O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως"

Transcript

1 H Αγία Γραφή H συγγραφή και η επιβίωση των βιβλίων της Αγίας Γραφής Πηγή: A. H Kαινή ιαθήκη. α) H συγγραφή των βιβλίων της Kαινής ιαθήκης. β) O κανόνας των βιβλίων της Kαινής ιαθήκης. γ) H κριτική του κειµένου της Kαινής ιαθήκης. B. H Παλαιά ιαθήκη. α) O κανόνας των βιβλίων της Παλαιάς ιαθήκης. β) H κριτική του κειµένου της Παλαιάς ιαθήκης. A. H Kαινή ιαθήκη α) H συγγραφή των βιβλίων της Kαινής ιαθήκης O Ιησούς δεν έγραψε κανένα βιβλίο. H διδασκαλία Tου µεταδόθηκε προφορικά, όπως και η αφήγηση της ζωής Tου, των έργων Tου, της σταύρωσης και της ανάστασής Tου. Άλλωστε ο προφορικός λόγος στη νοοτροπία των λαών της Aνατολής είχε µεγαλύτερο κύρος από τον γραπτό λόγο, συνεπώς τα γραπτά µνηµεία θεωρούνταν αναγκαία µόνο µετά τον θάνατο των έγκυρων αυτοπτών µαρτύρων. Ωστόσο η ταχύτατη διάδοση του Xριστιανισµού επιτάχυνε την καταγραφή των γεγονότων, µια και οι απόστολοι δεν µπορούσαν να βρίσκονται συγχρόνως παντού. Tα Eυαγγέλια γράφτηκαν επειδή χρειαζόταν να καλυφθούν συγκεκριµένες ανάγκες: α) η κατήχηση των πιστών, β) η απολογητική προς τους εθνικούς, γ) η διδασκαλία της Eκκλησίας, δ) η ποιµαντική φροντίδα και ενθάρρυνση, και ε) πιθανότατα η λατρευτική πράξη. Oι διαφορές ανάµεσα στις διηγήσεις των ευαγγελίων δείχνουν ότι κάθε ευαγγελιστής έγραψε ανεξάρτητα, αξιοποιώντας µε την οδηγία του Aγίου Πνεύµατος αυτά που θυµόταν ή που είχε πληροφορηθεί. Oι οµοιότητες δείχνουν ότι όλοι άντλησαν από κοινές πηγές, όλοι είχαν κοινό θέµα και όλοι είχαν την έµπνευση του Θεού. Oι Πράξεις των Aποστόλων γράφτηκαν από τον ευαγγελιστή Λουκά, για να περιγραφεί η εξέλιξη της Xριστιανικής Eκκλησίας και η διάδοση του Xριστιανικού µηνύµατος, και για να φανεί µέσα στην ιστορία της Eκκλησίας το έργο του Aγίου Πνεύµατος, που

2 συνέχισε τη διακονία του Iησού Xριστού. Aποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στα Eυαγγέλια και στις Eπιστολές. Oι Eπιστολές του αποστόλου Παύλου παρουσιάζουν ποικιλία στο περιεχόµενο, ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες των παραληπτών. Kάποιες έχουν προσωπικό χαρακτήρα (Προς Φιλήµονα), άλλες δίνουν οδηγίες σε πνευµατικούς ηγέτες (A και B προς Tιµόθεον, Προς Tίτον), άλλες έχουν εγκύκλιο χαρακτήρα (Προς Eφεσίους), άλλες έχουν φιλικό και επαινετικό τόνο σε µια ιδιαίτερα αγαπητή κοινότητα πιστών (Προς Φιλιππησίους), ενώ άλλες περιέχουν έλεγχο και επιχειρηµατολογία (A και B προς Kορινθίους, Προς Γαλάτας, A και B προς Θεσσαλονικείς). Συνήθως χωρίζονται σε δύο µέρη: α) δογµατικό και διδακτικό, συχνά ως απάντηση σε ερωτήσεις των παραληπτών, και β) πρακτικές συµβουλές για τη Xριστιανική ζωή. Oι Eπιστολές που είναι γραµµένες από τους αποστόλους Iάκωβο, Πέτρο, Iωάννη και Iούδα ονοµάζονται Kαθολικές, επειδή απευθύνονται γενικότερα στο σύνολο των πιστών. H Eπιστολή του Iακώβου και η A Πέτρου έχουν περιεχόµενο κυρίως πρακτικό και ηθικό, η B Πέτρου και η Eπιστολή του Iούδα εσχατολογικό, και οι Eπιστολές του Iωάννη Xριστολογικό και πρακτικό. H Aποκάλυψη, γραµµένη από τον απόστολο Iωάννη το 95/96 µ.x., φανερώνει µέσα από οράµατα και σύµβολα το µέλλον της ανθρώπινης ιστορίας, µε στόχο την προετοιµασία των Xριστιανών για τις δυσκολίες και τους διωγµούς που θα περάσουν, αλλά και την ενθάρρυνση και στήριξη των πιστών µέσα από την πρόρρηση του τελικού θριάµβου της Eκκλησίας του Iησού Xριστού. β) O κανόνας των βιβλίων της Kαινής ιαθήκης Aπό πολύ νωρίς τα κείµενα των αποστόλων άρχισαν να αντιγράφονται και να κυκλοφορούν στις τοπικές Eκκλησίες, µε σκοπό τη δηµόσια ανάγνωσή τους στις συνάξεις των πιστών, και άρχισαν να αναγνωρίζονται ως "Γραφές", όπως φαίνεται από το χωρίο A Tιµόθ. ε 18, όπου γίνεται παραποµπή στη Γραφή µε αναφορά στο Λουκ. ι 7, και από το χωρίο B Πέτρ. γ 15-16, όπου ονοµάζονται Γραφές οι Eπιστολές του αποστόλου Παύλου. Oι Eκκλησίες άρχισαν να σχηµατίζουν συλλογές των αποστολικών συγγραµµάτων, αρχικά χωριστά των Eπιστολών και χωριστά των Eυαγγελίων, αργότερα σε ένα ενιαίο σύνολο, µαζί και µε τις Πράξεις των Aποστόλων, που συνέδεαν τα Eυαγγέλια µε τις Eπιστολές. Έτσι σχηµατίστηκε µε τον καιρό ο Kανόνας των βιβλίων της Kαινής

3 ιαθήκης (η λέξη κανών, σηµιτικής προέλευσης, δήλωνε αρχικά ένα όργανο µέτρησης, αλλά κατέληξε να σηµαίνει το πρότυπο µε βάση το οποίο κανονίζει κανείς την πορεία της ζωής του). Στην αρχή τα όρια του Kανόνα δεν ήταν σαφή. Σε µερικές περιοχές θεωρήθηκαν άξια να συµπεριληφθούν στον Kανόνα και κείµενα των Aποστολικών Πατέρων, όπως η A Eπιστολή προς Kορινθίους του Kλήµεντα Pώµης (περίπου 96 µ.x.), η ιδαχή τών ώδεκα Aποστόλων (περίπου 120 µ.x.), η Eπιστολή Bαρνάβα (περίπου 130 µ.x.), ο Ποιµήν του Eρµά (περίπου 140 µ.x.), ακόµη και λιγότερο σηµαντικά κείµενα, όπως η Aποκάλυψις Πέτρου (περίπου 150 µ.x.) και οι Πράξεις Παύλου και Θέκλης (περίπου 170 µ.x.). Άρχισε λοιπόν µια διαδικασία για τον καθορισµό των "κανονικών" βιβλίων της Kαινής ιαθήκης, µε κριτήρια α) την αποστολικότητα, β) την αρχαιότητα, γ) τη δογµατική ορθότητα, δ) την καθολικότητα της αποδοχής, ε) την παραδοσιακή χρήση, και ς) τη θεϊκή έµπνευση των κειµένων. Tα συµπεράσµατα για ένα διάστηµα δεν ήταν οµόφωνα. H Kαινή ιαθήκη ήδη κατά την εποχή του Eιρηναίου (περίπου 170 µ.x.) περιείχε τα βιβλία που γνωρίζουµε και σήµερα. Ωστόσο υπήρξε από µερικούς αµφισβήτηση για κάποια από αυτά. Για παράδειγµα, ο Ωριγένης ( ) έκανε διάκριση ανάµεσα σε οµολογούµενα, δηλαδή σε αυτά που είχαν αναγνωριστεί από όλους ως Γραφές (τα 4 Eυαγγέλια, οι Πράξεις, οι 13 Eπιστολές του αποστόλου Παύλου, η A Πέτρου, η A Iωάννου και η Aποκάλυψη), και σε αντιλεγόµενα, δηλαδή σε αυτά για τα οποία υπήρξε λιγότερη ή περισσότερη αµφισβήτηση (Προς Eβραίους, B Πέτρου, B και Γ Iωάννου, και Iούδα). O Eυσέβιος Kαισαρείας ( ) κατέγραψε ως γενικώς αποδεκτά τα 4 Eυαγγέλια, τις Πράξεις, τις 14 Eπιστολές του αποστόλου Παύλου (µαζί µε την Προς Eβραίους), την A Πέτρου, την A Iωάννου και την Aποκάλυψη, και ως αµφισβητούµενα τις Eπιστολές Iακώβου, B Πέτρου, B και Γ Iωάννου, και Iούδα). Tελικά ο Kανόνας καθορίστηκε µε την ουσιαστική συµβολή του Mεγάλου Aθανασίου ( ) στην Aνατολή, και του Iερωνύµου ( ) και του Aυγουστίνου ( ) στη ύση. Tον Kανόνα της Kαινής ιαθήκης επικύρωσε επίσηµα η Σύνοδος της Kαρχηδόνας το 397 µ.x., η οποία έδωσε και συνοδικό κύρος στον κατάλογο των συγκεκριµένων 27 βιβλίων, τα οποία ξεχώρισε ως θεόπνευστα η Eκκλησία µε την οδηγία του Aγίου Πνεύµατος.

4 γ) H κριτική του κειµένου της Kαινής ιαθήκης H κριτική των κειµένων είναι ένας κλάδος της φιλολογίας, ο οποίος µελετά τους τρόπους και τις µεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν, για να επιτευχθεί η αποκατάσταση ενός αρχαίου κειµένου σε µια µορφή όσο το δυνατό πλησιέστερη στο κείµενο που συνέγραψε ο αρχαίος συγγραφέας, µια και όλα τα έργα της αρχαιότητας µάς σώζονται σε αντίγραφα αντιγράφων. Στην περίπτωση της Kαινής ιαθήκης τα στοιχεία για την αποκατάσταση του κειµένου της είναι πολυπληθή και εξαιρετικά αξιόπιστα: 1) O αριθµός των χειρογράφων: H Kαινή ιαθήκη µάς διασώζεται σε περισσότερα χειρόγραφα από οποιοδήποτε άλλο αρχαίο κείµενο. Συγκεκριµένα, σώζονται περισσότερα από χειρόγραφα του αρχαίου ελληνικού κειµένου, περισσότερα από χειρόγραφα της λατινικής µετάφρασης Vulgata (δηλαδή της µετάφρασης που έκανε ο Iερώνυµος [ ] στη λαϊκή λατινική γλώσσα), τουλάχιστο χειρόγραφα άλλων αρχαίων µεταφράσεων (στα συριακά, αιγυπτιακά, αρµενικά, γοτθικά, γεωργιανά, αιθιοπικά, νουβικά κτλ.), συνολικά περισσότερα από χειρόγραφα που περιέχουν είτε το σύνολο είτε κάποια τµήµατα της Kαινής ιαθήκης. Για να υπάρχει κάποιο µέτρο σύγκρισης, αξίζει να επισηµάνουµε ότι δεύτερο στη σειρά έρχεται το κείµενο της Ιλιάδας του Oµήρου, που µας σώζεται σε 643 χειρόγραφα. 2) Tο χρονικό διάστηµα µεταξύ συγγραφής και αρχαιότερου σωζόµενου χειρογράφου: Eίναι φανερό ότι όσο πιο µικρό είναι το διάστηµα αυτό, τόσο λιγότερη φθορά ή αλλοίωση µπορεί να έχει επέλθει στο συγκεκριµένο κείµενο. Στην περίπτωση της Kαινής ιαθήκης το διάστηµα αυτό είναι µικρότερο από το αντίστοιχο οποιουδήποτε άλλου αρχαίου κειµένου. Συγκεκριµένα, τα αρχαιότερα χειρόγραφα που διασώζουν ολόκληρο το κείµενο της Kαινής ιαθήκης (ο Bατικανός και ο Σιναϊτικός κώδικας) είναι αντιγραµµένα γύρω στο µ.x., δηλαδή περίπου χρόνια µετά τη συγγραφή των κειµένων, ενώ έχουµε και τµήµατα της Kαινής ιαθήκης σε παπύρους γραµµένους ακόµη νωρίτερα: γύρω στο 130 µ.x. ο John Rylands Papyrus (Manchester) µε αποσπάσµατα του Kατά Iωάννην Eυαγγελίου, γύρω στο µ.x. ο Bodmer Papyrus II (Γενεύη) µε το µεγαλύτερο µέρος του Kατά Iωάννην Eυαγγελίου, και γύρω στο 200 µ.x. οι Chester Beatty Papyri ( ουβλίνο, και τµήµα στο Michigan), τρείς από τους οποίους περιέχουν εκτενή τµήµατα της Kαινής ιαθήκης. Για να υπάρχει κάποιο µέτρο σύγκρισης, αξίζει να επισηµάνουµε ότι τα αρχαιότερα χειρόγραφα του Πλάτωνα που µας σώζονται είναι γραµµένα περίπου χρόνια µετά τη συγγραφή

5 των κειµένων του, του Aριστοφάνη χρόνια, του Hροδότου χρόνια, του Θουκυδίδη χρόνια, του ηµοσθένη χρόνια, του Σοφοκλή χρόνια, του Aριστοτέλη χρόνια, και του Eυριπίδη χρόνια. 3) H ποιότητα των χειρογράφων και το ποσοστό φθοράς του κειµένου: Oι αντιγραφείς των χειρογράφων της Kαινής ιαθήκης επιτελούσαν το έργο τους µε εξαιρετική προσοχή, έχοντας συνήθως τη συναίσθηση ότι αντιγράφουν ένα ιερό βιβλίο. Γι αυτό ακριβώς και το ποσοστό φθοράς ή αλλοίωσης του κειµένου είναι ελάχιστο, συγκρινόµενο µε άλλα αρχαία κείµενα. Συγκεκριµένα από τις περίπου σειρές της Kαινής ιαθήκης µόνο σε 40 σειρές υπάρχει κάποια αµφισβητούµενη γραφή (ποσοστό 0,2%), ενώ από τις περίπου σειρές της Iλιάδας υπάρχει αµφισβήτηση γραφών σε 764 σειρές (ποσοστό 4,9%), και από τις περίπου σειρές του Iνδικού έπους Mahabharata υπάρχει αµφισβήτηση γραφών σε σειρές (ποσοστό 10,4%). Στην περίπτωση της Kαινής ιαθήκης από αυτό το 0,2% µόνο το 1/8 έχει κάποια σηµασία, και µόνο το 1/16 αποτελεί διαφορά άξια συζήτησης. Aπό µαθηµατική άποψη το κείµενο θα µπορούσε να θεωρηθεί αναλλοίωτο κατά 98,33%. Πάντως απολύτως καµιά βασική διδασκαλία της Xριστιανικής πίστης δεν στηρίζεται σε αµφισβητούµενο κείµενο. 4) H έµµεση παράδοση: Στο µεγάλο πλήθος των χειρογράφων µε το κείµενο της Kαινής ιαθήκης προστίθενται και οι µαρτυρίες των Πατέρων της Eκκλησίας, οι οποίοι συχνότατα παραθέτουν βιβλικά χωρία. Σε µελέτη που έγινε µόνο στους Πατέρες του 2ου και του 3ου αιώνα µ.x. διαπιστώθηκε ότι βρίσκει κανείς εκεί ολόκληρο το κείµενο της Kαινής ιαθήκης, εκτός από 11 χωρία. Tα παραθέµατα αυτά αποτελούν βέβαια συµπληρωµατικές µαρτυρίες για την αποκατάσταση του κειµένου. 5) Tα εκλογάδια: Σε όλον αυτόν τον όγκο του υλικού µπορούν να προστεθούν και τα εκλογάδια ή λεξιονάρια, που αποτελούν συλλογές τµηµάτων της Kαινής ιαθήκης για λειτουργική χρήση, είτε των ευαγγελικών περικοπών του Kυριακοδροµίου (ευαγγελιστάρια), είτε του αποστολικού αναγνώσµατος στη Θεία Λειτουργία (πραξαπόστολος). Oι ερευνητές έχουν καταγράψει ήδη εκλογάδια, για τα οποία όµως δεν έχουν γίνει ακόµη συστηµατικές µελέτες.

6 B. H Παλαιά ιαθήκη α) O κανόνας των βιβλίων της Παλαιάς ιαθήκης εν είναι εύκολο να επισηµανθούν αναλυτικά όλα τα στάδια που πέρασε η διαµόρφωση του Kανόνα της Παλαιάς ιαθήκης. Στην Kαινή ιαθήκη έχουµε συχνή αναφορά σε "νόµο και προφήτες" (Mατθ. ε 17, ζ 12, κβ 40, Λουκ. ις 16, Πράξ. ιγ 15, κη 23), ενώ στο Kατα Λουκάν κδ 44 υπάρχει µια ένδειξη ότι η Παλαιά ιαθήκη χωριζόταν σε τρία µέρη (τα γεγραµµένα εν τω νόµω Mωϋσέως και προφήταις καd ψαλµοίς), γεγονός που επιβεβαιώνεται και από άλλες ιστορικές µαρτυρίες (Iώσηπος, Kατά Aπίωνος 1,8 Φίλων ο Iουδαίος κ.ά.). 1) O Nόµος (Tορά): Aποδιδόταν στον Mωυσή ( ευτερ. λα 9) και περιλάµβανε την Πεντάτευχο: Γένεση, Έξοδος, Λευϊτικό, Aριθµοί, ευτερονόµιο. 2) Oι Προφήτες (Nεβιίµ): Περιλάµβαναν δύο τµήµατα: τους "Προγενέστερους προφήτες" (Iησούς του Nαυή, Kριτές, A και B Σαµουήλ [σε ένα βιβλίο], και A και B Bασιλέων [σε ένα βιβλίο]) και τους "Mεταγενέστερους προφήτες" (Hσαΐας, Iερεµίας, Iεζεκιήλ, και το βιβλίο των 12 «µικρών» προφητών). 3) Tα Aγιόγραφα (Kεθουβίµ): Περιλάµβαναν α) τα ποιητικά βιβλία Ψαλµοί, Παροιµίες και Iώβ β) τους πέντε "Kυλίνδρους" (Mεγκιλλώθ), καθένας από τους οποίους περιλάµβανε ένα βιβλίο, που διαβαζόταν στη Συναγωγή σε µια µεγάλη θρησκευτική γιορτή: Άσµα ασµάτων (Πάσχα), Pουθ (Πεντηκοστή ή Eορτή των Eβδοµάδων), Θρήνοι (Eπέτειος αλώσεως της Iερουσαλήµ), Eκκλησιαστής (Σκηνοπηγία), και Eσθήρ (Πουρίµ) γ) τα βιβλία ανιήλ, Έσδρας - Nεεµίας [σε ένα βιβλίο], και A και B Xρονικών [σε ένα βιβλίο]. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι ο Kανόνας αυτός επικυρώθηκε από µια ραββινική σύνοδο στην Iάµνεια της Παλαιστίνης το 90 µ.x. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν έγινε πραγµατικά τέτοια σύνοδος ή αν πήραν τη φήµη συνόδου οι συχνές συναντήσεις και συζητήσεις ραββίνων που γίνονταν στην Iάµνεια, στο σπίτι του σοφού ραββίνου Γιοχανάν Mπεν Zακκάι, ο οποίος είχε µετατρέψει το σπίτι του σε κέντρο βιβλικών σπουδών. Aπό τη άλλη µεριά ήδη από τον 3ο αιώνα π.x. είχε αρχίσει η µετάφραση των εβραϊκών κειµένων στα ελληνικά. Aποτέλεσµα αυτής της µεταφραστικής προσπάθειας ήταν µια εκτενής συλλογή ιουδαϊκών έργων στα ελληνικά, που ονοµάστηκε "Mετάφραση των

7 Eβδοµήκοντα (ή: Mετάφραση των O )". H συλλογή αυτή περιλάµβανε περισσότερα βιβλία από εκείνα που αποτελούσαν την εβραϊκή Bίβλο, µια και περιείχε και µεταφράσεις άλλων ιουδαϊκών κειµένων, αλλά και βιβλία που γράφτηκαν εξαρχής στα ελληνικά. Eπίσης κάποια βιβλία είχαν διαφορετική ονοµασία στη "Mετάφραση των Eβδοµήκοντα": A και B Bασιλειών (αντί A και B Σαµουήλ), Γ και Bασιλειών (αντί A και B Bασιλέων), και A και B Παραλειποµένων (αντί A και B Xρονικών). Στον Xριστιανικό κόσµο οι τρεις µεγάλες Oµολογίες ακολούθησαν διαφορετικές παραδόσεις στο ζήτηµα του Kανόνα της Παλαιάς ιαθήκης: 1) H Oρθόδοξη Eκκλησία δέχεται ως "κανονικά", δηλαδή ως βιβλία που ανήκουν στον Kανόνα, συνολικά 49 βιβλία: τα 39 βιβλία της ιουδαϊκής Bίβλου (υιοθετώντας τους τίτλους της "Mετάφρασης των Eβδοµήκοντα") και 10 επιπλέον (A Έσδρας, Tωβίτ, Iουδίθ, A - B - Γ Mακκαβαίων, Σοφία Σολοµώντος, Σοφία Σειράχ, Bαρούχ και Eπιστολή Iερεµίου), καθώς και τις εκτενείς προσθήκες του ελληνικού κειµένου στα βιβλία Eσθήρ και ανιήλ. Όσα βιβλία δεν περιλαµβάνονται στον Kανόνα (π.χ. Mακκαβαίων) ονοµάζονται "απόκρυφα". 2) H Pωµαιοκαθολική Eκκλησία δέχεται ως "κανονικά" συνολικά 46 βιβλία, τα οποία διακρίνει σε "πρωτοκανονικά" και σε "δευτεροκανονικά": στα "πρωτοκανονικά" ανήκουν τα 39 βιβλία της ιουδαϊκής Bίβλου, ενώ στα "δευτεροκανονικά" τα βιβλία Tωβίτ, Iουδίθ, A και B Mακκαβαίων, Σοφία Σολοµώντος, Σοφία Σειράχ, Bαρούχ (+ Eπιστολή Iερεµίου), καθώς και οι προσθήκες του ελληνικού κειµένου στα βιβλία Eσθήρ και ανιήλ. Όσα βιβλία δεν περιλαµβάνονται σε αυτόν τον Kανόνα (A Έσδρας και Γ Mακκαβαίων) ονοµάζονται επίσης "απόκρυφα". 3) Oι ιαµαρτυρόµενες Eκκλησίες δέχονται ως "κανονικά" µόνο τα 39 βιβλία της ιουδαϊκής Bίβλου. Tα επιπλέον βιβλία που περιλαµβάνονται στον Kανόνα της Pωµαιοκαθολικής Eκκλησίας τα ονοµάζουν "απόκρυφα", ενώ όσα δεν συµπεριλαµβάνονται σ αυτόν τα ονοµάζουν "ψευδεπίγραφα". Πάντως και οι τρεις Xριστιανικές Oµολογίες συµφωνούν στο σύστηµα κατάταξης των βιβλίων της Παλαιάς ιαθήκης, που διαφέρει από την αντίστοιχη κατάταξη της ιουδαϊκής Bίβλου. Tα βιβλία κατατάσσονται σε τρεις οµάδες: σε "Iστορικά", σε "Ποιητικά - ιδακτικά" και σε "Προφητικά".

8 β) H κριτική του κειµένου της Παλαιάς ιαθήκης Tο εβραϊκό κείµενο της Παλαιάς ιαθήκης δεν µας διασώζεται σε πολλά χειρόγραφα και, πριν από την ανακάλυψη των Παπύρων του Kουµράν στη Nεκρά Θάλασσα (1947), το αρχαιότερο από αυτά το χρονολογούσαν γύρω στο 900 µ.x., δηλαδή περίπου χρόνια µετά τη συγγραφή του τελευταίου βιβλίου της Παλαιάς ιαθήκης (γύρω στο 400 π.x.). Oι Πάπυροι όµως του Kουµράν περιέχουν και βιβλία της Παλαιάς ιαθήκης αντιγραµµένα µέσα στον 1ο αιώνα π.x. Ωστόσο η αξιοπιστία της χειρόγραφης παράδοσης της Παλαιάς ιαθήκης βασίζεται κυρίως στην εξαιρετική ποιότητα των χειρογράφων του εβραϊκού κειµένου, η οποία οφειλόταν στον συγκεκριµένο τρόπο αντιγραφής των χειρογράφων αυτών: 1) Oι Tαλµουδιστές ( µ.x.): Oι Tαλµουδιστές πήραν το όνοµά τους από τη λέξη Tαλµούδ, που δήλωνε τη συλλογή των ιουδαϊκών παραδόσεων και ερµηνειών της Παλαιάς ιαθήκης, µαζί µε σχόλια στις ερµηνείες αυτές. Oι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρθηκαν για την αντιγραφή και την επιβίωση των ιερών κειµένων, αναπτύσσοντας ένα αυστηρό σύστηµα κανόνων που θα έπρεπε να τηρούνται κατά την αντιγραφή, αλλιώς το αντίγραφο το θεωρούσαν άχρηστο και το κατέστρεφαν, για να διατηρηθεί ο Λόγος του Θεού ανόθευτος και αναλλοίωτος. Oι κανόνες αντιγραφής του κειµένου, στο οποίο ακόµη οι λέξεις καταγράφονταν µόνο µε τα σύµφωνά τους, ήταν οι εξής: (α) O κύλινδρος που προοριζόταν για τη Συναγωγή έπρεπε να είναι γραµµένος µόνο σε δέρµατα καθαρών, κατά την εβραϊκή παράδοση, ζώων. (β) Tα δέρµατα έπρεπε να προετοιµαστούν για τη συγκεκριµένη χρήση στη Συναγωγή από Eβραίο. (γ) Tα δερµάτινα φύλλα έπρεπε να συρραφούν µεταξύ τους µε λουριά τα οποία θα προέρχονταν επίσης από καθαρά ζώα. (δ) Kάθε δερµάτινο φύλλο έπρεπε να περιέχει έναν συγκεκριµένο αριθµό στηλών, το ίδιο σε ολόκληρο το χειρόγραφο. (ε) Tο µήκος κάθε στήλης δεν έπρεπε να χωράει ούτε λιγότερο από 48 σειρές ούτε περισσότερο από 60 σειρές, και το πλάτος της έπρεπε να χωράει 30 γράµµατα.

9 (ς) Oλόκληρο το χειρόγραφο έπρεπε πρώτα να χαραχτεί µε γραµµές για την ευθυγράµµιση του κειµένου. Aν τρεις λέξεις γράφονταν έξω από τις γραµµές αυτές, το αντίγραφο ήταν άχρηστο. (ζ) H µελάνη έπρεπε να είναι οπωσδήποτε µαύρη, και να έχει ετοιµαστεί σύµφωνα µε µια συγκεκριµένη συνταγή. (η) Tο πρωτότυπο από το οποίο θα γινόταν η αντιγραφή έπρεπε να είναι ένα έγκυρο αντίγραφο, και ο αντιγραφέας δεν θα έπρεπε να αποκλίνει από αυτό ούτε στο ελάχιστο. (θ) Kαµία λέξη και κανένα γράµµα δεν θα έπρεπε να αντιγραφεί από µνήµης, χωρίς ο αντιγραφέας να κοιτάξει το πρωτότυπο χειρόγραφο. (ι) Aνάµεσα σε δύο γράµµατα (σύµφωνα) του κειµένου έπρεπε να παρεµβάλλεται απόσταση µιας τρίχας ή µιας κλωστής. (ια) Aνάµεσα σε δύο ενότητες του κειµένου έπρεπε να παρεµβάλλεται απόσταση εννέα συµφώνων. (ιβ) Aνάµεσα σε δύο βιβλία της Παλαιάς ιαθήκης έπρεπε να παρεµβάλλεται απόσταση τριών γραµµών. (ιγ) Tο τελευταίο βιβλίο του Nόµου, το ευτερονόµιο, έπρεπε να τελειώνει στο τέλος µιας σειράς του κειµένου. Για τα άλλα βιβλία αυτό δεν ήταν απαραίτητο. (ιδ) O αντιγραφέας έπρεπε να κάθεται ντυµένος µε πλήρη εβραϊκή ενδυµασία. (ιε) O αντιγραφέας έπρεπε να έχει πλύνει ολόκληρο το σώµα του πριν από την αντιγραφή. (ις) O αντιγραφέας δεν έπρεπε να αρχίσει να γράφει το όνοµα του Θεού µε πένα που µόλις την είχε βουτήξει στο µελάνι. (ιζ) O αντιγραφέας έπρεπε να είναι προσηλωµένος στο έργο της αντιγραφής, και δεν έπρεπε να δώσει σηµασία σε κανέναν περισπασµό, ακόµη και αν ο ίδιος ο βασιλιάς του απηύθυνε τον λόγο.

10 Tα αντίγραφα ελέγχονταν συστηµατικά και, όταν διαπιστωνόταν ότι όλες αυτές οι προδιαγραφές είχαν ακολουθηθεί, τα θεωρούσαν γνήσια, και αντικαθιστούσαν µε αυτά κάθε παλαιότερο φθαρµένο αντίγραφο, το οποίο και κατέστρεφαν. Tα αντίγραφα στα οποία δεν είχαν τηρηθεί όλοι αυτοί οι κανόνες τα θεωρούσαν άχρηστα: τα έκαιγαν ή τα έθαβαν ή τα έστελναν στα σχολεία, για να χρησιµοποιηθούν απλώς ως αναγνωστικά. Aυτός είναι ο λόγος για τον οποίο µας σώζονται τόσο λίγα χειρόγραφα του εβραϊκού κειµένου της Παλαιάς ιαθήκης, αλλά τα χειρόγραφα αυτά είναι εξαιρετικά αξιόπιστα, ακριβώς επειδή τηρούνταν διεξοδικά όλες οι παραπάνω διατάξεις. 2) Oι Mασορίτες ( µ.x.): Oι Mασορίτες, οι οποίοι πήραν το όνοµά τους από τη λέξη Mασόρα, που σηµαίνει "παράδοση", ανέλαβαν το κοπιαστικό έργο της συστηµατικής έκδοσης του κειµένου, προσθέτοντας και τα φωνήεντα (που έλειπαν από τις αντιγραφές των Tαλµουδιστών), για να εξασφαλιστεί η σωστή προφορά των λέξεων. Tο κείµενο στο οποίο κατέληξαν ονοµάστηκε "Mασσοριτικό κείµενο". Oι Mασορίτες αντιµετώπιζαν το κείµενο µε µεγάλο σεβασµό, και ανέπτυξαν ένα περίπλοκο σύστηµα για την αποφυγή αντιγραφικών σφαλµάτων. Mετρούσαν τα πάντα: τα χωρία, τις λέξεις και τα γράµµατα κάθε βιβλίου πόσες φορές υπάρχει σε κάθε βιβλίο κάθε γράµµα της αλφαβήτου ποια λέξη και ποιο γράµµα βρίσκεται στο µέσο κάθε βιβλίου, στο µέσο της Πεντατεύχου και στο µέσο ολόκληρης της Παλαιάς ιαθήκης ποιο χωρίο περιέχει όλα τα γράµµατα της αλφαβήτου κλπ. Όλες αυτές οι ασήµαντες, κατά τη σύγχρονη αντίληψη, λεπτοµέρειες είχαν αποτέλεσµα να δοθεί µεγάλη προσοχή στην ακριβή αντιγραφή και στην παράδοση ενός αναλλοίωτου κειµένου. 3) Oι Πάπυροι του Kουµράν: Tο 1947 ένας Bεδουίνος, ψάχνοντας να βρει µια χαµένη κατσίκα του, ανακάλυψε σε µια σπηλιά κοντά στη Nεκρά Θάλασσα ένα πλήθος από πήλινα αγγεία µέσα στα οποία υπήρχαν πάπυροι µε πολύτιµα κείµενα. Aνάµεσα σ\ αυτά υπήρχαν και βιβλία της Παλαιάς ιαθήκης, που διέσωζαν κείµενο κατά χίλια χρόνια αρχαιότερο από το ως τότε σωζόµενο. Συγκρίνοντας τα δύο αντίγραφα του βιβλίου του προφήτη Hσαΐα που βρέθηκαν στο Kουµράν, χρονολογούµενα στον 1ο αιώνα π.x., µε το αντίστοιχο Mασοριτικό κείµενο του 900 µ.x. οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η οµοιότητα έφτανε στο 95%, ενώ οι διαφορές του υπολοίπου 5% περιορίζονταν σε προφανείς αντιγραφικές αβλεψίες και διαφορές στην ορθογραφία των λέξεων. H ανακάλυψη αυτή των Παπύρων του Kουµράν στη Nεκρά Θάλασσα επιβεβαίωσε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο την αξιοπιστία του κειµένου της Παλαιάς ιαθήκης που µας έχει παραδοθεί.

Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, κ. ηµητρίου Χρηστίδη

Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, κ. ηµητρίου Χρηστίδη Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί µεταφορά σε γραπτό λόγο δύο διαλέξεων, ενός από τους ειδικούς που διαθέτει η χώρα µας, σε ό,τι αφορά το πραγµατευόµενο θέµα: του Αναπληρωτή Καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. τὰ γεγραµµένα ἐν τῷ νόµῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλµοῖς (Λουκ. κδ 44) Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Η τριµερής διαίρεση της συλλογής των ιερών βιβλίων του ιουδαϊσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ??

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΜΕΡΟΣ..Γ!! Το αστέρι της Βηθλεέμ Το άστρο της Βηθλεέμ, που κατά τη παράδοση καθοδήγησε τους μάγους στο Θείο Βρέφος, είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Oι δρόμοι του Χριστού 1

Oι δρόμοι του Χριστού 1 Oι δρόμοι του Χριστού Ιησούς Χριστός, πνευματικότητα και κόσμος: Οι δρόμοι του Χριστού, η συμβολή του στην ανθρώπινη συνείδηση και στις μεταβολές της ανθρωπότητας και του κόσμου. Μια ανεξάρτητη σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Δ.Θ. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Copyright: Εκδόσεις Άθως Σωτήριος Δεσπότης Αθήνα 2009 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλόγος: Τα Ευαγγέλια Θωμά, Φιλίππου και Αλήθειας

Μεταλόγος: Τα Ευαγγέλια Θωμά, Φιλίππου και Αλήθειας www.metalog.org/print/metalogos.pdf Μεταφρασμένο από τη Γεωργία Γαλιλαία Γκούρα: kaliroi@metalog.org Μεταλόγος: Τα Ευαγγέλια Θωμά, Φιλίππου και Αλήθειας Οικουμενικό Κοπτικό Έργο t.mn-t.son77m-.pe.xristos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς..

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς.. 1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς.. (Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης) Τα μέλη της ομάδας που ασχολήθηκαν με την εκπόνηση αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη

περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη περιεχόµενα 1 ο µέρος Αναλυτική θεωρία και απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Σηµειώσεις - Περίληψη Ι. Σηµειώσεις σελ. 391 Α. Σηµειώσεις από γραπτό λόγο σελ. 393 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

H EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA* H IΔIAITEPOTHTA THΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ

H EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA* H IΔIAITEPOTHTA THΣ EΛΛHNIKHΣ ΓΛΩΣΣAΣ H EΛΛHNIKH ΓΛΩΣΣA* H νέα ελληνική γλώσσα δεν είναι υπόθεση των τελευταίων τριάντα ή πενήντα ετών αποτελεί προϊόν αδιάκοπης εξέλιξης 40 και πλέον αιώνων. O ιστορικά ενιαίος χαρακτήρας τής ελληνικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ TΩΝ ΘΥΣΙΩΝ

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ TΩΝ ΘΥΣΙΩΝ ΙΝΣTΙTΟΥTΟ ΜEΣΟΓEΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ TΩΝ ΘΥΣΙΩΝ Ονόματα και δημευμένες περιουσίες των Χριστιανών αγωνιστών της Ανατολικής Κρήτης κατά την Eπανάσταση του 1821 Μετάφραση Βασίλης Δημητριάδης Eλένη Καραντζίκου

Διαβάστε περισσότερα

Ι.ΓΕΝΙΚΑ 1.Σύντομη επισκόπηση της ζωής του Αριστόξενου:

Ι.ΓΕΝΙΚΑ 1.Σύντομη επισκόπηση της ζωής του Αριστόξενου: -1- Προτού κανείς επιχειρήσει οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο του Αριστόξενου, είτε ως προς τη ζωή του, είτε ως προς το έργο του, θα ήταν χρήσιμο να προσέξει ιδιαίτερα και να συγκρατήσει καλά στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ENOTHTA I ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο G. Theissen 1 προσδιορίζει τους άξονες στους οποίους κινείται σήμερα η Θεολογία και γενικότερα η Έρευνα της Κ.Δ. 2 ως εξής: 1) Αποστασιοποίηση από την κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης

Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Το Υπόβαθρο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων Διάλεξη Πρώτη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΛΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΟΡΑΚΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2007-08 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: FOUNDATIONS Giuseppe Arcimboldo The Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηµα: Θρησκευτικά Ο ΗΓΙΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑ. Λ (1 ώρα την εβδοµάδα) ιδακτικό Βιβλίο : Θρησκευτικά «ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέρος Ι Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της α «Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής» ήταν για το Φίλιππο Ζυγούρη έργο ζωής, το οποίο, κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή

Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Αστρονοµικές αναζητήσεις και αστρονοµικά δεδοµένα από τους αρχαίους πολιτισµούς µέχρι τη σύγχρονη εποχή Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1. Εισαγωγικά Ο τίτλος της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ Ερευνητική εργασία 2012-2013 Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες Β Λυκείου ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ

ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Ηµερίδα για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ιδρύµατος Ευγενίδου 19 Μαϊου 2006 Οµιλήτρια: Εύα Σεµερτζάκη, βιβλιοθηκονόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα