ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ πρόκειται να προβεί άµεσα στη σύνταξη τευχών διακήρυξης για την προκήρυξη του έργου «Υπηρεσίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την ηµόσια ιοίκηση» προϋπολογισµού ,90. Το παραπάνω έργο αποτελεί µέρος (Υποέργο 3) της πράξης µε τίτλο «Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου - ΕΣ ΑΚ» συνολικού προϋπολογισµού ,90. H συγκεκριµένη πράξη επιχειρεί µια συστηµική προσέγγιση των θεµάτων που αφορούν τη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της ηµόσιας ιοίκησης, µέσω µιας σειράς έργων / παρεµβάσεων, που άπτονται των επιµέρους πτυχών του συγκεκριµένου θέµατος, υιοθετώντας τελικά την ανάπτυξη και λειτουργία µιας κεντρικής οργανωσιακής και διοικητικής πλατφόρµας για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, η λειτουργία της οποίας υποστηρίζεται από την παροχή των Υπηρεσιών Λειτουργίας Εξειδικευµένου Πληροφοριακού Συστήµατος. εδοµένων: Της σπουδαιότητας και κρισιµότητας του έργου για την αναµόρφωση της ηµόσιας ιοίκησης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Επιτελικού Κράτους. Του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες του έργου αφορούν το σύνολο των φορέων της ηµόσιας ιοίκησης και υπό το πρίσµα αυτό τα εργαλεία και οι εφαρµογές -που θα υποστηρίξουν την παροχή τους- θα πρέπει να προσφερθούν για χρήση οριζόντια από το χώρο της ηµόσιας ιοίκησης, χωρίς περαιτέρω περιορισµούς που σχετίζονται µε άδειες χρήσης λογισµικού. Της αντιµετώπισης του Ανθρώπινου υναµικού της ηµόσιας ιοίκησης, ως το σηµαντικότερου Κεφαλαίου της. Της υιοθέτησης του µοντέλου λειτουργίας Software as a Service για το ΕΣ ΑΚ. Του γεγονότος ότι τα εργαλεία και οι εφαρµογές, που θα αξιοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας του Συστήµατος, θα εγκατασταθούν στο Κέντρο εδοµένων της ηµόσιας ιοίκησης. Του διττού τρόπου αξιοποίησης της συγκεκριµένης υπηρεσίας: ως διαµοιραζόµενης (shares service) για τους φορείς της ηµόσιας ιοίκησης που θα αξιοποιήσουν το ΕΣ ΑΚ, ως κύρια εφαρµογή διαχείρισης του Ανθρώπινου δυναµικού τους, καθώς και ως κεντρικού µητρώου ηµοσίων Λειτουργών και διαχείρισης στατιστικών και αναφορών για τους φορείς που θα επιλέξουν να διατηρήσουν τις υπάρχουσες εφαρµογές διαχείρισης του Ανθρώπινου υναµικού τους. Καλούµε τους ενδιαφερόµενους φορείς που διαθέτουν τεχνογωσία στην εγκατάσταση, παραµετροποίηση και υποστήριξη εφαρµογών ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την υποστήριξη έργων αντίστοιχης κλίµακας, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση -το αργότερο µέχρι την ευτέρα 22/4/2013- τις προτάσεις / λύσεις τους σχετικά µε το έργο, µε έµφαση στις σχεδιαστικές και τεχνολογικές παραµέτρους του έργου, που αφορούν: o Την κοστολογική προσέγγιση του έργου. 1

2 o Την επιλογή των µετρικών, καθώς και την περιγραφή και ποσοτικοποίηση τους, σχετικά µε το χρόνο απόκρισης (response time) των εργαλείων και εφαρµογών. o Επιµέρους πτυχές και ζητήµατα που σχετίζονται µε εγκατάσταση των εν λόγω εργαλείων και εφαρµογών στο Κέντρο εδοµένων της ηµόσιας ιοίκησης. o Του διττού τρόπου λειτουργίας και αξιοποίησης της Υπηρεσίας από τους φορείς της ηµόσιας ιοίκησης, ως διαµοιραζόµενης υπηρεσίας διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και ως µητρώου διαχείρισης δηµοσίων λειτουργών και διαχείρισης επιτελικών στοιχείων και αναφορών (Business Intelligence). o Τη λογική αρχιτεκτονική του συστήµατος αλλά και κυρίως τη λειτουργική της εξειδίκευση. Οι προτάσεις θέσεις που θα κατατεθούν θα αξιοποιηθούν από την αναθέτουσα αρχή, στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της διαδικασίας σύνταξης των τευχών διακήρυξης. Στο παραπάνω πνεύµα παρακαλούµε θερµά τα κείµενα που θα αποσταλούν να µην υπερβαίνουν σε έκταση τις λέξεις, ώστε να είναι δυνατή η άµεση και αποτελεσµατική αξιοποίησή τους. Της παραγράφους που ακολουθούν δίνεται µια σύντοµη περιγραφή της πράξης «Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου», καθώς και του αντίστοιχου υποέργου «Υπηρεσίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την ηµόσια ιοίκηση», που αποτελεί και το αντικείµενο της παρούσης πρόσκλησης. Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου Ι. Ταυτότητα Έργου: Το έργο «Ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου» έχει επιλεγεί για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 57 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ιοικητική Μεταρρύθµιση του ΕΣΠΑ και έχει ως Κύριο / Φορέα Πρότασης, Φορέα Λειτουργίας και Χρηµατοδότησης το Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και φορέα Υλοποίησης (Τελικό ικαιούχο) την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. ΙΙ. Αντικείµενο του έργου: Αντικείµενο του έργου αποτελεί η εισαγωγή, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση µιας ενιαίας κεντρικής υποδοµής για τη ιαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της ηµόσιας ιοίκησης, όπου θα σχεδιάζονται, θα εφαρµόζονται και θα παρακολουθούνται οι πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις σε θέµατα του Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Η δηµιουργία ενός κεντρικού σηµείου συγκέντρωσης και επεξεργασίας του πρωτογενούς περιεχοµένου, των οργανωτικών δοµών και των πληροφοριών 2

3 που περιγράφουν το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη αλλά και επιτακτική ανάγκη για την ορθολογική εκµετάλλευση του πλέον πολυτιµότερου asset της ηµόσιας ιοίκησης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της. Ο βαθµός αναγκαιότητας της παραπάνω στρατηγικής επιλογής και πρακτικής καθορίζεται τόσο από τις πρόσφατες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις, όσο και τις επιταγές για συνολική αναδιοργάνωση της ηµόσιας ιοίκησης και την εγκαθίδρυση και λειτουργία Επιτελικού Κράτους για την αποδοτικότερη διοίκηση των εργαζοµένων, την καλύτερη οργάνωση των φορέων και την αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στο παραπάνω πλαίσιο η στρατηγική προσέγγιση του ΕΣ ΑΚ διαµορφώθηκε γύρω από τέσσερις διακριτούς πυλώνες: ιοικητική οργάνωση: αφορά στον προσδιορισµό και εφαρµογή του νέου οργανωτικού µοντέλου του επιτελικού κράτους, σύµφωνα µε το οποίο οι κεντρικές υπηρεσίες θα είναι αρµόδιες για το καθορισµό της πολιτικής, παρακολούθηση της εφαρµογής και παροχή υποστήριξης προς όλες τις διευθύνσεις των Φορέων. Περιεχόµενο: αφορά στον προσδιορισµό των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. Το σύστηµα ΤΠΕ : για τη συνολική διαχείριση του Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναµικού: αφορά στη στελέχωση και εκπαίδευση των διευθύνσεων Ανθρώπινου υναµικού των Υπουργείων και της ιεύθυνσης Ανθρώπινου υναµικού στο Υ. ι.μ.η.. Παράλληλα το Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για την υποστήριξη ενιαίας πολιτικής στη ιαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, έχει προβεί και πρόκειται να προκαλέσει και να ολοκληρώσει συντονισµένες νοµικές, επιχειρησιακές και διοικητικές παρεµβάσεις στην κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός ώριµου νοµοθετικού πλαισίου το οποίο δροµολογεί σηµαντικές επιχειρησιακές υποχρεώσεις, που θα πρέπει να εξυπηρετηθούν από όλους τους φορείς του ηµοσίου στην κατεύθυνση µιας ενιαίας πλατφόρµας υποστήριξης των θεµάτων του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο χώρο της ηµόσιας ιοίκησης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα κίνητρα υιοθέτησης της προτεινόµενης ενιαίας πλατφόρµας είναι το νέο µοντέλο λειτουργίας και διακυβέρνησης που προωθείται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και σχετίζεται µε µια σειρά από παρεµβάσεις όπως: Υποστήριξη της στρατηγικής: Ο µακροχρόνιος σχεδιασµός για τα θέµατα του ανθρώπινου δυναµικού περιλαµβάνει τον καθορισµό στρατηγικής και τον προγραµµατισµό ενεργειών. Οριζόντιες δοµές και υπηρεσίες Επιτελικού Κράτους: Το µοντέλο του Επιτελικού Κράτους επηρεάζει σηµαντικά το τρόπο λειτουργίας όλων των ιευθύνσεων ιοικητικού της ηµόσιας ιοίκησης, εξαιτίας τον οριζόντιων δοµών και υπηρεσιών που εισάγονται. Το Υ. ι.μ.η. ως αρµόδιος φορέας για τα θέµατα διαχείρισης και ανάπτυξης του 3

4 Ανθρώπινου Κεφαλαίου αναλαµβάνει παράλληλα και την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών σε όλες τις αντίστοιχες µονάδες. Κινητικότητα Υπαλλήλων: Η αναβάθµιση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου της δηµόσιας διοίκησης µε εισαγωγή διυπουργικών κλάδων, η βούληση για τεκµηρίωση των οργανωτικών δοµών, µέσω Περιγραµµάτων Θέσης, η επιλογή υπαλλήλων αυξηµένων ουσιαστικών και τυπικών προσόντων για τη στελέχωση των θέσεων ευθύνης, καθώς και κυρίως η καθιέρωση της έννοιας του «κρατικού υπαλλήλου» καθιστούν την κινητικότητα των Υπαλλήλων στο χώρο της ηµόσιας ιοίκησης καθηµερινή πρακτική. Υιοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης προσωπικού: Η αξιολόγηση είναι µια νέα πρακτική που εισάγεται στο δηµόσιο και καθορίζει σηµαντικά την καριέρα ενός υπαλλήλου. Οι εξειδικευµένες εφαρµογές πληροφορικής αναµένεται να συµβάλλουν καθοριστικά στην κατεύθυνση µιας εύχρηστης, πολλαπλά αξιοποιήσιµης και κυρίως αδιάβλητης διαδικασίας αξιολόγησης. Υιοθέτηση διαδικασιών επιλογής προϊσταµένων: Οι προϋποθέσεις επιλογής για θέσεις ευθύνης αποτελούν µια ευκαιρία για την εισαγωγή της έννοιας της εξέλιξης καριέρας (career path), στο χώρο της ηµόσιας ιοίκησης, ώστε κάθε εργαζόµενος να γνωρίζει το ακριβές εργασιακό σηµείο που βρίσκεται και βάσει των καταγεγραµµένων δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων να διαπιστώσει πως θα µοιάζει ο εργασιακός του βίος το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση το περιβάλλον της ηµόσιας ιοίκησης είναι οργανωτικά κατακερµατισµένο ενώ οι αρµοδιότητες των επιµέρους διευθύνσεων περιορίζονται κυρίως σε διεκπεραιωτικές εργασίες που δεν έχουν προστιθέµενη αξία στον εργαζόµενο, υπάρχει µια ευρεία γκάµα εφαρµογών για την διαχείριση του προσωπικού. Η προτεινόµενη πράξη προωθεί την υιοθέτηση µιας σύγχρονης πλατφόρµας διοίκησης του προσωπικού, λαµβάνοντας υπόψη το ετερογενές περιβάλλον (πλήθος φορέων, διαφορετική αποστολή και διόρθωση, σηµαντικός αριθµός κλάδων και ειδικοτήτων προσωπικού κλπ) καθώς και την εκπόνηση µιας σειρά µελετών µε σκοπό την λειτουργική και σηµασιολογική ολοκλήρωση του περιεχοµένου του ΕΣ ΑΚ καθώς και των διαδικασιών που θα υποστηρίζει, οι οποίες και θα εκµεταλλευτούν τον κορµό του νέου ηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα όπως αυτός πρόκειται να µοντελοποιηθεί στο πλαίσιο σχετικού έργου. εδοµένου της αναγκαιότητας για την διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου σε όλο το φάσµα της ηµόσιας ιοίκησης σχεδιάζονται δυο εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας του ΕΣ ΑΚ: Λειτουργία Μητρώου: Ο εν λόγω τρόπος αφορά στην περίπτωση όπου για κάποια οµάδα Φορέων δεν κρίνεται τεχνοοικονικονοµικά συµφέρουσα και ώριµη, στην παρούσα φάση, η αλλαγή της διαθέσιµης πληροφοριακής υποδοµής τους (πχ. υψηλή περιπλοκότητα στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, σύγχρονο και επαρκές πληροφοριακό σύστηµα, ελάχιστο κόστος συντήρησης). Για τη συγκεκριµένη οµάδα Φορέων προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής στην κεντρική πλατφόρµα ΕΣ ΑΚ σε τακτά χρονικά διαστήµατα στοιχείων, αναφορικά µε την οργάνωση του και την κατάσταση του προσωπικού, καθώς των στοιχείων που θα χαρακτηρισθούν ως 4

5 απαραίτητα για την οριζόντια λειτουργία ενιαίου µητρώου µισθοδοτούµενων του Ελληνικού ηµοσίου. Λειτουργία διαµοιραζόµενης υπηρεσίας: Ο συγκεκριµένος τρόπος αφορά τους φορείς που δεν διαθέτουν πληροφοριακή υποδοµή ή κρίνεται σκόπιµη βάση τεχνοικονοµικών κριτηρίων - η αντικατάσταση υπαρχουσών εφαρµογώ νµε το ΕΣ ΑΚ. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η πλατφόρµα θα παρέχεται µε τη µορφή υπηρεσίας µέσω διαδικτύου και θα συγκεντρώνει όλη την απαιτούµενη λειτουργικότητα για να υποστηρίξει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των αντίστοιχων ιευθύνσεων ιοικητικού και θα είναι διοικητικά ευθυγραµµισµένη προς τις στρατηγικές κατευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω. Το µοντέλο λειτουργίας του ΕΣ ΑΚ απεικονίζεται γραφικά στο σχήµα που ακολουθεί: ΑΣΕ Π ΕΚ Α ΕΑΠ Εθνικ ό Τυπο εια Gov CRM Gov ERP Λειτουργία Μητρώου (Αποστολή στοιχείων) εδοµένα Κρατικών Υπαλλήλων Οργανογράµµατα Στοιχεία Συµβάσεων Κέντρα κόστους... Σύστηµα ΕΣ ΑΚ ιαλειτουργικότητα ιαµοιραζόµενη Υπηρεσία ιοικητικές Αναφορές α β γ χ ψ ω Η σύνθεση των ανωτέρω τρόπων λειτουργίας επιτρέπει σε όλους του φορείς της ηµόσιας ιοίκησης να αξιοποιήσουν άµεσα (διαµοιραζόµενη υπηρεσία) ή έµµεσα (λειτουργία µητρώου) τις υπηρεσίες του ΕΣ ΑΚ, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστης και επικαιροποιηµένης διοικητικής πληροφορίας προς όλα τα επίπεδα της ιοίκησης, καθώς και η αξιοποίηση τεχνολογιών Επιχειρηµατικής Ευφυΐας (Business Intelligence), ώστε να παρέχονται εύκολα µια πλειάδα από παραµετροποιήσιµες διοικητικές αναφορές. Οι επιχειρησιακές περιοχές που σχεδιάζεται να καλύπτει το ενιαίο Σύστηµα ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (ΕΣ ΑΚ) για την ηµόσια ιοίκηση καθορίζονται ως εξής: Προσλήψεις: Καλύπτει το προγραµµατισµό αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό, την εφαρµογή της πολιτικής προσλήψεων, την τοποθέτηση επιτυχόντων σε διαγωνιστικές διαδικασίες κλπ. Ο αρµόδιος είναι το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), σε Υποστηρικτικό και Εκτελεστικό επίπεδο, ενώ σε Επιτελικό επίπεδο ο καθ ύλην αρµόδιος 5

6 Πολιτικής είναι το Υ. ι.μ.η.. Ο αρµόδιος φορέας διαθέτει εξειδικευµένο Πληροφοριακό Σύστηµα για την υποστήριξη του έργου του, το οποίο και πρόκειται να διαλειτουργήσει µε το ΕΣ ΑΚ στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας. ιαχείριση Οργανωτικών και Ατοµικών Στοιχείων: Στη συγκεκριµένη ενότητα εντάσσονται οι βασικές λειτουργίες που εκτελεί µια ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού. Συνοπτικά η διαχείριση του ατοµικού φακέλου, των υπηρεσιακών µεταβολών, καθώς και επιµέρους οργανωσιακά θέµατα (πχ οργανογράµµατα, περιγράµµατα θέσης). Το εκτελεστικό και υποστηρικτικό επίπεδο καλύπτεται σε επίπεδο φορέα, ενώ για το επιτελικό επίπεδο καθορίζεται από την ιεύθυνση ιοικητικού του Υ. ι.μ.η.. Αξιολόγηση προσωπικού: Η πλατφόρµα πρόκειται να υποστηρίξει σε επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο τη διαδικασία αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναµικού της ηµόσιας ιοίκησης, όπως αυτή έχει αρχικά προβλεφθεί στο πλαίσιο του 4024/2011 και όπως προβλέπεται να εξειδικευθεί στη συνέχεια. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη: Η συγκεκριµένη διαδικασία αφορά σειρά ενεργειών όπως την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών ιοίκησης µε στόχο τη διαρκή αναβάθµιση των ανθρώπινου δυναµικού, αξιοποιώντας σύγχρονες και ασύγχρονες µορφές εκπαίδευσης, στοχεύοντας στην κάλυψη των µαθησιακών κενών και στον εµπλουτισµό των προσωπικών προφίλ των εκπαιδευόµενων µε νέες δεξιότητες. Σε επίπεδο άσκησης πολιτικής αρµόδιος είναι το Εθνικό Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ Α), ενώ σε επίπεδο φορέων οι αρµόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, όπως αυτές πρόκειται να αναδιοργανωθούν λειτουργικά και οργανωσιακά. ιευκρινίζεται ότι το Υ ΜΗ διαθέτει εξειδικευµένη πλατφόρµα διαχείρισης ενεργειών κατάρτισης / αναβάθµισης ανθρώπινου δυναµικού (LCMS / Talent Management) η οποία και πρόκειται να διαλειτουργήσει µε το ΕΣ ΑΚ. Αµοιβές - Παροχές: Ο καθορισµός του ύψους της αµοιβής του κάθε Κρατικού Υπαλλήλου, συνυπολογίζοντας επιδόµατα και ειδικές ρυθµίσεις που διέπουν την εργασιακή σχέση που έχει ο κάθε Κρατικός Υπάλληλος µε την ηµόσια ιοίκηση, καθώς και η διαχείριση των επιµέρους παροχών. Ο αρµόδιος για την καταβολή των αµοιβών είναι η Ενιαία Αρχή Πληρωµών (ΕΑΠ). ιοικητική Πληροφόρηση: Η ιοικητική Πληροφόρηση αφορά την µετατροπή των διαθέσιµων δεδοµένων σε πληροφορία για την υποστήριξη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα (Πολιτικό, Στρατηγικό, Λειτουργικό, Τακτικό), την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των πλάνων που ακολουθούνται, καθώς και τη δηµιουργία βραχυπρόθεσµων και µεσο-µακροπρόθεσµων προβλέψεων. Από την πλευρά των χρηστών αναγνωρίζονται τέσσερις µεγάλες οµάδες / κατηγορίες. ιευθύνσεις ιοικητικού (Φορείς): Για τις διευθύνσεις διοικητικού σχεδιάζεται να υλοποιηθούν και να διαλειτουργούν, απόλυτα µεταξύ τους, σε στάδια, οι ακόλουθες εφαρµογές: o ιαχείριση Βασικού αρχείου υπαλλήλων o ιαχείριση δεδοµένων χρόνου εργασίας (ωράριο, Παρουσίες και απουσίες) o ιαχείριση οργανογράµµατος o ιαχείριση Αναγκών στελέχωσης (ποσοτικές και ποιοτικές) 6

7 o ιαχείριση Αµοιβών o ιαχείριση Αναγκών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης o ιαχείριση Απόδοσης και Αξιολογήσεων υπαλλήλων o ιαχείριση Μετακινήσεων και άλλων υπηρεσιακών παροχών o Καθορισµός στοιχείων κόστους υπαλλήλων o ιαχείριση ιαδροµών Καριέρας και σταδιοδροµίας υπαλλήλων o ιαχείριση θεµάτων Υγιεινής και ασφάλειας υπαλλήλων o ιαχείριση ιοικητικών µεταβολών υπαλλήλων o ιαχείριση Κινητικότητας υπαλλήλων Στελέχη της ηµόσιας ιοίκησης: Όσον αφορά τα στελέχη της ηµόσιας ιοίκησης σχεδιάζεται να υλοποιηθούν µια δέσµη εφαρµογών που να αφορούν στα επόµενα θέµατα: o Επικαιροποίηση στοιχείων βασικού αρχείου υπαλλήλων o παρουσίες και απουσίες o Αιτήσεις εκπαίδευσης και επιµόρφωσης o Αξιολογήσεις υπαλλήλων o Μετακινήσεις και άλλες υπηρεσιακές παροχές Φορείς διαλειτουργίας: Το ΕΣ ΑΚ θα πρέπει να εγκαταστήσει µόνιµους διαύλους επικοινωνίας µε συγκεκριµένους οντότητες της ηµόσιας ιοίκησης σχετικές µε τα θέµατα διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι βασικοί φορείς που θα πρέπει να υπάρξει σηµαντική επιχειρησιακή ευθυγράµµιση µε το ΕΣ ΑΚ του Υ. ι.μ.η.. είναι (i) το ΑΣΕΠ, (ii) το ΕΚ Α, (iii) η ΥΑΠ όσον αφορά την απογραφή των Υ (iv) το Εθνικό Τυπογραφείο. ιασυνδέσεις µε τρίτα συστήµατα που λειτουργούν ή βρίσκονται υπό σχεδιασµό επίσης θα ληφθούν υπόψη (π.χ. CRM, Σύστηµατα ERP, ΥΛΠΗΣ Ε κτλ) Επιτελικές αναφορές, υποστήριξη διοίκησης: Το Επιτελικό Κράτος, που προωθείται ως το νέο οργανωτικό µοντέλο, απαιτεί συστηµατική, έγκαιρη και επικαiροποιηµένη πληροφόρηση, προκειµένου να καθορίζει πολιτικές για το ανθρώπινο κεφάλαιο και ταυτόχρονα να παρακολουθεί την πρόοδο εφαρµογής των σχεδίων. Παράλληλα, για τον καλύτερο έλεγχο του ΕΣ ΑΚ σχεδιάζεται να υλοποιηθούν ρόλοι και υπο - εφαρµογές πολλαπλής χρήσης όπως (α) ελέγχου πρόσβασης χειριστών, διαχειριστών και υπαλλήλων στην εφαρµογή, (β) µοντελοποίησης και υποστήριξης ροών εργασίας, (γ) έκδοσης διοικητικών πράξεων, (δ) διαχείρισης περιεχοµένου (ε) σύνδεση µε υφιστάµενες υποδοµές χρονοµέτρησης κλπ. ΙΙΙ. Μεθοδολογία Υλοποίησης: Όσον αφορά τη µεθοδολογία υλοποίησής της η Πράξη εξειδικεύεται στα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1: ιαχείριση των Τεχνολογικών και Επιχειρησιακών Αναγκών του έργου και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων. Αφορά στην παροχή συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών Υποέργο 2: Ωρίµανση των εσωτερικών διαδικασιών και περιβάλλοντος Φορέων Υποδοχής (Ι ΙΑ ΜΕΣΑ). 7

8 Υποέργο 3: Υπηρεσίες λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την ηµόσια ιοίκηση. Αναπτύσσεται εκτενώς στις παραγράφους που ακολουθούν Υποέργο 4: Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών κανονιστικού, επιχειρησιακού και οργανωτικού πλαισίου παρέµβασης του ΕΣ ΑΚ. Αφορά στην εκπόνηση σειράς µελετών που άπτονται των επιµέρους πτυχών του έργου και τα αποτελέσµατα των οποίων θα αξιοποιηθούν για την παραµετροποίηση των εργαλείων και εφαρµογών που θα υποστηρίξουν την παροχή της Υπηρεσίας Παροχής του ΕΣ ΑΚ, Υποέργο 5: Υπηρεσίες υλοποίησης και παραµετροποίησης υπηρεσιών παροχής του ΕΣ ΑΚ για αντιπροσωπευτικό δείγµα φορέων IV. Υποέργο 3 Υπηρεσίες λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την ηµόσια ιοίκηση Αντικείµενο του Υποέργου αποτελεί η Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου, καθώς και αντίστοιχων υπηρεσιών προσαρµογής και παραµετροποίησης για τις ανάγκες των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων. Το προτεινόµενο Υποέργο θα στηριχθεί στα αποτελέσµατα των µελετών που θα εκτελεσθούν στα πλαίσια του Υποέργου 4, καθώς και λοιπών µελετών από πλευράς του Υ ΜΗ και θα επεκταθούν προκειµένου να δηµιουργήσουν ένα πλήρες σύνολο λειτουργικών απαιτήσεων που θα αποτελέσουν το πυρήνα επιχειρησιακής λειτουργίας του ΕΣ ΑΚ. Η ύπαρξη και παροχή των συγκριµένων υπηρεσιών θα δώσουν στη ηµόσια ιοίκηση τη δυνατότητα: Αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες πλατφόρµες διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (HRMS). Λειτουργικής Ενσωµάτωσης της επιχειρησιακής λογικής και του θεσµικού / κανονιστικού πλαισίου που θα προκύψει ως αποτέλεσµα της εκπόνησης του µελετητικού έργου που έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 5. Ενσωµάτωσης και Λειτουργίας στην καθηµερινή δραστηριότητα των φορέων της ηµόσιας ιοίκησης ενιαίων κανόνων και διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου. Κεντρικής διαχείρισης σε επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Κεντρικής διαχείρισης σε επίπεδο επεξεργασίας της πληροφορίας και λήψης αποφάσεων σε ζητήµατα που άπτονται της διαχείρισης κεφαλαίου (προσλήψεις, µισθοδοσία, εκπαίδευση και ανάπτυξη). ιαλειτουργικότητας µε τρίτα συστήµατα, που αφορούν διάφορες πτυχές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της ιοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου της ηµόσιας ιοίκησης. ιαλειτουργικότητας µε εφαρµογές που αξιοποιούν οι επιµέρους φορείς για την διεκπεραίωση διαφόρων ενοτήτων που αφορούν στο επιχειρησιακό περιβάλλον της ιοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Για τη λειτουργία του Συστήµατος ιαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου έχει επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας του Λογισµικού ως Υπηρεσία (Software as a Service), η συγκεκριµένη επιλογή αφορά τους παρακάτω λόγους: Απαλλάσσει τον Φορέα Λειτουργίας από το διαχειριστικό κόστος των πόρων λειτουργίας των συστηµάτων. Η ποιότητα παροχής της υπηρεσίας είναι κατά το µάλλον ή ήττον εξασφαλισµένη, καθώς αυτή ελέγχεται και παρακολουθείται στη βάση των 8

9 όρων προ συµφωνηµένου Επιπέδου Παροχής Υπηρεσιών (Service Level Agreement). Εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη διαθεσιµότητα της υπηρεσίας της υπηρεσίας (24 Χ 7). Η διαδικασία εξάπλωσης της χρήσης της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα απλή. Οι χρήστες βιώνουν αυξηµένο αίσθηση ασφάλειας στη χρήση του συστήµατος, η παραπάνω συνθήκη είναι ιδιαίτερα σηµαντική όσον αφορά αφενός µεν τα πρώτα στάδια λειτουργίας του έργου, αφετέρου δε φορείς και αντικείµενα που παρουσιάζουν µικρή σχέση µε το αντικείµενο της πληροφορικής Σε κάθε περίπτωση στις παρεχόµενες υπηρεσίες του έργου συγκαταλέγεται και η εκπαίδευση εξειδικευµένων διαχειριστών στελεχών του Φορέα Λειτουργίας, ώστε οι τελευταίοι να έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης της Υπηρεσίας µετά τη λήξη των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. ιευκρινίζεται ότι µετά το πέρας των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου οι υποδοµές σε επίπεδο υλικού και λογισµικού, οι οποίες και υποστηρίζουν την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών περιέρχονται στην κυριότητα του Κυρίου του έργου, χωρίς τίµηµα. Οι Υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του έργου εξειδικεύονται σε συνέπεια µε το φορµαλισµό των εφαρµογών διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων- όπως παρακάτω: ιαχείριση Οργανογραµµάτων Προσωπικών Φακέλων ιοικητικών Μεταβολών Περιγραµµάτων Θέσεων Μετακινήσεων Πρόσθετων Αµοιβών (bonus) Ποινών (penalties) Πειθαρχικών ιαδικασιών. ιαχείριση οικονοµικών ή µη Παροχών (συµµετοχές σε επιτροπές, διάφορες µορφές αδειών, επιδοµάτων, συµµετοχή σε εκδηλώσεις κλπ. ιαχείριση και Υποστήριξη της Στρατηγικής Ανάπτυξης ΑΚ: Αξιολογήσεις µετακινήσεις - µετατάξεις πλάνα εξέλιξης και επιλογής ανώτερων στελεχών προγραµµατισµός προσλήψεων Οι διασυνδέσεις που απιατούνται είναι: Με το Πληροφοριακό Σύστηµα προσλήψεων προσωπικού του ΑΣΕΠ, το οποίο και είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της διαδικασίας των προσλήψεων στο χώρο της ηµόσιας ιοίκησης, ανακοίνωση και επιλογή. Με το Πληροφοριακό Σύστηµα της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής που είναι αρµόδια για την εκτέλεση της µισθοδοσίας στο συγκεκριµένο χώρο. Με το πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης ενεργειών κατάρτισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού, του Υ ΜΗ Με το Πληροφοριακό Σύστηµα του Εθνικού Τυπογραφείου. Υπό το πρίσµα αυτό προβλέπεται -πέρα από το αναγκαίο πλαίσιο διαλειτουργικότητας που περιγράφεται παρακάτω- και η ουσιαστική επιχειρησιακή ολοκλήρωση των υπηρεσιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Υποέργου µε τις παραπάνω εφαρµογές, µε τελικό στόχο όπως έχει ήδη αναφερθεί τη συγκρότηση µιας ενιαίας υπηρεσίας διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο χώρο της ηµόσιας ιοίκησης. 9

10 Προβλέπεται η παραµετροποίηση των εφαρµογών που υλοποιούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες στη βάση των αποτελεσµάτων των οριζοντίων µελετών που προβλέπονται στο πλαίσιο της Πράξης και αφορούν. Πρόταση Οργάνωσης και Λειτουργίας της Πρότυπης Μονάδας ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού. Εφαρµογή Επιχειρησιακού Συστήµατος Αξιολόγησης Πρόταση αξιοποίησης κινήτρων στην ιαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου Εφαρµογή περιγραµµάτων θέσεως εργασίας και συµπλήρωση µε νέων για την Κεντρικής Κυβέρνηση Επίδραση περιγραµµάτων θέσεως εργασίας στις προσλήψεις Υποστήριξη της κινητικότητα και της επανατοποθέτηση προσωπικού µέσω του ΕΣ ΑΚ Πρόταση για το Προγραµµατισµό Προσλήψεων Η παροχή της Υπηρεσίας προβλέπεται για χρονικό διάστηµα είκοσι δύο 22 µηνών. Θα πρέπει τέλος να διευκρινιστεί ότι για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών δεν θα απαιτηθεί η προµήθεια και εγκατάσταση υλικού (hardware), καθώς για το σκοπό αυτό προβλέπεται η αξιοποίηση των υποδοµών του Data Center της ηµόσιας ιοίκησης. 10

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ιοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών της για την λειτουργική και θεσµική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Δεκέμβριο 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314. για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314. για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Μέρος Α Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 2.100.000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε ηµοσίευση για το Έργο «Σύγχρονες Υπηρεσίες Ταυτοποίησης/Πρόσβασης/ ιαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Μεσολογγίου (RFID-Radio

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η διοικητική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΜ/ΝIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08/03/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΜ/ΝIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στοιχεία εταιρείας... 4 1.1 Στοιχεία εταιρίας... 4 1.2 Μέσα ιασφάλισης Ποιότητας... 4 2. ιαδικτυακό Σύστημα e-συνταγογράφηση...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα