Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA)"

Transcript

1 Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) HCQI OA 1: Όταν διαγιγνώσκεται συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα σε έναν ασθενή, θα πρέπει να αξιολογείται ο πόνος, η λειτουργική ικανότητα, το επίπεδο σωµατικής δραστηριότητας, ο δείκτης µάζας σώµατος (ΔΜΣ) και η συµµετοχή του/της εν λόγω ασθενούς στο εργατικό δυναµικό κατά τη διάγνωση ή όταν παρουσιάζει ο/η ασθενής σηµαντικό πόνο ή λειτουργικό περιορισµό. HCQI OA 2: Όταν σε έναν ασθενή µε συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα συνταγογραφείται µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο (ΜΣΑΦ) ή ασπιρίνη, θα πρέπει να αξιολογούνται οι κίνδυνοι αιµορραγίας από το γαστρεντερικό και οι κίνδυνοι για καρδιαγγειακά και νεφρικά νοσήµατα. HCQI OA 3: Όταν ένας ασθενής µε οστεοαρθρίτιδα είναι υπέρβαρος (δηλαδή, όταν έχει ΔΜΣ > 27), θα πρέπει να του παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τους τρόπους διαχείρισης του βάρους του και να παραπέµπεται σε πρόγραµµα διαχείρισης βάρους. HCQI OA 4: Όταν διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα σε έναν ασθενή, θα πρέπει να παρέχεται εντός 3 µηνών στον εν λόγω ασθενή εξατοµικευµένη ενηµέρωση από σχετικούς επαγγελµατίες του τοµέα υγείας σχετικά µε τη φυσική πορεία της νόσου, τη θεραπεία και την αυτοδιαχείρισή της. HCQI OA 5: Μετά από διάγνωση συµπτωµατικής οστεοαρθρίτιδας, ο ασθενής θα πρέπει να παραπέµπεται εντός 3 µηνών σε σχετικό επαγγελµατία του τοµέα υγείας για καθοδήγηση στο πλαίσιο εξατοµικευµένου προγράµµατος ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένων συµβουλών σχετικά µε τη σωµατική δραστηριότητα, τις ασκήσεις εύρους κίνησης και µυϊκής ενδυνάµωσης, καθώς και τις αερόβιες ασκήσεις. HCQI OA 6: Εάν ένας ασθενής στον οποίο έχει διαγνωσθεί συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα αναφέρει δυσκολίες σε κινητικές ή/και µη κινητικές καθηµερινές δραστηριότητές του, τότε θα πρέπει να αξιολογείται και να αντιµετωπίζεται τυχόν ανάγκη για βοηθητικές συσκευές, ορθώσεις και προσαρµογές του περιβάλλοντός του. HCQI OA 7: Όλοι οι επαγγελµατίες του τοµέα υγείας που αντιµετωπίζουν ασθενείς µε οστεοαρθρίτιδα σε ένα κέντρο πρωτοβάθµιας περίθαλψης θα πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε εκπαίδευση σχετικά µε σηµαντικές στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της οστεοαρθρίτιδας. HCQI OA 8: Όταν ένας ασθενής µε διάγνωση συµπτωµατικής οστεοαρθρίτιδας δεν ανταποκρίνεται σε φαρµακευτική και µη φαρµακευτική θεραπεία, θα πρέπει να παραπέµπεται σε ορθοπαιδικό χειρουργό όπου

2 κρίνεται απαραίτητο. HCQI OA 9: Όταν ένας ασθενής µε διάγνωση οστεοαρθρίτιδας παραπέµπεται σε ορθοπαιδικό χειρουργό, ο χρόνος αναµονής από την πρώτη παραποµπή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις µήνες. HCQI OA 10: Εάν ένας ασθενής µε διάγνωση συµπτωµατικής οστεοαρθρίτιδας παρουσιάζει λειτουργικό περιορισµό, τότε θα πρέπει να σηµειωθεί βελτίωση της λειτουργικής ικανότητάς του κατά 20% σε αξιολόγηση της έκβασης από τον ίδιο τον ασθενή εντός τριών µηνών µετά την έναρξη/αλλαγή της φαρµακευτικής/µη φαρµακευτικής θεραπείας. HCQI OA 11: Όταν ένας ασθενής διαγιγνώσκεται µε συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα, το επίπεδο πόνου του ασθενούς θα πρέπει να µειωθεί κατά 20% σε αξιολόγηση της έκβασης από τον ίδιο τον ασθενή εντός τριών µηνών µετά την έναρξη/αλλαγή της φαρµακευτικής/µη φαρµακευτικής θεραπείας. HCQI OA 12: Εάν ένα άτοµο παραγωγικής ηλικίας διαγιγνώσκεται µε συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα, θα πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχει στην αγορά εργασίας.

3 Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα (RA) HCQI RA 1: Όταν πιθανολογείται ότι ένας ασθενής πάσχει από ρευµατοειδή αρθρίτιδα, θα πρέπει ο εν λόγω ασθενής να παραπέµπεται και να εξετάζεται από ειδικό (κατά προτίµηση ρευµατολόγο) για επιβεβαίωση της διάγνωσης εντός 6 εβδοµάδων από την έναρξη των συµπτωµάτων. HCQI RA 2: Όταν διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά ρευµατοειδής αρθρίτιδα σε έναν ασθενή, θα πρέπει να παρέχεται εντός 3 µηνών στον εν λόγω ασθενή εξατοµικευµένη ενηµέρωση από σχετικούς επαγγελµατίες του τοµέα υγείας σχετικά µε τη φυσική πορεία της νόσου, τη θεραπεία και την αυτοδιαχείρισή της. HCQI RA 3: Τα ρευµατολογικά ιατρεία θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες (έντυπες ή στην ιστοσελίδα τους) σχετικά µε το πώς µπορούν οι ασθενείς να επικοινωνούν µε το ιατρείο σε επείγουσες περιπτώσεις (σε περίπτωση παρόξυνσης/επιδείνωσης της νόσου ή σοβαρών παρενεργειών). HCQI RA 4: Εάν σε έναν ασθενή µε διαγνωσµένη ρευµατοειδή αρθρίτιδα δεν επιτυγχάνεται ο στόχος (=ύφεση ή χαµηλή δραστηριότητα της νόσου), θα πρέπει να προγραµµατίζεται επίσκεψη παρακολούθησης από ρευµατολόγο εντός 3 µηνών και, µετά την επίτευξη του στόχου, θα πρέπει να προγραµµατίζονται επισκέψεις παρακολούθησης από ρευµατολόγο ή νοσηλευτή ειδικευµένο στη ρευµατολογία τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο. HCQI RA 5: Ένας ασθενής στον οποίο διαγιγνώσκεται ρευµατοειδής αρθρίτιδα και ο οποίος παρουσιάζει βλάβες στις αρθρώσεις/προβλήµατα των µαλακών µορίων που µπορούν να αντιµετωπιστούν µε χειρουργική επέµβαση θα πρέπει να αξιολογείται από ορθοπαιδικό χειρουργό εντός 3 µηνών. HCQI RA 6: Όταν διαγιγνώσκεται ρευµατοειδής αρθρίτιδα σε έναν ασθενή, ο ρευµατολόγος ή/και σχετικοί επαγγελµατίες του τοµέα υγείας από την πολυκλαδική οµάδα αντιµετώπισης της νόσου θα πρέπει να αξιολογούν και να τεκµηριώνουν τις εξής µεταβλητές: 1) µέτρηση της δραστηριότητας της νόσου µε σύνθετους δείκτες όπως ο DAS 28 ή κάποια από τις παραλλαγές του, όπως ο CDAI ή ο S-DAI, 2) δοµική βλάβη (χρησιµοποιώντας την καλύτερη διαθέσιµη µέθοδο, π.χ. ακτινογραφία, µαγνητική τοµογραφία, υπέρηχοι) 3) λειτουργική κατάσταση (π.χ. ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της υγείας (HAQ)) και 4) συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό. Η αξιολόγηση και η τεκµηρίωση θα πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς και στη συνέχεια σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα, και τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο για τις µεταβλητές 1, 3 και 4. HCQI RA 7: Ένας ασθενής µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα θα πρέπει να σχεδιάζει

4 το πρόγραµµα θεραπείας του από κοινού µε τον γιατρό/τους επαγγελµατίες του τοµέα υγείας που τον παρακολουθούν σε κάθε του επίσκεψη. HCQI RA 8: Όταν διαγιγνώσκεται ρευµατοειδής αρθρίτιδα, πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο οι συννοσηρότητες του ασθενούς, οι ανεπιθύµητες ενέργειες και οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε τη φαρµακευτική θεραπεία. HCQI 9: Όταν διαγιγνώσκεται ρευµατοειδής αρθρίτιδα και συνταγογραφείται τροποποιητικό της νόσου αντιρευµατικό φάρµακο (DMARD) σε έναν ασθενή, θα πρέπει πριν από την έναρξη της θεραπείας να διενεργείται προληπτικός έλεγχος για φυµατίωση και να ερµηνεύονται τα αποτελέσµατά του. HCQI RA 10: Ένας ρευµατολόγος θα πρέπει να εντατικοποιεί τη θεραπεία µε τροποποιητικά της νόσου φάρµακα όταν η δραστηριότητα της νόσου είναι µέτρια* ή υψηλή*. *Σύµφωνα µε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου κατά των Ρευµατοπαθειών (EULAR)

5 HCQI RA 11: Μετά από διάγνωση ρευµατοειδούς αρθρίτιδας για πρώτη φορά, ο ασθενής θα πρέπει να παραπέµπεται εντός 3 µηνών σε σχετικό επαγγελµατία του τοµέα υγείας για καθοδήγηση στο πλαίσιο εξατοµικευµένου προγράµµατος ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένων συµβουλών σχετικά µε τη σωµατική δραστηριότητα, τις ασκήσεις εύρους κίνησης και µυϊκής ενδυνάµωσης, καθώς και τις αερόβιες ασκήσεις. HCQI RA 12: Εάν ένας ασθενής στον οποίο έχει διαγνωσθεί ρευµατοειδής αρθρίτιδα αναφέρει δυσκολίες σε κινητικές ή/και µη κινητικές καθηµερινές δραστηριότητες, τότε θα πρέπει να αξιολογείται και να αντιµετωπίζεται τυχόν ανάγκη για βοηθητικές συσκευές, κατάλληλες ορθώσεις και προσαρµογές του περιβάλλοντός του. HCQI RA 13: Τα ρευµατολογικά ιατρεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν και να καταγράφουν τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο (ηλεκτρονικά ή εντύπως) για όλους τους ασθενείς τους µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα σύνθετους δείκτες όπως ο DAS 28 ή κάποια από τις παραλλαγές του, όπως ο CDAI ή ο SDAI. HCQI RA 14: Όταν διαγιγνώσκεται ένας ασθενής µε ενεργή ρευµατοειδή αρθρίτιδα (δηλαδή, δείκτης DAS28* πάνω από 3,2), θα πρέπει να τίθεται ως στόχος η µείωση της δραστηριότητας της νόσου (δηλαδή, δείκτης DAS28 κάτω από 3,2) 6 µήνες µετά την έναρξη της θεραπείας. *ή άλλος σύνθετος δείκτης για τη δραστηριότητα της νόσου.

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Παθήσεις: 4 Τύποι. καρδιαγγειακά νοσήµατα) 2. Χρόνιες ασθένειες που µπορούν να αντιµετωπιστούν (Σακχαρώδης ιαβήτης, υπέρταση, παχυσαρκία)

Χρόνιες Παθήσεις: 4 Τύποι. καρδιαγγειακά νοσήµατα) 2. Χρόνιες ασθένειες που µπορούν να αντιµετωπιστούν (Σακχαρώδης ιαβήτης, υπέρταση, παχυσαρκία) Χρόνιες Παθήσεις: 4 Τύποι ΤΩΝΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ (Ph.D.) ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΤEAΠΗ, ΠΑΝ/ΜΙΟΠΑΤΡΩΝ. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 1. Απειλητικές για τη ζωή ασθένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ UNIVERSITY OF CRETE Κλινική Κοινωνικής & Οικογενειακής Ιατρικής Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ:2810394600, Φαξ:2810394606 ιευθυντής: Χ. Λιονής, Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ Στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις 8 εκεµβρίου 2009, δόθηκε στη δηµοσιότητα από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η έκδοση Health at a Glance 2009, η οποία περιλαµβάνει ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Κατάθλιψη και Οικονομική Κρίση Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 2011 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BOWEL CANCER SCREENING The Colonoscopy investigation ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Η διερεύνηση µέσω κολονοσκόπησης

BOWEL CANCER SCREENING The Colonoscopy investigation ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Η διερεύνηση µέσω κολονοσκόπησης Greek Cancer Screening Programmes BOWEL CANCER SCREENING The Colonoscopy investigation ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Η διερεύνηση µέσω κολονοσκόπησης Ποιος είναι ο στόχος αυτού του φυλλαδίου;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα