργάστηκε στον Οργανισµό Προώθησης Εξαγωγών από το 1989 έως το Εργάστηκε από το 1990 έως και το 1993 ως Δόκιµος Ορκωτός Λογιστής στις Ελεγκτικές Εταιρίες ERNST & YOUNG και GRANT-THORNTON. Το 1993 προσλήφθηκε ως Διευθυντής Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών στην Εταιρία INTERBETON (Μεταµόρφωσης) του Οµίλου ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Αποχώρησε από την προαναφερθείσα Εταιρία το 1997 µε την πρόσληψή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου παραµένει µέχρι και σήµερα. Άλλο επιστηµονικό έργο: Κατέχει δίπλωµα Λογιστή-Φοροτεχνικού Α τάξεως του ΟΕΕ, όπου είναι και µέλος. Τέως µέλος του Δ.Σ. Του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τέως πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

11 Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς O Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης είναι δικηγόρος, µε εξειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι αρµοδιότητές του περιλαµβάνουν την παρακολούθηση των διεθνών σχέσεων και την υποβολή προτάσεων για τη λήψη κανονιστικών και νοµοθετικών µέτρων. Κατά τη δεκαετία του 1990 προσέφερε τις νοµικές του υπηρεσίες στο Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης όπου διετέλεσε µέλος της διοικούσας επιτροπής. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου του Harvard (LL.M. 1989), του London School of Economics (LL.M. 1988), της Νοµικής Σχολής Αθηνών (1987), και του American College of Greece (BA Economics 1986). Είναι παντρεµένος και έχει τρία παιδιά. Χρυστάλλα Γιωρκάτζη Γενικός Ελεγκτής της Δηµοκρατίας Γεννήθηκε στην κατεχόµενη σήµερα Αµµόχωστο στις 13 Ιουλίου, Αποφοίτησε από το Α Γυµνάσιο Αµµοχώστου το Σπούδασε οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στη συνέχεια µε υποτροφία του Βρετανικού Συµβουλίου έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Southampton, στην Αγγλία. Συνέχισε τις σπουδές της µε υποτροφία του ΚυπροΑµερικανικού Προγράµµατος Υποτροφιών στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου στις Η.Π.Α., απ όπου πήρε τον τίτλο Master. Το 1981 διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών στη θέση Οικονοµικού Λειτουργού. Το 1991 προήχθη στη θέση Ανώτερου Οικονοµικού Λειτουργού στο ίδιο Υπουργείο. Το 1995 διορίστηκε Βοηθός Εφορος Ασφαλειών και µέχρι το 1998 προΐστατο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Από το 1993 όταν ψηφίστηκε ο Νόµος για την Ιδρυση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου µέχρι το 1998 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Είχε ενεργό συµµετοχή στη διαµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου για ίδρυση του Χρηµατιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκπροσωπούσε την Κυβέρνηση στις σχετικές συζητήσεις ενώπιον της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Την 1η Δεκεµβρίου του 1998 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ως Γενικός Ελεγκτής της Δηµοκρατίας, θέση την οποία κατέχει µέχρι σήµερα. Το 2000 ο Σύνδεσµος Εγκεκριµένων Λογιστών του Ηνωµένου Βασιλείου (Association of Chartered Certified Accountants), την ανέδειξε σε επίτιµο µέλος του. Ηταν η πρώτη φορά παγκόσµια που ο Σύνδεσµος απένειµε σε µη µέλος του τη διάκριση αυτή. Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονοµικού Δικαίου στο Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σπούδασε νοµικά και χρηµατοοικονοµική στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Ζυρίχης, Πενσυλβάνιας (Wharton Business School) και Γενεύης (του οποίου είναι και διδάκτωρ), ενώ για µία τριετία διετέλεσε επιστηµονικός συνεργάτης του International Center for Monetary and Banking Studies του Πανεπιστηµίου της Γενεύης. Έχει εκτενές βιβλιογραφικό και αρθρογραφικό έργο σε θέµατα διεθνούς και ευρωπαϊκού νοµισµατικού και τραπεζικού δικαίου. Από το 2007 είναι µέλος του Financial Services Experts Group του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Monetary Committee του International Law Association. Πέραν της ακαδηµαϊκής του δραστηριότητας, από τον Ιούλιο του 2000, διατελεί Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Με την ιδιότητα αυτή, είναι µέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εταιρίας διατραπεζικών συστηµάτων ΔΙΑΣ, καθώς και Αντιπρόεδρος του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων.

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία Αναστασάτος Τάσος: Eίναι Senior Economist της Eurobank. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Warwick (UK) στα Χρηματοοικονομικά και τα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά, μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης. Όλγα Λατουσάκη C A R EER D AY. 2 0 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 2

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης. Όλγα Λατουσάκη C A R EER D AY. 2 0 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 2 0 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 2 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ C A R EER D AY Όλγα Λατουσάκη Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης Χάρις Παππά ΗΜΕΡΑ Σ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων 1 ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree»

Έκθεση Πεπραγμένων 1 ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree» Έκθεση Πεπραγμένων 1 ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree» Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Επιτελική σύνοψη...4 2 Στατιστικά Στοιχεία...5 3 Χορηγίες και Υποστήριξη...8

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 110 / Μάρτιος 2014

αρ.τεύχους 110 / Μάρτιος 2014 αρ.τεύχους 110 / Μάρτιος 2014 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ΑΗΚ Έχει λεχθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι το προσωπικό αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ΑΗΚ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ METROPOLITAN HOTEL ATHENS Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Mega Trends: τι αλλάζει στους όρους του παιχνιδιού 2024 ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ SUPPLY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.... 6 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο κλάδο των παιχνιδιών. Μελέτη περίπτωσης: «Jumbo Α.Ε.Ε.» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης

Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης CAREER DAY ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης 7 Φεβρουαρίου 2011 ΗΜΕΡΑ Σ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 7 Φεβρουαρίου 2011 Οι Διευθύνσεις των Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 1 Μ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ 1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Κατά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα