Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815"

Transcript

1 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 0.2/2.4/1/ / ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Το Τμήμα Εργασίας, ως αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης, απευθύνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο "Έκτακτο σχέδιο παροχής κινήτρων για την εργοδότηοη των μακροχρόνια ανέργων και των νέων». Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» , κάτω από τον Αξονα Προτεραιότητας 2: «Διεύρυνση της Αγοράς Εργασίας και Κοινωνική Συνοχή". Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι

2 1816 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑ1ΌΥ 2012 Το Σχέδιο αφορά την παροχή κινήτρων για πρόσληψη ατόμων nou; (α) Είναι ηλικίας μέχρι 29 ετών και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τους τελευταίους 3 συνεχόμενους μήνες στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Επαρχιακά ή Τοπικά Γραφεία Εργασίας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και (β) Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πάνω από 7 συνεχόμενους μήνες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι οι άνεργοι που διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι πάνω από 5 συνεχόμενους μήνες, και προέρχονται από την Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βίομηχανία και πρόκειται να εργοδοτηθούν στον ίδιο τομέα. Παρέχεται οικονομική βοήθεια ύψους προς τον εργοδότη, ύψους 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδότου μένου με μέγιστο ύψος κατ' άτομο που προσλαμβάνεται, ως μέρος του μισθολογικού κόστους. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους 8 μήνες απασχόλησης και εφόσον ο εργοδοτούμενος εργοδοτηθεί τουλάχιστον 12 μήνες. Η επιχορήγηση για εργοδότες που ανήκουν στην οικοδομική βιομηχανία θα ανέρχεται σε 65% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου, με μέγιστο ποσό για 8 μήνες εργοδότησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για τέσσερις (4) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάληψη εργασίας από άτομα με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά με τη μορφή της πλήρους απασχόλησης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν εργοδότες που: (α) (β) (γ) (δ) Δεν έτυχαν οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας στο παρελθόν, για ενθάρρυνση της εργοδότησης του ίδιου ατόμου που προτίθενται να εργοδοτήαουν στα πλαίσια του Σχεδίου. Επίσης το ίδιο άτομο (υποψήφιος προς εργοδότηση) δεν πρέπει να έχει εργασθεί το οκτάμηνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης στον ίδιο εργοδότη. Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στις ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο Σχέδιο, ηλικίας από 15 ετών και άνω, που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου Κράτσυς-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας ο οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στη Δημοκρατία. Όλοι οι πιο πάνω πρέπει να έχουν συνεχή και αδιάλειπτη νόμιμη παραμονή στη Δημοκρατία για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Προσλαμβάνουν άτομο που ανήκει στην ομάδα στόχου, σύμφωνα με το Σχέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από ουσιώδη μείωση της δυνατότητας απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Η πρόσληψη του ανέργου θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης αλλά μέσα στην περίοδο που ορίζει το Σχέδιο. Δεν καλύπτονται από το Σχέδιο οι ακόλουθοι: (α) Επιχειρήσεις/Εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα τα οποία είναι μέτοχοι τους. (β) (γ) (δ) Αυτοεργοδοτούμενοι (ως εργοδοτούμενοι/εργαζόμενοι). Επιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιχειρήσεις/εργοδότες όταν θα εργοδοτήσουν άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α 1 ή β' βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, και να παραδοθούν μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και στο Τοπικό Γραφείο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καί την Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: «Συμβολή ατην ανάπτυξη ίου ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωαη της λειτουργίας της αγοράς ερναοΐας, ατην ττροώθηοη της απασχολησιμΰτητας. του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προοαρμογής και της ιαάτητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωαη».

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑ1ΌΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 1817 Αριθμός 2118 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔίΩΝ ΚΑΙ/Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 102(1) ΤΟΥ 2005) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Εκτίμησης στο Περιβάλλον Ορισμένων Σχεδίων και/ή Προγραμμάτων Νόμου ότι, ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Εππττώσεων από το Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών και Παρομοίου Τύπου Αποβλήτων που αφορά όλη την έκταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι διαθέσιμη και μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7:30 π.μ. - 2:30 μ.μ, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία). Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης ουτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του Σχεδίου στο Περιβάλλον, Αριθμός 2119 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΪΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της OJSC Kamaz από την Daimler AG Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Daimler AG, με κοινοποίηση της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε εξαγορά μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της Open Joint Slock Company (OJSC) Kamaz. Η Daimler AG είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, με μετοχές εισηγμένες στα Χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης και της Στουτγάρδης. Ο όμιλος εταιρειών Daimler δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην κατασκευή και πώληση αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, με τις επωνυμίες Mercedes-Benz, Mercedes AMG, Smart, Freghthner, Mitsubishi Fuso, Wetsern Star, BharatBenz, Setra, Orion και Thomas Built Buses. Ο εν λόγω όμιλος εταιρειών δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης και του δανεισμού. Η Open Joint Stock Company (OJSC) Kamaz είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσίας. Ο όμιλος εταιρειών Kamaz αποτελεί μια ολοκληρωμένη βιομηχανική μονάδα παραγωγής φορτηγών τα οποία πωλεί κυρίως στη Ρωσία. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13(3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 2120 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2011, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 9 Μαΐου 2012, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 2,001 Γραμμάτια του Εκδότη AKCERN LTD. Αριθμός 2121 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 185(1) ΤΟΥ 2011) Γνωστοποίηση δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 38 Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με ίο εδάφιο (2) του άρθρου 38 του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 ότι, ετοιμάστηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών και Παρομοίου Τύπου Αποβλήτων που αφορά όλη την έκταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Σχέδιο Διαχείρισης είναι διαθέσιμο και μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7:30 ττ.μ. - 2:30 μ.μ. ατα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία). Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 36 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο του Σχεδίου Διαχείρισης.

4 1818 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΟΥ 2012 Αριθμός 2122 Χ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 7/2012 Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση εξαγοράς από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ του 50% της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ μέσω της απόκτησης του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης & Υιός Λτδ Επιτροπή Προστασίας τοο Ανταγωνισμού: κ. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Κώστας Μελανίδης, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 30 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο εξέτασης της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεσης, αποτελούν οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 9 και 13 του περί Ελέγχου των Συνκεντρωσεων Επιχειρήσεων Νόμων του 1999 και 2000 (στο εξής ο «Νόμος») που διαπιστώθηκαν εναντίον της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ (στο εξής η «Χ.Α. Παπαέλληνας») και οι οποίες της κοινοποιήθηκαν κατά ή περί τις 14 Φεβρουαρίου Η Επιτροπή εοτίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, μια και όπως κρίνεται, τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υττό εξέταση υπόθεση: Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη βάση Συμφωνίας αγοράς μετοχών {στο εξής η "Συμφωνία»), ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2010, μεταξύ της εταιρείας Χ.Α. ΠαπαέΛληνας (στο εξής «ο αγοραστής») και των φυσικών προσώπων Μόνικα Δημητριάδη, Τζιάνετ Δημητριάδη, Καίτη Δημητριάδη και Σοφία Δημητριάδη {στο εξής "ΟΙ πωλητές»), τα οποία κατείχαν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Σοφοκλής Δημητριάδης & Υιός Λτδ {στο εξής η «Σοφοκλής Δημητριάδης»).'Βάσει της Συμφωνίας, η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας αγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Σοφοκλής Δημητριάδης κα! απόκτησε τον αποκλειστικό έλεγχο της εν λόγω εταιρείας. Λόγω του ότι η Χ.Α. Παπαέλληνας κατείχε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ (στο εξής η «Δημητριάδης & Παπαέλληνας») κοι η Σοφοκλής Δημητριάδης το υπόλοιπο 50%, με τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας και την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης, η Χ.Α. Παπαέλληνας αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας. Ως εκ τούτου, παρόλο που η μετοχική δομή της Δημητριάδης & Παπαέλληνας δεν έχει αλλάξει, εντούτοις με την παρούσα πράξη συγκέντρωσης, όλες οι μετοχές της ανήκουν πλέον στην εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας. II. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1. Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ Η Χ.Α. Παπαέλληνας είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ασχολείται με την εισαγωγή, διανομή και διάθεση καλλυντικών και φαρμάκων στην Κυπριακή αγορά. Ο κύκλος εργασιών της Χ.Α. Παπαέλληνας για το έτος 2009 ανερχόταν στα [ ]', με κέρδη ύψους { ]. 2. Σοφοκλής Δημητριάδης & Υιός Λτδ Η Σοφοκλής Δημητριάδης είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με τη διανομή φαρμάκων Novartis μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο (με ποσοστό 50%) στην εταιρεία Δημητριάδης & Παπαέλληνας. Επιπλέον, δραστηριοποιείται στην εμπορία ζαχαρίνης. 3. Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΤΟΥ Η Δημητριάδης & Παπαέλληνας είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών Χ.Α. Παπαέλληνας και Σοφοκλής Δημητριάδης η οποία δημιουργήθηκε το 1997, με σκοπό την εισαγωγή και διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων της Novartis Pharma Inc. III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Στις 22 Μαρτίου 2010 περιήλθε στην αντίληψη της Υπηρεσίας της Εππροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού {στο εξής ή «Υπηρεσία"} το δημοσίευμα της καθημερινής εφημερίδας «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ» με τίτλο «Η ιδιοκτηοία της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας πέρααε εξολοκλήρου στον Όμιλο εταιρειών Παπαέλληνα». Το δημοσίευμα ανέφερε ότι, με βάση τταλαιά συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ των εταιρειών Χ.Α. Πατταέλληνας & Σία Λτδ και Σοφοκλής Δημητριάδης, δημιουργήθηκε η εταιρεία Δημητριάδης & Παπαέλληνας με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο 50% έκαστη εταιρεία και πως με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας εξαγόρασε το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, με αποτέλεσμα η ιδιοκτησία της Δημητριάδης & Παπαέλληνας να περάσει εξολοκλήρου οτη Χ.Α. Παπσέλληνας. Η Υπηρεσία οτη βάση του δημοσιεύματος αυτού, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί Νόμου ενημέρωσε με επιστολή της ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2010 την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας για τις υπό του Νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις της. Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας κοινοποίησε γραπτώς στην Υπηρεσία την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης στις 4 Μαΐου Η εν λόγω κοινοποίηση αφορούσε την εξαγορά από την Χ.Α. Παπαέλληνσς, του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Δημητριάδης & Παπαέλληνας μέσω της απόκτησης του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Σοφοκλής Δημητριάδης. Η Υπηρεσία, μετά από τη μελέτη των στοιχείων και πληροφοριών που υποβλήθηκαν, διαπίστωσε ότι η κοινοποίηση δεν ήταν πλήρης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου και ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου, ενημέρωσε σχετικά την υπόχρεο προς κοινοποίηση εταιρεία, η οποία απέστειλε με σχετικές επιστολές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προς συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος111 του Νόμου. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενημέρωσε με σχετικές επιστολές της με ημερομηνίες 25 Μαΐου 2010, 9 Ιουνίου 2010 και 24 Ιουνίου 2010, τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Η Υπηρεσία δημοσίευσε το γεγονός της κοινοποίησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4 Ιουνίου Η Υπηρεσία, αφού διεξήγαγε την προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, ετοίμασε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Εππροπή»), με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2010, στην οποία κατέγραψε την αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2010, αφού έλαβε υπόψη της τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας, διαπίστωσε ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης, αν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της, αποφάσισε να μην αντιταχθεί στην εν λόγω συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την ανταγωνιστική αγορά. Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στην εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας με επιστολή ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010 κατ'εφαρμογήν του άρθρου 19 του Νόμου. Η Επιτροπή, στην ίδια συνεδρία, είχε διαπιστώσει επίσης ότι πιθανολογούνται εκ πρώτης όψεως παραβάσεις (Ι) του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας, για παράλειψη κοινοποίησης από μέρους της ως υπόχρεης δυνάμει του άρθρου 13(2) του Νόμου να προβεί σε κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης, και (II) του άρθρου 9 του Νόμου λόγω της εφαρμογής της συγκέντρωσης πριν τη σχετική έγκριση της Επιτροπής και αποφάσισε να αποστείλει στην εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Έκθεση Αιτιάσεων. Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας παρουσιάστηκε, δια του δικηγόρου της, ενώπιον της Επιτροπής στη συνεδρία της με ημερομηνία 26 Ιουλίου 2010 και επιχεφηματολόγησε αναφορικά με την Έκθεση Αιτιάσεων που αποστάληκε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή στη συνεδρία της με ημερομηνία 5 Αυγούστου 2010, αφού εξέτασε τις θέσεις του δικηγόρου της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας όπως αυτές προβλήθηκαν κατά την ενώπιον της ακροαματική διαδικασία, με τις οποίες παραδέχτηκε ότι υπήρξε παράβαση των άρθρων 13(1)(α) και 9 του Νόμου καί μελέτησε τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, αποφάσισε ομόφωνα ότι στοιχειοθετούνται οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου και επέβαλε στην υπόχρεο προς κοινοποίηση εταιρεία διοικητικό πρόστιμο. Στις 5 Οκτωβρίου 2010 η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας καταχώρησε στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφυγή εναντίον της προαναφερόμενης απόφασης της Επιτροπής. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, δέχθηκε ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, καθότι στη λήψη της απόφασης συμμετείχε ο κ. Κωστάκης Χριστόφορου, του οποίου ο διορισμός κρίθηκε μη νόμιμος σύμφωνα με την απόφαση της πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Exxon Mobil κ.ά εναντίον της Επιτροπής, υπ. Αρ. 1544/09 κ.ά, ημερομηνίας 25 Μαΐου Η Επιτροπή σε συνεδρία της με ημερομηνία 5 Ιανουαρίου 2012, εξέτασε την εν λόγω υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Lid κ.α. καί Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού) και ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στην εξ' υπαρχής εξέταση της υπόθεσης. Η Επιτροπή σημειώνοντας, πως η Νομολογία επιτρέπει τη χρήση του υπάρχοντος οτο φάκελο υλικού αφού θεωρεί όπ τούτο αποτελεί νόμιμο στοιχείο κρίσης ή στοιχείο για το οποίο δεν διαπιστώνεται οποιαδήποτε μεμπτότητα στον τρόπο με τον οποίο έχει εξασφαλιστεί, εστίασε την προσοχή της στα ακόλουθα: Β Η σύναψη της συμφωνίας εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης από την Χ,Α. Παπαέλληνας έγινε στις 17 Φεβρουαρίου Η κοινοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 4 Μαίου 2010, μετά από επιστολή της Υπηρεσίας που στάληκε βάσει του άρθρου 14 του Νόμου, e Η εν λόγω συγκέντρωση τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Φεβρουαρίου 2010, ημερομηνία σύναψης της σύμβασης αγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης. Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, η μεταβίβαση των μετοχών επ' ονόματι της Χ.Α. Παπαέλληνας και παράδοση της διοίκησης της εταιρείας στην Χ.Α. Παπαέλληνας έγιναν ταυτόχρονα με την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας.

6 1820 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΟΥ 2012 Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2010 για πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση των όρθρων 13(1)(α) και 9 του Νόμου, και αφού έλαβε υπόψη την έκθεση της Υπηρεσίας και συνεκτίμησε όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που περιέχονται ατο φάκελο της υπόθεσης σε συνδυασμό με τις πρόνοιες των άρθρων 13 καί 9 του Νόμου, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί την κατάρτιση Έκθεσης Αιτιάσεων όσον αφορά: ϊ) την πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου Ι3(1}(α) του Νόμου για παράλειψη της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας, ως υπόχρεης δυνάμει του όρθρου 13(2) του Νόμου, να προβεί σε κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης εντός της τασσόμενης προθεσμίας και II) την πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του όρθρου 9 του Νόμου για εφαρμογή της συγκεκριμένης συγκέντρωσης από μέρους της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας πριν από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης έγκρισης από την Υπηρεσία δυνάμει του άρθρου 19(a) του Νόμου. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2012, εξέτασε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων το οττοίο τέθηκε ενώπιον της από την Πρόεδρο και μετά από διεξοδική συζήτηση του κειμένου αποφάσισε να το υιοθετήσει και να το εγκρίνει αποφασίζοντας παράλληλα την κοινοποίηση του και ειδοποίηση της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας. Η Έκθεση Αιτιάσεων κοινοποιήθηκε στην Χ.Α. Παπαέλληνας στις 14 Φεβρουαρίου 2012 και στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η Χ.Α. Παπαέλληνας δια του δικηγόρου της υπέβαλε τις γραπτές της παρατηρήσεις σε σχέση με τις αιτιάσεων που διατυπώθηκαν εναντίον της. Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας παρουσιάστηκε, δια του δικηγόρου της, ενώπιον της Επιτροπής στη συνεδρία της με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2012 και επιχειρηματολόγησε αναφορικά με την Έκθεση Αιτιάσεων που αποστόληκε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή αφού εξέτασε την υπό αναφορά συγκέντρωση σε συνάρτηση με τις θέσεις του δικηγόρου της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας που τέθηκαν ενώπιον της τόσο εγγράφως όσο και προφορικά και αφού διεξήλθε το διοικητικό φάκελο στον οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη σκοπούμενη συγκέντρωση εστίασε την προσοχή της στα ακόλουθα: IV. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. Αρθ,ρο 13(1) (α) του Νόμου Το άρθρο13(1) του Νόμου ορίζει: -Οι κατά τον παρόντα νόμο πράξεις συγκέντρωσης μείζονος σημασίας πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία το αργότερα μέσα σε μια εβδομάδα- (α) Προκειμένου περί των συγκεντρώσεων που αναφέρονται στον άρθρο 3(2)(α), από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής συμφωνίας ή της δημοσίευσης της σχετικής προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής ή της απόκτησης συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο επιχείρησης, οποιοδήποτε από τα εν λόγω συμβάντα συμβεί πρώτο (β)» Η σύναψη και υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σοφοκλής Δημητριάδης από την Χ.Α. Παπαέλληνας πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου Η εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία στις 4 Μαΐου 2010, μετά από επιστολή της Υπηρεσίας στις 26 Μαρτίου Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας, δια του δικηγόρου της, παραδέχτηκε ότι δεν κοινοποίησε γραπτώς στην Υπηρεσία της Επιτροπής εντός μιας εβδομΰδας τη Συμφωνία που είχε καταρτιστεί στις 17 Φεβρουαρίου 2010 με τους μετόχους της Σοφοκλής Δημητριάδης για σκοπούς ελέγχου και έγκρισης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή ατη βάση των πιο πάνω στοιχείων και της παραδοχής της Χ.Α. Παπαέλληνα ομόφωνα αποφασίζει ότι η υπόχρεη προς κοινοποίηση επιχείρηση Χ.Α. Παπαέλληνας δεν κοινοποίησε την πράξη συγκέντρωσης εντός της προκαθορισμένης από το Νόμο προθεσμίας, κατά παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου. Β. Αρθρο 9 του Νόμου Το άρθρο 9 του Νόμου ορίζει: "Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, συγκέντρωση για την οποία ο πσρών Νόμος εφαρμόζεται, δεν τίθεται σε εφαρμογή, μέχρις ότου - (α) Ο υπόχρεος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 13 να προβεί σε κοινοποίηση της συγκέντρωσης λάβει σχετική ειδοποίηση έγκρισης από την Υπηρεσία - (ί) δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 19 ή (ii) ως αποτέλεσμα απόφασης της Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 26 ή (Hi) ως αποτέλεσμα Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 39 είτε (β) συντρέξει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 ή του άρθρου 32." Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης 1 διαπίστωσε ότι η απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας αποτελεί συγκέντρωση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου και ως εκ τούτου, η αξιολόγηση του κατά πόσο η συγκέντρωση έχει εφαρμοστεί πρόωρα από την υπόχρεη προς κοινοποίηση επιχείρηση Χ.Α. Παπαέλληνας, γίνεται στη βάση του συσχετισμού των όσων αναφέρει η Συμφωνία. Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου διαπιστώνεται ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας αγοράς του συνόλου των μετοχών της Σοφοκλής Δημητριάδης πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2010, με την υπογραφή της Συμφωνίας. Αυτό διαφαίνεται από τις παραγράφους 4 και 5 της Συμφωνίας. Ειδικότερα, η παράγραφος 4 της Συμφωνίας με ημερομηνία 17/2/2010, ορίζει τα ακόλουθα: «ί- Ι ί ; Η παράγραφος 5 της Συμφωνίας ορίζει τα ακόλουθα: "S.i. Ι [ ' Απόφαση ΕΠΑ αρ. 40/2010 και ημερομηνία 30/6/2010 ί

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑ1ΌΥ Η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας, δ!α του δικηγόρου της, τόσο στις γραπτές όσο και στις προφορικές της θέσεις παραδέχτηκε ότι εφάρμοσε τη Συμφωνία που καταρτίστηκε με τους μετόχους της Σοφοκλής Δημητριάδης για την εξαγορά του 50% της Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ πριν λάβει τη σχετική ειδοποίηση έγκρισης από την Υπηρεσία την οποία έλαβε στις 30/6/2010. Η Επιτροπή στη βάση των πιο πάνω στοιχείων και της παραδοχής της Χ.Α. Παπαέλληνα ομόφωνα αποφασίζει άτι η Χ.Α. Παπαέλληνας ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου λόγω εφαρμογής της εν λόγω πράξης πριν από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης έγκρισης από την Υπηρεσία δυνάμει του άρθρου 19(a) του Νόμου. IV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52(1} του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τις πιο κάτω διοικητικές ποινές στους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση ή σε πρόσωπα τα οποία παραβιάζουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν προς τις πιο κάτω αναφερόμενες διατάξεις του Νόμου: «(a) Χρηματική ποινή ύψους μέχρι ΛΚ για παράλειψη κοινοποίησης συγκέντρωσης όπως απαιτείται από το άρθρο 13 και πρόσθετα χρηματική ποινή μέχρι ΛΚ 5,000 για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση. [...] (5) Χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατόν του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το αμέσως προηγούμενο της συγκέντρωσης οικονομικό έτος, σε περίπτωση που συγκέντρωση τίθεται μερικώς ή ολικώς σε εφαρμογή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9 και επιπρόσθετα χρηματική ποινή μέχρι ΛΚ 5,000 για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση.» Ο δικηγόρος της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας επικαλέστηκε την επιείκεια της Επιτροπής για σκοπούς μετριασμού της ποινής, επισημαίνοντας τα ακόλουθα: Σχετικά με την παράβαση του άρθρου 13(1 )(α) του Νόμου δήλωσε ότι: "(α) αυτή η παράληψη δεν ήταν εσκεμμένη και ούτε είχε σκοπό να παρακάμψει τον έλεγχο της ΕΠΑ αλλά οφείλετο στο γεγονός ότι η ΧΑ. Παπαέλληνας & Σία Λτδ δεν γνώριζε ότι υποχρεούτο να προβεί σε αυτή την κοινοποίηση, (β) Το ζήτημα της εξαγοράς προέκυψε αιφνίδια καθότι οι μέτοχοι της Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ, ξαφνικά αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον φαρμακευτικό τομέα και να προσφέρουν το 50% που κατείχαν στην Δημητριάδης & Παπαέλληνας Λτδ στους συνέταιρους τους στην εν λόγω εταιρεία δηλ. την Χ.Α. Παπέλληνας & Σία Λτδ με αποτέλεσμα η Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ να μην είχε την ευκαιρία να διερευνήσει κατά πόσο υπήρχε αναγκαιότητα κοινοποίησης τη εξαγοράς στην Υπηρεσία της ΕΠΑ. (γ) Έχουν παρέλθει 2 χρόνια από τη διάπραξη της παράβασης όσο και από την ημερομηνία που περιήλθε στην αντίληψη της ΕΠΑ αυτή η παράβαση και αυτό το ζήτημα εκκρεμεί για λόγους που δεν οφείλονται στην Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ, αλλά στην ΕΠΑ"» Αναφορικά με την παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου δήλωσε ott: (α) η εν λόγω εξαγορά αφορά την αγορά μεριδίου σε εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά. Η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων δεν υπόκειται στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς καθότι τόσο η μέγιστη χονδρική τιμή όσο και η μέγιστη λιανική τιμή των φαρμάκων καθορίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ελεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών ) νόμος Ν. 70(Ι)/2001 με αποτέλεσμα η εν λόγω εξαγορά να μην μπορεί να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο τον ανταγωνισμό σε αυτό τον τομέα, πόσο μάλλον να επιφέρει οποιαδήποτε στρέβλωση. (β) Όπως απέδειξε και η έρευνα της ΕΠΑ η εν λόγω εξαγορά δεν άλλαξε τα ισοζύγια στη διανομή των φαρμάκων, (γ) Η εφαρμογή αυτή της εξαγοράς δεν άλλαξε καθόλου τη δομή της αγοράς των φαρμακευτικών προϊόντων και ούτε επέφερε οποιαδήποτε αλλαγή στο ισοζύγιο των δυνάμεων των διανομέων των φαρμακευτικών προϊόντων της Κυπριακής Αγοράς. (δ) Έχουν παρέλθει 2 χρόνια από την ημερομηνία που η ΕΠΑ εντόπισε ότι η Χ.Α. Παπαέλληνας & Σία Λτδ εφάρμοσε αυτή την εξαγορά χωρίς προηγουμένως να λάβει σχετική ειδοποίηση έγκρισης από την Υπηρεσία της ΕΠΑ και το ζήτημα εκκρεμεί ακόμη για λόγους που δεν οφείλονται στην Χ.Α Παπαέλληνας & Σία αλλά στην ΕΠΑ.» Ο δικηγόρος της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας & Σια Λτδ σημείωσε ότι η Χ.Α Παπαέλληνας συνεργάστηκε πλήρως με την Υπηρεσία για να τερματιστούν οι παραβάσεις και ανταποκρίθηκε αμέσως σε όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας εφοδιάζοντας την με όλα τα στοιχεία που ζήτησε χωρίς υπεκφυγές ή παραπλανήσεις. Επίσης, η Χ.Α Παπαέλληνας αναγνώρισε το λάθος της το όποιο οφείλετο σε άγνοια του Νόμου και δεν ήταν εσκεμμένο και ούτε έγινε για να παρακαμφθεί ο έλεγχος της Επιτροπής, αλλά είχε την εντύπωση ότι οι διατάξεις του Νόμου εφαρμόζονται μόνο ότι μια επιχείρηση εξαγοράζει άλλη επιχείρηση και όχι όταν ο συνέταιρος μιας επιχείρησης εξαγοράζει άλλο συνέταιρο του στην ίδια επιχείρηση. Τέλος, σημείωσε ότι η Χ.Α Παπαέλληνας δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε προηγούμενο. Συνεκτιμώντας τα πιο πάνω η Επιτροπή, σημείωσε τα εξής: Φύση Παραβάσεων Η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Δημητριάδης & Παπαέλληνας από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας αποτέλεσε συγκέντρωση η οποία έπρεπε να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 13(1) (α) του Νόμου. Η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία παραδέκτηκε ότι δεν κοινοποίησε γραπτώς στην Υπηρεσία της Επιτροπής εντός μιας εβδομάδας τη Συμφωνία που είχε καταρτιστεί στις 17 Φεβρουαρίου Επίσης, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου διαπιστώνεται ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας αγοράς του συνόλου των μετοχών της Σοφοκλής Δημητριάδης πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2010, με την υπογραφή της Συμφωνίας, κατά παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου, γεγονός που επίσης παραδέχτηκε η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία. Η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία υποστήριξε ότι οι πιο πάνω παραλήψεις δεν ήταν εσκεμμένες και ούτε είχαν σκοπό να παρακάμψουν τον έλεγχο της Επιτροπής. Οι παραλήψεις της αυτές οφείλονταν στο γεγονός ότι το ζήτημα της εξαγοράς είχε προκύψει αιφνίδια, με αποτέλεσμα να μην είχε την ευκαιρία να διερευνήσει κατά πόσο υπήρχε αναγκαιότητα της κοινοποίησης της πράξης στην Επιτροπή. Η Επιτροπή σε ότι αφορά τη φύση των παραβάσεων σημειώνει ότι αυτές αντιβαίνουν τους ουσιώδεις κανόνες του Νόμου περί τον έλεγχο των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αποτροπή της πρόκλησης μόνιμων ζημιών στον ανταγωνισμό από τις διαβρωτικές πράξεις που εμπίπτουν στον πεδίο εφαρμογή του.

8 1822 ΕΓΉΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΙΟΥ 2012 β Βαρύτητα παραβάσεων Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Χ.Α. Παπαέλληνας, ως αυτές τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2012, σημειώνει τα ακόλουθα: Η Χ.Α. Παπαέλληνας υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ότι υποχρεούτο να προβεί σε κοινοποίηση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της Δημητριάδης & Παπαέλληνας. Η Επιτροπή σημειώνει τη θέση της Χ.Α. Παπαέλληνας ότι τελούσε υπό τη λανθασμένη εντύπωση ότι οι διατάξεις του Νόμου εφαρμόζονται μόνο όταν μία επιχείρηση εξαγοράζει άλλη επιχείρηση και όχι όταν ο συνέταιρος μιας επιχείρησης εξαγοράζει άλλο συνέταιρο TOU στην ίδια επιχείρηση, ως τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης. Η Επιτροπή, εντούτοις, επισημαίνει ότι ο καθορισμός του κατά πόοο υπήρξε μεταβολή του ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και 4(3) του Νόμου στην παρούσα υπόθεση και ως εκ τούτου υφίστατο υποχρέωση κοινοποίησης από την Χ.Α. Παπαέλληνας, ως εταιρεία που αποκτά τον έλεγχο άλλης επιχείρησης, δεν απαιτούσε οποιαδήποτε περίπλοκη ανάλυση της νομικής και πραγματικής κατάστασης. Σε σχέση με τις θέσεις της εταιρείας ότι το ζήτημα της εξαγοράς προέκυψε αιφνίδια με αποτέλεσμα η εταιρεία να μην είχε την ευκαιρία να διερευνήσει κατά πΰαο υπήρχε αναγκαιότητα ειδοποίησης, η Επιτροπή σημειώνει ότι, στη βάση του άρθρου 13(2) του Νόμου η κοινοποίηση συγκέντρωσης αποτελεί αποκλειστικά υποχρέωση της εταιρείας που αποκτά τον έλεγχο και, ως εκ τούτου, και η διερεύνηση του κατά πόσο βαρύνεται με αυτή την υποχρέωση αποτελεί δικό της καθήκον, ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο το οποίο έχει στη διάθεση της ή τις δυσκολίες που προκύπτουν ή δύνανται να προκύψουν. Αν και η Χ.Α. ΓΊαπαέλληνας όφειλε να γνωρίζει για την υποχρέωση της για κοινοποίηση και μη εφαρμογή της συγκέντρωσης χωρίς σχετική έγκριση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι η εταιρεία έδρασε με πρόθεση και με σκοπό να παρακάμψει και να αποφύγει τον έλεγχο της Επιτροπής. Η Επιτροπή αποδέχεται τη θέση της Χ.Α. Παπαέλληνας ότι η δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο σχετικά με την εξαγορά από την ίδια την εταιρεία, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η εταιρεία δεν έδρασε με πρόθεση να αποφύγει τον έλεγχο από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, αποδέχεται ότι η παράλειψη της εταιρείας δεν ήταν εσκεμμένη αλλά οφειλόταν σε αμέλεια, γεγονός που θα ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου. Σε σχέση με τη θέση της Χ.Α. Παπαέλληνας σύμφωνα με την οποία έχουν παρέλθει δυο χρόνια από την διάπραξη της παράβασης, σημειώνοντας ότι το ζήτημα εκκρεμεί για λόγους που δεν οφείλονται στη Χ.Α. Παπαέλληνας, η Επιτροπή παραπέμπει στο ιστορικό που καταγράφεται στην παρούσα απόφαση της. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η παρούσα απόφαση είναι αποτέλεσμα επανεξέτασης μετά από ακύρωση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010 από το Ανώτατο Δικαστήριο. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο για τις εν λόγω παραβάσεις με την απόφαση της ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2010, η οποία ακυρώθηκε στα πλαίσια της προσφυγής που καταχώρησε η Χ.Α. Παπαέλληνας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η παράβαση του Νόμου από τη Χ.Α. Παπαέλληνας είναι γεγονός το οποίο δεν έχει μεταβληθεί ή αλλάξει καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Επιτροπή κατά την εξέταση της βαρύτητας των παραβάσεων και κατ επέκταση του ύψους των προστίμων, έλαβε υπόψη τα ακόλουθα: (α) Η μη κοινοποίηση και επακόλουθη εφαρμογή χωρίς την έγκριση της Επιτροπής διήρκησε από τις 24 Φεβρουαρίου 2010 (ήτοι 7 ημέρες μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας) μέχρι τις 4 Μαίου 2010 (όταν η υπόχρεη προς κοινοποίησης πληροφόρησε για πρώτη φορά στην Υπηρεσία το γεγονός της συγκέντρωσης), ήτοι για περίοδο για περίοδο 2 μηνών και 10 ημερών περίπου. (β) Η παράβαση της υποχρέωσης έγκαιρης κοινοποίησης και η πραγματοποίηση της πράξης δεν έβλαψαν τον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, η εξαγορά και η εφαρμογή της δεν επηρέασε αισθητά τα ισοζύγια στη διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων ή τη δομή και περιβάλλον της αγοράς των φαρμακευτικών προϊόντων και ούτε οδήγησε σε οποιαδήποτε αισθητή αλλαγή στο ισοζύγιο των δυνάμεων των διανομέων των φαρμακευτικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά ή σε οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού. (γ) Η Χ.Α. Παπαέλληνας αναγνώρισε και παραδέχθηκε ότι παρέβηκε το Νόμο με την μη κοινοποίηση και εφαρμογή της συγκέντρωσης. (δ) Η Χ.Α. Παπαέλληνας συνεργάστηκε πλήρως με την Υπηρεσία και ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας εφοδιάζοντας την με όλα τα ζητούμενα στοιχεία χωρίς υπεκφυγές ή παραπλανήσεις. (ε) Η παράβαση του Νόμου από τη Χ.Α. Παπαέλληνας, σύμφωνα με τα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής, η μη κοινοποίηση της πράξης και η πραγματοποίηση της, δεν είχε σκοπό να παρακάμψει τον έλεγχο της Επιτροπής αλλά οφειλόταν σε αμέλεια. (στ) Η παρούσα παράβαση αποτελεί την πρώτη παράβαση του Νόμου από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας, (ζ) Η Χ.Α. Παπαέλληνας είναι μεγάλη εταιρεία με ευρείς δραστηριότητες στην κυπριακή οικονομία και οφείλει να γνωρίζει τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου, αφού και στο παρελθόν είχε προβεί σε κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης προς την Επιτροπή. Εξάλλου, ο καθορισμός του κατά πόσο υπήρξε στην παρούσα υπόθεση μεταβολή ελέγχου δεν απαιτούσε οποιαδήποτε περίπλοκη ανάλυση της νομικής και πραγματικής κατάστασης. Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη φύση και τη βαρύτητα των παραβάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 52(2) και την αναγκαιότητα να προληφθεί επανάληψη των παραβάσεων, ομόφωνα αποφάσισε: (Α) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής βάσει του άρθρου 52(1)(α) του Νόμου ύψους (Δύο Χιλιάδες Ευρώ) στην εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας. (8) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής βάσει του άρθρου 52(1 )(δ) του Νόμου ύψους (Πέντε Χιλιάδες Ευρώ) στην εταιρεία Χ.Α. Παπαελληνας. ΛΟΥΚΙΑ ΧΡ5ΣΪΟΔΟΥΛΟΥ Πρόεδρος της Επιι ροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑ1ΌΥ2012 ΤΜΗΜΑ Β 1823 Αριθμός 2123 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΙΙΜΟΚΡΑΪΙΛ Απόφαση ΕΠΑ: 6/2012 Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull Blyth Araouzos Ltd (Μέρος Α) και της Anastasios Stephanides & Son Ltd (Μέρος 13) Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία έκδοσης απόφασης: 15 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 22/12/2011 από τους κ.κ Σπύρος Παυλίδης, Μιχάλης Παυλίδης, Hull Blyth Araouzos (στο εξής το «Μέρος Α») και την εταιρεία Anastasios Stephanides & Son Ltd (στο εξής το «Μέρος Β») αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Anastasios Stephanides and Son Automotive Ltd. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: ΜΕΡΟΣ Α Το Μέρος Α αποτελείται από τα φυσικά πρόσωπα Σπύρος Παυλίδης, Μιχάλης Παυλίδης και το νομικό πρόσωπο Hull Blyth Araouzos Ltd. Η εταιρεία Hull Blyth Araouzos Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και δραστηριοποιείται στον τομέα της πρακτόρευσης ναυτιλιακών και αεροπορικών γραμμών, τη διοργάνωση ομαδικών ή ατομικών ταξιδιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και με τη διοργάνωση της αποστολής εμπορευμάτων, μέσω συνδεδεμένων εταιρειών. Το Μέρος Α έχει τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Geo. Pavlides & Araouzos Ltd, η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ασχολείται μεταξύ άλλων, με την εισαγωγή και πώληση αυτοκινήτων και ειδικότερα των οχημάτων με τις επωνυμίες SAAB, OPEL, CHEVROLET και CITROEN, καθώς και με την εισαγωγή και εμπορία προϊόντων λιανικής πώλησης. Η Geo Pavlides and Araouzos Ltd δημιούργησε την θυγατρική της εταιρεία GPA Motion Ltd για σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης. Η θυγατρική αυτή εταιρεία, αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης Θα λειτουργεί ως «Master Deaier» των οχημάτων με τις επωνυμίες Mazda και Subaru και των μοτοσυκλετών με τις επωνυμίες Yamaha και Lifan καθώς και των ανταλλακτικών τους στην Κύπρο. ΜΕΡΟΣ 8 Το Μέρος Β, αποτελείται από την εταιρεία Anastasios Stephanides & Son Ltd η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, και διαφόρων άλλων αγαθών πολυτελείας. Όσον αφορά τον τομέα της εμπορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, η εταιρεία εισάγει και πωλεί αυτοκίνητα με τις επωνυμίες MAZDA, SUBARU και τις μοτοσυκλέτες με τις επωνυμίες YAMAHA και LIFAN, ενώ παράλληλα ασχολείται με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση στα μηχανουργία που διαθέτει καθώς επίσης και με την πώληση ανταλλακτικών. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(1)/1999 (στο εξής «ο Νόμος») ενημέρωσε την αρμόδια Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουριομού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση με επιστολή της ημερομηνίας 29/12/2011 και ακολούθως δημοσίευσε στις 2/2/2012 την κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του ως άνω Νόμου. Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II! του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 6 Μαρτίου Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 9 Μαρτίου 2012, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2012 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας για δημιουργία νέας επιχείρησης (στο εξής η «Συμφωνία») με ημερομηνία 16/12/2011 μεταξύ ίων κ.κ Σπύρος Παυλίδης, Μιχάλης Παυλίδης, Hull Blyth Araouzos (Μέρος Α) και της εταιρείας Anastasios Stephanides δ Son Ltd (Μέρος Β). Η νέα επιχείρηση Anastasios Stephanides & Sons Automotives Lid η οποία δημιουργείται θα ασχολείται με την εισαγωγή και διανομή των μηχανοκίνητων αυτοκινήτων με τις επωνυμίες MAZDA, SUBARU και των μοτοσυκλετών με τις επωνυμίες YAMAHA και LIFAN και των

10 1824 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΟΥ 2012 ανταλλακτικών τους στην Κύπρο τα οποία Θα μεταπωλεί στην GPA Motion Ltd. Το μετοχικό κεφάλαιο της Anastasios Stephanides S Sons Automotives Ltd θα ανήκει κατά 50% στο Μέρος Β και κατά 50% στην νεοσυσταθείσα HSM Automobile Ltd, της οποίας μέτοχος είναι το Μέρος Α και της οποίας αυτός θα είναι ο μοναδικός σκοπός λειτουργίας. Η Anastasios Stephanides & Sons Automotives Ltd, με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και στη βάση της Συμφωνίας μεταξύ της Anastasios Stephanides & Sons Automotives Ltd και της GPA Motion Ltd ημερομηνίας 16/12/2011, θα διορίσει την GPA Motion Ltd ως την Master Dealer των μηχανοκίνητων οχημάτων με τις επωνυμίες MAZDA, SUBARU και των μοτοσυκλετών με τις επωνυμίες YAMAHA και LIFAN καθώς και υπεύθυνη για την επισκευή αυτών, στην Κύπρο. Η GPA Motion Ltd έχει συνάψει επίσης, συμφωνία ημερομηνίας 16/12/2011 με το Μέρος Β για την αγορά των αποθεματικού (στοκ) των μηχανοκίνητων οχημάτων MAZDA, SUBARU και των μοτοσυκλετών YAMAHA και LIFAN και ανταλλακτικών που κατέχει η δεύτερη. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η ''έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης κοινού ελέγχου έλαβε υπόψη ζητήματα που αφορούσαν τα δικαιώματα ψήφου των ιδρυτικών εταιρειών ως μέτοχο! της Anastasios Stephanides & Son Automotive Ltd, το διορισμό ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Anastasios Stephanides & Son Automotive Ltd, καθώς και την ύπαρξη αποφασιστικής ψήφου. Με βάση τα όσα περιγράφονται στη συμφωνία ημερομηνίας 16/12/2011 μεταξύ του Μέρους Α και του Μέρους Β της συγκέντρωσης, προκύπτει ότι τα δύο μέρη κατέχουν κατά το ήμισυ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επίσης, η [..] για λογαριασμό του Μέρους Α και το Μέρος Β θα διορίσουν από [..] συμβούλους στην εταιρεία και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός αυτός θα πρέπει να παραμένει ζυγός και το κάθε μέρος να διορίζει ίσο αριθμό συμβούλων. Ο μέγιστος αριθμός συμβούλων που μπορούν να διοριστούν είναι [.] (εκτός και αν αποφασίσουν όλα τα μέρη αντίθετα με γραπτή συμφωνία) και ο αριθμός των συμβούλων που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει απαρτία είναι τουλάχιστον [..] με την προϋπόθεση ότ* έκαστος διορίστηκε από διαφορετικό μέρος. Ο Πρόεδρος της εταιρείας δεν θα έχει δεύτερη ή αποφασιστική ψήφο. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης συνεκτίμησε και το γεγονός ότι η συνεργασία της Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd με την GPA Motion Ltd, δεν δίνει στην GPA Motion Ltd τέτοια δυνατότητα ελέγχου στη διοίκηση της Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd, παρόλο που {...]. Όπως έχει επεξηγηθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, στο τομέα της εμπορίας μηχανοκίνητων οχημάτων, είναι σύνηθες η εταιρεία η οποία αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα να καθορίζει, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο διανομέα (Master Dealer) και εξουσιοδοτημένο επιοκευαστή. Κατά την αξιολόγηση της λειτουργικής αυτονομίας της επιχείρησης Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd, η Επιτροπή εξέτασε ένα αριθμό παραγόντων, όπως τη διάθεση επαρκών πόρων για την ανεξάρτητη λειτουργία στην αγορά, κατά πόσο οι δραστηρϊότητες της κοινής επιχείρησης περιλαμβάνουν πέραν της μιας ειδικής λειτουργίας νια τις ιδρυτικές εταιρείες, τις σχέσεις αγοράς / πώλησης με τις ιδρυτικές εταιρείες και τη λειτουργία της επιχείρησης σε μόνιμη βάση. Όπως προκύπτει από τη Συμφωνία ημερομηνίας 16/12/2011 μεταξύ του Μέρους Α και Μέρους Β της συγκέντρωσης, [...]. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, η Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd θα διατηρεί δικούς της τραπεζικούς λογαριασμούς, για την καταβολή πληρωμών προς τις κατασκευάστριες εταιρείες καθώς και του προσωπικού της. Επίσης, η νέα εταιρεία Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd πέραν του Διευθυντή, δεν θα έχει δικό της προσωπικό. Η εταιρεία θα εργαδοτήσει πρόσθετο προσωπικό μόνο εφόσον τούτο καταστεί αναγκαία και ο όγκος της εργασίας είναι τέτοιος που το απαιτεί. Επίσης, η εταιρεία θα διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και κεφάλα» κίνησης. Σε ότι αφορά τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ανέφεραν όπ η κοινή επιχείρηση θα δραστηριοποιείται με την ειόαγωγή και εμπορεία των αυτοκινήτων με τις επωνυμίες Mazda και Subaru και των μοτοσυκλετών με τις επωνυμίες Yamaha και Lifan καθώς και των εξαρτημάτων αυτών. Η Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd δυνάμει Συμφωνίας (sub-distribution agreement) καθορίζει ως Master Deaier των εν λόγω μηχανοκίνητων οχημάτων στην κυπριακή αγορά την GPA Motion Ltd, [...] Όπως διευκρινίζεται στην εν λόγω συμφωνία η GPA Motion Ltd, δεν θα ενεργεί ως αντιπρόσωπος της Anastasios Stephanides δ Sons Automotive Ltd, ούτε τη δεσμεύει και θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα εισαγωγής και διανομής, συμπεριλαμβανομένων των φόρων. [...] Σε ότι αφορά τις σχέσεις αγοράς και πώλησης προϊόντων στις ιδρυτικές επιχειρήσεις, η Επιτροπή αξιολόγησε το γεγονός ότι δυνάμει της Συμφωνίας η Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd θα εκχωρήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα λιανικής διανομής και επισκευής στην κυπριακή αγορά (sub-distribution) στην GPA Motion Ltd (Master Deaier) και ότι η Anastasios Stephanides & Sons Automotive Ltd [...] Η Επιτροπή συνεκτίμησε επίσης το γεγονός ότι είναι σύνηθες η εταιρεία η οποία αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα να καθορίζει, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο διανομέα (Master Deaier) και τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της «συγκέντρωσης» όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(γ) του Νόμου, εφόσον θα υπάρχει κοινός έλεγχος μιας λειτουργικά αυτόνομης οικονομικής οντότητας. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Εππροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα ευρώ, για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Hult, BIyth Araouzos Ltd για το έτος 2010 ήταν περίπου [...] και της εταιρείας Geo Pavlides & Araouzos Ltd ήταν f j. Ο κύκλος εργασιών της Anastasios Stephanides & Son Ltd, σύμφωνα με τους μη εξελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς, για το έτος 2010 ανήλθε στα [ ]. Η Επιτροπή επίσης Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΙΟΥ διαπιστώνει ότι οι εταιρείες Geo Pavlides & Araouzos Ltd και Anastasios Stephanides & Son Ltd δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ασχολούνται με την εισαγωγή και πώληση αυτοκινήτων και οι κύκλοι εργασιών των δύο εταιρειών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ξεπερνούν τα 3.4 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, ψα τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Σε ότι αφορά τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, κρίθηκαν καθοδηγητικές οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις COMP/ Mercedes-Benz, COMP/M.741 Ford/Mazda, COMP/M.5157 Volkswagen/Scania, COMPM4336 MAN/Scania, COMP/M.1980 Volvo/Renault V.!., COMP/M.1672 Vo!vo/Scania καθώς και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την αξιολόγηση που διενεργήθηκε στην παρούσα συγκέντρωση προχώρησε στον ακόλουθο καθορισμό αγορών προϊόντων και υπηρεσιών: 1) επιβατικά οχήματα, 2} εμπορικό οχήματα βάρους μέχρι 3.5 τόνων, 3) μοϊοσυκλέτες, 4) σκούτερ, 5} ανταλλακτικά για επιβατικά οχήματα, 6) ανταλλακτικά για εμπορικά οχήματα βάρους μέχρι 3.5 τόνων, 7) ανταλλακτικά μοτοσυκλετών και σκούτερ 8) υπηρεσίες συνεργείου επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοσυκλετών και σκούτερ. Σε ότι αφορά τη γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή σημείωσε ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι η σχετική γεωγραφική αγορά θα μπορούσε να θεωρηθεί εθνική λόγω του ότι τα εμπλεκόμενα μέρη δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων κρίνει ότι στην προκειμένη πράξη συγκέντρωσης η γεωγραφική αγορά είναι αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου οί συμμετέχουσες επιχειρήσεις πωλούν τα προϊόντα τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Η Επιτροπή ακολούθως εξέτασε κατά πόσο στην προκειμένη συγκέντρωση προκύπτουν επηρεαζόμενες αγορές. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Νόμου: Όι επηρεαζόμενες αγορές αποτελούνται από τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών ως κατωτέρω μέσα στη Δημοκρατία ή οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή αυτής, όπου : (α) Δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά ή μεμονωμένη ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών (οριζόντια σχέση), η δε συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε συνδυασμό μερίδιο αγοράς 15% και άνω' ή» Από τα στοιχεία της συγκέντρωσης διαπιστώνεται ότι οριζόντια σχέση προκύπτει μόνο σε ότι αφορά τα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, τα ανταλλακτικά τους και τις υπηρεσίες συνεργείου επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, η εταιρεία Geo Pavlides & Araouzos Ltd για το έτος 2011 κατέχει μερίδιο αγοράς στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων και μικρών φορτηγών της τάξης του [...]%, ενώ το μερίδιο αγοράς της Anastasios Stepanides & Son Ltd για το ίδιο έτος ήταν [...]%. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, όσον αφορά το μερίδιο αγοράς της Anastasios Stephanides & Sons Ltd για τις πωλήσεις ανταλλακτικών για το έτος 2010 αυτό ανήλθε στο [ ]%, ενώ για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής το μερίδιο της ανήλθε μόλις στο [...]%. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για το ίδιο έτος όσον αφορά τις πωλήσεις ανταλλακτικών, το μερίδιο αγοράς της Geo Pavlides Ltd ανήλθε μόλις στο [...]% ενώ για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης στο [ ]%.Τέλος, σε ότι αφορά την πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών, σκούτερ και των εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με τα στο<χεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το μερίδιο αγοράς της Anastasios Stephanides & Sons Ltd για ro έτος 2010 ανήλθε σε [...]% Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές. Υπό το φως της πιο πάνω ανάλυσης, στην προκείμενη υπόθεση, δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο ούτε καί σε κάθετο επίπεδο με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λούκια Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

12 1826 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΙΟΥ 2012 Αριθμός 2124 ΑΝΤΑϊ IINI2.IVIUY ΚΥΠΡΙΛΚΗ ΔΗΜϋΚΡΛΤΙΛ [Απόφαση ΕΠΑ: 8/201 ^ Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την αττόκτηση από την Geo 3 & Co. S.C.A της GlobeOp Financial Services S.A. Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού; κα. Λούκια Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ, Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 5 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 23/02/2012 από την εταιρεία Geo 3 & Co. S.C.A (στο εξής η «Geo3»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22{Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), Η υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης αφορά την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου τής εταιρείας GlobeOp Financial Services S.A, (στο εξής η «GlobeOp») από την Geo3, η οποία αποτελεί όχημα επενδύσεων και ανήκει εμμέσως στην TPG Partners VI-AIV L.P. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η Geo 3 & Co. S.C.A., είναι συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο ως όχημα επενδύσεων για σκοπούς διενέργειας της παρούσας συγκέντρωσης και έμμεσα ανήκει στην TPG Partners VI- AIV, L.P. Η TPG Partners VI-AIV, LP., είναι συνδεδεμένη με ορισμένους άλλους οργανισμούς επενδύσεων (funds), και συγκεκριμένα με τους TPG Advisors VI-AIV, Inc., TPG Partners, LP., TPG Partners fl, LP., TPG Partners III, LP., TPG Partners IV, LP., TPG Partners V, L.P, (τα "Άλλα TPG Funds"). Η TPG Partners VI-AIV, L.P. ελέγχεται από τους κυρίους [,,,] 1 και [.,.]. Η TPG Partners VI-AIV, L.P και τα άλλα TPG Funds τυγχάνουν ανεξάρτητης διαχείρισης προς όφελος των επενδυτών του κάθε ενός. Επομένως, η διαχείριση των εταιρειών του χαρτοφυλακίου που ανήκε σε μία ομάδα των TPG Funds εκτελείται ξεχωριστά από τη διαχείριση άλλης ομάδας των TPG Funds. Η εταιρεία GlobeOp Financial Services S.A. έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο, ως ανώνυμη εταιρεία (Societe Anonyme) και υπόκειται στους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Από τον Ιούλιο 2007 οι μετοχές της GlobeOp είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου. Η βασική δραστηριότητα της GlobeOp είναι η παροχή υπηρεσιών middle και back-office και διαχείρισης οργανισμών επενδύσεων (fund administration services) που από κοινού αναφέρονται ως ΜΒΑ. Οι υπηρεσίες ΜΒΑ περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ημερήσιες καταστάσεις χαρτοφυλακίου και κερδοζημιων, συμφιλιώσεις συναλλαγών, μετρητών και θέσεων, υπολογισμούς και αναφορές αναφορικά με την έκθεση σε κινδύνους, διεκπεραίωση συναλλαγών εκτός αγορών, διεκπεραίωση τραπεζικών δανείων, ανάλυση σε πραγματικό χρόνο, καταγραφή συναλλαγών και επεξεργασία στοιχείων, γενική επεξεργασία για σκοπούς ασφάλειας (security master processing), παρακολούθηση και τήρηση και άθροιση στοιχείων. Στα πλαίσια παροχής αυτών των υπηρεσιών, η GlobeOp επίσης παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδυτικών οργανισμών (fund administration services), περιλαμβανομένου του υπολογισμού της Καθαρής Εσωτερικής Αξίας και αντιπροσώπευση αναφορικά με μεταβιβάσεις. Από τα γραφεία της στα Cayman Islands, στην Ινδία, στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, η εταιρεία εξυπηρετεί πελάτες παγκοσμίως με τη χρήση τεχνολογιών βασιζόμενες οτο διαδίκτυο, που επιτρέπουν σε πελάτες να συνδέονται εξ αποστάσεως με τα συστήματα της GlobeOp και καθιστά αχρείαστη την παρουσία της στην οικία αγορά. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [..,.]

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΟΥ /02/2012 ενημέρωσε την Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Αντίγραφα όλων των πρόσθειων πληροφοριών που αποατάληκαν από τσ εμπλεκόμενο μέρη διαβιβάστηκαν στην Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η Υπηρεσία απέστειλε προς δημοσίευση την κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου. Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 09/03/2012. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 21/03/2012. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 2 Απριλίου 2012, ατην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώιιη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2012 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλ!κό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικά: Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται ατη βάση σχετικού εγγράφου Προσφοράς βάσει του οποίου θα αποκτηθεί όλο το εκδοθέν και προς έκδοση κεφάλαιο της GlobeOp από την Geo3. Το σχετικό έγγραφο προσφοράς (στο εξής η «Προσφορά») έχει αποσταλεί προς τους μετόχους της GlobeOp στις 15 Φεβρουαρίου, Συνολικά, η Geo3, έχει λάβει αμετάκλητες δεσμεύσεις προς αποδοχή της Προσφοράς, επιστολές πρόθεσης (letters of intent) και συμφωνίες πώλησης δυνάμει της Συμφωνίας Ανταλλαγής Μετοχών και υπό την προϋπόθεση ότι η Προσφορά δεν θα τελεί υπό οποιαδήποτε αίρεση, για περίπου 43.85%, του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της GlobeOp. Ουσιασπκό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Με βάση την Προσφορά η Geo3 θα εξαγοράσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της GlobeOp, αποκτώντας έτσι τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι με βάση το έγγραφο Προσφοράς, η Προσφορά θα καταστεί επιτυχής, εάν και όταν η Geo3 αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της GlobeOp. Αρα απόκτηση ελέγχου θα υπάρχει στην περίπτωση που ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία Προσφοράς. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η παρούσα πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια ταυ άρθρου 4(1)(β) του Νόμου αφού θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της στοχευόμενης επιχείρησης GlobeOp, στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Προσφοράς. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει άτι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρείας TPG Partners VI-AiV, L.P. το 2010 ανήλθε στα [...]. Ο κύκλος εργασιών της GlobeOp για το ίδιο έτος ανήλθε στα [...]. Η Επιτροπή, επίσης, διαπιστώνει ότι η εταιρεία GlobeOp ασκεί οικονομική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι η εταιρεία TPG Partners VI-AIV, L.P. ασκεί οικονομική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω δύο εταιρειών του χαρτοφυλακίου της. Επίσης, το σύνολο του κύκλου εργασιών της GlobeOp, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανήλθε για το έτος 2010 στα [...] και το σύνολο του κύκλου εργασιών της TPG Partners VI-AIV, L.P., μέσω δύο εταιρειών του χαρτοφυλακίου της που δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2010 ήταν [...]. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η Επιτροπή διαπίστωνε! ότι οι εμπλεκόμενες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις παρακάτω αγορές: Υπηρεσίες μάρκετινγκ Η TPG Partners VI-AIV, LP. ως οργανισμός επενδύσεων δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των εταιρειών [,..] και {...]. Η [.,.]είναι εταιρεία μάρκετινγκ μέσω της οποίας προωθούνται οι πωλήσεις της [...]στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η εταιρεία [...]κατασκευάζει προϊόντα τεχνολογίας ύδατος. Η σχετική αγορά των υπηρεσιών μάρκετινγκ αποτελείται arro ένα εύρος δραστηριοιήτων όπως:

14 Β 1828 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΟΥ 2012 ο Διαφήμιση, β Πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο Δημόσιες Σχέσεις, Διαχείριση σχέσεων με τον καταναλωτή, απευθείας μάρκετινγκ, διαχείριση εκδηλώσεων, ο Ορισμός ταυτότητας και σχεδιασμός, e Μάρκετινγκ για τον τομέα της υγείας. Πα τους σκοπούς εξέτασης της παρούσας υπόθεσης η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιμέρους αγορές των υπηρεσιών μάρκετινγκ δεν χρεϊάζονται να αναλυθούν περαιτέρω. Ολες οι προαναφερθείσες επιμέρους αγορές αποτελούν μέρος της Ιδιας σχετικής αγοράς μια και αποτελούν διαφορετικές αλλά εναλλάξιμες μεθόδους για να επικοινωνήσει μια επιχείρηση με μια ομάδα ανθρώπων, όπως είναι οι καταναλωτές, ο Τύπος, η βιομηχανία, η κυβέρνηση, άλλες εταιρείες ή οποιοδήποτε άλλο όργανο ή σώμα, 2 GDS (Global Distribution System) Όπως προαναφέρθηκε η TPG Partners VI-AtV, LP. ως οργανισμός επενδύσεων δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των εταιρειών [.,.] και..,]. Η εταιρεία [,..] προσφέρει στην Κυπριακή Δημοκρατία τις υπηρεσίες της [...], η οποία αποτελεί ένα παγκόσμιο σύστημα διανομής (GDS), που συνδέει ταξιδιωτικούς πράκτορες και παροχείς ταξιδιωτικών υπηρεσιών με ταξιδιώτες. Η αγορά δα μπορούσε να χωριστεί σε υποκατηγορίες αναλόγως του είδους του ταξιδιού, π.χ. αεροπορικώς, οδικώς και άλλα, εντούτοις, μέχρι τώρα δεν έχει θεωρηθεί απαραίτητο κάτι τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 4 Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απέκλεισε το γεγονός κάθε GDS να αποτελεί ξεχωριστή αγορά καθώς κάθε ταξιδιωτικός πράκτορας είναι συνδεδεμένος με ένα GDS το οποίο αποτελεί βασική διευκόλυνση για να διεκπεραιώσει τις δραστηριότητες του. 5 Για τους σκοπούς εξέτασης της παρούσας υπόθεσης η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πιθανές επιμέρους αγορές GDS δεν χρειάζεται να αναλυθούν περαιτέρω. Υπηρεσίες χρηματοοικονομικών αγορών Η GlobeOp, όπως έχει προαναφερθεί, δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ΜΒΑ, Η αγορά υπηρεσιών χρηματοοικονομικών αγορών αφορά τη διεκπεραίωση συναλλαγών αναφορικά με τίτλους μετοχών, ομολόγα και παράγωγα καθώς και ξένο συνάλλαγμα και μέσα χρηματαγοράς. 6 Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται σε επενδυτές, εταιρικούς πελάτες και επαγγελματίες εμπόρους οι οποίοι είτε λόγω έλλειψης άμεσης πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές είτε για άλλο λόγο εκτιμούν τις υπηρεσίες μεσάζοντα.' Για τους σκοπούς εξέτασης της παρούσας υπόθεσης η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λεπτομέρειες της σχετικής αυτής αγοράς δεν χρειάζεται να αναλυθούν περαιτέρω. Η Εππροπή με βάση τα πιο πάνω, στην υπό εξέταση συγκέντρωση καταλήγει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού και ως εκ τούτου ορίζει ως σχετικές αγορές τις ακόλουθες; Υπηρεσίες μάρκετινγκ. GDS (Global Distribution System). Υπηρεσίες χρηματοοικονομικών αγορών. Αναφορικά με τις υπηρεσίες μάρκετινγκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αποφάσεις της έχει ορίσει τη γεωγραφική αγορά ως εθνική. Αν και δεν υπάρχουν ρυθμιστικά ή άλλα εμπόδια που περιορίζουν την επιλογή των πολυεθνικών πελατών σε υπηρεσίες μάρκετινγκ, οι περισσότερες εταιρείες του είδους φαίνεται να επιδιώκουν όπως η πλειονότητα των πελατών τους να είναι σε εθνικό επίπεδο. Οι γλωσσικές διαφορές, οι διαφορετικές συνθήκες στα μέσα ενημέρωσης στις διάφορες χώρες, οι διαφορές στις τιμές μεταξύ των χωρών και η ανάγκη για ενημέρωση του κοινού, της κυβέρνησης ή τα άλλων οργάνων συνηγορούν προς τον ορισμό της γεωγραφικής αγοράς ως εθνικής. 6 Αναφορικά με την αγορά GDS (Global Distribution System) η γεωγραφική ογορά έχει οριστεί ως εθνική κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών πωλήσεων ανάμεσα στις χώρες και του γεγονότος ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λειτουργούν κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικών αγορών αναλόγως περίπτωσης μπορεί να καλύπτουν την εθνική επικράτεια ή την παγκόσμια ή αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8 Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω καταλήγει ότι για τη σχετική αγορά υπηρεσιών μάρκετινγκ η γεωγραφική αγορά ορίζεται ως εθνική. Οσον αφορά τις σχετικές αγορές των GDS (Global Distribution System) και των υπηρεσιών χρηματοοικονομικών αγορών, η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι στην υπό εξέταση κοινοποίηση συγκέντρωσης ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων οχέσεων, οποιοδήποτε σχετική αγορά 2 Μ WPP GROUP / YOUNG & RUBICAM 3 Μ OTTO VERSAND /SABRE / TRAVELOCITY JV 4 M.1547 Lufthansa/Amadeus/Start 5 M.2510 CENDANT GALILEO 6 M.873 -Bank Austria/Creditanstalt 7 M RB! / EFG EUROBANK /JV 6 M WPP GROUP / YOUNG & RUBICAM 5 National scope of some markets was found for example in M.213, M.343, M.597 and M.2158 and international scope in M. 596, M.642, M.983 and M.1029

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΟΥ εντός της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου η γεωγραφική αγορά και για τις δύο αυτές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών παραμένει ανοιχτή. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει όν., δεν προκύπτει στην προκείμενη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση ης πρόνοιες του Νόμου καθώς δεν προκύπτει καμία οριζόντια ή κάθετη σχέση. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη αχεπκή έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται δέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση κα( κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκίσ Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 2125 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 7{Ι) του 1998 Γνωστοποίηση Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση το άρθρο 13(7) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1) του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), ανακοινώνει ότί δεν έχουν υποβληθεί οποιεσδήποτε ενστάσεις κατά των αναθεωρήσεων του Σχεδίου Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις και αφορούν στην αλλαγή συχνοτήτων του ραδιοφωνικού οργανισμού "ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94.4» από τα σημεία εκπομπής της Μαραθάσας και Λευκωσίας και ταυ «Ράδιο Frederick ' από το σημείο εκπομπής της Λευκωσίας. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου του προαναφερθέντος Νόμου, η Αρχή γνωστοποιεί ότι οι εν λόγω αναθεωρήσεις του Σχεδίου Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης καθίστανται τελικές. Αριθμός 2126 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 7(1) του 1998 Γνωστοποίηση Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση το όρθρο 13(7) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1) του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), ανακοινώνει ότι δεν έχουν υποβληθεί οποιεσδήποτε ενστάσεις κατά της αναθεώρησης του Σχεδίου Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις και αφορά στη συμπερίληψη επιπρόσθετου Κοινού Σημείου Εκπομπής (Αρμενοχώρι) στην επαρχία Λεμεσού για ραδιοφωνικές εκπομπές στη ζώνη συχνοτήτων VHF ( MHz) με διαμόρφωση κατά συχνότητα (FM). Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου του προαναφερθέντος Νόμου, η Αρχή γνωστοποιεί ότι η εν λόγω αναθεώρηση του Σχεδίου Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης καθίσταται τελική.

16 1830 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΤΟΥ 2012 Αριθμός 2127 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορϊκά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 11G, και Αναφορικά με την εταιρεία, TIMALFi VENTURES LTD, οδός Δημοσθένη Σεβέρη 21, Τ.Κ.1080, Λευκωσία, Αρ. Αιτήσεως 195/2012, και Αναφορικά με την αίτηση της Σ.Χ. Τεχνο οικία Λτδ, από τη Λάρνακα, για τη διάλυση της εταιρείας, TIMALFI VENTURES LTD από τη Λευκωσία. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Σ.Χ. Τεχνο οικία Λτδ καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηαη με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηοη έχει οριστεί για οδηγίες στις και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αιτήσεως, θα δοθεί από τους κάτωθι αναφερόμενους δικηγόρους σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της προλεχθείσας Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοια αντίγραφο και θα κατέβαλλε το νενομισμένο τέλος. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ & ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε, Δικηγόροι Αιτητών, Ιωάννη Κονδυλάκη 47, Q Tower, 5 ς όροφος, 6042 Λάρνακα. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανισθεί κατά την ημερομηνία της πιο πάνω αιτήσεως, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους του αιτητή, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου η σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να ληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους όχι αργότερα από τις Αριθμός 2128 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με τον περί Εταρειών Νόμον, Κεφ. 1"13, και Αναφορικά με την Εταιρεία SCHIZAS & IOANNOU METAL WORKS LIMITED, και Αναφορικά με την αίτηαη της DINOS ANTONiOU & CO LIMITED, από τη Λεμεσό, Αιτητών-Πιστωτών. Αρ. Αίτησης 138/2012. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η DINOS ANTONiOU & CO LIMITED καταχώρισε στις αίτηση, με την οποία εξαιτείται Διάταγμα Δικαστηρίου όπως η Εταιρεία SCHIZAS & IOANNOU METAL WORKS LiMITED (HE34998) από τη Λεμεσό (στο εξής καλούμενη «η Εταιρεία») τεθεί υπό εκκαθάριση ή οποιοδήποτε άλλο διάταγμα ήθελε Θεωρηθεί ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις. Δίνεται περαιτέρω ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση ορίστηκε για απόδειξη, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, στις και ώρα 9:00 π.μ. και οποιαδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της ρηθείσης Εταιρείας επιθυμεί να αντικρούσει ή να υποστηρίξει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, στο πλαίσιο της πιο πάνω Αίτησης, μπορεί να παρουσιαστεί για το σκοπό αυτό, κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, αυτοπροσώπως ή διά του Δικηγόρου του. Αντίγραφο της Αίτησης θα δοθεί από τον υπογράφοντα αε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της ρηθείσης Εταιρείας, σε περίπτωοη που ζητήσει τέτοιο αντίγραφο και αφού καταβόλει το νενομισμένο τέλος. ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ, Α.Γ. ΦΡΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε,, Δικηγόροι Αιτητών, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 111, 140 RAPTOPOULOS BUILDING, 3 ος Όροφος, Γραφείο 301, Τ.Κ. 3021, Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω Αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου, στον πιο πάνω Δικηγόρο, εκ των Δικηγόρων των Αιτητών, στην πιο πάνω διεύθυνση, γραπτή ειδοποίηση της πρόθεσης του αυτής. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω Ταχυδρομείου έγκαιρα, έτσι ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους και όχι αργότερα από την 1:00 μ.μ. της 29^

17 TftftHMA Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΟΥ Αριθμός 2129 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αρ. Αιτήσεως 120/2012. Αναφορικά με την Εταιρεία ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΚΗ ΤΗΛΛΥΡίΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και Αναφορικά με την Αίτηση των CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD από τη Λεμεσό (Στυγός 51, Αγία Φύλα) για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η εταιρεία CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD καταχώρισε στις αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με την οποία ζητά διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της εταιρείας, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΚΗ ΤΗΛΛΥΡΙΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ, από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση - απόδειξη στις και ώρα 9.00 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεϊσφορέας της εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΝΑΡΗΣ, Δικηγόρος αιτητών, Λεωφ. Μακαρίου Γ' 240, Π. Λόρδος Σέντερ, Μπλοκ Α, Διαμ. 401, Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου (Τ.Θ , 372!, Λεμεσός) στο Δικηγόρο κ. Αναστάσιο Κονναρή, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου, ή σε περίπτωση οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο δικηγόρο όχι πιο αργά από τις μ. της 7 πς Ιουνίου Αριθμός 2130 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αρ. Αίτ. 212/2012. Αναφορικά με την Εταιρεία P.P. MATERIALSHOP LTD., από τη Λευκωσία, και Αναφορικά με ιην αίτηση των Α. KOUKKIDES METAL WORLD LTD., από τη Λευκωσία. Δίνεται Ειδοποίηση, ότι, οι Α. KOUKKiDES METAL WORLD LTD., από τη Λευκωσία, καταχώρισαν στις , στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση, με την οποία αιτούνται Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση και εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Δίνεται επίσης Ειδοποίηση, ότι, η πιο πάνω Αίτηση έχει ορισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στις και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, με βάση την πιο πάνω Αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό, κατά το χρόνο που η Αίτηση είναι ορισμένη, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της Αίτησης θα δοθεί από το Δικηγόρο των Αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, Δικηγόροι αιτητών. Διεύθυνσις επιδόσεως:- Το Δικηγορικό Γραφείο ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δ, ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, Λεωφ. Μακαρίου ΓΊ4, ΜέγαρονΜιτσή2,1 ϋς όροφος, Γρ. 11, 1065 Λευκωσία, τηλ , Δικ. Θυρ. 46. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί στην πιο πάνω Αίτηση, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει, μέσω του Ταχυδρομείου, στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αποστολέα και να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τους Δικηγόρους του και να επιδοθεί ή να αποσταλεί, μέσω του Ταχυδρομείου, έγκαιρα, ώστε να παραληφθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών, τουλάχιστο 2 καθαρές ημέρες πριν την ημερομηνία που η αίτηση έχει οριστεί.

18 1832 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΌΥ 2012 Αριθμός 2131 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αρ. Αίτησης 395/2011. Αναφορικά με τον Ηλία Θεοδοσίου Α.Δ,Τ τέως από τη Λευκωσία, αποβιώσαντα. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Αρθρο 47 του περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Νόμου, Κεφ.189) Δίνεται ειδοποίηση ότι η διαχειρίστρια του πιο πάνω αποβιώσαντα προτίθεται να μεταβιβάσει το καθαρό ενεργητικό της περιουσίας στους κληρονόμους και ζητείται από κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει στη διαχειρίστρια Στέλλα Χριστοφή, οδός Αχίλλέως 18, 2018 Στρόβολος, λεπτομέρειες της απαίτησης του μέσα σε 62 ημέρες από σήμερα. ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ, Διαχειρίστρια. Αριθμός 2132 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία MYTILINELIS ELECTRONICS LTD, από τη Λευκωσία, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 211 (ε) και 212 (α και β). ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟ: MICA COPY CENTER & SERVICES LTD - ΑΙΤΗΤΩΝ Αρ. Αιτ. 773/11. ME την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι στις και ώρα 8.30 π.μ. εάν πρωτίστως δεν υπάρξει ένσταση, στα πλαίσια αίτησης ημ που εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας που συνεδριάζει στην Λευκωσία Θα αιτηθούμε στο Δικαστήριο τη διάλυση της εταιρείας Myiilinelis Electronics Lid δυνάμει των προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Ένσταση δύναται να καταχωρηθεί προγενέστερα στο ανωτέρω Πρωτοκολλητείο ή μπορείτε να εμφανιστείτε προσωπικώς την ημέρα της ακρόασης της πιο πάνω αίτησης. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ, Δικηγόρος. Αριθμός 2133 ΟΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Πληρωμής Μερίσματος σε Μη Προνομιούχους Πιστωτές Όνομα Εταιρείας: Tenpius Options Ltd - Σε εκούσια εκκαθάριση υπό Πιστωτών (HE ). Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Κυκλάδων 32Α, 3100 Λεμεσός. Είδος Εργασίας: Πώληση ειδών περιπτέρου. Ποσό πληρωτέο \\α έκαστο : Στο ακέραιο. Πρώτο ή τελευταίο ή άλλως; Πρώτο και τελευταίο. Ημερομηνία πληρωμής: Τόπος πληρωμής: Στα Γραφεία της CRI Group Ltd, Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 4 ς Όροφος, 1086 Λευκωσία. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ 1ΑΚΩΒΙΔΗΣ, Εκκαθαριστής.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ4ηςΜΑ!ΌΥ Αριθμός 2134 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ESTAPOINT LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ESTAPOiNT LIMITED η οποία έγινε στις 23 Απριλίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Ή Εταιρεία ESTAPOiNT LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 2135 Αριθμός Εταιρείας ; Η.Ε Όνομα Εταιρείας ; ESTAPOINT LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Juiia House, 1066 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και/ή Στέφος Στεφανίδης, Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία - Τ.Κ , 1591 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 23 Απριλίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ESTAPOINT LIMITED, ημερομηνίας 23 Απριλίου Αριθμός 2136 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CD. CONSULTANTS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CD. CONSULTANTS LIMITED η οποία έγινε στις 23 Απριλίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση ;- Ή Εταιρεία CD. CONSULTANTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 2137 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομσ Εταιρείας : CD. CONSULTANTS LfMiTED. Είδος Εργασίας : Γενικό Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αθηνών 26, 3041 Λεμεσός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Πάυλος Παυλίδης, 28ης Οκτωβρίου 243, Christiana Building, 3ος όροφος, 3035 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 23 Απριλίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CD, CONSULTANTS LIMITED, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2012.

20 1834 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΜΑΊΌΥ Αριθμός 2138 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας EVAGGELIDOU FASHION LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας EVAGGELIDOU FASHION LIMITED η οποία έγινε στις 10 Απριλίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία EVAGGELiDOU FASHION LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 2139 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας ; EVAGGELIDOU FASHION LIMITED. Είδος Εργασίας : Κατάστημα ένδυσης & υπόδησης. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου :Αριάδνης 2, 7102 Αραδίπττου, Λάρνακα. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Λεωνίδας Κίμωνος, Λεωφ. Μακαρίου Γ' 232, Απόλλο Κωρτ, 4ος όροφος, Γραφ. 404, Τ.Κ , 3820 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 10 Απριλίου Από ποιόν διορίστηκε - Από τους μετόχους και πιστωτές σε συνεδρίαση της EVAGGELiDOU FASHION LIMITED. Αριθμός 2140 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας MARABITO TRADING LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MARABITO TRADING LIMITED η οποία έγινε στις 11 Απριλίου 2012 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία MARABITO TRADING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 2141 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑίΡΕίΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : MARABITO TRADING LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτικές Εργασίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 11 Απριλίου : Κώστας Χριστόφορου, Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας MARABITO TRADING LIMITED, ημερομηνίας 11 ΑπριΛίου2012.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4410 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 359 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1480, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 22 400868,22400966, 22400822, 22400861,22400863,22400907,ΦΑΞ: 22400879 EMAIL: ibs@dl.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dl

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο περί ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος 22(Ι) του 1999 Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Ποια νομοθεσία εφαρμόζεται για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων στην Κύπρο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4345, 10.7.2012 104(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση.

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση. Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00010629/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τμήμα Συναλλαγών και Αναδιαρθρώσεων Έκδοση 02 Νοέμβριος 2013 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε: Χριστόφορος Αναγιωτός Τ: 22 209 292, E:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα