Μετανάστριες μητέρες και υποκειμενική αντίληψη της υγείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετανάστριες μητέρες και υποκειμενική αντίληψη της υγείας"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(1):78-87 Μετανάστριες μητέρες και υποκειμενική αντίληψη της υγείας ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της κατάστασης υγείας και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψη της υγείας των μεταναστριών μητέρων που διαμένουν στο Δήμο Γαζίου, Κρήτης. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Γαζίου του Ηρακλείου Κρήτης. Η μεθοδολογική προσέγγιση ήταν συγχρονική (cross-sectional). Για την ανεύρεση όλων των δειγματοληπτικών μονάδων κατά βάση χρησιμοποιήθηκαν τα άτυπα δίκτυα της περιοχής με τη διάδοση της πληροφορίας στόμα με στόμα, αφίσα σε σημεία-κλειδιά και επιτόπια κατ οίκον επίσκεψη. Η υποκειμενική αντίληψη της υγείας των μεταναστριών μητέρων διερευνήθηκε με δομημένη συνέντευξη, πρόσωπο με πρόσωπο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη μελέτη πεδίου, 47 από τις 104 μετανάστριες (45% των μεταναστριών) απάντησαν στη συνέντευξη μετά από προγραμματισμένες επισκέψεις στο σπίτι. Το ποσοστό των ερωτηθεισών που ανέφερε χρόνια νόσο (20%) διαπιστώνεται ότι είναι χαμηλό σε σύγκριση με το αντίστοιχο του γενικού πληθυσμού. Από το σύνολο του δείγματος, μικρό μέρος (8%) επισκέφθηκε το γιατρό τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Η πλειοψηφία των γυναικών (72%) δεν έχει υποβληθεί σε εξέταση κολποτραχηλικού εκκρίματος κατά Παπανικολάου τα 3 τελευταία χρόνια. Η αναλογία των εκτρώσεων προς τις γεννήσεις ήταν 3:1. Η χρήση μέτρων αντισύλληψης έφθανε το 48%. Τα συνηθισμένα συμπτώματα που ανέφεραν οι ερωτώμενες τον τελευταίο χρόνο σχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με την υποκειμενική αντίληψη της υγείας και μάλιστα αρνητικά. Υπήρχε θετική συσχέτιση με την ικανοποίηση από τη ζωή και άλλους παράγοντες ικανοποίησης που μετρήθηκαν, όπως η ικανοποίηση από το σύζυγο, τον εαυτό και την υγεία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν την ανάγκη ενημέρωσης και συνεργασίας των μεταναστριών με ομάδες και οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας. Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2010, 27(1): Κ. Κούτρα, 1,2 Η. Ευλαμπίδου, 1 Θ. Ρουμελιωτάκη, 1 Α. Κούτης, 1 A. Φιλαλήθης Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας», Ηράκλειο 2 ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Ηράκλειο The subjective perceptions of health of immigrant mothers Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Μετανάστριες μητέρες Υγεία Υποκειμενική αντίληψη της υγείας Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Οι λόγοι που αποφασίζει κάποιος να μελετήσει την υγεία των μεταναστών και να εντοπίσει τις όποιες συσχετίσεις είναι πάρα πολλοί. Η μεταναστευτική διαδικασία περικλείει πολλές αλλαγές στη ζωή των ατόμων που μεταναστεύουν, με πολλαπλές επιδράσεις στην υγεία και την ευημερία τους. 1 Από την ανασκόπηση μιας σειράς μελετών τεκμηριώθηκε ότι η υγεία των μεταναστών συνδέεται αρνητικά με το stress της μεταναστευτικής διαδικασίας. 2 Το νέο ξεκίνημα περιλαμβάνει την προσαρμογή σε μια νέα γλώσσα και κουλτούρα, που συνοδεύεται από αλλαγές σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. 3 Οι παράγοντες που έχουν συσχετιστεί κυρίως με την κακή υγεία των μεταναστών είναι η επιβλαβής εργασία και οι συνθήκες διαβίωσης ως αποτέλεσμα της χαμηλής επαγγελματικής τους θέσης, 4 η μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας, 5 η έλλειψη ασφάλισης υγείας 6 και η χαμηλή πιθανότητα αναζήτησης ιατρικής και προληπτικής φροντίδας. 7 Τα δεδομένα είναι ακόμη πιο περίπλοκα για τη μετανάστρια γυναίκα, μια οντότητα που δεν αναφέρεται απλά σε μια νόμιμη ή όχι κατάσταση αλλά περικλείει μια περίπλοκη πραγματικότητα και εμπειρία, με την κατηγορία «φύλο» να παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάποιος εξετάζεται και μέσα από το οποίο βλέπει τον εαυτό του και το ρόλο του. 8,9 Μέσα στην κοινωνική δομή, η μετανάστρια είναι εκείνη με το διαφορετικό χρώμα, που δεν γνωρίζει καλά την ντόπια διάλεκτο και που κατέχει χαμηλή θέση εργασίας. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες περιθωριοποίησης και αποξένωσης, προκαλώντας επιπολιτιστικό άγχος. Το επιπολιτιστικό άγχος αφορά στην ψυχολογική πίεση που ασκεί το περιβάλλον προκειμένου οι μετανάστες που εισέρχονται να αφομοιώσουν την κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Έντονο stress προκαλείται όταν υπάρχουν

2 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ 79 σημαντικές διαφορές στην αντίληψη του κόσμου ανάμεσα στη χώρα προέλευσης και τη χώρα υποδοχής. Εδώ σημειώνεται ότι τα συμπτώματα άγχους, ανεξάρτητα από τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστών, μειώνονται από την ύπαρξη των κοινωνικών δικτύων. 10 Οι μετανάστριες, με την πάροδο των ετών στη χώρα υποδοχής, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο για κακή υγεία, 11,12 χρόνιες παθήσεις και αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας. 13 Σε μελέτη στις ΗΠΑ, μετανάστριες έγκυες γυναίκες παρουσίαζαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη από εκείνες που γεννήθηκαν στη χώρα υποδοχής. 14 Η εκπαιδευτική βαθμίδα των μεταναστριών αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο οποίος έχει συσχετιστεί με τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, την καλύτερη υγεία, την ικανότητα των γυναικών για αποφάσεις αναπαραγωγής και φροντίδας των παιδιών τους, ακόμη και όταν η κοινωνικοοικονομική τους θέση είναι χαμηλή. 15 Επιπρόσθετα, περισσότερα συμπτώματα stress 16 εμφανίζουν εκείνες που στερούνται ισχυρού υποστηρικτικού δικτύου. Υποκειμενική αντίληψη της υγείας Η υποκειμενική αντίληψη της υγείας (ΥΑΥ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση, σε γενικές γραμμές, του επιπέδου υγείας του πληθυσμού. Η αντίληψη του ατόμου για την υγεία, αν και διαφέρει από την πραγματική κατάσταση υγείας, μπορεί να λειτουργήσει ως προγνωστικός δείκτης της θνησιμότητας, της νοσηρότητας, της λειτουργικής ικανότητας και της χρήσης υπηρεσιών υγείας. 17,18 Σύμφωνα με τους Krause και Jay, τα άτομα όταν αυτοαξιολογούν την υγεία τους αποτιμούν τα προβλήματα υγείας, τη φυσική δραστηριότητα, τη γενική λειτουργικότητα και τις συμπεριφορές υγείας. 19 Η διαδικασία με την οποία οι ερωτώμενοι δομούν την κρίση τους επηρεάζεται από διάφορες διαστάσεις υγείας και εξαρτάται από διάφορα ατομικά χαρακτηριστικά. 17,19 Τα ατομικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι η ηλικία (η ΥΑΥ μειώνεται με την ηλικία) και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες όπως το εισόδημα, το επάγγελμα και η εκπαίδευση, όπου χαμηλό status οδηγεί σε χαμηλή ΥΑΥ. 20 Παρόλα αυτά, η μελέτη της ΥΑΥ είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, επειδή αντανακλά όχι μόνο την υγεία αλλά και τις προσδοκίες κάποιου γι αυτήν. Παρά το γεγονός της αναγνώρισης της ΥΑΥ της υγείας ως χρήσιμης μεθόδου, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες αναφορικά με την αξιοπιστία και την πραγματική σημασία της. Η ΥΑΥ επηρεάζεται αρκετά από την κουλτούρα του κάθε ατόμου, ώστε το νόημα που δίνει ο καθένας στην «υγεία» είναι πιθανόν να αντιπροσωπεύει ένα αρκετά διαφορετικό περιεχόμενο. 21 Οι Krause και Jay, έπειτα από σε βάθος συνεντεύξεις σε τρεις εθνικές ομάδες (ηλικίας 38,3±21,6 ετών), συμπέραναν ότι η παρουσία ή η απουσία νόσου ήταν ο συχνότερος παράγοντας με τον οποίο τα άτομα αυτοαξιολογούσαν την υγεία τους. 19 H ΥΑΥ τεκμηριώθηκε από μια πληθώρα μελετών ότι μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης πρόγνωσης για τη μακροχρόνια χρήση υπηρεσιών υγείας, όπως οι επισκέψεις στο γενικό γιατρό, η βοήθεια στο σπίτι, η εισαγωγή στο νοσοκομείο και η αυξημένη χρήση φαρμάκων. 22 Σε προοπτική μελέτη, επιβεβαιώθηκε ότι τα χαμηλά επίπεδα ΥΑΥ προγιγνώσκουν υψηλά επίπεδα stress και χαμηλά επίπεδα ψυχικής υγείας. 22 Η εκπαίδευση και το εισόδημα επηρεάζουν τα κοινωνικά δίκτυα και την υποκειμενική αντίληψη της υγείας με παρόμοιο τρόπο. Άτομα με υψηλή εκπαίδευση και εισόδημα τείνουν να έχουν μεγαλύτερα και περισσότερο ποικιλόμορφα κοινωνικά δίκτυα και καλύτερη υποκειμενική αντίληψη της υγείας. 23 Αντίστροφα, εκείνοι με χαμηλό εισόδημα και εκπαίδευση αναφέρουν κακή υποκειμενική αντίληψη της υγείας. 23 Με βάση τα παραπάνω εμπειρικά δεδομένα διαμορφώθηκε ο σκοπός της παρούσας μελέτης, που είναι η περιγραφή της κατάστασης υγείας και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψη της υγείας των μεταναστριών μητέρων που διαμένουν στο Δήμο Γαζίου. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Η μεθοδολογική προσέγγιση είναι συγχρονική (cross-sectional). Είναι μια μελέτη πεδίου (field survey). Το μέσο έρευνας που επιλέχθηκε ήταν η δομημένη συνέντευξη, πρόσωπο με πρόσωπο. Η δομημένη συνέντευξη της παρούσας μελέτης αποτελεί σύνθεση προϋπαρχόντων εργαλείων Οι θεματικές ενότητες της δομημένης συνέντευξης περιελάμβαναν (α) ατομικές πληροφορίες, (β) γενικές ερωτήσεις για κατοικία, (γ) υποκειμενική αντίληψη για την υγεία, (ε) σημερινή κατάσταση υγείας, (στ) ικανοποίηση και χρήση υπηρεσιών υγείας, ικανοποίηση από τη ζωή και (ζ) στρατηγικές επιπολιτισμού (acculturation). Στην παρούσα μελέτη, πληθυσμός-στόχος και δειγματοληπτικό πλαίσιο ταυτίζονταν. Αποτελούνταν από το σύνολο των μεταναστριών μητέρων που κατοικούσαν στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Γαζίου και είχαν εγγραφεί για οποιαδήποτε γραφειοκρατική εργασία στα αρχεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή του Δήμου Γαζίου. Τα στοιχεία ζητήθηκαν από το αρχείο μετά από σχετική άδεια από το Δήμο Γαζίου αλλά και από ειδική επιτροπή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από το αρχείο του ΚΕΠ υπολογίστηκαν περίπου 150 μητέρες, οι οποίες αποτέλεσαν τις δειγματοληπτικές μονάδες της μελέτης. Τα κριτήρια εισαγωγής της μελέτης περιελάμβαναν: γυναίκες, μητέρες, μετανάστριες, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, τα παιδιά τους να διαμένουν μαζί με τη μητέρα στην Ελλάδα, και να κατοικούν τα τελευταία 5 χρόνια στο Δήμο Γαζίου. Με βάση τα παραπάνω, ο υπό μελέτη πληθυσμός διαμορφώθηκε σε 104 μετανάστριες.

3 80 Κ. Κούτρα και συν Οι ερευνητές, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού, έκαναν χρήση των παρακάτω τεχνικών για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων. Για τον εντοπισμό των τελικών δειγματοληπτικών μονάδων χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα άτυπα δίκτυα των μεταναστών, άτομα-κλειδιά και αφίσες στις μητρικές τους γλώσσες που τοιχοκολλήθηκαν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Το σύνολο αυτών των ενεργειών αποτέλεσαν τον προπομπό της μελλοντικής κατ οίκον επικοινωνίας μαζί τους. Επίσης, έγινε χρήση της τεχνικής της «χιονοστιβάδας», καθώς όσες από τις μετανάστριες αποδέχθηκαν να συνεργαστούν σύστηναν τις ερευνήτριες σε κάποια συγγενή ή γνωστή τους. 27 Σε δεύτερη φάση και για τα άτομα που δεν εντοπίστηκαν με τον προαναφερθέντα τρόπο, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του καταλόγου που δημιουργήθηκαν από το αρχείο του ΚΕΠ. Ακολούθησε τηλεφωνική επαφή, κατά προτυποποιημένο τρόπο, και συνεννόηση για προσωπική συνάντηση και συνέντευξη. Από αυτές, εντοπίστηκαν και δέχθηκαν να συμμετέχουν οι 47, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 45% του πληθυσμού. Στις περιπτώσεις όπου υπήρχε μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας με κάποια από τα άτομα του πληθυσμού, παρόν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν άτομο από το οικογενειακό, το συγγενικό ή το γειτονικό δίκτυο, το οποίο εκτελούσε χρέη διερμηνέα. Η συμμετοχή των μεταναστριών στη μελέτη καθορίστηκε μετά από πλήρη ατομική ενημέρωση και υπογραφή συμφωνητικού αποδοχής και συμμετοχής στη μελέτη. Το συμφωνητικό αυτό ήταν μεταφρασμένο στη μητρική γλώσσα για την πλειονότητα των συμμετεχουσών. Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστριών που συμμετείχαν στη μελέτη (n=47). Ν Ποσοστό % Χώρα καταγωγής Αλβανία 38 80,9 Βουλγαρία 5 10,6 Ρουμανία 2 4,3 Άλλο 2 4,3 Ηλικία , , ,6 Θρήσκευμα Μουσουλμάνα 17 36,2 Καθολική 12 25,5 Ορθόδοξη 16 34,0 Μάρτυρας Ιεχωβά 1 2,1 Εκπαιδευτικό επίπεδο Απόφοιτος δημοτικού 2 29,8 Απόφοιτος γυμνασίου 11 23,4 Απόφοιτος λυκείου 20 42,6 Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕ Ι ) 14 4,3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιγραφικά δεδομένα Ο συνολικός αριθμός του δείγματος ήταν 47 μητέρες, αριθμός που αντιστοιχεί στο 45% του συνόλου των γυναικών που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής της μελέτης. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μεταναστριών που συμμετείχαν. Η πλειοψηφία αυτών διέμενε στις περιοχές Αμμουδάρα και Γάζι (38%, αντίστοιχα). Σχεδόν το σύνολο του δείγματος (94%) ήταν έγγαμες και είχαν 1 2 παιδιά (83%). Η σύνθεση των νοικοκυριών στο μεγαλύτερο τμήμα τους ήταν έως 3 άτομα (77%), ενώ τα άτυπα δίκτυα φροντίδας από συγγενείς που διέμεναν σε απόσταση 100 m αφορούσαν στο 57% του δείγματος. Δύο στις τρεις οικογένειες μεταναστών είχαν εγγράψει τα παιδιά τους σε ελληνικό σχολείο και περισσότερες από τις μισές (55%) μιλούσαν και τις δύο γλώσσες στο σπίτι, τη μητρική και την ελληνική. Αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης, η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών των μεταναστριών μίσθωναν κατοικία (94%), ενώ οι υπόλοιπες ζούσαν σε χώρους που παρέχονταν από τους εργοδότες. Το 49% του δείγματος διέμενε σε διαμέρισμα δύο δωματίων (από το ποσοστό αυτό, το 28% συνέθετε τετραμελή νοικοκυριά), ενώ το 2% διέμενε σε κατοικία 5 δωματίων. Επίσης, σχεδόν ένα στα τρία (28%) τριμελή έως και πενταμελή νοικοκυριά διέμεναν σε κατοικία ενός δωματίου. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία του δείγματος χαρακτήριζε τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειάς τους ως σχετικά καλές. Ποσοστό 4% ανέφερε κακή υγεία, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών ανέφερε από μέτρια έως πολύ καλή υγεία. Μόλις 7 άτομα του δείγματος ταλαιπωρούνταν από κάποια ασθένεια, ώστε να ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή ή να χρήζουν ιατρικής παρακολούθησης. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η συχνότητα μιας σειράς συμπτωμάτων που ανέφεραν οι μετανάστριες τον τελευταίο χρόνο. Τέσσερις στις 5 μετανάστριες ήταν ασφαλισμένες στο IΚΑ, ενώ 8,5% δήλωσαν ανασφάλιστες. Σε σχέση με την αναπαραγωγική υγεία των μεταναστριών, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι 3 στις 4 (72%) δεν είχαν υποβληθεί σε εξέταση κολποτραχηλικού εκκρίματος κατά Παπανικολάου τα 3 τελευταία χρόνια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος από αυτές δεν γνώριζαν ή δεν

4 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ 81 αντίληψη υγείας. Οι ερωτώμενες δήλωσαν ικανοποιημένες για το σύνολο των παραγόντων. Εξαίρεση αποτέλεσε ο παράγοντας «εισόδημα», που ήταν ο μόνος στον οποίο η μη ικανοποίηση εμφανιζόταν συχνότερα (55,3%). Συνολικά, η πλειοψηφία των μεταναστριών υποστήριξε ότι είναι ευτυχισμένες και με ενδιαφέρον για τη ζωή, ενώ το 15% αυτών δήλωσαν σχεδόν δυστυχισμένες. Τέλος, μία στις 3 (30%) ανέφερε υψηλά επίπεδα άγχους τον τελευταίο μήνα. Όσον αφορά στις συσχετίσεις με την ΥΑΥ, παρατηρείται ότι αν και μόλις 4 γυναίκες ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 41 50, στο σύνολό τους οι μετανάστριες δήλωσαν μέτρια υγεία. Η εκπαίδευση δεν διαφοροποιούσε την ΥΑΥ, καθώς οι σχετικές τιμές κυμαίνονταν από μέτρια έως πολύ καλή, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι γυναίκες που εργάζονταν χωρίς ασφάλεια δήλωναν μέτρια ή κακή υγεία σε ποσοστό 15%. Τέλος, ο αριθμός των παιδιών βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την ΥΑΥ, καθώς μία στις δύο μητέρες που είχε δύο παιδιά δήλωσε από πολύ καλή έως καλή υγεία (Ρ<0,05). Εικόνα 1. Συμπτώματα που ανέφεραν οι μετανάστριες τον τελευταίο χρόνο. είχαν ακούσει ποτέ γι αυτή την εξέταση. Η διενέργεια μαστογραφίας με δεδομένο ότι το δείγμα, στην πλειοψηφία του, δεν ήταν >40 ετών έφθανε στο 15%. Την περίοδο διεξαγωγής της μελέτης δύο γυναίκες ήταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Το 45% του δείγματος ανέφερε μία ή δύο κυήσεις, ενώ κατά μέσον όρο το δείγμα είχε 2 παιδιά. Από τα αποτελέσματα των κυήσεων διαπιστώθηκε ότι στην πρώτη και δεύτερη εγκυμοσύνη γεννήθηκαν στην πλειοψηφία τους ζώντα βρέφη, ενώ από την τρίτη και μετά αυξάνονταν κατά πολύ οι εκτρώσεις. Ο μέσος όρος εκτρώσεων ανερχόταν στο 0,64, με μέγιστο αριθμό εννέα εκτρώσεις. Χρήση μεθόδων αντισύλληψης αναφέρθηκε από τις μετανάστριες σε ποσοστό 49%. Από τις μεθόδους αυτές, την πρώτη θέση καταλάμβανε η διακεκομμένη συνουσία (67%) και ακολουθούσε η χρήση προφυλακτικού (13%). Οι γυναίκες της μελέτης απάντησαν σε μια σειρά από ερωτήσεις για τους παράγοντες ικανοποίησης, όπως ικανοποίηση από το εισόδημα, την προσωπική υγεία, τους συναδέλφους, τους συγγενείς, το σύζυγο, τον εαυτό και τα παιδιά τους, προκειμένου να διερευνηθεί η ικανοποίησή τους από τη ζωή και η σχέση τους με την υποκειμενική Σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της ΥΑΥ των μεταναστριών μητέρων ήταν η ύπαρξη μιας σειράς συμπτωμάτων, όπως κόπωσης, ζάλης, πυρετού, κεφαλαλγίας, αϋπνίας, νευρικότητας κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, από τις 47 γυναίκες οι 32 (68%) δήλωσαν ότι ποτέ δεν αισθάνθηκαν κόπωση χωρίς κάποια αιτία και από αυτές οι 28 (88%) ότι είχαν υψηλά επίπεδα υγείας. Αντίθετα, εκείνες που αισθάνονταν πολύ συχνά κόπωση δήλωσαν από μέτρια έως κακή υγεία (Ρ<0,05). Ανάλογη τάση ακολουθούσε και η αναφορά ζάλης, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό δεν ανέφερε τέτοια συμπτωματολογία (68%), επηρεάζοντας Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά μετανάστευσης. Αιτία μετανάστευσης N Ποσοστό % Οικονομικός μετανάστης 39 83,0 Ακολούθησε το σύζυγο 7 14,9 Διακοπές 1 2,1 Χρόνια διαμονής στην Ελλάδα Λιγότερο από 2 έτη 4 8,5 2 5 έτη 14 61,7 6 έτη και πάνω 29 29,8 Επίπεδο γνώσης ελληνικής γλώσσας Καμιά 3 6,4 Μέτρια 7 14,9 Καλή 15 31,9 Πολύ καλή 22 46,8

5 82 Κ. Κούτρα και συν θετικά την υποκειμενική αντίληψη της υγείας τους. Ποσοστό 57,6% δήλωσαν πολύ καλή ή καλή υγεία, ενώ οι γυναίκες που ανέφεραν ότι είχαν πολύ συχνά ζάλη (4%), δήλωναν επίσης στο σύνολό τους μέτρια υγεία (Ρ<0,05). Οι ερωτώμενες που είχαν πολύ συχνά πυρετό τον τελευταίο χρόνο (4%) δήλωσαν στο σύνολό τους μέτρια υγεία, ενώ, αντίθετα, εκείνες που δεν ανέφεραν ποτέ πυρετό (70%) έτειναν προς υψηλά επίπεδα υγείας (Ρ<0,05). Παρομοίως, την ίδια τάση παρουσίαζαν οι απαντήσεις των γυναικών για τον πονόλαιμο (Ρ<0,05). Τέλος, οι αϋπνίες επηρέαζαν αρνητικά την ΥΑΥ. Οι γυναίκες που ανέφεραν ότι ποτέ δεν είχαν αϋπνίες (68%) ήταν εκείνες που έτειναν προς υψηλότερα επίπεδα υγείας (Ρ<0,05). Κατά τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ικανοποίησης από τη ζωή και της ΥΑΥ βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση (Ρ<0,05). Οι μετανάστριες μητέρες που δήλωσαν σχεδόν δυστυχισμένες (18%) περιέγραφαν την υγεία τους από μέτρια έως κακή (πίν. 3). Συγκρίνοντας τη μεταβλητή με τους διαφορετικούς παράγοντες ικανοποίησης των γυναικών, η ικανοποίηση από το σύζυγο (96%) σχετιζόταν θετικά με την ΥΑΥ και 64% ανέφεραν πολύ καλή έως καλή υγεία (Ρ<0,05). Η μη ικανοποίηση από το εισόδημα δεν βρέθηκε να διαφοροποιεί την ΥΑΥ. Τέλος, όπως φαίνεται στον πίνακα 4, ικανοποίηση από την προσωπική υγεία δήλωσε το 72% των μεταναστριών, από τις οποίες 64% περιέγραφαν την υγεία τους από πολύ καλή έως καλή (Ρ<0,05). Σημαντική ήταν και η επίδραση της ικανοποίησης από τον εαυτό τους, καθώς από το 64% των γυναικών που ήταν απόλυτα ικανοποιημένες από τον εαυτό τους το 49% περιέγραφε την υγεία τους από πολύ καλή έως καλή, ενώ από τις 12 γυναίκες που δήλωσαν μη ικανοποίηση, οι 8 περιέγραφαν την υγεία τους από κακή έως μέτρια (Ρ<0,05). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Περιορισμοί της έρευνας Πίνακας 4. Ικανοποίηση από προσωπική υγεία και υποκειμενική αντίληψη υγείας. Περιγράψτε την υγεία σας τον τελευταίο χρόνο Ικανοποίηση από προσωπική υγεία Όχι Ναι Σύνολο Πολύ καλή 1 (2,1%) 14 (29,8%) 15 (31,9%) Καλή 1 (2,1%) 14 (29,8%) 15 (31,9%) Μέτρια 9 (19,1%) 6 (12,8%) 15 (31,9%) Κακή 2 (4,3%) 0 (0,0%) 2 (4,3%) Σύνολο 13 (27,7%) 34 (72,3%) 47 (100%) Τιμή p: 0,000 Η παρούσα έρευνα παρέχει δεδομένα για την κατάσταση διαβίωσης και υγείας των μεταναστριών μητέρων που αποτέλεσαν το δείγμα. Διερευνήθηκε μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψη της υγείας τους. Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού. Η μη ύπαρξη λίστας (line listing) που να αποτυπώνει το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των μεταναστριών δημιουργεί μεθοδολογικά προβλήματα και καθιστά αδύνατη τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Το συγκεκριμένο πρόβλημα ξεπεράστηκε από τις ερευνήτριες, αφού και εκείνες δημιούργησαν τον κατάλογο από ένα μεγάλο αριθμό φακέλων που υπήρχε από τις διοικητικές διεκπεραιώσεις των μεταναστριών. Το αρχείο είχε λάθη, ακόμη και στην καταγραφή των ονομάτων, με αποτέλεσμα το ίδιο άτομο να είναι εγγεγραμμένο τόσο με το δικό του όνομα όσο και με το όνομα του συζύγου του. Τα τηλέφωνα που ήταν δηλωμένα στο αρχείο δεν αντιστοιχούσαν σχεδόν ποτέ στα πραγματικά. Η αλλαγή κατοικίας απέκλειε άτομα από τη μελέτη, αφού ήταν εγγεγραμμένα στο Δήμο Γαζίου και διέμεναν εκτός αυτού. Κάποια νοικοκυριά, γεωγραφικά απομονωμένα, ήταν δύσκολο να λάβουν την πληροφορία, είτε από την αφίσα είτε από τα άτυπα δίκτυα. Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι η μελέτη άρχισε τη θερινή περίοδο, οι εργασίες όπου απασχολούνταν οι γυναίκες δεν είχαν ολοκληρωθεί. Το Πίνακας 3. Περιγραφή εαυτού και υποκειμενική αντίληψη υγείας. Περιγράψτε την υγεία σας τον τελευταίο χρόνο Τόσο δυστυχισμένη που η ζωή δεν αξίζει Περιγράφοντας τον εαυτό σου θα έλεγες ότι είσαι Σχεδόν δυστυχισμένη Σχεδόν ευτυχισμένη Ευτυχισμένη και με ενδιαφέρον για τη ζωή Σύνολο Πολύ καλή 0 (0%) 0 (0%) 5 (10,6%) 10 (21,3%) 15 (31,9%) Καλή 0 (0%) 1 (2,1%) 4 (8,5%) 10 (21,3%) 15 (31,9%) Μέτρια 1 (2,1%) 5 (10,6%) 7 (14,9%) 2 (4,3%) 15 (31,9%) Κακή 0 (0%) 1 (2,1%) 0 (0%) 1 (2,1%) 2 (4,3%) Σύνολο 1 (2,1%) 7 (14,9%) 16 (34,0%) 23 (48,9%) 47 (100%) Τιμή p: 0,041

6 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ 83 ημερήσιο πρόγραμμά τους ήταν τόσο επιβαρυμένο που είχαν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο. Μειονέκτημα της μελέτης αποτέλεσε το γεγονός ότι το σύνολο του ερωτηματολογίου δεν είχε εφαρμοστεί σε αλλοδαπό πληθυσμό. Έτσι, λόγω και της δυσκολίας του συγκεκριμένου πληθυσμού στην ανάγνωση, το αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο αποκλείστηκε. Η μόνη λύση ήταν η δομημένη συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο. Βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου ήταν η προσπάθεια των ατόμων να δώσουν μια καλή εικόνα, που συχνά διαστρεβλώνει τα γεγονότα, ενώ επίσης λειτουργούσαν μηχανισμοί άμυνας, με αποτέλεσμα σε μη συνειδητό επίπεδο την απόκρυψη, την απώθηση ή την εκλογίκευση καταστάσεων. Τα προβλήματα επικοινωνίας/συνεννόησης εντάθηκαν με τα άτομα που δεν μιλούσαν καλά την ελληνική γλώσσα. Με την παρουσία ατόμου που γνώριζε και μιλούσε τη μητρική γλώσσα των συνεντευξιαζομένων, ξεπεράστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους. Από την άλλη πλευρά, το άτομο το οποίο αναλάμβανε χρέη διερμηνέα ενδεχομένως επηρέαζε την ερωτώμενη, άλλοτε θετικά κι άλλοτε αρνητικά. Ένα τμήμα του πληθυσμού (15%) αρνήθηκε να συμμετέχει στη μελέτη. Περιορισμοί τέθηκαν από τη γεωγραφική κατανομή του χώρου, όπου δύο άτομα όφειλαν να προσεγγίσουν έναν πληθυσμό με ιδιαιτερότητες, που ήταν διασκορπισμένος σε ένα δήμο με ορεινό όγκο, με τις οικείες των μεταναστών να μην είναι πάντα και στα πλέον προσβάσιμα σημεία, ενώ κάποιες δεν είχαν οδούς. Παρόλα τα μεθοδολογικά προβλήματα, τα μειονεκτήματα και τις δυσκολίες στην προσέγγιση του δείγματος, αρκετά από τα ευρήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και παρατίθενται. Συζήτηση αποτελεσμάτων Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος κατάγεται από την Αλβανία (80,9%) και ακολουθούν άλλες βαλκανικές χώρες, όπως η Βουλγαρία (10,6%) και η Ρουμανία (4,31%). Αν και τα ποσοστά εμφανίζονται αρκετά πιο αυξημένα στην παρούσα μελέτη, εντούτοις οι εθνικότητες των μεταναστριών που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στον πίνακα ακολουθούν την ίδια τάση με αυτήν της ΕΣΥΕ. 28 Αυξημένο ποσοστό των μεταναστριών δηλώνουν Χριστιανές Ορθόδοξες (34,8%), γεγονός που πιθανόν οφείλεται στο ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό γυναικών αλλάζουν θρήσκευμα και όνομα προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα υποδοχής. Το 82,9% έχουν από 1 2 παιδιά, γεγονός που καταδεικνύει την προσαρμογή του πληθυσμού στο ρυθμό γεννήσεων της χώρας υποδοχής. 29 Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα ποσοστά γεννήσεων της Αλβανίας, η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο δείκτη γεννήσεων στην Ευρώπη. 30 Η ύπαρξη συγγενικών δικτύων στα 100 m διαμονής από τις μετανάστριες του δείγματος συμφωνεί με άλλες μελέτες, οι οποίες έχουν τεκμηριώσει ότι οι μετανάστες συχνά επιλέγουν τον τόπο μελλοντικής κατοικίας τους με βάση το σημείο εγκατάστασης των συγγενών τους. 31 Τέσσερις στις 5 γυναίκες αποφάσισαν να μεταναστεύσουν για οικονομικούς λόγους, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του οικονομικού μετανάστη και αντικρούοντας τα στοιχεία της εφημερίδας «Μεσόγειος» ( ), η οποία αναφέρει ότι οι γυναίκες αποφασίζουν να μεταναστεύσουν κυρίως λόγω οικογενειακής συνένωσης. Στο Δήμο Γαζίου, το 38% των γυναικών διαμένει >6 έτη. Στην περιφέρεια Κρήτης, >5 έτη διαμένει το 32,6% του εν λόγω πληθυσμού. 28 Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος δήμος αποτελεί μια αρκετά σταθερή βάση, επειδή οι μετανάστες από τη φύση τους μετακινούνται συχνά, καθώς και ότι ο πληθυσμός έχει τη δυνατότητα να βρει εργασία χειμώνακαλοκαίρι. Αποτέλεσμα της μακρόχρονης παραμονής στην Ελλάδα είναι ότι ποσοστό 79% του δείγματος γνωρίζει την ελληνική γλώσσα από καλά έως πολύ καλά. Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί τόσο με τα χρόνια παραμονής των μεταναστριών στην Ελλάδα, όσο και με το γεγονός ότι 68% των παιδιών τους φοιτούν στο ελληνικό σχολείο. Αξιοσημείωτη ήταν η αντίδραση των γυναικών όταν συμπλήρωναν τη δήλωση συμμετοχής και διάβαζαν το ενημερωτικό έντυπο μεταφρασμένο στη μητρική τους γλώσσα. Αν και οι περισσότερες έδειχναν ευχαριστημένες από την προσπάθεια των ερευνητών να τις προσεγγίσουν, εντούτοις συχνά ανέφεραν ότι είχαν ξεχάσει να διαβάζουν τη μητρική τους γλώσσα, ενώ, παράλληλα, εξέφραζαν ανησυχία για το ότι τα παιδιά τους δεν ήθελαν να μάθουν να μιλούν και να γράφουν στη μητρική τους γλώσσα. Η υποκειμενική αντίληψη της υγείας των μεταναστριών δεν διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη του ελληνικού πληθυσμού. Σε σχετική μελέτη, οι Έλληνες αξιολόγησαν σε ποσοστό 70,2% από πολύ καλή έως καλή 18 την υγεία τους. Οι μετανάστριες της μελέτης ανέφεραν επίσης υψηλά επίπεδα καλής υγείας (63,8%), χωρίς αυτό να είναι προτυποποιημένο προς άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία. Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. Είτε ισχύει το «φαινόμενο του υγιούς μετανάστη» (healthy immigrant), σύμφωνα με το οποίο εκείνοι που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν αποτελούν το πλέον υγιές τμήμα του πληθυσμού από τον οποίο προέρχονται, 28,31 είτε γιατί με την πάροδο του χρόνου η υγεία των μεταναστών συγκλίνει όλο και περισσότερο με αυτή της φιλοξενούσας χώρας. 29 Ένα ακόμη στοιχείο που έρχεται να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα υγιές δείγμα του πληθυσμού είναι η απουσία

7 84 Κ. Κούτρα και συν μόνιμων ασθενειών ή αναπηριών (80%). Επιπρόσθετα, από μια σειρά συνηθισμένων συμπτωμάτων, η πλειοψηφία των απαντήσεων συγκεντρώθηκε στο ότι οι ερωτώμενες, τον τελευταίο χρόνο, «ποτέ» δεν είχαν ενόχληση από αυτά. Παρά τις παραπάνω υποθέσεις, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί εδώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι μετανάστριες να αντιλαμβάνονται και να αυτοαξιολογούν την υγεία με διαφορετικά κριτήρια από εκείνα του γενικού πληθυσμού της χώρας υποδοχής. Δυστυχώς, ελάχιστες είναι οι μελέτες που συσχετίζουν την ΥΑΥ με άλλους παράγοντες υγείας σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς και ειδικά σε γυναίκες. 32 Σε σχέση με τη γυναικολογική υγεία των γυναικών, ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 72% του δείγματος δεν είχε υποβληθεί σε εξέταση κατά Παπανικολάου τα 3 τελευταία χρόνια, ενώ οι περισσότερες από αυτές δεν γνώριζαν ή δεν είχαν ακούσει ποτέ για τη συγκεκριμένη εξέταση. Αυτό θεωρείται αναμενόμενο, αφού οι μετανάστριες προέρχονται από συστήματα υγείας που δεν αποδίδουν την πρέπουσα σημασία στον προληπτικό έλεγχο και τον οικογενειακό προγραμματισμό. 33 Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει ότι το ποσοστό των γεννήσεων/εκτρώσεων ήταν 3:1 για τις μετανάστριες του δείγματος, ποσοστό μάλιστα αυξημένο σε σχέση με μελέτη της UNICEF (2000) και του INTSAT (2000), όπου το αντίστοιχο ποσοστό στην Αλβανία υπολογίστηκε σε 2,2:1, ενώ είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι σε αυτές τις χώρες των Βαλκανίων η έκτρωση αποτελεί μέτρο αντισύλληψης. 34,35 Επιβαρυντικό παράγοντα για τις εκτρώσεις αποτελεί το γεγονός ότι οι ερωτώμενες αφ ενός δεν γνωρίζουν τα μέτρα αντισύλληψης και αφ ετέρου δεν τα χρησιμοποιούν (52%). Εντούτοις, τα διαθέσιμα στοιχεία από κοινωνιολογικές μελέτες για τις γυναίκες που προχωρούν στην άμβλωση έχουν καταδείξει ότι οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως το εκπαιδευτικό επίπεδο, η γλώσσα, η απασχόληση, η οικογενειακή κατάσταση, το πολιτιστικό υπόβαθρο, η σεξουαλική εκπαίδευση και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τον οικογενειακό προγραμματισμό, επηρεάζουν τον αριθμό των ανεπιθύμητων κυήσεων και αμβλώσεων σε μια κοινωνία. 36 Επιπλέον, οι γυναίκες μετανάστριες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, όπως το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και η ανεργία, οι οποίοι είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τον αριθμό ανεπιθύμητων κυήσεων και αμβλώσεων σε οποιαδήποτε κοινωνία. 37 Στη συγκεκριμένη μελέτη, η εκπαιδευτική βαθμίδα και η απασχόληση των μεταναστριών δεν διαφοροποίησε την υποκειμενική αντίληψη της υγείας τους, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα άλλων μελετών, στις οποίες η εκπαίδευση και η εργασία σχετίζονταν θετικά με αυτή. 18,23 Επίσης, στη μελέτη των Angel et al η μεγάλη ηλικία, το φύλο, η χαμηλή εκπαιδευτική βαθμίδα και το χαμηλό εισόδημα συσχετίζονταν αρνητικά με την κακή ΥΑΥ των μεταναστριών. 38 Η θετική συσχέτιση απουσίας ασθένειας ή αναπηρίας με την καλή υγεία έχει αναφερθεί σε σειρά μελετών. 15,18,23 Επιπρόσθετα, ο Shadbolt παρατήρησε ότι οι γυναίκες με χρόνιες ασθένειες είναι πιο πιθανό να αποτιμούν την υγεία τους από κακή έως μέτρια. 39 Αν και στην παρούσα μελέτη δεν αποδεικνύεται η σχέση της απουσίας ασθένειας με την ΥΑΥ, εντούτοις μέσα από την ικανοποίηση που δηλώνουν οι μετανάστριες για την προσωπική τους υγεία και τον εαυτό τους φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση με το γεγονός ότι αποτιμούν την υγεία τους από πολύ καλή έως καλή. Ο αριθμός των παιδιών σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την ΥΑΥ. Περίπου μία στις δύο μητέρες με δύο παιδιά δήλωσαν από πολύ καλή έως καλή υγεία. Αντίθετα, σε μια μελέτη σε μετανάστριες στον Καναδά, οι γυναίκες που δεν είχαν παιδιά ήταν λιγότερο πιθανό να αναφέρουν κακή υγεία και χρόνια νοσήματα. 40 Επίσης, γυναίκες με ή χωρίς σύζυγο αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα άγχους, κακή υγεία και ευημερία αναλογικά με τον αριθμό των παιδιών τους. 41 Παρόλα αυτά, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της ανωτέρω συσχέτισης, επειδή ενδεχομένως το εύρημα αυτό οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων όπως η ηλικία των παιδιών, η οικογενειακή κατάσταση, η φοίτηση των παιδιών σε σχολείο, η απασχόληση της μητέρας, το υποστηρικτικό δίκτυο και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας. 17 Από μια σειρά παραγόντων ικανοποίησης που μετρήθηκαν σε σχέση με την ΥΑΥ, αν και αναμενόταν από τη βιβλιογραφία ότι το εισόδημα θα σχετιζόταν θετικά με την ΥΑΥ, η συσχέτιση αυτή δεν τεκμηριώθηκε. 3 Αντίθετα, στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε για μια σειρά παραγόντων, όπως η ικανοποίηση από τη ζωή, το σύζυγο, τον εαυτό τους και την προσωπική υγεία των μεταναστριών. Η ικανοποίηση από τη ζωή ορίζεται ως η σφαιρική αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ενός προσώπου βασισμένη σε συγκεκριμένα ατομικά κριτήρια. 42 Ο ανωτέρω ορισμός προτείνει ότι η ικανοποίηση της ζωής κάποιου δεν είναι ένα καθολικά αποδεκτό κριτήριο, ιδιαίτερα όταν επικεντρώνεται σε ομάδες διαφορετικής εθνικής προέλευσης, που μπορεί να έχουν διαφορετικές αξίες και αντιλήψεις γι αυτό που χαρακτηρίζει κάποιος «καλή ζωή». 42 Μελέτη στην Αυστραλία αναφέρει ότι οι γυναίκες που ήταν ικανοποιημένες από τη ζωή τους και γνώριζαν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν πολύ καλή υγεία. 42 Επίσης, στην ίδια μελέτη τεκμηριώνεται ότι οι γυναίκες που ήταν ευχαριστημένες με το σύζυγο και τη συζυγική τους ζωή δήλωναν περισσότερο ικανοποιημένες με τη ζωή και την υγεία τους. 43 Η ικανοποίηση από το σύζυγο επίσης

8 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ 85 αναφέρεται ως προστατευτικός παράγοντας για την καλή υγεία των γυναικών, επειδή παρέχει κοινωνική υποστήριξη και οικονομική ασφάλεια. 41 Για τα συμπτώματα υγείας του τελευταίου έτους, όπως η κόπωση, η ζάλη, ο πυρετός, οι αϋπνίες, βρέθηκε ότι έχουν στατιστικά σημαντική σχέση και μάλιστα αρνητική με την ΥΑΥ. 23 Αντίθετα, για συμπτώματα όπως οι έμετοι, οι κεφαλαλγίες, η νευρικότητα, το άγχος και η κατάθλιψη δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση. Για τα τελευταία συμπτώματα και κυρίως για το άγχος, τη νευρικότητα και την κατάθλιψη, υπήρξε αμφιβολία σχετικά με το αν οι ερωτώμενες αντιλαμβάνονταν το νόημα των συμπτωμάτων και τους έδιναν το ίδιο περιεχόμενο με αυτό που αντιλαμβάνεται ο πληθυσμός της χώρας υποδοχής. Γενικά, θεωρούνται δύσκολες έννοιες και εύκολα μπορούν να λάβουν διαφορετική σημασία ή βαρύτητα. 3 Ιδιαίτερα για το άγχος, μελέτες σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς έδειξαν διάφορους τύπους stress που επηρεάζουν την υγεία, όπως ο τύπος ή η τοποθεσία της εργασίας, οι αυξημένες υποχρεώσεις λόγω εκτεταμένου κοινωνικού δικτύου, η έκθεση στο οινόπνευμα και οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. 8 Συνοψίζοντας, παρά τα αναφερόμενα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών, οι οποιεσδήποτε συσχετίσεις δεν θα πρέπει να γίνονται αβασάνιστα αποδεκτές για την ερμηνεία της ΥΑΥ των μεταναστριών ούτε και να γενικεύονται, αλλά οφείλουν να διερευνώνται σε σχέση με μια σειρά παραμέτρων, όπως η εθνικότητα, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι συνθήκες μετανάστευσης, η χώρα υποδοχής κ.λπ., προκειμένου να χαρακτηριστούν ως αντικειμενικές. Οι μετανάστριες μητέρες της παρούσας μελέτης αναφέρουν υψηλή υποκειμενική αντίληψη της υγείας τους, χωρίς συμπτώματα τον τελευταίο χρόνο και με ικανοποίηση από μια σειρά παραγόντων που μετρήθηκαν. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι αν όλα αυτά θα εξακολουθούν να υφίστανται με την πάροδο του χρόνου και την παραμονή τους στη χώρα υποδοχής, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι η υγεία τους πλήττεται από παράγοντες όπως το άγχος, η φτώχεια, η ανεργία, η «μαύρη» εργασία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Σημαντική παράμετρο των όποιων παρεμβάσεων, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν, αποτελεί το γεγονός ότι οι μετανάστριες μητέρες συνθέτουν μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, η οποία έχει ανάγκη από στοχευμένη υποστήριξη και παρεμβάσεις προκειμένου να βελτιωθούν σε συνδυασμό με όλα τα άλλα μέτρα η προσβασιμότητά τους σε μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού και οι επιλογές τους σε μεθόδους αντισύλληψης, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες κυήσεις και αμβλώσεις. ABSTRACT The subjective perceptions of health of immigrant mothers K. Koutra, 1,2 H. Eulampidou, 1 T. Roumeliotaki, 1 A. Koutis, 1 A. Filalithis 1 1 Faculty of Medicine, University of Crete, Postgraduate Programme of Public Health & Health Care Management, Herakleion, 2 Department of Social Work, Technological Educational Institute (TEI) of Crete, Herakleion, Greece Archives of Hellenic Medicine 2010, 27(1):78 87 OBJECTIVE To record the health conditions and investigate the factors that influence the subjective perceptions about health of immigrant mothers residing in the Municipality of Gazi in Crete. METHOD Immigrant women in the Municipality of Gazi were recruited via their informal networks and a poster campaign. Information on the subjective perceptions of health of the immigrant mothers was elicited using a face-to-face structured interview technique. RESULTS In the course of the research, home visits were made on 47 women who agreed to participate, at which time interviews were conducted. The percentage of the interviewees who reported a chronic illness (20%) was found to be lower than that in the general population. A small number of the sample (8%) had visited the doctor in the two weeks before the interview. Τhe majority of the women (72%) had not undergone a Pap test for at least three years. The abortion to birth ratio was 3:1 and use of birth control was reported by 48% of the women. The common symptoms that the interviewees reported during the course of the previous year were negatively correlated with their subjective perceptions of health. A positive correlation was observed between their degree of satisfaction with their lives and other factors which were investigated, such as satisfaction with their husbands, themselves and their health. CONCLUSIONS The findings of the study indicate the need for improved cooperation of the immigrant mothers with organizations and services of the municipalities and the strengthening of inter-social and inter-cultural communication. Key words: Health, Immigrant mothers, Subjective perception of health

9 86 Κ. Κούτρα και συν Βιβλιογραφία 1. REMENNICK L. Immigration, gender, and psychosocial adjustment: A study of 150 immigrant couples in Israel. Sex Roles 2005, 53: CUNNINGHAM SA, RUBEN JD, VENKAT NARAYAN KM. Health of foreign-born people in the United States: A review. Health Place 2008, 14: MEADOWS LM, TRUSTON WE, MELTON CH. Immigrant women s health. Soc Sci Med 2001, 52: HOLMES SM. An ethnographic study of the social context of migrant health in the United States. PLoS Med 2006, 3: DEY AN, LUCAS JW. Physical and mental health characteristics of US- and foreign-born adults: United States, Adv Data 2006, 369: MARSHALL KJ, URRUTIA-ROJAS X, MAS FS, COGGIN C. Health status and access to health care of documented and undocumented immigrant Latina women. Health Care Women Int 2005, 26: BROWN WM, CONSEDINE NS, MAGAI C. Time spent in the United States and breast cancer screening behaviours among ethnically diverse immigrant women: Evidence for acculturation? J Immigr Minor Health 2006, 8: WILSON D. Women s roles and women s health: The effect of immigration on Latina women. Womens Health Issues 1995, 5: ANDREWS T, YBARRA VD, MIRAMONTES T. Negotiating survival: Undocumented Mexican immigrant women in the Pacific Northwest. Soc Sci J 2002, 39: ANTONUCCI TC, FUHRER R, DARTIGUES JF. Social relations and depressive symptomatology in a sample of community-dwelling French older adults. Psychol Aging 1997, 12: LOPEZ-GONZALEZ L, ARAVENA VC, HUMMER RA. Immigrant acculturation, gender and health behaviour: A research note. Soc Forces 2005, 84: DOTEVALL A, ROSENGREN A, LAPPAS G, WILHELMSEN L. Does immigration contribute to decreasing CHD incidence? Coronary risk factors among immigrants in Goteborg, Sweden. J Intern Med 2000, 247: GROSS R, BRAMMLI-GREENBERG S, REMENNICK L. Self-rated health status and health care utilization among immigrant and nonimmigrant Israeli Jewish women. Women Health 2001, 34: FORNA F, JAMIESON DJ, SANDERS D, LINDSAY MK. Pregnancy outcomes in foreign-born and US-born women. Int J Gynaecol Obstet 2003, 83: REIJNEVELD SA. Reported health, lifestyles, and use of health care of first generation immigrants in the Netherlands: Do socioeconomic factors explain their adverse position? J Epidemiol Community Health 1998, 52: WALKER RL. Acculturation and acculturative stress as indicators for suicide risk among African Americans. Am J Orthopsychiatry 2007, 77: BENYAMINI Y, IDLER E, LEVENTHAL H, LEVENTHAL E. Positive affect and function as influences on self-assessments of health: Expanding our view beyond illness and disability. J Gerontol Series: Psychol Sci 2000, 55B: ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. Υγεία και υπηρεσίες υγείας στον ελληνικό πληθυσμό. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, KRAUSE NM, JAY GM. What do global self-rated health items measure? Med Care 1994, 32: BORG V, KRISTENSEN TS. Social class and self-rated health: Can the gradient be explained by differences in life style or work environment? Soc Sci Med 2000, 51: THOMAS FC, KENNEDY S. The reliability of self-assessed health status. J Health Econ 2002, 21: BENYAMINI Y, IDLER EL. Community studies reporting association between self-rated health and mortality. Res Aging 1999, 21: VEENSTRA G. Social capital, SES and health: An individual-level analysis. Soc Sci Med 2000, 50: ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΕ, ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΗΣ Ι, ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΓΡΑΒΑΝΗ Σ. Η έρευνα ερωτηματολογίου υγείας στις Αρχάνες. Α μέρος: Οι δείκτες υγείας. Mat Med Gr 1990, 18: ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΕ, ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΗΣ I, ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΓΡΑΒΑΝΗ Σ. Η έρευνα ερωτηματολογίου υγείας στις Αρχάνες. Β μέρος: Οι δείκτες χρήσης υπηρεσιών υγείας. Mat Med Gr 1990, 18: ANONYMOUS. Health status, health needs and utilization of health services in Report on the analysis for adult population in Serbia: Differences between domicile population, refugees and internally displayed persons. Institute of Public Health of Serbia, WHO. Emergency and Humanitarian Assistance Office Belgrade, ECHO; Humanitarian Office of the European Union, BOWLING A. Research methods in health. Investigating health and health services. Open University Press, Buckingham, ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Απογραφή DUNN JR, DYCK I. Social determinants of health in Canada s immigrant population: Results from the National Population Health Survey. Soc Sci Med 2000, 51: ΔΟΓΛΕΡΑΣ ΑΠ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χ. Η υγεία στα Βαλκάνια. Στο: Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG Π, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Η υγεία του πληθυσμού. Εκδόσεις Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αθήνα, Ελλάδα, 2002:3 31. ΒΟΝΚΑ SB, FRIEZE IΗ. Toward a concept of a migrant personality. J Soc Issues 2001, 57: CUNNINGHAM SA, RUBEN JD, NARAYAN VKM. Health of foreignborn people in the United States: A review. Health Place 2008, 14: REGIONAL OFFICE FOR HEALTH FOR ALL DATABASES, EUROPEAN OBSERVATORY IN HEALTH CARE SYSTEMS. Health Care Systems in Transition, Albania, WHO, Copenhagen, ANONYMOUS. Assessment of social and economic conditions of districts in Albania. Ministry of Health of Albania, UNISEF, MESTHENEOS E, SEXTANT CO. Migrants in the Balkans. Some health related aspects from a Greek perspective. In: Ritsatakis A, Levett J, Kyriopoulos J (eds) Neighbours in the Balkans. Initiating a dialogue for health. WHO/EURO, National School of Public Health, Athens, 1999:61

10 ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ BANKOLE A, SINGH S, HAAS T. Characteristics of women who obtain induced abortion: A worldwide review. Int Fam Plan Perspect 1999, 25: HENSHAW S, KOST K. Abortion patients in : Characteristics and contraceptive use. Fam Plann Perspect 1996, 28: ANGEL JL, BUCKLEY CJ, FINCH BK. Nativity and self-assessed health among pre-retirement age Hispanics and non-hispanic Whites. IMR 2001, 35: YANG K. Self-assessments of health by Korean immigrant women. Health Care Women Int 2007, 28: VISSANDJEE B, DESMEULES M, CAO Z, ABDOOL S. Integrating socio-economic determinants of Canadian women s health. BMC Women s Health 2004, 4(Suppl 1):S McLEAN H, GLYNN K, ANSARA D. Multiple roles and women s mental health in Canada. BMC Women s Health 2004, 4(Suppl 1):S3 42. VIRTA E, SAM DL, WESTIN C. Adolescents with Turkish background in Norway and Sweden: A comparative study of their psychological adaptation. Scand J Psychol 2004, 45: KELAHER M, WILLIAMS G, MANDERSON L. Population characteristics, health and social issues among Filipinas in Queensland, Australia. JEMS 2001, 27: Corresponding author: K. Koutra, Department of Social Work, TEI of Crete, Petrokefalo, Gorgolaini Municipality, Heraklion, Crete, Greece xxxxxxxxxxxxx

Μετανάστριες μητέρες και υποκειμενική αντίληψη της υγείας

Μετανάστριες μητέρες και υποκειμενική αντίληψη της υγείας archieves original paper 2201 Koutra (pages 10) Σελιδοποίηση: 6/9/2009 Αποστολή galley-proofs: 7/9/2009 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Κοινωνικό προφίλ

4.1 Κοινωνικό προφίλ 4.1 Κοινωνικό προφίλ 12 Διάγραμμα 2: Ηλικία 18 2% 18-25 17% 26-35 37% 36-45 28% 46-55 11% 56-65 66+ 1% 1% Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, το δείγμα καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες του ερωτηματολογίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς Αντιπρύτανης Έρευνας καιακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χριστιάνα Δίπλη Ερευνήτρια- Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νομός: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Εργασιακά στοιχεία

4.2 Εργασιακά στοιχεία 4.2 Εργασιακά στοιχεία 26 Διάγραμμα 15: Σχέση με την Κυπριακή Πολιτεία 87% 13% n=1319 48% 5 89% 11% n=1038 n=1349. 19% 81% n=965 Significance at 0,05 for 1,3 and 4 (Chi square) Bάση: Όσες απάντησαν Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία»

«Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο Μεταβολές 2008-2010 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 2010 PI2010006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού Θέση ύπνου των βρεφών και συχνότητα εμφάνισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Καραλέξη Μαρία, Θωμόπουλος Θωμάς, Πετρίδου Ελένη Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ

Καραλέξη Μαρία, Θωμόπουλος Θωμάς, Πετρίδου Ελένη Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ Καραλέξη Μαρία, Θωμόπουλος Θωμάς, Πετρίδου Ελένη Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ασημίνα Γανωτοπούλου1, Αθανασία Παπαζαφειροπούλου1, Φλωρεντία Μπακομήτρου2, Γ. Χριστοφιλίδης1,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα

Ηλικία - Επιχειρηματικότητα Ηλικία - Επιχειρηματικότητα 40% 35% 34,3% 34,0% 30% 25% 20% 21,3% 15% 10% 5% 0% 1,3% 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 9,0% 1 Τι επιλέγει 84% επιλέγει την έναρξη νέας δραστηριότητας ανεξάρτητα επιπέδου εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Θ.Ι. Επιστημονική Υπεύθυνη: Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Διευθύντρια Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούντας. Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής

Γιάννης Τούντας. Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Η Σημασία της Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Επιδημιολογία

Επαγγελματική Επιδημιολογία Επαγγελματική Επιδημιολογία Η επιδημιολογία είναι η επιστήμη, που μελετά τη συχνότητα των νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς και διερευνά τους αιτιολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες πρόγνωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2014),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ STRESS ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Σημαντικά Σημεία ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Η δηλούμενη επίπτωση της ελονοσίας στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση. Για την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα