ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

2 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υπηρεσιακή δομή Αριθμός απορριμματοφόρων και τύπος Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των πράσινων κάδων Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των μπλε κάδων Αριθμός πράσινων κάδων σε ανάπτυξη Αριθμός μπλε κάδων σε ανάπτυξη Αριθμός άλλων κάδων Αποτύπωση σε χάρτη Χώροι και κτήρια, προβλήματα και ελλείψεις ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΟΙ Γενικοί στόχοι Στόχοι τοπικού σχεδίου Δ. Μεγαρέων Παραγωγή ΑΣΑ & Ποιοτική Σύσταση Βιοαπόβλητα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) Ανακυκλώσιμα υλικά Προδιαλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων ΑΣΑ προς ταφή Διαχρονική εξέλιξη προδιαλογής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Βιοαπόβλητα Ανακύκλωση Πράσινα σημεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Δημοτική μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΔΩΝ Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων

4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΑ = Αστικά Στερεά Απόβλητα ΑΧ = Αναερόβια Χώνευση ΒΑ = Βιοαπόβλητα η Βιολογικά Απόβλητα ΒΑΑ = Βιοαποδομήσιμα Απόβλητα ΔΣΑ = Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΔσΠ = Διαλογή στην Πηγή ΕΚΑ = Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων EMAK = Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης ΤΣΔΑ = Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΦΟΔΣΑ = Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων XYTA =Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΥ =Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Δήμοι έχουν πλέον την υποχρέωση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο του εθνικού και των περιφερειακών σχεδιασμών. Απώτερος σκοπός αυτών των σχεδίων, βασιζόμενα στην εθνική πολιτική, είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων που έγκειται στη συμπληρωματικότητα των επιλογών διαχείρισης, με γνώμονα την αειφόρο χρήση των πόρων, προκειμένου να μειώνονται οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και, όπου δημιουργούνται απόβλητα, να υφίστανται διαχείριση με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και παράλληλα να συνεισφέρουν θετικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχει η προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων, με ποσοτικούς στόχους που θα αποτυπώνουν ότι προτεραιότητα δίνεται στην πρόληψη παραγωγής ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, τις άλλες μορφές ανάκτησης (π.χ. κομποστοποίηση βιοαποβλήτων) και την ασφαλή διάθεση ως τελευταία επιλογή διαχείρισης. Η πρόσβαση σε κάποιο στάδιο διαχείρισης προϋποθέτει την εξάντληση των δυνατοτήτων των προηγούμενων σταδίων. Κάθε παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα απαιτεί ισχυρή περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. Στη βάση αυτή, η προδιαλογή των υλικών έχει σαφές προβάδισμα έναντι του διαχωρισμού σύμμεικτων αποβλήτων στις μονάδες μηχανικής επεξεργασίας. Η διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση στην προδιαλογή έχει πολλαπλά οφέλη, τα σπουδαιότερα εξ αυτών είναι τα εξής, Ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες τόσο της εθνικής (π.χ. ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ) όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μπορεί να εφαρμοστεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης γιατί απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας. Παράγει ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας. Είναι δραστηριότητα εντάσεως εργασίας και μπορεί να συμβάλει άμεσα στη μείωση της ανεργίας. Μπορεί να υποστηρίξει συμπληρωματικά επαγγέλματα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση κλπ. Έχει το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Είναι η ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση, αφού δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και η ενεργειακά αποδοτικότερη, αφού εξοικονομεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας. Ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, αφού απαιτεί τη συμμετοχή τους. Έτσι, επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής. Εξασφαλίζει τον καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος διαχείρισης των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση φαινόμενων παράνομης διάθεσης. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 1

6 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία, τα αστικά απόβλητα πρέπει να αξιοποιούνται ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. Έχει ήδη ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία (ν. 4042/2012) η οδηγία 2008/98/ΕΚ, που έχει στον πυρήνα της την ιεράρχηση στη διαχείριση των απορριμμάτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, Εικ. 1 Ανάστροφη πυραμίδα ιεράρχησης διαχείρισης απορριμμάτων Οι δήμοι έως τώρα περιορίζονταν στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων. Των σύμμεικτων στις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και του περιεχομένου του μπλε κάδου σε κάποιο από τα υφιστάμενα ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών). Ένα σημαντικό μέρος (πάνω από 40%) των οδηγούμενων στα ΚΔΑΥ καταλήγουν τελικά στο ΧΥΤΑ λόγω της μη συμμόρφωσης των πολιτών στο διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων από τα σύμμικτα απόβλητα. Οι ποσότητες που διαχειρίζονται οι δήμοι με αυτόν τον τρόπο ξεπερνούν το 95% του συνόλου των παραγόμενων ΑΣΑ. Οι δήμοι με τις αντίστοιχες υπηρεσίες περιβάλλοντος/καθαριότητας παραμένουν υπεύθυνοι για τη διαχείριση των ΑΣΑ που παράγονται στην περιοχή τους και αποτελούν τμήμα των Αποβλήτων Αστικού Τύπου. Στα Απόβλητα Αστικού Τύπου περιλαμβάνονται τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και οι ιλύες αστικού τύπου. Τα ΑΣΑ περιλαμβάνουν: (α) τα απόβλητα των νοικοκυριών, (β) τα απόβλητα του κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, τους κοινωφελείς οργανισμούς (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί), τις βιομηχανίες, τις υγειονομικές μονάδες και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 2

7 Στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται: τα απόβλητα συσκευασιών, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης, καθώς και οι μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ), οι απορρυπαντικά προϊόντα (μαζί με τη συσκευασία τους) που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη συντήρηση των νοικοκυριών. Οι ιλύες αστικού τύπου περιλαμβάνουν τις ιλύες που παράγονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: (α) αστικής προέλευσης, (β) τουριστικών μονάδων, (γ) των βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων και ποτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β 192), καθώς και (δ) κοινωφελών οργανισμών και άλλων πηγών. Όσων αφορά το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση το ν. 4042/2012 προβλέπεται πρόσθετο ειδικό τέλος ταφής για μια σειρά κατηγορίες αποβλήτων οι οποίες δεν έχουν υποστεί εργασίες επεξεργασίας και οδηγούνται ανεπεξέργαστες προς ταφή στους ΧΥΤ. Το κόστος αυτό θα ξεκινά από 35 /τόνο (το 2016) και θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι τη μέγιστη τιμή των 65 /τόνο. Το δεδομένο αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα ώστε πέραν της περιβαλλοντικής σπουδαιότητας, να αποτελέσει (οικονομικό) κίνητρο για την αλλαγή στον έως τώρα τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 3

8 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης, ο Δήμος Μεγαρέων προέκυψε από τη συνένωση των δήμων Μεγαρέων και Νέας Περάμου. Η έκταση είναι περίπου 330 τ.χλμ. και ανήκει στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Αποτελεί τον δυτικότερο δήμο της Αττικής και συνορεύει ανατολικά με τον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, δυτικά με τον δήμο Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων και νότια σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται ο δήμος Σαλαμίνας. Τα πληθυσμιακά στοιχεία του Δήμου Μεγαρέων όπως αποτυπώθηκαν σε τρεις διαδοχικές απογραφές πληθυσμού δίνονται στον Πίνακα 1. Στον Πίνακα αποτυπώνονται για τα έτη 1991 και 2001 συγκεντρωτικά ο πληθυσμός των τότε δήμων Μεγαρέων και Νέας Περάμου. Από τα στοιχεία που διατίθενται για τον αριθμό των κατοίκων του Δήμου από το 1991 έως σήμερα, παρατηρείται μια σταθερά ανοδική πορεία αλλά με μειούμενο ρυθμό αύξησης. Πίνακας 1: Πληθυσμιακά στοιχεία Δ. Μεγαρέων περιοχή μόνιμος πληθυσμός (κάτοικοι) μεταβολή (%) περιοχή Χώρα Περιφέρεια Αττικής Δήμος Μεγαρέων ,6 8,05 24,90 Όσων αφορά την πυκνότητα του πληθυσμού αυτή ανέρχεται στους 111,85 κατοίκους / τ.χλμ. Το μέγεθος αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από την πυκνότητα της Περιφέρειας Αττικής (1.001,11 κατ/τ.χλμ.) και λίγο υψηλότερο από τον εθνικό μέσο (81,75 κατ/τ.χλμ.). Εκτός από την πόλη των Μεγάρων που είναι πυκνοδομημένη, οι υπόλοιποι οικισμοί είναι αραιοκατοικημένοι ενώ η μεγαλύτερη έκταση του δήμου είναι αδόμητη. 3.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ καθώς και η ανακύκλωση στο δήμο Μεγαρέων την τελευταία τετραετία έχουν διαμορφωθεί ως εξής, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 4

9 Πίνακας 2: Ποσότητες ΑΣΑ Δ. Μεγαρέων μόνιμος πληθυσμός (απογραφή 2011) σύμμεικτα δήμου υπόλειμμα ΚΔΑΥ Ποσότητες (t) Ποσότητες (t) σύνολο εισερχομένων σε ΟΕΔΑ Φυλής καθαρά ανακυκλώσιμα μπλε κάδου σύνολο (ταφή + ανακύκλωση) σύμμεικτα δήμου υπόλειμμα ΚΔΑΥ σύνολο εισερχομένων σε ΟΕΔΑ Φυλής καθαρά ανακυκλώσιμα μπλε κάδου σύνολο (ταφή + ανακύκλωση) ,27 489, ,27 842, , ,27 496, ,27 634, ,27 Ποσότητες (t) Ποσότητες (t) σύμμεικτα δήμου υπόλειμμα ΚΔΑΥ σύνολο εισερχομένων σε ΟΕΔΑ Φυλής καθαρά ανακυκλώσιμα μπλε κάδου σύνολο (ταφή + ανακύκλωση) σύμμεικτα δήμου υπόλειμμα ΚΔΑΥ σύνολο εισερχομένων σε ΟΕΔΑ Φυλής καθαρά ανακυκλώσιμα μπλε κάδου σύνολο (ταφή + ανακύκλωση) 5.156,19 424, ,19 481, , ,41 546, ,41 648, ,41 Ποσότητες, ανά κάτοικο και έτος (kg) ΟΕΔΑ Φυλής + ανακύκλωση Πηγή: Δήμος Μεγαρέων, ΕΔΣΝΑ, επεξεργασία δεδομένων από ομάδα μελέτης ΟΕΔΑ Φυλής + ανακύκλωση ΟΕΔΑ Φυλής + ανακύκλωση ΟΕΔΑ Φυλής + ανακύκλωση 771,05 264,33 164,15 427,84 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 5

10 Πίνακας 3: Αποτελέσματα ανακύκλωσης συσκευασιών ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (t) ΜΕΙΚΤΑ ΚΔΑΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (t) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ % , ,00 489,00 842, ,27 2, , ,00 496,00 634, ,27 6, ,19 906,00 424,00 482, ,19 7, , ,00 546,00 648, ,00 4,10 Πηγή: Δήμος Μεγαρέων, ΕΔΣΝΑ, επεξεργασία δεδομένων από ομάδα μελέτης Με βάση τα παραπάνω στοιχεία για την ανάλυση των στόχων και δράσεων που θα ακολουθήσει στη συνέχεια του παρόντος οδηγού, εκτιμάται ότι η παραγόμενη ποσότητα των ΑΣΑ στο Δήμο Μεγαρέων το διάστημα θα είναι σταθερή σε t/έτος. Σύμφωνα με αυτή την παραδοχή και βασιζόμενοι στα στοιχεία του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Αττικής και συγκεκριμένα στην ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής (δεδομένου ότι δεν διατίθενται στοιχεία για την ποιοτική σύσταση των αποβλήτων συγκεκριμένα του δήμου Μεγαρέων), προκύπτει ο κάτωθι πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η ανάλυση των ρευμάτων των ΑΣΑ για το υπό μελέτη διάστημα Πίνακας 4: Ποσοστιαία και ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t) Οργανικά 43, ,00 Χαρτί - Χαρτόνι 28, ,00 Πλαστικά ,00 Μέταλλα 3,3 528,00 Γυαλί 3,4 544,00 Ξύλο 2,4 384,00 Λοιπά 6,2 992,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Πηγή: ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής, ομάδα μελέτης Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιπλέον στοιχεία σχετικά απορριμμάτων και οι διακυμάνσεις τους ανά μήνα. με τις ποσότητες των Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 6

11 Πίνακας 5: Μηνιαία διακύμανση παραγωγής σύμμεικτων απορριμμάτων Παραγόμενες Ποσότητες (ανά είδος διαχείρισης) ποσότητα (t/έτος) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Πίνακας 6: Ροές απορριμμάτων προς ΧΥΤΑ για το έτος 2014 Προς ΧΥΤΑ σύμμεικτα Ποσότητα (κιλά) Προς ΧΥΤΑ υπόλειμμα ΚΔΑΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 7

12 Πίνακας 7: Μηνιαία διακύμανση συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών Παραγόμενες Ποσότητες (ανά είδος διαχείρισης) ποσότητα (t/έτος) Μέσος Όρος πενταετίας Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων 3.3 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΑ Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται επιπλέον στοιχεία του Δήμου για την παραγωγή αποβλήτων τριών άλλων κατηγοριών, ογκώδη και πράσινα, ορυκτέλαια καθώς και οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής. Πίνακας 8: Ετήσιες ποσότητες ογκωδών και κλαδεμάτων - πρασίνου (Α Εξάμηνο) Παραγόμενες Ποσότητες (ανά είδος διαχείρισης) ποσότητα (t/έτος) (Α Εξάμηνο) Ογκώδη κλαδεμάτων - πρασίνου Σύνολο Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 8

13 Πίνακας 9: Ετήσια παραγωγή συλλεγόμενων ορυκτελαίων σε λίτρα το 2014 (κατ' εκτίμηση της Υπηρεσίας) Είδος οχήματος Οχήματα Ποσότητα 2014 (l) απορριμματοφόρα/φορτηγά δίκυκλα 6 6 επιβατικά ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Πίνακας 10: Ποσότητα ΟΤΚΖ 2014 είδος ΑΣΑ πηγή - τρόπος υπολογισμού ποσότητα (t/έτος) Οχήματα Στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟTKZ) Προσέγγιση από Δήμο και σύστημα διαχείρισης 80 Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων 3.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υπηρεσιακή δομή Το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται με τη δραστηριότητα της διαχείρισης των ΑΣΑ παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα. Πίνακας 11: Ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται με τη διαχείριση των ΑΣΑ Αριθμός υπαλλήλων 14 Κλάδος/ειδικότητα (ενδεικτικά) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων/ ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 23 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 4 ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας-Πρασίνου 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 10 ΔΕ 30 Τεχνιτών Διαφόρων Ειδικοτήτων 2 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας & Πρασίνου Γεωπόνοι & Υδραυλικοί Αριθμός υπαλλήλων Άλλες ειδικότητες Πόσοι / ες ασχολούνται στην ανακύκλωση Κλάδος/ειδικότητα (ενδεικτικά) 6 εργάτες 4 οδηγοί 2 Διοικητικοί 1 Διοικητικοί Πηγή: Δήμος Μεγαρέων Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 9

14 3.4.2 Αριθμός απορριμματοφόρων και τύπος Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα οχήματα και ο εξοπλισμός (πρέσες, λειοτεμαχιστές, μηχανικά σάρωθρα, πλυντήρια κάδων κλπ.) που κατέχει η υπηρεσία καθώς και τυχόν προβλήματα και ελλείψεις. Πίνακας 12: Οχήματα και εξοπλισμός καθαριότητας ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ για το έτος 2015 Α/ Α ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΑ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Μικτό Βάρος Καθαρό Βάρος Καύσιμο Έτος κυκλοφορίας Κατάσταση (Ενεργό / ανενεργό) 1 ΚΗΟ4773 ΚΗΙ82132 MERCE ΑΝΟΙΧ. ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΡΠΑΓΗ DIESEL DIESEL Ενεργό ενεργό 2 ΚΗΙ8219 ΚΗΟ5463 ΚΗΟ ΚΗΟ5407 ΚΗΟ5431 ΚΗΟ5408 ΚΗΙ7033 ΚΗΟ5323 ΚΗΟ5324 ΚΗΙ8221 VOLVO MAN RENAULT SCANIA MERC SCANIA SCANIA MERC MERC MERC ΑΝΑΤΡ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΟ (ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ) 4 ΚΗΙ7032 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ ΟΡΟ (ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ) 5 ΚΗΟ4611 ΜΕ ΜΕ85150 ΜΕ53527 ΑΝΕΥ 7 ΚΗΟ42881 ΑΝΕΥ MERC IVEKO IVEKO MERC IVEKO JCB RAM ΠΛΥΝΤ. ΚΑΔΩΝ ΓΕΡΑΝ. ΚΑΛΑΘ DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL Ενεργό ενεργό Ανενεργό Ενεργό Ανενεργό Ανενεργό Ανενεργό Ανενεργό Ενεργό Ενεργό DIESEL 2005 Ενεργό DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ - - DIESEL DIESEL Ενεργό Ανενεργό Ενεργό Ενεργό Ανενεργό 1994 Ενεργό Ανενεργό 8 ΜΕ89681 DAEWOO ΦΟΡΤΩΤΗΣ - - DIESEL 2006 Ενεργό 9 ΜΕ91530 ΜΕ58475 IVEKO MF5000 ΣΚΟΥΠΑ - - DIESEL DIESEL Ενεργό Ενεργό 10 ΚΗΟ4703 VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΑ DIESEL 1993 Ενεργό ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΗΙ8250 ΚΗΗ3294 IVEKO DAF ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ DIESEL DIESEL Ενεργό Ενεργό 13 ΚΗΟ5430 SUZUKI ΕΠΙΒ. (ΤΕΣΟΜ) - - ΒΕΝΖ 2001 Ενεργό 14 ΚΗΟ5482 VW ΑΝΑΤΡ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΕΝΖ 2003 Ενεργό ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ - - ΒΕΝΖ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ - - ΒΕΝΖ - Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 10

15 3.4.3 Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των πράσινων κάδων. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση γύρω από την συλλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων, όπως αριθμός οχημάτων, δρομολόγια, χαρακτηριστικά αποκομιδής κ.α.. Πίνακας 13: Οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή των πράσινων κάδων Τύπος Οχημάτων Μύλοι Πρέσες Αριθμός Οχημάτων 7 1 Βαθμός Συμπίεσης: 1 προς 4 1 προς 5,5-6 Χωρητικότητα: 16,0 m 3 Χωρητικότητα: 8tn 11,5-12 tn Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Πίνακας 14: Βασικά χαρακτηριστικά της αποκομιδής των πράσινων κάδων Μέση Ετήσια Ποσότητα σύμμεικτων Απορριμμάτων (kg): Μέση Ημερήσια Ποσότητα σύμμεικτων Απορριμμάτων (kg): Αριθμός πράσινων κάδων 700 Μέση Ημερήσια Ποσότητα σύμμεικτων Απορριμμάτων/Κάδο (kg): Μέσος εβδομαδιαίος αριθμός δρομολογίων 50 Μέσος ημερήσιος αριθμός δρομολογίων 8 Μέση ποσότητα αποκομιδής ανά δρομολόγιο (t) Μέση συνολική διαδρομή απορριμματοφόρου (km) Ετήσια συνολική απόσταση που διανύεται (km) km Δαπάνη μεταφοράς (4 /km) Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 11

16 ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Π.ΤΡΟΧΑΙΑ Πίνακας 15: Δρομολόγια σύμμεικτων απορριμμάτων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ν ν ν ΜΕΓΑΡΑ ΣΩΤΗΡΟΣ ν ν ν ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ν ν ν ΜΕΛΙ ΓΗΠ. ν ν ν ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ν ν ΜΕΓΑΡΑ ΠΕΟΑΚ-ΠΑΧΗ 380 ν ν ν ΔΡ.ΧΑΝΙΩΝ ν ν ΒΛΥΧΟ ν ν ΑΓΟΡΑ ν ν ν ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ν ν ν Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΟΡΑ ν ν ν ΝΕΡΑΚΙ-ΛΟΥΤΡ ν ν ν ΛΑΚΚΑ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ν ν ν ΒΛΥΧΑΔΑ ΝΕΑ ΖΩΗ ν ν ν ΚΙΝΕΤΤΑ 220 ν ν ν ν ν ν ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 100 ν ν ν ν ν ν ν Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των μπλε κάδων. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση γύρω από την συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασίας, όπως αριθμός οχημάτων, δρομολόγια, χαρακτηριστικά αποκομιδής κ.α. Πίνακας 16: Οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή των μπλε κάδων Τύπος Οχημάτων Πρέσες Αριθμός οχημάτων 2 Βαθμός Συμπίεσης: 1 προς 5,5-6 Χωρητικότητα: 16,0 m 3 Χωρητικότητα: 11,5-12 tn Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 12

17 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΡΑ Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ Πίνακας 17: Βασικά χαρακτηριστικά της αποκομιδής των μπλε κάδων Μέση Ετήσια Ποσότητα Ανακυκλώσιμων (t) 1100 Μέση Ημερήσια Ποσότητα Ανακυκλώσιμων (t) 5 Μέση Ημερήσια Ποσότητα Ανακυκλώσιμων/Κάδο (kg) 17 Αριθμός μπλε κάδων 350 Μέσος εβδομαδιαίος αριθμός δρομολογίων 54 Μέσος ημερήσιος αριθμός δρομολογίων 9 Μέση ποσότητα αποκομιδής ανά δρομολόγιο (kg) 4000 Μέση συνολική διαδρομή απορριμματοφόρου (km) Ετήσια συνολική απόσταση που διανύεται (km) Δαπάνη μεταφοράς (3 Ευρώ/km) Συμμετοχή στην ανακύκλωση 50% Ποσοστό από τα συλλεγόμενα στον μπλε κάδο που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων 30% Πίνακας 18: Δρομολόγια συλλεγόμενων απορριμμάτων από μπλε κάδο. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ 150 ν ν ν ΝΟΤΙΟΣ 50 ν ν ΕΞΑΚΡ 25 ν ΛΑΚΚΑ 15 ν ΚΙΝΕΤΤΑ 25 ν ν ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 10 ν ν ΒΛΥΧΑΔΑ 4 ν Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ 120 ν ΠΕΟΑΚ 20 ν ν ν ΝΕΡΑΚΙ 10 ν ΣΤΡΑΤΟΠ 50 ν ν Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Αριθμός πράσινων κάδων σε ανάπτυξη Ο συνολικός αριθμός κάδων για σύμμεικτα απορρίμματα που βρίσκεται σε ανάπτυξη, οι διαθέσιμοι κάδοι καθώς και οι απαιτήσεις σε νέους παρουσιάζονται παρακάτω. αριθμός πράσινων κάδων σε ανάπτυξη 700 αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ) ανάγκη για καινούριους κάδους 1100 λίτρων 300 Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων ΟΧΙ Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 13

18 3.4.6 Αριθμός μπλε κάδων σε ανάπτυξη Ο συνολικός αριθμός μπλε κάδων που βρίσκεται σε ανάπτυξη, οι διαθέσιμοι κάδοι καθώς και οι απαιτήσεις σε νέους παρουσιάζονται παρακάτω. αριθμός πράσινων κάδων σε ανάπτυξη 480 αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ) ανάγκη για καινούριους κάδους 1100 λίτρων 100 Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων Αριθμός άλλων κάδων Εντός του δήμο Μεγαρέων υπάρχουν ειδικοί κάδοι (καμπάνες) για τη συλλογή γυαλιού. Συγκεκριμένα υπάρχουν 5 κάδοι στην πόλη των Μεγάρων και ένας στη Ν. Πέραμο. ΟΧΙ Αποτύπωση σε χάρτη Στο παράρτημα επισυνάπτονται εικόνες όπου φαίνεται η πλειονότητα του δικτύου των κάδων του Δήμου Μεγαρέων ανεπτυγμένο στο υπόβαθρο των χαρτών του προγράμματος google earth Χώροι και κτήρια, προβλήματα και ελλείψεις Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι εγκαταστάσεις που διαθέτει η υπηρεσία του δήμου για την διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι εμφανές ότι οι εγκαταστάσεις είναι παλαιές και πρόχειρες και μετά βίας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας. είδος Πίνακας 19: Χώροι και κτήρια. έκταση (τ.μ.) περιγραφή - κατάσταση Γραφεία Προσωπικού & Φυλάκιο 350 Ως γραφεία χρησιμοποιούνται 3 container. Κάθε container έχει επιφάνεια 100τμ και αποτελείται από 4-5 γραφεία, ένα νεροχύτη και 2 τουαλέτες. Σε κάθε container στεγάζονται εργαζόμενοι. Αποθήκη ελαστικών 90 Ενιαίος στεγασμένος χώρος δίπλα στο συνεργείο, ο οποίος χρησιμοποιείται και ως αποθήκη ογκωδών υλικών. Αποθήκη χειρωνακτικών εργαλείων 40 Στεγασμένος χώρος δίπλα στο συνεργείο οχημάτων Αποθήκη κάδων 90 Μη στεγασμένος χώρος στον οποίο τοποθετούνται προσωρινά (έως την τελική διανομή τους) οι κάδοι (απορριμμάτων/ανακύκλωσης). Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 14

19 είδος Άλλες αποθήκες (π.χ. συλλογής ανακυκλώσιμων & λοιπών υλικών) έκταση (τ.μ.) 150 Παλαιά κτίρια περιγραφή - κατάσταση Συνεργείο οχημάτων 90 Ενιαίος στεγαζόμενος χώρος δίπλα στην αποθήκη χειρωνακτικών & ελαστικών. Γκαράζ οχημάτων (Αμαξοστάσιο) 5000 Ενιαίος ανοικτός χώρος, στον οποίο σταθμεύουν τα οχήματα της Δ/νσης Σταθμός Μεταφόρτωσης 1000 Ο χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται τα κλαδέματα που συλλέγουν οι υπηρεσίες του Δήμου, πριν τα συλλέξει η εταιρεία με την οποία έχουμε συμβληθεί για την μεταφορά τους εκτός Δήμου. Τουαλέτες - Αποδυτήρια - Ντους 30 Εκτός λειτουργίας Άλλοι χώροι π.χ. πράσινα σημεία 20 Χώρος εναπόθεσης Ηλεκτρικών συσκευών προς ανακύκλωση Σύνολο (κτιρίων & οικοπέδων) Πηγή: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μεγαρέων 3.5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η ανάλυση του κόστους για τη διαχείριση των αποβλήτων το 2014 στο Δ. Μεγαρέων. Πίνακας 20: Δαπάνες διαχείρισης απορριμμάτων. ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ ( ) Δαπάνες προσωπικού (αμοιβές, ασφάλιση) Συντηρήσεις ανανέωση εξοπλισμού Τέλος εισόδου στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Καύσιμα κλπ Ασφάλιστρα και διόδια Λοιπές δαπάνες ΠΟΕ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Δήμος Μεγαρέων Άρα με βάση το σενάριο των τόνων το χρόνο Α.Σ.Α. το σημερινό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων οδηγεί σε ένα κόστος 145,65 /τόνο απορριμμάτων. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 15

20 3.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Μεγαρέων. Πίνακας 21: Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Προβλήματα/ανάγκες Ακατάλληλος χώρος αμαξοστασίου και υποστηρικτικών λειτουργιών Υπάρχει έλλειψη απορριμματοφόρων οχημάτων Ανάγκη για κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης και αγοράς press containers Αρκετοί κάδοι σε λειτουργία έχουν υποστεί φθορές Έλλειψη αποθεμάτων σε κάδους τόσο για τα σύμμεικτα απορρίμματα όσο και για τα ανακυκλώσιμα Υστέρηση στην εφαρμογή προγραμμάτων «διαλογής στην πηγή» για τη συλλογή απορριμμάτων και χαμηλή συμμετοχή των δημοτών στην ανακύκλωση Έλλειψη καδοπλυντηρίου ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Δυνατότητες Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην διαλογή στην πηγή και στην κομποστοποίηση Συνεργασία με όμορους ΟΤΑ για την επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων Δυνατότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου εγκατάστασης μονάδας κομποστοποίησης και επεξεργασίας σύμμεικτων μέσω της αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. που βρίσκεται σε εξέλιξη Περιορισμοί Ευκαιρίες Έλλειψη προσωπικού καθαριότητας Έλλειψη σαρώθρου Έλλεψη χώρου για την απόθεση των ογκωδών αντικειμένων Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από προγράμματα Αξιοποίηση του νέου Εθνικού Σχεδιασμού για τα απορρίμματα καθώς και του υπό διαβούλευση νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 16

21 4 ΣΤΟΧΟΙ 4.1. Γενικοί στόχοι Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και ο κύριος ρόλος του είναι η εξειδίκευση στο επίπεδο του δήμου των στόχων που θέτονται από το υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ) καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων. Οι στόχοι λοιπόν που έχουν τεθεί από τα ανώτερης βαθμίδας σχέδια και αφορούν τους δήμους, επικεντρώνονται στην διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) και συγκεκριμένα στηρίζονται στους εξής τρεις βασικούς πυλώνες, Μείωση της ποσότητας των ΑΣΑ που οδηγούνται προς ταφή Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από την προδιαλογή Και για τους τρεις πυλώνες-κατευθύνσεις οι στόχοι που έχουν τεθεί αποσκοπούν στην επίτευξή τους το αργότερο έως το Σημειώνεται ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι σχεδιασμού που είναι εκφρασμένοι σε ποσοστά και όχι σε ποσότητες, καθώς οι προβλέψεις παραγωγής αποβλήτων ενδεχομένως να διαφέρουν από την πραγματική παραγωγή αποβλήτων έως το Για κάθε έναν λοιπόν από τους παραπάνω άξονες, οι στόχοι που θέτονται είναι οι εξής, Ταφή Σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό πρέπει η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ. Ο περιφερειακός σχεδιασμός διατηρεί αυτό τον στόχο και επιπλέον συμπληρώνει την απαίτηση για μηδέν ανεπεξέργαστα ΒΑΑ προς υγειονομική ταφή. Στα πλαίσια της ταφής υφίσταται η απαίτηση της ΚΥΑ 29407/3508/2002 ώστε μέχρι το 2020 να έχει επιτευχθεί η μείωση των ΒΑΑ που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή στο 35% της παραγόμενης ποσότητας ΒΑΑ του Ο εθνικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη την απαίτηση αυτή προτείνοντας την μείωση της ποσότητας των ΒΑΑ που οδηγούνται στην ταφή σε ποσοστό περί το 24% της προβλεπόμενης ποσότητας παραγωγής ΒΑΑ το 2020 ενώ οι προτάσεις του ΠΕΣΔΑ οριοθετούν σαν ελάχιστο ποσοστό ταφής το 29,70% των παραγόμενων ΒΑΑ το Βιοαπόβλητα Στον εθνικό σχεδιασμό τονίζεται ότι πρέπει να καθιερωθεί η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, ως πρωταρχικού βήματος του νέου συστήματος διαχείρισης, για τη διευκόλυνση της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης των διαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της χωριστής συλλογής ήτοι 40% του συνολικού βάρους των βιοαποβλήτων, ως το Επιπρόσθετα επιδιώκεται η επεξεργασία των χωριστά συλλεγμένων βιοαποβλήτων με στόχο την παραγωγή κομπόστ το οποίο να πληροί ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω χρήση του σύμφωνα με διεθνή ή/και εθνικά πρότυπα. Όσων αφορά την επιτόπια/οικιακή κομποστοποίηση επιδιώκεται η οργάνωση και σταδιακή προώθηση με στοχευμένες δράσεις της κομποστοποίησης στο σπίτι και της επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης σε πανελλαδικό επίπεδο, θέτοντας κατ ελάχιστο 3% Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 17

22 εκτροπή βιοαποβλήτων έως το Ακόμη προκρίνεται η βελτίωση των αποτελεσμάτων επιτόπιας εκτροπής των οργανικών αποβλήτων των νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές για την απευθείας χρήση τους ως ζωοτροφή. Επίσης για τα απόβλητα βρώσιμών λιπών και ελαίων επιδιώκεται η μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των «διαθέσιμων για συλλογή» αποβλήτων βρώσιμων λιπών και ελαίων, στοχεύοντας στο 75% έως το Τους παραπάνω στόχους υιοθετεί και ο ΠΕΣΔΑ Αττικής στον οποίο προστίθεται και η ανάγκη για αναδιοργάνωση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου χωριστής συλλογής πράσινων με στόχο την κατά 60% εκτροπή τους έως το 2020 καθώς και η ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής με έμφαση στους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων, Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Υπηρεσιών (χώρους μαζικής εστίασης, μονάδες catering, ξενοδοχεία στρατόπεδα, νοσοκομεία, λαχαναγορές, λαϊκές αγορές, κ.λ.π.) με στόχο την κατά 50% εκτροπή βιοαποβλήτων έως το Ανακυκλώσιμα υλικά Για τα ανακυκλώσιμα υλικά ο εθνικός σχεδιασμός στοχεύει στην καθιέρωση πανελλαδικά χωριστής συλλογής αποβλήτων ώστε να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς της ανακύκλωσης. Χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ ελάχιστον, η ανακύκλωση του 60% του συνολικού τους βάρους από το στάδιο της προδιαλογής, ως το Στη συνέχεια σε άλλο σημείο το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 65% κ.β. προετοιμασία και επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με προδιαλογή τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί. Όσων αφορά τη χωριστή συλλογή διευκρινίζεται ότι μπορεί να γίνει σε λιγότερα ρεύματα υλικών αποβλήτων (αντί για τέσσερα) μόνο εφόσον τεκμηριώνεται από άποψη περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική. Την κατεύθυνση αυτή υιοθετεί και ο περιφερειακός σχεδιασμός ο οποίος τελικώς καταλήγει σε προδιαλογή περί το 68% κ.β. των συγκεκριμένων τεσσάρων ρευμάτων. Όσων αφορά την ανακύκλωση αποβλήτων υλικών συσκευασίας τόσο ο ΕΣΔΑ όσο και ο ΠΕΣΔΑ θέτουν τους εξής στόχους, ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2020 ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020 ΧΑΡΤΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 60% 92% ΠΛΑΣΤΙΚΟ 22,5% 70% (ΕΣΔΑ) ΜΕΤΑΛΛΟ 50% 70% ΓΥΑΛΙ 60% 70% ΞΥΛΟ 15% 80% 75% (ΠΕΣΔΑ) Ανακυκλώσιμα υλικά Βιοαπόβλητα Τέλος όσων αφορά τα δύο αυτά ρεύματα αποβλήτων των ΑΣΑ ο εθνικός σχεδιασμός (και συνακόλουθα ο περιφερειακός) θέτει σαν στόχο από κοινού για το 2020, η προετοιμασία Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 18

23 προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ Στόχοι τοπικού σχεδίου Δ. Μεγαρέων Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου του Δήμου Μεγαρέων είναι σε συμφωνία με τους στόχους που έχουν τεθεί τόσο από τον ΕΣΔΑ όσο και από τον ΠΕΣΔΑ. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των στόχων τόσο ποσοστιαία όσο και με ακριβής ποσότητες Παραγωγή ΑΣΑ & Ποιοτική Σύσταση Για την ποσοτικοποίηση των στόχων έχει θεωρηθεί (όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα) ότι η παραγωγή ΑΣΑ το διάστημα θα είναι της τάξης των τόνων ετησίως. Επιπρόσθετα για την εξαγωγή των ποσοτήτων ανά ρεύμα αποβλήτων, υιοθετήθηκε η ποσοστιαία ανάλυση της σύσταση των ΑΣΑ που παρουσιάζεται στον ΠΕΣΔΑ Αττικής. Βάσει των παραπάνω, η εκτιμώμενη ποσότητα απορριμμάτων ανά ρεύμα το 2020 στο Δ. Μεγαρέων έχει ως εξής, Πίνακας 22: Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση Α.Σ.Α. δ. Μεγαρέων Ποιοτική σύνθεση ΑΣΑ Δήμου Μεγαρέων (2020) ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t) Οργανικά 43, ,00 Χαρτί - Χαρτόνι 28, ,00 Πλαστικά ,00 Μέταλλα 3,3 528,00 Γυαλί 3,4 544,00 Ξύλο 2,4 384,00 Λοιπά 6,2 992,00 ΣΥΝΟΛΟ , Βιοαπόβλητα Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο απώτερος στόχος για τα βιοαπόβλητα είναι έως το 2020 να συλλέγεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα τουλάχιστον το 40% του συνολικού βάρους των παραγόμενων αποβλήτων. Επιπρόσθετα ως μέρος του παραπάνω στόχου πρέπει τουλάχιστον ένα 3% του συνολικού βάρους των παραγόμενων βιοαποβλήτων να οδηγείται σε επιτόπια οικιακή ή/και μηχανική κομποστοποίηση. Για τον δήμο Μεγαρέων δεδομένου ότι παρουσιάζει εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις και επιπλέον στους υφιστάμενους οικισμούς, όπως η Ν. Πέραμος, Κινέτα, Αλεποχώρι κλπ. οι οικίες διαθέτουν σχετικά μεγάλο κήπο, τίθεται ο στόχος η οικιακή και μηχανική κομποστοποίηση να απορροφά το 5% των συνολικά παραγόμενων βιοαποβλήτων και το υπόλοιπο 35% να συλλέγεται σε ειδικούς καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων που θα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 19

24 αναπτυχθούν σε διάφορα σημεία κυρίως εντός του αστικού ιστού της πόλης των Μεγάρων αλλά και των υπόλοιπων οικισμών. Συνοπτικά οι στόχοι παρουσιάζονται στον πίνακα 23, Πίνακας 23: Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης βιοαποβλήτων Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (t) Παραγωγή βιοαποβλήτων 2020 (t) 6.976,00 Συλλογή χωριστή βιοαποβλήτων 40% 2.790,40 > Οικιακή κομποστοποίηση 5% 348,80 > Διαλογή στην πηγή (καφέ κάδοι, κλαδέματα) 35% 2.441,60 Επιπλέον σύμφωνα με τους στόχους του ΠΕΣΔΑ Αττικής τίθεται ένας επιμέρους στόχος για τα πράσινα-κλαδέματα που αποτελούν τμήμα των βιοαποβλήτων. Σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ λοιπόν έως το 2020, πρέπει να συλλέγεται χωριστά από το υφιστάμενο ή προς ανάπτυξη δίκτυο συλλογής πράσινων το 60% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας. Βάσει των στοιχείων από το δήμο Μεγαρέων οι παραγόμενες ποσότητες κλαδεμάτων πράσινου που προβλέπεται να παράγονται ανά έτος το διάστημα , όπως αναλύθηκε προηγουμένως, είναι 1100 τόνοι. Άρα τουλάχιστον 660 τόνοι θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά στους ειδικούς κάδους συλλογής πράσινων κλαδεμάτων. Πίνακας 24: Ποσοτικοί στόχοι συλλογής πράσινων ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2020 (t) ΣΤΟΧΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Πράσινα - κλαδέματα % Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρέπει μέχρι το 2020 να έχει επιτευχθεί η μείωση των ΒΑΑ που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή στο 35% της παραγόμενης ποσότητας ΒΑΑ του Τόσο στον ΕΣΔΑ όσο και στον ΠΕΣΔΑ Αττικής ο στόχος αυτός εκφράζεται ως προς την εκτιμώμενη ποσότητα παραγωγής ΒΑΑ το Έτσι και για το δήμο Μεγαρέων η εκτρεπόμενη ποσότητα ΒΑΑ και η τελική ποσότητα ΒΑΑ που οδηγούνται προς ταφή, υπολογίζονται βάσει της εκτιμώμενης ποσότητας ΒΑΑ (βιοαπόβλητα και χαρτί) που θα παραχθεί το Συγκεκριμένα όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα, τίθεται ο στόχος να καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ένα ποσοστό της τάξης του 27% σε σχέση με τα παραγόμενα ΒΑΑ. Το υπόλοιπο 73% θα εκτρέπεται από την ταφή είτε μέσω προδιαλογής είτε από τις γραμμές επεξεργασίας σύμμεικτων. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 20

25 Πίνακας 25: Διαχείριση ΒΑΑ Μείωση ΒΑΑ από την ταφή (2020) Παραγόμενα ΒΑΑ (t) Βιοαποβλητα 6.976,00 Χαρτί-Χαρτόνι 4.496, ,00 Στόχος ποσότητας ΒΑΑ που οδηγείται στην ταφή (t) 3.122,00 Ποσοστό ταφής ΒΑΑ σε σχέση με την παραγωγη ΒΑΑ % 27,21 Στόχος εκτροπής ΒΑΑ από τη ταφή (t) 8.350,00 Ποσοστό εκτροπής σε σχέση με την παραγωγη ΒΑΑ % 72,79 Για την ποσότητα των τόνων που πρέπει να εκτραπεί αυτό θα επιτυγχάνεται με δύο τρόπους, Από την εκτροπή των βιοαποβλήτων μέσα από την οικιακή κομποστοποίηση και τη διαλογή στην πηγή αλλά και από το δίκτυο συλλογής χαρτιού (έντυπου και συσκευασίας) που όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω επιδιώκεται να εκτρέπεται (ανακυκλώνεται) σε ποσοστό 67% κ.β. του παραγόμενου χαρτιού. Τα δίκτυα χωριστής συλλογής αναμένεται να συμβάλουν περί το 70% στην εκτροπή των ΒΑΑ. Από την εκτροπή ΒΑΑ (βιοαπόβλητα και χαρτί) από της μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων. Μέσω της επεξεργασία λοιπόν αναμένεται να επιτευχθεί το 30% της εκτροπής ΒΑΑ. Πρέπει να τονιστεί ότι η κατεύθυνση του ΠΕΣΔΑ είναι να μην οδηγείται καμία ποσότητα απορρίμματος προς την ταφή αν προηγουμένως δεν έχει υποστεί επεξεργασίας. Η επίτευξη της εκτροπής από την ταφή των τόνων παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, Πίνακας 26: Εκτροπή ΒΑΑ Ποσοτικοποίηση στόχων εκτροπής ΒΑΑ από την ταφή Ποσοστό (%) Ποσότητα (t) Συνολικός στόχος εκτροπής ΒΑΑ (t) 8.350,00 Μέσω δικτύων χωριστής συλλογής 69, ,72 > Εκτροπή από δίκτυο βιοαποβλήτων 2.790,40 > Εκτροπή από δίκτυο συλλογής χαρτιού 3.012,32 Μέσω επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ 30,51 > Εκτροπή ΒΑΑ από επεξεργασία σύμμεικτων 2.547, Ανακυκλώσιμα υλικά Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ έως το 2020 πρέπει να ανακτάται μέσω προδιαλογής τουλάχιστον το 65% κ.β. των παραγόμενων ποσοτήτων χαρτιού, πλαστικού, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 21

26 μετάλλου και γυαλιού. Στον ΠΕΣΔΑ ο σχεδιασμός καταλήγει τελικώς στην ανάκτηση μέσω προδιαλογής περί του 68% κ.β. των παραγόμενων ποσοτήτων των τεσσάρων ρευμάτων. Για τον δήμο Μεγαρέων ο στόχος για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί μέσω διαλογής στην πηγή, οριοθετείται στο 67% κ.β. των παραγόμενων ποσοτήτων. Υλικό Πίνακας 27: Προδιαλογή 4 ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών Στόχοι διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών 2020 Ποσοστό Παραγωγή Ποσότητα ανάκτησης ανακυκλώσιμων ανάκτησης με με προδιαλογή υλικών (t) προδιαλογή (t) (%) Χαρτί-Χαρτόνι 4.496,00 Πλαστικό 2.080,00 Μέταλλο 528,00 Γυαλί 544,00 Ξύλο 384, , ,40 Ποσότητα ανά υλικό (t) Ποσοστό ανάκτησης με προδιαλογή (%) 3.012, , , , , , ,40 60 Δεδομένου ότι από την ανάλυση για την εκτροπή των ΒΑΑ, έχει συγκεκριμενοποιηθεί ότι το 67% του παραγόμενου χαρτιού θα πρέπει να εκτρέπεται από διαλογή στην πηγή, δηλαδή 3.012,32 τόνοι, καταλήγουμε ότι η απαίτηση προδιαλογής για τα υπόλοιπα τρία ρεύματα είναι της τάξης των 2.114,84 τόνοι το έτος. Επίσης όσων αφορά τα απόβλητα ξύλου ο στόχος για την ανάκτηση μέσω προδιαλογής τίθεται στο 60% κ.β. άρα πρέπει να ανακυκλωθούν μέσω του συστήματος διαλογής στην πηγή τουλάχιστον 230,40 τόνοι. Για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας που αποτελούν τμήμα των ανακυκλώσιμων απόβλητων υλικών θα υιοθετηθούν οι στόχοι προδιαλογής για το 2020 που έχει θέσει τόσο ο ΠΕΣΔΑ (υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς το ποσοστό ανακύκλωσης του πλαστικού σε σχέση με τον ΕΣΔΑ). Για την ποσοτικοποίηση των στόχων ανά ρεύμα, χρησιμοποιείται η σύσταση που εμπεριέχεται στις αναλύσεις του ΠΕΣΔΑ και εκφράζεται ως ποσοστό των συνολικών ΑΣΑ ( t για τα Μέγαρα). ΥΛΙΚΟ Πίνακας 28: Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΑ (%) ΠΟΣΟΤΗΤΑ (t) ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020 ΧΑΡΤΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 9, % 1.354,24 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10, % 1.224,00 ΜΕΤΑΛΛΟ 2, % 324,80 ΓΥΑΛΙ 3, % 369,60 ΞΥΛΟ 1, % 153,60 ΣΥΝΟΛΟ 26, ,90% 3.426,24 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 22

27 4.2.5 Προδιαλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων Σύμφωνα με το εθνικό και περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων βιοαποβλήτων πρέπει να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ. Βάσει του έως τώρα σχεδιασμού και με την θεώρηση ότι από τα «λοιπά» απόβλητα το 25 % είναι ανακυκλώσιμα, εκ των οποίων θα προδιαλέγεται το 65% καταλήγουμε ότι η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων στο δήμο Μεγαρέων θα φτάνει το ποσοστό σχεδόν του 52% των συνολικών παραγόμενων ΑΣΑ. Πίνακας 29: Προδιαλογή ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t) Οργανικά 43, ,00 Χαρτί - Χαρτόνι 28, ,00 Πλαστικά ,00 Μέταλλα 3,3 528,00 ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ (t) 5.802, ,84 Γυαλί 3,4 544,00 Ξύλο 2,4 384,00 230,4 Λοιπά 6,2 992,00 161,2 ΣΥΝΟΛΟ , ,16 51,91% ΑΣΑ προς ταφή Βάσει του εθνικού σχεδιασμού η υγειονομική ταφή πρέπει να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ. Ο σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων για το δήμο Μεγαρέων έτσι όπως έχει διαμορφωθεί συντελεί ώστε τελικώς η οδηγούμενη στους χώρους ταφής ποσότητα απορριμμάτων να είναι το 29,64% των συνολικά παραγόμενων ΑΣΑ. Στο σχεδιασμό αυτό πέραν των στοιχείων που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, θα πρέπει να σημειωθούν κάποια επιπρόσθετα σημεία όσων αφορά την ανάκτηση υλικών από την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, Το ποσοστό ανάκτησης πλαστικών, μετάλλων και γυαλιού από την επεξεργασία των σύμμεικτων είναι 10%. Το ποσοστό αυτό είναι σύμφωνο με αυτά της ανάλυσης του ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ. Το ποσοστό ανάκτησης ξύλου από την επεξεργασία σύμμεικτων είναι 20%. Το ποσοστό αυτό είναι υπέρ της ασφαλείας μικρότερο από το αντίστοιχο που προβλέπει ο ΕΣΔΑ. Θεωρείται (βάσει και των κατευθύνσεων του ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ) ότι από τα λοιπά απόβλητα το 25% περίπου είναι ανακυκλώσιμα και από την επεξεργασία των σύμμεικτων ανακτάται ένα ποσοστό περί το 5%. Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 23

28 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % Οργανικά 43, ,00 Χαρτί 28, ,00 Πλαστικά ,00 Μέταλλα 3,3 528,00 Γυαλί 3,4 544,00 Πίνακας 30: Ποσότητα απορριμμάτων προς ταφή ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t) ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ (t) ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ (t) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (t) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑΦΗ (t) , , , , , ,84 10% 315, ,04 724,96 Ξύλο 2,4 384,00 384,00 230,4 20% 76,8 307,2 76,80 Λοιπά 6,2 992,00 992,00 161,2 5% 12,4 173,6 818,40 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,16 ΠΟΣΟΣΤΟ Α.Σ.Α. ΠΡΟΣ ΤΑΦΗ 29,64% Διαχρονική εξέλιξη προδιαλογής Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της ανακύκλωσης των κυριότερων ρευμάτων των ΑΣΑ μέσω διαλογής στην πηγή. Πίνακας 31: Ποσοτικοί στόχοι προδιαλογής, ανά έτος (t) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΧΑΡΤΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΓΥΑΛΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΚΑΦΕΣ ΚΑΔΟΣ , , ,10 69, , , , ,29 139, , , , ,95 253,42 304,10 209, , , , ,44 285,10 342,12 209,28 69, , , , ,35 316,74 380,75 279,04 69, ,60 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 24

29 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 5.1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Η επαναχρησιμοποίηση είναι «κλασσική» μορφή πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο πρόληψης παραγωγής αποβλήτων προβλέπεται σειρά δράσεων με τη συμμετοχή των ΟΤΑ. Σύμφωνα με την Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ ως «Πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, επιτυγχάνοντας εντέλει: α) Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων. β) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. γ) Τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα. Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων βασίζεται κυρίως στην ενημέρωση των πολιτών ώστε να επιδιώκουν στην καθημερινότητά τους την αποτροπή δημιουργίας αποβλήτων. Η επαναχρησιμοποίηση απαιτεί είτε την εκπαίδευση ενημέρωση των πολιτών σε απλές τεχνικές επιδιόρθωσης υλικών ή δημιουργίας νέων ειδών από θεωρητικά άχρηστα υλικά είτε την ύπαρξη ενός κατάλληλου σημείου που θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και το οποίο θα ασχολείται με τη διαλογή, επιδιόρθωση ή μετασκευή άχρηστων υλικών. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά προτεινόμενες δράσεις για την πρόληψη επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Πίνακας 32: Προγραμματισμός δράσεων πρόληψης είδος δράσης τόπος περιοδικότητα Ενημέρωση για τη μείωση της χρήσης συσκευασιών με διανομή φυλλαδίων Επαναχρησιμοποίηση η/και επιδιόρθωση ΗΗΕ Σεμινάρια χειροποίητων κατασκευών από «άχρηστα» υλικά Ενημέρωση για τη σημασία και την αξία της πρόληψης- χρήσιμες συμβουλές Ηλεκτρονικά μηνύματα για την πρόληψη Καταχωρήσεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις Λαϊκές αγορές, super markets, πλοία (ferry boat) Πράσινο σημείο Σχολεία και Πράσινα σημεία Σχολεία, ΚΑΠΗ Ιστοσελίδα Δήμου Τοπικά ΜΜΕ : Κάθε τρίμηνο : Κάθε τετράμηνο Διαρκώς μέσω κατάλληλου συνεργείου και προσωπικού στο κεντρικό πράσινο σημείο. Στα σχολεία δύο φορές κατά τη σχολική χρονιά. Στα πράσινα σημεία (ή σε άλλη κατάλληλη τοποθεσία) ως ημερίδα σεμινάριο δύο φορές το χρόνο Κάθε τρίμηνο Διαρκώς Κατά περίπτωση Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 25

30 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι ανά έτος ως ποσοστό μείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Στους υπολογισμούς που έχουν γίνει στα πλαίσια της σύνταξης του παρόντος τοπικού σχεδίου δεν έχει ληφθεί υπόψη η μείωση των απορριμμάτων υπέρ της ασφαλείας. Ασφαλώς η επίτευξη των παρακάτω στόχων, θα συμβάλει περαιτέρω στη μείωση του διαχειριστικού κόστους. έτος Πίνακας 33: Ποσοτικά αποτελέσματα % μείωσης παραγωγής αποβλήτων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θεωρείται ότι το παρόν Τ.Σ.Δ. θα είναι έτοιμο στο τέλος του Γ τριμήνου του 2015 (κατάθεση, έγκριση κλπ) οπότε θα μπορεί να εφαρμοστεί από το Δ τρίμηνο του Ο ορίζοντας εκτέλεσης είναι μέχρι το Για την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού σχεδίου δράσης που θα είναι εφαρμόσιμο και οι στόχοι του εύκολα υλοποιήσιμοι ελήφθησαν υπόψη, - Η οικονομική κατάσταση των δήμων σήμερα και στο εγγύς μέλλον. Γενικώς αναμένονται έως το 2017 περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των δήμων οπότε η ανάπτυξη προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων στο διάστημα αυτό πρέπει να επικεντρώνεται σε καίρια και άμεσης απόδοσης δράσεις. Επίσης δεν είναι δυνατό να αναμένεται η λειτουργία μονάδων κομποστοποίηση και επεξεργασίας σύμμεικτων σε επίπεδο δήμου στην επόμενη διετία κυρίως λόγω των απαραίτητων διαδικασιών για την δημοπράτηση και την κατασκευή τους. - Η συμμετοχή των κατοίκων στην διαχείριση των αποβλήτων που μέχρι σήμερα είναι περιορισμένη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την ξαφνική ενεργοποίηση όλων των πολιτών και την απόλυτη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση, στο διαχωρισμό αποβλήτων κ.α. εφόσον μέχρι τώρα πράττουν το αντίθετο. Η αύξηση της συμμετοχής γίνεται σταδιακά καθώς οι πολίτες ενστερνίζονται τις νέες πρακτικές και αυτό πρέπει να ακολουθούν και τα σχέδια. - Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι που θέτονται από την κείμενη νομοθεσία και τον νέο ΕΣΔΑ και τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής. Το σχέδιο βασίζεται σε 3 πυλώνες, Διαχείριση βιοαποβλήτων. Ανακύκλωση Υλικών Πράσινα Σημεία Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 26

31 Η ανάπτυξη των παραπάνω σημείων, η κομποστοποίηση και η ανακύκλωση δύναται να αλλάξουν ριζικά την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο δήμο Μεγαρέων και την επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων Βιοαπόβλητα Δ τρίμηνο 2015: Ενημέρωση δημοτών για την έναρξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή. Ενέργειες για την προμήθεια κάδων, βιοδιασπώμενων σακούλων, οικιακών κομποστοποιητών Διαλογή στην πηγή. Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα θα συλλέγονται σε ξεχωριστό (καφέ) κάδο από το Προτείνεται η συλλογή σε κάδους των 770 λίτρων, οι οποίοι θα αναπτύσσονται σε συστάδες με τους κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Οι πράσινοι κάδοι συλλογής σύμμεικτων θα είναι σε διαφορετικά σημεία, όχι στη συστάδα των κάδων προδιαλογής. Εικ. 2 Κάδος συλλογής βιοαποβλήτων Η συλλογή του περιεχόμενου των καφέ κάδων θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες (λόγω του ζυμώσιμου χαρακτήρα του ρεύματος) θα πρέπει πιθανόν να αυξηθεί η συχνότητα της συλλογής σε τρεις φορές την εβδομάδα. Για συλλογή λοιπόν 2 φορές την εβδομάδα για κάλυψη των αναγκών το 2020 θα απαιτηθούν περί τους 150 κάδους χωρητικότητας 770 λίτρων. Σε όλη την πόλη των Μεγάρων (~ κάτοικοι) θα τοποθετηθούν καφέ κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών, μικρά πράσινα κήπων). Η ανάπτυξη του δικτύου των καφέ κάδων θα εκκινήσει το 2016 και θα καλύψει όλη την πόλη μέχρι το τέλος του Εντός της πόλης των Μεγάρων επιλέγεται η συλλογή των βιοαποβλήτων σε κεντρικούς καφέ κάδους καθώς λόγω του πυκνοδομημένου χαρακτήρα της πόλης, η πλειονότητα των οικιών δεν διαθέτει κατάλληλο κήπο για την εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης. Επίσης θα τοποθετηθούν καφέ κάδοι και στο στρατόπεδο Δελαπόρτα του αεροδρομίου της Πάχης καθώς τέτοιες μονάδες παρουσιάζουν αυξημένη παραγωγή βιοαποβλήτων. Στη Ν. Πέραμο (~8.000 κάτοικοι) θα αναπτυχθεί επίσης δίκτυο καφέ κάδων λόγω της παρουσίας πολυκατοικιών και σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (τουριστικές μονάδες, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 27

32 στρατόπεδα). Επίσης ο οικισμός είναι πλησίον της πόλης των Μεγάρων, καθιστώντας οικονομικά εφικτή την ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (κόστος δρομολογίων Α/Φ συλλογής και μεταφοράς). Συγκεκριμένα κρίνεται σκόπιμο οι καφέ κάδοι να τοποθετηθούν αρχικώς κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο) Αθηνών Κορίνθου στο τμήμα που διατρέχει τη Ν. Πέραμο (Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου) και κατά μήκος της παραλιακής οδού (Εθνικής Αντιστάσεως). Εκατέρωθεν των δύο αυτών αξόνων και μεταξύ τους υφίστανται οικίες άνευ ή με μικρό κήπο καθώς και αρκετά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, καφέ κλπ). Επίσης θα τοποθετηθούν καφέ κάδοι και στα δύο στρατόπεδα της πόλης (Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων και Σχολή Πυροβολικού) όπου υπάρχει αυξημένη παραγωγή οργανικών απορριμμάτων. Εικ. 3 Πόλη Μεγαρέων και στρατόπεδο αεροπορικής βάσης Πάχης Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων Σελίδα 28

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. Ο Νόμος Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ Δ. Μαλαμής 1, K. Μουστάκας 1, Αν. Βιδάλης 2 και Μ. Λοϊζίδου 1 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου. Ιούνιος 2015

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου. Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου Ιούνιος 2015 1 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου, ανταποκρινόμενο στην από 8/4/2015 σχετική επιστολή της Περιφερειάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Απολογιστικά στοιχεία έτους 2006 Το 2006 έγινε επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στους Δήμους Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Πύλης, Φαρκαδώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η μεθοδολογία που προτείνεται περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Καταγραφή των ποσοτήτων των αστικών αποβλήτων που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών- Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών- Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών- Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Ολική σύνθεση απορριμμάτων στην Ελλάδα 2 3 Σύνθεση οικιακών απορριμάτων Aristotle (%

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ορεστιάδας Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ

Δήμος Ορεστιάδας Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) Προτάσεις για τις βασικές αρχές της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής Α. Ο φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 eq. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ v.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 eq. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ v. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 eq. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ v.2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 biowaste.gr Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ATHENS-BIOWASTE

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων

Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος. Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Μαρία Τσάκωνα Μηχανικός Περιβάλλοντος Η εναλλακτική οπτική στην αντιμετώπιση των αποβλήτων Χρήση ενός προϊόντος παραπάνω από μία φορά Επιδιόρθωση για μακροβιότερη χρήση Μοίρασμα ή δανεισμός των υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Παπάγου - Χολαργού Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 23 15 Οκτωβρίου Μαΐου 20152014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Δελτίου: 177/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς: ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου. ΤΗΛ. 22510 54855-56 ΦΑΞ: 22510 29300 & 22510 54854 Email:

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Γιώργος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Ελευσίνας Διαχείριση ΑΣΑ στην Αττική AΤΤΙΚΗ 124 ΟΤΑ 3.762.010 κάτοικοι ΕΣΔΚΝΑ 87 ΟΤΑ 3.536.192 κάτοικοι 1 ΧΥΤΑ για τους 87 ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Δελφών (Εισηγήτρια: κ. Πιλάλα Τριανταφυλλιά). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με την υπ αριθ. πρωτ. 2/19-1-2015 επιστολή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr Η διαλογή στην πηγή οργανικών αποβλήτων, παράγοντας ορθολογικής προσέγγισης της καθημερινότητας: τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ Athens Biowaste. LIFE10 ENV/GR/605 Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική Διαχείριση Οργανικών Υλικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Παγκόσμια Εμπειρία. Νικόλαος Φουσέκης Δήμαρχος Δελφών

Ορθολογική Διαχείριση Οργανικών Υλικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Παγκόσμια Εμπειρία. Νικόλαος Φουσέκης Δήμαρχος Δελφών Ορθολογική Διαχείριση Οργανικών Υλικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Παγκόσμια Εμπειρία Νικόλαος Φουσέκης Δήμαρχος Δελφών Τι είναι τα Οργανικά Απόβλητα; Οργανικά ή Βιοαποδόμησιμα απόβλητα είναι αυτά που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 4 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012 Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη δίη οικονομικά οικολογικά λύση Γενάρης 2013 1 για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική η οικονομική κρίση συνδέονται αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους 1 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε μια περίοδο, στην οποία έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη κατάσταση - βασικές προτάσεις για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής

Υφιστάμενη κατάσταση - βασικές προτάσεις για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής Υφιστάμενη κατάσταση - βασικές προτάσεις για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής Α. Το πλαίσιο Με το ν. 4042/2012 επιχειρήθηκε η ενοποίηση της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων (εξαιρούνται ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συμβολής στην Βιώσιμη Ανάπτυξη National Member of the International Solid Waste Association Site: www.eedsa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα