25-28 Οκτωβρίου Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ"

Transcript

1 5 o Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόµενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλλον Τριήµερο Συνέδριο Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ Με την υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του Χρηµατιστηρίου Κύπρου σε συνεργασία µε την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας Ελλάδος, την Ένωση Διοικητικών Δικαστών Ελλάδος και την Ένωση Δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ελλάδος ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΧΟΡΗΓOΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

2 Το Συνέδριο Οργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) µε την υποστήριξη των Χρηµατιστηρίων Αθηνών (Χ.Α) και Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και σε συνεργασία µε την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της Επικρατείας Ελλάδος, την Ένωση Διοικητικών Δικαστών Ελλάδος και την Ένωση Δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ελλάδος. Τον συντονισµό της εκδήλωσης έχει ο κ. Γιάγκος Χαραλάµπους, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ουσιαστική ενηµέρωση των συµµετεχόντων, µέσω της διενέργειας οµιλιών από διακεκριµένους οµιλητές (keynote speeches), προεισαγωγικών συναντήσεων εργασίας (workshops), ειδικών παρουσιάσεων από ηµεδαπούς και αλλοδαπούς εµπειρογνώµονες, και συζητήσεων σχετικά µε σηµαντικά νοµικά και ρυθµιστικά θέµατα του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Ο έλεγχος των ΝΠΔΔ αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο ενδιαφέροντος για τους συνέδρους δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για την κάλυψη θεµάτων παρόµοιου ενδιαφέροντος, σε πιο εξειδικευµένο επίπεδο θα υπάρξουν ειδικές συναντήσεις εργασίας (workshops). Όπου είναι εφικτό, οι εισηγητές των συναντήσεων εργασίας θα θέσουν στους συµµετέχοντες ερωτήµατα ζητώντας τις απόψεις τους σχετικά µε τα προβλήµατα και ζητήµατα εφαρ- µογής των νέων ρυθµίσεων του προσφάτως εφαρµοσµένου θεσµικού πλαισίου κατά την καθηµερινή λειτουργία των φορέων τους. Επίσης, οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν για τις εξελίξεις στη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία, τις συχνά εντοπιζόµενες παραβάσεις και τον τρόπο διερεύνησής τους από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη. Πρόσθετος στόχος του Συνεδρίου είναι η παραγωγή ιδεών και προτάσεων για ένα αποτελεσµατικότερο τρόπο διευθέτησης των χρηµατιστηριακών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στην δικαιοσύνη. Οι ιδέες και προτάσεις µπορούν να καλύπτουν σχήµατα οργάνωσης δικαστηρίων και απονοµής δικαιοσύνης που έχουν εφαρµοστεί σε άλλες χώρες, µορφές αναδιοργάνωσης εσωτερικών διαδικασιών, και νέα προς χρήση τεχνικά εργαλεία. Η θεµατική του Συνεδρίου ακολουθεί µια πρακτική προσέγγισης των θεµάτων και του τρόπου που εποπτικές αρχές έχουν χρησιµοποιήσει για την επίλυση των καθυστερήσεων που αντιµετωπίζονται. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ξενοδοχείο Elysium, Πάφος, Κύπρος Ξενοδοχείο Hilton, Λευκωσία, Κύπρος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε Διοικητικούς Δικαστικούς Λειτουργούς καθώς επίσης σε άλλους φορείς της κεφαλαιαγοράς (χρηµατιστές, δικηγόρους, ελεγκτές κλπ) και εποπτικές αρχές γειτονικών χωρών. Για τους ενδιαφερόµενους οι εγγραφές θα γίνονται αποστέλλοντας αίτηση συµµετοχής µε τα πλήρη στοιχεία τους (όνοµα, επώνυ- µο, εταιρία, θέση, τηλέφωνο επικοινωνίας) µέσω ή φάξ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κα Μελίνα Σταυροπούλου, φαξ: , τηλ: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει οι ίδιοι να διευθετήσουν την αεροπορική µεταφορά καθώς και το ξενοδοχείο παραµονής τους στην Κύπρο. Η είσοδος για την παρακολούθηση και µόνο του Συνεδρίου είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης εγγραφής και γραπτής επιβεβαίωσης της εγγραφής. Στην αίτηση συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να δηλώσουν αν θα συµµετάσχουν στις λοιπές δραστηριότητες (πλην της παρακολούθησης) του Συνεδρίου. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν γεύµατα και δείπνα, λοιπές ξενοδοχειακές υπηρεσίες, έξοδα µεταφοράς στην Πάφο και το κόστος τους ανέρχεται σε 250. Το παραπάνω ποσό κατατίθεται, µε τα πλήρη στοιχεία του Συνέδρου, µετά την αποδοχή της γραπτής επιβεβαίωσης εγγραφής, στον παρακάτω λογαριασµό, το αργότερο µέχρι 26 Σεπτεµβρίου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθµός Λογαριασµού IBAN GR ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

