Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος. 28 Σεπτεμβρίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος. 28 Σεπτεμβρίου 2010"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος Ημερίδα ΚΑΠΕ: Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών 28 Σεπτεμβρίου 2010

2 Περιεχόμενα Δίκτυα Αισθητήρων Χαρακτηριστικά Τεχνολογίες Τοπολογίες Δικτύων Αισθητήρων Μετάβαση σε δίκτυα IP Internet of Things Πρότυπο για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας Περιγραφή προτύπου 6LowPAN για σύνδεση με IP δίκτυα Επίγνωση Περιβάλλοντος Σενάρια Χρήσης Έξυπνα Σπίτια Λογισμικό Διαχείρισης 2

3 Δίκτυα Αισθητήρων Συσκευές μέτρησης φυσικών παραμέτρων Παρέχουν μετρήσεις με ακρίβεια (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, ρυθμός χτύπου καρδιάς, κατανάλωση ενέργειας). Θερμόμετρο Μέτρηση χτύπων καρδιάς Μέτρηση Υγρασίας Βροχόμετρο 3

4 Δίκτυα Αισθητήρων Τα δίκτυα αισθητήρων είναι συχνά ασύρματα Επικοινωνία μέσωwifi Επικοινωνία μέσω ZigBee (χαμηλή κατανάλωση ενέργειας) Άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας Συγκεκριμένοι κόμβοι (gateways) παρέχουν διασύνδεση με το Διαδίκτυο Ετερογένεια Οι κόμβοι διασύνδεσης μπορεί να συνδέονται με το Διαδίκτυο Ενσύρματα Ασύρματα π.χ. κινητή τηλεφωνία ή Wifi δίκτυα 4

5 Τοπολογίες Δικτύων Αισθητήρων 5

6 Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων Δίκτυο συσκευών με μικρό ενεργειακό αποτύπωμα Επέκταση χρόνου ζωής Επικοινωνία με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας PhyNet Server Λειτουργίες: Internet or Enterprise Αίσθηση μετρήσιμων φυσικών παραμέτρων Φωτεινότητα, κίνηση, απόσταση, χημικά στοιχεία, βιομετρικά χαρακτηριστικά (wired or wireless uplinks) Σχηματισμός LoWPAN = Low power Wireless Personal Area Network και επικοινωνία Αυτόματη επικοινωνία και δρομολόγησης Εφαρμογή τεχνικών συλλογής δεδομένων PhyNet Routers Δειγματοληψία, αναφορές, μέσοι όροι Αποτελείται: Απλοί κόμβοι(processor, Radio, Storage) + Αισθητήρες Ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα Εξυπηρετητές και Δρομολογητές Wireless Sensor Nodes 6

7 Διαδίκτυο Αισθητήρων Sensor Web ΟόροςSensor Web έχει ορισθεί από το Open Geospatial Consortium (OGC): Ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από διαφορετικές συσκευές αίσθησης, με επίγνωση της τοποθεσίας τους, που δημοσιεύουν τα δεδομένα τους στο Διαδίκτυο Ολόκληρα δίκτυα μπορούν να αναπαρασταθούν σαν απλοί διασυνδεδεμένοι κόμβοι που επικοινωνούν μέσω του Διαδικτύου και μπορούν να ελέγχονται μέσω απλών δικτυακών διεπαφών. Εστιάζει στον διαμοιρασμό πληροφορίας ανάμεσα στους κόμβους και την συνεργασία τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις αλλαγές στο περιβάλλον τους και να εξάγουν γνώση. 7

8 Διαδίκτυο Αισθητήρων Sensor Web 8

9 Σύγκλιση σε IP δίκτυα Innovation IP Networks 9

10 Πλεονεκτήματα μετάβασης σε IP δίκτυα Μηχανισμοί που μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλα τα δίκτυα Διαλειτουργικότητα με άλλα πιθανά IP δίκτυα Δυνατότητες ονοματοδοσίας και δρομολόγησης προς οποιαδήποτες συσκευής Αξιόπιστη λειτουργία Εκπλήρωση απαιτήσεων ασυρμάτων δικτύων Υψηλή αξιοπιστία και διαθεσιμότητα Δυνατότητα διαχείρισης πολλών συσκευών 10

11 Περιορισμοί Δικτύων Αισθητήρων Οι αισθητήρες είναι συχνά μικρές συσκευές, και εγκαθίστανται σε μεγάλα δίκτυα Περιορισμοί σε υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ Περιορισμοί ενέργειας (ασύρματη επικοινωνία) Η διαλειτουργικότητα με άλλα δίκτυα αισθητήρων και η διασύνδεσή τους με IP δίκτυα είναι δύσκολη Σήμερα, αρκετά από αυτά δεν υποστηρίζουν καν επικοινωνία μέσω IP Διάφορα πρωτόκολλα έχουν προταθεί για να βοηθήσουν την ενοποίηση αυτών των δικτύων 11

12 Πρότυπο IEEE Το IEEE είναι ένα πρότυπο που προδιαγράφει την επικοινωνία με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε ασύρματα δίκτυα προσωπικών επικοινωνιών (low rate wireless personal area networks ) Προσφέρει επικοινωνία Χαμηλού κόστους, Χαμηλών ταχυτήτων Χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας Εφαρμόζεται σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας Οι συσκευές υποστηρίζουν την δυνατότητα διαχείρισης της ισχύος τους ανάλογα με την ποιότητα επικοινωνίας με τους γείτονές τους. 12

13 Πρότυπο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (Bluetooth) (WiMax) Class WPAN WPAN Metro Area WLAN LAN Lifetime (days) Powered Powered Net Size P2P, P-MP BW Kb/s 720 Kb/s 75Mb/s 11(b)- 108(n)Mb/s 10Mb/s- 10Gb/s Range (m) K (wired) Goals Low Power, Large Scale, Low Cost Cable Replacement Cable Replacement Throughput Throughput 13

14 Συσκευές IEEE Τοπολογίες Δικτύων Αστέρα, Peer to Peer, meshed Συσκευές πλήρους λειτουργίας Full function device (FFD) Οποιαδήποτε τοπολογία Κόμβοι συντονισμού Επικοινωνία με όλες τις συσκευές Συσκευές μειωμένης λειτουργίας Reduced function device (RFD) Τοπολογίες αστέρα Κάθε PAN έχει μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης Communications flow Full function device Reduced function device 14

15 Μετάβαση στο πρωτόκολλο IPv6 ΗαποδοχήτουπρωτοκόλλουIP καθυστέρηση λόγω περιορισμών στους πόρους των δικτύων αισθητήρων Τρέχουσες προσπάθειες γίνονται για την ενσωμάτωση του IEEE πρωτοκόλλου με το internet protocol (IP). Οι προσπάθειες αυτές οδηγούν στο Internet of Things το οποίο απαιτεί την πληθώρα των διευθύνσεων IPv6. Δυνατότητα σχεδιασμού αυτόνομων χαρακτηριστικών 6lowpan IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks. 15

16 IPv6 πάνω από IEEE Κάθε αισθητήρας Χρησιμοποιεί IPv6 πάνω από IEEE Έχει συνδεσιμότητα και είναι διαχειρίσιμος μέσω IP 16

17 17

18 Αυτό ρύθμιση δικτύων αισθητήρων Max Throughput Latency 18

19 Κλιμακωσιμότητα δικτύων αισθητήρων Max Throughput Latency 19

20 Κλιμακωσιμότητα δικτύων αισθητήρων Max Throughput Latency 20

21 Ανθεκτικότητα Δικτύων Αισθητήρων Max Throughput Latency 21

22 Ανθεκτικότητα Δικτύων Αισθητήρων Max Throughput Latency 22

23 Επίγνωση Περιβάλλοντος σε Δίκτυα Αισθητήρων Τα συγκεντρωμένα δεδομένα ενός δικτύου αισθητήρων είναι απλά δεδομένα που δεν προσφέρουν καμία σημασιολογία. Είναι σημαντικό να τα ερμηνεύσουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την λειτουργία των υλοποιημένων εφαρμογών. Στόχοι αύξηση δια λειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων τύπων των αισθητήρων. παροχή χρήσιμων πληροφοριών (contextual information) ώστε να υπάρχει επίγνωση της κατάστασης (situational knowledge) του δικτύου αισθητήρων κάθε χρονική στιγμή. 23

24 Επίγνωση Περιβάλλοντος σε Ετερογενή Δίκτυα Ανάπτυξη προηγμένων διαδραστικών υπηρεσιών που λαμβάνουν υπόψη τους πληροφορία που παρέχεται από έξυπνες οντότητες του εκάστοτε συστήματος. Δυνατότητα αντίληψης των αλλαγών που συμβαίνουν στο περιβάλλον του χρήστη. Bασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων παροχής υπηρεσιών με επίγνωση θέσης μπορεί να υποστηριχθεί από όλους τους τύπους εφαρμογών και συστημάτων επιτρέπει την μείωση της συνεχούς επέμβασης του τελικού χρήστη. 24

25 Επίγνωση Περιβάλλοντος 25

26 Επίγνωση Περιβάλλοντος σε Δίκτυα Αισθητήρων Sensor Web Enablement (SWE) αναπτύσσεται ένα σύνολο προδιαγραφών για δίκτυα αισθητήρων, μοντέλα δεδομένων και υπηρεσίες Διαδικτύου, προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση και ο έλεγχος των εν λόγω δεδομένων και υπηρεσιών. συλλογή, μοντελοποίηση, αποθήκευση, ανάκληση, διανομή, χειρισμό, ανάλυση, καθώς και απεικόνιση πληροφοριών δικτύων αισθητήρων. SensorML παρέχει XML μοντέλα αναπαράστασης δεδομένων δικτύων αισθητήρων Semantic Sensor Web επέκταση του Sensor Web, όπου οι αισθητήρες έχουν δυνατότητες αυτόματης επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων. Χρήση οντολογιών, σημασιολογικής επισημείωσης, κανόνων. 26

27 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική για Δίκτυα Αισθητήρων 27

28 Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Έξυπνα Κτίρια Ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου των συνολικών ενεργειακών πόρων στη χώρα, συμβάλλοντας κατά 40% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΚΑΠΕ, εκτιμάται ότι, οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες των δημόσιων κτιρίων ξεπερνούν τα 450 εκατ.. Η μέση ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας η οποία μπορεί να επιτευχθεί με οικονομικά αποδοτικό κόστος, είναι της τάξης του 22% της προβλεπόμενης συμβατικής κατανάλωσης στα νέα ή ανακατασκευαζόμενα δημόσια κτίρια Η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης στα κτίρια αυτά, θα μειώσει τις μέσες ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά χιλιάδες τόνους CO2/έτος, ενώ θα επιφέρει οικονομικά οφέλη της τάξης των 110 εκατ. /έτος. 28

29 Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Έξυπνα Κτίρια Μέχρι σήμερα έχει προταθεί ένας σημαντικός αριθμός προσεγγίσεων οι οποίες υπόσχονται την αυξήσουν της ενεργειακής αποδοτικότητας των σύγχρονων κτηρίων. Λύσεις όπως η χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας (πχ μόνωσης, υαλοπινάκων, κτλ), η ορθότερη τοποθέτηση των οικοδομημάτων στον χώρο, ή ακόμα και η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας προτείνονται και σε κάποιο βαθμό εφαρμόζονται κατά κόρων σήμερα. Το σημαντικότερο πρόβλημα, όμως, που τις χαρακτηρίζει είναι ότι είναι εφαρμόσιμες μόνο σε νεόδμητα κτίρια στα οποία έχει ληφθεί μέριμνα από την φάση του σχεδιασμού τους κιόλας η ενσωμάτωση των ειδικών αυτών τεχνολογικών πλεονεκτημάτων. Η εφαρμογή τους στα ήδη υπάρχοντα κτίρια είναι πολλές φορές είτε αδύνατη είτε απαγορευτικού προϋπολογισμού. Έξυπνη διαχείριση της ενέργειας την οποία αυτά καταναλώνουν για θέρμανση/κλιματισμό και φωτισμό 29

30 Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Έξυπνα Κτίρια Ανάλογα με την συνδυασμένη είσοδο των τιμών φως/υγρασία/θερμοκρασία θα εξάγονται και τα κατάλληλα συμπεράσματα σχετικά με την θέρμανση/κλιματισμό και φωτισμό του συγκροτήματος. Κατανάλωση ενέργειας μόνο όταν απαιτείται Οι κάμερες μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ή απουσία ατόμων σε ένα χώρο και να ρυθμίσει πχ τον φωτισμό ανάλογα 30

31 Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Έξυπνα Κτίρια 31

32 Συστήματα Τηλεμέτρησης Τηλεδιαχείρισης Το έξυπνο δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο δικτύων που καθιστά δυνατή σε πραγματικό χρόνο την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των φορέων παροχής ενέργειας και των χρηστών, με αισθητήρες ελέγχου και αυτοματισμού να διανέμονται σε όλο το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η βασική διαφορά μεταξύ των τωρινών και των μελλοντικών δικτύων είναι η αποκεντρωμένη διαχείριση του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο όταν η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται, ως αποτέλεσμα της αυξημένης κατανάλωσης. 32

33 Συστήματα Τηλεμέτρησης Τηλεδιαχείρισης Άμεση πληροφόρηση με στοιχεία κατανάλωσής Έλεγχος της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας Ακριβής τιμολόγηση Διαχείριση οικιακών συσκευών (συστήματα ασφαλείας, πυροπροστασίας, φωτισμού, θέρμανσης) Αυτο οργανούμενες συσκευές Διαχειριστικές Διεπαφές (Web Interface) 33

34 Συστήματα Τηλεμέτρησης Τηλεδιαχείρισης 34

35 Global Sensor Network Το GSN είναι ένα middleware μεσισμικό που έχει στόχο να διευκολύνει την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό των δικτύων αισθητήρων Ένα σύνολο από αισθητήρες τροφοδοτούν με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο το σύστημα Τα δεδομένα διαμορφώνονται σύμφωνα με συγκεκριμένα XML πρότυπα 35

36 Global Sensor Network 36

37 Global Sensor Network 37

38 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Ερωτήσεις, Σχόλια?

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ. 6LoWPAN ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ. 6LoWPAN ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 6LoWPAN ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτή η Διατριβή Μάστερ ασχολείται με τη μελέτη της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων

ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων Copyright Statement. Αθανάσιος Ε. Τασόγλου Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΤΕΙ Λάρισας Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Τσατσαρώνης Μιχάλης Τ-199 Περίληψη Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Wireless Sensor Networks) αποτελούν, τα τελευταία χρόνια, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Έλεγχος Συνδεσιμότητας Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων. Επιβλέπων: Καθηγητής Αντώνιος Τζες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Έλεγχος Συνδεσιμότητας Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων. Επιβλέπων: Καθηγητής Αντώνιος Τζες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών: Ελένης Αντιγόνης Παπαγεωργακοπούλου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Έξυπνες κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Πτυχιακή Εργασία Τσώνης Φαμπρίς Ζώρζ (26588) Επιβλέπων Καθηγητής : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατεύθυνση: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων Wi-Fi σε Πραγματικό Περιβάλλον

Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων Wi-Fi σε Πραγματικό Περιβάλλον ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 4G ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4G ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜ: ΜΤΕ 1040

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Διπλωματική εργασία της Χριστίνας Σιηττή ΑΕΜ: 5574 Υπό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Εισαγωγικά στοιχεία Επικοινωνία;;; Επικοινωνία διαμοιρασμός ιδεών και πληροφοριών Γενικά, επικοινωνία είναι οτιδήποτε (όχι μόνο πληροφορία) που στέλνεται και λαμβάνεται Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα 4 ης γενιάς (4G)

ίκτυα 4 ης γενιάς (4G) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ezhome Ολοκληρωμένο Σύστημα Προσομοίωσης και Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ MANET (Mobile Ad-Hoc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΤΑ 2006 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise.

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Plugwise. Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ κ.σπυριδουλα ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i ΠΡΟΛΟΓΟΣ... III ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ

Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ασφάλεια πληροφοριών στα Ευφυή Δίκτυα ΗΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας

Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων για το Δίπλωμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ad-Hoc and Sensor Networks: Technology and Applications

Ad-Hoc and Sensor Networks: Technology and Applications University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professors: A.A. Economides & A. Pomportsis Ad-Hoc and Sensor Networks: Technology and Applications by Dimitra Kampitaki Thessaloniki

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ιπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ιευθυντής: Καθηγητής ρ.-μηχ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα