ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4410 Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου Αριθμός 231 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 164(1) του 2002, όπως τροποποιήθηκε απο το άρθρο 10 του Νόμου 160(1) του 2004 Ο Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμοδία Εθνική Αρχή για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται απο το άρθρο 12 του Νόμου 164(1) του 2002, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Νόμου 160(1) του 2004, έχει προβεί στην αναγνώριση της Μ Ο.Φ. (Μετοχική Ομάδα Φθαρτό παρ αγωγών) Σωτήρας Δημόσια Λτδ ως Ομάδα Παράγω γών για την κατηγορία προϊόντων «Φρούτα και Λαχανικά», με περιφέρεια εργασιών τις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου από τις 7 Ιανουαρίου Αριθμός 232 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 164(1) του όπως τροποποιήθηκε απο το άρθρο 10 του Νόμου 160(1) του 2004 Ο Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως Αρμόδια Εθνική Αρχή για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 12 του Νόμου 164(1) του 2002, όπως τροποποιήθηκε απο το άρθρο 10 του Νόμου 160(1) του 2004, έχει προβεί στην αναγνώριση της Εταιρείας Ε απεριδ ο καλλιεργητών Γενεσις Λτδ και της Εταιρείας Fassoun Producers' Group Uonheart Limited ως Οργανώσεις Παραγωγών για την κατηγορία προϊόντων «Εσπεριδοειδή», με περιφέρεια εργασιών όλες τις περιοχές της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας απο τις 7 Ιανουαρίου 2010 Αριθμός 233 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κοι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου {Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 εως 2009 Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων του 1996 έως 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε όπως στις 4 Φεβρουαρίου 2010, εισαχθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Δικαιώματα Προτίμησης της Empire Capital Investments Public Lid

2 360 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 234 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης ΠιτσιλλΙδης, Μέλος κα. Λούκια Χριστοδούλου, Μέλος ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών DOMS Cars, DOMS Enterprises Lid και Fairways (Limassol) Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 21 Ιανουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Απόφαση ΕΠΑ: 119/2009 Αρ. Φακέλου Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») στις 30/10/2009, από τις εταιρείες DOMS Cars (στο εξής η «DOMS Cars»), DOMS Enterprises (στο εξής η «DOMS Enterprises») και Fairways (Limassol) (στο εξής η «Fairways»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά τη σύναψη τριών συμφωνιών. Η πρώτη συμφωνία είναι μεταξύ των εταιρειών Fairways και DOMS Cars και οι άλλες δύο συμφωνίες είναι μεταξύ των εταιρειών Fairways και DOMS Enterprises. Με βάση τις τρεις αυτές συμφωνίες, η εταιρεία Fairways εξαγοράζει από τις εταιρείες DOMS Cars και DOMS Enterprises την αντιπροσωπεία των αυτοκινήτων Renault, τις εταιρείες 4 Motion DOMS και Motorcycle City, καθώς και το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας P.R. Bodyworx (στο εξής «Bodyworx»). Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η εταιρεία Fairways είναι δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο και μετά την εξαγορά των εταιρειών Fairways Lamaca & Fairways Nicosia το 2007, ενεργεί ως η ιθύνουσα εταιρεία της Fairways Motor Enterprises που δραστηριοποιείται στην εμπορία καινούργιων αυτοκινήτων της Mitsubishi Motors Corporation στην Κύπρο. To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Fairways κστέχεται από μέλη της οικογένειας Ποιηταρίδη. Η εταιρεία Fairways κατέχει επίσης και το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Άντης Αγαθοκλέους Μότορς Λτδ, η οποία είναι αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων Proton στην Κύπρο. Η εταιρεία Fairways έχει από κοινού τον έλεγχο της εν λόγω εταιρείας, αφού εκτός από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου που διαθέτει στην εταιρεία Άντης Αγαθοκλέους Μότορς, αντιπροσωπεύεται επίσης με ένα εκ των δύο συνολικά Διοικητικών Συμβούλων της εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία Fairways έχει ακόμα μία θυγατρική εταιρεία, ήτοι την Land ex Beach Apartments, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων. Β) Η εταιρεία Fairways Motor Enterprises (στο εξής «Fairways Enterprises») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο και από τον Ιούλιο του 2008 ανέλαβε την εμπορία καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών της Mitsubishi Motors Corporation στην Κύπρο. Στη συνέχεια, η Fairways Enterprises ανάλαβε και την εμπορία των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δραστηριότητες τις οποίες προηγουμένως ανέπτυσσε η εταιρεία Fairways. Γ) Η εταιρεία DOMS Cars είναι δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ασχολείται με την εμπορία καινούργιων αυτοκινήτων της Renault στην Κύπρο. Η εν λόγω εταιρεία έχει επίσης το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Bodyworx, κατέχοντας τον αποκλειστικό έλεγχο αφού το υπόλοιπο μετοχικό κεφαλαίο της εν λόγω εταιρείας κατέχεται από 25% από δύο άλλους μετόχους. Η Bodyworx δεν ασχολείται με την εμπορία αυτοκινήτων αλλά διατηρεί γκαράζ επιδιόρθωσης αυτοκινήτων. &) Η εταιρεία DOMS Enteiprises είναι Εγγεγραμμένη στην Κύπρο και είναι η μητρική εταιρεία των εταιρειών 4 Motion και DOMS Motorcycle City. Η εταιρεία 4 Motion κατέχει την αντιπροσωπεία των αυτοκινήτων Jeep, Chrysler και Dodge στην Κύπρο. Η εταιρεία DOMS Motorcycle City ασκεί την επιχείρηση αντιπροσωπείας των μοτοσυκλετών Apr ilia, Motoguzzi και TGB. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των εταιρειών DOMS Enterprises και DOMS Cars, εκτός από το γεγονός ότι ανήκουν στους ίδιους ιδιοκτήτες, ήτοι τους Barret Ouzounian και Atken Ouzounian, που είναι φυσικά πρόσωπα και την εταιρεία ASC Automobiles.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η προτεινόμενη συγκέντρωση που κοινοποιήθηκε στην ΕΠΑ, πραγματοποιείται στη βάση τριών εγγράφων που αφορούν συμφωνίες εξαγοράς που υπογράφτηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη στις 26/10/2009. Η πρώτη συμφωνία είναι μεταξύ των εταιρειών Fairways και DOMS Cars και αφορά την αγορά της επιχείρησης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Renault στην Κύπρο, καθώς και την αγορά του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Bodyworx. Η δεύτερη και τρίτη συμφωνία είναι μεταξύ των εταιρειών Fairways και DOMS Enterprises και αφορούν την εξαγορά των εταιρειών 4 Motion και DOMS Motorcycle City. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 30/10/2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 19/11/2009. ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκραπ'ας στις 4/12/2009, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος lit του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 23/11/2009. Η Υπηρεσία της ΕΠΑ διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση Της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 14/12/2009, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2009 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται ατο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή αύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για πιν εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η παρούσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση τριών συμφωνιών ημερομηνίας 26/10/2009. Οι εν λόγω συμφωνίες, προνοούν ότι με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η εταιρεία Fairways θα εξαγοράσει: 1) την επιχείρηση αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Renault, 2) την επιχείρηση αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Jeep, Chrysler και Dodge, 3) την επιχείρηση αντιπροσωπείας των μοτοσυκλετών Aprilia, Motoguzzi και TGB στην Κύπρο καθώς επίσης 4) το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Bodyworx. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4{1)(β) του Νόμου, καθότι η εταιρεία Fairways αποκτά άμεσα τον αποκλειστικό έλεγχο της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Renault στην Κύπρο, των εταιρειών 4 Motion και DOMS Motorcycle City και τον κοινό έλεγχο της εταιρείας Bodyworx. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2){α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας Θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη το επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς πρόϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η Επιτροπή αφού εξέτασε τους τομείς δραστηριοποίησης των εμπλεκομένων επιχειρήσεων διαχώρισε την αγορά σε εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε το ενδεχόμενο η σχετική αγορά να διαχωρίζεται περαιτέρω οε λιανική πώληση επιβατικών αυτοκινήτων και λιανική πώληση εμπορικών αυτοκινήτων Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο η αγορά πώλησης επιβατικών αυτοκινήτων να αποτελείται από μικρότερες υπο-κατηγορίες, π.χ. ανάλογα με το μέγεθος του αυτοκινήτου, το βάρος του, την ιπποδύναμη, κ.α.. Η Επιτροπή στην προκειμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, κατέληξε ότι, ακόμα και με το στενότερο ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος, δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνιομού τα οποία να απορρέουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση και τα οποία να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο τελικός ορισμός προϊόντος / υπηρεσίας αφορά 1) την εμπορία καινούργιων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών στην Κύπρο, 2) την εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αφήνοντας τη σχετική γεωγραφική αγορά ανοικτή, 3) την εμπορία μοτοσυκλετών στην Κύπρο και 4) την αγορά επιδιόρθωσης αυτοκινήτων στην Κύπρο.

4 362 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νομού, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην προτεινομένη συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι στη σχετική αγορά εμπορίας καινούργιων αυτοκίνητων και ανταλλακτικών στην Κύπρο τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των εμπλεκομένων επιχειρήσεων δεν υπερβαίνουν το 10%. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς στην Κύπρο για τα καινούργια αυτοκίνητα με την επωνυμία Mitsubishi ήταν το %, των Renault 2,03% και των Proton Jeep, Chrysler και Dodge κστω του 1 %' Όσον αφορά τις υπόλοιπες τρεις σχετικές αγορές, μόνο μία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά μέσα στη Δημοκρατία η σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξέτασης συνδυασμένου μεριδίου αγοράς. ΜΕ γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο τής υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η ΕΠΑ, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού ' Πηγή:Τμήμα Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 363 Αριθμός 235 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΑΝΤΑΓΠΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 01 ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Vetagrica και Fertilan Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης ΠιτσιλλΙδης, Μέλος κα. Λουκία Χριοτοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 21 Ιανουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Απόφαση ΕΠΑ: 120/2009 Αρ. Φακέλου Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») στις 23/11/2009, από τις εταιρείες Vetagrica (στο εξής η «Vetagrica) και Fertilan (στο εξής η «Fertilan»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών δυνάμει της οποίας δημιουργείται μία νέα επιχείρηση με το όνομα Agrolan (στο εξής «Agrolan») στην οποία θα μεταφερθούν τμήματα/εττιχειρήσεις των εν λόγω εταιρειών. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η εταιρεία Fertilan είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην εμπορία λιπασμάτων. Το μετοχικό κεφάλαιο της εν Λόγω εταιρείας κατέχεται σχεδόν εξολοκλήρου από την εταιρεία N.P.Lanitis (στο εξής «Lanitis»). Η εταιρεία Lanitis είναι επενδυτική εταιρεία και δεν έχει οποιεσδήποτε εμπορικές δραστηριότητες. Η εν λόγω εταιρεία, ελέγχει άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η εμπορία υγραερίου, η εμπορία ξυλείας/οικοδομικών υλικών/ειδών υγιεινής, εμπορία ηλεκτρολογικών ειδών κ.α. Οι τομείς αυτοί δεν σχετίζονται με την εμπορία λιπασμάτων. Η μητρική εταιρεία της εν λόγω εταιρείας είναι η Lanitis E.C. Holdings η οποία κατέχει επενδύσεις σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της, πέραν αυτών που ανήκουν στον Όμιλο της N.P.Lanitis, είναι ο τουριστικός-ξενοδοχειακός τομέας, ο τομέας των κατασκευών και ανάπτυξης γης, ο τομέας των εξαγωγών εσπεριδοειδών και ο τομέας ανάπτυξης γηπέδων γκολφ. Β) Η εταιρεία Vetagrica είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ασχολείται με την εμπορία αγροχημικών προϊόντων και κτηνιατρικών φαρμάκων. Οι μέτοχοι της Vetagrica είναι φυσικά πρόσωπα ττο\ι ελέγχουν άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς π.χ. εμπορία ανθρωπίνων φαρμάκων, εμπορία ειδών ευρείας κατανάλωσης, κ.α.. Γ) Η εταιρεία Agrolan δημιουργήθηκε στη βάση της υπό αναφοράς συμφωνίας μεταξύ των εταιρειών Vetagrica και Ferlilan, Η εταιρεία Vetagrica θα μεταφέρει στη νεοσυσταθείσα εταιρεία τη δραστηριότητα της που αφορά την εμπορία αγροχημικών προϊόντων και η εταιρεία Fertilan θα μεταφέρει στην Agrolan τη μοναδική επιχειρηματική της δραστηριότητα, δηλαδή την εμπορία λιπασμάτων. Η προτεινόμενη συγκέντρωση που κοινοποιήθηκε στην ΕΠΑ, πραγματοποιείται στη βάση απόφασης που λήφθηκε από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας ημερομηνίας 16/11/2009 μεταξύ των μερών. Μέσα στα πλαίσια της εν λόγω συμφωνίας, οι εταιρείες Vetagrica και Ferlilan Θα μεταφέρουν τμήματα/επιχειρήσεις στη νεοσυσταθείσα εταιρεία Agrolan. Σε αντάλλαγμα, η εν λόγω εταιρεία θα εκδώσει μετοχές προς τις συμμετέχουσες εταιρείες. Η εν λόγω συμφωνία προνοεί ότι με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης το 64% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Agrolan θα κατέχεται από την εταιρεία Vetagrica και το υπόλοιπο 36% θα κατέχεται από την εταιρεία Fertilan. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 23/11/2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(IV99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»)- Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 27/11/2009, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11/12/2009, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο όρθρο 13(3) του Νόμου. Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 4/12/2009.

6 364 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Η Υπηρεσία της ΕΠΑ διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 14/12/2009, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16/ μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν Αόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η παρούσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας που προνοεί τη δημιουργία μίας νέας επιχείρησης στην οποία θα μεταφερθούν συγκεκριμένα τμήματα/επιχειρήσεις των εταιρειών Fertilan και Velagrica. Η νέα αυτή επιχείρηση ονομάζεται Agrolan και θα εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. Με την ολοκλήρωση της υπό εξέτασης πράξης το 64% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Agrolan θα κατέχεται από την εταιρεία Vetagrica και το υπόλοιπο 36% θα κατέχεται από την εταιρεία Fertiian. Επίσης, ο αριθμός των διοικητικών συμβούλων της Agrolan θα είναι πέντε από τους οποίους οι τρεις θα διορίζονται πάντοτε από τους κάτοχους των μετοχών της τάξης Α (δηλ. η Vetagrica) ενώ τους υπόλοιπους δύο θα διορίζουν οι κάτοχοι των μετοχών της τάξης Β (δηλ. η Fertilan). Το διοικητικό συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία όταν θα παρευρίσκονται τουλάχιστον τρείς (3) διοικητικοί σύμβουλοι νοουμένου πάντοτε ότι θα αντιπροσωπεύονται και οι δύο τάξεις μετοχών. Σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 1 «63 Κοινός έλεγχος υπάρχει εφόσον οι μέτοχοι (μητρικές εταιρείες) πρέπει να συμφωνήσουν σχεπκά με πς σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ελεγχόμενη επιχείρηση (κοινή επιχείρηση). 64. Η σαφέστερη μορφή κοινού ελέγχου υπάρχει όταν τα δικαιώματα ψήφου στην κοινή επιχείρηση ανήκουν εξίσου σε δύο μόνο μητρικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει επίσημη συμφωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει επίσημη συμφωνία, πρέπει να είναι συνεπής προς την αρχή της ισότητας μεταξύ των μητρικών επιχειρήσεων, ορίζοντας, για παράδειγμα, ότι καθεμία δικαιούται να έχει τον ίδιο αριθμό εκπροσώπων στα διαχειριστικά όργανα και ότι κανένα από τα μέλη δεν έχει αποφασιστική ψήφο 2.Ισότητα υπάρχει επίσης όταν και οι δύο μητρικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να διορίζουν ίσο αριθμό μελών στα όργανα λήψης αποφάσεων της κοινής επιχείρησης.» Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται οτο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι η εταιρεία Vetagrica αποκτά έμμεσα τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Fertilan σε σχέση με την εμπορία λιπασμάτων. Αυτός ο έλεγχος αποκτάται μέσω της παραχώρησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας Fertilan στη νέα εταιρεία Agrolan και την παραχώρηση των δραστηριοτήτων της εμπορίας αγροχημικών της εταιρείας Vetagrica στην Agrolan και με αντίστοιχη μετοχική συμμετοχή στην Agrolan 64% η εταιρεία Vetagrica και 34% η εταιρεία Fertilan. Ως εκ τούτου, η εταιρεία Agrolan θα ελέγχεται από την εταιρεία Vetagrica. Στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου εμπίπτουν μόνο οι πράξεις συγκέντρωσης μείζονος σημασίας και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η διαπίστωση του κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νομοθέτης στο σχετικό άρθρο 3 του Νόμου. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση δεν θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, διαπιστώνεται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, δεν υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Velagrica ελέγχεται από φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχουν και άλλες εταιρείες. Ως εκ τούτου για σκοπούς εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών οι οποίες ελέγχονται από τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ήταν ( ), για το έτος Ο κύκλος εργασιών του τμήματος της εταιρείας Fertilan που εκχωρείται στη νέα επιχείρηση και αφορά την εμπορία λιπασμάτων ήταν ( ) για το έτος 2008 a. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του κύκλου εργασιών, έγινε στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών του Παραρτήματος II του Νόμου παράγραφος 2 όπου αναφέρεται ότι όταν η συγκέντρωση πραγματοποιείται με την απόκτηση τμημάτων μίας επιχείρησης ασχέτων εάν τα τμήματα έχουν ή όχι νομική προσωπικότητα, υπολογίζεται για τον εκχωρούντα μόνο ο κύκλος εργασιών που αφορά τα εκχωρούμενα τμήματα. 1 Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01) 2 Υπόθεση COMP/M.3097 Maersk Data/Eurogate IT 1 Global Transport Solutions JV της 12ης Μαρτίου 2003" 3 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο ( )

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η ΕΠΑ, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση εμπίπτει στην έννοια της συγκέντρωσης με την απόκτηση του ελέγχου από την εταιρεία Vetagnca του τμήματος της εταιρείας Ferlilan που ασχολείται με την εμπορία λιπασμάτων μέσω της σύστασης της νέας εταιρείας Agrolan, εντούτοις η κοινοποιηθείσα πράξη δεν αποτελεί συγκέντρωση μείζονος σημασίας. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι εν λόγω πράξη δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προοτασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 236 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Guepard, Mixahne Holdings Co και ABO Holdings. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Guepard, και Mixahne Holdings Co, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι σύναψαν γραπτή συμφωνία για την αγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ABO Holdings. Η εταιρεία Guepard είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο που έχει συσταθεί για σκοπούς της υπό εξέτασης συγκέντρωσης και υπόκειται στον απόλυτο έλεγχο του ομίλου εταιρειών Alpha. Ο Alpha είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά χρηματοοικονομικά και βιομηχανικά συγκροτήματα της Ρωσίας με συμμετοχές στους τομείς ίων πετρελαιοειδών foi TCJ φυσικού αερίου, σε εμπορικές και επενδυτικές τράπεζε;, σε διαχείριση περιουσιακών στοιχειών, σε ασφάλειες, στο λιανικό εμπόριο, σε τηλεπικοινωνίες, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως επίσης και σε άλλες βιομηχανικές - εμπορικές επενδύσεις. Η εταιρεία Mixahne είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο που έχει συσταθεί για σκοπούς της υπό εξέτασης συγκέντρωσης και υπόκειται στον απόλυτο έλεγχο του κου. Μάρκου Σιαπάνη Ο κος Σιαπάνης είναι επίσης ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ΑΒΟ (η εταιρεία στόχος) Οι άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του κου Σιαπάνη περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ακίνητα, δραστηριοποίηση στον ταξιδιωτικό τομέα και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, κυρίως στη Ρωσία και Ουκρανία. Η εταιρεία ΑΒΟ η οποία είναι επίσης εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως ενγεγραμμένη στην Κύπρο και όπως έχει ηδη αναφερθεί ανήκει στον κο Μάρκο Σιαπάνη Η μοναδική δραστηριότητα της εταιρείας ΑΒΟ είναι η κατοχή του 94 95% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας LLC MSL Η εταιρεία LLC MSL δραστηριοποιείται στον τομέα τυχερών παιχνιδιών και δεν διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία είναι ο χειριστής λαχείων στην Ουκρανία και κατέχει κρατική άδεια με δικαίωμα να εκδίδει λαχεία συμπεριλαμβανομένων κρατικών αριθμολαχείων, κρατικού λαχείου bingo, κρατικών αυτόματων λαχείων και κρατικών ηλεκτρονικών λαχείων. ΜΕ την προτεινόμενη συγκέντρωση, οι εταιρείες Guepa d και Mixalme Holdings Co θα κατέχουν κοινό έλεγχο επί της εταιρείας ΑΒΟ Holdings Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000

8 366 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 237 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Απόφαση ΕΠΑ: 121/2009 Αρ. Φακέλου Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Selex Sensors and Airborne Systems (US) Inc, Lazertel Inc. και LT Acquisition Corp Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος ΒρυωνΙδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος Κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 21 Ιανουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού {στο εξής η «ΕΠΑ») στις 27/11/2009, από τις εταιρείες Selex Sensors and Airborne Systems (US) Inc (στο εξής η «Selex"), LT Acquisition Corp (στο εξής η «LT») και Lazertel Inc. (στο εξής η «Lazer»), Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συμφωνία βάσει της οποίας η Εταιρεία Selex θα αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Lazer δια της συγχωνεύσεως των εταιρειών LT και Lazer. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η εταιρεία Selex είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμένη στο Delaware των Η.Π.Α. που δραστηριοποιείται στις Η.Π.Α. ατη βελτίωση επιχειρηματικής απόδοσης προμηθειών υπό-υποπεδίων και υποστήριξης του κύκλου ζωής των προϊόντων της εταιρείας Selex Sensors and Airborne Systems (στο εξής η «Selex UK»), η οποία είναι η μητρική της εταιρεία. Η Selex UK είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία και δραστηριοποιείται στους ανιχνευτές συστημάτων ραντάρ, στα ηλεκτρονικά πολεμικά συστήματα, στους προσομοιοτές, κ.α. Οι δύο αυτές εταιρείες ανήκουν στον Όμιλο Finmeccanica Societa per azioni (στο εξής ο»fnm») ο οποίος διεξάγει δραστηριότητες στους ακόλουθους τομείς: ελικόπτερα, αεροναυπηγική, διαστημικό τομέα, αμυντικά συστήματα, ενέργεια, μεταφορές και ηλεκτρονικά είδη άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρεία Selex δεν διεξάγει οποιεσδήποτε εμπορικές δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Β) Η εταιρεία LT είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Αριζόνα των Η.Π.Α. και ιδρύθηκε από την εταιρεία Selex αποκλειστικά για σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης και δεν δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε τομέα. Με την ολοκλήρωση της εν λόγω πράξης, θα πάψει να υφίσταται ως ξεχωριστή νομική οντότητα. Γ) Η εταιρεία Lazer είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Αριζόνα των Η.Π.Α. και κατασκευάζει διόδους ακτινών λέιζερ για χρήση σε πολλές εφαρμογές και τελικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα αυτά συνιστούν κύρια εξαρτήματα σε ένα ευρύ φάσμα ακτινών λέιζερ που χρησιμοποιούνται στα στρατιωτικό, βιομηχανικό, ιατρικά και άλλους τομείς. Η εταιρεία Selex UK είναι πελάτης της εταιρείας Lazer και χρησιμοποιεί τις διόδους ακτίνες λέιζερ ως εξαρτήματα σε πολεμικά ενεργά ήλεκτρο-οπτικά συστήματα τα οποία κατασκευάζει. Η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lazer κατέχεται από την Presslek Inc, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Delaware των Η.Π.Α.. Η Presslek Inc ασχολείται με την παραγωγή γραφικών προϊόντων (graphics). Ούτε η Lazer ούτε η Presstek Inc δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η προτεινόμενη συγκέντρωση που κοινοποιήθηκε στην ΕΠΑ, πραγματοποιείται στη βάση απόφασης που λήφθηκε από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας ημερομηνίας 20/11/2009 μεταξύ των μερών. Μέσα στα πλαίσια της εν λόγω συμφωνίας η εταιρεία LT που αποτελεί εξολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της εταιρείας Selex και που ιδρύθηκε για τους σκοπούς της προτεινόμενης συγκέντρωσης Θα συγχωνευτεί με την εταιρεία Lazer. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η εταιρεία LT θα πάψει να υφίσταται ως ξεχωριστή νομική οντότητα και η εταιρεία Lazer θα καταστεί θυγατρική εταιρεία της Selex. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 27/11/2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 13 του ττερ'ι Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(])/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»).

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 2/12/2009, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενω το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11/12/2009, σύμφωνα με τα οριζόμενα οτο άρθρο 13(3) του Νόμου Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 2/12/2009. Η Υπηρεσία της ΕΠΑ διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 14/12/2009, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2009 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον τής υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε νσ προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροττή λαμβάνοντας υττόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου, καθότι η εταιρεία Selex αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας Lazer, μέσω της συγχώνευσης της εν λόγω εταιρείας με την εταιρεία LT. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3{2){α) TOU Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας Σύμφωνα με την κοινοποίηοη, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε οτον καθορισμό της σχετικής αγοράς πρσς αξιολόγηση της συμβατάτηγας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προΐόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η ΕΠΑ καθόρισε ως σχετική αγορά προϊόντων / υπηρεσιών στην υπο εξέταση συγκέντρωση, την αγορά προμήθειας διόδων ακτινών λέιζερ, αφήνοντας τη σχετική γεωγραφική αγορά ανοικτή αφού ακόμα και με το στενότερο ορισμό δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να προκύπτουν από την παρούσα συγκέντρωση και να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι μόνο ο Όμιλος FNM, δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών του εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή της και όχι στη σχετική αγορσ. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξέτασης συνδυασμένου μεριδίου αγοράς. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως οτη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο τής υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η ΕΠΑ, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

10 368 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Αριθμός * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ w/ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ^ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. Λουκία Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 21 Ιανουαρίου 2010 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Daimler AG και OJSC Kamaz (FUSO JV) ΑΠΟΦΑΣΗ Απόφαση ΕΠΑ: 123/2009 Αρ. Φακέλου Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «ΕΠΑ») στις 26/11/2009, από τις εταιρείες Daimler AG {στο εξής «Daimler») και OJSC Kamaz {στο εξής «Kamaz»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συμφωνία μεταξύ των εταιρειών Daimler και Kamaz δυνάμει της οποίας η εταιρεία Kamaz θα αποκτήσει μέσω της θυγατρικής της Kamaz Cyprus το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας FKT Holding GmbH (στο εξής «FKT Holding»), που αποτελεί θυγατρική της εταιρείας Daimler. Επιπρόσθετα, η εταιρεία FUSO Kamaz Trucks Rus 000 (στο εξής «FUSO Kamaz»), που αποτελεί θυγατρική της εταιρείας Kamaz, θα μεταφερθεί εξολοκλήρου στην εταιρεία FKT Holding. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α) Η εταιρεία Daimler είναι δεόντως εγγεγραμμένη στη Γερμανία και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή ποιοτικών αυτοκινήτων και εμπορικών οχημάτων, σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα, οι κύριοι επιχειρηματικοί τομείς της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνουν την κατασκευή χοι την προμήθεια αυτοκινήτων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λεωφορείων. Η εταιρεία Daimler προσφέρει ακόμη, μια σειρά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματοδότηση, μίσθωση, ασφάλιση και διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων. Η Daimler αποτελεί τη μητρική εταιρεία μιας ομάδας εταιρειών ανά το παγκόσμιο διαιρεμένων στα ακόλουθα πέντε (5) τμήματα: Mercedes Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses και Daimler Financial Services. Μία από τις εν λόγω εταιρείες είναι η Daimler Vermogens- und Beteiligungs GmbH η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας FKT Holding. Β) Η εταιρεία Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (στο εξής η «MFTBC») δραστηριοποιείται στην αγορά κατασκευής φορτηγών και λεωφορείων και είναι μία από τους σημαντικότερους κατασκευαστές εμπορικών οχημάτων στην Ασίας. Η εταιρεία Daimler κατέχει το 85% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας MFTBC ενώ το υπόλοιπο 15% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Mitsubishi. Η MFTBC αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τομέα Daimler Trucks της Daimler AG. Γ) Η εταιρεία FKT Holding είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στην Αυστρία. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί μια από τις θυγατρικές εταιρείες της Daimler και λειτουργεί ως ιθύνουσα εταιρεία χωρίς εμπορικές δραστηριότητες. Δ) Ο όμιλος εταιρειών Kamaz αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό αυτοκινητοβιομηχανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο πυρήνας των δραστηριοτήτων του εν Λόγω ομίλου είναι η παραγωγή και η πώληση φορτηγών. Ο Ομιλος Kamaz αποτελείται από περισσότερες από 100 εταιρείες και έχει δίκτυο διανομής και υπηρεσιών το οποίο καλύπτει τη Ρωσική Ομοσπονδία και άλλες χώρες. Η εταιρεία Kamaz έχει ιδρύσει την εταιρεία Kamaz Finance ΟΟΟ μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία συστάθηκε και λειτουργεί κάτω αττό τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ακολούθως η εταιρεία Kamaz Finance ΟΟΟ έχει ιδρύσει την εταιρεία KamAulo Holding ΟΟΟ, επίσης ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε και λειτουργεί κάτω από τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η εταιρεία KamAuto Holding ΟΟΟ έχει ιδρύσει την εταιρεία FUSO Kamaz. Επίσης, η Kamaz Cyprus αποτελεί Θυγατρική εταιρεία της Kamaz και έχει ως έδρα της την Κυπριακή Δημοκρατία. Εντούτοις, ο εν Λόγω ΟμιΛος δεν διεξάγει δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 369 Ε) Η εταιρεία FUSO Kamaz είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί μια από τις θυγατρικές εταιρείες της Kamaz και λειτουργεί ως εταιρεία παραγωγής. Η προτεινόμενη συγκέντρωση που κοινοποιήθηκε στην ΕΠΑ, πραγματοποιείται στη βάση απόφασης που λήφθηκε από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας ημερομηνίας 23/11/2009 μεταξύ των μερών. Αντικείμενο της εν λόγω συμφωνίας είναι η παραγωγή και διανομή συγκεκριμένων ελαφρού, μεσαίου και ραρέως τύπου φορτηγών υπό την επωνυμία Mitsubishi Fuso, Mitsubishi και Three Diamonds μέσω της εταιρείας FUSO Kamaz στη Ρωσία. Με την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η εταιρεία Kamaz (μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Kamaz Cyprus) θα λάβει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της' εταιρείας FKT Holding. Οι υπόλοιπες μετοχές της FKT Holding θα συνεχίσουν να κατέχονται από την εταιρεία Daimler. Ακολούθως, η εταιρεία Kamaz θα μεταφέρει την εταιρεία FUSO Kamaz μέσα στην εταιρεία FKT Holding, η οποία θα γίνει ο μοναδικός της μέτοχος. Κατά συνέπεια, οι μετοχές της ιθύνουσας εταιρείας FKT Holding θα κατέχονται 50% με 50% από τις εταιρείες Kamaz και Daimler αντίστοιχα και η εταιρεία FKT Holding θα κατέχει το 100% των μετοχών της FUSO Kamaz. Βάσει της εν λόγω συμφωνίας, η εταιρεία FKT Holding θα δραστηριοποιείται μέσω της FUSO Kamaz με βάση τα εμπορικά σήματα (trademarks) της εταιρείας MFTBC. Συγκεκριμένα η MFTBC και η FUSO Kamaz Θα συνάψουν συμφωνία παροχής άδειας και η FUSO Kamaz θα προμηθεύεται από την εταιρεία MFTBC οποιαδήποτε μέρη και εξαρτήματα ή άλλα υλικά που χρειάζονται για την παραγωγή του χαρτοφυλακίου της FKT Holding. Η εταιρεία FUSO Kamaz θα εξουσιοδοτηθεί να κατασκευάζει τα προϊόντα χαρτοφυλακίου στη Ρωσική Ομοσπονδία και να θέτει τα εμπορικά σήματα της MFTBC στα εν λόγω προϊόντα για όσο διάστημα διαρκούν οι συμφωνίες παροχής άδειας. Σημειώνεται ότι η παρούσα κοινοπραξία περιορίζεται αυστηρά μέσα στα πλαίσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της ΕΠΑ στις 26/11/2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 2/12/2009, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε ατην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11/12/2009, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του Νόμου. Ολες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 111 του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της ΕΠΑ στις θ/12/2009. Η Υπηρεσία της ΕΠΑ διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 16/12/2009, ατην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό η μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2009 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και κρίνοντας στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η παρούσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας κοινοπραξίας ημερομηνίας 23/11/2009. Η εν λόγω συμφωνία προνοεί ότι με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης οι μετοχές της ιθύνουσας εταιρείας FKT Holding θα κατέχονται 50% με 50% από τις εταιρείες Kamaz και Daimler αντίστοιχα και η εταιρεία FKT Holding θα κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας FUSO Kamaz. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας FKT Holding θα απαρτίζεται από δύο εκτελεστικούς διευθυντές/ διοικητικούς συμβούλους που θα διορίζονται από τις εταιρείες MFTBC και Kamaz Cyprus αντίστοιχα. Οι δύο εκτελεστικοί διευθυντές θα έχουν πανομοιότυπα δικαιώματα και εξουσίες και θα αντιπροσωπεύουν την εταιρεία FKT Holding από κοινού. Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία ενώ συγκεκριμένα θέματα θα χρειάζονται την θετική ψήφο και των δύο εταιρειών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν τα ακόλουθα: 1 «63 Κοινός έλεγχος υπάρχει εφόσον οι μέτοχοι (μητρικές εταιρείες) πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ελεγχόμενη επιχείρηση (κοινή επιχείρηση). 64. Η σαφέστερη μορφή κοινού ελέγχου υπάρχει όταν τα δικαιώματα ψήφου στην κοινή επιχείρηση ανήκουν εξίσου σε δύο μόνο μητρικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει επίσημη συμφωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει επίσημη συμφωνία, πρέπει να είναι συνεπής προς την αρχή της ισότητας μεταξύ των μητρικών επιχειρήσεων, ορίζοντας, για παράδειγμα, ότι καθεμία δικαιούται να έχει τον Ιδιο αριθμό εκπροσώπων στα 1 Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01).

12 370 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 διαχειριστικά όργανα και ότι κανένα από τα μέλη δεν έχει αποφασιστική ψήφσ 2.Ισότητα υπάρχει επίσης όταν και οι δύο μητρικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να διορίζουν Ίσο αριθμό μελών στα όργανα λήψης αποφάσεων της κοινής επιχείρησης.» Η Επιτροπή Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται οτο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η εν λόγω πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4{1){γ) του Νόμου, καθότι η εταιρεία FKT Holding θα ελέγχεται από κοινού από τις εταιρείες Daimler AG και Kamaz. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η ΕΠΑ διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι και θεωρείται κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθ6μία οπό αυτές τα ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών, στην Κυπριακή Δημοκρατία, υπερβαίνει τα ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τιΐ δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας τής υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η ΕΠΑ καθόρισε ως σχετική αγορά προϊόντων / υπηρεσιών στην υπό εξέταση συγκέντρωση, 1) την αγορά κατασκευής και προμήθειας ελαφρού τύπου φορτηγών, 2) την αγορά κατασκευής και προμήθειας μεσαίου τύπου φορτηγών και 3) την αγορά κατασκευής και προμήθειας βαρέου τύπου φορτηγών, αφήνοντας τη σχετική γεωγραφική αγορά ανοικτή αφού ακόμα και με το στενότερο ορισμό δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού τα οποία να προκύπτουν από την παρούσα συγκέντρωση και να επηρεάζουν, είτε σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, οποιαδήποτε σχετική αγορά εντός της Δημοκρατίας. Στη βάση του ορισμού αυτού και λαμβανομένου υπόψη του ορισμού της επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οτην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα ύπαρξης επηρεαζόμενης αγοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθότι μόνο η εταιρεία Daimler, δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών τις εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή πις και όχι στη σχετική αγορά. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα εξέτασης συνδυασμένου μεριδίου αγοράς. Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και όπως στπ λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φάκελο τής υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η ΕΠΑ, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ωζ εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να μήν αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 2 Υπόθεση COMP/M.3097 Maersk Data/Eurogate IT' Global Transport Solutions JV της 12ης Μαρτίου 2003-

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙ ΕΡΣ ΤΗΑ Β Αριθμός 4462 Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 4065 Αριθμός 4702 Ι ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΥ ΤΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙ ΤΥ 1999 ΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης της Περκρερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αριθμός 4612 Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012 Αριβμός 4531 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ι νωοτοττοίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύιτρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κενι ρικό Μητρώο Αξιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4483 Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011 1407 Αριθμός 1301 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών κσι Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4717 Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013 4319 Αριθμός 5124 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας Λατομείο Πυργών Λτδ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 3540 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ RAINBOW TECHNOLOGIES LIMITED (HE 106932) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4451 Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010 3283 Αριθμός 3624 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4895 Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 6859 Aριθμός 5251 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 2957 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ίδρυματων ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1972 ΚΑί 1997 ΚΑί ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1988 (Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4534 Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Αριθμός 4534 Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011 Αριθμός 4534 Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011 Αριθμός 4663 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΝΟΝ!ΣΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2007 Γνωστοποίηση της Διαχειριστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα