ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Εισαγωγή ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙKΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα πλαίσια του μαθήματος «Διαχείριση Ορυκτών Πόρων» Οδηγός άσκησης Υπεύθυνος: Καθηγητής Νικ. Σκαρπέλης Η περιοχή της Λαυρεωτικής χερσονήσου, έως το τέλος της δεκαετίας του 80, ήταν γνωστή παγκοσμίως σχεδόν αποκλειστικά για τη μεταλλευτική δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί τόσο κατά την αρχαιότητα (πριν από το 1000π.Χ. έως και περίπου κατά τον 1 ο αιώνα μ.χ.), όσο και κατά τους νεώτερους χρόνους (από 1864 έως 1978). Ολη αυτή η δραστηριότητα έγινε στο πλαίσιο ανάπτυξης της οικονομίας και απασχόλησης εργατικού δυναμικού. Από τη δεκαετία του 90 με το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινωνίας να στρέφεται στην προστασία του περιβάλλοντος, καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες μελέτης των επιπτώσεων που έχει στο περιβάλλον αυτή καθ εαυτή η παρουσία των μεταλλευμάτων στην επιφάνεια και στο υπέδαφος της Λαυρεωτικής, όσο και των επιπτώσεων των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών δραστηριοτήτων κατά τους νεώτερους χρόνους. Οι προσπάθειες αυτές είχαν στόχο: την καταγραφή των επιπτώσεων από γεωγενείς διεργασίες την καταγραφή των επιπτώσεων από τις κάθε είδους ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ. παλαιές μεταλλευτικές - μεταλλουργικές) την εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνικών αποκατάστασης τη λήψη μέτρων προστασίας του τοπικού πληθυσμού Διαχρονικά η εκμετάλλευση των θειούχων μεταλλευμάτων Pb-Ag-Zn των κοιτασμάτων της περιοχής περιέλαβε δραστηριότητες εξόρυξης, εμπλουτισμού και μεταλλουργικής κατεργασίας. Ηδη από την αρχαιότητα η προσπάθεια παραγωγής αργύρου και μολύβδου οδήγησε στην εφαρμογή τεχνολογικά πρωτοπόρων μεθόδων για την εξόρυξη του μεταλλεύματος, τον εμπλουτισμό του και τη μεταλλουργία, όπως μπορεί κανείς να πληροφορηθεί στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Κονοφάγου «Το Αρχαίο Λαύριο και η 1

2 Ελληνική Τεχνική παραγωγής του Αργύρου» (1980). Τα αρχαία μεταλλεία, οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του μεταλλεύματος («πλυντήρια») και οι κάμινοι (καμίνια) για τη μεταλλουργική κατεργασία του εμπλουτίσματος γαληνίτη αποτέλεσαν τη βαριά βιομηχανία, στην οποία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό η οικονομία της Αθηναϊκής Πολιτείας. Τα κοιτασματολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της Λαυρεωτικής και η μακρά μεταλλευτική δραστηριότητα καθιστούν την περιοχή κατάλληλη για την κατανόηση από τους φοιτητές της δυνατότητας ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από παλαιές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες γίνονταν σε εποχές κατά τις οποίες δεν υπήρχε γνώση για τις επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων από τοξικά στοιχεία, ούτε και νομικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή έλεγχος λειτουργίας των διαφόρων βιομηχανικών μονάδων. 2. Σκοπός Με την άσκηση αυτή επιδιώκεται : 1. Να κατανοήσει ο φοιτητής τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από καθαρά γεωγενείς διεργασίες (οξείδωση θειούχων μεταλλοφοριών) και να αποκτήσει βασική εμπειρία αναγνώρισης φαινομένων οξείδωσης θειούχου μεταλλοφορίας και δημιουργίας όξινης απορροής. 2. Να δει στην πράξη τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η ανεξέλεγκτη απόθεση μεταλλευτικών αποβλήτων. 3. Να ενημερωθεί πάνω στις προσπάθειες που έχουν γίνει για την καταγραφή περιβαλλοντικών προβλημάτων και για τα μέτρα αποκατάστασης τα οποία έχουν ληφθεί σε χώρους ρυπασμένους από παλαιές εκμεταλλεύσεις. 4. Να εκπαιδευθεί στη λήψη δειγμάτων Σημαντικό: Ο πρώτος νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα ψηφίσθηκε το 1979 [Νόμος 998/79 (ΦΕΚ 289 Α'): Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων]. Η χώρα μας προσαρμόζει την περιβαλλοντική νομοθεσία της στην Ευρωπαϊκή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σήμερα, ακόμη και για ερευνητικές γεωτρήσεις σε μεταλλευτική περιοχή, πρέπει να υπάρχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αδειοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείo. Στο τέλος της άσκησης ο φοιτητής πρέπει να έχει κατανοήσει τι αποφεύγει σήμερα η μεταλλευτική βιομηχανία εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές γαι την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης να έχει κατανοήσει το ρόλο του γεωλόγου που απασχολείται σήμερα στη μεταλλευτική βιομηχανία για περιβαλλοντικά θέματα. από σωρούς μεταλλευτικών αποβλήτων και να ενημερωθεί για τις δοκιμές που γίνονται για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Τα δείγματα εξετάζονται ορυκτολογικά και χημικά (γιά επιλεγμένα 2

3 στοιχεία) στο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και η ερμηνεία τους αποτελούν τμήμα εργασίας την οποία υποβάλλουν για τη βαθμολόγησή τους στο μάθημα. 3. Ορολογία - λέξεις κλειδιά Μεταλλευτικά απόβλητα, μεταλλουργική σκωρία, όξινη απορροή μεταλλείου, υπεργενετική μεταλλοφορία, απόβλητα υδρομηχανικού εμπλουτισμού, απόβλητα επίπλευσης, αποκατάσταση ρυπασμένων «εδαφών», επιδημιολογικές μελέτες, αιωρούμενα σωματίδια (PM). 4. Γεωγενείς διεργασίες (οξείδωση θειούχου μεταλλοφορίας όξινη απορροή) Oι γεωγενείς διεργασίες και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον σε περιοχές θειούχων μεταλλοφοριών αναλύονται στα μαθήματα της γεωχημείας και της κοιτασματολογίας. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από φαινόμενα οξείδωσης θειούχου μεταλλοφορίας γίνονται σήμερα αντιληπτές στην περιοχή της Λαυρεωτικής από: i. Την ανάπτυξη επανθημάτων σε σημεία όπου θειούχος μεταλλοφορία είναι εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες στην επιφάνεια ή σε υπόγεια έργα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οξείδωση μεταλλεύματος πυρροτίτη στην Πλάκα ή η οξείδωση διάσπαρτων θειούχων Fe (κυρίως σιδηροπυρίτη, πυρροτίτη και μαρκασίτη) στο μεταλλοφόρο σώμα συμπαγούς μαγνητίτη στην εκσκαφή βορείως της εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων Πλάκας. ii. Τη διαπίστωση χαμηλών τιμών ph σε απορρέοντα ύδατα στην επιφάνεια και σε υπόγεια έργα και η απόθεση κυρίως υδροξειδίων Fe ή θειϊκών ορυκτών (Εικ. 1, 2, Πιν. 1). iii. Τη διαπίστωση υψηλού φορτίου τοξικών μετάλλων (e.g. Pb, Cd, Zn, Ni) σε υδροφόρους ορίζοντες της Λαυρεωτικής (e.g. Stamatis et al., 2001). Εικ. 1. Αριστερά: Οξινη απορροή στο υπόγειο μεταλλείο της Πλάκας. Δεξιά: Απόθεση γύψου και δεβιλλινίτη από απορρέοντα νερά μέσα σε μάρμαρα (επίπεδο 50 της Καμάριζας, φωτογραφίες: Σκαρπέλης 2004). 3

4 Πίν. 1: Τιμές ph και συγκεντρώσεις διαλελυμένων ιόντων και θειϊκών (mg/lt) σε δείγματα απορρέοντος νερού στα υπόγεια έργα Καμάριζας (KA) και Πλάκας (PL) σε σύγκριση με όρια E.U. και U.S.-E.P.A. (αντιπροσωπευτικές αναλύσεις). Sampling points ph As Cd Co Cu Fe Ni Mn Pb Zn SO 4 KA KA PL b.d.l PL b.d.l b.d.l E.U. std U.S.-E.P.A std b.d.l.: below detection limit Sb < 0.02 mg/lt Εικ. 2: Προβολή μεταλλικού φορτίου των δειγμάτων νερού προς ph κατά Ficklin et al. (1992). (από Skarpelis et al. 2004). Η οξείδωση των θειούχων μεταλλευμάτων της Λαυρεωτικής είναι γεωλογικό φαινόμενο που άρχισε ενδεχομένως κατά το Πλειόκαινο και συνεχίζεται με ένταση και σήμερα. Συμπαγή σώματα θειούχου μεταλλεύματος ανέπαφα από οξείδωση δεν είναι συνήθη. Το πάχος της ζώνης οξείδωσης υπερβαίνει τα 270m, αν ληφθεί υπόψιν ότι οξειδωμένα μεταλλεύματα είχαν εξορυχθεί με υπόγεια έργα σε επίπεδα χαμηλότερα της στάθμης της θάλασσας. Το πάχος αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι πριν ~18000 BC η στάθμη της θάλασσας ήταν 125m χαμηλότερα από τη σημερινή και ανέβηκε λόγω παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Συνέπεια της οξείδωσης της πλούσιας σε σιδηροπυρίτη θειούχου μεταλλοφορίας ήταν η δημιουργία ισχυρά όξινων και πλούσιων σε μέταλλα υδάτων, τα οποία με την κατείσδυσή τους προκάλεσαν διάλυση του μαρμάρου και άνοιγμα ρωγμών με δημιουργία καρστικού τύπου εγκοίλων. Τα ευδιάλυτα μέταλλα επαναποτέθηκαν σε αυτά τα δευτερογενή ανοίγματα σαν διακριτά υπεργενετικά ορυκτά ή προσροφήθηκαν σε επιφάνειες άλλων. Στην περίπτωση π.χ. του Fe και Zn η διαδικασία αυτή οδήγησε στη 4

5 δημιουργία μεταλλοφόρων σωμάτων σιδηρομεταλλεύματος και καλαμίνας αντίστοιχα (Εικ. 3) συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Οποιαδήποτε συσχέτιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον της Λαυρεωτικής από φυσική οξείδωση των θειούχων με τις επιπτώσεις από τη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι τουλάχιστον ατυχής Τα ορυκτά τα οποία προσδιορίζονται στα υπεργενετικά μεταλλεύματα της Λαυρεωτικής ταξινομούνται στις ακόλουθες ομάδες: οξείδια, υδροξείδια, θειϊκά, ανθρακικά, υδροξυανθρακικά, αρσενικικά, φωσφορικά, πυριτικά και αυτοφυή μέταλλα. Τα πλέον συνήθη είναι: γκαιτίτης, αιματίτης, κερουσσίτης, αγκλεσίτης, γύψος, τζαροσίτης, σμιθσονίτης, ημιμορφίτης, υδροζινκίτης, μολυβδο-τζαροσίτης, αδαμίνης, μαλαχίτης, ανναβεργίτης, σκοροδίτης, κοβελίνης, αγκερίτης. Eικ. 3. Α. Απόθεση καλαμίνας (Sm) με μορφή επικάλυψης των τοιχωμάτων ενός εγκοίλου «καρστικού» τύπου στο κατώτερο μάρμαρο (Καμάριζα), Β. Βοτρυοειδής απόθεση σμιθσονίτη σε μάζα υδροξειδίων Fe. 5. Ιστορικό μεταλλευτικής δραστηριότητας: απαραίτητες πληροφορίες Σύντομο ιστορικό λειτουργίας των μεταλλείων: Από τη δραστηριότητα εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλεύματος κατά την αρχαιότητα είναι γνωστό ότι έμειναν στο έδαφος ή στο υπέδαφος σημαντικές ποσότητες σκωριών και μεταλλευτικών αποβλήτων (στείρων). Η περιβαλλοντική επίπτωση από την έκθεση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες αυτών των υλικών επί περισσότερο από 2200 χρόνια δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτά τα υλικά στηρίχθηκε η μεταλλευτική δραστηριότητα από το 1864 και γι αυτό το λόγο έγινε σχολαστική συλλογή των σκωριών και των μεταλλευτικών αποβλήτων για κατεργασία. Η κατά τους νεώτερους χρόνους εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στην Λαυρεωτική οφείλεται στη λειτουργία πληθώρας ιδιωτικών εταιρειών από το Η ασυνήθιστα έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα κατά το τέλος του 19 ου αιώνα μετέτρεψε σε βιομηχανική κωμόπολη μία έρημη περιοχή στην οποία κατεύφευγαν ληστές. Στο Λαύριο οι εταιρείες έκαναν σημαντικά έργα υποδομής όπως σχολεία, νοσοκομεία, ηλεκτροφωτισμό και τον Αττικό Σιδηρόδρομο Λαυρίου-Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό η περιοχή έγινε πόλος έλξης 5

6 για εξασφάλιση εργασίας για χιλιάδες ανθρώπους από νησιά, την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η πρώτη Εταιρεία ήταν η «Hilarion Roux et cie», η οποία από το 1864 με τήξη των αργυρούχων αρχαίων σκωριών παρήγαγε άργυρο. Η παράλληλη εκμετάλλευση από το 1869 και των μεταλλευτικών αποβλήτων των αρχαίων εξορύξεων (εκβολάδων) προκάλεσε σύγκρουση με το ελληνικό δημόσιο και πολιτική κρίση (Λαυρεωτικό Ζήτημα). Το πρόβλημα αυτό λύθηκε το 1873 με την αγορά των εγκαταστάσεων της «Hilarion Roux et cie» από έλληνες κεφαλαιούχους με επικεφαλής τον Ανδρέα Συγγρό με την ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου», που είχε δικαιώματα αξιοποίησης τόσο των αρχαίων σκωριών όσο και των εκβολάδων. Η εταιρεία αυτή είχε εγκαταστάσεις στο μυχό του κόλπου του Λαυρίου και στη γύρω περιοχή (βλ. Εικ. 4) και ουσιαστικά έπαυσε να λειτουργεί περί το 1917 μετά την εξάντληση των αποθεμάτων «εκβολάδων» και αρχαίων σκωριών. Το 1875 ιδρύθηκε η «Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου», η οποία είχε δικαιώματα εκμετάλλευσης των εκτεταμένων παραχωρήσεων του J.B. Serpieri και άρχισε η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας μεταλλεύματος και μεταλλουργικής κατεργασίας στη θέση Κυπριανού, όπου το σημερινό Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Από τότε η πόλη οργανώθηκε αναπόφευκτα γύρω από αυτές τις δύο μεγάλες εταιρείες. Οι μεταβολές των τιμών των μετάλλων και η συνεπακόλουθη επίδραση στις δραστηριότητες των εταιρειών επηρέαζε σταθερά την οικονομία της πόλης του Λαυρίου και τις δραστηριότητες των κατοίκων της έως την οριστική παύση λειτουργίας του μεταλλουργικού εργοστασίου το Από το 1978, οπότε και έπαυσε κάθε εξόρυξη μεταλλεύματος στην περιοχή, το μεταλλουργικό εργοστάσιο λειτουργούσε με εισαγόμενο μετάλλευμα. Πιν. 2. Απασχόληση εργαζομένων στις μεταλλευτικές εταιρείες του Λαυρίου έως το 1917 (Δερμάτης, 2003) Για την παραγωγή τελικών προϊόντων στο Λαύριο δημιουργήθηκαν μονάδες εμπλουτισμού και μεταλλουργικής επεξεργασίας. Συνέπεια της δραστηριότητας αυτής ήταν η παραγωγή αποβλήτων, των οποίων τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από το είδος της πρώτης ύλης και την τεχνική επεξεργασίας. Η επεξεργασία του μεταλλεύματος και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Τα μεταλλευτικά απόβλητα που παρήχθησαν σε όλο το διάστημα της λειτουργίας των μονάδων στο νεώτερο Λαύριο ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: α. Μεταλλουργικές σκωρίες β. Απόβλητα υδρομηχανικού εμπλουτισμού γ. Απόβλητα μονάδων επίπλευσης θειούχου μεταλλεύματος Την εξάπλωση των σωρών των μεταλλευτικών αυτών αποβλήτων δείχνει ο χάρτης της Εικ. 7. Η οικιστική εξέλιξη του Λαυρίου περιγράφεται σαν μία συνεχής μεταβολή από 6

7 την παλαιά βιομηχανική-μεταλλουργική κωμόπολη προς μία πόλη με κατοίκους πολλών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο σημερινός οικιστικός ιστός αναπτύχθηκε ανεξέλεγκτα χωρίς να υπάρξει πρόνοια για την προστασία της υγείας των κατοίκων έως τουλάχιστον τη δεκαετία του 90. Πιν. 3. Πρώτη ύλη, τεχνική επεξεργασίας, παραγόμενα απόβλητα και τελικό προϊόν στους νεώτερους χρόνους Πρώτη ύλη Επεξεργασία Παραγόμενα απόβλητα Παραγόμενο προϊόν Αργυρούχες σκωρίες των Τήξη Σκωρία Ag αρχαίων Απόβλητα αρχαίων μεταλλείων (εκβολάδες*) Εμπλουτισμός και κατεργασία Απόβλητα από θειούχα και συνδρομα ορυκτά του μεταλλεύματος Ag-Pb Συμπύκνωμα σφαλερίτη Καλαμίνα Εμπλουτισμός - φρύξη Απόβλητα από Φρυγμένη Εξορυγμένο μετάλλευμα θειούχων** Θραύση, λειοτρίβηση, εμπλουτισμός, κατεργασία σύνδρομα ορυκτά Απόβλητο θειούχων και συνοδών ορυκτών της μεταλλοφορίας * Στείρα των αρχαίων εξορύξεων ** Ενίοτε μερικώς οξειδωμένο Τεχνικές εμπλουτισμού καλαμίνα Ag-Pb Αg Συμπύκνωμα σφαλερίτη Οξείδιο As Εικόνες από την παραγωγική διαδικασία κατά τους νεώτερους χρόνους στην Λαυρεωτική δίνονται στις Εικ. 4 και 5. Από το 1864 έως το 1925 o εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων γινόταν με χειροδιαλογή και διά βαρύτητος (υδρομηχανικός εμπλουτισμός). Οι εγκαταστάσεις υδρομηχανικού εμπλουτισμού ονομάζονταν «πλυντήρια» ή «μεταλλοπλύσια». Το 1925 η «Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου» εφάρμοσε τη μέθοδο εμπλουτισμού με επίπλευση (flotation). Την ίδια μέθοδο εφάρμοσε μετά τον 2 ο Παγκόσμιο Πόλεμο και η «Mediterranean Mines», που είχε αναλάβει την επαναλειτουργία της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου». Επιδημιολογικά δεδομένα: Επιδημιολογικές μελέτες κατά το 1987 στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου απέδειξαν ότι 95% των παιδιών παρουσίαζαν υψηλότερες συγκεντρώσεις Pb στο αίμα από το όριο των 100 mg/l που έχει τεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organisation) (Makropoulos et al., 1991, 1992; Kafourou et al., 1997). Δεδομένου ότι όταν έγινε η μελέτη αυτή λειτουργούσε ακόμη η μεταλλουργία, ότι από το 1989 έπαυσε κάθε απασχόληση κατοίκων σε σχετικές μονάδες και ότι έχουν γίνει αρκετές αποκαταστάσεις στην περιοχή, δεν είναι βέβαιο ότι η εικόνα αυτή εκφράζει την παρούσα κατάσταση. [Το ιστορικό των επιδημιολογικών μελετών στην περιοχή και τα αποτελέσματά τους αναζητείστε τα στην εργασία του Demetriades (2010) από p. 370 έως p. 377 και σε σχετικές αναφορές μέσα σε αυτήν]. 7

8 Eικ. 4. Εικόνες από το βιομηχανικό Λαύριο στο τέλος του 19 ου αιώνα. Α. Οι εγκαταστάσεις υδρομηχανικού εμπλουτισμού της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου», Β. Η σκάλα φόρτωσης της «Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου», C. Το προσωπικό στις εγκαταστάσεις καμινείας (Μάνθος, 1990). D. Ο κόλπος του Λαυρίου με τις εγκαταστάσεις της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου», τον αγωγό καπναερίων στο λόφο νοτίως του λιμανιού και τον σωρό μεταλλουργικής σκωρίας (ζωγραφική αποτύπωση Αρ. Σκαρπέλη από γκραβούρα). 8

9 Εικ. 5. Α. Κάμινοι πύρωσης καλαμίνας της Γαλλικής Εταιρείας (δεν σώζονται), Β. Εγκαταστάσεις μονάδας εμπλουτισμού, Γ. και Δ. Κυψέλες επίπλευσης, Ε. Κάμινοι τήξης Γαλλικής Εταιρείας (από Μάνθο, 1990). 9

10 Α Β Α Γ Δ Α Ε Α Eικ. 6. Α. Αποψη του χώρου των εγκαταστάσεων της Γαλλικής Εταιρείας, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, και της παραλίας του κόλπου Θορικού. Β: Σωρός οξειδωμένου σιδηροπυρίτη και άλλων θειούχων με ανάπτυξη μολυβδο-τζαροσίτη, γύψου, ανγκλεσίτη, γκαννινγκίτη. Γ. Σωρός σιδηροπυρίτη και λυσίμετρο στη θέση της δοκιμαστικής αποκατάστασης από ΕΜΠ στον Καβοδόκανο. Δ. Σχηματική απεικόνιση του καλύμματος για την αποκατάσταση του σωρού των αποβλήτων σιδηροπυρίτη εντός του χώρου του ΤΠΠΛ (από Adam, 2003). Ε. Η παραλία Θορικού με την εξάπλωση θειούχων (κυρίως σιδηροπυρίτη) και προϊόντων οξείδωσης. 10

11 6. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Θέση 1η. Χώρος των εγκαταστάσεων της «Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου» (σημερινό Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου - ΤΠΠΛ) Ξενάγηση σε τμήματα των μονάδων της μεταλλουργίας που έχουν διασωθεί. Φαινόμενα όξινης απορροής από την οξείδωση μεταλλευτικών αποβλήτων. Επίσκεψη* στον υπόγειο χώρο που κατασκευάσθηκε με μελέτη και επίβλεψη του ΕΜΠ, στον οποίο προβλέπεται αποθήκευση τοξικών υλικών από την αποκατάσταση ορισμένων μονάδων του συγκροτήματος (*εφόσον υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης από την Δνση του ΤΠΠΛ). Επίσκεψη του χώρου ταφής ρυπασμένων εδαφών (ΧΥΤΡΕ): Στόχος και τρόπος κατασκευής (βλ. Εικ. 8 για την τεχνική και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν). Επίσκεψη του χώρου αποκατάστασης σωρού σιδηροπυρίτη εντός του ΤΠΠΛ και του αντίστοιχου στον Καβοδόκανο. Εικ. 7. Χάρτης της πόλης του Λαυρίου στον οποίο φαίνεται η έκταση των σωρών μεταλλευτικών αποβλήτων (Γρυπιώτη, 2009) 11

12 Εικ. 8. Διαδοχικά στάδια κάλυψης του σωρού των ρυπασμένων εδαφών εντός του ΤΠΠΛ με γεωύφασμα και φυτική γή έως τη σημερινή μορφή του, και σχηματική απεικόνιση της κατασκευής του ΧΥΤΡΕ (βλ. λεπτομέρειες για το έργο ΧΥΤΡΕ εις Καλιαμπάκος, 2007) (Σημ. Το χαλίκι κοκκομετρικής διαβάθμισης είναι <16mm). 12

13 Θέση 2η. Σωροί μεταλλευτικών αποβλήτων υδρομηχανικού εμπλουτισμού. Δειγματοληψία για ορυκτολογική και χημική εξέταση. Συζήτηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παρουσία τους. Το πρόβλημα της μεταφοράς αιωρούμενων σωματιδίων στην πόλη (βλ. Εικ. 9 και 10). Εικ. 9. Κόκκοι σκωρίας επί των φίλτρων κονιομέτρου (Ανω). Κόκκοι κερουσσίτη στη σκόνη που συλλέχθηκε πάνω σε ελεύθερες επιφάνειες σε διάφορα σημεία της πόλης (Κάτω). Σημειώστε ότι το μέγεθος των σωματιδίων είναι μικρότερο των 10μm (εισπνεύσιμα σωματίδια) (από Γρυπιώτη, 2009 και Skarpelis et al. 2009). Θέση 3η. Παραλία Θορικού Το πρόβλημα της ρύπανσης και η πρόταση για αποκατάσταση.[βλ. Panagopoulos et al., 2007, για την αποτύπωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη θέση αυτή και πρόταση αποκατάστασης]. Θέση 4η. Καμάριζα (εναλλακτικά στο Αδάμι Πλάκας) Σωρός μεταλλευτικών αποβλήτων (στείρα μεταλλείου): Διαδικασία για την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την ταξινόμηση του υλικού σύμφωνα με τη νομοθεσία περί μεταλλευτικών αποβλήτων. οι εργασίες του γεωλόγου. 13

14 Α Β Γ Δ Εικ. 10. Α. Σωρός αποβλήτων μεταλλείου στοάς 80 στο Αδάμι, Β. Σωρός μεταλλουργικής σκωρίας (έχει καλυφθεί), Γ. Σωρός αποβλήτων υδρομηχανικού εμπλουτισμού (Δυτικό τμήμα πόλης Λαυρίου). Στη φωτογραφία τμήματος της πόλης του Λαυρίου (Δ) φαίνεται πως αναπτύχθηκε ο οικιστικός ιστός ανάμεσα στους σωρούς μεταλλευτικών αποβλήτων και στις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις του τέλους του 19 ου αιώνα. 14

15 2009 Γρυπιώτη ΕΜΠ-ΙΓΜΕ Eικ. 11. Xάρτες εξάπλωσης των μεταλλευτικών αποβλήτων στο Λαύριο το 2009 και το Είναι σαφής η μείωση της έκτασης των σωρών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Επιλογή) Adam, Katerina (2003) Solid wastes management in sulphide mines: from waste characterisation to safe closure of disposal sites. Minerals & Energy - Raw Materials Report, 18: 4, DOI: / Γρυπιώτη, Α. (2009) Διερεύνηση αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ στην οικιστική περιοχή Λαυρίου. Μεταπτυχιακή Εγασία Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Demetriades, A. (ed) (1999) Environmental management plan for the rehabilitation of soil in the Lavrion Urban Area. Project Soil rehabilitation in the Municipality of Lavrion, EU LIFE programme Contract No.: 93/GR/A14/GR/4576. Open File Report, Institute of Geology and Mineral Exploration, Athens, Hellas, Volume 4, 155 pp. Demetriades, A. (2010) Medical Geology in Hellas: The Lavrion Environmental Pollution Study. In: Selinus, O. et al. (eds.), Medical Geology, International Year of Planet Earth, DOI / _13, Δερμάτης, Γ. (2003) Λαύρειο, το μαύρο φως. Η μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία στο Λαύριο Ελληνική και Ευρωπαϊκή διάσταση. Αθήνα, Eκδοση ΤΠΠΛ. Kafourou, A., Touloumi, G., Makropoulos, V., Loutradi, A., Panagiotou, A. & Hatzakis, A. (1997) Effects of lead on the somatic growth of children. Arch. Environ. Health 52, Καλιαμπάκος, Δ. (2007) Πρόγραμμα Εξυγίανσης Εδαφών και συμπληρωματικά έργα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. ΕΜΠ. 15

16 Komnitsas, K., Xenidis, A. & Adam, K. (1995) Oxidation of pyrite and arsenopyrite in sulphidic spoils in Lavrion. Minerals Engineering, 8, 12, Κονοφάγος, Κ. (1980) Το αρχαίο Λαύριο και η Ελληνική τεχνική παραγωγής αργύρου. Eκδοτική Αθηνών, Αθήναι, 458p. Κονοφάγος, Κ. (1997) (επιμέλεια Κ. Τσάϊμου). Η Δημοκρατία της Αθήνας και οι παραχωρήσεις στους πολίτες της των μεταλλείων Αργύρου της Λαυρεωτικής κατά τον 4ο αιώνα π.χ. Ο βασικός ρόλος του εργύρου του Λαυρίου στην ισχύ και τον πολιτισμό της Αθήνας. Ε.Μ.Π., 142pp. Kontopoulos A., Komnitsas K., Xenidis A. and Papassiopi N. (1995) Environmental characterisation of the sulphidic tailings in Lavrion, Minerals Engineering, 8(10): Korre, A. & Durucan, S. (1995) The application of geographic information systems to the analysis and mapping of heavy metal contamination around Lavrio mine workings. APCOM XXV Conference, Brisbane, Makropoulos, V., Konteye, C., Eikmann, T., Einbrodt, H.J., Hatzakis, A., Panagiotou, G.(1991) Cross-sectional epidemiological study on the lead burden of children and workers in Greece. Toxicol.Envir on.chem.31 y32, Makropoulos, V., Stilianakis, N., Eikmann, T., Einbrodt, H.J., Hatzakis, A., Nikolau-Panagiotou, A. (1992) Cross-sectional epidemiological study of the effect of various pollutants on the health of children in Greece. Fresenius Environ. Bull. 1, Mάνθος, Κ. Γ. (1990) Το Μεταλλευτικό και Μεταλλουργικό Λαύριο. Εκδοση Δήμου Λαυρεωτικής,168 p. Marinos, G.P., Petrascheck, W.E. (1956) Laurium. Geological and Geophysical Research 4/1, Institute for Geology and Subsurface Research, Panagopoulos, I., Karayannis, A., Adam, K. & Aravossis, K. (2007) Project and risk management for reclamation of old mine sites. Proceedings of the International Conference of Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, , Skiathos Island, Greece. Skarpelis, N. (2007) The Lavrion deposit (SE Attica, Greece: geology, mineralogy and minor elements chemistry. N. Jb. Miner. Abh., 183, 3, Skarpelis, N., Triantafyllidis, S. & Baziotis, I. (2004) Acid rock drainage in the mine of Lavrion, Greece. AMIREG 2004, Skarpelis, N., Argyraki, A. & Grypioti, A. (2009) Characterization of sources of inhalable particulate matter (PM10) in the old processing and smelting site of Lavrion, Greece. Goldschmidt Conference Abstracts, p.96. Skarpelis N. & Argyraki A. (2009) The Geology and Origin of Supergene ores in Lavrion (Attica, Greece). Resource Geology, 59, 1, Stamatis, G., Voudouris, K. & Karefilakis, F. (2001) Groundwater pollution by heavy metals in historical mining area of Lavrion, Attica, Greece. Water, Air Soil Pollut., 128, Xenidis, A., Papassiopi, Ν. & Komnitsas, Κ. (2003) Carbonate-rich mining tailings in Lavrion: risk assessment and proposed rehabilitation schemes. Advances in Environmental Research 7,

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ (Δ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Από:

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ (Δ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Από: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙAΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ (Δ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Α. ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Α. ΑΡΓΥΡΑΚΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Α. ΑΡΓΥΡΑΚΗ Ατμοσφαιρικά σωματίδια PM 2 Στερεά σωματίδια και υγρά σταγονίδια, άφθονα στην

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields)

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Πρώην βιομηχανικός χώρος: έχει πάψει να λειτουργεί αλλά η ρύπανση που προκάλεσε μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα και στα επιφανειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY)

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) 7.3.05.4 Τομέας Γεωλογικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σταύρος Τριανταφυλλίδης, 2015 Λέκτορας Κοιτασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Εξυγίανση εδαφών στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη

Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη Κ. Γ. Τσάιμου Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη TΑ ΜΕΤΑΛΛΕYΜΑΤΑ που εκμεταλλεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Pb-Zn Ore deposits in Greece

Pb-Zn Ore deposits in Greece Pb-Zn Ore deposits in Greece 1. Kirki-Evros* 2. Thermes* 3. Thasos P. Kavala Pangaeon* 4. Agistron Vrontou* 5. Pontokerasia Kilkis* 6. Chalkidiki* 7. Lavrio* 8. Molaoi -Lakonia 9. Cyclades (Milos, Siphnos,

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους»

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» «Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας-Κώστας Γ. Μάνθος, MSc Αρχιτέκτων Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Λαύρειο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου Βασικός στόχος του ΚΠΕ Ευαισθητοποίηση των μαθητικών ομάδων σε περιβαλλοντικά ζητήματα. (εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, δίκτυα σχολείων, κ.α δράσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΡΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΡΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΑΝ. (Ν. 272/76) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΡΓΟ 65231: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 1 1. Η Σύμβαση του 2004 Επαναλειτουργία Μεταλλείου (Μαύρων Πετρών, κάτω από την Στρατονίκη) Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης στον προσδιορισμό παραγόντων ρύθμισης του ph φυσικών νερών

Περιεχόμενα. Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης στον προσδιορισμό παραγόντων ρύθμισης του ph φυσικών νερών Αριάδνη Αργυράκη 1 Περιεχόμενα Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης στον προσδιορισμό παραγόντων ρύθμισης του ph φυσικών νερών Μελέτη ειδικής περίπτωσης από μια ιστορική μεταλλευτική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας Εργαστήριο Μεταλλουργίας Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας Α. Ξενίδης, Ν. Παπασιώπη, Ι. Πασπαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

(γενική ιδέα) και Περιβάλλον και Ανάπτυξη: (ειδική παρουσίαση) Brownfields. Μαρίνα Πανταζίδου Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

(γενική ιδέα) και Περιβάλλον και Ανάπτυξη: (ειδική παρουσίαση) Brownfields. Μαρίνα Πανταζίδου Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (γενική ιδέα) και Περιβάλλον και Ανάπτυξη: (ειδική παρουσίαση) Brownfields Μαρίνα Πανταζίδου Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και περιβάλλον και ανάπτυξη; γίνεται; έχει γίνει; πράσινη χηµεία (green chemistry)

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Αρχαίες Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα

Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα Δ. Καλιαμπάκος

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Όξινη απορροή μεταλλείων. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Όξινη απορροή μεταλλείων. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Γεωχημεία επιφανειακών νερών Περιεχόμενα Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος

Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος Οι πρώτες ύλες που υπάρχουν στο υπέδαφος μιας χώρας αποτελούν τον ορυκτό της πλούτο. Ο ορυκτός πλούτος περιλαμβάνει τα μεταλλεύματα, ορυκτά καύσιμα και τα προϊόντα λατομείου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ Η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ Ο όρος Λαυρεωτική αναφέρεται σ ε μια μεγάλη περιοχή της Ν.Α. Αττικής. Εκεί επικεντρώθηκε η δραστηριότητα της εξόρυξης του αργυρούχου μεταλλεύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Καραπάνου Ηλιάνα Κυριακοπούλου Γεωργία Κυριακόπουλος Ευάγγελος Μωραΐτη Φλώρα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Καραπάνου Ηλιάνα Κυριακοπούλου Γεωργία Κυριακόπουλος Ευάγγελος Μωραΐτη Φλώρα ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Καραπάνου Ηλιάνα Κυριακοπούλου Γεωργία Κυριακόπουλος Ευάγγελος Μωραΐτη Φλώρα Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εξόρυξη θειούχων μεταλλευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρεωτικής. «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον Περσέα» Λαύριο 6-9 Μαρτίου 2014

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρεωτικής. «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον Περσέα» Λαύριο 6-9 Μαρτίου 2014 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρεωτικής «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον Περσέα» Λαύριο 6-9 Μαρτίου 2014 Η σπουδαιότητα του Λαυρίου 1. Πλούσια κοιτάσματα ορυκτών 2. Η αρχαία ιστορία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Λαυρεωτική Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου Λαύριο

Λαυρεωτική Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου Λαύριο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΧΑΡΤΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ (LINKS) ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.environ-develop.ntua.gr/htdocs/pantazidou/index.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενδείξεις για μικρής κλίμακας μεταλλευτικής δραστηριότητας κατά την αρχαιότητα: Στο ακρωτήρι της Γραμβούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Χημικά στοιχεία που παρουσιάζουν ορισμένες κοινές φυσικοχημικές ιδιότητες και (στη συνηθισμένη θερμοκρασία) είναι βασικά όλα στερεά, εκτός από τον υδράργυρο που είναι υγρό. ΜΕΤΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αναχώρηση με λεωφορείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Ιανουάριος 2016 1 Την 16.08.2015 με ευθύνη του συλλόγου του Χωριού Ζυγός Άρτας, έγινε δειγματοληψία νερού από: το δίκτυο ύδρευσης του χωριού (από

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

Κεφάλαιο 12. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Κεφάλαιο 12. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Στο κεφάλαιο αυτό, θα ασχοληθούμε με την ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας που ακολουθείται στην μεταλλευτική και στην μεταλλουργία. Αρχικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 8: Εφαρμογές Γεωχημείας στο Περιβάλλον Ρύπανση των εδαφών Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

4 Μαρτίου Ελευσίνα

4 Μαρτίου Ελευσίνα Τεχνολογίες διαχείρισης θαλασσίων ιζημάτων Καθ. Κώστας Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης 4 Μαρτίου 2009 - Ελευσίνα Θαλάσσια ιζήματα Από βιομηχανικές εκπομπές (υγρά, στερεά, αέρια) Από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι Φωτογραφική τεκµηρίωση ENVECO A.E Φ1 Stockpile µεταλλεύµατος µεταλλείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ ΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΜΑΥΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Βέργαδου Γεωργία Ζώμας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ (Γ.Ε.Μ.Λ.) ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ (Γ.Ε.Μ.Λ.) ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ (Γ.Ε.Μ.Λ.) ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου αποτελεί μια από τις μακροβιότερες μεταλλευτικές-μεταλλουργικές επιχειρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Γεωτεχνολογίας &

Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Οδηγός επαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Δρ. Κωνσταντίνος Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 6: Βιογεωχημεία και Ανθρωπογενείς Επιδράσεις στο Περιβάλλον Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά στοιχεία. Ονοματεπώνυμο. Κωνσταντίνος Μόδης Ημερομηνία Γέννησης 2 Φεβρουαρίου 1963

Βιογραφικό Σημείωμα. Προσωπικά στοιχεία. Ονοματεπώνυμο. Κωνσταντίνος Μόδης Ημερομηνία Γέννησης 2 Φεβρουαρίου 1963 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης 2 Φεβρουαρίου 1963 E-mail kmodis@mail.ntua.gr Σπουδές- Εργασιακή εμπειρία Ο Δρ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ρυκτές Πρώτες Ύ λ ες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ρυκτές Πρώτες Ύ λ ες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ρυκτές Πρώτες Ύ λ ες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρίες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ. Ανάπτυξη ή καταστροφή της Χαλκιδικής; Συντονιστικό συλλόγων & φορέων Σταγείρων-Ακάνθου

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ. Ανάπτυξη ή καταστροφή της Χαλκιδικής; Συντονιστικό συλλόγων & φορέων Σταγείρων-Ακάνθου Εισήγηση Ζουμπά Γιώργου ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ Ανάπτυξη ή καταστροφή της Χαλκιδικής; Συντονιστικό συλλόγων & φορέων Σταγείρων-Ακάνθου 2 Η εικόνα της Ολυμπιάδας σήμερα 3 Η εικόνα του Στρατωνίου και του Μαδέμ

Διαβάστε περισσότερα

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1531 Αθήνα 14-5-2013 ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Πρότυπο διασποράς. Ευκίνητη φάση. Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων. Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων

Μεταφορά Πρότυπο διασποράς. Ευκίνητη φάση. Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων. Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων Ευκίνητη φάση Μεταφορά Πρότυπο διασποράς Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ Διάχυση μετάλλων σε περιβάλλοντα πετρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Περιγραφής ΕΜΠΥ

Έντυπο Περιγραφής ΕΜΠΥ Έντυπο Περιγραφής ΕΜΠΥ Γενικά Στοιχεία Τίτλος ΕΜΠΥ Αγγλικός τίτλος ΕΜΠΥ Σχολή Τομέας Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Laboratory of Mining & Environmental Technology

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μ ε τ σ ό β ι ο Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Εθνικό Μ ε τ σ ό β ι ο Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εθνικό Μ ε τ σ ό β ι ο Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Δ. Καλιαμπάκος Κοσμήτορας Lion cave, Swaziland, 43.000 πριν, εξόρυξη αιματίτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 4: Γεωχημικά θερμόμετρα, Εφαρμογές της γεωχημείας στην αναζήτηση κοιτασμάτων, Πρωτογενές και Δευτερογενές Περιβάλλον Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ορυκτές Π ρώτες Ύλες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρ ίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ορυκτές Π ρώτες Ύλες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρ ίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ορυκτές Π ρώτες Ύλες: Μέλλον, ανάγκες, ευκαιρ ίες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Εναλλακτικών Α υλών POLYECO Α.Ε.

Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Εναλλακτικών Α υλών POLYECO Α.Ε. Περιβαλλοντική Διερεύνηση στα πλαίσια του Έργου Συλλογή και Απομάκρυνση Επικινδύνων Αποβλήτων από ανεξέλεγκτη ρύπανση σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας (Case Study) Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Ζ Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών : 6 2 4 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου Αλ. Δημητριάδης Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Αικ. Βέργου Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ν. Βλαχογιάννης Κέντρο Υγείας Λαυρίου Η ρύπανση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Χαδουμέλλης Ασημάκης Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Τ.Π.Π.Λ. Η μετάβαση 1977 Διακοπή της Μεταλλευτικής δραστηριότητας της ΓΕΜΛ 1981 Διακοπή της Μεταλλουργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα

Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα Γεώργιος Χαραλαμπίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Αριάδνη Αργυράκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αναλυτική χημεία και γεωεπιστήμες 2. Ταξινόμηση μεθόδων ανάλυσης 3. Επιλογή μεθόδων ανάλυσης ΟΡΙΣΜΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ Αναλυτική Γεωχημεία εφαρμογή της Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 2.3 Ανόργανοι ρύποι Μηχανισμοί Δέσμευσης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος

Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Ομάδα Γ Μαντάς Κωνσταντίνος Συντονιστής, Κατσίκης Γιώργος Γραμματέας, Καρακώστα Χρυσάνθη Γραμματέας, Μαργέλου Κατερίνα Ερευνήτρια, Κιτσικόπουλος Θάνος Ερευνητής, Λαμπρυνιάδης Γιάννης - Ερευνητής Τα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλεία Κασσάνδρας

Μεταλλεία Κασσάνδρας Μεταλλεία Κασσάνδρας Ιστορία των Μεταλλείων Κασσάνδρας 1923: Γαλλοοθωμανική Εταιρεία 1950: Ίδρυμα Μποδοσάκη 1992: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1995: TVX 2002: Απόφαση ΣτΕ 2003: Αποχώρηση της Kinross/TVX

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. ηµητριάδης, Αικ. Βέργου, και Ν. Βλαχογιάννης

Αλ. ηµητριάδης, Αικ. Βέργου, και Ν. Βλαχογιάννης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ- ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Αλ. ηµητριάδης, Αικ. Βέργου,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη !1 ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αριάδνη Αργυράκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ!2 1. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 2. ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ 3. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 613

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 613 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 613 Ferguson, C. and Denner, J., 1994. Developing guideline (trigger) values for contaminants in soil: underlying risk analysis and risk management concepts. Land Contamination

Διαβάστε περισσότερα

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση Τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα διαφέρουν από τα αέρια. 1. Ένα αέριο αποτελείται από ξεχωριστά άτομα ή μόρια τα οποία είναι διαχωρισμένα ενώ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Γεωχημεία

Περιβαλλοντική Γεωχημεία Περιβαλλοντική Γεωχημεία Ενότητα 1: Βασικές αρχές και γνώσεις υποβάθρου Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Βασικές αρχές και γνώσεις υποβάθρου Στοιχεία βιογεωχημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ. Πανταζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Θεματική Ενότητα 3 Μηχανισμοί Εξάπλωσης της Ρύπανσης Εξέλιξη διαρροής στο υπέδαφος Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΙΖΗΜΑΤΑ & ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΙΖΗΜΑΤΑ & ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 1 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΙΖΗΜΑΤΑ & ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Σημασία σιδήρου στο επιφανειακό περιβάλλον 2 Το αφθονότερο στοιχείο στον πλανήτη και το 4 ο σε αφθονία στο φλοιό (5% κ.β.) Ρόλος κλειδί σε επιφανειακές και βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 5: Φορολόγηση μεταλλευτικών εταιρειών Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα Ο όρος βαρέα μέταλλα (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Ενότητα 3: Βασικές παράμετροι σχεδιασμού υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Ενότητα 2: Βασική μεταλλευτική ορολογία και τύποι εκμετάλλευσης Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων

Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων Ενότητα 10: Τελική διάθεση Ταφή. Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά Για το σχεδιασμό του Έργου, ζητήθηκε επίσημα η άποψη της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν χώροι πολιτιστικής ή αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ερευνητική Ομάδα: Εργαστήριο: Καθ. Ι. Πασπαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY)

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) 7.3.05.4 Τομέας Γεωλογικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΜΑΘΗΜΑ 8 ο. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ Σταύρος Τριανταφυλλίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 7: Εφαρμογές της Γεωχημείας στο Περιβάλλον Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στην Υδροχημεία, Κατανόηση της έννοιας Υδρο-γεωχημεία.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη ιάθεση Επεξεργασµένων Υγρών Αποβλήτων στο Υπέδαφος

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη ιάθεση Επεξεργασµένων Υγρών Αποβλήτων στο Υπέδαφος Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη ιάθεση Επεξεργασµένων Υγρών Αποβλήτων στο Υπέδαφος Μαρία Π. Παπαδοπούλου ρ. Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη, 73100,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα