Πολιτικοί Ηγέτες στις ευρωπαϊκές πόλεις. (Δεύτερος κύκλος έρευνας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτικοί Ηγέτες στις ευρωπαϊκές πόλεις. (Δεύτερος κύκλος έρευνας)"

Transcript

1 Πολιτικοί Ηγέτες στις ευρωπαϊκές πόλεις (Δεύτερος κύκλος έρευνας) Ο πρώτος κύκλος της έρευνας με τίτλο «Πολιτικοί ηγέτες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις» πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα ασχολήθηκε τότε με μια πληθώρα αναδυόμενων διαστάσεων που αφορούσαν το ρόλο του δημάρχου, την «μεταμόρφωση» της πολιτικής εκπροσώπησης και τη σταδιοδρομία σε τοπικό επίπεδο. Με αυτόν το δεύτερο κύκλο, ο οποίος συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και αναλαμβάνεται στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέλουμε να ελέγξουμε τις πιο πρόσφατες αλλαγές μιας στενά οριοθετημένης δέσμης θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν τη σταδιοδρομία και την κατανόηση του ρόλου, και εστιάζουν περαιτέρω στις επιλογές των δημάρχων στις τοπικές δημόσιες πολιτικές. Το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται έχει αποσταλεί σε όλους τους εν ενεργεία δημάρχους ευρωπαϊκών δήμων με πάνω από κατοίκους. Θα ήμασταν ευγνώμονες αν θα μπορούσατε να συμπληρώσετε το παρόν είτε on line είτε να το επιστρέψετε απευθείας σε εμάς μετά τη συμπλήρωση του. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν θα χρειαστείτε παραπάνω από μισή ώρα. Θα σας παρακαλούσαμε να λάβετε υπ όψιν σας ότι πρόκειται για μια διεθνή συγκριτική μελέτη. Θα θέλαμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, ακόμη και εκεί όπου οι απαντήσεις μπορεί να θεωρούνται προφανείς στα πλαίσια των εθνικών σας πρακτικών. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα αναλυθούν αποκλειστικά σε ποσοτική βάση, χωρίς οποιαδήποτε πιθανή αναφορά σε μεμονωμένα πρόσωπα- ερωτηθέντες. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Παρακαλώ σημειώστε τη χώρα σας (Ελλάδα ή Κύπρος) και την ονομασία του δήμου σας: Χώρα: Δήμος : 1

2 Α. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ερώτηση 1: Πολλά και διαφορετικά καθήκοντα σχετίζονται με τη θέση του δημάρχου. Πόσο σημαντικά πιστεύετε ότι είναι τα παρακάτω καθήκοντα; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Πόσο σημαντικά πιστεύετε ότι είναι τα παρακάτω καθήκοντα; Το να αντιπροσωπεύει τον δήμο στον έξω κόσμο Κλίμακα σπουδαιότητας Δεν αποτελεί Λίγο Μέτρια Πολύ καθήκον Σημαντική Σημαντική Σημαντική του δημάρχου Πάρα πολύ Σημαντική (όριο 3 απαντήσεις σε αυτή την κατηγορία) Το να εφαρμόζει το πρόγραμμα του / της πολιτικού κόμματος / παράταξης του Να διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών Να προωθεί την συνεργασία με τους όμορους δήμους Να ενθαρρύνει νέες δράσεις στην κοινότητα Να θέτει στόχους για την αναμόρφωση των διοικητικών δομών Να επιτυγχάνει την εφαρμογή των προσωπικών του / της πολιτικών επιλογών Να προσελκύει πόρους από εξωτερικές πηγές (Ευρωπαϊκή / εθνική / περιφερειακή κυβέρνηση, ιδρύματα, ιδιώτες επενδυτές και επιχειρήσεις) Να διασφαλίσει την ορθότητα της πολιτικόδιοικητικής διαδικασίας Να υπερασπίζεται και να προωθεί την επιρροή των τοπικών αρχών στο πολιτικό σύστημα Να δημιουργεί ένα όραμα για την πόλη του/ της Να βοηθά τους πολίτες να επιλύουν τις διαφορές τους με τη διοίκηση του δήμου Να καθοδηγεί το προσωπικό στις καθημερινές δραστηριότητες Ερώτηση 2: Πόσες ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο αφιερώνετε για τις διάφορες δραστηριότητες σας ως δήμαρχος ; 2. Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση σας εδώ : Ώρες / εβδομάδα 2

3 3. Παρακάτω εκτίθενται μια σειρά από προκλήσεις που πολλοί δήμοι αντιμετωπίζουν. Για κάθε πρόκληση να αναφέρετε το βαθμό στον οποίο αυτή αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής σας ως δήμαρχος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας σας. Ο βαθμός 1 υποδηλώνει την «χαμηλή προτεραιότητα» ενώ ο βαθμός 5 υποδηλώνει την «υψηλή προτεραιότητα». Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο Ερώτηση 3: Αναφέρατε το βαθμό στον οποίο οι παρακάτω προκλήσεις αποτελούν σημαντική προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη 1 Χαμηλή προτεραιότητα Βαθμός προτεραιότητας Υψηλή προτεραιότητα Α. Η αύξηση της ελκυστικότητας του δήμου ώστε να καταστεί ο τελευταίος ένα μέρος ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα, ένα μέρος για να ζει κανείς, μέσω της επανέναρξης και της ανάπτυξης δράσεων, μέσω της δημιουργίας νέων πολιτιστικών εγκαταστάσεων, μέσω της βελτίωσης της αισθητικής της πόλης, κ.α Β. Η ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής και δράσεων με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, παροχής μέσων μαζικής μεταφοράς, κάλυψης των αναγκών των ευπαθών ομάδων ( ηλικιωμένων, νέων, ανέργων κλπ) C. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων D. Η προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας, η καταπολέμηση του εγκλήματος, η διασφάλιση της τήρησης του νόμου και της τάξης Ε. Η αντιμετώπιση πολιτικο-διοικητικών ζητημάτων, π.χ. η βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, η εξασφάλιση της ακεραιότητας και η καταπολέμηση της διαφθοράς κ.λπ. F. Η διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και του παραδοσιακού τρόπου ζωής των ντόπιων G. H τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης Η.. Η βελτίωση των δημόσιων υποδομών, της επικοινωνίας και των μεταφορών I. Εντατικότερες προσπάθειες για την ενσωμάτωση των εθνοτικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών μειονοτήτων και η έμφαση 3

4 στη διαφορετικότητα και στην ανοχή στην τοπική κοινότητα 4. Τι θα θεωρούσατε ως την πιο σημαντική πρόκληση από τον παραπάνω κατάλογο; Ερώτηση 4: Η σημαντικότερη πρόκληση είναι.. (παρακαλώ να προστεθεί το γράμμα που χρησιμοποιείται στην πρώτη στήλη) 5. Αν θεωρείτε αυτήν την πιο σημαντική πρόκληση: σε ποιο βαθμό θα λέγατε ότι διοίκηση σας εξαρτάται από τη συνεργασία και την υποστήριξη των διαφόρων δρώντων παρακάτω ως προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ; Εξαρτάται από τη συνεργασία ή την υποστήριξη των... Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 5: Εξαρτάται από τη συνεργασία ή την υποστήριξη... 1 Καμία εξάρτηση Βαθμός εξάρτησης Απόλυτα εξαρτημένο Η παράταξη της πλειοψηφίας / συνασπισμού στο Συμβούλιο Η αντιπολίτευση στο Συμβούλιο Ο δημοτικός υπηρεσιακός μηχανισμός Η τοπική επιχειρηματική κοινότητα Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. πανεπιστήμια) Επαγγελματικές οργανώσεις Οργανώσεις σε επίπεδο γειτονίας Εθελοντικές οργανώσεις και σύνδεσμοι Μεμονωμένοι πολίτες Άλλοι δήμοι της περιοχής Περιφερειακή κυβέρνηση Εθνική κυβέρνηση Η ΕΕ και άλλοι υπερεθνικοί οργανισμοί Η κυβέρνηση του δήμου 4

5 6. Σε ποιο βαθμό είχατε συμμετάσχει ενεργά στις παρακάτω δραστηριότητες για να φέρετε κοντά τους διαφορετικών δρώντες και να ενισχυθεί έτσι η συνεργασία τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος ; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 6 : Σε ποιο βαθμό είχατε συμμετάσχει ενεργά στις παρακάτω δραστηριότητες.. Διοργανώσατε μια πλατφόρμα όπου οι βασικοί δρώντες - παράγοντες κλήθηκαν να ορίσουν μια κοινή ατζέντα και να εξετάσουν την ανάληψη συλλογικής δράσης Ενεργήσατε ως διαμεσολαβητής και καταλύτης για την επίτευξη συμφωνιών μεταξύ των βασικών παικτών - δρώντων, στη βάση της πειθούς, της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της παροχής πληροφοριών και κινήτρων Χρήση των επίσημων εξουσιών, του κύρους και της πολιτικής σας επιρροής ως δημάρχου για να επιβάλλετε αποφάσεις και να παρακάμψετε τα όποια αδιέξοδα Με τη διασύνδεση των κοινωνικών δρώντων με σχετικά (δια) κυβερνητικά δίκτυα Με τη διασύνδεση των τοπικών δικτύων με διαδημοτικά, περιφερειακά και (δι-) εθνικά δίκτυα 1 Καθόλου Βαθμός συμμετοχής Πάρα πολύ 7. Όταν εξετάζετε τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων σε σχέση με αυτό το πρόβλημα σε ποιο βαθμό μπορείτε στη συνέχεια να πείτε ότι η συνεργασία ήταν επιτυχής σε... Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 7 : Σε ποιο βαθμό η συνεργασία ήταν επιτυχής... 1 Καθόλου Βαθμός συμμετοχής Πάρα πολύ στη σύναψη συμφωνιών που οι δρώντες δεσμεύονται από αυτές στη χάραξη μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής λύσης για το πρόβλημα στη δημιουργία μιας ειλικρινούς δέσμευσης μεταξύ των δρώντων στην ανάληψη αποφασιστικής και συντονισμένης δράσης, όταν χρειάζεται στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 5

6 Β. Δήμαρχοι στο Δημαρχείο 8. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 8 :. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Βαθμός συμφωνίας Ούτε Διαφωνώ έντονα Διαφωνώ συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ ούτε απολύτως διαφωνώ Οι γραφειοκράτες του δήμου θα πρέπει να στέκονται όσο το δυνατόν περισσότερο στους πολιτικά καθορισμένους στόχους Οι πολιτικοί θα πρέπει να ορίζουν μόνο τους στόχους και να ελέγχουν τα αποτελέσματα των δράσεων ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στο έργο της εκπλήρωσης των καθηκόντων της τοπικής διοίκησης Εσωτερικές συμφωνίες για συγκεκριμένους στόχους συμβάλουν σε μια πιο αποτελεσματική καθοδήγηση Εσωτερικά συστήματα υποβολής εκθέσεων συμβάλλουν στην καλύτερη καθοδήγησητων υπηρεσιών Σε σύγκριση με άλλους δήμους, οι επιδόσεις μας είναι πολύ καλές Ο εντοπισμός και η συστηματική εκπαίδευση των μελλοντικών διευθυντικών στελεχών είναι μόνιμο καθήκον για εμάς Οι αξιολογήσεις απόδοσης συνδέονται με σημαντικές πληρωμές που σχετίζονται άμεσα με την απόδοση ή με μπόνους 8α Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε : Ερώτηση 8 α : Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε : Ναι Όχι Σε αυτόν τον δήμο, η αξιολόγηση της απόδοσης πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για όλους τους εργαζόμενους ; 6

7 Ερώτηση 9: Πόσες ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο αφιερώνετε για τις παρακάτω δραστηριότητες ; Δραστηριότητες Ώρες / εβδομάδα συναντήσεις με το Συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή συναντήσεις με το διοικητικό προσωπικό συναντήσεις με τους πολίτες, με ομάδες, κτλ τελετουργικά καθήκοντα και καθήκοντα εκπροσώπησης στο Δημαρχείο (γάμους, εγγραφή σε δραστηριότητες, δεξιώσεις...) δημόσιες συζητήσεις και συνέδρια έξω από το Δημαρχείο επιτόπιες επισκέψεις (επίσημες και ανεπίσημες) στην πόλη συναντήσεις με τις αρχές από άλλες πόλεις συναντήσεις με τις αρχές από την περιφέρεια, από την εθνική κυβέρνηση ατομική προετοιμασία για τα καθήκοντα του δημάρχου Ερώτηση 10: 10. Θέλουμε να μας πείτε σε ποιο βαθμό οι σχέσεις μέσα στο δήμο σας χαρακτηρίζονται από πολιτική σύγκρουση. Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο της σύγκρουσης, από 0 (απόλυτα συναινετικό) έως 10 (εντελώς συγκρουσιακό); Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Απόλυτα συναινετικό :0 Εντελώς συγκρουσιακό :

8 11. Όσον αφορά τις τελευταίες τοπικές εκλογές και το βαθμό στον οποίο αυτές σχετίζονται με τη δική σας προσωπική εντολή σε σχέση με την εκτελεστική εξουσία ή / και το κόμμα σας, πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 11 : Κατά πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες διαπιστώσεις; Η εκστρατεία της παράταξής μου ουσιαστικά επικεντρώθηκε σε εμένα ως υποψήφιο δήμαρχο Κατά τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας, η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης είχε ως επίκεντρο τον ανταγωνισμό για τη δημαρχία Ο αριθμός ψήφων μου ήταν καθοριστικός στην κατάτκτηση της δημαρχίας Οι πολίτες ψήφισαν εμένα όχι λόγω της παράταξης ή του κόμματος άλλα λόγω των ηγετικών μου ικανοτήτων Έχω ρόλο-κλειδί στο πλαίσιο της εκτελεστικής εξουσίας αναφορικά με την επικοινωνία των αποφάσεών της με τον έξω κόσμο Έχω ουσιαστική αυτονομία στη χάραξη πολιτικών στο πλαίσιο της εκτελεστικής εξουσίας Θεωρώ τη λίστα των υποψηφίων μου / την παράταξή μου ως το κύριο σημείο αναφοράς για τη δημαρχία μου Η τοπική λίστα υποψηφίων / παράταξή μου έχει ισχυρή επίδραση στην χάραξη της τοπικής πολιτικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Η τοπική λίστα υποψηφίων / παράταξή μου λειτουργεί κυρίως ως εκλογικός θεσμός, χωρίς να αναλαμβάνει έναν ευρύτερο ρόλο στην τοπική πολιτική ζωή Διαφωνώ έντονα Βαθμός συμφωνίας Ούτε συμφωνώ Διαφωνώ ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απολύτως Δεν έχει σημασία 8

9 12. Ορισμένες αρχές είναι δυνατόν να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στον τρόπο που λειτουργείτε ως δήμαρχος. Σε αυτή τη λίστα θα βρείτε έξι αρχές της «χρηστής διακυβέρνησης». Παρακαλούμε να κατατάξετε τις αρχές αυτές από την περισσότερο σημαντική (1) έως την λιγότερο σημαντική (6). Ερώτηση 12: Σε αυτή τη λίστα θα βρείτε έξι αρχές της «χρηστής διακυβέρνησης». Παρακαλούμε να κατατάξετε τις αρχές αυτές από την περισσότερο σημαντική (1) έως την λιγότερο σημαντική (6). Παρακαλούμε αριθμήστε κάθε κουτί κατά σειρά προτίμησης 1-6 Αρχή «χρηστής διακυβέρνησης» Αμεροληψία Ανεξαρτησία Δικαιοσύνη Αποτελεσματικότητα Ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας Εντιμότητα και ακεραιότητα Σειρά ( 1= περισσότερο σημαντική 6= λιγότερο σημαντική ) 13. Συζητείται τον τελευταίο καιρό, ποιοι θα πρέπει να είναι οι κύριοι πολιτικοί στόχοι για τα επόμενα δέκα χρόνια. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τέσσερις στόχους για τους οποίους διαφορετικοί άνθρωποι θα έδιναν απόλυτη προτεραιότητα. Πείτε μας ποιον από τους παρακάτω στόχους θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό ; Και ποιον από τους τέσσερις αυτούς στόχους θα θεωρούσατε ως το δεύτερο πιο σημαντικό; Ερώτηση 13 : Πείτε μας ποιον από τους παρακάτω στόχους θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό ; Ο πιο σημαντικός στόχος (σημειώστε μόνο ένα κουτάκι) Ο δεύτερος πιο σημαντικός στόχος (σημειώστε μόνο ένα κουτάκι) Διατήρηση της τάξης Να έχουν λόγο και οι πολίτες στις αποφάσεις της κυβέρνησης Διατήρηση υψηλού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης Προστασία της ελευθερίας του λόγου 9

10 Γ. Στρατηγικές επιλογές 14. Πως θα περιγράφατε την οικονομική κατάσταση του δήμου σας; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 14: Πως θα περιγράφατε την οικονομική κατάσταση του δήμου σας; Οικονομική κατάσταση δήμου Πολύ κακή Κακή Ούτε καλή ούτε κακή Καλή Πολύ καλή Ερώτηση 15: Σε περίπτωση χρόνιου δημοσιονομικού ελλείμματος,ποια είναι κατά την άποψή σας η καλύτερη δράση που ένας δήμαρχος θα μπορούσε να υιοθετήσει; Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: Ενδεδειγμένη δράση Προσέλκυση νέων επενδύσεων / δραστηριοτήτων / πληθυσμού Αύξηση τοπικών φόρων Να ζητήσετε και να ελπίζετε σε επιδοτήσεις από τα ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης (η ισορροπία του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να προκύψει από τον δημοτικό φόρο) Ο δήμος θα πρέπει να αποφασίσει εγκαίρως να μειώσει τις δαπάνες της διοίκησης, των δημοτικών υπηρεσιών ή / και του προσωπικού Συνεργασία με άλλους Δήμους ή / και με τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ΣΔΙΤ), προκειμένου να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες με μειωμένο κόστος 10

11 Ερώτηση 16: Για να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του / της ως προς την βελτίωση ή την διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής του δήμου του ((μέσω της κατασκευής, νέων υποδομών, φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος), ένας δήμαρχος μπορεί να υιοθετήσει τακτικές με διαφορετικό προσανατολισμό. Μεταξύ των παρακάτω επιλογών, ποίες στρατηγικές είναι κατά τη γνώμη σας, οι πλέον Πιθανό να πετύχουν; Αναφέρετε με 1 το πιο σημαντικό με 2 το δεύτερο, με 3 το τρίτο Στρατηγική επιλογή 1 = το πιο σημαντικό 2= το δεύτερο πιο σημαντικό 3= το τρίτο πιο σημαντικό A. Εγκαθίδρυση ορθών κατευθυντήριων γραμμών για τις κατασκευές και τον προγραμματισμό B. να προβλέπει και να κυριαρχεί στην αγορά ακινήτων C.να θέσει κριτήρια διαπραγμάτευσης στις αναπτυξιακές δράσεις D. να εξασφαλίσει τη συνεργασία μεταξύ των δημιουργικών αρχιτεκτόνων E. να προωθήσει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον καθορισμό των εδαφικών προτεραιοτήτων F. να λαμβάνει τεχνική υποστήριξη από τα ανώτερα επίπεδα της κυβέρνησης ή από δημόσιους οργανισμούς διαβούλευσης G. να προβλέπει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεων των δράσεων H. να συνεργάζεται με όμορους δήμους στη βάση συμφωνημένων προτεραιοτήτων I. να διατηρεί καλές επαφές με μεγάλες επιχειρήσεις και επενδυτές J. να έχει ορθή και πλήρη ενημέρωση για βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες άλλων τοπικών κυβερνήσεων K. να αναπτύξει ολοκληρωμένα σχέδια για σημαντικά αστικά προγράμματα 11

12 Ερώτηση 17 : Αντιμετωπίζετε ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρμογή μιας από τις στρατηγικές που αναφέρονται αμέσως παραπάνω;: Χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο γράμμα (λ.χ. Α, Β ή C κλπ.) που βρίσκεται στον παραπάνω πίνακα για να δηλώσετε την αντίστοιχη στρατηγική Παρακαλούμε γράψτε την απάντησή σας εδώ : Ερώτηση 18. Με βάση την εμπειρία σας ως δήμαρχος, πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Βαθμός συμφωνίας Ούτε Διαφωνώ απολύτως Διαφωνώ συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ ούτε έντονα διαφωνώ Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού Οι μικρές πυκνότητες πληθυσμού επιτρέπουν την επίτευξη καλύτερης ποιότητας σε θέματα περιβάλλοντος Η υπερβολική χρήση γης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα Η αγορά είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στέγασης Οι υψηλότερες πυκνότητες πληθυσμού συμβάλλουν στη δημιουργία κοινότητας και κοινωνικών διασυνδέσεων Οι τοπικές κοινότητες πρέπει να αυξήσουν τον πληθυσμό τους ώστε να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών Δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί η αστική πυκνότητα σε αυτόν τον δήμο Ερώτηση 19: Με βάση την κατάσταση στο δήμο σας, πώς βλέπετε την εξωτερική ανάθεση και τις ιδιωτικοποιήσεις ; Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: Ο Δήμος μου θα πρέπει να αυξήσει τον αριθμό των εξωτερικών αναθέσεων και των ιδιωτικοποιήσεων Ο Δήμος μου θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των εξωτερικών αναθέσεων και των ιδιωτικοποιήσεων Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αλλάξει η μορφή παροχής των υπηρεσιών. (συνεχίστε με την ερώτηση 21) 12

13 Ερώτηση 20 : Εάν προτιμάτε να αλλάξετε τη μορφή της παροχής των υπηρεσιών, ποιο θα είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της αλλαγής; Για τη βελτιστοποίηση... Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: Για τη βελτιστοποίηση... Το κόστος της παροχής υπηρεσιών για τους πολίτες Ο προϋπολογισμός του δήμου Η ευελιξία στην παροχή των υπηρεσιών και ο προσανατολισμός προς τον πολίτη ο έλεγχος της παροχής υπηρεσιών η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών Άλλο (διευκρινίστε) Ερώτηση 21. Αναφέρατε ποια μορφή παροχής υπηρεσιών είναι προτιμότερη για τους ακόλουθους τομείς δραστηριοποίησης : Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: ΣΔΙΤ Μορφή παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικός Δημόσιος Τομέας Τομέας Δεν γνωρίζω Δεν έχει σημασία Δημόσιες συγκοινωνίες Συντήρηση των σχολικών κτιρίων Διαχείριση των αποβλήτων Παροχή Ενέργειας Ύδρευση και αποχέτευση Νοσοκομεία Γηροκομεία /Φροντίδα Ηλικιωμένων Άλλο... (διευκρινίστε στην επόμενη ερώτηση) Ερώτηση 22 : αν επιλέξετε «άλλο» στην προηγούμενη ερώτηση διευκρινίστε, αλλιώς προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση «άλλο» = 13

14 Ερώτηση 23. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις αλλαγές που σημειώθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία στον οργανισμό του Δήμου σας; Η εξοικονόμηση κόστους / περικοπές Έντονα θετική αλλαγή Σχετικά θετική αλλαγή Αλλαγή Καμία Σχετικά Έντονα σημαντική αρνητική αρνητική αλλαγή αλλαγή Αλλαγή Η στρατηγική ικανότητα του δημοτικού συμβουλίου Η θέση του πολίτη ως πελάτη Η διαφάνεια ως προς τα έξοδα Η ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου Ο εξορθολογισμός του αριθμού των εργαζομένων Η κινητοποίηση των εργαζομένων στην Τ.Α. Γενικά η προσαρμοστική ικανότητα του οργανισμού ( του δήμου) Δ. Δήμαρχοι και πολίτες Ερώτηση 24. Αρκετές πηγές εξουσίας και κύρους έναντι της κοινωνίας είναι διαθέσιμες σε εσάς. Εδώ υπάρχει ένας κατάλογος με πιθανές πηγές εξουσίας. Αξιολογείστε τρεις από αυτές ως τις πιο σημαντικές πηγές Παρακαλώ αξιολογείστε τρεις από αυτές ως τις πιο σημαντικές πηγές Η Διαδικασία επιλογής ( ανάλογα με το πώς έχετε επιλεχθεί : είτε έχετε εκλεγεί από το σύνολο των πολιτών ή του Συμβουλίου, είτε έχετε διοριστεί) Οι νομικές μου ικανότητες Η συμμετοχή μου σε κάποιο πολιτικό κόμμα Οι πολιτικές μου Η θέση μου υπεράνω πολιτικών κομμάτων Η προσωπική μου αναγνωρισιμότητα στην τοπική κοινωνία Η εμπειρία μου Η προσωπικότητά μου Η ικανότητά μου να πείθω Οι διαπροσωπικές μου επαφές 14

15 Ερώτηση 25: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα ακόλουθα εργαλεία προκειμένου να πληροφορούνται οι δήμαρχοι τις απόψεις της κοινής γνώμης (ανεξαρτήτως αν στην πράξη υπάρχουν αυτά στο δήμο σας); Ψηφοφορία Βαθμός αποτελεσματικότητας Καθόλου Όχι αρκετά Μετρίως Σχετικά Πολύ αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Κομματικές Συνεδριάσεις Δημόσιες συνεδριάσεις Έρευνες Ικανοποίησης Καταγγελίες Προσωπική επαφή με μεμονωμένες πολίτες Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ερώτηση 26: Πόσο επιθυμητές ή μη επιθυμητές θεωρείτε τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις, ανεξαρτήτως του κατά πόσο τέτοιες μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει/ισχύουν στο δήμο σας; (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο) Αποφασιστικό (δεσμευτικό) δημοψήφισμα Επιθυμητές ή μη μεταρρυθμίσεις Πολύ ανεπιθύμητο Ανεπιθύμητο Ούτε επιθυμητό ούτε μη επιθυμητό Επιθυμητό Πολύ επιθυμητό Άμεση εκλογή του δημάρχου Μη δεσμευτικό δημοψήφισμα Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός Μείωση του αριθμού των συμβούλων 15

16 Ερώτηση 27: Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; ( Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: ) Τα πολιτικά κόμματα είναι το καταλληλότερο πεδίο για τη συμμετοχή των πολιτών Οι κάτοικοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και άμεσα στην διαδικασία λήψεως σημαντικών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο Οι κάτοικοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να γνωστοποιούν τις απόψεις τους προτού ληφθούν, από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, σημαντικές αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο Εκτός από τη συμμετοχή τους στη ψηφοφορίας, δεν θα πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να επηρεάζουν τις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου θα πρέπει να απηχούν την άποψη της πλειοψηφίας των κατοίκων Οι πολιτικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να λαμβάνουν όποιες αποφάσεις θεωρούν εκείνοι ως σωστές, ανεξαρτήτως των τρεχουσών απόψεων των δημοτών Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών πρέπει να είναι ο βασικός παράγοντας στον καθορισμό των τοπικών πολιτικών Η αποκέντρωση στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναγκαία για την τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά Διαφωνώ έντονα Βαθμός συμφωνίας Ούτε συμφωνώ Διαφωνώ ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απολύτως 16

17 Ερώτηση 28: Τι είδους μέσα χρησιμοποιούν οι παρακάτω δρώντες για να επιτύχουν τους στόχους τους στο δήμο σας; Παρακαλώ σημειώστε όλα όσα ισχύουν Στρατηγική με νομικά μέσα (δικαστικές αγωγές κατά ψηφισμένων πράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης ) Μέσα Επίσημη συμβουλευτική στρατηγική (επίσημες συναντήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων...) Κάτωθεν στρατηγική κινητοποίησης (εκστρατείες διαμαρτυρίας συμπεριλαμβανομένων διαδηλώσεων και βίαιων γεγονότων) Η εκλογική στρατηγική (εκστρατείες ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, παρουσία των μέσα μαζικής ενημέρωσης) Δρώντες Οι επιχειρηματίες Συνδικάτα Θρησκευτικές ομάδες Εθελοντικές οργανώσεις Ε. Οι τοπικές κυβερνήσεις στο πολιτικό σύστημα Ερώτηση 29: Πόσο επιθυμητές ή μη επιθυμητές θεωρείτε τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις, ανεξαρτήτως του κατά πόσο τέτοιες μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει/ισχύουν στο δήμο σας; (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο) Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στους δήμους Επιθυμητές ή μη μεταρρυθμίσεις Ούτε Πολύ ανεπιθύμητο Ανεπιθύμητο επιθυμητό Επιθυμητό Πολύ ούτε Επιθυμητό ανεπιθύμητο Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες Μείωση του αριθμού των περιφερειακών ενοτήτων Μείωση του αριθμού των περιφερειών Δημιουργία μητροπολιτικής κυβέρνησης (εων) 17

18 Ερώτηση 30 : Η διαδημοτική συνεργασία και οι συγχωνεύσεις των δήμων αποτελούν εναλλακτικές λύσεις για τον εξορθολογισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιες από αυτές είναι οι πιο αποτελεσματικές υπό τα ακόλουθα προφίλ; Η διαδημοτική συνεργασία Η συγχώνευση είναι πιο αποτελεσματική είναι πιο αποτελεσματική Ούτε η συνεργασία ούτε η συγχώνευση παρουσιάζουν πραγματική χρησιμότητα Ο επαγγελματισμός του διοικητικού προσωπικού Η ποιότητα των υπηρεσιών Η εξοικονόμηση κόστους Η πολιτική συμμετοχή Ερώτηση 31: Είναι ο δήμος σας μέρος ενός μεγαλύτερου οικισμού ; Ένας μεγαλύτερος αστικός οικισμός περιλαμβάνει ένα αστικό κέντρο (πάνω από κατοίκους) και μια ζώνη καθημερινής μετακίνησης προς την εργασία (άνω του 15% του απασχολούμενου πληθυσμού μετακινείται καθημερινά από την πόλη του προς το χώρο εργασίας του). Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω 1 Ναι 2 Όχι Πηγαίνετε στην ερώτηση Εξετάστε τα διάφορα υφιστάμενα μέτρα που έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων αστικών σας κέντρων ως σύνολο. Πόσο αποτελεσματικές είναι προς το παρόν οι παρακάτω μορφές διακυβέρνησης για την ανάπτυξη των οικισμών σας; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 32 Υποστήριξη και ρυθμίσεις από τα ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης Οργανισμοί διακυβέρνησης πολλαπλών σκοπών για αστικούς οικισμούς Μονοθεματικές Αρχές / διοικητικές περιφέρειες διαμερίσματα ειδικού σκοπού Διαδημοτικές συμβάσεις και συνεργασία 1 Καθόλου Αποτελεσματικό Βαθμός αποτελεσματικότητας Πάρα πολύ αποτελεσματικό 18

19 Ερώτηση 33 : Τώρα, λαμβάνοντας όλα τα υφιστάμενα μέτρα μαζί, πόσο αποτελεσματικά θεωρείτε ότι είναι για την αντιμετώπιση των ακόλουθων προκλήσεων ως προς την ανάπτυξη του οικισμού σας; Η εφαρμογή μιας ευρείας κλίμακας στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης (περιορισμός της άτακτης αστικής εξάπλωσης, η προστασία των φυσικών πόρων) Οικονομικά αποδοτική παραγωγή και παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. ενέργεια, το νερό, τα απόβλητα, τη συντήρηση, τη δημόσια ασφάλεια) Δίκαιη κατανομή των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών κατά μήκος όλου του αστικού οικισμού (π.χ. εκπαίδευση, πολιτισμός, υγεία, κοινωνική πρόνοια, κατάλληλη στέγαση, μεταφορές, ανάπτυξη της περιοχής) 1 Καθόλου Αποτελεσματικό Παρά πολύ αποτελεσματικό Ερώτηση 34 : Συμπερασματικά, με βάση την εμπειρία σας ως δήμαρχος σε αυτή την πόλη, και ανεξάρτητα από τις τυπικές διαδικασίες, αναφέρετε πόση επιρροή έχει κάθε ένας από τα παρακάτω δρώντες στις δραστηριότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: ) Βαθμός επιρροής Καμία Επιρροή Πολύ ισχυρή επιρροή 5 Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Άλλοι αρχηγοί στο Δημοτικό Συμβούλιο Η εκτελεστική επιτροπή Μεμονωμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με μεγάλη επιρροή Οι επικεφαλής των οργανικών μονάδων στο Δήμο Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βουλευτές ή υπουργοί που προέρχονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι πρόεδροι των συλλόγων και των σωματείων Δημοσιογράφοι Τοπικές επιχειρηματίες Η Εκκλησία Εθελοντικές οργανώσεις Ομάδες ειδικού σκοπού Αποκεντρωμένα Δημοτικά Όργανα (Συνοικιών, χωριών κλπ.) 19

20 Οι αρχηγοί των κομμάτων Περιφέρεια και ανώτερα επίπεδα της κεντρικής διοίκησης Ερώτηση 35. Κατά συνέπεια, με βάση την εμπειρία σας από την τοπική πολιτική ζωή, πώς θα χαρακτηρίζατε τις αλλαγές ως προς την επιρροή που έχουν συμβεί κατά την τελευταία δεκαετία μεταξύ των κύριων δρώντων στις τοπικές υποθέσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 35 Πολύ Περισσότερο Περισσότερο Λίγο Πολύ Ταυτόσημη Περισσότερο περισσότερο Περιφερεια κό επίπεδο Τοπικό επίπεδο Τοπική Εκτελεστική επιτροπή Δήμαρχος Δήμαρχος Αιρετοί περισσότερο Εθνικό επίπεδο Περιφερειακ ό επίπεδο Δημοτικό Συμβούλιο Τοπική εκτελεστική επιτροπή Δημοτικό Συμβούλιο Τοπικοί γραφειοκρά τες 20

21 Πριν το τέλος του ερωτηματολογίου. παρακαλώ, χαρακτηρίστε εν συντομία την εμπειρία σας και την καριέρα σας Ερώτηση 36: Πόσων ετών είστε; Ετών Ερώτηση 37: Είστε άνδρας ή γυναίκα; 1 Άνδρας 2 Γυναίκα Ερώτηση 38: Ποια είναι η ψηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης που ολοκληρώσατε; Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα 1 Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 3 ΑΕΙ/ΤΕΙ Ερώτηση 39: Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: ανθρωπιστικές επιστήμες (φιλοσοφία, λογοτεχνία, ξένες γλώσσες) πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές επιστήμες νομικές επιστήμες ιατρική μηχανική αρχιτεκτονική θετικές επιστήμες, φυσική, μαθηματικά Ερώτηση 40: Ποια είναι η τρέχουσα απασχόλησή σας; Παρακαλούμε επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα Α. Είστε δήμαρχος «αποκλειστικής απασχόλησης»; Β. Είστε δήμαρχος «μερικής απασχόλησης»; 21

22 Ερώτηση 41: Με βάση την προηγούμενη απάντησή σας, τι είναι / ήταν το κύριο επάγγελμά σας ( η κύρια πηγή εισοδήματος σας ); Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Υψηλόβαθμα στελέχη, ανώτεροι υπάλληλοι και νομοθέτες Εάν απαντήσατε Β, πείτε μας ποια Παρακαλώ αναφέρατε είναι η ποιο ήταν το επαγγελματική κύριο επάγγελμα σας σας ενασχόλησης πριν παράλληλα με την εκλεγείτε ως δήμαρχος ιδιότητα του δημάρχου Μάνατζερ Μηχανικοί Θετικοί Επιστήμονες επαγγελματίες υγείας Εκπαιδευτικοί Επαγγέλματα Διοίκησης και επιχειρήσεων Νομικοί, κοινωνιολόγοι, καλλιτέχνες Άλλοι επαγγελματίες Τεχνικοί επαγγελματίες Υπάλληλοι γραφείου Εργαζόμενοι στο χώρο των πωλήσεων και των υπηρεσιών Άλλοι εργαζόμενοι Εντεταλμένοι / εκτελεστικές εργασίες σε ένα κομματικό οργανισμό Σε ποιον τομέα; Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 1 Ιδιωτικός Τομέας 2 Δημόσιος Τομέας 22

23 Ερώτηση 42: Πρώτη ένταξη σε πολιτικό κόμμα Ποτέ δεν ανήκα σε κάποιο κόμμα Έτος πρώτης ένταξης σε πολιτικό κόμμα:.. Ερώτηση 43: Είστε σήμερα μέλος κόμματος; 1 Ναι, ενός κόμματος εθνικής εμβέλειας 2 Όχι Ερώτηση 44: Κόμμα Αν απαντήσατε «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση Παρακαλούμε εξειδικεύστε το κόμμα: Κόμμα / Παράταξη:. Ερώτηση 45: Συχνά αναφέρεται μια κλίμακα δεξιάς-αριστεράς στην πολιτική. Εσείς που θα τοποθετούσατε το κόμμα/παράταξή σας σε αυτή την κλίμακα δεξιάς-αριστεράς; Αριστερά Δεξιά

24 Ερώτηση 46: Πως ξεκίνησε η πολιτική σας σταδιοδρομία; Α) Παρακαλούμε σημειώστε τη σειρά των αιρετών/μετακλητών πολιτικών σας αξιωμάτων γράφοντας τον αριθμό 1 για το πρώτο αιρετό/μετακλητό σας αξίωμα και ακολούθως το 2 για το δεύτερο κ.ο.κ. Αν κατείχατε περισσότερα αξιώματα ταυτοχρόνως, παρακαλούμε σημειώστε τον ίδιο αριθμό. Β) Δεύτερον, αναφέρετε κατά προσέγγιση τον συνολικό αριθμό ετών που κατείχατε την αντίστοιχη αιρετή/μετακλητή θέση (αθροίζετε τα χρόνια αν κατείχατε τα αντίστοιχα αξιώματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές) Γ) Τρίτον, συμπληρώστε με x στην τελευταία στήλη ποιά αυτές τις θέσεις κατέχετε σήμερα εκτός της δημαρχίας ΑΞΙΩΜΑ κοινωνία των πολιτών Εργατικά Συνδικάτα ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΩΝ ΤΩΡΑ ΕΙΣΤΕ ; κοινωνία των πολιτών - Επιχειρήσεις / επαγγελματικές ενώσεις κοινωνία των πολιτών - Τοπική ένωση (αθλητισμός, πολιτισμός, κλπ) κοινωνία των πολιτών - Πολιτικό κόμμα Δήμος δημοτικό συμβούλιο Δήμος Εκτελεστική Επιτροπή Δήμος - Δήμαρχος Περιφερειακή Ενότητα/Νομαρχία - Συμβούλιο Περιφερειακή Ενότητα/Νομαρχία- Αντιπεριφερειάρχης/Νομάρχης Περιφέρεια περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρεια Εκτελεστική Επιτροπή Εθνικό επίπεδο Κοινοβούλιο Εθνικό επίπεδο Υπουργός Ευρωπαϊκή Ένωση - κοινοβούλιο της ΕΕ Ερώτηση 47 : Βάσει της προηγούμενης απάντησής Σας, σε ποιο έτος αποκτήσατε το πρώτο Σας αιρετό/μετακλητό αξίωμα; Έτος: 24

25 Ερώτηση 48: Ως υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές, σε ποιο βαθμό σας υποστήριξαν οι ακόλουθοι παράγοντες/ομάδες: Α. Ο προκάτοχός σας Βαθμός υποστήριξης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Β. Τα εθνικά όργανα του κόμματός σας C. το κόμμα σας / παράταξη σας D. Το κόμμα σας σε τοπικό επίπεδο E. πολιτικοί εθνικής εμβέλειας F. τοπικοί παράγοντες G. Σωματεία H. τοπικός επιχειρηματικός κόσμος I. Τοπικά ΜΜΕ L. Η εκκλησία M. Τοπικές οργανώσεις Ερώτηση 49: Προς το παρόν, τι σχεδιάζετε να κάνετε μετά το πέρας της παρούσας θητείας σας; 1 Θέλω να συνεχίσω την πολιτική μου σταδιοδρομία : ως Δήμαρχος σε τοπικό επίπεδο αλλά όχι ως δήμαρχος σε περιφερειακό επίπεδο σε εθνικό επίπεδο σε επίπεδο ευρωπαϊκό 2 Θέλω να εγκαταλείψω την πολιτική και να επιστρέψω στο προηγούμενο μου επάγγελμα ως ιδιώτης και να συνταξιοδοτηθώ 25

26 Ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.εάν αντί για την ηλεκτρονική συμπλήρωση επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την έντυπη μορφή του, παρακαλώ, να το αποστείλετε, μόλις το συμπληρώσετε, στην ακόλουθη διεύθυνση (για την Ελλάδα): Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο-Κομνηνό ΧΛΕΠΑ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέτα Αθήνα Ευχαριστούμε! 26

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Not completed or Not displayed 0 0.00%

Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Not completed or Not displayed 0 0.00% Αποτελέσματα εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 41 Total records in survey: 330 συνόλου: 12.42% Στατιστικά Πεδίου για Θ9 Δήμος Απάντηση 41 100.00% Καμία απάντηση 0 0.00% Στατιστικά Πεδίου για Θ7-1 [Όνομα] Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ηγηθείτε για να φέρετε εξαιρετικά αποτελέσματα Δημήτρης Σαμαράς Πρόεδρος - CEO Όμιλος Εταιριών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ποιοι είμαστε Όμιλος Εταιριών Σαμαράς & Συνεργάτες ( 5 εταιρείες ). One Stop Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕπιχειρησιακόσχέδιοδήμουΚοζάνης. ΠροτάσειςΔημοτικήςΚίνησης«Κοζάνη Τόποςναζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια διαμόρφωσης του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμουκοζάνης,μέσααπότηδημόσιαδιαβούλευσηκαταθέτουμεμετοκείμενοαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007)

Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Λίζα Βιόλα Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA Μέλος του Συμβουλίου της UIA Έκθεση μετάβασης στη Λισαβόνα για συμμετοχή στην Vision and Strategy Committee (19 και 20 Ιανουαρίου 2007) Παρόντες Κ. Kleffel Germany

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κεντρική Διοίκηση Περιφερειακή Διοίκηση Διορισμένος Περιφερειάρχης και Περιφερειακό Συμβούλιο ΤΙ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Χωρίς αλλαγές στην Κεντρική Διοίκηση. 7 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων

To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων To «ψηφιακό» μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες από το e-government Γιάννης Λάριος Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Πόλεις σε ανταγωνισμό το

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Πολιτική οικονομία

Διάλεξη 6. Πολιτική οικονομία Διάλεξη 6 Πολιτική οικονομία 1 Άμεση Δημοκρατία Κανόνες Ομοφωνίας Μερίδιο Εύας (S E ) 0 S* D r E Μερίδιο Αδάμ (S A ) D r A 2 0 r* ΗδιαδικασίατουLindahl r ετησίως Είναι εφικτοί οι κανόνες ομοφωνίας; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECOPROWINE

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECOPROWINE Το ερωτηματολόγιο αυτό παρέχει σημαντικές πληροφορίες από τα πιλοτικά οινοποιεία για την κατανόηση, την αποδοχή και την αποτελεσματικότητα του εργαλείου αυτοαξιολόγησης του προγράμματος ECOPROWINE. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι) του 2001 145(Ι) του 2001. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα