ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης"

Transcript

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο νέο Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν3463/2006) θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, η υποχρεωτική κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους δήµους µε πληθυσµό άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, η διάρθρωση του οποίου αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου (Άρθρου 8, Υ.Α 18183/07). Στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης προσδιορίζονται κατ έτος, οι δράσεις του επιχειρησιακού τριετούς προγράµµατος που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α και των ΝΠ αυτών. Το παρόν ετήσιο πρόγραµµα δράσης συντάσσεται παράλληλα µε τον ετήσιο προϋπολογισµό και αποτελεί προσωρινό πρόγραµµα που οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος, του προϋπολογισµού. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης ( Ε.Π. ) συνοδεύει τον προϋπολογισµό και υποβάλλεται για έγκριση στο.σ του ΝΠ και στην συνέχεια στο ηµοτικό Συµβούλιο. Στο Ε.Π., µπορεί να περιλαµβάνονται και νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον αυτές εντάσσονται στην γενικότερη στρατηγική και αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΝΠ του ήµου. Με το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης του ΟΝΑΠ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» αποκτά µέσο και εργαλείο προβολής των επιδιώξεων του, των δυνατοτήτων και των προτεραιοτήτων του. Το Επιχειρησιακό πρόγραµµα ανάπτυξης που έχει ήδη εκπονηθεί και αναφέρεται σε ορίζοντα τριετίας αποτελεί το σύνολο των προθέσεων του ΝΠ. Ο κατ έτος προϋπολογισµός περιέχει το οικονοµικό περιθώριο και όριο του Ν.Π. ανά δράση αυτού, για την κάλυψη των αναγκών, αλλά και των επιδιώξεών του. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης, το οποίο ως ΝΠ Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτείται να εκπονούµε εκ του νόµου ( Ν.3463/2006 αρθ.206, Π. 185/2007), είναι η ανά έτος υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράµµατος, δηλαδή η επιλογή των προτεραιοτήτων αφενός, η διαµόρφωση αυτών σε επιδιωκόµενες δράσεις αφετέρου, µέσα στα οικονοµικά όρια που υπάρχουν, είτε από ίδιους πόρους είτε από άλλου είδους χρηµατοδοτικά εργαλεία. Το επιχειρησιακό πλαίσιο δράσης είναι µια ήδη εκπεφρασµένη και τεκµηριωµένη βούληση. Η τοµή ανάµεσα στο επιχειρησιακό πλαίσιο δράσης και στην υπαγωγή των επιµέρους επιχειρησιακών επιλογών στην οικονοµική δυνατότητα του ΝΠ, έχει ως αποτέλεσµα ένα συµπυκνωµένο ποιοτικό και ποσοτικό στόχο. Οι δράσεις που περιλαµβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης του ΝΠ δεν είναι άγνωστες, έχουν ήδη περιγραφεί προηγούµενα αλλά πλέον γίνονται πιο συγκεκριµένες καθώς αποκαλύπτονται βήµα προς βήµα µέσα από τον ετήσιο προγραµµατισµό τους. Αξίζει φυσικά να σηµειωθεί ότι οι επιχειρησιακές δεσµεύσεις του ΝΠ δεν αποτελούν µια οραµατική προσέγγιση, ή έναν µακροσκελή πίνακα προθέσεων, αλλά έναν γνώµονα προγραµµατισµού και υλοποίησης όλων των προβλεπόµενων στόχων. Οι απαιτήσεις ενός επιτελικού προγραµµατισµού του συνόλου των δράσεων του ήµου και κατ επέκταση του ΝΠ, είναι σαφές ότι χωρίς το επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν µπορεί να προκύψει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλονται ξεκάθαρα οι ανάγκες υλοποίησης των δράσεων. Στη συνέχεια προβάλλονται οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι υπηρεσίες µας µε στόχο την τελική και κατά το δυνατό µεγαλύτερη χρηµατοδότηση στη συνέχεια. Με βάση το όραµα για το ήµο ιονύσου και κατ επέκταση του ΟΝΑΠ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» διαµορφώνονται οι στρατηγικοί στόχοι οι οποίοι είναι : 1. Ενίσχυση της πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης της περιοχής στη βάση των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης Πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του ήµου ιονύσου και του ΟΝΑΠ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» είναι η βιώσιµη ανάπτυξη, δηλαδή η ταυτόχρονη και συνεχής βελτίωση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής. 2

3 Η οικονοµία της περιοχής, η οποία είναι χωρικά και λειτουργικά ενταγµένη στο ευρύτερο σύστηµα του λεκανοπεδίου Αττικής, εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την οικονοµική εξέλιξη αυτού του ευρύτερου συστήµατος µε µεγαλύτερη εξάρτηση από την οικονοµία της «Μητροπολιτικής Αθήνας» αλλά και από τοπικές παραµέτρους. Οι τοπικές παράµετροι της οικονοµικής δραστηριότητας του ήµου περιλαµβάνουν κλάδους υπηρεσιών όπως το εµπόριο, η εστίαση και η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση, η υγεία και οι µεταφορές. Κεντρικός στρατηγικός στόχος της περιοχής είναι να διατηρήσει στο µέγιστο βαθµό τις υφιστάµενες δραστηριότητες της στους τοµείς των υπηρεσιών και να προσελκύσει νέες. Η οικονοµική ανάπτυξη συµβάλλει καθοριστικά στην απασχόληση και ευηµερία των κατοίκων της περιοχής αλλά και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων θα βελτιωθεί περαιτέρω µε πρωτοβουλίες και δράσεις στον πολιτιστικό τοµέα όπως είναι η διατήρηση αλλά και η δηµιουργία νέων εργαστηρίων ( πχ θέατρο, µουσική, ζωγραφική, παιδική χορωδία κ.α), η στήριξη ατόµων µε ειδικά προβλήµατα ( πχ ηλικιωµένοι, ΑΜΕΑ), η ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της περιοχής, η αναβάθµιση των αθλητικών υποδοµών, η δηµιουργία νέων χώρων πρασίνου, περιπάτου, ποδηλάτου κ.α. Επίσης πολύ σηµαντική είναι η ανάπτυξη στον αθλητισµό, µέσα από τα προγράµµατα µαζικής Άθλησης ( πχ Γυµναστική, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, βόλει, τένις κ.α) 2. Προσέλκυση περισσότερων δηµοτών- όλων των ηλικιών- στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράµµατα, µε σκοπό την σωµατική άσκηση, την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος και τη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Η υλοποίηση του παραπάνω στόχου στηρίζεται σε πέντε κύρια σηµεία : Προβολή και επικοινωνία των δραστηριοτήτων του ΟΝΑΠ Βελτίωση και δηµιουργία νέων χώρων Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών Μεγαλύτερη ποικιλία προγραµµάτων Στελέχωση των υπηρεσιών του ΟΝΑΠ µε τη βοήθεια και συµπαράσταση του ήµου µε εξειδικευµένο προσωπικό. Οι υπάρχουσες οικονοµικές συνθήκες δεν βοηθούν το ΝΠ να στελεχωθεί µε νόµιµο προσωπικό. 3. Αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητας και των παρεχόµενων υπηρεσιών του ΟΝΑΠ Η συνεχής βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους δηµότες αποτελεί βασικό στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής. Η αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες βελτιώνει την καθηµερινή ζωή τους και συµβάλλει στην κοινωνικοοικονοµική τους ανάπτυξη. Συνεπώς, στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής του στρατηγικής, ο ΟΝΑΠ θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης των υπηρεσιών του µέσω του εκσυγχρονισµού της οργανωτικής του δοµής, της διεύρυνσης και βελτίωσης του στελεχικού του δυναµικού, της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογικών πληροφορικής και επικοινωνιών, της απόκτησης υλικοτεχνικής υποδοµής, της αποκέντρωσης στην παροχή υπηρεσιών, της βελτίωσης των διαδικασιών, προβολής, ενηµέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών κ.α Επίσης ο ΟΝΑΠ έχει επίγνωση των αναγκών έγκαιρου σχεδιασµού στους τοµείς ανάπτυξης του πολιτισµού, του αθλητισµού και του περιβάλλοντος. 4. Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ΟΝΑΠ Παρά τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης του ΟΝΑΠ οι οικονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για πρωτοβουλίες αναπτυξιακού χαρακτήρα. Μπορούν όµως να υπάρξουν προϋποθέσεις εισροής και εξοικονόµησης νέων πόρων µε τη βελτίωση των ανταποδοτικών εσόδων και τον εξορθολογισµό των δαπανών λειτουργίας 3

4 του. Επίσης ο ΟΝΑΠ, µέσω της οργανωτικής του δοµής, θα επιδιώξει την αύξηση των εισροών για επενδύσεις από το ΕΣΠΑ τα ειδικά προγράµµατα και πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στρατηγικός στόχος του ΟΝΑΠ είναι η συνεχής βελτίωση των εσόδων του για την παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και η αύξηση των εσόδων για επενδύσεις στις πάσης φύσεως υποδοµές και στην ανάπτυξη δοµών στον πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τοµέα. ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το περιεχόµενο και η δοµή των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ήµων και των ΝΠ αυτών, καθορίζονται εκτεταµένα και λεπτοµερώς από την ισχύουσα νοµοθεσία. Στα πλαίσια της εφαρµογής των διατάξεων για τη σύνταξη των ετησίων προγραµµάτων δράσης των ΟΤΑ και των ΝΠ αυτών, το ΝΠ εκπονεί το δικό του πρόγραµµα δράσης για το ερχόµενο έτος. Το Σχέδιο ράσης του ΟΝΑΠ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες : Το πρόγραµµα δραστηριοτήτων του ΝΠ : Σε αυτό αναφέρονται Οι λειτουργίες του Οργανισµού Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ήµου ιονύσου, περιγράφονται συγκεντρωτικά οι λειτουργίες του και εκτιµάται η ποσότητα του παραγόµενου έργου/λειτουργίας( ΠΙΝΑΚΑΣ Α1). Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες το ΝΠ σκοπεύει να προβεί κατά το ερχόµενο έτος (ΠΙΝΑΚΑΣ Α2) και Προϋπολογίζονται οι λειτουργικές δαπάνες µε τις οποίες θα επιβαρυνθεί η υπηρεσία από το έργο(πινακασ Α3). Το πρόγραµµα επενδύσεων του ΝΠ : Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι επενδυτικές δράσεις του και γίνεται η σύνδεση µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τη συνοπτική τεκµηρίωση του προγράµµατος : Στο σηµείο αυτό αναφέρονται συνοπτικά οι λόγοι για την επιλογή του εν λόγω σχεδιασµού. Για την εκτίµηση της ποσότητας του παραγόµενου έργου των επιµέρους γραφείων λήφθηκαν υπόψη στοιχεία του τελευταίου εξαµήνου αφού το ΝΠ θεσπίστηκε µε το ΦΕΚ Β 694/ µετά από τη συγχώνευση πέντε πρώην ΝΠ διαφορετικών ήµων ή Κοινοτήτων βάσει του Καλλικρατικού Νόµου 3852/2010. Σε ορισµένες περιπτώσεις η πρόβλεψη ήταν δύσκολο να πραγµατοποιηθεί καθώς κάποια από τα µεγέθη δεν έχουν εκτιµηθεί ή δεν ήτο δυνατή η καταµέτρηση του όγκου τους, ενώ κάποια άλλα αποτελούν καθηµερινή ή κατά περίπτωση λειτουργία της κάθε δραστηριότητας και ήταν να ποσοτικοποιηθούν στην παρούσα φάση. Η δοµή και ο ετήσιος προϋπολογισµός δαπανών του ΟΝΑΠ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» διαρθρώνεται ως εξής : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4

5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ «ΘΕΣΠΙΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 5

6 Με τη δηµοσίευση του ΦΕΚ 694 Β / ξεκινά η δραστηριότητα του νέου ΝΠ Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ήµου ιονύσου που προέκυψε από τη συγχώνευση των ΝΠ : «Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου» «Πολιτιστικό- Πνευµατικό Κέντρο Κοινότητας ροσιάς» «Πολιτιστικός και Πνευµατικός Οργανισµός ήµου ιονύσου» «Πολιτιστικός Κέντρο Κοινότητας Ροδόπολης» «Οργανισµός Άθλησης και Νεολαίας ήµου Αγ. Στεφάνου» Όραµα : Το ΝΠ να καθιερωθεί στη συνείδηση των δηµοτών ως φορέας παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ικανοποίησης των αναγκών. Η αποτελεσµατική λειτουργία του να αποτελέσει ένα πόλο έλξης στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώµενα του ήµου µας. Αποστολή : Η παροχή υψηλής ποιότητας προγραµµάτων και υπηρεσιών φροντίδας του σώµατος, του πνεύµατος και του περιβάλλοντος των κάτοικων του ήµο µας. Παράλληλα επεκτείνει τα προγράµµατα άσκησης, υγείας και πολιτισµού που επιθυµεί να προσφέρει, δηµιουργώντας µοναδικές και πρωτοποριακές δράσεις( Αθλητικέςπολιτιστικές) για τα δεδοµένα της πόλης µας. Επίσης η εµπιστοσύνη, η συνέπεια, η καινοτοµία, η αποτελεσµατικότητα, η ευελιξία και η άµεση ανταπόκριση στις προσδοκίες των δηµοτών, πιστοποιούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο της αποστολή του ΝΠ. Η φιλοσοφία : Φιλοσοφία του ΟΝΑΠ στηρίζεται στην άσκηση και την υγεία του σώµατος και του πνεύµατος (νους υγιής εν σώµατι υγιή) µε σκοπό να γίνει τρόπος ζωής των δηµοτών µας και να διαδοθεί σε όλη την τοπική κοινωνία. Βασικοί µας στόχοι: Η προσέλκυση όλο και περισσότερων δηµοτών- όλων των ηλικιών- στα αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα, µε σκοπό να γίνει τρόπος ζωής των µελών µας και να διαδοθεί σε όλη την τοπική κοινωνία. Η επίτευξη των ανωτέρω στρατηγικών στόχων του Ν.Π. θα υλοποιηθεί µέσα από την προώθηση και προβολή των αθλητικών και πολιτιστικών προγραµµάτων στην τοπική κοινωνία, µε σκοπό την προσέλκυση περισσοτέρων δηµοτών στα εν λόγω προγράµµατα. Αυτή η προσπάθεια θα ενισχυθεί µε την βελτίωση των συνθηκών στους χώρους δραστηριότητας καθώς και από την δηµιουργία και ανάπτυξη των νέων προγραµµάτων που θα κατευθύνονται από καταξιωµένους δασκάλους. Οι παρούσες δραστηριότητες του ΝΠ είναι : A) Πολιτιστικές δραστηριότητες. Καλλιτεχνικά εργαστήρια. Πολιτιστικές εκδηλώσεις.φεστιβάλ θεατρικών και µουσικών παραστάσεων.συµµετοχή στο ιαδηµοτικό Θέατρο.Αφιέρωµα σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί στο χώρο της Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισµού, και στον φιλελληνισµό. Αποκριάτικες εκδηλώσεις.... Παγκόσµιες ηµέρες. Παρουσιάσεις Βιβλίων. ράσεις σε συνεργασία µε φορείς πολιτιστικούς.. ράσεις σε συνεργασία µε Σχολικές Επιτροπές και γενικά σχολικές κοινότητες B) Αθλητικές δραστηριότητες 6

7 Αθλητικά Προγράµµατα για όλους Τµήµατα πρωτοποριακά στο δήµο Ανάπτυξη Σχολικού Αθλητισµού ιοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων Συνεργασία µε Οµοσπονδίες και Αθλητικούς φορείς ιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων το χρόνο... Συµµετοχή σε εκδηλώσεις Η λειτουργία όλων των πολιτιστικών και αθλητικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων του ΝΠ υποστηρίζεται από εξειδικευµένα στελέχη( Καλλιτεχνικό υναµικό, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, µέλη ιοικητικού Συµβουλίου, Εθελοντές) καθώς επίσης και από ιοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. 7

8 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΙ. Λειτουργίες τουνπ ΓΡΑΦΕΙΑ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ / ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γραµµατειακή υποστήριξη Προέδρου/ ιεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας Προέδρου Παραλαβή των προς υπογραφή εγγράφων Προγραµµατισµός συναντήσεων Προέδρου ιεκ/ση εισερχόµενης αλληλογραφίας και εξερχόµενης αλληλογραφίας Τήρηση αρχείου πρωτοκόλλου Αποστολή εξερχόµενης αλληλογραφίας (ταχυδροµείο) Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση πολιτών (τηλεφωνικά, προσωπική επαφή) Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των δηµοτών για ζητήµατα που συνδέονται µε το ΝΠ ιεξαγωγή όλων των απαραίτητων ενεργειών για δηµοσιοποίηση θεµάτων που σχετίζονται µε το ΝΠ & τους δηµότες * Συγγραφή δελτίων τύπου που αφορούν το τµήµα, εκδηλώσεις, αποστολή δελτίων τύπου στα ΜΜΕ (ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, τηλεόραση και ραδιόφωνο Ενηµέρωση ηλεκτρονικής σελίδας Καθηµερινές εργασίες Καθηµερινές εργασίες Καθηµερινές εργασίες Καθηµερινές εργασίες Καθηµερινές εργασίες Καθηµερινές εργασίες Καθηµερινές εργασίες Εξυπηρέτηση ανω των 3000 πολιτών/έτος (καταγραφή αιτηµάτων 20/έτος * ιαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Καθηµερινά * Σχεδιασµός, αναπαραγωγή και διανοµή έντυπου υλικού 15 έντυπα/έτος * Τηλεφωνική επικοινωνία Καθηµερινό Αποστολή ευχετήριων καρτών (Χριστούγεννα & Πάσχα, ονοµαστικές εορτές) Αποστολή συγχαρητήριων τηλεγραφηµάτων Ενηµέρωση των πολιτών για τη δοµή και τις λειτουργίες του ΝΠ Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση Καθηµερινά 8

9 . ΓΡΑΦΕΙΑ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα Καταγραφή αιτηµάτων, γνωµών, παραπόνων των πολιτών Αρχειοθέτηση θεµάτων που χρήζουν άµεσης ανταπόκρισης από το ΝΠ Συλλογή και διανοµή στους πολίτες έντυπου υλικού σχετικά µε τις δράσεις του Ν.Π.. Παροχή της αναγκαίας διοικητικής υποστήριξης σε επιτροπές που συγκροτεί το ΝΠ Εγκαιρη επίδοση στα µέλη αυτής των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις Κατάρτιση ηµερήσιας διάταξης του ιοικητικού Συµβουλίου Έγκαιρη επίδοση στα µέλη του.σ. των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις Τήρηση πρακτικών των Συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου Νοµότυπη σύνταξη των αποφάσεων που λαµβάνονται και υποβολή αυτών στις αρµόδιες για έγκριση από τις Αρχές. Τήρηση ευρετηρίου αποφάσεων που λαµβάνονται και των επ' αυτών εγκριτικών αποφάσεων των αρµόδιων Αρχών. Επιµέλεια της εκτέλεσης κάθε εργασίας που ανήκει στην αρµοδιότητα του.σ. όπως απορρέει από τον Κώδικα. Τήρηση Αρχείου Αποφάσεων Προέδρου Καταγραφή και αποστολή στατιστικών στοιχείων Καθηµερινά Καθηµερινά 15 φορές/έτος 2/έτος 30/έτος 15 µέλη 30 ιοικητικά Συµβούλια/ έτος 30 πρακτικά/έτος 140 Αποφάσεις 140 Αποφάσεις Σ /έτος 60 Αποφάσεις Προέδρου/έτο ς * 3 µηνιαία Στατιστικά Στοιχεία 4 * Μηνιαία Στατιστικά Στοιχεία 24 * Ετήσια Απογραφικά ελτία 1 Συγκεντρώνει τα στοιχεία πληρωµής του προσωπικού Ελέγχει και φροντίζει για την υπογραφή των µισθοδοτικών καταστάσεων Εκδίδει εκθέσεις ανάληψης δαπανών µισθοδοσίας 1 φορά/µήνα 10 καρτέλες προσωπικού 12µισθοδοτικές καταστάσεις ανά µήνα 12 εκθέσεις ανά έτος 9

10 ΓΡΑΦΕΙΑ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Εκδίδει χρηµατικά εντάλµατα µισθοδοσίας 12 χρηµατικά εντάλµατα ανά έτος Φροντίζει για τις µηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών υπαλλήλων Ελέγχει την ΑΠ στο ΙΚΑ 15 βεβαιώσεις ανά µήνα 1 ΑΠ ανά τρίµηνο Τήρηση Μητρώου Υπαλλήλων 1 Τήρηση και ενηµέρωση µητρώου απογραφής υπαλλήλων Προσλήψεις Προσωπικού µίσθωσης έργου Απολύσεις Προσωπικού µίσθωσης έργου Μισθολογικές µεταβολές προσωπικού Χορήγηση αδειών προσωπικού ( εν µπορεί να προβλεφθεί η χορήγηση αναρρωτικών αδειών και ειδικών αδειών) Μηνιαίος έλεγχος τήρησης ωραρίου προσωπικού ιαβιβάζει στο τµήµα Λογιστηρίου του ήµου την εισήγηση για την κατάρτηση του προϋπολογισµού Σύνταξη προϋπολογισµού και εγγραφή κωδικών στο πρόγραµµα genesis Παρακολούθηση των κωδικών προϋπολογισµού Συγκεντρώνει τα αιτήµατα για προµήθειες - εργασίες Ενηµέρωση ανάλογα µε την υπηρεσιακή ή οικογενειακή ή µισθολογική µεταβολή της κατάστασης των 18άτοµα/έτος υπαλλήλων 18άτοµα/έτος 2/έτος 3/έτος 12/έτος 1 φορά ανά έτος 1 φορά ανά έτος καθηµερινά 80 αιτήµατα ανά έτος 10

11 ΓΡΑΦΕΙΑ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα Εισηγείται θέµατα προµηθειών/εργασιών στο.σ 50 εισηγήσεις ανά έτος Αναρτά στο διαδίκτυο Πρόγραµµα «ιαύγεια» τις Αποφάσεις.Σ Εκδίδει τις αποφάσεις Προέδρου ανάθεσης προµηθειών / εργασιών και αναρτά αυτές Εκδίδει τις αποφάσεις Προέδρου διενέργειας προµηθειών / εργασιών Συντάσσει τα πρακτικά αξιολόγησης προσφορών προµηθειών - εργασιών που διενεργούνται µε απ 1 ευθείας ανάθεση Τηρεί το αρχείο των διενεργούµενων προµηθειών εργασιών Συντάσσει και φροντίζει για την υπογραφή των συµβάσεων και αναρτά αυτές Εκδίδει τις εκθέσεις ανάληψης δαπάνης και φροντίζει για την υπογραφή τους Καταχωρεί στο µηχανογραφικό σύστηµα τα παραστατικά προµήθειας υλικών - εργασιών και επίσης καταχώριση στο µητρώο Ελέγχει τα παγίων δικαιολογητικά δαπανών και έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων 140 αναρτήσεις 50 αποφάσεις ανά έτος και 50 αναρτήσεις 50 αποφάσεις ανά έτος 50 πρακτικά ανά έτος 50 φάκελοι ανά έτος 50 συµβάσεις ανά έτος και 50 αναρτήσεις 100 εκθέσεις ανά έτος 500 παραστατικά ανά έτος 200 χρηµατικά εντάλµατα ανά έτος ιαχείριση Παγίας Προκαταβολής Καθηµερινά Γραφείο Προέδρου/ ι οικησης Λειτουργία αθλητικών προγραµµάτων Λειτουργία πολιτιστικών προγραµµάτων (εργαστηρίων) Εγγραφές, ταυτότητα µέλους, ηλεκτρονική καταχώρηση και τήρηση αρχείου 20 αθλ.προγρ./έτος 160 τµήµατα 20 εργαστήρια/έτος Εγγραφές και επανεγγραφές ετησίως Εισπράξεις συνδροµών από αθλούµενα µέλη αποδείξεις Συνδροµών ηµιουργία παρουσιάσεων στον Η/Υ (σε συναντήσεις προσωπικού, σεµιναρίων) 15 παρουσιάσεις Συνεργασία µε αθλητικά σωµατεία Συνεργασία µε πολιτιστικούς συλλόγους Συµπλήρωση και αποστολή εντύπων προτάσεων-αιτήσεων για την έγκριση προγραµµάτων στην ΕΙ.Γ.Α 11 Αθλ. Σωµατεία 15 Πολ. Σύλλογοι 3 έντυπα µε 100 σελίδες έκαστο/χρόνο 11

12 ΓΡΑΦΕΙΑ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Συµπλήρωση και αποστολή εντύπων έναρξης παρακολούθησης αθλητικών προγραµµάτων στην ΕΙ.Γ.Α Σχεδιασµός Αφισών για τις εκδηλώσεις και σεµινάρια 3 έντυπα µε 100 σελίδες έκαστο/χρόνο 500/ έτος ιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 25 Εκδηλ/έτος ιοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων 20/ έτος ιοργάνωση σεµιναρίων 5/ έτος Έκδοση και διανοµή προσκλήσεων για τις εκδηλώσεις Απονοµή ιπλωµάτων στους συµµετέχοντες στις εκδηλώσεις Απονοµή µεταλλίων κυπέλλων 120 προσκλήσεις/45 εκδηλώσεις / έτος διπλώµατα/ έτος 500/ έτος 17 ιαχείριση αθλητικών και πολιτιστικών χώρων για την διεξαγωγή προγραµµάτων 25 χώροι ιοργάνωση, λειτουργία και εξυπηρέτηση καλοκαιρινού προγράµµατος απασχόλησης παιδιών 6-12 ετών (Ιούνιος-Ιούλιος) (έντυπο, προµηθευτές, γιατρός, προσωπικό, εγγραφές, καταχώρηση στο ηλεκτρονικό αρχείο, εισπράξεις) 100 συµµετοχές/ έτος 12

13 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ν.Π. Α. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ» «ΘΕΣΠΙΣ» Γενικά περί προϋπολογισµού Προϋπολογισµός µε την ευρεία έννοια του όρου είναι η έκφραση της πολιτικής βούλησης της διοίκησης του ήµου και των ΝΠ αυτού για την εφαρµογή του οικονοµικού προγράµµατος της, εντός ενός έτους. Για το λόγο αυτό, η περί προϋπολογισµού απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, συνιστά µία από τις κορυφαίες πράξεις του ανώτατου πολιτικού οργάνου του ΝΠ. Με τη νοµική έννοια του όρου, προϋπολογισµός είναι η διοικητική πράξη µε την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του ΝΠ για κάθε οικονοµικό έτος. ιατάξεις που ορίζουν το περιεχόµενο του Προϋπολογισµού Οι διατάξεις µε τις οποίες ορίζεται το περιεχόµενο του Προϋπολογισµού είναι αυτές των άρθρων του Ν. 3463/06 (Κ Κ) καθώς και των άρθρων του Ν. 3582/10 (Καλλικράτης). Τον τύπο δε του Προϋπολογισµού ορίζει η εκδοθείσα Κ.Υ.Α 7028/04 Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 253 Β) ως έχει τροποποιηθεί κατόπιν της ΚΥΑ 3966/11 (ΦΕΚ-141 Β/9-2-11) απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης & Οικονοµικών, Ειδικότερα ο προϋπολογισµός διαιρείται σε δύο µέρη : Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τα έσοδα και Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τις δαπάνες και το αποθεµατικό Τα έσοδα διακρίνονται στις εξής οµάδες Τακτικά Έκτακτα Έσοδα παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεις από π.ο.ε Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου η τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 13

14 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης Οι δαπάνες διακρίνονται στις εξής οµάδες Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) Επενδύσεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β) Πληρωµές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ) Αποθεµατικό (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ) Επειδή οι δαπάνες παρακολουθούνται και κατά είδος και κατά υπηρεσία, οι κωδικοί αριθµοί του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α (Λειτουργικές δαπάνες χρήσης) ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β (Επενδύσεις) επαναλαµβάνονται σε κάθε µία από τις ορισθείσες υπηρεσίες του Προϋπολογισµού Οι υπηρεσίες είναι οι κάτωθι: 00 Γενικές υπηρεσίες 10 Οικονοµικές και διοικητικές 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού. Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 20 Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 25 Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης 30 Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων 35 Υπηρεσίες Πρασίνου 40 Υπηρεσία Πολεοδοµίας 45 Υπηρεσία Νεκροταφείων 50 ηµοτική Αστυνοµία 70 Λοιπές Υπηρεσίες Το ΝΠ διαχειρίζεται µόνο πιστώσεις που ανήκουν στις υπηρεσίες 00, 10 και

15 Κατάρτιση. ψήφιση και δηµοσίευση του Προϋπολογισµού Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ.2 του άρθρου 155 και 4 του άρθρου 175 του κώδικα ήµων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 63, της παρ.1 του άρθρου 72 και των παρ. 1-3 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκαν µε την παρ. 4.α του άρθρου 43 του Ν. 3979/ Τα οριζόµενα στην υπ αριθµ. 7028/ περί καθορισµού του τύπου του προυπολογισµού των ήµων όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2253 Β) & 70560/ ( ΦΕΚ 2394 Β ).και 4. Σύµφωνα µε το άρθρο 240 Ν.3463/06 (Κ Κ), το οποίο προστέθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.3613/2007. τα ΝΠ των ήµων µε πληθυσµό κάτω των κατοίκων, στα οποία δεν συνίσταται τριµελής εκτελεστική επιτροπή, οι αρµοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής ασκούνται αντίστοιχα από το ιοικητικό Συµβούλιο. 5. Το διοικητικό Συµβούλιο ψηφίζει τον προυπολογισµό και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης σε ειδική για τον σκοπό αυτό, συνεδρίαση 6. Σύµφωνα µε τα άρθρα 236 παρ.1 και 240 παρ.2 Ν.3463/06 (Κ Κ) και µε το άρθρο 7της υπ αριθµ. 3966/11 απόφαση ΥΠΕΣ& ΗΛ.. και οικονοµικών Ορίζεται ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τους δήµους και αφορούν µεταξύ άλλων και τον προϋπολογισµό εφαρµόζονται και στα ΝΠ. Έλεγχος του Προϋπολογισµού Σύµφωνα µε το άρθρο 266 του Ν.3852/10, ορίζεται ότι: 15

16 Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίθηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου ήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός. Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε την αριθ.3966/ και την µε αριθµ.οικ.50698/ Κ.Υ.Α Υπουργών Εσωτερικών-Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, η οποία περιέχει οδηγίες περί του τρόπου σύνταξης του Προϋπολογισµού των ΟΤΑ οικ. Έτους 2012 τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/ (ΦΕΚ 253Β )απόφασης, τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση της αναγραφής των υποχρεωτικών δαπανών, η ισοσκέλιση των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθώς και η τεκµηρίωση των αναγραφοµένων προβλέψεων στους αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς των εσόδων και δαπανών. Οι ανωτέρω διατάξεις, εφαρµόζονται αναλογικά και στα Ν.Π... 16

17 Στη συνέχεια σας παραθέτουµε την ανάλυση και την τεκµηρίωση των εγγραφών που αφορούν τις προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α K.A : ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Εγγράφονται τα µισθώµατα τόσο από στεγασµένους (καταστήµατα, κατοικίες, γραφεία κλπ) όσο και από µη στεγασµένους χώρους ( γήπεδα, οικόπεδα). K.A : EΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ Τα έσοδα προέρχονται από διαφηµίσεις ιδιωτών εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων κλειστών ή µη. Κ.Α. 0211: ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τα έσοδα προέρχονται από τους τόκους των χρηµατικών καταθέσεων του ΝΠ στην τράπεζα. Κ.Α : ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προβλέπονται έσοδα από την εισφορά των µελών για την συµµετοχή τους στα αθλητικά προγράµµατα (µπάσκετ, βόλλεϋ, ποδόσφαιρο, τένις, τοξοβολία κ.λ.π.) καθώς και στο καλοκαιρινό πρόγραµµα απασχόλησης παιδιών 6-12 ετών, του ΝΠ. Και των µελών του ηµοτικού Γυµναστηρίου. Πιστεύουµε µε την πρόσληψη των καθηγητών ΠΕ φυσικής αγωγής θα επανέλθει η οµαλή λειτουργία του ηµοτικού Γυµναστηρίου στον Αγιο Στέφανο και οι εισπράξεις θα αυξηθούν πολύ περισσότερο των προβλεποµένων. Κατά τη διάρκεια του 2011 µπήκαν στο δηµοτικό γυµναστήριο περίπου 1700 διαφόρων κατηγοριών άτοµα και από αθλητικούς συλλόγους αθλητές για ενδυνάµωση µυών µετά από τραυµατισµούς περίπου 250 ατοµα. γενικά επισκέπτονται το Γυµναστήριο πάνω από 10 άτοµα ηµερησίως ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΡΟΜΩΝ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤ. ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ/ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1 ΤΕΝΙΣ ,000,00 2 ΜΠΑΣΚΕΤ ,750,00 3 ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ,700,00 4 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ,00 17

18 5 ΗΜ. Μέλη ,00 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΤΕ ,00 7. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ,00 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-13 ΕΤΩΝ ,00 Κ.Α : ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προβλέπονται έσοδα από την εισφορά των µελών για την συµµετοχή τους στα πολιτιστικά προγράµµατα (ζωγραφική, θέατρο, χορό κ.λ.π.) του ΝΠ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ/ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΙ ,600,00 ΧΟΡΟΙ 2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ,100,00 LATIN 3 MΠΑΛΕΤΟ ,300,00 4 ΜΠΡΙΤΖ 11 7,200,00 5 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ,00 ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΧΟΡΩ ΙΑ 60 ΕΦΑΠΑΞ ,00 ΗΜΟΥ 7. ΘΕΑΤΡΙΚΗ 70 ΕΦΑΠΑΞ ,00 ΟΜΑ Α 8 ΜΟΥΣΙΚΗ ,00 ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ,00 ΠΙΑΝΟ 8. ΚΟΣΜΗΜΑ ,00 Κ.Α : ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σύµφωνα µε τον ψηφισθέντα προϋπολογισµό του ήµου οικον. έτους 2012 έχει προβλεφθεί επιχορήγηση ύψους ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Στους κωδικούς της οµάδας 1214 εγγράφονται οι λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 18

19 Κ.Α : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ. ΓΡΑΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το 2011 περιµέναµε να κατατεθούν οφειλόµενα προηγουµένων ετών στο λογαριασµό του ΟΝΑΠ το ποσό των ευρώ. Θα γίνει σύµφωνα µε νέες πληροφορίες εντός του Μαρτίου από την ΕΙ ΓΑ,ήδη τα χρήµατα βρίσκονται στη ΟΥ. Το 2012 εκτιµάται ότι το ΝΠ ο ΘΕΣΠΙΣ θα επιδοτηθεί επιπλέον µε το ποσόν των ,00, τα οποία εφόσον θα κατατεθούν θα εγγραφούν στον προυπολογισµό του 2012 Κ.Α : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΠ Το Υπουργείο Πολιτισµού είθισται να επιχορηγεί τους φορείς για την λειτουργία πολιτιστικών προγραµµάτων. Εκτιµούµε ότι από τις διεκδικήσεις µας θα επιχορηγηθούµε. Εγγράφουµε συµβολικά το ποσό των 1.000,00 Κ.Α : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΘΕ Περιµένουµε τη σύναψη σύµβασης εργασίας ορισµένου Χρόνου µέσω του Προγράµµατος Νέες Θέσεις Εργασίας ατόµων ΑΜΕΑ του ΟΑΕ, Ο ΟΕΑ θα επιχορηγεί τον φορέα για το έτος Ενδεικτικά αναγράφουµε πίστωση 500,00 Κ.Α. 1411: ΠΡΟΪΟΝ ΩΡΕΑΣ Προβλέπονται έσοδα από χορηγούς εταιρίες ή ιδιώτες. Οι προβλέψεις για το 2012 είναι µικρότερες του 2011λογω της κρατούσας οικονοµικής κατάστασης Κ.Α : ΈΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ) Περιλαµβάνονται έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για έκτακτες συναλλαγές και όχι για δραστηριότητες µόνιµου χαρακτήρα όπως εισιτήρια θεάτρων, συναυλιών, παραστάσεων κ.λ.π..που θα πραγµατοποιηθούν κατά το έτος 2012 από ΝΠ «ΘΕΣΠΙΣ» Κ.Α : ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Εγγράφονται ποσά που αφορούν εισπράξεις από φόρους, λοιπές κρατήσεις, εργοδοτικές -ασφαλιστικές εισφορές και τα οποία εγγράφονται αντίστοιχα και στους Κ.Α. εξόδων για την απόδοση τους σε τρίτους και στο ηµόσιο. Κ.Α : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 19

20 Εγγράφεται ποσόν ,87 που αντιστοιχεί στα χρηµατικά υπόλοιπα(χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις). ΕΞΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (00) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 7028/04 ΦΕΚ 253 τ. Β «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού ήµων και Κοινοτήτων», ως ισχύει, στις γενικές υπηρεσίες µε κωδικό 00 εντάσσονται δαπάνες γενικής φύσης οι κωδικοί των οποίων προσδιορίζονται επακριβώς από την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση και πιο συγκεκριµένα εντάσσονται οι κάτωθι κωδικοί του προϋπολογισµού. Κ.Α : : Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Κύριο χαρακτηριστικό των δαπανών που εγγράφονται στη κατηγορία αυτή είναι ότι οι συναλλασσόµενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία. Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν σε αµοιβές δικηγόρων και συµβολαιογράφων, δικαστικών επιµελητών και λοιπών απασχολουµένων µε σύµβαση µίσθωσης έργου. Προβλέπεται αποζηµίωση για ένα άτοµο µε σύµβαση έργου για υπηρεσίες οργάνωσης επιστηµονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 0/ δαπάνες που εγγράφονται αφορούν σε έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπρόεδρου του Σ του ΝΠ βάσει του άρθρου 242 του Κ Κ και έχουν καθοριστεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Κ.Α ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 20

21 Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν σε έξοδα για παροχές τρίτων όπως Οργανισµών Κοινής Ωφελείας, και συγκεκριµένα τηλεφωνικά και ταχυδροµικά τέλη. Κ.Α ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν σε έξοδα για τις ετήσιες συνδροµές του ΝΠ ( Οργανισµός Νεολαίας Αθλησης & πολιτισµού ) σε επιστηµονικά περιοδικά που σχετίζονται µε θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ηλεκτρονικά µέσα και συνδροµή του ΝΠ από το 2012 στο διαδηµοτικό ίκτυο Αθλητικών Οργανισµών ΙΑΥΛΟΣ. (10) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ. Α.: : ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ( Ι ΑΧ, ΝΘΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ) 0ι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν: α. Σε τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1 ατόµου κλάδου διοικητικού-γραµµατέων, β. Σε αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής απασχόλησης των ατόµων µε σύµβαση αορίστου χρόνου και 1 ατόµου, πρακτικογράφου.σ.. γ. Στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των ανωτέρω Κ.Α : ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν αµοιβή λογιστή. Κ.Α: ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι. ΙΚΑΙΟΥ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ) Στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού των οικονοµικών λειτουργιών των ΟΤΑ πρώτου βαθµού και των ΝΠ αυτών, προωθήθηκε η εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο και σύγχρονο λογιστικό διαχειριστικό σύστηµα, που θα εξασφαλίζει τις αναγκαίες πληροφορίες, τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την αποτελεσµατικότητα τους, ως ρητά αναφέρεται στον Ν. 2362/95 ως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3871/10 και τον Ν. 3943/11. Επίσης εγγράφονται, και δαπάνη που αφορούν αµοιβή ορκωτού λογιστή για την υπογραφή και δηµοσίευση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Στα πλαίσια εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος, µέχρι την στελέχωση των υπηρεσιών µε εξειδικευµένο προσωπικό (λογιστής µε πτυχίο λογιστικής κατεύθυνσης ΠΕ ή ΤΕ), µπορεί να ανατεθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε εξωτερικούς 21

22 συνεργάτες ή λογιστικά γραφεία, που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, η οργάνωση και υποστήριξη των οικονοµικών τους υπηρεσιών, για την εφαρµογή του ανωτέρω σχεδίου. Συγκεκριµένα έχει εφαρµογή το άρθρο 209 παρ. 8 του Ν. 3463/06 ως προστέθηκε µε το άρθρο 26 παρ. 6 του Ν. 3613/07και το άρθρο 11 του Ν. 3697/08. Κ.Α.: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι δαπάνες που εγγράφονται στους κωδικούς αυτούς αφορούν σε έξοδα συντήρησης και υποστήριξης των εφαρµογών του λογισµικού που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία της οικονοµικής διαχείρισης καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών.. Κ. Α ΕΚ ΟΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν αµοιβή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες προς το ΝΠ όσον αφορά την έκδοση µηχανογραφηµένων καταστάσεων για την µισθοδοσία του προσωπικού. Κ.Α ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι δαπάνες που εγγράφονται στον κωδικό αυτό αφορούν σε έξοδα δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων του Ν. Π. ως προσδιορίζονται στα άρθρα 159 & 163 του Ν. 3463/06 (προϋπολογισµός, απολογισµός, ισολογισµός). Κ.Α. : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Εγγράφονται δαπάνες για τη δηµοσιεύση προκηρύξεων πρόσληψης εγκεκριµένου προσωπικού για τις ανάγκες του ΝΠ από το ΥΠΕΣ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, Στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται οι δαπάνες για βιβλία που αναγκαιούν για τη οµαλή λειτουργία του ΟΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ Κ.Α & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Εγγράφονται οι δαπάνες για γραφική ύλη, ήτοι είδη για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται οι προµήθειες για αναλώσιµα Η/Υ, µηχανογραφικά έντυπα, γραφική ύλη, φωτοτυπικό χαρτί, κλπ. Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 22

23 Οι δαπάνες που εγγράφονται στους κωδικούς αφορούν σε προµήθεια κινηµατογραφικού και φωτογραφικού υλικού µε την συµµετοχή των δηµοτών στις δραστηριότητες των εργαστηρίων του ΝΠ. (15) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ' ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α ,& 6054 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι δαπάνες που εγγράφονται στους ανωτέρω κωδικούς αφορούν στο έκτακτο προσωπικό Ι.. Ορισµένου χρόνου, ήτοι για. γυµναστές για την κάλυψη των προγραµµάτων Άθλησης για Όλους µε την συγχρηµατοδότηση της Γ.ΓΑ β. Στην καταβολή των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών Κ.Α.: ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν αµοιβή ελευθέρων επαγγελµατιών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου καθώς και οι αποδοχές των προσλαµβανοµένων στα προγράµµατα µερικής απασχόλησης(ν. 3250/2004). συγκεκριµένα διδασκάλους για παράδοση µαθηµάτων ζωγραφικής, θεάτρου, φωτογραφίας, χορών, µουσικής, φυσικής αγωγής κ.λ.π. καθώς και για την επιµέλεια των αντίστοιχων εκδηλώσεων. Εδώ εγγράφεται επίσης δαπάνη για έναν γιατρό προκειµένου να παρέχεται ιατρική κάλυψη κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και προγραµµάτων, που λαµβάνουν χώρα καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Κ.Α ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0ι δαπάνες που εγγράφονται αφορούν σε µισθώµατα που καταβάλλονται για τη στέγαση του δηµοτικού Γυµναστηρίου και του χώρου για την πραγµατοποίηση των πολιτιστικών προγραµµάτων στη οδό Ναυαρίνου 5 Ανοιξη και µετά την µείωση αυτών κατα 20%. Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Σε µισθώµατα επίπλων (καρέκλες, τραπέζια κλπ), και σε λοιπά µισθώµατα όπως οι παραδοσιακές στολές που απαιτούνται για αντίστοιχη εκδήλωση. Καθώς και σε µίσθωση χηµικών τουαλετών στα γήπεδα και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Οι δαπάνες που εγγράφονται στους κωδικούς αυτούς αφορούν σε συντήρηση και επισκευή των δηµοτικών ποδοσφαιρικών και κλειστών δηµοτικών γυµναστηρίων των ιατρείων που προβλέπονται στα γήπεδα. Κ.Α και

24 Οι δαπάνες που εγγράφονται στους παραπάνω κωδικούς που αφορούν τη συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων, φαξ κ.λ.π, ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγόµωση πυροσβεστήρων, µουσικών οργάνων και επισκευές επίπλων. Κ.Α ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η συγκεκριµένη δαπάνη αφορά στη µεταφορά παιδιών-µελών σε χώρους διεξαγωγής αθλητικών δραστηριοτήτων ή συµµετοχή τους σε τουρνουά εντός και εκτός νοµού αττικής µε µεταφορικό µέσο - ιδιωτικά αυτοκίνητα πούλµαν.χ. - εφόσον ο ήµος µας δεν δύναται να καλύψει τις µεταφορές αυτές µε δικά του µέσα µεταφοράς Κ.Α ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ Η δαπάνη που εγγράφεται στον κωδικό αυτό αφορά σε έξοδα για την µεταφορά µουσικών οργάνων ή αθλητικού υλικού σε χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων όπου θεωρούνται απαραίτητα για τις εκδηλώσεις αυτές Κ.Α ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 0ι δαπάνες που εγγράφονται αφορούν σε έξοδα δηµοσίων σχέσεων, όπως πανώ για προβολή εκδηλώσεων, συµµετοχή σε εκθέσεις, µετάλλια, κύπελλα σε συµµετέχοντες στις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΝΠ (παιδιά και ενήλικες) καθώς και τιµητικές πλακέτες σε τιµώµενα πρόσωπα κατά την διάρκεια εκδηλώσεων. ή άλλα, καθώς και σε εκπαιδευτικές εκδροµές στα πλαίσια του καλοκαιρινού προγράµµατος παιδιών 6-12 ετών. Κ.Α & 6472 ΕΞΟ Α ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Οι δαπάνες που εγγράφονται στους κωδικούς αυτούς αφορούν σε έξοδα για την κάλυψη των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του ΝΠ. Στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται τα έξοδα για την υλοποίηση του προγράµµατος καλοκαιρινής απασχόλησης των παιδιών (συσσίτια, υλικά δηµιουργικής απασχόλησης και πισίνας) το οποίο αποτελεί µέρος της προώθησης και εφαρµογής προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Επίσης αφορά στην ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, στην προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε σχολές διδασκαλίας µουσικής, σχολές χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., µε την διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους σε αυτά. 24

25 Κ.Α & 6662 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Η δαπάνη που εγγράφεται, αφορά προµήθεια υλικών συντήρησης των εγκαταστάσεων, όπως οικοδοµικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, υλικών ελαιοχρωµατισµού κ.λ.π. για την εύρυθµη λειτουργία των υποδοµών του ΝΠ. Κ.Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ανωτέρω δαπάνη αφορά ανταλλακτικά εξοπλισµού. Κ.Α ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η δαπάνη που εγγράφεται, αφορά σε λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ειδών για την καθηµερινή λειτουργία του ΝΠ όπως διάφορα αναλώσιµα αθλητικά είδη, υλικά για την κατασκευή σκηνικών κλ.π.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Οι δαπάνες των επενδύσεων κατανέµονται και αυτές ανά υπηρεσία. Όσον αφορά την κατηγορία των προµηθειών παγίων υπό ΚΑ. 71, η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται ανά υπηρεσία του προϋπολογισµού. (10) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν αγορά επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικού, εκτυπωτών, αθλητικών µηχανηµάτων, οργάνων και λοιπού εξοπλισµού. (15) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οι δαπάνες που εγγράφονται, αφορούν σε αγορά µουσικών οργάνων, αθλητικού υλικού και λοιπού πάγιου εξοπλισµού για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του ΝΠ. 25

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ο τύπος του προϋπολογισµού δεν επιβάλλει την ανά υπηρεσία εγγραφή των πιστώσεων της οµάδας αυτής. Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Οι δαπάνες που εγγράφονται αφορούν πληρωµές εκκαθαρισµένων απαιτήσεων που δεν εξοφλήθηκαν κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη. Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Η δαπάνη που εγγράφονται αφορούν την πληρωµή ενός αυτοκινήτου που η προµήθεια του έγινε από πρώην ΝΠ. Κ.Α. 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Οι δαπάνες που εγγράφονται αφορούν εισπράξεις υπέρ τρίτων και συγκεκριµένα για τις αποδόσεις εργοδοτικών - ασφαλιστικών εισφορών, φόρων και λοιπών κρατήσεων οι οποίες αντίστοιχα έχουν εγγραφεί στα έσοδα. Επίσης εγγράφονται ποσά που αντιστοιχούν σε επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής & πάγιας προκαταβολής καθώς και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ κωδικό 9111 εγγράφεται το αποθεµατικό ποσό το οποίο θεωρείται διαθέσιµο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού καθώς και για δηµιουργία νέων πιστώσεων που δεν έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµού. 26

27 27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71.

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 341.790,00 71.768,00 71. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 18.000,00 18.000,00 983.000,00 983.000,00 200.000,00 200.000,00 341.790,00 341.790,00 38.191,00 1828/89) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης:09/03/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 733.564,28 312.164,76 312.164,76 02

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43

07 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3.283.980.000,00 3.942.344.174,34 3.864.154.225,91 78.189.948,43 ΕΞΟ Α ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Οικονοµικό έτος 2012 ΚΩ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΗ 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4.520.000,00 4.520.000,00 3.857.910,90 662.089,10 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 170.972.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Αποφ. 51/2016 Από το πρακτικό 16 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. στις 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Το ΔΣ ασχολήθηκε και συζήτησε το παρακάτω και μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 1-2 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 2 η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 1 Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17 00 μμ, στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Ανεμώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο4ΟΛ04-ΝΨΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.

ΑΔΑ: 45Ο4ΟΛ04-ΝΨΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 10η/30-9-2011 συνεδρίαση του.σ. του Οργανισµού Πολιτισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 09-06-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-05-2016 Σχετ.: Η υπ' αριθμ.δηδ./φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνοιξη, 30/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 18385 - ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Πληρ. : Mπακαφούκα Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αυτοτελές Ν.Π...) ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα