ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΠΛΑΤΩΝΑΣ» - 1SMEs2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΠΛΑΤΩΝΑΣ» - 1SMEs2009"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «ΠΛΑΤΩΝΑΣ» - 1SMEs2009

2 ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε. Συντονιστής Ομάδας ΜμΕ Η ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε. είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρία πληροφορικής και επικοινωνιών, που λειτουργεί από το έτος Η εταιρία διακρίνεται για την τεχνογνωσία της σε αντικείμενα όπως: διαχείρισης δικτύων, ολοκλήρωσης ασύρματων και ενσύρματων δικτύων δεδομένων, ασύρματων δικτύων αισθητήρων, υλοποίησης συστημάτων επιτήρησης/ απομακρυσμένης παρακολούθησης, υλοποίησης συστημάτων εντοπισμού θέσης και κατάστασης προσώπων, υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων, ψηφιακής σήμανσης και εντοπισμένης προώθησης, λύσεων διαχείρισης εγγράφων, IP Τηλεφωνίας & Εικονοτηλεφωνίας.

3 SENSAP A.E. Η επιχείρηση SENSAP A.E. ιδρύθηκε το 2002 στην Αθήνα με στόχο την ανάπτυξη/ διανομή Εξοπλισμού, Λογισμικού και Αναλωσίμων για τους πελάτες της στους τομείς των Εκτυπώσεων, της Συσκευασίας και των Logistics. Κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι: ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Ενσωματωμένων Συστημάτων RFID, η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού για τη Διαχείριση Αποθηκών και τη Διαχείριση Διαδικασιών Logistics Παράλληλα, έχει αναπτύξει μία δέσμη εφαρμογών ενδιάμεσου λογισμικού, η οποία φέρει την εμπορική ονομασία SBOX και η οποία συντίθεται από μία σειρά εφαρμογών Java J2EE (SALE, SENSOS, SENSIS, SONAS, SENSAPP, SPRI, SENSAL ), που υλοποιούν εν μέρει τη στοίβα πρωτοκόλλων των οργανισμών EPCglobal και ISO. Επίσης έχει αναπτύξει ένα διαδραστικό σύστημα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβοήθησης πωλήσεων βασισμένο σε συνδυασμό τεχνολογιών RFID και www. Το σύστημα περιλαμβάνει δίκτυο σαρωτών RFID, σύνολο επίπεδων οθονών (touch-screen) καθώς και κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (back-end IT system)

4 EBS E.Π.Ε. Η εταιρεία Electronic Business Systems (Συστήματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - EBS) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000 και δραστηριοποιείται στον χώρο ανάπτυξης, εγκατάστασης και υποστήριξης custom-made εφαρμογών λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς. H EBS εξειδικεύεται στους τομείς: ολοκλήρωσης εφαρμογών με υπάρχοντα Enterprise Information Systems (ERPs, CRMs, Banking Systems, κλπ), ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών με web-based ή rich user interface σε περιβάλλοντα Intranet / Internet. Οι λύσεις και τα προϊόντα της EBS είναι ανεξάρτητα πλατφόρμας υλικού, λειτουργικού συστήματος και βάσεων δεδομένων, καθώς βασίζονται στο πλαίσιο JavaTM 2 Enterprise Edition (J2EE). Επίσης, η EBS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα πληροφορικής, δικτύων υπολογιστών και ασφάλειας συστημάτων.

5 Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» διεξάγει έρευνα στις περιοχές των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, των Τεχνολογιών για τον Παγκόσμιο Ιστό (Web) και των Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής. Στόχος του είναι η αριστεία στους τομείς δραστηριοποίησής του, προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και της ανάπτυξης της οικονομίας της γνώσης. Το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται, τόσο στη μακροπρόθεσμη βασική έρευνα, όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα εστιασμένη στην υλοποίηση ανταγωνιστικών έργων έρευνας και ανάπτυξης. Παράλληλα, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση νέου ερευνητικού δυναμικού με την παροχή υποτροφιών σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο, καθώς και ευκαιριών απασχόλησής των νέων ερευνητών σε ερευνητικά έργα. Το τρέχον επιχειρησιακό πλάνο του Ινστιτούτου εστιάζεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τον τεράστιο όγκο πολυμεσικής πληροφορίας που διατίθεται στο διαδίκτυο, την ανάγκη για διαφανή και αποτελεσματική δικτυακή πρόσβαση οπουδήποτε και οποτεδήποτε, και την απαίτηση για εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσω ευφυούς επεξεργασίας πληροφορίας.

6 Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ.) Το ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ συμμετέχει στο έργο μέσω του Ινστιτούτου Μηχανοτρονικής (ΙΜΤΡΟΝΙΚΣ). Το αντικείμενο του Ινστιτούτου Μηχανοτρονικής είναι συνεργητική σύνθεση των επιστημών των Μηχανολόγων Μηχανικών, των Ηλεκτρονικών Μηχανικών και των Μηχανικών Η/Υ, για τον σχεδιασμό και παραγωγή προϊόντων και μεθοδολογιών στην βιομηχανία, ιατρική και γεωργία. Ειδικότερα, το Ινστιτούτο ασχολείται με θέματα υποστήριξης, σχεδιασμού και πιστοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων Μηχανοτρονικής, με την παροχή υπηρεσιών στη βιομηχανία, με την προώθηση τεχνοβλαστών στο τομέα της Μηχανοτρονικής και με την έρευνα και τις υπηρεσίες σε καινοτόμες εφαρμογές, όπως Μικρομηχανικής, Υλικών, Νανοϋλικών και Νανοκατασκευών, Πληροφοριακών και Τηλεματικών Συστημάτων, Ρομποτικής και Συστημάτων Αυτοματισμού, Eνσωματωμένων και Φορέσιμων (wearable) Συστημάτων και Αισθητήρων, Εμβιομηχανοτρονικών Τεχνολογιών (Βiomechatronics), και Μικροηλεκτρομηχανικών Συστημάτων (MEMS).

7 Βασικό Παραδοτέο (Deliverable): Πλατφόρμα Διαλογισμικού και Εργαλεία για την Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαχείρησης Περιεχομένου Πολλαπλών Αισθητήρων Κοινό Στόχος (Target Audience): Προγραμματιστές, Εταιρίες Ολοκλήρωσης Λύσεων, Πάροχοι Λύσεων/Υπηρεσιών Χωρίς βαθιά γνώση των λεπτομερειών των τεχνολογιών Αισθητήρων Προστιθέμενη Αξία (Added-Value): Σημαντική και Μετρήσιμη Μείωση Χρόνου, Κόστους και Πολυπλοκότητας Ανάπτυξης Λύσεων

8 Ανταγωνιστές (εμφανίστηκαν μετά την υποβολή της πρότασης): Πληθώρα Πλατφορμών που παρέχουν δυνατότητες ολοκλήρωσης-προγραμματισμού αισθητήρων και πλατφόρμες τύπου PaaS π.χ. COSM (https://cosm.com/) (πρώην Pachube) Ubidots (http://www.ubidots.com/) Things Speak (https://www.thingspeak.com/) Intelligoo (http://intelligoo.com/) Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα και Καινοτομία ΠΛΑΤΩΝΑ: Πλουσιότερη Σημασιολογία (Richer Semantics) Βuilt-in Δυνατότητα Ενσωμάτωσης Κανόνων και Αλγορίθμων Fusion Συμμόρφωση με αναγνωρισμένα Πρότυπα (OGC, W3C)

9 (2005+) Ζήτηση για υπηρεσίες που βασίζονται σε άντληση δεδομένων από το περιβάλλον Απαρχή έντονης ανάπτυξης Internet-of-Things (IoT) 2007 Πλαίσιο Sensor Web Enablement 1.0 SensorML και O&M (XML-based standards for sensors data and metadata representations) καθώς και σχετικών προτύπων OGC (Open Geospatial Consortium) 2009 Υποβολή Πρότασης ΠΛΑΤΩΝΑ (Σεπ.2009) (2009+) Πλατφόρμες όπως το Pachube.com (cosm.cosm) και το ThingsSpeak.com προσφέρουν στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να συνδέσουν αισθητήρες και να επεξεργαστούν το εύκολα το περιεχόμενό τους στο διαδίκτυο Eπίδραση στο scope του έργου και το σχεδιασμό της πλατφόρμας 2011 Οντολογία SSN (W3C Semantic Sensor Network Incubator Group) (Report published June 2011) ως προτυποποιημένη σημασιολογία για Sensors, Web of Things and IoT Επίδραση στο σχεδιασμό της ΕΕ-5 του έργου

10 Εύκολη ανάπτυξη εφαρμογών που διαχειρίζονται περιεχόμενο προερχόμενο από αισθητήρες Μείωση χρόνου και πολυπλοκότητας ανάπτυξης, σχετικής με το υλικό (Sensors, WSN) Αξιοποίηση προτύπων (SWE/OGC) Υποστήριξη αρχών Semantic Web (SSN)

11 Ετερογένεια: Διασύνδεση κόμβων διαφορετικών κατασκευαστών, που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως: Διαφορετική τεχνολογία CPU, Διαφορετική τεχνολογία διασύνδεσης, Διαφορετικές ενεργειακές απατήσεις, Διαφορετική γλώσσα προγραμματισμού, Διαφορετικές απαιτήσεις της εφαρμογής όπου μετέχουν, Διαφορετικό σύνολο περιφερειακών συσκευών (π.χ. αισθητήρια όργανα, οθόνη, διεπαφή επικοινωνίας με τον χρήστη.) Μη συμβατά πρωτόκολλα επικοινωνίας

12 Πλατφόρμα διαλογισμικού και ένα σχετικό σύνολο εργαλείων που θα υποστηρίζει όλο τον κύκλο ανάπτυξης σύνθετων εφαρμογών πολλαπλών ετερογενών αισθητήρων Υποστήριξη συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων πολλαπλών αισθητήρων, αλλά και την ανάπτυξη «έξυπνων» εφαρμογών Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα επιτρέπουν την δημιουργία και ενεργοποίηση συνόλων κανόνων (business rules) για την επεξεργασία των δεδομένων στην βάση δημιουργίας και διαχείρισης «πολιτικών» (policies)

13 Ανάπτυξη διεπαφών για την ανάκτηση δεδομένων αλλά και τη διάρθρωση (configuration) πολλαπλών ετερογενών αισθητήρων. Ανάπτυξη μηχανισμών επεξεργασίας των δεδομένων των αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο Ανάπτυξη εργαλείων για τη δημιουργία, διαχείριση και διάρθρωση επαναχρησιμοποιήσιμων πολιτικών (policies) σε σχέση με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων από τους αισθητήρες. Υποστήριξη διαμόρφωσης αυτόνομων πολιτικών και κανόνων για διάφορα πεδία εφαρμογής. Υποστήριξη επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών και βιβλιοθηκών ιστοσελίδων τεχνολογίας Web2.0 (δηλ. Web2.0 mashups) για την εύκολη παρουσίαση δεδομένων προερχόμενων από πολλαπλούς αισθητήρες.

14 Σενάριο 1: Στόλος από οχήματα κινείται καθημερινά εντός προδιαγεγραμμένων πολυγώνων ή και προδιαγεγραμμένων διαδρομών στον αστικό ιστό. Σε προκαθορισμένα και κατάλληλα επιλεγμένα σημεία της πόλης, κατά τη διέλευση του οχήματος, μετρούνται παράμετροι ρύπων ατμόσφαιρας και επίπεδα ακουστικού θορύβου. Σενάριο 2: Βιομηχανία παραγωγής χρησιμοποιεί τεχνολογία RFID για την παρακολούθηση και διαχείριση των προϊόντων της αλλά και την ασφάλεια του χώρου.

15 Σενάριο 3: Εφαρμογή του συστήματος εντός γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τον εντοπισμό κρίσεων και την διαχείριση ενεργειακών ή/ και άλλων κρίσιμων πόρων της περιοχής.

16 Γεωγραφική Έκταση Βασικός Τομέας Δευτερεύων Τομέας Αισθητήρες Μέσο Επικοινωνίας «Σύντηξη» Αισθητήρων Συμμετοχικό (participatory) ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3 Μέση (πόλη) Τοπική (κτίριο) Ευρεία (Νομός) Smart City- Οχήματα Smart City- Ποιότητα ζωής Θέσης, Alert, Ρύπανσης, Ήχου GSM /GPRS Βιομηχανία- Εφοδιαστική Ασφάλεια Εγκαταστάσεων RFID / AutoID, θέσης EPC Class 1 Wi-Fi Διαχείριση κρίσεων Διαχείριση Πόρων Μετεωρολογικοί, Θερμικοί, Υδραυλικοί ZigBee / Ίσως ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ (Μελλοντικά) Τοπολογία ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΕΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ Σενάρια Συνδυασμού Κανόνων Χρήστες σε πλήρη ανάπτυξη ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Εκατοντάδες Δεκάδες Χιλιάδες

17

18 Ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών που χειρίζονται και παρουσιάζουν περιεχόμενο προερχόμενο από αισθητήρες, υποστηρίζοντας ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης εφαρμογών. Η πλατφόρμα θα είναι αξιοποιήσιμη (ως εργαλείο) από εταιρίες πληροφορικής που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και ολοκληρώνουν εφαρμογές αισθητήρων. Ωφέλιμη για τους τελικούς χρήστες-αποδέκτες των εφαρμογών, μειώνοντας τα κόστη ανάπτυξης και εν τέλει το κόστος παροχής της λύσης.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Αγία Παρασκευή, Δεκέμβριος 2014 2 Πρόλογος Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) (http://www.iit.demokritos.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΤΟΜΕΑΣ Β ΥΠΟΔΟΜΗ & ΖΗΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΟΜΕΑΣ Β ΥΠΟΔΟΜΗ & ΖΗΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. Στοιχεία εταιρίας...3 1. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας ειδικευµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 Αγία Παρασκευή, Νοέμβριος 2012 ii Πρόλογος Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) (http://www.iit.demokritos.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 Αγία Παρασκευή, Νοέμβριος 2008 2 Πρόλογος Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) στα πλαίσια του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ευάγγελου Τοπάλη Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα, Μάιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 3 4. AΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Προωθώντας την Καινοτομία στους τομείς της Βιομηχανικής Πληροφορικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων μέσω της Δημιουργίας Δικτυώσεων Programme co-funded by the

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Αγία Παρασκευή, Ιούλιος 2013 ii Πρόλογος Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) (http://www.iit.demokritos.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 Αγία Παρασκευή, Νοέμβριος 2008 i Πρόλογος Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) στα πλαίσια του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news ΤΕΥΧΟΣ 4 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 business technology news ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΘ 60526 ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την δυνατότητα που έχετε να δημοσιεύσετε νέα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων Η Προβολή τους στις Περιφέρειες Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συντάκτης: Β. Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού E-mail: bgogol@gsrt.gr 1 Ιούλιος 2013 Έκδοση 1.6 ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Περιεχόμενα Α. ΔΙΕΘΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final

Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 442 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr Κείμενο Μελέτης Σύμφωνα με τις Εργασίες 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών In Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα