ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ"

Transcript

1 Πρόεδρος: Αρχ. Λάμπου ικηγόροι: Χρ. Αβράμη, Γ. Καλαπόδης, Μ. Κορφιάτη Ασφαλιστικά μέτρα. Ανάθεση προσωρινώς της επιμέλειας δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 16 και 12 χρονών, στον πατέρα τους. Μετοίκηση, προσωρινώς της μητέρας από την οικογενειακή στέγη. Επιδίκαση διατροφής στον πατέρα. Ρύθμιση επικοινωνίας της μητέρας με τα ανήλικα τέκνα. Καθοριστικός παράγοντας ανάθεσης επιμέλειας η εργασία των γονέων και ο ελεύθερος χρόνος τους. ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ [...] Η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτησή της, ζητεί να της ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια των ανηλίκων Μ.Ι. και Κ.Ι., τέκνων της ιδίας και του καθού η αίτηση, καθ όσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους και να υποχρεωθεί ο καθ ου η αίτηση να της καταβάλλει για λογαριασμό των ως άνω τέκνων της, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, διατροφή σε χρήμα ποσού ύψους 400 ευρώ για την Μ.Ι. και ποσού ύψους 550 ευρώ για την Κ.Ι., εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, από την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής εκάστης δόσης, να της επιτραπεί προσωρινώς η αποκλειστική χρήση από την ίδια και τα ανήλικα τέκνα της της οικογενειακής στέγης και να διαταχθεί η μετοίκηση του καθ ου η αίτηση από αυτήν καθώς και να καταδικασθεί στα δικαστικά της έξοδα. Η αίτηση, η οποία αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση στο παρόν ικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών διαφορών σύμφωνα με τα άρθρα 686 επ, είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 341, 345, 346, 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514 και 1518 του ΑΚ, 728, 729 και του 735 ΚΠολ και ως εκ τούτου, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και την προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Κατά τη συζήτηση εξάλλου, της υπόθεσης, ο καθού με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του στο ακροατήριο, άσκησε ανταίτηση και ζητεί, σε περίπτωση που ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων στην αιτούσα μητέρα τους, να ρυθμιστεί προσωρινώς το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα τέκνα του, με τον ειδικότερα αναφερόμενο τρόπο, που ανέπτυξε καθώς και σε περίπτωση που διαταχθεί η μετοίκησή του να παραλάβει από την οικογενειακή στέγη τα απαριθμούμενα κινητά πράγματα, μέρος του οικιακού εξοπλισμού. Η ανταίτηση παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά την ίδια ως άνω διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. και 268 παρ. 4 του ΚΠολ ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων , 1520 του ΑΚ και 735 του

2 ΚΠολ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί και κατ ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (άρθρα 34 και 246 του ΚΠολ ). Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτησή του, ζητεί να του ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια των ανηλίκων Μ.Ι. και Κ.Ι., τέκνων του ιδίου και της καθ ης η αίτηση, καθ όσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους και να υποχρεωθεί η καθ ης η αίτηση να του καταβάλλει για λογαριασμό των ως άνω τέκνων του, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, διατροφή σε χρήμα ποσού ύψους 300 ευρώ για την Μ.Ι. και ποσού ύψους 200 ευρώ για την Κ.Ι., εντός της πρώτης ημέρας εκάστου μηνός, από την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής εκάστης δόσης, να διαταχθεί η απομάκρυνση της καθής από την οικογενειακή κατοικία, άλλως να ρυθμισθεί η κοινή χρήση αυτής κατά τον αναφερόμενο τρόπο και να καταδικασθεί στη δικαστική του δαπάνη. Η αίτηση, η οποία αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση στο παρόν ικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών διαφορών σύμφωνα με τα άρθρα 686 επ. είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 341, 345, 346, 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514 και 1518 του ΑΚ, 728, 729 και του 735 ΚΠολ και ως εκ τούτου, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Κατά τη συζήτηση εξάλλου, της υπόθεσης, η καθής με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο, άσκησε ανταίτηση και ζητεί, σε περίπτωση που ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων στον αιτούντα πατέρα τους, να ρυθμιστεί προσωρινώς το δικαίωμα επικοινωνίας της με τα τέκνα της, με τον ειδικότερα αναφερόμενο τρόπο, που ανέπτυξε. Η ανταίτηση παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά την ίδια ως άνω διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ και 268 παρ. 4 του ΚΠολ ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 του ΑΚ και 735 του ΚΠολ. Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί και κατ ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση άρθρα 34 και 246 του ΚΠολ ). [...] Η.Ι. και ο Ν.Ι. τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο, την και από το γάμο τους αυτόν απέκτησαν δύο τέκνα την Μ.Ι., γεννηθείσα την και την Κ.Ι., γεννηθείσα την Οι ως άνω σύζυγοι εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα και ήδη από το έτος 2005 απέκτησαν με το με αρ.... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Πάτρας Ε.Γ.-Π. σε συνδυασμό με τη με αρ..../2006 πράξη εξόφλησης του τιμήματος της ως άνω συμβολαιογράφου ένα οικόπεδο, εμβαδού 437,50 τ.μ. με την εντός αυτού ισόγεια κατοικία, επιφάνειας 130,18 τ.μ., ανεγερθείσα με τη με αρ..../1984 άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου Πάτρας, κείμενο στο... οικοδομικό τετράγωνο στη συμβολή των οδών... και... στην περιοχή της..., όπου έκτοτε εγκαταστάθηκαν και εξακολουθούν άπαντες να κατοικούν. Ο Ν.Ι. είναι οικοδόμος και εργάζεται ήδη στο δήμο Πάτρας στο Τμήμα... με πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση από 7:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ., λαμβάνοντας μηνιαίες αποδοχές ύψους περίπου 920 ευρώ, ενώ η.ι. εργάζεται ως Προϊστάμενη Αδελφή στο Άσυλο... με κυλιόμενο ωράριο ήτοι είτε από 6:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. είτε από 14:00 μ.μ. έως 22:00 μ.μ. και οι μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται στο ποσό των ευρώ.

3 Οι σχέσεις των συζύγων υπήρξαν για μεγάλο χρονικό διάστημα αρμονικές και ισορροπημένες, παρά τη διαφορετικότητα της προσωπικότητας έκαστου, ωστόσο, τα τελευταία έτη τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά εκδηλώθηκαν πιο έντονα με επακόλουθο την ύπαρξη συνεχών διενέξεων και συνέπεια την κατανόηση της αδυναμίας εξακολούθησης της έγγαμης συμβίωσης παρά τη διατήρηση της συγκατοίκησης. Επιπλέον πιθανολογήθηκε λαμβανομένων υπόψη και των ως άνω αναφερομένων, ανεξαρτήτως της μεταξύ των συζύγων σχέσης ότι ο πατέρας των ανήλικων τέκνων, ιδίως λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης, η οποία του επιτρέπει να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο αλλά και της απόφασής του αυτόν να τον διαθέσει στην οικογένειά του σε αντίθεση με τη μητέρα, η οποία εξαιτίας των αυξημένων υποχρεώσεών της λόγω της θέσης της και του ωραρίου παροχής εργασίας, χωρίς να προσάπτεται οιασδήποτε μορφής μομφή προς αυτό, είχε τη δυνατότητα να φροντίσει και να περιποιηθεί τα ανήλικα τέκνα τους καθημερινώς, προσφέροντας στην ικανοποίηση των βιοτικών τους αναγκών αλλά και στον έλεγχο και στην επίβλεψη των σχολικών υποχρεώσεών τους και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου έχει αναπτυχθεί λόγω αυτής της σταθερότητας και της συχνότητας ένας δεσμός εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ τους. Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω, πέραν του γεγονότος ότι αμφότεροι οι γονείς είναι ικανοί και ενδιαφέρονται για τη σωστή ανάπτυξη, ανατροφή και καλλιέργεια των τέκνων τους και λαμβανομένης υπόψη και της γνώμης των ανήλικων τέκνων, τα οποία έχουν την ωριμότητα να εκφράσουν τη βούλησή τους, πρέπει η επιμέλεια αμφοτέρων των τέκνων δεδομένων του κοινού φύλου και της ηλικίας, να ανατεθεί στον πατέρα, ο οποίος έως σήμερα εξασφαλίζει και δύναται να εξασφαλίσει για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα συνέχεια και διασφάλιση της καθημερινότητάς τους ώστε να αντισταθμιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ενώ θα πρέπει να ρυθμισθεί και το δικαίωμα επικοινωνίας της μητέρας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Επιπλέον και για τον ίδιο λόγο κρίνεται ότι η οικογενειακή στέγη πρέπει να παραχωρηθεί προσωρινώς στον πατέρα, ο οποίος θα έχει την επιμέλεια προσωρινώς των τέκνων, ώστε να μη μεταβληθεί ο χώρος που προσφέρει προστασία σε αυτά και η μητέρα να αποχωρήσει προσωρινώς. Τα ανωτέρω, τα οποία πιθανολογήθηκαν ως προς την κοινωνική και επαγγελματική ενασχόληση των συζύγων και το συναισθηματικό δεσμό των τέκνων μαζί τους δεν αναιρούνται από το από ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο είχαν υπογράψει οι ως άνω σύζυγοι, σύμφωνα με το οποίο είχαν αποδεχθεί να αποχωρήσει προσωρινώς ο σύζυγος από την οικογενειακή εστία και να ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια των τέκνων στη σύζυγο καθ όσον η συμφωνία αυτή δεν έλαβε χώρα στα πλαίσια έκδοσης συναινετικού διαζυγίου αλλά αντιθέτως στα πλαίσια προσπάθειας εξομάλυνσης των εντάσεων της σχέσης τους και της επιθυμίας τους να απευθυνθούν σε ειδικό επιστήμονα για τη λήψη συμβουλών επίλυσης των προβλημάτων τους, προσπάθεια η οποία ωστόσο, δεν ευοδώθηκε. Περαιτέρω προέκυψε ότι η.ι., πέραν των εισοδημάτων της από την εργασία της, τα οποία

4 ανήλθαν για το οικονομικό έτος 2013 στο ποσό των ευρώ και το δικαίωμα συγκυριότητας στην ως άνω περιγραφόμενη οικογενειακή κατοικία, για την κτήση της οποίας έχει λάβει δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς ωστόσο, να προκύψει το ύψος του δανείου, ο χρόνος αποπληρωμής του και το ποσό της δόσης, είναι κυρία μίας δίκυκλης μηχανής με αριθμό κυκλοφορίας..., μάρκας honda, 108 κ.ε., με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας τη , για την απόκτηση της οποίας έχει λάβει δάνειο ύψους ευρώ και καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 35,28 ευρώ και την οποία χρησιμοποιεί ο Ν.Ι. για τις μετακινήσεις του και συγκυρία κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας..., μάρκας Nissan τύπου almera, 1498 κ.ε., με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας την Επίσης, προέκυψε ότι ο Ν.Ι., πέραν των εισοδημάτων του από την εργασία του, τα οποία ανήλθαν για το οικονομικό έτος 2013 στο ποσό των ευρώ και το δικαίωμα συγκυριότητας στην ως άνω περιγραφόμενη οικογενειακή κατοικία, για την κτήση της οποίας επίσης, έχει λάβει δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς να προκύψουν οι ειδικότεροι όροι αυτού, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι συγκύριος κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας..., μάρκας nissan τύπου almera, 1498κε, με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας την και κάτοχος καθ όσον υπάρχει παρακράτηση κυριότητας ενός αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας..., μάρκας hundai τύπου i 10, 1086 κ.ε., με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας τη , για το οποίο έχει λάβει δάνειο και καταβάλλει μηνιαίως ποσό 140 ευρώ. Επιπλέον είναι συγκύριος κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου, σύμφωνα με το με αρ..../1987 συμβόλαιο διανομής της συμβολαιογράφου Πάτρας Μ. Φ., ενός οικοπέδου, εμβαδού περίπου 400 τ.μ., κειμένου στη... με την εντός αυτού κατοικία, επιφάνειας 100 τ.μ., σε τμήμα του οποίου, το οποίο έχει ανακαινισθεί, κατοικεί η μητέρα του, ενώ το υπόλοιπο είναι ακατάλληλο για διαμονή, καθώς και ενός αγρού τεσσάρων στρεμμάτων, με ελαιόδεντρα και αμυγδαλιές, κειμένου στη θέση..., χωρίς να προκόψει εάν έχει κάποιο εισόδημα και το ύψος αυτού από την εκμετάλλευσή του. Τα ανήλικα εξάλλου, τέκνα των διαδίκων στερούνται εισοδημάτων ή περιουσίας και αδυνατούν λόγω της ανηλικότητάς τους να εργασθούν, ως εκ τούτου δικαιούνται ανάλογης διατροφής από τους γονείς τους. Η διατροφή αυτή πρέπει να προσδιορισθεί με βάση τις ανάγκες των δικαιούχων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους σε σχέση με τις συνθήκες ζωής των γονέων τους με γνώμονα το αντικειμενικά ωφέλιμο για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και τη σωματική και την πνευματική καλλιέργειά τους. Για τη συντήρησή τους, ενδεικτικώς οίκηση, δαπάνες ύδρευση για ηλεκτροφωτισμό, θέρμανση, τροφή, ένδυση, υπόδηση, ψυχαγωγία, πέραν των εκ μέρους του πατέρα παροχών σε είδος και προσωπικών υπηρεσιών, που συνέχονται με τη συνοίκηση, απαιτείται δεδομένου ότι, παρότι η Κ.Ι., μαθήτρια της πρώτης τάξης γυμνασίου, αντιμετωπίζει πρόβλημα δυσλεξίας και η Μ.Ι. είναι μαθήτρια της δεύτερης τάξης λυκείου, δεν πιθανολογήθηκε ότι ενισχύονται στην προσπάθειά τους με την πρόσληψη τρίτων προσώπων για το σκοπό αυτό, ποσό 200 ευρώ για την Μ.Ι. και ποσό 150 ευρώ για την Κ.Ι. και συνολικώς, 350 ευρώ, το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως η καθ ης η αίτηση, η οποία δεν πρόβαλε ένταση συνεισφοράς του αιτούντος για τη διατροφή των

5 ανήλικων τέκνων τους. Κατ ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η από αίτηση της.ι. και να γίνει δεκτή η από ανταίτησή της ως ουσιαστικά βάσιμη, να γίνει εν μέρει δεκτή η από αίτηση του Ν.Ι., να ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων στον αιτούντα πατέρα τους, να υποχρεωθεί η καθ ης η αίτηση να καταβάλλει προσωρινώς διατροφή σε χρήμα συνολικώς ύψους 350 ευρώ στον αιτούντα για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων τους και να διαταχθεί η μετοίκησή της από τη συζυγική στέγη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας και να απορριφθεί η από ανταίτησή του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν λόγω της ιδιότητας των διαδίκων ως συζύγων και συγγενών εξ αίματος (άρθρο 179 του ΚΠολ ). [...] Σχόλια / Παρατηρήσεις Αποστολή

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215)

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) 16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις υπαγωγής.πτωχευτική ικανότηταμικροέμπορος-πρώην έμπορος, συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 252 4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 69/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαγεωργίου, Λάζαρος Γρομιτσάρης).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -.

ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -. ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014 Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Τιτλοποιημένα δάνεια -. Χορηγείται προσωρινή διαταγή επί τιτλοποιημένου δανείου απόστρατου Αξιωματικού του Π. Ν. από το ΤΠΔ. Απορρίπτεται ένσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου..., οδός..., αρ...

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου..., οδός..., αρ... ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου....., οδός..., αρ.... ΠΡΟΣ-KATA 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη, η οποία ορίστηκε με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της (- Η ^ > 3 μ -m Αριθμός 252/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη που ορίσθηκε υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της Γ ραμματέως ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 67 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 1/2011 (Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Αριστείδης Καρύδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΕΦΕΣΗ Αριθ. Αποφ. 2145/06 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές : 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Μάμαλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Περίληψη: Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται ενώπιον των δικαστηρίων και από τους δύο γονείς, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα και όχι

Διαβάστε περισσότερα

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011

-2- ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 158/2011 -2- Περίληψη: Πραγµατικό ελάττωµα ϖωληθέντος υϖάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο δεν ϖροέρχεται αϖό δικαίωµα τρίτου, τους όταν ϖρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Φωτεινή Αλεκοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

-6- Περίληψη: Ν.2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση σε χώρους ξενοδοχειακών μονάδων.

-6- Περίληψη: Ν.2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση σε χώρους ξενοδοχειακών μονάδων. -6- Περίληψη: Ν.2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση σε χώρους ξενοδοχειακών μονάδων. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΣΦ. ΜΕΤΡΑ) 633/2012 Αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη.

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη. 1/2013 ΕΙΡ ΔΥΜΗΣ ( 587989) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πολιτική δικονομία. Παράσταση διαδίκου στο Ειρηνοδικείο χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Νέο ποσοτικό κριτήριο με βάση το άρθρο 7 του ν.3994/11 (αντικείμενο διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712)

54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712) 54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712) (ΔΕΕ 2012/784)Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ρύθμιση χρεών. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. Φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας. Έλλειψη εμπορικής ιδιότητας. Παραδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 1473/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 1473/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 1473/2012 Περίληψη Κτήση από τρίτο μη ένοικο πολυκατοικίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στην πυλωτή Δικαιώματα ιδιοκτήτη διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4594/2014

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4594/2014 ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ. Αν υπάρχει υπέρβαση της χρήσης κοινόχρηστου πράγματος από έναν συνιδιοκτήτη, δικαιούνται οι λοιποί να ζητήσουν την άρση της προσβολής ή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 11319

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο

KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο Διαζύγιο 1438-1441 KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Διαζύγιο [Με το άρθρο 16 του Ν 1329/1983 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Εβδόμου Κεφαλαίου του Τετάρτου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα, που αναφέρονται στο διαζύγιο (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 211 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 530/2011 Πρόεδρος: Άγγ. Λιάπης Εισηγητής: Νικ. Παπαδούλης Δικηγόροι: Κων. Τσακίρης - Στ. Μαλακασιώτης, Χρ. Καρακώστας Μετά το ν. 2447/96

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός Αποφάσεως 1728/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ηλιάνα Ζαμανίκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε μετά από κλήρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 6. Έκθεση καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα