ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν"

Transcript

1 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν Με αφορµή την δίκη των µελών της 17Ν, έχει ανοιχτεί µια ευρύτατη συζήτηση για τον αν τα διαπραχθέντα, [υπό την αίρεση φυσικά τυχόν καταδίκης των κατηγορουµένων], αδικήµατα έχουν πολιτικό χαρακτήρα ή όχι. Ανεξάρτητα των απόψεων όλων των εµπλεκοµένων, [υπό οιανδήποτε ιδιότητα], στην όλη υπόθεση, δεν έχει υπάρξει προσέγγιση στο θέµα, µε αυστηρά νοµική µατιά, χωρίς σκοπιµότητες και πολιτικούς ή δικαστικούς υπολογισµούς. Ας επιχειρηθεί, λοιπόν, µε βάση το κατηγορητήριο και µε άξονα τα δεδοµένα της Ελληνικής έννοµης τάξης, [χωρίς φανατισµούς και ακρότητες, τώρα που το θέµα τυπικά, σε πρώτο βαθµό, έχει λυθεί], µια προσέγγιση στο ζήτηµα. 1.Στη βάση µιας απλής γραµµατικής προσέγγισης του κατηγορητηρίου, [οίκοθεν νοείται, προς αποφυγή παραποµπής και ανάγνωσης εκατοντάδων σελίδων, ότι το κατηγορητήριο συντάχθηκε µε βάση τα λίγο ως πολύ γνωστά αδικήµατα], είναι προφανές ότι η νοµική φύση των αποδιδόµενων κατηγοριών µπορεί να συλληφθεί µόνον στα πλαίσια της εννοίας του «συνθέτου πολιτικού αδικήµατος», [βλ. σχετικά Ε. Αποστολόπουλου, Α. Καµινάρη, Π. Κοµµατά, Α. Κότσιφα, «Το πολιτικόν έγκληµα», εκδόσεις Νοµικής Βιβλιοθήκης, 1978, σελ. 51, Β. Παπαναστασίου, «Πολιτικά εγκλήµατα και αι επ αυτών διακρίσεις», Ποινικά Χρονικά ΛΑ, 1981, σελ. 14 και 17, και Β. Παπαδάτου, ΝοΒ 1977, σελ. 325]. 2.Ως σύνθετο πολιτικό έγκληµα θεωρείται η ένωση πολιτικού και κοινού εγκλήµατος. Στην πολιτική ιστορία αµιγώς «απλό» πολιτικό

2 έγκληµα σπάνια συναντάται, ως εκ της αδυναµίας τέλεσης µεµονωµένων πράξεων πολιτικής ανυπακοής. 3.Κατά συνέπεια η σύµπλεξη πράξεων του κοινού ποινικού δικαίου µε πράξεις ιδεολογικά ωθούµενες είναι de facto αναγκαία για την επίτευξη του τεθέντος πολιτικού στόχου. 4.Για τον προσδιορισµό του πολιτικού εγκλήµατος έχουν διατυπωθεί τρεις θεωρίες, [ως αντιστάθµισµα της απουσίας νοµοθετικού ορισµού της εννοίας]. Α. Σύµφωνα µε την πρώτη, την αντικειµενική θεωρία, κριτήριο διάκρισης και εντοπισµού του πολιτικού εγκλήµατος είναι η φύση του δικαιώµατος που προσβάλλεται. Έτσι το πολιτικό έγκληµα χαρακτηρίζεται από το αντικείµενο του και όπως το όρισε η ιεθνής ιάσκεψη για την ενοποίηση του ποινικού ικαίου της Κοπεγχάγης το 1935, είναι το έγκληµα που στρέφεται κατά της οργανώσεως και της λειτουργίας του Κράτους καθώς και κατά των δικαιωµάτων των πολιτών που απορρέουν απ αυτήν. Β. Σύµφωνα µε την επόµενη θεωρία, την υποκειµενική, µια πράξη προσλαµβάνει τον χαρακτηρισµό και το «χρώµα του πολιτικού εγκλήµατος κατά τας περιστάσεις και αναλόγως του υποκειµένου σκοπού», [βλ. έτσι και Κ. Τσουκαλάς «Τα ορκωτά ικαστήρια», εκδόσεις Π.. Σακελλάριος 1929, σελ. 210]. Γ. Τις αντιθέσεις και τα κενά, που παρουσιάζουν οι δυο παραπάνω θεωρίες, έρχεται να καλύψει µια τρίτη, [συµβιβαστική ή µικτή], θεωρία, η οποία συνδυάζει τόσο τη φύση του προσβαλλοµένου αγαθού όσο και το σκοπό του δράστη. Προτείνεται δηλ., σύµφωνα µε τη µικτή θεωρία, να λαµβάνονται υπόψιν και τα δυο κριτήρια των δυο προηγουµένων θεωριών. 5.Είναι προφανές ότι οι διαλαµβανόµενες στο κατηγορητήριο πράξεις, [και αληθών υποτιθεµένων στο σύνολο τους], κάτω από το 2

3 πρίσµα οποιασδήποτε θεωρίας δεν µπορεί παρά να υπαχθούν στην έννοια των πολιτικών αδικηµάτων. 6.Αν και το κίνητρο δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασης του αδικήµατος, δεν είναι ευχερής η απόδοση ταπεινών κινήτρων, [π.χ. ενδεικτικά κινήτρων φιλοκερδείας ή κινήτρων προσωπικού συµφέροντος], στις περιγραφόµενες πράξεις. εν προϋπήρχε εµπεδωµένη σχέση µεταξύ των θυµάτων και των φεροµένων ως δραστών, δεν τίθεται δηλ. ζήτηµα προσωπικής, [εξ οποιασδήποτε αιτίας εκπορευοµένης], αντιδικίας. Θα µπορούσε κανείς να επιλέξει τον, [εντελώς ατυχή από νοµικής και ουσιαστικής πλευράς], νοµικό χαρακτηρισµό του «απρόκλητου», [ο οποίος, όµως, αν ληφθεί κατά κυριολεξία, µάλλον, συνάδει µε την έννοια του ακαταλόγιστου]. 7.Κατά συνέπεια, [στα πλαίσια της υποκειµενικής θεωρίας, όπου ως άξονας εκλαµβάνεται η υποκειµενική στόχευση του δράστη], µε βάση το προβληθέν, εκ µέρους των κατηγορουµένων, κίνητρο της πολιτικής αλλαγής, [και µη υπάρχοντος άλλου, τουλάχιστον κατά τη συλλογιστική του κατηγορητηρίου], ο χαρακτηρισµός των αδικηµάτων ως πολιτικών είναι αναπόφευκτος. Ουσιαστικά πρόκειται περί εγκληµατικής συµπεριφοράς ένεκεν προϋφισταµένης ανάλογης πεποίθησης απολύτου ορθότητας. 8.Αλλά και στα πλαίσια της αντικειµενικής θεώρησης η πολιτική φύση των αδικηµάτων και η σύνδεση τους µε τη Πολιτειακή λειτουργία και κρατική διαχείριση είναι δεδοµένη. Συνεπώς καλύπτονται πλήρως και τα δυο κριτήρια της τρίτης µικτής θεωρίας. 9. Προς επίρρωση των προαναφεροµένων επισηµαίνεται ότι κάθε πράξη άρνησης συναίνεσης και αποδοχής, [παθητικής ή ενεργητικής, όπως π.χ. δια των αναφεροµένων στο παρόν κατηγορητήριο τρόπων], των όρων λειτουργίας του πολιτικού-οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος και της εξουσίας που το εποπτεύει και το καθοδηγεί, 3

4 εµπεριέχει, τουλάχιστον νοηµατικά, και µια αντίδραση προσπάθεια αλλαγής δοµών και διαδικασιών, η οποία τείνει στην αναίρεση του, [του «συστήµατος»], και φυσικά στην προώθηση µιας άλλης λύσης και προοπτικής εξουσίας, [βλ. έτσι Θ.Θ. Κονταξή, «Το έγκληµα της απείθειας», εκδόσεις Π. Σάκκουλα, 2000, σελ. 30 και G. Bocca «Εµείς οι τροµοκράτες», εκδόσεις INDEX, 1993, σελ. 34, «ο τροµοκράτης προσπαθεί να ανατρέψει το σύστηµα αξιών και αρχών προσπαθώντας να επιβάλλει νόµους ή σκοπεύοντας να ανακατατάξει την κοινωνία ή να της καθορίσει κατεύθυνση]. 10.Και υπ αυτήν την έννοια η φερόµενη ως «ενεργητική» άρνηση του πολιτικού συστήµατος, εκ µέρους των κατηγορουµένων, στερείται ταπεινών αιτίων, [αφού εξ ορισµού ο νοηµατικός χώρος της αµφισβήτησης εµπεριέχει και πολιτική πρόταση και τελικό ασχέτως αξίας και αποδοχής- πολιτικό στόχο], και επιβεβαιώνει τις προβληθείσες απόψεις τους περί πολιτικών κινήτρων. 11.Σχηµατοποιώντας σε αφηρηµένο επίπεδο, οποιαδήποτε, πρακτική και θεωρητική, αµφισβήτηση, [κάθε πράξη άλλωστε σύµφωνα µε τη λογική του Γκράµσι], της διαχειριστικής τάξης του «συστήµατος» και συνεπώς της εξουσίας είναι πολιτική πράξη, ανεξάρτητα από τα κίνητρα του δράστη. 12.Αυτή την αµφισβήτηση της εκάστοτε ενεστώσας τάξης πραγµάτων και τη διακύβευση του κύρους, των συµφερόντων και των ισορροπιών που αυτή, [η τάξη πραγµάτων], εκφράζει και εκπροσωπεί, έρχεται ο νοµοθέτης, [µε συγκεκριµένες τυποποιήσεις, και µε αναγωγή αγαθών σε έννοµα], και τη θεωρεί αξιόποινη ως έκφραση µη ανεκτής επιδίωξης ή καλύτερα µη επιτρεπτού τρόπου αντιπαράθεσης. Άλλωστε το εκάστοτε πολιτικό σύστηµα εξουσίας καθιερώνει κατ αποκλειστικότητα τους τρόπους διαχείρισης του, [χωρίς ποτέ όπως είναι αυτονόητο να 4

5 προβλέπει διαδικασίες ανατροπής του], αναπαραγωγής του και φυσικά διατήρησης του. 13.Άκρως ενδεικτική τόσο της προσπάθειας να περιοριστεί η έννοια του πολιτικού εγκλήµατος όσο και της έµµεσης αναγνώρισης ότι, τελικά, υφίσταται πολιτικό έγκληµα, είναι η Σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και της Αραβικής ηµοκρατίας της Αιγύπτου για την έκδοση εγκληµατιών, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 1689/1987, σύµφωνα µε την οποία, [και για προφανείς λόγους], «η απόπειρα κατά της ζωής αρχηγού κράτους δεν θεωρείται πολιτικό έγκληµα», [κατά συνέπεια υφίσταται, γενικώς, πολιτικό έγκληµα. Ποιο είναι, όµως, άραγε;]. 14.Αυτό επιβεβαιώνεται απολύτως και από τον χαρακτηρισµό των συγκεκριµένων αδικηµάτων του κατηγορητηρίου ως «τροµοκρατικών», [βλ. σχετικά και τον χαρακτηρισµό ανάλογων τροποποιήσεων του ΠΚ αλλά και ειδικών ποινικών νόµων ως «αντι-τροµοκρατικών διατάξεων»], και όχι ως εγκληµάτων του κοινού ποινικού δικαίου. 15.Κάθε τι δηλ. που συντείνει στη διάχυση φόβου και στη διακύβευση του εξουσιαστικού συγκροτήµατος και των πολιτικών θεσµών τιµωρείται ακριβώς λόγω του είδους της στόχευσης, [εξ ού και οι καθησυχαστικές δηλώσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, µετά από κάθε ανάλογα χαρακτηριζόµενη πράξη, περί πολιτικής σταθερότητας και αξιοπιστίας των θεσµών, οι οποίες, προφανώς, υπονοούν ότι το πολιτικό σύστηµα δεν κινδυνεύει παρά τις όποιες προσπάθειες ανατροπής του από ενέργειες ανάλογες των φεροµένων ως τελεσθέντων από τους κατηγορουµένους]. 16.Αυτή η επανειληµµένη, δηµόσια και επίσηµα καταγεγραµµένη στην έννοµη τάξη οµολογία περί µη πολιτικής διακύβευσης οδηγεί, [από µια άλλη σκοπιά], αναπόδραστα στο συµπέρασµα περί της πολιτικής φύσης των πράξεων του κατηγορητηρίου. 5

6 17.Κάθε πράξη µη αµιγώς στοχεύουσα στην ανατροπή-αλλαγή των όρων λειτουργίας της Πολιτείας, [σύµφωνα µε την αυστηρά υποκειµενική αντίληψη των εκάστοτε κατηγορουµένων, π.χ. διαδήλωση παρά την αντίθετη απαγόρευση], αλλά έχουσα υποστηρικτικό ρόλο σε άλλη πράξη, [π.χ. κλοπή χαρτιού και ξύλων για την αναγραφή και ανάρτηση συνθηµάτων στην παραπάνω διαδήλωση], και µε την οποία στερρώς συνδέεται, δεν µπορεί παρά να θεωρηθεί ως αµιγώς πολιτική πράξη. Απόδειξη το γεγονός ότι η υποστηρικτική πράξη δεν θα είχε νόηµα τέλεσης και ουδέποτε θα ελάµβανε χώρα αν δεν είχε ως σηµείο αναφοράς-εξυπηρέτησης την πρωτεύουσα πράξη, εκ της οποίας αρύεται, [αναγκαστικά], και τον πολιτικό χαρακτηρισµό. 18.Κατά συνέπεια όλες οι αναφερόµενες πράξεις του κατηγορητηρίου λαµβάνουν τον χαρακτηρισµό του πολιτικού εγκλήµατος. Αν οι περιγραφόµενες πράξεις, [κύριες και υποστηρικτικές], στο παρόν κατηγορητήριο δεν συνιστούν πολιτικά εγκλήµατα τότε τι απέµεινε να ενταχθεί στην έννοια του πολιτικού εγκλήµατος; Όπως επισηµαίνει και ο Ι. Μανωλεδάκης, «Ποινικό ίκαιο Γενικό Μέρος, άρθρο 1-49», γ έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα, 1992, σελ. 214, «για να φτάσει ο πολιτικός εγκληµατίας στο στόχο του, πρέπει να προσβάλει θέλοντας και µη ένα πλήθος από έννοµα αγαθά το κράτος είναι ένα έννοµο αγαθό περιχαρακωµένο από άλλα έννοµα αγαθά, ανθρώπινες ζωές, προσωπικές ελευθερίες, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες κλπ, και για να φτάσεις σ αυτό πρέπει να περάσεις από τα αγαθά αυτά». 19.Το κατηγορητήριο αναφέρεται, λοιπόν, σ ένα ενιαίο σύνολο πράξεων, που υπηρετούσε τη στόχευση των κατηγορουµένων προς την κατεύθυνση προβολής και επικράτησης των υποκειµενικών πολιτικών τους απόψεων. Ο εξτρεµιστικός ή µη χαρακτήρας των πολιτικών πεποιθήσεων τους δεν συµµετέχει, [δεν είναι και λογικά δυνατή και συµβατή ηπία πολιτική αντιπαράθεση µε την τέλεση ποινικά 6

7 προβλεπόµενων πράξεων], στη διαµόρφωση του πολιτικού χαρακτηρισµού. Εξ ορισµού, άλλωστε, µόνον ενέργειες υπέρβασης, πολιτικά ανορθόδοξες σύµφωνα µε την εκάστοτε κρατούσα αντίληψη περί Πολιτειακής λειτουργίας, οδηγούνται προς δικαστική διερεύνηση και κρίση. 20.Κατόπιν όλων αυτών το ορισθέν ικαστήριο είναι αρµόδιο να εκδικάσει την υπόθεση; [στη βάση της απλής λογικής, η οποία ως λυδία λίθος κάθε νοµικής κατασκευής, συνιστά µονόδροµο]. Μη αποδοχή του πολιτικού χαρακτήρα των συγκεκριµένων πράξεων έχει ως, προφανή, συνέπεια την αναίρεση των Συνταγµατικών προβλέψεων περί πολιτικού εγκλήµατος του άρθρου 97 παραγρ. 1, [µε την έννοια ότι αν δεν υπάγεται η παρούσα υπόθεση, ως εκ των, ακριβώς προσδιορισθέντων, συγκεκριµένων υλικών αντικειµένων των πράξεων, στην έννοια του πολιτικού αδικήµατος, τι υπάγεται ή τι µέλλει να υπαχθεί;]. 21.Ακροτελεύτια παρατήρηση: η καταδίκη και η αποδοκιµασία αναλόγων πράξεων, [των επονοµαζόµενων τροµοκρατικών], δεν µπορεί να συγχέεται µε το νοµικό δέον και τις αρχές µιας δίκαιης δίκης. ιαφορετικά το νοµικό καθεστώς της χώρας έχει διακοσµητική αξία αφού δεν θα εφαρµόζονται οι αρχές του αλλά η εκάστοτε υποκειµενική εκτίµηση ορισµένων. Συνεπώς ή αποδεχόµαστε τα Συνταγµατικά πλαίσια λειτουργίας της Πολιτείας και συνακόλουθα και το υφιστάµενο νοµικό σύστηµα ή αποφασίζουµε ότι το τελευταίο ισχύει όταν µας συµφέρει και µας βολεύει. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και συνεπώς άκρως επικίνδυνα για το δικαϊκό µας σύστηµα, αφού δια του τρόπου αυτού δηµιουργείται «δεδικασµένο» σκοπιµότητας σε βάρος της νοµιµότητας. ΑΘΗΝΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΙΚΗΓΟΡΟΣ Ι ΑΚΤΩΡ ΝΟΜΙΚΗΣ 7

Η πολιτική διάσταση του ποινικού δικαίου*

Η πολιτική διάσταση του ποινικού δικαίου* Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εγκληματολογία 1/2011 (ΕΤΟΣ 1ο) 131 Η πολιτική διάσταση του ποινικού δικαίου* Το τέλος μιας εποχής για τη λειτουργία υπερεθνικών οργανισμών αστυνομικής φύσης και

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ.

Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ. 1 Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ. (ελάχιστες απλές απορίες λογικής και άλλα τινά) 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ. Αν τα πραγµατικά γεγονότα δεν αποδείχτηκαν καθόλου ή αν δεν αποδείχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ (ή διαδροµές στον χώρο του παραλόγου) Στα άρθρα 256 του ΠΚ, (που αφορά απιστία σχετική µε την υπηρεσία), και 258 του ΠΚ, (που αφορά υπεξαίρεση στην υπηρεσία) αλλά και στον τελωνειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ.

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. 1 Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. (γνωµοδότηση) Ζήτηµα : ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ, (κατέχων ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου), δια σχετικής εξουσιοδοτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

3. Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η διάκριση εξουσιών και

3. Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η διάκριση εξουσιών και 1 Το «έγκληµα» της «απάτης επί δικαστηρίω» 1 (ή η δικαιοσύνη και πάλι- νοµοθετούσα) ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η έννοια της αµεσότητας και οι λογικές υπερβάσεις 1.Σύµφωνα µε το άρθρο 82 παραγρ. 2 του Κ.Ποιν. ικ. οι ανήλικοι παρίστανται µε τους νόµιµους αντιπροσώπους, σύµφωνα µε τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως)

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.Ο.Π. κατέστη ολικά ανάπηρος συνεπεία βαριάς ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΜ : 8920 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος)

VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος) ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 47 VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος) Α. Το προστατευόµενο έννοµο αγαθό Η ιδιαίτερα επαχθής αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης παράνοµων

Διαβάστε περισσότερα

Η δικονοµία της απαλλοτρίωσης: Συνταγµατική λογική και προοπτική της «ενιαίας δικαιοδοσίας»

Η δικονοµία της απαλλοτρίωσης: Συνταγµατική λογική και προοπτική της «ενιαίας δικαιοδοσίας» Η δικονοµία της απαλλοτρίωσης: Συνταγµατική λογική και προοπτική της «ενιαίας δικαιοδοσίας» Γιώργου Γεραπετρίτη Λέκτορα Παν/µίου Αθήνας Εισαγωγικές σκέψεις Η απαλλοτρίωση αποτελεί κρατική ενέργεια µε πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Β. Το ισχύον νοµικό καθεστώς στην Ελλάδα ιδιαίτερα

Β. Το ισχύον νοµικό καθεστώς στην Ελλάδα ιδιαίτερα ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 81 Στην ουσία, ο βέλγος νοµοθέτης επέλεξε να συµπεριλάβει την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στη γενικότερη απαγόρευση των διακρίσεων, χρησιµοποιώντας την έννοια του κινήτρου του

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία.

Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία. Αστική Ιατρική Ευθύνη. Προστασία ασθενούς. Νομολογία. Τ. Ε.Ι. Καβάλας Τ μήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Αγγελίδη Θεόδωρου, Α. Μ.: 95 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Καλαμπούκα Α. Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

21. Ελευθερία της έκφρασης και του τύπου

21. Ελευθερία της έκφρασης και του τύπου Ελευθερία της έκφρασης και του τύπου 291 21. Ελευθερία της έκφρασης και του τύπου Α. Η ελευθερία γενικά της έκφρασης α. Έννοια και ratio της συνταγµατικής κατοχύρωσης Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική European Criminal Policy Initiative* Προοίμιο Οι υπογράφοντες καθηγητές του ποινικού δικαίου δέκα ευρωπαϊκών χωρών δίνουν στη δημοσιότητα με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διαχρονικού δικαίου. στο Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο. [Φοροδιαφυγή & Χρέη προς το Δημόσιο]

Θέματα διαχρονικού δικαίου. στο Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο. [Φοροδιαφυγή & Χρέη προς το Δημόσιο] ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο μάθημα των ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 3 Α ΜΕΡΟΣ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ... 4 3. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14:

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14: 1. Εισαγωγή: Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες αναγνωρίζεται µέσα από το Σύνταγµα κάθε κράτους το δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου. Το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει συνταγµατικά την ελευθερία του

Διαβάστε περισσότερα

(περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό :

(περίληψη ιδιωτικής γνωµοδότησης) Α. Σύντοµο Ιστορικό : 1 Το άρθρο 46 α του ν. 1892/1990 και η ποινική ευθύνη των µελών του Σ ανώνυµης εταιρείας, σε περίπτωση µη καταβολής εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΙΚΑ). (περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χρηστά Ήθη στην Ελληνική Νοµολογία.

Τα Χρηστά Ήθη στην Ελληνική Νοµολογία. 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πανεπιστηµιακό έτος: 2005-2006 Μάθηµα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία : Τα Χρηστά Ήθη στην Ελληνική Νοµολογία. ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2003-2004 ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Καθηγητής : κ.α.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2003-2004 ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Καθηγητής : κ.α. 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2003-2004 ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Καθηγητής : κ.α. ηµητρόπουλος Εργασία φοιτήτριας :Μηνατσή Ευαγγελίας ΤΟ Α. 11 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 'ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Δικογραφία 2011 213 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙ- ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012

Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012 Μιχάλης Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος, εκδόσεις Σάκκουλα, 2012 Περιεχόμενα Η αρχή της νομιμότητας... 4 Η αρχή της προηγούμενης ακρόασης... 4 Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Η νοµοθετική πρόβλεψη απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος εκτός της ελληνικής έννοµου τάξεως.

4.2 Η νοµοθετική πρόβλεψη απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος εκτός της ελληνικής έννοµου τάξεως. 4.1.Εισαγωγή Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος αποτελεί ένα νοµικό ζήτηµα το οποίο εξακολουθεί ακόµα να απασχολεί έντονα την ελληνική θεωρία και νοµολογία. Αποτελεί εν ολίγοις ένα ανοικτό πεδίο γόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή... 1 Ενότητα Ι «Επικοινωνία» 1. Η επικοινωνία... 2 2. Η απόρρητη επικοινωνία... 3 3. Εθνική ασφάλεια και ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα... 4 4. Αναστολή... 4 5. Φορείς... 4 6. Απόλυτη ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα