ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή Εργασία Συγκριτική Δοκιμή Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008 με Server Ανοιχτού Κώδικα (Ubuntu Server) σε επίπεδο εκμετάλλευσης συγκεκριμένων πόρων υλικού & Web υπηρεσιών Τσιόκανος Ανδρέας (ΑΜ:τ-230) Επιβλέπων: Βέντζας Δημήτριος Λάρισα Μάρτιος 2014

2

3 «Εγώ ο Τσιόκανος Ανδρέας, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα Πτυχιακή Εργασία με τίτλο «Συγκριτική Δοκιμή Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008 με Server Ανοιχτού Κώδικα (Ubuntu Server) σε επίπεδο εκμετάλλευσης συγκεκριμένων πόρων υλικού & Web υπηρεσιών» είναι δική μου και βεβαιώνω ότι: Σε όσες περιπτώσεις έχω συμβουλευτεί δημοσιευμένη εργασία τρίτων, αυτό επισημαίνεται με σχετική αναφορά στα επίμαχα σημεία. Σε όσες περιπτώσεις μεταφέρω λόγια τρίτων, αυτό επισημαίνεται με σχετική αναφορά στα επίμαχα σημεία. Με εξαίρεση τέτοιες περιπτώσεις, το υπόλοιπο κείμενο της πτυχιακής αποτελεί δική μου δουλειά. Αναφέρω ρητά όλες τις πηγές βοήθειας που χρησιμοποίησα. Σε περιπτώσεις που τμήματα της παρούσας πτυχιακής έγιναν από κοινού με τρίτους, α-ναφέρω ρητά ποια είναι η δική μου συνεισφορά και ποια των τρίτων. Γνωρίζω πως η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και είμαι ενήμερος(-η) για την επέλευση των νομίμων συνεπειών» Τσιόκανος Ανδρέας

4

5

6

7 Περιεχόμενα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER MODE) ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ - ΚΕΛΥΦΟΣ (ΔΙΕΠΑΦΗ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΑ (KERNEL MODE) 15 ΠΥΡΗΝΑΣ 15 Διαχείριση Κ.Μ.Ε 15 Εκμετάλλευση και Διαχείριση Μνήμης Συστήματος 17 Κλήσεις Συστήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΥΡΗΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 21 H προστασία από λάθη και η ασφάλεια. 21 Συνεργασία διεργασιών 21 Διαχείριση Ι/Ο συσκευών 21 MONOLITHIC (ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΙ)_ΠΥΡΗΝΕΣ: 22 MICROKERNELS (ΜΙΚΡΟΠΥΡΗΝΕΣ): 22 HYBRID (ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ) ΠΥΡΗΝΕΣ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LINUX UBUNTU LTS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΑ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ (INPUT / ΟUTPUT Ι/Ο) ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 29 Τερματικές Συσκευές Ι/Ο 31 Συσκευές Δικτύωσης 31 Συσκευές αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 32

8 Κλησεις Συστήματος στην διαχείριση μνήμης linux 33 Διαχείριση Φυσικής Μνήμης 33 Μηχανισμός Κατανομής Μνήμης 35 Σελιδοποίηση στο Linux ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΝΗΜΑΤΑ 36 Νήματα 42 Χρονοδρομολόγηση νημάτων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ LINUX 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS 2008 SRV ΠΥΡΗΝΑΣ ΝΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ WIN NATIVE NT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΑ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE ABSTRACTION LAYER) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ NTOS (NTOS EXECUTIVE LAYER) 49 Συνιστώσα Διαχειριστή Αντικειμένων (Object Management Component) 50 Συνιστώσα Διαχειριστή Εισόδου / Εξόδου (Ι/Ο Management Component) 50 Συνιστώσα Διαχείρισης Διεργασιών 51 Συνιστώσα Διαχείρισης Μνήμης 51 Συνιστώσα Διαχείρισης Κρυφής Μνήμης 51 Συνιστώσα Ελέγχου Ασφάλειας 51 Συνιστώσα Διαχειριστή παραμετροποίησης 51 Συνιστώσα LPC (Local Procedure Call) 52 Οδηγοί συσκευών 52 Χειρισμός Αντικειμένων Control Objects 53 Αποστολέας Αντικειμένων - (Dispatcher Objects) 53 4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ 56 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 56 Εγκατάσταση 1 η Ελάχιστες Απαιτήσεις 57

9 Εγκατάσταση 2 η Συνιστώμενες Απαιτήσεις WINDOWS 2008 SERVER 58 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Η ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ 59 Μετρήσεις χωρίς την εγκατάσταση υπηρεσιών 59 Μετρήσεις με εγκατάσταση υπηρεσιών Domain, File και Web Services 60 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ LINUX UBUNTU SERVER 70 Μετρήσεις χωρίς την εγκατάσταση υπηρεσιών 70 Μετρήσεις με εγκατάσταση υπηρεσιών Domain, File και Web Services 70 5 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΠΗΓΕΣ 86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 87

10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει σύγκριση από πλευράς απόδοσης και κατανάλωσης των πόρων υλικού δύο λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητή (Server O/S) που εκφράζουν δύο διαφορετικές «ιδεολογίες» και κόσμους. Είναι το λειτουργικό Microsoft Windows Server 2008 και το Ubuntu Server LTS. Οι εξυπηρετητές πρέπει να έχουν αρκετές υπηρεσίες και διεργασίες που πρέπει να εκτελούνται και η κατανάλωση των πόρων είναι σημαντικό τόσο για τον καθορισμό του υλικού στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση και επίσης για τον καθορισμό των πόρων που θα δοθεί σε ένα εικονικό μηχάνημα (Virtual Machine) αλλά και για την δυνατότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης των υπηρεσιών των χρηστών ενός δικτύου. Οι διαφορές μεταξύ των δύο συγκεκριμένων λειτουργικών είναι πολύ μεγάλες όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους όμως οι βασικές δομές και οντότητες παραμένουν ίδιες σε όλα τα λειτουργικά συστήματα. Το Λειτουργικό Σύστημα είναι το λογισμικό που είναι υπεύθυνο για την σωστή διαχείριση και κατανομή των διαθέσιμων πόρων του υλικού ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή και ασφαλή λειτουργία του υπολογιστή. Επίσης αποτελεί την πλατφόρμα ή «μεσολαβητικό» πρόγραμμα χάρις στο οποίο ο χρήστης επικοινωνεί με το σύστημα και χάρις στο οποίο οι εφαρμογές, που χρησιμοποιεί ή θέλει να εγκαταστήσει ο χρήστης, αντιλαμβάνονται το υλικό και εκτελούνται. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα 1 στην οποία απεικονίζεται γραφικά η θέση του λειτουργικού συστήματος σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Το λειτουργικό σύστημα είναι το λογισμικό που βρίσκεται ανάμεσα από τις Εφαρμογές χρήστη και το Υλικό. Το κεντρικό εξάρτημα ενός υπολογιστικού συστήματος είναι η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) ή επεξεργαστής και μεταφορικά μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως την καρδιά του συστήματος. Οι περισσότεροι επεξεργαστές λειτουργούν και εναλλάσσονται μεταξύ 2 καταστάσεων και με βάση αυτό το χαρακτηριστικό τα Λ.Σ προσαρμόστηκαν για να συνεργάζονται και να διαχειρίζονται τον επεξεργαστή. Ανάλογα με τον κώδικα που πρέπει να εκτελέσει ο επεξεργαστής γίνεται και

12 η επιλογή της λειτουργίας. Οι εφαρμογές (Applications) του χρήστη εκτελούνται σε User Mode ενώ τα σημαντικά τμήματα κώδικα του Λειτουργικού Συστήματος εκτελούνται σε Kernel Mode (π.χ οδηγοί υλικού). Εικόνα Λειτουργία Χρήστη (User Mode) Σε αυτήν την λειτουργία οι προς εκτέλεση εφαρμογές δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο υλικό και στους πόρους του. Ο κώδικας για να εκτελεστεί πρέπει να ζητήσει πόρους υλικού μέσω του πυρήνα. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το σύστημα από μία ενδεχόμενη «κατάρρευση» (system crash). Όταν ξεκινάει η εκτέλεση μιας εφαρμογής δημιουργείται από το λειτουργικό μία διεργασία. Η διεργασία είναι το μέρος της εφαρμογής που εκτελείται από το λειτουργικό. Η διαφορά μεταξύ της εφαρμογής (προγράμματος) και της διεργασίας είναι ότι το πρόγραμμα είναι απλώς μία συλλογή κώδικα ενώ η διεργασία (process) είναι το

13 αποτέλεσμα της εκτέλεσής του προγράμματος ή μέρους αυτού. Στην διεργασία παρέχεται ένας Εικονικός Χώρος Διευθύνσεων (Virtual Address Space) και έναν Ιδιωτικό πίνακα διαχείρισης. Ο Εικονικός Χώρος Διευθύνσεων είναι το εικονικό σύνολο των διευθύνσεων μνήμης στον οποίο αποθηκεύονται δεδομένα ή εντολές του συστήματος για πρόσβαση οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή κριθεί απαραίτητο. Είναι ιδιωτικός και καμία άλλη εφαρμογή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση και να αλλάξει δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η απομόνωση της εφαρμογής κατά την εκτέλεση και σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή κατάρρευσης οι συνέπειες περιορίζονται στην συγκεκριμένη εφαρμογή. Αποφεύγεται η κατάρρευση των υπολοίπων εφαρμογών και επίσης η γενική κατάρρευση του συστήματος καθώς ο κώδικας που εκτελείται σε User Mode δεν έχει πρόσβαση στην εικονική μνήμη που δεσμεύτηκε για το λειτουργικό σύστημα. Σε User mode εκτελείται, πέραν των εφαρμογών του χρήστη, και το κέλυφος το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις αναλόγως του λειτουργικού είναι μέρος του Λειτουργικού Συστήματος. Το Κέλυφος είναι από την πλευρά του χρήστη το μέρος του Λ.Σ ή ξεχωριστή εφαρμογή χάρις στην οποία αλληλεπιδρά με τον υπολογιστικό σύστημα και παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του πυρήνα. Δεν υπάρχει συναίνεση όσον αφορά τον παραπάνω διαχωρισμό καθώς θεωρείται ότι η έννοια του πυρήνα είναι ταυτόσημη με αυτήν του Λειτουργικού Συστήματος και το Κέλυφος δεν θεωρείται μέρος του λειτουργικό συστήματος. Επίσης το Κέλυφος είναι ένα κομμάτι το οποίο στις περισσότερες μπορεί να αντικατασταθεί ή να αλλάξει από τον χρήστη. Δεν μπορεί να παραβλεφθεί, όμως, ότι τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα έχουν κέλυφος είτε με την επικρατούσα μορφή της Γραφικής Διασύνδεσης Χρήστη, είτε με την πιο απλή Γραμμή Εντολών Κελύφους. Στην εικόνα 1 επιλέχτηκε να φαίνεται ως μέρος του Λειτουργικού Συστήματος. Όσον αφορά τα Λ.Σ της παρούσας εργασίας το Windows 2008 διαθέτει Γραφικό περιβάλλον Χρήστη (GUI) σε αντίθεση με το Ubuntu που έχει Γραμμή εντολών. Για τον λόγο ότι γραφικό περιβάλλον χρήστη καταναλώνει περισσότερους πόρους υλικού από ότι η απλή Γραμμή Εντολών και προκειμένου να γίνει επί ίσοις όροις η σύγκριση των δύο λύσεων θα εγκατασταθεί GUI και στο Ubuntu.

14 1.1.1 Επίπεδο Διασύνδεσης Χρήστη - Κελύφος (Διεπαφή ή διασύνδεση Χρήστη). Τα λειτουργικά συστήματα έχουν την ευθύνη για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα. Το επίπεδο διασύνδεσης ή κέλυφος πρέπει να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις υπηρεσίες του πυρήνα. Ο χρήστης λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να ελέγχει και να χειρίζεται το Υ/Σ ενώ από την πλευρά του συστήματος να «μεταγλωττίζει» τις εντολές και ενέργειες του χρήστη και να τις μεταφέρει στον επίπεδο πυρήνα. Όλες οι επιπλέον εφαρμογές που καλούνται και ενεργοποιούνται μέσω του χρήστη από εδώ και με την σειρά τους εκμεταλλεύονται τους πόρους του συστήματος μέσω του πυρήνα. Τα βασικά είδη διασύνδεσης τα οποία και έχουν επικρατήσει στα περισσότερα λειτουργικά υπολογιστή είναι η Γραφική διασύνδεση χρήστη (Graphical User Interface ή GUI) και η Γραμμή Εντολών Κελύφους (Shell Command Line). Γραφική Διασύνδεση Χρήστη (Graphical User Inter face GUI) Η Γραφική Διασύνδεση Χρήστη, η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως GUI είναι ένα σύνολο γραφικών στοιχείων τα οποία δημιουργούν ένα γραφικό περιβάλλον οικείο και φιλικό προς τον χρήστη ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη αλληλεπίδραση με το σύστημα. Το κύριο πλεονέκτημα της είναι ή ευκολία και απλότητα που παρέχει στον χρήστη. Γραμμή Εντολών Κελύφους (Shell Command Line) H Γραμμή Εντολών Κελύφους είναι από τις παλαιότερες (1960) διεπαφές χρήστη που συνεχίζουν να συναντώνται σε πολλά λειτουργικά είτε ως βασικός, είτε ως επιπλέον τρόπος αλληλεπίδρασης. Είναι αμεσότερο, αποτελεσματικότερο και καταναλώνει λιγότερους πόρους από το σύστημα. Δεν είναι όμως εύκολο στην χρήση για έναν απλό και μη εξειδικευμένο χρήστη καθώς απαιτεί καλή γνώση των εντολών, των παραμέτρων καθώς και της σύνταξη της γλώσσας που χρησιμοποιείται.

15 1.2 Λειτουργία Πυρήνα (Kernel Mode) Η δεύτερη από τις δύο λειτουργίες του επεξεργαστή είναι ή λειτουργία πυρήνα (Kernel Mode).Το μοναδικό στοιχείο αυτής της λειτουργίας είναι ο πυρήνας που είναι το θεμελιώδες τμήμα του λειτουργικού συστήματος. Ο κώδικας που εκτελείται σε αυτό το τμήμα έχει πλήρη έλεγχο και απεριόριστη πρόσβαση και εκμετάλλευση των πόρων συστήματος. Σε Kernel mode ο κώδικας που εκτελείται από τον επεξεργαστή προέρχεται από «έμπιστη» εφαρμογή μοιράζεται έναν κοινό εικονικό χώρο διευθύνσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας που εκτελείται δεν είναι απομονωμένος όπως στην περίπτωση του user mode. Σε περίπτωση που μια εφαρμογή γράψει πάνω σε χώρο που υπήρχαν δεδομένα που προορίζονταν για το λειτουργικό σύστημα ή άλλη εφαρμογή είναι πολύ πιθανό να προκληθεί κατάρρευσή της εφαρμογής (ή μέρους της) με συνέπεια την ολική κατάρρευση του συστήματος. Πυρήνας Θεμέλιο τμήμα του Λειτουργικού Συστήματος και μοναδικό σε αυτήν την λειτουργία είναι ο Πυρήνας και όπως προαναφέρθηκε ταυτίζεται πολλές φορές με την έννοια του Λ.Σ. Είναι το τμήμα που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και κατανομή των πόρων υλικού στις εφαρμογές και την επικοινωνία μεταξύ του υλικού και του λογισμικού. Οι πόροι συστήματος που εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται ο πυρήνας προέρχονται από την εκμετάλλευση του επεξεργαστή, την διαθέσιμη μνήμη και τις συσκευές εισόδου/εξόδου. Διαχείριση Κ.Μ.Ε Η Κ.Μ.Ε (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας) ή επεξεργαστής αποτελεί την πιο κρίσιμη μονάδα του συστήματος για τον λόγο ότι εκτελεί τις εντολές των εφαρμογών. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα όταν ξεκινάει η εκτέλεση μιας εφαρμογής από τον επεξεργαστή το Λ.Σ δημιουργεί μια διεργασία. Η διεργασία χωρίζεται σε μικρότερες ομάδες εντολών οι οποίες ονομάζονται νήματα. Εννοιολογικά ένα νήμα είναι υποσύνολο μιας διεργασίας και μία διεργασία περιέχει πολλά νήματα. Ένας απλός επεξεργαστής μπορεί να εκτελέσει, σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ένα νήμα μιας διεργασίας. Ευθύνη των Λ.Σ είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση του επεξεργαστή με βάση την λογική ότι μπορεί να εκτελεστεί στις περισσότερες των περιπτώσεων 1 νήμα κάθε φορά. Η προσπάθεια για βελτίωση των δυνατοτήτων των

16 επεξεργαστών και των Λ.Σ είναι προκειμένου να επιτευχθεί πολυνημάτωση (multithreading) και πολυδιεργασία (multitasking). Αρχικά η πολυνημάτωση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της διαίρεσης χρόνου όπου ο επεξεργαστής μεταπηδούσε ανά πολύ μικρά χρονικά διαστήματα από νήμα σε νήμα και διεργασία σε διεργασία δίνοντας την εντύπωση στον χρήστη ότι γίνεται πολλαπλή και ταυτόχρονη εκτέλεση και ότι επιτυγχάνεται η πολυδιεργασία. Στην πραγματικότητα ο πυρήνας του Λ.Σ διαθέτει μηχανισμό ονόματι χρονοπρογραμματιστής ή χρονοδρομολογητής που καθορίζει τα χρονικά διαστήματα εκτέλεσης των νημάτων κάθε διεργασίας και την σειρά των προς εκτέλεση νημάτων και διεργασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του επεξεργαστή. Τεχνικές του χρονοπρογραμματισμού συνεχίζουν να εφαρμόζονται. Οι κατασκευαστές επεξεργαστών είχαν ως στόχο την ταυτόχρονη πολυνημάτωση σε έναν επεξεργαστή κάτι που επετεύχθη με την εμφάνιση της τεχνολογίας Hyper-threading (υπερνημάτωση) κατά την οποία το Λ.Σ αντιλαμβανόταν τον έναν πυρήνα του επεξεργαστή ως δύο λογικοί/φανταστικοί πυρήνες και εκτελούσε δύο νήματα ταυτόχρονα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η τεχνολογία αυτή εγκαταλείφτηκε αμέσως μετά την εμφάνιση της επόμενης γενιάς επεξεργαστών που ενσωμάτωναν πολλαπλούς πυρήνες επεξεργασίας σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Ο λόγος ήταν ότι με την εμφάνιση πολυπύρηνων επεξεργαστών έγινε εφικτός ο διαμοιρασμός των νημάτων σε κάθε πυρήνα και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονταν η ταυτόχρονη πολυνημάτωση. Η υπερνημάτωση επανήλθε ως λύση στην απαίτηση για αύξηση των επιδόσεων των επεξεργαστών και πλέον μπορούν να εκτελούνται δύο νήματα σε έναν πυρήνα ενός πολυπύρηνου συστήματος. Από πλευράς λειτουργικού συστήματος για να γίνει εφικτή η υπερνημάτωση πρέπει να υποστηρίζει την λειτουργία συμμετρικής πολυεπεξεργασίας (Symmetric Multiprocessing SMP). Σε αυτήν την περίπτωση το Λ.Σ θα χειρίζεται όλους τους λογικούς πυρήνες σαν ισότιμους και ικανούς να εκτελέσουν τις ίδιες διεργασίες. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται να εκτελούνται οι διεργασίες από οποιοδήποτε λογικό επεξεργαστή και επίσης το Λ.Σ μπορεί να μετακινεί τις διεργασίες μεταξύ των επεξεργαστών μοιράζοντας έτσι τον φόρτο εργασίας και αυξάνοντας την αποδοτικότητα του συστήματος. Πρέπει επίσης το Λ.Σ και ειδικότερα ο χρονοδρομολογητής να χειρίζεται διαφορετικά τους λογικούς πυρήνες από τους φυσικούς καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να εκτελεί 2 διεργασίες μόνον ο ένας

17 φυσικός πυρήνας (λογικός και φυσικός πυρήνας) με αποτέλεσμα έναν εξαιρετικά φορτωμένο πυρήνα και έναν ή περισσότερους σε κατάσταση αναμονής και χαμηλότερες επιδόσεις από ότι αν είχε διαμοιραστεί καλύτερα ο φόρτος στους φυσικούς πυρήνες. Είναι σημαντικό ότι εξέλιξη της τεχνολογίας των επεξεργαστών πρέπει να συμβαδίζει με αυτήν των λειτουργικών συστημάτων και αντίστροφα καθώς σε διαφορετική περίπτωση το Λ.Σ όχι μόνο μπορεί να μην εκμεταλλεύεται τις μεγαλύτερες επιδόσεις των Κ.Μ.Ε αλλά και να οδηγήσει και σε χαμηλότερες επιδόσεις. Εκμετάλλευση και Διαχείριση Μνήμης Συστήματος Η διαχείριση της μνήμης του Υπολογιστικού Συστήματος επηρεάζει πολύ τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά και την απόδοσή του και κατά την σχεδίαση ενός Λ.Σ. είναι ένα πεδίο σοβαρών σχεδιαστικών αποφάσεων. Ο σκοπός της μνήμης σε ένα υπολογιστικό σύστημα είναι η προσωρινή ή μόνιμη αποθήκευση πληροφοριών. Η μνήμη αποτελείται από διαφορετικά αποθηκευτικά μέσα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποθηκευτικών μέσων είναι η δυνατότητα αποθήκευσης, δηλαδή το μέγεθος της μνήμης, ο χρόνος προσπέλασης, δηλαδή η ταχύτητα του αποθηκευτικού μέσου και το κόστος ανά δυαδικό ψηφίο (bit) ή κόστος ανά byte (8 bits). Υπάρχει αλληλεξάρτηση των χαρακτηριστικών καθώς ο χρόνος προσπέλασης καθορίζει το κόστος ανά byte, καθώς όσο ταχύτερο είναι το αποθηκευτικό μέσο τόσο υψηλότερο και το κόστος του. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι διαφορετική και η τεχνολογία λειτουργίας του αποθηκευτικού μέσου, το οποίο με την σειρά του καθορίζει την διαθεσιμότητα και την χρήση του αποθηκευτικού μέσου σε ένα Υ/Σ. Επιπλέον χαρακτηριστικά των αποθηκευτικών μέσων αφορά την δυνατότητα αποθήκευσης των πληροφοριών και μετά την παύση τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος και διαχωρίζονται σε πτητικές ή πρόσκαιρες μνήμες (volatile memory) οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν τα δεδομένα χωρίς ηλεκτρική ισχύ (π.χ RAM), σε αντίθεση με τις μη-πτητικές μνήμες (non-volatile) οι οποίες διατηρούν την πληροφορία (π.χ μαγνητικοί σκληροί δίσκοι). Επίσης ανάλογα με τον τρόπο προσπέλασης οι μνήμες διαχωρίζονται σε τυχαίας προσπέλασης και προκαθορισμένης προσπέλασης. Η διαφορά έγκειται στο ότι στην προκαθορισμένη προσπέλαση για την ανάγνωση ή την εγγραφή πληροφορίας στο αποθηκευτικό μέσο πρέπει να προσπελαστούν οι θέσεις με έναν προκαθορισμένο τρόπο (ως επί το πλείστον σειριακό) μέχρι να βρεθεί η επιθυμητή θέση που βρίσκεται (αν πρόκειται για ανάγνωση) ή πρέπει να αποθηκευτεί (αν πρόκειται για

18 εγγραφή) η πληροφορία (π/χ μαγνητική ταινία). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο χρόνος προσπέλασης του αποθηκευτικού μέσου να είναι διαφορετικός κάθε φορά καθώς είναι ανάλογος της θέση που βρίσκεται στο μέσο. Στον αντίποδα, οι μνήμες τυχαίας προσπέλασης δεν έχουν συγκεκριμένο τρόπο ανάγνωσης και αποθήκευσης της πληροφορίας και επίσης ο χρόνος προσπέλασης παραμένει ίδιος και σταθερός για οποιαδήποτε θέση μνήμης (π.χ μνήμη RAM). Με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά, η μνήμη ενός υπολογιστικού συστήματος μπορεί να διαταχθεί και σε μορφή πυραμίδας όπως φαίνεται και στην εικόνα 2. Στην κορυφή της βρίσκονται οι Καταχωρητές και αμέσως πιο κάτω ή κρυφή μνήμη της Κ.Μ.Ε. Είναι αποθηκευτικά μέσα στο εσωτερικό της Κ.Μ.Ε με μικρές δυνατότητες αποθήκευσης, υψηλό κόστος, αλλά και ελάχιστο χρόνο προσπέλασης. Εικόνα 2 Στην μέση της πυραμίδας βρίσκεται η Κύρια Μνήμη ή Μνήμη Εργασίας που αποτελείται από την Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM) και την Μνήμη Μόνο Ανάγνωσης (ROM). H μνήμη RAM είναι πτητική και αποθηκεύονται οι εντολές και τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί η Κ.Μ.Ε κατά την εκτέλεση των διεργασιών. Όσον αφορά την μνήμη ROM είναι μόνο ανάγνωσης (εγγραφή γίνεται από τον κατασκευαστή) είναι μη

19 πτητική και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και με ειδικές τεχνικές γίνεται αλλαγή στα δεδομένα της. Παλαιότερα χρησιμοποιείτο και για την μόνιμή αποθήκευση του λειτουργικού συστήματος. Πλέον αποθηκεύεται μόνο το BIOS της μητρικής κάρτας. Όλες οι παραπάνω μνήμες είναι ημιαγωγικές καθώς πρόκειται για ολοκληρωμένα κυκλώματα (κυκλώματα συνδεδεμένων λογικών πυλών, δημιουργημένα πάνω σε ένα φύλλο ημιαγωγού συνήθως πυρίτιο). Οι ημιαγωγικές μνήμες έχουν την ιδιότητα του σταθερού και μικρού χρόνου προσπέλασης. Στις χαμηλότερες θέσεις της πυραμίδας βρίσκονται οι δευτερεύουσες μνήμες οι οποίες είναι μη πτητικές και χρησιμοποιούνται για την μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων και των εφαρμογών και επίσης εκεί αποθηκεύεται και το Λ.Σ. Οι μαγνητικοί σκληροί δίσκοι έχουν μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης με τεράστιο, σε σχέση με τις ανάγκες της Κ.Μ.Ε, χρόνο προσπέλασης. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν το κύριο, αν όχι μοναδικό, αποθηκευτικό μέσο στο οποίο εγκαθίστατο το λειτουργικό σύστημα. Η τεχνολογία των SSD δίσκων έγινε πιο διαδεδομένη το τελευταίο διάστημα. Χρησιμοποιείται η τεχνολογία των ημιαγωγών και για αυτόν τον λόγο πρόκειται για ένα πολύ ταχύτερα προσπελάσιμο μέσο με το μειονέκτημα ότι προς το παρόν οι δυνατότητες αποθήκευσης είναι μικρότερες και με μεγαλύτερη αναλογία κόστος/bit των μαγνητικών σκληρών δίσκων. Τείνει να αντικαταστήσει τους μαγνητικούς σκληρούς δίσκους τουλάχιστον όσον αφορά το αποθηκευτικό μέσο εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος καθώς λόγω της εικονικής μνήμης που χρησιμοποιείται σε πολλά λειτουργικά συστήματα αυξάνεται κατακόρυφα η συνολική απόδοση του συστήματος. Η Εικονική Μνήμη είναι τεχνική με την οποία τα Λειτουργικά Συστήματα αυξάνουν την συνολική χωρητικότητα της κύριας μνήμης του υπολογιστικού συστήματος. Ο λόγος είναι ότι οι εφαρμογές που εκτελούνται έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε κύρια μνήμη από αυτήν που διαθέτει το σύστημα. Έτσι το Λ.Σ δεσμεύει αποθηκευτικό χώρο στη δευτερεύουσα μνήμη και την παρουσιάζει ως εικονική επέκταση της κύριας μνήμης. Στην πραγματικότητα μεταφέρονται από την δευτερεύουσα στην κύρια μνήμη μόνο οι απαραίτητες προς εκτέλεση διεργασίες ενώ οι υπόλοιπες είναι σε κατάσταση αναμονής για να μεταφερθούν. Υπεύθυνο για την για την οργάνωση και τις στρατηγικές της διαχείρισης είναι ο Διαχειριστής μνήμης του Λ.Σ το οποίο συνεργάζεται με τη Μονάδα Διαχείρισης Μνήμης που είναι υλικό και μέρος της Κ.Μ.Ε υπεύθυνο για την διαχείριση της κρυφής μνήμης και των καταχωρητών.

20 Κλήσεις Συστήματος Έχει προαναφερθεί ο διαχωρισμός των λειτουργιών σε Λειτουργία Χρήστη και Λειτουργία Πυρήνα και ότι οι εφαρμογές που εγκαθιστά και εκτελεί ο χρήστης εκτελούνται σε Λειτουργία Χρήστη. Οι προς εκτέλεση εφαρμογές δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο υλικό και στους πόρους του. Ο κώδικας για να εκτελεστεί πρέπει να έχει διαθέσιμους πόρους από το υλικό του συστήματος τους οποίους πρέπει να ζητήσει από το Λ.Σ. Όταν μια διεργασία από εφαρμογή του χρήστη ξεκινάει να εκτελεστεί κάνει μια αίτηση (κλήση) στον πυρήνα του Λ.Σ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των πόρων και του υλικού γενικότερα, ζητώντας συγκεκριμένους πόρους όπως για παράδειγμα μνήμη ή χρόνο για χρήση και εκτέλεση από την Κ.Μ.Ε. Αυτές οι «αιτήσεις» από πλευράς εφαρμογών ονομάζονται κλήσεις συστήματος και ο πυρήνας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και εκτέλεσή τους. Το λειτουργικό σύστημα παρέχει μία βιβλιοθήκη ή διεπαφή εφαρμογών (application interface API) η οποία βρίσκεται ανάμεσα στην εφαρμογή που εκτελείται σε λειτουργία χρήστη και του Λ.Σ. Συνήθως είναι μέρος της βιβλιοθήκης C (πχ Glibc για Linux ή Windows API για Windows) που παρέχει συναρτήσεις που καλούν τις συναρτήσεις των κλήσεων συστήματος και μεταφέρουν τα προς εκτέλεση δεδομένα στον πυρήνα ώστε να εκτελεστούν σε λειτουργία πυρήνα. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες για κλήσεις συστήματος, οι βασικές είναι οι κάτωθι : 1. Διαχείρισης διεργασιών (Process Control) : load, execute, create process, terminate process, get/set process attributes, wait for time, wait event, signal event, allocate, free memory 2. Διαχείρισης Αρχείων (File management) : create file, delete file, open, close,read, write, reposition, get/set file attributes 3. Διαχείρισης Συσκευών (Device Management) : request device, release device, read, write, reposition, get/set device attributes, logically attach or detach devices 4. Συντήρηση Δεδομένων (Information Maintenance) : get/set time or date, get/set system data, get/set process, file, or device attributes 5. Επικοινωνία (Communication) : create, delete communication connection, send, receive messages, transfer status information, attach or detach remote devices Οι κλήσεις συστήματος είναι διαφορετικές ανάλογα με το Λ.Σ και για αυτό πολλές εφαρμογές χρήστη εκτελούνται και μπορούν εγκατασταθούν σε συγκεκριμένο λειτουργικό

21 σύστημα και όχι σε όλα καθώς είναι δημιουργημένες να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες κλήσεις συστήματος με χρήση συγκεκριμένης βιβλιοθήκης λειτουργικού. 1.3 Αρχιτεκτονικές Πυρήνα Λειτουργικών Συστημάτων Υπάρχουν πολλά Λ.Σ τα οποία εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες σε κάθε σύστημα και για αυτόν τον λόγο υπάρχουν και πολλά είδη πυρήνα. Βασικά ζητήματα τα οποία προσπαθούν οι δημιουργοί να λύσουν κατά τον σχεδιασμό του πυρήνα είναι: H προστασία από λάθη και η ασφάλεια. Τα περισσότερα Υ/Σ χρησιμοποιούν την προστασία που παρέχεται από το υλικό που χρησιμοποιείται καθώς για κάθε είδος υλικού καθορίζει τις δυνατότητες του όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές. Όπως έχει προαναφερθεί η Κ.Μ.Ε ελέγχει τις προς επεξεργασία εφαρμογές αν πληρούν τις προϋποθέσεις εκτέλεσης και αναλόγως επιτρέπει η σταματάει την εκτέλεση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μηχανισμούς διαχείρισης μνήμης. Διαφορετική προσέγγιση επιτυγχάνεται μέσω των γλωσσών προγραμματισμού. Ο πυρήνας να επιτρέπει και εκτελεί εφαρμογές από συγκεκριμένο και έμπιστο μεταγλωτιστή (compiler) γλώσσας προγραμματισμού η οποία είναι δομημένη και σχεδιασμένη ώστε να είναι ανέφικτο για τον προγραμματιστή να δημιουργήσει μία εφαρμογή που θα παραβιάζει οποιαδήποτε προϋπόθεση ασφάλειας. Συνεργασία διεργασιών Σε πολλές περιπτώσεις τα προς εκτέλεση νήματα ή διεργασίες πρέπει να ανταλλάσουν μεταξύ τους δεδομένα τα οποία είναι χρήσιμα προς εκτέλεση. Διαχείριση Ι/Ο συσκευών Όταν μία μονάδα υλικού στέλνει δεδομένα προς μια άλλη τότε εκτελείται μία λειτουργία εισόδου-εξόδου. Από την σκοπιά της συσκευής η οποία δέχεται τα δεδομένα η λειτουργία ονομάζεται λειτουργία εισόδου, ενώ για την άλλη συσκευή αυτήν είναι μία λειτουργία εξόδου και οι συσκευές υλικού οι οποίες έχουν αυτήν την δυνατότητα ονομάζονται συσκευές εισόδου εξόδου. Το λογισμικό το οποίο εκτελείται και λειτουργεί ως διεπάφη μεταξύ της συσκεύης υλικού και του λειτουργικού συστήματος ονομάζεται οδηγός συσκευής. Έχει προαναφερθεί ότι δεν είναι σωστό από άποψη ασφάλειας η απευθείας διαχείριση των συσκευών του Υ/Σ από εφαρμογές. Έτσι λοιπόν ο πυρήνας παρέχει ένα επίπεδο

22 διαχείρισης υλικού ως διεπαφή και στο οποίο εγκαθίσταται η εφαρμογή οδηγός της συσκευής. Στις περισσότερες των περιπτώσεων για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα πρέπει να συνεργαστούν περισσότερες από μία συσκευές και διεργασίες. Τα παραπάνω ζητήματα έχουν αντιμετωπιστεί με πολλούς και διαφορετικούς όσον αφορά την αρχιτεκτονική πυρήνων. Οι βασικές τους διαφορές έγκειται στην διαφορά μεταξύ λειτουργίας πυρήνα και λειτουργίας χρήστη. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πυρήνων. Τα λειτουργικά Linux έχουν μονολιθικό πυρήνα ενώ των windows έχουν υβριδικό πυρήνας. Monolithic (Μονολιθικοί)_Πυρήνες : Εκτελούν όλες τις εφαρμογές σε λειτουργία πυρήνα και χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο μνήμης. Είναι το είδος πυρήνα των Linux λειτουργικών συστημάτων και επίσης του Ubuntu της δοκιμής. Τα πλεονεκτήματα των μονολιθικών πυρήνων είναι ότι ο κώδικάς του είναι μικρότερος άρα λιγότερα σφάλματα και προβλήματα καθώς και υψηλότερη ταχύτητα. Επίσης έχει την δυνατότητα να φορτώνει δυναμικά μονάδες τις οποίες θεωρεί απαραίτητες και επίσης δίνει την δυνατότητα στους προγραμματιστές να προσαρμόσουν το μέγεθός του αναλόγως με τις μονάδες (modules) που θέλουν να χρησιμοποιούνται και να εκτελούνται. Το κύριο μειονέκτημα είναι ότι όλες οι εφαρμογές τρέχουν σε λειτουργία πυρήνα και σε αυτήν την περίπτωση αν υπάρχει κάποιο σφάλμα στον κώδικα ή προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση είναι πολύ πιθανή ή ολική κατάρρευση. Microkernels (Μικροπυρήνες): Είναι η αντίθετη φιλοσοφία από τον μονολιθικό πυρήνα καθώς οι περισσότερες εφαρμογές ακόμα και πολλές από αυτές που εκτελούνται σε λειτουργία πυρήνα σε μονολιθική αρχιτεκτονική εκτελούνται σε λειτουργία χρήστη. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική βασίζεται στην λογική ότι ο πυρήνας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος σε κώδικα. Στον πυρήνα μένουν μόνο πολύ βασικές λειτουργίες συνήθως διαχείριση μνήμης και διεργασιών και ευθύνη για επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών. Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες εκτελούνται ως προγράμματα που ονομάζονται servers. Τα πλεονεκτήματα του είναι η ευκολότερη συντήρηση λόγω πολύ μικρού πυρήνα και η δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας του συστήματος με πολύ μικρό ποσοστό ολικής κατάρρευσης λόγω εκτέλεσης των server σε λειτουργία χρήστη. Το κύριο μειονέκτημα της αρχιτεκτονικής αυτής είναι ότι η επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών είναι τόσο μεγάλη σε

23 όγκο ώστε να δημιουργεί πρόβλημα στην γενικότερη επίδοση του πυρήνα και του συστήματος. Hybrid (Υβριδικοί) Πυρήνες: Οι πυρήνες των Windows βασίζονται σε αυτήν την αρχιτεκτονική. Πρόκειται για πυρήνα που προσπαθεί να συνδυάσει τις ιδιότητες των αρχιτεκτονικών μονολιθικού πυρήνα με του μικροπυρήνα. Υπάρχουν σημαντικά, για το λειτουργικό μέρη κώδικα τα οποία έχουν εισαχθεί στον πυρήνα για να αυξηθεί η απόδοση όπως π.χ του συστήματος αρχείων (file system) ή του κώδικα για την δικτύωση σε σχέση με τον μικροπυρήνα αλλά επίσης κάποια μέρη κώδικα συνεχίζουν να τρέχουν σε λειτουργία χρήστή όπως π.χ οι οδηγοί συσκευών υλικού. Αυτό γίνεται και στην περίπτωση των Windows και του πυρήνα τους NT. 1.4 Εξυπηρετητές και Λειτουργικά Συστήματα Με την έννοια εξυπηρετητής ή διακομιστής (Server) εννοείται η λύση (λογισμικό ή υλικό) η οποία έχει ως κύρια ή αποκλειστική λειτουργία να παρέχει υπηρεσίες προς (εφαρμογές ή υπολογιστές) πελάτες σε ένα δίκτυο. Εξαιτίας του ειδικού σκοπού τους, οι απαιτήσεις σε πόρους και ισχύ είναι μεγαλύτερες και επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του και κατ επέκταση η συνεχής και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του προς τους πελάτες. Όσον αφορά το υλικό (hardware) του εξυπηρετητή μπορεί να είναι από υλικό ενός κοινού προσωπικού υπολογιστικού συστήματος και αναλόγως τις απαιτήσεις να καλύψει πολλά τ.μ. σε ένα κλειστό χώρο με πολλαπλούς επεξεργαστές και μέσα αποθήκευσης. Μπορεί να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το υλικό που χρησιμοποιείται ως server να είναι ίδιο με ενός προσωπικού υπολογιστή δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα λειτουργικά συστήματα τα οποία πρέπει να έχουν ειδικά χαρακτηριστικά.

24

25

26 Κεφάλαιο 2 Λειτουργικό Σύστημα Linux Ubuntu LTS Το Linux, απόγονος του Unix, είναι ένα λειτουργικό σύστημα σχεδιασμένο να διαχειρίζεται πολλαπλές διεργασίες και χρήστες ταυτόχρονα. Είχε σχεδιαστεί από τους προγραμματιστές για προγραμματιστές και γενικότερα για πιο εξειδικευμένους χρήστες. Το Linux έχει κληρονομήσει πολλά χαρακτηριστικά από το Unix, αν και η πρώτη έκδοση ήταν για έναν προσωπικό υπολογιστή. Στόχος είναι ένα λιτό, προγραμματιστικά, λειτουργικό σύστημα χωρίς περιττές εφαρμογές ως εκ τούτου με περισσότερους πόρους υλικού και με περισσότερη ευχέρεια στην διαχείριση τους από τον χρήστη. Επίσης πρακτικά σημαίνει ότι το σύστημα θα πρέπει να έχει ένα μικρό αριθμό βασικών στοιχείων που μπορούν να συνδυαστούν σε μία άπειρη ποικιλία τρόπων ανάλογα με την εφαρμογή. Μία από τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές πίσω από το Linux είναι ότι κάθε εφαρμογή πρέπει να κάνει μόνο ένα πράγμα με όσο το δυνατόν αποδοτικότερο τρόπο. To Ubuntu LTS χρησιμοποιεί τον πυρήνα έκδοσης 3.2. Η κοινότητα του που αναπτύσσει τον πυρήνα του linux αλλά και του Ubuntu βγάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα καινούριες εκδόσεις. Κάποιες από αυτές υποστηρίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και ονομάζονται εκδόσης μακροχρόνιας υποστήριξης (Long Time Support LTS). O λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η έκδοση Ubuntu είναι γιατί χαρακτηρίστηκε και ο πυρήνας του και η συγκεκριμένη έκδοση από την κοινότητα Ubuntu ως Long Term Support (LTS). Οι κύριες λειτουργίες που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ένα λειτουργικό Linux καθορίζονται από την έκδοση του πυρήνα και διαφορές όσον αφορά την απόδοση είναι μικρές ανάμεσα σε Linux του ίδιου πυρήνα και είναι ανάλογες με τα μέρη του κώδικα του πυρήνα και επιπλέον εφαρμογές που επιλεχθούν στην κάθε έκδοση Linux. Τα βασικά χαρακτηριστικά πυρήνα αναλύονται παρακάτω.

27 Ένα σύστημα Linux μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος πυραμίδας, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 2.1 σύμφωνα με τον Andrew S. Tanembaum Σχήμα 2.1 Στην βάση της πυραμίδας είναι το υλικό το οποίο αποτελείται από τον επεξεργαστή, τη μνήμη, δίσκους, οθόνη, πληκτρολόγιο και άλλες συσκευές. Το Linux βρίσκεται αμέσως πιο πάνω από το υλικό, διαχειρίζεται τους πόρους του και παρέχει διασύνδεση για κλήσεις συστήματος ανάμεσα στις εφαρμογές και στο Linux. Η δημιουργία και διαχείριση διεργασιών αρχείων και πόρων συστήματος από τις εφαρμογές του χρήστη γίνονται μέσω κλήσεων συστήματος. 2.1 Λειτουργία Χρήστη Ξεκινώντας από τον χρήστη στο ψηλότερο σημείο της πυραμίδας, το Linux παρέχει την διασύνδεση χρήστη. Με την επιλογή από τον χρήστη της, προς εκτέλεση, εφαρμογής δημιουργείται μία κλήση συστήματος ώστε η εφαρμογή να μπορέσει να «μεταβεί» από λειτουργία χρήστη σε λειτουργία πυρήνα και να έχει πρόσβαση σε πόρους του υλικού για την εκτέλεσή της. Οι κλήσεις συστήματος είναι διαδικασίες σε γλώσσα προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου (γλώσσα μηχανής) assembly σε αντίθεση με την γλώσσα της εφαρμογής χρήστη η οποία στο Linux είναι σε γλώσσα προγραμματισμού C. Ανάμεσα από την εφαρμογή χρήστη και τον πυρήνα υπάρχει ένα στρώμα-βιβλιοθήκη με προτυποποιημένες διαδικασίες-ρουτίνες σε γλώσσα προγραμματισμού assembly. Καθεμία από αυτές αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη κλήση συστήματος και καλούνται μέσω C. Υπάρχουν δύο διασυνδέσεις σε αυτό το επίπεδο. Μία διασύνδεση της βιβλιοθήκης με την εφαρμογή

28 χρήστη, ώστε η εφαρμογή χρήστη (σε γλώσσα C) να καλέσει την κλήση συστήματος (σε assembly) που απαιτείται και μία διασύνδεση της βιβλιοθήκης με τον πυρήνα του λειτουργικού ώστε να εκτελεστούν στον πυρήνα οι ρουτίνες της κλήσης. 2.2 Λειτουργία Πυρήνα Σχήμα 2.2 Ο πυρήνας του Linux έχει άμεση πρόσβαση στο υλικό και διαχειρίζεται τις αλληλεπιδράσεις με τις συσκευές Input/Output και της μονάδας διαχείρισης μνήμης και ελέγχει την πρόσβαση της CPU σε αυτά. Στο χαμηλότερο επίπεδο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2 βρίσκονται τα σήματα διακοπής (Interrupt Signals) και οι χειριστές σημάτων διακοπής (Interrupt handlers). Τα σήματα διακοπής είναι ο πρωταρχικός τρόπος αλληλεπίδρασης με τις συσκευές, και τον διανεμητή χρόνου (Dispatcher). Είναι σήματα προς τον επεξεργαστή του συστήματος που εκπέμπονται είτε από μονάδα υλικού είτε από λογισμικού προειδοποιώντας τον επεξεργαστή για συμβάν υψίστης προτεραιότητας που απαιτεί τη διακοπή του κώδικα του

29 νήματος που εκτελεί εκείνη την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. O διανεμητής χρόνου αναστέλλει την εκτέλεση της υπάρχουσας στον επεξεργαστή διεργασίας αφού έχει σώσει την υπάρχουσα κατάσταση της και ξεκινάει την εκτέλεση του χειριστή διακοπής (Interrupt handler)για να διαχειριστεί το συμβάν και θα φορτώσει τον κατάλληλο οδηγό. Αυτή η διακοπή είναι προσωρινή καθώς όταν ο χειριστής διακοπής τελειώσει, ο επεξεργαστής συνεχίζει την εκτέλεση της προηγούμενης διεργασίας από την κατάσταση που είχε σωθεί πριν την μετάβαση. Να σημειωθεί ότι ο διανεμητής χρόνου είναι μέρος του χρονοπρογραμματιστή Κ.Μ.Ε. Τα κύρια μέρη του πυρήνα Linux μπορούν να χωριστούν σε τρια μέρη τα οποία είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα : Μέρος εισόδου / εξόδου (Input / Οutput Ι/Ο) και διαχείρισή του Η συνιστώσα I/O περιέχει όλα τα κομμάτια του πυρήνα υπεύθυνα για την αλληλεπίδραση του υλικού και την εκτέλεση των δικτυακών και αποθηκευτικών λειτουργιών εισόδου εξόδου. Το βασικότερο όσον αφορά αυτήν την κατηγορία είναι ότι όλες οι συσκευές εισόδου εξόδου αντιμετωπίζονται σαν αρχεία, ονομάζονται ειδικά αρχεία (special files), τους δίνεται και προσπελαύνονται με κλήσεις συστήματος ίδιες με αυτών των αρχείων. Όλα τα ειδικά αρχεία ή συσκευές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τις συσκευές μπλόκ και τις συσκευές χαρακτήρα. Οι συσκευές μπλοκ έχουν το χαρακτηριστικό ότι για την λειτουργία εισόδου εξόδου τα δεδομένα διακινούνται σε πακέτα (data blocks) με την χρήση, άμεσα προσπελάσιμης, ενδιάμεσης μνήμη (cache) επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο διάφορες συσκευές να λειτουργούν ταυτόχρονα και με μεγάλη ταχύτητα. Συνήθως είναι συσκευές αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, συσκευές οπτικών μέσων, κ.α). Σε αντίθεση οι συσκευές χαρακτήρα οι οποίες δεν χρησιμοποιούν ενδιάμεση μνήμη και η εγγραφή ή ανάγνωση από και προς την συσκευή γίνεται άμεσα με σειρά δυαδικών ψηφίων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συσκευών αυτού του είδους είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Στο υψηλότερο επίπεδο, οι λειτουργίες εισόδου εξόδου ενσωματώνονται σε ένα στρώμα που ονομάζεται Εικονικό Σύστημα Αρχείων (Virtual File System). Το VFS παρέχει ένα σύνολο τυποποιημένων διεπαφών για εφαρμογές του ανώτερου στρώματος

30 ώστε να έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν λειτουργίες I / O σε ένα σύνολο διαφορετικών συστημάτων αρχείων. Το κάνει με τρόπο που υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλαπλά συστήματα αρχείων και σε μία ή περισσότερες συσκευές υλικού. Κάτω από το επίπεδο του Εικονικού συστήματος αρχείων, όλες οι λειτουργίες Ι/Ο διέρχονται μέσα από κάποιον οδηγό συσκευής. Κάθε οδηγός χωρίζεται νοητά σε δύο μέρη τα οποία και τα δύο είναι μέρη του πυρήνα και εκτελούνται σε λειτουργία πυρήνα. Το ένα μπορούμε να το θεωρήσουμε, επίσης νοητά, ως το χαμηλότερο για τον λόγο ότι συνεργάζεται με το μέρος του υλικού και έχει σαν σκοπό την εκμετάλλευσή του και το νοητά υψηλότερο τμήμα με τον υπόλοιπο πυρήνα π.χ. την διεργασία της εφαρμογής που το καλεί. Όλοι οι οδηγοί Linux ταξινομούνται, όπως αντίστοιχα και οι συσκευές, είτε ως οδηγοί συσκευών χαρακτήρα ή οδηγοί συσκευών μπλοκ. Όσον αφορά τις συσκευές δικτύου, στην πραγματικότητα είναι συσκευές χαρακτήρα λόγω των δεδομένων που διακινούνται, αλλά λόγω της ασύγχρονης φύσης τους αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από το σύστημα και για αυτόν τον λόγο έχει γίνει ο διαχωρισμός τους στο σχήμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε οδηγός που αντιστοιχεί σε ειδικό αρχείο έχει έναν μοναδικό αριθμό που τον χαρακτηρίζει και ονομάζεται Κυριος Αριθμός Συσκευής (Major Device Number). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία ίδιες συσκευές τότε κάθε συσκευή έχει τον δικό της ελάσσων αριθμό συσκευής (Minor Device Number). Ο συνδυασμός αυτών των δυο αντιστοιχεί σε μία μοναδική συσκευή εισόδου εξόδου. Οι κατηγορίες συσκευών, με τους οδηγούς οι οποίοι τους αντιστοιχούν, είναι οι εξής :

31 Τερματικές Συσκευές Ι/Ο Για τις Τερματικές Συσκευές Ι/Ο ο κώδικας του πυρήνα που χρησιμοποιείται, πάνω από το επίπεδο του οδηγού της συσκευής, είναι διαφορετικός αναλόγως τον τύπο συσκευής. Οι συσκευές χαρακτήρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένα προγράμματα θέλουν κάθε πάτημα πλήκτρου την στιγμή που έχει πατηθεί να αποσταλεί απευθείας προς επεξεργασία (π.χ πληκτρολόγηση). Άλλο λογισμικό, όπως το κέλυφος γραμμής εντολών επιτρέπει στους χρήστες να εισάγει το σύνολο της γραμμής πριν πατήσει το ENTER για να το στείλει προς επεξεργασία. Στην περίπτωση αυτή η ροή χαρακτήρων από την τερματική συσκευή διέρχεται μέσω πρωτοκόλλου γραμμής (Line Discipline)το οποίο είναι ένα σύνολο κανόνων που ελέγχουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών. Επίσης σε αυτό το στάδιο γίνεται και η μορφοποίηση των δεδομένων. Συσκευές Δικτύωσης Το επίπεδο πάνω από τα προγράμματα οδήγησης δικτύου λειτουργεί ως δρομολογητής πακέτων δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι το τα δεδομένα οδεύουν προς τη σωστή συσκευή. Πάνω από τον κώδικα του δρομολογητή είναι η στοίβα πρωτοκόλλων στην οποία συμπεριλαμβάνονται πέραν πολλών άλλων και τα πρωτόκολλα IP και TCP. Στο ψηλότερο επίπεδο βρίσκεται η διεπαφή υποδοχών (Sockets) οι οποίες επιτρέπουν σε προγράμματα τη δημιουργία υποδοχών για συγκεκριμένα δίκτυα και πρωτόκολλα. Μία διεργασία όταν χρειάζεται να στείλει δεδομένα μέσω δικτύου δημιουργεί μία υποδοχή η οποία πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο αρχείο περιγραφής (file_descriptor) της υποδοχής και το οποίο καθορίζει την εγκατάσταση της σύνδεσης δικτύου, ανάγνωση δεδομένων, εγγραφή δεδομένων και απελευθέρωση της σύνδεσης. Η υποδοχή υποστηρίζει συγκεκριμένους τύπους δικτύωσης. Ο πρώτος τύπος κατά τον οποίο η μεταφορά δεδομένων γίνεται είτε αξιόπιστα με συνεχόμενη ροή bytes. Σε αυτήν την περίπτωση είναι σαν να υπάρχει ένας αγωγός από bytes και το σύστημα εγγυάται την λήψη των bytes και με την σωστή τους σειρά. Ο δεύτερος εγγυάται την λήψη των bytes μόνο που αυτήν την φορά ο τρόπος αποστολής γίνεται ανά πακέτα bytes. Το συνηθέστερο πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το TCP. Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος οποίος είναι μεν ίδιος με τον δεύτερο όσον αφορά τον τρόπο αποστολής των δεδομένων και με υψηλότερη ταχύτητα, δεν υπάρχει όμως η εγγύηση ότι τα πακέτα δεν θα χαθούν και συνήθως χρησιμοποιείται το UDP πρωτόκολλο.

32 Συσκευές αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων Πάνω από το επίπεδο των οδηγών συσκευών αποθήκευσης βρίσκεται χρονοδρομολογητής εισόδου / εξόδου, το οποίο είναι υπεύθυνο διαχείριση και έκδοση των αιτήσεων λειτουργιών του δίσκου κατά τρόπο που να διαχειρίζεται ορθά την κίνηση της κεφαλής του δίσκου ή να συμμορφώνεται με κάποια άλλη πολιτική συστήματος. Στην κορυφή της συσκευής μπλοκ είναι το Σύστημα Αρχείων. Το Linux μπορεί να έχει πολλαπλά συστήματα αρχείων να συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Λόγω των πολλών διαφορών που προκύπτουν από τις πολλές και διαφορετικές συσκευές υλικού, υπάρχει ανάμεσα από το Σύστημα Αρχείων και τον χρονοδρομολογητή Ι / Ο ένα επίπεδο «αφαίρεσης» το οποίο παρέχει κοινό τρόπο λειτουργίας για όλες τις συσκευές μπλοκ και ονομάζεται Γενικευμένο Μπλοκ επίπεδο Μέρος Διαχείρισης Μνήμης Το τμήμα διαχείρισης μνήμης περιλαμβάνει διεργασίες για την διατήρηση των απεικονίσεων της εικονικής μνήμης στην φυσική, διεργασίες που διατηρούν ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης (cache) από σελίδες μνήμης που πρόσφατα προσπελάθηκαν και διεργασίες που μεταφέρουν από νέες σελίδες με απαιτούμενο κώδικα και δεδομένα στη φυσική μνήμη. Το σύστημα διαχείρισης μνήμης του Linux είναι επιτυχημένο και έχουν γίνει λίγες αλλαγές από την πρώτη του εμφάνιση. Κάθε διεργασία στο Linux έχει ένα δικό της χώρο διευθύνσεων ο οποίος αποτελείται από 3 τμήματα. 1. Το τμήμα κειμένου (text) το οποίο περιέχει τον κώδικα εκτέλεσης της διεργασίας και είναι μόνο ανάγνωσης και παραμένει σταθερό σε μέγεθος. 2. Το τμήμα δεδομένων στο οποίο αποθηκεύονται όλες οι μεταβλητές, τα ορίσματα, οι πίνακες και άλλα δεδομένα και είναι μεταβλητό σε μέγεθος. Χωρίζεται με την σειρά του σε δύο υπο-τμήματα : i. Τμήμα Αρχικοποιημένων Δεδομένων το οποίο περιέχει τιμές μεταβλητών και σταθερές του μεταγλωττιστή οι οποίες χρειάζεται να έχουν αρχική τιμή όταν θα ξεκινήσει η εκτέλεση της διεργασίας. ii. Τμήμα Μη-αρχικοποιημένων δεδομένων στο οποίο όλες οι τιμές των μεταβλητών ή ορισμάτων κ.α δεδομένων έχουν αρχική τιμή 0.

33 3. Στοίβα η οποία περιέχει μεταβλητές συστήματος (environmental variables) και τη γραμμή εντολής που δόθηκε στο κέλυφος από τον χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα μπορεί να βρει τα ορίσματα και τις πραγματικές παραμέτρους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το τμήμα κειμένου είναι κοινό και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει μόνο ένα τμήμα κειμένου το οποίο μοιράζονται οι διεργασίες. Η στοίβα και το τμήμα δεδομένων δεν είναι κοινό ποτέ παρά μόνο σε περίπτωση κλήσης συστήματος fork. Πέραν της δυναμικής διάθεσης επιπλέον μνήμης, μία διεργασία linux μπορεί να έχει πρόσβαση σε αρχεία δεδομένων μέσω απεικόνισμένων αρχείων μνήμης (memory-mapped files).αυτό το χαρακτηριστικό αντιστοιχεί ένα αρχείο σε ένα μέρος του χώρου διευθύνσεων της διεργασίας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διαβάζεται και να εγγράφεται ως ένας πίνακας από bytes στην μνήμη καθώς είναι ευκολότερο από την χρήση κλήσεων συστήματος για ανάγνωση και εγγραφή. Επιπλέον πλεονέκτημα του χαρακτηριστικού αυτού, είναι η δυνατότητα να μπορούν δύο ή περισσότερες διεργασίες να απεικονίζουν το ίδιο αρχείο την ίδια στιγμή. Οι εγγραφές σε αυτό το αρχείο είναι άμεσα ορατές σε όλες τις διεργασίες που έχουν πρόσβαση δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μηχανισμό υψηλής ταχύτητας για κοινή χρήση μνήμης σε πολλές διεργασίες ταυτόχρονα. Κλησεις Συστήματος στην διαχείριση μνήμης linux Η διαχείριση της μνήμης από το Linux γίνεται μέσω κλήσεων συστήματος. Οι κλήσεις συστήματος μπορούν να καθορίσουν το μέγεθος του τμήματος δεδομένων και επίσης τα αρχεία απεικόνισης μνήμης. Διαχείριση Φυσικής Μνήμης Η φυσική μνήμη χωρίζεται σε 3 ζώνες : 1. ZONE_DMA σελίδες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λειτουργίες που επιτρέπουν υποσυστήματα υλικού να προσπελάσουν την μνήμη του συστήματος ανεξάρτητα από την Κ.Μ.Ε. 2. ZONE_NORMAL περιέχει σελίδες απεικόνισης. 3. ZONE_HIGHMEM - σελίδες οι οποίες δεν είναι μόνιμα απεικονισμένες Η κύρια μνήμη αποτελείται από 3 μέρη την απεικόνιση του πυρήνα, την απεικόνιση μνήμης (τα οποία βρίσκονται συνεχώς στην μνήμη και δεν σελιδοποιούνται) και την υπόλοιπη μνήμη η οποία χωρίζεται σε πλαίσια σελίδων τα οποία μπορούν να είναι είτε

34 ελεύθερα είτε να περιέχουν δεδομένα, πίνακες σελίδων. Ο πυρήνας έχει απεικόνιση της κύριας μνήμης η οποία με την σειρά της έχει τις πληροφορίες για την χρήση της φυσικής μνήμης όπως το παρακάτω σχήμα. Εικόνα 2.3 Καταρχήν υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος περιέχει περιγραφείς σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε πλαίσιο της φυσικής μνήμης με το όνομα mem_map. Ο περιγραφέας σελίδων περιέχει δείκτη που αντιστοιχεί σε διεύθυνση χώρου που ανήκει καθώς και 2 δείκτες οι οποίοι του δίνουν την δυνατότητα να σχηματίσει συνεχόμενη λίστα με άλλους περιγραφείς με κοινά χαρακτηριστικά. Στο παραπάνω παράδειγμα η σελίδα 150 αντιστοιχεί στον χώρο διεύθυνσης ενώ η σελίδα 70 είναι κενή και υπάρχουν οι άλλοι δύο δείκτες οι οποίοι δημιουργούν νοητά ένα συνεχόμενο κομμάτι ελεύθερων σελίδων. Το Linux χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό 4 επιπέδων και επίσης διαχωρίζει την κάθε εικονική διεύθυνση σε 5 τομείς. Κάθε τομέας λειτουργεί ως ευρετήριο που δείχνει σε κατάλογο σελίδων ιδιωτικό για κάθε διεργασία. Η τιμή είναι ένας δείκτης σε ένα κατάλογο του επόμενου επίπεδο καταλήγοντας στην απαιτούμενη σελίδα.

35 Μηχανισμός Κατανομής Μνήμης Ο κύριος τρόπος κατανομής μνήμης είναι μέσω του κατανεμητή σελίδων ο οποίος χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο buddy. Όταν υπάρξει μία απαίτηση για μνήμη πρέπει να στρογγυλοποιηθεί σε δύναμη του 2. Αν η απαίτηση είναι 7 σελίδες τότε πρέπει να δεσμευτούν 8 σελίδες. Αρχικά η μνήμη θεωρείται ως ενιαία π.χ 64 σελίδες σύνολο. Το πλήρες κομμάτι διαιρείται σε δύο μέρη των 32 σελίδων. Ο αλγόριθμος επιλέγει το ένα μέρος να το διαιρέσει σε δύο νέα των 16 σελίδων και η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί μέχρι να δημιουργηθούν μέρη που αντιστοιχούν στον απαιτούμενο αριθμό σελίδων μνήμης. Επίσης υπάρχει μία σειρά της οποίας το πρώτο στοιχείο περιέχει την πρώτη σελίδα από μπλοκ με μέγεθος μιας σελίδας. Το δεύτερο στοιχείο περιέχει την πρώτη σελίδα από μπλοκ με μέγεθος δύο σελίδων, το τρίτο περιέχει την πρώτη σελίδα από μπλοκ των 4 σελίδων (λόγω δύναμης του 2) κλπ. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται γρήγορα η απαιτούμενη σελίδα στο σωστό μέγεθος. Ο αλγόριθμος buddy δημιουργεί από μόνος του κατακερματισμό της μνήμης. Για την καταπολέμηση του φαινομένου τρέχει ένας ακόμη μηχανισμός κατανομής μνήμης που ονομάζεται κατανεμητής slab και ο οποίος παίρνει κομμάτια του buddy και δημιουργεί μικρότερες μονάδες (slabs) και τις διαχειρίζεται ξεχωριστά και καθώς ο πυρήνας λειτουργεί με αντικείμενα συγκεκριμένου τύπου π.χ δομές tasks στηρίζεται και σε οbject caches τα οποία αποτελούνται από δείκτες σε μία ή περισσότερες μονάδες και οι οποίες θα αποθηκεύσουν τα αντικείμενα του ίδιου τύπου. Ο τρίτος μηχανισμός κατανομής μνήμης ονομάζεται vmalloc και χρησιμοποιείται όταν απαιτείται συνεχόμενη εικονική μνήμη και όχι φυσική. Όμως η χρήση αυτού του μηχανισμού προκαλεί πτώση απόδοσης και χρησιμοποιείται για την δυναμική αποθήκευση μονάδων του πυρήνα. Ο εικονικός χώρος διεύθυνσης χωρίζεται σε συνεχόμενα μέρη ή περιοχές με κοινές ιδιότητες και προστασία των σελίδων που τα αποτελούν. Κάθε περιοχή περιγράφεται από την δομή vm_area_struct. Όλες οι δομές αυτού του τύπου μία διεργασίας συνδέονται σε λίστα ώστε να είναι εφικτή η ανεύρεσή τους. Η δομή περιέχει πληροφορίες για την προστασία (μόνο ανάγνωση ή ανάγνωση και εγγραφή), αν είναι η όχι εφικτή η σελιδοποίησή της, ή αν είναι κοινή σε περίπτωση αντιγραφής της διεργασίας με χρήση fork και επίσης αν υπάρχει υποστηρικτικός χώρος στον σκληρό δίσκο και σε ποιο μέρος.

36 Σελιδοποίηση στο Linux Η κύρια μονάδα διαχείρισης μνήμης είναι η σελίδα και όλα τα μέρη διαχείρισης μνήμης λειτουργούν με βάση την σελιδοποίηση. Δεν χρειάζεται να φορτώνεται ολόκληρη η διεργασία στον πυρήνα για να εκτελεστεί αλλά μόνο η δομή χρήστη και οι πίνακες σελιδοποίησης. Οι σελίδες που περιέχουν δεδομένα και τμήματα στοίβας φορτώνονται δυναμικά και κατόπιν απαίτησης. Υπάρχει επίσης και μία διεργασία που ονομάζεται page daemon η οποία φορτώνεται περιοδικά και αν δει ότι ο ελεύθερος χώρος μνήμης ελαχιστοποιείται αρχίζει να απελευθερώνει περισσότερες σελίδες. Δεδομένα και αρχεία απεικονισμένα σελιδοποιούνται στον δίσκο και τα υπόλοιπα δεδομένα σελιδοποιούνται σε μέρος με σελιδοποιημένα αρχεία καθορισμένου μεγέθους το οποίο ονομάζεται περιοχή ανταλλαγής (swap area). Ο βασικός αλγόριθμος απελευθέρωσης και αντικατάστασης σελίδων είναι ο PFRA (Page Frame Reclaiming Algorithm). Tο Linux διακρίνει τις σελίδες σε τέσσερις κατηγορίες: 1. Μη ανακτήσιμες (unreclaimable) και δεν απελευθερώνονται ούτε ανταλλάσσονται ποτέ 2. Ανταλλάξιμες (swappable) οι οποίες μπορούν να απελευθερωθούν αλλά θα πρέπει πρώτα να αντιγραφούν στον δίσκο ή στην περιοχή ανταλλαγής. 3. Συγχρονίσιμες (syncable) είναι οι σελίδες οι οποίες πρέπει να γραφτούν στον δίσκο σε περίπτωση που έχουν επισημανθεί ως σελίδες οι οποίες έχουν τροποποιηθεί και πρέπει να διατηρηθεί η πληροφορία για πρόσβαση αργότερα. 4. Απορρίψιμες (discardable) οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν άμεσα Μία διεργασία daemon τρέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιμη μνήμη. Σε περίπτωση που υπάρχει πέφτει σε κατάσταση αναμονής μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη ενεργοποίηση ή σε περίπτωση ανάγκης. Ειδάλλως ενεργοποιεί τον αλγόριθμο PFRA ο οποίος αρχικά απελευθερώνει τις απορρίψιμες και τις εύκολα απελευθερώσιμες και μετά πάει στις πιο δύσκολες σελίδες. Ο αλγόριθμος διατηρεί στοιχεία για κάθε σελίδα τα οποία καθορίζουν αν θα απελευθερωθεί ή όχι Τμήμα Διαχείρισης Διεργασιών - Νήματα Η βασική ευθύνη της συνιστώσας διαχείρισης των διεργασιών είναι η δημιουργία και ο τερματισμός τους. Περιλαμβάνει επίσης το χρονοδρομολογητή διεργασιών ο οποίος

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System)

Λειτουργικά Συστήματα 1.1 Τι είναι Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) Υλικό Hardware Λογισμικό Software... κώδικας ΥΛΙΚΟ Κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό και μηχανικό μέρος του Η/Υ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Προγράμματα,δηλαδή οδηγίες γιατοτιπρέπεινακάνειοη/υ. Λειτουργικό Σύστημα Είναι ένα βασικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Βιβλιοθήκη 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου Σύνταξη Αλέξανδρος Τοπαλίδης

Σχολική Βιβλιοθήκη 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου Σύνταξη Αλέξανδρος Τοπαλίδης Υπάρχουν αρκετοί λόγοι, για να μας ωθήσουν στην ανάγνωση αυτού του κειμένου, λόγοι οι οποίοι σε άλλους προέκυψαν και είναι δεδομένο ότι με τον καιρό θα προκύψουν και στους υπόλοιπους. Ο πιο εμφανής λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 5ο Συστήματα Εισόδου - Εξόδου (INPUT/OUTPUT) 1 6.1 I/O Υλικό To Ι/Ο σύστημα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ. δίσκους,

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υπολογιστών 2008-09

Συστήματα Υπολογιστών 2008-09 Συστήματα Υπολογιστών 2008-09 Λειτουργικά Συστήματα Μέρος 1 ο Δρ Διονύσης Κεχαγιάς Δρ Φιλαρέτη Τσαλακανίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλετρολόγωνν Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛ/ΛΑΚ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Το VirtualBox είναι μια εφαρμογή εικονικοποίησης (virtualization) που επιτρέπει την εγκατάσταση και την ταυτόχρονη λειτουργία ενός ή περισσότερων λειτουργικών συστημάτων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών 2.2 Ταξινόμηση Λογισμικού Εφαρμογών 2.3 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... iii 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ... 11 1.1 Η αρχιτεκτονική von Neumann... 11 1.2 Περιφερειακές συσκευές... 12 1.2.1 Συσκευές εισόδου δεδομένων (input devices)12 1.2.1.1 Το πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής. Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Διδάσκοντες: Θ.Ανδρόνικος - Μ.Στεφανιδάκης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε)

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) Αρης Ευθυμίου Συσκευές Ε/Ε Μεγάλη ποικιλία πολλές φορές είναι αυτές που «πουλάνε» το μηχάνημα: π.χ. Nintendo wii, (πρώτο) iphone Βασική ταξινόμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιεχόμενα με μια ματιά

Τα περιεχόμενα με μια ματιά Τα περιεχόμενα με μια ματιά Κεφάλαιο 1 Ο κόσμος αλλάζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας 2 Κεφάλαιο 2 Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται 28 Κεφάλαιο 3 Χρήση του Internet: Πώς θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:09 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων

Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Λειτουργικά Συστήματα Ι Αριστείδης Ηλίας Κατανεμημένα Συστήματα Αρχείων Αρχείο Αρχείο (File), οργανωμένη μονάδα δεδομένων αποθηκευμένων με μόνιμο και σταθερό τρόπο σε μέσα, όπως οι δίσκοι, κ.ά. Ονοματοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[11] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εισαγωγή στο Unix Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα