Υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση. Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση. Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών"

Transcript

1 1 1. Το Πλαίσιο Υποστήριξη της εκπαίδευσης από απόσταση. Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Σερρών κλήθηκε να προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες σ ένα ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης «Ανάπτυξη διασυνοριακών εκπαιδευτικών µαθηµάτων µεταξύ ΤΕΙ Σερρών και του University of Plovdiv «Paisii Hilendarski» σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 1 Οι εκπαιδευόµενοι (σαράντα Βούλγαροι και σαράντα Έλληνες) παρακολούθησαν συνολικά πέντε µαθήµατα, επιλέγοντας µία ενότητα µαθηµάτων (τέσσερα µαθήµατα) και ένα κατ επιλογήν µάθηµα από την άλλη ενότητα. Η εκπαιδευτική διαδικασία βασιζόταν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρόγραµµα διανεµήθηκε µέσω της πλατφόρµας e- learning του ιδρύµατος, που στηρίζεται στο ανοικτό λογισµικό moodle [Fragidis et al., 2007]. Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Σερρών ιδρύθηκε το 1980 και η συλλογή της περιλαµβάνει τόµους. Ο κατάλογός της είναι διαθέσιµος µέσω διαδικτύου (http://lib.teiser.gr), µετέχει στο δίκτυο Heallink και διαθέτει πολυάριθµες βάσεις δεδοµένων. Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Paisii Hilendarski στο Plovdiv ιδρύθηκε το 1961 και αποτελείται από µια κεντρική και έξι συνδεδεµένες βιβλιοθήκες ισάριθµων τµηµάτων. Στην κεντρική βιβλιοθήκη στεγάζεται ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκµηρίωσης. Λειτουργεί και βιβλιοθήκη µε ελληνόγλωσσα βιβλία, υποστηριζόµενη από το Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών. Η συλλογή της συνίσταται από τόµους, διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα καταλογογράφησης και στη σελίδα οι χρήστες µπορούν να κάνουν αναζήτηση βιβλίων. Το σύστηµα προς το παρόν διατίθεται µόνο στη βουλγαρική γλώσσα. 2. ηµιουργία ειδικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης «course library» για την υποστήριξη της από απόσταση εκπαίδευσης Ένα τµήµα των υπηρεσιών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελεί η βοήθεια στους φοιτητές για τον εντοπισµό υλικού που απαιτείται για τις εργασίες τους. Υποστηρίζεται ότι αποτελεσµατικότερος τρόπος «βιβλιογραφικής εκπαίδευσης» ειδικά προπτυχιακών φοιτητών- στη χρήση της Βιβλιοθήκης- είναι η ενσωµάτωσή της στο περιεχόµενο άλλων ακαδηµαϊκών µαθηµάτων και η διδασκαλία της µε µορφή εργασιών που θα απαιτούν τη χρήση της βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού εξαµήνου [Κακούρη, 2001]. Επίσης η 1 To έργο διασυνοριακής συνεργασίας περιγράφεται αναλυτικά στη δηµοσίευση των Λίλα Θεοδωρίδου και Κώστας αυίδ, «ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΣΕΡΡΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ», που παρουσιάστηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Οκτώβριος 2007).

2 2 διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται συνεχώς στη σύγκλιση της προτεινόµενης βιβλιογραφίας µε τις πραγµατικές εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο καθορισµός αυτών των αναγκών είναι εύκολος: για παράδειγµα ενηµέρωση για τη χρήση βάσεων δεδοµένων της βιβλιοθήκης, πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης κ.λπ.). Τι γίνεται όµως µε τη βιβλιογραφική εκπαίδευση σε σχέση µε τη διδακτέα ύλη και µάλιστα σε χρήστες από δύο διαφορετικές χώρες και µε διδασκαλία µέσω δια-δικτύου; Πολλές πρόσφατες µελέτες έχουν ασχοληθεί µε το ζήτηµα της ενσωµάτωσης library resources και library content στο περιβάλλον ενός ηλεκτρονικού µαθησιακού συστήµατος (LMS / CMS). ιαπιστώθηκε το παράδοξο ότι ενώ τα περισσότερα συµβατικά «τµήµατα» παραπέµπουν στην ιστοσελίδα της ιδρυµατικής Βιβλιοθήκης δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα e-learning προγράµµατα. Στην από «απόσταση» εκπαίδευση υποτιµάται ακόµη ο ρόλος της Βιβλιοθήκης και η ενσωµάτωσή της στο ηλεκτρονικό µαθησιακό περιβάλλον αποτελεί ένα πεδίο µε πολύ µέλλον [Jackson, 2007]. Έχοντας τα παραπάνω υπόψη επιχειρήσαµε να ενσωµατώσουµε στην πλατφόρµα e-learning του ΤΕΙ Σερρών επιλεγµένες υπηρεσίες των δύο προαναφεροµένων Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Το πρώτο κρίσιµο ερώτηµα υπήρξε γιατί να δηµιουργηθεί µια ξεχωριστή course library; Αυτό µας οδήγησε πίσω στο επίσης κλασικό ερώτηµα ποιά είναι η διαφορά ανάµεσα σε µια Internet Search Engine, µια library (electronic) database και έναν library catalog (OPAC). Μια µηχανή ελεύθερης αναζήτησης στο διαδίκτυο αναζητά πληροφορίες απ όλον τον κόσµο χρησιµοποιώντας λέξεις-κλειδιά και ελεύθερους θεµατικούς όρους, έχει το µειονέκτηµα της τυχαίας επικαιροποίησης και εγκυρότητας ή µη του περιεχοµένου. Μια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων αποδελτιώνει άρθρα και πληροφόρηση για ένα συγκεκριµένο θέµα ή αντλεί το περιεχόµενό της από συγκεκριµένα περιοδικά και ενηµερώνεται σε τακτική βάση. Ο κατάλογος µιας συγκεκριµένης βιβλιοθήκης περιλαµβάνει τα τεκµήρια που βρίσκονται στο φυσικό κέλυφος της, ενηµερώνεται από βιβλιοθηκονόµους και χρησιµοποιεί κοινούς - τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο- κανόνες καταλογογράφησης του υλικού. Σε διλήµµατα τύπου Search engines vs Databases και Search engines vs Library catalogs ή Google vs Opac και το αντίστροφο η θέση µας θα µπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: µην υποτιµάται τα τεκµήρια του Library catalog ή αλλιώς αναζητήστε τη σύνθεση. Βάλτε δηλαδή τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες στο διαρκώς εξελισσόµενο ηλεκτρονικό µαθησιακό περιβάλλον, αξιοποιήστε τις θεµατικές επικεφαλίδες και τα τεκµήριά τους (έντυπα και ηλεκτρονικά), δηµιουργήστε µέσω της Ακαδηµαϊκής Βιβλιοθήκης εξειδικευµένες course libraries [Gelolimos et al., 2007; Tσιµπόγλου κ.ά, 2000]. To δεύτερο ερώτηµα αφορούσε το περιεχόµενο της course library. Τα ζητήµατα που εµπλέκονταν στο δεύτερο ερώτηµα σχετίζονταν αφενός µε θεωρίες µάθησης -η αναλυτική παρουσίαση των οποίων δεν εµπίπτει στους

3 3 στόχους της παρούσας ανακοίνωσης- και αφετέρου µε τους χρήστες, τους σπουδαστές δηλαδή τους προερχόµενους από διαφορετικές (γειτονικές) χώρες και ακαδηµαϊκά περιβάλλοντα. Ένα επιπλέον ζήτηµα υπήρξε ο περιορισµός του θεµατικού περιεχοµένου (subject related content) στα συγκεκριµένα µαθήµατα διδασκαλίας. Στην τελική µας απόφαση, να δοθεί δηλαδή περισσότερη έµφαση στον υποστηρικτικό χαρακτήρα της course library και λιγότερη έµφαση στην ευρύτητα ή πληρότητα του περιεχοµένου της, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η αναγνώριση της ετερογένειας του εκπαιδευτικού υποβάθρου των συµµετεχόντων φοιτητών και ο αδιαβάθµητος χαρακτήρας του συγκεκριµένου course. 3. Περιγραφή της «course library» Έχοντας προσδιορίσει το στόχο και το περιεχόµενό του προχωρήσαµε στην υλοποίηση µιας εφαρµογής, η πρόσβαση στην οποία γίνεται µέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ/Σ. Χρησιµοποιήθηκε η MySQL για την ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων και η γλώσσα PHP για την web εφαρµογή. Έχοντας εισέλθει στην «course library» [http://lib.teiser.gr/courselib/index.php] (Σχ.1) διατίθενται στον χρήστη δύο κύριοι σύνδεσµοι: 1) Πρώτον, ο σύνδεσµος core reading µέσω του οποίου µεταφερόµαστε σε σελίδα που περιέχει τα διαθέσιµα µαθήµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος, χωρισµένα σε δύο ενότητες, όπως ακριβώς προβλέπεται (Σχ. 2). Επιλέγοντας ένα µάθηµα, για παράδειγµα Electronic Business, ο χρήστης οδηγείται σε µια νέα σελίδα που περιέχει τον προτεινόµενο βιβλιογραφικό κατάλογο για το συγκεκριµένο µάθηµα. Στον εµφανιζόµενο κατάλογο αναφέρονται µε την ακόλουθη σειρά τα εξής: τίτλος και συγγραφέας του βιβλίου, ταξινοµικός αριθµός, εξώφυλλο και πίνακας περιεχοµένων. Επιλέγοντας τις µικρογραφίες εµφανίζεται σε µεγέθυνση η εικόνα του εξωφύλλου και ο πίνακας των περιεχοµένων (Σχ. 3). Σχ. 1

4 4 Reading list Σχ. 3 Σχ. 2 Expand your search Request book Σχ. 5 Σχ. 4 Αφού ο χρήστης επιλέξει τα βιβλία που τον ενδιαφέρουν µπορεί να ελέγξει τη διαθεσιµότητα τους µέσω του online καταλόγου της Βιβλιοθήκης (http://mainlib.teiser.gr/opac.html). Για να προχωρήσει στη διαδικασία διαδανεισµού είναι απαραίτητο να συµπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά τη φόρµα διαδανεισµού (Σχ.4) που είναι διαθέσιµη στη course library (ILL Request Form) ή να πατήσει το κουµπί Request που βρίσκεται δίπλα από κάθε ανακτηµένη εγγραφή στη Reading List. Εκτός από την παραπάνω λίστα προτεινοµένων τίτλων, ο χρήστης µπορεί να επεκτείνει την αναζήτησή του χρησιµοποιώντας την σελίδα στην οποία παραπέµπει ο σύνδεσµος Expand your Search (Σχ.5), στην οποία παρατίθενται οι σχετικές θεµατικές επικεφαλίδες κάθε µαθήµατος. Οι θεµατικές επικεφαλίδες

5 5 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω αναζήτηση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ/Σ. 1 2) Ο δεύτερος σύνδεσµος: general resources and information παραπέµπει σε πληροφοριακό υλικό συναφές µε το αντικείµενο του προγράµµατος, όπως λεξικά και λοιπούς χρήσιµους συνδέσµους. Σηµειώνουµε ότι επειδή η επίσηµη γλώσσα των µαθηµάτων ήταν η αγγλική, αυτονόητο ήταν οι προτεινόµενοι βιβλιογραφικοί κατάλογοι να περιοριστούν στα αγγλόφωνα τεκµήρια των δύο Βιβλιοθηκών και να αποκλειστούν άλλες γλώσσες, όπως η γαλλική και η γερµανική. Βοηθητικοί σύνδεσµοι στην πλατφόρµα course library είναι ο σύνδεσµος ILL request form που προαναφέρθηκε (Σχ. 4) και ο σύνδεσµος Ask a Librarian. Ο τελευταίος (Σχ. 6 ) δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη είτε να κατεβάσει την ειδικά διαµορφωµένη φόρµα για την υποβολή ερώτησης-πρότασης στο προσωπικό της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ/Σ (send a question via ), είτε να συνδεθεί µε τη σελίδα παρουσίασης των συχνότερων ερωτηµάτων των επισκεπτών της course library (FAQ: frequently asked questions). Σχ. 6 1 Για την σύνταξη των οκτώ βιβλιογραφικών καταλόγων ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Σε πρώτη φάση ζητήθηκε από τους διδάσκοντες των µαθηµάτων, να περιγράψουν το περιεχόµενο των µαθηµάτων που διδάσκουν µε λέξεις-κλειδιά, προκειµένου να µπορέσουν οι βιβλιοθηκονόµοι να κατανοήσουν το αντικείµενο της διδασκαλίας και να αποδώσουν τις κατάλληλες θεµατικές επικεφαλίδες και τους αντίστοιχους ταξινοµικούς αριθµούς. Στη συνέχεια έγινε θεµατική ανάλυση των οκτώ µαθηµάτων αποδόθηκαν δηλαδή ταξινοµικοί αριθµοί και θεµατικές επικεφαλίδες στα µαθήµατα του εκπαιδευτικού προγράµµατος σαν να ήταν βιβλία που ανήκαν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Χρησιµοποιήθηκαν το δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης (Dewey Decimal Classification, 22 nd edition) και οι θεµατικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings), µε τα οποία γίνεται και η βιβλιοθηκονοµική επεξεργασία της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Η διαφορά στην περίπτωση ενός µαθήµατος, ήταν ότι η ανάλυση έπρεπε να γίνεται µε περισσότερους από έναν ταξινοµικούς αριθµούς, εξαιτίας του ότι σκοπός της ανάλυσης ήταν να καλύψει µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόµενο ενός µαθήµατος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να περιγράφονται µαθήµατα είτε µε µεγάλες ταξινοµικές ενότητες είτε µε πολλούς ταξινοµικούς αριθµούς, σε αντιστοιχία µε τις κατάλληλες θεµατικές επικεφαλίδες [ ιαµαντοπούλου, Σέµκου, 2001:165].

6 6 4. Σχολιασµός του έργου Συνοψίζοντας παρατηρούµε ότι η συνεισφορά της course library στο περιβάλλον εργασίας του συγκεκριµένου διασυνοριακού εκπαιδευτικού προγράµµατος ήταν σηµαντική. Εκεί που προηγουµένως υπήρχε µόνο µια σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου των µαθηµάτων έχει δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον µε βιβλιογραφικούς καταλόγους, θεµατικές επικεφαλίδες και ταξινοµικούς αριθµούς που αντιστοιχούν σε καθένα από τα διδασκόµενο µάθηµα. Συγκρίνοντας το προτεινόµενο εργαλείο µε την κλασική µέθοδο, δηλαδή την ενσωµάτωση της προτεινόµενης βιβλιογραφίας στο courseware κάθε µαθήµατος ξεχωριστά, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι το προτεινόµενο αποτελεί τον «πηλό» που συγκρατεί το παραπάνω υλικό, προωθεί µια συλλογικότερη διαχείριση του βιβλιογραφικού περιεχοµένου και συµβάλλει στη δηµιουργία θεµατικών πυλών. Συγκρίνοντας το προτεινόµενο εργαλείο µε προωθηµένα εργαλεία τύπου ΜetaLib και διαθέτες διασυνδέσεων κατά περιεχόµενο τύπου SFX, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι το πρώτο αποτελεί µια υβριδική πηγή διαχείρισης της γνώσης που παρέχει εύκολη πρόσβαση στις συλλογές δύο συνεργαζοµένων βιβλιοθηκών. H Οµάδα Εργασίας Λίλα Θεοδωρίδου Σοφία Γρηγοριάδου Ξανθή Αλεξανδράκη Ζωή Σωτηρίου Μαρία Λαζαρίδου Επιλεγµένη Βιβλιογραφία [1] Eileen G. Abels, Marilyn Domas White, and Soojung Kim, «Developing Subject related Web Sites Collaboratively: The virtual Business Information Center», The Journal of Academic Librarianship, volume 33, number 1, pp [2] Steven J.Bell and John D. Shank, «Linking the Library to courseware: a strategic alliance to improve learning outcomes», Library Issues 25, no 2 (2004): 1-4 [3] Marianne A. Buehler, «Where is the Library in the Course Management Software», Journal of Library Administration 41, no 1-2 (2004):

7 [4] Ολ. ιαµαντοπούλου, Ε. Σέµκου, «Θεµατική Ανάλυσης Μαθηµάτων (course analysis) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας», 7 ο ΠΣΑΒ Πανεπιστήµιο Βόλου, 1999, σσ [5] Fragidis Garyfallos, Paschaloudis Dimitrios, «E-Learning Opportunities in the Development of Cross-Border Educational Programmes», Proceedings of the 5th International Conference on New Horizons in Industry, Business and Education (NHIE), August 2007, Rhodos Island, pp [6] Pamela Alexandra Jackson, «Integrating Information Literacy into Blackboard : Building Campus Partnerships for successful student learning», The Journal of Academic Librarianship, volume 33, number 4 (2007) [7] Φ.Τσιµπόγλου, Χρ. Παπαθεοδώρου, «Η ενσωµάτωση των υπηρεσιών Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντικειµενικοί παράγοντες, υποκειµενικές προϋποθέσεις και πεδία εφαρµογής», 9 ο Συνέδριο ΠΣΑΒ, ΕΜΠ 2000 [8] Μ. Μορελέλη-Κακούρη «Νέο µοντέλο για την εκπαίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες». In Proceedings 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, (1997) pp , Αθήνα 7

Βαλκανικές. Βιβλιοθήκες. info-νέα. info-βιβλία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4

Βαλκανικές. Βιβλιοθήκες. info-νέα. info-βιβλία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 Συνεργασία µε Βαλκανικές Βιβλιοθήκες Στα πλαίσια υλοποίησης της ενέργειας 2.3.2 (Interreg) «Ανάπτυξη διασυνοριακών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης...

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης... Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2003 Αύγουστος 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥNΙΟΣ 2006 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2003... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ανάλυση μαθημάτων (course analysis) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας

Θεματική ανάλυση μαθημάτων (course analysis) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας Θεματική ανάλυση μαθημάτων (course analysis) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 - ΕΥΗ ΣΕΜΚΟΥ" Περίληψη Η θεματική ανάλυση μαθημάτων αποδίδοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (COURSE ANALYSIS) ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Ολυµπία ιαµαντοπούλου Εύη Σέµκου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (COURSE ANALYSIS) ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Ολυµπία ιαµαντοπούλου Εύη Σέµκου ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (COURSE ANALYSIS) ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ολυµπία ιαµαντοπούλου Εύη Σέµκου Περίληψη Η θεµατική ανάλυση µαθηµάτων αποδίδοντας το περιεχόµενο των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη Μαθημάτων για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Εργαστηριακός Συνεργάτης dennis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

164 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

164 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 164 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Συνεργασία ετερογενών υποδοµών τηλεδιάσκεψης για υποστήριξη εκπαιδευτικών διαδικασιών υψηλής διαδραστικότητας: Συµβολή από τη πειραµατική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αφροδίτη Μάλλιαρη

Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Αφροδίτη Μάλλιαρη Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Αφροδίτη Μάλλιαρη Εισαγωγή Αντικειμενικός σκοπός των βιβλιοθηκών ανεξαρτήτως είδους ήταν ανέκαθεν η εξυπηρέτηση των χρηστών,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση Ανδρέας Κ. Ανδρέου andlib@ucy.ac.cy Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο Κύπρου *(Αφιερωμένο στον κ. Γιώργο Μ. Κακούρη ο οποίος που μου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση

Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης για το µάθηµα «Στοιχεία Μηχανών» στη Δευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Β. Σιάφης 1, Δ. Μαγγανά 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ17, MSc Πληροφορικής siafisb@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες Εύη Σαχίνη, Βικτωρία Τσουκαλά, Νίκος Χούσος, Ιωάννα Ουρανία Σταθοπούλου και Χριστίνα Ελένη Πάσχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα για Επιστήµες Μηχανικών και Πληροφορική Αριθµός Πρόσκλησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ.

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίσμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό

Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό Learning Modern and Ancient Greek from Distance: The EAGLE Project on the Word Wide Web Μιχάλης Ξένος, Βασίλης Βασιλειάδης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Περίληψη Λέξεις κλειδιά

Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Περίληψη Λέξεις κλειδιά Πρακτικές ψηφιοποίησης αρχείων και ανάδυση νέων πεδίων συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Φίλιππος Τσιμπόγλου, Μάριος Ζέρβας, Ανδρέας Κ. Ανδρέου Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου Περίληψη Η ανακοίνωση εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3PοP ιεθνές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τόµος 8, Τεύχος 2 εκέµβριος 2005 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους

Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα. υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Ένωση Κολεγιακών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών των ΗΠΑ (ACRL) Στόχοι για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας: ένα υπόδειγµα έκθεσης για ακαδηµαϊκούς βιβλιοθηκονόµους Εγκρίθηκε από το Συµβούλιο της ACRL,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα