Μετανάστριες μητέρες και υποκειμενική αντίληψη της υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετανάστριες μητέρες και υποκειμενική αντίληψη της υγείας"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(1):78-87 Μετανάστριες μητέρες και υποκειμενική αντίληψη της υγείας ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της κατάστασης υγείας και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψη της υγείας των μεταναστριών μητέρων που διαμένουν στο Δήμο Γαζίου, Κρήτης. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Γαζίου του Ηρακλείου Κρήτης. Η μεθοδολογική προσέγγιση ήταν συγχρονική (cross-sectional). Για την ανεύρεση όλων των δειγματοληπτικών μονάδων κατά βάση χρησιμοποιήθηκαν τα άτυπα δίκτυα της περιοχής με τη διάδοση της πληροφορίας στόμα με στόμα, αφίσα σε σημεία-κλειδιά και επιτόπια κατ οίκον επίσκεψη. Η υποκειμενική αντίληψη της υγείας των μεταναστριών μητέρων διερευνήθηκε με δομημένη συνέντευξη, πρόσωπο με πρόσωπο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη μελέτη πεδίου, 47 από τις 104 μετανάστριες (45% των μεταναστριών) απάντησαν στη συνέντευξη μετά από προγραμματισμένες επισκέψεις στο σπίτι. Το ποσοστό των ερωτηθεισών που ανέφερε χρόνια νόσο (20%) διαπιστώνεται ότι είναι χαμηλό σε σύγκριση με το αντίστοιχο του γενικού πληθυσμού. Από το σύνολο του δείγματος, μικρό μέρος (8%) επισκέφθηκε το γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Η πλειοψηφία των γυναικών (72%) δεν έχει υποβληθεί σε εξέταση κολποτραχηλικού εκκρίματος κατά Παπανικολάου τα 3 τελευταία χρόνια. Η αναλογία των εκτρώσεων προς τις γεννήσεις ήταν 3:1. Η χρήση μέτρων αντισύλληψης έφθανε το 48%. Τα συνηθισμένα συμπτώματα που ανέφεραν οι ερωτώμενες τον τελευταίο χρόνο σχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με την υποκειμενική αντίληψη της υγείας και μάλιστα αρνητικά. Υπήρχε θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση από τη ζωή και άλλους παράγοντες ικανοποίησης που μετρήθηκαν, όπως η ικανοποίηση από το σύζυγο, τον εαυτό και την υγεία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν την ανάγκη ενημέρωσης και συνεργασίας των μεταναστριών με ομάδες και οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2010, 27(1): Κ. Κούτρα, 1,2 Η. Ευλαμπίδου, 1 Θ. Ρουμελιωτάκη, 1 Α. Κούτης, 1 A. Φιλαλήθης Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας», Ηράκλειο 2 ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ηράκλειο The subjective perceptions of health of immigrant mothers Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Μετανάστριες μητέρες Υγεία Υποκειμενική αντίληψη της υγείας Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Οι λόγοι που αποφασίζει κάποιος να μελετήσει την υγεία των μεταναστών και να εντοπίσει τις όποιες συσχετίσεις είναι πάρα πολλοί. Η μεταναστευτική διαδικασία περικλείει πολλές αλλαγές στη ζωή των ατόμων που μεταναστεύουν, με πολλαπλές επιδράσεις στην υγεία και την ευημερία τους. 1 Από την ανασκόπηση μιας σειράς μελετών τεκμηριώθηκε ότι η υγεία των μεταναστών συνδέεται αρνητικά με το stress της μεταναστευτικής διαδικασίας. 2 Το νέο ξεκίνημα περιλαμβάνει την προσαρμογή σε μια νέα γλώσσα και κουλτούρα, που συνοδεύεται από αλλαγές σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. 3 Οι παράγοντες που έχουν συσχετιστεί κυρίως με την κακή υγεία των μεταναστών είναι η επιβλαβής εργασία και οι συνθήκες διαβίωσης ως αποτέλεσμα της χαμηλής επαγγελματικής τους θέσης, 4 η μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας, 5 η έλλειψη ασφάλισης υγείας 6 και η χαμηλή πιθανότητα αναζήτησης ιατρικής και προληπτικής φροντίδας. 7 Τα δεδομένα είναι ακόμη πιο περίπλοκα για τη μετανάστρια γυναίκα, μια οντότητα που δεν αναφέρεται απλά σε μια νόμιμη ή όχι κατάσταση αλλά περικλείει μια περίπλοκη πραγματικότητα και εμπειρία, με την κατηγορία «φύλο» να παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάποιος εξετάζεται και μέσα από το οποίο βλέπει τον εαυτό του και το ρόλο του. 8,9 Μέσα στην κοινωνική δομή, η μετανάστρια είναι εκείνη με το διαφορετικό χρώμα, που δεν γνωρίζει καλά την ντόπια διάλεκτο και που κατέχει χαμηλή θέση εργασίας. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες περιθωριοποίησης και αποξένωσης, προκαλώντας επιπολιτιστικό άγχος. Το επιπολιτιστικό άγχος αφορά στην ψυχολογική πίεση που ασκεί το περιβάλλον προκειμένου οι μετανάστες που εισέρχονται να αφομοιώσουν την κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Έντονο stress προκαλείται όταν υπάρχουν

2 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ 79 σημαντικές διαφορές στην αντίληψη του κόσμου ανάμεσα στη χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής. Εδώ σημειώνεται ότι τα συμπτώματα άγχους, ανεξάρτητα από τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστών, μειώνονται από την ύπαρξη των κοινωνικών δικτύων. 10 Οι μετανάστριες, με την πάροδο των ετών στη χώρα υποδοχής, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για κακή υγεία, 11,12 χρόνιες παθήσεις και αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας. 13 Σε μελέτη στις ΗΠΑ, μετανάστριες έγκυες γυναίκες παρουσίαζαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη από εκείνες που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής. 14 Η εκπαιδευτική βαθμίδα των μεταναστριών αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο οποίος έχει συσχετιστεί με τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την καλύτερη υγεία, την ικανότητα των γυναικών για αποφάσεις αναπαραγωγής και φροντίδας των παιδιών τους, ακόμη και όταν η κοινωνικοοικονομική τους θέση είναι χαμηλή. 15 Επιπρόσθετα, περισσότερα συμπτώματα stress 16 εμφανίζουν εκείνες που στερούνται ισχυρού υποστηρικτικού δικτύου. Υποκειμενική αντίληψη της υγείας Η υποκειμενική αντίληψη της υγείας (ΥΑΥ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση, σε γενικές γραμμές, του επιπέδου υγείας του πληθυσμού. Η αντίληψη του ατόμου για την υγεία, αν και διαφέρει από την πραγματική κατάσταση υγείας, μπορεί να λειτουργήσει ως προγνωστικός δείκτης της θνησιμότητας, της νοσηρότητας, της λειτουργικής ικανότητας και της χρήσης υπηρεσιών υγείας. 17,18 Σύμφωνα με τους Krause και Jay, τα άτομα όταν αυτοαξιολογούν την υγεία τους αποτιμούν τα προβλήματα υγείας, τη φυσική δραστηριότητα, τη γενική λειτουργικότητα και τις συμπεριφορές υγείας. 19 Η διαδικασία με την οποία οι ερωτώμενοι δομούν την κρίση τους επηρεάζεται από διάφορες διαστάσεις υγείας και εξαρτάται από διάφορα ατομικά χαρακτηριστικά. 17,19 Τα ατομικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι η ηλικία (η ΥΑΥ μειώνεται με την ηλικία) και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες όπως το εισόδημα, το επάγγελμα και η εκπαίδευση, όπου χαμηλό status οδηγεί σε χαμηλή ΥΑΥ. 20 Παρόλα αυτά, η μελέτη της ΥΑΥ είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, επειδή αντανακλά όχι μόνο την υγεία αλλά και τις προσδοκίες κάποιου γι αυτήν. Παρά το γεγονός της αναγνώρισης της ΥΑΥ της υγείας ως χρήσιμης μεθόδου, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες αναφορικά με την αξιοπιστία και την πραγματική σημασία της. Η ΥΑΥ επηρεάζεται αρκετά από την κουλτούρα του κάθε ατόμου, ώστε το νόημα που δίνει ο καθένας στην «υγεία» είναι πιθανόν να αντιπροσωπεύει ένα αρκετά διαφορετικό περιεχόμενο. 21 Οι Krause και Jay, έπειτα από σε βάθος συνεντεύξεις σε τρεις εθνικές ομάδες (ηλικίας 38,3±21,6 ετών), συμπέραναν ότι η παρουσία ή η απουσία νόσου ήταν ο συχνότερος παράγοντας με τον οποίο τα άτομα αυτοαξιολογούσαν την υγεία τους. 19 H ΥΑΥ τεκμηριώθηκε από μια πληθώρα μελετών ότι μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης πρόγνωσης για τη μακροχρόνια χρήση υπηρεσιών υγείας, όπως οι επισκέψεις στο γενικό γιατρό, η βοήθεια στο σπίτι, η εισαγωγή στο νοσοκομείο και η αυξημένη χρήση φαρμάκων. 22 Σε προοπτική μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι τα χαμηλά επίπεδα ΥΑΥ προγιγνώσκουν υψηλά επίπεδα stress και χαμηλά επίπεδα ψυχικής υγείας. 22 Η εκπαίδευση και το εισόδημα επηρεάζουν τα κοινωνικά δίκτυα και την υποκειμενική αντίληψη της υγείας με παρόμοιο τρόπο. Άτομα με υψηλή εκπαίδευση και εισόδημα τείνουν να έχουν μεγαλύτερα και περισσότερο ποικιλόμορφα κοινωνικά δίκτυα και καλύτερη υποκειμενική αντίληψη της υγείας. 23 Αντίστροφα, εκείνοι με χαμηλό εισόδημα και εκπαίδευση αναφέρουν κακή υποκειμενική αντίληψη της υγείας. 23 Με βάση τα παραπάνω εμπειρικά δεδομένα διαμορφώθηκε ο σκοπός της παρούσας μελέτης, που είναι η περιγραφή της κατάστασης υγείας και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψη της υγείας των μεταναστριών μητέρων που διαμένουν στο Δήμο Γαζίου. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Η μεθοδολογική προσέγγιση είναι συγχρονική (cross-sectional). Είναι μια μελέτη πεδίου (field survey). Το μέσο έρευνας που επιλέχθηκε ήταν η δομημένη συνέντευξη, πρόσωπο με πρόσωπο. Η δομημένη συνέντευξη της παρούσας μελέτης αποτελεί σύνθεση προϋπαρχόντων εργαλείων Οι θεματικές ενότητες της δομημένης συνέντευξης περιελάμβαναν (α) ατομικές πληροφορίες, (β) γενικές ερωτήσεις για κατοικία, (γ) υποκειμενική αντίληψη για την υγεία, (ε) σημερινή κατάσταση υγείας, (στ) ικανοποίηση και χρήση υπηρεσιών υγείας, ικανοποίηση από τη ζωή και (ζ) στρατηγικές επιπολιτισμού (acculturation). Στην παρούσα μελέτη, πληθυσμός-στόχος και δειγματοληπτικό πλαίσιο ταυτίζονταν. Αποτελούνταν από το σύνολο των μεταναστριών μητέρων που κατοικούσαν στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Γαζίου και είχαν εγγραφεί για οποιαδήποτε γραφειοκρατική εργασία στα αρχεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή του Δήμου Γαζίου. Τα στοιχεία ζητήθηκαν από το αρχείο μετά από σχετική άδεια από το Δήμο Γαζίου αλλά και από ειδική επιτροπή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από το αρχείο του ΚΕΠ υπολογίστηκαν περίπου 150 μητέρες, οι οποίες αποτέλεσαν τις δειγματοληπτικές μονάδες της μελέτης. Τα κριτήρια εισαγωγής της μελέτης περιελάμβαναν: γυναίκες, μητέρες, μετανάστριες, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, τα παιδιά τους να διαμένουν μαζί με τη μητέρα στην Ελλάδα, και να κατοικούν τα τελευταία 5 χρόνια στο Δήμο Γαζίου. Με βάση τα παραπάνω, ο υπό μελέτη πληθυσμός διαμορφώθηκε σε 104 μετανάστριες.

3 80 Κ. Κούτρα και συν Οι ερευνητές, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού, έκαναν χρήση των παρακάτω τεχνικών για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων. Για τον εντοπισμό των τελικών δειγματοληπτικών μονάδων χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα άτυπα δίκτυα των μεταναστών, άτομα-κλειδιά και αφίσες στις μητρικές τους γλώσσες που τοιχοκολλήθηκαν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Το σύνολο αυτών των ενεργειών αποτέλεσαν τον προπομπό της μελλοντικής κατ οίκον επικοινωνίας μαζί τους. Επίσης, έγινε χρήση της τεχνικής της «χιονοστιβάδας», καθώς όσες από τις μετανάστριες αποδέχθηκαν να συνεργαστούν σύστηναν τις ερευνήτριες σε κάποια συγγενή ή γνωστή τους. 27 Σε δεύτερη φάση και για τα άτομα που δεν εντοπίστηκαν με τον προαναφερθέντα τρόπο, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του καταλόγου που δημιουργήθηκαν από το αρχείο του ΚΕΠ. Ακολούθησε τηλεφωνική επαφή, κατά προτυποποιημένο τρόπο, και συνεννόηση για προσωπική συνάντηση και συνέντευξη. Από αυτές, εντοπίστηκαν και δέχθηκαν να συμμετέχουν οι 47, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 45% του πληθυσμού. Στις περιπτώσεις όπου υπήρχε μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας με κάποια από τα άτομα του πληθυσμού, παρόν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν άτομο από το οικογενειακό, το συγγενικό ή το γειτονικό δίκτυο, το οποίο εκτελούσε χρέη διερμηνέα. Η συμμετοχή των μεταναστριών στη μελέτη καθορίστηκε μετά από πλήρη ατομική ενημέρωση και υπογραφή συμφωνητικού αποδοχής και συμμετοχής στη μελέτη. Το συμφωνητικό αυτό ήταν μεταφρασμένο στη μητρική γλώσσα για την πλειονότητα των συμμετεχουσών. Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστριών που συμμετείχαν στη μελέτη (n=47). Ν Ποσοστό % Χώρα καταγωγής Αλβανία 38 80,9 Βουλγαρία 5 10,6 Ρουμανία 2 4,3 Άλλο 2 4,3 Ηλικία , , ,6 Θρήσκευμα Μουσουλμάνα 17 36,2 Καθολική 12 25,5 Ορθόδοξη 16 34,0 Μάρτυρας Ιεχωβά 1 2,1 Εκπαιδευτικό επίπεδο Απόφοιτος δημοτικού 2 29,8 Απόφοιτος γυμνασίου 11 23,4 Απόφοιτος λυκείου 20 42,6 Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕ Ι ) 14 4,3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιγραφικά δεδομένα Ο συνολικός αριθμός του δείγματος ήταν 47 μητέρες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 45% του συνόλου των γυναικών που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής της μελέτης. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστριών που συμμετείχαν. Η πλειοψηφία αυτών διέμενε στις περιοχές Αμμουδάρα και Γάζι (38%, αντίστοιχα). Σχεδόν το σύνολο του δείγματος (94%) ήταν έγγαμες και είχαν 1 2 παιδιά (83%). Η σύνθεση των νοικοκυριών στο μεγαλύτερο τμήμα τους ήταν έως 3 άτομα (77%), ενώ τα άτυπα δίκτυα φροντίδας από συγγενείς που διέμεναν σε απόσταση 100 m αφορούσαν στο 57% του δείγματος. Δύο στις τρεις οικογένειες μεταναστών είχαν εγγράψει τα παιδιά τους σε ελληνικό σχολείο και περισσότερες από τις μισές (55%) μιλούσαν και τις δύο γλώσσες στο σπίτι, τη μητρική και την ελληνική. Αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης, η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών των μεταναστριών μίσθωναν κατοικία (94%), ενώ οι υπόλοιπες ζούσαν σε χώρους που παρέχονταν από τους εργοδότες. Το 49% του δείγματος διέμενε σε διαμέρισμα δύο δωματίων (από το ποσοστό αυτό, το 28% συνέθετε τετραμελή νοικοκυριά), ενώ το 2% διέμενε σε κατοικία 5 δωματίων. Επίσης, σχεδόν ένα στα τρία (28%) τριμελή έως και πενταμελή νοικοκυριά διέμεναν σε κατοικία ενός δωματίου. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία του δείγματος χαρακτήριζε τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειάς τους ως σχετικά καλές. Ποσοστό 4% ανέφερε κακή υγεία, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών ανέφερε από μέτρια έως πολύ καλή υγεία. Μόλις 7 άτομα του δείγματος ταλαιπωρούνταν από κάποια ασθένεια, ώστε να ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή ή να χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η συχνότητα μιας σειράς συμπτωμάτων που ανέφεραν οι μετανάστριες τον τελευταίο χρόνο. Τέσσερις στις 5 μετανάστριες ήταν ασφαλισμένες στο IΚΑ, ενώ 8,5% δήλωσαν ανασφάλιστες. Σε σχέση με την αναπαραγωγική υγεία των μεταναστριών, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι 3 στις 4 (72%) δεν είχαν υποβληθεί σε εξέταση κολποτραχηλικού εκκρίματος κατά Παπανικολάου τα 3 τελευταία χρόνια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος από αυτές δεν γνώριζαν ή δεν

4 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ 81 αντίληψη υγείας. Οι ερωτώμενες δήλωσαν ικανοποιημένες για το σύνολο των παραγόντων. Εξαίρεση αποτέλεσε ο παράγοντας «εισόδημα», που ήταν ο μόνος στον οποίο η μη ικανοποίηση εμφανιζόταν συχνότερα (55,3%). Συνολικά, η πλειοψηφία των μεταναστριών υποστήριξε ότι είναι ευτυχισμένες και με ενδιαφέρον για τη ζωή, ενώ το 15% αυτών δήλωσαν σχεδόν δυστυχισμένες. Τέλος, μία στις 3 (30%) ανέφερε υψηλά επίπεδα άγχους τον τελευταίο μήνα. Όσον αφορά στις συσχετίσεις με την ΥΑΥ, παρατηρείται ότι αν και μόλις 4 γυναίκες ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 41 50, στο σύνολό τους οι μετανάστριες δήλωσαν μέτρια υγεία. Η εκπαίδευση δεν διαφοροποιούσε την ΥΑΥ, καθώς οι σχετικές τιμές κυμαίνονταν από μέτρια έως πολύ καλή, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι γυναίκες που εργάζονταν χωρίς ασφάλεια δήλωναν μέτρια ή κακή υγεία σε ποσοστό 15%. Τέλος, ο αριθμός των παιδιών βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την ΥΑΥ, καθώς μία στις δύο μητέρες που είχε δύο παιδιά δήλωσε από πολύ καλή έως καλή υγεία (Ρ<0,05). Εικόνα 1. Συμπτώματα που ανέφεραν οι μετανάστριες τον τελευταίο χρόνο. είχαν ακούσει ποτέ γι αυτή την εξέταση. Η διενέργεια μαστογραφίας με δεδομένο ότι το δείγμα, στην πλειοψηφία του, δεν ήταν >40 ετών έφθανε στο 15%. Την περίοδο διεξαγωγής της μελέτης δύο γυναίκες ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Το 45% του δείγματος ανέφερε μία ή δύο κυήσεις, ενώ κατά μέσον όρο το δείγμα είχε 2 παιδιά. Από τα αποτελέσματα των κυήσεων διαπιστώθηκε ότι στην πρώτη και δεύτερη εγκυμοσύνη γεννήθηκαν στην πλειοψηφία τους ζώντα βρέφη, ενώ από την τρίτη και μετά αυξάνονταν κατά πολύ οι εκτρώσεις. Ο μέσος όρος εκτρώσεων ανερχόταν στο 0,64, με μέγιστο αριθμό εννέα εκτρώσεις. Χρήση μεθόδων αντισύλληψης αναφέρθηκε από τις μετανάστριες σε ποσοστό 49%. Από τις μεθόδους αυτές, την πρώτη θέση καταλάμβανε η διακεκομμένη συνουσία (67%) και ακολουθούσε η χρήση προφυλακτικού (13%). Οι γυναίκες της μελέτης απάντησαν σε μια σειρά από ερωτήσεις για τους παράγοντες ικανοποίησης, όπως ικανοποίηση από το εισόδημα, την προσωπική υγεία, τους συναδέλφους, τους συγγενείς, το σύζυγο, τον εαυτό και τα παιδιά τους, προκειμένου να διερευνηθεί η ικανοποίησή τους από τη ζωή και η σχέση τους με την υποκειμενική Σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της ΥΑΥ των μεταναστριών μητέρων ήταν η ύπαρξη μιας σειράς συμπτωμάτων, όπως κόπωσης, ζάλης, πυρετού, κεφαλαλγίας, αϋπνίας, νευρικότητας κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, από τις 47 γυναίκες οι 32 (68%) δήλωσαν ότι ποτέ δεν αισθάνθηκαν κόπωση χωρίς κάποια αιτία και από αυτές οι 28 (88%) ότι είχαν υψηλά επίπεδα υγείας. Αντίθετα, εκείνες που αισθάνονταν πολύ συχνά κόπωση δήλωσαν από μέτρια έως κακή υγεία (Ρ<0,05). Ανάλογη τάση ακολουθούσε και η αναφορά ζάλης, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ανέφερε τέτοια συμπτωματολογία (68%), επηρεάζοντας Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά μετανάστευσης. Αιτία μετανάστευσης N Ποσοστό % Οικονομικός μετανάστης 39 83,0 Ακολούθησε το σύζυγο 7 14,9 Διακοπές 1 2,1 Χρόνια διαμονής στην Ελλάδα Λιγότερο από 2 έτη 4 8,5 2 5 έτη 14 61,7 6 έτη και πάνω 29 29,8 Επίπεδο γνώσης ελληνικής γλώσσας Καμιά 3 6,4 Μέτρια 7 14,9 Καλή 15 31,9 Πολύ καλή 22 46,8

5 82 Κ. Κούτρα και συν θετικά την υποκειμενική αντίληψη της υγείας τους. Ποσοστό 57,6% δήλωσαν πολύ καλή ή καλή υγεία, ενώ οι γυναίκες που ανέφεραν ότι είχαν πολύ συχνά ζάλη (4%), δήλωναν επίσης στο σύνολό τους μέτρια υγεία (Ρ<0,05). Οι ερωτώμενες που είχαν πολύ συχνά πυρετό τον τελευταίο χρόνο (4%) δήλωσαν στο σύνολό τους μέτρια υγεία, ενώ, αντίθετα, εκείνες που δεν ανέφεραν ποτέ πυρετό (70%) έτειναν προς υψηλά επίπεδα υγείας (Ρ<0,05). Παρομοίως, την ίδια τάση παρουσίαζαν οι απαντήσεις των γυναικών για τον πονόλαιμο (Ρ<0,05). Τέλος, οι αϋπνίες επηρέαζαν αρνητικά την ΥΑΥ. Οι γυναίκες που ανέφεραν ότι ποτέ δεν είχαν αϋπνίες (68%) ήταν εκείνες που έτειναν προς υψηλότερα επίπεδα υγείας (Ρ<0,05). Κατά τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ικανοποίησης από τη ζωή και της ΥΑΥ βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση (Ρ<0,05). Οι μετανάστριες μητέρες που δήλωσαν σχεδόν δυστυχισμένες (18%) περιέγραφαν την υγεία τους από μέτρια έως κακή (πίν. 3). Συγκρίνοντας τη μεταβλητή με τους διαφορετικούς παράγοντες ικανοποίησης των γυναικών, η ικανοποίηση από το σύζυγο (96%) σχετιζόταν θετικά με την ΥΑΥ και 64% ανέφεραν πολύ καλή έως καλή υγεία (Ρ<0,05). Η μη ικανοποίηση από το εισόδημα δεν βρέθηκε να διαφοροποιεί την ΥΑΥ. Τέλος, όπως φαίνεται στον πίνακα 4, ικανοποίηση από την προσωπική υγεία δήλωσε το 72% των μεταναστριών, από τις οποίες 64% περιέγραφαν την υγεία τους από πολύ καλή έως καλή (Ρ<0,05). Σημαντική ήταν και η επίδραση της ικανοποίησης από τον εαυτό τους, καθώς από το 64% των γυναικών που ήταν απόλυτα ικανοποιημένες από τον εαυτό τους το 49% περιέγραφε την υγεία τους από πολύ καλή έως καλή, ενώ από τις 12 γυναίκες που δήλωσαν μη ικανοποίηση, οι 8 περιέγραφαν την υγεία τους από κακή έως μέτρια (Ρ<0,05). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Περιορισμοί της έρευνας Πίνακας 4. Ικανοποίηση από προσωπική υγεία και υποκειμενική αντίληψη υγείας. Περιγράψτε την υγεία σας τον τελευταίο χρόνο Ικανοποίηση από προσωπική υγεία Όχι Ναι Σύνολο Πολύ καλή 1 (2,1%) 14 (29,8%) 15 (31,9%) Καλή 1 (2,1%) 14 (29,8%) 15 (31,9%) Μέτρια 9 (19,1%) 6 (12,8%) 15 (31,9%) Κακή 2 (4,3%) 0 (0,0%) 2 (4,3%) Σύνολο 13 (27,7%) 34 (72,3%) 47 (100%) Τιμή p: 0,000 Η παρούσα έρευνα παρέχει δεδομένα για την κατάσταση διαβίωσης και υγείας των μεταναστριών μητέρων που αποτέλεσαν το δείγμα. Διερευνήθηκε μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψη της υγείας τους. Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού. Η μη ύπαρξη λίστας (line listing) που να αποτυπώνει το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των μεταναστριών δημιουργεί μεθοδολογικά προβλήματα και καθιστά αδύνατη τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Το συγκεκριμένο πρόβλημα ξεπεράστηκε από τις ερευνήτριες, αφού και εκείνες δημιούργησαν τον κατάλογο από ένα μεγάλο αριθμό φακέλων που υπήρχε από τις διοικητικές διεκπεραιώσεις των μεταναστριών. Το αρχείο είχε λάθη, ακόμη και στην καταγραφή των ονομάτων, με αποτέλεσμα το ίδιο άτομο να είναι εγγεγραμμένο τόσο με το δικό του όνομα όσο και με το όνομα του συζύγου του. Τα τηλέφωνα που ήταν δηλωμένα στο αρχείο δεν αντιστοιχούσαν σχεδόν ποτέ στα πραγματικά. Η αλλαγή κατοικίας απέκλειε άτομα από τη μελέτη, αφού ήταν εγγεγραμμένα στο Δήμο Γαζίου και διέμεναν εκτός αυτού. Κάποια νοικοκυριά, γεωγραφικά απομονωμένα, ήταν δύσκολο να λάβουν την πληροφορία, είτε από την αφίσα είτε από τα άτυπα δίκτυα. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι η μελέτη άρχισε τη θερινή περίοδο, οι εργασίες όπου απασχολούνταν οι γυναίκες δεν είχαν ολοκληρωθεί. Το Πίνακας 3. Περιγραφή εαυτού και υποκειμενική αντίληψη υγείας. Περιγράψτε την υγεία σας τον τελευταίο χρόνο Τόσο δυστυχισμένη που η ζωή δεν αξίζει Περιγράφοντας τον εαυτό σου θα έλεγες ότι είσαι Σχεδόν δυστυχισμένη Σχεδόν ευτυχισμένη Ευτυχισμένη και με ενδιαφέρον για τη ζωή Σύνολο Πολύ καλή 0 (0%) 0 (0%) 5 (10,6%) 10 (21,3%) 15 (31,9%) Καλή 0 (0%) 1 (2,1%) 4 (8,5%) 10 (21,3%) 15 (31,9%) Μέτρια 1 (2,1%) 5 (10,6%) 7 (14,9%) 2 (4,3%) 15 (31,9%) Κακή 0 (0%) 1 (2,1%) 0 (0%) 1 (2,1%) 2 (4,3%) Σύνολο 1 (2,1%) 7 (14,9%) 16 (34,0%) 23 (48,9%) 47 (100%) Τιμή p: 0,041

6 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ 83 ημερήσιο πρόγραμμά τους ήταν τόσο επιβαρυμένο που είχαν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Μειονέκτημα της μελέτης αποτέλεσε το γεγονός ότι το σύνολο του ερωτηματολογίου δεν είχε εφαρμοστεί σε αλλοδαπό πληθυσμό. Έτσι, λόγω και της δυσκολίας του συγκεκριμένου πληθυσμού στην ανάγνωση, το αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο αποκλείστηκε. Η μόνη λύση ήταν η δομημένη συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο. Βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου ήταν η προσπάθεια των ατόμων να δώσουν μια καλή εικόνα, που συχνά διαστρεβλώνει τα γεγονότα, ενώ επίσης λειτουργούσαν μηχανισμοί άμυνας, με αποτέλεσμα σε μη συνειδητό επίπεδο την απόκρυψη, την απώθηση ή την εκλογίκευση καταστάσεων. Τα προβλήματα επικοινωνίας/συνεννόησης εντάθηκαν με τα άτομα που δεν μιλούσαν καλά την ελληνική γλώσσα. Με την παρουσία ατόμου που γνώριζε και μιλούσε τη μητρική γλώσσα των συνεντευξιαζομένων, ξεπεράστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους. Από την άλλη πλευρά, το άτομο το οποίο αναλάμβανε χρέη διερμηνέα ενδεχομένως επηρέαζε την ερωτώμενη, άλλοτε θετικά κι άλλοτε αρνητικά. Ένα τμήμα του πληθυσμού (15%) αρνήθηκε να συμμετέχει στη μελέτη. Περιορισμοί τέθηκαν από τη γεωγραφική κατανομή του χώρου, όπου δύο άτομα όφειλαν να προσεγγίσουν έναν πληθυσμό με ιδιαιτερότητες, που ήταν διασκορπισμένος σε ένα δήμο με ορεινό όγκο, με τις οικείες των μεταναστών να μην είναι πάντα και στα πλέον προσβάσιμα σημεία, ενώ κάποιες δεν είχαν οδούς. Παρόλα τα μεθοδολογικά προβλήματα, τα μειονεκτήματα και τις δυσκολίες στην προσέγγιση του δείγματος, αρκετά από τα ευρήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και παρατίθενται. Συζήτηση αποτελεσμάτων Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος κατάγεται από την Αλβανία (80,9%) και ακολουθούν άλλες βαλκανικές χώρες, όπως η Βουλγαρία (10,6%) και η Ρουμανία (4,31%). Αν και τα ποσοστά εμφανίζονται αρκετά πιο αυξημένα στην παρούσα μελέτη, εντούτοις οι εθνικότητες των μεταναστριών που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στον πίνακα ακολουθούν την ίδια τάση με αυτήν της ΕΣΥΕ. 28 Αυξημένο ποσοστό των μεταναστριών δηλώνουν Χριστιανές Ορθόδοξες (34,8%), γεγονός που πιθανόν οφείλεται στο ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό γυναικών αλλάζουν θρήσκευμα και όνομα προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα υποδοχής. Το 82,9% έχουν από 1 2 παιδιά, γεγονός που καταδεικνύει την προσαρμογή του πληθυσμού στο ρυθμό γεννήσεων της χώρας υποδοχής. 29 Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα ποσοστά γεννήσεων της Αλβανίας, η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο δείκτη γεννήσεων στην Ευρώπη. 30 Η ύπαρξη συγγενικών δικτύων στα 100 m διαμονής από τις μετανάστριες του δείγματος συμφωνεί με άλλες μελέτες, οι οποίες έχουν τεκμηριώσει ότι οι μετανάστες συχνά επιλέγουν τον τόπο μελλοντικής κατοικίας τους με βάση το σημείο εγκατάστασης των συγγενών τους. 31 Τέσσερις στις 5 γυναίκες αποφάσισαν να μεταναστεύσουν για οικονομικούς λόγους, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του οικονομικού μετανάστη και αντικρούοντας τα στοιχεία της εφημερίδας «Μεσόγειος» ( ), η οποία αναφέρει ότι οι γυναίκες αποφασίζουν να μεταναστεύσουν κυρίως λόγω οικογενειακής συνένωσης. Στο Δήμο Γαζίου, το 38% των γυναικών διαμένει >6 έτη. Στην περιφέρεια Κρήτης, >5 έτη διαμένει το 32,6% του εν λόγω πληθυσμού. 28 Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος δήμος αποτελεί μια αρκετά σταθερή βάση, επειδή οι μετανάστες από τη φύση τους μετακινούνται συχνά, καθώς και ότι ο πληθυσμός έχει τη δυνατότητα να βρει εργασία χειμώνακαλοκαίρι. Αποτέλεσμα της μακρόχρονης παραμονής στην Ελλάδα είναι ότι ποσοστό 79% του δείγματος γνωρίζει την ελληνική γλώσσα από καλά έως πολύ καλά. Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί τόσο με τα χρόνια παραμονής των μεταναστριών στην Ελλάδα, όσο και με το γεγονός ότι 68% των παιδιών τους φοιτούν στο ελληνικό σχολείο. Αξιοσημείωτη ήταν η αντίδραση των γυναικών όταν συμπλήρωναν τη δήλωση συμμετοχής και διάβαζαν το ενημερωτικό έντυπο μεταφρασμένο στη μητρική τους γλώσσα. Αν και οι περισσότερες έδειχναν ευχαριστημένες από την προσπάθεια των ερευνητών να τις προσεγγίσουν, εντούτοις συχνά ανέφεραν ότι είχαν ξεχάσει να διαβάζουν τη μητρική τους γλώσσα, ενώ, παράλληλα, εξέφραζαν ανησυχία για το ότι τα παιδιά τους δεν ήθελαν να μάθουν να μιλούν και να γράφουν στη μητρική τους γλώσσα. Η υποκειμενική αντίληψη της υγείας των μεταναστριών δεν διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη του ελληνικού πληθυσμού. Σε σχετική μελέτη, οι Έλληνες αξιολόγησαν σε ποσοστό 70,2% από πολύ καλή έως καλή 18 την υγεία τους. Οι μετανάστριες της μελέτης ανέφεραν επίσης υψηλά επίπεδα καλής υγείας (63,8%), χωρίς αυτό να είναι προτυποποιημένο προς άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία. Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. Είτε ισχύει το «φαινόμενο του υγιούς μετανάστη» (healthy immigrant), σύμφωνα με το οποίο εκείνοι που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν αποτελούν το πλέον υγιές τμήμα του πληθυσμού από τον οποίο προέρχονται, 28,31 είτε γιατί με την πάροδο του χρόνου η υγεία των μεταναστών συγκλίνει όλο και περισσότερο με αυτή της φιλοξενούσας χώρας. 29 Ένα ακόμη στοιχείο που έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα υγιές δείγμα του πληθυσμού είναι η απουσία

7 84 Κ. Κούτρα και συν μόνιμων ασθενειών ή αναπηριών (80%). Επιπρόσθετα, από μια σειρά συνηθισμένων συμπτωμάτων, η πλειοψηφία των απαντήσεων συγκεντρώθηκε στο ότι οι ερωτώμενες, τον τελευταίο χρόνο, «ποτέ» δεν είχαν ενόχληση από αυτά. Παρά τις παραπάνω υποθέσεις, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί εδώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι μετανάστριες να αντιλαμβάνονται και να αυτοαξιολογούν την υγεία με διαφορετικά κριτήρια από εκείνα του γενικού πληθυσμού της χώρας υποδοχής. Δυστυχώς, ελάχιστες είναι οι μελέτες που συσχετίζουν την ΥΑΥ με άλλους παράγοντες υγείας σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς και ειδικά σε γυναίκες. 32 Σε σχέση με τη γυναικολογική υγεία των γυναικών, ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 72% του δείγματος δεν είχε υποβληθεί σε εξέταση κατά Παπανικολάου τα 3 τελευταία χρόνια, ενώ οι περισσότερες από αυτές δεν γνώριζαν ή δεν είχαν ακούσει ποτέ για τη συγκεκριμένη εξέταση. Αυτό θεωρείται αναμενόμενο, αφού οι μετανάστριες προέρχονται από συστήματα υγείας που δεν αποδίδουν την πρέπουσα σημασία στον προληπτικό έλεγχο και τον οικογενειακό προγραμματισμό. 33 Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει ότι το ποσοστό των γεννήσεων/εκτρώσεων ήταν 3:1 για τις μετανάστριες του δείγματος, ποσοστό μάλιστα αυξημένο σε σχέση με μελέτη της UNICEF (2000) και του INTSAT (2000), όπου το αντίστοιχο ποσοστό στην Αλβανία υπολογίστηκε σε 2,2:1, ενώ είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι σε αυτές τις χώρες των Βαλκανίων η έκτρωση αποτελεί μέτρο αντισύλληψης. 34,35 Επιβαρυντικό παράγοντα για τις εκτρώσεις αποτελεί το γεγονός ότι οι ερωτώμενες αφ ενός δεν γνωρίζουν τα μέτρα αντισύλληψης και αφ ετέρου δεν τα χρησιμοποιούν (52%). Εντούτοις, τα διαθέσιμα στοιχεία από κοινωνιολογικές μελέτες για τις γυναίκες που προχωρούν στην άμβλωση έχουν καταδείξει ότι οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, η γλώσσα, η απασχόληση, η οικογενειακή κατάσταση, το πολιτιστικό υπόβαθρο, η σεξουαλική εκπαίδευση και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τον οικογενειακό προγραμματισμό, επηρεάζουν τον αριθμό των ανεπιθύμητων κυήσεων και αμβλώσεων σε μια κοινωνία. 36 Επιπλέον, οι γυναίκες μετανάστριες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, όπως το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η ανεργία, οι οποίοι είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τον αριθμό ανεπιθύμητων κυήσεων και αμβλώσεων σε οποιαδήποτε κοινωνία. 37 Στη συγκεκριμένη μελέτη, η εκπαιδευτική βαθμίδα και η απασχόληση των μεταναστριών δεν διαφοροποίησε την υποκειμενική αντίληψη της υγείας τους, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα άλλων μελετών, στις οποίες η εκπαίδευση και η εργασία σχετίζονταν θετικά με αυτή. 18,23 Επίσης, στη μελέτη των Angel et al η μεγάλη ηλικία, το φύλο, η χαμηλή εκπαιδευτική βαθμίδα και το χαμηλό εισόδημα συσχετίζονταν αρνητικά με την κακή ΥΑΥ των μεταναστριών. 38 Η θετική συσχέτιση απουσίας ασθένειας ή αναπηρίας με την καλή υγεία έχει αναφερθεί σε σειρά μελετών. 15,18,23 Επιπρόσθετα, ο Shadbolt παρατήρησε ότι οι γυναίκες με χρόνιες ασθένειες είναι πιο πιθανό να αποτιμούν την υγεία τους από κακή έως μέτρια. 39 Αν και στην παρούσα μελέτη δεν αποδεικνύεται η σχέση της απουσίας ασθένειας με την ΥΑΥ, εντούτοις μέσα από την ικανοποίηση που δηλώνουν οι μετανάστριες για την προσωπική τους υγεία και τον εαυτό τους φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση με το γεγονός ότι αποτιμούν την υγεία τους από πολύ καλή έως καλή. Ο αριθμός των παιδιών σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την ΥΑΥ. Περίπου μία στις δύο μητέρες με δύο παιδιά δήλωσαν από πολύ καλή έως καλή υγεία. Αντίθετα, σε μια μελέτη σε μετανάστριες στον Καναδά, οι γυναίκες που δεν είχαν παιδιά ήταν λιγότερο πιθανό να αναφέρουν κακή υγεία και χρόνια νοσήματα. 40 Επίσης, γυναίκες με ή χωρίς σύζυγο αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα άγχους, κακή υγεία και ευημερία αναλογικά με τον αριθμό των παιδιών τους. 41 Παρόλα αυτά, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της ανωτέρω συσχέτισης, επειδή ενδεχομένως το εύρημα αυτό οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων όπως η ηλικία των παιδιών, η οικογενειακή κατάσταση, η φοίτηση των παιδιών σε σχολείο, η απασχόληση της μητέρας, το υποστηρικτικό δίκτυο και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας. 17 Από μια σειρά παραγόντων ικανοποίησης που μετρήθηκαν σε σχέση με την ΥΑΥ, αν και αναμενόταν από τη βιβλιογραφία ότι το εισόδημα θα σχετιζόταν θετικά με την ΥΑΥ, η συσχέτιση αυτή δεν τεκμηριώθηκε. 3 Αντίθετα, στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε για μια σειρά παραγόντων, όπως η ικανοποίηση από τη ζωή, το σύζυγο, τον εαυτό τους και την προσωπική υγεία των μεταναστριών. Η ικανοποίηση από τη ζωή ορίζεται ως η σφαιρική αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ενός προσώπου βασισμένη σε συγκεκριμένα ατομικά κριτήρια. 42 Ο ανωτέρω ορισμός προτείνει ότι η ικανοποίηση της ζωής κάποιου δεν είναι ένα καθολικά αποδεκτό κριτήριο, ιδιαίτερα όταν επικεντρώνεται σε ομάδες διαφορετικής εθνικής προέλευσης, που μπορεί να έχουν διαφορετικές αξίες και αντιλήψεις γι αυτό που χαρακτηρίζει κάποιος «καλή ζωή». 42 Μελέτη στην Αυστραλία αναφέρει ότι οι γυναίκες που ήταν ικανοποιημένες από τη ζωή τους και γνώριζαν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν πολύ καλή υγεία. 42 Επίσης, στην ίδια μελέτη τεκμηριώνεται ότι οι γυναίκες που ήταν ευχαριστημένες με το σύζυγο και τη συζυγική τους ζωή δήλωναν περισσότερο ικανοποιημένες με τη ζωή και την υγεία τους. 43 Η ικανοποίηση από το σύζυγο επίσης

8 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ 85 αναφέρεται ως προστατευτικός παράγοντας για την καλή υγεία των γυναικών, επειδή παρέχει κοινωνική υποστήριξη και οικονομική ασφάλεια. 41 Για τα συμπτώματα υγείας του τελευταίου έτους, όπως η κόπωση, η ζάλη, ο πυρετός, οι αϋπνίες, βρέθηκε ότι έχουν στατιστικά σημαντική σχέση και μάλιστα αρνητική με την ΥΑΥ. 23 Αντίθετα, για συμπτώματα όπως οι έμετοι, οι κεφαλαλγίες, η νευρικότητα, το άγχος και η κατάθλιψη δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση. Για τα τελευταία συμπτώματα και κυρίως για το άγχος, τη νευρικότητα και την κατάθλιψη, υπήρξε αμφιβολία σχετικά με το αν οι ερωτώμενες αντιλαμβάνονταν το νόημα των συμπτωμάτων και τους έδιναν το ίδιο περιεχόμενο με αυτό που αντιλαμβάνεται ο πληθυσμός της χώρας υποδοχής. Γενικά, θεωρούνται δύσκολες έννοιες και εύκολα μπορούν να λάβουν διαφορετική σημασία ή βαρύτητα. 3 Ιδιαίτερα για το άγχος, μελέτες σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς έδειξαν διάφορους τύπους stress που επηρεάζουν την υγεία, όπως ο τύπος ή η τοποθεσία της εργασίας, οι αυξημένες υποχρεώσεις λόγω εκτεταμένου κοινωνικού δικτύου, η έκθεση στο οινόπνευμα και οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. 8 Συνοψίζοντας, παρά τα αναφερόμενα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών, οι οποιεσδήποτε συσχετίσεις δεν θα πρέπει να γίνονται αβασάνιστα αποδεκτές για την ερμηνεία της ΥΑΥ των μεταναστριών ούτε και να γενικεύονται, αλλά οφείλουν να διερευνώνται σε σχέση με μια σειρά παραμέτρων, όπως η εθνικότητα, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι συνθήκες μετανάστευσης, η χώρα υποδοχής κ.λπ., προκειμένου να χαρακτηριστούν ως αντικειμενικές. Οι μετανάστριες μητέρες της παρούσας μελέτης αναφέρουν υψηλή υποκειμενική αντίληψη της υγείας τους, χωρίς συμπτώματα τον τελευταίο χρόνο και με ικανοποίηση από μια σειρά παραγόντων που μετρήθηκαν. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι αν όλα αυτά θα εξακολουθούν να υφίστανται με την πάροδο του χρόνου και την παραμονή τους στη χώρα υποδοχής, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι η υγεία τους πλήττεται από παράγοντες όπως το άγχος, η φτώχεια, η ανεργία, η «μαύρη» εργασία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Σημαντική παράμετρο των όποιων παρεμβάσεων, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν, αποτελεί το γεγονός ότι οι μετανάστριες μητέρες συνθέτουν μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, η οποία έχει ανάγκη από στοχευμένη υποστήριξη και παρεμβάσεις προκειμένου να βελτιωθούν σε συνδυασμό με όλα τα άλλα μέτρα η προσβασιμότητά τους σε μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού και οι επιλογές τους σε μεθόδους αντισύλληψης, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες κυήσεις και αμβλώσεις. ABSTRACT The subjective perceptions of health of immigrant mothers K. Koutra, 1,2 H. Eulampidou, 1 T. Roumeliotaki, 1 A. Koutis, 1 A. Filalithis 1 1 Faculty of Medicine, University of Crete, Postgraduate Programme of Public Health & Health Care Management, Herakleion, 2 Department of Social Work, Technological Educational Institute (TEI) of Crete, Herakleion, Greece Archives of Hellenic Medicine 2010, 27(1):78 87 OBJECTIVE To record the health conditions and investigate the factors that influence the subjective perceptions about health of immigrant mothers residing in the Municipality of Gazi in Crete. METHOD Immigrant women in the Municipality of Gazi were recruited via their informal networks and a poster campaign. Information on the subjective perceptions of health of the immigrant mothers was elicited using a face-to-face structured interview technique. RESULTS In the course of the research, home visits were made on 47 women who agreed to participate, at which time interviews were conducted. The percentage of the interviewees who reported a chronic illness (20%) was found to be lower than that in the general population. A small number of the sample (8%) had visited the doctor in the two weeks before the interview. Τhe majority of the women (72%) had not undergone a Pap test for at least three years. The abortion to birth ratio was 3:1 and use of birth control was reported by 48% of the women. The common symptoms that the interviewees reported during the course of the previous year were negatively correlated with their subjective perceptions of health. A positive correlation was observed between their degree of satisfaction with their lives and other factors which were investigated, such as satisfaction with their husbands, themselves and their health. CONCLUSIONS The findings of the study indicate the need for improved cooperation of the immigrant mothers with organizations and services of the municipalities and the strengthening of inter-social and inter-cultural communication. Key words: Health, Immigrant mothers, Subjective perception of health

9 86 Κ. Κούτρα και συν Βιβλιογραφία 1. REMENNICK L. Immigration, gender, and psychosocial adjustment: A study of 150 immigrant couples in Israel. Sex Roles 2005, 53: CUNNINGHAM SA, RUBEN JD, VENKAT NARAYAN KM. Health of foreign-born people in the United States: A review. Health Place 2008, 14: MEADOWS LM, TRUSTON WE, MELTON CH. Immigrant women s health. Soc Sci Med 2001, 52: HOLMES SM. An ethnographic study of the social context of migrant health in the United States. PLoS Med 2006, 3: DEY AN, LUCAS JW. Physical and mental health characteristics of US- and foreign-born adults: United States, Adv Data 2006, 369: MARSHALL KJ, URRUTIA-ROJAS X, MAS FS, COGGIN C. Health status and access to health care of documented and undocumented immigrant Latina women. Health Care Women Int 2005, 26: BROWN WM, CONSEDINE NS, MAGAI C. Time spent in the United States and breast cancer screening behaviours among ethnically diverse immigrant women: Evidence for acculturation? J Immigr Minor Health 2006, 8: WILSON D. Women s roles and women s health: The effect of immigration on Latina women. Womens Health Issues 1995, 5: ANDREWS T, YBARRA VD, MIRAMONTES T. Negotiating survival: Undocumented Mexican immigrant women in the Pacific Northwest. Soc Sci J 2002, 39: ANTONUCCI TC, FUHRER R, DARTIGUES JF. Social relations and depressive symptomatology in a sample of community-dwelling French older adults. Psychol Aging 1997, 12: LOPEZ-GONZALEZ L, ARAVENA VC, HUMMER RA. Immigrant acculturation, gender and health behaviour: A research note. Soc Forces 2005, 84: DOTEVALL A, ROSENGREN A, LAPPAS G, WILHELMSEN L. Does immigration contribute to decreasing CHD incidence? Coronary risk factors among immigrants in Goteborg, Sweden. J Intern Med 2000, 247: GROSS R, BRAMMLI-GREENBERG S, REMENNICK L. Self-rated health status and health care utilization among immigrant and nonimmigrant Israeli Jewish women. Women Health 2001, 34: FORNA F, JAMIESON DJ, SANDERS D, LINDSAY MK. Pregnancy outcomes in foreign-born and US-born women. Int J Gynaecol Obstet 2003, 83: REIJNEVELD SA. Reported health, lifestyles, and use of health care of first generation immigrants in the Netherlands: Do socioeconomic factors explain their adverse position? J Epidemiol Community Health 1998, 52: WALKER RL. Acculturation and acculturative stress as indicators for suicide risk among African Americans. Am J Orthopsychiatry 2007, 77: BENYAMINI Y, IDLER E, LEVENTHAL H, LEVENTHAL E. Positive affect and function as influences on self-assessments of health: Expanding our view beyond illness and disability. J Gerontol Series: Psychol Sci 2000, 55B: ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. Υγεία και υπηρεσίες υγείας στον ελληνικό πληθυσμό. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, KRAUSE NM, JAY GM. What do global self-rated health items measure? Med Care 1994, 32: BORG V, KRISTENSEN TS. Social class and self-rated health: Can the gradient be explained by differences in life style or work environment? Soc Sci Med 2000, 51: THOMAS FC, KENNEDY S. The reliability of self-assessed health status. J Health Econ 2002, 21: BENYAMINI Y, IDLER EL. Community studies reporting association between self-rated health and mortality. Res Aging 1999, 21: VEENSTRA G. Social capital, SES and health: An individual-level analysis. Soc Sci Med 2000, 50: ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΕ, ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΗΣ Ι, ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΓΡΑΒΑΝΗ Σ. Η έρευνα ερωτηματολογίου υγείας στις Αρχάνες. Α μέρος: Οι δείκτες υγείας. Mat Med Gr 1990, 18: ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΕ, ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΗΣ I, ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΓΡΑΒΑΝΗ Σ. Η έρευνα ερωτηματολογίου υγείας στις Αρχάνες. Β μέρος: Οι δείκτες χρήσης υπηρεσιών υγείας. Mat Med Gr 1990, 18: ANONYMOUS. Health status, health needs and utilization of health services in Report on the analysis for adult population in Serbia: Differences between domicile population, refugees and internally displayed persons. Institute of Public Health of Serbia, WHO. Emergency and Humanitarian Assistance Office Belgrade, ECHO; Humanitarian Office of the European Union, BOWLING A. Research methods in health. Investigating health and health services. Open University Press, Buckingham, ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Απογραφή DUNN JR, DYCK I. Social determinants of health in Canada s immigrant population: Results from the National Population Health Survey. Soc Sci Med 2000, 51: ΔΟΓΛΕΡΑΣ ΑΠ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. Η υγεία στα Βαλκάνια. Στο: Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG Π, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Η υγεία του πληθυσμού. Εκδόσεις Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα, Ελλάδα, 2002:3 31. ΒΟΝΚΑ SB, FRIEZE IΗ. Toward a concept of a migrant personality. J Soc Issues 2001, 57: CUNNINGHAM SA, RUBEN JD, NARAYAN VKM. Health of foreignborn people in the United States: A review. Health Place 2008, 14: REGIONAL OFFICE FOR HEALTH FOR ALL DATABASES, EUROPEAN OBSERVATORY IN HEALTH CARE SYSTEMS. Health Care Systems in Transition, Albania, WHO, Copenhagen, ANONYMOUS. Assessment of social and economic conditions of districts in Albania. Ministry of Health of Albania, UNISEF, MESTHENEOS E, SEXTANT CO. Migrants in the Balkans. Some health related aspects from a Greek perspective. In: Ritsatakis A, Levett J, Kyriopoulos J (eds) Neighbours in the Balkans. Initiating a dialogue for health. WHO/EURO, National School of Public Health, Athens, 1999:61

10 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ BANKOLE A, SINGH S, HAAS T. Characteristics of women who obtain induced abortion: A worldwide review. Int Fam Plan Perspect 1999, 25: HENSHAW S, KOST K. Abortion patients in : Characteristics and contraceptive use. Fam Plann Perspect 1996, 28: ANGEL JL, BUCKLEY CJ, FINCH BK. Nativity and self-assessed health among pre-retirement age Hispanics and non-hispanic Whites. IMR 2001, 35: YANG K. Self-assessments of health by Korean immigrant women. Health Care Women Int 2007, 28: VISSANDJEE B, DESMEULES M, CAO Z, ABDOOL S. Integrating socio-economic determinants of Canadian women s health. BMC Women s Health 2004, 4(Suppl 1):S McLEAN H, GLYNN K, ANSARA D. Multiple roles and women s mental health in Canada. BMC Women s Health 2004, 4(Suppl 1):S3 42. VIRTA E, SAM DL, WESTIN C. Adolescents with Turkish background in Norway and Sweden: A comparative study of their psychological adaptation. Scand J Psychol 2004, 45: KELAHER M, WILLIAMS G, MANDERSON L. Population characteristics, health and social issues among Filipinas in Queensland, Australia. JEMS 2001, 27: Corresponding author: K. Koutra, Department of Social Work, TEI of Crete, Petrokefalo, Gorgolaini Municipality, Heraklion, Crete, Greece xxxxxxxxxxxxx

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Ιουλίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ: Έτος 2009 Η Εθνική Έρευνα Υγείας πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2009 σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01).

μαθητών, ανά φύλο, ηλικία και, όπου είναι δυνατόν, διαχρονικά. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). Εισαγωγή Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί το πρωταρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του εφήβου και η οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται, όλο και περισσότερο, ως ο σημαντικότερος μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Αποτελεσμάτων Πανελλή Πανελλ νια ς Έρ Έ ευνα ς για γ τ η τ ν η ν Ψωρ Ψω ίασ ίασ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλήνιας Έρευνας ςγ για την Ψωρίαση Ετοιμάστηκε για τις: Ταυτότητα Έρευνας Μθδλ Μεθοδολογία: Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο internet και αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα μελέτη αποτελεί συνέχεια της αρχικής φάσης της μελέτης νοσηρότητας και θνησιμότητας στη νήσο Μήλο που πραγματοποιήθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Το γενεόγραμμα MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Γενεόγραμμα είναι ένα γενεαλογικό δένδρο τουλάχιστον 3 γενεών που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τι είναι υγεία; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα και ιδιαίτερα με χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΙΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: ΕLΜΙΝ Hellenic Mining Enterprises S.A. Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με Computer Assisted τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

psi Τα Οικονομικά της Troika στην Υγεία Γιάννης Κυριόπουλος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Κοσμήτωρ Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

psi Τα Οικονομικά της Troika στην Υγεία Γιάννης Κυριόπουλος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Κοσμήτωρ Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας psi Τα Οικονομικά της Troika στην Υγεία Γιάννης Κυριόπουλος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Κοσμήτωρ Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Από την χρηματοπιστωτική κρίση στην οικονομική ύφεση Η χρηματοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Εκδήλωση «Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή:

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Μελέτη περίπτωσης οικισμού Δροσερού Ξάνθης Διδώ Παπαθεοδώρου, Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας του βόρειου Αιγαίου

Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας του βόρειου Αιγαίου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):30-36 Επιπολασμός και κοινωνικοδημογραφικές συσχετίσεις της ψυχιατρικής νοσηρότητας σε αγροτικές κοινότητες της περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου

Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα/ Συµπεράσµατα συνεδρίου Χριστιάνα Γ. Παυλίδου D.U., MSc Κλινικός ιατροφολόγος ιαιτολόγος Επιστηµονικός σύµβουλος ΠΑΙ ΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode Παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα Το

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) ΕΡΕΥΝΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αυτό το άρθρο σκοπό έχει, να προβάλει τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Περιεχόμενα Tηλε-ψυχιατρική Τηλε-ψυχογηριατρική Πρόγραμμα Τηλε-ψυχογηριατρικής Σκοπός, περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ.

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ. Τίτλος έρευνας: «Δουλεύοντας με αλλοδαπές γυναίκες θύματα βίας και σωματεμπορίας: πιλοτική έρευνα για την εφαρμογή της φόρμας καταγραφής κλινικών και πολιτισμικών στοιχείων». Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER. ... Γ. Αλεξιάς, 1 Α. Φλάμου ...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER. ... Γ. Αλεξιάς, 1 Α. Φλάμου ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Suppl 1):37-42 Αξιολόγηση της κοινωνικής και ψυχο-συναισθηματικής υποστήριξης των ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας, κοινωνικής απομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα