ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008) (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ) ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2012, Κ.Δ.Π. 423/2012 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 3(3) του Διατάγματος Δίνεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3(3) του Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 423/2012) του περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου ότι, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό για το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για το γεγονός ότι μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις, απόψεις και παραστάσεις αναφορικά με τον κατάλογο με την επικαιροποίηση του καταλόγου των νερών κολύμβησης. Ο κατάλογος των νερών κολύμβησης είναι διαθέσιμος και μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7:30 π.μ. - 15:00 μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία). Επιπρόσθετα ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος Οι απόψεις ή παραστάσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος με τους ακόλουθους τρόπους: α) Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: β) γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, ή γ) με τηλεομοιότυπο (Αρ ). Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο του Καταλόγου.

2 1470 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 1914 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑπόφαση ΕΠΑ: 13/2013] Αρ. Φακέλου: ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Εξαγορά της εταιρείας Excel-Serve Management Ltd από την εταιρεία IFG Group Ріс Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 15 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Σύμφωνα με την εταιρεία IFG Group Ріс (στο εξής η «IFG»), το Ιούνιο του 2008 αυτή προεβηκε σε εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Excel-Serve Management Ltd (στο εξής η «Excel-Serve»). Η εν λόγω εξαγορά δεν κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω πράξη συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε στη βάση Συμφωνίας Αγοράς και Πώλησης Μετοχών, ημερομηνίας 26/6/2008 (στο εξής η «Συμφωνία»),.μεταξύ της IFG Trust (Cyprus) Ltd (ο αγοραστής) και του Vassiliou Hadjivassiliou (o πωλητής). Μετά την εξαγορά, το 2009, η εταιρεία Excel-Serve μετονομάστηκε σε IFG Trust (Cyprus) Ltd και то 2012 πωλήθηκε στην AnaCap FP GP II Ltd. Η Επιτροπή εξέτασε την εξαγορά του Διεθνούς τομέα της IFG, συμπεριλαμβανομένης και της IFG Trust (Cyprus) Ltd, από την εταιρεία AnaCap FP GP II Ltd και, με την απόφαση της με αρ. 11/2012 ημερομηνίας 27/4/2012, κήρυξε την υπό αναφορά συγκέντρωση συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. II. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη συγκέντρωση είναι οι ακόλουθες: Α. IFG Group Ріс Η IFG Group Ріс αποτελεί δημόσια εταιρεία, εισηγμένη στα χρηματιστήρια Αξιών του Λονδίνου και της Ιρλανδίας. Η IFG είναι εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες οικονομικής φύσης, ιδίως διεθνείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαχείριση ταμείων, αλλά και διεθνείς υπηρεσίες γνωστές ως Trustee and Corporate Services, στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Β. Excel-Serve Management Ltd Η εταιρεία Excel-Serve Management Ltd δραστηριοποιείτο στον τομέα της παροχής εξειδικευμένων εταιρικών υπηρεσιών (Specialist corporate services provider) και παρείχε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε σχέση με εμπιστεύματα και εταιρικές υπηρεσίες (specialist trust and corporate structures and company administration services) σε μεγάλο αριθμό πελατών ανά το παγκόσμιο. III. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η εταιρεία IFG, μέσω του δικηγορικού γραφείου Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί Λτδ, με επιστολή της ημερομηνίας 27/9/2012, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι εκ παραδρομής δεν είχε κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, η εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Excel-Serve.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 10/10/2012, αφού έλαβε γνώση του περιεχομένου της επιστολής της IFG, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία») να ετοιμάσει σχετικό σημείωμα. Η Υπηρεσία, με επιστολές της ημερομηνίας 11/10/2012 και 26/11/2012, απέστειλε ερωτηματολόγια προς την IFG, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον η αναφερόμενη εξαγορά αποτελεί συγκέντρωση η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και εάν προκύπτει οποιαδήποτε εκ πρώτης όψεως παράβαση του Νόμου. Η IFG, μέσω του δικηγορικού γραφείου που την εκπροσωπούσε, απέστειλε τις ζητηθείσες πληροφορίες στις 15/11/2012 και στις 27/11/2012. Η Υπηρεσία κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ενημερωτικό σημείωμα ημερομηνίας 4/12/2012. Η Επιτροπή στη συνεδρία της με ημερομηνία 10/12/12, αφού έλαβε υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας ημερομηνίας 4/12/2012, εστίασε την προσοχή της στα ακόλουθα: Η σύναψη της συμφωνίας εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Excel-Serve από την IFG έγινε στις 26/6/2008. Η κοινοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης υποβλήθηκε στην Υπηρεσία στις 27/9/2012. Η εν λόγω συγκέντρωση τέθηκε σε εφαρμογή στις 26/6/2008, ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας εξαγοράς του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Excel-Serve από την IFG. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της, καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας, και αφού συνεκτίμησε όλα τα έγγραφα και πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο της υπόθεσης, σε συνδυασμό με τις πρόνοιες των άρθρων 13(1)(α) και 9 του Νόμου, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί την κατάρτιση Έκθεσης Αιτιάσεων όσον αφορά: Ι) την πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου για παράλειψη της IFG, ως υπόχρεης δυνάμει του άρθρου 13(2) του Νόμου, να προβεί σε κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης εντός της τασσόμενης προθεσμίας, και Ν) την πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου για εφαρμογή της συγκεκριμένης συγκέντρωσης από μέρους της IFG πριν από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης έγκρισης από την Υπηρεσία, δυνάμει του άρθρου 19(a) του Νόμου. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 4/1/2013, εξέτασε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων το οποίο τέθηκε ενώπιον της από την Πρόεδρο και μετά από διεξοδική συζήτηση του κειμένου αποφάσισε να το υιοθετήσει και να το εγκρίνει, αποφασίζοντας παράλληλα την κοινοποίηση του και ειδοποίηση της εταιρείας IFG. Η Έκθεση Αιτιάσεων κοινοποιήθηκε στην IFG στις 7/1/2013. Στις 28/1/2013, η IFG διά του δικηγόρου της υπέβαλε τις γραπτές της παρατηρήσεις σε σχέση με τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εναντίον της. Η εταιρεία IFG παρουσιάστηκε, διά του δικηγόρου της, ενώπιον της Επιτροπής στη συνεδρία της με ημερομηνία 29/1/2013, και επιχειρηματολόγησε αναφορικά με την Έκθεση Αιτιάσεων που αποστάληκε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την υπό αναφορά συγκέντρωση, σε συνάρτηση με τις θέσεις του δικηγόρου της εταιρείας IFG που τέθηκαν ενώπιον της τόσο εγγράφως όσο και προφορικά, και αφού διεξήλθε το διοικητικό φάκελο στον οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη σκοπούμενη συγκέντρωση, εστίασε την προσοχή της στα ακόλουθα: IV. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Α. Άρθρο 13(1) (α) του Νόμου Το άρθρο13(1) του Νόμου ορίζει: «Οι κατά τον παρόντα νόμο πράξεις συγκέντρωσης μείζονος σημασίας πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία το αργότερα μέσα σε μια εβδομάδα- (α) Προκειμένου περί των συγκεντρώσεων που αναφέρονται στον άρθρο 3(2)(α), από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής συμφωνίας ή της δημοσίευσης της σχετικής προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής ή της απόκτησης συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο επιχείρησης, οποιοδήποτε από τα εν λόγω συμβάντα συμβεί πρώτο (β)» Στη βάση των στοιχείων και δεδομένων του διοικητικού φακέλου της υπό εξέταση υπόθεσης, διαπιστώνεται ότι η ημερομηνία της Συμφωνίας ήταν η 26 η Ιουνίου Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13(2) του Νόμου: «οι κατά το εδάφιο (1) υποκείμενες σε κοινοποίηση πράξεις συγκέντρωσης, που συνίστανται σε συγχώνευση κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 ή σε απόκτηση από κοινού του ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, οφείλουν να κοινοποιούνται από κοινού ή κεχωρισμένα από τους συμμετέχοντες στις πράξεις αυτές. Στις λοιπές περιπτώσεις την υποχρέωση κοινοποίησης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου υπέχει ο αποκτών τον έλεγχο.» Στην παρούσα υπόθεση, η IFG απέκτησε τον έλεγχο της Excel-Serve και ως εκ τούτου, όφειλε να υποβάλει την υπό του Νόμου απαιτούμενη κοινοποίηση προς την Υπηρεσία. Σύμφωνα με τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και δεδομένα, διαπιστώνεται ότι η υπόχρεη προς κοινοποίηση επιχείρηση IFG δεν κοινοποίησε προς την Υπηρεσία την πράξη συγκέντρωσης εντός της προκαθορισμένης από το Νόμο

4 1472 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 προθεσμίας, και συνεπακόλουθα η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα την ύπαρξη παράβασης του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου από μέρους της εταιρείας IFG. Β. Άρθρο 9 του Νόμου Το άρθρο 9 του Νόμου ορίζει: «Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, συγκέντρωση για την οποία ο παρών Νόμος εφαρμόζεται, δεν τίθεται σε εφαρμογή, μέχρις ότου - (α) Ο υπόχρεος δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 13 να προβεί σε κοινοποίηση της συγκέντρωσης λάβει σχετική ειδοποίηση έγκρισης από την Υπηρεσία - (і) δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 19 ή (ϋ) ως αποτέλεσμα απόφασης της Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου (α) του άρθρου 26 ή (ίϋ) ως αποτέλεσμα Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 39 είτε (β) συντρέξει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 ή του άρθρου 32.» Στη παρούσα υπόθεση, η IFG αναφέρει ότι η συγκέντρωση τέθηκε σε εφαρμογή στις 26/6/2008, με την απόκτηση των μετοχών της Excel-Serve. Η εν λόγω συγκέντρωση ουδέποτε εξετάστηκε από την Επιτροπή και τέθηκε σε εφαρμογή χωρίς τη λήψη σχετικής ειδοποίησης έγκρισης της συγκέντρωσης από την Υπηρεσία, δυνάμει του άρθρου 19(a) του Νόμου. Η Επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω και ειδικότερα έχοντας υπόψη ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης συνιστά συγκέντρωση μείζονος σημασίας, αποφασίζει ομόφωνα ότι η IFG ενήργησε κατά παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου λόγω εφαρμογής της εν λόγω πράξης πριν από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης έγκρισης από την Υπηρεσία, δυνάμει του άρθρου 19(a) του Νόμου. IV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52(1) του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τις πιο κάτω διοικητικές ποινές στους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση ή σε πρόσωπα τα οποία παραβιάζουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν προς τις πιο κάτω αναφερόμενες διατάξεις του Νόμου: «(a) Χρηματική ποινή ύψους μέχρι ΛΚ για παράλειψη κοινοποίησης συγκέντρωσης όπως απαιτείται από το άρθρο 13 και πρόσθετα χρηματική ποινή μέχρι ΛΚ 5,000 για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση. Ϊ-] (δ) Χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατόν του συνολικού κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το αμέσως προηγούμενο της συγκέντρωσης οικονομικό έτος, σε περίπτωση που συγκέντρωση τίθεται μερικώς ή ολικώς σε εφαρμογή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9 και επιπρόσθετα χρηματική ποινή μέχρι ΛΚ 5,000 για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση.» Ο δικηγόρος της εταιρείας IFG κατά την ανάπτυξη των θέσεων του ενώπιον της Επιτροπής στις 25/1/2013 επικαλέστηκε την επιείκεια της Επιτροπής και για σκοπούς μετριασμού της ποινής, επισήμανε τα ακόλουθα: Η εταιρεία IFG αναγνωρίζει και παραδέχεται το λάθος της. Η εταιρεία IFG εκ παραδρομής δεν υπέβαλε την κοινοποίηση προς την Υπηρεσία και δεν έλαβε την έγκριση της Επιτροπής για την υπό αναφορά συγκέντρωση και δεν είχε σκοπό να παρακάμψει τον έλεγχο της Επιτροπής. Η εταιρεία IFG εξ ιδίας πρωτοβουλίας έφερε σε γνώση της Επιτροπής την παράλειψη της να κοινοποιήσει την υπό αναφορά συγκέντρωση, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την εξαγορά, γνωρίζοντας τις συνέπειες τις οποίες θα αντιμετώπιζε με την πράξη της αυτή. Η Επιτροπή, στις αποφάσεις της με αρ. 7/2012 και 12/2012, επέβαλε πρόστιμα ύψους για παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου και Є5.000 για παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κοινοποιήσεις υποβλήθηκαν μετά από αποστολή επιστολής της Υπηρεσίας βάσει του άρθρου 14 του Νόμου, ενώ στην παρούσα περίπτωση η εταιρεία IFG ενημέρωσε από μόνη της την Επιτροπή για την παράληψη της να κοινοποιήσει. Η εταιρεία IFG συνεργάστηκε πλήρως με την Υπηρεσία και ανταποκρίθηκε άμεσα σε όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, εφοδιάζοντας την με όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Συνεκτιμώντας τα πιο πάνω, η Επιτροπή σημείωσε τα εξής: Φύση Παραβάσεων Η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Excel-Serve από την εταιρεία IFG αποτέλεσε συγκέντρωση η οποία έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία δυνάμει του άρθρου 13{1) (α) του Νόμου. Η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία παραδέχτηκε ότι δεν κοινοποίησε τη συγκέντρωση γραπτώς στην Υπηρεσία της Επιτροπής εντός της υπό το Νόμο καθορισμένης προθεσμίας. Επίσης, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου διαπιστώνεται ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας αγοράς του συνόλου των μετοχών της Excel-Serve πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2008, με την υπογραφή της Συμφωνίας, κατά παράβαση του άρθρου 9, γεγονός που επίσης παραδέχτηκε η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία υποστήριξε ότι οι πιο πάνω παραλήψεις δεν ήταν εσκεμμένες και ούτε είχαν σκοπό να παρακάμψουν τον έλεγχο της Επιτροπής. Η Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τη φύση των παραβάσεων, σημειώνει ότι αυτές αντιβαίνουν τους ουσιώδεις κανόνες του Νόμου που αποσκοπούν στην αποτροπή της πρόκλησης μόνιμων ζημιών στον ανταγωνισμό από τις διαβρωτικές πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του. Βαρύτητα παραβάσεων Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της IFG, ως αυτές τέθηκαν ενώπιον της κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 29/1/2013, σημειώνει τα ακόλουθα: Η IFG υποστηρίζει ότι εκ παραδρομής δεν έλαβε την έγκριση της Επιτροπής για την υπό αναφορά συγκέντρωση και δεν είχε σκοπό να παρακάμψει τον έλεγχο της Επιτροπής. Η Επιτροπή, κατά την εξέταση της βαρύτητας των παραβάσεων και κατ' επέκταση του ύψους των προστίμων, έλαβε υπόψη τη διάρκεια της παράβασης, καθώς και ορισμένα ελαφρυντικά και επιβαρυντικά στοιχεία: (α) Η IFG με δική της πρωτοβουλία ενημέρωσε της Επιτροπή αναφορικά με τη μη κοινοποίηση της υπό αναφορά πράξης συγκέντρωσης. (β) Η παράβαση της υποχρέωσης έγκαιρης κοινοποίησης και η πραγματοποίηση της πράξης, με βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων, δεν φαίνεται να έβλαψαν τον ανταγωνισμό, καθότι δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή καμία καταγγελία για αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά εκ μέρους των εμπλεκομένων εταιρειών. (γ) Η IFG αναγνώρισε και παραδέχθηκε ότι παρέβηκε το Νόμο με την μη έγκαιρη κοινοποίηση και εφαρμογή της συγκέντρωσης. (δ) Η IFG συνεργάστηκε πλήρως με την Υπηρεσία και ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας εφοδιάζοντας την με όλα τα ζητούμενα στοιχεία χωρίς υπεκφυγές ή παραπλανήσεις. (ε) Η παρούσα παράβαση αποτελεί την πρώτη παράβαση του Νόμου από την εταιρεία IFG. (στ) Η μη κοινοποίηση και επακόλουθη εφαρμογή χωρίς την έγκριση της Επιτροπής διήρκησε από τις 4/7/2008 (ήτοι 7 ημέρες μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας) μέχρι τις 27/9/2012 (όταν η υπόχρεη προς κοινοποίηση πληροφόρησε για πρώτη φορά την Επιτροπή αναφορικά με το γεγονός της συγκέντρωσης), ήτοι για περίοδο τεσσάρων (4) ετών, δύο (2) μηνών και είκοσι τριών (23) ημερών περίπου. (ζ) Η IFG είναι μεγάλη εταιρεία με ευρείς δραστηριότητες παγκοσμίως και οφείλει να γνωρίζει τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου. (η) Οι αποφάσεις τις οποίες επικαλέστηκε ο δικηγόρος της εταιρείας, αφορούσαν όντως κοινοποιήσεις που υποβλήθηκαν μετά από την αποστολή επιστολής της Υπηρεσίας βάσει του άρθρου 14 του Νόμου, πλην όμως η χρονική περίοδος που είχε διαρρεύσει από τη σύναψη των σχετικών συμφωνιών και από την υλοποίηση της κάθε μίας συγκέντρωσης ήταν κατά πολύ μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου των παραβάσεων της IFG. Ως επίσης, ενδεχόμενα οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στις αποφάσεις με αρ. 7/2012 και 12/2012 να κοινοποιούσαν από μόνες τους στην Υπηρεσία της Επιτροπής τη συγκέντρωση πολύ πριν από την πάροδο των τεσσάρων ετών που κοινοποίησε η IFG. Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη φύση και τη βαρύτητα των παραβάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 52(2) και την αναγκαιότητα να προληφθεί επανάληψη των παραβάσεων, ομόφωνα αποφάσισε: (Α) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής βάσει του άρθρου 52(1 )(α) του Νόμου ύψους (Δύο Χιλιάδες Ευρώ) στην εταιρεία IFG. (Β) Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 9 του Νόμου, την επιβολή χρηματικής ποινής βάσει του άρθρου 52(1)(δ) του Νόμου ύψους (Δέκα Χιλιάδες Ευρώ) στην εταιρεία IFG.. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

6 1474 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 1915 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V ИИШІ ΤΟΥΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 17/2013 Αρ. Φακέλου ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Artsana Sud S.p.a. από την Ontex IV SA μέσω της Ontex BVBA κα. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: Ημερομηνία απόφασης: 8 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 4/2/2013, από την εταιρεία Ontex BVBA, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Artsana Sud S.p.a «Artsana Sud») από την Ontex BVBA. (στο εξής Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η Ontex BVBA που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου [ ] που τελεί υπό τον κοινό έλεγχο των εταιρειών Goldman Sachs Group, Inc. και TPG Holdings I, LP. Fort Worth. Η εταιρεία Ontex BVBA δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και πώλησης αναλώσιμων προϊόντων υγιεινής που περιλαμβάνουν προϊόντα φροντίδας νηπίων, προϊόντα γυναικείας υγιεινής και προϊόντα ακράτειας για ενήλικες. Η Ontex BVBA, προμηθεύει τα προϊόντα περιποίησης νηπίων και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής σε μεγάλους μεταπωλητές σε όλη την Ευρώπη και τα προϊόντα ακράτειας για ενήλικους σε πελάτες- οργανισμούς όπως νοσοκομεία και οίκους φροντίδας καθώς και σε μεταπωλητές στην Ευρώπη. [ ] η Ontex BVBA τελεί υπό τον κοινό έλεγχο των εταιρειών Goldman Sachs Group, Inc., Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. και TPG Holdings I, L.P., Forth Worth, Η.Π.Α. Η Artsana Sud S.p.A που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ιταλίας και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ακράτειας ενηλίκων, τα οποία εμπορεύεται υπό την επωνυμία «Serenity». Οι εγκαταστάσεις παραγωγής στης Artsana Sud S.p.A βρίσκονται στην Ιταλία. Η Artsana Sud S.p.A, επίσης εμπορεύεται συγκεκριμένα προϊόντα υγιεινής και περιποίησης δέρματος και κοσμητικά προϊόντα για ηλικιωμένους, σαμπουάν και αφρόλουτρα μπάνιου. Η μοναδική μέτοχος που ελέγχει επί του παρόντος την εταιρεία Artsana Sud, είναι η Artsana S.p.A. Σημειώνεται ότι μέχρι την 01/11/2012, η Artsana Sud πωλούσε τα σχετικά προϊόντα ακράτειας ενηλίκων εσωτερικά εντός του Ομίλου Εταιρειών Artsana (Artsana Group of Companies) προς την Artsana S.p.a., η οποία μετέπειτα πωλούσε τα προϊόντα αυτά σε τρίτα μέρη - καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού πελάτη της εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την 01/11/2012, η Artsana Sud S.p.A. πωλεί κατευθείαν προς τους πελάτες της, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε προβεί σε πωλήσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της παρούσας προτεινόμενης συγκέντρωσης, η Artsana Sud θα πωλεί τα προϊόντα της η ίδια και θα ασχολείται η ίδια με εμπορικές δραστηριότητες, μέσω της πώλησης προϊόντων, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 14/2/2013 ενημέρωσε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. 1 * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Στις 15/2/2013 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 6/3/2013, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το ττιο κάτω σκεπτικό: Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας αγοράς μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία»), [ ] Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Με βάση τη Συμφωνία, η Ontex BVBA θα εξαγοράσει το 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Artsana Sua από την Artsana S.p.A και θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Συνεπώς, κατά την ολοκλήρωση της υπό εξέταση συμφωνίας, η Ontex BVBA θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Artsana Sud. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4 (1) (β) του Νόμου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της εταιρείας Artsana Sud. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Σημειώνεται ότι μέχρι την 01/11/2012, η Artsana Sud πωλούσε τα σχετικά προϊόντα ακράτειας ενηλίκων εσωτερικά εντός του Ομίλου Εταιρειών Artsana (Artsana Group of Companies) προς την Artsana S.p.a., η οποία μετέπειτα πωλούσε τα προϊόντα αυτά σε τρίτα μέρη - καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού πελάτη της εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την 01/11/2012, η Artsana Sud πωλεί κατευθείαν προς τους πελάτες της, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε προβεί σε πωλήσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της παρούσας προτεινόμενης συγκέντρωσης, η Artsana Sud θα πωλεί τα προϊόντα της η ίδια και θα ασχολείται η ίδια με εμπορικές δραστηριότητες, μέσω της πώλησης προϊόντων, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την πλευρά της αγοράστριας εταιρείας, η Ontex BVBA δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στον τομέα της κατασκευής και πώλησης προϊόντων ακράτειας για ενήλικες. Η Επιτροπή στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αντλώντας καθοδήγηση από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης και επειδή ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος δεν διαφοροποιείται το συμπέρασμα της αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, ορίζει ως σχετική αγορά προϊόντος την αγορά παραγωγής και διάθεσης προϊόντων ακράτειας ενηλίκων. Η Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με την πιο πάνω σχετική αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών, ορίζει ως γεωγραφική αγορά την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην υπό εξέταση υπόθεση δεν υπάρχει οριζόντια αλλά ούτε και κάθετη επικάλυψη εφόσον μόνο η εταιρεία Artsana Sud, διαθέτει νόμιμα τα προϊόντα ακράτειας ενηλίκων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι, δεν προκύπτει στην προκείμενη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη ατχόφασϊ] ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λούκια Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

8 1476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 1916 ЧЇ, VWS ШШШШШ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ V ШШШ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 [Απόφαση ΕΠΑ: 18/2013 Αρ. Φακέλου: Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας International Lease Finance Corporation από την Jumbo GP Ltd, μέσω της Jumbo Acquisition Ltd Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 8 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 17 Δεκεμβρίου 2012, από την εταιρεία Jumbo GP Ltd (στο εξής η «Jumbo»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας International Lease Finance Corporation (στο εξής η «ILFC») από την Jumbo, μέσω της Jumbo Acquisition Ltd (στο εξής η «Jumbo Acquisition»), Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η Jumbo GP Ltd που είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων Καϋμάν η οποία συστάθηκε ως επιχείρηση ειδικού σκοπού για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Η Jumbo θα κατέχεται από τέσσερις ιδιωτικούς μετόχους οι οποίοι θα κατέχουν ίσες μετοχές στης τάξης του 25% ο καθένας, και συγκεκριμένα, τους κ. [,...] 1, [...], [..] και [...]. Η Jumbo Acquisition Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων Καϋμάν που συστάθηκε ως εταιρικό όχημα ειδικού σκοπού, της οποίας τον τελικό έλεγχο ασκεί η Jumbo. Η International Lease Finance Corporation είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και δραστηριοποιείται κυρίως στην εξαγορά νέων εμπορικών επιβατικών αεροσκαφών Airbus και Boeing, τα οποία αεροσκάφη ενοικιάζει σε αερογραμμές ανά το παγκόσμιο, κυρίως μέσω λειτουργικών μισθώσεων (operating leases). Η ILFC, επίσης, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης στόλου σε επενδυτές και/ή ιδιοκτήτες αεροσκαφών λαμβάνοντας αμοιβή για τη διαχείριση. Περαιτέρω, η ILFC κατά καιρούς πωλεί αεροσκάφη από το στόλο των μισθωμένων αεροσκαφών της σε άλλες εταιρείες μίσθωσης, εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αερογραμμές. Η ILFC παρέχει, επίσης, εγγυήσεις αξίας του ενεργητικού και ένα περιορισμένο αριθμό εγγυήσεων δανείων σε αγοραστές αεροσκαφών ή σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα, έναντι αμοιβής. Επιπρόσθετα, η ILFC, διά μέσου της πλήρως ελεγχόμενης έμμεσης θυγατρικής της, AeroTurbine.lnc, ενοικιάζει, πωλεί μεταχειρισμένες μηχανές αεροσκαφών, ατράκτους αεροσκαφών και μέρη αυτών που προέρχονται από την ανοικτή αγορά και από "teardowns" και παρέχει περιορισμένες υπηρεσίες συντήρησης αεροσκαφών. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 31/12/2012 ενημέρωσε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Η Υπηρεσία αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 4/3/2013, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. 1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8/3/2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες ττου χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία»), ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2012 μεταξύ των εταιρειών AIG Capital Corç>oration (στο εξής η «AIG Capital»), American International Group, Inc. (στο εξής η «AIG») και Jumbo Acquisition. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη Συμφωνία, κατά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής η AIG Capital θα πωλήσει και η Jumbo Acquisition θα αποκτήσει κοινές μετοχές της ILFC οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80,1% των εκδοθέντων μετοχών της ILFC. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, «ο τελικός έμμεσος έλεγχος της ILFC θα ασκείται από τη Jumbo GP Ltd, δια μέσου ενός οχήματος ειδικού σκοπού, ήτοι της Jumbo Acquisition.» Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ILFC από τη Jumbo. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης δεν είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας στόχος το 2011 ανέρχεται στα [...]. Επιπρόσθετα, η εταιρεία ILFC δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη μίσθωση τεσσάρων αεροσκαφών. Ο κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας από τις δραστηριότητες τις αυτές ανέρχεται το 2011 στα [., ]. Με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, από πλευράς αγοραστών, κανένας κύκλος εργασιών, είτε διεθνώς είτε στην Κύπρο και καμία εμπορική δραστηριότητα δεν μπορεί να αποδοθεί στις επιχειρήσεις οι οποίες αποκτούν τον έλεγχο της ILFC. Η Jumbo Acquisition, η Jumbo Fund (η οποία εξασκεί πλειοψηφικό έλεγχο στην Jumbo Acquisition) και η Jumbo (η οποία εξασκεί αποκλειστικό έλεγχο στην Jumbo Fund) είναι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ιδρυθείσες αποκλειστικά για τους σκοπούς της συναλλαγής. Η Jumbo θα κατέχεται από τέσσερις ιδιωτικούς μετόχους οι οποίοι θα κατέχουν ίσες μετοχές στης τάξης του 25% ο καθένας και δεν υπάρχει κύκλος εργασιών ο οποίος μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε εκ των τεσσάρων φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 (1) (α) του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

10 1478 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Αριθμός 1917 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Από(ραση ΕΠΑ 21:/2013 Αρ. Φακέλου: Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Renaissance Capital Investments Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης Μέλος Ltd από την Onexim Holdings Ltd Ημερομηνία απόφασης: 19 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 22 Ιανουαρίου 2013, από την εταιρεία Onexim Holdings Ltd (στο εξής η «Onexim»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»), Η εν λόγω κοινοποίηση, αφορά την εξαγορά του 50% συν μισή μετοχή της εταιρείας Renaissance Capital Investments Ltd (στο εξής η «Renaissance») από την εταιρεία Onexim και την έμμεση απόκτηση των θυγατρικών της εταιρείας Renaissance. Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Η Onexim που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου. Η εν λόγω εταιρεία είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Onexim Group Ltd που αποτελεί ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο στη Ρωσία, με επενδύσεις στον τομέα παραγωγής ενέργειας, σε ακίνητα, στα μέσα ενημέρωσης, στην παραγωγή βασικών και πολύτιμων μετάλλων, σε υψηλή τεχνολογία και σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ρωσία και παγκοσμίως. Η Renaissance που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Βερμούδων και ενεργεί ως η μητρική εταιρεία ενός αριθμού εταιρειών του ομίλου Renaissance, μεταξύ άλλων της Renaissance Financial Holding Ltd (στο εξής η «RFHL») και της Renaissance Capital International Services Ltd (στο εξής η «RCISL»). Ο εν λόγω όμιλος ασχολείται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναδοχής και επενδυτικής τραπεζικής (investment banking) και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς και διεθνείς πελάτες. Με συμφωνία πλαισίου ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2008, η Onexim απέκτησε ποσοστό 50% μείον μισής μετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Renaissance. Το υπόλοιπο 50% συν μισής μετοχής ανήκε στη Renaissance Capital Holding Ltd (στο εξής η «RCHL»). Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο όμιλος Renaissance το Μάρτη του 2012 αναδιαρθρώθηκε, με αποτέλεσμα η Onexim και η RCHL να ανταλλάξουν τις μετοχές τους στην RFHL για Ισες συμμετοχές στην Renaissance η οποία ιδρύθηκε ως μια νέα μητρική εταιρεία της RFHL και της RCISL. Ως αποτέλεσμα της πράξης αυτής, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Renaissance είναι η RCHL η οποία κατέχει το 50% συν μισή μετοχή και η Onexim, η οποία κατέχει το υπόλοιπο 50% μείον μισή μετοχή. Η Renaissance κατέχει το 100% της RFHL και το 64.5% των μετοχών της RCISL. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, με σχετική επιστολή της με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 2013 ενημέρωσε τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση. Στις 15 Μαρτίου 2013 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η Υπηρεσία έχοντας διεξάγει την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2013, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2013 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2012 μεταξύ των εταιρειών Onexim και RCHL Βάσει της Συμφωνίας, η Onexim θα εξαγοράσει το εναπομείναν 50% συν μισή μετοχή της Renaissance, κατέχοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλειστικό έλεγχο στην τελευταία. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Onexim θα αποκτήσει άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ένα αριθμό εταιρειών του ομίλου Renaissance. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο υπό αναφορά άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Renaissance από την εταιρεία Onexim. Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι για το έτος 2011 σύμφωνα με τους εξελεγμένους λογαριασμούς της Onexim ο κύκλος εργασιών της ανήλθε περίπου στα [ ]\ ενώ της Renaissance ανήλθε περίπου στα [ ]. Σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της Renaissance στην Κύπρο η οποία δραστηριοποιείται στο χρηματοπιστωτικό τομέα, η Επιτροπή αντλεί καθοδήγηση από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 139/2004 του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 5 το οποίο αναφέρει ότι για τα πιστωτικά ιδρύματα και τους λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, αντί του κύκλου εργασιών, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό διαφόρων κατηγοριών εσόδων και ως εκ τούτου ο κύκλος εργασιών της Renaissance στην Κύπρο, υπολογίστηκε περίπου στα [ ] (μη συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από χρηματοπιστωτικές πράξεις) 2. Η Επιτροπή περαιτέρω διαπιστώνει ότι ενώ η Renaissance δραστηριοποιείται εντός Κύπρου, η εταιρεία Onexim έχει ιδρυθεί στην Κύπρο αλλά προσφέρει τις υπηρεσίες της εκτός Κύπρου μέσω των κυπριακών θυγατρικών της εταιρειών. [ ] Επομένως, ο κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας καταλογίζεται στον τόπο όπου βρίσκεται ο πελάτης 3 και όχι εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης η εξαγοράζουσα εταιρεία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η εταιρεία στόχος δραστηριοποιείται μόνο στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα με την επενδυτική τραπεζική (investment banking). Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αλλά και η επενδυτική τραπεζική (investment banking) αναφέρονται σε ανάλογες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 4 σαν δύο ξεχωριστές αγορές, διαχωρίζοντας την κάθε μια σε υποαγορές. Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...]. 2 Οι ζημιές από χρηματοπιστωτικές πράξεις οεν λαμβάνονται υπόψη παρά μόνο τα καθαρά κέρδη και τα έσοδα. 3 Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το Γενικό Κανόνα που αναφέρεται στην Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ότι ο κύκλος εργασιών καταλογίζεται στον τόπο όπου βρίσκεται ο πελάτης. 4 Απόφαση Comp/M.4843-RBS/ABN Amro Assets.

12 1480 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, ορίζει τη σχετική αγορά του προϊόντος/υπηρεσίας ως την αγορά παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα την επενδυτική τραπεζική (investment banking) χωρίς να διαχωρίζει την αγορά αυτή σε υποαγορές καθότι οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός, δεν διαφοροποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. Η Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με την πιο πάνω σχετική αγορά υπηρεσιών, καταλήγει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, ο τελικός ορισμός της γεωγραφικής αγοράς στην προκειμένη περίπτωση παραμένει ανοικτός. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη ή οριζόντια σχέση καθότι μόνο μία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα η εταιρεία στόχος, Renaissance. Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι, δεν προκύπτει στην προκείμενη περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αριθμός 1918 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 22/2013 Αρ. Φακέλου /2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταγγελία και μονομερής αίτηση εκ μέρους της εταιρείας Areeba Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ αναφορικά με τα τοπικά τέλη κινητής τηλεφωνίας (συμπίεση τιμών) (αρ. φακ /2005) Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Κσραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κ. Κώστας Μελανίδης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 22 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας είναι η καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 18/4/2005 από την εταιρεία Areeba Ltd (στο εξής η «Areeba») εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής «ΑΤΗΚ») για παράβαση το άρθρου 6(1) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 207(Ι)/1989, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο αρ.13(ι)/2008 (στο εξής «ο Νόμος»). 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η Areeba υπέβαλε στην Επιτροπή καταγγελία εναντίον της ΑΤΗΚ ημερομηνίας 18/4/2005, καθώς και αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον της ΑΤΗΚ. Η Επιτροπή στις 18/1/2006, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι η ΑΤΗΚ με την καταχρηστική συμπεριφορά της είχε παραβιάσει το άρθρο 6(1) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 207(Ι)/1989 και της επέβαλε πρόστιμο ύψους Επίσης, με την εν λόγω απόφαση έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείτο παράβαση του άρθρου 6(1 )(α) του Νόμου σε σχέση με την κατ' ισχυρισμό ύπαρξη συμπίεσης τιμών. Οι ΑΤΗΚ και Areeba καταχώρησαν στο Ανώτατο Δικαστήριο τις προσφυγές με αρ. 303/2006 και 634/2006 αντίστοιχα, σε σχέση με τα δύο μέρη της απόφασης, ήτοι την παράβαση και τη μη παράβαση. Στις 8/2/2008 και 7/4/2008, ως αποτέλεσμα αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις πιο πάνω προσφυγές, η απόφαση της Επιτροπής με ημερομηνία 18/1/2006 ακυρώθηκε, λόγω κακής συγκρότησης της Επιτροπής. Στη συνεδρία με αρ /2008, ημερομηνίας 21/11/2008, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε όπως το όλο θέμα ξανατεθεί ενώπιον της μετά την έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην αναθεωρητική έφεση 25/2008, η οποία καταχωρήθηκε από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην προσφυγή με αρ. 634/2006 (Areeba Ltd ν Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού). Στη συνεδρία με αρ /2009, ημερ. 15/10/2009, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από το Γενικό Εισαγγελέα να την ενημερώσει κατά πόσον η αναθεωρητική έφεση Α.Ε. 25/2008, που είχε καταχωρηθεί για την προσφυγή αρ. 634/2006, είχε αποσυρθεί ή η εκδίκαση εξακολουθούσε να εκκρεμεί της ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και κατά πόσον είχε καταχωρηθεί αναθεωρητική έφεση στην Προσφυγή αρ. 303/2006. Η Επιτροπή έδωσε οδηγίες όπως το όλο θέμα επανέλθει ενώπιον της με τη λήψη της απάντησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας, με επιστολές του ημερομηνίας 23 και 25 Ιουνίου 2010, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η αναθεωρητική έφεση που είχε καταχωρηθεί σε σχέση με την προσφυγή αρ. 634/2006 αποσύρθηκε, και ότι δεν είχε καταχωρηθεί αναθεωρητική έφεση σε σχέση με την προσφυγή αρ.303/2006. Στη συνεδρία με αρ /2010, ημερομηνίας 23/7/2010, η Επιτροπή έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας της πιθανολογούμενης παράβασης που περιέχεται στην καταγγελία με βάση το υφιστάμενο κατά τον ουσιώδη χρόνο, ήτοι το χρόνο λήψης της ακυρωθείσας απόφασης, πραγματικό και νομικό καθεστώς. Η Επιτροπή σημείωσε συναφώς ότι η νομολογία επιτρέπει στην Υπηρεσία να κάνει χρήση του υπάρχοντος στο φάκελο υλικού, γιατί θεωρεί ότι αποτελεί νόμιμο στοιχείο κρίσης ή στοιχείο για το οποίο δεν διαπιστώνεται οποιαδήποτε μεμπτότητα στον τρόπο με τον οποίο έχει εξασφαλιστεί.

14 1482 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στις 25/5/2011, το Ανώτατο Δικαστήριο, με την απόφαση του στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού), έκρινε ότι ο διορισμός του τότε Προέδρου της Επιτροπής δεν ήταν νόμιμος. Η Επιτροπή υπό τη νέα της σύνθεση, σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20/12/2012, εξέτασε στη συνεδρία της ημερομηνίας 26/1/2012 την πιο πάνω υπόθεση, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25 Μαΐου στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού), στην οποία κρίθηκε ότι ο διορισμός του τότε Προέδρου της Επιτροπής δεν ήταν νόμιμος. Αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 23/7/2010, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας από την Υπηρεσία και έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή έρευνας με βάση το υφιστάμενο κατά τον κρίσιμο χρόνο νομικό και πραγματικό καθεστώς. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής, και με την ολοκλήρωση της πλήρους διερεύνησης της υπό αναφορά καταγγελίας, υπέβαλε σημείωμα ημερομηνίας 5/2/2013. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 15/2/2013, εκ πρώτης όψεως διαπίστωσε ότι τα λιανικά τέλη των εθνικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ήταν αρκετά ψηλές για την ύπαρξη περιθωρίου κέρδους και δεν υπήρξε διάκριση των αιτούντων (Areeba) για πρόσβαση στη χρήση του δικτύου της ΑΤΗΚ και των λιανικών υπηρεσιών που προσφέρει η ΑΤΗΚ. Η Επιτροπή στη βάση των στοιχεία που έχει ενώπιον της, εκ πρώτης όψεως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1 )(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου. Η Επιτροπή παράλληλα αποφάσισε να καλέσει την καταγγέλλουσα να θέσει εγγράφως τις απόψεις και θέσεις της, εάν το επιθυμεί, επί των προκαταρκτικών της συμπερασμάτων, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας. Η υπό αναφορά απόφαση της Επιτροπής, κοινοποιήθηκε στην καταγγέλλουσα εταιρεία στις 26 Φεβρουαρίου Η προθεσμία αποστολής παρατηρήσεων επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της Επιτροπής παρήλθε χωρίς η καταγγέλλουσα να υποβάλει οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή/και ενστάσεις. 2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2.1.Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Η ΑΤΗΚ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει συσταθεί βάσει του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου, Κεφ. 302, και είναι επιφορτισμένη με την εκ του νόμου υποχρέωση να παρέχει δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ΑΤΗΚ, ως δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκμεταλλεύεται το δίκτυο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που είχε αναπτυχθεί με κρατικούς πόρους στα πλαίσια πλήρους προστατευτισμού. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (CYTAMOBILE-VODAFONE), οι οποίες αποτελούν τις βασικότερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Areeba Ltd Η εταιρεία Scancom (Cyprus) Ltd, η οποία αρχικά μετονομάστηκε σε Areeba Ltd και ακολούθως σε ΜΤΝ, συνιστά τον δεύτερο αδειούχο φορέα για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας GSM στην Κύπρο. Η άδεια για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών κατακυρώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2003 μετά από νίκη της Scancom στον καθορισμένο πλειστηριασμό. Η άδεια λειτουργίας της καλύπτει τη χρήση ευρέος φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, τη λειτουργία δικτύου και την προσφορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο. Η ΜΤΝ είναι η νέα επωνυμία της εταιρείας Areeba, μετά την εξαγορά της μητρικής της εταιρείας Investcom LLC (Σεπτέμβριος 2007) από τον πολυεθνικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο εταιρειών ΜΤΝ Group. Ο Όμιλος ΜΤΝ ιδρύθηκε το 1994 και έχει την έδρα του στη Νότιο Αφρική. Δραστηριοποιείται σε 21 χώρες σε Αφρική, Ασία και Μέση Ανατολή και είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) με τον κωδικό «ΜΤΝ»». Το Σεπτέμβριο 2008, ο όμιλος ΜΤΝ κατέγραψε πάνω από 81 εκατομμύρια συνδρομητές στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Τον Οκτώβριο του 2008 τέθηκε σε ισχύ η κοινοπραξία μεταξύ του Ομίλου ΜΤΝ και της Amaracos Holdings (ιδιοκτησίας Ομίλου Εταιρειών Σιακόλα και του Πάνου Γερμανού), με την οποία η Amaracos απέκτησε το 49% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΤΝ Κύπρου. Επίσης, η ΜΤΝ Κύπρου έχει αποκτήσει το 100% της Infotel Ltd (αλυσίδα καταστημάτων Γερμανός), καθώς και της Otenet (Cyprus) Ltd, παροχέα υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου. Με αυτές τις εξαγορές η ΜΤΝ Κύπρου απόκτησε δυναμική παρουσία στην κυπριακή αγορά, επεκτείνοντας το δίκτυο διανομής της με την απόκτηση περίπου 30 σημείων πώλησης, με δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σύγκλισης. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Η Areeba, της οποίας νόμιμος διάδοχος είναι η εταιρεία ΜΤΝ, με την καταγγελία της ημερομηνίας 18/4/2005, ισχυρίστηκε ότι η μείωση των εθνικών τελών κινητής τηλεφωνίας από μέρους της ΑΤΗΚ, που εφαρμόστηκε την 1/4/2005, παραβίαζε τους κανόνες ανταγωνισμού και ειδικότερα το άρθρο 6 του Νόμου, καθότι η μείωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους της Areeba. Συγκεκριμένα, η Areeba με την υπό αναφορά καταγγελία της ισχυρίστηκε ότι η μείωση των λιανικών τιμών των εθνικών κλήσεων από μέρους της ΑΤΗΚ, γινόταν σε μεγαλύτερους ρυθμούς από τη μείωση των χοντρικών, ελαχιστοποιώντας έτσι τα περιθώρια κέρδους του νεοεισερχόμενου και μοναδικού ανταγωνιστή της ΑΤΗΚ. 4. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Κατά ή περί τον Σεπτέμβριο του 2004, με τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών, η Areeba άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας προς το κυπριακό καταναλωτικό κοινό. 4.1 Λιανικά Τέλη για τις εθνικές κλήσεις στην κινητή τηλεφωνία Από την έναρξη παροχής κινητής τηλεφωνίας το 1995, μέχρι και τον Ιανουάριο του 2001, η ΑΤΗΚ διατήρησε τις χρεώσεις της στα τέλη κλήσεων. Το μηνιαίο πάγιο στο μέσο πακέτο κανονικής χρήσης συνδρομητικής υπηρεσίας μειώθηκε αρκετά από ότι ήταν αρχικά, ήτοι από 12 (1995), σε 8 (1/2001) και μετά σε 6 (09/2001).

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Τον Αύγουστο του 2002, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων γνωστοποίησε, μέσω δημοσιογραφικής διάσκεψης, το πλαίσιο πολιτικής για τον πλειστηριασμό της δεύτερης άδειας GSM. Αμέσως μετά, η ΑΤΗΚ ανακοίνωσε μειώσεις το Σεπτέμβριο του 2002 που αφορούσαν τη σύνδεση και το μηνιαίο πάγιο για τη συνδρομητική και την προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία, όπως επίσης και μειώσεις για τα τέλη κλήσεων προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα. Στα μέσα Οκτωβρίου του 2003, και ενώ πλησίαζε η ημέρα διεξαγωγής του πλειστηριασμού, ήτοι 29 Οκτωβρίου 2003, η ΑΤΗΚ προχώρησε σε νέες μειώσεις στη συνδρομητική και προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία. Αναλυτικότερα, από τις αρχές του 2003 μέχρι τον Μάρτιο 2005, η ΑΤΗΚ προεβηκε σε τέσσερις συνολικά μειώσεις στην κινητή τηλεφωνία, ήτοι στις 18 Απριλίου 2003, 15 Οκτωβρίου 2003, 24 Φεβρουαρίου 2004 και 15 Νοεμβρίου Η πρώτη μείωση αφορούσε μόνο το τέλος συνδρομής για την προπληρωμένη (soeasy) από ΛΚ 20,86 σε ΛΚ10.43, ενώ οι υπόλοιπες μειώσεις αφορούσαν τα τέλη τόσο της προπληρωμένης όσο και της συνδρομητικής τηλεφωνίας, με εξαίρεση αυτή της 24 ης Φεβρουαρίου 2004 με την οποία, παρόλο που μειώθηκε το πάγιο, υπήρχε μία μικρή αύξηση στα τέλη. Πριν την 1" Απριλίου 2005, τα λιανικά τέλη κινητής τηλεφωνίας για τις εθνικές (τοπικές) κλήσεις στη συνδρομητική και προπληρωμένη τηλεφωνία ήταν αντικείμενο ρύθμισης δυνάμει της απόφασης του ΕΡΗΕΤ υπ' αριθμό 3/ Την 1 η Μαρτίου 2005, στη Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ υπ' αριθμό 7/2005, τέθηκε μνημόνιο με θέμα την τιμολόγηση των προγραμμάτων Cytamobile-Vodafone. Κατά την εν λόγω συνεδρία αποφασίστηκε η αναθεώρηση των λιανικών τελών για τις εθνικές κλήσεις της κινητής τηλεφωνίας, με ημερομηνία εφαρμογής την 1 η Απριλίου 2005, αφού πρώτα ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό. Στις 18 Μαρτίου 2005, η ΑΤΗΚ με επιστολή της ενημέρωσε τους συνεργάτες της ότι από την 1 Π Απριλίου 2005 θα εφαρμόζονταν νέα μειωμένα τέλη στην κινητή συνδρομητική και προπληρωμένη τηλεφωνία. Στην εν λόγω επιστολή παρουσιάστηκαν οι νέες χρεώσεις, τα χαρακτηριστικά αυτών και η νέα τιμολογιακή πολιτική για τους συνδρομητές του προγράμματος συμβολαίου Classic. Στις 23 Μαρτίου 2005, το ΓΕΡΗΕΤ με ανακοίνωση του κοινοποίησε την απόφαση του να καταργήσει τη ρύθμιση στην κινητή τηλεφωνία, λόγω αφενός απουσίας ορισμού λιανικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας στην Οδηγία Πλαίσιο και στη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αφετέρου λόγω των αποτελεσμάτων του κοστολογικού ελέγχου της ΑΤΗΚ. Ως εκ τούτου, ο ΕΡΗΕΤ με την απόφαση του υπ' αριθμό 2/2005 2, καθόρισε το πλαίσιο χρεώσεων των Λιανικών Τιμών της ΑΤΗΚ, αποκλείοντας τη ρύθμιση της κινητής τηλεφωνίας 3 Κατά ή περί τα τέλη Μαρτίου 2005, η ΑΤΗΚ (Cytamobile-Vodafone) προεβηκε σε ανακοινώσεις προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις νέες μειώσεις των εθνικών (τοπικών) τελών της κινητής τηλεφωνίας, τα οποία θα τίθεντο σε ισχύ την 1 η Απριλίου Οι εν λόγω μειώσεις αφορούσαν τόσο τη συνδρομηπκή όσο και την προπληρωμένη (soeasy) κινητή τηλεφωνία, καταργώντας το τέλος μη αιχμής, καθώς και την ελάχιστη χρέωση των 2 σεντ/ανά λεπτό Υπηρεσίες εθνικής περιαγωγής Σύμφωνα με τους όρους άδειας κινητής τηλεφωνίας, η Areeba είχε υποχρέωση για γεωγραφική κάλυψη μέχρι του 50% στα δύο χρόνια και 75% στα 4 χρόνια λειτουργίας της, μέχρι να εγκαταστήσει το δικό της δίκτυο στα 5 χρόνια. Μέχρι τότε, η Areeba είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο της ΑΤΗΚ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Εθνικής Περιαγωγής (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 564/2003), η ΑΤΗΚ υποχρεωνόταν να διαπραγματευτεί, μέσα σε εύλογη προθεσμία, συμφωνία εθνικής περιαγωγής με την Areeba. Βάσει της συμφωνίας εθνικής περιαγωγής, επιτρεπόταν η πρόσβαση στις τηλεϋπηρεσίες και κομιστικές υπηρεσίες που πρόσφερε η ΑΤΗΚ στους συνδρομητές της Areeba και σε κάθε άλλη υπηρεσία που μπορούσε να συμφωνηθεί ανάμεσα στα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Στη βάση των διατάξεων και υποχρεώσεων της ΑΤΗΚ, τα δύο μέρη είχαν προβεί σε διαπραγματεύσεις των όρων της σχετικής συμφωνίας. Λόγω της μη κοινής κατάληξης και συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών, κατά την 3 ην Αυγούστου 2004, η Areeba ζήτησε εγγράφως από τον ΕΡΗΕΤ την παρέμβαση του για την επίτευξη συμφωνίας εθνικής περιαγωγής με την ΑΤΗΚ, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς, με αναφορά στο περιεχόμενο προσχεδίου συμφωνίας και στο ιστορικό των διαπραγματεύσεων. Κατά ή περί τις 13/8/2004, ο ΕΡΗΕΤ, έχοντας υπόψη τις θέσεις των αντισυμβαλλομένων μερών και την Κ.Δ.Π. 564/2003, έκδωσε σχετική απόφαση περί των τελών εθνικής περιαγωγής. Η Areeba μετά από τις μειώσεις τις οποίες είχε εξαγγείλει η ΑΤΗΚ οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1 η Απριλίου 2005, έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 (α) του Διατάγματος Εθνικής Περιαγωγής Κ.Δ.Π. 564/2003, προβλέπεται όπως «τα τέλη για υπηρεσία εθνικής περιαγωγής ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταγωγής μέσω κυκλωμάτων (circuit-switched) και ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταγωγής μέσω πακέτων (packet switched) οφείλουν να βασίζονται στην μέση τιμή τελών (συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών και των παγίων συνδρομητικών τελών) που χρεώνει ο Υπόχρεος Οργανισμός στους συνδρομητές του για αντίστοιχες υπηρεσίες.», αιτήθηκε τη μείωση των τελών εθνικής περιαγωγής. Στις 16 Δεκεμβρίου 2005, τόσο η ΑΤΗΚ όσο και η Areeba ενημέρωσαν τον ΕΡΗΕΤ ότι, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν και τα δύο μέρη, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη σχετικής Συμφωνίας Εθνικής Περιαγωγής. Στις 3/1/2006, η Areeba ζήτησε την επέμβαση του ΕΡΗΕΤ για την επίτευξη Συμφωνίας Εθνικής Περιαγωγής. 1 Το Διάταγμα του ΕΡΗΕΤ ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 4/2/2005 με την προσφυγή υπ' αριθμό 145/2004. Στην συνέχεια, ο ΕΡΗΕΤ το αντικατέστησε με το Δ.Ε 1/05 και το Δ.Ε 2/05, των οποίων η ισχύ εξέπνευσε στις 23/3/ Ο ΕΡΗΕΤ είχε εκδώσει Διάταγμα, το οποίο ακυρώθηκε με την προσφυγή υπ' αριθμό 145/04, καθότι με αυτό δεν ορίσθηκε πλαίσιο για τη σταθερή τηλεφωνία, ως έπρεπε, αλλά η τιμή. Στη συνέχεια, ο ΕΡΗΕΤ προχώρησε και έκδωσε δύο νέα διατάγματα Δ.Ε 1/05 και 2/05, τα οποία και πάλι προσέβαλε η ΑΤΗΚ, όμως η ισχύς του εξέπνευσε την 23 η Μαρτίου Η ΑΤΗ.Κ. γνώριζε τις προθέσεις του ΓΕΡΗΕΤ να μην καθορίσει το πλαίσιο τιμών λιανικής στην κινητή τηλεφωνία, καθότι προσχέδιο της απόφασης του ΓΕΡΗΕΤ υπ' αριθμό 2/2005 είχε κοινοποιηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της Δημόσιας Διαβούλευσης που διεξήχθη περί τον Δεκέμβριο του 2004.

16 1484 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στις 27/3/2006, ο ΕΡΗΕΤ, αφού εξέτασε το αίτημα της Areeba, αποφάσισε την αναπροσαρμογή των τελών εθνικής περιαγωγής, η οποία είχε αναδρομική ισχύ από την 1 η Απριλίου Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι στις 10 Δεκεμβρίου 2008, το Ανώτατο Δικαστήριο με την απόφαση του στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 96/2006, ακύρωσε το περί της Εθνικής Περιαγωγής (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα Κ.Δ.Π. 564/2003 στη βάση του οποίου η ΑΤΗΚ είχε νομική υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες εθνικής περιαγωγής στην Areeba. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε το εν λόγω Διάταγμα εκδόθηκε καθ' υπέρβαση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που παρείχε στον ΕΡΗΕΤ αρχικά ο Νόμος αρ. 19(Ι)/02 και στη συνέχεια ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004 (Νόμος αρ. 112(Ι)/04). 5 Σε σχέση με την ακύρωση του Διατάγματος του ΕΡΗΕΤ, η Επιτροπή σημειώνει ότι στις 19/10/2012, η ΑΤΗΚ με επιστολή της ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι, μετά την αναπροσαρμογή των τελών λόγω της απόφασης του ΕΡΗΕΤ 15/2006 ημερομηνίας 27/3/2006, επιστράφηκαν στην Areeba [ ]* (συμπεριλαμβανομένου τον ΦΠΑ) για την περίοδο 1/4/ /12/2005. Επίσης, η ΑΤΗΚ επισήμανε στην Υπηρεσία ότι η ακύρωση του Διατάγματος του ΕΡΗΕΤ, Κ.Δ.Π 564/2003, από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Α.Ε. 96/2006, δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο τις χρεώσεις που είχαν γίνει στην εν λόγω χρονική περίοδο. Η Areeba, με την υπό αναφορά καταγγελία είχε καταγγείλει το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ, με τη μείωση των λιανικών τελών την 1 Π Απριλίου 2005, δεν προέβηκε σε ταυτόχρονη μείωση των τελών εθνικής περιαγωγής που ίσχυαν με την ΚΔΠ 564/2003. Η Areeba δεν εξέφρασε οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τα τέλη που είχε ρυθμίσει ο ΕΡΗΕΤ με την απόφαση του αρ. 15/2006, ημερομηνίας 27/3/ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Σε ό,τι αφορά τη νομική αξιολόγηση των κατ' ισχυρισμό παραβάσεων, η Επιτροπή σημειώνει ότι η ακυρωθείσα από το Ανώτατο Δικαστήριο απόφαση της Επιτροπής αφορούσε την εφαρμογή των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (αρ. 2) το Οι εν λόγω Νόμοι έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί με τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 2008, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 18 Απριλίου Το άρθρο 58 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999, ορίζει ότι: «Κατά την επανεξέταση πράξης της που έχει ακυρωθεί, η διοίκηση οφείλει να λάβει υπόψη το πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο που εκδόθηκε η σχετική απόφαση. Κατ εξαίρεση και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου είναι εφαρμοστέον το κατά το χρόνο της έκδοσης της νέας πράξης ισχύον νομικό καθεστώς, όταν το νεότερο νομοθέτημα είναι αναδρομικής ισχύος ή προκύπτει από αυτό ότι ο νομοθέτης δεν ανέχεται εφεξής την εφαρμογή των παλαιών διατάξεων.» Το άρθρο 53(4) του Νόμου 13(Ι)/2008 προβλέπει τα ακόλουθα: «(4) Η διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, περιλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης προσωρινών μέτρων, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού που είχε ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου в των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (αρ. 2) του 2000, θεωρείται εκκρεμούσα ενώπιον της Επιτροπής με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.» Συνακόλουθα, η Επιτροπή εξέτασε τις κατ' ισχυρισμό παραβάσεις στη βάση του άρθρου 6(1) του Νόμου 13(Ι)/2008, που καθορίζει ότι: «6.(1) Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα,εαν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα- (α) τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής, (β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημιά των καταναλωτών, (γ) την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, (δ) την εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή από μέρους των αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, εκ της φύσεως τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών.» 4 Απόφαση αρ. 15/2006 και ημερομηνία έκδοσης 27/3/2006, Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 5 Ο ΕΡΗΕΤ, ως αποτέλεσμα της υπό αναφοράς απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προέβη σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τροποποίηση του Νόμου. Με βάση τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 103(Ι)/2009, προνοείται, μεταξύ άλλων, δια σκοπούς διασαφήνισης ότι «Εθνική Περιαγωγή» σημαίνει την υπηρεσία πρόσβασης σε δημόσιο κινητό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, η οποία παρέχεται από τον παροχέα του φιλοξενούντος δικτύου κινητής τηλεφωνίας στον παροχέα του οικείου δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσα στα εδαφικά όρια της Δημοκρατίας, και που επιτρέπει στους συνδρομητές του δεύτερου να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει ο πρώτος. Ως εκ των άνω, και κατόπιν της σχετικής τροποποίησης που επήλθε στο Νόμο 112(Ι)/2004, ο ΕΡΗΕΤ προέβη στην έκδοση του Διατάγματος και δημοσίευση του στην Επίσημη εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π 341/209), αφού πρώτα διενήργησε Δημόσια Διαβούλευση επί του σχετικού Προσχεδίου Διατάγματος από την 11 ην Αυγούστου 2009 μέχρι την 10ην Σεπτεμβρίου * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...].

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Από το περιεχόμενο του συγκεκριμένου άρθρου προκύπτει ότι, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχουν ή όχι οι κατ' ισχυρισμό ενδεικτικές παραβάσεις του άρθρου 6(1) για καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, θα πρέπει να στοιχειοθετηθούν κατά πρώτον οι έννοιες της «επιχείρησης» και της «δεσπόζουσας θέσης», να καθοριστεί η σχετική αγορά του προϊόντος, και να αξιολογηθεί η συμπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης. 5.1 Η έννοια της «επιχείρησης» Σε σχέση με την πρώτη παράμετρο των πιο πάνω κατ' ισχυρισμό παραβάσεων, η Επιτροπή, αφού διεξήλθε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου, σημείωσε ότι το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν οι δραστηριότητες του είναι κερδοσκοπικές ή όχι, και περιλαμβάνει κάθε επιχείρηση ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν επιχείρηση, η οποία έχει το καθεστώς δημόσιας επιχείρησης, διαχειρίζεται τις δημόσιες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών και τις θέτει, έναντι καταβολής τελών, στη διάθεση των χρησιμοποιούντων, αποτελεί επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία, ως εκ της φύσεως της, υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ. 6 Η ΑΤΗΚ είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου και, δυνάμει του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου (Κεφ.302) του , όπως έχει τροποποιηθεί, στα καθήκοντα της συμπεριλαμβάνεται η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε κάθε μέρος της Δημοκρατίας, καθιστώντας το ικανό να επικοινωνεί με κάθε άλλο πρόσωπο, καθώς και η διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της τα οποία αποκτήθηκαν στα πλαίσια των διατάξεων του εν λόγω Νόμου. 8 Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο καταναλωτικό κοινό έναντι τελών αποτελεί οικονομικής φύσεως δραστηριότητα και συνεπώς, η ΑΤΗΚ αποτελεί επιχείρηση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου Σχετική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι, για θέματα προσδιορισμού της σχετικής αγοράς για σκοπούς εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται. 9 Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες διαιρούνται, εν γένει, σε δύο αγορές: στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες (κατώτατο λιανικό επίπεδο αγοράς) και στην παροχή πρόσβασης σε δίκτυα ή στοιχεία δικτύου ή/και την παροχή υπηρεσιών προς τους εναλλακτικούς παρόχους δικτύων και υπηρεσιών (ανώτατο επίπεδο αγοράς), ώστε να είναι εφικτή η παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε λιανικό επίπεδο 10. Εντός των γενικών αυτών κατηγοριών, μπορούν να οριοθετηθούν μικρότερες αγορές, όχι μόνο βάσει των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών και του βαθμού υποκατάστασης τους από άλλες υπηρεσίες εξαιτίας της τιμής, της χρήσης και των καταναλωτικών προτιμήσεων, αλλά και βάσει μιας ανάλυσης των όρων ανταγωνισμού και της δομής της προσφοράς και της ζήτησης 11. Αντικείμενο της παρούσας υπόθεσης είναι οι λιανικές τιμές φωνητικών εθνικών κλήσεων στην κινητή τηλεφωνία, οι οποίες προσφέρονται υπό μορφή προπληρωμένης και συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τα τέλη εθνικής περιαγωγής. Σε ό,π αφορά τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι οι υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας αποτελούν δύο ξεχωριστές αγορές και δεν θεωρούνται υποκατάστατες. Σημείωσε δε ότι, η βασική διαφορά μεταξύ κινητών και σταθερών υπηρεσιών είναι η υπάρχουσα κινητικότητα που προσφέρεται στις κινητές επικοινωνίες. Παρόλο που υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις που δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρονται παρόμοιες υπηρεσίες και στις κινητές και στις σταθερές επικοινωνίες, οι σταθερές δεν προσφέρουν τη δυνατότητα της κινητικότητας. 12 Η Ε.Ε., σχολιάζοντας την τάση των κινητών τηλεφώνων να υποκαθιστούν τη σταθερή τηλεφωνία, ανάφερε ότι οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν υποκατάστατα της σταθερής τηλεφωνίας, επομένως λαμβάνονται ως χωριστή αγορά προϊόντος Επίπεδο Λιανικής Αγοράς /Downstream market Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, εξετάστηκε αρχικά η σχετική αγορά σε λιανικό επίπεδο. Από το περιεχόμενο της καταγγελίας, διαφαίνεται ότι το αντικείμενο αυτής είναι τα πακέτα υπηρεσιών της συνδρομητικής και προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει ότι οι υπηρεσίες προπληρωμένης και συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας είναι πλήρως εναλλάξιμες, και συνεπώς αποτελούν μια ενιαία αγορά 1. Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 6 Απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση 41/83, Ιταλία/Επιτροπή, Συλλογή 1985, σ 873, παράγραφοι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμος, Κεφ 302, ως έχει τροποποιηθεί, άρθρο ibid άρθρο 12(1). 9 Βλ. Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της Υπόθεση 322/81, Michelin κατά της Επιτροπής, Συλλογή Νομολογίας Δικαστηρίου 1983, σελ Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύ στην αγορά, βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερία C 165/3, ημερ , παράγραφοι Απόφαση της Ε.Ε στην υπόθεση υπ. Αρ. COMP/M.2803-TeliaSonera, ημερομηνίας , Υπόθεση COMP/M Pirelli/Edizone/Olivetti^elecom Italia, ημερομηνίας Υπόθεση Υπ. Ap.COMP/M Telia/Telenor, 13 Οκτωβρίου 1999, Επίσημη Εφημερίδα L40/1, , πάρα Σύσταση της Επιτροπής για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα τηλεπικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σελ 33.

18 1486 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Επιτροπής, η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο εν λόγω διαχωρισμός πρέπει να αξιολογηθεί στα πλαίσια των ιδιαιτεροτήτων της κυπριακής αγοράς, ιδιαίτερα μελετώντας τα υπό εξέταση πακέτα και την τάση της αγοράς. Συνεπώς, αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της προπληρωμένης και συνδρομητικής υπηρεσίας, καθώς και ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται, ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο δύναται να εναλλάσσονται αμοιβαία από τον καταναλωτή. Προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία Το πρόγραμμα προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας έχει ως σκοπό να παρέχει στους χρήστες μια δέσμη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, χωρίς την υπογραφή συμβολαίων και τη δημιουργία λογαριασμού, απλά και μόνο με την καταβολή τέλους σύνδεσης. Το κύριο χαρακτηριστικό της προπληρωμένης υπηρεσίας συνίσταται στο γεγονός ότι ο χρήστης προπληρώνει το χρόνο ομιλίας του, εξασφαλίζοντας κάρτες χρόνου ομιλίας. Η δέσμη υπηρεσιών που προσφέρεται με την προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία συμπεριλαμβάνει τοπικές και διεθνείς κλήσεις, αναγνώριση κλήσεων, κλήση σε φωνοκιβώτιο με ηχητικό μήνυμα, αποστολή σύντομων μηνυμάτων SMS και εικονομηνυμάτων, κινητή πρόσβαση στο διαδίκτυο (Mobile internet), αναμονή κλήσεων, διεθνή περιαγωγή για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα, κ.ά.. Οι κλήσεις, είτε προς σταθερό είτε προς κινητό, είναι ακριβότερες από ότι οι κλήσεις με προγράμματα συμβολαίου (λόγω υψηλότερου κόστους εκκίνησης κλήσεων), ενώ η χρήση του κινητού στο εξωτερικό είναι περιορισμένη. Η εν λόγω υπηρεσία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από την ΑΤΗΚ, δεν είναι ιδανική για άτομα που διενεργούν πολλές κλήσεις και γενικά κάνουν συχνή χρήση της υπηρεσίας, γεγονός το οποίο δύναται να διαφανεί από τον μέσο όρο ομιλίας στην προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία που ανέρχεται στα [...] λεπτά το μήνα, σε αντίθεση με τη συνδρομητική που ανέρχεται στα [...] λεπτά το μήνα 15. Η Cytamobile-Vodafone, κατά τον ουσιώδη χρόνο πρόσφερε ένα πακέτο προπληρωμένης τηλεφωνίας (soeasy pay as you go) με τέλος σύνδεσης 3. Ο χρόνος ομιλίας ανανεωνετο με την αγορά καρτών χρόνου ομιλίας (αξίας 5, 10, 20), η διάρκεια ισχύος των οποίων ήταν 365 ημέρες, ενώ για την αποδοχή κλήσεων 7 ημέρες, και για την φραγή εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων 15 ημέρες. Η εταιρεία Areeba Ltd, για την υπηρεσία pay as you talk, πρόσφερε τέλος σύνδεσης Ο χρόνος ομιλίας ανανεωνετο με την αγορά καρτών χρόνου ομιλίας αξίας 4, το οποίο συμπεριλάμβανε 30 δωρεάν γραπτά μηνύματα, 6 που συμπεριλαμβάνει 50 δωρεάν μηνύματα, 8 με δωρεάν 75 γραπτά μηνύματα, και η Areeba booster card αξίας 2 που συμπεριλάμβανε 250 μηνύματα. Σημειώνεται ότι, η σύνδεση στο εν λόγω πακέτο συμπεριλάμβανε 3 δωρεάν λεπτά κλήσης, που ίσχυαν για περίοδο 30 ημερών καθώς και 20 γραπτά μηνύματα. Όλες οι κάρτες ανανέωσης χρόνου ίσχυαν για 12 μήνες, εκτός από την Areeba booster card η οποία δεν είχε ημερομηνία λήξης. Συνδρομητική Κινητή Τηλεφωνία Τα διάφορα προγράμματα συμβολαίου συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας που προσφέρονταν στους συνδρομητές ήταν αντικείμενο γραπτών συμβολαίων με τον παροχέα, με ελάχιστη περίοδο συνδρομής ενός χρόνου. Ο χρήστης έπρεπε να είναι άνω των δεκαοκτώ ετών και συνήθως υπήρχε χρέωση συνδρομής. Στο τέλος κάθε μήνα αποστέλλετο στον συνδρομητή λογαριασμός σχετικά με τις κλήσεις που διενεργούσε το μήνα που πέρασε και το οφειλόμενο πόσο. Η δέσμη υπηρεσιών που προσφέρετο ήταν παρόμοια με την προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία, με την διαφορά ότι υπήρχε περισσότερη ποικιλία. Η εταιρεία Areeba Ltd κατά τον ουσιώδη χρόνο πρόσφερε τέσσερα είδη συνδρομητικών πακέτων, με τέλος σύνδεσης 10. Συγκεκριμένα, τα πακέτα που προσφέρονταν ήταν (α) το Areeba 140, το οποίο παρείχε 140 λεπτά εθνικών κλήσεων και 50 γραπτά μηνύματα με μηνιαίο τέλος 4, (β) το Areeba 350, το οποίο παρείχε 350 λεπτά εθνικών κλήσεων και 100 γραπτά μηνύματα με μηνιαίο τέλος 8, (γ) το Areeba 900, το οποίο παρείχε 900 λεπτά εθνικών κλήσεων και 200 γραπτά μηνύματα με μηνιαίο πάγιο 19 και (δ) το Areeba 1600, το οποίο παρείχε 1600 λεπτά εθνικών κλήσεων και 300 γραπτά μηνύματα με μηνιαίο τέλος 29. Για διενεργούμενα λεπτά εθνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων πέραν από των προβλεπόμενων, καθώς και για τις διεθνείς κλήσεις υπήρχε επιπρόσθετη χρέωση. Η Cytamobile-Vodafone πρόσφερε δύο είδη συνδρομητικών πακέτων, το Classic και το Light, με τέλος σύνδεσης 10 και μηνιαίο πάγιο 1 και 2 αντιστοίχως. Τα εν λόγω συνδρομητικά πακέτα διαφοροποιούνταν από αυτά της Areeba, στα οποία προβλέπετο συγκεκριμένος αριθμός εθνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων. Στα δύο προγράμματα δίδονταν μόνο 30 δωρεάν μηνύματα και γινόταν χρέωση ανάλογα με τα λεπτά διενεργουμένων κλήσεων, τα οποία όμως διέφεραν. Συγκεκριμένα, το τέλος κλήσης με το πρόγραμμα Light ήταν πιο ακριβό από ότι με το πρόγραμμα Classic. Ως εκ τούτου, από τα πιο πάνω προκύπτει ότι στην Κύπρο, τόσο η ΑΤΗΚ όσο και η Areeba ήταν πσρούσες στην αγορά με διάφορα πακέτα προσφορών, τόσο στο προπληρωμένο όσο και στο συνδρομητικά τμήμα της αγοράς. Η Επιτροπή παρατηρεί περαιτέρω ότι η προπληρωμένη υπηρεσία, η οποία εισήχθηκε μόλις το 1999, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά την εισαγωγή της συνδρομητικής υπηρεσίας, σημείωνε μια ραγδαία ανάπτυξη. Ενδεικτικά διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα που κοινοποίησε η ΑΤΗΚ στην ετήσια της έκθεση για το 2004, ο αριθμός χρηστών στην προπληρωμένη τηλεφωνία για το 2004 έφτασε στις , σε σύγκριση με στο τέλος του 2003, αυξάνοντας τη χρήση από 34,81% σε 44.04%. Αυτή η αυξητική τάση της χρήσης στην προπληρωμένη τηλεφωνία συνεχίστηκε και τους πρώτους μήνες του Από τα στοιχεία που κοινοποίησε η Cytamobile-Vodafone, η πυκνότητα της χρήσης ανήλθε στις , δηλαδή 45,07%. Ο αριθμός χρηστών των προγραμμάτων συμβολαίου στο τέλος του 2004 ανήλθε στις , σε σύγκριση με στο τέλος του 2003, αυξάνοντας τη σύνδεση από 42% στο τέλος του 2003, σε 44,3% στο τέλος του Μέχρι και το Μαϊο 2005 η πυκνότητα της χρήσης στη συνδρομητική τηλεφωνία ανήλθε στις , δηλαδή 44.64%. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η σχετική ευκολία μετά τη λειτουργία του θεσμού φορητότητας των αριθμών και το σχετικά χαμηλό κόστος αλλαγής, συμπεριλαμβανομένου της αισθητής μείωσης των τελών της προπληρωμένης τηλεφωνίας, επέτρεπε την εύκολη μετάβαση από τη μια υπηρεσία στην άλλη. 15 Βλ. Απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίας της ΑΤΗΚ ημερομηνίας 1/3/2005.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η Επιτροπή συνακόλουθα, καταλήγει ότι οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται στο εκάστοτε είδος λιανικής κινητής τηλεφωνίας (είτε προπληρωμένη είτε συνδρομητική κινητή τηλεφωνία), συνιστούν μία δέσμη υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν φωνητικές κλήσεις σε άλλο αριθμό σε σταθερό ή κινητό δίκτυο (εθνικό και διεθνές), την αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), καθώς και προηγμένες υπηρεσίες δεδομένων (MMS). Ο συνδρομητής δεν έχει την ευχέρεια και δυνατότητα να επιλέξει μόνο τις φωνητικές υπηρεσίες ή μόνο την αποστολή μηνυμάτων. Επίσης, παρατηρείται ότι η δέσμη υπηρεσιών που προσφέρεται στην προπληρωμένη ή συνδρομητική κινητή τηλεφωνία είναι πανομοιότυπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σύσταση του 2003, δήλωσε ότι: «οι προπληρωμένες και οι συνδρομητικές κινητές υπηρεσίες μπορούν επίσης να θεωρηθούν ότι είναι μέρος της ίδιας αγοράς.» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε εττίσης ότι από την άποψη της προσφοράς, παρατηρείται ότι το δίκτυο και η τεχνολογική υποστήριξη IT, που απαιτείται για την παροχή των δύο αυτών τύπων υπηρεσιών, είναι παρόμοια. Η Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, υπογραμμίζει επίσης, το γεγονός ότι οι δυνατότητες των υπηρεσιών που παρέχονταν στους δύο τύπους σύνδεσης κατά την υπό εξέταση περίοδο ήταν σχεδόν πανομοιότυπες, ενώ η προπληρωμένη και η συνδρομητική κινητή τηλεφωνία δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες αντίστοιχες κατηγορίες καταναλωτών. Η Επιτροπή, έχοντας λάβει υπόψη τα πιο πάνω, τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιον της στα πλαίσια της έρευνας, καταλήγει ότι υπό τις περιστάσεις δεν χρειάζεται στενότερος καθορισμός της λιανικής αγοράς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και, ως εκ τούτου, καταλήγει ότι η προπληρωμένη και συνδρομητική κινητή τηλεφωνία εμπίπτουν στην ίδια σχετική αγορά Επίπεδο Χονδρικής Αγοράς/ Upstream Market Η πρόσβαση σε φυσικές εγκαταστάσεις, όπως οι ιστοί και οι κεραίες, οι αγωγοί, οι μισθωμένες γραμμές και τα δικαιώματα διέλευσης, που αποτελούν μέρος της υποδομής ενός δικτύου κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δύναται να συνιστά πρόσβαση σε συγκεκριμένες αγορές δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Για σκοπούς ορισμού των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών σε χονδρικό επίπεδο, η Επιτροπή θεωρεί ότι, σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σκοπούς παροχής υπηρεσιών δρομολόγησης εθνικών κλήσεων, η προπληρωμένη και η συνδρομητική κινητή υπηρεσία εξετάζονται μαζί 6. Οι αγορές παροχής υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας καταγγελίας, είναι οι υπηρεσίες εθνικής περιαγωγής. Εθνική περιαγωγή συνιστά την υπηρεσία πρόσβασης σε δημόσιο κινητό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία παρέχεται από τον παροχέα του εν λόγω δικτύου στον παροχέα άλλου δημόσιου κινητού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσα στα εδαφικά όρια της Δημοκρατίας, και επιτρέπει στους συνδρομητές του δεύτερου παροχέα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει ο πρώτος παροχέας μέσω του δημόσιου κινητού δικτύου του στους συνδρομητές του, σύμφωνα με την ειδική άδεια του 17. Η γεωγραφική κάλυψη που παρέχεται μέσω της υπηρεσίας εθνικής περιαγωγής δεν μπορεί να ξεπεράσει τη γεωγραφική κάλυψη που προσφέρει ο υπόχρεος Οργανισμός στους συνδρομητές του, και δεν μειώνει ή αντικαθιστά τις υποχρεώσεις γεωγραφικής κάλυψης που έχει ο Δικαιούχος Οργανισμός δυνάμει της ειδικής άδειας του για την παροχή του δικτύου του. Είναι σύνηθες φαινόμενο, οι νεοεισερχόμενοι παροχείς κινητής τηλεφωνίας να έχουν πρόσβαση σε περιοχές που το δικό τους δίκτυο δεν έχει αναπτυχθεί μέσω εθνικής περιαγωγής. Η Areeba υπέγραψε συμφωνία εθνικής περιαγωγής (ΕΠ) στις 3/8/2004 μετά από παρέμβαση και απόφαση του ΓΕΡΗΕΤ. Βάσει της συμφωνίας, επιτρέπεται σε συνδρομητές της Areeba να χρησιμοποιούν το δίκτυο GSM της ΑΤΗΚ. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: (і) η εκκίνηση κλήσης από συνδρομητή Areeba σε εθνική περιαγωγή, ( і) τερματισμός κλήσης σε συνδρομητή Areeba σε εθνική περιαγωγή, (iii) εκκίνηση κλήσης από συνδρομητή Areeba σε εθνική περιαγωγή και τερματισμός κλήσης σε συνδρομητή Areeba σε εθνική περιαγωγή, ( ν) αποστολή γραπτών μηνυμάτων SMS από συνδρομητή Areeba σε εθνική περιαγωγή, (ν) παραλαβή μηνυμάτων από συνδρομητή Areeba σε εθνική περιαγωγή, και (vi) χρήση δικτύου GPRS. Η Επιτροπή συνακόλουθα κρίνει ότι οι υπηρεσίες εθνικής περιαγωγής αποτελούν μια ξεχωριστή αγορά υπηρεσιών, εξαιτίας του ότι το φάσμα υπηρεσιών που δίδεται είναι ευρύτερο και διαφορετικό, λαμβανομένου υπόψη ότι καλύπτει τις περιοχές στις οποίες ο εναλλακτικός παροχέας δεν έχει καθόλου δίκτυο και δεν υπάρχει υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς. Συμπεράσματα στον ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών Έχοντας υπόψη τα όσα αναλύθηκαν πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι σε λιανικό επίπεδο υπάρχει μία αγορά, αυτή των εθνικών κλήσεων της κινητής τηλεφωνίας, που συμπεριλαμβάνει την προπληρωμένη και συνδρομητική υπηρεσία. Σε χονδρικό επίπεδο, η Επιτροπή καταλήγει ότι ως σχετική αγορά ορίζεται αυτή των υπηρεσιών εθνικής περιαγωγής Γεωγραφική αγορά Η γεωγραφική αγορά είναι η περιοχή στην οποία οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους και στην οποία οι όροι ανταγωνισμού που ισχύουν για το σχετικό προϊόν ή υπηρεσία είναι παρόμοιοι για όλους τους συναλλασσόμενους 18. Βλ. Σύσταση της Επιτροπής για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμισης σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ε.Κ. και Συμβουλίου σχετικά με το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 17 Το περί Εθνικής Περιαγωγής (Τηλεπικοινωνιών) Διάταγμα του Κ.Δ.Π 564/2003, άρθρο Βλέπε απόφαση Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5 ης Οκτωβρίου 1988 στην υπόθεση 247/86, Alsatel εναντίον Novasam (Συλλογή 1988, σ5987) και Βλ. Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της

20 1488 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 19 : «κάθε έδαφος στην κοινότητα φαίνεται ότι αποτελεί ακόμη μια χωριστή γεωγραφική αγορά όσον αφορά τις σχετικές υπηρεσίες ή προϊόντα, εφόσον:- οι ανάγκες του πελάτη δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με την χρησιμοποίηση μίας μη εγχώριας υπηρεσίας, υπάρχουν διαφορετικές κανονιστικές προϋποθέσεις απόκτησης των ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων για την παροχή υπηρεσιών που τείνουν να απομονωθούν τα εθνικά εδάφη και ως προς τον εξοπλισμό και τα δίκτυα, δεν υπάρχουν κοινά κοινοτικά πρότυπα υποχρεωτικού χαρακτήρα ή μη, των οποίων η απουσία θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομόνωση των εθνικών αγορών». Η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά συμπίπτει με το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους ακόλουθους λόγους: Οι εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων κινητής τηλεφωνίας και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αφορούν το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα υπάρχοντα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καλύπτουν ομοειδώς όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τιμολογιακή πολιτική των οργανισμών που διατηρούν και διαχειρίζονται τα δίκτυα και παρέχουν τις υπηρεσίες δεν διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή μέσα στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαφημιστική πολιτική των οργανισμών που διατηρούν και διαχειρίζονται τα δίκτυα και παρέχουν τις υπηρεσίες δεν διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή μέσα στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι παροχείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε άλλες χώρες, δεν αποτελούν υποκατάστατο προσφοράς Δεσπόζουσα θέση Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ότι, δεσπόζουσα θέση έχει μια επιχείρηση που απολαμβάνει οικονομική δύναμη, που την καθιστά ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος και της επιτρέπει νσ ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες της και κατ 1 επέκταση τους καταναλωτές. 20 Βασικό στοιχείο, λοιπόν, της έννοιας της δεσπόζουσας θέσης, είναι η ύπαρξη οικονομικής ισχύος, η οποία παρέχει στη δεσπόζουσα επιχείρηση ευχέρεια ανεξάρτητης συμπεριφοράς, την αποδεσμεύει δηλαδή από τους περιορισμούς που υπάρχουν σε μια ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή επί τούτου επισημαίνει ότι, ένας από τους τρόπους απόδειξης της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης είναι αυτός του μεριδίου αγοράς που κατέχει μια επιχείρηση. Το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης στη συγκεκριμένη αγορά αποτελεί τη σημαντικότερη ένδειξη για την απόδειξη δεσπόζουσας θέσης. Όταν μάλιστα η θέση της επιχείρησης στην αγορά είναι μονοπωλιακή ή σχεδόν μονοπωλιακή (ποσοστά της τάξης του 80% ως 100%), τότε αυτή η θέση είναι αρκετή για την απόδειξη δεσπόζουσας θέσης. 21 Χονδρικό Επίπεδο Ο δημόσιος φορέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο είναι η ΑΤΗΚ και, όπως έχει αναφερθεί, το Φεβρουάριο 2003, η ΑΤΗΚ είχε οριστεί από τον ΕΡΗΕΤ δυνάμει του Διατάγματος με αριθμό 1/2003 και ημερομηνία 24/4/2003, ως οργανισμός με σημαντική ισχύ στην αγορά της φωνητικής τηλεφωνίας, των σταθερών δημόσιων δικτύων, στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, στην αγορά κινητών δημόσιων δικτύων, στη αγορά της διασύνδεσης και στην αγορά μισθωμένων γραμμών. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΤΗΚ είχε καθοριστεί, κατά την υπό εξέταση περίοδο, ως έχουσα σημαντική ισχύ στην αγορά κινητών δημόσιων δικτύων και ότι συνιστούσε κατά την υπό εξέταση περίοδο τον μοναδικό εκμεταλλευόμενο φορέα των εγκαταστάσεων της, παρέχοντας υπηρεσίες πρόσβασης στο δίκτυο της, ομόφωνα καταλήγει ότι σε χονδρικό επίπεδο η ΑΤΗΚ κατείχε μονοπωλιακή θέση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της. Λιανικό Επίπεδο Σε ό,τι αφορά το λιανικό επίπεδο της αγοράς, η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2004 η λιανική κινητή τηλεφωνία στην Κύπρο προσφερόταν υπό συνθήκες πλήρους μονοπωλίου, καθότι η εν λόγω υπηρεσία παρεχόταν μόνο από την ΑΤΗΚ. Μόλις το Σεπτέμβριο του 2004 δραστηριοποιήθηκε εμπορικά ο δεύτερος παροχέας κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα, η χορήγηση της δεύτερης άδειας για ίδρυση δημόσιου κινητού τηλεπικοινωνιακού δικτύου και παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ήταν αποτέλεσμα διαδικασίας πλειστηριασμού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε μεταξύ Οκτωβρίου Στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας της καταγγελίας και στη βάση των στοιχείων που είχαν δοθεί από τις δύο εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, που αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου, αναλύθηκαν τα μερίδια αγοράς της Cytamobile-Vodafone και της Areeba Ltd. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με βάση τον αριθμό συνδρομητών, την κίνηση και τα έσοδα της κάθε επιχείρησης, ξεχωριστά για τις εθνικές κλήσεις στη συνδρομητική και στην προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία, για την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2004 έως και τον Ιούνιο του Η κίνηση που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των πιο πάνω μεριδίων είναι η καθαρή εθνική κίνηση που αφορά την εκκίνηση των κλήσεων από "κινητό προς κινητό και σταθερό, και όχι τον τερματισμό αυτών. Στην ανάλυση δεν συμπεριλήφθηκε η κίνηση που σχετίζεται με τον τερματισμό κλήσεων, καθότι ο τερματισμός κλήσεων συμπεριλαμβάνει κίνηση που προέρχεται από σταθερό και που τερματίζεται σε κινητό. Συνεπώς, τέτοια υπολογισθέντα μερίδια αγοράς θα αφορούσαν τη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία. Βλέπε υποσημείωση 1, πάρα Υπόθεση 322/81 NV Nederlandsche Bande Industrie Michelin ν Commission [1983] ECR Υπόθεση 85/76 Hoffmann- La Roche [1975] ECR 1663

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ο περί ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος 22(Ι) του 1999 Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Ποια νομοθεσία εφαρμόζεται για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων στην Κύπρο και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4410 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010 359 Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00010629/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00014859/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4345, 10.7.2012 104(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4216, 23/10/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4216, 23/10/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 247, 21.9.2007, σ. 1. εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙKH ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 88/2010 3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΜΕΤΑΞΥ: ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α 01/ Λευκωσία

Α/Α 01/ Λευκωσία Α/Α 01/2013 23-9-2013 Λευκωσία Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Λεωφ. Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Αξιότιμη κα Κυριακίδη, Θέμα: Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.07.2014 Ν. 96(Ι)/2014 96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016,

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.../2016, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI Ν.206(Ι)/2015

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα