Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5760/2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5760/2001"

Transcript

1 ΕφΑθ 5760/2001 Προστασία καταναλωτή. Έγερση συλλογικής αγωγής. Έννοια παιχνιδιού. Η προστασία των ανηλίκων από την ανήθικη και επικίνδυνη διαφήμιση. Το άρθρο 14 8 ν. 2251/1994 που απαγορεύει την τηλεοπτική διαφήμιση παιχνιδιών συγκεκριμένες ώρες, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στην κοινοτική νομοθεσία. ( ) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 2 της υπ αριθ. Β 6342/863/24.3/ Α.Υ. Οικονομικών και Βιομηχανίας, με την οποία προσαρμόζεται η Ελληνική Νομοθεσία στην Οδηγία 88/378/ΕΟΚ, ως παιχνίδι νοείται κάθε προϊόν που έχει σχεδιασθεί ή είναι προφανές ότι προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στη δραστηριότητα του παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 14 ετών. Από τη γραμματική ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης προκύπτει σαφώς ότι κριτήριο για το χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως παιχνιδιού, είναι η φύση και ο προορισμός αυτού του προϊόντος να χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 14 ετών, χωρίς να ασκεί επιρροή η υπαγωγή ή μη του προϊόντος στην αντίστοιχη δασμολογική κλάση, η οποία εξυπηρετεί σκοπούς δασμολογικούς και φορολογικούς. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 14 8 ν. 2251/1994 απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών μεταξύ της 7ης και 22ας ώρας του εικοσιτετραώρου. Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 3 3 στοιχ. δ του ν. 2328/1995, εναρμονίζοντας πλήρως την ελληνική νομοθεσία προς το άρθρο 16 της οδηγίας 89/553/ΕΟΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 18 της Οδηγίας 97/36/ ΕΟΚ, ορίζει ότι η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωματικά τους ανήλικους, θέτοντας τα εξής κριτήρια: 1) δεν πρέπει να παρακινεί ευθέως τους ανήλικους στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενη την απειρία και την ευπιστία τους, 2) δεν πρέπει να παρακινεί ευθέως τους ανήλικους να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να αγοράζουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες, 3) δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων προς τους γονείς τους, τους δασκάλους τους, ή άλλα πρόσωπα και 4) δεν πρέπει να παρουσιάζει ανηλίκους σε κατάσταση επισφαλή χωρίς να συντρέχει λόγος. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 4 της Οδηγίας 97/36 ΕΚ, τα Κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, όσον αφορά τους ραδιοτηλεοπτικούς μηχανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, να προβλέπουν αυστηρότερους ή λεπτομερέστερους κανόνες στους τομείς που καλύπτονται με την Οδηγία αυτή. Ως εκ τούτου, η αυστηρή ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 14 8 ν. 2251/1994, που απαγορεύει τη διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών μεταξύ 7ης και 22ας ώρας του εικοσιτετραώρου, συνιστά μέτρο σύμφωνο με το σκοπό της ανωτέρω Οδηγίας, που είναι, προφανώς, η προστασία των ανηλίκων από 1

2 την ανήθικη και επικίνδυνη διαφήμιση και δεν συνιστά παρέκκλιση από την αρχή της κοινοτικής πίστης, επιπλέον δε η προαναφερθείσα απαγόρευση ευθυγραμμίζεται με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που η Ελλάδα έχει κυρώσει με το ν. 2101/1992 και η οποία στο άρθρο 17 προβλέπει ότι: «Tα Συμβαλλόμενα Κράτη α) ενθαρρύνουν τα ΜΜΕ στη διάδοση πληροφοριών και υλικού που παρουσιάζουν κοινωνική και πολιτιστική χρησιμότητα για το παιδί,... ε) ευνοούν την επεξεργασία κατάλληλων κατευθυντήριων αρχών που να προορίζονται για την προστασία του παιδιού από την ενημέρωση και το υλικό που βλάπτουν την ευημερία του (βλ. Σχόλια Α. Δεληκωστοπούλου ΔΕΕ 11/2000 σελ επ.). Επίσης η διάταξη του άρθρου 14 8 ν. 2251/ 1994 δεν είναι αντίθετη με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 49 της Συνθήκης του Άμστερνταμ (πρώην 30 και 59 της Συνθήκης ΕΟΚ), αφού ο περιορισμός είναι γενικός, δεν κάνει δηλαδή διάκριση μεταξύ Ελληνικών και μη διαφημίσεων εταιριών και ιδιοκτητών εταιριών κατασκευής παιχνιδιών και, επομένως, δεν συνιστά μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό των εισαγωγών παιδικών παιχνιδιών, ούτε περιορισμό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Με τον περιορισμό αυτό δεν επιδιώκεται να ευνοηθούν οι Έλληνες κατασκευαστές παιδικών παιχνιδιών, αλλά να επικεντρωθεί το διαφημιστικό μήνυμα στους ενηλίκους, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι να κρίνουν και να επιλέξουν ποιο παιχνίδι ανταποκρίνεται πραγματικά στην ηλικία και στις ανάγκες του παιδιού τους (βλ. Α. Δεληκωστοπούλου ό.π. σελ. 1142). Τέλος, σημειώνεται ότι η διάταξη του άρθρου 14 8 ν. 2251/1994 δεν είναι αντίθετη ούτε με τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος. Και ναι μεν το άρθρο 5 1 του Συντάγματος προστατεύει την οικονομική ελευθερία στα πλαίσια της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και την ελευθερία της διαφήμισης ως μία ειδικότερη εμφάνιση της οικονομικής ελευθερίας, η οποία ανάγεται σε ατομικό δικαίωμα. Περαιτέρω, το άρθρο 21 1 του Συντάγματος προβλέπει ότι η οικογένεια, ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους, κατευθύνοντας έτσι τον κοινό νομοθέτη να προχωρήσει σε λήψη μέτρων σχετικά με τα προστατευόμενα αγαθά ή κύκλο προσώπων, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα παιδιά, ανάγοντας έτσι την προστασία της παιδικής ηλικίας σε κοινωνικό δικαίωμα (βλ. Ρίζου Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα στο Ελληνικό Σύνταγμα 1975 Δνη 33, 46 επ.). Ενόψει τούτων και δοθέντος ότι υποκείμενο του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας είναι κάθε άνθρωπος, άρα και οι ανήλικοι, πρέπει να θεωρηθεί επιβεβλημένη η προστασία του ευάλωτου της παιδικής ψυχής και της μειωμένης βουλητικής αντίστασης του παιδιού στα τηλεοπτικά μηνύματα, καθώς επίσης και η προστασία της ηρεμίας της οικογένειας, αφού τα παιδιά, υπό το Κράτος της 2

3 υποβλητικής γοητείας των τηλεοπτικώς διαφημιζομένων παιδικών παιχνιδιών, προσπαθούν, συνήθως πιεστικά, να πείσουν τους γονείς τους για την αγορά των διαφημιζομένων παιχνιδιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ρήξεων στην οικογένεια, σε περίπτωση αρνήσεως των γονέων να ικανοποιήσουν τις σχετικές επιθυμίες των παιδιών. Κατά συνέπεια, η απαγορευτική διάταξη του άρθρου 14 8 ν. 2251/1994 και ως περιορισμός του ατομικού δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας των διαφημιζομένων είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, δοθέντος ότι: α) έχει αντικειμενικό και απρόσωπο χαρακτήρα και δεν εισάγει διακρίσεις που θα μπορούσαν να είναι αντίθετες στη συνταγματική αρχή της ισότητας, β) δικαιολογείται από σοβαρούς λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος (προστασία της ψυχικής υγείας και της ανάπτυξης των ανηλίκων), γ) είναι αναγκαία, πρόσφορη και σύμφωνη προς την αρχή της αναλογικότητας, αφού οι ώρες του εικοσιτετραώρου μεταξύ της 7ης και 22ας παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη παιδική τηλεθέαση και δ) δεν αναιρεί τον πυρήνα και την ουσία του συγκεκριμένου ατομικού δικαιώματος, καθόσον επιτρέπεται η διαφήμιση των παιδικών παιχνιδιών στις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, καθώς και η διαφήμιση μέσω του ραδιοφώνου, του τύπου και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (βλ. Α. Δεληκωστοπούλου ό.π., Ι. Σχινά «δικαστική προστασία εξ αφορμής τηλεοπτικής διαφήμισης παιδικών παιχνιδιών» Δ 23, 113 επ.).η λειτουργία της χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης στα πλαίσια της συλλογικής αγωγής του ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή ΔΕΕ 1996 σελ. 475 επ. ΕΑ 3285/98 Δνη ). Με βάση δε τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν η χρηματική ικανοποίηση πρέπει να καθορισθεί, στην προκειμένη περίπτωση, στο εύλογο ποσό των δραχμών.ii. Επί της από εφέσεως της εκκαλούσας- εναγομένης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΧΧΧ». Αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Η εκκαλούσαεναγομένη εταιρία εισάγει και πωλεί στην Ελλάδα το επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων «Σωκράτης» με τον υπότιτλο «Το παιχνίδι της Φιλοσοφίας». Για την προώθηση του εν λόγω παιχνιδιού, ενόψει μάλιστα των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ήλθε στις αρχές Δεκεμβρίου 1998 σε συμφωνία με την ιδιοκτήτρια τηλεοπτικού σταθμού εταιρία με την επωνυμία «STAR CHANNEL» για την προβολή του παρακάτω διαφημιστικού μηνύματος «Εκφωνητής: Ο Ηράκλειτος ή ο Παρμενίδης είπε: «τα πάντα ρει;» Ποιες χώρες αποτελούσαν την δύναμη του άξονα; Ποιος φυσικός διατύπωσε πρώτος τη θεωρία για τις μαύρες τρύπες στο διάστημα; Σωκράτης: Το νέο, Ι. Επί της από εφέσεως της εταιρίας με την επωνυμία «ΧΧΧΧ».συναρπαστικό, φιλοσοφικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Ένα παιχνίδι γεμάτο προκλήσεις και εκπλήξεις, που θα αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρον σας. Σωκράτης, Το διαφορετικό επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων, που έλειπε από την εποχή μας. Σωκράτης. Όλος ο κόσμος της γνώσης σε ένα κουτί». Το ως άνω διαφημιστικό μήνυμα προβλήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από έως ογδόντα φορές σε συνδυασμό με τις παιδικές εκπομπές MAX, που προβλήθηκαν όλες τις 3

4 ημέρες της εβδομάδος και, όπως συνομολογείται, μεταξύ 7ης και 22ας ώρας του εικοσιτετραώρου. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το εν λόγω παιχνίδι αποτελείται από μία επιτραπέζια βάση, Η εκκαλούσα-εναγομένη εταιρία εισάγει και πωλεί στην Ελλάδα παιχνίδια κάθε είδους, είναι δε επίσημος διανομέας των προϊόντων «Action Man Αετός» και «Αλεξίπτωτο Πλαγιάς», τα οποία διατίθενται για πώληση μαζί. Για την προώθηση των εν λόγω προϊόντων (παιχνιδιών) η ως άνω εναγομένη ήλθε σε συμφωνία με την ιδιοκτήτρια τηλεοπτικού σταθμού εταιρία με την επωνυμία «STAR CHANNEL AE», που δεν είναι διάδικος στην παρούσα δίκη, για την προβολή διαφημιστικού μηνύματος με το εξής περιεχόμενο: (τραγούδι: ACTION MAN είναι Super δυνατός (εκφωνητής): SOS η γη κινδυνεύει να εκραγεί. Μένουν 10 δευτερόλεπτα για να σταματήσει τον δαιμόνιο Dr. X τέσσερα πιόνια, ένα ζάρι, 16 κομμάτια «πάζλ» και 300 κάρτες με ερωτήσεις. Η εκκαλούσα-εναγομένη ισχυρίζεται ότι το επίδικο παιχνίδι δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, γιατί οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται είναι εξαιρετικά δύσκολες παιδευτικού χαρακτήρα, κατά το πλείστον φιλοσοφικού περιεχομένου και απευθύνονται σε τελειοφοίτους Λυκείου, φοιτητές και γενικά σε ενήλικες. Όμως, ο ανωτέρω ισχυρισμός της εκκαλούσας-εναγομένης είναι αβάσιμος, διότι, πράγματι πολλές ερωτήσεις του παιχνιδιού μπορεί να απαιτούν ειδικές γνώσεις, τις οποίες όμως δεν αποκλείεται να έχει ένα παιδί κάτω των 14 ετών. Εξάλλου, το (παρουσιαστής): Εγώ και ο ACTION MAN ΑΕΤΟΣ μου είμαστε έτοιμοι για δράση! Στέλνουμε το ACTION MAN ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ψηλά. Έφυγες! ACTION MAN όρμα στον Dr. Χ (τραγούδι). ACTION MAN είναι syper δυνατός (παρουσιαστής): Σε διαλύσαμε Dr. Χ (εκφωνητής): ACTION ΜΑΝ ΑΕΤΟΣ και ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ. Διπλή δύναμη κρούσης. Γίνε αετός στην περιπέτεια!». Το ως άνω διαφημιστικό μήνυμα προβλήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από έως εξήντα τρεις φορές σε συνδυασμό με τις παιδικές εκπομπές ΗΡΑΚΛΗΣ Α, ΗΡΑΚΛΗΣ Β, Χαμάϊντερ Α, Χαμάϊντερ Β, Comics Mania, ΑΝΙΜΑΝΙΑΚΣ, Λόϊς και Κλάρκ, και Ζίνα (Α), που προβλήθηκαν ημέρα Σάββατο και ανωτέρω παιχνίδι έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ως τέτοιο απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, γεγονός το οποίο τονίστηκε και από το διαφημιστικό μήνυμα, αφού χαρακτηρίστηκε ως παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Γι αυτό, άλλωστε, προβλήθηκε το διαφημιστικό μήνυμα κατά τη διάρκεια παιδικών εκπομπών με αυξημένη τηλεθέαση από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 14 ετών. Ως εκ τούτου, το ως άνω παιχνίδι διαφημίστηκε, κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 14 8 ν. 2251/1994, σε ώρες μη επιτρεπόμενες, γι αυτό και συντρέχει νόμιμη περίπτωση για την αναγνώριση της υποχρεώσεως της εναγομένης να καταβάλει στην ενάγουσα Ένωση Καταναλωτών Κυριακή και, όπως συνομολογείται, μεταξύ 7ης και 22ας ώρας του εικοσιτετραώρου. 4

5 Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το διαφημιζόμενο προϊόν αποτελείται από τον αετό, το «αλεξίπτωτο» και τον «αλεξιπτωτιστή». Ο «αλεξιπτωτιστής» με το «αλεξίπτωτο» αναρριχούνται με τη βοήθεια ειδικού μηχανισμού στο σκοινί μέχρι το σημείο απελευθέρωσης του μηχανισμού, οπότε διαχωρίζονται από τον αετό και πέφτουν στη γη. Η εκκαλούσα-εναγομένη ισχυρίζεται ότι ο «ACTION MAN Αλεξίπτωτο Πλαγιάς» δεν αποτελεί ξεχωριστό προϊόν, ούτε έχει καμιά σχέση με το πωλούμενο παιδικό παιχνίδι Action Man, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του χαρταετού, που δεν αποτελεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Περαιτέρω, η εκκαλούσα- εναγομένη ισχυρίζεται ότι η προαναφερθείσα διάταξη του άρθ ν. 2251/1994 αφενός μεν είναι αντισυνταγματική, γιατί παραβιάζει το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας, αφετέρου δε ότι είναι αντίθετη με το Κοινοτικό Δίκαιο και, ειδικότερα, με την οδηγία 89/552/ΕΟΚ, καθώς και με τα άρθρα 28 και 49 της Συνθήκης του Άμστερνταμ (πρώην άρθ. 30 και 59 της Συνθήκης ΕΟΚ). Όμως, για τους λόγους που εκτέθηκαν αναλυτικά στην αρχή, οι παραπάνω ισχυρισμοί της εκκαλούσας-εναγομένης είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Επομένως, δεν έσφαλε κατά την παιχνίδι απευθυνόμενο σε ανηλίκους κάτω των 14 ετών, αφού η ανύψωση των χαρταετών, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εθίμων και των παραδόσεών μας, γίνεται κάθε Καθαρή Δευτέρα από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Όμως, ο παραπάνω ισχυρισμός της εκκαλούσας-εναγομένης είναι αβάσιμος, γιατί ο «αλεξιπτωτιστής» είναι μία εκδοχή της παιδικής κούκλας «Action Man». Αποχωρίζεται από το αλεξίπτωτο, έχει ενσωματωμένο τον εξοπλισμό ενός αλεξιπτωτιστή, κινεί το κεφάλι του, προδήλως δε, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, απευθύνεται σε ανηλίκους κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι μπορούν να παίξουν με αυτόν χρησιμοποιώντας τον και εφαρμογή του νόμου και την εκτίμηση των αποδείξεων το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφασή του κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και, αφού έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή, απαγόρευσε στις εναγόμενες, με την απειλή χρηματικής ποινής, να προβάλουν σε ώρες μη επιτρεπόμενες διαφημιστικά μηνύματα για τα παιδικά παιχνίδια που προαναφέρθηκαν και, επιπλέον, αναγνώρισε ότι κάθε μία από τις εναγόμενες εταιρίες είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στην ενάγουσα ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των δραχμών. 5

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000 ΠολΠρωτΑθ 523/2000 Τηλεοπτικοί σταθμοί. Διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών. Προστασία ανηλίκων. Ενώσεις καταναλωτών. Απαγόρευση μετάδοσης παιδικής διαφήμισης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ»

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» Ì ÚÔ Ù Ù ÚÙÔ: ÂÛÌÈÎfi Ï ÛÈÔ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ιωάννης Λασκαρίδης Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος του 1975, «η ραδιοφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προεδρικό Διάταγμα 100/2000 «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L 202)

Διαβάστε περισσότερα

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ

1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 9 1. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ 25/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Νικόλαος Σκιαδάς- Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αθανάσιος Βγενόπουλος, Ιωάννης Κανελλόπουλος).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη 18.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 332/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

«ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ Σ Ο Υ Κ Λ Ο Υ Κ Η Μ Α Ρ Ι Α ΑΜ: 62 «ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μάθηµα: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα Εργασία: Ιδιωτική ζωή Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος Φοιτητής: Γ. Καζάκος Α.Μ: 1340200300824 Αθήνα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ:ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:κ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ «ΚΡΥΦΗ ΚΑΜΕΡΑ» «THE HIDDEN CAMERA» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΓΚΙΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή Ι. Γενικές παρατηρήσεις 1. Εισαγωγική παρατήρηση Στο χρονικό διάστημα των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03 >01 Η ψηφιακή επανάσταση που συντελείται στην εποχή μας χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας ευνοεί την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης στους τηλεοπτικούς διαγωνισμούς

Η χρήση των υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης στους τηλεοπτικούς διαγωνισμούς ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Χ.Σ. ΤΣΙΓΚΟΥ Η χρήση των υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης στους τηλεοπτικούς διαγωνισμούς Η αυξανόμενη χρήση των τηλεφωνικών γραμμών πρόσθετης χρέωσης (90-) στην τηλεόραση, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Δικογραφία 2011 411 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Άλλη μια δικονομική εκτροπή με τις καταθέσεις των αστυνομικών Φίλιππου ΑΝΔΡΕΟΥ, Δικηγόρου Λάρισας Προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΑΖΥΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2001-2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Digesta 2004 Διάλογος με τη Νομολογία 503 ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Ι. Είναι παράνομη η εφάπαξ επιβάρυνση σε ποσοστό 1% επί του ποσού του κάθε δανείου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου»

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου» Β ΜΕΛΕΤΕΣ Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου * Σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Το στοιχείο της υπαιτιότητας ως προϋπόθεση της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 599 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 52/2010 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση:

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση: 1 Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας Κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα -Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη -Γενικούς Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Ομάδων -Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα