Διπλωματική Εργασία ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική Εργασία ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθμός Μητρώου: 6595 Θέμα: MΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Επιβλέπουσα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια Πάτρα:

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η διπλωματική εργασία με θέμα: «MΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ» του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΝΤΕΛΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Μ.: 6678 Παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάσθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις / / Η επιβλέπουσα: Ελευθερία Πυργιώτη Ο Διευθυντής του Τομέα: Αντώνιος Αλεξανδρίδης

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ H παρούσα διπλωματική πραγματεύεται το θέμα της μέτρησης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλής συχνότητας του δικτύου μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Για την εκπόνηση της διπλωματικής πραγματοποίηθηκαν μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC 61786, ώστε να διαπιστωθεί εάν η ένταση των μαγνητικών πεδίων είναι εντός των επιτρεπτών ορίων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διπλωματική αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο 1 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων διακρίνονται σε κατηγορίες καθώς και ποιες θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία. Στο 2 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορες επιδημιολογικές μελέτες για τα απoτελέσματα που έχει στην υγεία η έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Στο 3 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά έχουν οριστεί σε Ευρώπη και Ελλάδα. Στο 4 ο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση του προτύπου λήψης μετρήσεων για χαμηλόσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ΙΕC Στο 5 ο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση και επεξεργασία των μετρήσεων και διερευνάται εάν συμφωνούν με τα όρια έκθεσης σε χαμηλόσυχνα μαγνητικά πεδία, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία.

4 ABSTRACT The current study deals with the subject of measuring low frequency electromagnetic fields of the transport and distribution network of electric energy. For the preparation of the study measurements were surveyed according to the measurement standard IEC 61786, in order to identify whether the density of the magnetic fields is within the legal limits, as they are defined by the greek and european law. The study consists of 5 chapters. In the 1 st chapter are presented the categories of electromagnetic fields, the characteristics according to which are divined into categories and also which categories are considered dangerous for the health. In the 2 nd chapter are presented various epidemical studies over the health results of the exposure to electromagnetic fields. In the 3 rd chapter the exposure limits are presented as they are defined by the greek and european law. In the 4 rd chapter the measurement standard for low frequency electromagnetic fields, IEC 61786, is reviewed. In the 5 th chapter the measurements are presented and is investigated whether they are within the legal limits as they are defined by the greek law.

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Περίληψη Αbstract Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Tα ηλεκτρομαγνητικά κύματα Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα Ιονίζουσα ακτινοβολία Μη ιονίζουσα ακτινοβολία Χαμηλόσυχνα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Χαρακτηριστικά των ΗΜΠ χαμηλής συχνότητας Πηγές χαμηλόσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Ηλεκτρικές συσκευές Εσωτερικές καλωδιώσεις Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Τμήματα δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Χαρακτηριστικά των γραμμών μεταφοράς Σύγκριση χαμηλόσυχνων πεδιακών πηγών Κεφάλαιο 2: Βιολογική επίδραση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Οι πρώτες έρευνες Η ιστορία των Bέρτχαϊμερ και Mπέκερ Οι πρώτες διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες Πειραματικές έρευνες σε ζώικούς οργανισμούς Ζωικές έρευνες καρκινογένεσης Μελέτες μετάλλαξης και γενοτοξικότητας ζωικών οργανισμών Μελέτες στον ανθρώπινο οργανισμό Η έννοια της επιδημιολογίας Επίδραση των ELF πεδίων στα παιδιά Επαγγελματική έκθεση σε πεδία χαμηλής συχνότητας Πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία Απόψεις διεθνών οργανισμών

6 Κεφάλαιο 3: Κανονισμοί προστασίας έναντι ELF πεδίων Ιστορική αναδρομή Κριτήρια για ασφαλή όρια έκθεσης Όρια έκθεσης στην Ελλάδα Κεφάλαιο 4: Ανασκόπηση προτύπου IEC Σκοπός Ορισμοί Δοκιμές Μετρητές Χαρακτηριστικά μετρητών Χαρακτηριστικά πεδίου Μετρήσεις Προδιαγραφές οργάνου Βαθμονόμηση οργάνου Διαδικασία βαθμονόμησης Τεκμηρίωση δοκιμής Δοκιμές επαλήθευσης Αβεβαιότητα μέτρησης Μέτρηση χαμηλόσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Προπαρασκευή Μετρήσεων Διαδικασία μέτρησης Καταγραφή και υποβολή έκθεσης των αποτελεσμάτων μέτρησης Κεφάλαιο 5: Μετρήσεις Σκοπός των μετρήσεων Εξοπλισμός μέτρησης μαγνητικού πεδίου Αποτελέσματα των μετρήσεων Μετρήσεις σε στύλους 20kV Μετρήσεις σε δίστυλους υποσταθμούς 20/0,4kV Μετρήσεις σε πυλώνες υψηλής τάσης 150kV BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 Κεφάλαιο 1 Βασικές έννοιες και κατηγορίες ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν είναι νέο φαινόμενο. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία προερχόμενα από την ανθρώπινη δραστηριότητα έχει σταθερά αυξηθεί. Αυτό οφείλεται στην αυξανόμενη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ολοένα μεγαλώνουν οι απαιτήσεις σε ηλεκτρισμό, αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, που μοιραία οδήγησε στον πολλαπλασιασμό των εστιών που παράγουν πεδία. Ο καθένας μας εκτίθεται καθημερινά, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία διαφόρων συχνοτήτων στο σπίτι και την εργασία, που οφείλονται στην παραγωγή και μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, στις οικιακές συσκευές, στο βιομηχανικό εξοπλισμό, στις τηλεπικοινωνίες και στα εκπεμπόμενα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήματα. Αν και τα τεράστια οφέλη από τη χρήση του ηλεκτρισμού στην καθημερινή ζωή είναι αδιαμφισβήτητα, τα τελευταία 20 χρόνια το κοινό έχει αρχίσει να ανησυχεί για τις ενδεχόμενες μακροχρόνιες συνέπειες από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων στην υγεία. Τέτοια πεδία οφείλονται στην παραγωγή, μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στη συχνότητα 50/60Hz. Πηγές ισχυρών ηλεκτρικών πεδίων συνδέονται με την παρουσία ηλεκτρικών φορτίων, όπως συμβαίνει γύρω από εξοπλισμό υψηλών τάσεων ενώ οι πηγές υψηλών μαγνητικών πεδίων γενικώς χαρακτηρίζονται από υψηλά ρεύματα όπως γύρω από εξοπλισμό ισχυρών ρευμάτων ή θέσεις ροής μεγάλων ρευμάτων. Τα παραπάνω δεν είναι απαραίτητο να συνδυάζονται με βαριά βιομηχανία. Οι μετασχηματιστές και οι συρματώσεις των κτιρίων πχ. είναι μη βιομηχανικές πηγές υψηλών πεδίων. 1.1 Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα Ο όρος ηλεκτρομαγνητικά πεδία [1] (ΗΜΠ) περιλαμβάνει τα στατικά πεδία, τα πεδία ιδιαίτερα χαμηλής συχνότητας (ELF) και τα πεδία ραδιοσυχνοτήτων (RF), συμπεριλαμβανομένων των μικροκυμάτων και καλύπτει τη ζώνη συχνοτήτων από 0Hz έως 300GHz. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από περιοχές στις οποίες υπάρχουν ηλεκτρικές και μαγνητικές δυνάμεις.

8 Όταν ένα φορτίο κινείται δημιουργεί ταυτόχρονα ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο. Συνεπώς το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο αποτελούν δύο εκδηλώσεις του κινούμενου φορτίου που θεωρούμε σαν μία ιδιότητα και την ονομάζουμε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Στις χαμηλές όμως συχνότητες, όπως είναι η συχνότητα των 50Hz, δεν υπάρχει πρακτικά ζεύξη μεταξύ του ηλεκτρικού πεδίου και του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή δεν υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλλά δύο ανεξάρτητα πεδία, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό. Α)Το ηλεκτρικό πεδίο είναι ο χώρος όπου ασκούνται δυνάμεις σε ηλεκτρικά φορτία. Η έντασή του μετριέται σε Volts ανά μέτρο (V/m). Οι δυναμικές γραμμές ενός ομοιόμορφου ηλεκτρικού πεδίου είναι ευθείες παράλληλες μεταξύ τους. Όταν τα φορτία συσσωρεύονται σε ένα σημείο απωθούν και έλκουν τα ομώνυμα και ετερώνυμα φορτία, αντίστοιχα. Αυτή είναι η ηλεκτρική τάση. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση τόσο ισχυρότερο είναι το ηλεκτρικό πεδίο. Το ηλεκτρικό πεδίο είναι ισχυρότερο κοντά στην πηγή και εξασθενεί όσο αυξάνει η απόσταση από αυτήν. Δεν έχει διεισδυτικό χαρακτήρα και εύκολα μπορεί να εμποδιστεί από κοινά υλικά, όπως είναι το ξύλο και το μέταλλο. Το ηλεκτρικό πεδίο υπάρχει ακόμη και όταν δεν υφίσταται ροή ρεύματος. Β)Το μαγνητικό πεδίο είναι ο χώρος όπου ασκούνται δυνάμεις σε ηλεκτρικά ρεύματα. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα τόσο ισχυρότερο είναι το μαγνητικό πεδίο. Η έντασή του μετριέται σε Amperes ανά μέτρο (A/m) αλλά συνήθως εκφράζεται με τις μονάδες της αντίστοιχης μαγνητικής επαγωγής, που είναι το Tesla και το Gauss. Η αντιστοιχία τους είναι: 1G = 100μΤ. Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου είναι κλειστές. Το μαγνητικό πεδίο, όπως και το ηλεκτρικό, είναι ισχυρότερο κοντά στην πηγή και εξασθενεί με την απόσταση. Ωστόσο διαπερνά εύκολα τα κοινά υλικά και παράγεται μόνο όταν υπάρχει ροή ρεύματος. Τα πεδία αυτά χαρακτηρίζονται ως στατικά εάν οι εντάσεις τους, Ε και Η αντίστοιχα, παραμένουν χρονικά σταθερές ή μεταβαλλόμενα και ειδικότερα εναλλασσόμενα όταν οι εντάσεις Ε και Η αλλάζουν μέτρο και φορά (πολικότητα) σε σχέση με το χρόνο t κατά περιοδικό τρόπο.

9

10 Σχήμα 1.1: Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα Το ηλεκτρικό πεδίο είναι πάντοτε κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης, ενώ το μαγνητικό πεδίο είναι κάθετο τόσο στο ηλεκτρικό πεδίο όσο και στη διεύθυνση διάδοσης. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει τρεις χαρακτηριστικές συνιστώσες: το μήκος κύματος λ, τη συχνότητα ν (ή f) και την ενέργεια Q. Το μήκος κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δύο σημείων ενός κύματος τα οποία διαφέρουν σε φασική γωνία κατά 360ο ή 2π ακτίνια. Έχει μονάδες μήκους (m) και δίνεται από τη σχέση λ=c/ν. Για τη συχνότητα των 50Hz το μήκος κύματος είναι λ=6000km. Ως συχνότητα ορίζεται ο αριθμός των ολοκληρωμένων κύκλων (περιόδων) του κύματος που περνούν ένα δεδομένο σημείο στη διάρκεια ενός δευτερολέπτου. Ως μονάδα μέτρησης χρησιμοποιείται το Hertz (Hz) ή το sec-1. Η συχνότητα και το μήκος κύματος είναι ποσότητες αντιστρόφως ανάλογες: όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα τόσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συμπεριφέρεται ως διακριτά πακέτα ενέργειας που καλούνται φωτόνια. Η ενέργεια ενός φωτονίου δίνεται από τη σχέση: Q = hν όπου h η σταθερά του Planck (h = 6.624x10-34 Js). Η

11 ποσότητα hν είναι η μικρότερη μη διαχωρίσιμη ποσότητα ενέργειας για ακτινοβολία συχνότητας ν. Για τα 50Hz αυτή η μικρότερη ποσότητα ενέργειας είναι Q=(6.624x10-34Jsec)x(50sec-1)=331.2x10-34J. Ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη του όταν αξιολογεί την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, είναι ότι η ένταση της ακτινοβολίας ελαττώνεται με το αντίστροφο τετράγωνο (1/r2) της απόστασης από την πηγή. Το γεγονός ότι η έκθεση σε πεδία χαμηλών συχνοτήτων συμβαίνει σε αποστάσεις πολύ μικρότερες του μήκους κύματος που αντιστοιχεί στα 50Hz (6000km) έχει μεγάλη σημασία διότι, υπό αυτές τις συνθήκες, το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ξεχωριστές οντότητες και να μετρηθούν χωριστά. Υπάρχουν 2 τύποι πηγών Η/Μ ακτινοβολίας Α) Φυσικές πηγές Φυσικά παραγόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ονομάζονται αυτά στα οποία βρίσκεται εκτεθειμένος ο άνθρωπος όπως είναι το γεωστατικό μαγνητικό πεδίο της γης, που είναι της τάξης των 50μΤ και οι κεραυνοί στην ατμόσφαιρα. Β) Τεχνητές πηγές Οι τεχνητές πηγές οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και εντοπίζονται στο περιβάλλον όπου ζει κι εργάζεται ο άνθρωπος. Ως γνωστόν, η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται από τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς μέσω γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης και διανέμεται μέσω μετασχηματιστών και εναέριων ή υπόγειων δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης. Γύρω από τους σταθμούς, τους μετασχηματιστές και τις γραμμές εντοπίζονται ηλεκτρομαγνητικά πεδία. κεραλήκαηα παξαγσγήο αθηίλσλ Υ θ.ι.π. 1.2 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα[2] Η ταξινόμηση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων ονομάζεται ηλεκτρομαγνητικό φάσμα (σχήμα 1.2) [3,4]. Το φάσμα χωρίζεται σε διάφορες περιοχές (ζώνες συχνοτήτων όπως λέγονται) χωρίς όμως τα όρια μεταξύ των περιοχών να είναι σαφή τα δε ονόματα

12 των περιοχών έχουν σχέση με τον τρόπο παραγωγής τους ή τον τρόπο χρήσης τους. Σχήμα 1.2: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αποτελείται από κύματα που στην πλειονότητα τους είναι αόρατα. Μόνο ένα μικρό μέρος της ακτινοβολίας αυτής μπορεί να εντοπισθεί από το ανθρώπινο μάτι και αποτελεί το ορατό φως. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι: Το μήκος κύματος (m) Η συχνότητα (Hz) Η ενέργεια που μεταφέρουν (ev) Το μήκος κύματος, όπως είδαμε παραπάνω, συνδέεται άμεσα με τη συχνότητα (c=λ*f) καθώς όσο πιο μικρό είναι το μήκος κύματος, τόσο πιο υψηλή είναι η συχνότητα. Όσον αφορά την ενέργεια που μεταφέρεται, αυτή σχετίζεται με τη συχνότητα από την σχέση Ε=h*f, όπου h η σταθερά του Planck. Όταν, λοιπόν, η κβαντική ενέργεια είναι μεγάλη (και άρα

13 υψηλή συχνότητα), τότε σπάζουν οι δεσμοί μεταξύ των μορίων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο γιατί προκαλούνται αλλοιώσεις του γενετικού κώδικα του DNA με αποτέλεσμα την πρόκληση καρκίνου και άλλων σοβαρών ασθενειών όπως θα αναλύσουμε στo επόμενο εδάφιο. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα διακρίνεται στην i)ιονίζουσα ακτινοβολία και τη ii)μη ιονίζουσα ακτινοβολία Αλλοιώσεις και βλάβες στο DNA δεν μπορούν να προκαλέσουν όλα τα είδη ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ), παρά μόνο αυτά που χαρακτηρίζονται από υψηλή συχνότητα, μικρό μήκος κύματος και υψηλή ενέργεια. Αντίθετα, η ακτινοβολία στην οποία υποβαλλόμαστε συνήθως και καθημερινά δεν έχει τέτοιες δυνατότητες και κινδύνους. Επομένως, τα διάφορα είδη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τα πεδία που προκύπτουν, έχουν διαφορετικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό ανάλογα με το αν προκαλούν ιοντισμό, διαδικασία η οποία περιγράφεται παρακάτω Ιονίζουσα ακτινοβολία. Ιοντισμός ουδέτερου ατόμου [5, 6] από προσβολή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι η βίαιη εκδίωξη του ηλεκτρονίου από το άτομο και παραγωγή ζεύγους αντίθετα φορτισμένων ιόντων. Τα ιόντα αυτά αφορούν αφενός στα αρνητικά ηλεκτρόνια που απομακρύνθηκαν από το άτομο και αφετέρου στα ελλειμματικά σε ηλεκτρόνια θετικά φορτισμένα άτομα που προέκυψαν από την αλληλεπίδραση. Για να εκδιωχθεί ένα ηλεκτρόνιο από τις στοιβάδες του, απαιτείται ενέργεια η οποία προσδίδεται στο άτομο από κάποιο εξωτερικό αίτιο (σχήμα 1.3). Η ενέργεια αυτή πρέπει προφανώς να καλύπτει την ενέργεια σύνδεσης του ηλεκτρονίου στο άτομο. Η τιμή της εξαρτάται από την ταυτότητα του ατόμου και τη θέση της ηλεκτρονικής στοιβάδας στην οποία είναι συνδεδεμένο του ηλεκτρόνιο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ev.

14 Σχήμα 1.3: Ιοντισμός ουδέτερου ατόμου. Όταν η ακτινοβολία προκαλεί ιοντισμό σε ένα βιολογικό υλικό, έχει σαν αποτέλεσμα τη ρήξη ενός χημικού δεσμού, δηλαδή την καταστροφή ενός μορίου με επακόλουθο την παραγωγή δύο δραστικών χημικών ριζών. Η ρήξη του μοριακού δεσμού προκαλεί άμεση βιολογική βλάβη διότι καταστρέφει ένα ωφέλιμο για τη ζωή ή τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου μόριο. Οι δραστικές χημικές ρίζες που παράγονται, με τη σειρά τους από τη διάσπαση του μορίου, θα προκαλέσουν πρόσθετη έμμεση βλάβη, διότι θα επιτεθούν σε ωφέλιμα μόρια, θα τα καταστρέψουν και θα δημιουργήσουν άχρηστες ή βλαβερές για το κύτταρο χημικές ενώσεις. Ιδιαίτερη σημασία για τη ζωή και την αναπαραγωγή του κυττάρου έχουν οι βλάβες εκείνες που προκαλούνται στο γενετικό του υλικό, διότι αυτές συνδέονται τόσο με τη μεταβίβαση κληρονομικών ανωμαλιώ ν στους απογόνους όσο και με τη διαδικασία της καρκινογένεσης. Ιονίζουσα είναι η ακτινοβολία που μεταφέρει μεγάλη ενέργεια (μεγαλύτερη από 10eV), ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές βλάβες σε ζώντες οργανισμούς. H ιονίζουσα ακτινοβολία χαρακτηρίζεται απο μικρό μήκος κύματος, υψηλή συχνότητα και μεγάλη ενέργεια.

15 Η ιονίζουσα ακτινοβολία περιλαμβάνει: Α) Τις ακτίνες Χ ( χρησιμοποιούνται στις ακτινογραφίες, στον αξονικό τομογράφο, γραμμικούς επιταχυντές κ.ά.) Β) Τις ακτίνες γ Γ) Την κοσμική ακτινοβολία Δ) Την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV-B, C). Πηγές ιονιζουσών ακτινοβολιών[5, 6] Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες εκπέμπονται από φυσικές πηγές παραγωγής ακτινοβολιών όπως ο ήλιος, τα αστέρια, οι γαλαξίες κ.τ.λ. (εκπέμπουν την κοσμική ακτινοβολία) και τα φυσικά ραδιοϊσότοπα ή από τεχνητές πηγές όπως είναι οι ακτινολογικές λυχνίες (παράγουν ακτινοβολία Χ) και τα τεχνητά ραδιοϊσότοπα που εκπέμπουν τις ακτινοβολίες α, β, και γ Μη ιονίζουσα ακτινοβολία Μη ιοντίζουσες[7] είναι οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που είναι ανίκανες να προκαλέσουν βιολογικές επιδράσεις λόγω ιοντισμού. Στις ακτινοβολίες αυτές εντάσσονται τα στατικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία όπως είναι αυτά που δημιουργούνται στο φυσικό περιβάλλον, τα χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται στο περιβάλλον διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας, τα ραδιοκύματα και τα μικροκύματα που εκπέμπονται από κεραίες επικοινωνιών (π.χ. σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας), κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, συστημάτων ραντάρ κ.λ.π., καθώς και η υπεριώδης, η ορατή και η υπέρυθρη ακτινοβολία. Οι βιολογικές επιδράσεις όλων αυτών είναι διαφορετικές από αυτές της ιοντίζουσας ακτινοβολίας αλλά και μεταξύ τους. Έτσι, τα χαμηλόσυχνα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία επιδρούν στο ανθρώπινο σώμα επάγοντας πεδία και ρεύματα στο εσωτερικό του, ενώ τα ραδιοκύματα και τα μικροκύματα θερμαίνοντας τα κύτταρα και τους ιστούς. Οι βιολογικές επιδράσεις που είναι γνωστές για τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι αυτές που προκύπτουν κατά την διάρκεια ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της έκθεσης. Οι επιδράσεις αυτές είναι

16 ντετερμινιστικές και υπάρχουν κατώφλια, που όταν υπερβαίνονται προκύπτουν οι βιολογικές επιδράσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου και ότι ο χαρακτηρισμός «γενικός πληθυσμός» αφορά και άτομα όπως μικρά παιδιά, ασθενείς, ηλικιωμένους κ.λ.π., που μπορεί να έχουν αυξημένες ευαισθησίες, προκύπτουν «βασικοί περιορισμοί» που η τήρησή τους εξασφαλίζει και την απουσία των βλαβερών επιδράσεων στην υγεία. Οι βασικοί περιορισμοί προκύπτουν δηλαδή από τα κατώφλια των βιολογικών επιδράσεων μέσω μεγάλων συντελεστών ασφαλείας (ή μείωσης) π.χ. για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0-300GHz της τάξης του 50. Η μη ιονίζουσα ακτινοβολία περιάμβάνει το ορατό φως, την υπέρυθρο ακτινοβολία, τα μικροκύματα, τα ραδιοκύματα, τα πολύ χαμηλής συχνότητας πεδία που δημιουργούνται από τα ηλεκτροφόρα καλώδια και συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρισμό. Οι αλληλεπιδράσεις των Η/Μ πεδίων με τον βιολογικό ιστό, εξαρτώνται από τρεις βασικές παραμέτρους: i)tα φυσικά χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας και του ιστού ii) Tον τύπο της επίδρασης (θερμικός- μη θερμικός) και iii) Tο επίπεδο οργάνωσης του ιστού. Βιολογικές επιδράσεις σύμφωνα με τη ζώνη συχνοτήτων μη Ιονιζουσών ακτινοβολιών [2] Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες δεν προκαλούν θραύση των χημικών δεσμών Α) Υπεριώδης ακτινοβολία χαμηλής συχνότητας (UV-A), ορατή και υπέρυθρη: Kύριος μηχανισμός βιολογικής επίδρασης είναι η διέγερση των ατόμων (όχι ιονισμός), ενώ δεν έχουν παρατηρηθεί βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.

17 Β) Ραδιοσυχνότητες και μικροκυματική ακτινοβολία: Προκαλούν θέρμανση των ιστών μέσω επαγωγικών ρευμάτων. Τα επίπεδα απορρόφησης είναι δυνατό να οδηγήσουν σε μετρήσιμη θέρμανση των βιολογικών ιστών( αλλά όχι απαραίτητα σε βλάβη των ιστών) Μη θερμικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν φυσιολογικές μεταβολές σε κυτταρικές καλλιέργειες, επηρεασμό της ηλεκτρικής δραστηριότητας στον ανθρώπινο εγκέφαλο κλπ Γ) Πολύ χαμηλές συχνότητες, βιομηχανικά και στατικά πεδία. Έχουν μη θεμικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά η μαγνητική συνιστώσα του πεδίου επάγει ηλεκτρικά ρεύματα στο ανθρώπινο σώμα. Τα μαγνητικά πεδία της έντασης που απαντώνται σε κατοικίες επάγουν ηλεκτρικά ρεύματα στο εσωτερικό του ανθρωπίνου σώματος είναι ~1:1000 από τα ρεύματα τα οποία επάγονται φυσιολογικά λόγω της λειτουργίας του νευρικού συστήματος και των μυών.

18 Σχήμα 1.4: Κατηγορίες ακτινοβολιών, η συχνότητα, το μήκος κύματος και η ενέργεια που μεταφέρουν. 1.3 Χαμηλόσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία Όπως είναι γνωστό [8], τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ), υπάρχουν παντού στο περιβάλλον μας και μπορεί να είναι φυσικής προέλευσης ή να έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο. Το γήινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το ηλιακό φως, οι κεραυνοί, ο χτύπος της καρδιάς, το ανθρώπινο νευρικό σύστημα αποτελούν φυσικές πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Αντίθετα, στις τεχνητές πηγές περιλαμβάνονται οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (ηλεκτρική σκούπα, φούρνος μικροκυμάτων, ψυγείο, τηλεόραση κ.λ.π.), οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, τα ραντάρ κ.λ.π. Παρακάτω, λοιπόν, αναγράφονται κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών και των μαγνητικών πεδίων τεχνητής προέλευσης Βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ)

19 Ηλεκτρικό πεδίο Ονομάζεται ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται δυνάμεις σε ηλεκτρικά φορτία. Δημιουργείται από τις τάσεις των αγωγών μιας ηλεκτρικής γραμμής, συσκευής ή άλλης εγκατάστασης, ανεξάρτητα από το εάν διαρρέονται από ρεύμα ή όχι (δηλαδή την παρουσία ηλεκτρικών φορτίων). Το μέγεθος που εκφράζει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε (V/m) και εξαρτάται από την τάση, την γεωμετρία και την απόσταση. Παραμορφώνεται από την παρουσία αγώγιμων διατάξεων και διαταράσσεται από την παρουσία του ανθρώπινου σώματος (σχεδόν περιορίζεται στην εξωτερική επιφάνειά του). Η θωράκιση ενός χώρου έναντι ηλεκτρικού πεδίου καθίσταται δυνατή αφού τα συνήθη οικοδομικά υλικά έχουν επαρκή αγωγιμότητα ώστε να παρέχεται ικανοποιητική προστασία (δραστική μείωση της έντασης του πεδίου) σε εσωτερικούς χώρους από έξωθεν πηγές [8, 9, 10]. Μαγνητικό πεδίο Ονομάζεται ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται δυνάμεις σε ηλεκτρικά ρεύματα. Δημιουργείται από τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αγωγούς μιας ηλεκτρικής γραμμής, συσκευής ή άλλης εγκατάστασης (δηλ. από την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων). Το μέγεθος που εκφράζει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο είναι η πυκνότητα μαγνητικής ροής B (Tesla ή Gauss όπου G = 1 T) και εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος, την γεωμετρία και την απόσταση. Διαπερνά και τα οικοδομικά υλικά και το ανθρώπινο σώμα. Η θωράκιση έναντι μαγνητικού πεδίου είναι κατά κανόνα δύσκολη και απαιτεί τη χρήση ειδικών υλικών σε κατάλληλη διάταξη [8, 9, 10] Χαρακτηριστικά των ΗΜΠ χαμηλής συχνότητας Από το αχανές σύνολο συχνοτήτων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (πίνακας 1.1), σημείο μελέτης της εργασίας θα αποτελέσουν τα ΗΜΠ συχνότητας 50/60 Ηz (50 Hz στην Ευρώπη, 60 Hz στις Η.Π.Α.). Αυτά ονομάζονται πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας ή πεδία ELF (Extremely Low Frequency) και αποτελούν τα μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και

20 μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τις διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακας 1.1: Περιοχές συχνοτήτων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Το φαινόμενο αυτό ανεξαρτησίας των δύο μεγεθών [11] εμφανίζεται π.χ. στην περίπτωση που έχουμε ένα ή περισσότερα τριφασικά συστήματα τα οποία δημιουργούν ένα στρεφόμενο ελλειπτικό ηλεκτρικό πεδίο και ένα στρεφόμενο ελλειπτικό μαγνητικό πεδίο. Τα στρεφόμενα ανύσματα των πεδιακών εντάσεων μεταξύ κέντρων και περιφερειών των ελλείψεων διαγράφουν μία πλήρη τροχιά σε χρονικό διάστημα μιας περιόδου (20ms για τη συχνότητα των 50Hz). Στο σχήμα 1.6 παρουσιάζονται οι γεωμετρικοί τόποι στρεφομένων ανυσμάτων μαγνητικής επαγωγής γραμμής 400 kv διπλού κυκλώματος με φορτίο 1000 Α ανά κύκλωμα και φάση.

21 Σχήμα 1.6: Ανύσματα μαγνητικής επαγωγής σε γραμμή διπλού κυκλώματος 400 kv. Επίσης, με βάσει τις παρατηρήσεις του προηγούμενου εδαφίου 1.3.1, αξίζει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και να επισημάνουμε τα εξής χαρακτηριστικά: Το μαγνητικό πεδίο είναι ανεξάρτητο της τάσης Η ευρέως διαδεδομένη στο κοινό αντίληψη [10] ότι η υψηλή τάση συνεπάγεται και υψηλή έκθεση σε μαγνητικό πεδίο δεν ευσταθεί. Στην πραγματικότητα, όπως προαναφέρθηκε, μόνο το ηλεκτρικό πεδίο εξαρτάται από την τάση των αγωγών, ενώ το μαγνητικό πεδίο εξαρτάται από την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τους αγωγούς (και γραμμές διαφορετικών επιπέδων τάσης είναι δυνατόν να διαρρέονται από παρεμφερείς εντάσεις).

22 Αυτό που τελικά ενδιαφέρει είναι το ύψος της έκθεσης, δηλαδή η τιμή του μαγνητικού πεδίου και όχι η φύση της πηγής που το προκαλεί. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν διακρίνει κατά πόσον το μαγνητικό πεδίο στο οποίο εκτίθεται δημιουργείται από μία γραμμή 150 kv ή από την ηλεκτρική παροχή του σπιτιού, από μία ηλεκτρική κουζίνα ή μία κλιματιστική συσκευή, κ.ο.κ. Δραστική μείωση των πεδίων με την απόσταση Βασικό χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων είναι, όπως προαναφέρθηκε, ότι οι τιμές των εντάσεών τους αποσβένονται όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή που τα δημιουργεί και, κατά συνέπεια, οπτική επαφή με πάσης φύσεως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν συνεπάγεται και έκθεση σε πεδία. Η απόσβεση αυτή δεν είναι ανάλογη προς την απόσταση, αλλά ακολουθεί εκθετικό νόμο (ταχύτερες μειώσεις πλησίον της πηγής και ασυμπτωτική εξασθένηση μέχρι το μηδενισμό). Σ αυτό το σημείο οφείλουμε, λοιπόν, να τονίσουμε ότι δεν είναι η υψηλή τάση ή η μεγάλη ένταση του ρεύματος τα μεγέθη που θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο. Τα δύο αυτά πεδία εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους. Μικρές εντάσεις ρεύματος σε συνδυασμό με μικρές αποστάσεις, όπως είναι οι αποστάσεις μεταξύ ηλεκτρικών συσκευών και ανθρώπων στα σπίτια, προκαλούν μαγνητικά πεδία, τα οποία είναι πολλές φορές μεγαλύτερα από εκείνα που οφείλονται στις εναέριες γραμμές, όπου υπάρχουν μεγάλες εντάσεις αλλά και μεγάλες αποστάσεις [10, 11]. Συμπεριφορά πεδίων παρουσία ανθρώπινου σώματος Η πρώτη εικόνα του σχήματος 1.7 [11] δείχνει την παραμόρφωση ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου εντάσεως 20 kv/m λόγω της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του ανθρωπίνου σώματος. Στην κεφαλή του ανθρώπου εμφανίζεται η μέγιστη ένταση ηλεκτρικού πεδίου Eo,max 14Eo, όπου Eo η ένταση του ομογενούς πεδίου. Παραμόρφωση εμφανίζεται επίσης στις ισοδυναμικές γραμμές, έτσι ώστε η διαφορά δυναμικού μεταξύ κεφαλιού και ποδιών να είναι περίπου 0,1V. Σε αντίθεση προς το ηλεκτρικό πεδίο, το μαγνητικό πεδίο διαπερνά τον ανθρώπινο οργανισμό χωρίς παραμόρφωση λόγω έλλειψης σ' αυτόν

23 μαγνητικού υλικού. Η δεύτερη εικόνα του σχήματος 1.7 δείχνει τον άνθρωπο σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Σχήμα 1.7: Άνθρωπος σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο και σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. 1.4 Πηγές χαμηλόσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων Όπως έχουμε προαναφέρει, τα πεδία ELF χαρακτηρίζονται ως τα πεδία που παράγονται από διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον όρο διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας [7] εννοούμε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι γραμμές και οι υποσταθμοί υψηλής τάσης, το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης που χρησιμοποιείται για την διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις και συσκευές που υπάρχουν στα σπίτια και στους χώρους εργασίας μας. Αυτές λοιπόν αποτελούν πηγές των χαμηλόσυχνων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον μας και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω Ηλεκτρικές συσκευές Όταν οι ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν, παράγουν μαγνητικά πεδία στο περιβάλλον τους. Τα πεδία αυτά εξασθενούν τάχιστα καθώς αυξάνεται η απόσταση από την συσκευή και έτσι είναι άξια λόγου μόνο σε αποστάσεις αρκετά μικρότερες από ένα μέτρο. Το πεδίο σε επαφή με την συσκευή μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, ανερχόμενο μέχρι εκατοντάδες μτ. Παράγουν, επίσης, και κάποιες τιμές ηλεκτρικού πεδίου στο περιβάλλον τους, εφόσον βρίσκονται υπό τάση, όταν δηλαδή είναι στην πρίζα. Οι τιμές αυτές (της τάξης των 10 V/m) είναι εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής νομοθεσίας (5000V/m) τα οποία θα εξετάσουμε σε άλλο κεφάλαιο. Κατά κανόνα όμως, η έκθεση των

24 ανθρώπων λαμβάνει χώρα σε αποστάσεις πολύ μεγαλύτερες, πλην μερικών συσκευών που κατά τη χρήση τους βρισκόμαστε αναπόφευκτα κοντά τους, π.χ. οι ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και τα σεσουάρ για τα μαλλιά. Οι άνθρωποι όμως δεν χρησιμοποιούν τέτοιες συσκευές για πολύ ώρα καθημερινά και έτσι η χρονική διάρκεια της έκθεσης είναι περιορισμένη. Επίσης, αφενός η έκθεση από τις συσκευές αυτές εστιάζεται τοπικά σε μια πολύ μικρή περιοχή του σώματος, αφετέρου η σύζευξη του πεδίου με το σώμα είναι εξαιρετικά ασθενής. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις ειδικές αυτές συνθήκες έκθεσης, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν οι βασικοί περιορισμοί τοπικής έκθεσης, αν και μπορεί να υπάρχει υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς που αναφέρθηκαν.

25 Σχήμα 1.8: Τυπικά επίπεδα μαγνητικού πεδίου από οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Παρατηρώντας, λοιπόν, τις τιμές του ακόλουθου πίνακα 1.2 και του σχήματος 1.8 [9], βλέπουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις το μαγνητικό πεδίο ήδη σε απόσταση 30cm είναι πολύ μικρότερο από το επίπεδο αναφοράς των 100μΤ που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελληνική νομοθεσία για την συχνότητα των 50Hz. Οικιακή Συσκευή ΕΝΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (μτ)

26 3 cm 30 cm 1 m Ξυριστική μηχανή ,05-9 0,01-0,2 Στεγνωτήρας μαλλιών ,01-7 0,01-0,03 Λαμπτήρας φθορισμού ,5-2 0,02-0,25 Ηλεκτρική κουζίνα ,15-0,5 0,01-0,04 Φούρνος μικροκυμάτων ,4-8 0,15-0,5 Ψυγείο 0,5-1,7 0,01-0,3 0,01-0,05 Πλυντήριο ρούχων 0,8-40 0,15-3 0,01-0,15 Πλυντήριο πιάτων ,2-2 0,07-0,3 Ηλεκτρικό σίδερο ,14-0,3 0,01-0,03 Ηλεκτρική σκούπα ,8-12 0,08-0,8 Φορητό ραδιόφωνο ,4-1,5 0,01-0,1 Τηλεόραση ,04-8 0,01-0,9 Βιντεοκάμερα 0,6-20 0,7-2,5 0,01-0,03 Φωτοτυπικό 0,6-40 0,1-2,7 0,01-0,3 Συσκευή FAX 0,4-1,5 0,01-0,2 0,01-0,02 Οθόνη υπολογιστή ,02-5 0,01-0,6 Ηλεκτρικό πριόνι ,2-3,3 0,01-0,8 Πίνακας 1.2: Τυπικά επίπεδα μαγνητικού πεδίου από κοινές ηλεκτρικές συσκευές. [9] Εσωτερικές καλωδιώσεις Όσον αφορά στις καλωδιώσεις που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση των συσκευών, είναι γεγονός πως δημιουργούν και αυτές στο περιβάλλον τους μαγνητικά κυρίως πεδία που οφείλονται στο ηλεκτρικό τους ρεύμα. Στις εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τα ρεύματα των αγωγών των καλωδιώσεων δημιουργούν μαγνητικά πεδία που σε μεγάλο βαθμό αλληλοαναιρούνται όπως απεικονίζεται στο σχήμα 1.9. Σε σπάνιες περιπτώσεις εγκαταστάσεων που δεν πληρούν τους όρους των κανονισμών είναι δυνατόν, λόγω λανθασμένης συνδεσμολογίας ή λόγω ύπαρξης διαρροών, να εμφανιστούν μεγάλα επίπεδα μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον των καλωδιώσεων. Η εμφάνιση μεγάλων μαγνητικών

27 πεδίων από τις ηλεκτρικές καλωδιώσεις είναι, δηλαδή, σύμπτωμα λανθασμένης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που ενδεχομένως να υποκρύπτει και κινδύνους ηλεκτροπληξίας στους χρήστες της εγκατάστασης [9]. Σχήμα 1.9: Αλληλοαναίρεση των μαγνητικών πεδίων στις εσωτερικές καλωδιώσεις Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Σ αυτό το σημείο αξίζει να περιγράψουμε περιληπτικά τη λειτουργία του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (σχήμα 1.10) [9]: Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται στους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι συνήθως είναι θερμοηλεκτρικοί (καύση υλικών) και υδροηλεκτρικοί (ενέργεια από υδατοπτώσεις). Στη συνέχεια, μεταφέρεται από το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κέντρα κατανάλωσης (μεγάλα αστικά κέντρα) μέσω των γραμμών υψηλής (150kV) και υπερυψηλής τάσης (400kV). Οι γραμμές αυτές επιτρέπουν : 1. να συνεχίζει να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και αν παρουσιαστεί κάποια βλάβη 2. την εξοικονόμηση ενέργειας με την λειτουργία μόνο των πιο οικονομικών σταθμών

28 3. και την διασύνδεση με τα γειτονικά κράτη. Έπειτα, η ηλεκτρική ενέργεια διανέμεται στους κατά τόπους καταναλωτές. Οι περισσότεροι καταναλωτές τροφοδοτούνται με μονοφασικές παροχές χαμηλής τάσης (230V), άλλοι όμως που έχουν κάπως μεγαλύτερες ανάγκες, τροφοδοτούνται με τριφασικές παροχές (400V). Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως βιοτεχνίες, μεγάλα ξενοδοχεία κλπ. Οι καταναλωτές τροφοδοτούνται με μέση τάση (20kV) και σε σπανιότερες όπως μεγάλα εργοστάσια, με υψηλή τάση (150kV). Για τον υποβιβασμό των επιπέδων των τάσεων από την υπερυψηλή τάση έως την χαμηλή χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές που ονομάζονται μετασχηματιστές. Η όλη εγκατάσταση που περιλαμβάνει τον μετασχηματιστή και τις πέριξ αυτού συνδέσεις, τους διακόπτες, τα στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα, υπερφόρτιση κ.λ.π. ονομάζεται υποσταθμός.

29 Σχήμα 1.10: Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. [6] Τμήματα Δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης Τα σπίτια μας τροφοδοτούνται από γραμμές χαμηλής τάσης (230V/400V), οι οποίες μπορεί να είναι εναέριες γραμμές, εναέρια συνεστραμμένα καλώδια, υπόγεια καλώδια και επιτοίχια καλώδια. Όλες αυτές οι γραμμές δημιουργούν στο περιβάλλον τους μαγνητικά κυρίως πεδία. Τα ηλεκτρικά πεδία είναι πολύ μικρά λόγω της χαμηλής τάσης. Τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τις γραμμές αυτές ανέρχονται σε λίγα μτ κοντά στους

30 αγωγούς και εξασθενούν σε αμελητέα επίπεδα σε λίγα μέτρα από την γραμμή. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει τέτοια ασυμμετρία στα ρεύματα των αγωγών που οδηγεί στην ανάπτυξη ρευμάτων επιστροφής, π.χ. ρεύματα σε γειωμένα αντικείμενα (μεταλλικοί σωλήνες, μεταλλικοί φράχτες, σιδηροδρομικές ράγες κ.λ.π.) δημιουργούνται μαγνητικά πεδία που εξασθενούν σχετικά αργά με την απόσταση από την γραμμή [9]. Δίκτυο διανομής μέσης τάσης Τμήμα του δικτύου διανομής είναι και οι γραμμές μέσης τάσης (20 kv), οι οποίες τροφοδοτούν τις γραμμές χαμηλής τάσης μέσω των υποσταθμών διανομής, που περιλαμβάνουν μετασχηματιστές μέσης προς χαμηλή τάση. Οι γραμμές μέσης τάσης μπορεί να είναι εναέριες ή υπόγεια καλώδια. Οι εναέριες γραμμές δημιουργούν τόσο ηλεκτρικά όσο και μαγνητικά πεδία, ενώ τα υπόγεια καλώδια μόνο μαγνητικά πεδία. Λόγω της ηλεκτρικής συνδεσμολογίας τους, οι γραμμές αυτές δεν εμφανίζουν τις ασυμμετρίες στα ρεύματα που αναφέρθηκαν για τις γραμμές χαμηλής τάσης [6]. Υποσταθμοί διανομής Οι υποσταθμοί διανομής είναι πολύ συνηθισμένα στοιχεία του δικτύου, αφού αντιστοιχεί ένας ανά μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες κατοικίες. Τοποθετούνται κατά την συνήθη πρακτική εναερίως πάνω σε κατασκευές που αποτελούνται από δύο κολώνες ή σε εσωτερικούς χώρους στα υπόγεια μεγάλων κτιρίων. Πρακτικά στο περιβάλλον των υποσταθμών διανομής τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία δημιουργούνται από τις γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης που συνδέονται σε αυτούς και όχι από τον μετασχηματιστή. Επειδή οι γραμμές χαμηλής τάσης τροφοδοτούνται από τους υποσταθμούς αυτούς είναι αναμενόμενο το ρεύμα τους να είναι μεγαλύτερο κοντά στον υποσταθμό από ότι μακριά από αυτόν, όπου θα έχουν υπάρξει αρκετές παροχετεύσεις. Στο περιβάλλον των υποσταθμών αναπτύσσονται μαγνητικά πεδία της τάξης των μερικών μτ σε σημεία που βρίσκονται κοντά στους αγωγούς (λιγότερο από ένα ή δύο μέτρα) και εξασθενούν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα μερικά μέτρα πιο μακριά [9]. Υποσταθμοί υψηλής τάσης

31 Όπως είδαμε, υποσταθμοί ονομάζονται οι εγκαταστάσεις στις οποίες συρρέουν γραμμές διαφορετικών επιπέδων τάσεων προκειμένου να μεταφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια από το ένα επίπεδο τάσεως στο άλλο. Έτσι υπάρχουν τα ΚΥΤ (Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης) που συνδέονται γραμμές υπερυψηλής και υψηλής τάσης καθώς και υποσταθμοί υψηλής τάσης, στους οποίους συνδέονται μόνο γραμμές υψηλής τάσης (σχήμα 1.11). Σχήμα 1.11: Φωτογραφία Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ). [9] Στους εξωτερικούς χώρους των υποσταθμών υψηλής τάσης και των ΚΥΤ, τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία δημιουργούνται αποκλειστικά από τις γραμμές που συνδέονται σε αυτούς και όχι από τον εξοπλισμό τους. Από μετρήσεις που έχει διεξάγει το Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ προέκυψε ότι στις πλευρές των υποσταθμών που δεν διέρχονται γραμμές, τα επίπεδα των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων είναι πρακτικά τα ίδια με αυτά που θα υπήρχαν και χωρίς την παρουσία του υποσταθμού (ακόμα και πολύ κοντά στην περίφραξή του), ενώ στις άλλες πλευρές των υποσταθμών που διέρχονται γραμμές, υπάρχουν οι τυπικές

32 τιμές των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον των γραμμών αυτών [7]. Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Με τον όρο γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας [7,9] εννοούμε τις εναέριες γραμμές υψηλής τάσης (συνήθως 150kV, αν και υπάρχουν και γραμμές 66kV) και υπερυψηλής τάσης (400kV), καθώς και τις υπόγειες γραμμές υψηλής τάσης. Οι γραμμές αυτές χαρακτηρίζονται ως γραμμές απλού ή διπλού κυκλώματος ανάλογα με το αν φέρουν ένα ή δύο τριφασικά κυκλώματα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 10000km εναέριων γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης σε όλη την επικράτεια, καθώς και 200km υπόγειων γραμμών υψηλής τάσης που χρησιμοποιούνται κυρίως για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας εντός των κατοικημένων περιοχών. Σχήμα 1.12: Φωτογραφίες από γραμμές υψηλής τάσης (150kV).

33 Σχήμα 1.13: Φωτογραφίες από γραμμές υπερυψηλής τάσης 400kV Χαρακτηριστικά των γραμμών μεταφορας Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που δημιουργεί η γραμμή οφείλονται στους ρευματοφόρους αγωγούς της και μειώνονται με την αύξηση της απόστασης από αυτούς. Κατ αυτόν τον τρόπο οι μέγιστες τιμές των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στις εναέριες γραμμές εμφανίζονται ακριβώς κάτω από τους αγωγούς. Το μέγεθος του δημιουργούμενου μαγνητικού πεδίου στο περιβάλλον μιας γραμμής εξαρτάται από το ρεύμα στην γραμμή. Το μέγεθος του ρεύματος σε μία γραμμή δεν είναι σταθερό αλλά ποικίλει πολύ στη διάρκεια μιας μέρας, εμφανίζοντας ημερήσιους, εβδομαδιαίους, και ετήσιους κύκλους, προκαλώντας αντίστοιχη διακύμανση στο δημιουργούμενο μαγνητικό πεδίο. Οι μέγιστες τιμές του ρεύματος στη διάρκεια μιας μέρας και συνεπώς και οι μέγιστες τιμές του δημιουργούμενου μαγνητικού πεδίου από την γραμμή εξαρτώνται από το είδος των καταναλωτών που εξυπηρετεί η γραμμή (κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές αρδεύσεις κλπ). Ως γενικός κανόνας, εμφανίζονται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες κατά τους θερινούς μήνες και τις μεσημβρινές ή τις πρώτες βραδινές ώρες κατά τους χειμερινούς μήνες.

34 Επομένως, τα μεγέθη των παραγόμενων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον μιας γραμμής, πέρα από το μέγεθος των ρευμάτων και των τάσεων, εξαρτώνται και από τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής της γραμμής [6, 9] όπως είναι: Η διάταξη των φάσεων στις γραμμές διπλού κυκλώματος Ανάλογα με την διάταξη των φάσεων στις γραμμές αυτές υπάρχει η δυνατότητα να μειωθούν τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία στο περιβάλλον τους. Πλέον, οι γραμμές υπερυψηλής τάσης στη χώρα μας, κατασκευάζονται με την βέλτιστη διάταξη φάσεων για την ελαχιστοποίηση των δημιουργούμενων πεδίων ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τις γραμμές υψηλής τάσης. Η απόσταση των αγωγών από την γη Όσο μικρότερη είναι η απόσταση αυτή, τόσο μεγαλύτερα είναι τα δημιουργούμενα πεδία. Καθώς οι αγωγοί μιας γραμμής αναρτώνται στους πυλώνες στήριξης, κάμπτονται από το βάρος τους και έτσι η ελάχιστη απόσταση των αγωγών από την γη εμφανίζεται συνήθως στο ενδιάμεσο μεταξύ δύο γειτονικών πυλώνων. Αντίθετα κοντά στους πυλώνες η απόσταση των αγωγών από τη γη είναι η μέγιστη δυνατή. Λόγω της τάσεως των γραμμών υπάρχει μια ελάχιστη τηρούμενη απόσταση των αγωγών τους από οροφές κτιρίων. Αυτή είναι 7m για τις γραμμές 400kV και 5m για τις γραμμές 150kV. Η απόσταση μεταξύ των ρευματοφόρων αγωγών της γραμμής Για παράδειγμα στη χώρα μας τμήματα γραμμών υψηλής τάσης κατασκευάζονται με συμπαγείς μονωτήρες όπου οι αποστάσεις μεταξύ των ρευματοφόρων αγωγών είναι αρκετά μικρότερες από αυτές των συνήθων γραμμών. Τα τμήματα αυτά ξεχωρίζουν εύκολα από τα υπόλοιπα λόγω της στήριξης των αγωγών σε μεταλλικούς ιστούς έναντι των γνωστών μεταλλικών πυλώνων που χρησιμοποιούνται συνήθως (σχήμα 1.14). Οι γραμμές μειωμένων διαστάσεων με ιστούς δημιουργούν πολύ μικρότερα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία από αυτές των κανονικών διαστάσεων στην περίπτωση των γραμμών απλού κυκλώματος και στην περίπτωση των γραμμών διπλού κυκλώματος με την βέλτιστη διάταξη των φάσεων.

35 Σχήμα 1.14: Γραμμές υψηλής τάσης με μειωμένες αποστάσεις μεταξύ ρευματοφόρων Αγωγών Με δεδομένους όλους αυτούς τους παράγοντες, στον ακόλουθο πίνακα 1.3 δίνονται οι μέγιστες τιμές των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων που είναι δυνατόν να εμφανιστούν ακριβώς κάτω από μια γραμμή λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες συνθήκες ρευμάτων, διάταξης φάσεων και αποστάσεων (οι οποίες προκύπτουν από θεωρητικές εκτιμήσεις), καθώς και τυπικές τιμές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων που προέκυψαν από μετρήσεις του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ ακριβώς κάτω και 25m παραπλεύρως από κάθε γραμμή. Γραμμές 400 kv (μεταλλικοί πυλώνες) Μέγιστη τιμή (κάτω από αγωγούς) Τυπική τιμή (κάτω από αγωγούς) Μαγνητικό πεδίο (μτ) 25 Ηλεκτρικό πεδίο (V/m) 6000 Τυπική τιμή (25m παραπλεύρως)

36 Γραμμές 150 kv (μεταλλικοί πυλώνες) Μέγιστη τιμή (κάτω από αγωγούς) Τυπική τιμή (κάτω από αγωγούς) 0, Τυπική τιμή (25m παραπλεύρως) 0, Γραμμές 150 kv (μεταλλικοί ιστοί) Μέγιστη τιμή (κάτω από αγωγούς) 0,1 0, Τυπική τιμή (κάτω από αγωγούς) Τυπική τιμή (25m παραπλεύρως) 0,3 1, Γραμμές 20 kv (ξύλινες κολώνες) Μέγιστη τιμή (κάτω από αγωγούς) 0,05 0, Τυπική τιμή (κάτω από αγωγούς) Τυπική τιμή (25m παραπλεύρως) 0,2 0, ,01 0, Πίνακας 1.3: Τιμές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε ύψος 1,5 μέτρου από το έδαφος στο περιβάλλον εναέριων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας.

37 Επίσης, στις επόμενες σελίδες της ενότητας απεικονίζονται στα σχήματα τα αποτελέσματα προσομοιώσεων [7, 9] της μαγνητικής επαγωγής και της έντασης ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούνται σε γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, υπερυψηλής τάσης και υπόγειων καλωδίων, με σκοπό την ανάδειξη των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τα χαμηλόσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

38 Γραμμές υπερυψηλής τάσης 400kV Σχήμα 1.15: Μαγνητική επαγωγή που δημιουργείται από εναέριες γραμμές 400kV του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας α) γραμμή απλού κυκλώματος κατά την μεταφορά ισχύος 350 MVA β) γραμμή διπλού κυκλώματος με τον παλαιό τρόπο διάταξης των φάσεων κατά την μεταφορά ισχύος 700 MVA (2*350 MVA) γ) γραμμή διπλού κυκλώματος με τον νέο τρόπο διάταξης των φάσεων κατά την μεταφορά ισχύος 700 MVA(2*350 MVA). Σχήμα 1.16: Ένταση ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από εναέριες γραμμές 400kV του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας

39 α) γραμμή απλού κυκλώματος (ικανότητα μεταφοράς ισχύος 1400 MVA ή 2000 MVA ανάλογα με τον τύπο) β) γραμμή διπλού κυκλώματος με τον παλαιό τρόπο διάταξης των φάσεων (συνολική ικανότητα μεταφοράς ισχύος 2800 MVA) γ) γραμμή διπλού κυκλώματος με τον νέο τρόπο διάταξης των φάσεων (συνολική ικανότητα μεταφοράς ισχύος 2800 MVA). Γραμμές υψηλής τάσης (150kV) Σχήμα 1.17: Μαγνητική επαγωγή που δημιουργείται από εναέριες γραμμές 150kV του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας α) γραμμή απλού κυκλώματος με μεταλλικά δικτυώματα κατά την μεταφορά ισχύος 50

40 MVA β) γραμμή διπλού κυκλώματος με μεταλλικά δικτυώματα κατά την μεταφορά ισχύος 100 MVA(2*50 MVA) γ) γραμμή απλού κυκλώματος με ιστούς κατά την μεταφορά ισχύος 50 MVA δ) γραμμή διπλού κυκλώματος με ιστούς κατά την μεταφορά ισχύος 100 MVA(2*50 MVA). Σχήμα 1.18: Ένταση ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από εναέριες γραμμές 150kV του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας α) γραμμή απλού κυκλώματος με μεταλλικά δικτυώματα (ικανότητα μεταφοράς ισχύος 138 MVA ή 202 MVA ανάλογα με τον τύπο) β) γραμμή διπλού κυκλώματος με μεταλλικά δικτυώματα (συνολική ικανότητα μεταφοράς ισχύος 404 MVA) γ) γραμμή απλού κυκλώματος με ιστούς (ικανότητα μεταφοράς ισχύος 138 MVA ή 202 MVA ανάλογα με τον τύπο) δ) γραμμή διπλού κυκλώματος με ιστούς (συνολική ικανότητα μεταφοράς ισχύος 404

41 MVA). Σχήμα Θεωρητικά υπολογιζόμενα πεδία γραμμής 150kV, απλού κυκλώματος (μέγιστη φόρτιση): α) Μαγνητικό Πεδίο (Β) β) Ηλεκτρικό Πεδίο (Ε) Υπόγεια καλώδια Εντός αστικών περιοχών, καλώδια υψηλής τάσης τοποθετούνται υπογείως σε βάθος της τάξης του ενός με δύο μέτρων κάτω από δρόμους και πεζοδρόμια. Στα υπόγεια καλώδια οι ρευματοφόροι αγωγοί είναι μονωμένοι και έτσι μπορούν να τοποθετηθούν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, δημιουργώντας έτσι μικρότερα πεδία σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις εναέριων γραμμών. Παρόλα αυτά, στα σημεία που βρίσκονται ακριβώς πάνω τους δημιουργούνται σημαντικά μαγνητικά πεδία (σχήμα 1.18), τα οποία όμως φθίνουν πολύ γρηγορότερα με την απόσταση σε σχέση με αυτά που δημιουργούνται από αντίστοιχες εναέριες γραμμές. Τα υπόγεια καλώδια δεν παράγουν ηλεκτρικά πεδία στις θέσεις που βρίσκονται οι άνθρωποι [9].

42 Σχήμα 1.20: Μαγνητική επαγωγή υπόγειου καλωδίου 150kV κατά τη μεταφορά ισχύος 50 ΜVA Σύγκριση χαμηλόσυχνων πεδιακών πηγών To σχήμα 1.21 [11] δείχνει τις περιοχές των πεδιακών εντάσεων στο περιβάλλον διαφόρων πηγών έτσι ώστε να είναι δυνατή τόσο η σύγκριση των πεδίων διαφορετικών πηγών όσο και η σύγκριση των τιμών των πεδίων με τις επιτρεπόμενες οριακές τιμές. Σχήμα 1.21: Πεδιακές εντάσεις διαφόρων πηγών ως συνάρτηση της απόστασης x από τον άξονα των πηγών. Για εναέριες γραμμές και σιδηροδρόμους τα πεδία αναφέρονται σε ύψος 1m από το έδαφος και σε απόσταση x από τον άξονα της εναέριας γραμμής.

43 Από το παραπάνω σχήμα αλλά και από τη σύγκριση προηγούμενων δεδομένων (πίνακες και σχήματα) που αναφέρθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, προκύπτει ότι οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι υποσταθμοί υψηλής τάσεως, οι οποίες προκαλούν συχνά ανησυχίες λόγω των μεγάλων διαστάσεων τους, δεν προκαλούν πάντα τις μεγαλύτερες πεδιακές εντάσεις, σε σχέση με τις πεδιακές εντάσεις άλλων πηγών (π.χ. ηλεκτρικών συσκευών). Επομένως, θα πρέπει η κοινή γνώμη να λαμβάνει περισσότερο υπόψιν της, τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στα σπίτια ή στους εργασιακούς χώρους και χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση από τον άνθρωπο παρά τα εξωτερικά τμήματα του δικτύου μεταφοράς.

44 Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Το ζήτημα της επιδράσεως των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον ανθρώπινο οργανισμό αποτελεί σήμερα έναν τομέα έρευνας σχετικά νέο, αφού μόνον κατά την τελευταία 15ετία μπορεί κανείς να ομιλήσει περί συντεταγμένων προσπαθειών, ενώ ακόμη και σήμερα ορισμένοι "πιονιέροι" της επιστήμης προσπαθούν να ξετυλίξουν τον "μίτο της Αριάδνης". Οι "εμβρυϊκές" ερευνητικές προσπάθειες -οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής συχνότητας, συνυφασμένα με γραμμές μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσεως- δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παρέχουσες αποτελέσματα καταληκτικά. Ωστόσο, καταδεικνύουν ότι "κάτι τρέχει" και δημιουργούν στους επιστήμονες βάσιμες ανησυχίες, κυρίως σε ότι αφορά την αυξημένη συχνότητα εμφανίσεως μορφών καρκίνου (κυρίως λευχαιμίας). 2.1 Οι πρώτες έρευνες Tο ηλεκτρικό ρεύμα πρωτοχρησιμοποιήθηκε για το φωτισμό μιας πόλης από τον Έντισον το 1879 και από τότε, για σχεδόν 130 χρόνια, οι άνθρωποι ζουν «κοντά» στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μέχρι το 1974 το ρεύμα θεωρείτο αθώο και αβλαβές καθώς έμοιαζε απίθανη η σκέψη ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) που προέρχονταν από καθετί ηλεκτρικό, από καλώδια έως κουβέρτες, θα μπορούσαν να αποβούν επιβλαβή για τον άνθρωπο. Αυτό συνέβαινε γιατί τα ΗΜΠ με τα οποία ο περισσότερος κόσμος έρχεται σ' επαφή είναι μάλλον αδύναμα αλλά και το ηλεκτρικό πεδίο που επάγεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα είναι πολύ μικρό, συγκρίσιμο με αυτό που φυσιολογικά παράγουν κάποια κύτταρα. Έτσι οι επιστήμονες είχαν καθησυχαστεί ότι τα ΗΜΠ αυτού του είδους ήταν ακίνδυνα Η ιστορία των Bέρτχαϊμερ και Mπέκερ Όμως, πρώτοι οι Ρώσοι, το 1960, ανέφεραν ποικίλα προβλήματα υγείας (αφορούσαν πονοκεφάλους, ναυτίες και γενικά εξασθένηση του οργανισμού) σε εργαζόμενους που ασχολούνταν με την ηλεκτρική ενέργεια αλλά το θέμα ουσιαστικά ανακινήθηκε από μια σειρά

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 50Hz ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΕΜ: 3489) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης. Λύκουρα Βασιλική. Σεπτέμβριος 2004 - 1 -

Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης. Λύκουρα Βασιλική. Σεπτέμβριος 2004 - 1 - Τμήμα: Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Λύκουρα Βασιλική Σεπτέμβριος 2004-1 - Κινητά τηλέφωνα και υγεία Λύκουρα Βασιλική Σεπτέμβριος 2004 Πτυχιακή εργασία μέρος των απαιτήσεων του τμήματος Τηλεπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καρκίνος Περίληψη: Συχνές Ερωταπαντήσεις (ΣΕΑ) για την συσχέτιση µεταξύ των γραµµών µεταφοράς, των ηλεκτρικών επαγγελµάτων και καρκίνου. Περιλαµβάνει συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax

Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ελευθεριάδης Εμμανουήλ Μιλτιάδης Καραδήμας Επιβλέπων : Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αργά µεταβαλλόµενα µαγνητικά πεδία σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Η/Μ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Επιβλέπων καθηγητής: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος Σπουδαστής: Βαρουξής Δημήτριος Α.Μ.: 29940

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛIAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ AM:4687 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ:4712 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Συγκριτική μελέτη εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξοχική κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Η αυξανόμενη ανησυχία που προκαλούν οι υπόνοιες για τις επιβλαβείς συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχουν αυξήσει τελευταία την ανάγκη για ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προσομοίωση και μελέτη υβριδικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές στο νοσοκοµειακό περιβάλλον. Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα ιατρικών συσκευών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών:

Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες

Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες Δημήτριος Τσανάκας Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Διευθυντής του Εργαστηρίου Παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Εισηγητής: Στρατάκης Δημήτρης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ...12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης του

Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μπότσαρης Προσομοίωση λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου και έλεγχος απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Α.Ε.Μ.:3207)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Α.Ε.Μ.:3207) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής τάσης με καθοδικά αλεξικέραυνα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αντικεραυνική προστασία εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής τάσης με καθοδικά αλεξικέραυνα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αντικεραυνική προστασία εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής τάσης με καθοδικά αλεξικέραυνα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (WiFi) ΣΤΗΝ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Έκδοση 1.0 ράκος Ανδρέας Βίκτωρας Ματεεβίτσι 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα