Πολιτικοί Ηγέτες στις ευρωπαϊκές πόλεις. (Δεύτερος κύκλος έρευνας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτικοί Ηγέτες στις ευρωπαϊκές πόλεις. (Δεύτερος κύκλος έρευνας)"

Transcript

1 Πολιτικοί Ηγέτες στις ευρωπαϊκές πόλεις (Δεύτερος κύκλος έρευνας) Ο πρώτος κύκλος της έρευνας με τίτλο «Πολιτικοί ηγέτες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις» πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια. Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα ασχολήθηκε τότε με μια πληθώρα αναδυόμενων διαστάσεων που αφορούσαν το ρόλο του δημάρχου, την «μεταμόρφωση» της πολιτικής εκπροσώπησης και τη σταδιοδρομία σε τοπικό επίπεδο. Με αυτόν το δεύτερο κύκλο, ο οποίος συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και αναλαμβάνεται στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέλουμε να ελέγξουμε τις πιο πρόσφατες αλλαγές μιας στενά οριοθετημένης δέσμης θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν τη σταδιοδρομία και την κατανόηση του ρόλου, και εστιάζουν περαιτέρω στις επιλογές των δημάρχων στις τοπικές δημόσιες πολιτικές. Το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται έχει αποσταλεί σε όλους τους εν ενεργεία δημάρχους ευρωπαϊκών δήμων με πάνω από κατοίκους. Θα ήμασταν ευγνώμονες αν θα μπορούσατε να συμπληρώσετε το παρόν είτε on line είτε να το επιστρέψετε απευθείας σε εμάς μετά τη συμπλήρωση του. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν θα χρειαστείτε παραπάνω από μισή ώρα. Θα σας παρακαλούσαμε να λάβετε υπ όψιν σας ότι πρόκειται για μια διεθνή συγκριτική μελέτη. Θα θέλαμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, ακόμη και εκεί όπου οι απαντήσεις μπορεί να θεωρούνται προφανείς στα πλαίσια των εθνικών σας πρακτικών. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα αναλυθούν αποκλειστικά σε ποσοτική βάση, χωρίς οποιαδήποτε πιθανή αναφορά σε μεμονωμένα πρόσωπα- ερωτηθέντες. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Παρακαλώ σημειώστε τη χώρα σας (Ελλάδα ή Κύπρος) και την ονομασία του δήμου σας: Χώρα: Δήμος : 1

2 Α. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ερώτηση 1: Πολλά και διαφορετικά καθήκοντα σχετίζονται με τη θέση του δημάρχου. Πόσο σημαντικά πιστεύετε ότι είναι τα παρακάτω καθήκοντα; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Πόσο σημαντικά πιστεύετε ότι είναι τα παρακάτω καθήκοντα; Το να αντιπροσωπεύει τον δήμο στον έξω κόσμο Κλίμακα σπουδαιότητας Δεν αποτελεί Λίγο Μέτρια Πολύ καθήκον Σημαντική Σημαντική Σημαντική του δημάρχου Πάρα πολύ Σημαντική (όριο 3 απαντήσεις σε αυτή την κατηγορία) Το να εφαρμόζει το πρόγραμμα του / της πολιτικού κόμματος / παράταξης του Να διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών Να προωθεί την συνεργασία με τους όμορους δήμους Να ενθαρρύνει νέες δράσεις στην κοινότητα Να θέτει στόχους για την αναμόρφωση των διοικητικών δομών Να επιτυγχάνει την εφαρμογή των προσωπικών του / της πολιτικών επιλογών Να προσελκύει πόρους από εξωτερικές πηγές (Ευρωπαϊκή / εθνική / περιφερειακή κυβέρνηση, ιδρύματα, ιδιώτες επενδυτές και επιχειρήσεις) Να διασφαλίσει την ορθότητα της πολιτικόδιοικητικής διαδικασίας Να υπερασπίζεται και να προωθεί την επιρροή των τοπικών αρχών στο πολιτικό σύστημα Να δημιουργεί ένα όραμα για την πόλη του/ της Να βοηθά τους πολίτες να επιλύουν τις διαφορές τους με τη διοίκηση του δήμου Να καθοδηγεί το προσωπικό στις καθημερινές δραστηριότητες Ερώτηση 2: Πόσες ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο αφιερώνετε για τις διάφορες δραστηριότητες σας ως δήμαρχος ; 2. Παρακαλώ σημειώστε την απάντηση σας εδώ : Ώρες / εβδομάδα 2

3 3. Παρακάτω εκτίθενται μια σειρά από προκλήσεις που πολλοί δήμοι αντιμετωπίζουν. Για κάθε πρόκληση να αναφέρετε το βαθμό στον οποίο αυτή αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής σας ως δήμαρχος κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας σας. Ο βαθμός 1 υποδηλώνει την «χαμηλή προτεραιότητα» ενώ ο βαθμός 5 υποδηλώνει την «υψηλή προτεραιότητα». Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο Ερώτηση 3: Αναφέρατε το βαθμό στον οποίο οι παρακάτω προκλήσεις αποτελούν σημαντική προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη 1 Χαμηλή προτεραιότητα Βαθμός προτεραιότητας Υψηλή προτεραιότητα Α. Η αύξηση της ελκυστικότητας του δήμου ώστε να καταστεί ο τελευταίος ένα μέρος ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα, ένα μέρος για να ζει κανείς, μέσω της επανέναρξης και της ανάπτυξης δράσεων, μέσω της δημιουργίας νέων πολιτιστικών εγκαταστάσεων, μέσω της βελτίωσης της αισθητικής της πόλης, κ.α Β. Η ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής και δράσεων με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς στέγασης, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, παροχής μέσων μαζικής μεταφοράς, κάλυψης των αναγκών των ευπαθών ομάδων ( ηλικιωμένων, νέων, ανέργων κλπ) C. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων D. Η προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας, η καταπολέμηση του εγκλήματος, η διασφάλιση της τήρησης του νόμου και της τάξης Ε. Η αντιμετώπιση πολιτικο-διοικητικών ζητημάτων, π.χ. η βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, η εξασφάλιση της ακεραιότητας και η καταπολέμηση της διαφθοράς κ.λπ. F. Η διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και του παραδοσιακού τρόπου ζωής των ντόπιων G. H τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης Η.. Η βελτίωση των δημόσιων υποδομών, της επικοινωνίας και των μεταφορών I. Εντατικότερες προσπάθειες για την ενσωμάτωση των εθνοτικών, θρησκευτικών ή πολιτισμικών μειονοτήτων και η έμφαση 3

4 στη διαφορετικότητα και στην ανοχή στην τοπική κοινότητα 4. Τι θα θεωρούσατε ως την πιο σημαντική πρόκληση από τον παραπάνω κατάλογο; Ερώτηση 4: Η σημαντικότερη πρόκληση είναι.. (παρακαλώ να προστεθεί το γράμμα που χρησιμοποιείται στην πρώτη στήλη) 5. Αν θεωρείτε αυτήν την πιο σημαντική πρόκληση: σε ποιο βαθμό θα λέγατε ότι διοίκηση σας εξαρτάται από τη συνεργασία και την υποστήριξη των διαφόρων δρώντων παρακάτω ως προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ; Εξαρτάται από τη συνεργασία ή την υποστήριξη των... Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 5: Εξαρτάται από τη συνεργασία ή την υποστήριξη... 1 Καμία εξάρτηση Βαθμός εξάρτησης Απόλυτα εξαρτημένο Η παράταξη της πλειοψηφίας / συνασπισμού στο Συμβούλιο Η αντιπολίτευση στο Συμβούλιο Ο δημοτικός υπηρεσιακός μηχανισμός Η τοπική επιχειρηματική κοινότητα Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. πανεπιστήμια) Επαγγελματικές οργανώσεις Οργανώσεις σε επίπεδο γειτονίας Εθελοντικές οργανώσεις και σύνδεσμοι Μεμονωμένοι πολίτες Άλλοι δήμοι της περιοχής Περιφερειακή κυβέρνηση Εθνική κυβέρνηση Η ΕΕ και άλλοι υπερεθνικοί οργανισμοί Η κυβέρνηση του δήμου 4

5 6. Σε ποιο βαθμό είχατε συμμετάσχει ενεργά στις παρακάτω δραστηριότητες για να φέρετε κοντά τους διαφορετικών δρώντες και να ενισχυθεί έτσι η συνεργασία τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος ; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 6 : Σε ποιο βαθμό είχατε συμμετάσχει ενεργά στις παρακάτω δραστηριότητες.. Διοργανώσατε μια πλατφόρμα όπου οι βασικοί δρώντες - παράγοντες κλήθηκαν να ορίσουν μια κοινή ατζέντα και να εξετάσουν την ανάληψη συλλογικής δράσης Ενεργήσατε ως διαμεσολαβητής και καταλύτης για την επίτευξη συμφωνιών μεταξύ των βασικών παικτών - δρώντων, στη βάση της πειθούς, της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της παροχής πληροφοριών και κινήτρων Χρήση των επίσημων εξουσιών, του κύρους και της πολιτικής σας επιρροής ως δημάρχου για να επιβάλλετε αποφάσεις και να παρακάμψετε τα όποια αδιέξοδα Με τη διασύνδεση των κοινωνικών δρώντων με σχετικά (δια) κυβερνητικά δίκτυα Με τη διασύνδεση των τοπικών δικτύων με διαδημοτικά, περιφερειακά και (δι-) εθνικά δίκτυα 1 Καθόλου Βαθμός συμμετοχής Πάρα πολύ 7. Όταν εξετάζετε τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων σε σχέση με αυτό το πρόβλημα σε ποιο βαθμό μπορείτε στη συνέχεια να πείτε ότι η συνεργασία ήταν επιτυχής σε... Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 7 : Σε ποιο βαθμό η συνεργασία ήταν επιτυχής... 1 Καθόλου Βαθμός συμμετοχής Πάρα πολύ στη σύναψη συμφωνιών που οι δρώντες δεσμεύονται από αυτές στη χάραξη μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής λύσης για το πρόβλημα στη δημιουργία μιας ειλικρινούς δέσμευσης μεταξύ των δρώντων στην ανάληψη αποφασιστικής και συντονισμένης δράσης, όταν χρειάζεται στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων 5

6 Β. Δήμαρχοι στο Δημαρχείο 8. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 8 :. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Βαθμός συμφωνίας Ούτε Διαφωνώ έντονα Διαφωνώ συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ ούτε απολύτως διαφωνώ Οι γραφειοκράτες του δήμου θα πρέπει να στέκονται όσο το δυνατόν περισσότερο στους πολιτικά καθορισμένους στόχους Οι πολιτικοί θα πρέπει να ορίζουν μόνο τους στόχους και να ελέγχουν τα αποτελέσματα των δράσεων ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στο έργο της εκπλήρωσης των καθηκόντων της τοπικής διοίκησης Εσωτερικές συμφωνίες για συγκεκριμένους στόχους συμβάλουν σε μια πιο αποτελεσματική καθοδήγηση Εσωτερικά συστήματα υποβολής εκθέσεων συμβάλλουν στην καλύτερη καθοδήγησητων υπηρεσιών Σε σύγκριση με άλλους δήμους, οι επιδόσεις μας είναι πολύ καλές Ο εντοπισμός και η συστηματική εκπαίδευση των μελλοντικών διευθυντικών στελεχών είναι μόνιμο καθήκον για εμάς Οι αξιολογήσεις απόδοσης συνδέονται με σημαντικές πληρωμές που σχετίζονται άμεσα με την απόδοση ή με μπόνους 8α Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε : Ερώτηση 8 α : Παρακαλείσθε να διευκρινίσετε : Ναι Όχι Σε αυτόν τον δήμο, η αξιολόγηση της απόδοσης πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για όλους τους εργαζόμενους ; 6

7 Ερώτηση 9: Πόσες ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο αφιερώνετε για τις παρακάτω δραστηριότητες ; Δραστηριότητες Ώρες / εβδομάδα συναντήσεις με το Συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή συναντήσεις με το διοικητικό προσωπικό συναντήσεις με τους πολίτες, με ομάδες, κτλ τελετουργικά καθήκοντα και καθήκοντα εκπροσώπησης στο Δημαρχείο (γάμους, εγγραφή σε δραστηριότητες, δεξιώσεις...) δημόσιες συζητήσεις και συνέδρια έξω από το Δημαρχείο επιτόπιες επισκέψεις (επίσημες και ανεπίσημες) στην πόλη συναντήσεις με τις αρχές από άλλες πόλεις συναντήσεις με τις αρχές από την περιφέρεια, από την εθνική κυβέρνηση ατομική προετοιμασία για τα καθήκοντα του δημάρχου Ερώτηση 10: 10. Θέλουμε να μας πείτε σε ποιο βαθμό οι σχέσεις μέσα στο δήμο σας χαρακτηρίζονται από πολιτική σύγκρουση. Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο της σύγκρουσης, από 0 (απόλυτα συναινετικό) έως 10 (εντελώς συγκρουσιακό); Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Απόλυτα συναινετικό :0 Εντελώς συγκρουσιακό :

8 11. Όσον αφορά τις τελευταίες τοπικές εκλογές και το βαθμό στον οποίο αυτές σχετίζονται με τη δική σας προσωπική εντολή σε σχέση με την εκτελεστική εξουσία ή / και το κόμμα σας, πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 11 : Κατά πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες διαπιστώσεις; Η εκστρατεία της παράταξής μου ουσιαστικά επικεντρώθηκε σε εμένα ως υποψήφιο δήμαρχο Κατά τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας, η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης είχε ως επίκεντρο τον ανταγωνισμό για τη δημαρχία Ο αριθμός ψήφων μου ήταν καθοριστικός στην κατάτκτηση της δημαρχίας Οι πολίτες ψήφισαν εμένα όχι λόγω της παράταξης ή του κόμματος άλλα λόγω των ηγετικών μου ικανοτήτων Έχω ρόλο-κλειδί στο πλαίσιο της εκτελεστικής εξουσίας αναφορικά με την επικοινωνία των αποφάσεών της με τον έξω κόσμο Έχω ουσιαστική αυτονομία στη χάραξη πολιτικών στο πλαίσιο της εκτελεστικής εξουσίας Θεωρώ τη λίστα των υποψηφίων μου / την παράταξή μου ως το κύριο σημείο αναφοράς για τη δημαρχία μου Η τοπική λίστα υποψηφίων / παράταξή μου έχει ισχυρή επίδραση στην χάραξη της τοπικής πολιτικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Η τοπική λίστα υποψηφίων / παράταξή μου λειτουργεί κυρίως ως εκλογικός θεσμός, χωρίς να αναλαμβάνει έναν ευρύτερο ρόλο στην τοπική πολιτική ζωή Διαφωνώ έντονα Βαθμός συμφωνίας Ούτε συμφωνώ Διαφωνώ ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απολύτως Δεν έχει σημασία 8

9 12. Ορισμένες αρχές είναι δυνατόν να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στον τρόπο που λειτουργείτε ως δήμαρχος. Σε αυτή τη λίστα θα βρείτε έξι αρχές της «χρηστής διακυβέρνησης». Παρακαλούμε να κατατάξετε τις αρχές αυτές από την περισσότερο σημαντική (1) έως την λιγότερο σημαντική (6). Ερώτηση 12: Σε αυτή τη λίστα θα βρείτε έξι αρχές της «χρηστής διακυβέρνησης». Παρακαλούμε να κατατάξετε τις αρχές αυτές από την περισσότερο σημαντική (1) έως την λιγότερο σημαντική (6). Παρακαλούμε αριθμήστε κάθε κουτί κατά σειρά προτίμησης 1-6 Αρχή «χρηστής διακυβέρνησης» Αμεροληψία Ανεξαρτησία Δικαιοσύνη Αποτελεσματικότητα Ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας Εντιμότητα και ακεραιότητα Σειρά ( 1= περισσότερο σημαντική 6= λιγότερο σημαντική ) 13. Συζητείται τον τελευταίο καιρό, ποιοι θα πρέπει να είναι οι κύριοι πολιτικοί στόχοι για τα επόμενα δέκα χρόνια. Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με τέσσερις στόχους για τους οποίους διαφορετικοί άνθρωποι θα έδιναν απόλυτη προτεραιότητα. Πείτε μας ποιον από τους παρακάτω στόχους θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό ; Και ποιον από τους τέσσερις αυτούς στόχους θα θεωρούσατε ως το δεύτερο πιο σημαντικό; Ερώτηση 13 : Πείτε μας ποιον από τους παρακάτω στόχους θεωρείτε εσείς πιο σημαντικό ; Ο πιο σημαντικός στόχος (σημειώστε μόνο ένα κουτάκι) Ο δεύτερος πιο σημαντικός στόχος (σημειώστε μόνο ένα κουτάκι) Διατήρηση της τάξης Να έχουν λόγο και οι πολίτες στις αποφάσεις της κυβέρνησης Διατήρηση υψηλού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης Προστασία της ελευθερίας του λόγου 9

10 Γ. Στρατηγικές επιλογές 14. Πως θα περιγράφατε την οικονομική κατάσταση του δήμου σας; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 14: Πως θα περιγράφατε την οικονομική κατάσταση του δήμου σας; Οικονομική κατάσταση δήμου Πολύ κακή Κακή Ούτε καλή ούτε κακή Καλή Πολύ καλή Ερώτηση 15: Σε περίπτωση χρόνιου δημοσιονομικού ελλείμματος,ποια είναι κατά την άποψή σας η καλύτερη δράση που ένας δήμαρχος θα μπορούσε να υιοθετήσει; Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: Ενδεδειγμένη δράση Προσέλκυση νέων επενδύσεων / δραστηριοτήτων / πληθυσμού Αύξηση τοπικών φόρων Να ζητήσετε και να ελπίζετε σε επιδοτήσεις από τα ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης (η ισορροπία του προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να προκύψει από τον δημοτικό φόρο) Ο δήμος θα πρέπει να αποφασίσει εγκαίρως να μειώσει τις δαπάνες της διοίκησης, των δημοτικών υπηρεσιών ή / και του προσωπικού Συνεργασία με άλλους Δήμους ή / και με τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ΣΔΙΤ), προκειμένου να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες με μειωμένο κόστος 10

11 Ερώτηση 16: Για να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του / της ως προς την βελτίωση ή την διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής του δήμου του ((μέσω της κατασκευής, νέων υποδομών, φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος), ένας δήμαρχος μπορεί να υιοθετήσει τακτικές με διαφορετικό προσανατολισμό. Μεταξύ των παρακάτω επιλογών, ποίες στρατηγικές είναι κατά τη γνώμη σας, οι πλέον Πιθανό να πετύχουν; Αναφέρετε με 1 το πιο σημαντικό με 2 το δεύτερο, με 3 το τρίτο Στρατηγική επιλογή 1 = το πιο σημαντικό 2= το δεύτερο πιο σημαντικό 3= το τρίτο πιο σημαντικό A. Εγκαθίδρυση ορθών κατευθυντήριων γραμμών για τις κατασκευές και τον προγραμματισμό B. να προβλέπει και να κυριαρχεί στην αγορά ακινήτων C.να θέσει κριτήρια διαπραγμάτευσης στις αναπτυξιακές δράσεις D. να εξασφαλίσει τη συνεργασία μεταξύ των δημιουργικών αρχιτεκτόνων E. να προωθήσει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον καθορισμό των εδαφικών προτεραιοτήτων F. να λαμβάνει τεχνική υποστήριξη από τα ανώτερα επίπεδα της κυβέρνησης ή από δημόσιους οργανισμούς διαβούλευσης G. να προβλέπει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεων των δράσεων H. να συνεργάζεται με όμορους δήμους στη βάση συμφωνημένων προτεραιοτήτων I. να διατηρεί καλές επαφές με μεγάλες επιχειρήσεις και επενδυτές J. να έχει ορθή και πλήρη ενημέρωση για βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες άλλων τοπικών κυβερνήσεων K. να αναπτύξει ολοκληρωμένα σχέδια για σημαντικά αστικά προγράμματα 11

12 Ερώτηση 17 : Αντιμετωπίζετε ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρμογή μιας από τις στρατηγικές που αναφέρονται αμέσως παραπάνω;: Χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο γράμμα (λ.χ. Α, Β ή C κλπ.) που βρίσκεται στον παραπάνω πίνακα για να δηλώσετε την αντίστοιχη στρατηγική Παρακαλούμε γράψτε την απάντησή σας εδώ : Ερώτηση 18. Με βάση την εμπειρία σας ως δήμαρχος, πόσο συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Βαθμός συμφωνίας Ούτε Διαφωνώ απολύτως Διαφωνώ συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ ούτε έντονα διαφωνώ Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού Οι μικρές πυκνότητες πληθυσμού επιτρέπουν την επίτευξη καλύτερης ποιότητας σε θέματα περιβάλλοντος Η υπερβολική χρήση γης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα Η αγορά είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στέγασης Οι υψηλότερες πυκνότητες πληθυσμού συμβάλλουν στη δημιουργία κοινότητας και κοινωνικών διασυνδέσεων Οι τοπικές κοινότητες πρέπει να αυξήσουν τον πληθυσμό τους ώστε να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών Δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί η αστική πυκνότητα σε αυτόν τον δήμο Ερώτηση 19: Με βάση την κατάσταση στο δήμο σας, πώς βλέπετε την εξωτερική ανάθεση και τις ιδιωτικοποιήσεις ; Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: Ο Δήμος μου θα πρέπει να αυξήσει τον αριθμό των εξωτερικών αναθέσεων και των ιδιωτικοποιήσεων Ο Δήμος μου θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των εξωτερικών αναθέσεων και των ιδιωτικοποιήσεων Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αλλάξει η μορφή παροχής των υπηρεσιών. (συνεχίστε με την ερώτηση 21) 12

13 Ερώτηση 20 : Εάν προτιμάτε να αλλάξετε τη μορφή της παροχής των υπηρεσιών, ποιο θα είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της αλλαγής; Για τη βελτιστοποίηση... Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: Για τη βελτιστοποίηση... Το κόστος της παροχής υπηρεσιών για τους πολίτες Ο προϋπολογισμός του δήμου Η ευελιξία στην παροχή των υπηρεσιών και ο προσανατολισμός προς τον πολίτη ο έλεγχος της παροχής υπηρεσιών η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών Άλλο (διευκρινίστε) Ερώτηση 21. Αναφέρατε ποια μορφή παροχής υπηρεσιών είναι προτιμότερη για τους ακόλουθους τομείς δραστηριοποίησης : Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: ΣΔΙΤ Μορφή παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικός Δημόσιος Τομέας Τομέας Δεν γνωρίζω Δεν έχει σημασία Δημόσιες συγκοινωνίες Συντήρηση των σχολικών κτιρίων Διαχείριση των αποβλήτων Παροχή Ενέργειας Ύδρευση και αποχέτευση Νοσοκομεία Γηροκομεία /Φροντίδα Ηλικιωμένων Άλλο... (διευκρινίστε στην επόμενη ερώτηση) Ερώτηση 22 : αν επιλέξετε «άλλο» στην προηγούμενη ερώτηση διευκρινίστε, αλλιώς προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση «άλλο» = 13

14 Ερώτηση 23. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις αλλαγές που σημειώθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία στον οργανισμό του Δήμου σας; Η εξοικονόμηση κόστους / περικοπές Έντονα θετική αλλαγή Σχετικά θετική αλλαγή Αλλαγή Καμία Σχετικά Έντονα σημαντική αρνητική αρνητική αλλαγή αλλαγή Αλλαγή Η στρατηγική ικανότητα του δημοτικού συμβουλίου Η θέση του πολίτη ως πελάτη Η διαφάνεια ως προς τα έξοδα Η ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου Ο εξορθολογισμός του αριθμού των εργαζομένων Η κινητοποίηση των εργαζομένων στην Τ.Α. Γενικά η προσαρμοστική ικανότητα του οργανισμού ( του δήμου) Δ. Δήμαρχοι και πολίτες Ερώτηση 24. Αρκετές πηγές εξουσίας και κύρους έναντι της κοινωνίας είναι διαθέσιμες σε εσάς. Εδώ υπάρχει ένας κατάλογος με πιθανές πηγές εξουσίας. Αξιολογείστε τρεις από αυτές ως τις πιο σημαντικές πηγές Παρακαλώ αξιολογείστε τρεις από αυτές ως τις πιο σημαντικές πηγές Η Διαδικασία επιλογής ( ανάλογα με το πώς έχετε επιλεχθεί : είτε έχετε εκλεγεί από το σύνολο των πολιτών ή του Συμβουλίου, είτε έχετε διοριστεί) Οι νομικές μου ικανότητες Η συμμετοχή μου σε κάποιο πολιτικό κόμμα Οι πολιτικές μου Η θέση μου υπεράνω πολιτικών κομμάτων Η προσωπική μου αναγνωρισιμότητα στην τοπική κοινωνία Η εμπειρία μου Η προσωπικότητά μου Η ικανότητά μου να πείθω Οι διαπροσωπικές μου επαφές 14

15 Ερώτηση 25: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα ακόλουθα εργαλεία προκειμένου να πληροφορούνται οι δήμαρχοι τις απόψεις της κοινής γνώμης (ανεξαρτήτως αν στην πράξη υπάρχουν αυτά στο δήμο σας); Ψηφοφορία Βαθμός αποτελεσματικότητας Καθόλου Όχι αρκετά Μετρίως Σχετικά Πολύ αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Αποτελεσματικό Κομματικές Συνεδριάσεις Δημόσιες συνεδριάσεις Έρευνες Ικανοποίησης Καταγγελίες Προσωπική επαφή με μεμονωμένες πολίτες Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ερώτηση 26: Πόσο επιθυμητές ή μη επιθυμητές θεωρείτε τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις, ανεξαρτήτως του κατά πόσο τέτοιες μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει/ισχύουν στο δήμο σας; (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο) Αποφασιστικό (δεσμευτικό) δημοψήφισμα Επιθυμητές ή μη μεταρρυθμίσεις Πολύ ανεπιθύμητο Ανεπιθύμητο Ούτε επιθυμητό ούτε μη επιθυμητό Επιθυμητό Πολύ επιθυμητό Άμεση εκλογή του δημάρχου Μη δεσμευτικό δημοψήφισμα Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός Μείωση του αριθμού των συμβούλων 15

16 Ερώτηση 27: Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις; ( Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: ) Τα πολιτικά κόμματα είναι το καταλληλότερο πεδίο για τη συμμετοχή των πολιτών Οι κάτοικοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και άμεσα στην διαδικασία λήψεως σημαντικών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο Οι κάτοικοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να γνωστοποιούν τις απόψεις τους προτού ληφθούν, από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, σημαντικές αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο Εκτός από τη συμμετοχή τους στη ψηφοφορίας, δεν θα πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να επηρεάζουν τις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου θα πρέπει να απηχούν την άποψη της πλειοψηφίας των κατοίκων Οι πολιτικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να λαμβάνουν όποιες αποφάσεις θεωρούν εκείνοι ως σωστές, ανεξαρτήτως των τρεχουσών απόψεων των δημοτών Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών πρέπει να είναι ο βασικός παράγοντας στον καθορισμό των τοπικών πολιτικών Η αποκέντρωση στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναγκαία για την τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά Διαφωνώ έντονα Βαθμός συμφωνίας Ούτε συμφωνώ Διαφωνώ ούτε διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απολύτως 16

17 Ερώτηση 28: Τι είδους μέσα χρησιμοποιούν οι παρακάτω δρώντες για να επιτύχουν τους στόχους τους στο δήμο σας; Παρακαλώ σημειώστε όλα όσα ισχύουν Στρατηγική με νομικά μέσα (δικαστικές αγωγές κατά ψηφισμένων πράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης ) Μέσα Επίσημη συμβουλευτική στρατηγική (επίσημες συναντήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων...) Κάτωθεν στρατηγική κινητοποίησης (εκστρατείες διαμαρτυρίας συμπεριλαμβανομένων διαδηλώσεων και βίαιων γεγονότων) Η εκλογική στρατηγική (εκστρατείες ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, παρουσία των μέσα μαζικής ενημέρωσης) Δρώντες Οι επιχειρηματίες Συνδικάτα Θρησκευτικές ομάδες Εθελοντικές οργανώσεις Ε. Οι τοπικές κυβερνήσεις στο πολιτικό σύστημα Ερώτηση 29: Πόσο επιθυμητές ή μη επιθυμητές θεωρείτε τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις, ανεξαρτήτως του κατά πόσο τέτοιες μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει/ισχύουν στο δήμο σας; (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο) Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στους δήμους Επιθυμητές ή μη μεταρρυθμίσεις Ούτε Πολύ ανεπιθύμητο Ανεπιθύμητο επιθυμητό Επιθυμητό Πολύ ούτε Επιθυμητό ανεπιθύμητο Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες Μείωση του αριθμού των περιφερειακών ενοτήτων Μείωση του αριθμού των περιφερειών Δημιουργία μητροπολιτικής κυβέρνησης (εων) 17

18 Ερώτηση 30 : Η διαδημοτική συνεργασία και οι συγχωνεύσεις των δήμων αποτελούν εναλλακτικές λύσεις για τον εξορθολογισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ποιες από αυτές είναι οι πιο αποτελεσματικές υπό τα ακόλουθα προφίλ; Η διαδημοτική συνεργασία Η συγχώνευση είναι πιο αποτελεσματική είναι πιο αποτελεσματική Ούτε η συνεργασία ούτε η συγχώνευση παρουσιάζουν πραγματική χρησιμότητα Ο επαγγελματισμός του διοικητικού προσωπικού Η ποιότητα των υπηρεσιών Η εξοικονόμηση κόστους Η πολιτική συμμετοχή Ερώτηση 31: Είναι ο δήμος σας μέρος ενός μεγαλύτερου οικισμού ; Ένας μεγαλύτερος αστικός οικισμός περιλαμβάνει ένα αστικό κέντρο (πάνω από κατοίκους) και μια ζώνη καθημερινής μετακίνησης προς την εργασία (άνω του 15% του απασχολούμενου πληθυσμού μετακινείται καθημερινά από την πόλη του προς το χώρο εργασίας του). Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω 1 Ναι 2 Όχι Πηγαίνετε στην ερώτηση Εξετάστε τα διάφορα υφιστάμενα μέτρα που έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη των μεγαλύτερων αστικών σας κέντρων ως σύνολο. Πόσο αποτελεσματικές είναι προς το παρόν οι παρακάτω μορφές διακυβέρνησης για την ανάπτυξη των οικισμών σας; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 32 Υποστήριξη και ρυθμίσεις από τα ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης Οργανισμοί διακυβέρνησης πολλαπλών σκοπών για αστικούς οικισμούς Μονοθεματικές Αρχές / διοικητικές περιφέρειες διαμερίσματα ειδικού σκοπού Διαδημοτικές συμβάσεις και συνεργασία 1 Καθόλου Αποτελεσματικό Βαθμός αποτελεσματικότητας Πάρα πολύ αποτελεσματικό 18

19 Ερώτηση 33 : Τώρα, λαμβάνοντας όλα τα υφιστάμενα μέτρα μαζί, πόσο αποτελεσματικά θεωρείτε ότι είναι για την αντιμετώπιση των ακόλουθων προκλήσεων ως προς την ανάπτυξη του οικισμού σας; Η εφαρμογή μιας ευρείας κλίμακας στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης (περιορισμός της άτακτης αστικής εξάπλωσης, η προστασία των φυσικών πόρων) Οικονομικά αποδοτική παραγωγή και παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. ενέργεια, το νερό, τα απόβλητα, τη συντήρηση, τη δημόσια ασφάλεια) Δίκαιη κατανομή των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών κατά μήκος όλου του αστικού οικισμού (π.χ. εκπαίδευση, πολιτισμός, υγεία, κοινωνική πρόνοια, κατάλληλη στέγαση, μεταφορές, ανάπτυξη της περιοχής) 1 Καθόλου Αποτελεσματικό Παρά πολύ αποτελεσματικό Ερώτηση 34 : Συμπερασματικά, με βάση την εμπειρία σας ως δήμαρχος σε αυτή την πόλη, και ανεξάρτητα από τις τυπικές διαδικασίες, αναφέρετε πόση επιρροή έχει κάθε ένας από τα παρακάτω δρώντες στις δραστηριότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: ) Βαθμός επιρροής Καμία Επιρροή Πολύ ισχυρή επιρροή 5 Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Άλλοι αρχηγοί στο Δημοτικό Συμβούλιο Η εκτελεστική επιτροπή Μεμονωμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με μεγάλη επιρροή Οι επικεφαλής των οργανικών μονάδων στο Δήμο Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Βουλευτές ή υπουργοί που προέρχονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι πρόεδροι των συλλόγων και των σωματείων Δημοσιογράφοι Τοπικές επιχειρηματίες Η Εκκλησία Εθελοντικές οργανώσεις Ομάδες ειδικού σκοπού Αποκεντρωμένα Δημοτικά Όργανα (Συνοικιών, χωριών κλπ.) 19

20 Οι αρχηγοί των κομμάτων Περιφέρεια και ανώτερα επίπεδα της κεντρικής διοίκησης Ερώτηση 35. Κατά συνέπεια, με βάση την εμπειρία σας από την τοπική πολιτική ζωή, πώς θα χαρακτηρίζατε τις αλλαγές ως προς την επιρροή που έχουν συμβεί κατά την τελευταία δεκαετία μεταξύ των κύριων δρώντων στις τοπικές υποθέσεις; Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Ερώτηση 35 Πολύ Περισσότερο Περισσότερο Λίγο Πολύ Ταυτόσημη Περισσότερο περισσότερο Περιφερεια κό επίπεδο Τοπικό επίπεδο Τοπική Εκτελεστική επιτροπή Δήμαρχος Δήμαρχος Αιρετοί περισσότερο Εθνικό επίπεδο Περιφερειακ ό επίπεδο Δημοτικό Συμβούλιο Τοπική εκτελεστική επιτροπή Δημοτικό Συμβούλιο Τοπικοί γραφειοκρά τες 20

21 Πριν το τέλος του ερωτηματολογίου. παρακαλώ, χαρακτηρίστε εν συντομία την εμπειρία σας και την καριέρα σας Ερώτηση 36: Πόσων ετών είστε; Ετών Ερώτηση 37: Είστε άνδρας ή γυναίκα; 1 Άνδρας 2 Γυναίκα Ερώτηση 38: Ποια είναι η ψηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης που ολοκληρώσατε; Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα 1 Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 3 ΑΕΙ/ΤΕΙ Ερώτηση 39: Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: ανθρωπιστικές επιστήμες (φιλοσοφία, λογοτεχνία, ξένες γλώσσες) πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές επιστήμες νομικές επιστήμες ιατρική μηχανική αρχιτεκτονική θετικές επιστήμες, φυσική, μαθηματικά Ερώτηση 40: Ποια είναι η τρέχουσα απασχόλησή σας; Παρακαλούμε επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα Α. Είστε δήμαρχος «αποκλειστικής απασχόλησης»; Β. Είστε δήμαρχος «μερικής απασχόλησης»; 21

22 Ερώτηση 41: Με βάση την προηγούμενη απάντησή σας, τι είναι / ήταν το κύριο επάγγελμά σας ( η κύρια πηγή εισοδήματος σας ); Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση για κάθε στοιχείο: Υψηλόβαθμα στελέχη, ανώτεροι υπάλληλοι και νομοθέτες Εάν απαντήσατε Β, πείτε μας ποια Παρακαλώ αναφέρατε είναι η ποιο ήταν το επαγγελματική κύριο επάγγελμα σας σας ενασχόλησης πριν παράλληλα με την εκλεγείτε ως δήμαρχος ιδιότητα του δημάρχου Μάνατζερ Μηχανικοί Θετικοί Επιστήμονες επαγγελματίες υγείας Εκπαιδευτικοί Επαγγέλματα Διοίκησης και επιχειρήσεων Νομικοί, κοινωνιολόγοι, καλλιτέχνες Άλλοι επαγγελματίες Τεχνικοί επαγγελματίες Υπάλληλοι γραφείου Εργαζόμενοι στο χώρο των πωλήσεων και των υπηρεσιών Άλλοι εργαζόμενοι Εντεταλμένοι / εκτελεστικές εργασίες σε ένα κομματικό οργανισμό Σε ποιον τομέα; Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα παρακάτω: 1 Ιδιωτικός Τομέας 2 Δημόσιος Τομέας 22

23 Ερώτηση 42: Πρώτη ένταξη σε πολιτικό κόμμα Ποτέ δεν ανήκα σε κάποιο κόμμα Έτος πρώτης ένταξης σε πολιτικό κόμμα:.. Ερώτηση 43: Είστε σήμερα μέλος κόμματος; 1 Ναι, ενός κόμματος εθνικής εμβέλειας 2 Όχι Ερώτηση 44: Κόμμα Αν απαντήσατε «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση Παρακαλούμε εξειδικεύστε το κόμμα: Κόμμα / Παράταξη:. Ερώτηση 45: Συχνά αναφέρεται μια κλίμακα δεξιάς-αριστεράς στην πολιτική. Εσείς που θα τοποθετούσατε το κόμμα/παράταξή σας σε αυτή την κλίμακα δεξιάς-αριστεράς; Αριστερά Δεξιά

24 Ερώτηση 46: Πως ξεκίνησε η πολιτική σας σταδιοδρομία; Α) Παρακαλούμε σημειώστε τη σειρά των αιρετών/μετακλητών πολιτικών σας αξιωμάτων γράφοντας τον αριθμό 1 για το πρώτο αιρετό/μετακλητό σας αξίωμα και ακολούθως το 2 για το δεύτερο κ.ο.κ. Αν κατείχατε περισσότερα αξιώματα ταυτοχρόνως, παρακαλούμε σημειώστε τον ίδιο αριθμό. Β) Δεύτερον, αναφέρετε κατά προσέγγιση τον συνολικό αριθμό ετών που κατείχατε την αντίστοιχη αιρετή/μετακλητή θέση (αθροίζετε τα χρόνια αν κατείχατε τα αντίστοιχα αξιώματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές) Γ) Τρίτον, συμπληρώστε με x στην τελευταία στήλη ποιά αυτές τις θέσεις κατέχετε σήμερα εκτός της δημαρχίας ΑΞΙΩΜΑ κοινωνία των πολιτών Εργατικά Συνδικάτα ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΩΝ ΤΩΡΑ ΕΙΣΤΕ ; κοινωνία των πολιτών - Επιχειρήσεις / επαγγελματικές ενώσεις κοινωνία των πολιτών - Τοπική ένωση (αθλητισμός, πολιτισμός, κλπ) κοινωνία των πολιτών - Πολιτικό κόμμα Δήμος δημοτικό συμβούλιο Δήμος Εκτελεστική Επιτροπή Δήμος - Δήμαρχος Περιφερειακή Ενότητα/Νομαρχία - Συμβούλιο Περιφερειακή Ενότητα/Νομαρχία- Αντιπεριφερειάρχης/Νομάρχης Περιφέρεια περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρεια Εκτελεστική Επιτροπή Εθνικό επίπεδο Κοινοβούλιο Εθνικό επίπεδο Υπουργός Ευρωπαϊκή Ένωση - κοινοβούλιο της ΕΕ Ερώτηση 47 : Βάσει της προηγούμενης απάντησής Σας, σε ποιο έτος αποκτήσατε το πρώτο Σας αιρετό/μετακλητό αξίωμα; Έτος: 24

25 Ερώτηση 48: Ως υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές, σε ποιο βαθμό σας υποστήριξαν οι ακόλουθοι παράγοντες/ομάδες: Α. Ο προκάτοχός σας Βαθμός υποστήριξης Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ Β. Τα εθνικά όργανα του κόμματός σας C. το κόμμα σας / παράταξη σας D. Το κόμμα σας σε τοπικό επίπεδο E. πολιτικοί εθνικής εμβέλειας F. τοπικοί παράγοντες G. Σωματεία H. τοπικός επιχειρηματικός κόσμος I. Τοπικά ΜΜΕ L. Η εκκλησία M. Τοπικές οργανώσεις Ερώτηση 49: Προς το παρόν, τι σχεδιάζετε να κάνετε μετά το πέρας της παρούσας θητείας σας; 1 Θέλω να συνεχίσω την πολιτική μου σταδιοδρομία : ως Δήμαρχος σε τοπικό επίπεδο αλλά όχι ως δήμαρχος σε περιφερειακό επίπεδο σε εθνικό επίπεδο σε επίπεδο ευρωπαϊκό 2 Θέλω να εγκαταλείψω την πολιτική και να επιστρέψω στο προηγούμενο μου επάγγελμα ως ιδιώτης και να συνταξιοδοτηθώ 25

26 Ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.εάν αντί για την ηλεκτρονική συμπλήρωση επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την έντυπη μορφή του, παρακαλώ, να το αποστείλετε, μόλις το συμπληρώσετε, στην ακόλουθη διεύθυνση (για την Ελλάδα): Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο-Κομνηνό ΧΛΕΠΑ Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέτα Αθήνα Ευχαριστούμε! 26

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια, απασχόληση και υπηρεσίες

Οικογένεια, απασχόληση και υπηρεσίες Οικογένεια, απασχόληση και υπηρεσίες Η πρόκληση της συμφιλίωσης για την τοπική διοίκηση Τελική ηµοσίευση για το έργο Briefcase Έκδοση: Lorenza Maluccelli Giuliana Bertagnoni Hugo Swinnen Sandra ter Woerds

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 Περιεχόμενα Σελίδα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1. Η ρύθμιση του Καλλικράτη 7 1.2. Η αιτιολογική έκθεση 10 1.3. Υπουργικές εγκύκλιοι 12 1.4. Οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» Συντακτική ομάδα: Όλγα Αγγελοπούλου (Δικηγόρος, L.LM. PhD) Απόστολος Ξυράφης (Doctorant, UCL) Πάνος Αλεξόπουλος (M.A., College of Europe) Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάσκεψη στην Αθήνα. Ευρωπαϊκή ανάκαμψη, τοπικές λύσεις

Διάσκεψη στην Αθήνα. Ευρωπαϊκή ανάκαμψη, τοπικές λύσεις ISBN 978-92-895-0771-4 Νέα της συνέλευσης των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Διάσκεψη στην Αθήνα Ευρωπαϊκή ανάκαμψη, τοπικές λύσεις Συμβάλλουμε στην επίτευξη βιώσιμης περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Κύριο άρθρο του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών 3 Μήνυμα του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές:

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: για την ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων υποστήριξης της ατομικής ζήτησης για κατάρτιση μέσω της χρήσης Κουπονιών Κατάρτισης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Νο. Παραδοτέου:22 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές

Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές Πώς να βελτιώσετε και να ενθαρρύνετε τις καλές ενεργειακές πρακτικές Ένας Οδηγός για Διευθυντές Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Μάϊος 2014 Το E-seaP είναι ένα εργαλείο υποστήριξης που στοχεύει στην εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα