ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015"

Transcript

1 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΥΤΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ DNA ΕΝΟΤΗΤΑ 16: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 2

3 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 3

4 2003 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 (α) Τα μόρια Α και Β ανήκουν στην ομάδα των αμινοξέων (β) Πεπτιδικός δεσμός (γ) Όταν αλλάξει η σειρά κάποιων αμινοξέων, αλλάζει η διαμόρφωση του μορίου της πρωτεΐνης στο χώρο και επομένως η λειτουργία που εκτελεί. (δ) Τα τέσσερα επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνών είναι: (Ι) Πρωτοταγής: Σειρά διαδοχής των αμινοξέων (ΙΙ) Δευτεροταγής: Αναδίπλωση πεπτιδικής αλυσίδας και απόκτηση ελικοειδούς (ή πτυχωτής) μορφής (ΙΙΙ) Τριτοταγής: Αναδίπλωση στο χώρο για να αποκτήσει μια καθορισμένη μορφή λόγω ανάπτυξης πλευρικών δεσμών μεταξύ των αναδιπλώσεων της αλυσίδας. (ΙV) Tεταρτοταγής: Σύνδεση των επί μέρους πολυπεπτιδικών αλυσίδων σ ένα ενιαίο πρωτεϊνικό μόριο ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 1. (α) i. Α: φωσφορικό οξύ Β: δεσοξυριβόζη Γ: αζωτούχα βάση (αδενίνη ή θυμίνη) (Μονάδες 1,5) ii. Η δομική μονάδα του DNA λέγεται νουκλεοτίδιο. (Μονάδες 0,5) (β) Τα ζεύγη των αζωτούχων βάσεων είναι: Δ: αδενίνη θυμίνη Ε: κυτοσίνη γουανίνη. Η αδενίνη συνδέεται με τη θυμίνη με δύο δεσμούς υδρογόνου, ενώ η κυτοσίνη και η γουανίνη με τρεις δεσμούς υδρογόνου. (Μονάδες 2) (γ) Επειδή το ποσοστό της γουανίνης (20%) είναι ίσο με το ποσοστό της κυτοσίνης (20%), το ποσοστό της αδενίνης και της θυμίνης είναι 100 (20+20) = 60%. Το ποσοστό της αδενίνης είναι το ίδιο με εκείνο της θυμίνης, δηλ. 60% / 2 =30% (Μονάδα 1) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 4

5 2004 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 (α) i. φωσφορολιπίδια (Μονάδα 0,5) ii. Α: υδρόφιλος πόλος Β: υδρόφοβος πόλος. (Μονάδα 1) (β) Δύο από τις πιο κάτω ιδιότητες των λιπών και η βιολογική σημασία τους. i. Κακοί αγωγοί της θερμότητας - θερμομονωτικά υλικά ii. Αδιάβροχα παρεμπόδιση εξάτμισης νερού iii. Περιβάλλουν διάφορα όργανα προστασία τους iv. Αποταμιευτικά ενεργειακά υλικά παραγωγή ενέργειας. (Μονάδες 2) (γ) Η χοληστερίνη είναι στεροειδές λιπίδιο. Θεωρείται αναγκαίο για τον οργανισμό του ανθρώπου, επειδή (ένα από τα πιο κάτω) i. αποτελεί δομικό συστατικό ζωικών κυττάρων ii. αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή κάποιων ορμονών. Θεωρείται επιβλαβής, γιατί επικάθεται στο εσωτερικό των αρτηριών και προκαλεί αθηροσκλήρωση. (Μονάδες 1,5) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 α) (i) Α = καρβοξυλομάδα. (μον. 1) (ii) Πεπτιδικός δεσμός. (μον.1) β) Επειδή οι πρωτεΐνες φέρουν στο μόριό τους καρβοξυλομάδα και αμινομάδα, μπορούν να δρουν άλλοτε ως οξέα και άλλοτε ως βάσεις, ανάλογα με το ph του περιβάλλοντος, δεσμεύοντας μεγάλες ποσότητες βάσεων και οξέων, διατηρώντας έτσι το ph μέσα σε στενά πλαίσια. (μον. 3) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΕΝΙΑΙΕΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 5

6 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 6

7 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 7

8 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 8

9 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 9

10 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 10

11 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 11

12 2015 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 12

13 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 13

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 14

15 2003 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 (α) Ε: Ενεργό κέντρο. Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του ενζύµου. Το σχήµα του καθορίζει την εξειδικευµένη δράση του ενζύµου σε συγκεκριµένο υπόστρωµα. (β) Το πολυµερές είναι το άµυλο και είναι αποταµιευτική - ενεργειακή ουσία (τουλάχιστον το ένα από τα δύο). (γ)(ι) Η άριστη τιµή δράσης της θρυψίνης είναι σε ph περίπου 8, ενώ της πεψίνης µεταξύ ph 1-2. (ιι) Η θρυψίνη δρα στο δωδεκαδάκτυλο, ενώ η πεψίνη στο στόµαχο ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 (α) i. Η αύξηση της θερμοκρασίας στο τμήμα ΑΒ της γραφικής παράστασης προκαλεί αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης, ενώ στο τμήμα ΔΕ προκαλεί μείωση της ταχύτητας αντίδρασης. (Μονάδα 1) ii. Σημείο Γ: Άριστη τιμή. Γιατί στη θερμοκρασία αυτή η ταχύτητα της αντίδρασης γίνεται μέγιστη. (Μονάδα 1) iii. Στο σημείο Ζ η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση με μηδέν. (Μονάδα 0,5) (β) Η αύξηση της θερμοκρασίας πέραν ενός ορισμένου ορίου (άριστη τιμή) προκαλεί αλλαγές στη στερεοχημική δομή των ενζύμων και στο ενεργό τους κέντρο, με αποτέλεσμα τα ένζυμα να γίνονται ανενεργά και να μην καθαρίσουν τα ρούχα. Τα ρούχα θα καθάριζαν με χλιαρό νερό, γιατί η θερμοκρασία θα πλησίαζε την άριστη τιμή και τα ένζυμα του απορρυπαντικού θα δρούσαν αποτελεσματικά. (Μονάδες 2,5) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 α) (i) Στο τμήμα ΑΒ της γραφικής παράστασης η αύξηση της τιμής του ph προκαλεί αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης. Στο τμήμα ΒΓ η αύξηση της τιμής του ph προκαλεί μείωση της ταχύτητας της αντίδρασης. (μον. 1) (ii) Σημείο Β: άριστη τιμή του ph. Αντιστοιχεί με ph = 7,5 (μον. 1) β) Οι δεσμοί που διατηρούν τη δευτεροταγή και τριτοταγή δομή των ενζύμων είναι πολύ ευαίσθητοι στις συγκεντρώσεις των ιόντων Η +, τα οποία καθορίζουν το ph. Τα αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα των πεπτιδικών αλυσίδων ενώνονται με τα θετικά ιόντα Η + και έτσι σπάζουν οι δεσμοί μεταξύ των αμινοξέων των πλευρικών αλυσίδων. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αλλαγή της στερεοχημικής μορφής του ενεργού κέντρου του ενζύμου. Το ένζυμο αδυνατεί να προσαρμοστεί πλήρως με το υπόστρωμα και έτσι καθίσταται ανενεργό. (μον. 3) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 15

16 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2006 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 16

17 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 17

18 2008 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 18

19 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 19

20 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 20

21 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 21

22 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 22

23 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 23

24 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 24

25 2004 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 (α) Η συγκέντρωση των ιόντων Να + στο πλάσμα του αίματος είναι μεγαλύτερη παρά στο εσωτερικό των αιμοσφαιρίων, επειδή οι αντλίες Να + - Κ + βγάζουν συνεχώς ιόντα Να + από το εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο πλάσμα. (Μονάδες 2) (β) i. Οι αντλίες Να + - Κ + λειτουργούν με κατανάλωση ενέργειας. Επομένως η έλλειψη ΑΤΡ (πηγή ενέργειας) θα οδηγήσει στον τερματισμό της λειτουργίας των αντλιών Να + - Κ +. (Μονάδα 1) ii. Η αύξηση της συγκέντρωσης χλωριούχου νατρίου (Να + CI - ) στο εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων δημιούργησε υπέρτονο περιβάλλον στο εσωτερικό των αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα την είσοδο μεγάλης ποσότητας νερού στα κύτταρα. Αυτό προκάλεσε αύξηση του όγκου και της πίεσης στην κυτταρική μεμβράνη, με αποτέλεσμα τη ρήξη και τη διάλυσή της. (Μονάδες 2) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 3 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2006 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 25

26 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 26

27 2009 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 27

28 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 28

29 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 29

30 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 30

31 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 31

32 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 32

33 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΥΤΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 33

34 2003 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 (α) Η χλωροφύλλη α παρουσιάζει μέγιστη απορρόφηση σε μήκη κύματος μεταξύ nm περίπου και μεταξύ nm περίπου, ενώ στα ενδιάμεσα μήκη κύματος η απορρόφηση είναι ελάχιστη. (β) Η παρουσία περισσότερων της μιας φωτοσυνθετικών χρωστικών έχει ως πλεονέκτημα την απορρόφηση περισσότερων ακτινοβολιών διαφορετικού μήκους κύματος. (γ) Τα φύλλα των φυτών φαίνονται πράσινα, γιατί από το λευκό φως η χλωροφύλλη απορροφά το μπλε και το κόκκινο και ανακλάται η ακτινοβολία που αντιστοιχεί στο πράσινο ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 (α) Α: Φωτοσύστημα ΙΙ Β: Πρωτογενής δέκτης Γ: Φωτοσύστημα Ι Δ: Πρωτογενής δέκτης Ε: NADP-αναγωγάση. (Μονάδες 2,5) (β) Η χλωροφύλλη α P680 του φωτοσυστήματος ΙΙ απορροφά φωτόνια, διεγείρεται και στη συνέχεια αποβάλλει ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια αυτά παραλαμβάνονται από τον πρωτογενή δέκτη και στη συνέχεια μεταβιβάζονται στους διάφορους μεταφορείς ηλεκτρονίων (αλυσίδα μεταφοράς e - ). Κάθε φορά που γίνεται μεταβίβαση των ηλεκτρονίων από τον ένα μεταφορέα στον άλλο, αποβάλλεται και ένα μέρος της ενέργειάς τους. Με την ενέργεια αυτή γίνεται η φωσφορυλίωση της ADP και ο σχηματισμός της ATP (χημειώσμωση). Τα ηλεκτρόνια από τη χλωροφύλλη α Ρ680 τελικά καταλήγουν στη χλωροφύλλη α Ρ700 του φωτοσυστήματος I, η οποία είχε ήδη απορροφήσει φωτόνια, διεγέρθηκε και τελικά απέβαλε ηλεκτρόνια. Έτσι η χλωροφύλλη α Ρ700, με την πρόσληψη των ηλεκτρονίων αυτών, αποϊονίζεται. Τα ηλεκτρόνια που αποβάλλονται από τη χλωροφύλλη α Ρ700 του φωτοσυστήματος Ι παραλαμβάνονται από τον πρωτογενή δέκτη και καταλήγουν, μέσω της φερρεδοξίνης, στο NADP +. Αυτό, προσλαμβάνοντας δύο ηλεκτρόνια, καθώς και δύο πρωτόνια (Η + ) από τη διάσπαση του νερού, με τη βοήθεια του ενζύμου NADP-αναγωγάση, ανάγεται σε NADPH. Για να επανέλθει η χλωροφύλλη α Ρ680 στη θεμελιώδη κατάσταση (αποϊονισμός), αποσπά ηλεκτρόνια από το νερό, προκαλώντας τη φωτόλυσή του. (Μονάδες 6,5) (γ) Διαφορές μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης. Τρεις από τις πιο κάτω: i. Στη μη κυκλική συμμετέχουν δύο φωτοσυστήματα, ενώ στην κυκλική ένα. ii. Στη μη κυκλική σχηματίζεται NADPH, ενώ στην κυκλική όχι. iii. Στη μη κυκλική γίνεται φωτόλυση του νερού, ενώ στην κυκλική όχι. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 34

35 iv. Στη μη κυκλική τα ηλεκτρόνια δεν επιστρέφουν στο φωτοσύστημα ΙΙ, από το οποίο ξεκίνησαν, ενώ στην κυκλική καταλήγουν στο φωτοσύστημα από το οποίο ξεκίνησαν (φωτοσύστημα Ι). v. Στη μη κυκλική ελευθερώνεται οξυγόνο, ενώ στην κυκλική όχι. (Μονάδες 3) (δ) Τρεις από τους πιο κάτω: i. Παράγονται οργανικές ουσίες, με τις οποίες τρέφονται άμεσα ή έμμεσα οι οργανισμοί του οικοσυστήματος. ii. Δεσμεύονται τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και έτσι καθαρίζεται η ατμόσφαιρα από αυτό. iii. Εμπλουτίζεται η ατμόσφαιρα και η υδρόσφαιρα με οξυγόνο, απαραίτητο για την επιβίωση των οργανισμών (οξείδωση οργανικών ουσιών και παραγωγή ενέργειας). iv. Δέσμευση της φωτεινής ενέργειας και μετατροπή της σε χημική (οργανικές ουσίες). (Μονάδες 3) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 6 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 35

36 2007 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 36

37 2008 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 37

38 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 38

39 2010 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 39

40 2011 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 40

41 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ B ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 41

42 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 42

43 2014 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 43

44 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 44

45 2015 ΜΕΡΟΣ A ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 45

46 ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 46

47 2003 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 (α) Α: φάρυγγας Β: στόμαχος Γ: λεπτό έντερο Δ: κατιόν κόλο Ε: ορθό Ζ: σκωληκοειδής απόφυση Η: ανιόν κόλο Θ: πάγκρεας Ι: χοληδόχος κύστη Κ: ήπαρ (συκώτι) Λ: οισοφάγος Μ: σιελογόνος αδένας. (β) Στη στοματική κοιλότητα με τη δράση της α-αμυλάσης (πτυαλίνης), που παράγεται από τους σιελογόνους αδένες, το άμυλο διασπάται σε μικρότερα πολυμερή. Με την είσοδο των πολυμερών στο έντερο αρχίζει η δράση της παγκρεατικής α-αμυλάσης, η οποία παράγεται από το πάγκρεας, και οδηγεί στη διάσπαση των πολυμερών σε μαλτόζη. Με τη δράση της μαλτάσης, η οποία παράγεται από τους εντερικούς αδένες, η μαλτόζη μετατρέπεται σε γλυκόζη. (γ) Η γλυκόζη απορροφάται ενεργητικά από τις λάχνες του λεπτού εντέρου. (δ) Τα είδη των μόνιμων δοντιών είναι τομείς (κοπτήρες) και κυνόδοντες, οι οποίοι τεμαχίζουν την τροφή, και προγόμφιοι και γομφίοι, οι οποίοι αλέθουν την τροφή. (ε) Η έλλειψη της βιταμίνης D προκαλεί ραχίτιδα και της Κ αιμορραγίες (διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος). (στ) Οι ζωικής προέλευσης πρωτεΐνες έχουν μεγαλύτερη βιολογική αξία, γιατί είναι πλουσιότερες σε απαραίτητα αμινοξέα σε σύγκριση με τις φυτικές πρωτεΐνες. (ζ) Ο πιο βασικός ρόλος της χολής είναι η γαλακτωματοποίηση των λιπών. (η) Δύο από τα πιο κάτω: Βλέννα: Δε διαπερνάται εύκολα από τα μικρόβια Λυσοζύμη: Μικροβιοκτόνο ένζυμο στο σάλιο Μεγάλη οξύτητα του στομάχου: Μικροβιοκτόνος δράση ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 (α) Α: προγόμφιοι - αλέθουν την τροφή Β: τομείς (κοπτήρες) κατατεμαχίζουν την τροφή Γ: κυνόδοντες κόβουν και κατατεμαχίζουν την τροφή Δ: γομφίοι αλέθουν την τροφή. (Μονάδες 4) (β) 1: μύλη 5. Οδοντίνη 2: αυχένας 6. Πολφός 3: ρίζα 7. οστό 4: αδαμαντίνη 8. οστεΐνη (Μονάδες 2) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 47

48 (γ) Η πέψη των λιπών αρχίζει στο δωδεκαδάκτυλο, όπου γίνεται γαλακτωματοποίησή τους με την επίδραση της χολής. Αυτό διευκολύνει την επίδραση του ενζύμου παγκρεατική λιπάση, το οποίο υδρολύει τα λίπη σε μονογλυκερίδια, λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Η απορρόφηση των πιο πάνω προϊόντων της διάσπασης των λιπών γίνεται με παθητική διάχυση από τα επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου. Στα επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου γίνεται επανασύνθεση τριγλυκεριδίων και σχηματισμός χυλομικρών. Στη συνέχεια με εξωκύττωση τα χυλομικρά μεταφέρονται στα λεμφαγγεία. (Μονάδες 4) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 2 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 48

49 2007 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 49

50 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 50

51 2008 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 51

52 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 52

53 2010 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 53

54 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 54

55 2012 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 55

56 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 56

57 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 57

58 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 58

59 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 59

60 2003 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 (α)(ι) Κατά τον καταβολισμό 1 mol γλυκόζης παράγονται 38 mol ΑΤΡ, για την παραγωγή των οποίων απαιτείται ενέργεια 38 Χ 30 KJ = 1140 KJ KJ (ΙΙ) Τα 1140 KJ αποτελούν το X100 = 38% 3000 KJ ελευθερώνεται. της ενέργειας που (ΙΙΙ) Το ποσό της ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα είναι 3000 KJ KJ = 1860 KJ. (β)(ι) H αναερόβια αναπνοή που κάνει ο αθλητής είναι γαλακτική ζύμωση. (ΙΙ) Ο αθλητής αναπνέει βαθιά και γρήγορα για να προμηθεύεται αυξημένες ποσότητες οξυγόνου, με τις οποίες θα μπορέσει να κάψει το 20% της ποσότητας του γαλακτικού οξέος που έχει παραχθεί και μπαίνει στον κύκλο του Krebs. (γ) Η αυξημένη συγκέντρωση των πρωτονίων (ιόντων Η + ) στο μεσομεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου σε σχέση με το εσωτερικό του μιτοχονδρίου έχει ως αποτέλεσμα πρωτόνια να μπαίνουν στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου μέσω του καναλιού ΑΤΡ-συνθετάση. Καθώς τα πρωτόνια διέρχονται από το κανάλι ενεργοποιούνται μόρια ΑDP προς σχηματισμό μορίων ΑΤΡ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 (α) Το NADH που βρίσκεται στη μήτρα του μιτοχονδρίου οξειδώνεται και χάνει το υδρογόνο του. Το υδρογόνο αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Τα ηλεκτρόνια δεσμεύονται και μεταφέρονται από τα κυτταροχρώματα στην κυτταροχρωμική οξειδάση. Όταν τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το ένα κυτταρόχρωμα στο άλλο, χάνουν ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση αντλιών πρωτονίων, που εξάγουν πρωτόνια από τη μήτρα στο μεσομεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου. Τα πρωτόνια, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσής τους στο μεσομεμβρανικό χώρο σε σχέση με το εσωτερικό του μιτοχονδρίου (μήτρα), ξαναεπιστρέφουν στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου μέσω του καναλιού της ΑΤΡ-συνθετάσης. Καθώς τα πρωτόνια διέρχονται από το κανάλι, σχηματίζεται ΑΤΡ, ένα μόριο ανά πρωτόνιο. Δηλαδή διερχόμενο το πρωτόνιο από περιοχή ψηλής συγκέντρωσης σε περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης, δίνει την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται ένα μόριο ADP για να ενωθεί με φωσφορική ομάδα προς σχηματισμό ΑΤΡ (οξειδωτική φωσφορυλίωση χημειώσμωση). Το FADH 2 μεταφέρει λιγότερη ενέργεια και έτσι μπαίνει αργότερα στην αναπνευστική αλυσίδα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 60

61 Πρέπει να τονιστεί ότι τα ηλεκτρόνια που δίνονται από κάθε NADH ενεργοποιούν τρεις αντλίες πρωτονίων, ενώ τα ηλεκτρόνια που δίνονται από κάθε FADH 2 ενεργοποιούν μόνο δύο αντλίες πρωτονίων. Έτσι από την οξειδωτική φωσφορυλίωση ενός NADH παράγονται 3 ΑΤΡ, ενώ από την οξειδωτική φωσφορυλίωση ενός FADH 2 παράγονται 2 ATP. Να σημειωθεί ότι από τα 2 NADH που λαμβάνονται από τη γλυκόλυση παράγονται μόνο 4 μόρια ΑΤΡ. Συγχρόνως τα ηλεκτρόνια, αφού καταλήξουν μέσω διάφορων κυτταροχρωμάτων στην κυτταροχρωμική οξειδάση και αφού ήδη ενεργοποίησαν τις αντλίες πρωτονίων, επανέρχονται στη μήτρα του μιτοχονδρίου. Εκεί, αφού δεσμευτούν από το οξυγόνο, που ενεργοποιείται και ενώνεται με ελεύθερα ιόντα υδρογόνου, σχηματίζεται νερό κατά την αντίδραση: κυτταροχρωμική οξειδάση 2H + + 2e - + ½ O 2 H 2 O (Μονάδες 7) (β) Η αναπνευστική αλυσίδα είναι μια σειρά από κυτταροχρώματα (μεταφορείς ηλεκτρονίων) και ένζυμα, τα οποία βρίσκονται στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων. (Μονάδες 2) (γ) Η μεταφορά του γαλακτικού οξέος στο ήπαρ είναι σημαντική για τους εξής λόγους: i. Απομακρύνεται από τα κύτταρα ως τοξική (καματογόνος) ουσία. ii. Μετατρέπεται σε γλυκόζη, η οποία χρησιμοποιείται για επιπρόσθετη παραγωγή ενέργειας. (Μονάδες 2) (δ)ο ρόλος του οξαλοξικού οξέος στον κύκλο του Krebs είναι σημαντικός, γιατί αντιδρά με το ακετυλοσυνένζυμο Α και σχηματίζεται κιτρικό οξύ, από το οποίο αρχίζει ο κύκλος του Krebs. (Μονάδες 2) (ε)i.θα θολώσει το ασβεστόνερο, γιατί παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. (Μονάδα 1) ii.το ενεργειακό κέρδος από τη βιοχημική αντίδραση (αλκοολική ζύμωση) είναι δύο μόρια ΑΤΡ κατά τον καταβολισμό ενός μορίου γλυκόζης. (Μονάδες 1) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 (ΕΝΙΑΙΕΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 61

62 2006 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 62

63 2007 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 63

64 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 64

65 2009 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 65

66 2010 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 66

67 2012 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 67

68 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 68

69 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 69

70 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 70

71 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 71

72 ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 72

73 2003 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 (α) (β) Α: πνευμονική αρτηρία Β: πνευμονική φλέβα Γ: διγλώχινη βαλβίδα Δ: τριγλώχινη βαλβίδα Ε: αορτή Ζ: άνω κοίλη φλέβα. Μόνον τέσσερις διαφορές από τις δέκα Διαφορές αρτηριών - φλεβών Αρτηρίες Απαγωγά αγγεία Μικρότερη εσωτερική διάμετρος Περισσότερος μυϊκός ιστός Αίμα με πίεση Προώθηση αίματος με συσπάσεις των τοιχωμάτων τους Σφυγμός Καταλήγουν σε τριχοειδή Λιγότερες Χωρίς βαλβίδες Ανά πάσα στιγμή περιέχουν το 20% του αίματος Φλέβες Προσαγωγά αγγεία Μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρος Λιγότερος μυϊκός ιστός Πολύ μικρή πίεση Το αίμα προωθείται με συστολή των παρακείμενων σκελετικών μυών Χωρίς σφυγμό Αρχίζουν με τριχοειδή Περισσότερες Έχουν βαλβίδες Ανά πάσα στιγμή περιέχουν το 65% του αίματος (γ) Η μεγάλη ή συστηματική κυκλοφορία του αίματος ακολουθεί την εξής διαδρομή: Το αίμα από την αριστερή κοιλία, μέσω της αορτής και στη συνέχεια των διακλαδώσεών της (αρτηρίες) μεταφέρεται σ όλα τα μέρη του σώματος, όπου γίνεται ανταλλαγή ουσιών (αφήνει στους ιστούς οξυγόνο και άλλες χρήσιμες ουσίες και παραλαμβάνει διοξείδιο του άνθρακα και άλλες άχρηστες ουσίες). Στη συνέχεια επιστρέφει με την άνω και κάτω κοίλη φλέβα στο δεξιό κόλπο της καρδίας ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 (α) Α: αριστερός κόλπος Β: αριστερή κοιλία Γ: ίνες Purkinje : δεξιά κοιλία Ε: σωµάτιο (δεµάτιο) Hiss Ζ: δεξιός κόλπος Η: κολποκοιλιακός κόµβος Θ: φλεβόκοµβος ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 73

74 (β) Ρόλος Θ: Εχει κύτταρα που έχουν την ικανότητα να αυτοδιεγείρονται ρυθµικά. Η διέγερση αυτή µεταδίδεται σ όλες τις µυϊκές ίνες της καρδίας, µε αποτέλεσµα τη συστολή τους, (δηλ. προσδιορίζει το ρυθµό λειτουργίας της καρδίας - φυσιολογικός βηµατοδότης). Ρόλος Η: Είναι υπεύθυνος για τη µετάδοση της διέγερσης που προκάλεσε ο φλεβόκοµβος, από τους κόλπους στις κοιλίες της καρδίας. (γ) Ο αριθµός 140 mm Ηg δείχνει τη συστολική πίεση των αρτηριών (ψηλή) και ο αριθµός 90 mm Ηg τη διαστολική πίεση (χαµηλή). (δ) Καρδιακή παροχή είναι η ποσότητα αίµατος που προωθεί η καρδία προς τους ιστούς του σώµατος ανά λεπτό. (ε) Τα τοιχώµατα της αριστερής κοιλίας της καρδίας είναι πιο χοντρά από εκείνα της δεξιάς κοιλίας, διότι από την αριστερή κοιλία το αίµα µεταφέρεται σ όλο το σώµα ακόµη και στα πιο αποµακρυσµένα µέρη (και εποµένως τα τοιχώµατα πρέπει να είναι χοντρά για να ασκούν µεγαλύτερη µυϊκή δύναµη). Αντίθετα από τη δεξιά κοιλία το αίµα προωθείται στους πνεύµονες, που βρίσκονται σε µικρότερη απόσταση ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 (α). 1. Ομάδα αίματος Α, Rhesus αρνητικό 2. Ομάδα αίματος Β, Rhesus θετικό 3. Ομάδα αίματος ΑΒ, Rhesus θετικό 4. Ομάδα αίματος Ο, Rhesus αρνητικό. (Μονάδες 2) (β) Ατομο 1 Ατομο 4 I Α ι 0 rr X ι 0 ι 0 rr γαμέτες I Α r, ι 0 r ι 0 r I Α ι 0 rr ι 0 ι 0 rr 50% 50% Ομάδα Α Ομάδα Ο Rhesus αρνητικά Rhesus αρνητικά (Μονάδες 3) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 74

75 (γ) Αίμα σ όλα τα άλλα άτομα μπορεί να δώσει το άτομο 4 (ομάδα αίματος Ο, Rhesus αρνητικό), γιατί δεν έχει αντιγόνα (Α, Β και Rhesus). (Μονάδες 1,5) (δ) Γυναίκα 4 Άντρας 3 P γενεά rr X RR γαμέτες r R Fι γενεά Rr (100% Rhesus θετικά) Εφόσον τα παιδιά τους θα είναι Rhesus θετικά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ερυθρά αιμοσφαίρια του παιδιού με τον παράγοντα Rhesus να περάσουν στο αίμα της μητέρας και να προκαλέσουν την παραγωγή αντισωμάτων αντι-rhesus, τα οποία περνώντας στο έμβρυο, συνήθως σε μετέπειτα κύηση, θα του προκαλέσουν ερυθροβλάστωση. (Μονάδες 3,5) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 3 (ΕΝΙΑΙΕΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 75

76 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 76

77 2005 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 77

78 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 78

79 2008 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 79

80 2009 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 80

81 2009 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 81

82 2010 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 82

83 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 83

84 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 84

85 2012 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 85

86 2012 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 86

87 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 87

88 2013 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 88

89 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 89

90 2014 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 90

91 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 91

92 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 92

93 ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 93

94 2004 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 (α) Α: κεφαλή Β: αυχένας Γ: ουρά : κυτταρική µεµβράνη Ε: µιτοχόνδρια Ζ: κεντροσωµάτιο Η: πυρήνας Θ: ακρόσωµα (Μονάδες 2) ii. Ρόλος κεντροσωµατίου (Z): Μετά τη γονιµοποίηση είναι απαραίτητο για τη διαίρεση του ζυγωτού. Ρόλος ακροσώµατος (Θ): Περιέχει λυτικά ένζυµα για τη διάλυση των προστατευτικών στρωµάτων του ωαρίου (ωοκυττάρου Β τάξης). (Μονάδα 1) (β) Ο αριθµός των µιτοχονδρίων στα σπερµατοζωάρια είναι µεγάλος, γιατί τα σπερµατοζωάρια χρειάζονται µεγάλο ποσό ενέργειας λόγω της κίνησής του. (Μονάδα 1) (γ) Θα γονιµοποιηθεί µόνο το ωοκύτταρο Β τάξης της γυναίκας, επειδή τα ανθρώπινα σπερµατοζωάρια αναγνωρίζονται µόνο από ένα είδος γλυκοπρωτεΐνης (υποδοχέα) που βρίσκεται στο ωοκύτταρο Β τάξης της γυναίκας και έτσι µπαίνουν στο ωοκύτταρο, ενώ δεν αναγνωρίζονται από τα ωοκύτταρα Β τάξης του προβάτου. (Μονάδα 1) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 4 (ΕΝΙΑΙΕΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 94

95 2005 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 2 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 95

96 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 96

97 2006 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 97

98 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 98

99 2007 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 99

100 2008 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 100

101 2009 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 101

102 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 102

103 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 103

104 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 104

105 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 105

106 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 106

107 2013 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 107

108 2013 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 108

109 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 109

110 2014 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 110

111 2015 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 111

112 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 112

113 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 113

114 ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ DNA 2003 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 (α) Δομική χρωματοσωμική ανωμαλία τύπου έλλειψης. (β) (i) Η επίδραση της ραδιενεργού ακτινοβολίας μπορεί να οδηγήσει σε μεταλλάξεις και είναι δυνατό, μέσω του ωαρίου, να κληρονομηθούν στο νέο οργανισμό. (ii) Μεταλλάξεις μπορούν να προκληθούν και στα μυϊκά κύτταρα, αλλά δε θα κληρονομηθούν στο παιδί, γιατί οι κληρονομικοί χαρακτήρες μεταβιβάζονται στους απογόνους μέσω των γεννητικών κυττάρων. (γ) Γονίδια Κ: κόκκινο χρώμα ματιών κ: ροδόχρωμα μάτια Γ: γκρίζο χρώμα σώματος γ: μαύρο χρώμα σώματος. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 114

115 Από τα αποτελέσματα της δεύτερης διασταύρωσης (τέσσερις φαινότυποι από τους οποίους οι δύο (κόκκινο χρώμα ματιών - μαύρο σώμα και ροδόχρωμα μάτια - γκρίζο σώμα) βρίσκονται σε χαμηλές αναλογίες, έναντι των αναμενόμενων δύο φαινότυπων (κόκκινο χρώμα ματιών - γκρίζο σώμα και ροδόχρωμα μάτια - μαύρο σώμα) προκύπτει ότι τα γονίδια είναι συνδεδεμένα και ότι έγινε χιασματυπία. Ι. Κ Κ Χ κ κ Γ Γ γ γ γαµέτες Κ Γ κ γ F 1 K Γ κ γ (κόκκινα µάτια-γκρίζο σώµα) ΙΙ. Κ κ Χ κ κ Γ γ γ γ γαμέτες: Κ κ Κ κ κ Γ, γ, γ, Γ γ **γαμέτες από χιασματυπία * * Κ κ κ κ Κ κ κ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 115

116 Γ γ, γ γ, γ γ, Γ γ κόκκινα ροδόχρωμα κόκκινα ροδόχρωμα γκρίζα μαύρα μαύρα γκρίζα 42% 42% 8% 8% (δ) Ο σωλήνας 1 περιέχει DNA του ανθρώπου, γιατί το ποσοστό της αδενίνης είναι ίσο με το ποσοστό της θυμίνης, και το ποσοστό της γουανίνης ίσο με το ποσοστό της κυτοσίνης, (λόγω της συμπληρωματικότητας των βάσεων, Α-Τ και G-C, στο δίκλωνο μόριο του DNA). Ο σωλήνας 2 περιέχει μονόκλωνο DNA του ιού, γι αυτό και το ποσοστό της αδενίνης είναι διαφορετικό από εκείνο της θυμίνης, καθώς και το ποσοστό της γουανίνης είναι διαφορετικό από εκείνο της κυτοσίνης ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 2 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 116

117 2006 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 117

118 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 118

119 2007 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 119

120 2009 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 120

121 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 121

122 2010 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 122

123 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 123

124 2011 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 124

125 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 125

126 2013 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 126

127 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 127

128 2014 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 128

129 ΕΝΟΤΗΤΑ 16: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 129

130 2003 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 (α) (Ι) Το γονίδιο δεν μπορεί να είναι επικρατές αυτοσωματικό, γιατί τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς 5 και 6 θα έπρεπε να έχει το παθολογικό γονίδιο για να κληρονομηθεί στους απογόνους 10 και 11. (ΙΙ) Το γονίδιο δεν μπορεί να είναι φυλοσύνδετο επικρατές, γιατί από πατέρα με την πάθηση (αρ. 1) δεν μπορεί να προκύψει κορίτσι υγιές (αρ. 5), γιατί παίρνει το ένα Χ χρωματόσωμα από τον πατέρα. (ΙΙΙ) Το γονίδιο δεν μπορεί να είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο, γιατί από υγιείς γονείς (αρ. 5 και 6) δεν είναι δυνατό να γεννηθούν κορίτσια με την πάθηση (αρ. 10 και 11). (ιν) Το γονίδιο είναι αυτοσωματικό υπολειπόμενο, γιατί αν γίνουν όλες οι διασταυρώσεις που περιγράφονται στο γενεαλογικό δέντρο επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση αυτή, π.χ. από τους γονείς 5 και 6 που είναι φαινοτυπικά υγιείς γεννιούνται παιδιά με την πάθηση αυτή. (β) Η πιθανότητα το 4ο παιδί των γονιών 5 και 6 να πάσχει από την πάθηση είναι 25%, αφού οι γονείς είναι ετερόζυγοι. (γ) Είδη μεταλλάξεων (Ι) Έλλειψη (αφαίρεση) (ΙΙ) Προσθήκη (ΙΙΙ) Αντικατάσταση. (IV) Η δρεπανοκυτταρική αναιμία σχετίζεται με την 3η περίπτωση, την αντικατάσταση, με αποτέλεσμα στο μόριο της αιμοσφαιρίνης να υπάρχει σε ορισμένη θέση το αμινοξύ βαλίνη αντί του γλουταμινικού οξέος ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 (α). 1. Ομάδα αίματος Α, Rhesus αρνητικό 2. Ομάδα αίματος Β, Rhesus θετικό 3. Ομάδα αίματος ΑΒ, Rhesus θετικό 4. Ομάδα αίματος Ο, Rhesus αρνητικό. (Μονάδες 2) (β) Ατομο 1 Ατομο I Α ι 0 rr X ι 0 ι 0 rr Γαμέτες I Α r, ι 0 r ι 0 r I Α ι 0 rr ι 0 ι 0 rr ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 130

131 50% 50% Ομάδα Α Ομάδα Ο Rhesus αρνητικά Rhesus αρνητικά (Μονάδες 3) (γ) Αίμα σ όλα τα άλλα άτομα μπορεί να δώσει το άτομο 4 (ομάδα αίματος Ο, Rhesus αρνητικό), γιατί δεν έχει αντιγόνα (Α, Β και Rhesus). (Μονάδες 1,5) (δ) Γυναίκα 4 Άντρας 3 P γενεά rr X RR γαμέτες r R Fι γενεά Rr (100% Rhesus θετικά) Εφόσον τα παιδιά τους θα είναι Rhesus θετικά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ερυθρά αιμοσφαίρια του παιδιού με τον παράγοντα Rhesus να περάσουν στο αίμα της μητέρας και να προκαλέσουν την παραγωγή αντισωμάτων αντι-rhesus, τα οποία περνώντας στο έμβρυο, συνήθως σε μετέπειτα κύηση, θα του προκαλέσουν ερυθροβλάστωση. (Μονάδες 3,5) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 (ΕΝΙΑΙΕΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 131

132 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 5 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 132

133 2006 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 133

134 2008 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 134

135 2008 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 135

136 2010 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 136

137 2011 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 137

138 2012 ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 138

139 2013 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 139

140 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 140

141 2014 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 141

142 2015 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 142

143 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 143

144 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 144

145 -ΤΕΛΟΣ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 145

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 3 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 12 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 4 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 13 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ... 16 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος.

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος. ΠΕΠΤΙΚΟ 1. Α. Να γράψετε τα είδη των δοντιών Α, Β, Γ, Δ και τα μέρη του δοντιού Ε Μ. Β. Πόσα δόντια έχει ένα παιδί 3 χρόνων; Γ. Ποιοι αδένες αφήνουν το έκκριμά τους στη στοματική κοιλότητα και ποιο το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0-03. ΕΝΟΤΗΤΑ : Χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών (απλή αναφορά). ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Χημεία της ζωής. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά). ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Κεφάλαιο τρίτο 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται με την διάσπαση των θρεπτικών ουσιών της τροφής τους. Οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; Είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγεται ATP (στο χλωροπλάστη), με δέσμευση φωτεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (2). Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση (β) NADPH στη σκοτεινή φάση της

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Πώς ονομάζεται η βιοχημική αντίδραση της συνένωσης των δύο μορίων; Συμπύκνωση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Πώς ονομάζεται η βιοχημική αντίδραση της συνένωσης των δύο μορίων; Συμπύκνωση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΖΗΤΗΜΑ: 1. Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; Γλυκόζη 2. Εάν δύο τέτοια μόρια ενωθούν μαζί τι θα προκύψει; Μαλτόζη 3. Πώς ονομάζεται η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Νικολέτας Ε. 3ο Κεφάλαιο Περιληπτική Απόδοση 3.1. Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό

Από το Κύτταρο στον Οργανισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Από το Κύτταρο στον Οργανισµό Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο: α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουκιάς) γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών δ. λειαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 5 Ιουνίου 2006 7.30 π.µ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ωρα εξέτασης: Πέμπτη, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετικό σύστημα. Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία. 2. Σκληροί σκελετοί

Σκελετικό σύστημα. Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία. 2. Σκληροί σκελετοί Σκελετικό σύστημα Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία Τύποι: 1. Υδροστατικοί σκελετοί 2. Σκληροί σκελετοί Ενδοσκελετός Εξωσκελετός Σκελετικό σύστημα υδροστατικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:3.6.2014 ΤΑΞΗ: Γ ΧΡΟΝΟΣ:1.30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ:10 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΒΑΘΜΟΣ:...

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 1. Να εξηγήσετε γιατί πολλές βιταμίνες, παρά τη μικρή συγκέντρωσή τους στον οργανισμό, είναι πολύ σημαντικές για

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αν τιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με τις προτάσεις της στήλης ΙΙ:

1. Να αν τιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με τις προτάσεις της στήλης ΙΙ: Ερωτήσεις Προβλήματα Δραστηριότητες 1. Να αν τιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Ι με τις προτάσεις της στήλης ΙΙ: Ι Βιταμίνες Υδατάνθρακες Πρωτεΐνες Λίπη Βοηθούν κυρίως στη δόμηση νέων κυττάρων. Προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα jk ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μάθημα 7 Το κυκλοφορικό μας σύστημα Εισαγωγή στο Κυκλοφορικό μας Σύστημα (ΚΣ) Το ΚΣ αποτελείται από - τα αιμοφόρα αγγεία την καρδιά Αέρας που εισπνέουμε Αέρας που εκπνέουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο;

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο; Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση Μεταβολισμός του γλυκογόνου Το γλυκογόνο είναι ο αφθονότερος υδατάνθρακας των ζώων Το γλυκογόνο αποθηκεύεται κυρίως στο ήπαρ (3-7% κατά βάρος) και στους μύες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση.

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση. ΙΣΤΟΙ 1. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισµό µας, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο µε το οποίο ξεκίνησε η ζωή µας.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εισαγωγή: Το κυκλοφορικό είναι από τα πιο σημαντικά αλλά και από τα πιο ευαίσθητα συστήματα του οργανισμού μας. Τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2011 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Θερινό εξάμηνο 2015 Φωτοσύνθεση Η δέσμευση ηλιακής ενέργειας από τα φυτά, η μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: ευτέρα, 23 Μαΐου 2011 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων κατηγορίες υδατάνθρακες πρωτεΐνες νουκλεϊνικά οξέα λιπίδια Οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊνικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ AAT TCG CGA TTCC

ΓΕΝΕΤΙΚΗ AAT TCG CGA TTCC ΓΕΝΕΤΙΚΗ 1. Το πιο κάτω γενεαλογικό δέντρο δείχνει τον τρόπο κληρονόμησης μιας ασθένειας σε μια οικογένεια. Τα μαυρισμένα τετράγωνα συμβολίζουν αρσενικά άτομα με την πάθηση και οι μαυρισμένοι κύκλοι θηλυκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. α 2. γ 3. δ 4. γ 5. β 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Διάρκεια: 3 ώρες Οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους.... 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 α Α2 γ Α3 δ Α4 β Α5 γ ΘΕΜΑ Β Β1. Σελ. 120 σχολ. βιβλίου: «Για την επιλογή οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ: ΦΡΥΝΗ ΣΟΛΩΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, με πτυχίο Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ. Λίπη. Ταξινόµηση λιπών. Τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια. Λιπαρά οξέα

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ. Λίπη. Ταξινόµηση λιπών. Τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια. Λιπαρά οξέα MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ Θέµατα ιάλεξης οµή και ρόλος των λιπών στην άσκηση ιαδικασία διάσπασης των ελεύθερων λιπαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επειδή στο σχολικό βιβλίο Βιολογία Β Γενικού Λυκείου Γενικής παιδείας πρόσφατα προστέθηκαν ερωτήσεις και άλλαξε η αρίθμηση των προϋπαρχουσών ασκήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 19-21 -10681 210 3824614 210 3847670 www.irakleitos.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μεταβολισμός ονομάζεται η αξιοποίηση της ενέργειας και των στοιχείων του περιβάλλοντος για την εκτέλεση βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις Κεφάλαιο 6 ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Αποικοδόμηση (διάσπαση) πολύπλοκων μορίων σε απλούστερες ενώσεις πχ στην κυτταρική αναπνοή η διάσπαση της γλυκόζης σε CO 2 και Η 2 Ο Η ενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οι δευτερογενείς µεταβολίτες

Οι δευτερογενείς µεταβολίτες Οι δευτερογενείς µεταβολίτες Είναιταπροϊόνταδευτερογενούςµεταβολισµού. Μερικοί γνωστοί δευτερογενείς µεταβολίτες είναι η µορφίνη, ήκαφεΐνη, το καουτσούκ κ.ά. Ο ρόλος τους φαίνεται να είναι οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2015 08:00-11:00

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Άννα Ν. Εισαγωγή Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Ενέργεια υπάρχει στο περιβάλλον μας και η παρουσία της γίνεται φανερή με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΘΕΜΑ Α Α1. α. in vitro β. in vivo γ. in vitro δ. in vitro Α2. γ Μεταξύ των δύο δεοξυριβονουκλεοτιδίων έχουμε συμπληρωματικότητα (Α=Τ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr 1. Χημική σύσταση του κυττάρου. 2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου. 3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 2007-8 www.cyprusbiology.com 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΠΩΣ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΖΩΗ ιαιώνιση των ειδών 1. Ποια είναι τα µέρη του σπερµατοζωαρίου; 2. Να συµπληρώσετε τις ενδείξεις του πιο κάτω σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ(40 μονάδες) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / 2009 ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες(βιολογία-χημεία) Όνομα μαθητή /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/02/2013 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά) 2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ, 9 14 (απλή αναφορά), 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, σελ. 20 36 Οργανικές Ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος Μικροβιολογία-Ιολογία Επίκουρος Καθηγητής Καθηγητής Δ. Μόσιαλος Βιοενεργητική μικροβίων Βακτηριακή Γενετική Επισκόπηση Βακτηριοφάγων Προκαρυωτική ποικιλότητα (Βακτήρια) Προκαρυωτική ποικιλότητα (Αρχαία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΕΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΔΙΑΝΕΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΔΙΑΝΕΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009 2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Τάξη : Γ Γυμνασίου Βαθμός : Μάθημα : Βιολογία Ημερομηνία : 4 / 09/ 2009 Υπογραφή καθηγητή :... Διάρκεια : ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2012 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2012 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2012 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α 1 : α Α 2 : γ Α 3 : δ Α 4 : β Α 5 : γ ΘΕΜΑ Β Β 1 : σελ. 120 σχολικού: >. Β 2 :

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΘΕΜΑ 1o 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α. µόνο στο καθαρό νερό β. σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα γ. µόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1.Β 2.Γ 3.Α 4.Δ 5.Γ ΘΕΜΑ Β Β1) 1.Α 2.Β 3.Β 4.Α 5.Α 6.Α 7.Β 8.Β Β2) Σελ. 40 σχολικού βιβλίου : Κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου :

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : 1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΑ. 3. Στο σχήμα φαίνεται η υποθετική δράση ενός ενζύμου πάνω σε ένα υπόστρωμα και ο αναστολέας του.

ΕΝΖΥΜΑ. 3. Στο σχήμα φαίνεται η υποθετική δράση ενός ενζύμου πάνω σε ένα υπόστρωμα και ο αναστολέας του. ΕΝΖΥΜΑ 1. (α) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο «εξειδίκευση των ενζύμων» καθώς και που οφείλεται αυτή. (β) Ποιες ουσίες μπορούν να επηρεάσουν τη δράση ενός ενζύμου και πώς; (γ) Πώς τα ένζυμα επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 25) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α1. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Από έδρας Δ. Ματθόπουλος Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Χηµείας Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Δομή και λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος 1. Να ονομάσετε τις αριθμημένες δομές του παρακάτω σχήματος. Βλέπε εικ. 12.1 της σ. 219 του βιβλίου του μαθητή. 2. Να ενώσετε

Διαβάστε περισσότερα