3 Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008 Μετάβαση αεροπορικώς στην Κύπρο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Σάββατο 25 Οκτωβρίου :00 Αναχώρηση για Κούρειον 12:00 Αναχώρηση από Κούρειον για Πάφο 13:00 Άφιξη στο Ξενοδοχείο Elysium 13:30-14:30 Opening Keynote Speech: Η σηµασία του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στην οικονοµική ανάπτυξη Γιώργος Βασιλείου, πρώην Πρόεδρος Κυπριακής Δηµοκρατίας 14:30-16:00 Γεύµα - Κατά τη διάρκεια του γεύµατος θα απευθύνουν χαιρετισµό οι κ.κ.: Γιάγκος Χαραλάµπους, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Αντιπρόεδρος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κωνσταντίνος Κουσούλης, Πρόεδρος - Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συµβουλίου της Επικρατείας Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος - Ένωση Διοικητικών Δικαστών Γεώργιος Κούρτης, Πρόεδρος - Ελεγκτικό Συνέδριο Ευστάθιος Ροντογιάννης, Πρόεδρος - Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντιπρόεδρος - Ελεγκτικό Συνέδριο Κωνσταντίνος Παµπαλλής, Πρόεδρος - Επαρχιακό Δικαστήριο Λεµεσού Αλέξιος Πιλάβιος, Πρόεδρος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Γεώργιος Χαραλάµπους, Πρόεδρος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 16:00-17:00 Συνοπτική εισαγωγή για τα θέµατα που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο Συντονιστής: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Γενικός Επίτροπος - Επικράτεια Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αναστάσιος Γαβριηλίδης, Αντιπρόεδρος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Χρήστος Γκόρτσος, Γενικός Γραµµατέας - Ελληνική Ένωση Τραπεζών Κυριακή 26 Οκτωβρίου :30-9:00 Προσέλευση 9:00-10:00 Συνεδρία 1η: Οργανωµένες Αγορές - Η σχέση τους µε τα χρηµατιστήρια και ο ρόλος των διαφόρων «εµπλεκοµένων φορέων» (ΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, Διαµεσολαβητές, Θεσµικοί Επενδυτές και Τράπεζες) Συντονιστής: Χρήστος Γκόρτσος, Γενικός Γραµµατέας - Ελληνική Ένωση Τραπεζών 10:00-10:30 Διάλειµµα H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρµοδιότητές της Μανώλης Σκαρµέας, Γενικός Διευθυντής - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Χρηµατιστήριο και οργανωµένες αγορές από το χθες στο σήµερα Ευάγγελος Νισυραίος, Προϊστάµενος Νοµικών Υπηρεσιών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Η οργανωµένη αγορά µετά την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) Χριστίνα Ταρνανίδου, Δικηγόρος, Δ.Ν. - Χρηµατιστήριο Αθηνών Κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων και οργανωµένες αγορές Νικόλαος Πιµπλής, Δικηγόρος, Δ.Ν. 1

4 2 3 10:30-12:00 Συνεδρία 2η Το ισχύον ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών Συντονιστής: Νικόλαος Τραυλός, Καθηγητής - Πρύτανης Alba Ο ν. 3606/2007 «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις» και οι επιπτώσεις του στη λειτουργία των χρηµατιστηρίων και των οργανωµένων αγορών Αριστέα Σινανιώτη, Καθηγήτρια Εµπορικού Δικαίου - Πανεπιστήµιο Πειραιώς Αλλαγές στην εποπτική προσέγγιση: χρήση αρχών έναντι κανόνων (principles vs. rules) Χαρίλαος Μερτζάνης, Προϊστάµενος Διεύθυνσης Μελετών, Πιστοποίησης και Μηχανογράφησης - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Εξελίξεις στη δικαστική αντιµετώπιση των παραβάσεων της νοµοθεσίας που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς Δηµήτρης Καραµαγκιώλης, Δ.Ν. Δικηγόρος Προστασία του επενδυτή στο ισχύον καθεστώς Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής - Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Το βάρος αποδείξεως των παραβάσεων του δικαίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 12:30-13:30 Συνεδρία 3η: Οργάνωση φορέων αγοράς, εποπτεία τους και συνεργασία µεταξύ εποπτικών αρχών και εποπτευοµένων φορέων Συντονιστής: Παναγιώτης Δράκος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής - Ένωση Εισηγµένων Εταιρειών ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. 13:30-14:30 Γεύµα To XA στην εποχή της MiFID Βίβιαν Μητροπούλου, Προϊσταµένη Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων - Χρηµατιστήριο Αθηνών Εναλλακτική Αγορά και οι διαδικασίες διαφάνειας Αναστασία Στάµου, Νοµικός - Χρηµατιστήριο Αθηνών Εισηγµένες εταιρείες και ο αυξηµένος ρόλος των ιδίων στην συµµόρφωσή τους Θάνος Στεφανίδης, Head of Compliance and Audit and Area Compliance Officer for Greece - HSBC Ο ρόλος της CESRPol και η συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε ξένες εποπτικές αρχές Ελευθερία Αποστολίδου, Προϊσταµένη Διεύθυνσης Διεθνών και Δηµοσίων Σχέσεων - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 14:30-15:30 Παράλληλες Συναντήσεις Εργασίας (Workshops 1-3) 12:00-12:30 Διάλειµµα

5 W/P1. Το ισχύον καθεστώς ρύθµισης των χρηµατοοικονοµικών διαµεσολαβητών Συντονιστής: Νώντας Μεταξάς, Γενικός Διευθυντής - Χρηµατιστήριο Κύπρου Αδειοδότηση και οργάνωση ΑΕΠΕΥ Μιχάλης Τσιµπρής, Δ.Ν. Δικηγόρος Προστασία πελατών ΑΕΠΕΥ Ηλιάνα Λάνη, Νοµικός - Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων Κεφαλαιαγοράς - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συναλλακτική διαφάνεια και ακεραιότητα των αγορών Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, Δικηγόρος, Διαχειριστής της εταιρίας Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες Από τη θεωρία της αποτελεσµατικής αγοράς στους εναλλακτικούς τόπους εκτέλεσης και την έννοια του βέλτιστου αποτελέσµατος Αθανάσιος Κουλορίδας, Δ.Ν. Δικηγόρος - Νοµικός Σύµβουλος - Ένωση Εισηγµένων Εταιρειών ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. W/P2. Κεφαλαιακή επάρκεια, διαχείριση κινδύνων Συντονιστής: Νίκος Σοφιανός, Πρόεδρος - Deloitte Χρηµατοπιστωτικά µέσα - Χρήση και ενδεχόµενοι κίνδυνοι Αθανάσιος Χαµπέος, Στέλεχος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Οι οικονοµικές καταστάσεις ως εργαλείο µέτρησης κινδύνων Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Πρόεδρος - Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου Επάρκεια ιδίων κεφαλαίων ΕΠΕΥ Αλέξανδρος Σταύρου, Στέλεχος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ο εσωτερικός έλεγχος ως εργαλείο στη Διαχείριση κινδύνων Κώστας Καραµάνης, Καθηγητής - Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών W/P 3. Υποχρεώσεις διαφάνειας εισηγµένων εταιριών και λοιπών φορέων της αγοράς Συντονιστής: Χρήστος Σιάτης, Προεδρεύων Συνεταίρος - PriceWaterhouseCoopers 15:30-15:45 Διάλειµµα Διαφάνεια (υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης - δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών) Ιλιάνα Κούρκαφα, Προϊστάµενη Τµήµατος Εποπτείας και Παρακολούθησης Συµπεριφοράς Εισηγµένων Εταιρειών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Καταλληλότητα µελών Δ.Σ. ΑΕΠΕΥ και διαδικασίες αξιολόγησής τους Μαρία Μαργαριτσανάκη, Ελεγκτής - Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων Κεφαλαιαγοράς - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αµοιβαία κεφάλαια και εταιρίες διαχείρισής τους Γιώργος Καραγιάννης, Προϊστάµενος Τµήµατος Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) και Ανώνυµων Εταιριών Διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ηλίας Πολυζωγόπουλος, Στέλεχος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συλλογικές επενδύσεις και διαφάνεια Παναγιώτης Καβουρόπουλος, Γενικός Διευθυντής - Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 15:45-16:15 Σύνοψη συντονιστών W/P1. έως W/P 3. 16:15-16:45 Guest speech: Δικαιοσύνη και χρηµατιστηριακό δίκαιο ως παράγοντες χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας Eddy Wymeersch, Πρόεδρος της CESR Ελεύθερο Βράδυ - Μεταφορά µε λεωφορεία στη Λεµεσό, Λάρνακα ή άλλο προορισµό που θα απαιτηθεί από τους Συνέδρους

