ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (DIGITAL DESIGN & FABRICATION LAB) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (DIGITAL DESIGN & FABRICATION LAB) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΘ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (DIGITAL DESIGN & FABRICATION LAB) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΘ 1. Τίτλος και Αντικείµενο Εργαστηρίου Το Εργαστήριο Ψηφιακού Σχεδιασµού και Κατασκευής έχει ως αντικείµενο τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αναπαράστασης, µοντελοποίησης και κατασκευής στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, µε έµφαση στην εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων αυτοµατοποιηµένης παραγωγής τρισδιάστατων προπλασµάτων, προτύπων και αρχιτεκτονικών δοµικών στοιχείων και πεδίο εφαρµογής πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές προτάσεις που ενδιαφέρονται για τη συνέχεια ανάµεσα στη διαδικασία σχεδιασµού και κατασκευής, ώστε αφενός να περιορίζεται η διαµεσολάβηση χειρωνακτικής εργασίας και αφετέρου η κατασκευή να ενηµερώνει το σχεδιασµό σε µια bottom-up λογική. Το Εργαστήριο λειτουργεί στο 2ο Όροφο της Πτέρυγας Αρχιτεκτόνων στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής. Οι χώροι του καλύπτουν έκταση 280 m2 µε δυνατότητα άµεσης πρόσβασης από τον υπαίθριο χώρο. Η υποδοµή του εργαστηρίου περιλαµβάνει τα παρακάτω συστήµατα τα οποία λειτουργούν σε επιµέρους χώρους: 1. Σύστηµα ψηφιακής τρισδιάστατης σάρωσης 2. Σύστηµα ψηφιακής τρισδιάστατης εκτύπωσης και προτυποποίησης 3. Σύστηµα µηχανικής παραγωγής αναγλύφων και τρισδιάστατων µοντέλων 4. Σύστηµα ψηφιακής χάραξης και κοπής laser 5. Σύστηµα δισδιάστατων εκτυπώσεων µεγάλου µεγέθους Τα επιµέρους συστήµατα είναι συµβατά µεταξύ τους µπορούν να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύνολο ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε αντικειµένου. 2. Υπεύθυνοι διδάσκοντες και τεχνικοί Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται ο επίκουρος καθηγητής Σταύρος Βεργόπουλος και υπεύθυνοι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Βογιατζάκη και ο επίκουρος καθηγητής Αναστάσιος Τέλλιος. Τεχνικοί υποστήριξης ορίζονται τα µέλη ΕΔΤΠ κ. Κωνσταντίνος Παυλίδης και κ. Βασίλης Ζαφρανάς. Υποχρέωση των υπευθύνων είναι να συντονίζουν τη χρήση και οµαλή λειτουργία των µηχανηµάτων σε συνεννόηση µε τους τεχνικούς. Υποχρέωση των τεχνικών είναι να χειρίζονται τα µηχανήµατα και να εξυπηρετούν τους φοιτητές προκειµένου να ολοκληρώνονται οι εργασίες ψηφιακής κατασκευής. 3. Ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου Το Εργαστήριο είναι ανοικτό καθηµερινά 10:00-15:00. Κατά τις περιόδους εξετάσεων το ωράριο παρατείνεται ως τις 16:00. 1

2 Σε περίπτωση εντατικού εργαστηρίου σχεδιασµού (workshop) ή ερευνητικού προγράµµατος, το εργαστήριο είναι δυνατό να λειτουργεί πέραν αυτού του ωραρίου υπό την αποκλειστική επίβλεψη (για την οµαλή λειτουργία των µηχανηµάτων) και αποκλειστική ευθύνη (για την ασφάλεια των χρηστών) του εκάστοτε υπεύθυνου διδάσκοντα του εργαστηρίου σχεδιασµού (workshop) ή ερευνητικού προγράµµατος. 4. Κατηγορίες χρηστών, τρόπος και συχνότητα χρήσης 4.1 Ορίζονται έξι (6) κατηγορίες χρηστών, όπως παρακάτω: 1. Προπτυχιακοί φοιτητές και µέλη ΔΕΠ από τακτικά µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών. 2. Προπτυχιακοί φοιτητές και µέλη ΔΕΠ από εργαστήρια σχεδιασµού εκτός του προγράµµατος σπουδών που διοργανώνονται στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ. 3. Προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας. 4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα ή στο στάδιο εκπόνησης διδακτορικού. 5. Χρήστες εκτός τµήµατος, από τα υπόλοιπα τµήµατα στα οποία ανήκει το εργαστήριο (χωροτακτών, πολιτικών µηχανικών και ηλεκτρολόγων µηχανολόγων) ή συµµετέχοντες σε ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράµµατα. 6. Χρήστες εκτός Πανεπιστήµιου, κατόπιν αδείας από το Τµήµα Αρχιτεκτόνων. 4.2 Η χρήση (καθοδήγηση µέσω υπολογιστή) των µηχανηµάτων γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τους τεχνικούς του εργαστηρίου, οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για την ορθή λειτουργία τους. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τα µηχανήµατα χωρίς επίβλεψη από τους υπεύθυνους τεχνικούς. Η προετοιµασία των σχετικών αρχείων καθοδήγησης γίνεται από τον κάθε χρήστη κατόπιν οδηγιών που δίνονται από τους τεχνικούς. Οµοίως, οι τεχνικοί του εργαστηρίου προµηθεύουν ή βοηθούν τους χρήστες να προµηθευτούν τα σχετικά προγράµµατα καθοδήγησης και µετατροπής των αρχείων CAD σε µορφή (format) που αναγνωρίζουν τα µηχανήµατα. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε αστοχία που έχει το αρχείο τους τόσο ως προς τη γεωµετρία όσο και ως προς την έλλειψη στοιχείων και επιβαρύνονται από το κόστος επανακατασκευής. 4.3 Η χρήση των µηχανηµάτων ρυθµίζεται µε την κατανοµή της σε πόντους χρήσης οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάθε µηχάνηµα. Οι πόντοι χρήσης λαµβάνουν υπόψη τη χρονική διάρκεια, το κόστος χρήσης, το κόστος των αναλώσιµων υλικών καθώς και τον τρόπο και το είδος κατασκευής. Η αντιστοίχηση των πόντων σε κάθε µηχάνηµα/εργασία παίρνει επίσης υπόψη το βαθµό προτίµησης του κάθε µηχανήµατος. Η χρήση µηχανηµάτων που δεν έχουν µεγάλο βαθµό προτίµησης αντιστοιχεί σε λιγότερους πόντους. Οι χρήστες, όπως κατανέµονται στις κατηγορίες χρηστών, µπορούν να προµηθεύονται κάρτες µε πόντους από τη γραµµατεία του εργαστηρίου. Οι χρήστες µπορούν να αιτούνται τη χρήση συγκεκριµένων µηχανηµάτων και πόντων, για συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες, διαδικτυακά στο διαδικτυακό τόπο του εργαστηρίου ή στη γραµµατεία/υπεύθυνους του εργαστηρίου. Ενδεικτικοί πίνακες χρήσης που αφορούν το κάθε µηχάνηµα βοηθούν τους χρήστες να προγραµµατίσουν τη χρήση και να συµπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις. 2

3 Σύµφωνα µε την παραπάνω αναγωγή, κάθε χρήστης (ή κατηγορία χρηστών) µπορεί να εξαργυρώνει τους πόντους που του αναλογούν στο µηχάνηµα επιλογής του (π.χ. 10 πόντους στο laser cutter ή 40 πόντους στο 3Dprinter). Οι πόντοι αντιστοιχίζονται σε εργασίες που πραγµατοποιούνται στο εργαστήριο µετά το πέρας της κάθε εργασίας οπότε και οι τεχνικοί ακυρώνουν τους αντίστοιχους πόντους. Έτσι, αποφεύγεται η εσφαλµένη ακύρωση των πόντων εάν δεν έχει γίνει σωστή πρόβλεψη. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου µπορούν να αρνηθούν τη χρήση κάποιου µηχανήµατος αν η χρονική απασχόληση του ξεπερνά σηµαντικά τον αρχικά αιτούµενο χρόνο. Για την ορθολογικότερη χρήση των µηχανηµάτων, ορίζονται τρεις (3) χρονικές περίοδοι λειτουργίας του εργαστηρίου ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο, οι οποίες θα έχουν αντίκρισµα στους σχετικούς πόντους χρήσης: 1 η περίοδος λειτουργίας (αρχή εξαµήνου, εβδοµάδα 1-4), 2 η περίοδος λειτουργίας (µέσον εξαµήνου, εβδοµάδα 5-10), 3 η περίοδος λειτουργίας (τέλος εξαµήνου, εβδοµάδα 11-13). Η χρήση ενός συγκεκριµένου µηχανήµατος στην αρχή του εξαµήνου αντιστοιχεί σε λιγότερους πόντους από ότι στο τέλος του εξαµήνου (π.χ. 10 λεπτά χρήσης του laser cutter στην αρχή του εξαµήνου αντιστοιχούν σε 60 πόντους ενώ τα ίδια λεπτά στο τέλος του εξαµήνου αντιστοιχούν σε 80 πόντους). 4.4 Τα µηχανήµατα σε γενικές γραµµές χωρίζονται σε µηχανήµατα αφαίρεσης (µηχανήµατα που κόβουν, τρίβουν, σκάβουν και γενικώς αφαιρούν υλικό από ένα όγκο) και σε µηχανήµατα πρόσθεσης (µηχανήµατα που κτίζουν ένα όγκο προσθέτοντας συνέχεις στρώσεις υλικού ή πολυµερίζοντας µάζα υλικού). Τα υλικά που χρησιµοποιούνται από τα µηχανήµατα αφαίρεσης τα προµηθεύεται ο εκάστοτε χρήστης. Ευρέως χρησιµοποιούµενα υλικά είναι δυνατό να διατίθενται από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου, ωστόσο την αποκλειστική ευθύνη για την επάρκεια τους έχει ο εκάστοτε χρήστης. Συνήθως τα υλικά αυτά είναι φθηνά και διαθέσιµα στη λιανική αγορά: χαρτόνι, mdf, πλάκες πολυουρεθάνης, κόντρα πλακέ, κλπ. Οι προδιαγραφές των υλικών αυτών περιγράφονται στους ειδικούς πίνακες του κάθε µηχανήµατος. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται από τα µηχανήµατα πρόσθεσης είναι ρητίνες ειδικών προδιαγραφών και τα προµηθεύονται αποκλειστικά και µόνο οι τεχνικοί του εργαστηρίου. Το κόστος προµήθειας συνυπολογίζεται στους πόντους χρήσης των µηχανηµάτων. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε βλάβη που ενδέχεται να προκληθεί σε µηχάνηµα από χρήση εσφαλµένου ή µη προδιαγεγραµµένου υλικού. Είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποµάκρυνση από τους χώρους του Εργαστηρίου των υπολειµµάτων υλικών µετά από κάθε εργασία. 4.5 Σε περίπτωση υπερβολικής ζήτησης των µηχανηµάτων προβλέπεται η κατανοµή πόντων χρήσης ανά κατηγορία χρηστών κατά τη διάρκεια του εξαµήνου, ώστε να συνταχθεί ένα πρόγραµµα χρήσης. Οι αιτήσεις για την κατανοµή των πόντων χρήσης γίνονται στην αρχή του κάθε εξαµήνου και ολοκληρώνονται στο τέλος της πρώτης περιόδου λειτουργίας του (τέλος 4 ης εβδοµάδας). Αλλαγές στο πρόγραµµα χρήσης µπορούν να γίνονται µέχρι το τέλος και της δεύτερης περιόδου λειτουργίας (τέλος 10 ης εβδοµάδας). Η κατανοµή των πόντων χρήσης από το εργαστήριο δεν θα γίνεται ποτέ προσωπικά (ανά φοιτητή) αλλά πάντοτε ανά κατηγορία χρήσης και µε βάση τις αιτήσεις από τους 3

4 υπεύθυνους διδάσκοντες του κάθε µαθήµατος, εργαστηρίου ή προγράµµατος. Υπεύθυνος για την περαιτέρω κατανοµή των πόντων σε συγκεκριµένους φοιτητές είναι ο υπεύθυνος διδάσκων που αιτείται τη χρήση. Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές οι οποίοι εκπονούν διπλωµατικές εργασίες στους οποίους είναι δυνατόν να κατανέµονται προσωπικοί πόντοι, πάντοτε σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο επιβλέποντα, και σε σχέση µε τη ζήτηση από άλλες διπλωµατικές. 4.6 Τα µηχανήµατα έχουν διαφορετικό βαθµό στη συχνότητα χρήσης ή αµεσότητας στο χειρισµό και διαφορετικά έξοδα στην παραγωγή πρωτοτύπων. Η εµπειρία συνιστά την παρακάτω λίστα διαβάθµισης από τα πιο δηµοφιλή στα λιγότερο δηµοφιλή µηχανήµατα. 1. Laser Cutters 2. 3D Printer (πούδρας) 3. CNC Router & Milling 4. Vacuum Former 5. 3D Scanner 6. 3D Builder (PLA plastic) Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τα µηχανήµατα σε διαβάθµιση από το µικρότερο στο µεγαλύτερο κόστος χρήσης. 1. 3D Scanner 2. Vacuum Former 3. Laser Cutters 4. CNC Router & Milling 5. 3D Printer (πούδρας) 6. 3D Builder (PLA plastic) 5. Οικονοµική διαχείριση, Λειτουργικά Έξοδα, Συντήρηση και Αγορά Υλικών Η κατανοµή των πόντων χρήσης προβλέπει την επιβάρυνση του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων σε λειτουργικά έξοδα, έξοδα συντήρησης καθώς και έξοδα για την αγορά υλικών. Οι χρήστες δεν επιβαρύνονται µε άλλα έξοδα πέραν της προµήθειας των υλικών και των καρτών µε τους πόντους χρήσης. Η αντιστοίχηση της χρήσης των µηχανηµάτων σε πόντους χρήσης ενδέχεται να αλλάζει ανάλογα µε τα παραπάνω έξοδα. Για τον καλύτερο προγραµµατισµό, οι αλλαγές αυτές θα πραγµατοποιούνται κατά την έναρξη του κάθε εξαµήνου. Είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης του Εργαστηρίου σε Ερευνητικά ή Εκπαιδευτικά Προγράµµατα (π.χ. προγράµµατα «Διά Βίου Μάθησης») ή σε µη πανεπιστηµιακούς φορείς (π.χ. ΤΕΕ) κατόπιν ειδικής συµφωνίας που θα προβλέπει τον τρόπο, χρόνο και κόστος χρήσης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ 1. Μηχανή ταχείας προτυποποίησης PLA (Rapid Prototyping Machine PLA). Τρισδιάστατος εκτυπωτής σκληρού πλαστικού υλικού που επιδέχεται λείανση, σκάψιµο, κλπ. Μέγιστες διαστάσεις προτύπου 260*160*90 mm, ακρίβεια 0.2 mm. 2. Μονόχρωµος τρισδιάστατος εκτυπωτής πούδρας (3D Powder Printer). Μέγιστες διαστάσεις εκτύπωσης 200*250*200 mm, ακρίβεια 0.1 mm. 3. Μηχανή CNC Router & Milling τριών αξόνων. Kοπή διαφόρων υλικών και µηχανικής παραγωγής αναγλύφων. Μέγιστες διαστάσεις κίνησης 1500*900*300 mm. 4

5 4. Μηχανή θερµοδιαµόρφωσης πλαστικών φύλλων. Διαστάσεις φύλλου 600*600 mm. 5. Μηχανή κοπής & χάραξης µε ακτίνα laser. Μέγιστες διαστάσεις 450*610 mm, ισχύς 40 W. 6. Μηχανή κοπής & χάραξης µε ακτίνα laser. Μέγιστες διαστάσεις 700*1000 mm, ισχύς 50 W. 7. Μηχάνηµα τρισδιάστατης σάρωσης χειρός (3D Scanner). Απόσταση µέτρησης mm, ακρίβεια 50 µm. 8. Enroute, ειδικό λογισµικό ανάλυσης και κατασκευής τρισδιάστατων επιφανειών. 9. Leios, ειδικό λογισµικό αντίστροφης µηχανικής (reverse engineering). 10. Δισδιάστατοι εκτυπωτές µεγάλου µεγέθους (plotters) και µικρού µεγέθους (printers). ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Εργασία Μηχάνηµα Πόντοι Χρήσης (p) 1. Εκτύπωση ή Φωτοαντίγραφα Α4 1 p 2. Εκτύπωση ή Φωτοαντίγραφα Α3 2 p 3. Εκτύπωση Α2 (1 πιν) 4 p 4. Εκτύπωση Α1 (1 πιν) 8 p 5. Εκτύπωση Α0 (1 πιν) 16 p Προσαύξηση 2x αν η κάλυψη µε µελάνι είναι 50% (διπλή χρέωση) Προσαύξηση 4x αν η κάλυψη µε µελάνι είναι 100% (τετραπλή χρέωση) 6. 3D εκτύπωση πούδρας 1cm 3 5 p 7. Θερµοδιαµόρφωση (vacuum Forming) 1/2h χρήσης 20 p 8. CNC router or milling 1/2h χρήσης 40 p Για το χειµερινό εξάµηνο του έτους : 1p=0,3 (για όλες τις περιόδους χρήσης) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων γίνεται αποκλειστικά και µόνο από τους ειδικούς τεχνικούς υπεύθυνους του εργαστηρίου 2. Δεν επιτρέπεται η παραµονή στους χώρους των µηχανηµάτων κανενός άλλου εκτός από τους σπουδαστές ή τις σπουδάστριες των οποίων οι εργασίες εκτελούνται 3. Δεν επιτρέπεται η παραµονή ατόµων µέσα στον ειδικά περιφραγµένο χώρο του CNC 4. Δεν επιτρέπεται να γίνονται µέσα στους χώρους των µηχανηµάτων του εργαστηρίου άλλες εργασίες κατασκευής εκτός των εργασιών οι οποίες εκτελούνται από τα µηχανήµατα 5. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση σπρέι, κόλλας, βερνικιών και γενικώς προϊόντων βαφής µέσα στους χώρους των µηχανηµάτων του εργαστηρίου 6. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα µέσα στους χώρους των µηχανηµάτων του εργαστηρίου 5

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ http://www.ceid.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 01-014 ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2010/2011

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1 ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (εφεξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ CAMPUS...3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. Θεσσαλονίκη 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ CAMPUS...3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ Α.Π.Θ....4 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ http://www.mead.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπη Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα