ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕ ΙΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΥΤΟΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟ Υ ΔΑΣΤΕΣ: Μέγγος Θησ έας Α. Μ Ι "' Δημητρη ς Ζώ η ς Α.Μ ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗ t<η ΠΕΙΡΑΙΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή-Γενικές Πληροφορίες-Ιστορικά στοιχειά για τις γλώσσες HTML,CSS,JAVA,MYSQL Κεφάλαιο 2. Κώδικας HTML-CSS Κεφάλαιο 3. Δομή Βάσης Δεδομένων MySQL Κεφάλαιο 4. Κώδικας ΡΗΡ Κεφάλαιο 5. Βιβλιογραφία ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - ΓεvικέςΠληροφορίε ς- Ιστορικά στο ιχειά για τ ις yλώσσεςhtml,css, JAVA,MYSQ L ΒΙΒΛΙΟΟΗ ΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙ Λ 1

4 HTML ΗΤ L Η ΗΤΜL(ακρωνύμιο του αγγλικoύhypertextmarkuplanguage, Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Η HTML γράφεται υπό μορφή στοιχείων ΗΤΜLτα οποία αποτελούνται από ετικέτες, οι οποίες περικλείονται μέσα σε σύμβολα «μεγαλύτερο από» και «μικρότερο από» (για παράδειγμα <html> ), μέσα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγμα <hl> και </hl> ), με την πρώτη να ονομάζεται ετικέτα έναρξης και τη δεύτερηετικέτα λήξης (ή σε άλλες περιπτώσεις ετικέτα ανοίγματος και ετικέτα κλεισίματος αντίστοιχα). Ανάμεσα στις ετικέτες, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μ πορούν να τοποθετήσουν κείμενο, πίνακες, εικόνες κλπ. Ο σκοπός ενός webbrowserείναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και τα συνθέτει σε σελίδες που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει τις ετικέτες HTML, αλλά τις χρησιμοποιεί για περιεχόμενο της σελίδας. να ερμηνεύσει το Τα στοιχεία της HTML χρησιμοποιούνται για να κτίσουν όλους του ιστότοπους. Η HTML επιτρέπει την ενσωμάτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων μέσα στη σελίδα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαδραστικές φόρμες. Παρέχει τις μεθόδους δημιουργίας δομημένων εγγράφων (δηλαδή εγγράφων που αποτελούνται από το περιεχόμενο που μεταφέρουν και από τον κώδικα μορφοποίησης του περιεχομένου) καθορίζοντας δομικά σημαντικάστοιχε ί α για το κείμενο, όπως κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσμους, παραθέσεις κα ι άλλα. Μπορούν επίσης να ενσωματώνονται σενάρια εντολών σε γλώσσες όπως η JaνaScript, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ιστοσελίδων HTML. Οι Web browsers μπορούν επίσης να αναφέρονται σε στυλ μορφοποίησης CSS για να ορίζουν την εμφάνιση και τη διάταξη του κειμένου και του υπόλοιπου υλικού. Ο οργανισμός W3C, ο οποίος δημιουργεί και συντηρεί τα πρότυπα για την HTML και τα CSS, ενθαρρύνει τη χρήση των CSS αντί της HTML για σκοπούς παρουσίασης του περιεχομένου. διαφόρων στοιχείων 2

5 Προέλευση Το 1980, ο φυσικός Τιμ Μπέρνερς Λι, ο οποίος εργαζόταν στο CERN, επινόησε το ENQUIRE, ένα σύστημα χρήσης και διαμοιρασμού εγγράφων για τους ερευνητές του CERN, και κατασκεύασε ένα πρωτότυπό του. Αργότερα, το 1989, πρότεινε ένα σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο, το οποίο θα χρησιμοποιούσε υπερκείμενο.'ετσι, έφτιαξε την προδιαγραφή της HTML και έγραψε τον browser και το λογισμικό εξυπηρετητή στα τέλη του Τον ίδιο χρόνο, ο Μπέρνερς Λι και ο μηχανικός συστημάτων πληροφορικής του CERN Robert Cailliau συνεργάστηκαν σε μια κοινή προσπάθεια εύρεσης χρηματοδότησης, αλλά το έργο δεν υιοθετήθηκε ποτέ επίσημα από το CERN. Στις προσωπικές του σημειώσεις από το 1990, ο Μπέρνερς Λι αριθμεί «μερικές από τις πολλές χρήσεις του υπερκειμένου», και αναφέρει πρώτα από όλες μια εγκυκλοπαίδεια. Χρονικό εκδόσεων HTML Οκτώβριος 1991 Πρώτη δημοσίευση του HTML Tags, ενός ανεπίσημου εγγράφου του CERN αναφέρει δώδεκα ετικέτες HTML. Ιούνιος 1992 Πρώτο ανεπίσημο πρόχειρο του HTML DΤD,με επτάαναθεωρήσεις (15 Ιουλίου, 6 Αυγούστου, 18 Αυγούστου, 17 Νοεμβρίου, 19 Νοεμβρίου, 20 Νοεμβρίου, 22 Νοεμβρίου) Νοέμβριος 1992 Ανεπίσημο πρόχειρο HTML DTD 1.1 (το πρώτο με αριθμό έκδοσης, βασισμένο στις αναθεωρήσεις RCS, οι οποίες ξεκινούν με 1.1 αντί για 1.0) Ιούνιος 1993 Δημοσιεύεται η Hypertext Markup Languageαπό την Ομάδα Εργασίας IIIR του IETF ως ένα πρόχειρο για το Διαδίκτυο (κάτι σαν εισήγηση για πρότυπο). Αντικαταστάθηκε από μια δεύτερη έκδοσηένα μήνα αργότερα, ακολουθούμενη από έξι ακόμα πρόχειρα δημοσιευμένα από το ίδιο το ΙΕΤFτα οποία τελικά οδήγησα στην HTML 2.0 με το RFC1866. Νοέμβριος 1993 Δημοσιεύτηκε η HTML+ από το IETF ως Πρόχειρο-Διαδικτύου, και ως ανταγωνιστική πρόταση για το πρόχειρο της Hypertext Markup Language. Έληξε τον Μάιο του

6 Απρίλιος 1995 (γραμμένη τον Μάρτιο του 1995) Η HTML 3.Οπροτάθηκε ως πρότυπο οπό το IETF, αλλά η μήνες αργότερο χωρίς άλλη ενέργεια. πρόταση έληξε πέντε Περιείχε πολλές οπό τις δυνατότητες που συμπεριλαμβάνονταν στην πρόταση του Raggett γιο την HTML+, όπως την υ π οστήριξη γιο πίνακες, τη ροή κειμένου γύρω οπό εικόνες και την προβολή πολύπλοκων μαθηματικών τύπων. Το W3C ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικού του Arena browserως δοκιμαστική πλατφόρμα γιο την HTML 3 και γιο το CSSολλά η HTML 3.0 δεν πέτυχε, γιο δ ι άφορους λόγους. Το πρόχειρο θεωρήθηκε υπερβολικά μακρύ, με 150 σελίδες, και ο ρυθμός ανάπτυξης του browser, καθώς και ο αριθμός των ενδιαφερόμενων μερών υπερέβαιναν τις δυνατότητες του ΙΕΤF.Οι εταιρείες που δ ι έθεταν browser, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft και Netscape εκείνο τον καιρό, επέλεξαν να υλοποιήσουν διαφορετικά υποσύνολο των δυνατοτήτων του πρόχειρου της HTML 3, καθώς και να εισάγουν τις δικές του επεκτάσεις σ' αυτό.οι επεκτάσεις αυτές έλεγχαν εμφανισιακά στοιχείο των εγγράφων, αντίθετο με την «πεποίθηση [της ακαδημαϊκής κοινότητος μηχανικών] ότι το χρώμα, το παρασκήνιο, το μέγεθος και ο τύπος της γραμματοσειράς ήταν οπωσδήποτε έξω οπό το στόχος μιας γλώσσας της οποίος η μοναδική πρόθεση ήταν να καθορίσει πώς οργανώνεται ένα έγγραφο». Ο Daνe Raggett, συνεργάτης του W3C γιο πολλά χρόνιο, σχολίασε ότι «Μέχρι ενός σημείο, η Microsoft έκτισε την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Ιστό επεκτείνοντας τι ς δυνατότητες της HTML.» Ιανουάριος 2008 Δημοσιεύεται η ΗΤΜLSως ένα Πρόχειρο Εργασίας οπό το W3C. Π αρότι η σύνταξη μοιάζει αρκετά με το SGML, η ΗΤΜLSδεν προσπαθεί πλέον να αποτελεί εφαρμογή του SGML, και ορίζεται ως αυτόνομη, μαζί με την XHTMLS η οποίο βασίζεται στην XML. 4

7 css Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία φύλλων σrυλ) είναι μια γλώσσα υπολογισrή που ανήκει σrην κατηγορία των γλωσσών φύλλων σrυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε σrις γλώσσες HTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ισrοσελίδαςκαι γενικότερα ενός ισrοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογισrή προορισμένη να αναπτύσσει σrιλισrικά μια ισrοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηρισrικά, χρώματα, σrοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ισrοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη. Η αλληλουχία εφαρμογής των φύλλων στυλ Για ένα έγγραφο πχ html θα υπάρχουν παραπάνω από ένα φύλλα σrυλ τα οποία περιέχουν δηλώσεις για την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου σrοιχείου. Το Φύλλο στυλ που εφαρμόζεται σε ένα έγγραφο μπορεί να προέρχεται από: το συγγραφέα μιας ισrοσελίδας το χρήστη του πλοηγού τον ίδιο τον πλοηγό, αν έχει το δικό του προκαθορισμένοφύλλο στυλ. Συνεπώς για ένα html στοιχείο θα υπάρχουν παραπάνω από μια δηλώσεις που πιθανόν να είναι συγκρουόμενες. Το πρότυπο css για να επιλύσει παρόμοιες συγκρούσεις έχει καθορίσει μια αλληλουχία-σειρά στην οποία θα μπουν αυτές οι δηλώσεις και με βάση την οποία θα επιλεγεί πχ η δήλωση που είναι πρώτη στη σειρά. Ο αλγόριθμος δημιουργίας αυτής της σειράς-αλληλουχίας είναι ο ακόλουθος: Εύρεσηόλων των δηλώσεων που εφαρμόζονται στο στοιχείο ενδιαφέροντος. Οι δηλώσεις εφαρμόζονται στο στοιχείο αν ο επιλογέας του το επιλέξει (ταιριάζει με αυτό). 5

8 Ταξινόμησ η με βάση τη σημασία (κανον ι κ ή ή σημαντική) κ αι πρ οέλευση ( συγγ ραφέας, χ ρ ήστη ή πλοηγός χρήστη). Με αύξουσα σειρά π ρ οτερ αιότητας: 1. Δηλώσεις π λοηγού χρήστη 2. Κανονικές δ ηλώσεις χρήστη 3. Κανονικές δ ηλώσεις συγγραφέα 4. Σημαντικέ ς δηλώσεις συγγραφέα S. Σημαντικέ ς δηλώσεις χρήστη Ταξινόμησ η των δηλώσεων ίδιας σημασία ς και προέλευση ς με κ ριτήριο την εξειδί κευση του ε πιλογέα: οι πιο εξειδικευμένοι επιλογείς υπερι σχύου ν των πιο γενικ ών. Τα ψε υδ ό-στοιχεία και οι ψευδό-κλάσει ς λογαριάζοντ αι σα ν κανονικά στοιχε ία και κλά σεις αντίστοιχα. Τέλος ταξ ιν όμηση ανάλογα με τη σειρά κα θορισμού: αν δύο δη λώσεις έχουν το ίδιο β άρ ος ι προέλευση και εξειδίκευσ η ι αυτή που πρ ο σδιο ρίστηκε τελευταία επικρ ατεί. Οι δηλώσεις σε εισαγόμενα φύλλα στυλ θεωρού νται ότι δηλώ νονται πρι ν από τις δηλώσεις στο ίδιο το φύλλο στυλ. Αφού λοι πό ν προκύψει μια σειρά-αλληλο υ χία κανόνων ε μ φάνι σης που αφορ ούν το ίδι ο στοιχείο θα επιλεγεί προς εφα ρ μογή (για την α ποφ υγή συγκ ρούσεων ) η δήλωση που θα είναι τελευτα ί α στην σειρά π ο υ αν αλύθηκε πιο πάνω. 6

9 JAVA - Java JaνaScript είναι έχει γλώσσα προγραμματισμούηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία σαν σκοπό την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται ECMAscript. Η γλώσσα προγραμματισμού JaνaScript δημιουργήθηκε αρχικά από τον Brendan Eich της εταιρείας Netscape με την επωνυμία Mocha. Αργότερα, Mocha μετονομάστηκε σεliνescript, και τελικά σε JaνaScript, κυρίως επειδή η ανάπτυξή της επηρεάστηκε περισσότερο από τη γλώσσα προγραμματισμού Jaνa. LiνeScript ήταν το επίσημο όνομα της γλώσσας όταν για πρώτη φορά κυκλοφόρησε στην αγορά σε βήτα (beta) εκδόσεις με το πρόγραμμα περιήγησης στο Web, Netscape Naνigator εκδοχή 2.0 τον Σεπτέμβριο του LiνeScript μετονομάστηκε σε JaνaScript σε μια κοινή ανακοίνωση με την εταιρεία Sun Microsystems στις 4 Δεκεμβρίου, 1995, όταν επεκτάθηκε στην έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Web, Netscape εκδοχή Η JaνaScrίptαπέκτησε μεγάλη επιτυχία ως γλώσσα στην πλευρά του πελάτη (client-side) για εκτέλεση κώδικα σε ιστοσελίδες, και περιλήφθηκε σε διάφορα πρόγραμματα περιήγησης στο Web. Κατά συνέπεια, η εταιρεία Microsoft ονόμασε την εφαρμογή της σε JScript για να αποφύγει θέματα εμπορικών σημάτων. Η JScript πρόσθεσε νέους μεθόδους για να διορθώσει τα Υ2Κπροβλήματα στην JaνaScript, οι οποίοι βασίστηκαν στην jaνa.util.date τάξη της Jaνa. Η JScript περιλήφθηκε στο πρόγραμμα Internet Explorer εκδοχή 3.0, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του Τον Νοέμβριο του 1996, η Netscape ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τη γλώσσα JaνaScript στο Ecma International(μια οργάνωση της τυποποίησης των γλωσσών προγραμματισμού) για εξέταση ως βιομηχανικό πρότυπο, και στη συνέχεια το έργο είχε ως αποτέλεσμα την τυποποιημένη μορφή που ονομάζεται ECMAScript. 7

10 Η JaνaScript έχει γίνει μία οπό τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στον Παγκόσμιο Ιστό (Web). Αρχικά, όμως, πολλοί επαγγελματίες προγραμματιστές υποτίμησαν τη γλώσσα διότι το κοινό της ήταν ερασιτέχνες συγγραφείς ιστοσελίδων και όχι επαγγελματίες προγραμματιστές (και μεταξύ άλλων λόγων).με με τη χρήση της τεχνολογίας Ajax, η JaνaScript γλώσσα επέστρεψε στο προσκήνιο και έφερε πιο επαγγελματική προσοχή προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα ήταν ένα καινοτόμο αντίκτυπο στην εξάπλωση των πλαισίων και των βιβλιοθηκών, τη βελτίωση προγραμματισμού με JaνaScript, καθώς και αυξημένη χρήση της JaνaScript έξω οπό το προγράμματα περιήγησης στο Web. Τον Ιανουάριο του 2009, το έργο CommonJS ιδρύθηκε με στόχο τον καθορισμό ενός κοινού προτύπου βιβλιοθήκης κυρίως γιο την ανάπτυξη της JaνaScript έξω οπό το πρόγραμμα περιήγησης και μέσο σε άλλες τεχνολογίες (π.χ. serνer-side) ο Syndication Web Serνer \ Γ ί JaνaScript Sνndicatiorι lnherent lneffιctencιes Your Web Serνer.. 8

11 ΡΗΡ ~ File System.._,. ι.ιι MySI\ Database j\ιla il s e :ι"ν c ι Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα scriptαπό την πλευρά του διακομιστή, σχεδιασμένη ειδικάγια το διαδίκτυο. Μέσα σε μια HTML σελίδα μπορείτε να ενσωματώσετε ΡΗΡ κώδικα, που θα εκτελείται κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τη σελίδα. Ο ΡΗΡ κώδικας μεταφράζετε στο Web διακομιστή και δημιουργεί HTML ή άλλη έξοδο που θα δει οεπ ισκέπτης. Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόμου, του RasmusLerdorf. Υιοθετήθηκε και από άλλα ταλαντούχα άτομα και έχει περάσει από τρειςβασικές εκδόσεις. Τον Ιανουάριο του 2001 ήταν σε χρήση σχεδόν σε πέντεεκατομμύρια τομείς παγκόσμια και αυτός ο αριθμός μεγαλώνει γρήγορα. Η ΡΗΡ είναι ένα προϊόν ανοιχτού κώδικακαι έτσιεπιτρέπεται η πρόσβαση στον κώδικαπροέλευσης. Η ΡΗΡ αρχικά σήμαινε Personal Home Page ( προσωπική αρχική σελίδα ), αλλάάλλαξε σύμφωνα με την σύμβαση GNU και τώρα σημαίνει ΡΗΡ Hypertext Preprocessor ( προεπεξεργαστής κειμένου ΡΗΡ ). Η τρέχουσα βασική έκδοση της ΡΗΡ είναι η 4. Αυτή η έκδοση έχει μερικές μεγάλεςβελτιώσεις στη γλώσσα. 9

12 ΠλεονεκτήματατηςΡΗ Ρ Κά π ο ιοιαπότουςβασικούςανταγωνιστέςτηςρηρείναιορerl, M i cro softactiνes e rνerpages (ASP), JaνaSerνerPages ( JSP ), AllaireColdFusion Σε σύ γκριση με α υτά τα προϊόντα, η ΡΗΡ έχει πολλά πλεονεκτή μ ατα ό πως : Υψη λή απόδοσ η Διασ υνδέσεις μ ε πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων Ενσωματωμένε ς βιβλιοθήκες για πολλές συνηθ ι σμένες Web δι α δικασ ίες Χαμ ηλό κόστο ς Ευκολία μάθησ η ς και χρήσης Μεταφερσιμότ ητα Διαθ εσιμότητα του κώδικα προέλευσης Απόδοση Η ΡΗ Ρ είναι πολ ύ αποτελεσματική. Με ένα φθηνό διακομιστή μ π ορεί ναεξυ πηρετήσει ε κατομμύρια επισκέψεων καθημερινά. Οι δοκιμ έ ς πο υ δημο σιεύθηκανα π ό την Zend Technologies δείχνουν ότι η ΡΗΡ ξε περ νά τους ανταγωνιστ έ ς της Ολοκλήρωση με Βάσεις δεδομένων Η ΡΗ Ρ έχει εγγενε ίς συνδέσεις για πολλά συστήματα βάσεων δεδ ομέν ων. Εκτός από τ ην MySQL, μπορεί να συνδεθεί κατευθεία ν με τις βάσεις δ εδομένων PostgreSQL, msql, Oracle, dbm, filepro, Informix, InterBase, Sybase, μεταξ ύ άλλων. Χρησιμοποιώντα ςτοορen Database Connectivity Standard (ODBC) μπ ορείνα συνδ εθεί σε οπο ια δήποτε βάση δεδομένων παρέχει ένα πρόγρα μ μα ο δήγησης ODBC. Αυτό πε ρι λαμβάνει και τα προϊόντα της Microsoft, μετα ξ ύ άλλων. Ενσωματωμένες Βιβλιοθήκες Επειδ ή η ΡΗΡ σχ εδιάστηκε για να χρησιμοποιε ί ται στο Web, έχε ι πολ λές ενσω ματωμένες β ιβλιοθήκες, που εκτελούν πολλές χρήσιμες λ ε ιτουρ γί ε ς σχετι κές μετο Web. Επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων.gif, τη σ ύνδεση με άλλες υπηρεσίες δ ικτύων, την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονι κ ού ταχυ δρομείου, τ η ν αλληλεπίδραση με cookiesκαι τη δημιουργία Ρ DFεγγράφων. 10

13 MySQL Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης βάσεωνδεδομένων. Μια βάση δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση, τη αναζήτηση, ναταξινόμηση και την ανάκληση δεδομένων αποτελεσματικά. Ο MySQL διακομιστήςελέγχει την πρόσβαση σε δεδομένα, για να μπορούν να δουλεύουν πολλοίχρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση κα ι να διασφαλίζει ότι μόνοπιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς η MySQL είναι έναςπολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών. Η MySQL είναι ξεκινά από το διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της Πλεονεκτήματα της MySQL Μ ερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL, MicrosoftSQL και Oracle. Η MySQL έχει δ ι αμόρφωσηκαι μάθηση και ο κώδικας προέλευσης είναι διαθέσιμος. πολλά πλεονεκτήματα, όπως χαμηλό κόστος, εύκολη Απόδοση Η MySQL είναι χωρίς αμφιβολία γρήγορη. Πολλές δοκιμές από ανεξάρτητους φορείς ή οργανισμούς δείχνουν ότι ηmysql είναι αρκετά πιο γρήγορη από τον ανταγωνισμό. Χαμηλό κόστος Η MySQL είναι διαθέσιμη δωρεάν, με άδεια ανοικτού κώδικα (Open Source) ή μεχαμηλό κόστος,στις περιπτώσεις εμπορικής χρήσης. Ευκολία Χρήσης Οι περισσότερες μοντέρνες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν SQL κάνοντας την εύκολααναγνωρίσιμη και επιτρέποντας στους προγραμματιστέςπρόσβαση σε αρ κ ετάμ εγάλοόγκοδεδομένων και παραμετροποιήσεων με τη βοήθεια της 11

14 αναζήτη σηςμέσωδιαδικτύου. Μεταφε ρσι μότ η τα Η MySQL μπορε ί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά συστήματα Unix όπως επίσης και στα Microsoft Windows. Κώδικας Προέλε υσης Όπως και με τη ν ΡΗΡ, είναι εφικτή η τροποποίηση του πηγαίου κώδικατης MySQL. 12

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κώδι καςητμ ι- css 13

16 1.Αρχική σελίδα ΙΜΊ.._ :ασ, Ι SCS<fflι ;j... w-δω ίi f~ ~ 2 Q: Ρ ~ c " "1:11 :i".:!ϊ =- ~ [; fd -= 61<:6 GJ 1111 CAR 1 r 11 ~ ι ιι ι, SHu;::::> '+B+ 11 Br 11 <html> <body> <div id="header" style="background-color:#007a29;"> <hl style="margin-bottom: Ο;"> <img src="carshop Logo.jpg" width="lso" height="so"</hl> </dίν> 14

17 (είνα ι ο κώδικα γ ια την πράσινη οριζόντιαμπάρα στην κορυφή τη ς σελίδ ας) <Ρ align=right><button type="button"onclick="window.location.href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/πτυχιακι/cαrs 2. ΗΤΜ L'" >Σύνδεσ η </button > ( ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) <CENTER><U> <p><b>h μεγαλύτερη αγορά για </b</p> </CENTER> </U > μεταχειρισμενα αυ τοκινη τα <center> < meta content= "text/html; charset= utf-8" http-equiv= "Content-Type" /> <title>inline στο ιχ είαλίστας</tίtle> <style type="text/css"> ul list-style-type: none; margin:o; padding:o; padding-top: 6px; padding-bottom : 6px; Ιί display: inline; a: link,a :visited font-weig ht: bold ; color: #FFFFFF; background-color: #007Α29; text-align: center; padding: lspx; text-decoration: none; text-transform: uppercase; 15

18 a: hover,a: active background-color: #7 Α991Α; </style> </head> <body> <ul> < li> < a href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tαέyypαφάμou/θeωpieσ/nτuxιακ η/nτuxιακι/cars 3.ΗΤΜ L"'>Αναζήτ η ση</a></lί> < li><a href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tαέyypαφάμou/θeωpieσ/nτuxιακ η/nτuxιακι/cars 4. ΗΤΜ L"' >Καταχώρ ηση </a > </li > </ul> (ο κώδικας για τα τα δυο πράσινα buttoπ στο κέντρο της σελίδας <CΕΝΤΕR><U>< p ><b>τελευταίεςαγγελίες</b< / p > </CΕΝΤΕR></ U > <CENTER> <form> < label for="oλα" > oλα</label> < input type="radio" name="sex" ίd="ολα" /> < label fοr="αυτο κί νητα">αυτοκίνητα</ιabel> < input type="radio" name="sex" ίd="αυτοκίνητο " / > < label fοr="μοτο συκλέτες">μοτοσυκλέτες</ιabe l > < input type="radio" name="sex" ίd="μοτοσυκλέτε ς " /> </form> <object data="horse.wav"> < para m name="autoplay" value="false"> </ object> </CENTER> (ο κώδικας για τις τρείς επιλογές <<Ολα>> < < Αυτο κίνητο>>< < Μοτοσυκλέτες>>που είναι στο κάτω μέρος της σελίδας <CENTER><img src="basket_features.jpg" width="loo" height="20" alt="the Scream" /> </CENTER> 16

19 </body> </html> 2.Προεπισκοπιση σελίδας Βο:ιι:ι (ιι~ """' ~Ι\ [rφ<ι\ ;:t!<οώd<τς fft<m: ~ ~m~ <.1.-:r.t"lf'f' L.f- ρ. Μ:. Ι Ι Ι Ι Ι Σ CΑR ~;_Jr::J ι ιι ι ~,,. <html> <body> <div id="header" style="background-color: #007 Α29; "> <hl style="margin-bottom:o;"><img src="carshop Logo.jpg" width="150" height="50"</h1 > </div> (είνα ι ο κώδικα γ ια την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) 17

20 <Ρ align=right><button type="button"onclick="window.location.href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/πτυχιακι/cαrs 2. ΗΤΜ L"' >Σύνδεσ η </button > (ο κώ δικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" / > <tίtle> Κάθετη μπάρα πλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul list-style-type: none ; margin: O; padding: O; a: link,a :visited display: block; font-weight: bold ; color: #FFFFFF; background-color: #98bf21; width: 120px; text-align :center; padding: 20px; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a : active background-color: #7 Α991Α; </style> </head> <ul> <li><a href='file:///c:/documents and Settίngs/Jίmakοs/Ταέγγραφάμου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 3.ΗΤΜL'" >Αναζή τη ση</a></lί> <li><a href="navbar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="navbar.html">moτoσuκλέτες</a></li> <li> <a href='file:///c:/documents and Settίngs/Jίmakοs/Ταέγγραφάμου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 4.ΗΤΜL"'> Καταχώρ ηση</a> </li> </ul> (ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο α ριστερό μέρος της σελίδα ς) <div ίd="αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; height: SOOpx;width: 160px;float: left; "></dίν> 18

21 (ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) </body> </html> 3.Σελίδα καταχώρησης αγγελίας-πλειστηριασμούαυτοκινήτου ;ι:?jq!i:<!!i'\'v<j ~ 1=ri z,...,., fιrc).ιi:!p'floo Jι'~-ηlf\';ιpQ r.l :f :""";"J"!C i. 'f Ρ ι ιι CA.R. : Sc-JC.:) "- SMth 'ff S?'i<f«, :J.. _ W«i/'<r ij- " '.? C;; " ::J s.><m. «.-: IJ ~ -,οι; 15 ιm ~tsr: ι;.-..,. ~ '\ Στ :. ε:-α ~; ; 1 ::;;;.;ς ::(;:-:,..-ολ~ i:χ:-- -, <html> <body> <div id="header" style="background-color: #007Α29; "> <hl style="margin-bottom:o;"><img src="carshop Logo.jpg" width="150" height="so"> </h 1> </dίν> (ο κώδικα για την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) <Ρ align=right> <button 19

22 type="button"onclick= "window.location.href='file :///C :/Documents and Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/πτυχιακι/cαrs 2.ΗΤΜL"'>Σύνδεση</buttοn> (ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) r- Γ <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" /> <tίtle>κάθετη μπάρα πλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul 1 ist-style-type: none; margin:o; padding:o; a: link,a: visited display: block; font-weight: bold; color: #FFFFFF; backg rou nd-color: #98bf21; width: 120ρχ; text-align: center; padding: 20ρχ; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a: active background-color: #7Α991Α; </style> <ul> <li><a href="index.html">avαζήτηση</a></li> <li><a href="navbar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="navbar.html">moτoσuκλέτες</a></li> <li> <a href="navbar.html">kαταχώρηση</a> </li> </ul>. (ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αριστερό μέρος της σελίδας) r <div ίd="αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; height: SOOpx;width: 160px;float: le~; "> </div> (ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) Bl!JΛJO.. )~ '. ΤΕΙ ΠΕ ί.- :..

23 <article> <hl> Καταχώρηση αυτοκίνητου (Δωρεάν)</hl> <dίν id="headerl" style="background-color: #007Α29; "></dίν> </article> <p>ο ι φωτογραφ ί ες μπαίνουν <b>μετά</b> την κ α ταχώρηση της αγγελία ς.</p> <dίν id="container" style="width: 1270px"> <dίν id="header2" style="background-color: #EOFFC2; "> <p style= "margin-bottom: 5; "> ΣτοιχείαΟχήμ α τος </ p > </ d ίν > (ο κώδικας για την πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδα ς που γράφ ει< <Στοιχε ί α Οχήματος>>) <CENTER> < Β> Τ ύ nοςαγγελίας</β> <select> <option νalue=" -" >-</option> < option νal ue =" Π ώληση"> Πώληση</ option > <option νalυe= "Ζη τείται ">Ζητείται</οptίοn> <option νalυe=" Εν οίκιο ">Ενοίκιο</οptίοn> </select> </CENTER> (ο κώδικας για το select με ονομασία <<Τύπος αγγελίας>> κ αι ο ι επιλογές που έχει ο χρήστης) <hl></hl> <CENTER> < Β> Κα τηγορία</β> <select> <option νalue= "-" >-</option> <option νalue= "4χ4/τζιn/SUV">4χ4/τζιn/SUV</op t ion> <option νalυe=" Ρί ckυp/αγροτικο ">Pickup/Ayρoτικo</option> <option νalυe=" Αγω ι στικο " >Αγωιστικο</οptίοn> <option νalυe='άλλο ">Aλλo</option> <option νalue=" Kαμnριo/Roadster">Kαμnριo/Roadster</option> <option νalue=" Koυnε-σnoρ">Koυnε-σnoρ</optio n > <option νalυe= "Τρειλερ">Τρειλερ</οptίοn> </select> </CENTER> (ο κώδικας για το select με ονομασία<< Κατηγορία>> και οι επι λογές που έχει ο χρήστης ) <hl></hl> 21

24 <CENTER><B>MAPKA</B><select> <option value= > -</option> <option value=''acura 11 >Acura</option> <option value=''aixam 11 >Aixam</option> <option value=''alfa Romeo 11 >Alfa Romeo</option> <option value=''alpina 11 >Alpina</option> < option va lue= ''Ari el 11 > Ariel </option > <option value=''asia Motors 11 >Asia Motors </option> <option value=''aston Martin 11 >Aston Martin</option> <option value=''audi 11 >Audi</option> <option value=''austin Healey 11 >Austin Healey</option> <option value=''austin Morris 11 >Austin Morris</option> <option value=''austin Rover 11 >Austin Rover</option> <option value=''autobianchi 11 >Autobianchi</option> <option value= 11 Bentley 11 >Bentley</option> <option value= 11 Bmw 11 >Bmw</option> <option value= 11 Brilliance 11 >Brilliance</option> <option value= 11 Bugatti 11 >Bugatti</option> <option value= 11 Buick 11 >Buick</option> < option va 1ue= 11 Cadi l lac 11 > Cadil lac</ option > <option value= 11 Caterham 11 >Caterham</option> <option value= 11 Chery 11 >Chery</option> <option value= 11 Chevrolet 11 >Chevrolet</option> <option value= 11 China-Motors 11 >China-Motors</option> < option va 1ue= 11 Ch rysler 11 > Ch rysler</ option > <option value= 11 Citroen 11 >Citroen</option> <option value= 11 Cobra 11 >Cobra</option> <option value= 11 Corvette 11 >Corvette</option> <option value= 11 Dacia 11 >Dacia</option> <option value= 11 Daewoo">Daewoo</option> <option value= 11 Daihatsu 11 >Daihatsu</option> <option value= 11 De Tomaso 11 >De Tomaso</option> <option value= 11 Dodge 11 >Dodge</option> <option value= 11 Ferrari 11 >Ferrari</option> <option value= 11 Ford 11 >Ford</option> < option va lue = ''Honda 11 > Honda </ option > <option value=''hummer 11 >Hummer</option> <option value=''hyudai 11 >Hyudai</option> <option value= 11 Isuzu 11 >Isuzu</option> <option value= 11 Jaguar 11 >Jaguar</option> <option value= 11 Jeep">Jeep</option> <option value= 11 KTM 11 >KTM</option> <option value= 11 Kia 11 >Kia</option> <option value= 11 Lada 11 >Lada</option> <option value= 11 Lamborghini 11 >Lamborghini</option> <option value= 11 Lancia 11 >Lancia</option> <option value= 11 Land Rover 11 >Land Rover</option> <option value= 11 Lexus 11 >Lexus</option> <option value= 11 Lincoln 11 >Lincoln</option> <option value= 11 Lotus 11 >Lotus</option> <option value="maserati">maserati</option> <option value="mazda">mazda</option> <option value="mercedes-benz">mercedes-benz</option> 22

25 <option νalue="m g ">Mg</option> <option νalue="m i ni">mini</option> <option νalue="m itsubishi">mitsubishi</option> <option νalue="m o rgan">morgan</option> <option νalue="n is san">nissan</option> <option νalue="o p el">opel</option> < option νa lue = "Peugeot" > Peugeot</ option > < option νa lue= "Pontiac" > Pontiac</ option > <option νalue="po rsche">porsche</option> <option νalue=" Re nault">renault</option> <option νalue=" Ro lls Royce">Rolls Royce</option > <option νalue=" Ro νer">roνer</option> <option νalue="s a ab">saab</option> <option νalue=" Skoda">Skoda</option> <option νalue=" S mart">smart</option> <option νalue=" Su baru">subaru</option> < option νa 1 ue = "Suzu ki" > Suzu ki </ option > < option νa 1 ue = "Toyota" > Toyota </ option > <option νalue=" Tri umph">triumph</option> <option νalue=" Vo lνo">volνo</option> <option νalue="aλ λo">aλλo</option> </select> </CENTER> ο κώδικας για το select με ονομασία <<ΜΑΡΚΑ>> και οι επ ι λογές που έχει ο χρ ήστης) <dίν id="header3" style="background-color:#eoffc2;"> < p style= "margin-bottom: 5; "> Χρονολογία </ p > </ d ίν > ο κώδικας για τ ην πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδα ς που γρά φει< <Χρονολογία>>) <CENTER><form action="demo_form.asp"> <Β>Χ ρονολογία: < input type="text" name="fname" /><br /></Β > </form> ο κώδικας για το iπput text με ονομασία <<Χρονολογία>> ) <hl></hl> <CENTER> < Β>Μ ή νας</β> <select> <option νalue=" -" >-</option> <option νalυe=" Ια νουάριος ">Ιανουάριος</οptίοn > < option νa 1 ue= " Φε βρουάριος ">Φεβρουά ριος</οpt ί οn > <option νalυe=" Μ άρτιος">μάρτιος</οptίοn> <option νalue=" Α πρίλιος">απρίλιος</οptίοn> <option νalυe=" Μ άιος">μάιος</οptίοn> < option νa 1 ue =" Ιο ύν ι ος"> Ιούνιος</ option > <option νalue=" Ι ούλιος">ιούλιος</οptίοn> < option νa 1 ue =' 'Αύ γουστος"> Αύγουστος</οptίοn > <option νalυe=" Σε πτέμβριος ">Σεπτέμβριος</οptί ο n> 23

26 < option value ="Οκτώβριος"> Οκτώβριος</ option > <option νalue="νοέμβριος">νοέμβριος</ορtίοn> <option νalue="δεκέμβριος">δεκέμβριος</οptίοn> </select> </CENTER> (ο κώδικας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επιλογές που έχειο χρήστης) </body> </html> 4.Σελίδα καταχώρησης αγγελίας-πλειστηριασμούμοτοσυκλέτας ~ ~"""" Wo-1\ lr'nrό,...,,:n.ς ~ ~.. ~:.- C'J.;Ι:-r.~...,,...~ L Γ:..., fy..τt."j'("ihr'f'i~ Ξ:αι-ι"lfα Τn\:ιΟΙΤμ.e:ιιr ~ ~ Υι:~ h~:σ. Η:11~ rta.τi..~iα.tn.jx Ρ - -, 5Md> " ~5ιt"' ~ - _ w-.- n..- ~? ς;,, 111 CAR' 111 l f '""...ιr-::i ι 111.::J, ι~ -. <html> <body> <div id="header" style="background-color: #007Α29; "> <hl style="margin-bottom:o;"><img src="carshop Logo.jpg" width="150" height="so"</hl> </div> (είναι ο κώδικα για την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) 24

27 <Ρ align=right><button type= "button''onclick= "window. location.href='file :/// C:/Documents and Settin gs/jimakos/tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/nτυχιακι/cαrs 2.ΗΤΜ L"'>Σύνδεσ η </bυttοn> (είναι ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξ ί πάνω μέρος) <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" /> <tίtle> Κάθετη μπ ά ρα πλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul 1 ist-style-type: none; margin :O; padding:o; a: link,a :visited display: block; font-weight: bold; color: #FFFFFF; background-color: # 98bf21; width: 1 20ρχ; text-align: center; padding: 20ρχ; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a: active background-color: # 7Α991Α; </style> </head> <ul> <li><a href="ind ex.html">avαζήτηση</a></li> <li><a href="na vb ar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="na vb ar.html">moτoσuκλέτες</a>< /li > <li><a href="na vb ar.html">kαταχώρηση</a></li> </ul> (ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >>< <Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αρ ιστερό μέρο ς της σελίδ α ς) <div ί d="αναζήτη σ η" style="background-color:#98bf21; height: SOOpx;width : 160px;float: left; "> </div> (ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) 25

28 <article> <hl> Καταχώρηση μοτοσυκλέτας (Δωρεάν)</hl></ FΟΝΤ> < dίν id = "header" style= "backgrou nd-color: #007 Α2 9 ; "> </ d ίν > <p>οι φωτογραφ ίε ς μπαίνουν <b>μετά</b> την κ α ταχώρηση της α γ γελία ς.</ρ> </article> <dίν id="container" style="width: 1270ρχ"> <dίν id="header" style="background-color: #EOFFC2; "> <ρ style= "margin-bottom: 5; "> Στοιχείαμηχαν ή ς < / ρ > </ d ίν > (ο κώδικας για τ ην πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδας που γράφ ει<<στοιχε ί α μηχανής>>) <CENTER> < Β> Τύn οςαγγελίας</β> <select> <option νalue=" -"> -</option> <option νalue="π ώ ληση">πώληση</ορtίοn> <option νalue="ζ η τείται ">Ζητείται</ορtίοn> <option νalue="ε ν οίκιο ">Ενοίκιο</ορtίοn> </select> </CENTER> (ο κώ δικας για το select με ονομασία <<Τύπ ο ς αγγελίας>> και οι επιλογές που έχει ο χρήστης) <hl></hl> < CENTER> < Β >Κατ ηγορία </Β > < select> <option νalue="- "> -</option> <option νalue="4 χ4/τζιn/suv">4χ4/τζιn/suv</opt i on> <option νalue="p ic kup/aγρoτικo ">Pickup/Aγρoτι κo </option> <option νalue="αγ ωιστικο ">Αγωιστικο</ορtίοn> <option νalue="a λ λo ">Αλλο</ορtίοn> <option νalue="k α μnριo/roadster">kαμnριo/roadster</option> <option νalue="k o υnε-σnoρ " >Koυnε-σnoρ</option > <option νalue="τρε ιλερ">τρειλερ</ορtίοn> </select> </CENTER> (ο κώ δικας για το select με ονομασία << Κατ η γορία>>> και ο ι επι λογές που έχει ο χρήστης) <hl></hl> <CENTER> < Β>Μ Α ΡΚΑ</Β> <select> <option νalue="- "> -</option> <option νalue="a c ura">acura</option> <option νalue="a ix am">aixam</option> <option νalue="a lfa <option νalue="a lp ina">alpina</option> Romeo">Alfa Romeo</option> <option νalue="a ri el">ariel</option> <option νalue="a si a Motors" >Asia Motors </option> 26

29 <option value=''aston Martin 11 >Aston Martin</option> <option value= 11 Audi 11 >Audi</option> <option value= 11 Austin Healey 11 >Austin Healey</option> <option value= 11 Austin Morris 11 >Austin Morris</option> <option value= 11 Austin Rover 11 >Austin Rover</option> <option value= 11 Autobianchi 11 >Autobianchi</option> <option value= 11 Bentley 11 >Bentley</option> <option value= 11 Bmw 11 >Bmw</option> <option value= 11 Brilliance 11 >Brilliance</option> <option value= 11 Bugatti 11 >Bugatti</option> <option value= 11 Buick 11 >Buick</option> <option value= 11 Cadillac 11 >Cadillac</option> <option value= 11 Caterham 11 >Caterham</option> < option va 1ue= 11 Chery 11 > Chery </ option > < option val ue = 11 Chevrolet 11 > Chevrolet</ option > <option value= 11 China-Motors 11 >China-Motors</option> < option val ue = 11 Chrysler 11 >Chrysler</ option > < option val ue = 11 Citroen 11 >Citroen </ option > < option va 1ue= 11 Cobra 11 > Cobra </ option > <option value= 11 Corvette 11 >Corvette</option> <option value= 11 Dacia 11 >Dacia</option> <option value= 11 Daewoo 11 >Daewoo</option> <option value= 11 Daihatsu 11 >Daihatsu</option> <option value= 11 De Tomaso 11 >De Tomaso</option> <option value= 11 Dodge 11 >Dodge</option> <option value= 11 Ferrari 11 > Ferrari</option > <option value="ford">ford</option> <option value="honda 11 >Honda</option> <option value="hummer">hummer</option> <option value= 11 Hyudai">Hyudai</option> <option value="isuzu 11 >Isuzu</option> < option va lue = "Jagua r 11 > Jaguar</ option > <option value="jeep">jeep</option> <option value="ktm">ktm</option> <option value= 11 Kia">Kia</option> <option value="lada">lada</option> <option value= 11 Lamborghini 11 >Lamborghini</option> <option value="lancia 11 >Lancia</option> <option value="land Rover 11 >Land Rover</option> <option value="lexus 11 >Lexus</option> <option value= 11 Lincoln"> Lincoln</option> <option value= 11 Lotus 11 >Lotus</option> <option value= 11 Maserati">Maserati</option> <option value= 11 Mazda 11 >Mazda</option> < option val ue = 11 Mercedes-Benz" > Mercedes-Benz </option > <option value="mg 11 >Mg</option> <option value="mini 11 >Mini</option> 11 > <option value= 11 Mitsubishi 11 >Mitsubishi</option> <option value= 11 Morgan 11 >Morgan</option> <option value= 11 Nissan">Nissan</option> < option va 1 ue = "Opel" >Opel </ option > < option va 1ue= 11 Peugeot 11 > Peugeot</ option > < option val ue = 11 Pontiac" > Pontiac</ option > <option value= 11 Porsche 11 >Porsche</option> 27

30 <option νalue="renault">renault</option> <option νalue="rol ls Royce">Rolls Royce</option> <option νalue="roνer">roνer</option> <option νalue="saab">saab</option> <option νalue="skoda">skoda</option> < option νa 1 ue= "Smart" > Smart</ option > <option νalue="subaru">subaru</option> <option νalue="suzuki">suzuki</option> <option νalue="toyota"> Toyota</option> <option νalue="triumph"> Triumph</option> <option νalue="volνo">volνo</option> <option νalue="aλλo">aλλo</option> </select> </CENTER> (ο κώδι κας για το select με ονομασία<< ΜΑΡΚΑ >>>και οι επιλογές που έχει ο χρήστης) <dίν id="header" style="background-color: #EOFFC2;"> < ρ style="margin-bottom: 5; "> Χρονολογία </ ρ > </ d ίν > (ο κώδι κας για τ ην πρασίνη οριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδα ς που γράφει< <Χρονολογία>> <CENTER> <form action="demo_form.asp"> <Β>Χρονολογία : < input type="text" name="fname" /><br /></Β > </form> (ο κώδι κας για το input text με ονομασία <<Χρονολογία>>) <hl></hl> <CENTER> <Β>Μ ή νας</β> <select> <option νalue="-">-</option> <option νalυe="ιανουάριος ">Ιανουάριος</ορtίοn> <option νalυe="φεβρουάριος ">Φεβρουάριος</ορt ί οn> <option νalυe="μάρτιος">μάρτιος</ορtίοn> <option νalue=" Απ ρίλιος">αnρίλιος</ορtίοn> < option νa 1 ue =" Μά ιος"> Μάιος</ option > < option νa 1 ue =" Ιού νιος"> Ιούνιος</ option > <option νalue=" Ιο ύλιος">ιούλιος</ορtίοn> < option νa 1 ue =' 'Αύ γουστος"> Αύγουστος</ορtίοn > < option νa 1 ue= "Σεπτέμβριος ">Σεπτέμβριος</ option > < option νa 1 ue= "Οκτώβριος" >Οκτώβριος</ option > <option νalυe="νοέμβριος">νοέμβριος</ορtίοn < option νa 1 ue =" Δε κέμβριος"> Δεκέμβριος</ option </select> </CENTER> (ο κώδι κας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επ ι λογές που έχει ο χρήστ ης) </body> </html> 28

31 5.Σελίδα αναζήτησης αυτοκινήτου ' + Ίι.:.ο.τ r, ορ ίa <html> <body> <divid="header" style="background-color: #007Α29; "> <h 1 style="margin-bottom: Ο;"> <imgsrc="carshoplogo.jpg" width="150" height= "50" </h 1 > </div> (ο κώδικα για την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) <Ρ align=right><button type="button"onclick="window.location.href='file:///c:/documents and 29

32 Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/θεωριεσ/nτυχιακη/nτυχιακι/cαrs 2.ΗΤΜL"'>Σύνδεση</buttοn> ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" /> <tίtle>κάθετη μπάρα nλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul list-style-type: none; margin:o; padding:o; a: link,a :visited display: block; font-weight: bold; color: #FFFFFF; background-color: #98bf21; width: 120px; text-align: center; padding: 20px; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a: active background-color: #7Α991Α; </style> </head> <ul> <li> <a href="index.html">avαζήτηση</a> </li> <li><a href="navbar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="navbar.html">moτoσuκλέτες</a></li> <li><a href="navbar.html">kαταχώρηση</a></li> </ul> ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αριστερό μέρος της σελίδας) <div ίd="αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; height: SOOpx;width: 160px;float: left; "> </div> ο κώδικας για την πράσινα κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) <article> <hl>αναζήτηση αγγελίες αυτοκινήτων</hl></fοντ> <div id="header" style="background-color: #007Α29;"></dίν> 30

33 <form> <label fοr="πρός πώ ληση">πρόςπώληση</ιabel> <input t ype="radio" name="sex" ίd="πρόςπώλησ η " / > <label for=" Ζητε ίτ αι"> Ζητείται</Ιabel> <input type="radio" name="sex" id=" Ζητείται"/> <p><label for=''e v oiκιo">evoiκιo</label> <input type="radio" name="sex" ίd=''ενοίκιο" /></p> </form> ο κώδικας για τις τρείς επιλογές<<προς πώληση>><< Ζητε ί ται >> << Ε νοίκιο>> π ο υ βρίσκονται στο αριστερό πάνω μέρος τη ς σελ ίδας) <hl></hl> <p>< Β>Κατηγορ ία </Β></p> <select > <option value="-">-</option> <option value="4χ4/τζιn/suv">4χ4/τζιn/suv</o p t i on> <option value="p ic kup/aypoτικo ">Pickup/Aypoτικ o </option> <option νalue='άγ ωιστικο ">Αγωιστικο</ορtίοn> <option value=''a λ λo ">Aλλo</option> <option value=" Kα μnpιo/roadster">kαμnpιo/road ster</option> <option value=" Ko unε-σnop">kounε-σnop</optio n > <option νalue="τρ ε ι λερ">τρειλερ</ορtίοn> </select > ο κώ δικας για το select με ονομασία <<Κατηγορία>> και οι επι λογές που έχει ο χρήστης κ αι βρίσκεται στο αριστερό μέ ρ ος της σελίδ α ς) <hl></hl> <hl></hl> <hl></hl> </Ρ ALIGN=left> < B>MAPΚA</B></P ALIGN=left> <Ρ ALIGN=left><select> <option value="-">-</option> <option value='άc ura">acura</option> <option value='άi xam">a i xam</option> <option value=''alfa Romeo" >Alfa Romeo</option > <option value=''al pina">alpina</option> <option value=''ariel">ariel</option> <option value=''asia Motors">Asia Motors </option > <option value=''aston Martin">Aston Martin</option> <option value=''audi">audi</option> <option value=''austin Healey">Austin Healey</option> <option value=''austin Morris">Austin Morris</option> <option value=''austin Rover">Austin Rover</option> <option value= 'Ά utobianch i " >Autobianchi </option > <option value="bentley">bentley</option> <option value="bmw">bmw</option> <option value="brilliance">brilliance</option> <option value="bugatti">bugatti</option> <option value="buick">buick</option> 31

34 <option value= "Cadillac" >Cadillac</option > <option value="caterham">caterham</option> <option value="chery">chery</option> <option value="chevrolet">chevrolet</option> <option value="china-mσtors">china-motors</option> <option value="chrysler">chrysler</option> <option value="citroen">citroen</option> <option value="cobra">c:obra</option> <option value="corvette">corvette</option> <option value="dacia">dacia</option> <option value="daewoo">daewoo</option> <option value="daihatsu">daihatsu</option> <option value="de Tomaso">De Tomaso</option> <option value="dodge">dodge</option> <option value= "Ferrari"> Ferrari</option> <option value="ford">ford</option> < option va 1 ue = ''Honda" > Honda </ option > <option value=''hummer">hummer</option> <option value=''hyudai">hyudai</option> < option va 1 ue = 'Ίsuzu" > Isuzu </ option > <option value="jaguar">jaguar</option> <option value="jeep">je~ep</option> <option value="κtm">ktm</option> <option value="kia">kia</option> <option value="lada">lada</option> <option value="lambor~ιhi ni">lamborghini</option> <option value="lancia">lancia</option> <option value="land Rover">Land Rover</option> <option value="lexus">lexus</option> <option value= "Lincoln" > Lincoln </option> <option value="lotus">lotus</option> <option value="maserati">maserati</option> <option value="mazda">mazda</option> < option va 1 ue = "Mercedes-Benz" > Mercedes-Benz </option > <option value="mg">mg</option> <option value="mini">mini</option>"> <option value="mitsubishi">mitsubishi</option> <option value="morgan" >Morgan</option> <option value="nissan">nissan</option> <option value=''opel">opel</option> <option value="peugeot ">Peugeot</option> <option value="pontiac" >Pontiac</option> <option value="porschθ">porsche</option> <option value="renault">renault</option> <option value="rolls Royce">Rolls Royce</option> <option value="rover">rover</option> <option value="saab">saab</option> <option value="skoda">skoda</option> <option value="smart">smart</option> <option value="subaru">subaru</option> <option value="suzuki">suzuki</option> < option va 1 ue = "Toyota" > Toyota </ option > <option value="triumph"> Triumph</option > <option value="volvo">volvo</option> 32

35 <option value=''aλ λ o">aλλo</option> </select> </Ρ ALIGN =left> (ο κώ δικας για το select με ονομασία <<ΜΑΡΚΑ>> και οι επιλογές που έχει ο χρή στης και β ρί σκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας ) <hl></hl> <hl></hl> <hl></hl> <Ρ ALI GN=left> <B >Mήvaς</B></P ALIGN=left> <Ρ ALIGN=left><select> <option value="-">-</option> <option νalue="ι αν ουάριος " >Ιανουάριος</οptίοn > <option νalue="φ ε βρουάριος ">Φεβρουάριος</οpt ί οn> <option νalue=" Μά ρτιος">μάρτιος</οptίοn> < option va 1 ue =" Α πρίλιος"> Απρίλιος</ option > <option value=" Mά ιoς">mάιoς</option> <option value=" Io ύvιoς">io ύ vιoς</option> <option value=" Ιο ύλιος">ιούλιος</οptίοn> < option va 1 ue =" Αύ γουστος " > Αύγουστος</οptίοn > < option va 1 ue =" Σε πτέμβριος ">Σεπτέμβριος</ option > < option va 1 ue =" Οκτώβριος" >Οκτώβριος</ option > <option νalue=" Νο έμβριος" > Νοέμβριος</οptίοn <option νalue=" Δε κέμβριος " >Δεκέμβριος</οptίοn </select> </Ρ ALIGN=left> (ο κώδικας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επ ι λογέ ς που έχει ο χρή στης και β ρί σκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας ) </body> </html> 33

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δομή Βάσης Δεδομένων MySQL 34

37 Στον προκείμενο ιστότοπο η χρησιμοποίηση μιας βάσηςδεδομένων είναι απαραίτητο στοιχείο για την σωστήλειτουργία του. Στην βάση αποθηκεύονται τα δεδομένα που εισάγονται από τον χρήστη με σκοπό να ανακληθούν αργότερα ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνει και τις λειτουργίες που έχουν θεσπιστεί από τον προγραμματιστή. Η εν προκειμένωβάσηονομάζεται "site" και αποτελείται από τα παρακάτωtables : php yadmin _. ΔΟΙJή ί;; Κωδιιας SQl Αναζή~ηση Επφώτ'Ι!'α αrό παράδειγμα,,,. Εξαγωγ i ~ Ε ισαγωγή Λιιrουργίις ' Δι<σΙUψΟ ΠΙ Π ιvαιιας auctions Ενtργοο Εγγροφίς ~ Ίυπος ΣU\11.<ση Πεpη 1 ηση Υ. ΔΟ\Ιη ~ Α1<>ζήτηση ~i Προο6 ή 1 J ο.διισσμα Διο, ρ,ιιή - Ιn'!ΟΟΒ latιn!_s1νedisυ Μtγόlοι; Πφ<σσεια auctions ~ bιds ~ gallery scld ι users vehicles bids cj Πιριiγηση Υ Δομη ~ Αναζήτηση ~ Προσ6ηκ1 ιj Μι~cσ-.ιο Ο Δv.:γροφή ' ln10de latιn1_swedl51_cι galleιy -~ Πιρη,ηση.'Ι' Δομη Α.t1ίητηση ~ Προσtηκ1 J "διιuσ;c Διcγρο~η " Ιn10ΟΕ latιn 1_ SYιedιs1_c1 sold Περιi~ηση f. Δομή - Α"οζή1ηση ~ό Π pa σ θηκ.1 L ~δ,,οσjα ~ Δια\'ρ]~ ή ' ln10de latιn!_swedis,_c ι users Ι Πφι1 1 r,~η γ Δομη Α"'(ηrηση ~.; Πpoofu]Κ') J "-ό ιιοσ~ιc.; Δια 1 ρο~η 'ln'1006 lat1n1_s-n~s"l_ci :.:, ~ ;~ vehicles J Πιpι11ηση i' Δομη + Ανα(η~ηοη ~ Προσliη~1 υ Αδι1Cσ;ο Ι;ίΙ Δια ιρ>φη ' ln'iooe 1au111_5\11ed1s'1_ c:ι.c, : Μ 6 Πlvακrς Σύνολο,. lnnoob latin1 _ swedish _ci Ζ. Ε,:. ΚΒ ~ 6, : ί<: S 112, Ο ΚΒ ΟΒ.) Δημιαυρ'(:α πίνακα L ΕmΜιη ό!ιιι Απ;nιΙ,οyη όλw'. Με ΤΌvς εn ιλεγμένο;ς ~ ~ Εμφά'Λση yjc ικτίιπωση ;ίj nε::~ιληπη <ός πί 1α~aς δrδυμέ--,w\' J Δημιοuργiα νtου πίνακα ο~η βαση sίm Εκτέλεση Η βάση δεδομένων "site" καθώς και τα tables που την αποτελούν 35 ΒΙ ΒΛIΟΘ,υι ΤΕ1 ΠΕ ΙΡΑ I Α

38 auctions Στο table αυτό εκχωρούνται και εξάγονται τα στοιχειά που αφορούν στους πλειστηριασμούς. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμετα βλητές: Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που εισάγεταιέναςκαινούργιοςπλειστηριασμός, προσδίδοντας του με αυτό το τρόπο ένα χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και ταχύτεροπροσδιορισμό του. Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπροσδίδει μια μοναδικήτιμήχάριναναγνώρισης σε κάθε όχημα προς δημοπρασία. Τη μεταβλητή (minprice) η οποίαδέχεται τη τιμή προς εκκίνηση που δηλώνει κάθε χρήστηςπάνω στον εκάστοτεπλειστηριασμό που δημιουργεί. Τη μεταβλητή (status)πoυ δηλώνει την κατάσταση που βρίσκεται ο πλειστηριασμός. Πρόκειται για μια δυαδικήμεταβλητή που παίρνειείτε την τιμή Ο στην περίπτωση που ο πλειστηριασμός είναι ενεργός,είτε την τιμή 1 στη ν περίπτωση που ο πλειστηριασμόςέχειλήξει. Τη μεταβλητή (pricesteps) η οποίαπεριέχει την τιμήαύξησηςενόςπλειστηριασμούπέραν της προηγούμενης του κατάστασης, από τη στιγμή που θα εκδηλωθείενδιαφέρον για αυτόν. Τη μεταβλητή (time) η οποίαδέχεται την διάρκειαενεργούκατάστασης του πλειστηριασμού με τη μορφήχρόνου-μήνα-ημέρας. php Άdmin... :i Περιr 11 1 ση.f' Δαμιj,;; Κωδι.σι; SOl, Αναζιirηση ~ i Προσ6ή 11,,. Εξαγωγ ή,..; Εισογωγή JΙ. Λειrοuργό:ς --' auctions _J bids - ga l leιy sold ι users SELECT frot! 'ίucti"'s ' UΜΙΤ Ο 30 vehic ίes σε ορζόνm.;; Δημιαιιρ'(iα πίνακα Ταίr,ο;ηcη ιr.υ <l ειδi Καμic Τ -+ id νehίc! e- i d minprice sιatus pricesιeps t ί ιη e ' Επεξερyααia. Εσwτφι<η Ε π ψογασ1α ~ ; /\"'' ΡΟ\ή ;1Ιι Δια;ραφη 1, Επεξεpιασ<α, Εσωτφ«η Ξ πψρρσiσ ~ ; /\'1ι 1 ρc~η ~ ΔJαypσφη 2 500( 3JOC '2-06-' '2 06 '1 J.ι D626 J Επrξεριασία. Εσω;ι:ρι'(ιi Ξπz~t:η~σίσ ~ ;: /..γηιρσ~η Q ΔJ.:;Ίρc~ l ~ Επrξφtασi'1 Εσωη:ρωj Ξ.πiί,σρσia!i Α~πι 1 ρα4ή 9 Δια ραφη 5 Επιξφ,α c ία.. Εσwπρι<η Ξnψογασ1α ~ ; /\.'1yρο~η 41 Δi»/pσφη δ,, Επεξερ 1 ασ:α Εσurφ<η Ξπ~fε:~γJσiα ~ ί Α"'ηyρcφη Διι:Ι'jpcφη 7 3)\( 330( JJOC 5JOC 5JOC 20) 20" :uJδ ' J4 J6 +Ι 20) 20 2.)6.' 1 J ) 20Άl-'2.) J "312 οι; ο; Λοτουργίrς ατιο 1 u\ισμάrων ερωηίμωος Tόtable "auctions" καθώςκα ι τα cό lumηsηου περιέχει. 36

39 bids Στο table αυτό εκχωρούνται και εξάγονται τα στοιχεία που αφορούν στις προσφορές για κάθε πλειστηριασμό. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμεταβλητές: Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που γίνεται μια προσφορά, προσδίδοντας της με αυτό το τρόπο ένα χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και ταχύτεροπροσδιορισμό της. Τη μεταβλητή (userid) η οποίαπαίρνε ι την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε χρήστη από το tableusersμε σκοπό να συνδέσει την κάθε προσφορά με τον ανάλογοχρήστη. Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπαίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε οχήματος από το tablevehiclesμε σκοπό να συνδέσει την κάθε προσφορά με το ανάλογοόχημα. Τη μεταβλητή (price) που δέχεται την τιμή της τελευταίαςπροσφοράς που έχειγίνει σε κάθε όχημα. Τη μεταβλητή (time) η οποίαδέχεται την τιμή που έγινε η τελευταίαπροσφορά για το εκάστοτεόχημα με τη μορφήχρόνου-μήναημέρας. 37

40 php 'Admln ι Πφιήγιιση f ΔΟjlή d Κώδικας 5Ql Αvαζή1ηση ~ ; Προοθήιη,c+ Εξαγωγιi,,.J Εισαγωγή " Λιηουργ ίες srte _J auctιcns _J bids ~-' gailery so'd _J users : νeh i cles Γ-J.,ι Εμφm1οη t \"/ρ<ιf:;,' σ - ο\ - 1 σιρλιλικά v. Το ερώτημα λjχιάaηκr ο 0019 διvτιpόλιπτσι SELECT ' rn'om' ~"' ι1ι11τ ο J J οι ορ ιζόvπο.) Δημιοuρ vία πi\'ι!κα + Εnι,ογές --τ... id useιid νe h ic leίd price ιime L ΕπtΞερ 1 ασic ~ Εσwτtρ1κη Εηξ~vcc ια ~ Α~11ραοr Ο Δaν~-οφη 1 2!200 20' ΟΕ 38 Εμφάνιση : 3Ω εγ 1 ρο~ι]1iςι αρ 1 iίιr,τας απc 1rr, εγ;p ΦΊ r, σι οριζόντιο S μ3pcι; μz επανάληψη :ΠJ>tiιαλίδιJ; α-,ι] JoιJ κελ ά Λε ιrοuργ iες ο πο rελεσ μάrων ιρω rήμ α rος Totable "bids" καθώςκαιταcοlumηsηου περιέχει. qallery Στο table αυτό εκχωρούνται τα δεδομένα για τις φωτογραφίες που σχετίζονται με τα οχήματα που εισάγουν οι χρηστές προς πλειστηριασμό. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμεταβλητές: Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που εισάγεται μια φωτογραφία, προσδίδοντας της με αυτό το τρόπο ένα χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και ταχύτεροπροσδιορισμό της. Τη μεταβλητή (filename) η οποίαδέχεταικωδικοποιημένα το όνομα της φωτογραφίας όπως το εισάγει ο χρήστης. Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπαίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε οχήμα τος από το tablevehiclesμε σκοπό να συνδέσει την κάθε φωτογραφία με το ανάλογοόχημα. Τη μεταβλητή (type) η οποίαδηλώνει τον τύπο του αρχείου της εκάστοτεφωτογραφίαςδηλαδή αν είναι της μoρφήςjpeg,gif, κλπ. 38

41 php Admln _ Περιή γηση.υ' Δομή "" Κώδ ι κας SQl Ανα ζηrησι1 ~ Προο~ήκη,.,/ Ε ξcγωγή -J Εισαγωγή, Λ ε ιrοuργίις./ Εμ~ση tf(paφ<i>< Ο 6 i 7 συw:ιικά t, Το ερwrημc χp~άσ~r,r.ε Ο 0019 δwφόλεπτα j sιte.j auctιons bids._) ~ u sold _) users.. tιocles SELECT ' FRo;;ϊ~a;ιe;, LΙΙΙΠ Ο. 30 Δημιοuργ iα προφίλ [Εσι.ιτψ<ο! 1 Επψο,,σiσ ] [ Α.-όλιιση SQ.! [ Διψ:οορ ~α κ~~'α Ρ\Ψ ] f Α>"<r.οι.ισ' ] ~ Δημιοuρ γiα πiνnκσ Ταξ όμηση,.,; κλ ειό ι Κσμiα + Ξr ι λ.::'ι-tζ Τ... id filename vehicleid ιy pe 1 ιmagelgιf " Επεξψιcσic, Εσωτιρ<,η E"~!p,aζ a ~ Α.π,pσfη Q Δο 1 ρο~η 2 2ickOEιRLhA6G.~;Rf.1(η.,JJfl>= png.r Επφp1cσιc, Εσωrψ<η Ε'Τt;ψl"σ c ~ Α,π.,ροqη ~ Δ σ 1 ρσφή 3 2i~k061RlhA6019υ1RM.\llwg!)ffl<= ρng., Ε π ε(ει;. σσιc. Εσ~τερι<ή Ετ.:\εργασ'σ ~ Α.οιγροφη ~ Δ 11',';>α<η.! 2ick06rRLhA6G/MRMXnwgt)Ff<ι = png ~ E m:ξtι; aoia,. Ε σωτιαι<ή Ε &(εpγαοc ~ Α>Ίι.;ρα<ή Ο Δα,-pσ~ή 5 2itkO<rRlr.A6G.,~u1RJ.t 1 nwgoffl<= png, Επφtνασiα, Εσ ηερι ' ή Ε'Τεξψιασ:α ';< Α,11,ροφη ~ Δα,.ροφή Jpg 3 1rrί1'9efι:ng..1 ιι:ageι~.~ 5 ιrr.age.iprj) 6 ιrr.ageι;pι:g., Επεξφ... ~:σ1a.. Εσωτερι'η Ε-rε~ερyασΌ ~ Α'ιίι-,ρcφη ~ Δc y pος-ή 7 24hJU'S!JgJ g:f Ξ μcρqη με επc-ιά J.rψη ί.πικ(φ(j~iδω": ι1'ιό 1) κrί. a Λωοιιργ i ι ς απωελισμά1ων φω ι ήμαιος Totable "gallery" καθώςκαιταcοlumηsπου περιέχει. sold Το table αυτό ανανεώνεται στην περίπτωσηλήξης μιας δημοπρασίας. Περιλομβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμετοβλητές: Τη μεταβλητή (user_id) η οποίοποίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε χρήστη οπό το tableusersμε σκοπό να συνδέσει τον πλειστηριασμό που έληξε με τον χρήστη-νικητή του πλειστηριασμού. Τη μεταβλητή (auction_id) η οποίοποίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε πλειστηριασμού οπό το tableauctionsμε σκοπό να συνδέσει τον πλειστηριασμό που έληξε με τον χρήστη-νικητή του πλειστηριασμού. 39

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. www.textar.com ΟΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. Όταν πρόκειται για την τεχνολογία πέδησης σε κορυφαίο επίπεδο, με την Textar είστε ασφαλείς. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 5-2 - 2009 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες

Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Το σημερινό εργαστήριο είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα, επειδή όμως θα ζητηθεί να ανακυκλώσετε υλικό από εκείνα, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ιστοσελίδων

Σχεδίαση ιστοσελίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας SIM και εισάγετε την κάρτα SIM με τις επαφές προς τα κάτω. Ξαναβάλτε το κάλυμμα στη θέση του.

Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας SIM και εισάγετε την κάρτα SIM με τις επαφές προς τα κάτω. Ξαναβάλτε το κάλυμμα στη θέση του. GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Auto Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky OBD. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας ΗTML και XHTML Βασικές έννοιες Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας Η γραμματική της ΗΤML Όπως κάθε γλώσσα έχει μια γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία)

Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία) Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία) ΤΗΛ: 210-3458190 1 ALFA ROMEO DYNAMIC SERVICE QUALITY M. ΕΠΕ Π. ΡΑΛΛΗ 51-53 ΤΑΥΡΟΣ 210-4838607 Fax: 210-4838608 2 ALFA ROMEO LAMDA AE 3 ALFA ROMEO EXTRA A.E.B.E. Λ. ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας σε HTML5 για την παραγωγή οπτικοακουστικού ψυχαγωγικού περιεχομένου

Δημιουργία ιστοσελίδας σε HTML5 για την παραγωγή οπτικοακουστικού ψυχαγωγικού περιεχομένου ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δημιουργία ιστοσελίδας σε HTML5 για την παραγωγή οπτικοακουστικού ψυχαγωγικού περιεχομένου Πτυχιακή εργασία Πέτρος Δαλακούρας, Α.Μ. 2629 Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ...

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ... ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...1 AUDI...1 BMW...2 CADILLAC...3 CORVETTE...3 HUMMER...3 CHEVROLET...3 DAEWOO...3 CHRYSLER...3 DODGE...3 CITROEN...4 DACIA...4 DAIHATSU...4 FIAT...5 FORD...6 HONDA...6 HYUNDAI...6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο

Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο Γλώσσα για τη δηµιουργία ιστοσελίδων Μεταφορά µέσω του πρωτοκόλλου HTTP (HyperText Transfer Protocol) Ο πελάτης (client) στέλνει αίτηµα για ιστοσελίδα Ο server στέλνει τη σελίδα Περιγράφει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Καμαράκης Χριστόδουλος Παπαγεωργίου Αλέξανδρος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ...

ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ... ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...1 AUDI...1 BMW...3 CADILLAC...3 CORVETTE...3 HUMMER...3 CHEVROLET...3 DAEWOO...4 CHRYSLER...4 DODGE...4 CITROEN...4 DACIA...4 DAIHATSU...5 FIAT...5 FORD...6 HONDA...6 HYUNDAI...7

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού χαρακτήρα για την περιοχή Σερβίων-Κοζάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσικόπουλος Αθανάσιος (ΑΜ: Τ-2974)

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE DREAMWEAVER CS3 TEΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ADOBE DREAMWEAVER CS3 TEΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 TEΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML

Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η Γλώσσα Προγραμματισμού του Internet HTML Η HTML και το Internet Κάθε σελίδα που εμφανίζεται στο Internet είναι ένα αρχείο γραμμένο με τη γλώσσα HTML (HyperText Markup Language, Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου),

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟ- ΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟ- ΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟ- ΤΟΠΩΝ 4.1. Εισαγωγή Το παρόν κεφάλαιο πραγματεύεται τις αρχές του προσαρμοστικού σχεδιασμού στον ιστό. Εξηγεί την ανάγκη που οδήγησε στην επινόηση του προσαρμοστικού σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διάγνωσης, υποβοήθησης και αξιολόγησης κατά την θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (StuDiAsE)

Σύστημα διάγνωσης, υποβοήθησης και αξιολόγησης κατά την θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (StuDiAsE) Ερευνητική ομάδα Σύστημα διάγνωσης, υποβοήθησης και αξιολόγησης κατά την θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (StuDiAsE) ΚΕΟ ΟΕΣ Μαρία Σαμαράκου Ιωάννης Γελεγένης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές WebGIS Open Source

Εφαρµογές WebGIS Open Source Εφαρµογές WebGIS Open Source Πάνος Βουδούρης Περιεχόµενα Βασικές Έννοιες Open Source Γιατί; Πως; WebGIS Αρχιτεκτονική Παραδείγµατα εφαρµογών GeoServer GeoMajas MapServer + OpenLayers MapServer + SLMapviewer

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel»

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Σπουδαστής Μοσχόβης Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Δημιουργία Web Site Λογισμικό Ανάπτυξης Dreamweaver MX (Oρισμός του Site(Τα αρχεία του Site να είναι τοποθετημένα σε μια θέση την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 7) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την υποστήριξη και προβολή των υπηρεσιών μιας Αεροπορικής Εταιρίας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την υποστήριξη και προβολή των υπηρεσιών μιας Αεροπορικής Εταιρίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συνεργαζομένων Συνεργείων με την Ατλαντική Ένωση ΑΘΗΝΑ

Κατάλογος Συνεργαζομένων Συνεργείων με την Ατλαντική Ένωση ΑΘΗΝΑ Τελευταία ενημέρωση 20/08/2015 ALFA ROMEO 1 DYNAMIC SERVICE QUALITY Μ. ΕΠΕ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 51-53 ΤΑΥΡΟΣ 210 3458190 210 4838607 210 4838608 2 LAMDA A.E. ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 2 & ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ Κ.ΚΗΦΙΣΙΑ 210 6200010

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Αίσθηση Ελευθερίας Open Air Feeling.

Αίσθηση Ελευθερίας Open Air Feeling. Αίσθηση Ελευθερίας Open Air Feeling. Ηλιοροφές Webasto ϖερισσότερο φως ϖερισσότερος φρέσκος αέρας ϖερισσότερη άνεση ϖερισσότερη αϖόλαυση ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΩΡΑ! www.open-air-feeling.com Αϖολαύστε ϖερισσότερη ελευθερία.

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade ii Copyright 2006 Vincent Geddes Copyright 2004, 2003 Sun Microsystems Copyright 2002, 2000 Michael Vance Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής παρατήρησης τιμών αγροτικών προϊόντων

Κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής παρατήρησης τιμών αγροτικών προϊόντων Κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής παρατήρησης τιμών αγροτικών προϊόντων Σενάριο: Σύστημα διαχείρισης, καταγραφής και προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου σε εγχώριες και ξένες αγορές από την Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων ΕΠΛ 012 θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων Design Principles Web Site Life Cycle Site Definition & Planning Information Architecture Design Prototype Implementation Validation and Testing Operation - Launch

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική ραστηριότητα ΠΘ1: Τεχνική Υποστήριξη.

Επιστηµονική ραστηριότητα ΠΘ1: Τεχνική Υποστήριξη. Επιστηµονική ραστηριότητα ΠΘ1: Τεχνική Υποστήριξη. Επεξεργασία υπάρχοντος υλικού του Κόµβου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή-Ο υπάρχων κόµβος. 2 2. Σκοπός του προγράµµατος - Προδιαγραφές. 2 3. Τεχνολογία Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ. Αρ. Μητρώου: 04/2557 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων οδηγών επαγγελμάτων / ειδικοτήτων ΤΕΙ Της φοιτήτριας Τσαντοπούλου Βαΐα- Αικατερίνη Επιβλέπων καθηγητής Βασίλης Κώστογλου Αρ. Μητρώου: 04/2557 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου για την διαχείριση τον θέσεων εργασίας στο γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 210 9981907, 210 9981978 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 57009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα