ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Εισαγωγή ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙKΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα πλαίσια του μαθήματος «Διαχείριση Ορυκτών Πόρων» Οδηγός άσκησης Υπεύθυνος: Καθηγητής Νικ. Σκαρπέλης Η περιοχή της Λαυρεωτικής χερσονήσου, έως το τέλος της δεκαετίας του 80, ήταν γνωστή παγκοσμίως σχεδόν αποκλειστικά για τη μεταλλευτική δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί τόσο κατά την αρχαιότητα (πριν από το 1000π.Χ. έως και περίπου κατά τον 1 ο αιώνα μ.χ.), όσο και κατά τους νεώτερους χρόνους (από 1864 έως 1978). Ολη αυτή η δραστηριότητα έγινε στο πλαίσιο ανάπτυξης της οικονομίας και απασχόλησης εργατικού δυναμικού. Από τη δεκαετία του 90 με το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινωνίας να στρέφεται στην προστασία του περιβάλλοντος, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες μελέτης των επιπτώσεων που έχει στο περιβάλλον αυτή καθ εαυτή η παρουσία των μεταλλευμάτων στην επιφάνεια και στο υπέδαφος της Λαυρεωτικής, όσο και των επιπτώσεων των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών δραστηριοτήτων κατά τους νεώτερους χρόνους. Οι προσπάθειες αυτές είχαν στόχο: την καταγραφή των επιπτώσεων από γεωγενείς διεργασίες την καταγραφή των επιπτώσεων από τις κάθε είδους ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ. παλαιές μεταλλευτικές - μεταλλουργικές) την εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών αποκατάστασης τη λήψη μέτρων προστασίας του τοπικού πληθυσμού Διαχρονικά η εκμετάλλευση των θειούχων μεταλλευμάτων Pb-Ag-Zn των κοιτασμάτων της περιοχής περιέλαβε δραστηριότητες εξόρυξης, εμπλουτισμού και μεταλλουργικής κατεργασίας. Ηδη από την αρχαιότητα η προσπάθεια παραγωγής αργύρου και μολύβδου οδήγησε στην εφαρμογή τεχνολογικά πρωτοπόρων μεθόδων για την εξόρυξη του μεταλλεύματος, τον εμπλουτισμό του και τη μεταλλουργία, όπως μπορεί κανείς να πληροφορηθεί στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Κονοφάγου «Το Αρχαίο Λαύριο και η 1

2 Ελληνική Τεχνική παραγωγής του Αργύρου» (1980). Τα αρχαία μεταλλεία, οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του μεταλλεύματος («πλυντήρια») και οι κάμινοι (καμίνια) για τη μεταλλουργική κατεργασία του εμπλουτίσματος γαληνίτη αποτέλεσαν τη βαριά βιομηχανία, στην οποία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό η οικονομία της Αθηναϊκής Πολιτείας. Τα κοιτασματολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της Λαυρεωτικής και η μακρά μεταλλευτική δραστηριότητα καθιστούν την περιοχή κατάλληλη για την κατανόηση από τους φοιτητές της δυνατότητας ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από παλαιές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες γίνονταν σε εποχές κατά τις οποίες δεν υπήρχε γνώση για τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από τοξικά στοιχεία, ούτε και νομικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή έλεγχος λειτουργίας των διαφόρων βιομηχανικών μονάδων. 2. Σκοπός Με την άσκηση αυτή επιδιώκεται : 1. Να κατανοήσει ο φοιτητής τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από καθαρά γεωγενείς διεργασίες (οξείδωση θειούχων μεταλλοφοριών) και να αποκτήσει βασική εμπειρία αναγνώρισης φαινομένων οξείδωσης θειούχου μεταλλοφορίας και δημιουργίας όξινης απορροής. 2. Να δει στην πράξη τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η ανεξέλεγκτη απόθεση μεταλλευτικών αποβλήτων. 3. Να ενημερωθεί πάνω στις προσπάθειες που έχουν γίνει για την καταγραφή περιβαλλοντικών προβλημάτων και για τα μέτρα αποκατάστασης τα οποία έχουν ληφθεί σε χώρους ρυπασμένους από παλαιές εκμεταλλεύσεις. 4. Να εκπαιδευθεί στη λήψη δειγμάτων Σημαντικό: Ο πρώτος νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα ψηφίσθηκε το 1979 [Νόμος 998/79 (ΦΕΚ 289 Α'): Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων]. Η χώρα μας προσαρμόζει την περιβαλλοντική νομοθεσία της στην Ευρωπαϊκή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σήμερα, ακόμη και για ερευνητικές γεωτρήσεις σε μεταλλευτική περιοχή, πρέπει να υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αδειοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείo. Στο τέλος της άσκησης ο φοιτητής πρέπει να έχει κατανοήσει τι αποφεύγει σήμερα η μεταλλευτική βιομηχανία εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές γαι την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης να έχει κατανοήσει το ρόλο του γεωλόγου που απασχολείται σήμερα στη μεταλλευτική βιομηχανία για περιβαλλοντικά θέματα. από σωρούς μεταλλευτικών αποβλήτων και να ενημερωθεί για τις δοκιμές που γίνονται για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Τα δείγματα εξετάζονται ορυκτολογικά και χημικά (γιά επιλεγμένα 2

3 στοιχεία) στο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και η ερμηνεία τους αποτελούν τμήμα εργασίας την οποία υποβάλλουν για τη βαθμολόγησή τους στο μάθημα. 3. Ορολογία - λέξεις κλειδιά Μεταλλευτικά απόβλητα, μεταλλουργική σκωρία, όξινη απορροή μεταλλείου, υπεργενετική μεταλλοφορία, απόβλητα υδρομηχανικού εμπλουτισμού, απόβλητα επίπλευσης, αποκατάσταση ρυπασμένων «εδαφών», επιδημιολογικές μελέτες, αιωρούμενα σωματίδια (PM). 4. Γεωγενείς διεργασίες (οξείδωση θειούχου μεταλλοφορίας όξινη απορροή) Oι γεωγενείς διεργασίες και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον σε περιοχές θειούχων μεταλλοφοριών αναλύονται στα μαθήματα της γεωχημείας και της κοιτασματολογίας. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από φαινόμενα οξείδωσης θειούχου μεταλλοφορίας γίνονται σήμερα αντιληπτές στην περιοχή της Λαυρεωτικής από: i. Την ανάπτυξη επανθημάτων σε σημεία όπου θειούχος μεταλλοφορία είναι εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες στην επιφάνεια ή σε υπόγεια έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οξείδωση μεταλλεύματος πυρροτίτη στην Πλάκα ή η οξείδωση διάσπαρτων θειούχων Fe (κυρίως σιδηροπυρίτη, πυρροτίτη και μαρκασίτη) στο μεταλλοφόρο σώμα συμπαγούς μαγνητίτη στην εκσκαφή βορείως της εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων Πλάκας. ii. Τη διαπίστωση χαμηλών τιμών ph σε απορρέοντα ύδατα στην επιφάνεια και σε υπόγεια έργα και η απόθεση κυρίως υδροξειδίων Fe ή θειϊκών ορυκτών (Εικ. 1, 2, Πιν. 1). iii. Τη διαπίστωση υψηλού φορτίου τοξικών μετάλλων (e.g. Pb, Cd, Zn, Ni) σε υδροφόρους ορίζοντες της Λαυρεωτικής (e.g. Stamatis et al., 2001). Εικ. 1. Αριστερά: Οξινη απορροή στο υπόγειο μεταλλείο της Πλάκας. Δεξιά: Απόθεση γύψου και δεβιλλινίτη από απορρέοντα νερά μέσα σε μάρμαρα (επίπεδο 50 της Καμάριζας, φωτογραφίες: Σκαρπέλης 2004). 3

4 Πίν. 1: Τιμές ph και συγκεντρώσεις διαλελυμένων ιόντων και θειϊκών (mg/lt) σε δείγματα απορρέοντος νερού στα υπόγεια έργα Καμάριζας (KA) και Πλάκας (PL) σε σύγκριση με όρια E.U. και U.S.-E.P.A. (αντιπροσωπευτικές αναλύσεις). Sampling points ph As Cd Co Cu Fe Ni Mn Pb Zn SO 4 KA KA PL b.d.l PL b.d.l b.d.l E.U. std U.S.-E.P.A std b.d.l.: below detection limit Sb < 0.02 mg/lt Εικ. 2: Προβολή μεταλλικού φορτίου των δειγμάτων νερού προς ph κατά Ficklin et al. (1992). (από Skarpelis et al. 2004). Η οξείδωση των θειούχων μεταλλευμάτων της Λαυρεωτικής είναι γεωλογικό φαινόμενο που άρχισε ενδεχομένως κατά το Πλειόκαινο και συνεχίζεται με ένταση και σήμερα. Συμπαγή σώματα θειούχου μεταλλεύματος ανέπαφα από οξείδωση δεν είναι συνήθη. Το πάχος της ζώνης οξείδωσης υπερβαίνει τα 270m, αν ληφθεί υπόψιν ότι οξειδωμένα μεταλλεύματα είχαν εξορυχθεί με υπόγεια έργα σε επίπεδα χαμηλότερα της στάθμης της θάλασσας. Το πάχος αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι πριν ~18000 BC η στάθμη της θάλασσας ήταν 125m χαμηλότερα από τη σημερινή και ανέβηκε λόγω παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Συνέπεια της οξείδωσης της πλούσιας σε σιδηροπυρίτη θειούχου μεταλλοφορίας ήταν η δημιουργία ισχυρά όξινων και πλούσιων σε μέταλλα υδάτων, τα οποία με την κατείσδυσή τους προκάλεσαν διάλυση του μαρμάρου και άνοιγμα ρωγμών με δημιουργία καρστικού τύπου εγκοίλων. Τα ευδιάλυτα μέταλλα επαναποτέθηκαν σε αυτά τα δευτερογενή ανοίγματα σαν διακριτά υπεργενετικά ορυκτά ή προσροφήθηκαν σε επιφάνειες άλλων. Στην περίπτωση π.χ. του Fe και Zn η διαδικασία αυτή οδήγησε στη 4

5 δημιουργία μεταλλοφόρων σωμάτων σιδηρομεταλλεύματος και καλαμίνας αντίστοιχα (Εικ. 3) συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Οποιαδήποτε συσχέτιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον της Λαυρεωτικής από φυσική οξείδωση των θειούχων με τις επιπτώσεις από τη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι τουλάχιστον ατυχής Τα ορυκτά τα οποία προσδιορίζονται στα υπεργενετικά μεταλλεύματα της Λαυρεωτικής ταξινομούνται στις ακόλουθες ομάδες: οξείδια, υδροξείδια, θειϊκά, ανθρακικά, υδροξυανθρακικά, αρσενικικά, φωσφορικά, πυριτικά και αυτοφυή μέταλλα. Τα πλέον συνήθη είναι: γκαιτίτης, αιματίτης, κερουσσίτης, αγκλεσίτης, γύψος, τζαροσίτης, σμιθσονίτης, ημιμορφίτης, υδροζινκίτης, μολυβδο-τζαροσίτης, αδαμίνης, μαλαχίτης, ανναβεργίτης, σκοροδίτης, κοβελίνης, αγκερίτης. Eικ. 3. Α. Απόθεση καλαμίνας (Sm) με μορφή επικάλυψης των τοιχωμάτων ενός εγκοίλου «καρστικού» τύπου στο κατώτερο μάρμαρο (Καμάριζα), Β. Βοτρυοειδής απόθεση σμιθσονίτη σε μάζα υδροξειδίων Fe. 5. Ιστορικό μεταλλευτικής δραστηριότητας: απαραίτητες πληροφορίες Σύντομο ιστορικό λειτουργίας των μεταλλείων: Από τη δραστηριότητα εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλεύματος κατά την αρχαιότητα είναι γνωστό ότι έμειναν στο έδαφος ή στο υπέδαφος σημαντικές ποσότητες σκωριών και μεταλλευτικών αποβλήτων (στείρων). Η περιβαλλοντική επίπτωση από την έκθεση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες αυτών των υλικών επί περισσότερο από 2200 χρόνια δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτά τα υλικά στηρίχθηκε η μεταλλευτική δραστηριότητα από το 1864 και γι αυτό το λόγο έγινε σχολαστική συλλογή των σκωριών και των μεταλλευτικών αποβλήτων για κατεργασία. Η κατά τους νεώτερους χρόνους εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στην Λαυρεωτική οφείλεται στη λειτουργία πληθώρας ιδιωτικών εταιρειών από το Η ασυνήθιστα έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα κατά το τέλος του 19 ου αιώνα μετέτρεψε σε βιομηχανική κωμόπολη μία έρημη περιοχή στην οποία κατεύφευγαν ληστές. Στο Λαύριο οι εταιρείες έκαναν σημαντικά έργα υποδομής όπως σχολεία, νοσοκομεία, ηλεκτροφωτισμό και τον Αττικό Σιδηρόδρομο Λαυρίου-Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό η περιοχή έγινε πόλος έλξης 5

6 για εξασφάλιση εργασίας για χιλιάδες ανθρώπους από νησιά, την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η πρώτη Εταιρεία ήταν η «Hilarion Roux et cie», η οποία από το 1864 με τήξη των αργυρούχων αρχαίων σκωριών παρήγαγε άργυρο. Η παράλληλη εκμετάλλευση από το 1869 και των μεταλλευτικών αποβλήτων των αρχαίων εξορύξεων (εκβολάδων) προκάλεσε σύγκρουση με το ελληνικό δημόσιο και πολιτική κρίση (Λαυρεωτικό Ζήτημα). Το πρόβλημα αυτό λύθηκε το 1873 με την αγορά των εγκαταστάσεων της «Hilarion Roux et cie» από έλληνες κεφαλαιούχους με επικεφαλής τον Ανδρέα Συγγρό με την ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου», που είχε δικαιώματα αξιοποίησης τόσο των αρχαίων σκωριών όσο και των εκβολάδων. Η εταιρεία αυτή είχε εγκαταστάσεις στο μυχό του κόλπου του Λαυρίου και στη γύρω περιοχή (βλ. Εικ. 4) και ουσιαστικά έπαυσε να λειτουργεί περί το 1917 μετά την εξάντληση των αποθεμάτων «εκβολάδων» και αρχαίων σκωριών. Το 1875 ιδρύθηκε η «Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου», η οποία είχε δικαιώματα εκμετάλλευσης των εκτεταμένων παραχωρήσεων του J.B. Serpieri και άρχισε η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας μεταλλεύματος και μεταλλουργικής κατεργασίας στη θέση Κυπριανού, όπου το σημερινό Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Από τότε η πόλη οργανώθηκε αναπόφευκτα γύρω από αυτές τις δύο μεγάλες εταιρείες. Οι μεταβολές των τιμών των μετάλλων και η συνεπακόλουθη επίδραση στις δραστηριότητες των εταιρειών επηρέαζε σταθερά την οικονομία της πόλης του Λαυρίου και τις δραστηριότητες των κατοίκων της έως την οριστική παύση λειτουργίας του μεταλλουργικού εργοστασίου το Από το 1978, οπότε και έπαυσε κάθε εξόρυξη μεταλλεύματος στην περιοχή, το μεταλλουργικό εργοστάσιο λειτουργούσε με εισαγόμενο μετάλλευμα. Πιν. 2. Απασχόληση εργαζομένων στις μεταλλευτικές εταιρείες του Λαυρίου έως το 1917 (Δερμάτης, 2003) Για την παραγωγή τελικών προϊόντων στο Λαύριο δημιουργήθηκαν μονάδες εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας. Συνέπεια της δραστηριότητας αυτής ήταν η παραγωγή αποβλήτων, των οποίων τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από το είδος της πρώτης ύλης και την τεχνική επεξεργασίας. Η επεξεργασία του μεταλλεύματος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Τα μεταλλευτικά απόβλητα που παρήχθησαν σε όλο το διάστημα της λειτουργίας των μονάδων στο νεώτερο Λαύριο ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: α. Μεταλλουργικές σκωρίες β. Απόβλητα υδρομηχανικού εμπλουτισμού γ. Απόβλητα μονάδων επίπλευσης θειούχου μεταλλεύματος Την εξάπλωση των σωρών των μεταλλευτικών αυτών αποβλήτων δείχνει ο χάρτης της Εικ. 7. Η οικιστική εξέλιξη του Λαυρίου περιγράφεται σαν μία συνεχής μεταβολή από 6

7 την παλαιά βιομηχανική-μεταλλουργική κωμόπολη προς μία πόλη με κατοίκους πολλών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σημερινός οικιστικός ιστός αναπτύχθηκε ανεξέλεγκτα χωρίς να υπάρξει πρόνοια για την προστασία της υγείας των κατοίκων έως τουλάχιστον τη δεκαετία του 90. Πιν. 3. Πρώτη ύλη, τεχνική επεξεργασίας, παραγόμενα απόβλητα και τελικό προϊόν στους νεώτερους χρόνους Πρώτη ύλη Επεξεργασία Παραγόμενα απόβλητα Παραγόμενο προϊόν Αργυρούχες σκωρίες των Τήξη Σκωρία Ag αρχαίων Απόβλητα αρχαίων μεταλλείων (εκβολάδες*) Εμπλουτισμός και κατεργασία Απόβλητα από θειούχα και συνδρομα ορυκτά του μεταλλεύματος Ag-Pb Συμπύκνωμα σφαλερίτη Καλαμίνα Εμπλουτισμός - φρύξη Απόβλητα από Φρυγμένη Εξορυγμένο μετάλλευμα θειούχων** Θραύση, λειοτρίβηση, εμπλουτισμός, κατεργασία σύνδρομα ορυκτά Απόβλητο θειούχων και συνοδών ορυκτών της μεταλλοφορίας * Στείρα των αρχαίων εξορύξεων ** Ενίοτε μερικώς οξειδωμένο Τεχνικές εμπλουτισμού καλαμίνα Ag-Pb Αg Συμπύκνωμα σφαλερίτη Οξείδιο As Εικόνες από την παραγωγική διαδικασία κατά τους νεώτερους χρόνους στην Λαυρεωτική δίνονται στις Εικ. 4 και 5. Από το 1864 έως το 1925 o εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων γινόταν με χειροδιαλογή και διά βαρύτητος (υδρομηχανικός εμπλουτισμός). Οι εγκαταστάσεις υδρομηχανικού εμπλουτισμού ονομάζονταν «πλυντήρια» ή «μεταλλοπλύσια». Το 1925 η «Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου» εφάρμοσε τη μέθοδο εμπλουτισμού με επίπλευση (flotation). Την ίδια μέθοδο εφάρμοσε μετά τον 2 ο Παγκόσμιο Πόλεμο και η «Mediterranean Mines», που είχε αναλάβει την επαναλειτουργία της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου». Επιδημιολογικά δεδομένα: Επιδημιολογικές μελέτες κατά το 1987 στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου απέδειξαν ότι 95% των παιδιών παρουσίαζαν υψηλότερες συγκεντρώσεις Pb στο αίμα από το όριο των 100 mg/l που έχει τεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organisation) (Makropoulos et al., 1991, 1992; Kafourou et al., 1997). Δεδομένου ότι όταν έγινε η μελέτη αυτή λειτουργούσε ακόμη η μεταλλουργία, ότι από το 1989 έπαυσε κάθε απασχόληση κατοίκων σε σχετικές μονάδες και ότι έχουν γίνει αρκετές αποκαταστάσεις στην περιοχή, δεν είναι βέβαιο ότι η εικόνα αυτή εκφράζει την παρούσα κατάσταση. [Το ιστορικό των επιδημιολογικών μελετών στην περιοχή και τα αποτελέσματά τους αναζητείστε τα στην εργασία του Demetriades (2010) από p. 370 έως p. 377 και σε σχετικές αναφορές μέσα σε αυτήν]. 7

8 Eικ. 4. Εικόνες από το βιομηχανικό Λαύριο στο τέλος του 19 ου αιώνα. Α. Οι εγκαταστάσεις υδρομηχανικού εμπλουτισμού της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου», Β. Η σκάλα φόρτωσης της «Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου», C. Το προσωπικό στις εγκαταστάσεις καμινείας (Μάνθος, 1990). D. Ο κόλπος του Λαυρίου με τις εγκαταστάσεις της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου», τον αγωγό καπναερίων στο λόφο νοτίως του λιμανιού και τον σωρό μεταλλουργικής σκωρίας (ζωγραφική αποτύπωση Αρ. Σκαρπέλη από γκραβούρα). 8

9 Εικ. 5. Α. Κάμινοι πύρωσης καλαμίνας της Γαλλικής Εταιρείας (δεν σώζονται), Β. Εγκαταστάσεις μονάδας εμπλουτισμού, Γ. και Δ. Κυψέλες επίπλευσης, Ε. Κάμινοι τήξης Γαλλικής Εταιρείας (από Μάνθο, 1990). 9

10 Α Β Α Γ Δ Α Ε Α Eικ. 6. Α. Αποψη του χώρου των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, και της παραλίας του κόλπου Θορικού. Β: Σωρός οξειδωμένου σιδηροπυρίτη και άλλων θειούχων με ανάπτυξη μολυβδο-τζαροσίτη, γύψου, ανγκλεσίτη, γκαννινγκίτη. Γ. Σωρός σιδηροπυρίτη και λυσίμετρο στη θέση της δοκιμαστικής αποκατάστασης από ΕΜΠ στον Καβοδόκανο. Δ. Σχηματική απεικόνιση του καλύμματος για την αποκατάσταση του σωρού των αποβλήτων σιδηροπυρίτη εντός του χώρου του ΤΠΠΛ (από Adam, 2003). Ε. Η παραλία Θορικού με την εξάπλωση θειούχων (κυρίως σιδηροπυρίτη) και προϊόντων οξείδωσης. 10

11 6. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Θέση 1η. Χώρος των εγκαταστάσεων της «Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου» (σημερινό Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - ΤΠΠΛ) Ξενάγηση σε τμήματα των μονάδων της μεταλλουργίας που έχουν διασωθεί. Φαινόμενα όξινης απορροής από την οξείδωση μεταλλευτικών αποβλήτων. Επίσκεψη* στον υπόγειο χώρο που κατασκευάσθηκε με μελέτη και επίβλεψη του ΕΜΠ, στον οποίο προβλέπεται αποθήκευση τοξικών υλικών από την αποκατάσταση ορισμένων μονάδων του συγκροτήματος (*εφόσον υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης από την Δνση του ΤΠΠΛ). Επίσκεψη του χώρου ταφής ρυπασμένων εδαφών (ΧΥΤΡΕ): Στόχος και τρόπος κατασκευής (βλ. Εικ. 8 για την τεχνική και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν). Επίσκεψη του χώρου αποκατάστασης σωρού σιδηροπυρίτη εντός του ΤΠΠΛ και του αντίστοιχου στον Καβοδόκανο. Εικ. 7. Χάρτης της πόλης του Λαυρίου στον οποίο φαίνεται η έκταση των σωρών μεταλλευτικών αποβλήτων (Γρυπιώτη, 2009) 11

12 Εικ. 8. Διαδοχικά στάδια κάλυψης του σωρού των ρυπασμένων εδαφών εντός του ΤΠΠΛ με γεωύφασμα και φυτική γή έως τη σημερινή μορφή του, και σχηματική απεικόνιση της κατασκευής του ΧΥΤΡΕ (βλ. λεπτομέρειες για το έργο ΧΥΤΡΕ εις Καλιαμπάκος, 2007) (Σημ. Το χαλίκι κοκκομετρικής διαβάθμισης είναι <16mm). 12

13 Θέση 2η. Σωροί μεταλλευτικών αποβλήτων υδρομηχανικού εμπλουτισμού. Δειγματοληψία για ορυκτολογική και χημική εξέταση. Συζήτηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παρουσία τους. Το πρόβλημα της μεταφοράς αιωρούμενων σωματιδίων στην πόλη (βλ. Εικ. 9 και 10). Εικ. 9. Κόκκοι σκωρίας επί των φίλτρων κονιομέτρου (Ανω). Κόκκοι κερουσσίτη στη σκόνη που συλλέχθηκε πάνω σε ελεύθερες επιφάνειες σε διάφορα σημεία της πόλης (Κάτω). Σημειώστε ότι το μέγεθος των σωματιδίων είναι μικρότερο των 10μm (εισπνεύσιμα σωματίδια) (από Γρυπιώτη, 2009 και Skarpelis et al. 2009). Θέση 3η. Παραλία Θορικού Το πρόβλημα της ρύπανσης και η πρόταση για αποκατάσταση.[βλ. Panagopoulos et al., 2007, για την αποτύπωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη θέση αυτή και πρόταση αποκατάστασης]. Θέση 4η. Καμάριζα (εναλλακτικά στο Αδάμι Πλάκας) Σωρός μεταλλευτικών αποβλήτων (στείρα μεταλλείου): Διαδικασία για την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την ταξινόμηση του υλικού σύμφωνα με τη νομοθεσία περί μεταλλευτικών αποβλήτων. οι εργασίες του γεωλόγου. 13

14 Α Β Γ Δ Εικ. 10. Α. Σωρός αποβλήτων μεταλλείου στοάς 80 στο Αδάμι, Β. Σωρός μεταλλουργικής σκωρίας (έχει καλυφθεί), Γ. Σωρός αποβλήτων υδρομηχανικού εμπλουτισμού (Δυτικό τμήμα πόλης Λαυρίου). Στη φωτογραφία τμήματος της πόλης του Λαυρίου (Δ) φαίνεται πως αναπτύχθηκε ο οικιστικός ιστός ανάμεσα στους σωρούς μεταλλευτικών αποβλήτων και στις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις του τέλους του 19 ου αιώνα. 14

15 2009 Γρυπιώτη ΕΜΠ-ΙΓΜΕ Eικ. 11. Xάρτες εξάπλωσης των μεταλλευτικών αποβλήτων στο Λαύριο το 2009 και το Είναι σαφής η μείωση της έκτασης των σωρών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Επιλογή) Adam, Katerina (2003) Solid wastes management in sulphide mines: from waste characterisation to safe closure of disposal sites. Minerals & Energy - Raw Materials Report, 18: 4, DOI: / Γρυπιώτη, Α. (2009) Διερεύνηση αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ στην οικιστική περιοχή Λαυρίου. Μεταπτυχιακή Εγασία Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Demetriades, A. (ed) (1999) Environmental management plan for the rehabilitation of soil in the Lavrion Urban Area. Project Soil rehabilitation in the Municipality of Lavrion, EU LIFE programme Contract No.: 93/GR/A14/GR/4576. Open File Report, Institute of Geology and Mineral Exploration, Athens, Hellas, Volume 4, 155 pp. Demetriades, A. (2010) Medical Geology in Hellas: The Lavrion Environmental Pollution Study. In: Selinus, O. et al. (eds.), Medical Geology, International Year of Planet Earth, DOI / _13, Δερμάτης, Γ. (2003) Λαύρειο, το μαύρο φως. Η μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία στο Λαύριο Ελληνική και Ευρωπαϊκή διάσταση. Αθήνα, Eκδοση ΤΠΠΛ. Kafourou, A., Touloumi, G., Makropoulos, V., Loutradi, A., Panagiotou, A. & Hatzakis, A. (1997) Effects of lead on the somatic growth of children. Arch. Environ. Health 52, Καλιαμπάκος, Δ. (2007) Πρόγραμμα Εξυγίανσης Εδαφών και συμπληρωματικά έργα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. ΕΜΠ. 15

16 Komnitsas, K., Xenidis, A. & Adam, K. (1995) Oxidation of pyrite and arsenopyrite in sulphidic spoils in Lavrion. Minerals Engineering, 8, 12, Κονοφάγος, Κ. (1980) Το αρχαίο Λαύριο και η Ελληνική τεχνική παραγωγής αργύρου. Eκδοτική Αθηνών, Αθήναι, 458p. Κονοφάγος, Κ. (1997) (επιμέλεια Κ. Τσάϊμου). Η Δημοκρατία της Αθήνας και οι παραχωρήσεις στους πολίτες της των μεταλλείων Αργύρου της Λαυρεωτικής κατά τον 4ο αιώνα π.χ. Ο βασικός ρόλος του εργύρου του Λαυρίου στην ισχύ και τον πολιτισμό της Αθήνας. Ε.Μ.Π., 142pp. Kontopoulos A., Komnitsas K., Xenidis A. and Papassiopi N. (1995) Environmental characterisation of the sulphidic tailings in Lavrion, Minerals Engineering, 8(10): Korre, A. & Durucan, S. (1995) The application of geographic information systems to the analysis and mapping of heavy metal contamination around Lavrio mine workings. APCOM XXV Conference, Brisbane, Makropoulos, V., Konteye, C., Eikmann, T., Einbrodt, H.J., Hatzakis, A., Panagiotou, G.(1991) Cross-sectional epidemiological study on the lead burden of children and workers in Greece. Toxicol.Envir on.chem.31 y32, Makropoulos, V., Stilianakis, N., Eikmann, T., Einbrodt, H.J., Hatzakis, A., Nikolau-Panagiotou, A. (1992) Cross-sectional epidemiological study of the effect of various pollutants on the health of children in Greece. Fresenius Environ. Bull. 1, Mάνθος, Κ. Γ. (1990) Το Μεταλλευτικό και Μεταλλουργικό Λαύριο. Εκδοση Δήμου Λαυρεωτικής,168 p. Marinos, G.P., Petrascheck, W.E. (1956) Laurium. Geological and Geophysical Research 4/1, Institute for Geology and Subsurface Research, Panagopoulos, I., Karayannis, A., Adam, K. & Aravossis, K. (2007) Project and risk management for reclamation of old mine sites. Proceedings of the International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, , Skiathos Island, Greece. Skarpelis, N. (2007) The Lavrion deposit (SE Attica, Greece: geology, mineralogy and minor elements chemistry. N. Jb. Miner. Abh., 183, 3, Skarpelis, N., Triantafyllidis, S. & Baziotis, I. (2004) Acid rock drainage in the mine of Lavrion, Greece. AMIREG 2004, Skarpelis, N., Argyraki, A. & Grypioti, A. (2009) Characterization of sources of inhalable particulate matter (PM10) in the old processing and smelting site of Lavrion, Greece. Goldschmidt Conference Abstracts, p.96. Skarpelis N. & Argyraki A. (2009) The Geology and Origin of Supergene ores in Lavrion (Attica, Greece). Resource Geology, 59, 1, Stamatis, G., Voudouris, K. & Karefilakis, F. (2001) Groundwater pollution by heavy metals in historical mining area of Lavrion, Attica, Greece. Water, Air Soil Pollut., 128, Xenidis, A., Papassiopi, Ν. & Komnitsas, Κ. (2003) Carbonate-rich mining tailings in Lavrion: risk assessment and proposed rehabilitation schemes. Advances in Environmental Research 7,

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου Αλ. Δημητριάδης Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Αικ. Βέργου Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ν. Βλαχογιάννης Κέντρο Υγείας Λαυρίου Η ρύπανση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία συνοψίζει τις βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργων όπως αυτή εφαρμόζεται για την αειφόρο ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτάσματα μετάλλων και ανάπτυξη εθνικής οικονομίας

Κοιτάσματα μετάλλων και ανάπτυξη εθνικής οικονομίας No 9_Μάιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Κοιτάσματα μετάλλων και ανάπτυξη εθνικής οικονομίας Δρ. Τσιραμπίδης Ανανίας, Ομότιμος Καθηγητής, Εμπειρογνώμονας Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α. Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραχωρήσεις των μεταλλείων της Λαυρεωτικής και η οικονομία του κράτους των Αθηνών τον 5ο και 4ο αιώνα π.χ.

Οι παραχωρήσεις των μεταλλείων της Λαυρεωτικής και η οικονομία του κράτους των Αθηνών τον 5ο και 4ο αιώνα π.χ. Ηλίας Κ. Κονοφάγος Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών, Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Οικονομολόγων Ενέργειας, Δν/τής Νέων Εκμεταλλεύσεων Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. Σταυρούλα Η. Σιδέρη Φιλόλογος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΧΡΥΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 1 1.1. Γενικά στοιχεία της μελέτης... 1 1.1.1. Περιεχόμενο μελέτης... 1 1.1.2. Αρμόδιος και ομάδα μελέτης... 1

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2014-15 "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ" Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2014-15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναμορφωμένο ΠΜΣ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ Ειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 2014-15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΟΡΥΚΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΙV

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΙV «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΙV Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός δειγµάτων ENVECO A.E «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα

Επιστημονική Ημερίδα 1 Επιστημονική Ημερίδα Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη «Η Συμβολή του Ορυκτού Πλούτου της Βόρειας Ελλάδας στην Ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας» Συνδιοργάνωση: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε ΠΕΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων ENVECO A.E ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων

Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1&2 19 Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων Κ. ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων Μαρία Μενεγάκη Λέκτορας Ε.Μ.Π. Αθήνα 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΤΚΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΜΗΛΟ & ΚΙΜΩΛΟ 26-30/05/2008 Στα πλαίσια των μαθημάτων: Κοιτασματολογία Τεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Αξιολόγηση Επενδύσεων και Προγραμμάτων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Κουντούρη Φοίβη ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η μόλυνση του Ασωπού. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΤΣΑΪΜΟΥ Αρχαιολόγος Ομ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2015 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΤΣΑΪΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος

Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη Βαζαίου Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές ENVECO A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή μολύβδου στο Αρχαίο Λαύριο στη διάρκεια των Κλασικών και των Ρωμαϊκών χρόνων

Η παραγωγή μολύβδου στο Αρχαίο Λαύριο στη διάρκεια των Κλασικών και των Ρωμαϊκών χρόνων Γεώργιος Δ. Παπαδημητρίου Καθηγητής Ε. Μ. Πολυτεχνείου Η παραγωγή μολύβδου στο Αρχαίο Λαύριο στη διάρκεια των Κλασικών και των Ρωμαϊκών χρόνων 1. Εισαγωγή Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αποτελεί συνέχιση και ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΑΠΘ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΑΠΘ 1 ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΑΠΘ Η Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με αριθμό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ρ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικότερα, η διεργασία έψησης του κλίνκερ προσφέρει µια σειρά από ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα