Πολιτικοί Ηγέτες στις ευρωπαϊκές πόλεις. (Δεύτερος κύκλος έρευνας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτικοί Ηγέτες στις ευρωπαϊκές πόλεις. (Δεύτερος κύκλος έρευνας)"

Transcript

1 Πολιτικοί Ηγέτες στις ευρωπαϊκές πόλεις (Δεύτερος κύκλος έρευνας) Ο πρώτος κύκλος της έρευνας με τίτλο «Πολιτικοί ηγέτες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις» πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα ασχολήθηκε τότε με μια πληθώρα αναδυόμενων διαστάσεων που αφορούσαν το ρόλο του δημάρχου, την «μεταμόρφωση» της πολιτικής εκπροσώπησης και τη σταδιοδρομία σε τοπικό επίπεδο. Με αυτόν το δεύτερο κύκλο, ο οποίος συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και αναλαμβάνεται στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέλουμε να ελέγξουμε τις πιο πρόσφατες αλλαγές μιας στενά οριοθετημένης δέσμης θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν τη σταδιοδρομία και την κατανόηση του ρόλου, και εστιάζουν περαιτέρω στις επιλογές των δημάρχων στις τοπικές δημόσιες πολιτικές. Το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται έχει αποσταλεί σε όλους τους εν ενεργεία δημάρχους ευρωπαϊκών δήμων με πάνω από κατοίκους. Θα ήμασταν ευγνώμονες αν θα μπορούσατε να συμπληρώσετε το παρόν είτε on line είτε να το επιστρέψετε απευθείας σε εμάς μετά τη συμπλήρωση του. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν θα χρειαστείτε παραπάνω από μισή ώρα. Θα σας παρακαλούσαμε να λάβετε υπ όψιν σας ότι πρόκειται για μια διεθνή συγκριτική μελέτη. Θα θέλαμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, ακόμη και εκεί όπου οι απαντήσεις μπορεί να θεωρούνται προφανείς στα πλαίσια των εθνικών σας πρακτικών. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα αναλυθούν αποκλειστικά σε ποσοτική βάση, χωρίς οποιαδήποτε πιθανή αναφορά σε μεμονωμένα πρόσωπα- ερωτηθέντες. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Παρακαλώ σημειώστε τη χώρα σας (Ελλάδα ή Κύπρος) και την ονομασία του δήμου σας: Χώρα: Δήμος : 1

2 Α. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ερώτηση 1: Πολλά και διαφορετικά καθήκοντα σχετίζονται με τη θέση του δημάρχου. Πόσο σημαντικά πιστεύετε ότι είναι τα παρακάτω καθήκοντα; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Πόσο σημαντικά πιστεύετε ότι είναι τα παρακάτω καθήκοντα; Το να αντιπροσωπεύει τον δήμο στον έξω κόσμο Κλίμακα σπουδαιότητας Δεν αποτελεί Λίγο Μέτρια Πολύ καθήκον Σημαντική Σημαντική Σημαντική του δημάρχου Πάρα πολύ Σημαντική (όριο 3 απαντήσεις σε αυτή την κατηγορία) Το να εφαρμόζει το πρόγραμμα του / της πολιτικού κόμματος / παράταξης του Να διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών Να προωθεί την συνεργασία με τους όμορους δήμους Να ενθαρρύνει νέες δράσεις στην κοινότητα Να θέτει στόχους για την αναμόρφωση των διοικητικών δομών Να επιτυγχάνει την εφαρμογή των προσωπικών του / της πολιτικών επιλογών Να προσελκύει πόρους από εξωτερικές πηγές (Ευρωπαϊκή / εθνική / περιφερειακή κυβέρνηση, ιδρύματα, ιδιώτες επενδυτές και επιχειρήσεις) Να διασφαλίσει την ορθότητα της πολιτικόδιοικητικής διαδικασίας Να υπερασπίζεται και να προωθεί την επιρροή των τοπικών αρχών στο πολιτικό σύστημα Να δημιουργεί ένα όραμα για την πόλη του/ της Να βοηθά τους πολίτες να επιλύουν τις διαφορές τους με τη διοίκηση του δήμου Να καθοδηγεί το προσωπικό στις καθημερινές δραστηριότητες Ερώτηση 2: Πόσες ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο αφιερώνετε για τις διάφορες δραστηριότητες σας ως δήμαρχος ; 2. Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση σας εδώ : Ώρες / εβδομάδα 2

3 3. Παρακάτω εκτίθενται μια σειρά από προκλήσεις που πολλοί δήμοι αντιμετωπίζουν. Για κάθε πρόκληση να αναφέρετε το βαθμό στον οποίο αυτή αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής σας ως δήμαρχος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας σας. Ο βαθμός 1 υποδηλώνει την «χαμηλή προτεραιότητα» ενώ ο βαθμός 5 υποδηλώνει την «υψηλή προτεραιότητα». Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο Ερώτηση 3: Αναφέρατε το βαθμό στον οποίο οι παρακάτω προκλήσεις αποτελούν σημαντική προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη 1 Χαμηλή προτεραιότητα Βαθμός προτεραιότητας Υψηλή προτεραιότητα Α. Η αύξηση της ελκυστικότητας του δήμου ώστε να καταστεί ο τελευταίος ένα μέρος ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα, ένα μέρος για να ζει κανείς, μέσω της επανέναρξης και της ανάπτυξης δράσεων, μέσω της δημιουργίας νέων πολιτιστικών εγκαταστάσεων, μέσω της βελτίωσης της αισθητικής της πόλης, κ.α Β. Η ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής και δράσεων με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, παροχής μέσων μαζικής μεταφοράς, κάλυψης των αναγκών των ευπαθών ομάδων ( ηλικιωμένων, νέων, ανέργων κλπ) C. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων D. Η προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας, η καταπολέμηση του εγκλήματος, η διασφάλιση της τήρησης του νόμου και της τάξης Ε. Η αντιμετώπιση πολιτικο-διοικητικών ζητημάτων, π.χ. η βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, η εξασφάλιση της ακεραιότητας και η καταπολέμηση της διαφθοράς κ.λπ. F. Η διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και του παραδοσιακού τρόπου ζωής των ντόπιων G. H τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης Η.. Η βελτίωση των δημόσιων υποδομών, της επικοινωνίας και των μεταφορών I. Εντατικότερες προσπάθειες για την ενσωμάτωση των εθνοτικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών μειονοτήτων και η έμφαση 3

4 στη διαφορετικότητα και στην ανοχή στην τοπική κοινότητα 4. Τι θα θεωρούσατε ως την πιο σημαντική πρόκληση από τον παραπάνω κατάλογο; Ερώτηση 4: Η σημαντικότερη πρόκληση είναι.. (παρακαλώ να προστεθεί το γράμμα που χρησιμοποιείται στην πρώτη στήλη) 5. Αν θεωρείτε αυτήν την πιο σημαντική πρόκληση: σε ποιο βαθμό θα λέγατε ότι διοίκηση σας εξαρτάται από τη συνεργασία και την υποστήριξη των διαφόρων δρώντων παρακάτω ως προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ; Εξαρτάται από τη συνεργασία ή την υποστήριξη των... Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 5: Εξαρτάται από τη συνεργασία ή την υποστήριξη... 1 Καμία εξάρτηση Βαθμός εξάρτησης Απόλυτα εξαρτημένο Η παράταξη της πλειοψηφίας / συνασπισμού στο Συμβούλιο Η αντιπολίτευση στο Συμβούλιο Ο δημοτικός υπηρεσιακός μηχανισμός Η τοπική επιχειρηματική κοινότητα Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. πανεπιστήμια) Επαγγελματικές οργανώσεις Οργανώσεις σε επίπεδο γειτονίας Εθελοντικές οργανώσεις και σύνδεσμοι Μεμονωμένοι πολίτες Άλλοι δήμοι της περιοχής Περιφερειακή κυβέρνηση Εθνική κυβέρνηση Η ΕΕ και άλλοι υπερεθνικοί οργανισμοί Η κυβέρνηση του δήμου 4

5 6. Σε ποιο βαθμό είχατε συμμετάσχει ενεργά στις παρακάτω δραστηριότητες για να φέρετε κοντά τους διαφορετικών δρώντες και να ενισχυθεί έτσι η συνεργασία τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος ; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 6 : Σε ποιο βαθμό είχατε συμμετάσχει ενεργά στις παρακάτω δραστηριότητες.. Διοργανώσατε μια πλατφόρμα όπου οι βασικοί δρώντες - παράγοντες κλήθηκαν να ορίσουν μια κοινή ατζέντα και να εξετάσουν την ανάληψη συλλογικής δράσης Ενεργήσατε ως διαμεσολαβητής και καταλύτης για την επίτευξη συμφωνιών μεταξύ των βασικών παικτών - δρώντων, στη βάση της πειθούς, της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της παροχής πληροφοριών και κινήτρων Χρήση των επίσημων εξουσιών, του κύρους και της πολιτικής σας επιρροής ως δημάρχου για να επιβάλλετε αποφάσεις και να παρακάμψετε τα όποια αδιέξοδα Με τη διασύνδεση των κοινωνικών δρώντων με σχετικά (δια) κυβερνητικά δίκτυα Με τη διασύνδεση των τοπικών δικτύων με διαδημοτικά, περιφερειακά και (δι-) εθνικά δίκτυα 1 Καθόλου Βαθμός συμμετοχής Πάρα πολύ 7. Όταν εξετάζετε τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων σε σχέση με αυτό το πρόβλημα σε ποιο βαθμό μπορείτε στη συνέχεια να πείτε ότι η συνεργασία ήταν επιτυχής σε... Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 7 : Σε ποιο βαθμό η συνεργασία ήταν επιτυχής... 1 Καθόλου Βαθμός συμμετοχής Πάρα πολύ στη σύναψη συμφωνιών που οι δρώντες δεσμεύονται από αυτές στη χάραξη μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής λύσης για το πρόβλημα στη δημιουργία μιας ειλικρινούς δέσμευσης μεταξύ των δρώντων στην ανάληψη αποφασιστικής και συντονισμένης δράσης, όταν χρειάζεται στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 5

6 Β. Δήμαρχοι στο Δημαρχείο 8. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 8 :. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Βαθμός συμφωνίας Ούτε Διαφωνώ έντονα Διαφωνώ συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ ούτε απολύτως διαφωνώ Οι γραφειοκράτες του δήμου θα πρέπει να στέκονται όσο το δυνατόν περισσότερο στους πολιτικά καθορισμένους στόχους Οι πολιτικοί θα πρέπει να ορίζουν μόνο τους στόχους και να ελέγχουν τα αποτελέσματα των δράσεων ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στο έργο της εκπλήρωσης των καθηκόντων της τοπικής διοίκησης Εσωτερικές συμφωνίες για συγκεκριμένους στόχους συμβάλουν σε μια πιο αποτελεσματική καθοδήγηση Εσωτερικά συστήματα υποβολής εκθέσεων συμβάλλουν στην καλύτερη καθοδήγησητων υπηρεσιών Σε σύγκριση με άλλους δήμους, οι επιδόσεις μας είναι πολύ καλές Ο εντοπισμός και η συστηματική εκπαίδευση των μελλοντικών διευθυντικών στελεχών είναι μόνιμο καθήκον για εμάς Οι αξιολογήσεις απόδοσης συνδέονται με σημαντικές πληρωμές που σχετίζονται άμεσα με την απόδοση ή με μπόνους 8α Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε : Ερώτηση 8 α : Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε : Ναι Όχι Σε αυτόν τον δήμο, η αξιολόγηση της απόδοσης πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για όλους τους εργαζόμενους ; 6

7 Ερώτηση 9: Πόσες ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο αφιερώνετε για τις παρακάτω δραστηριότητες ; Δραστηριότητες Ώρες / εβδομάδα συναντήσεις με το Συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή συναντήσεις με το διοικητικό προσωπικό συναντήσεις με τους πολίτες, με ομάδες, κτλ τελετουργικά καθήκοντα και καθήκοντα εκπροσώπησης στο Δημαρχείο (γάμους, εγγραφή σε δραστηριότητες, δεξιώσεις...) δημόσιες συζητήσεις και συνέδρια έξω από το Δημαρχείο επιτόπιες επισκέψεις (επίσημες και ανεπίσημες) στην πόλη συναντήσεις με τις αρχές από άλλες πόλεις συναντήσεις με τις αρχές από την περιφέρεια, από την εθνική κυβέρνηση ατομική προετοιμασία για τα καθήκοντα του δημάρχου Ερώτηση 10: 10. Θέλουμε να μας πείτε σε ποιο βαθμό οι σχέσεις μέσα στο δήμο σας χαρακτηρίζονται από πολιτική σύγκρουση. Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο της σύγκρουσης, από 0 (απόλυτα συναινετικό) έως 10 (εντελώς συγκρουσιακό); Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Απόλυτα συναινετικό :0 Εντελώς συγκρουσιακό :

8 11. Όσον αφορά τις τελευταίες τοπικές εκλογές και το βαθμό στον οποίο αυτές σχετίζονται με τη δική σας προσωπική εντολή σε σχέση με την εκτελεστική εξουσία ή / και το κόμμα σας, πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 11 : Κατά πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες διαπιστώσεις; Η εκστρατεία της παράταξής μου ουσιαστικά επικεντρώθηκε σε εμένα ως υποψήφιο δήμαρχο Κατά τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας, η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης είχε ως επίκεντρο τον ανταγωνισμό για τη δημαρχία Ο αριθμός ψήφων μου ήταν καθοριστικός στην κατάτκτηση της δημαρχίας Οι πολίτες ψήφισαν εμένα όχι λόγω της παράταξης ή του κόμματος άλλα λόγω των ηγετικών μου ικανοτήτων Έχω ρόλο-κλειδί στο πλαίσιο της εκτελεστικής εξουσίας αναφορικά με την επικοινωνία των αποφάσεών της με τον έξω κόσμο Έχω ουσιαστική αυτονομία στη χάραξη πολιτικών στο πλαίσιο της εκτελεστικής εξουσίας Θεωρώ τη λίστα των υποψηφίων μου / την παράταξή μου ως το κύριο σημείο αναφοράς για τη δημαρχία μου Η τοπική λίστα υποψηφίων / παράταξή μου έχει ισχυρή επίδραση στην χάραξη της τοπικής πολιτικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Η τοπική λίστα υποψηφίων / παράταξή μου λειτουργεί κυρίως ως εκλογικός θεσμός, χωρίς να αναλαμβάνει έναν ευρύτερο ρόλο στην τοπική πολιτική ζωή Διαφωνώ έντονα Βαθμός συμφωνίας Ούτε συμφωνώ Διαφωνώ ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απολύτως Δεν έχει σημασία 8

9 12. Ορισμένες αρχές είναι δυνατόν να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στον τρόπο που λειτουργείτε ως δήμαρχος. Σε αυτή τη λίστα θα βρείτε έξι αρχές της «χρηστής διακυβέρνησης». Παρακαλούμε να κατατάξετε τις αρχές αυτές από την περισσότερο σημαντική (1) έως την λιγότερο σημαντική (6). Ερώτηση 12: Σε αυτή τη λίστα θα βρείτε έξι αρχές της «χρηστής διακυβέρνησης». Παρακαλούμε να κατατάξετε τις αρχές αυτές από την περισσότερο σημαντική (1) έως την λιγότερο σημαντική (6). Παρακαλούμε αριθμήστε κάθε κουτί κατά σειρά προτίμησης 1-6 Αρχή «χρηστής διακυβέρνησης» Αμεροληψία Ανεξαρτησία Δικαιοσύνη Αποτελεσματικότητα Ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας Εντιμότητα και ακεραιότητα Σειρά ( 1= περισσότερο σημαντική 6= λιγότερο σημαντική ) 13. Συζητείται τον τελευταίο καιρό, ποιοι θα πρέπει να είναι οι κύριοι πολιτικοί στόχοι για τα επόμενα δέκα χρόνια. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τέσσερις στόχους για τους οποίους διαφορετικοί άνθρωποι θα έδιναν απόλυτη προτεραιότητα. Πείτε μας ποιον από τους παρακάτω στόχους θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό ; Και ποιον από τους τέσσερις αυτούς στόχους θα θεωρούσατε ως το δεύτερο πιο σημαντικό; Ερώτηση 13 : Πείτε μας ποιον από τους παρακάτω στόχους θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό ; Ο πιο σημαντικός στόχος (σημειώστε μόνο ένα κουτάκι) Ο δεύτερος πιο σημαντικός στόχος (σημειώστε μόνο ένα κουτάκι) Διατήρηση της τάξης Να έχουν λόγο και οι πολίτες στις αποφάσεις της κυβέρνησης Διατήρηση υψηλού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης Προστασία της ελευθερίας του λόγου 9

10 Γ. Στρατηγικές επιλογές 14. Πως θα περιγράφατε την οικονομική κατάσταση του δήμου σας; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 14: Πως θα περιγράφατε την οικονομική κατάσταση του δήμου σας; Οικονομική κατάσταση δήμου Πολύ κακή Κακή Ούτε καλή ούτε κακή Καλή Πολύ καλή Ερώτηση 15: Σε περίπτωση χρόνιου δημοσιονομικού ελλείμματος,ποια είναι κατά την άποψή σας η καλύτερη δράση που ένας δήμαρχος θα μπορούσε να υιοθετήσει; Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: Ενδεδειγμένη δράση Προσέλκυση νέων επενδύσεων / δραστηριοτήτων / πληθυσμού Αύξηση τοπικών φόρων Να ζητήσετε και να ελπίζετε σε επιδοτήσεις από τα ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης (η ισορροπία του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να προκύψει από τον δημοτικό φόρο) Ο δήμος θα πρέπει να αποφασίσει εγκαίρως να μειώσει τις δαπάνες της διοίκησης, των δημοτικών υπηρεσιών ή / και του προσωπικού Συνεργασία με άλλους Δήμους ή / και με τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ΣΔΙΤ), προκειμένου να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες με μειωμένο κόστος 10

11 Ερώτηση 16: Για να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του / της ως προς την βελτίωση ή την διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής του δήμου του ((μέσω της κατασκευής, νέων υποδομών, φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος), ένας δήμαρχος μπορεί να υιοθετήσει τακτικές με διαφορετικό προσανατολισμό. Μεταξύ των παρακάτω επιλογών, ποίες στρατηγικές είναι κατά τη γνώμη σας, οι πλέον Πιθανό να πετύχουν; Αναφέρετε με 1 το πιο σημαντικό με 2 το δεύτερο, με 3 το τρίτο Στρατηγική επιλογή 1 = το πιο σημαντικό 2= το δεύτερο πιο σημαντικό 3= το τρίτο πιο σημαντικό A. Εγκαθίδρυση ορθών κατευθυντήριων γραμμών για τις κατασκευές και τον προγραμματισμό B. να προβλέπει και να κυριαρχεί στην αγορά ακινήτων C.να θέσει κριτήρια διαπραγμάτευσης στις αναπτυξιακές δράσεις D. να εξασφαλίσει τη συνεργασία μεταξύ των δημιουργικών αρχιτεκτόνων E. να προωθήσει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον καθορισμό των εδαφικών προτεραιοτήτων F. να λαμβάνει τεχνική υποστήριξη από τα ανώτερα επίπεδα της κυβέρνησης ή από δημόσιους οργανισμούς διαβούλευσης G. να προβλέπει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεων των δράσεων H. να συνεργάζεται με όμορους δήμους στη βάση συμφωνημένων προτεραιοτήτων I. να διατηρεί καλές επαφές με μεγάλες επιχειρήσεις και επενδυτές J. να έχει ορθή και πλήρη ενημέρωση για βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες άλλων τοπικών κυβερνήσεων K. να αναπτύξει ολοκληρωμένα σχέδια για σημαντικά αστικά προγράμματα 11

12 Ερώτηση 17 : Αντιμετωπίζετε ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρμογή μιας από τις στρατηγικές που αναφέρονται αμέσως παραπάνω;: Χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο γράμμα (λ.χ. Α, Β ή C κλπ.) που βρίσκεται στον παραπάνω πίνακα για να δηλώσετε την αντίστοιχη στρατηγική Παρακαλούμε γράψτε την απάντησή σας εδώ : Ερώτηση 18. Με βάση την εμπειρία σας ως δήμαρχος, πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Βαθμός συμφωνίας Ούτε Διαφωνώ απολύτως Διαφωνώ συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ ούτε έντονα διαφωνώ Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού Οι μικρές πυκνότητες πληθυσμού επιτρέπουν την επίτευξη καλύτερης ποιότητας σε θέματα περιβάλλοντος Η υπερβολική χρήση γης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα Η αγορά είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στέγασης Οι υψηλότερες πυκνότητες πληθυσμού συμβάλλουν στη δημιουργία κοινότητας και κοινωνικών διασυνδέσεων Οι τοπικές κοινότητες πρέπει να αυξήσουν τον πληθυσμό τους ώστε να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών Δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί η αστική πυκνότητα σε αυτόν τον δήμο Ερώτηση 19: Με βάση την κατάσταση στο δήμο σας, πώς βλέπετε την εξωτερική ανάθεση και τις ιδιωτικοποιήσεις ; Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: Ο Δήμος μου θα πρέπει να αυξήσει τον αριθμό των εξωτερικών αναθέσεων και των ιδιωτικοποιήσεων Ο Δήμος μου θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των εξωτερικών αναθέσεων και των ιδιωτικοποιήσεων Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αλλάξει η μορφή παροχής των υπηρεσιών. (συνεχίστε με την ερώτηση 21) 12

13 Ερώτηση 20 : Εάν προτιμάτε να αλλάξετε τη μορφή της παροχής των υπηρεσιών, ποιο θα είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της αλλαγής; Για τη βελτιστοποίηση... Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: Για τη βελτιστοποίηση... Το κόστος της παροχής υπηρεσιών για τους πολίτες Ο προϋπολογισμός του δήμου Η ευελιξία στην παροχή των υπηρεσιών και ο προσανατολισμός προς τον πολίτη ο έλεγχος της παροχής υπηρεσιών η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών Άλλο (διευκρινίστε) Ερώτηση 21. Αναφέρατε ποια μορφή παροχής υπηρεσιών είναι προτιμότερη για τους ακόλουθους τομείς δραστηριοποίησης : Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: ΣΔΙΤ Μορφή παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικός Δημόσιος Τομέας Τομέας Δεν γνωρίζω Δεν έχει σημασία Δημόσιες συγκοινωνίες Συντήρηση των σχολικών κτιρίων Διαχείριση των αποβλήτων Παροχή Ενέργειας Ύδρευση και αποχέτευση Νοσοκομεία Γηροκομεία /Φροντίδα Ηλικιωμένων Άλλο... (διευκρινίστε στην επόμενη ερώτηση) Ερώτηση 22 : αν επιλέξετε «άλλο» στην προηγούμενη ερώτηση διευκρινίστε, αλλιώς προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση «άλλο» = 13

14 Ερώτηση 23. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις αλλαγές που σημειώθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία στον οργανισμό του Δήμου σας; Η εξοικονόμηση κόστους / περικοπές Έντονα θετική αλλαγή Σχετικά θετική αλλαγή Αλλαγή Καμία Σχετικά Έντονα σημαντική αρνητική αρνητική αλλαγή αλλαγή Αλλαγή Η στρατηγική ικανότητα του δημοτικού συμβουλίου Η θέση του πολίτη ως πελάτη Η διαφάνεια ως προς τα έξοδα Η ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου Ο εξορθολογισμός του αριθμού των εργαζομένων Η κινητοποίηση των εργαζομένων στην Τ.Α. Γενικά η προσαρμοστική ικανότητα του οργανισμού ( του δήμου) Δ. Δήμαρχοι και πολίτες Ερώτηση 24. Αρκετές πηγές εξουσίας και κύρους έναντι της κοινωνίας είναι διαθέσιμες σε εσάς. Εδώ υπάρχει ένας κατάλογος με πιθανές πηγές εξουσίας. Αξιολογείστε τρεις από αυτές ως τις πιο σημαντικές πηγές Παρακαλώ αξιολογείστε τρεις από αυτές ως τις πιο σημαντικές πηγές Η Διαδικασία επιλογής ( ανάλογα με το πώς έχετε επιλεχθεί : είτε έχετε εκλεγεί από το σύνολο των πολιτών ή του Συμβουλίου, είτε έχετε διοριστεί) Οι νομικές μου ικανότητες Η συμμετοχή μου σε κάποιο πολιτικό κόμμα Οι πολιτικές μου Η θέση μου υπεράνω πολιτικών κομμάτων Η προσωπική μου αναγνωρισιμότητα στην τοπική κοινωνία Η εμπειρία μου Η προσωπικότητά μου Η ικανότητά μου να πείθω Οι διαπροσωπικές μου επαφές 14

15 Ερώτηση 25: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα ακόλουθα εργαλεία προκειμένου να πληροφορούνται οι δήμαρχοι τις απόψεις της κοινής γνώμης (ανεξαρτήτως αν στην πράξη υπάρχουν αυτά στο δήμο σας); Ψηφοφορία Βαθμός αποτελεσματικότητας Καθόλου Όχι αρκετά Μετρίως Σχετικά Πολύ αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Κομματικές Συνεδριάσεις Δημόσιες συνεδριάσεις Έρευνες Ικανοποίησης Καταγγελίες Προσωπική επαφή με μεμονωμένες πολίτες Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ερώτηση 26: Πόσο επιθυμητές ή μη επιθυμητές θεωρείτε τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις, ανεξαρτήτως του κατά πόσο τέτοιες μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει/ισχύουν στο δήμο σας; (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο) Αποφασιστικό (δεσμευτικό) δημοψήφισμα Επιθυμητές ή μη μεταρρυθμίσεις Πολύ ανεπιθύμητο Ανεπιθύμητο Ούτε επιθυμητό ούτε μη επιθυμητό Επιθυμητό Πολύ επιθυμητό Άμεση εκλογή του δημάρχου Μη δεσμευτικό δημοψήφισμα Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός Μείωση του αριθμού των συμβούλων 15

16 Ερώτηση 27: Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; ( Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: ) Τα πολιτικά κόμματα είναι το καταλληλότερο πεδίο για τη συμμετοχή των πολιτών Οι κάτοικοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και άμεσα στην διαδικασία λήψεως σημαντικών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο Οι κάτοικοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να γνωστοποιούν τις απόψεις τους προτού ληφθούν, από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, σημαντικές αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο Εκτός από τη συμμετοχή τους στη ψηφοφορίας, δεν θα πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να επηρεάζουν τις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου θα πρέπει να απηχούν την άποψη της πλειοψηφίας των κατοίκων Οι πολιτικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να λαμβάνουν όποιες αποφάσεις θεωρούν εκείνοι ως σωστές, ανεξαρτήτως των τρεχουσών απόψεων των δημοτών Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών πρέπει να είναι ο βασικός παράγοντας στον καθορισμό των τοπικών πολιτικών Η αποκέντρωση στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναγκαία για την τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά Διαφωνώ έντονα Βαθμός συμφωνίας Ούτε συμφωνώ Διαφωνώ ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απολύτως 16

17 Ερώτηση 28: Τι είδους μέσα χρησιμοποιούν οι παρακάτω δρώντες για να επιτύχουν τους στόχους τους στο δήμο σας; Παρακαλώ σημειώστε όλα όσα ισχύουν Στρατηγική με νομικά μέσα (δικαστικές αγωγές κατά ψηφισμένων πράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης ) Μέσα Επίσημη συμβουλευτική στρατηγική (επίσημες συναντήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων...) Κάτωθεν στρατηγική κινητοποίησης (εκστρατείες διαμαρτυρίας συμπεριλαμβανομένων διαδηλώσεων και βίαιων γεγονότων) Η εκλογική στρατηγική (εκστρατείες ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, παρουσία των μέσα μαζικής ενημέρωσης) Δρώντες Οι επιχειρηματίες Συνδικάτα Θρησκευτικές ομάδες Εθελοντικές οργανώσεις Ε. Οι τοπικές κυβερνήσεις στο πολιτικό σύστημα Ερώτηση 29: Πόσο επιθυμητές ή μη επιθυμητές θεωρείτε τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις, ανεξαρτήτως του κατά πόσο τέτοιες μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει/ισχύουν στο δήμο σας; (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο) Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στους δήμους Επιθυμητές ή μη μεταρρυθμίσεις Ούτε Πολύ ανεπιθύμητο Ανεπιθύμητο επιθυμητό Επιθυμητό Πολύ ούτε Επιθυμητό ανεπιθύμητο Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες Μείωση του αριθμού των περιφερειακών ενοτήτων Μείωση του αριθμού των περιφερειών Δημιουργία μητροπολιτικής κυβέρνησης (εων) 17

18 Ερώτηση 30 : Η διαδημοτική συνεργασία και οι συγχωνεύσεις των δήμων αποτελούν εναλλακτικές λύσεις για τον εξορθολογισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιες από αυτές είναι οι πιο αποτελεσματικές υπό τα ακόλουθα προφίλ; Η διαδημοτική συνεργασία Η συγχώνευση είναι πιο αποτελεσματική είναι πιο αποτελεσματική Ούτε η συνεργασία ούτε η συγχώνευση παρουσιάζουν πραγματική χρησιμότητα Ο επαγγελματισμός του διοικητικού προσωπικού Η ποιότητα των υπηρεσιών Η εξοικονόμηση κόστους Η πολιτική συμμετοχή Ερώτηση 31: Είναι ο δήμος σας μέρος ενός μεγαλύτερου οικισμού ; Ένας μεγαλύτερος αστικός οικισμός περιλαμβάνει ένα αστικό κέντρο (πάνω από κατοίκους) και μια ζώνη καθημερινής μετακίνησης προς την εργασία (άνω του 15% του απασχολούμενου πληθυσμού μετακινείται καθημερινά από την πόλη του προς το χώρο εργασίας του). Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω 1 Ναι 2 Όχι Πηγαίνετε στην ερώτηση Εξετάστε τα διάφορα υφιστάμενα μέτρα που έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων αστικών σας κέντρων ως σύνολο. Πόσο αποτελεσματικές είναι προς το παρόν οι παρακάτω μορφές διακυβέρνησης για την ανάπτυξη των οικισμών σας; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 32 Υποστήριξη και ρυθμίσεις από τα ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης Οργανισμοί διακυβέρνησης πολλαπλών σκοπών για αστικούς οικισμούς Μονοθεματικές Αρχές / διοικητικές περιφέρειες διαμερίσματα ειδικού σκοπού Διαδημοτικές συμβάσεις και συνεργασία 1 Καθόλου Αποτελεσματικό Βαθμός αποτελεσματικότητας Πάρα πολύ αποτελεσματικό 18

19 Ερώτηση 33 : Τώρα, λαμβάνοντας όλα τα υφιστάμενα μέτρα μαζί, πόσο αποτελεσματικά θεωρείτε ότι είναι για την αντιμετώπιση των ακόλουθων προκλήσεων ως προς την ανάπτυξη του οικισμού σας; Η εφαρμογή μιας ευρείας κλίμακας στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης (περιορισμός της άτακτης αστικής εξάπλωσης, η προστασία των φυσικών πόρων) Οικονομικά αποδοτική παραγωγή και παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. ενέργεια, το νερό, τα απόβλητα, τη συντήρηση, τη δημόσια ασφάλεια) Δίκαιη κατανομή των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών κατά μήκος όλου του αστικού οικισμού (π.χ. εκπαίδευση, πολιτισμός, υγεία, κοινωνική πρόνοια, κατάλληλη στέγαση, μεταφορές, ανάπτυξη της περιοχής) 1 Καθόλου Αποτελεσματικό Παρά πολύ αποτελεσματικό Ερώτηση 34 : Συμπερασματικά, με βάση την εμπειρία σας ως δήμαρχος σε αυτή την πόλη, και ανεξάρτητα από τις τυπικές διαδικασίες, αναφέρετε πόση επιρροή έχει κάθε ένας από τα παρακάτω δρώντες στις δραστηριότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: ) Βαθμός επιρροής Καμία Επιρροή Πολύ ισχυρή επιρροή 5 Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Άλλοι αρχηγοί στο Δημοτικό Συμβούλιο Η εκτελεστική επιτροπή Μεμονωμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με μεγάλη επιρροή Οι επικεφαλής των οργανικών μονάδων στο Δήμο Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βουλευτές ή υπουργοί που προέρχονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι πρόεδροι των συλλόγων και των σωματείων Δημοσιογράφοι Τοπικές επιχειρηματίες Η Εκκλησία Εθελοντικές οργανώσεις Ομάδες ειδικού σκοπού Αποκεντρωμένα Δημοτικά Όργανα (Συνοικιών, χωριών κλπ.) 19

20 Οι αρχηγοί των κομμάτων Περιφέρεια και ανώτερα επίπεδα της κεντρικής διοίκησης Ερώτηση 35. Κατά συνέπεια, με βάση την εμπειρία σας από την τοπική πολιτική ζωή, πώς θα χαρακτηρίζατε τις αλλαγές ως προς την επιρροή που έχουν συμβεί κατά την τελευταία δεκαετία μεταξύ των κύριων δρώντων στις τοπικές υποθέσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 35 Πολύ Περισσότερο Περισσότερο Λίγο Πολύ Ταυτόσημη Περισσότερο περισσότερο Περιφερεια κό επίπεδο Τοπικό επίπεδο Τοπική Εκτελεστική επιτροπή Δήμαρχος Δήμαρχος Αιρετοί περισσότερο Εθνικό επίπεδο Περιφερειακ ό επίπεδο Δημοτικό Συμβούλιο Τοπική εκτελεστική επιτροπή Δημοτικό Συμβούλιο Τοπικοί γραφειοκρά τες 20

21 Πριν το τέλος του ερωτηματολογίου. παρακαλώ, χαρακτηρίστε εν συντομία την εμπειρία σας και την καριέρα σας Ερώτηση 36: Πόσων ετών είστε; Ετών Ερώτηση 37: Είστε άνδρας ή γυναίκα; 1 Άνδρας 2 Γυναίκα Ερώτηση 38: Ποια είναι η ψηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης που ολοκληρώσατε; Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα 1 Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 3 ΑΕΙ/ΤΕΙ Ερώτηση 39: Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: ανθρωπιστικές επιστήμες (φιλοσοφία, λογοτεχνία, ξένες γλώσσες) πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές επιστήμες νομικές επιστήμες ιατρική μηχανική αρχιτεκτονική θετικές επιστήμες, φυσική, μαθηματικά Ερώτηση 40: Ποια είναι η τρέχουσα απασχόλησή σας; Παρακαλούμε επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα Α. Είστε δήμαρχος «αποκλειστικής απασχόλησης»; Β. Είστε δήμαρχος «μερικής απασχόλησης»; 21

22 Ερώτηση 41: Με βάση την προηγούμενη απάντησή σας, τι είναι / ήταν το κύριο επάγγελμά σας ( η κύρια πηγή εισοδήματος σας ); Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Υψηλόβαθμα στελέχη, ανώτεροι υπάλληλοι και νομοθέτες Εάν απαντήσατε Β, πείτε μας ποια Παρακαλώ αναφέρατε είναι η ποιο ήταν το επαγγελματική κύριο επάγγελμα σας σας ενασχόλησης πριν παράλληλα με την εκλεγείτε ως δήμαρχος ιδιότητα του δημάρχου Μάνατζερ Μηχανικοί Θετικοί Επιστήμονες επαγγελματίες υγείας Εκπαιδευτικοί Επαγγέλματα Διοίκησης και επιχειρήσεων Νομικοί, κοινωνιολόγοι, καλλιτέχνες Άλλοι επαγγελματίες Τεχνικοί επαγγελματίες Υπάλληλοι γραφείου Εργαζόμενοι στο χώρο των πωλήσεων και των υπηρεσιών Άλλοι εργαζόμενοι Εντεταλμένοι / εκτελεστικές εργασίες σε ένα κομματικό οργανισμό Σε ποιον τομέα; Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 1 Ιδιωτικός Τομέας 2 Δημόσιος Τομέας 22

23 Ερώτηση 42: Πρώτη ένταξη σε πολιτικό κόμμα Ποτέ δεν ανήκα σε κάποιο κόμμα Έτος πρώτης ένταξης σε πολιτικό κόμμα:.. Ερώτηση 43: Είστε σήμερα μέλος κόμματος; 1 Ναι, ενός κόμματος εθνικής εμβέλειας 2 Όχι Ερώτηση 44: Κόμμα Αν απαντήσατε «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση Παρακαλούμε εξειδικεύστε το κόμμα: Κόμμα / Παράταξη:. Ερώτηση 45: Συχνά αναφέρεται μια κλίμακα δεξιάς-αριστεράς στην πολιτική. Εσείς που θα τοποθετούσατε το κόμμα/παράταξή σας σε αυτή την κλίμακα δεξιάς-αριστεράς; Αριστερά Δεξιά

24 Ερώτηση 46: Πως ξεκίνησε η πολιτική σας σταδιοδρομία; Α) Παρακαλούμε σημειώστε τη σειρά των αιρετών/μετακλητών πολιτικών σας αξιωμάτων γράφοντας τον αριθμό 1 για το πρώτο αιρετό/μετακλητό σας αξίωμα και ακολούθως το 2 για το δεύτερο κ.ο.κ. Αν κατείχατε περισσότερα αξιώματα ταυτοχρόνως, παρακαλούμε σημειώστε τον ίδιο αριθμό. Β) Δεύτερον, αναφέρετε κατά προσέγγιση τον συνολικό αριθμό ετών που κατείχατε την αντίστοιχη αιρετή/μετακλητή θέση (αθροίζετε τα χρόνια αν κατείχατε τα αντίστοιχα αξιώματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές) Γ) Τρίτον, συμπληρώστε με x στην τελευταία στήλη ποιά αυτές τις θέσεις κατέχετε σήμερα εκτός της δημαρχίας ΑΞΙΩΜΑ κοινωνία των πολιτών Εργατικά Συνδικάτα ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΩΝ ΤΩΡΑ ΕΙΣΤΕ ; κοινωνία των πολιτών - Επιχειρήσεις / επαγγελματικές ενώσεις κοινωνία των πολιτών - Τοπική ένωση (αθλητισμός, πολιτισμός, κλπ) κοινωνία των πολιτών - Πολιτικό κόμμα Δήμος δημοτικό συμβούλιο Δήμος Εκτελεστική Επιτροπή Δήμος - Δήμαρχος Περιφερειακή Ενότητα/Νομαρχία - Συμβούλιο Περιφερειακή Ενότητα/Νομαρχία- Αντιπεριφερειάρχης/Νομάρχης Περιφέρεια περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρεια Εκτελεστική Επιτροπή Εθνικό επίπεδο Κοινοβούλιο Εθνικό επίπεδο Υπουργός Ευρωπαϊκή Ένωση - κοινοβούλιο της ΕΕ Ερώτηση 47 : Βάσει της προηγούμενης απάντησής Σας, σε ποιο έτος αποκτήσατε το πρώτο Σας αιρετό/μετακλητό αξίωμα; Έτος: 24

25 Ερώτηση 48: Ως υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές, σε ποιο βαθμό σας υποστήριξαν οι ακόλουθοι παράγοντες/ομάδες: Α. Ο προκάτοχός σας Βαθμός υποστήριξης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Β. Τα εθνικά όργανα του κόμματός σας C. το κόμμα σας / παράταξη σας D. Το κόμμα σας σε τοπικό επίπεδο E. πολιτικοί εθνικής εμβέλειας F. τοπικοί παράγοντες G. Σωματεία H. τοπικός επιχειρηματικός κόσμος I. Τοπικά ΜΜΕ L. Η εκκλησία M. Τοπικές οργανώσεις Ερώτηση 49: Προς το παρόν, τι σχεδιάζετε να κάνετε μετά το πέρας της παρούσας θητείας σας; 1 Θέλω να συνεχίσω την πολιτική μου σταδιοδρομία : ως Δήμαρχος σε τοπικό επίπεδο αλλά όχι ως δήμαρχος σε περιφερειακό επίπεδο σε εθνικό επίπεδο σε επίπεδο ευρωπαϊκό 2 Θέλω να εγκαταλείψω την πολιτική και να επιστρέψω στο προηγούμενο μου επάγγελμα ως ιδιώτης και να συνταξιοδοτηθώ 25

26 Ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.εάν αντί για την ηλεκτρονική συμπλήρωση επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την έντυπη μορφή του, παρακαλώ, να το αποστείλετε, μόλις το συμπληρώσετε, στην ακόλουθη διεύθυνση (για την Ελλάδα): Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο-Κομνηνό ΧΛΕΠΑ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέτα Αθήνα Ευχαριστούμε! 26

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες από το e-government Γιάννης Λάριος Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Πόλεις σε ανταγωνισμό το

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007)

Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Λίζα Βιόλα Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA Μέλος του Συμβουλίου της UIA Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Παρόντες Κ. Kleffel Germany

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές

Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Ο προσωπικός μου οδηγός για τις Εκλογές Σχετικά με τον οδηγό αυτό Αυτός ο οδηγός δίνει απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές με την ομοσπονδιακή διαδικασία εκλογών και σας πληροφορεί για το τι θα συναντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44%

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44% ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Το τελευταίο διάστηµα, έτυχε να δείτε, ή να ακούσετε κάτι στην τηλεόραση, ή στο ραδιόφωνο, ή στις εφηµερίδες, σχετικά µε τις ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Γειά σας. Είμαι κοινωνικός ερευνητής στο πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας ISCTE. Διεξάγω μια έρευνα για τη διαφορετική φύση των ανθρώπων στις διάφορες χώρες της Δύσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών και πριν την εγκατάσταση, πραγματοποιείται η

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα