ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015"

Transcript

1 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΥΤΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ DNA ΕΝΟΤΗΤΑ 16: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 2

3 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 3

4 2003 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 (α) Τα μόρια Α και Β ανήκουν στην ομάδα των αμινοξέων (β) Πεπτιδικός δεσμός (γ) Όταν αλλάξει η σειρά κάποιων αμινοξέων, αλλάζει η διαμόρφωση του μορίου της πρωτεΐνης στο χώρο και επομένως η λειτουργία που εκτελεί. (δ) Τα τέσσερα επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνών είναι: (Ι) Πρωτοταγής: Σειρά διαδοχής των αμινοξέων (ΙΙ) Δευτεροταγής: Αναδίπλωση πεπτιδικής αλυσίδας και απόκτηση ελικοειδούς (ή πτυχωτής) μορφής (ΙΙΙ) Τριτοταγής: Αναδίπλωση στο χώρο για να αποκτήσει μια καθορισμένη μορφή λόγω ανάπτυξης πλευρικών δεσμών μεταξύ των αναδιπλώσεων της αλυσίδας. (ΙV) Tεταρτοταγής: Σύνδεση των επί μέρους πολυπεπτιδικών αλυσίδων σ ένα ενιαίο πρωτεϊνικό μόριο ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 1. (α) i. Α: φωσφορικό οξύ Β: δεσοξυριβόζη Γ: αζωτούχα βάση (αδενίνη ή θυμίνη) (Μονάδες 1,5) ii. Η δομική μονάδα του DNA λέγεται νουκλεοτίδιο. (Μονάδες 0,5) (β) Τα ζεύγη των αζωτούχων βάσεων είναι: Δ: αδενίνη θυμίνη Ε: κυτοσίνη γουανίνη. Η αδενίνη συνδέεται με τη θυμίνη με δύο δεσμούς υδρογόνου, ενώ η κυτοσίνη και η γουανίνη με τρεις δεσμούς υδρογόνου. (Μονάδες 2) (γ) Επειδή το ποσοστό της γουανίνης (20%) είναι ίσο με το ποσοστό της κυτοσίνης (20%), το ποσοστό της αδενίνης και της θυμίνης είναι 100 (20+20) = 60%. Το ποσοστό της αδενίνης είναι το ίδιο με εκείνο της θυμίνης, δηλ. 60% / 2 =30% (Μονάδα 1) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 4

5 2004 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 (α) i. φωσφορολιπίδια (Μονάδα 0,5) ii. Α: υδρόφιλος πόλος Β: υδρόφοβος πόλος. (Μονάδα 1) (β) Δύο από τις πιο κάτω ιδιότητες των λιπών και η βιολογική σημασία τους. i. Κακοί αγωγοί της θερμότητας - θερμομονωτικά υλικά ii. Αδιάβροχα παρεμπόδιση εξάτμισης νερού iii. Περιβάλλουν διάφορα όργανα προστασία τους iv. Αποταμιευτικά ενεργειακά υλικά παραγωγή ενέργειας. (Μονάδες 2) (γ) Η χοληστερίνη είναι στεροειδές λιπίδιο. Θεωρείται αναγκαίο για τον οργανισμό του ανθρώπου, επειδή (ένα από τα πιο κάτω) i. αποτελεί δομικό συστατικό ζωικών κυττάρων ii. αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή κάποιων ορμονών. Θεωρείται επιβλαβής, γιατί επικάθεται στο εσωτερικό των αρτηριών και προκαλεί αθηροσκλήρωση. (Μονάδες 1,5) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 α) (i) Α = καρβοξυλομάδα. (μον. 1) (ii) Πεπτιδικός δεσμός. (μον.1) β) Επειδή οι πρωτεΐνες φέρουν στο μόριό τους καρβοξυλομάδα και αμινομάδα, μπορούν να δρουν άλλοτε ως οξέα και άλλοτε ως βάσεις, ανάλογα με το ph του περιβάλλοντος, δεσμεύοντας μεγάλες ποσότητες βάσεων και οξέων, διατηρώντας έτσι το ph μέσα σε στενά πλαίσια. (μον. 3) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 (ΕΝΙΑΙΕΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 5

6 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 6

7 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 7

8 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 8

9 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 9

10 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 10

11 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 11

12 2015 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 12

13 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 13

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 14

15 2003 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 (α) Ε: Ενεργό κέντρο. Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του ενζύµου. Το σχήµα του καθορίζει την εξειδικευµένη δράση του ενζύµου σε συγκεκριµένο υπόστρωµα. (β) Το πολυµερές είναι το άµυλο και είναι αποταµιευτική - ενεργειακή ουσία (τουλάχιστον το ένα από τα δύο). (γ)(ι) Η άριστη τιµή δράσης της θρυψίνης είναι σε ph περίπου 8, ενώ της πεψίνης µεταξύ ph 1-2. (ιι) Η θρυψίνη δρα στο δωδεκαδάκτυλο, ενώ η πεψίνη στο στόµαχο ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 (α) i. Η αύξηση της θερμοκρασίας στο τμήμα ΑΒ της γραφικής παράστασης προκαλεί αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης, ενώ στο τμήμα ΔΕ προκαλεί μείωση της ταχύτητας αντίδρασης. (Μονάδα 1) ii. Σημείο Γ: Άριστη τιμή. Γιατί στη θερμοκρασία αυτή η ταχύτητα της αντίδρασης γίνεται μέγιστη. (Μονάδα 1) iii. Στο σημείο Ζ η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση με μηδέν. (Μονάδα 0,5) (β) Η αύξηση της θερμοκρασίας πέραν ενός ορισμένου ορίου (άριστη τιμή) προκαλεί αλλαγές στη στερεοχημική δομή των ενζύμων και στο ενεργό τους κέντρο, με αποτέλεσμα τα ένζυμα να γίνονται ανενεργά και να μην καθαρίσουν τα ρούχα. Τα ρούχα θα καθάριζαν με χλιαρό νερό, γιατί η θερμοκρασία θα πλησίαζε την άριστη τιμή και τα ένζυμα του απορρυπαντικού θα δρούσαν αποτελεσματικά. (Μονάδες 2,5) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 α) (i) Στο τμήμα ΑΒ της γραφικής παράστασης η αύξηση της τιμής του ph προκαλεί αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης. Στο τμήμα ΒΓ η αύξηση της τιμής του ph προκαλεί μείωση της ταχύτητας της αντίδρασης. (μον. 1) (ii) Σημείο Β: άριστη τιμή του ph. Αντιστοιχεί με ph = 7,5 (μον. 1) β) Οι δεσμοί που διατηρούν τη δευτεροταγή και τριτοταγή δομή των ενζύμων είναι πολύ ευαίσθητοι στις συγκεντρώσεις των ιόντων Η +, τα οποία καθορίζουν το ph. Τα αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα των πεπτιδικών αλυσίδων ενώνονται με τα θετικά ιόντα Η + και έτσι σπάζουν οι δεσμοί μεταξύ των αμινοξέων των πλευρικών αλυσίδων. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αλλαγή της στερεοχημικής μορφής του ενεργού κέντρου του ενζύμου. Το ένζυμο αδυνατεί να προσαρμοστεί πλήρως με το υπόστρωμα και έτσι καθίσταται ανενεργό. (μον. 3) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 15

16 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2006 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 16

17 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 17

18 2008 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 18

19 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 19

20 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 20

21 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 21

22 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 22

23 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 23

24 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 24

25 2004 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 (α) Η συγκέντρωση των ιόντων Να + στο πλάσμα του αίματος είναι μεγαλύτερη παρά στο εσωτερικό των αιμοσφαιρίων, επειδή οι αντλίες Να + - Κ + βγάζουν συνεχώς ιόντα Να + από το εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο πλάσμα. (Μονάδες 2) (β) i. Οι αντλίες Να + - Κ + λειτουργούν με κατανάλωση ενέργειας. Επομένως η έλλειψη ΑΤΡ (πηγή ενέργειας) θα οδηγήσει στον τερματισμό της λειτουργίας των αντλιών Να + - Κ +. (Μονάδα 1) ii. Η αύξηση της συγκέντρωσης χλωριούχου νατρίου (Να + CI - ) στο εσωτερικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων δημιούργησε υπέρτονο περιβάλλον στο εσωτερικό των αιμοσφαιρίων, με αποτέλεσμα την είσοδο μεγάλης ποσότητας νερού στα κύτταρα. Αυτό προκάλεσε αύξηση του όγκου και της πίεσης στην κυτταρική μεμβράνη, με αποτέλεσμα τη ρήξη και τη διάλυσή της. (Μονάδες 2) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 3 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2006 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 25

26 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 26

27 2009 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 27

28 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 28

29 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 29

30 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 30

31 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 31

32 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 32

33 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΥΤΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 33

34 2003 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 (α) Η χλωροφύλλη α παρουσιάζει μέγιστη απορρόφηση σε μήκη κύματος μεταξύ nm περίπου και μεταξύ nm περίπου, ενώ στα ενδιάμεσα μήκη κύματος η απορρόφηση είναι ελάχιστη. (β) Η παρουσία περισσότερων της μιας φωτοσυνθετικών χρωστικών έχει ως πλεονέκτημα την απορρόφηση περισσότερων ακτινοβολιών διαφορετικού μήκους κύματος. (γ) Τα φύλλα των φυτών φαίνονται πράσινα, γιατί από το λευκό φως η χλωροφύλλη απορροφά το μπλε και το κόκκινο και ανακλάται η ακτινοβολία που αντιστοιχεί στο πράσινο ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 (α) Α: Φωτοσύστημα ΙΙ Β: Πρωτογενής δέκτης Γ: Φωτοσύστημα Ι Δ: Πρωτογενής δέκτης Ε: NADP-αναγωγάση. (Μονάδες 2,5) (β) Η χλωροφύλλη α P680 του φωτοσυστήματος ΙΙ απορροφά φωτόνια, διεγείρεται και στη συνέχεια αποβάλλει ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια αυτά παραλαμβάνονται από τον πρωτογενή δέκτη και στη συνέχεια μεταβιβάζονται στους διάφορους μεταφορείς ηλεκτρονίων (αλυσίδα μεταφοράς e - ). Κάθε φορά που γίνεται μεταβίβαση των ηλεκτρονίων από τον ένα μεταφορέα στον άλλο, αποβάλλεται και ένα μέρος της ενέργειάς τους. Με την ενέργεια αυτή γίνεται η φωσφορυλίωση της ADP και ο σχηματισμός της ATP (χημειώσμωση). Τα ηλεκτρόνια από τη χλωροφύλλη α Ρ680 τελικά καταλήγουν στη χλωροφύλλη α Ρ700 του φωτοσυστήματος I, η οποία είχε ήδη απορροφήσει φωτόνια, διεγέρθηκε και τελικά απέβαλε ηλεκτρόνια. Έτσι η χλωροφύλλη α Ρ700, με την πρόσληψη των ηλεκτρονίων αυτών, αποϊονίζεται. Τα ηλεκτρόνια που αποβάλλονται από τη χλωροφύλλη α Ρ700 του φωτοσυστήματος Ι παραλαμβάνονται από τον πρωτογενή δέκτη και καταλήγουν, μέσω της φερρεδοξίνης, στο NADP +. Αυτό, προσλαμβάνοντας δύο ηλεκτρόνια, καθώς και δύο πρωτόνια (Η + ) από τη διάσπαση του νερού, με τη βοήθεια του ενζύμου NADP-αναγωγάση, ανάγεται σε NADPH. Για να επανέλθει η χλωροφύλλη α Ρ680 στη θεμελιώδη κατάσταση (αποϊονισμός), αποσπά ηλεκτρόνια από το νερό, προκαλώντας τη φωτόλυσή του. (Μονάδες 6,5) (γ) Διαφορές μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης. Τρεις από τις πιο κάτω: i. Στη μη κυκλική συμμετέχουν δύο φωτοσυστήματα, ενώ στην κυκλική ένα. ii. Στη μη κυκλική σχηματίζεται NADPH, ενώ στην κυκλική όχι. iii. Στη μη κυκλική γίνεται φωτόλυση του νερού, ενώ στην κυκλική όχι. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 34

35 iv. Στη μη κυκλική τα ηλεκτρόνια δεν επιστρέφουν στο φωτοσύστημα ΙΙ, από το οποίο ξεκίνησαν, ενώ στην κυκλική καταλήγουν στο φωτοσύστημα από το οποίο ξεκίνησαν (φωτοσύστημα Ι). v. Στη μη κυκλική ελευθερώνεται οξυγόνο, ενώ στην κυκλική όχι. (Μονάδες 3) (δ) Τρεις από τους πιο κάτω: i. Παράγονται οργανικές ουσίες, με τις οποίες τρέφονται άμεσα ή έμμεσα οι οργανισμοί του οικοσυστήματος. ii. Δεσμεύονται τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και έτσι καθαρίζεται η ατμόσφαιρα από αυτό. iii. Εμπλουτίζεται η ατμόσφαιρα και η υδρόσφαιρα με οξυγόνο, απαραίτητο για την επιβίωση των οργανισμών (οξείδωση οργανικών ουσιών και παραγωγή ενέργειας). iv. Δέσμευση της φωτεινής ενέργειας και μετατροπή της σε χημική (οργανικές ουσίες). (Μονάδες 3) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 6 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 35

36 2007 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 36

37 2008 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 37

38 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 38

39 2010 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 39

40 2011 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 40

41 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ B ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 41

42 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 42

43 2014 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 43

44 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 44

45 2015 ΜΕΡΟΣ A ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 45

46 ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 46

47 2003 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 (α) Α: φάρυγγας Β: στόμαχος Γ: λεπτό έντερο Δ: κατιόν κόλο Ε: ορθό Ζ: σκωληκοειδής απόφυση Η: ανιόν κόλο Θ: πάγκρεας Ι: χοληδόχος κύστη Κ: ήπαρ (συκώτι) Λ: οισοφάγος Μ: σιελογόνος αδένας. (β) Στη στοματική κοιλότητα με τη δράση της α-αμυλάσης (πτυαλίνης), που παράγεται από τους σιελογόνους αδένες, το άμυλο διασπάται σε μικρότερα πολυμερή. Με την είσοδο των πολυμερών στο έντερο αρχίζει η δράση της παγκρεατικής α-αμυλάσης, η οποία παράγεται από το πάγκρεας, και οδηγεί στη διάσπαση των πολυμερών σε μαλτόζη. Με τη δράση της μαλτάσης, η οποία παράγεται από τους εντερικούς αδένες, η μαλτόζη μετατρέπεται σε γλυκόζη. (γ) Η γλυκόζη απορροφάται ενεργητικά από τις λάχνες του λεπτού εντέρου. (δ) Τα είδη των μόνιμων δοντιών είναι τομείς (κοπτήρες) και κυνόδοντες, οι οποίοι τεμαχίζουν την τροφή, και προγόμφιοι και γομφίοι, οι οποίοι αλέθουν την τροφή. (ε) Η έλλειψη της βιταμίνης D προκαλεί ραχίτιδα και της Κ αιμορραγίες (διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος). (στ) Οι ζωικής προέλευσης πρωτεΐνες έχουν μεγαλύτερη βιολογική αξία, γιατί είναι πλουσιότερες σε απαραίτητα αμινοξέα σε σύγκριση με τις φυτικές πρωτεΐνες. (ζ) Ο πιο βασικός ρόλος της χολής είναι η γαλακτωματοποίηση των λιπών. (η) Δύο από τα πιο κάτω: Βλέννα: Δε διαπερνάται εύκολα από τα μικρόβια Λυσοζύμη: Μικροβιοκτόνο ένζυμο στο σάλιο Μεγάλη οξύτητα του στομάχου: Μικροβιοκτόνος δράση ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 (α) Α: προγόμφιοι - αλέθουν την τροφή Β: τομείς (κοπτήρες) κατατεμαχίζουν την τροφή Γ: κυνόδοντες κόβουν και κατατεμαχίζουν την τροφή Δ: γομφίοι αλέθουν την τροφή. (Μονάδες 4) (β) 1: μύλη 5. Οδοντίνη 2: αυχένας 6. Πολφός 3: ρίζα 7. οστό 4: αδαμαντίνη 8. οστεΐνη (Μονάδες 2) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 47

48 (γ) Η πέψη των λιπών αρχίζει στο δωδεκαδάκτυλο, όπου γίνεται γαλακτωματοποίησή τους με την επίδραση της χολής. Αυτό διευκολύνει την επίδραση του ενζύμου παγκρεατική λιπάση, το οποίο υδρολύει τα λίπη σε μονογλυκερίδια, λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Η απορρόφηση των πιο πάνω προϊόντων της διάσπασης των λιπών γίνεται με παθητική διάχυση από τα επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου. Στα επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου γίνεται επανασύνθεση τριγλυκεριδίων και σχηματισμός χυλομικρών. Στη συνέχεια με εξωκύττωση τα χυλομικρά μεταφέρονται στα λεμφαγγεία. (Μονάδες 4) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 2 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 48

49 2007 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 49

50 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 50

51 2008 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 51

52 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 52

53 2010 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 53

54 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 54

55 2012 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 55

56 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 56

57 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 57

58 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 58

59 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 59

60 2003 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 (α)(ι) Κατά τον καταβολισμό 1 mol γλυκόζης παράγονται 38 mol ΑΤΡ, για την παραγωγή των οποίων απαιτείται ενέργεια 38 Χ 30 KJ = 1140 KJ KJ (ΙΙ) Τα 1140 KJ αποτελούν το X100 = 38% 3000 KJ ελευθερώνεται. της ενέργειας που (ΙΙΙ) Το ποσό της ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα είναι 3000 KJ KJ = 1860 KJ. (β)(ι) H αναερόβια αναπνοή που κάνει ο αθλητής είναι γαλακτική ζύμωση. (ΙΙ) Ο αθλητής αναπνέει βαθιά και γρήγορα για να προμηθεύεται αυξημένες ποσότητες οξυγόνου, με τις οποίες θα μπορέσει να κάψει το 20% της ποσότητας του γαλακτικού οξέος που έχει παραχθεί και μπαίνει στον κύκλο του Krebs. (γ) Η αυξημένη συγκέντρωση των πρωτονίων (ιόντων Η + ) στο μεσομεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου σε σχέση με το εσωτερικό του μιτοχονδρίου έχει ως αποτέλεσμα πρωτόνια να μπαίνουν στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου μέσω του καναλιού ΑΤΡ-συνθετάση. Καθώς τα πρωτόνια διέρχονται από το κανάλι ενεργοποιούνται μόρια ΑDP προς σχηματισμό μορίων ΑΤΡ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 (α) Το NADH που βρίσκεται στη μήτρα του μιτοχονδρίου οξειδώνεται και χάνει το υδρογόνο του. Το υδρογόνο αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Τα ηλεκτρόνια δεσμεύονται και μεταφέρονται από τα κυτταροχρώματα στην κυτταροχρωμική οξειδάση. Όταν τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται από το ένα κυτταρόχρωμα στο άλλο, χάνουν ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση αντλιών πρωτονίων, που εξάγουν πρωτόνια από τη μήτρα στο μεσομεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου. Τα πρωτόνια, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσής τους στο μεσομεμβρανικό χώρο σε σχέση με το εσωτερικό του μιτοχονδρίου (μήτρα), ξαναεπιστρέφουν στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου μέσω του καναλιού της ΑΤΡ-συνθετάσης. Καθώς τα πρωτόνια διέρχονται από το κανάλι, σχηματίζεται ΑΤΡ, ένα μόριο ανά πρωτόνιο. Δηλαδή διερχόμενο το πρωτόνιο από περιοχή ψηλής συγκέντρωσης σε περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης, δίνει την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται ένα μόριο ADP για να ενωθεί με φωσφορική ομάδα προς σχηματισμό ΑΤΡ (οξειδωτική φωσφορυλίωση χημειώσμωση). Το FADH 2 μεταφέρει λιγότερη ενέργεια και έτσι μπαίνει αργότερα στην αναπνευστική αλυσίδα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 60

61 Πρέπει να τονιστεί ότι τα ηλεκτρόνια που δίνονται από κάθε NADH ενεργοποιούν τρεις αντλίες πρωτονίων, ενώ τα ηλεκτρόνια που δίνονται από κάθε FADH 2 ενεργοποιούν μόνο δύο αντλίες πρωτονίων. Έτσι από την οξειδωτική φωσφορυλίωση ενός NADH παράγονται 3 ΑΤΡ, ενώ από την οξειδωτική φωσφορυλίωση ενός FADH 2 παράγονται 2 ATP. Να σημειωθεί ότι από τα 2 NADH που λαμβάνονται από τη γλυκόλυση παράγονται μόνο 4 μόρια ΑΤΡ. Συγχρόνως τα ηλεκτρόνια, αφού καταλήξουν μέσω διάφορων κυτταροχρωμάτων στην κυτταροχρωμική οξειδάση και αφού ήδη ενεργοποίησαν τις αντλίες πρωτονίων, επανέρχονται στη μήτρα του μιτοχονδρίου. Εκεί, αφού δεσμευτούν από το οξυγόνο, που ενεργοποιείται και ενώνεται με ελεύθερα ιόντα υδρογόνου, σχηματίζεται νερό κατά την αντίδραση: κυτταροχρωμική οξειδάση 2H + + 2e - + ½ O 2 H 2 O (Μονάδες 7) (β) Η αναπνευστική αλυσίδα είναι μια σειρά από κυτταροχρώματα (μεταφορείς ηλεκτρονίων) και ένζυμα, τα οποία βρίσκονται στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων. (Μονάδες 2) (γ) Η μεταφορά του γαλακτικού οξέος στο ήπαρ είναι σημαντική για τους εξής λόγους: i. Απομακρύνεται από τα κύτταρα ως τοξική (καματογόνος) ουσία. ii. Μετατρέπεται σε γλυκόζη, η οποία χρησιμοποιείται για επιπρόσθετη παραγωγή ενέργειας. (Μονάδες 2) (δ)ο ρόλος του οξαλοξικού οξέος στον κύκλο του Krebs είναι σημαντικός, γιατί αντιδρά με το ακετυλοσυνένζυμο Α και σχηματίζεται κιτρικό οξύ, από το οποίο αρχίζει ο κύκλος του Krebs. (Μονάδες 2) (ε)i.θα θολώσει το ασβεστόνερο, γιατί παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. (Μονάδα 1) ii.το ενεργειακό κέρδος από τη βιοχημική αντίδραση (αλκοολική ζύμωση) είναι δύο μόρια ΑΤΡ κατά τον καταβολισμό ενός μορίου γλυκόζης. (Μονάδες 1) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 (ΕΝΙΑΙΕΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 61

62 2006 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 62

63 2007 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 63

64 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 64

65 2009 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 65

66 2010 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 66

67 2012 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 67

68 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 68

69 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 69

70 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 70

71 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 71

72 ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 72

73 2003 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 (α) (β) Α: πνευμονική αρτηρία Β: πνευμονική φλέβα Γ: διγλώχινη βαλβίδα Δ: τριγλώχινη βαλβίδα Ε: αορτή Ζ: άνω κοίλη φλέβα. Μόνον τέσσερις διαφορές από τις δέκα Διαφορές αρτηριών - φλεβών Αρτηρίες Απαγωγά αγγεία Μικρότερη εσωτερική διάμετρος Περισσότερος μυϊκός ιστός Αίμα με πίεση Προώθηση αίματος με συσπάσεις των τοιχωμάτων τους Σφυγμός Καταλήγουν σε τριχοειδή Λιγότερες Χωρίς βαλβίδες Ανά πάσα στιγμή περιέχουν το 20% του αίματος Φλέβες Προσαγωγά αγγεία Μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρος Λιγότερος μυϊκός ιστός Πολύ μικρή πίεση Το αίμα προωθείται με συστολή των παρακείμενων σκελετικών μυών Χωρίς σφυγμό Αρχίζουν με τριχοειδή Περισσότερες Έχουν βαλβίδες Ανά πάσα στιγμή περιέχουν το 65% του αίματος (γ) Η μεγάλη ή συστηματική κυκλοφορία του αίματος ακολουθεί την εξής διαδρομή: Το αίμα από την αριστερή κοιλία, μέσω της αορτής και στη συνέχεια των διακλαδώσεών της (αρτηρίες) μεταφέρεται σ όλα τα μέρη του σώματος, όπου γίνεται ανταλλαγή ουσιών (αφήνει στους ιστούς οξυγόνο και άλλες χρήσιμες ουσίες και παραλαμβάνει διοξείδιο του άνθρακα και άλλες άχρηστες ουσίες). Στη συνέχεια επιστρέφει με την άνω και κάτω κοίλη φλέβα στο δεξιό κόλπο της καρδίας ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 (α) Α: αριστερός κόλπος Β: αριστερή κοιλία Γ: ίνες Purkinje : δεξιά κοιλία Ε: σωµάτιο (δεµάτιο) Hiss Ζ: δεξιός κόλπος Η: κολποκοιλιακός κόµβος Θ: φλεβόκοµβος ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 73

74 (β) Ρόλος Θ: Εχει κύτταρα που έχουν την ικανότητα να αυτοδιεγείρονται ρυθµικά. Η διέγερση αυτή µεταδίδεται σ όλες τις µυϊκές ίνες της καρδίας, µε αποτέλεσµα τη συστολή τους, (δηλ. προσδιορίζει το ρυθµό λειτουργίας της καρδίας - φυσιολογικός βηµατοδότης). Ρόλος Η: Είναι υπεύθυνος για τη µετάδοση της διέγερσης που προκάλεσε ο φλεβόκοµβος, από τους κόλπους στις κοιλίες της καρδίας. (γ) Ο αριθµός 140 mm Ηg δείχνει τη συστολική πίεση των αρτηριών (ψηλή) και ο αριθµός 90 mm Ηg τη διαστολική πίεση (χαµηλή). (δ) Καρδιακή παροχή είναι η ποσότητα αίµατος που προωθεί η καρδία προς τους ιστούς του σώµατος ανά λεπτό. (ε) Τα τοιχώµατα της αριστερής κοιλίας της καρδίας είναι πιο χοντρά από εκείνα της δεξιάς κοιλίας, διότι από την αριστερή κοιλία το αίµα µεταφέρεται σ όλο το σώµα ακόµη και στα πιο αποµακρυσµένα µέρη (και εποµένως τα τοιχώµατα πρέπει να είναι χοντρά για να ασκούν µεγαλύτερη µυϊκή δύναµη). Αντίθετα από τη δεξιά κοιλία το αίµα προωθείται στους πνεύµονες, που βρίσκονται σε µικρότερη απόσταση ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 (α). 1. Ομάδα αίματος Α, Rhesus αρνητικό 2. Ομάδα αίματος Β, Rhesus θετικό 3. Ομάδα αίματος ΑΒ, Rhesus θετικό 4. Ομάδα αίματος Ο, Rhesus αρνητικό. (Μονάδες 2) (β) Ατομο 1 Ατομο 4 I Α ι 0 rr X ι 0 ι 0 rr γαμέτες I Α r, ι 0 r ι 0 r I Α ι 0 rr ι 0 ι 0 rr 50% 50% Ομάδα Α Ομάδα Ο Rhesus αρνητικά Rhesus αρνητικά (Μονάδες 3) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 74

75 (γ) Αίμα σ όλα τα άλλα άτομα μπορεί να δώσει το άτομο 4 (ομάδα αίματος Ο, Rhesus αρνητικό), γιατί δεν έχει αντιγόνα (Α, Β και Rhesus). (Μονάδες 1,5) (δ) Γυναίκα 4 Άντρας 3 P γενεά rr X RR γαμέτες r R Fι γενεά Rr (100% Rhesus θετικά) Εφόσον τα παιδιά τους θα είναι Rhesus θετικά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ερυθρά αιμοσφαίρια του παιδιού με τον παράγοντα Rhesus να περάσουν στο αίμα της μητέρας και να προκαλέσουν την παραγωγή αντισωμάτων αντι-rhesus, τα οποία περνώντας στο έμβρυο, συνήθως σε μετέπειτα κύηση, θα του προκαλέσουν ερυθροβλάστωση. (Μονάδες 3,5) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 3 (ΕΝΙΑΙΕΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 75

76 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 76

77 2005 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 77

78 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 78

79 2008 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 79

80 2009 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 80

81 2009 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 81

82 2010 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 82

83 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 83

84 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 84

85 2012 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 85

86 2012 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 86

87 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 87

88 2013 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 88

89 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 89

90 2014 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 90

91 2015 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 91

92 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 92

93 ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 93

94 2004 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 (α) Α: κεφαλή Β: αυχένας Γ: ουρά : κυτταρική µεµβράνη Ε: µιτοχόνδρια Ζ: κεντροσωµάτιο Η: πυρήνας Θ: ακρόσωµα (Μονάδες 2) ii. Ρόλος κεντροσωµατίου (Z): Μετά τη γονιµοποίηση είναι απαραίτητο για τη διαίρεση του ζυγωτού. Ρόλος ακροσώµατος (Θ): Περιέχει λυτικά ένζυµα για τη διάλυση των προστατευτικών στρωµάτων του ωαρίου (ωοκυττάρου Β τάξης). (Μονάδα 1) (β) Ο αριθµός των µιτοχονδρίων στα σπερµατοζωάρια είναι µεγάλος, γιατί τα σπερµατοζωάρια χρειάζονται µεγάλο ποσό ενέργειας λόγω της κίνησής του. (Μονάδα 1) (γ) Θα γονιµοποιηθεί µόνο το ωοκύτταρο Β τάξης της γυναίκας, επειδή τα ανθρώπινα σπερµατοζωάρια αναγνωρίζονται µόνο από ένα είδος γλυκοπρωτεΐνης (υποδοχέα) που βρίσκεται στο ωοκύτταρο Β τάξης της γυναίκας και έτσι µπαίνουν στο ωοκύτταρο, ενώ δεν αναγνωρίζονται από τα ωοκύτταρα Β τάξης του προβάτου. (Μονάδα 1) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 4 (ΕΝΙΑΙΕΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 94

95 2005 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 2 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 95

96 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 96

97 2006 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 97

98 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 98

99 2007 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 99

100 2008 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 100

101 2009 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 101

102 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 102

103 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 103

104 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 104

105 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 105

106 2012 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 106

107 2013 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 107

108 2013 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 108

109 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 109

110 2014 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 110

111 2015 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 111

112 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 112

113 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 113

114 ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ DNA 2003 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 (α) Δομική χρωματοσωμική ανωμαλία τύπου έλλειψης. (β) (i) Η επίδραση της ραδιενεργού ακτινοβολίας μπορεί να οδηγήσει σε μεταλλάξεις και είναι δυνατό, μέσω του ωαρίου, να κληρονομηθούν στο νέο οργανισμό. (ii) Μεταλλάξεις μπορούν να προκληθούν και στα μυϊκά κύτταρα, αλλά δε θα κληρονομηθούν στο παιδί, γιατί οι κληρονομικοί χαρακτήρες μεταβιβάζονται στους απογόνους μέσω των γεννητικών κυττάρων. (γ) Γονίδια Κ: κόκκινο χρώμα ματιών κ: ροδόχρωμα μάτια Γ: γκρίζο χρώμα σώματος γ: μαύρο χρώμα σώματος. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 114

115 Από τα αποτελέσματα της δεύτερης διασταύρωσης (τέσσερις φαινότυποι από τους οποίους οι δύο (κόκκινο χρώμα ματιών - μαύρο σώμα και ροδόχρωμα μάτια - γκρίζο σώμα) βρίσκονται σε χαμηλές αναλογίες, έναντι των αναμενόμενων δύο φαινότυπων (κόκκινο χρώμα ματιών - γκρίζο σώμα και ροδόχρωμα μάτια - μαύρο σώμα) προκύπτει ότι τα γονίδια είναι συνδεδεμένα και ότι έγινε χιασματυπία. Ι. Κ Κ Χ κ κ Γ Γ γ γ γαµέτες Κ Γ κ γ F 1 K Γ κ γ (κόκκινα µάτια-γκρίζο σώµα) ΙΙ. Κ κ Χ κ κ Γ γ γ γ γαμέτες: Κ κ Κ κ κ Γ, γ, γ, Γ γ **γαμέτες από χιασματυπία * * Κ κ κ κ Κ κ κ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 115

116 Γ γ, γ γ, γ γ, Γ γ κόκκινα ροδόχρωμα κόκκινα ροδόχρωμα γκρίζα μαύρα μαύρα γκρίζα 42% 42% 8% 8% (δ) Ο σωλήνας 1 περιέχει DNA του ανθρώπου, γιατί το ποσοστό της αδενίνης είναι ίσο με το ποσοστό της θυμίνης, και το ποσοστό της γουανίνης ίσο με το ποσοστό της κυτοσίνης, (λόγω της συμπληρωματικότητας των βάσεων, Α-Τ και G-C, στο δίκλωνο μόριο του DNA). Ο σωλήνας 2 περιέχει μονόκλωνο DNA του ιού, γι αυτό και το ποσοστό της αδενίνης είναι διαφορετικό από εκείνο της θυμίνης, καθώς και το ποσοστό της γουανίνης είναι διαφορετικό από εκείνο της κυτοσίνης ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 2 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 116

117 2006 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 117

118 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 118

119 2007 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 119

120 2009 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 120

121 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 4 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 121

122 2010 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 122

123 2011 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 123

124 2011 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 124

125 2013 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 125

126 2013 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 126

127 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 127

128 2014 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 128

129 ΕΝΟΤΗΤΑ 16: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 129

130 2003 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 (α) (Ι) Το γονίδιο δεν μπορεί να είναι επικρατές αυτοσωματικό, γιατί τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς 5 και 6 θα έπρεπε να έχει το παθολογικό γονίδιο για να κληρονομηθεί στους απογόνους 10 και 11. (ΙΙ) Το γονίδιο δεν μπορεί να είναι φυλοσύνδετο επικρατές, γιατί από πατέρα με την πάθηση (αρ. 1) δεν μπορεί να προκύψει κορίτσι υγιές (αρ. 5), γιατί παίρνει το ένα Χ χρωματόσωμα από τον πατέρα. (ΙΙΙ) Το γονίδιο δεν μπορεί να είναι φυλοσύνδετο υπολειπόμενο, γιατί από υγιείς γονείς (αρ. 5 και 6) δεν είναι δυνατό να γεννηθούν κορίτσια με την πάθηση (αρ. 10 και 11). (ιν) Το γονίδιο είναι αυτοσωματικό υπολειπόμενο, γιατί αν γίνουν όλες οι διασταυρώσεις που περιγράφονται στο γενεαλογικό δέντρο επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση αυτή, π.χ. από τους γονείς 5 και 6 που είναι φαινοτυπικά υγιείς γεννιούνται παιδιά με την πάθηση αυτή. (β) Η πιθανότητα το 4ο παιδί των γονιών 5 και 6 να πάσχει από την πάθηση είναι 25%, αφού οι γονείς είναι ετερόζυγοι. (γ) Είδη μεταλλάξεων (Ι) Έλλειψη (αφαίρεση) (ΙΙ) Προσθήκη (ΙΙΙ) Αντικατάσταση. (IV) Η δρεπανοκυτταρική αναιμία σχετίζεται με την 3η περίπτωση, την αντικατάσταση, με αποτέλεσμα στο μόριο της αιμοσφαιρίνης να υπάρχει σε ορισμένη θέση το αμινοξύ βαλίνη αντί του γλουταμινικού οξέος ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 (α). 1. Ομάδα αίματος Α, Rhesus αρνητικό 2. Ομάδα αίματος Β, Rhesus θετικό 3. Ομάδα αίματος ΑΒ, Rhesus θετικό 4. Ομάδα αίματος Ο, Rhesus αρνητικό. (Μονάδες 2) (β) Ατομο 1 Ατομο I Α ι 0 rr X ι 0 ι 0 rr Γαμέτες I Α r, ι 0 r ι 0 r I Α ι 0 rr ι 0 ι 0 rr ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 130

131 50% 50% Ομάδα Α Ομάδα Ο Rhesus αρνητικά Rhesus αρνητικά (Μονάδες 3) (γ) Αίμα σ όλα τα άλλα άτομα μπορεί να δώσει το άτομο 4 (ομάδα αίματος Ο, Rhesus αρνητικό), γιατί δεν έχει αντιγόνα (Α, Β και Rhesus). (Μονάδες 1,5) (δ) Γυναίκα 4 Άντρας 3 P γενεά rr X RR γαμέτες r R Fι γενεά Rr (100% Rhesus θετικά) Εφόσον τα παιδιά τους θα είναι Rhesus θετικά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ερυθρά αιμοσφαίρια του παιδιού με τον παράγοντα Rhesus να περάσουν στο αίμα της μητέρας και να προκαλέσουν την παραγωγή αντισωμάτων αντι-rhesus, τα οποία περνώντας στο έμβρυο, συνήθως σε μετέπειτα κύηση, θα του προκαλέσουν ερυθροβλάστωση. (Μονάδες 3,5) 2005 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 2 (ΕΝΙΑΙΕΣ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 131

132 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 5 (ΕΝΙΑΙΕΣ) 2005 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 7 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 132

133 2006 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 133

134 2008 ΜΕΡΟΣ Α ΑΣΚΗΣΗ 6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 134

135 2008 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 135

136 2010 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 136

137 2011 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 137

138 2012 ΜΕΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 138

139 2013 ΜΕΡΟΣ Γ ΑΣΚΗΣΗ 12 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 139

140 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 140

141 2014 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 10 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 141

142 2015 ΜΕΡΟΣ Β ΑΣΚΗΣΗ 9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 142

143 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 143

144 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 144

145 -ΤΕΛΟΣ- ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 145

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΚ ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ: ΦΡΥΝΗ ΣΟΛΩΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, με πτυχίο Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Διάρκεια: 3 ώρες Οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους.... 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

11 Η 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

11 Η 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 11 Η 25 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2014 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ....... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 26 Μαΐου 2009 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ. Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ...

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ. Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ... ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 21η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2010 Β ΦΑΣΗ Διάρκεια: 3 ώρες (10:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ...... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 2011 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Στο πεπτικό σύστημα γίνεται η επεξεργασία των τροφών καθώς η μετατροπή ς σε απλούστερες. Η λειργία πεπτικού συστήματος μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: (α) πέψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κυκλοφορικό ή καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποτελείται Καρδιά και αγγεία (αρτηρίες και φλέβες). Κύρια αποστολή του καρδιαγγειακού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ 1 7.1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Οι οργανισµοί, για να µπορούν να επιβιώσουν χρειάζονται συνεχώς ενέργεια. Η ζωντανή ύλη είναι ένα θερµοδυναµικά ασταθές σύστηµα που θα

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα μα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. Στενά συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό σύστημα είναι κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους:

2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους: 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους: (α) Αποτελούν βασικά δομικά συστατικά του σώματος (β) Εξυπηρετούν ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α 01/42 Χαρακτηριστικά του τοιχώµατος του γαστρεντερικού σωλήνα Το τοίχωµα του ΓΕΣ από έξω προς τα µέσα αποτελείται από τις εξής στιβάδες: 1. Ορογόνος υµένας 2. Επιµήκης Μυϊκή στιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών 1. Ποια τα κοινά χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών; Οι οργανισμοί τρέφονται Αναπνέουν Απεκκρίνουν Αναπαράγονται Αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ποια τα χημικά χαρακτηριστικά της; Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αύρα Ευαγγελάτου Ανδρέας Τζανετής ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεπτέμβριος 2014 Copyright για τις απαντήσεις, Αύρα Ευαγγελάτου και Ανδρέας Τζανετής, 2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρησιμότητα κυκλοφορικού συστήματος 1. Μεταφορά O2 θρεπτικών συστατικών στους ιστούς 2. Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: ευτέρα, 23 Μαΐου 2011 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟTHTA 7: Ετεροτροφική διατροφή. Σελ. 135-151 (Οι σελ. 135-136 απλή αναφορά)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟTHTA 7: Ετεροτροφική διατροφή. Σελ. 135-151 (Οι σελ. 135-136 απλή αναφορά) Ετεροτροφική Διατροφή ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟTHTA 7: Ετεροτροφική διατροφή. Σελ. 135-151 (Οι σελ. 135-136 απλή αναφορά) Τρεις κατηγορίες οργανικών ενώσεων με θρεπτική αξία: υδατάνθρακες, λίπη και πρωτεΐνες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα