AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type"

Transcript

1 AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANIM KILAVUZU Português EλληvIk ά I talian o E spaño l Françai s Deutsc h Englis h Türkçe Русски й KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN CONSERVEZ CE MODE D EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO CONSERVARE QUESTO MANUALE PER OGNI EVENTUALE FUTURO RIFERIMENTO ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩИХ ССЫЛОК BU KILAVUZU, DAHA SONRA BAfiVURMAK ÜZERE SAKLAYIN P/N _OM.indb 1 1/7/ :00:18 PM

2 AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El-2 ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...El-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ...El-8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΝΟΥ...El-9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-10 OPERATING MANUAL P/N ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ... El-11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... El C ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ...El-12 ΑΥΤΟΜΑΤΗ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...El-12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ...El-13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ...El-15 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...El-16 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ και χρησιμοποιήστε την με το σωστό τρόπο. Όλες οι οδηγίες σε αυτή την ενότητα σχετίζονται με την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας. Τα σήματα ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ έχουν τις παρακάτω σημασίες σε αυτές τις οδηγίες: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν εκτελεστούν σωστά, πιθανόν να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό του χρήση ή του προσωπικού σέρβις. Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν εκτελεστούν σωστά, ενδέχεται να προκαλέσουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό του χρήστη ή του προσωπικού σέρβις. Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν εκτελεστούν σωστά, ενδέχεται να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε αυτό το κλιματιστικό μόνοι σας. Αυτό το κλιματιστικό περιέχει εξαρτήματα χωρίς δυνατότητα συντήρησης από το χρήστη. Όσον αφορά σε τυχόν επιδιόρθωση, να απευθύνεστε πάντα σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Κατά τη μεταφορά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις σχετικά με την αποσύνδεση και την εγκατάσταση του κλιματιστικού. Μην κάθεστε σε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία για πολλές ώρες ακριβώς στη ροή αέρα ψύξης. Μην εισάγετε δάκτυλα ή αντικείμενα στη θύρα εξόδου ή στο πλέγμα εισαγωγής αέρα. Μην ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε το κλιματιστικό αποσυνδέοντας το καλώδιο παροχής ρεύματος. Προσέξτε να μην φθείρετε το καλώδιο παροχής ρεύματος. Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος αυτής της συσκευής έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις, καθώς απαιτούνται ειδικά εργαλεία και συγκεκριμένο καλώδιο. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας (οσμή καψίματος κ.λπ.), η λειτουργία πρέπει να διακοπεί αμέσως, απενεργοποιήστε τον διακόπτη και συμβουλευθείτε το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού, διατηρήστε το μακρά από φωτιά ή τυχόν εύφλεκτα υλικά. (συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις) El-1 ΠΡΟΣΟΧΗ! Εξαερώνετε τακτικά κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην κατευθύνετε την ροή του αέρα σε τζάκια ή θερμαντικές συσκευές. Μην κρέμεστε ή μην τοποθετείτε αντικείμενα στο κλιματιστικό. Μην κρεμάτε αντικείμενα στην εσωτερική μονάδα. Μην τοποθετείτε βάζα λουλουδιών ή δοχεία νερού στο επάνω μέρος του κλιματιστικού. Μην εκθέτετε το κλιματιστικό απευθείας σε νερό. Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό με υγρά χέρια. Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος. Διακόπτετε την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε την εσωτερική μονάδα για μεγάλες περιόδους. Ελέγχετε την κατάσταση της βάσης τοποθέτησης για ζημιά. Μην αφήνετε να περνάνε ζώα ή μην τοποθετείτε φυτά μπροστά από τη διαδρομή της ροής αέρα. Μην πίνετε το νερό που έχει αποστραγγιστεί από το κλιματιστικό. Μην πραγματοποιείτε ενέργειες όπως η φύλαξη τροφής, η τοποθέτηση φυτών ή ζώων, εξοπλισμού ακρίβειας ή έργων τέχνης. Οι βαλβίδες σύνδεσης ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Θέρμανσης. Δώστε προσοχή. Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στα πλέγματα του καλοριφέρ. Λειτουργείτε μόνο όταν είναι τοποθετημένα τα φίλτρα αέρα. Μην μπλοκάρετε ή καλύπτετε το πλέγμα εισαγωγής αέρα και τη θύρα εξόδου. Διασφαλίστε ότι τυχόν ηλεκτρονικός εξοπλισμός βρίσκεται τουλάχιστον 1 μέτρο είτε από την εσωτερική είτε από την εξωτερική μονάδα. Αποφύγετε την τοποθέτηση του κλιματιστικού κοντά σε τζάκι ή άλλη συσκευή θέρμανσης _OM.indb 1 1/7/ :01:37 PM

3 ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν εγκαθιστάτε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, πάρτε τις κατάλληλες προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιματιστικό. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται για τη χρήση της συσκευής από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργία εξοικονόμησης Ενέργειας και Άνεσης ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ Κατά την έναρξη της λειτουργίας, χρησιμοποιείται μεγάλη ποσότητα ενέργειας για να επιτευχθεί γρήγορα η επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο. Στη συνέχεια, το κλιματιστικό αλλάζει αυτόματα στη ρύθμιση χαμηλής ενέργειας για οικονομική και άνετη λειτουργία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΑ), η θερμοκρασία του δωματίου θα είναι ελαφρώς υψηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία στη λειτουργία ψύξης και χαμηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία στη λειτουργία θέρμανσης. Συνεπώς, με τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια σε σχέση με την κανονική λειτουργία. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ Οι περσίδες κατεύθυνσης ροής αέρα ταλαντεύονται αυτόματα πάνω και κάτω για να κατευθύνεται ο αέρας σε κάθε γωνιά του δωματίου. AUTO CHANGEOVER (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ) Η λειτουργία (ψύξη, αφύγρανση, θερμότητα) ενεργοποιείται αυτόματα για τη διατήρηση της καθορισμένης θερμοκρασίας και η θερμοκρασία διατηρείται πάντα σταθερή. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ) Η ροή αέρα της εσωτερικής μονάδας μειώνεται για πιο αθόρυβη λειτουργία. 10 C ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η θερμοκρασία δωματίου διατηρείται στους 10 C για να αποτραπεί η μεγάλη απόκλιση της θερμοκρασίας του δωματίου. ΧΑΜΗΛΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩ- ΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η λειτουργία ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ μειώνει τα επίπεδα του θορύβου της εξωτερικής μονάδας καταστέλλοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τον αριθμό περιστροφών του συμπιεστή. Είναι αποδοτική όταν η τριγύρω περιοχή είναι ήσυχη, όπως κατά την νύχτα. Βολική λειτουργία ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο χρονοδιακόπτης προγραμμάτων σας επιτρέπει να ενσωματώνετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη OFF και χρονοδιακόπτη ON σε μια ακολουθία. Η ακολουθία μπορεί να περιλαμβάνει μια μετάβαση από τον χρονοδιακόπτη OFF στον χρονοδιακόπτη ON ή από τον χρονοδιακόπτη ON στον χρονοδιακόπτη OFF σε ένα εικοσιτετράωρο. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ Όταν πατήσετε το κουμπί SLEEP (ΥΠΝΟΣ) κατά τη λειτουργία θερμότητας, η ρύθμιση του θερμοστάτη της εσωτερικής μονάδας χαμηλώνει σταδιακά κατά την περίοδο της λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης ψύξης, η ρύθμιση του θερμοστάτη αυξάνεται σταδιακά κατά την περίοδο λειτουργίας. Όταν φτάσει η καθορισμένη ώρα, η εσωτερική μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα. ΠΛΕΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟ- ΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Το πλέγμα εισόδου αέρα της εσωτερικής μονάδας μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση. Λειτουργία Καθαρισμού ΙΣΧΥΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χρησιμοποιείται για γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του χώρου. ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ Το ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ έχει υποβληθεί σε επεξεργασία για την αποφυγή ανάπτυξης μούχλας, επιτρέποντας καθαρότερη χρήση και ευκολότερη φροντίδα. ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥ- ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΤΕΧΙΝΕΣ Το φίλτρο καθαρισμού αέρα με πολυφαινόλες κατεχίνες χρησιμοποιεί στατικό ηλεκτρισμό για τον καθαρισμό των λεπτών σωματιδίων και της σκόνης, όπως τον καπνό και την γύρη που είναι πολύ μικρά για να είναι ορατά. Το φίλτρο περιέχει κατεχίνη, η οποία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική με διάφορα βακτήρια, συμπιέζοντας την ανάπτυξη των βακτηρίων που απορροφώνται στο φίλτρο. Λάβετε υπόψη ότι όταν τοποθετείται το φίλτρο καθαρισμού αέρα, η ποσότητα του αέρα που παράγεται μειώνεται, προκαλώντας ελαφριά μείωση στην απόδοση της εσωτερικής μονάδας. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΕΡΑ Αποτελείται από εξαιρετικά μικρά σωματίδια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αρνητικά ιόντα αέρα με αποτελεσματικότητα απόσμησης και μπορούν να απορροφήσουν και να αποβάλουν την παράξενη μυρωδιά από το σπίτι. Τηλεχειριστήριο ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Το Ασύρματο Τηλεχειριστήριο επιτρέπει τον άνετο έλεγχο της λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας. El _OM.indb 2 1/7/ :01:38 PM

4 ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Για τη διευκόλυνση μιας επεξήγησης, η παρακάτω απεικόνιση έχει σχεδιαστεί για να εμφανίσει όλες τις πιθανές ενδείξεις. Κατά την πραγματική λειτουργία, ωστόσο, η οθόνη θα εμφανίσει μόνο αυτές τις ενδείξεις που είναι κατάλληλες για την τρέχουσα λειτουργία. El _OM.indb 3 1/7/ :01:39 PM

5 Fig. 1 Εσωτερική Μονάδα 1 Πίνακας Ελέγχου Λειτουργίας (Fig. 2) 2 Κουμπί MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ) Όταν το κουμπί MANUAL AUTO (ΑΥ- ΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ) παραμείνει πατημένο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, θα ξεκινήσει η λειτουργία αναγκαστικής ψύξης. Η λειτουργία αναγκαστικής ψύξης χρησιμοποιείται τη στιγμή της εγκατάστασης. Μόνο για χρήση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Όταν ξεκινάει η λειτουργία αναγκαστικής ψύξης, πατήστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) για να σταματήσετε τη λειτουργία. Πιέστε το κουμπί στη ρύθμιση ΕΠΑ- ΝΑΦΟΡΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 3 Ένδειξη (Fig. 3) 4 Δέκτης Σήματος Τηλεχειριστηρίου 5 Ενδεικτική Λυχνία OPERATION (ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) 6 Ενδεικτική Λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑ- ΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί) Αν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) όταν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης, τότε υποδεικνύει ότι έχει παρουσιαστεί σφάλμα στη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη (Βλ. σελίδα 17 Αυτόματη Επανεκκίνηση). 7 Ενδεικτική Λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΑ) (πράσινη) Η Ενδεικτική Λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΑ) ανάβει όταν λειτουργεί η ρύθμιση ECONOMY OPERATION (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και η ρύθμιση 10 C HEAT OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝ- ΣΗΣ). 8 Πλέγμα Εισαγωγής Αέρα (Fig. 4) 9 Μπροστινός Πίνακας 0 Φίλτρο Αέρα A Περσίδα Κατεύθυνσης Ροής Αέρα B Δεξιά-Αριστερή Περσίδα (πίσω από την Περσίδα Κατεύθυνσης Ροής Αέρα) C Λάστιχο Αποστράγγισης Fig. 5 Τηλεχειριστήριο D Πομπός Σήματος E Πλήκτρο θέρμανσης 10 C F Πλήκτρο MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) G Πλήκτρο ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) H Πλήκτρο ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕ- ΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ I Πλήκτρο ΟΝ TIMER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ) J Πλήκτρο OFF TIMER (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ- ΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ) K Πλήκτρο CLOCK ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ) L Πλήκτρο POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗΣ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑΣ) M Πλήκτρο SET TEMP (ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡ- ΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) ( / ) N Πλήκτρο START/STOP (ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑ- ΚΟΠΗΣ) O Πλήκτρο FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) P Πλήκτρο SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ) Q Πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΗΣ) R Πλήκτρο SLEEP TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟ- ΠΤΗ ΥΠΝΟΥ) S Πλήκτρο CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗΣ) T Πλήκτρο RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ) U Πλήκτρο SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ( / ) V Οθόνη τηλεχειριστηρίου (Fig.6) W Ένδειξη Λειτουργίας X Ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟ- ΡΥΒΟΥ Y Ένδειξη SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) θερμοκρασίας Z Ένδειξη Δείκτη Πομπού [ Ένδειξη Ταχύτητας Ανεμιστήρα (FAN) \ Ένδειξη SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ) ] Ένδειξη Ρολογιού και TIMER (ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΚΟΠΤΗ) El _OM.indb 4 1/7/ :01:40 PM

6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ενεργοποιήστε την Τροφοδοσία 1 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη κυκλώματος Φόρτιση Μπαταριών (AAA/R03/LR03 2) Πιέστε και σύρετε το καπάκι του διαμερίσματος μπαταριών στην αντίστροφη πλευρά για να το ανοίξετε. Γλιστρήστε προς την κατεύθυνση του βέλους. Εισάγετε τις μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι ( ). Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος των μπαταριών. Ρυθμίστε την Τρέχουσα ώρα 1 2 Πιέστε το κουμπί CLOCK ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙ- ΟΥ) (Fig. 5 K). Χρησιμοποιήστε την άκρη ενός στυλό ή άλλου μικρού αντικειμένου για να πατήσετε το κουμπί. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα SELECT ( / ) (Fig. 5 U) για να ρυθμίσετε το ρολόι στην τρέχουσα ώρα. κουμπί: Πιέστε για να προχωρήσετε το χρόνο. κουμπί: Πιέστε για να μετακινήσετε το χρόνο προς τα πίσω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δώστε προσοχή ώστε να αποτρέψετε τα παιδιά από το να καταπιούν τις μπαταρίες. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το Τηλεχειριστήριο για μια παρατεταμένη περίοδο, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε την πιθανή διαρροή και τη φθορά στη μονάδα. Αν το υγρό των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή το στόμα, πλύνετε αμέσως με μεγάλη ποσότητα νερού και απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως και να απορρίπτονται σωστά, είτε σε δοχείο συλλογής μπαταριών είτε στην κατάλληλη αρχή. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε άδειες μπαταρίες. Μην συνδυάζετε νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων. Οι μπαταρίες θα πρέπει να διαρκούν περίπου ένα έτος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Αν το εύρος λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου μειωθεί αισθητά, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και πατήστε το κουμπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) με την άκρη ενός στυλό ή με άλλο μικρό αντικείμενο. Παρακαλούμε κρατάτε το στυλό κλπ ίσιο και πατήστε ελαφρά. Παρακαλούμε μην πατάτε υπό γωνία ή με δύναμη. 3 (Κάθε φορά που τα κουμπιά πατιούνται ο χρόνος θα προχωρήσει / οπισθοχωρήσει με προσαύξηση ενός λεπτού, το κράτημα των κουμπιών θα αλλάξει τον χρόνο γρήγορα με προσαυξήσεις δέκα λεπτών.) Πιέστε ξανά το κουμπί CLOCK ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ) (Fig. 5 K). Αυτό ολοκληρώνει τη ρύθμιση της ώρας και ξεκινάει το ρολόι. Για τη Χρήση του Τηλεχειριστηρίου Το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι στραμμένο στον δέκτη του σήματος (Fig. 3 4) για να λειτουργήσει σωστά. Εύρος Λειτουργίας: Περίπου 7 m. Όταν λαμβάνεται σωστά ένα σήμα από την εσωτερική μονάδα, ακούγεται ένας ήχος. Αν δεν ακουστεί ήχος, πατήστε ξανά το κουμπί του Τηλεχειριστηρίου. Βάση Στήριξης Τηλεχειριστηρίου Βίδες Εισαγωγή Ολίσθηση προς τα επάνω 1 Τοποθετήστε την υποδοχή. El-5 2 Ρυθμίστε το τηλεχειριστήριο. 3 Για να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο (όταν η χρήση γίνεται με το χέρι) _OM.indb 5 1/7/ :01:40 PM

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για να Επιλέξετε Λειτουργία 1 Πιέστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) (Fig. 5 N). 2 Η Ενδεικτική Λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) της εσωτερικής μονάδας (πράσινη) (Fig. 3 5) θα ανάψει. Το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί. Πιέστε το κουμπί MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Fig. 5 F) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η κατάσταση θα αλλάζει με την εξής σειρά. AUTO COOL DRY (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) (ΨΥΞΗ) (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) HEAT FAN (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, θα επανεμφανιστεί ολόκληρη η οθόνη. Για να Ρυθμίσετε τον Θερμοστάτη Πιέστε το κουμπί SET TEMP. (ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ) (Fig. 5 M). κουμπί: Πιέστε για να αυξήσετε τη ρύθμιση του θερμοστάτη. κουμπί: Πιέστε για να μειώσετε τη ρύθμιση του θερμοστάτη. Εύρος ρύθμισης θερμοστάτη: AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) C Cooling/Dry (Ψύξη/Αφύγρανση) C Heating (Θέρμανση) C Ο θερμοστάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας δωματίου κατά τη λειτουργία FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) (η θερμοκρασία δεν θα εμφανιστεί στην Οθόνη του Τηλεχειριστηρίου). Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, θα επανεμφανιστεί ολόκληρη η οθόνη. Η ρύθμιση του θερμοστάτη πρέπει να θεωρηθεί σταθερή τιμή και ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική θερμοκρασία δωματίου. Παράδειγμα: Όταν ρυθμιστεί σε COOL (ΨΥΞΗ). Για να Ρυθμίσετε την Ταχύτητα του Ανεμιστήρα Πιέστε το κουμπί FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) (Fig. 5 O). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει με την εξής σειρά: (AUTO) ΑΥΤΟΜΑΤΟ (HIGH) ΥΨΗΛΗ (MED) ΜΕΣΑΙΑ (LOW) ΧΑΜΗΛΗ (SUPER QUIET) ΥΠΕΡ-ΗΣΥΧΟ Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα, θα επανεμφανιστεί ολόκληρη η οθόνη. Όταν ρυθμιστεί σε AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ): Heating (Θέρμανση) : Ο ανεμιστήρας λειτουργεί ώστε να γίνεται βέλτιστη κυκλοφορία ζεστού αέρα. Ωστόσο, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα όταν η θερμοκρασία του αέρα που εξέρχεται από την εσωτερική μονάδα είναι χαμηλή. Cooling (Ψύξη) : Καθώς η θερμοκρασία δωματίου φτάνει τη θερμοκρασία ρύθμισης του θερμοστάτη, η ταχύτητα του ανεμιστήρα χαμηλώνει. Fan (Ανεμιστήρας) : Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ρύθμιση κατά τη λειτουργία Monitor (Οθόνη) και στην έναρξη της λειτουργίας Heating (Θέρμανση). Λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ) Η λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ) ξεκινάει. Η ροή αέρα της εσωτερικής μονάδας θα μειωθεί για πιο αθόρυβη λειτουργία. Η λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Dry (Αφύγρανση). (Το ίδιο ισχύει όταν η λειτουργία αφύγρανσης επιλεγεί κατά τη λειτουργία κατάστασης AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ). Κατά τη διάρκεια της λειτουργία Super Quiet (Εξαιρετικά αθόρυβο), η απόδοση Θερμότητας και Ψύξης θα μειωθεί. Αν το δωμάτιο δεν θερμανθεί/ψυχθεί κατά τη χρήση της λειτουργίας SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ), ρυθμίστε την Ταχύτητα του Ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. Παράδειγμα: Όταν ρυθμιστεί στους 26 C. Παράδειγμα: Όταν ρυθμιστεί σε AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ). El _OM_EL.indd 6 1/7/2011 3:37:04 PM

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για να Διακόψετε τη Λειτουργία Πιέστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) (Fig. 5 N). Η Ενδεικτική Λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) (Fig. 3 5) θα σβήσει. Σχετικά με τη Λειτουργία AUTO CHANGEOVER (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ) AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ): Όταν επιλεγεί πρώτα η λειτουργία AUTO CHANGEOVER (ΑΥΤΟ- ΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ), ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει σε πολύ χαμηλή ταχύτητα για λίγα λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων η εσωτερική μονάδα θα ανιχνεύσει τις συνθήκες δωματίου και θα επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία. Αν η διαφορά ανάμεσα στη ρύθμιση του θερμοστάτη και την πραγματική θερμοκρασία δωματίου είναι μεγαλύτερη από +2 C Λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης Αν η διαφορά ανάμεσα στη ρύθμιση θερμοστάτη και την πραγματική θερμοκρασία δωματίου είναι εντός των ±2 C Καθορίζεται από την εξωτερική θερμοκρασία Αν η διαφορά ανάμεσα στη ρύθμιση του θερμοστάτη και την πραγματική θερμοκρασία δωματίου είναι μεγαλύτερη από 2 C Λειτουργία θέρμανσης Όταν η εσωτερική μονάδα έχει ρυθμίσει τη θερμοκρασία του δωματίου σας κοντά στη ρύθμιση του θερμοστάτη, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της οθόνης. Στην κατάσταση λειτουργίας της οθόνης, ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει σε χαμηλή ταχύτητα. Αν η θερμοκρασία δωματίου αλλάξει, η εσωτερική μονάδα θα επιλέξει για άλλη μια φορά την κατάλληλη λειτουργία (Heating(Θέρμανση), Cooling (Ψύξη)) για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στην τιμή που έχει καθοριστεί στο θερμοστάτη. Αν η λειτουργία που έχει επιλεχθεί αυτόματα από την εσωτερική μονάδα δεν είναι αυτή που επιθυμείτε, επιλέξτε μια από τις λειτουργίες (HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), COOL (ΨΥΞΗ), DRY (ΑΦΥΓΡΑΝ- ΣΗ), FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ)). Σχετικά με τη Λειτουργία Heating (Θέρμανση): Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ζεστάνετε το δωμάτιό σας. Όταν επιλεγεί η λειτουργία Heating (Θέρμανση), η εσωτερική μονάδα θα λειτουργήσει σε πολύ χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα για περίπου 3 με 5 λεπτά, μετά από τα οποία θα αλλάξει στην επιλεγμένη ρύθμιση ανεμιστήρα. Αυτή η χρονική περίοδος παρέχεται για να μπορέσει η εσωτερική μονάδα να θερμανθεί πριν ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία. Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή, ενδέχεται να αναπτυχθεί πάγος στην εξωτερική μονάδα και η απόδοσή της ενδέχεται να μειωθεί. Για την αφαίρεση του πάγου, το κλιματιστικό θα μπαίνει αυτόματα στον κύκλο απόψυξης κατά διαστήματα. Κατά τη λειτουργία Αυτόματης Απόψυξης, η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Fig. 3 5) θα αναβοσβήσει και η λειτουργία θερμότητας θα διακοπεί. Μετά την έναρξη της λειτουργίας θερμότητας, θα χρειαστεί λίγο χρόνος μέχρι να ζεσταθεί το δωμάτιο. Cooling (Ψύξη): Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να ψύξετε το δωμάτιό σας. Dry (Αφύγρανση): Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για ελαφριά ψύξη κατά την αφύγρανση του δωματίου σας. Δεν μπορείτε να ζεστάνετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Dry (Αφύγρανση). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Dry (Αφύγρανση), η εσωτερική μονάδα θα λειτουργήσει σε χαμηλή ταχύτητα. Για να ρυθμίσετε την υγρασία του δωματίου, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να σταματάει κατά διαστήματα. Επίσης ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα όταν ρυθμίζεται η υγρασία στο δωμάτιο. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να αλλάξει μη αυτόματα όταν επιλεγεί η λειτουργία Dry (Αφύγρανση). Fan (Ανεμιστήρας): Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για την κυκλοφορία του αέρα στο δωμάτιο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Heating (Θέρμανση): Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη ώστε να είναι μεγαλύτερη από την παρούσα θερμοκρασία δωματίου. Η λειτουργία Heating (Θέρμανση) δεν θα λειτουργήσει αν η θερμοκρασία του θερμοστάτη ρυθμιστεί χαμηλότερα από την πραγματική θερμοκρασία δωματίου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Cooling/Dry (Ψύξη/Αφύγρανση): Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη ώστε να είναι χαμηλότερη από την παρούσα θερμοκρασία δωματίου. Οι λειτουργίες Cooling (Ψύξης) και Dry (Αφύγρανση) δεν θα λειτουργήσουν αν η θερμοκρασία του θερμοστάτη ρυθμιστεί υψηλότερα από την πραγματική θερμοκρασία δωματίου (σε λειτουργία Cooling (Ψύξη), ο ανεμιστήρας δεν θα λειτουργήσει). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Fan (Ανεμιστήρας): Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εσωτερική μονάδα για να θερμάνετε και να ψύξετε το δωμάτιό σας. El _OM.indb 7 1/7/ :01:43 PM

9 ΙΣΧΥΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χρησιμοποιείται για γρήγορη ψύξη ή θέρμανση του χώρου. Ξεκινήστε την λειτουργία του Κλιματιστικού πριν την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας. Για να χρησιμοποιήσετε την Λειτουργία POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) Πιέστε το πλήκτρο POWERFUL (Fig. 5 L). Για να σταματήσετε την Λειτουργία POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) Πιέστε ξανά το πλήκτρο POWERFUL (Fig. 5 L). Ξεκινά η κανονική λειτουργία. Περί της Λειτουργίας POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) Cooling/Dry (Ψύξη/Αφύγρανση) Με την χρήση της μέγιστης ισχύος, ψύχει τον χώρο στην κατά προσέγγιση ρυθμισμένη θερμοκρασία με μία κίνηση. Η Ισχυρή Λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία του χώρου έχει φτάσει στην επιθυμητή ή μετά το πέρας 20 λεπτών από την εκκίνηση της Ισχυρής Λειτουργίας. Παρ όλα αυτά, δεν απενεργοποιείται αυτόματα εντός συγκεκριμένης ώρας από την έναρξη της Ισχυρής Λειτουργίας. Heating (Θέρμανση) Με την χρήση της μέγιστης ισχύος, θερμαίνει τον χώρο στην κατά προσέγγιση ρυθμισμένη θερμοκρασία με μία κίνηση. Η Ισχυρή Λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία του χώρου έχει φτάσει στην επιθυμητή ή μετά το πέρας 20 λεπτών από την εκκίνηση της Ισχυρής Λειτουργίας. Παρ όλα αυτά, δεν μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα εντός συγκεκριμένης ώρας από την έναρξη της Ισχυρής Λειτουργίας. Η κατεύθυνση του αέρα και ο ρυθμός ροής ρυθμίζονται αυτόματα στην λειτουργία POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ). Η κατεύθυνση του αέρα μπορεί να αλλάξει με το πλήκτρο ρύθμισης της κατεύθυνσης. Οι λειτουργίες POWERFUL και ECONOMY δεν μπορούν να συντρέχουν. Προηγείται η τελευταία λειτουργία της οποίας πατήθηκε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Οι λειτουργίες POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) και OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα. Προηγείται η τελευταία λειτουργία της οποίας πατήθηκε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πριν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θέστε σε λειτουργία το κλιματιστικό. Για να χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) Πιέστε το κουμπί ECONOMY (Fig. 5 G). Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (πράσινη) (Fig. 3 7). Ξεκινά η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ). Για να σταματήσετε τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) Ενδεικτική λυχνία OPERATION TIMER ECONOMY : Φως : Σβηστή Πιέστε ξανά το κουμπί ECONOMY (Fig. 5 G). Η ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (πράσινη) (Fig. 3 7) σβήνει. Ξεκινά η κανονική λειτουργία. Σχετικά με τη λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) Στη μέγιστη έξοδο, η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) αντιστοιχεί στο 70% περίπου της κανονικής λειτουργίας του κλιματιστικού για ψύξη και θέρμανση. Εάν το δωμάτιο δεν ψύχεται (ή θερμαίνεται) καλά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), επιλέξτε την κανονική λειτουργία. Άπαξ και σταματήσει η λειτουργία του κλιματιστικού. Η κανονική λειτουργία ξεκινάει όταν ενεργοποιηθεί ξανά η εσωτερική μονάδα Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ), η θερμοκρασία του δωματίου θα είναι ελαφρώς υψηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία στη λειτουργία ψύξης και χαμηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία στη λειτουργία θέρμανσης. Συνεπώς με τη λειτουργία ECONOMY ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια σε σχέση με την κανονική λειτουργία. Οι λειτουργίες POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) και ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα. Προηγείται η τελευταία λειτουργία της οποίας πατήθηκε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. El _OM.indb 8 1/7/ :01:43 PM

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το Τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί στη σωστή τρέχουσα ώρα ( P. 5). Για να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ON (τον χρονοδιακόπτη OFF) El-9 Πιέστε το πλήκτρο START/STOP (Fig. 5 N) (αν η εσωτερική μονάδα λειτουργεί ήδη, προχωρήστε στο βήμα 2). Η Ενδεικτική Λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) της εσωτερικής μονάδας (πράσινη) (Fig. 3 5) θα ανάψει. Πατήστε το πλήκτρο ON TIMER ( OFF TIMER ) (Fig. 5 I/ Fig. 5 J). Η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) της εσωτερικής μονάδας (πορτοκαλί) (Fig. 3 6) θα ανάψει. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα SELECT (Fig. 5 U) για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης ON (απενεργοποίησης OFF ). Ρυθμίστε την ώρα ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας (θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για περίπου 5 δευτερόλεπτα). πλήκτρο: Πιέστε για να προχωρήσετε την ώρα. πλήκτρο: Πιέστε για να γυρίσετε πίσω την ώρα. Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, θα επανεμφανιστεί ολόκληρη η οθόνη. Για να Χρησιμοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη προγραμμάτων Πιέστε το πλήκτρο START/STOP (Fig. 5 N) (αν η εσωτερική μονάδα λειτουργεί ήδη, προχωρήστε στο βήμα 2). Η Ενδεικτική Λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) της εσωτερικής μονάδας (πράσινη) (Fig. 3 5) θα ανάψει. Πατήστε το πλήκτρο ON TIMER ( OFF TIMER ) (Fig. 5 I/ Fig. 5 J). Η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) της εσωτερικής μονάδας (πορτοκαλί) (Fig. 3 6) θα ανάψει. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα SELECT (Fig. 5 U) για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης ON (απενεργοποίησης OFF ). Πατήστε το πλήκτρο ON TIMER ( OFF TIMER ) (Fig. 5 J/ Fig. 5 I). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα SELECT (Fig. 5 U) για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης ON (απενεργοποίησης OFF ). Η οθόνη θα εμφανίσει εναλλακτικά τις λειτουργίες Χρονοδιακόπτης OFF και Χρονοδιακόπτης ON, και στη συνέχεια θα αλλάξει για να εμφανιστεί η ώρα που θα ξεκινήσει η πρώτη λειτουργία. Ο χρονοδιακόπτης του προγράμματος θα ξεκινήσει τη λειτουργία. (Αν έχει επιλεγεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη ON για να λειτουργήσει πρώτη, η εσωτερική μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί σε αυτό το σημείο.) Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, θα επανεμφανιστεί ολόκληρη η οθόνη. Σχετικά με τον Χρονοδιακόπτη προγραμμάτων Ο χρονοδιακόπτης προγραμμάτων σας επιτρέπει να ενσωματώνετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη OFF και χρονοδιακόπτη ON σε μια ακολουθία. Η ακολουθία μπορεί να περιλαμβάνει 1 μετάβαση από τον χρονοδιακόπτη OFF στον χρονοδιακόπτη ON ή από τον χρονοδιακόπτη ON στον χρονοδιακόπτη OFF μέσα σε 24 ώρες. Ο πρώτος χρονοδιακόπτης που θα λειτουργήσει θα είναι αυτός που θα έχει ρυθμιστεί κοντά στην τρέχουσα ώρα. Η σειρά λειτουργίας υποδεικνύεται από το βέλος στην Οθόνη του Τηλεχειριστηρίου (OFF ON, ή OFF ON). Ένα παράδειγμα της χρήσης του Χρονοδιακόπτη προγραμμάτων μπορεί να είναι αυτό στο οποίο η λειτουργία του κλιματιστικού διακόπτεται αυτόματα (χρονοδιακόπτης OFF) αφού κοιμηθείτε, και στη συνέχεια, να ξεκινάει (χρονοδιακόπτης ON) αυτόματα το πρωί πριν ξυπνήσετε. Για να Ακυρώσετε τον Χρονοδιακόπτη Πατήστε το πλήκτρο CANCEL. Το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία. Για να Αλλάξετε τις Ρυθμίσεις Χρονοδιακόπτη Εκτελέστε τα βήματα 2 και 3. Για να Διακόψετε τη Λειτουργία του Κλιματιστικού κατά τη Λειτουργία του Χρονοδιακόπτη Πιέστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ). Για να Αλλάξετε τις Συνθήκες Λειτουργίας Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις συνθήκες λειτουργίας (Κατάσταση Λειτουργίας, Ταχύτητα Ανεμιστήρα, Ρύθμιση Θερμοστάτη, Λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ)), ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη, περιμένετε να επανεμφανιστεί ολόκληρη η οθόνη, και στη συνέχεια, πιέστε τα κατάλληλα κουμπιά για να αλλάξετε την επιθυμητή συνθήκη λειτουργίας. Για να Ακυρώσετε τον Χρονοδιακόπτη Πατήστε το πλήκτρο CANCEL. Το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία. Για να Αλλάξετε τις Ρυθμίσεις Χρονοδιακόπτη 1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα Για να χρησιμοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη ON ή τον Χρονοδιακόπτη OFF για να επιλέξετε τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη που επιθυμείτε να αλλάξετε. 2. Πατήστε το πλήκτρο ON TIMER ή OFF TIMER για να επιλέξετε είτε OFF ON είτε OFF ON. Για να Διακόψετε τη Λειτουργία του Κλιματιστικού κατά τη Λειτουργία του Χρονοδιακόπτη Πιέστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ). Για να Αλλάξετε τις Συνθήκες Λειτουργίας Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις συνθήκες λειτουργίας (Κατάσταση Λειτουργίας, Ταχύτητα Ανεμιστήρα, Ρύθμιση Θερμοστάτη, Λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ)), ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη, περιμένετε να επανεμφανιστεί ολόκληρη η οθόνη, και στη συνέχεια, πιέστε τα κατάλληλα κουμπιά για να αλλάξετε την επιθυμητή συνθήκη λειτουργίας _OM.indb 9 1/7/ :01:43 PM

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΝΟΥ Σε αντίθεση με άλλες λειτουργίες χρονοδιακόπτη, ο χρονοδιακόπτης SLEEP (ΥΠΝΟΣ) χρησιμοποιείται για τον ορισμό του χρονικού διαστήματος μετά την πάροδο του οποίου θα τερματιστεί η λειτουργία του κλιματιστικού. Για να χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη SLEEP (ΥΠΝΟΣ) Με το κλιματιστικό σε λειτουργία ή σταματημένο, πιέστε το κουμπί SLEEP (Fig. 5 R). Ανάβει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) (Fig. 3 5) και η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί) (Fig. 3 6) της εσωτερικής μονάδας. Για να αλλάξετε τις Ρυθμίσεις Χρονοδιακόπτη Πιέστε ξανά το κουμπί SLEEP (Fig. 5 R) και ορίστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα SELECT ( / ) (Fig. 5 U). Ορίστε το χρόνο όσο αναβοσβήνει η οθόνη της λειτουργίας χρονοδιακόπτη (η οθόνη θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για περίπου πέντε δευτερόλεπτα). Για να ακυρώσετε το Χρονόμετρο: Πατήστε το πλήκτρο CANCEL. Το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία. Για να σταματήσετε το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Χρονομέτρου: Πιέστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ). κουμπί: κουμπί: 0.5H 1H 2H 3H 5H 7H 9H 9H 7H 5H 3H 2H 1H 0.5H Μετά από περίπου πέντε δευτερόλεπτα, επανεμφανίζεται ολόκληρη η οθόνη. Σχετικά με το χρονοδιακόπτη SLEEP (ΥΠΝΟΣ) Για να αποτρέψετε την υπερβολική θέρμανση ή ψύξη κατά τη διάρκεια του ύπνου, η λειτουργία χρονομέτρου SLEEP (ΥΠΝΟΣ) τροποποιεί αυτόματα τη ρύθμιση του θερμοστάτη ανάλογα με την καθορισμένη ρύθμιση χρόνου. Όταν παρέχεται ο καθορισμένος χρόνος, το κλιματιστικό σταματά τελείως. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης: Όταν ορίζεται ο χρονοδιακόπτης SLEEP (ΥΠΝΟΣ), η ρύθμιση του θερμοστάτη μειώνεται αυτόματα κατά 1 C κάθε τριάντα λεπτά. Όταν η ρύθμιση του θερμοστάτη μειωθεί συνολικά κατά 4 C, η συγκεκριμένη ρύθμιση του θερμοστάτη διατηρείται μέχρι να παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, οπότε το κλιματιστικό απενεργοποιείται αυτόματα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης/αφαίρεσης υγρασίας: Όταν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης SLEEP, η ρύθμιση του θερμοστάτη αυξάνεται αυτόματα κατά 1 C κάθε 1 ώρα. Όταν η ρύθμιση του θερμοστάτη αυξηθεί συνολικά κατά 2 C, η συγκεκριμένη ρύθμιση θερμοστάτη διατηρείται μέχρι να παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος, οπότε απενεργοποιείται αυτόματα το κλιματιστικό. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη SLEEP (ΥΠΝΟΣ) 30 λεπτά 1 C 2 C 3 C 4 C Ρύθμιση χρονοδιακόπτη SLEEP (ΥΠΝΟΣ) 1 ώρα Καθορισμένος χρόνος 1 ώρα 1 ώρα 30 λεπτά 1 C 2 C Καθορισμένος χρόνος El _OM.indb 10 1/7/ :01:44 PM

12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Η κατακόρυφη (επάνω-κάτω) κατεύθυνση της ροής του αέρα ρυθμίζεται πατώντας το κουμπί SET στο τηλεχειριστήριο. Η οριζόντια (δεξιά-αριστερά) κατεύθυνση ροής του αέρα ρυθμίζεται χειροκίνητα με μετακίνηση των περσίδων κατεύθυνσης ροής αέρα. Κάθε φορά που ρυθμίζετε την οριζόντια ροή του αέρα, να θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστικό και να βεβαιώνεστε ότι οι περσίδες κατακόρυφης κατεύθυνσης αέρα είναι σταματημένες. Ρύθμιση κατακόρυφης κατεύθυνσης αέρα Πιέστε το κουμπί SET (Fig. 5 Q). Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, το εύρος της κατεύθυνσης του αέρα αλλάζει ως εξής: Τύπος ρυθμίσεων κατεύθυνσης ροής αέρα: 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών θέρμανσης/ψύξης/αφαίρεσης υγρασίας Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεν αλλάζει. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις κατεύθυνσης αέρας εντός των προαναφερόμενων τιμών εύρους. Η κατακόρυφη κατεύθυνση της ροής του αέρα ορίζεται αυτόματα όπως απεικονίζεται, ανάλογα με τον τύπο της λειτουργίας που έχετε επιλέξει. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης/αφαίρεσης υγρασίας : Οριζόντια ροή 1 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης : Καθοδική ροή 6 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), για τα πρώτα λίγα λεπτά μετά την εκκίνηση της λειτουργίας η ροή του αέρα θα είναι οριζόντια 1 και η κατεύθυνση του αέρα δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής του αέρα θα γίνει προσωρινά 1 όταν η θερμοκρασία της ροής αέρα είναι χαμηλή κατά την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης. Ρύθμιση αριστερά-δεξιά Ρυθμίστε τις περσίδες αριστερής-δεξιάς ροής. Μετακινήστε τις περσίδες ρύθμισης αριστερής-δεξιάς ροής στην κατεύθυνση που προτιμάτε. Μοχλός (2 θέσεις) Μοχλός ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ Πριν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θέστε σε λειτουργία το κλιματιστικό Περσίδες δεξιάς-αριστερής κίνησης Για να επιλέξετε τη λειτουργία SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μην τοποθετείτε ποτέ τα δάχτυλά σας ή ξένα αντικείμενα μέσα στις θύρες εξόδου, καθώς ο εσωτερικός ανεμιστήρας λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα και είναι επικίνδυνος για πρόκληση τραυματισμού. Να χρησιμοποιείτε πάντα το κουμπί SET του τηλεχειριστηρίου για να ρυθμίσετε τις περσίδες κατακόρυφης ροής του αέρα. Η χειροκίνητη μετακίνησή τους μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, τερματίστε τη λειτουργία και επανεκκινήστε. Οι περσίδες θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν σωστά ξανά. Κατά τη χρήση των λειτουργιών ψύξης και αφαίρεσης υγρασίας, μην ρυθμίζετε τις περσίδες κατεύθυνσης ροής αέρα στο εύρος θέρμανσης (4-6) για πολλές ώρες, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να συμπυκνωθούν οι υδρατμοί κοντά στις περσίδες εξόδου και να αρχίσουν να στάζουν σταγόνες νερού από την εσωτερική μονάδα. Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών ψύξης και αφαίρεσης υγρασίας, εάν οι περσίδες κατεύθυνσης ροής αέρας αφεθούν στο εύρος θέρμανσης για πάνω από 30 λεπτά, θα επιστρέψουν αυτόματα στη θέση 3. Όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται σε δωμάτιο με βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους ή ασθενείς, η κατεύθυνση της ροής και η θερμοκρασία του δωματίου θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όταν πραγματοποιούνται ρυθμίσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη ρύθμιση των περσίδων αριστερήςδεξιάς ροής, θα πρέπει να πρώτα να σταματήσετε τις κατακόρυφες (επάνω-κάτω) περσίδες και να βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει τελείως πριν ρυθμίσετε την κατεύθυνση. Πιέστε το κουμπί SWING (Fig. 5 P). Θα φωτιστεί η οθόνη SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) (Fig. 6 \). Σε αυτήν τη λειτουργία, οι περσίδες κατεύθυνσης ροής του αέρα ταλαντεύονται αυτόματα για να κατευθύνουν τον αέρα πάνω και κάτω. Για να σταματήσετε τη λειτουργία SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) Πιέστε ξανά το κουμπί SWING (Fig. 5 P). Η οθόνη SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) (Fig. 6 \) σβήνει. Η κατεύθυνση της ροής του αέρα θα επιστρέψει στη ρύθμιση που ίσχυε πριν την εκκίνηση της ταλάντευσης. Σχετικά με τη λειτουργία ταλάντευσης Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης/αφύγρανσης : Μεταβάλλεται μεταξύ 1 και 3.(07/09/12 LEC), 1 και 3.(14 LEC) Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης : Μεταβάλλεται μεταξύ 3 και 6.(07/09/12 LEC), 4 και 6.(14 LEC) Η λειτουργία SWING (ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ) μπορεί να σταματήσει προσωρινά όταν ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού είναι εκτός λειτουργίας ή όταν λειτουργεί σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. El _OM.indb 11 1/7/ :01:44 PM

13 10 C ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να διατηρηθεί στους 10 C πατώντας το κουμπί θέρμανσης 10 C. (Fig. 5 E) για να αποτραπεί η μεγάλη απόκλιση της θερμοκρασίας του δωματίου. Για να χρησιμοποιήστε τη λειτουργία θέρμανσης 10 C Πατήστε το κουμπί θέρμανσης 10 C (Fig.5 E) Η (πράσινη) ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (Fig. 3 7) θα ανάψει. Όσο η λειτουργία θέρμανσης 10 C είναι σε εξέλιξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις ακόλουθες λειτουργίες. SET Για να σταματήσετε τη λειτουργία θέρμανσης 10 C Πιέστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΙΑΣ) (Fig. 5 N) Η (πράσινη) ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) (Fig. 3 7) θα σβήσει. Η λειτουργία σταματά. Σχετικά με τη λειτουργία θέρμανσης 10 C Η λειτουργία θέρμανσης δεν ενεργοποιείται εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι αρκετά υψηλή. Ενδεικτική λυχνία OPERATION TIMER ECONOMY : Φως : Σβηστή ΑΥΤΟΜΑΤΗ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ) σε περίπτωση που χάσετε ή δεν βρίσκετε το τηλεχειριστήριο. Πώς να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου της κύριας μονάδας Πιέστε το κουμπί MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑ- ΤΟ) (Fig. 2 2) για περισσότερο από 3 και λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, στον πίνακα ελέγχου της κύριας μονάδας. Για να σταματήσετε τη λειτουργία, πιέστε το κουμπί MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ) (Fig. 2 2) για 3 δευτερόλεπτα. Όταν ο χειρισμός του κλιματιστικού γίνεται από τα στοιχεία ελέγχου στο κουμπί MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ), η λειτουργία θα είναι ίδια με αυτή της λειτουργίας AUTO (ΑΥΤΟ- ΜΑΤΟ) που επιλέγεται από το τηλεχειριστήριο (βλ. σελίδα 7). Η επιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα θα είναι AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) και η ρύθμιση του θερμοστάτη κανονική (24 у). ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η λειτουργία ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ μειώνει τα επίπεδα του θορύβου της εξωτερικής μονάδας καταστέλλοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τον αριθμό περιστροφών του συμπιεστή. Είναι αποδοτική όταν ο περιβάλλων χώρος είναι ήσυχος, όπως την νύχτα. Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Πατήστε το πλήκτρο OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Fig. 5 H). Εμφανίζεται η ένδειξη LOW NOISE στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. (Fig. 6 X) Για να διακόψετε την λειτουργία ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Πατήστε το πλήκτρο OUTDOOR UNIT LOW NOISE (Fig. 5 H). Εξαφανίζεται η ένδειξη LOW NOISE από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου. (Fig. 6 X) Ξεκινά η κανονική λειτουργία. Περί της Λειτουργίας ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η λειτουργία OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ψύξη, την θέρμανση και την αυτόματη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις λειτουργίες FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) και DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ). Η Λειτουργία ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ αποθηκεύεται ακόμη και εάν διακοπεί η λειτουργία του κλιματιστικού. Διατηρείται επίσης η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο. Όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα και ο αριθμός περιστροφών του συμπιεστή έχουν μειωθεί ικανοποιητικά, η λειτουργία ΧΑΜΗ- ΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ δεν μειώνει περαιτέρω την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τον αριθμό των περιστροφών του συμπιεστή. Οι λειτουργίες POWERFUL (ΙΣΧΥΡΗ) και OUTDOOR UNIT LOW NOISE (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα. Προηγείται η τελευταία λειτουργία της οποίας πατήθηκε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. El _OM.indb 12 1/7/ :01:45 PM

14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα εισαγωγής αέρα (Fig. 1 8) είναι εγκατεστημένη σταθερά. Όταν αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε τα φίλτρα αέρα, φροντίστε να μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Καθαρισμός της σχάρας εισαγωγής αέρα 1. Αφαιρέστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα. 1 Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας και στα δύο κάτω άκρα του πλαισίου της σχάρας και σηκώστε προς τα εμπρός. Εάν η σχάρα φαίνεται να κολλάει σε κάποιο σημείο κατά την κίνησή της, συνεχίστε να σηκώνετε προς τα επάνω για την αφαιρέσετε. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα 1. Ανοίξτε τη σχάρα εισαγωγής αέρα και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα. Σηκώστε τη λαβή του φίλτρου αέρα, αποσυνδέστε τις δύο κάτω γλωττίδες και τραβήξτε το έξω. Φίλτρου αέρα (Δεξιά & Αριστερά) 2 Τραβήξτε περνώντας από το ενδιάμεσο μάνταλο και ανοίξτε τη σχάρα εισαγωγής αέρα ώστε να έρθει σε οριζόντια θέση. Σχάρα εισαγωγής αέρα Λαβή φίλτρου αέρα Άγκιστρα (δύο θέσεις) 2. Αφαιρέστε τη σκόνη με καθαριστή κενού ή πλύσιμο. Μετά το πλύσιμο, αφήστε το να στεγνώσει τελείως σε σκιερό μέρος. Άξονας στερέωσης 3. Επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα και κλείστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα. Μοχλός 2. Καθαρίστε με νερό. Αφαιρέστε τη σκόνη με καθαριστή κενού, σκουπίστε την εσωτερική μονάδα με ζεστό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα καθαρό, μαλακό ύφασμα. 1 Ευθυγραμμίστε τις άκρες του φίλτρου αέρα με το πλαίσιο και ωθήστε το μέσα μέχρι τέλους, φροντίζοντας οι δύο κάτω γλωττίδες να επιστρέψουν στις κατάλληλες οπές του πλαισίου. 3. Επανατοποθετήστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα. 1 Τραβήξτε τις λαβές μέχρι τέλους. 2 Κρατήστε τη σχάρα οριζόντια και τοποθετήστε τον αριστερό και δεξιό άξονα στερέωσης στα έδρανα στο επάνω μέρος του πλαισίου. 3 Πιέστε στο σημείο που υποδεικνύει το βέλος στο διάγραμμα και κλείστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα Άξονας στερέωσης Έδρανο 13 Άγκιστρα (δύο θέσεις) 2 Κλείστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα. (Για λόγους επίδειξης, στην εικόνα εμφανίζεται η εσωτερική μονάδα χωρίς τη σχάρα εισαγωγής αέρα.) Η σκόνη μπορεί να αφαιρεθεί από το φίλτρο αέρα είτε με καθαριστή κενού είτε πλένοντας το φίλτρο σε διάλυμα ουδέτερου καθαριστικού και ζεστού νερού. Εάν επιλέξετε να πλύνετε το φίλτρο, θα πρέπει να το αφήσετε να στεγνώσει τελείως σε σκιερό μέρος πριν το επανατοποθετήσετε. Εάν στο φίλτρο αέρα συσσωρευτεί σκόνη, η ροή του αέρα θα μειωθεί, επιδεινώνοντας έτσι τη λειτουργική αποδοτικότητα και αυξάνοντας το θόρυβο. Κατά τη διάρκεια περιόδων κανονικής χρήσης, τα φίλτρα αέρα θα πρέπει να καθαρίζονται κάθε δύο εβδομάδες. Μη θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστικό με ανοιχτή τη σχάρα εισαγωγής αέρα. Μοχλός Όταν χρησιμοποιείται για εκτεταμένες περιόδους, η εσωτερική μονάδα μπορεί να συσσωρεύσει σκόνη, μειώνοντας έτσι την απόδοσή της. Συνιστούμε να επιθεωρείτε τακτικά την εσωτερική μονάδα, επιπροσθέτως του καθαρισμού και της φροντίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Όταν καθαρίζετε το κυρίως σώμα της εσωτερικής μονάδας, μην χρησιμοποιείτε νερό θερμοκρασίας άνω των 40 C, σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή πτητικούς παράγοντες όπως βενζύνιο ή διαλυτικό. Μην εκθέτετε το κυρίως σώμα της εσωτερικής μονάδας σε υγρά εντομοκτόνα ή σπρέι μαλλιών. Κατά τον τερματισμό της λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας για διάστημα ενός μηνός ή περισσότερο, αφήστε πρώτα τη λειτουργία ανεμιστήρα ενεργοποιημένη συνεχώς για μισή μέρα ώστε να στεγνώσουν τελείως τα εσωτερικά εξαρτήματα. El _OM.indb 13 1/7/ :01:46 PM

15 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Εγκατάσταση φίλτρου καθαρισμού αέρα 1. Ανοίξτε τη σχάρα εισαγωγής αέρα και αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα. 2. Στερεώστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα στο σκελετό του μπροστινού πλαισίου. Στερεώστε το φίλτρο στο εσωτερικό των γλωττίδων (6 θέσεις) για να μην προεξέχει. Πλαίσιο φίλτρου καθαρισμού αέρα 3. Αντικαταστήστε τα με δύο καινούρια φίλτρα καθαρισμού αέρα. 1 Αφαιρέστε τα παλαιά φίλτρα καθαρισμού αέρα με σειρά αντίστροφη της εγκατάστασης. 2 Εγκαταστήστε τα με τον ίδιο τρόπο όπως στην εγκατάσταση του σετ φίλτρων καθαρισμού αέρα. 4. Εγκαταστήστε τα δύο φίλτρα αέρα και κλείστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα. Μη θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστικό με ανοιχτή τη σχάρα εισαγωγής αέρα. Σχετικά με τα φίλτρα καθαρισμού αέρα Γλωττίδες (6 θέσεις) Φίλτρο καθαρισμού Γλωττίδες αέρα (6 θέσεις) (Στην παραπάνω εικόνα, η σχάρα εισαγωγής αέρα έχει αφαιρεθεί για την επεξήγηση) 3. Εγκαταστήστε τα δύο φίλτρα αέρα και κλείστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα. Μη θέτετε σε λειτουργία το κλιματιστικό με ανοιχτή τη σχάρα εισαγωγής αέρα. Όταν χρησιμοποιούνται φίλτρα καθαρισμού αέρα, η αποτελεσματικότητά τους αυξάνεται ορίζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο High (Υψηλή). Αντικατάσταση ρυπαρών φίλτρων καθαρισμού Αντικαταστήστε τα φίλτρα με τα παρακάτω εξαρτήματα (πωλούνται ξεχωριστά). ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΤΕΧΙΝΕΣ : UTR-FA16 Φίλτρο απόσμησης αρνητικών ιόντων αέρα: UTR-FA Ανοίξτε τη σχάρα εισαγωγής αέρα και αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα. 2. Αφαιρέστε τα φίλτρα καθαρισμού αέρα που είναι στερεωμένα στους σκελετούς του μπροστινού πλαισίου. Πλαίσιο φίλτρου καθαρισμού αέρα ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΤΕΧΙΝΕΣ (ένα φύλλο) Τα φίλτρα καθαρισμού αέρα είναι αναλώσιμα. (Δεν πλένονται και δεν χρησιμοποιούνται εκ νέου.) Όσον αφορά την αποθήκευση των φίλτρων καθαρισμού αέρα, χρησιμοποιήστε τα φίλτρα όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. (Η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού του αέρα μειώνεται εάν τα φίλτρα αφεθούν στην ανοιγμένη συσκευασία) Γενικά, θα πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα περίπου κάθε 3 μήνες. Να αγοράζετε φίλτρα καθαρισμού αέρα καλής ποιότητας (UTR- FA16) (πωλούνται ξεχωριστά) για την αντικατάσταση των χρησιμοποιημένων ακάθαρτων φίλτρων καθαρισμού αέρα. [Φίλτρο απόσμησης αρνητικών ιόντων αέρα (ένα φύλλο) ανοικτό μπλε] Θα πρέπει να αλλάζετε το φίλτρο περίπου κάθε 3 χρόνια για να διατηρείται η αποτελεσματικότητα της απόσμησης. Ο σκελετός του φίλτρου δεν είναι αυτοτελές προϊόν. Να αγοράζετε φίλτρα απόσμησης καλής ποιότητας (UTR- FA16-2) (πωλούνται ξεχωριστά) για την αντικατάσταση των χρησιμοποιημένων φίλτρων. Συντήρηση των φίλτρων απόσμησης Για διατήρηση της απόσμησης, πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο όπως περιγράφεται παρακάτω, μία φορά στους 3 μήνες. 1 Αφαιρέστε το φίλτρο απόσμησης. 2 Καθαρίστε το με νερό και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. 1) Ξεπλύντε το φίλτρο με ζεστό νερό σε υψηλή πίεση, μέχρι η επιφάνεια του φίλτρου να καλυφθεί με νερό. Ξεπλύντε με αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό. Δεν πρέπει να πλένετε ποτέ τρίβοντας, καθώς μπορεί να καταστραφεί η δυνατότητα απόσμησης. 2) Ξεπλύντε με τρεχούμενο νερό. 3) Στεγνώστε σε μέρος με ίσκιο. 3 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο απόσμησης. Επαναφορά ένδειξης φίλτρου (ειδική ρύθμιση) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν οριστεί σωστά κατά την εγκατάσταση. Συμβουλευθείτε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία. Ανάβει όταν είναι καιρός για καθαρισμό των φίλτρων αέρα. Καθαρίστε το φίλτρο ανατρέχοντας στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣ- ΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ". Μετά τον καθαρισμό, πατήστε το κουμπί MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ) (Fig. 2 2) για 2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο στην εσωτερική μονάδα. Ενδεικτική λυχνία OPERATION Φίλτρο καθαρισμού αέρα TIMER ECONOMY : Αναβοσβήνει : Σβηστή El _OM.indb 14 1/7/ :01:48 PM

16 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σε περίπτωση δυσλειτουργίας (οσμή καψίματος κ.λπ.), η λειτουργία πρέπει να διακοπεί αμέσως, απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό διακόπτη και συμβουλευθείτε το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Αν απενεργοποιήσετε απλά το διακόπτη τροφοδοσίας της μονάδας, η μονάδα δεν θα αποσυνδεθεί εντελώς από την πηγή ισχύος. Πρέπει να απενεργοποιείτε πάντα τον ηλεκτρικό διακόπτη για να διασφαλιστεί ότι η ισχύς έχει διακοπεί εντελώς. Πριν ζητήσετε σέρβις, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους ελέγχους: Σύμπτωμα Πρόβλημα Βλ. σελίδα ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δεν λειτουργεί αμέσως: Αν η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας διακοπεί και έπειτα ξεκινήσει ξανά, ο συμπιεστής δεν θα λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά, για να μην καούν οι ασφάλειες. Όταν απενεργοποιείται ο ηλεκτρικός διακόπτης και έπειτα ενεργοποιείται ξανά, το κύκλωμα προστασίας θα λειτουργήσει για περίπου 3 λεπτά, αποτρέποντας τη λειτουργία της μονάδας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ακούγεται θόρυβος: Κατά τη διάρκεια της περιόδου ή αμέσως μετά την αγορά της μονάδας, μπορεί να ακούγεται ο ήχος του νερού που κυλάει στους σωλήνες του κλιματιστικού. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί θόρυβος για περίπου 2 έως 3 λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας (ο ήχος του ψυκτικού που ρέει). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί να ακουστεί ελαφρύς τριγμός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μικροδιαστολής και μικροσυστολής του μπροστινού πίνακα λόγω των αλλαγών στη θερμοκρασία. Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, μπορεί να ακούγεται περιστασιακά ένας "τσιτσιριστός" ήχος. Αυτός ο ήχος προκαλείται από τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης. 16 Μυρίζει: Μπορεί να μυρίσετε κάποια οσμή από την εσωτερική μονάδα. Αυτή η οσμή οφείλεται στις οσμές των χώρων (έπιπλα, καπνός κ.λπ.) που έχουν απορροφηθεί από την εσωτερική μονάδα. Βγαίνει άχλη ή ατμός: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης ή αφαίρεσης υγρασίας, στην εσωτερική μονάδα μπορεί να παρατηρηθεί η έκλυση λεπτής άχλης. Αυτό οφείλεται στην αιφνίδια ψύξη του αέρα στο δωμάτιο από τον ψυχρό αέρα που εκλύεται από την εσωτερική μονάδα, με αποτέλεσμα συμπύκνωση και δημιουργία άχλης. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας μπορεί να σταματήσει και ίσως παρατηρήσετε ατμό να βγαίνει από τη μονάδα. Αυτό οφείλεται στη λειτουργία αυτόματης απόψυξης. 16 Η ροή αέρα είναι χαμηλή ή σταματάει: Όταν ξεκινήσει η λειτουργία θέρμανσης, η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι προσωρινά πολύ χαμηλή, ώστε να επιτρέπεται η θέρμανση των εσωτερικών τμημάτων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, αν η θερμοκρασία του δωματίου αυξηθεί πάνω από τη ρύθμιση του θερμοστάτη, η λειτουργία της εξωτερικής μονάδας θα διακοπεί και η εσωτερική μονάδα θα λειτουργεί με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Αν θέλετε να θερμάνετε την αίθουσα ακόμα περισσότερο, ορίστε το θερμοστάτη σε υψηλότερη θέρμανση. Κατά τη διάρκεια θέρμανσης, η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας θα διακοπεί προσωρινά (μεταξύ 7 και 15 λεπτά) καθώς λειτουργεί η αυτόματη απόψυξη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτόματης απόψυξης, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ). 16 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Dry (Αφύγρανση), η εσωτερική μονάδα θα λειτουργήσει σε χαμηλή ταχύτητα. Για να ρυθμίσετε την υγρασία του δωματίου, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας ενδέχεται να σταματάει κατά διαστήματα. Επίσης, ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα όταν ρυθμίζεται η υγρασία στο δωμάτιο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ), ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα. 7 6 Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιτήρησης στη λειτουργία AUTO (ΑΥΤΟΜΑ- ΤΟ), ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα. 7 Βγαίνει νερό από την εξωτερική μονάδα: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, μπορεί να εμφανιστεί νερό στην εξωτερική μονάδα λόγω της αυτόματης λειτουργίας απόψυξης. 16 El _OM.indb 15 1/7/ :01:49 PM

17 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύμπτωμα Στοιχεία για έλεγχο Βλ. σελίδα ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟ- ΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Δεν λειτουργεί καθόλου: Ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί; Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος; Η ασφάλεια κάηκε ή έπεσε ο διακόπτης κυκλώματος; Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί; 9-10 Ανεπαρκής απόδοση ψύξης (ή θέρμανσης): Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο; Η σχάρα εισαγωγής αέρα ή η θύρα εξόδου του κλιματιστικού είναι φραγμένη; Ρυθμίσατε τη θερμοκρασία δωματίου (θερμοστάτης) σωστά; Είναι ανοιχτό κάποιο παράθυρο ή πόρτα; Σε περίπτωση λειτουργίας ψύξης, μήπως μπαίνει έντονο φως από κάποιο παράθυρο; (Κλείστε τις κουρτίνες.) Σε περίπτωση λειτουργίας ψύξης, υπάρχουν θερμαντικές συσκευές και υπολογιστές στο δωμάτιο, ή μήπως βρίσκονται πάρα πολλά άτομα στο δωμάτιο; Η μονάδα έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία SUPER QUIET (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟ); Είναι ρυθμισμένη η συσκευή για λειτουργία ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ; 6 Η μονάδα λειτουργεί διαφορετικά από τη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου: Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες του τηλεχειριστήριου; Έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες του τηλεχειριστήριου; 5 Αν το πρόβλημα συνεχιστεί αφού εκτελέσετε αυτούς τους ελέγχους ή αν παρατηρήσετε την οσμή καψίματος ή αν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Fig. 3 5) και η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Fig. 3 6), και η ενδεικτική λυχνία ECONOMY (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) αναβοσβήνει γρήγορα (Fig. 3 7). Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία, απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό διακόπτη και συμβουλευθείτε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λειτουργία και απόδοση Απόδοση θέρμανσης Αυτό το κλιματιστικό λειτουργεί με βάση την αρχή αντλίας θερμότητας, απορροφώντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και μεταφέροντας αυτή τη θερμότητα στην εσωτερική μονάδα. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική απόδοση μειώνεται καθώς πέφτει η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα. Αν πιστεύετε ότι έχει δημιουργηθεί ανεπαρκής απόδοση θέρμανσης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτό το κλιματιστικό σε συνδυασμό με άλλον τύπο συσκευής θέρμανσης. Τα κλιματιστικά αντλίας θερμότητας θερμαίνουν ολόκληρο το δωμάτιο με ανακυκλοφορία αέρα σε όλο το δωμάτιο, με αποτέλεσμα να απαιτείται λίγος χρόνος αφού εκκινηθεί το κλιματιστικό, μέχρι να θερμανθεί το δωμάτιο. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αυτόματη απόψυξη που ελέγχεται με μικροϋπολογιστή Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης σε συνθήκες χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας, μπορεί να σχηματιστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα, με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση λειτουργίας. Για να αποτραπεί αυτός ο τύπος μειωμένης απόδοσης, το κλιματιστικό είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απόψυξης που ελέγχεται με μικροϋπολογιστή. Αν σχηματιστεί πάγος, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά και το κύκλωμα απόψυξης θα λειτουργήσει για λίγο (για περίπου 7-15 λεπτά). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτόματης απόψυξης, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη). Μετά τη διακοπή της λειτουργίας θέρμανσης, αν σχηματιστεί πάγος στην εξωτερική μονάδα, η μονάδα θα ξεκινήσει τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Τότε, η εξωτερική μονάδα θα σταματήσει αυτόματα αφού λειτουργήσει για λίγα λεπτά. Αυτόματη επανεκκίνηση Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος Η παροχή ρεύματος στο κλιματιστικό σταματάει λόγω διακοπής ρεύματος. Στη συνέχεια, το κλιματιστικό θα εκκινηθεί ξανά αυτόματα στην προηγούμενη λειτουργία όταν επανέλθει το ρεύμα. Αν συμβεί διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χρονοδιακόπτη, ο χρονοδιακόπτης θα μηδενιστεί και η εσωτερική μονάδα θα ξεκινήσει (ή θα σταματήσει) να λειτουργεί στη νέα ρύθμιση ώρας. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό το σφάλμα χρονοδιακόπτη, η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟ- ΠΤΗΣ) θα αναβοσβήνει (βλ. σελίδα 3). Η χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών (ηλεκτρική ξυριστική συσκευή κ.λπ.) ή η χρήση σε κοντινή απόσταση ασύρματου ραδιοπομπού μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του κλιματιστικού. Σε αυτή την περίπτωση, κλείστε προσωρινά το διακόπτη κυκλώματος, ανοίξτε τον και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να συνεχιστεί η λειτουργία. El _OM.indb 16 1/7/ :01:50 PM

18 _OM.indb 17 1/7/ :02:29 PM

19 _OM.indb 18 1/7/ :02:29 PM

20 _OM.indb 19 1/7/ :02:29 PM

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)

ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

-BREATHE 60 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ευχαριστούμε για την επιλογή σας.

-BREATHE 60 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ευχαριστούμε για την επιλογή σας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ Υ Ψ Η Λ Η Σ Α Ε Ρ Α Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ -BREATHE 60 Ευχαριστούμε για την επιλογή σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος και ανατρέχετε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα Καναλάτη Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL

CC-14 WL. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 WL Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΤΕΛΟ RAS-18GH5/RAC-18GH5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RAS-18GH5 RAC-18GH5 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 157~182 Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα

Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα Η συσκευή Plasmacluster της SHARP παράγει θετικά και αρνητικά ιόντα τα οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα