ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ματθαίος Γ. Σπελέτας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Ιατρικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ματθαίος Γ. Σπελέτας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Ιατρικής"

Transcript

1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ματθαίος Γ. Σπελέτας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Ιατρικής

2 Ιδιαιτερότητα των βιοηθικών ερωτηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή της Γενετικής (οικογενειακός χαρακτήρας, δυνατότητα µη αντιστρεπτής τροποποίησης της γενετικής καταβολής) Δοκιµασίες επιρρέπειας στη νόσο (Predisposition testing) Προβλήµατα από την εφαρµογή της Γενετικής Μηχανικής στη διάγνωση και τη θεραπεία. Δοκιµασίες πρόβλεψης (Predictive testing) Προσυµπτωµατικές δοκιµασίες (Presymptomatic testing) Αµφισβητούµενες χρήσεις της γενετικής πληροφορίας (Γενετική και Ασφάλιση, Γενετική και Επαγγελµατική Απασχόληση, Δοκιµασίες πατρότητας, Γονιδιακή θεραπεία σε σωµατικά και γαµετικά κύτταρα, Κλωνοποίηση)

3 Γυναίκα 32 ετών (1978) Ιστορικό: 3 αυτόµατες αποβολές (µόνο) Κατά την τρίτη κύηση και την 37η εβδοµάδα -> έντονο θωρακικό άλγος µε δύπνοια (από 2 εβδοµάδων ήπιο οίδηµα (ΑΡ) κάτω άκρου) -> διακοµίζεται στο νοσοκοµείο -> καισαρική τοµή -> θάνατος Νεκροψία/Νεκροτοµή: Μαζική πνευµονική εµβολή (θρόµβωση (ΑΡ) λαγονίου και κοινής µηριαίας) Γυναίκα 36 ετών (2007) Ιστορικό: 3 αυτόµατες αποβολές (µόνο) Σε έλεγχο διαπιστώνεται συγγενής θροµβοφιλία (FVL heter.) και σε επόµενη σύλληψη συνιστάται αντιπηκτική αγωγή Επόµενη σύλληψη: λαµβάνει αντιπηκτική αγωγή (LMWH), γεννά µε καισαρική τοµή την 38η εβδοµάδα κύησης. Ακολουθεί και επόµενη κύηση (2009) υπό LMWH, χωρίς πρόβληµα Σήµερα χωρίς πρόβληµα υγείας

4 Άνδρας 32 ετών (1980) Ιστορικό: λευκό Αιφνίδιο επεισόδιο φλεβοθρόµβωσης (ΑΡ) κάτω άκρου. Αδρός εργ. έλεγχος αρνητικός (πρωτεΐνες πήξης) Λήψη αντιπηκτικής αγωγής για 3 µήνες και διακοπή 1982: αιφνίδιος θάνατος. Σε νεκτοτοµή διαπιστώνεται µαζική πνευµονική εµβολή µε θρόµβωση κάτω κοίλης φλέβας Άνδρας 33 ετών (2001) Ιστορικό: λευκό Αιφνίδιο επεισόδιο φλεβοθρόµβωσης (ΔΕ) κάτω άκρου. Σε εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται συγγενής θροµβοφιλία (διπλή ετεροζυγωτία FVL & FII-G20210A) Λήψη αντιπηκτικής αγωγής εφ όρου ζωής Μέχρι σήµερα υγιής, ρυθµίζει ικανοποιητικά INR, χωρίς άλλα προβλήµατα υγείας

5 Αδελφός 28 ετών (2015??) Ιστορικό: λευκό Κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας (οδηγός φορτηγών), ζητείται οικογενειακό ιστορικό για σοβαρά νοσήµατα (ειδικά για συγγενή θροµβοφιλία, καρδιοπάθειες, υπέρταση, κλπ) Με την αναφορά του ιστορικού ζητείται µοριακός έλεγχος?????? Άνδρας 33 ετών (2001) Ιστορικό: λευκό Αιφνίδιο επεισόδιο φλεβοθρόµβωσης (ΔΕ) κάτω άκρου. Σε εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται συγγενής θροµβοφιλία (διπλή ετεροζυγωτία FVL & FII-G20210A, προερχ. και από τους δύο γονείς) Λήψη αντιπηκτικής αγωγής εφ όρου ζωής Μέχρι σήµερα υγιής, ρυθµίζει ικανοποιητικά INR, χωρίς άλλα προβλήµατα υγείας

6 Άνδρας 28 ετών (1995) Ιστορικό: λευκό Λόγω ωχρότητας, αισθήµατος επιγαστραλγίας και εύκολης κόπωσης παραπέµπεται για εργ. έλεγχο WBC , Ηt 25%, PLT /uL. Διάγνωση: χρόνια µυελογενής λευχαιµία (bcr-abl p210+ / Ph+) Έλεγχος συµβατότητας (3 αδέλφια): αρνητικός, ΑΒΜΤ Λαµβάνει λόγω MRD και IFNa, αλλά 2 χρόνια µετά -> Βλαστική κρίση -> Θάνατος Άνδρας 73 ετών (2009) Ιστορικό: Υπέρταση Σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται WBC , Ηt 29%, PLT /uL. Διάγνωση: χρόνια µυελογενής λευχαιµία (bcr-abl p210+ / Ph+) Λαµβάνει αγωγή µε ΤΚΙ (antibcr-abl / διαθέσιµο από 2001 στην Ελλάδα) Σε ένα µήνα -> αιµατολογική ύφεση, σε ένα τρίµηνο -> κυτταρογενετική ύφεση, σε 6 µήνες -> ΜΜR, σε 1 χρόνο -> CMR Σχέδιο για πρωτόκολλο διακοπής

7 Predisposition testing Γενετικές εξετάσεις για τη διαπίστωση προδιάθεσης σε νοσήματα, π.χ. μεταλλάξεις θρομβοφιλίας μεταλλάξεις προδιάθεσης σε καρκίνο (π.χ. BRCA1 & BRCA2 σε καρκίνο μαστού και ωοθηκών, σύνδρομο Li Fraumeni για μεταλλάξεις p53, etc) προγεννητικός έλεγχος (ως για κυστική ίνωση, αιμοσφαιρινοπάθειες, ΗΑΕ, κλπ)

8 Predisposition testing Κέρδος??

9 Γενετική Μηχανική Ονοµάζεται και γενετική τροποποίηση πρόκειται για τον άµεσο χειρισµό του γονιδιώµατος ενός οργανισµού, χρησιµοποιώντας µεθόδους της βιοτεχνολογίας Συνίσταται είτε στην εισαγωγή τµήµατος DNA στο γονιδίωµα του ξενιστή, χρησιµοποιώντας τεχνικές µοριακής κλωνοποίησης (molecular cloning) [knock in], είτε στην αφαίρεση γονιδίου (-ων) µε τη χρήση νουκλεασών [knock-out] Gene targeting (αποσκοπεί στην αλλαγή ενός γονιδίου µε την αφαίρεση ή την προσθήκη εξονίων - ή και όλου του γονιδίου - ή εισάγοντας σηµειακές µεταλλάξεις)

10 Γενετική Μηχανική Οι οργανισµοί που δηµιουργούνται µε τεχνικές βιοτεχνολογίας ονοµάζονται γενετικά τροποιηµένοι οργανισµοί (genetically modified organism, GMO). Οι πρώτοι GMOs ήταν το 1973: βακτήρια GMOs-mice δηµιουργήθηκαν για πρώτη φορά το 1974 Βατήρια GMOs που είχαν ικανότητα παραγωγής ινσουλίνης (διαθέσιµα στη βιοµηχανία/ιατρική): 1982 Γενετικά τροποιηµένη τροφή πουλήθηκε για πρώτη φορά το 1994

11 Γενετική Μηχανική Ποικίλες εφαρµογές σε αγροτοκαλλιέργειες (ως οι γενετικά τροποποιηµένες τροφές) βιοµηχανία (κυρίως φαρµάκων, λιπασµάτων, κλπ) ιατρική (παραγωγή ινσουλίνης, αυξητικής ορµόνης, κ.α.) έρευνα (µελέτη νοσηµάτων µέσω µοντέλων knoc-out ή knock-in πειραµατοζώων, ανακάλυψη µονοπατιών νοσηµάτων, ανάπτυξη νέων φαρµάκων και θεραπεία ασθενειών - ως άνω, γονιδιακή θεραπεία)

12 Γενετική Μηχανική Πλεονεκτήµατα αντιµετώπιση νοσηµάτων (παραγωγή φαρµάκων, γονιδιακή θεραπεία, κ.α.) πρόληψη νοσηµάτων αντιµετώπιση πείνας Μειονεκτήµατα µεταφορά αλλεργιογόνων, τοξινών, κλπ

13

14 Γενετική Μηχανική ήδη (από πολλά έτη) καταναλώνουµε γενετικά τροποποιηµένες τροφές (π.χ. ντοµάτες) ανησυχία για πιθανές ανεπιθύµητες ενέργεις (άγνωστες) από τη χρήση τέτοιων τροφών

15 µεταφορά γονιδίου αντοχής στο ψύχος από ψάρι σε φράουλες φράουλες, περιέχοντας ένα γονίδιο του ψαριού που αντέχει στο ψύχος, µπορούν να διατηρηθούν σε ψυγείο

16 παραγωγή µπανανών ανθεκτικών σε βακτήρια, ιούς παραγωγή golden rice (GMO) έχοντας πάρει από καρότα το γονίδιο της β-καροτένης - > παραγωγή β-καροτένης -> µετατροπή στον οργανισµό σε VitA Αντιµετώπιση υποβιταµινώσεων σε αναπτυσσόµενες χώρες

17

18

19 ! Genetically engineering chickens so they have no feathers why?! Genetically engineering mice so they have no fur why?! Genetically engineering salmon (fish) so they grow much faster than normal salmon why?! Glowing mice why?

20 απίστευτες εφαρµογές µεταφορά γονιδίου - δηλητηρίου Χ παραγωγή α1-αντιθρυψίνης σε γάλα (γίδια) -> αντιµετώπιση αναπνευστικών νοσηµάτων παραγωγή εµβολίων µελλοντικά: ανάπτυξη σε ζώα οργάνων για µεταµόσχευση

21 Αµφισβητούµενες χρήσεις της γενετικής πληροφορίας Γενετική και Ασφάλιση, Γενετική και Επαγγελµατική Απασχόληση, Δοκιµασίες πατρότητας, Γονιδιακή θεραπεία σε σωµατικά και γαµετικά κύτταρα, Κλωνοποίηση

22 Γονιδιακή θεραπεία Κύτταρο ασθενούς DNA ασθενούς παθολογικό γονίδιο ιός (vector) υγιές γονίδιο Κυστική ίνωση συγγενείς ανοσοανεπάρκειες αιµορροφιλία αιµοσφαιρινοπάθειες Ιϊκό DNA που περιέχει το φυσιολογικό γονίδιο καρκίνος (εισαγωγή wt γονιδίων)

23 απίστευτες εφαρµογές 2003, Πανεπιστήµιο Σαγκάης: πρώτη χίµαιρα ανθρώπουκουνελιού -> καταστροφή εµβρύων για αποµόνωση στελεχιάιων κυττάρων

24 απίστευτες εφαρµογές Μινεσότα: παραγωγή χοίρων µε ανθρώπινο αίµα -?? (επιθυµία) Stanford University California: δηµιουργία ινδόχοιρων µε ανθρώπινο εγκέφαλο - καλύτερη µελέτη δυνατότητας δράσης φαρµάκων σε πειραµατόζωα - παραγωγή οργάνων για µεταµοσχεύσεις

25 Κλωνοποίηση Κλωνοποίηση γάτας στις ΗΠΑ: κόστος $ Κάθε έτος θανατώνονται στις ΗΠΑ ζώα

26 Κλωνοποίηση 1998 κλωνοποίηση ανθρώπινου DNA (Dr Jose Cibelli) σε ωάριο αγελάδας -> ανάπτυξη εµβρύου έως 32 κύτταρα -> καταστροφή ΗΠΑ: 200 human-cow embryos Sanghai: 400 human-rabbit embryos

27 Aνθρώπινη κλωνοποίηση αναφορές από UK ότι υπήρξαν επιτυχείς προσπάθειες Θεραπευτική κλωνοποίηση (παραγωγή ιστών και οργάνων για θεραπευτικούς σκοπούς) - επιτρέπεται πλέον σε διάφορες χώρες (π.χ. UK) Αναπαραγωγική κλωνοποίηση (κλωνοποίηση µε σκοπό την αναπαραγωγή παρόµοιου κλώνου) - απαγορεύεται διεθνώς από 2001

28

29

30

31 Ηθικά διλήµµατα µπορούµε να κλωνοποιήσουµε παιδιά που χάνονται από καρκίνο ή σε τροχαία? µπορούµε να κλωνοποιήσουµε ζώα µε αυξηµένες δυνατότητες (π.χ. παραγωγή γάλατος, κρέατος, κλπ)? µπορούµε να κλωνοποιήσουµε τα καλύτερα ζώα, φυτά, κλπ για λόγους αυξηµένης παραγωγής τροφής?

32 Stem cell research wgbh/nova/ sciencenow/ 3209/04.html

33 In vitro fertilization (IVF) έλεγχος για γενετικά νοσήµατα και εµφύτευση υγιών εµβρύων σε περιπτώσεις γυναικών µε προβλήµατα υπογονιµότητας και γενετικά νοσήµατα ωστόσο: δυνατότητα επιλογής φύλου και όχι µόνο...

34

35 Ηθικά διλήµµατα µπορούν οι γονείς να επιλέγουν το φύλο του παιδιού τους, ή το να έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (π.χ. να είναι όµορφα)? µπορούµε ως κοινωνία να δεχτούµε διαφοροποιήσεις στην τεκνοποίηση µεταξύ πλούσιων και φτωχών? (Ωστόσο: µήπως τέτοιες διαφορές ΠΑΝΤΑ υπήρχαν? ) πρέπει οι επιστήµονες να επεµβαίνουν στο ανθρώπινο γονιδίωµα αγέννητων παιδιών για να θεραπεύσουν γενετικά νοσήµατα?

36 Ηθικά διλήµµατα πώς µπορεί να αισθάνονται παιδιά που γεννήθηκαν για να γίνουν δωρητές οργάνων σε άρρωστα αδέλφια τους? υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά εξάλειψης ΑΛΛΩΝ γονιδίων, σχετιζόµενων µε τη συµπεριφορά ή την ψυχολογική κατάσταση? υπάρχει κίνδυνος τα παιδιά να αντιδράσουν (ή και να µην αποδέχονται) τις γενετικές επιλογές των γονιών τους? Ποιος είναι (ή πρέπει να είναι) ΤΕΛΙΚΑ υπεύθυνος για την γενετική τροποποίηση των εµβρύων: οι γονείς, οι γιατροί, η κυβέρνηση? είναι σωστό να γίνονται πειράµατα σε έµβρυα?

37 Ηθικά διλήµµατα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΗΡΞΕ ΡΑΓΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΝΑΔΥΘΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ...

38

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα

Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα θέμα Κατανοώντας τα βλαστικά κύτταρα Μια επισκόπηση της επιστήμης και των θεμάτων που εγείρονται Δημοσίευση κατόπιν αδείας από την U.S. National Academy of Sciences, www.nationalacademies.org/stemcells.

Διαβάστε περισσότερα

Προεμφυτευτικός Γενετικός έλεγχος (ΠΓΔ) Ε.Καναβάκης Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής

Προεμφυτευτικός Γενετικός έλεγχος (ΠΓΔ) Ε.Καναβάκης Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής Προεμφυτευτικός Γενετικός έλεγχος (ΠΓΔ) Ε.Καναβάκης Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Επίπτωση Γενετικών Νοσημάτων 50% αποβολών 1ου τριμήνου υπάρχει χρωμοσωμική ανωμαλία 2% νεογνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΑΛΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αριθµός Μητρώου : Υ/0732

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΑΛΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αριθµός Μητρώου : Υ/0732 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΛΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αριθµός Μητρώου : Υ/0732 Η ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοµικής Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου (διδάσκοντες: Α. ηµητρόπουλος, Ζ. Παπαϊωάννου) Μερεντίτη Μαρία Α.Μ:1340200000864 Θέµα: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑ. Καθηγητής Μποµπ Γουίλλιαµσον AO, FRS Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστηµίου της Μελβούρνης, Αυστραλία

ΙΑΤΡΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑ. Καθηγητής Μποµπ Γουίλλιαµσον AO, FRS Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστηµίου της Μελβούρνης, Αυστραλία ΙΑΤΡΙΚΟ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑ Υπάρχουσες Κλινικές Προοπτικές για Γονιδιακές Θεραπείες και η Χρήση Βλαστικών Κυττάρων για την Αντιµετώπιση της Κυστικής Ίνωσης και άλλων Γενετικών ιαταραχών του Dace Shugg Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004 Ε: Ποια είναι η θέση της Greenpeace σχετικά µε τη γενετική µηχανική; Α: Η Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωση στο περιβάλλον οργανισµών που είναι προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ Μ Υ Θ Ο Ι Κ Α Ι Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Γ Ι Α Ε Ν Α Θ Ε Μ Α Π Ο Υ Θ Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική Εργασία

Διερευνητική Εργασία Α Λυκείου 2011-2012 Θέμα: Διερευνητική Εργασία Η βιοτεχνολογία, οι εφαρμογές της και οι προοπτικές στην έρευνα. κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις Συντονισμός - Επιμέλεια: Ελένη Ανδριανοπούλου Μαθητές: Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές και προβλήματα από τις νέες εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας

Προοπτικές και προβλήματα από τις νέες εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας Προοπτικές και προβλήματα από τις νέες εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας Γεώργιος Μανιάτης Καθηγητής Γεν. Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Θα ήθελα να αρχίσω με μερικές γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, Ph.D. Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνολογίες Λειτουργικής Γονιδιωµατικής Με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] Εγκαίνια ΓΑΙΑ Άρθρα: Η Μαιευτική σήμερα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη HPV: Ο ιός και η φυσική ιστορία της λοίμωξης Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (βλαστικά κύτταρα, stem cells)

ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (βλαστικά κύτταρα, stem cells) , Φυσικός MSc 1 ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (βλαστικά κύτταρα, stem cells) Για αιώνες ο άνθρωπος γνώριζε ότι κάποια ζώα, όπως ο θαλάσσιος αστερίας και ένα είδος σαύρας ο τρίτων, μπορούν να αναγεννούν χαμένα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση

Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση Χρήσιμες πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση Περιεχόμενα Μιχάλης Φραγκουλίδης ΜSc, DFFP, BSCCP σύντομο βιογραφικό σημείωμα 11 λόγοι για να εμπιστευτείτε το γέννημα Ενότητα 1 Η θεραπεία εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο Πρώτο Το γενετικό υλικό Με βάση ποιο πείραμα αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό; Πότε ήρθε η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Αριάδνη Μαύρου Καθηγήτρια Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Αριάδνη Μαύρου Καθηγήτρια Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αριάδνη Μαύρου Καθηγήτρια Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Τι είναι η βιοτεχνολογία Βιοτεχνολογία = Βιολογία + Τεχνολογία Χρησιμοποίηση της Γενετικής για τροποποίηση ζωντανών

Διαβάστε περισσότερα

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση

Τροφική Αλλεργία. Καρδιακά Φυσήματα. Τα αθώα. της παιδικής ηλικίας. Σακχαρώδης ιαβήτης. Διάγνωση & Αντιμετώπιση ΑΝΟΙΞΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΣΩ 21 Τα αθώα Καρδιακά Φυσήματα της παιδικής ηλικίας Σακχαρώδης ιαβήτης Διάγνωση & Αντιμετώπιση Τροφική Αλλεργία Κοιλιοκάκη: ένα συχνό "άγνωστο" νόσημα ΗPV Mύθοι &

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα

Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα Το γονιδίωμα περιλαμβάνει τόσο τα γονίδια όσο και τις μη κωδικοποιούσες ακολουθίες DNA. Ο όρος προτάθηκε το 1920 από τον καθηγητή Hans

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 03 // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 embryolab ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εθνικής Αντιστάσεως 173-175 // 55134 Καλαμαριά // Θεσσαλονίκη Τ. 2310 475717 // F. 2310 475 718 // www.embryolab.gr // embryo@embryolab.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη. Πτυχίο Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη. Πτυχίο Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς και η αντιµετώπισή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοηθική: Τα όρια της Επιστήμης

Βιοηθική: Τα όρια της Επιστήμης Βιοηθική: Τα όρια της Επιστήμης Τεχνητή Γονιμοποίηση Βιλανάκης Ανδρέας Α1 Κουτσάκη Ελένη Α2 Ρομπογιαννάκη Αγγελική Α3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΣΕΛ. Εισαγωγή.. 3 Τεχνητή γονιμοποίηση. 5 Ιστορικη αναδρομή εξωσωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙ ΙΑ 1. Η γενετική και ο ρόλος της στην ιατρική..1 2. Η δοµή του γενετικού υλικού.2 3. Οργάνωση του ευκαριωτικού χρωµοσώµατος...4 4. Χρωµοσώµατα....5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Δρ.Δ.Λάγγας Αθήνα 2008 Ορισμοί Γενετική: μελέτη της κληρονομικότητας και των παραλλαγών της Ιατρική γενετική: η γενετική του ανθρώπινου είδους Κλινική γενετική:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Parabensfree.gr. Πως κληρονομείται Αυτοσωμικό υπολειπόμενο

Parabensfree.gr. Πως κληρονομείται Αυτοσωμικό υπολειπόμενο Parabensfree.gr Τι είναι η κυστική ίνωση Η κυστική ίνωση είναι μια ασθένεια που οφείλεται σε μεταβολές μιας πρωτεΐνης που ρυθμίζει τη μεταφορά των αλάτων (ιόντων χλωρίου και νατρίου) στις μεμβράνες των

Διαβάστε περισσότερα