Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τετρασύλλαβες λέξεις 9 ο στάδιο: µαθαίνω να τονίζω τις λέξεις 10 ο στάδιο: µαθαίνω τα κεφαλαία γράµµατα 11 ο στάδιο: γνωρίζω τα δίψηφα φωνήεντα & γράφω και διαβάζω λέξεις µε δίψηφα φωνήεντα

2 Στόχος µας είναι να µάθει ο µαθητής να γράφει και να διαβάζει τρισύλλαβες λέξεις. Σ αυτή την άσκηση ο µαθητής: εντοπίζει τη θέση των συλλαβών (αρχική-µεσαία-τελική) στις τρισύλλαβες λέξεις αποκτά φωνολογική επίγνωση και χειρίζεται τις συλλαβές µε ευχέρεια διαβάζει τις συµπληρωµένες συλλαβές συµπληρώνει τη µεσαία συλλαβή βάζει τον τόνο όπου χρειάζεται και διαβάζει και γράφει τις τρισύλλαβες λέξεις.

3 Ο στόχος των ασκήσεων αυτής της µορφής είναι να µάθει ο µαθητής να γράφει και να διαβάζει τρισύλλαβες λέξεις. Σ αυτή την άσκηση ο µαθητής: εντοπίζει τη θέση των συλλαβών (αρχική-µεσαία-τελική) στις τρισύλλαβες λέξεις αποκτά φωνολογική επίγνωση και χειρίζεται τις συλλαβές µε ευχέρεια συµπληρώνει τη πρώτη και την τρίτη συλλαβή βάζει τον τόνο όπου χρειάζεται και διαβάζει και γράφει τις τρισύλλαβες λέξεις.

4 Ο στόχος των ασκήσεων αυτής της µορφής είναι να µάθει ο µαθητής να γράφει και να διαβάζει τρισύλλαβες λέξεις. Σ αυτή την άσκηση ο µαθητής: αποκτά φωνολογική επίγνωση και χειρίζεται τους φθόγγους µε ευχέρεια εντοπίζει τους φθόγγους που λείπουν και συµπληρώνει τα γράµµατα κάνει σύνθεση των φθόγγων κάθε συλλαβής και παράλληλα βρίσκει τα γράµµατα που χρειάζονται για να γραφεί η συλλαβή και η λέξη βλέπει τα σύµφωνα και συµπληρώνει τα φωνήεντα βάζει τον τόνο όπου χρειάζεται και διαβάζει και γράφει τρισύλλαβες λέξεις.

5 Ο µαθητής τώρα µπορεί να διαβάζει και να γράφει τρισύλλαβες λέξεις. Οι λέξεις αυτών των ασκήσεων µοιάζουν µεταξύ τους οπτικά και ακουστικά. Ο στόχος της άσκησης είναι: να κάνει ο µαθητής οπτική και ακουστική σύγκριση των λέξεων που βλέπει για να βρει ποια είναι η σωστή λέξη και να την κυκλώσει. Παράλληλα διαβάζει τρισύλλαβες λέξεις που έχουν µικρή οπτική και ακουστική διαφορά µεταξύ τους.

6 Ο µαθητής τώρα µπορεί να διαβάζει και να γράφει τρισύλλαβες λέξεις. Οι λέξεις αυτών των ασκήσεων µοιάζουν µεταξύ τους οπτικά και ακουστικά. O µαθητής πρέπει να κάνει οπτική διάκριση στα ζευγάρια των λέξεων και να αντιστοιχίσει τις λέξεις µε τις φωτογραφίες. Έχει τη δυνατότητα να ακούσει τις λέξεις κανονικά και φωνηµικά για να κάνει ακουστική διάκριση των φθόγγων στα ζευγάρια των λέξεων. Έτσι αντιλαµβάνεται τη σηµασία που έχουν οι φωνές που ακούγονται σε κάθε λέξη και το ρόλο που παίζει η σωστή απόδοση και γραφή µε το σωστό γράµµασύµβολο.

7 Ο µαθητής τώρα µπορεί να γράφει και να διαβάζει τρισύλλαβες λέξεις. Στόχος της άσκησης είναι να διαβάσει ο µαθητής τη λέξη, να εντοπίσει το φθόγγο για τον οποίο γράφτηκε λανθασµένο γράµµα και κατά συνέπεια γράφτηκε λάθος η λέξη. Αφού κάνει κλικ επάνω στο λανθασµένο γράµµα µπορεί να σύρει από κάτω τη σωστή λέξη. Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να κάνει οπτική σύγκριση και διάκριση των γραµµάτων και να καταλάβει τη σηµασία που έχει η σωστή γραφή κάθε φθόγγου µε το ανάλογο γράµµα.

8 Ο µαθητής τώρα µαθαίνει να γράφει και να διαβάζει λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν. Στόχος της άσκησης είναι να καταλάβει ο µαθητής ότι υπάρχουν συλλαβές (κοµµάτια της λέξης) που γράφονται µε ένα γράµµα και άλλες που γράφονται µε δύο γράµµατα. Ο µαθητής βλέπει γραµµένη την πρώτη συλλαβή της λέξης και συµπληρώνει τις υπόλοιπες. Χειρίζεται τις συλλαβές και αντιλαµβάνεται τις φωνές που ακούγονται σε κάθε συλλαβή.

9 Ο µαθητής τώρα µαθαίνει να γράφει και να διαβάζει λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν. Στόχος της άσκησης είναι να καταλάβει ότι σε κάθε κοµµάτι-συλλαβή της λέξης ακούγονται µία ή δύο φωνές που γράφονται µε τα ανάλογα γράµµατα. Ο µαθητής λέει τις λέξεις, βρίσκει τις φωνές που ακούγονται σε κάθε συλλαβή και τις γράφει µε τα γράµµατα που πρέπει. Χειρίζεται τις συλλαβές και αντιλαµβάνεται τις φωνές που ακούγονται σε κάθε συλλαβή. Στην άσκηση αυτή καταλαβαίνει ότι υπάρχουν και συλλαβές που γράφονται µε ένα γράµµα που φωνάζει δυνατά (φωνήεν). Στις υπόλοιπες συλλαβές του τύπου σύµφωνο-φωνήεν συµπληρώνει τα σύµφωνα και τα φωνήεντα και διαπιστώνει ότι τα σύµφωνα (συµφωνούν) µπορούν να δεχτούν δίπλα τους οποιοδήποτε φωνήεν.

10 Ο µαθητής τώρα µαθαίνει να γράφει και να διαβάζει λέξεις που έχουν στο τέλος τελικό σίγµα ( ς). Στόχος της άσκησης είναι να καταλάβει ο µαθητής ότι στην τελευταία συλλαβή της λέξης ακούγονται τρεις φωνές, ότι η τελευταία φωνή είναι το σίγµα που ειδικά σ αυτή τη θέση (στο τέλος της λέξης) γράφεται µε διαφορετικό τρόπο και λόγω της θέσης του λέγεται τελικό σίγµα (-ς). Ο µαθητής λέει τις λέξεις, συµπληρώνει τις συλλαβές που λείπουν µε τα γράµµατα που πρέπει και βλέπει γραµµένη την τελευταία συλλαβή µε τρία γράµµατα. ιαπιστώνει ότι µία συλλαβή µπορεί να γραφεί µε ένα ή δύο γράµµατα και ότι σε µερικές λέξεις στην τελευταία συλλαβή ακούγονται τρεις φωνές που γράφονται µε τρία γράµµατα Ακόµη χειρίζεται τις συλλαβές και αντιλαµβάνεται τις φωνές που ακούγονται σε κάθε συλλαβή, δηλαδή αποκτά φωνολογική επίγνωση.

11 Στόχος της άσκησης είναι να µάθει ο µαθητής να γράφει και να διαβάζει λέξεις µε τελικό σίγµα. ιαπιστώνει ότι η φωνή σ στο τέλος της λέξης γράφεται µε διαφορετικό ς. Στις ασκήσεις αυτής της µορφής ο µαθητής γράφει τις λέξεις βρίσκοντας τη φωνή που ακούγεται και το γράµµα που χρειάζεται κάθε φορά. Παράλληλα έχει να τοποθετήσει τον τόνο στη σωστή συλλαβή κάθε λέξης. Ο τόνος τοποθετείται την ώρα που γράφεται το τονιζόµενο γράµµα αλλά και µετά τη γραφή ολόκληρης της λέξης. Στην περίπτωση που ξεχάσει να βάλει τον τόνο εµφανίζεται ένα τριγωνάκι που του υποδεικνύει ότι πρέπει να βάλει στη λέξη τόνο. Στις ασκήσεις αυτής της µορφής ο µαθητής: συνθέτει τους φθόγγους που ακούγονται στις συλλαβές βρίσκει το γράµµα που χρειάζεται κάθε φορά για τον ανάλογο φθόγγο διαβάζει τις λέξεις που γράφει.

12 Στόχος της άσκησης είναι να µάθει ο µαθητής να γράφει και να διαβάζει τετρασύλλαβες λέξεις. Στην άσκηση αυτής της µορφής συµπληρώνει τη δεύτερη και την τέταρτη συλλαβή. Επιπλέον µε τις ασκήσεις αυτές ο µαθητής αποκτά ταχύτητα µε το να βρίσκει σε κάθε συλλαβή το σύµφωνο και το φωνήεν που χρειάζεται κάθε φορά. Με τη συχνή χρήση των λέξεων µένει στη µνήµη του µαθητή και η γραφή της λέξης µε τη σωστή ορθογραφική µορφή.

13 Στόχος της άσκησης είναι να µάθει ο µαθητής γράφει και να διαβάζει τετρασύλλαβες λέξεις. Ο µαθητής συµπληρώνει τις παύλες µε τις συλλαβές που πρέπει. Επιπλέον µε τις ασκήσεις αυτές αποκτά ταχύτητα µε το να βρίσκει τη συλλαβή που χρειάζεται κάθε φορά. Με τη συχνή χρήση µένει στη µνήµη του µαθητή και η γραφή της λέξης µε τη σωστή ορθογραφική µορφή. Στις ασκήσεις αυτής της µορφής ο µαθητής: αποκτά την αίσθηση της συλλαβής και εντοπίζει τη θέση κάθε συλλαβής στη λέξη συνθέτει τις συλλαβές της λέξης µε τη σειρά που πρέπει να τις γράψει βρίσκει τους φθόγγους και τα γράµµατα που χρειάζονται για να γράψει τις συλλαβές και τις λέξεις τονίζει τις λέξεις και διαβάζει τετρασύλλαβες λέξεις.

14 Στόχος της άσκησης είναι να βοηθήσει το µαθητή να βρίσκει τον αριθµό και τη θέση των συλλαβών κάθε λέξης και να εντοπίζει εύκολα τη συλλαβή που τονίζεται. Ο µαθητής πρέπει: να βάλει τόσες παύλες όσες είναι οι συλλαβές της λέξης (στις δισύλλαβες λέξεις δύο παύλες, στις τρισύλλαβες τρεις κτλ.), να εντοπίσει τη συλλαβή-παύλα που τονίζεται και να κάνει κλικ επάνω της. Θέλουµε ο µαθητής να βρίσκει πάντα ή τουλάχιστο τις περισσότερες φορές συνειδητά και όχι στην τύχη τη συλλαβή που τονίζεται. Να εντοπίζει ακουστικά εκείνο το κοµµάτι της λέξης που ακούγεται πιο δυνατά.

15 Ο µαθητής αναγνωρίζει τα µικρά γράµµατα ως σύµβολα και ως φθόγγους. Τώρα θέλουµε: να γνωρίσει και το κεφαλαίο γράµµα να συνδυάσει το κεφαλαίο µε το µικρό γράµµα και να θυµάται τη φωνή τους (ως φθόγγο) να µάθει πώς λέγεται το κεφαλαίο και το µικρό γράµµα να µάθει την αλφαβητική ονοµασία του γράµµατος.

16 Τα παζλ είναι από τα καλύτερα πνευµατικά παιχνίδια. Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα του µαθητή και τον βοηθούν να κατακτήσει τις έννοιες επάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά. Μια καλή στρατηγική στη συµπλήρωση του παζλ είναι να µάθουµε στους µαθητές να ξεκινούν από τις τέσσερις γωνίες, µετά να τοποθετούν τα κοµµάτια σε όποια πλευρά θέλουν, δεξιά ή αριστερά παρατηρώντας την άκρη κάθε κοµµατιού που δεν έχει καµπύλη, µετά να συµπληρώνουν την επάνω και κάτω σειρά και στο τέλος να τοποθετούν τα κοµµάτια στο κέντρο προσέχοντας τη χρωµατική συνέχεια της εικόνας και των γραµµάτων που υπάρχουν στη φωτογραφία.

17 Ο µαθητής ακούει το γράµµα και βάζει δίπλα στο κεφαλαίο το µικρό γράµµα. Ο µαθητής αναγνωρίζει τα γράµµατα ως σύµβολα και ως φθόγγους. Τώρα θέλουµε να αυτοµατοποιηθεί αυτή η γνώση σε τέτοιο βαθµό ώστε: όταν ακούει τη φωνή (φθόγγο) του γράµµατος να ανακαλεί µε γρήγορη ταχύτητα το σύµβολο του γράµµατος (µικρό ή κεφαλαίο) και όταν βλέπει γραµµένο το γράµµα-σύµβολο (µικρό ή κεφαλαίο) να ανακαλεί από τη µνήµη του αυτόµατα τον ήχο επίσης: να συνδυάσει το κεφαλαίο µε το µικρό γράµµα και να θυµάται τη φωνή τους (ως φθόγγο) να µάθει πώς λέγεται το γράµµα (κεφαλαίο και µικρό) να µάθει την αλφαβητική ονοµασία του γράµµατος.

18 Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στα κεφαλαία γράµµατα σε δισύλλαβες λέξεις. Ο µαθητής βλέπει γραµµένες τις λέξεις, τις διαβάζει, κατανοεί το νόηµά τους και βάζει τις φωτογραφίες στην κατάλληλη θέση. Μετά γράφει τις λέξεις µε τα κεφαλαία γράµµατα. Αν χρειαστεί βοήθεια για κάποιο γράµµα που δεν ξέρει, πατά στο κουµπί βοήθεια και εµφανίζονται για ορισµένο χρόνο και τα µικρά γράµµατα για να ταυτίσει το µικρό µε το κεφαλαίο γράµµα ως σύµβολο και ως φθόγγο.

19 Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στα κεφαλαία γράµµατα σε τρισύλλαβες λέξεις. Ο µαθητής βλέπει γραµµένες τις λέξεις, τις διαβάζει, κατανοεί το νόηµά τους και βάζει τις φωτογραφίες στην κατάλληλη θέση. Μετά γράφει τις λέξεις µε τα κεφαλαία γράµµατα. Αν χρειαστεί βοήθεια για κάποιο γράµµα που δεν ξέρει, πατά στο κουµπί βοήθεια και εµφανίζονται για ορισµένο χρόνο και τα µικρά γράµµατα για να ταυτίσει το µικρό µε το κεφαλαίο γράµµα ως σύµβολο και ως φθόγγο.

20 Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στα κεφαλαία γράµµατα σε τετρασύλλαβες λέξεις. Ο µαθητής βλέπει τις λέξεις γραµµένες, τις διαβάζει, κατανοεί το νόηµά τους και βάζει τις φωτογραφίες στην κατάλληλη θέση. Μετά γράφει τις λέξεις µε µικρά γράµµατα. Αν χρειαστεί βοήθεια για κάποιο γράµµα που δεν ξέρει, πατά στο κουµπί βοήθεια και εµφανίζονται για ορισµένο χρόνο και τα µικρά γράµµατα για να ταυτίσει το µικρό µε το κεφαλαίο γράµµα ως σύµβολο και ως φθόγγο.

21 Στόχος της άσκησης είναι να µάθει ο µαθητής το δίψηφο φωνήεν ου. Να καταλάβει ότι το ου είναι µια φωνή, ένας φθόγγος που γράφεται µε δύο γράµµατα. Να λειτουργεί ο µαθητής κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν βλέπει γραµµένο το δίψηφο φωνήεν ου, αυτόµατα να ανακαλεί από τη µνήµη του τον ήχο του φθόγγου και το ανάποδο, όταν ακούει το φθόγγο να ανακαλεί από τη µνήµη του τον τρόπο µε τον οποίο γράφεται. Θέλουµε να µείνει στη µνήµη του µαθητή η παράσταση (τα γράµµατα) της συλλαβής, ο ήχος που ακούγεται στην προφορά της και οι κινήσεις που απαιτούνται για τη γραφή της. Μετά από όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας θέλουµε όταν: ακούει ο µαθητής τη συλλαβή, να ανακαλεί από τη µνήµη του τα γράµµατα-σύµβολα που χρειάζονται για τη γραφή της βλέπει γραµµένη τη συλλαβή να την αναγνωρίζει και να ανακαλεί τον ήχο που εκφέρουµε και να θυµάται τις κινήσεις που κάνουµε για να γράψουµε τη συλλαβή µε τα συγκεκριµένα γράµµατα

22 Στόχος της άσκησης είναι να ξεχωρίσει και να συνδυάσει το δίψηφο φωνήεν ου µε τους δύο τρόπους γραφής (µε δύο µικρά γράµµατα και µε το πρώτο γράµµα κεφαλαίο). Ακόµη θέλουµε να καταλάβει ότι το ου είναι µια φωνή, ένας φθόγγος που γράφεται µε δύο γράµµατα. Να λειτουργεί ο µαθητής κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν βλέπει γραµµένο το δίψηφο φωνήεν ου, αυτόµατα να ανακαλεί από τη µνήµη του τον ήχο του φθόγγου και το ανάποδο, όταν ακούει το φθόγγο να ανακαλεί από τη µνήµη του τον τρόπο µε τον οποίο γράφεται. Θέλουµε να µείνει στη µνήµη του µαθητή η παράσταση (τα γράµµατα) της συλλαβής, ο ήχος που ακούγεται στην προφορά της και οι κινήσεις που απαιτούνται για τη γραφή της. Μετά από όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας θέλουµε όταν: ακούει ο µαθητής τη συλλαβή, να ανακαλεί από τη µνήµη του τα γράµµατα-σύµβολα που χρειάζονται για τη γραφή της βλέπει γραµµένη τη συλλαβή να την αναγνωρίζει και να ανακαλεί τον ήχο που εκφέρουµε και τις κινήσεις που κάνουµε για να γράψουµε τη συλλαβή µε τα συγκεκριµένα γράµµατα

23 Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στην ανάγνωση και γραφή συλλαβών που αποτελούνται από κάποιο σύµφωνο και το δίψηφο φωνήεν ου. Στο τέλος µπορεί να διαβάσει όλες τις συλλαβές που έχουν σχηµατιστεί µε κάποιο σύµφωνο και το δίψηφο φωνήεν ου.

24 Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στα κεφαλαία γράµµατα. Ο µαθητής βλέπει τις λέξεις γραµµένες µε τα µικρά γράµµατα, τις διαβάζει, κατανοεί το νόηµά τους και βάζει τις φωτογραφίες στην κατάλληλη θέση. Μετά γράφει τις λέξεις µε κεφαλαία γράµµατα. Αν χρειαστεί βοήθεια για κάποιο γράµµα που δε θυµάται, πατά στο κουµπί βοήθεια και εµφανίζονται για ορισµένο χρόνο και τα κεφαλαία γράµµατα για να ταυτίσει το µικρό µε το κεφαλαίο γράµµα.

25 Στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο µαθητής στα κεφαλαία γράµµατα. Ο µαθητής βλέπει τις λέξεις γραµµένες, τις διαβάζει, κατανοεί το νόηµά τους και βάζει τις φωτογραφίες στην κατάλληλη θέση. Μετά γράφει τις λέξεις µε µικρά γράµµατα. Αν χρειαστεί βοήθεια για κάποιο γράµµα που δε θυµάται, πατά στο κουµπί βοήθεια και εµφανίζονται για ορισµένο χρόνο και τα κεφαλαία γράµµατα για να ταυτίσει το κεφαλαίο µε το µικρό γράµµα.

26 Τα τραγούδια είναι γνωστά λαϊκά παιδικά τραγουδάκια. Πολλά απ αυτά υπάρχουν στο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ λογοτεχνικών κειµένων για το Νηπιαγωγείο και στο ΠΡΩΤΟ και ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ του Ανθολογίου του δηµοτικού σχολείου. Πολλοί µαθητές µπορεί να τα ξέρουν ήδη. Τα τραγούδια τα ακούµε σε τέσσερις εκτελέσεις: α) στην πρώτη ακούµε µόνο τη µουσική β) στη δεύτερη ακούµε τη µουσική µε τα λόγια του τραγουδιού γ) στην τρίτη λείπει η λέξη από το ζευγάρι κάθε οµοιοκαταληξίας και δ) στην τέταρτη λείπει η τελευταία συλλαβή από κάθε στίχο. Ο µαθητής ακούει τα τραγούδια, τα τραγουδά και συµπληρώνει τη λέξη της οµοιοκαταληξίας ή την τελευταία συλλαβή σε κάθε στίχο. Μέσα από το τραγούδι προσπαθούµε να τον βοηθήσουµε να αντιληφθεί την οµοιοκαταληξία και τη συλλαβή.

27 Στις απαγγελίες υπάρχουν πολλά λαϊκά παιδικά τραγουδάκια. Πολλά απ αυτά υπάρχουν στο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ λογοτεχνικών κειµένων για το Νηπιαγωγείο και στο ΠΡΩΤΟ και ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ του Ανθολογίου του δηµοτικού σχολείου. Πολλοί µαθητές µπορεί να τα ξέρουν και να τα απαγγέλουν απ έξω. Τα τραγούδια στις απαγγελίες τα ακούµε σε τέσσερις διαφορετικές µορφές: α) στην πρώτη ακούµε το τραγούδι και κατανοούµε τα λόγια του β) στη δεύτερη ακούµε το τραγούδι µε ρυθµική απαγγελία γ) στην τρίτη λείπει η λέξη από το ζευγάρι κάθε οµοιοκαταληξίας και δ) στην τέταρτη λείπει η τελευταία συλλαβή από κάθε στίχο. Ο µαθητής ακούει τα τραγούδια και καταλαβαίνει το νόηµά τους, τα απαγγέλει ρυθµικά, συµπληρώνει τις λέξεις στα ζευγάρια µε τις οµοιοκαταληξίες και συµπληρώνει την τελευταία συλλαβή σε κάθε στίχο.

28 Ηλίας Ράντος Σταγείρων 13 Τηλ ΣΕΡΡΕΣ &

Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού

Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12 Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού Πίνακας Περιεχοµένων Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού 1. Εισαγωγή...3 2. Περιεχόµενο του Λογισµικού...5 1 ο Στάδιο. Στη γέφυρα....6

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 Η ορθογραφία ως σύνθετη μηχανιστική δεξιότητα. 2 Η εκμάθηση της γραφής αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικο ιδακτικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των Μ.. στην ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. (Κ. Υφαντή)

Εκπαιδευτικο ιδακτικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των Μ.. στην ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. (Κ. Υφαντή) Εκπαιδευτικο ιδακτικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των Μ.. στην ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. (Κ. Υφαντή) Η θεώρηση που επικρατούσε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60 σχετικά µε την µελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος... 5 Εισαγωγή... 7 Χρήσιμες οδηγίες... 9 Στοιχεία συγγραφέα.... 12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγική δραστηριότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-TEΠΑΕ ΔΔΜΠΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ?

2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? 2 ο Διδακτικό Σενάριο ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ? Ομάδα - στόχος Επίπεδο Διδακτικοί Στόχοι Παλιννοστούντες Έλληνες, νεότερες γενιές απόδημων Ελλήνων και ξένοι που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά,ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Προτάσεις για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Προτάσεις για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σε μαθητές δημοτικού σχολείου.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία Επιμέλεια Πτυχιακής Μελέτης Γραμματίκα Ευτέρπη (11926) Δεσποινίδου Μαρία (12047) Επόπτης Καθηγητής Πέσχος Δ. Επιτηρητές Κaθηγητές Ζακοπούλου Β. Χριστοδουλίδης Π. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Δυσλεξία Αντιμετώπιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Τεστ Διάγνωσης Δυσλεξίας στη Σχολική Ηλικία. Πιλοτική χορήγηση- Ανάλυση δεδομένων» Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατικό Αναλυτικό Πρόγραµµα για Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες του Εµµανουήλ Μαρκάκη, ε.τ. παρέδρου Ειδικής Αγωγής του Π.Ι.

Πειραµατικό Αναλυτικό Πρόγραµµα για Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες του Εµµανουήλ Μαρκάκη, ε.τ. παρέδρου Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. Πειραµατικό Αναλυτικό Πρόγραµµα για Ειδικές Μαθησιακές υσκολίες του Εµµανουήλ Μαρκάκη, ε.τ. παρέδρου Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. Εισαγωγικό σηµείωµα Οι µαθησιακές δυσκολίες στη Γλώσσα και στα Μαθηµατικά, σε

Διαβάστε περισσότερα

Brent Hugh. Assistant Professor of Piano Missouri Western State College Department of Music Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ. Αρχές και μέθοδοι

Brent Hugh. Assistant Professor of Piano Missouri Western State College Department of Music Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ. Αρχές και μέθοδοι Brent Hugh Assistant Professor of Piano Missouri Western State College Department of Music Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ Αρχές και μέθοδοι Μετάφραση : Απόστολος Σιόντας Βασίλης Αντωνόπουλος Λήδα Παπασωκράτη Σχόλια

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης»

Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Παραδείγματα διδασκαλιών και φύλλων εργασίας για : «Τα μέρη του Υπολογιστή Περιφερειακά Μέσα Αποθήκευσης» Στόχος Στόχος της διδασκαλίας είναι η περιγραφή των επιμέρους μερών ενός υπολογιστή και του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ενημερότητα. Δημιουργία Δραστηριοτήτων σε Η/Υ για παιδιά με Φωνολογικές Διαταραχές.

Φωνολογική Ενημερότητα. Δημιουργία Δραστηριοτήτων σε Η/Υ για παιδιά με Φωνολογικές Διαταραχές. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με Θέμα: Φωνολογική Ενημερότητα. Δημιουργία Δραστηριοτήτων σε Η/Υ για παιδιά με Φωνολογικές Διαταραχές. Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Χ.Γ. I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ II. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Χ.Γ. I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ II. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ.Γ. I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Μαθητή:. Γ. Ημερομηνία Γέννησης: 5 / 9 / 96. Ηλικία: 8 ετών. Τάξη: Γ. Λόγος παραπομπής στο Τμήμα Ένταξης: Συναισθηματική Ανωριμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε το παιδί σας στην Ανάγνωση

Βοηθήστε το παιδί σας στην Ανάγνωση Βοηθήστε το παιδί σας στην Ανάγνωση Η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά αποτελούν τις δύο βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η εκπαίδευση και η μορφωτική ανάπτυξη του παιδιού. Οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η άτυπη αξιολόγηση της ανάγνωσης γίνεται μέσα στην τάξη από τον εκπαιδευτικό και αφορά τρία επίπεδα: Τη φωνολογική επίγνωση Τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΑΙ Β ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σοφία Γκαϊντέ, Μαρία ηµάση, Αναστασία Εφοπούλου, Κωνσταντίνα Μαρίνη, Χαρίλαος Μπουρνάζος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.4. ιαχείριση περιφερειακών συσκευών. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.4. ιαχείριση περιφερειακών συσκευών. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Ενότητα 1.4 Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µπορούν: Να τροποποιούν τις βασικές ρυθµίσεις της επιφάνειας εργασίας. Να τροποποιούν τις βασικές ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Σχέδιο διδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α δημοτικού Ενότητα 5 η -Κεφάλαιο 33 ο : «Οργάνωση συλλογών-αριθμοί μέχρι το 50» Παναγιώτα Καβούρη Σχολική Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! FAIRYLAND iebook leaflet_fairyland iebook leaflet 02/12/2010 5:18 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα

Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα... Σε αυτό το κεφάλαιο: 4.1 Το σκηνικό του Scratch 4.2 Σχεδιάζοντας ένα σκηνικό 4.3 Σχεδιάζοντας αντικείμενα... «Το κρίσιμο στοιχείο της δημιουργικότητας, είναι το να μη φοβάσαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω μόνος μου το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που μου ανατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 Γεωργία Φυντάνη, 4838 Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια

γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια Η αξιοποίηση του ονόματος του παιδιού για το γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια Μαρία Θεοδωρακάκου Νηπιαγωγός, ΜΤΕΕΑ maria.theodorakakou@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα