Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Δεξιότητες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Δεξιότητες"

Transcript

1 Τομέας Αυτόνομης Μάθησης: Ικανότητες και Η Μάθηση Μου: Προηγούμενη Γνώση, Καθορισμός Στόχων, Στρατηγικές, Τεκμήρια, Αυτοαξιολόγηση Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές/μαθήτριες σχεδιάζουν τη μάθησή, αναφορικά με την καθορισμένη ανάγκη / πρόβλημά, καθορίζουν, αναπτύσσουν στρατηγική για να επιτύχουν, αξιολογούν τη αποτελέσματά, παρέχουν τεκμήρια-αποδεικτικά στοιχεία, αναστοχάζονται και διερευνούν εναλλακτικές προσεγγίσεις. Ικανότητες και 1. Αναγνώριση βασικών αναγκών για μάθηση, με βάση την προυπάρχουσα γνώση 1.1 Αναγνωρίζουν την υφιστάμενη γνώση και δεξιότητές, σε σχέση με το μαθησιακό πλαίσιο 1.2 Χρησιμοποιούν το περιβάλλον προκειμένου να αναγνωρίσουν νέες μαθησιακές ανάγκες 1.3 Οραματίζονται νέα επίπεδα μάθησης Χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για την ανάκτηση των υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων Εκφράζουν, κοινοποιούν και παρουσιάζουν τις υφιστάμενες γνώσεις και δεξιότητες, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες Αναπτύσσουν αρχικά ερωτήματα στα ηλεκτρονικά μέσα Ρυθμίζουν και προσαρμόζουν ψηφιακά περιβάλλοντα στις προσωπικές ανάγκες (π.χ., προσβασιμότητα) Αναγνωρίζουν νέες ανάγκες μάθησης μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Διερευνούν, κοινοποιούν και αξιολογούν νέες ανάγκες μάθησης σε διαφορετικές τεχνολογίες και ψηφιακές μορφές Αξιολογούν ανάγκες και αναγνωρίζουν, επιλέγουν και χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και πιθανές τεχνολογικές λύσεις για την επίλυσή την ψηφιακή τεχνολογία για να διαχειριστούν το όραμά για νέες γνώσεις και δεξιότητες Θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτό που ήδη γνωρίζουν και το επανεξετάζουν Ανακαλούν προηγούμενη σχετική γνώση και εμπειρία Αναστοχάζονται σχετικά με τις ανάγκες για μάθηση με βάση την προϋπάρχουσά γνώση Είναι περίεργοι και ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις μάθησης Αναλαμβάνουν την ευθύνη και πρωτοβουλία για τη μάθηση και τον τρόπο σκέψης Αναγνωρίζουν την αξία της μάθησής Σκέφτονται δημιουργικά, καινοτόμα και κριτικά Είναι περίεργοι και ανοιχτοί σε νέους τρόπους σκέψης Κάνουν συνδέσεις μεταξύ αυτών που ήδη γνωρίζουν και των νέων γνώσεων / πληροφοριών Συνδέουν νέες ιδέες με την προϋπάρχουσα γνώση Καταγράφουν την προυπάρχουσα γνώση και τις δεξιότητές, με τρόπο που βοηθά να αναγνωρίσουν τις ανάγκες Αξιοποιούν τεχνικές/εργαλεία αυτο-αξιολόγησης, έτερο-αξιολόγησης ή και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να προσδιορίσουν το υφιστάμενο μαθησιακό επίπεδο Εξερευνούν τι μπορούν να μάθουν σε συγκεκριμένο πλαίσιο και πέρα από αυτό Καταγράφουν τις νέες μαθησιακές ανάγκες Είναι περίεργοι και ανοιχτοί σε νέους και διαφορετικούς τρόπους ζωής Διερευνούν και γνωρίζουν τον εαυτό (αυτογνωσία) Αποκτούν στάσεις «Δια βίου μάθησης» Είναι σε θέση να αναστοχάζονται, αναφορικά με τη μάθησή Είναι σε θέση να μετασχηματίζουν τη γνώση Συντονίζονται και συνεργάζονται με άλλους/ες Είναι σε θέση να αξιολογούν την υφιστάμενη γνώση και δεξιότητές Είναι περίεργοι για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων Σέβονται το υφιστάμενο μαθησιακό επίπεδο των άλλων Σέβονται τις μαθησιακές ανάγκες των άλλων Είναι περίεργοι και ανοιχτοί σε νέους και διαφορετικούς τρόπους εργασίας Αναγνωρίζουν την υφιστάμενη γνώση και τις υφιστάμενες δεξιότητές στο μαθησιακό πλαίσιο. Αναγνωρίζουν την υφιστάμενη γνώση και τις υφιστάμενες δεξιότητές στο μαθησιακό πλαίσιο και περιγράφουν νέες μαθησιακές ανάγκες. Αναγνωρίζουν την υφιστάμενη γνώση και τις υφιστάμενες δεξιότητές στο μαθησιακό πλαίσιο και περιγράφουν νέες μαθησιακές ανάγκες. Είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι σε σχέση με νέες μαθησιακές επιλογές. ATS2020 Framework on skills focused Autonomous Learning 1/9 Cyprus Pedagogical Institute

2 2. Καθορισμός στόχων για κατάκτησή και ανάπτυξη στρατηγικής για την επίτευξη Καθορίζουν μαθησιακούς προς κατάκτησή 2.2. Αναπτύσσουν στρατηγική για να επιτύχουν ποικιλία ψηφιακών εργαλείων μάθησης που βοηθούν να είναι δημιουργικοί νέα ψηφιακά εργαλεία για τον καθορισμό των στόχων (π.χ., eportfolio) Παρουσιάζουν, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία (π.χ., PowerPoint) Έχουν επίγνωση των διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων και περιβαλλόντων, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη στρατηγική τις Τ.Π.Ε. και τα ψηφιακά μέσα για να έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται και να κοινοποιούν τη στρατηγική ποικιλία από εργαλεία για να Αναστοχάζονται αναφορικά με τον τρόπο εργασίας Αναγνωρίζουν νέες δυνατότητες για μάθηση Έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων Μπορούν να αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ αυτών που ήδη γνωρίζουν και αυτών που θέλουν να κατακτήσουν Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων Κατανοούν τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού Είναι ρεαλιστές σχετικά με τα σχέδια δράσης Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τα βήματα που ακολουθούν για την ανάπτυξη μίας στρατηγικής Συμμετέχουν στην επιλογή των στόχων, από ένα εύρος εναλλακτικών λύσεων Διατυπώνουν Θέτουν ρεαλιστικούς Θέτουν εφικτούς Θέτουν βασισμένους στις συνολικές και ειδικές προσδοκίες Αναλύουν σε ασκήσεις, δραστηριότητες, πηγές κ.λπ. Θέτουν που θα οδηγήσουν στο μέγιστο στο πλαίσιο της «ζώνης επικείμενης ανάπτυξής». Καταγράφουν, προκειμένου να επιτύχουν Προετοιμάζουν λεπτομερή πλάνα για την ανάπτυξη μίας στρατηγικής Περιγράφουν τη στρατηγική, εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου Αντιστοιχίζουν τη στρατηγική με Θέτουν και επιτυγχάνουν προσωπικούς Αναζητούν βοήθεια και συνεργασία Αναγνωρίζουν προσωπικές ανάγκες, δυνατότητες και αδυναμίες Εντοπίζουν επιρροές, οι οποίες προσδιορίζουν Εκφράζουν κατάλληλα προσωπικές απόψεις και συναισθήματα Αξιολογούν το πλαίσιό για την επίτευξη των στόχων Οργανώνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό με σεβασμό στον κοινωνικό περίγυρο Κατανοούν τη σημασία της ανάπτυξης προσωπικών στρατηγικών Καθορίζουν μαθησιακούς προς κατάκτησή. Καθορίζουν μαθησιακούς προς κατάκτησή. Αναπτύσσουν στρατηγικές για επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Καθορίζουν μαθησιακούς προς κατάκτησή. Αναπτύσσουν στρατηγικές για επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Μπορούν να αξιολογούν και να επικαιροποιούν τις στρατηγικές, όταν είναι απαραίτητο. ATS2020 Framework on skills focused Autonomous Learning 2/9 Cyprus Pedagogical Institute

3 2.3. Αξιολογούν και επικαιροποιούν τη στρατηγική, εάν αυτό κρίνεται σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τη στρατηγική Παρουσιάζουν στρατηγικές μέσω της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ., PowerPoint) για να παράγουν μία λεπτομερή απεικόνιση των προγραμματισμένων στρατηγικών το διαδίκτυο για να εντοπίζουν και να συγκρίνουν πληροφορίες, έτσι ώστε να επικαιροποιούν τις πληροφορίες των στρατηγικών ψηφιακά εργαλεία για να ενισχύσουν τη στρατηγική Κατανοούν ότι η στρατηγική, καθοδηγεί για να επιτύχουν Μαθαίνουν από προηγούμενες στρατηγικές και κάνουν αλλαγές όπου κρίνεται Αξιολογούν τη συνεχή παρακολούθηση της στρατηγικής Έχουν ευελιξία να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική υπό το πρίσμα καινούργιων αναγκών και τα αναμενόμενα Αναλύουν τη στρατηγική σε εργασίες, αναμενόμενα, ρόλους, πηγές, κ.λπ. Εντοπίζουν δυνατότητες για βελτίωση Προσαρμόζουν τη στρατηγική ή τα στοιχεία της στρατηγικής, όπου κρίνεται Εντοπίζουν υποστηρικτικά εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης για να εξειδικεύσουν τη στρατηγική Επανεξετάζουν και αναδιαμορφώνουν υπό το πρίσμα νέων πληροφοριών Αξιολογούν τη στρατηγική σε σχέση με και τα αναμενόμενα Κατανοούν τη σημασία του επανασχεδιασμού μίας στρατηγικής Είναι ευέλικτοι κατά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων Παραμένουν ανοικτοί σε νέες προοπτικές Κατανοούν την ανάγκη για αναπροσαρμογή υπό το πρίσμα νέων γνώσεων και αποδείξεων ATS2020 Framework on skills focused Autonomous Learning 3/9 Cyprus Pedagogical Institute

4 3. Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων για εφαρμογή των στρατηγικών 3.1. Αναλύουν τη στρατηγική σε συγκεκριμένες εργασίες / δραστηριότητες, που είναι σύμφωνες με 3.2. Επεξεργάζονται κάθε δραστηριότητα / έργο με λεπτομέρεια καθώς εφαρμόζεται ποικιλία στρατηγικών για να εντοπίζουν ψηφιακές πληροφορίες και δεδομένα διαφορετικές τεχνολογίες για να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να συμμετέχουν στις μαθησιακές δραστηριότητές Ενισχύουν τη δημιουργικότητά, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες Διερευνούν, κοινοποιούν και αξιολογούν τις δραστηριότητες/ έργα που υλοποιούνται σε διαφορετικές τεχνολογίες και ψηφιακές μορφές Σχεδιάζουν ιστοσελίδες Δημιουργούν έναν Ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων (eportfolio) Κατανοούν ότι υπάρχουν μεθοδολογίες, που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την παρατήρηση της εφαρμογής της στρατηγικής Αξιολογούν την πρόοδο των δραστηριοτήτων προς την επίτευξη των στόχων Αξιολογούν τις δραστηριότητες της μάθησης και προτείνουν τρόπους βελτίωσής Διαμορφώνουν μια πειστική στρατηγική χρησιμοποιώντας μία λογική διαδικασία Συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν έργα/ δραστηριότητες Κάνουν συνδέσεις μεταξύ εργασιών / δραστηριοτήτων Κρίνουν πόσο αποτελεσματική είναι μία εργασία / μία δραστηριότητα Εκτελούν εργασίες/ δραστηριότητες και αναλαμβάνουν δράση Κατανοούν πιθανούς πρακτικούς Επανασχεδιάζουν τη στρατηγική, εάν αυτό κρίνεται μια ποικιλία στρατηγικών για να εντοπίσουν πληροφορίες, πηγές και δεδομένα Τα καθήκοντα/έργα / δραστηριότητες τίθενται υπό παρατήρηση και συζήτηση Θέτουν σε προτεραιότητα τις δραστηριότητες για να επιτύχουν προσδοκώμενους Προσαρμόζουν τις στρατηγικές σε συγκεκριμένους Αναλύουν κάθε έργο/ δραστηριότητα σε πηγές, ρόλους, και αναμενόμενα Προετοιμάζουν ό,τι είναι απαραίτητο για τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν Ξεκινούν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες Επιδεικνύουν αυτοέλεγχο Δέχονται και αξιολογούν κατάλληλα την για τις μαθησιακές δραστηριότητές Είναι δημιουργικοί Σέβονται τις ικανότητες των άλλων κατά την εφαρμογή μίας στρατηγικής Κατανοούν την ανάγκη για τήρηση και σεβασμό των χρονοδιαγραμμάτων Σέβονται τα προκαθορισμένα και οργανώνουν αναλόγως τον χρόνο Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και εκφράζουν προσωπικές απόψεις Αναλύουν τη στρατηγική σε συγκεκριμένες εργασίες/δραστηριότητ ες, οι οποίες είναι σύμφωνες με Αναλύουν τη στρατηγική σε συγκεκριμένες εργασίες/ δραστηριότητες οι οποίες είναι σύμφωνες με. Αναλύουν κάθε εργασία σε πηγές, ρόλους, και αναμενόμενα. Θέτουν σε εφαρμογή τις εργασίες μάθησής. Αναλύουν τη στρατηγική σε συγκεκριμένες εργασίες /δραστηριότητες οι οποίες είναι σύμφωνες με. Αναλύουν κάθε εργασία σε πηγές, ρόλους, και αναμενόμενα. Συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες αναφορικά με την υλοποίηση κάθε εργασίας και λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για τη στρατηγική. ATS2020 Framework on skills focused Autonomous Learning 4/9 Cyprus Pedagogical Institute

5 4. Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων και παροχή αποδεικτικών στοιχείων για τα 3.3. Συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες για την εξεύρεση λύσεων ή και λαμβάνοντας συνειδητές αποφάσεις 4.1. Χρησιμοποιούν ποικιλία τεχνικών αξιολόγησης (αυτό αξιολόγηση, ετερό αξιολόγηση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού) για την αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων Συλλέγουν πληροφορίες από ποικιλία ψηφιακών πηγών Συλλέγουν, κοινοποιούν και αξιολογούν πληροφορίες που βρίσκουν σε διαφορετικές τεχνολογίες και μορφές ψηφιακών μέσων ψηφιακά εργαλεία για να παρακολουθήσουν τη διαφορετικές τεχνολογίες και ψηφιακά μέσα για να δίνουν και να λαμβάνουν Εφαρμόζουν τεχνικές αξιολόγησης μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας περιορισμούς κατά το σχεδιασμό μιας δραστηριότητας Εντοπίζουν / εξετάζουν τις δυνατότητες συνδυασμού διαφορετικών πηγών Κατανοούν τη σημασία του λεπτομερούς σχεδιασμού και της παρατήρησης Κάνουν συνδέσεις μεταξύ των πηγών Προσαρμόζουν τις πληροφορίες υπό το πρίσμα των εντοπισμών λύσεων Αξιολογούν την ποιότητα των πληροφοριών,των δεδομένων και των πηγών Συγκρίνουν και συζητούν διάφορα δείγματα των επιτευγμάτων των μαθητών Αξιολογούν τη ποιότητα των εργασιών/δραστηρι οτήτων Εκτιμούν και ερμηνεύουν κριτικά τη Καταγράφουν την υλοποίηση κάθε εργασίας τεκμήρια για να τροποποιήσουν τη στρατηγική όπου χρειάζεται Συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές Αναλύουν πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία παρουσιάζονται σε ποικιλία μορφών Προετοιμάζουν και οργανώνουν πληροφορίες και δεδομένα Κρίνουν τον βαθμό εγκυρότητας και αξιοπιστίας μίας πληροφορίας Ελέγχουν μόνοι την πρόοδό ή σε συζήτηση με συμμαθητές Συγκρίνουν και αντιπαραβάλλουν ποικιλία τεχνικών αξιολόγησης (αυτό αξιολόγηση, ετερό αξιολόγηση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού) για να αξιολογήσουν τη διαδικασίας και τα Λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις Είναι οργανωμένοι Αναπτύσσουν ευελιξία στο να εργάζονται αποτελεσματικά σε μεταβαλλόμενες συνθήκες Αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος σε διαφορετικά πλαίσια Εντοπίζουν τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών Είναι ανοιχτόμυαλοι σχετικά με την, αξιολόγηση και κριτική από συμμαθητές Αναπτύσσουν καλές σχέσεις και διαχειρίζονται ορθά τις συγκρούσεις Σέβονται τη Αναστοχάζονται αναφορικά με τη διαδικασία και τα Αναστοχάζονται αναφορικά με τη. Είναι σε θέση να συλλέγουν τεκμήρια ως απόδειξη της μάθησής. Αναστοχάζονται αναφορικά με τη. Είναι σε θέση να συλλέγουν τεκμήρια ως απόδειξη της μάθησής. Μπορούν να κοινοποιούν τα επί ATS2020 Framework on skills focused Autonomous Learning 5/9 Cyprus Pedagogical Institute

6 4.2. Συγκεντρώνουν τεκμήρια της επίτευξης της μάθησης εργαλεία ψηφιακής αποθήκευσης και ανάκτησης για τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων ποικιλία μεθόδων, εργασιών και στρατηγικών, έτσι ώστε να αποκτηθούν ικανοποιητικά τεκμήρια, που θα συμβάλουν σε ορθές αποφάσεις για την μάθησή Αναπτύσσουν ειδικά κριτήρια για να αξιολογήσουν τη Αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν ρούμπρικες αξιολόγησης τα της αξιολόγησης για την αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων Εφαρμόζουν κριτήρια για την επιλογή των τεκμηρίων της μάθησής Περιγράφουν και προσαρμόζουν κριτήρια για τη συγκέντρωση των τεκμηρίων της μάθησής Προσδιορίζουν τεκμήρια, που αποδεικνύουν ότι έχουν επιτύχει ποικιλία μεθόδων, εργασιών και στρατηγικών έτσι ώστε τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν να αποδεικνύουν τη μάθησή Συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν τεκμήρια για να υποστηρίξουν την υπόθεσή Αναγνωρίζουν διαφορετικότητα Είναι ανοιχτόμυαλοι προς αποκλίνουσες κοσμοθεωρίες Κατανοούν την άποψη των άλλων ανθρώπων Κατανοούν την αξία της αξιολόγησης για σκοπούς βελτίωσής Ξεπερνούν τα εμπόδια σκοπού. ATS2020 Framework on skills focused Autonomous Learning 6/9 Cyprus Pedagogical Institute

7 4.3. Κοινοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για να δείξουν και να κοινοποιήσουν τα ψηφιακή τεχνολογία για σκοπούς επικοινωνίας Διερευνούν επιλογές και εναλλακτικές λύσεις για την κοινοποίηση των μαθησιακών επιτευγμάτων Συγκεντρώνουν, καταγράφουν και οργανώνουν τα Κατανοούν τον σκοπό της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αποκλεισμούς και εμπόδια στη μάθησή και προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής Περιγράφουν την επιλογή των μαθησιακών επιτευγμάτων, για να τα κοινοποιήσουν αναλόγως στο ακροατήριό Προσδιορίζουν και περιγράφουν τον σκοπό για να κοινοποιήσουν συγκεκριμένα Κοινοποιούν τα μέσω παρουσιάσεων, όπως εικαστικές τέχνες, μουσική, θέατρο, σχεδιασμό και γραφικά Εκτελούν και παρουσιάζουν τα Συζητούν και διαλέγονται τα συναφή και αξιόπιστα τεκμήρια για να στηρίξουν τις προσωπικές διεκδικήσεις και προτάσεις Επικοινωνούν ποικιλοτρόπως, περιλαμβανομένων της υπόδησης ρόλων, δραματοποίησης, Κάνουν ορθές επιλογές σχετικά με τον καλύτερο τρόπο παρουσίασης των επιτευγμάτων σε άλλους, λαμβάνοντας υπόψη το ακροατήριό διαφορετικούς και κατάλληλους τρόπους επικοινωνίας, ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση Έχουν εμπιστοσύνη στις προσωπικές ικανότητες Ανακοινώνουν τα της αξιολόγησης με σεβασμό στις ατομικές διαφορές Γνωρίζουν δεοντολογικούς τρόπους κοινοποίησης των αποτελεσμάτων ATS2020 Framework on skills focused Autonomous Learning 7/9 Cyprus Pedagogical Institute

8 5. Αναστοχασμός και διερεύνηση εναλλακτικών προσεγγίσεων (μεταγνώση μαθησιακού ) Καθορίζουν κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες για τον μαθησιακό κύκλο Αναστοχάζονται και επανεξετάζουν την πρόοδο Αναγνωρίζουν αποκλεισμούς και εμπόδια στη μάθησή και εισηγούνται τρόπους αντιμετώπισής Διατηρούν ψηφιακά ημερολόγια αναστοχασμού για να διευκολύνουν τις διαδικασίες αξιολόγησής Διενεργούν αναστοχασμούς Ερωτούν, επανεξετάζουν, μετασχηματίζουν, αναθεωρούν, προσαρμόζουν, βελτιώνουν, μεταβάλλουν τις απόψεις και τις αντιλήψεις Απαιτούν νέες προσεγγίσεις στη μάθηση, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση αφισών,, αφηγήσεων κ.λπ. Αναγνωρίζουν διάφορες μεθόδους κοινοποίησης των αποτελεσμάτων Διατηρούν ημερολόγια αναστοχασμού, σχετικά με τον κύκλο μάθησής Αναδιοργανώνουν το μαθησιακό στυλ Κατανοούν τη σημασία του αναστοχασμού Έχουν την πεποίθηση ότι με τη συνεχή προσπάθεια μπορούν να επιτύχουν Συνθέτουν και ολοκληρώνουν τεκμήρια και δεοντολογικούς συλλογισμούς για να προβληματιστούν και να διερευνήσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις Αναγνωρίζουν λανθασμένες αιτίες, παραδοχές και προκαταλήψεις μέσα από ενδελεχή έλεγχο Αναγνωρίζουν αξιολογικά κριτήρια και διαδικασίες για τον μαθησιακό κύκλο. Αναγνωρίζουν αξιολογικά κριτήρια και διαδικασίες για τον μαθησιακό κύκλο. Αξιοποιούν την που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του μαθησιακού για να βελτιώσουν τη διαδικασία του μαθησιακού Αναγνωρίζουν αξιολογικά κριτήρια και διαδικασίες για τον μαθησιακό κύκλο. Αξιοποιούν την που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του μαθησιακού για να βελτιώσουν τη διαδικασία του μαθησιακού Χρησιμοποιούν την εμπειρία του μαθησιακού για την υλοποίηση και την ανάπτυξη ενός καινούργιου μαθησιακού. ATS2020 Framework on skills focused Autonomous Learning 8/9 Cyprus Pedagogical Institute

9 5.2. Αξιοποιούν την που λαμβάνουν για να βελτιώσουν τη διαδικασία του μαθησιακού 5.3. Χρησιμοποιούν την εμπειρία του μαθησιακού για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός καινούργιου μαθησιακού Δημιουργούν ένα Ηλεκτρονικό Φάκελο Επιτευγμάτων (eportfolio) ψηφιακά εργαλεία αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών για να παρουσιάσουν έναν καινούργιο κύκλο μάθησης Σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα στη διδασκαλία και τη μάθησή, μέσω ς και αξιολόγησης Διαμορφώνουν η οποία ενισχύει την πρόοδο και επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση και κατάκτηση της μάθησης Προβληματίζονται και αξιολογούν την εμπειρία του μαθησιακού για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός καινούργιου μαθησιακού Ο μαθησιακός κύκλος αποτελεί πραγματικό επίτευγμα, αποτυπώνοντας τι είναι η κριτική σκέψη το μαθησιακό κύκλο για να αναπτύξουν ένα εύρος συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων κριτικής σκέψης Επικυρώνουν την στη βάση της αποτελεσματικότητ ας και της αποδοτικότητας Τροποποιούν τις μαθησιακές διαδικασίες στη βάση της αξιολογικής ς Συλλέγουν, καταγράφουν, οργανώνουν και αξιολογούν την εμπειρία του μαθησιακού Εντοπίζουν λύσεις / στρατηγικές σε εναλλακτικά πλαίσια και σενάρια Εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές σε διαφορετικά έργα και διερευνούν στρατηγικές για το μαθησιακό έργο Εφαρμόζουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε άγνωστες και νέες συνθήκες Απαιτούν ευκαιρίες για να πάρουν μέρος όχι μόνο στον σχεδιασμό της μάθησης, αλλά επίσης και στο τι μαθαίνουν Επικυρώνουν την στη βάση των στάσεων και των συναισθημάτων Είναι πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και να αναθεωρήσουν τις απόψεις όπου κρίνεται Είναι ανοιχτοί σε εισηγήσεις / προτάσεις προς βελτίωση τα Τ.Π.Ε. αποτελεσματικά και δεοντολογικά στη μάθηση και στη ζωή Αναπτύσσουν θετικές στάσεις στην εργασία και την απασχόληση σε καινούργια έργα Προβληματίζονται στη διαδικασία απόκτησης της γνώσης, χρησιμοποιώντας τις στάσεις και τα συναισθήματά Αναγνωρίζουν τη σημασία της εμπειρίας του μάθησης ATS2020 Framework on skills focused Autonomous Learning 9/9 Cyprus Pedagogical Institute

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Σχεδιασμός στρατηγικών για διερεύνηση 1.1. Εντοπίζουν σημαντικές ανάγκες/ προβλήματα/ ερωτήματα για διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ και Ικανότητες Στόχοι επίτευξης Παραδείγματα επίτευξης στόχων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας: Ικανότητες και Δεξιότητες

Τομέας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας: Ικανότητες και Δεξιότητες Τομέας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας: Ικανότητες και Σύντομη Περιγραφή: Οι μαθητές εντοπίζουν και αντιστοιχούν ανάγκες με τις πιθανές λύσεις, ενσωματώνουν και αναδιαμορφώνουν υφιστάμενες πηγές, αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Επικοινωνίας και Συνεργασίας: Ικανότητες και Δεξιότητες

Τομέας Επικοινωνίας και Συνεργασίας: Ικανότητες και Δεξιότητες Τομέας Επικοινωνίας και Συνεργασίας: Ικανότητες και Δεξιότητες Σύντομη περιγραφή Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία (γλώσσα, μέσα επικοινωνίας) για να μοιραστούν με σαφήνεια τη μάθησή και να

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Πληροφοριακού Γραμματισμού: Ικανότητες και Δεξιότητες

Τομέας Πληροφοριακού Γραμματισμού: Ικανότητες και Δεξιότητες Τομέας Πληροφοριακού Γραμματισμού: Σύντομη περιγραφή: Oι μαθητές σχεδιάζουν με ποιο τρόπο να αναζητήσουν, αναζητούν, συλλέγουν, αξιολογούν χρησιμοποιούν την οικοδόμηση νέας γνώσης. 1. Σχεδιασμός στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ PLAY4GUIDANCE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) Συγγραφέας: Jan M. Pawlowski, Hochschule Ruhr West (HRW) Page 1 of 7 Κατηγορία Ικανότητας Περιγραφή Ικανότητας Περιγραφή του επιπέδου επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αφορμή ( 1 ) Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Η μια δεν ήξερε να βάλει το στικάκι στη θύρα, ενώ ο άλλος παιδευόταν να ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανώλης Πατσαδάκης Γιατί Αξιολόγηση των Μαθητών; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποστηρίζει την επίτευξη των γενικών εκπ/κών στόχων της

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού Τρόπου Ζωής

2. Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού Τρόπου Ζωής ATS2020 LD Μακρο-επίπεδο Δέσπω Λοΐζου, Γυμνάσιο Λατσιών Γνωστικό αντικείμενο/ενότητα/μάθημα: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα Υποενότητα 2. Ανάπτυξη Ασφαλούς και Υγιεινού Τρόπου Ζωής 2.2. Φαγητό και Υγεία -

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα

ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές Απόκτηση γνώσεων από την αθλητική επιστήμη (πώς ώ και γιατί) κα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοποί Στόχοι Επιδιώξεις- Θεματικές Ενότητες ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Πέτρος Πατσιάς Στέλιος Αδάμου ΣΚΟΠΟΙ 1. Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων (δεικτών),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Χατζηπαντελής, Γκίνης Δ. 1. PDF created with pdffactory Pro trial version

Θ. Χατζηπαντελής, Γκίνης Δ. 1. PDF created with pdffactory Pro trial version Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Η κατευθυνόμενη εργασία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία του εξωτερικού. Στην κατευθυνόμενη εργασία ο μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γενικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης H αξιολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική και στοχεύει να περιγράψει την πρόοδο που κάνουν οι μαθητές, και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη

ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δρ Ζωή Καραμπατζάκη Τι μας προσφέρουν οι θεωρίες μάθησης; Οι θεωρίες μάθησης προσφέρουν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται, εξελίσσονται και βελτιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΕκαιαξιολόγησητουμαθητή μετηχρήσητουportofolio (Φάκελοςτουμαθητή) Ελένη Κατσαρού Πανεπιστήμιο Κρήτης Τιείναιοφάκελοςυλικούμαθητή; Συστηματική και οργανωμένη συλλογή στοιχείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000)

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγουν οι επιστήμονες. Είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ειδικό ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικες πληροφοριες Πέτρος Γαλάνης Δρ. ΕΚΠΑ, Δάσκαλος Ε.Α. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ Αθήνας) Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα

NetQues Έκθεση για το Έργο Εκπαίδευση των Λογοθεραπευτών στην Ευρώπη Ενωμένοι μέσα στην Διαφορετικότα

NetQues Έκθεση για το Έργο Εκπαίδευση των Λογοθεραπευτών στην Ευρώπη Ενωμένοι μέσα στην Διαφορετικότα NetQues Έκθεση για το Έργο Εκπαίδευση των Λογοθεραπευτών στην Ευρώπη Ενωμένοι μέσα στην Διαφορετικότα Δίκτυο για τους Κανόνες Εναρμόνισης & Ποιότητας των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για Λογοθεραπευτές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Πέτρος Χαβιάρης & Σόνια Καφούση chaviaris@rhodes.aegean.gr; kafoussi@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Σε ισχύ το ΑΠΣ του 1990 (ΥΠΕΠΘ Δ/νση Φυσικής Αγωγής, Αθήνα 1990) Οι μαθητές επιλέγουν ένα άθλημα ή μια κινητική δραστηριότητα της αρεσκείας τους,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ATS2020 Μικροεπίπεδο μαθησιακού σχεδιασμού

ATS2020 Μικροεπίπεδο μαθησιακού σχεδιασμού ATS2020 Μικροεπίπεδο μαθησιακού σχεδιασμού Παρουσίαση μαθησιακού αντικειμένου Γνωστικό Νεοελληνική Γλώσσα αντικείμενο Τίτλος Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου ενότητας Τάξη Γ Γυμνασίου Διάρκεια Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηγετικές Ικανότητες. Στάλω Λέστα

Ηγετικές Ικανότητες. Στάλω Λέστα Στάλω Λέστα stalo.lesta@gmail.com 96511011 Μερικά στατιστικά στοιχεία Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το: 8,9 % των μελών διοικητικών συμβουλίων των μεγάλων εταιρειών στην Κύπρο (Largest publically listed companies)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Δ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης 12η περιφέρεια Θεσ/νικης

Μαθηματικά Δ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης 12η περιφέρεια Θεσ/νικης Μαθηματικά Δ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 12η περιφέρεια Θεσ/νικης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) The project Move on - Migration

Διαβάστε περισσότερα

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός CC BY-NC-SA Συγγραφέας/Συντάκτης: Μανόλης Κυριακάκης Σχολείο/Οργανισμός: Γυμνάσιο Έγκωμης -Κυριάκος Νεοκλέους Χώρα: Κύπρος Γλώσσα: Ελληνικά Figure 1 Από Προσομοίωση Colorado

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητή: Η Πρόταση του ΥΠΠ για Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο. Μάριος Στυλιανίδης ΠΛΕ, ΥΠΠ

Αξιολόγηση Μαθητή: Η Πρόταση του ΥΠΠ για Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο. Μάριος Στυλιανίδης ΠΛΕ, ΥΠΠ Αξιολόγηση Μαθητή: Η Πρόταση του ΥΠΠ για Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο Μάριος Στυλιανίδης ΠΛΕ, ΥΠΠ Συνέδριο ΚΟΕΔ Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ, 13 Μαΐου 2017 Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιότητες του Εκπαιδευτικού Ηγέτη τον 21 ο αιώνα» Κασιμάτη Αικατερίνη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

«Δεξιότητες του Εκπαιδευτικού Ηγέτη τον 21 ο αιώνα» Κασιμάτη Αικατερίνη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Δεξιότητες του Εκπαιδευτικού Ηγέτη τον 21 ο αιώνα» Κασιμάτη Αικατερίνη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Οικουμενικότητα θεμέλιο για παγκόσμια ηθική. Η ιδέα της οικουμενικότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός

ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός ATS2020 Μαθησιακός Σχεδιασμός CC BY-NC-SA Συγγραφέας/Συντάκτης: Μανόλης Κυριακάκης Σχολείο/Οργανισμός: Γυμνάσιο Έγκωμης- Κυριάκος Νεοκλέους Χώρα: Κύπρος Γλώσσα: Ελληνικά Γενική περιγραφή του μαθησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ OMΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΡΟΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΟΜΑΔΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ OMΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΡΟΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΟΜΑΔΑΣ ΦΑΣΕΙΣ OMΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΡΟΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΟΜΑΔΑΣ Οκτώβριος 2011 Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος Ρόλος εκπαιδευτικού: Δημιουργεί ή/και διευρύνει τα ενδιαφέροντα των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής. Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής. Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Μαθητή: Από τη Θεωρία στη Χάραξη Πολιτικής Λεωνίδας Κυριακίδης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Δομή παρουσίασης Αξιολόγηση: Έννοια & Σημασία Σκοποί Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων,

Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, Η εισήγηση Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming). Η μελέτη περίπτωσης. Παίξιμο ρόλων-τα παιχνίδια προσομοίωσης, ρόλων, αντιπαράθεσης απόψεων. Εννοιολογική χαρτογράφηση -Ο χάρτης εννοιών (concept

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α.

ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α. Μορέλα Έρη, PhD Ορισμοί Ηθική: σύνολο αρχών που ορίζουν τι είναι σωστό και

Διαβάστε περισσότερα