6 5 4 Δευτέρα 27 Οκτωβρίου :30-9:00 Προσέλευση 9:00-10:00 Συνεδρία 4η: Το ισχύον καθεστώς ρύθµισης ενάντια στην κατάχρηση αγοράς (Market Abuse) Συντονιστής: Αναστάσιος Γαβριηλίδης, Αντιπρόεδρος - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Το νοµοθετικό πλαίσιο - έννοιες και µορφές Αιµίλιος Αυγουλέας, Καθηγητής (Reader) Διεθνούς Χρηµατοοικονοµικού Δικαίου -School of Law, University of Manchester & Επισκ. Καθηγητής (2009), School of Law and the Global Capital Markets Center, Duke University Χειραγώγηση µετοχών και αγοράς - έννοια και πρακτικές Ανθή Δριστά, Προϊσταµένη Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Συναλλαγών Κεφαλαιαγοράς - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κατάχρηση της αγοράς: µια συγκριτική προσέγγιση Παναγιώτης Σταϊκούρας, Δικηγόρος, Λέκτορας Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής Διοικητικής - Πανεπιστήµιο Πειραιά Πρακτικές δυσχέρειες και προβληµατισµοί στην εφαρµογή διαδικασιών για την κατάχρηση της αγοράς Πέτρος Διαµαντίδης, Διευθύνων Σύµβουλος - Frigoglass A.E. 10:00-11:15 Συνεδρία 5η: Επίκαιρα θέµατα: Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση εισηγµένων εταιριών και διαφάνεια Συντονιστής: Απόστολος Μπότσος, Επίτιµος Πρόεδρος - Ελεγκτικό Συνέδριο 11:15-11:30 Διάλειµµα Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση εισηγµένων εταιρειών και διαφάνεια Χριστάκης Χαραλάµπους, Project & Strategic Development Manager - N.K. Shacolas (Holdings) Ltd Περιοδικές και ετήσιες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και καταστάσεις - ως εργαλείο διαφάνειας Γιαννάκης Θεοκλήτου, Συνεταίρος - Ernst &Young Εφαρµογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - Ποιοτικοί Έλεγχοι και αξιοπιστία εξωτερικών ελεγκτών Βασίλης Μονογυιός, Συνεταίρος - Επικεφαλής της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου - Grant Thornton Εσωτερικός έλεγχος και έλεγχος συµµόρφωσης ΑΕΠΕΥ Αργυρώ Κατζόλα, Ελεγκτής - Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και ελέγχου συµµόρφωσης εισηγµένων εταιριών - Νοµικές πτυχές Χριστίνα Λιβαδά, Δικηγόρος Δ.Ν. - Ειδική Νοµική Σύµβουλος - Ελληνική Ένωση Τραπεζών

7 6 7 11:30-13:30 Συνεδρία 6η: Συστήµατα, πρότυπα και πρακτικές λειτουργίας και ελέγχου δηµοσίων φορέων Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κάρµιος, Πρώτος Λογιστής - Γενικό Λογιστήριο Κυπριακής Δηµοκρατίας 13:30-14:30 Γεύµα Οι αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ελλάδος Ευστάθιος Ροντογιάννης, Αντιπρόεδρος - Ελεγκτικό Συνέδριο Η συµβολή του ελέγχου στη βελτίωση της δηµόσιας διακυβέρνησης Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, Γενικός Ελεγκτής - Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δηµοκρατίας Τα λογιστικά συστήµατα, διαδικασίες και αναφορές προς Ελεγκτικό Συνέδριο Σεραφείµ Βαρβαρής, Προϊστάµενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κανέλλος Τούντας, Προϊστάµενος Τµήµατος Οικονοµικού και Λογιστικού - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ο έλεγχος των δηµοσίων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο Γεωργία Μαραγκού, Σύµβουλος - Ελεγκτικό Συνέδριο Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην καταπολέµηση της διαφθοράς Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύµβουλος - Ελεγκτικό Συνέδριο Οι ελεγκτικές και κυρωτικές αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Παναγιώτης Χαµάκος, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων Τα όρια των υποχρεώσεων και η ευθύνη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια των ελεγκτικών της αρµοδιοτήτων υπό το πρίσµα των διατάξεων των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόµου Αστικού Κώδικα (ΕΙΣ.Ν.ΑΚ.) Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων 14:30-15:30 Συνεδρία 7η: Συγχωνεύσεις και εξαγορές και η απαιτούµενη εταιρική διακυβέρνηση Συντονιστής: Ανδρέας Χριστοφίδης, Προεδρεύων Συνεταίρος - KPMG Λευκωσία, Κύπρος Το νοµικό πλαίσιο εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Κύπρο Κώστας Ερωτοκρίτου, Δικηγόρος Το νέο καθεστώς δηµοσίων προτάσεων αγοράς µετοχών Δηµήτρης Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής - Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ο εποπτικός ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις διαδικασίες δηµοσίων προτάσεων Ξενοφών Αυλωνίτης, Προϊστάµενος Διεύθυνσης Δηµοσίων Εγγραφών & Εποπτείας Εισηγµένων Εταιρειών - Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την εταιρική διακυβέρνηση Μαρία Παπαντώνη, Δικηγόρος, Επίκουρος Καθηγήτρια - Πάντειο Πανεπιστήµιο 15:30-16:30 Guest speech: Η αναθεώρηση του δικαίου των κεφαλαιαγορών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον Συντονιστής: Τάκης Κληρίδης, πρώην Υπουργός Οικονοµικών Κυπριακής Δηµοκρατίας H σηµασία της απονοµής δικαιοσύνης µέσω των Διοικητικών Δικαστηρίων για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς Δηµήτρης Τσιµπανούλης, Δικηγόρος 21:00 Δείπνο στο Ξενοδοχείο Hilton Τρίτη 28 Οκτωβρίου :30-12:30 Ελεύθερο πρωινό. Προαιρετικά συµµετοχή στους εορτασµούς της 28ης Οκτωβρίου 12:30-15:30 Γεύµα (Gala Lunch) µε Guest Speaker [Αναµένεται απάντηση] 16:00 Αναχώρηση για Αεροδρόµιο - Επιστροφή στην Ελλάδα

8 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Δρ. Γιώργος Βασιλείου Ο Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε το 1931 στην Αµµόχωστο. Σπούδασε οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο της Βουδαπέστης από όπου απέκτησε το διδακτορικό του στις οικονοµικές επιστήµες το 1957.Ακολούθως ειδικεύτηκε στο Λονδίνο σε θέµατα εµπορίας και έρευνας αγοράς. Το 1962 επέστρεψε στην Κύπρο και ίδρυσε το Κέντρο Ερευνών Μέσης Ανατολής, έναν από τους µεγαλύτερους οργανισµούς στην έρευνα και προσφορά συµβουλευτικών υπηρεσιών της αγοράς στη Μέση Ανατολή και σε συνέχεια της Ανατολικής Ευρώπης. Διετέλεσε µέλος του Συµβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, του ΚΕΒΕ, του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και του Συµβουλίου της Εκκλησίας. Το 1988 εκλέγεται Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Σηµαντικό έργο της προεδρίας του θεωρείται η υποβολή και εξέταση της αίτησης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φορολογική µεταρρύθµιση, η ανάπτυξη του τουρισµού, η µεταρρύθµιση των Διπλωµατικών Υπηρεσιών, η ίδρυση της Ακαδηµίας Δηµόσιας Διοίκησης, η Αστυνοµική Ακαδηµία και η ίδρυση του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Το 1993 ιδρύει το Κίνηµα Ελευθέρων Δηµοκρατών και το 1996 εκλέγεται βουλευτής. (Αργότερα το Κίνηµα Ελευθέρων Δηµοκρατών ενώνεται µε το ΑΔΗΣΟΚ και µετονοµάζεται σε Ενωµένους Δηµοκράτες.) Το 1998 ανέλαβε ως Επικεφαλής της Διαπραγµατευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπεύθυνος για το όλο έργο της εναρµόνισης και υιοθέτησης και εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου. Για το τεράστιο αυτό έργο, τον Οκτώβριο του 2000, του απενεµήθη ο Μεγαλόσταυρος του Τάγµατος Αξίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που είναι η ανώτατη διάκριση της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Είναι Αvτεπιστέλλωv Καθηγητής στη Σχoλή Διευθυvτικώv Σπoυδώv τoυ Cranfield School of Management τoυ Ηvωµέvoυ Βασιλείoυ και Επίτιµος Καθηγητής του Cyprus International Institute of Management. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συµβουλίου του Παγκόσµιου Ινστιτούτου Οικονοµικής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου των Ηνωµένων Εθνών µε έδρα το Ελσίνκι ( ) και µέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών στις Βρυξέλλες ( ). Έχει εκδώσει πολλά βιβλία και συγγράµµατα για πολιτικά και οικονοµικά θέµατα και έχει ανακηρυχτεί Επίτιµος Διδάκτωρ από το Πανεπιστήµιο Κύπρου, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βουδαπέστης. Έχει τιµηθεί µε πολλά παράσηµα και διακρίσεις από πολλές χώρες. Έχει λάβει µέρoς και έχει µιλήσει σε πάρα πoλλά σεµιvάρια και διασκέψεις πάvω σε έvα ευρύ φάσµα θεµάτωv σχετικώv µε τις πoλιτικές, oικovoµικές, κoιvωvικές και πoλιτιστικές εξελίξεις. Χαρίκλεια Απαλαγάκη Νοµική Σύµβουλος, Τράπεζα Πειραιώς Η καθηγήτρια κ. Χαρίκλεια Απαλαγάκη είναι καθηγήτρια του Αστικού Δικονοµικού Δικαίου στη Νοµική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος Θεσσαλονίκης και δικηγορεί κυρίως στον Άρειο Πάγο. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το Αποφοίτησε µε άριστα από τη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ και παρέµεινε συνολικά 3 χρόνια στη Γερµανία για µεταπτυχιακές σπουδές. Έχει συγγράψει 4 µονογραφίες, διδακτικά βοηθήµατα και πολυάριθµες µελέτες. Συντονίζει για τη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ. το ευρωπαϊκό διδακτικό πρόγραµµα ELPIS ERASMUS. Από τον Ιανουάριο του 2005 είναι Νοµική Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, από τον Απρίλιο του 2006 µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής και από τον Ιούλιο του 2007 Πρόεδρος του Νοµικού της Συµβουλίου. Συµµετέχει συστηµατικά σε συνέδρια, µε εισηγήσεις και παρεµβάσεις έχει µόνιµες συνεργασίες για την έκδοση νοµικών µονογραφιών και περιοδικών, είναι µέλος της Ένωσης Ελλήνων Δικονοµολόγων και ενεργό µέλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

9 Ελευθερία Αποστολίδου Διευθύντρια Διεθνών και Δηµοσίων Σχέσεων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Επαγγελµατική Σταδιοδροµία: Διευθύντρια, Διεύθυνση Διεθνών και Δηµοσίων Σχέσεων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Μάρτιος Σήµερα). Επικεφαλής του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων και Παρακολούθησης των Διεθνών Εξελίξεων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Σεπτέµβριος Μάρτιος 2003). Μέλος του Ειδικού Διδακτικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) του Τµήµατος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ιούλιος Αύγουστος 1997). Εκπαίδευση: MSc. στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) µε κατεύθυνση στη Διεθνή Χρηµατοδοτική και Τραπεζική - Master s dissertation on The Interdependence of Capital Markets in Europe and the Role of Emerging Capital Markets. B.A. Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τιµητικές διακρίσεις: Υποτροφία ΙΚΥ , Έπαινος, Υπουργείου Παιδείας , Σηµαντικότερες επαγγελµατικές συµµετοχές: CESR (Committee of European Securities Regulators) - i. Σύνοδοι Κορυφής. ii Review Panel: συντονίστρια της ανάπτυξης Μεθοδολογίας από τη CESR για την αξιολόγηση της εφαρµογής από τα κράτη µέλη των προτύπων της CESR και των µέτρων επιπέδου 3 και συντονίστρια της άσκησης της CESR (mapping exercise) για την αξιολόγηση όλων των µελών της ως προς την εποπτική σύγκλιση µετά την εφαρµογή των Οδηγιών για την Κατάχρηση Αγοράς και το Ενηµερωτικό Δελτίο. iii CESRPOL συντονίστρια της Οµάδας της CESRPol που ασχολείται µε θέµατα Κατάχρησης Αγοράς. IOSCO (International Organization of Securities Commissions) - i. Presidents Committee. ii. Executive Committee. iii. European Regional Committee. iv. Implementation Committee. - v. Technical Committee SC4, Screening Group και Verification Team 4 της IOSCO και συντονίστρια στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας της Σλοβακίας, της Νορβηγίας και της Σερβίας για την υπογραφή του ΜΜοU της IOSCO. Συµµετοχή σε τέσσερις αποστολές Peer Reviews στις υπό ένταξη χώρες (Κύπρο, Λιθουανία, Σλοβενία και Βουλγαρία) διοργανωµένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ( ). Συντονισµός και συµµετοχή στο Peer Review του χρηµατιστηριακού τοµέα της Ελλάδος από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( Ιαν- Δεκ. 2005) και συµµετοχή στο Peer Review της Ελλάδος από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για θέµατα καταπολέµησης ξεπλύµατος χρήµατος και χρηµατοδότησης τροµοκρατίας (2005). Συµµετοχή σε αποστολή στη Ρουµανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο του Προγράµµατος της IOSCO Principles and Assessment Programme µε σκοπό τη σύνταξη εισήγησης προς την IOSCO αξιολογώντας την εν λόγω Επιτροπή έναντι των αρχών της IOSCO (15-19 MΜαΐου 2006). Δηµήτρης Κ. Αυγητίδης Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής ΔΠΘ, Δικηγόρος Ο Δηµήτρης Αυγητίδης γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το Είναι έγγαµος, πατέρας δύο παιδιών. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Εµπορικού Δικαίου στη Νοµική Σχολή του Δηµοκρίτειου Πανεπιστη- µίου Θράκης, στην οποία διδάσκει, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, εταιρικό δίκαιο, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, ασφαλιστικό δίκαιο, δίκαιο εξυγίανσης, δίκαιο προστασίας καταναλωτή και δίκαιο ανταγωνισµού. Είναι απόφοιτος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ( ). Είναι διδάκτορας του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου (King s College) µε θέµα διδακτορικής διατριβής την ευθύνη της µητρικής εταιρίας για την αφερεγγυότητα των θυγατρικών της, την οποία εκπόνησε µε υποτροφία του Ιδρύµατος «Αλέξανδρος Ωνάσης» ( ). Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος (Master of Law) στο διεθνές δίκαιο συναλλαγών από το London School of Economics ( ), κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος στα οικονοµικά από το Guilhall University of London (Master of Economics, ) καθώς και κάτοχος διπλώµατος χρηµατιστηριακού εκπροσώπου στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου (Certificate of Registered Representative). Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και έχει διατελέσει δικηγόρος µε έµµισθη εντολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( ), στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ( ) και στο γραφείο του αείµνηστου καθηγητή Θανάση Λιακόπουλου ( ). Διατηρεί, µε συνεργάτες του, δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, µε ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο συναλλαγών, το δίκαιο κεφαλαιαγοράς, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο ανταγωνισµού, το δίκαιο πτώχευσης και εξυγίανσης. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την Οδηγία για της δηµόσιες προτάσεις εξαγοράς επιχειρήσεων (takeover bids Directive). Έχει διατελέσει µέλος πολλών νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών στο χώρο του εµπορικού δικαίου (επιτροπή για την κωδικοποίηση του δικαίου κεφαλαιαγοράς, για τη µεταφορά της οδηγίας για τις δηµόσιες προτάσεις αγοράς, για το εµπορικό µητρώο, για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων, για το ηλεκτρονικό εµπόριο, για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων). Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Η ευθύνη του αναδόχου στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή» (2006), και «Groups of Companies: Τhe liability of the Parent Company for the Debts of its Subsidiary», (1996), και πλήθους µελετών και άρθρων, κυρίως στο δίκαιο των εταιριών και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Έχει συµµετάσχει µε εισηγήσεις σε συνέδρια µε αντικείµενο το δίκαιο κεφαλαιαγοράς, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο ανταγωνισµού και το πτωχευτικό δίκαιο.

10 Αιµιλιανός Αυγουλέας Καθηγητής (Reader) Διεθνούς Χρηµατοοικονοµικού Δικαίου, Νοµική Σχολή, Πανεπιστήµιο του Manchester Κάτοχος της Καθηγητικής/Ερευνητικής Υποτροφίας του Aνωτ. Συµβουλίου Τεχνών κ Ανθρωπιστικών Επιστηµών της Βρετανίας (AHRC) Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών , Νοµική Σχολή, University of Manchester. Επισκ. Καθηγητής, Νοµική Σχολή κ Κέντρο Παγκόσµιων Κεφαλαιαγορών, Duke University, Συγγραφέας της Mονογραφίας: The Mechanics and Regulation of Market Abuse, A Legal and Economic Analysis, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, Οξφόρδη, Συγγραφέας πλειάδος επιστηµονικών άρθρων δηµοσιευµένων σε κορυφαίες Διεθνείς Επιθεωρήσεις Τραπεζικού, Εµπορικού κ Ευρωπαϊκού Δικαίου. Γραµµατέας της Επιτροπής Δικαίου των Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου (ILA), από το Ακαδηµαϊκός Εταίρος, Brooks World Poverty Institute. Ακαδηµαϊκός Εταίρος, International Corporate Governance Institute, George Washington University, από το Κάτοχος Μεταπτυχιακού (LLM) κ Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών ((PhD) από το London School of Economics µε επιβλέποντες καθηγητές τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου Sir William Blair, QC κ Sir Ross Cranston, QC. Ευρύτατη πείρα χρηµατιστηριακής δικηγορίας. Πρώην Managing Associate στο Τµήµα Χρηµατοοικονοµικών Αγορών της διεθνούς Νοµικής Εταιρίας Linklaters, Λονδίνο κ πρώην εταίρος έγκριτης Ελλ. Νοµικής Εταιρίας. Ξενοφών Αυλωνίτης Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Διεύθυνση Δηµοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγµένων Εταιριών, Διευθυντής Ο κ. Ξενοφών Αυλωνίτης γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πειραιώς και έλαβε µεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στα Χρηµατοοικονοµικά από το Πανεπιστήµιο Brunel της Αγγλίας. Εργάστηκε στην Οικονοµική Διεύθυνση της εταιρίας «Fulgor ΑΕ Καλωδίων» και υπήρξε υπεύθυνος χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας και υπεύθυνος µετόχων στην εταιρία «Έδραση Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ». Το 1997 εντάχθηκε στο δυναµικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρχικά ως στέλεχος της Διεύθυνσης Μελετών, Παρακολούθησης της Αγοράς και Διεθνών Σχέσεων και στη συνέχεια ως υπεύθυνος του Τοµέα εισηγµένων εταιριών. Από το Φεβρουάριο του 2003 είναι διευθυντής στη Διεύθυνση Δηµοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγµένων Εταιριών. Έχει συµµετάσχει στην οµάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σχετικά µε την Οδηγία «για το Ενηµερωτικό Δελτίο». Το πρώτο εξάµηνο του 2003, οπότε και επήλθε η οριστική συµφωνία για το τελικό κείµενο της Οδηγίας, ήταν πρόεδρος της εν λόγω οµάδας. Είναι επίσης µέλος της διαρκούς οµάδας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς που ασχολείται µε θέµατα χρηµατοοικονοµικής λογιστικής (CESRFin). Από τον Αύγουστο του 2003 είναι µέλος του ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά και χρηµατιστηριακά θέµατα, ενώ είναι εισηγητής σε σεµινάρια που κυρίως σχετίζονται µε τη χρηµατιστηριακή συµπεριφορά των εισηγµένων εταιριών. Το 2006 επιλέχθηκε και συµµετείχε στο Yale World Fellows Program, ένα τετράµηνο πρωτοποριακό πρόγραµµα που στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των συµµετεχόντων και διοργανώνεται από το Πανεπιστήµιο Yale των Η.Π.Α. Ο κ. Αυλωνίτης είναι παντρεµένος µε δύο παιδιά. Σεραφείµ Βαρβαρής Διευθυντής Διοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Σπουδές: Έλαβε το πρώτο πτυχίο του το 1980 από Βασική Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων Πάρνηθας µε ειδικότητα τη Λογιστική Παρακολούθηση Λογαριασµών Πελατών. Το 1982 τελείωσε την Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων Ρόδου. Το 1986 πήρε το πτυχία του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από την ΑΣΟΕΕ. Το 2003 Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών µε ειδικότητα FINANCE από το Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Επαγγελµατική δραστηριότητα: Άρχισε την καριέρα του ως βοηθός λογιστή στην ΕΛΑΪΣ ΑΕ το 1989, στη συνέχεια εργάστηκε στον Οργανισµό Προώθησης Εξαγωγών από το 1989 έως το Εργάστηκε από το 1990 έως και το 1993 ως Δόκιµος Ορκωτός Λογιστής στις Ελεγκτικές Εταιρίες ERNST & YOUNG και GRANT-THORNTON. Το 1993 προσλήφθηκε ως Διευθυντής Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών στην Εταιρία INTERBETON (Μεταµόρφωσης) του Οµίλου ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Αποχώρησε από την προαναφερθείσα Εταιρία το 1997 µε την πρόσληψή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου παραµένει µέχρι και σήµερα. Άλλο επιστηµονικό έργο: Κατέχει δίπλωµα Λογιστή-Φοροτεχνικού Α τάξεως του ΟΕΕ, όπου είναι και µέλος. Τέως µέλος του Δ.Σ. Του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Τέως πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

11 Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Αντιπρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς O Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης είναι δικηγόρος, µε εξειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι αρµοδιότητές του περιλαµβάνουν την παρακολούθηση των διεθνών σχέσεων και την υποβολή προτάσεων για τη λήψη κανονιστικών και νοµοθετικών µέτρων. Κατά τη δεκαετία του 1990 προσέφερε τις νοµικές του υπηρεσίες στο Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης όπου διετέλεσε µέλος της διοικούσας επιτροπής. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου του Harvard (LL.M. 1989), του London School of Economics (LL.M. 1988), της Νοµικής Σχολής Αθηνών (1987), και του American College of Greece (BA Economics 1986). Είναι παντρεµένος και έχει τρία παιδιά. Χρυστάλλα Γιωρκάτζη Γενικός Ελεγκτής της Δηµοκρατίας Γεννήθηκε στην κατεχόµενη σήµερα Αµµόχωστο στις 13 Ιουλίου, Αποφοίτησε από το Α Γυµνάσιο Αµµοχώστου το Σπούδασε οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στη συνέχεια µε υποτροφία του Βρετανικού Συµβουλίου έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Southampton, στην Αγγλία. Συνέχισε τις σπουδές της µε υποτροφία του ΚυπροΑµερικανικού Προγράµµατος Υποτροφιών στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου στις Η.Π.Α., απ όπου πήρε τον τίτλο Master. Το 1981 διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονοµικών στη θέση Οικονοµικού Λειτουργού. Το 1991 προήχθη στη θέση Ανώτερου Οικονοµικού Λειτουργού στο ίδιο Υπουργείο. Το 1995 διορίστηκε Βοηθός Εφορος Ασφαλειών και µέχρι το 1998 προΐστατο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Από το 1993 όταν ψηφίστηκε ο Νόµος για την Ιδρυση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου µέχρι το 1998 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Είχε ενεργό συµµετοχή στη διαµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου για ίδρυση του Χρηµατιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκπροσωπούσε την Κυβέρνηση στις σχετικές συζητήσεις ενώπιον της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Την 1η Δεκεµβρίου του 1998 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ως Γενικός Ελεγκτής της Δηµοκρατίας, θέση την οποία κατέχει µέχρι σήµερα. Το 2000 ο Σύνδεσµος Εγκεκριµένων Λογιστών του Ηνωµένου Βασιλείου (Association of Chartered Certified Accountants), την ανέδειξε σε επίτιµο µέλος του. Ηταν η πρώτη φορά παγκόσµια που ο Σύνδεσµος απένειµε σε µη µέλος του τη διάκριση αυτή. Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονοµικού Δικαίου στο Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σπούδασε νοµικά και χρηµατοοικονοµική στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Ζυρίχης, Πενσυλβάνιας (Wharton Business School) και Γενεύης (του οποίου είναι και διδάκτωρ), ενώ για µία τριετία διετέλεσε επιστηµονικός συνεργάτης του International Center for Monetary and Banking Studies του Πανεπιστηµίου της Γενεύης. Έχει εκτενές βιβλιογραφικό και αρθρογραφικό έργο σε θέµατα διεθνούς και ευρωπαϊκού νοµισµατικού και τραπεζικού δικαίου. Από το 2007 είναι µέλος του Financial Services Experts Group του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Monetary Committee του International Law Association. Πέραν της ακαδηµαϊκής του δραστηριότητας, από τον Ιούλιο του 2000, διατελεί Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Με την ιδιότητα αυτή, είναι µέλος του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της εταιρίας διατραπεζικών συστηµάτων ΔΙΑΣ, καθώς και Αντιπρόεδρος του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων.

«Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόμενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον»

«Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόμενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον» Με την υποστήριξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Κύπρου σε συνεργασία με την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας Ελλάδος, την Ένωση Διοικητικών Δικαστών Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ηµήτριος Κωνσταντίνου Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εµπορικού ικαίου, Νοµική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ΗΜ/ΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19/05/1964, Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. «Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων»

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. «Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων» Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MiFID and Best Execution

MiFID and Best Execution MiFID and Best Execution Turning compliance into competitive advantage Executive Seminar 9 & 10 Απριλίου 2008 / 5:00-9:30μ.μ. / Ξενοδοχείο The Αthens Gate Hotel p. 2 MiFID and Best Execution Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αφιερωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ www.dimosiodikaio.gr Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Χορηγός: ÍÏÌÉÊÇ ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ w w w. n b. o r g 1η Hμέρα: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, 16:00 20:00 Η Διοικητική Δικαιοσύνη εν μέσω της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΣ ΕΚΠΟΙΖΩ Αλευρίτου Ελένη Γιατρός, από τα ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Έχει στην ευθύνη της θέματα υγείας, διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και προϊόντων, τυποποίησης προϊόντων-υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 12 Μαρτίου 14 Απριλίου 2009 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αγαπητοί Σύνεδροι, Το ΑΤΗΕΝS LAW FORUM ON TAXATION που διοργανώθηκε από την Palladian, υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ και του OEE, στέφθηκε με επιτυχία τόσο από πλευράς παρουσίασης και διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η Global Trust είναι μια καταξιωμένη εταιρία στο χώρο των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Κεντρική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση πλούτου (wealth management)

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Χρίστος Βασιλείου Αγαπητοί συνάδερφοι, φίλες και φίλοι, Με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα»

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και ο περί Εκποιήσεων Νόμος

Το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και ο περί Εκποιήσεων Νόμος Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρ. 21 / 2016 Το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και ο περί Εκποιήσεων Νόμος Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία Ξενοδοχείο St Raphael, Λεμεσός Η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ικηγόροι & Νοµικοί Σύµβουλοι

ικηγόροι & Νοµικοί Σύµβουλοι ικηγόροι & Νοµικοί Σύµβουλοι Είµαστε στην ιδιαίτερη ευχάριστη θέση να καλωσορίσουµε δώδεκα νέους νοµικούς στην οµάδα µας. Οι νέοι µας συνάδελφοι είναι δικηγόροι µε πείρα µερικών ετών όπως επίσης και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης 15-16 Απριλίου 2014 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. (5/505/3.4.2009) κοινής απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

(150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) Κατευθύνσεις

(150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) Κατευθύνσεις (150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) http://deos.aueb.gr/ Κατευθύνσεις Με τα µαθήµατα επιλογής τα οποία διδάσκονται κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών ο σπουδαστής µπορεί να συµπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων 13 Μαρτίου 17 Απριλίου 2008 Η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/2006 θεσμοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

18.20-18.30 Kαλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου HR Society κ. Γκούρα Αθανάσιο

18.20-18.30 Kαλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Συλλόγου HR Society κ. Γκούρα Αθανάσιο Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Δ.Α.Δ HR Society 23 Ιανουαρίου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Κτήρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΟΠΑ Αίθουσα: 601 (6 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 3-6 Οκτωβρίου 2016 Γραπτή εξέταση: 8 Οκτωβρίου 2016 Σύμφωνα με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γεννήθηκε το 1957 στην Καβάλα. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΔΠΘ (1980) και Διδάκτωρ του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της ίδιας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014. Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α

ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014. Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α Φ ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ Π ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜ ΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014 Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 27 714 09, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ (2810) 211911-2126640, FAX (2810) 211929, E-mail: info@critida.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ - CAREER SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σκοπός του Προγράμματος: Οι σύγχρονες και συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό-ασφαλιστικό-επιχειρηματικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια καθιστούν τον Εσωτερικό Έλεγχο μια βασική λειτουργία για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» Για 7 η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ Γεώργιος Ουζούνης», κατά την οποία απονεμήθηκαν 16

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ Τσιφόρα ΟΝΟΜΑ Ευδοκία ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Ισίδωρος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 17011971 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Ζωοδόχου Πηγής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση εποπτικών αρχών και εποπτευόµενων φορέων και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς

Η αλληλεπίδραση εποπτικών αρχών και εποπτευόµενων φορέων και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς 3 ο Τριήµερο Συνέδριο Η αλληλεπίδραση εποπτικών αρχών και εποπτευόµενων φορέων και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς 16-18 Ιανουαρίου 2007 Ξενοδοχείο Χίλτον Αθήνα Η ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ιοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου Ιδρύθηκε το 1961 Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα Αριθμεί περίπου 3.350

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α1) 25-26 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ικαιοσύνη και Χρηµατιστηριακή Νοµοθεσία

ικαιοσύνη και Χρηµατιστηριακή Νοµοθεσία Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Σε συνεργασία µε: την Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήµερο Συνέδριο για ικαστικούς Λειτουργούς µε θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακές Υπηρεσίες και Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης»,

«Ενεργειακές Υπηρεσίες και Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης», ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑνΑΔ) «Ενεργειακές Υπηρεσίες και Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης», 15 Δεκεμβρίου 2015, διάρκειας 6 ωρών Αίθουσα Διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ανωτάτη εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014. Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α

ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014. Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α Φ ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ Π ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜ ΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014 Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» Το νέο Π.Μ.Σ. Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» Οδηγός Σπουδών Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πιστωτικά Ιδρύματα: Νομικές & Θεσμικές Όψεις. 25 & 26 Μαρτίου 2016, Ξενοδοχείο ΜΕΤ, Θεσσαλονίκη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Πιστωτικά Ιδρύματα: Νομικές & Θεσμικές Όψεις. 25 & 26 Μαρτίου 2016, Ξενοδοχείο ΜΕΤ, Θεσσαλονίκη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ e-θεμισ Πιστωτικά Ιδρύματα: Νομικές & Θεσμικές Όψεις 25 & 26 Μαρτίου 2016, Ξενοδοχείο ΜΕΤ, Θεσσαλονίκη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 17:00-18:00: Προσέλευση Εγγραφές 18:00 18:30: Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Ώρες Υποδοχής Τηλέφωνο Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου. Σπουδές: 8/2007: Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου. Σπουδές: 8/2007: Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελίνα Π. Παρασκευοπούλου Ορφανίδου 24- Αθήνα (Α. Πατήσια), Τ.Κ. 111 41 Τηλ/fax: 0030-210-3212238 e-mail: angelinapar@yahoo.gr ----------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Δυτικής Κρήτης 2011-2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Εκδηλώσεις 2011 15 και 16 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε σε Ρέθυμνο και Χανιά αντίστοιχα, το πρώτο σεμινάριο με Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα A : Το νομοθετικό πλαίσιο του Αθλητισμού σε Διεθνές και τοπικό επίπεδο

Ενότητα A : Το νομοθετικό πλαίσιο του Αθλητισμού σε Διεθνές και τοπικό επίπεδο Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010 08.15 08.45 Προσέλευση - Εγγραφές 08.45 09.00 Τελετή Έναρξης 1. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Δρ. Νίκο Καρτακούλλη 2. Εναρκτήρια ομιλία από

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) που εδρεύει στην Αθήνα και διοργανώνει ενεργειακά συνέδρια σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

E-mail address: clivada@hba.gr

E-mail address: clivada@hba.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Λιβαδά Όνοµα: Χριστίνα Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 ιεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 210 3386528, 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1990-1995:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρωτοποριακή & Επιστημονική Υπηρεσία

Νέα Πρωτοποριακή & Επιστημονική Υπηρεσία Νέα Πρωτοποριακή & Επιστημονική Υπηρεσία Η μεγαλύτερη και πληρέστερη βάση με 15000+ επιστημονικές απαντήσεις ερωτημάτων Η νέα υπηρεσία KOMVOS Advanced Services Η Epsilon Net μετά από 15 και πλέον έτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Από Γεωργία Μανώλη Τηλ +30-2107231260 Φαξ +30-2107231262 Ε- mail g.manoli@ep- gnosi.gr ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Κατά τη διεθνή πρακτική,

Διαβάστε περισσότερα

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς.

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ Διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 26 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54641 Διεύθυνση Γραφείου Ερμού 41- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624 Κινητό τηλέφωνο 6948304620

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο Πρώτα οι Πολίτες ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 Ο Πρώτος Λόγος στους Πολίτες Δήμος Έγκωμης...Πρώτα η Έγκωμη Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι - ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 1. Κασινίδης Κωστάκης (Ντίνος) Γεννήθηκε το 1958 στον Πεδουλά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Διεύθυνση (-εις) Αλαμάνας 33, Καλαμαριά, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 55132 Τηλέφωνο (-α) 6946003220 e-mail at.fourtounas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση θεμάτων Ρύθμισης Καθυστερήσεων και Χορήγησης Νέων Χρηματοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 CYTRUSTEES 1 Α Εισαγωγή - Βεβαίωση Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 5-6 Δεκεμβρίου 2007 Το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας σταδιακά από το 1988. Το 1999 ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακαδημαϊκές σπουδές:

1. Ακαδημαϊκές σπουδές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Τίτλος: Ταρνανίδου Χριστίνα Λέκτορας Εμπορικού και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου [Θέση: «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα»] Διεύθυνση: Τμήμα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS ARBITRATION & MEDIATION CENTRE

CYPRUS ARBITRATION & MEDIATION CENTRE CYPRUS ARBITRATION & MEDIATION CENTRE σε συνεργασία με το CHARTERED INSTITUTE OF ARBITRATORS (CYPRUS) ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ, ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα