Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι)"

Transcript

1 ιδακτικοί στόχοι Φύλλο Εργασίας 3 Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιι) Οι µαθητές: Να διακρίνουν τους ήχους ανάλογα µε το ύψος τους σε βαρείς και οξείς. Να διαπιστώσουν ότι το ύψος του ήχου που παράγεται σε ένα έγχορδο όργανο εξαρτάται από το µήκος της παλλόµενης χορδής. Να ανακαλύψουν τον τρόπο που τα πνευστά όργανα παράγουν ήχους. Υλικά Κασετόφωνο (*) κασέτα ή CD µε: α)ηχογραφηµένες τις 7 νότες από µια κιθάρα β)ηχογραφηµένες νότες από ένα κλαρίνο(*) 4 πλαστικά διαφανή µπουκάλια 1 µαρκαδόρος 1 χωνί 1 κανάτα µε νερό στην οποία έχουµε διαλύσει µικρή ποσότητα νεροµπογιάς µετροταινία Σηµείωση: Ο αριθµός των υλικών αφορά µία οµάδα εργασίας. Τα υλικά που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) αφορούν όλη την τάξη. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγική δραστηριότητα (σελ. 71) Σ' αυτό το Φύλλο Εργασίας οι µαθητές θα ασχοληθούν µε το ύψος του ήχου. Επειδή το χαρακτηριστικό αυτό του ήχου είναι δύσκολα διακριτό, καλούνται τα παιδιά να ασκηθούν στην ακουστική παρατήρηση προκειµένου να αποκτήσουν σχετική Η οµιλία και η ακοή 96

2 δραστηριότητα (σελ.72) εµπειρία. Οι ήχοι που έχουν ηχογραφηθεί στην κασέτα είναι οι επτά νότες (ντο, ρε, µι, φα, σολ, λα, σι) που διαφέρουν ως προς το ύψος και έχουν παιχτεί στην κιθάρα µε την ίδια ένταση. Οι µαθητές ακούν από το κασετόφωνο επτά(7) διαφορετικούς ήχους (νότες) που παράγει µια κιθάρα. Καλούνται να αναγνωρίσουν σε τι διαφέρουν οι ήχοι που άκουσαν. Ενδέχεται τα παιδιά να πουν ότι οι ήχοι διαφέρουν στην ένταση. Σ' αυτή την περίπτωση ο δάσκαλος δηλώνει στους µαθητές ότι ο κιθαρίστας για κάθε ήχο που παράγει η κιθάρα του τραβά τις χορδές µε την ίδια δύναµη, δηλαδή όλοι οι ήχοι έχουν την ίδια ένταση. Καλεί τα παιδιά να ξανακούσουν τους ήχους σηµειώνοντας στην κλίµακα που είναι σχεδιασµένη στο βιβλίο τους έναν αριθµό (1,2,...,7) για κάθε διαφορετικό ή- χο(νότα). Στη συνέχεια οι µαθητές ακούν τους ή- χους µε την αντίστροφη σειρά και σηµειώνουν έναν αριθµό (7,6,...,1) για κάθε ήχο(νότα). Οι επιστηµονικές πληροφορίες βοηθούν τους µαθητές να διακρίνουν τους ήχους(νότες) που ά- κουσαν σε οξείς και βαρείς ήχους. Τα παιδιά δοκιµάζουν να παράγουν διαφορετικούς ήχους στο µονόχορδο που είχαν κατασκευάσει σε προηγούµενο Φύλλο Εργασίας. Σε κάθε δοκιµή τους σηµειώνουν το µήκος της χορδής που κινούν α- φαιρώντας από το µήκος του χάρακα την απόσταση που έχει η ξύστρα από την µια άκρη του χάρακα. Για παράδειγµα, εάν ο χάρακας έχει µήκος 25εκ. και η ξύστρα βρίσκεται σε απόσταση 2εκ. από την άκρη του χάρακα, οι µαθητές θα σηµειώσουν ως µήκος της παλλόµενης χορδής τα 23εκ. Αναµένεται τα παιδιά να χαρακτηρίσουν τους δυο πρώτους ήχους των δοκιµών τους ως βαρείς και τους άλλους δυο ως οξείς. Η οµιλία και η ακοή 97

3 συµπεραίνουµε (σελ.72) Οι µαθητές συζητούν στην τάξη για τα αποτελέσµατα των δοκιµών τους. Αναµένεται να καταλήξουν στο συµπέρασµα ότι: Το ύψος ενός ήχου που παράγεται από ένα έγ - χορδο όργανο εξαρτάται από το µήκος της χορ - δής. 'Οσο πιο µεγάλο είναι το µήκος της παλλό - µενης χορδής τόσο πιο βαρύς είναι ο ήχος που παράγει. κασετόφωνο (σελ.73) πειραµατιζό- µαστε (σελ.73) Θα ήταν καλό να είχαν οι µαθητές την ευκαιρία να εφαρµόσουν όσα ανακάλυψαν για το ύψος του ήχου σε ένα πραγµατικό έγχορδο όργανο. Στη συνέχεια τα παιδιά ακούν από το κασετόφωνο και διακρίνουν διαφορετικούς ήχους (νότες) που παράγει ένα κλαρίνο. Κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο που παράγεται ο ήχος σε ένα πνευστό όργανο. Καλούνται να κατασκευάσουν ένα αυτοσχέδιο πνευστό όργανο και να πειραµατιστούν ώστε να διαπιστώσουν τον τρόπο που αυτό παράγει ήχο (βήµα 1ο). Τα παιδιά συµφωνούν σε ποια απόσταση από το στόµιο του κάθε µπουκαλιού θα βρίσκεται η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Μετρούν την κάθε απόσταση και σηµειώνουν µε το µαρκαδόρο το αντίστοιχο σηµείο. Ρίχνουν το χρωµατισµένο νερό στα µπουκάλια µέχρι το καθορισµένο σηµείο. οκιµάζουν να παράγουν ήχους φυσώντας µέσα σ' αυτά. Στην ερώτηση «πώς παράγεται ήχος καθώς φυσάµε στο µπουκάλι;», οι µαθητές αναµένεται να απαντήσουν ότι ο αέρας κτυπά στα τοιχώµατα του µπουκαλιού και αναγκάζεται να κάνει παλµική κίνηση παράγοντας ήχο. Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν τα µπουκάλια στη σειρά ξεκινώντας από κείνο που παράγει τον οξύτερο ήχο. Αναµένεται να Η οµιλία και η ακοή 98

4 τοποθετήσουν πρώτο το µπουκάλι που είναι περισσότερο γεµάτο. Μετά από τη συζήτηση στην τάξη, αναµένεται να καταλήξουν οι µαθητές στο συµπέρασµα ότι: συµπεραίνουµε (σελ. 73) Όσο µικρότερη είναι η απόσταση της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού από το στόµιο του µπουκαλιού τόσο πιο οξύς είναι ο ήχος που παρά - γεται. Ο δάσκαλος για να συνδέσει τα όσα ανακάλυψαν οι µαθητές µε το αρχικό ερώτηµα µπορεί να τους πληροφορήσει ότι η κατασκευή των περισσότερων πνευστών οργάνων στηρίζεται στη δη- µιουργία διαφορετικών χώρων στους οποίους κινείται ο αέρας. Τα παιδιά µπορούν να συλλέξουν πληροφορίες για έγχορδα και πνευστά όργανα, παραδοσιακά ή σύγχρονα και να περιγράψουν τον τρόπο που αυτά παράγουν ήχο. Σηµειώσεις Η οµιλία και η ακοή 99

5 Φύλλο Εργασίας 4 Τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου(ιιι) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να διακρίνουν ήχους ίδιας έντασης και ίδιου ύψους ως προς τη χροιά τους. Να χαρακτηρίζουν ήχους µε βάση τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου (ακουστότητα, ύψος, χροιά). Υλικά κασετόφωνο(*) κασέτα ή CD Σηµείωση: Τα υλικά που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) αφορούν όλη την τάξη. Περιγραφή δραστηριοτήτων δραστηριότητα Α (σελ. 74) Οι τρεις ήχοι που έχουν ηχογραφηθεί είναι ένα µουσικό κοµµάτι που παίζεται από τρία διαφορετικά όργανα στην ίδια ένταση. Τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν το µουσικό όργανο που τους παράγει. α) πιάνο β) κιθάρα γ) βιολί Η οµιλία και η ακοή 100

6 Με τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά αποκτούν µια πρώτη εµπειρία για το χαρακτηριστικό του ήχου που κάνει δύο ήχους ίδιας έντασης και ύ- ψους να διαφέρουν µεταξύ τους (χροιά). Το όνοµα αυτού του υποκειµενικού χαρακτηριστικού του ή- χου θα δοθεί στους µαθητές µετά την ολοκλήρωση των παρατηρήσεων τους στις δύο δραστηριότητες (σκίτσο επιστήµονας σελ 75). δραστηριότητα Β (σελ. 74) Προκειµένου να ενισχυθεί η εµπειρία αυτή, ο δάσκαλος καλεί µια οµάδα παιδιών να πραγ- µατοποιήσουν την επόµενη δραστηριότητα, στην οποία πηγές παραγωγής ήχου θα είναι τα ίδια τα παιδιά. Αναµένεται οι µαθητές να επισηµάνουν ότι αναγνώρισαν τις ηχητικές πηγές από το χαρακτηριστικό ήχο που παράγει η κάθε µια. Για παράδειγµα, η φωνή του Γιώργου είναι διαφορετική από του Κώστα, παρόλο που είπαν την ίδια λέξη και µε την ίδια ένταση. δραστηριότητα (σελ.75-76) κασετόφωνο (σελ. 76) Με στόχο να εφαρµόσουν τα παιδιά όσα ανακάλυψαν για τα υποκειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου (ακουστότητα, ύψος, χροιά) πραγµατοποιούν τις επόµενες δραστηριότητες του βιβλίου τους. Σηµείωση: Σε περίπτωση που ο χώρος της αίθουσας είναι περιορισµένος, η δραστηριότητα «ο κύκλος των υποκειµενικών χαρακτηριστικών του ήχου» µπορεί να γίνει από µια οµάδα µαθητών ή να πραγµατοποιηθεί σε µεγαλύτερο χώρο στα πλαίσια ελεύθερων δραστηριοτήτων της τάξης. Προκειµένου να ασκηθούν οι µαθητές στην ακουστική παρατήρηση καλούνται να ακούσουν από το κασετόφωνο διαφορετικούς ήχους και να Η οµιλία και η ακοή 101

7 τους χαρακτηρίσουν ως προς τη χροιά, το ύψος και την ένταση. Αναµένεται τα παιδιά να σηµειώσουν τα εξής: 1ος ήχος 2ος ήχος 3ος ήχος βαρύς, δυνατός, ήχος τροµπέτας οξύς, σιγανός, ήχος πουλιού βαρύς, δυνατός, ήχος τραγουδιστή Σηµειώσεις Η οµιλία και η ακοή 102

8 Φύλλο Εργασίας 5 Η ανθρώπινη φωνή ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να ανακαλύψουν τον τρόπο που παράγεται η ανθρώπινη φωνή. Να κατασκευάσουν ένα µοντέλο για την παραγωγή της ανθρώπινης φωνής. Να διαπιστώσουν ποια όργανα του ανθρώπινου σώµατος συµµετέχουν στην παραγωγή της φωνής. Υλικά 1 µπαλόνι χάρτινο ρολό πάνω στο οποίο ήταν τυλιγµένο χαρτί κουζίνας ή αλουµινόχαρτο 2 µπαλόνια 2 λαστιχάκια κουζίνας ψαλίδι κασετόφωνο* κασέτα ή CD* Περιγραφή δραστηριοτήτων Σηµείωση: Ο αριθµός των υλικών αφορά µία οµάδα εργασίας. Τα υλικά που σηµειώνονται µε αστερίσκο * αφορούν όλη την τάξη. εισαγωγική δραστηριότητα (σελ. 77) Ένα αγαπηµένο τραγούδι των παιδιών της τάξης γίνεται αφορµή για παρατήρηση και διερεύνηση του τρόπου που παράγεται η ανθρώπινη φωνή. Κατά τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά αναµέ - νεται να παρατηρήσουν ότι καθώς µιλάµε βγαί - νει αέρας από το στόµα και κάτι πάλλεται στο εσωτερικό µέρος του λαιµού. Η οµιλία και η ακοή 103

9 εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ. 77) πειραµατιζό- µαστε (σελ. 77) παρατηρούµε (σελ. 78) Κάθε παιδί εκφράζει την άποψη του για το πώς παράγεται η φωνή µας. Στη συνέχεια οι µαθητές συζητούν στην οµάδα τους και ανακοινώνουν στην τάξη τις ιδέες τους. Ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα τις διαφορετικές απόψεις των οµάδων και καλεί τα παιδιά να ελέγξουν τις ιδέες τους πραγµατοποιώντας την πειραµατική δραστηριότητα του βιβλίου τους. Αναµένεται τα παιδιά να παρατηρήσουν ότι ο ήχος παράγεται στο µπαλόνι καθώς ο αέρας που βγαίνει αναγκάζει τα τοιχώµατα του µπαλονιού να πάλλονται. συζητάµε στην τάξη (σελ. 78) δραστηριότητα (σελ.79-80) Οι µαθητές διαβάζουν τις επιστηµονικές πληροφορίες και συζητούν στην τάξη για τον τρόπο που παράγεται η φωνή µας. Συσχετίζουν τον τρόπο αυτό µε την παραγωγή ήχου στο µπαλόνι της πειραµατικής δραστηριότητας. Ανατρέχουν στις αρχικές τους απόψεις και τις συγκρίνουν µε όσα ανακάλυψαν για την παραγωγή της ανθρώπινης φωνής. Προκειµένου να αποκτήσουν τα παιδιά καλύτερη εικόνα για την παραγωγή της φωνής και τα όργανα του ανθρώπινου σώµατος που συµµετέχουν σ' αυτή, καλούνται να: κατασκευάσουν ένα µοντέλο για την παραγωγή της φωνής, να παρατηρήσουν τον τρόπο που παράγεται ήχος στο µοντέλο που κατασκεύασαν, να αντιστοιχίσουν τα µέρη του µοντέλου µε τα όργανα του ανθρώπινου σώµατος που συµµετέχουν στην παραγωγή φωνής. Οι µαθητές αναµένεται να κάνουν την παρακάτω αντιστοίχιση: Η οµιλία και η ακοή 104

10 Μέρη του µοντέλου Μέρη του σώµατος χάρτινος σωλήνας τραχεία 2 µπαλόνια φωνητικές χορδές άνοιγµα ανάµεσα στα φωνητική σχισµή µπαλόνια αέρας που φυσάµε εκπνεόµενος αέρας κασετόφωνο (σελ. 80) Με αφορµή το ηχογραφηµένο απόσπασµα από την όπερα που ακούγεται από το κασετόφωνο, οι µαθητές δοκιµάζουν να παράγουν µε τη δική τους φωνή βαρείς και οξείς ήχους και να παρατηρήσουν τι συµβαίνει στις φωνητικές τους χορδές κατά την παραγωγή των ήχων αυτών. παρατηρούµε (σελ. 80) Αναµένεται να παρατηρήσουν ότι οι φωνητικές χορδές πάλλονται πιο γρήγορα όταν παράγουν οξείς ήχους. δραστηριότητα (σελ. 81) Στη συνέχεια προκειµένου να ανακαλύψουν το ρόλο των οργάνων της στοµατικής και της ρινικής κοιλότητας στην παραγωγή της φωνής, προφέρουν κάποια σύµφωνα (οδοντικά τ,δ,θ ή χειλικά π,β,φ ή ένρινα µ,ν ή ουρανικά κ,γ,χ).παρατηρούν ποια όργανα βοηθούν στην παραγωγή των συµφώνων και τη θέση που παίρνουν κάθε φορά. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους για τα σύµφωνα κ,π,µ. Αναµένεται τα παιδιά να διαπιστώσουν ότι η γλώσσα µε τις διαφορετικές θέσεις που παίρνει, τα χείλη, τα δόντια και η µύτη βοηθούν στην παραγωγή της οµιλίας. Η οµιλία και η ακοή 105

11 συζητάµε στην τάξη (σελ.81) Συνοψίζοντας όσα ανακάλυψαν για την παραγωγή της φωνής και τα όργανα του σώµατος που συµµετέχουν σ' αυτή, οι µαθητές συζητούν για την υγιεινή των οργάνων αυτών. Προτείνουν συνήθειες που µας προστατεύουν από ασθένειες και ερεθισµούς. Σηµειώσεις Η οµιλία και η ακοή 106

12 Φύλλο Εργασίας 6 ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να ανακαλύψουν τον τρόπο που λειτουργεί το ανθρώπινο αυτί. Να κατασκευάσουν ένα µοντέλο για το ανθρώπινο αυτί. Υλικά 1 πλαστικό δοχείο µιας χρήσης (δοχείο που περιείχε µαγειρικό βούτυρο ή γιαούρτι) διαφανής πλαστική µεµβράνη λαστιχάκι κουζίνας 1 πλαστικό καλαµάκι (που να µη λυγίζει) 1 γυάλινο δοχείο νερό 1 στυλό συγκολλητική ταινία (σελοτέιπ) ψαλίδι πρόπλασµα του ανθρώπινου αυτιού (*) Σηµείωση: Ο αριθµός των υλικών αφορά µία οµάδα εργασίας. Τα υλικά που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) αφορούν όλη την τάξη. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγική δραστηριότητα (σελ. 82) Η αρχαία ελληνική ρήση «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω δηλ. αυτός που έχει αυτιά για να ακούει ας ακούσει» δίνει αφορµή στα παιδιά να συζητήσουν για τη αξία της αίσθησης της ακοής στην επικοινωνία του ανθρώπου µε το περιβάλλον. Στη συνέχεια οι µαθητές εκφράζουν τις από- Η οµιλία και η ακοή 107

13 κατασκευή µοντέλου(σελ ) ψεις τους απαντώντας στο ερώτηµα «πώς ακούµε τους ήχους;» που θέτει το παιδί της εικόνας. Ο δάσκαλος προκειµένου να αναδειχθούν οι ιδέες των παιδιών για τον τρόπο που λειτουργεί το ανθρώπινο αυτί, θέτει κατάλληλα ερωτήµατα. Για παράδειγµα, «ο ήχος φτάνει στα αυτιά µας, πώς όµως λειτουργεί το αυτί του ανθρώπου;» Καταγράφει τις ιδέες των παιδιών στον πίνακα. Οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ένα µοντέλο για το αυτί του ανθρώπου µε στόχο να διαπιστώσουν τον τρόπο που λειτουργεί. Σηµείωση: Είναι πιθανό τα παιδιά να δυσκολευ τούν να εκτελέσουν κάποιες ενέργειες στην κατά - σκευή του µοντέλου. Ο δάσκαλος µπορεί να έχει προετοιµάσει κάποια υλικά ώστε να διευκολύνει τους µαθητές. Μπορεί να έχει αφαιρέσει τη βάση του πλαστικού δοχείου και να έχει κάνει τέσσερις εγκοπές στο πλαστικό καλαµάκι πριν δώσει τα υλικά στα παιδιά. Μπορεί επίσης, να έχει χαράξει παράλληλες και κάθετες γραµµές στο χαρτόνι. παρατηρούµε (σελ.83) Αναµένεται τα παιδιά να παρατηρήσουν ότι καθώς παράγουν ήχο µε τα δάκτυλα τους σχηµατίζονται κύµατα στην επιφάνεια του νερού. Ο δάσκαλος καλεί τους µαθητές να ερµηνεύσουν το πώς σχηµατίστηκαν τα κύµατα στην επιφάνεια του νερού. ιευκολύνει τους µαθητές θέτοντας κατάλληλα ερωτήµατα, όπως: Πώς διαδίδεται ο ήχος στον αέρα; Τι συνέβη στον ήχο όταν συνάντησε την πλαστική µεµβράνη; Σε ποια υλικά σώµατα διαδίδεται ο ήχος; Οι µαθητές αναµένεται να περιγράψουν το «ταξίδι» του ήχου στο µοντέλο που κατασκεύασαν χρησιµοποιώντας όσα γνώρισαν για τον ήχο στην Η οµιλία και η ακοή 108

14 Ε' τάξη. Πιθανή περιγραφή θα ήταν η εξής: Ο ήχος που παρήγαγαν τα δάχτυλα διαδόθηκε στον αέρα που βρίσκεται ανάµεσα στα δάχτυλα και το πλαστικό δοχείο. Έθεσε σε κίνηση την πλαστική µεµβράνη, η οποία κίνησε το καλαµάκι. Αυτό µε τη σειρά του έθεσε σε κίνηση το νερό του δοχείου και έτσι σχηµατίστηκαν τα κύµατα. δραστηριότητα (σελ. 84) Στη συνέχεια οι µαθητές καλούνται να α- ναγνωρίσουν στο πρόπλασµα του ανθρώπινου αυτιού τα µέρη του, µε τη βοήθεια των επιστηµονικών πληροφοριών και του σχεδιαγράµµατος του βιβλίου. Αντιστοιχίζουν τα µέρη του µοντέλου που κατασκεύασαν µε τα µέρη του ανθρώπινου αυτιού. Μέρη του µοντέλου πλαστικό δοχείο µεµβράνη καλαµάκι δοχείο µε νερό Μέρη του αυτιού ακουστικός πόρος τύµπανο ακουστικά αστάρια κοχλίας συζητάµε στην τάξη (σελ. 85) Τα παιδιά προτείνουν υγιεινές συνήθειες που προστατεύουν τα όργανα της ακοής από ερεθισµούς ή σοβαρές βλάβες. Από τη συζήτηση ανα- µένεται να προκύψει ότι: τα αυτιά είναι ευαίσθητα όργανα. δεν πρέπει να καθαρίζουµε τα αυτιά µας χρησιµοποιώντας αιχµηρά αντικείµενα. Μπορούµε να χρησιµοποιούµε µόνο τους ειδικούς ωτοκαθαριστήρες µε ιδιαίτερη προσοχή διότι υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού του τύµπανου του αυτιού. δεν πρέπει να φωνάζουµε δυνατά κοντά στο αυτί του συµµαθητή µας. Η οµιλία και η ακοή 109

15 δραστηριότητα (σελ. 85) Με βάση όσα ανακάλυψαν για την ακοή, οι µαθητές καλούνται να συζητήσουν για την ηχορύπανση και τους τρόπους αντιµετώπισης της. Σηµείωση: Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να δοθεί ως δραστηριότητα στο σπίτι. Οι µαθητές µπορούν να συνεργαστούν συλλέγοντας πληρο φορίες για την ηχορύπανση. Τα αποτελέσµατα της εργασίας τους µπορούν να ανακοινωθούν στην τάξη ή στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Σηµειώσεις Η οµιλία και η ακοή 110

Επιστηµονικό µέρος κινητική ενέργεια φωτεινή ενέργεια ηχητική ενέργεια πυρηνική ενεργεία θερµική ενέργεια χηµική ενέργεια δυναµική ενέργεια

Επιστηµονικό µέρος κινητική ενέργεια φωτεινή ενέργεια ηχητική ενέργεια πυρηνική ενεργεία θερµική ενέργεια χηµική ενέργεια δυναµική ενέργεια Η 251 Επιστηµονικό µέρος Η είναι µια έννοια υψηλού βαθµού αφαίρεσης γι' αυτό και δύσκολα µπορεί να γίνει κατανοητή. Η έννοια της ς εφαρµόζεται σε πολλά επιστηµονικά πεδία, χρησιµοποιείται ευρύτητα στην

Διαβάστε περισσότερα

Η όραση. Οι καθρέφτες και οι φακοί 143

Η όραση. Οι καθρέφτες και οι φακοί 143 Η όραση Οι καθρέφτες και οι φακοί 143 Επιστηµονικό µέρος Τα µάτια - η λειτουργία της όρασης Τα µάτια Τα µάτια είναι το αισθητήριο όργανο της όρασης. Το µάτι είναι ένας βολβός ο οποίος έχει σχήµα περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτροµαγνητισµός

Ο ηλεκτροµαγνητισµός Ο ηλεκτροµαγνητισµός Επιστηµονικό µέρος Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι συνδεµένος µε τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Όλες οι οικιακές συσκευές λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα και οι ανάγκες για την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΤΕΥΧΟΣ. Το νερό και το περιβάλλον

2ο ΤΕΥΧΟΣ. Το νερό και το περιβάλλον 2ο ΤΕΥΧΟΣ Το νερό και το περιβάλλον 233 Επιστηµονικό µέρος Οι πρώτοι ζωντανοί οργανισµοί αναπτύχθηκαν στο νερό, το οποίο εξακολουθεί να παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις διαδικασίες της έµβιας ύλης. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι:

Η έννοια της δύναμης χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη ν αλληλεπίδραση μεταξύ δύο σωμάτων. Ο Νεύτωνας πίστευε ότι: Επιστημονικό μέρος Η έννοια της δύναμης Μια δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι δυνατό να το παραμορφώσει, να το σταματήσει όταν κινείται, να το κινήσει όταν αυτό είναι ακίνητο, να επιταχύνει ή να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης. ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης. ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος. ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά 126 Παιδί και Φυσικός Κόσμος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Διονύσης Τσιρογιάννης ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βασίλης Τσιρογιάννης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Λεωνίδας Μιχαλάτος ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Εκτυπώσεις Θωμά ISBN: Copyright: ΑΡΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Τεχνολογία. 1.1. Ορισµός

Μουσική Τεχνολογία. 1.1. Ορισµός 1.1. Ορισµός Με τον όρο Μουσική Τεχνολογία ορίζουµε κάθε είδους τεχνολογία που µπορεί να συνδυαστεί µε την µουσική. Στη σύγχρονη βέβαια εποχή, η Τεχνολογία επικεντρώνεται στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Οι καθρέφτες και οι φακοί 175 Επιστηµονικό µέρος Μείγµα ονοµάζεται το σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός Ηλεκτρισμός. Ηλέκτριση με τριβή

Στατικός Ηλεκτρισμός. Ηλέκτριση με τριβή Ο ηλεκτρισμός Επιστημονικό μέρος Ο ηλεκτρισμός διακρίνεται σε στατικό και δυναμικό. Στο στατικό ηλεκτρισμό τα ηλεκτρικά φορτία είναι στατικά ενώ στον δυναμικό ηλεκτρισμό τα ηλεκτρικά φορτία μετακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη. Φωνητική. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας

Εισαγωγή στη. Φωνητική. Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Εισαγωγή στη Φωνητική Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας Ιανουάριος 2003 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 1 1.1 Φθόγγοι..................................... 2 1.2 Ορθογραφία.................................. 3 1.3 Φωνήµατα....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Προτάσεις διδακτικών προσαρµογών για µαθητές µε υσκολίες Μάθησης Συντονισµός: Βασιλική Περάκη Οµάδα Εργασίας: Βασιλική Περάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Ιωάννης Καρμιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος... 5 Εισαγωγή... 7 Χρήσιμες οδηγίες... 9 Στοιχεία συγγραφέα.... 12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγική δραστηριότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Όργανο αντίληψης αυτιά αντικείμενο της αντίληψης ήχος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Όργανο αντίληψης αυτιά αντικείμενο της αντίληψης ήχος ΑΚΟΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ακοή είναι μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα αυτιά, ενώ το αντικείμενο της αντίληψης είναι ο ήχος. Θεωρείται η δεύτερη πιο σημαντική από τις υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Ετµεκτσόγλου. Κέρκυρα, 2014. Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας

Ιωάννα Ετµεκτσόγλου. Κέρκυρα, 2014. Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας Β Α Σ Ι Κ Η Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Γ Ι Α Π Α Ι Ι Α & Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ : Τ Ο Η Χ Ο Τ Ο Π Ι Ο & Ο Ι Σ Η Μ Α Σ Ι Ε Σ Τ Ω Ν Η Χ Ω Ν Τ Ο Υ. Ιωάννα Ετµεκτσόγλου Κέρκυρα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Επιβλέπων καθηγητής : κος Δημήτριος Καραμάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟΝ ΗΧΟ ΕΝΟΣ ΕΓΧΟΡΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 2 Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 3 4 Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης του προφορικού λόγου Η κατανόηση του προφορικού λόγου αποτελεί µια δεξιότητα κατά την οποία αναµειγνύονται τόσο φυσικές/σωµατικές όσο και διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Σχέδιο διδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α δημοτικού Ενότητα 5 η -Κεφάλαιο 33 ο : «Οργάνωση συλλογών-αριθμοί μέχρι το 50» Παναγιώτα Καβούρη Σχολική Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Τάτση Κωστούλα, Βιολόγος, Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Ποροΐων Σερρών

Τάτση Κωστούλα, Βιολόγος, Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Ποροΐων Σερρών «Ήχος και Φύση: μια εκπαιδευτική πρόταση» Γενικά περί ήχου Διδακτικός στόχος: Τάτση Κωστούλα, Βιολόγος, Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Ποροΐων Σερρών 1η θεματική ενότητα Α) Να κατανοηθεί τι είναι ο ήχος, πώς παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων

Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων Φυσική Έγχορδων Μουσικών Οργάνων Από τον Μεταβαρόνο Isnogood. 1) Γενικά για τα κύματα. Ένα ορισμός που περιγράφει το κύμα είναι αυτός που λέει ότι κύμα είναι μια διαταραχή με κύριο χαρακτηριστικό τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι:

ΦΥΣΙΚΑ 1. Εντόπισε στο παρακάτω σκίτσο πηγές ηχορρύπανσης: Πηγές ηχορρύπανσης είναι: Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σούπερ Αναρροφητής Σχεδιασμός μηχανήματος για τον καθαρισμό απορριμάτων

Σούπερ Αναρροφητής Σχεδιασμός μηχανήματος για τον καθαρισμό απορριμάτων Σούπερ Αναρροφητής Σχεδιασμός μηχανήματος για τον καθαρισμό απορριμάτων Ηλεκτρολογική Μηχανική Ηλεκτρισμός Ενότητα για μαθητές από 11-12 ετών ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Scientix Awarded Resource 1 Εισαγωγή Το παρόν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. έσποινα Mπογδάνη-Σουγιούλ έσποινα Σαλκιτζόγλου Mαρία Kαψηµάνη ANA OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. έσποινα Mπογδάνη-Σουγιούλ έσποινα Σαλκιτζόγλου Mαρία Kαψηµάνη ANA OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ έσποινα Mπογδάνη-Σουγιούλ έσποινα Σαλκιτζόγλου Mαρία Kαψηµάνη ANA OXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: Mουσική Γ' & ' ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 'ΙίνΛί' t&i 1 ε. «*$5. ' Λ, \ &>» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑ1ΩΝ I "Λυκείου Θετική & Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα