ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕ ΙΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΥΤΟΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟ Υ ΔΑΣΤΕΣ: Μέγγος Θησ έας Α. Μ Ι "' Δημητρη ς Ζώ η ς Α.Μ ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗ t<η ΠΕΙΡΑΙΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή-Γενικές Πληροφορίες-Ιστορικά στοιχειά για τις γλώσσες HTML,CSS,JAVA,MYSQL Κεφάλαιο 2. Κώδικας HTML-CSS Κεφάλαιο 3. Δομή Βάσης Δεδομένων MySQL Κεφάλαιο 4. Κώδικας ΡΗΡ Κεφάλαιο 5. Βιβλιογραφία ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - ΓεvικέςΠληροφορίε ς- Ιστορικά στο ιχειά για τ ις yλώσσεςhtml,css, JAVA,MYSQ L ΒΙΒΛΙΟΟΗ ΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙ Λ 1

4 HTML ΗΤ L Η ΗΤΜL(ακρωνύμιο του αγγλικoύhypertextmarkuplanguage, Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Η HTML γράφεται υπό μορφή στοιχείων ΗΤΜLτα οποία αποτελούνται από ετικέτες, οι οποίες περικλείονται μέσα σε σύμβολα «μεγαλύτερο από» και «μικρότερο από» (για παράδειγμα <html> ), μέσα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγμα <hl> και </hl> ), με την πρώτη να ονομάζεται ετικέτα έναρξης και τη δεύτερηετικέτα λήξης (ή σε άλλες περιπτώσεις ετικέτα ανοίγματος και ετικέτα κλεισίματος αντίστοιχα). Ανάμεσα στις ετικέτες, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μ πορούν να τοποθετήσουν κείμενο, πίνακες, εικόνες κλπ. Ο σκοπός ενός webbrowserείναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και τα συνθέτει σε σελίδες που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει τις ετικέτες HTML, αλλά τις χρησιμοποιεί για περιεχόμενο της σελίδας. να ερμηνεύσει το Τα στοιχεία της HTML χρησιμοποιούνται για να κτίσουν όλους του ιστότοπους. Η HTML επιτρέπει την ενσωμάτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων μέσα στη σελίδα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαδραστικές φόρμες. Παρέχει τις μεθόδους δημιουργίας δομημένων εγγράφων (δηλαδή εγγράφων που αποτελούνται από το περιεχόμενο που μεταφέρουν και από τον κώδικα μορφοποίησης του περιεχομένου) καθορίζοντας δομικά σημαντικάστοιχε ί α για το κείμενο, όπως κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσμους, παραθέσεις κα ι άλλα. Μπορούν επίσης να ενσωματώνονται σενάρια εντολών σε γλώσσες όπως η JaνaScript, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ιστοσελίδων HTML. Οι Web browsers μπορούν επίσης να αναφέρονται σε στυλ μορφοποίησης CSS για να ορίζουν την εμφάνιση και τη διάταξη του κειμένου και του υπόλοιπου υλικού. Ο οργανισμός W3C, ο οποίος δημιουργεί και συντηρεί τα πρότυπα για την HTML και τα CSS, ενθαρρύνει τη χρήση των CSS αντί της HTML για σκοπούς παρουσίασης του περιεχομένου. διαφόρων στοιχείων 2

5 Προέλευση Το 1980, ο φυσικός Τιμ Μπέρνερς Λι, ο οποίος εργαζόταν στο CERN, επινόησε το ENQUIRE, ένα σύστημα χρήσης και διαμοιρασμού εγγράφων για τους ερευνητές του CERN, και κατασκεύασε ένα πρωτότυπό του. Αργότερα, το 1989, πρότεινε ένα σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο, το οποίο θα χρησιμοποιούσε υπερκείμενο.'ετσι, έφτιαξε την προδιαγραφή της HTML και έγραψε τον browser και το λογισμικό εξυπηρετητή στα τέλη του Τον ίδιο χρόνο, ο Μπέρνερς Λι και ο μηχανικός συστημάτων πληροφορικής του CERN Robert Cailliau συνεργάστηκαν σε μια κοινή προσπάθεια εύρεσης χρηματοδότησης, αλλά το έργο δεν υιοθετήθηκε ποτέ επίσημα από το CERN. Στις προσωπικές του σημειώσεις από το 1990, ο Μπέρνερς Λι αριθμεί «μερικές από τις πολλές χρήσεις του υπερκειμένου», και αναφέρει πρώτα από όλες μια εγκυκλοπαίδεια. Χρονικό εκδόσεων HTML Οκτώβριος 1991 Πρώτη δημοσίευση του HTML Tags, ενός ανεπίσημου εγγράφου του CERN αναφέρει δώδεκα ετικέτες HTML. Ιούνιος 1992 Πρώτο ανεπίσημο πρόχειρο του HTML DΤD,με επτάαναθεωρήσεις (15 Ιουλίου, 6 Αυγούστου, 18 Αυγούστου, 17 Νοεμβρίου, 19 Νοεμβρίου, 20 Νοεμβρίου, 22 Νοεμβρίου) Νοέμβριος 1992 Ανεπίσημο πρόχειρο HTML DTD 1.1 (το πρώτο με αριθμό έκδοσης, βασισμένο στις αναθεωρήσεις RCS, οι οποίες ξεκινούν με 1.1 αντί για 1.0) Ιούνιος 1993 Δημοσιεύεται η Hypertext Markup Languageαπό την Ομάδα Εργασίας IIIR του IETF ως ένα πρόχειρο για το Διαδίκτυο (κάτι σαν εισήγηση για πρότυπο). Αντικαταστάθηκε από μια δεύτερη έκδοσηένα μήνα αργότερα, ακολουθούμενη από έξι ακόμα πρόχειρα δημοσιευμένα από το ίδιο το ΙΕΤFτα οποία τελικά οδήγησα στην HTML 2.0 με το RFC1866. Νοέμβριος 1993 Δημοσιεύτηκε η HTML+ από το IETF ως Πρόχειρο-Διαδικτύου, και ως ανταγωνιστική πρόταση για το πρόχειρο της Hypertext Markup Language. Έληξε τον Μάιο του

6 Απρίλιος 1995 (γραμμένη τον Μάρτιο του 1995) Η HTML 3.Οπροτάθηκε ως πρότυπο οπό το IETF, αλλά η μήνες αργότερο χωρίς άλλη ενέργεια. πρόταση έληξε πέντε Περιείχε πολλές οπό τις δυνατότητες που συμπεριλαμβάνονταν στην πρόταση του Raggett γιο την HTML+, όπως την υ π οστήριξη γιο πίνακες, τη ροή κειμένου γύρω οπό εικόνες και την προβολή πολύπλοκων μαθηματικών τύπων. Το W3C ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικού του Arena browserως δοκιμαστική πλατφόρμα γιο την HTML 3 και γιο το CSSολλά η HTML 3.0 δεν πέτυχε, γιο δ ι άφορους λόγους. Το πρόχειρο θεωρήθηκε υπερβολικά μακρύ, με 150 σελίδες, και ο ρυθμός ανάπτυξης του browser, καθώς και ο αριθμός των ενδιαφερόμενων μερών υπερέβαιναν τις δυνατότητες του ΙΕΤF.Οι εταιρείες που δ ι έθεταν browser, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft και Netscape εκείνο τον καιρό, επέλεξαν να υλοποιήσουν διαφορετικά υποσύνολο των δυνατοτήτων του πρόχειρου της HTML 3, καθώς και να εισάγουν τις δικές του επεκτάσεις σ' αυτό.οι επεκτάσεις αυτές έλεγχαν εμφανισιακά στοιχείο των εγγράφων, αντίθετο με την «πεποίθηση [της ακαδημαϊκής κοινότητος μηχανικών] ότι το χρώμα, το παρασκήνιο, το μέγεθος και ο τύπος της γραμματοσειράς ήταν οπωσδήποτε έξω οπό το στόχος μιας γλώσσας της οποίος η μοναδική πρόθεση ήταν να καθορίσει πώς οργανώνεται ένα έγγραφο». Ο Daνe Raggett, συνεργάτης του W3C γιο πολλά χρόνιο, σχολίασε ότι «Μέχρι ενός σημείο, η Microsoft έκτισε την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Ιστό επεκτείνοντας τι ς δυνατότητες της HTML.» Ιανουάριος 2008 Δημοσιεύεται η ΗΤΜLSως ένα Πρόχειρο Εργασίας οπό το W3C. Π αρότι η σύνταξη μοιάζει αρκετά με το SGML, η ΗΤΜLSδεν προσπαθεί πλέον να αποτελεί εφαρμογή του SGML, και ορίζεται ως αυτόνομη, μαζί με την XHTMLS η οποίο βασίζεται στην XML. 4

7 css Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία φύλλων σrυλ) είναι μια γλώσσα υπολογισrή που ανήκει σrην κατηγορία των γλωσσών φύλλων σrυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε σrις γλώσσες HTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ισrοσελίδαςκαι γενικότερα ενός ισrοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογισrή προορισμένη να αναπτύσσει σrιλισrικά μια ισrοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηρισrικά, χρώματα, σrοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ισrοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη. Η αλληλουχία εφαρμογής των φύλλων στυλ Για ένα έγγραφο πχ html θα υπάρχουν παραπάνω από ένα φύλλα σrυλ τα οποία περιέχουν δηλώσεις για την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου σrοιχείου. Το Φύλλο στυλ που εφαρμόζεται σε ένα έγγραφο μπορεί να προέρχεται από: το συγγραφέα μιας ισrοσελίδας το χρήστη του πλοηγού τον ίδιο τον πλοηγό, αν έχει το δικό του προκαθορισμένοφύλλο στυλ. Συνεπώς για ένα html στοιχείο θα υπάρχουν παραπάνω από μια δηλώσεις που πιθανόν να είναι συγκρουόμενες. Το πρότυπο css για να επιλύσει παρόμοιες συγκρούσεις έχει καθορίσει μια αλληλουχία-σειρά στην οποία θα μπουν αυτές οι δηλώσεις και με βάση την οποία θα επιλεγεί πχ η δήλωση που είναι πρώτη στη σειρά. Ο αλγόριθμος δημιουργίας αυτής της σειράς-αλληλουχίας είναι ο ακόλουθος: Εύρεσηόλων των δηλώσεων που εφαρμόζονται στο στοιχείο ενδιαφέροντος. Οι δηλώσεις εφαρμόζονται στο στοιχείο αν ο επιλογέας του το επιλέξει (ταιριάζει με αυτό). 5

8 Ταξινόμησ η με βάση τη σημασία (κανον ι κ ή ή σημαντική) κ αι πρ οέλευση ( συγγ ραφέας, χ ρ ήστη ή πλοηγός χρήστη). Με αύξουσα σειρά π ρ οτερ αιότητας: 1. Δηλώσεις π λοηγού χρήστη 2. Κανονικές δ ηλώσεις χρήστη 3. Κανονικές δ ηλώσεις συγγραφέα 4. Σημαντικέ ς δηλώσεις συγγραφέα S. Σημαντικέ ς δηλώσεις χρήστη Ταξινόμησ η των δηλώσεων ίδιας σημασία ς και προέλευση ς με κ ριτήριο την εξειδί κευση του ε πιλογέα: οι πιο εξειδικευμένοι επιλογείς υπερι σχύου ν των πιο γενικ ών. Τα ψε υδ ό-στοιχεία και οι ψευδό-κλάσει ς λογαριάζοντ αι σα ν κανονικά στοιχε ία και κλά σεις αντίστοιχα. Τέλος ταξ ιν όμηση ανάλογα με τη σειρά κα θορισμού: αν δύο δη λώσεις έχουν το ίδιο β άρ ος ι προέλευση και εξειδίκευσ η ι αυτή που πρ ο σδιο ρίστηκε τελευταία επικρ ατεί. Οι δηλώσεις σε εισαγόμενα φύλλα στυλ θεωρού νται ότι δηλώ νονται πρι ν από τις δηλώσεις στο ίδιο το φύλλο στυλ. Αφού λοι πό ν προκύψει μια σειρά-αλληλο υ χία κανόνων ε μ φάνι σης που αφορ ούν το ίδι ο στοιχείο θα επιλεγεί προς εφα ρ μογή (για την α ποφ υγή συγκ ρούσεων ) η δήλωση που θα είναι τελευτα ί α στην σειρά π ο υ αν αλύθηκε πιο πάνω. 6

9 JAVA - Java JaνaScript είναι έχει γλώσσα προγραμματισμούηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία σαν σκοπό την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται ECMAscript. Η γλώσσα προγραμματισμού JaνaScript δημιουργήθηκε αρχικά από τον Brendan Eich της εταιρείας Netscape με την επωνυμία Mocha. Αργότερα, Mocha μετονομάστηκε σεliνescript, και τελικά σε JaνaScript, κυρίως επειδή η ανάπτυξή της επηρεάστηκε περισσότερο από τη γλώσσα προγραμματισμού Jaνa. LiνeScript ήταν το επίσημο όνομα της γλώσσας όταν για πρώτη φορά κυκλοφόρησε στην αγορά σε βήτα (beta) εκδόσεις με το πρόγραμμα περιήγησης στο Web, Netscape Naνigator εκδοχή 2.0 τον Σεπτέμβριο του LiνeScript μετονομάστηκε σε JaνaScript σε μια κοινή ανακοίνωση με την εταιρεία Sun Microsystems στις 4 Δεκεμβρίου, 1995, όταν επεκτάθηκε στην έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Web, Netscape εκδοχή Η JaνaScrίptαπέκτησε μεγάλη επιτυχία ως γλώσσα στην πλευρά του πελάτη (client-side) για εκτέλεση κώδικα σε ιστοσελίδες, και περιλήφθηκε σε διάφορα πρόγραμματα περιήγησης στο Web. Κατά συνέπεια, η εταιρεία Microsoft ονόμασε την εφαρμογή της σε JScript για να αποφύγει θέματα εμπορικών σημάτων. Η JScript πρόσθεσε νέους μεθόδους για να διορθώσει τα Υ2Κπροβλήματα στην JaνaScript, οι οποίοι βασίστηκαν στην jaνa.util.date τάξη της Jaνa. Η JScript περιλήφθηκε στο πρόγραμμα Internet Explorer εκδοχή 3.0, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του Τον Νοέμβριο του 1996, η Netscape ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τη γλώσσα JaνaScript στο Ecma International(μια οργάνωση της τυποποίησης των γλωσσών προγραμματισμού) για εξέταση ως βιομηχανικό πρότυπο, και στη συνέχεια το έργο είχε ως αποτέλεσμα την τυποποιημένη μορφή που ονομάζεται ECMAScript. 7

10 Η JaνaScript έχει γίνει μία οπό τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στον Παγκόσμιο Ιστό (Web). Αρχικά, όμως, πολλοί επαγγελματίες προγραμματιστές υποτίμησαν τη γλώσσα διότι το κοινό της ήταν ερασιτέχνες συγγραφείς ιστοσελίδων και όχι επαγγελματίες προγραμματιστές (και μεταξύ άλλων λόγων).με με τη χρήση της τεχνολογίας Ajax, η JaνaScript γλώσσα επέστρεψε στο προσκήνιο και έφερε πιο επαγγελματική προσοχή προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα ήταν ένα καινοτόμο αντίκτυπο στην εξάπλωση των πλαισίων και των βιβλιοθηκών, τη βελτίωση προγραμματισμού με JaνaScript, καθώς και αυξημένη χρήση της JaνaScript έξω οπό το προγράμματα περιήγησης στο Web. Τον Ιανουάριο του 2009, το έργο CommonJS ιδρύθηκε με στόχο τον καθορισμό ενός κοινού προτύπου βιβλιοθήκης κυρίως γιο την ανάπτυξη της JaνaScript έξω οπό το πρόγραμμα περιήγησης και μέσο σε άλλες τεχνολογίες (π.χ. serνer-side) ο Syndication Web Serνer \ Γ ί JaνaScript Sνndicatiorι lnherent lneffιctencιes Your Web Serνer.. 8

11 ΡΗΡ ~ File System.._,. ι.ιι MySI\ Database j\ιla il s e :ι"ν c ι Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα scriptαπό την πλευρά του διακομιστή, σχεδιασμένη ειδικάγια το διαδίκτυο. Μέσα σε μια HTML σελίδα μπορείτε να ενσωματώσετε ΡΗΡ κώδικα, που θα εκτελείται κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τη σελίδα. Ο ΡΗΡ κώδικας μεταφράζετε στο Web διακομιστή και δημιουργεί HTML ή άλλη έξοδο που θα δει οεπ ισκέπτης. Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόμου, του RasmusLerdorf. Υιοθετήθηκε και από άλλα ταλαντούχα άτομα και έχει περάσει από τρειςβασικές εκδόσεις. Τον Ιανουάριο του 2001 ήταν σε χρήση σχεδόν σε πέντεεκατομμύρια τομείς παγκόσμια και αυτός ο αριθμός μεγαλώνει γρήγορα. Η ΡΗΡ είναι ένα προϊόν ανοιχτού κώδικακαι έτσιεπιτρέπεται η πρόσβαση στον κώδικαπροέλευσης. Η ΡΗΡ αρχικά σήμαινε Personal Home Page ( προσωπική αρχική σελίδα ), αλλάάλλαξε σύμφωνα με την σύμβαση GNU και τώρα σημαίνει ΡΗΡ Hypertext Preprocessor ( προεπεξεργαστής κειμένου ΡΗΡ ). Η τρέχουσα βασική έκδοση της ΡΗΡ είναι η 4. Αυτή η έκδοση έχει μερικές μεγάλεςβελτιώσεις στη γλώσσα. 9

12 ΠλεονεκτήματατηςΡΗ Ρ Κά π ο ιοιαπότουςβασικούςανταγωνιστέςτηςρηρείναιορerl, M i cro softactiνes e rνerpages (ASP), JaνaSerνerPages ( JSP ), AllaireColdFusion Σε σύ γκριση με α υτά τα προϊόντα, η ΡΗΡ έχει πολλά πλεονεκτή μ ατα ό πως : Υψη λή απόδοσ η Διασ υνδέσεις μ ε πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων Ενσωματωμένε ς βιβλιοθήκες για πολλές συνηθ ι σμένες Web δι α δικασ ίες Χαμ ηλό κόστο ς Ευκολία μάθησ η ς και χρήσης Μεταφερσιμότ ητα Διαθ εσιμότητα του κώδικα προέλευσης Απόδοση Η ΡΗ Ρ είναι πολ ύ αποτελεσματική. Με ένα φθηνό διακομιστή μ π ορεί ναεξυ πηρετήσει ε κατομμύρια επισκέψεων καθημερινά. Οι δοκιμ έ ς πο υ δημο σιεύθηκανα π ό την Zend Technologies δείχνουν ότι η ΡΗΡ ξε περ νά τους ανταγωνιστ έ ς της Ολοκλήρωση με Βάσεις δεδομένων Η ΡΗ Ρ έχει εγγενε ίς συνδέσεις για πολλά συστήματα βάσεων δεδ ομέν ων. Εκτός από τ ην MySQL, μπορεί να συνδεθεί κατευθεία ν με τις βάσεις δ εδομένων PostgreSQL, msql, Oracle, dbm, filepro, Informix, InterBase, Sybase, μεταξ ύ άλλων. Χρησιμοποιώντα ςτοορen Database Connectivity Standard (ODBC) μπ ορείνα συνδ εθεί σε οπο ια δήποτε βάση δεδομένων παρέχει ένα πρόγρα μ μα ο δήγησης ODBC. Αυτό πε ρι λαμβάνει και τα προϊόντα της Microsoft, μετα ξ ύ άλλων. Ενσωματωμένες Βιβλιοθήκες Επειδ ή η ΡΗΡ σχ εδιάστηκε για να χρησιμοποιε ί ται στο Web, έχε ι πολ λές ενσω ματωμένες β ιβλιοθήκες, που εκτελούν πολλές χρήσιμες λ ε ιτουρ γί ε ς σχετι κές μετο Web. Επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων.gif, τη σ ύνδεση με άλλες υπηρεσίες δ ικτύων, την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονι κ ού ταχυ δρομείου, τ η ν αλληλεπίδραση με cookiesκαι τη δημιουργία Ρ DFεγγράφων. 10

13 MySQL Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης βάσεωνδεδομένων. Μια βάση δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση, τη αναζήτηση, ναταξινόμηση και την ανάκληση δεδομένων αποτελεσματικά. Ο MySQL διακομιστήςελέγχει την πρόσβαση σε δεδομένα, για να μπορούν να δουλεύουν πολλοίχρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση κα ι να διασφαλίζει ότι μόνοπιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς η MySQL είναι έναςπολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών. Η MySQL είναι ξεκινά από το διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της Πλεονεκτήματα της MySQL Μ ερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL, MicrosoftSQL και Oracle. Η MySQL έχει δ ι αμόρφωσηκαι μάθηση και ο κώδικας προέλευσης είναι διαθέσιμος. πολλά πλεονεκτήματα, όπως χαμηλό κόστος, εύκολη Απόδοση Η MySQL είναι χωρίς αμφιβολία γρήγορη. Πολλές δοκιμές από ανεξάρτητους φορείς ή οργανισμούς δείχνουν ότι ηmysql είναι αρκετά πιο γρήγορη από τον ανταγωνισμό. Χαμηλό κόστος Η MySQL είναι διαθέσιμη δωρεάν, με άδεια ανοικτού κώδικα (Open Source) ή μεχαμηλό κόστος,στις περιπτώσεις εμπορικής χρήσης. Ευκολία Χρήσης Οι περισσότερες μοντέρνες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν SQL κάνοντας την εύκολααναγνωρίσιμη και επιτρέποντας στους προγραμματιστέςπρόσβαση σε αρ κ ετάμ εγάλοόγκοδεδομένων και παραμετροποιήσεων με τη βοήθεια της 11

14 αναζήτη σηςμέσωδιαδικτύου. Μεταφε ρσι μότ η τα Η MySQL μπορε ί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά συστήματα Unix όπως επίσης και στα Microsoft Windows. Κώδικας Προέλε υσης Όπως και με τη ν ΡΗΡ, είναι εφικτή η τροποποίηση του πηγαίου κώδικατης MySQL. 12

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κώδι καςητμ ι- css 13

16 1.Αρχική σελίδα ΙΜΊ.._ :ασ, Ι SCS<fflι ;j... w-δω ίi f~ ~ 2 Q: Ρ ~ c " "1:11 :i".:!ϊ =- ~ [; fd -= 61<:6 GJ 1111 CAR 1 r 11 ~ ι ιι ι, SHu;::::> '+B+ 11 Br 11 <html> <body> <div id="header" style="background-color:#007a29;"> <hl style="margin-bottom: Ο;"> <img src="carshop Logo.jpg" width="lso" height="so"</hl> </dίν> 14

17 (είνα ι ο κώδικα γ ια την πράσινη οριζόντιαμπάρα στην κορυφή τη ς σελίδ ας) <Ρ align=right><button type="button"onclick="window.location.href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/πτυχιακι/cαrs 2. ΗΤΜ L'" >Σύνδεσ η </button > ( ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) <CENTER><U> <p><b>h μεγαλύτερη αγορά για </b</p> </CENTER> </U > μεταχειρισμενα αυ τοκινη τα <center> < meta content= "text/html; charset= utf-8" http-equiv= "Content-Type" /> <title>inline στο ιχ είαλίστας</tίtle> <style type="text/css"> ul list-style-type: none; margin:o; padding:o; padding-top: 6px; padding-bottom : 6px; Ιί display: inline; a: link,a :visited font-weig ht: bold ; color: #FFFFFF; background-color: #007Α29; text-align: center; padding: lspx; text-decoration: none; text-transform: uppercase; 15

18 a: hover,a: active background-color: #7 Α991Α; </style> </head> <body> <ul> < li> < a href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tαέyypαφάμou/θeωpieσ/nτuxιακ η/nτuxιακι/cars 3.ΗΤΜ L"'>Αναζήτ η ση</a></lί> < li><a href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tαέyypαφάμou/θeωpieσ/nτuxιακ η/nτuxιακι/cars 4. ΗΤΜ L"' >Καταχώρ ηση </a > </li > </ul> (ο κώδικας για τα τα δυο πράσινα buttoπ στο κέντρο της σελίδας <CΕΝΤΕR><U>< p ><b>τελευταίεςαγγελίες</b< / p > </CΕΝΤΕR></ U > <CENTER> <form> < label for="oλα" > oλα</label> < input type="radio" name="sex" ίd="ολα" /> < label fοr="αυτο κί νητα">αυτοκίνητα</ιabel> < input type="radio" name="sex" ίd="αυτοκίνητο " / > < label fοr="μοτο συκλέτες">μοτοσυκλέτες</ιabe l > < input type="radio" name="sex" ίd="μοτοσυκλέτε ς " /> </form> <object data="horse.wav"> < para m name="autoplay" value="false"> </ object> </CENTER> (ο κώδικας για τις τρείς επιλογές <<Ολα>> < < Αυτο κίνητο>>< < Μοτοσυκλέτες>>που είναι στο κάτω μέρος της σελίδας <CENTER><img src="basket_features.jpg" width="loo" height="20" alt="the Scream" /> </CENTER> 16

19 </body> </html> 2.Προεπισκοπιση σελίδας Βο:ιι:ι (ιι~ """' ~Ι\ [rφ<ι\ ;:t!<οώd<τς fft<m: ~ ~m~ <.1.-:r.t"lf'f' L.f- ρ. Μ:. Ι Ι Ι Ι Ι Σ CΑR ~;_Jr::J ι ιι ι ~,,. <html> <body> <div id="header" style="background-color: #007 Α29; "> <hl style="margin-bottom:o;"><img src="carshop Logo.jpg" width="150" height="50"</h1 > </div> (είνα ι ο κώδικα γ ια την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) 17

20 <Ρ align=right><button type="button"onclick="window.location.href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/πτυχιακι/cαrs 2. ΗΤΜ L"' >Σύνδεσ η </button > (ο κώ δικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" / > <tίtle> Κάθετη μπάρα πλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul list-style-type: none ; margin: O; padding: O; a: link,a :visited display: block; font-weight: bold ; color: #FFFFFF; background-color: #98bf21; width: 120px; text-align :center; padding: 20px; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a : active background-color: #7 Α991Α; </style> </head> <ul> <li><a href='file:///c:/documents and Settίngs/Jίmakοs/Ταέγγραφάμου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 3.ΗΤΜL'" >Αναζή τη ση</a></lί> <li><a href="navbar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="navbar.html">moτoσuκλέτες</a></li> <li> <a href='file:///c:/documents and Settίngs/Jίmakοs/Ταέγγραφάμου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 4.ΗΤΜL"'> Καταχώρ ηση</a> </li> </ul> (ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο α ριστερό μέρος της σελίδα ς) <div ίd="αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; height: SOOpx;width: 160px;float: left; "></dίν> 18

21 (ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) </body> </html> 3.Σελίδα καταχώρησης αγγελίας-πλειστηριασμούαυτοκινήτου ;ι:?jq!i:<!!i'\'v<j ~ 1=ri z,...,., fιrc).ιi:!p'floo Jι'~-ηlf\';ιpQ r.l :f :""";"J"!C i. 'f Ρ ι ιι CA.R. : Sc-JC.:) "- SMth 'ff S?'i<f«, :J.. _ W«i/'<r ij- " '.? C;; " ::J s.><m. «.-: IJ ~ -,οι; 15 ιm ~tsr: ι;.-..,. ~ '\ Στ :. ε:-α ~; ; 1 ::;;;.;ς ::(;:-:,..-ολ~ i:χ:-- -, <html> <body> <div id="header" style="background-color: #007Α29; "> <hl style="margin-bottom:o;"><img src="carshop Logo.jpg" width="150" height="so"> </h 1> </dίν> (ο κώδικα για την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) <Ρ align=right> <button 19

22 type="button"onclick= "window.location.href='file :///C :/Documents and Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/πτυχιακι/cαrs 2.ΗΤΜL"'>Σύνδεση</buttοn> (ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) r- Γ <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" /> <tίtle>κάθετη μπάρα πλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul 1 ist-style-type: none; margin:o; padding:o; a: link,a: visited display: block; font-weight: bold; color: #FFFFFF; backg rou nd-color: #98bf21; width: 120ρχ; text-align: center; padding: 20ρχ; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a: active background-color: #7Α991Α; </style> <ul> <li><a href="index.html">avαζήτηση</a></li> <li><a href="navbar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="navbar.html">moτoσuκλέτες</a></li> <li> <a href="navbar.html">kαταχώρηση</a> </li> </ul>. (ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αριστερό μέρος της σελίδας) r <div ίd="αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; height: SOOpx;width: 160px;float: le~; "> </div> (ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) Bl!JΛJO.. )~ '. ΤΕΙ ΠΕ ί.- :..

23 <article> <hl> Καταχώρηση αυτοκίνητου (Δωρεάν)</hl> <dίν id="headerl" style="background-color: #007Α29; "></dίν> </article> <p>ο ι φωτογραφ ί ες μπαίνουν <b>μετά</b> την κ α ταχώρηση της αγγελία ς.</p> <dίν id="container" style="width: 1270px"> <dίν id="header2" style="background-color: #EOFFC2; "> <p style= "margin-bottom: 5; "> ΣτοιχείαΟχήμ α τος </ p > </ d ίν > (ο κώδικας για την πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδα ς που γράφ ει< <Στοιχε ί α Οχήματος>>) <CENTER> < Β> Τ ύ nοςαγγελίας</β> <select> <option νalue=" -" >-</option> < option νal ue =" Π ώληση"> Πώληση</ option > <option νalυe= "Ζη τείται ">Ζητείται</οptίοn> <option νalυe=" Εν οίκιο ">Ενοίκιο</οptίοn> </select> </CENTER> (ο κώδικας για το select με ονομασία <<Τύπος αγγελίας>> κ αι ο ι επιλογές που έχει ο χρήστης) <hl></hl> <CENTER> < Β> Κα τηγορία</β> <select> <option νalue= "-" >-</option> <option νalue= "4χ4/τζιn/SUV">4χ4/τζιn/SUV</op t ion> <option νalυe=" Ρί ckυp/αγροτικο ">Pickup/Ayρoτικo</option> <option νalυe=" Αγω ι στικο " >Αγωιστικο</οptίοn> <option νalυe='άλλο ">Aλλo</option> <option νalue=" Kαμnριo/Roadster">Kαμnριo/Roadster</option> <option νalue=" Koυnε-σnoρ">Koυnε-σnoρ</optio n > <option νalυe= "Τρειλερ">Τρειλερ</οptίοn> </select> </CENTER> (ο κώδικας για το select με ονομασία<< Κατηγορία>> και οι επι λογές που έχει ο χρήστης ) <hl></hl> 21

24 <CENTER><B>MAPKA</B><select> <option value= > -</option> <option value=''acura 11 >Acura</option> <option value=''aixam 11 >Aixam</option> <option value=''alfa Romeo 11 >Alfa Romeo</option> <option value=''alpina 11 >Alpina</option> < option va lue= ''Ari el 11 > Ariel </option > <option value=''asia Motors 11 >Asia Motors </option> <option value=''aston Martin 11 >Aston Martin</option> <option value=''audi 11 >Audi</option> <option value=''austin Healey 11 >Austin Healey</option> <option value=''austin Morris 11 >Austin Morris</option> <option value=''austin Rover 11 >Austin Rover</option> <option value=''autobianchi 11 >Autobianchi</option> <option value= 11 Bentley 11 >Bentley</option> <option value= 11 Bmw 11 >Bmw</option> <option value= 11 Brilliance 11 >Brilliance</option> <option value= 11 Bugatti 11 >Bugatti</option> <option value= 11 Buick 11 >Buick</option> < option va 1ue= 11 Cadi l lac 11 > Cadil lac</ option > <option value= 11 Caterham 11 >Caterham</option> <option value= 11 Chery 11 >Chery</option> <option value= 11 Chevrolet 11 >Chevrolet</option> <option value= 11 China-Motors 11 >China-Motors</option> < option va 1ue= 11 Ch rysler 11 > Ch rysler</ option > <option value= 11 Citroen 11 >Citroen</option> <option value= 11 Cobra 11 >Cobra</option> <option value= 11 Corvette 11 >Corvette</option> <option value= 11 Dacia 11 >Dacia</option> <option value= 11 Daewoo">Daewoo</option> <option value= 11 Daihatsu 11 >Daihatsu</option> <option value= 11 De Tomaso 11 >De Tomaso</option> <option value= 11 Dodge 11 >Dodge</option> <option value= 11 Ferrari 11 >Ferrari</option> <option value= 11 Ford 11 >Ford</option> < option va lue = ''Honda 11 > Honda </ option > <option value=''hummer 11 >Hummer</option> <option value=''hyudai 11 >Hyudai</option> <option value= 11 Isuzu 11 >Isuzu</option> <option value= 11 Jaguar 11 >Jaguar</option> <option value= 11 Jeep">Jeep</option> <option value= 11 KTM 11 >KTM</option> <option value= 11 Kia 11 >Kia</option> <option value= 11 Lada 11 >Lada</option> <option value= 11 Lamborghini 11 >Lamborghini</option> <option value= 11 Lancia 11 >Lancia</option> <option value= 11 Land Rover 11 >Land Rover</option> <option value= 11 Lexus 11 >Lexus</option> <option value= 11 Lincoln 11 >Lincoln</option> <option value= 11 Lotus 11 >Lotus</option> <option value="maserati">maserati</option> <option value="mazda">mazda</option> <option value="mercedes-benz">mercedes-benz</option> 22

25 <option νalue="m g ">Mg</option> <option νalue="m i ni">mini</option> <option νalue="m itsubishi">mitsubishi</option> <option νalue="m o rgan">morgan</option> <option νalue="n is san">nissan</option> <option νalue="o p el">opel</option> < option νa lue = "Peugeot" > Peugeot</ option > < option νa lue= "Pontiac" > Pontiac</ option > <option νalue="po rsche">porsche</option> <option νalue=" Re nault">renault</option> <option νalue=" Ro lls Royce">Rolls Royce</option > <option νalue=" Ro νer">roνer</option> <option νalue="s a ab">saab</option> <option νalue=" Skoda">Skoda</option> <option νalue=" S mart">smart</option> <option νalue=" Su baru">subaru</option> < option νa 1 ue = "Suzu ki" > Suzu ki </ option > < option νa 1 ue = "Toyota" > Toyota </ option > <option νalue=" Tri umph">triumph</option> <option νalue=" Vo lνo">volνo</option> <option νalue="aλ λo">aλλo</option> </select> </CENTER> ο κώδικας για το select με ονομασία <<ΜΑΡΚΑ>> και οι επ ι λογές που έχει ο χρ ήστης) <dίν id="header3" style="background-color:#eoffc2;"> < p style= "margin-bottom: 5; "> Χρονολογία </ p > </ d ίν > ο κώδικας για τ ην πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδα ς που γρά φει< <Χρονολογία>>) <CENTER><form action="demo_form.asp"> <Β>Χ ρονολογία: < input type="text" name="fname" /><br /></Β > </form> ο κώδικας για το iπput text με ονομασία <<Χρονολογία>> ) <hl></hl> <CENTER> < Β>Μ ή νας</β> <select> <option νalue=" -" >-</option> <option νalυe=" Ια νουάριος ">Ιανουάριος</οptίοn > < option νa 1 ue= " Φε βρουάριος ">Φεβρουά ριος</οpt ί οn > <option νalυe=" Μ άρτιος">μάρτιος</οptίοn> <option νalue=" Α πρίλιος">απρίλιος</οptίοn> <option νalυe=" Μ άιος">μάιος</οptίοn> < option νa 1 ue =" Ιο ύν ι ος"> Ιούνιος</ option > <option νalue=" Ι ούλιος">ιούλιος</οptίοn> < option νa 1 ue =' 'Αύ γουστος"> Αύγουστος</οptίοn > <option νalυe=" Σε πτέμβριος ">Σεπτέμβριος</οptί ο n> 23

26 < option value ="Οκτώβριος"> Οκτώβριος</ option > <option νalue="νοέμβριος">νοέμβριος</ορtίοn> <option νalue="δεκέμβριος">δεκέμβριος</οptίοn> </select> </CENTER> (ο κώδικας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επιλογές που έχειο χρήστης) </body> </html> 4.Σελίδα καταχώρησης αγγελίας-πλειστηριασμούμοτοσυκλέτας ~ ~"""" Wo-1\ lr'nrό,...,,:n.ς ~ ~.. ~:.- C'J.;Ι:-r.~...,,...~ L Γ:..., fy..τt."j'("ihr'f'i~ Ξ:αι-ι"lfα Τn\:ιΟΙΤμ.e:ιιr ~ ~ Υι:~ h~:σ. Η:11~ rta.τi..~iα.tn.jx Ρ - -, 5Md> " ~5ιt"' ~ - _ w-.- n..- ~? ς;,, 111 CAR' 111 l f '""...ιr-::i ι 111.::J, ι~ -. <html> <body> <div id="header" style="background-color: #007Α29; "> <hl style="margin-bottom:o;"><img src="carshop Logo.jpg" width="150" height="so"</hl> </div> (είναι ο κώδικα για την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) 24

27 <Ρ align=right><button type= "button''onclick= "window. location.href='file :/// C:/Documents and Settin gs/jimakos/tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/nτυχιακι/cαrs 2.ΗΤΜ L"'>Σύνδεσ η </bυttοn> (είναι ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξ ί πάνω μέρος) <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" /> <tίtle> Κάθετη μπ ά ρα πλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul 1 ist-style-type: none; margin :O; padding:o; a: link,a :visited display: block; font-weight: bold; color: #FFFFFF; background-color: # 98bf21; width: 1 20ρχ; text-align: center; padding: 20ρχ; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a: active background-color: # 7Α991Α; </style> </head> <ul> <li><a href="ind ex.html">avαζήτηση</a></li> <li><a href="na vb ar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="na vb ar.html">moτoσuκλέτες</a>< /li > <li><a href="na vb ar.html">kαταχώρηση</a></li> </ul> (ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >>< <Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αρ ιστερό μέρο ς της σελίδ α ς) <div ί d="αναζήτη σ η" style="background-color:#98bf21; height: SOOpx;width : 160px;float: left; "> </div> (ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) 25

28 <article> <hl> Καταχώρηση μοτοσυκλέτας (Δωρεάν)</hl></ FΟΝΤ> < dίν id = "header" style= "backgrou nd-color: #007 Α2 9 ; "> </ d ίν > <p>οι φωτογραφ ίε ς μπαίνουν <b>μετά</b> την κ α ταχώρηση της α γ γελία ς.</ρ> </article> <dίν id="container" style="width: 1270ρχ"> <dίν id="header" style="background-color: #EOFFC2; "> <ρ style= "margin-bottom: 5; "> Στοιχείαμηχαν ή ς < / ρ > </ d ίν > (ο κώδικας για τ ην πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδας που γράφ ει<<στοιχε ί α μηχανής>>) <CENTER> < Β> Τύn οςαγγελίας</β> <select> <option νalue=" -"> -</option> <option νalue="π ώ ληση">πώληση</ορtίοn> <option νalue="ζ η τείται ">Ζητείται</ορtίοn> <option νalue="ε ν οίκιο ">Ενοίκιο</ορtίοn> </select> </CENTER> (ο κώ δικας για το select με ονομασία <<Τύπ ο ς αγγελίας>> και οι επιλογές που έχει ο χρήστης) <hl></hl> < CENTER> < Β >Κατ ηγορία </Β > < select> <option νalue="- "> -</option> <option νalue="4 χ4/τζιn/suv">4χ4/τζιn/suv</opt i on> <option νalue="p ic kup/aγρoτικo ">Pickup/Aγρoτι κo </option> <option νalue="αγ ωιστικο ">Αγωιστικο</ορtίοn> <option νalue="a λ λo ">Αλλο</ορtίοn> <option νalue="k α μnριo/roadster">kαμnριo/roadster</option> <option νalue="k o υnε-σnoρ " >Koυnε-σnoρ</option > <option νalue="τρε ιλερ">τρειλερ</ορtίοn> </select> </CENTER> (ο κώ δικας για το select με ονομασία << Κατ η γορία>>> και ο ι επι λογές που έχει ο χρήστης) <hl></hl> <CENTER> < Β>Μ Α ΡΚΑ</Β> <select> <option νalue="- "> -</option> <option νalue="a c ura">acura</option> <option νalue="a ix am">aixam</option> <option νalue="a lfa <option νalue="a lp ina">alpina</option> Romeo">Alfa Romeo</option> <option νalue="a ri el">ariel</option> <option νalue="a si a Motors" >Asia Motors </option> 26

29 <option value=''aston Martin 11 >Aston Martin</option> <option value= 11 Audi 11 >Audi</option> <option value= 11 Austin Healey 11 >Austin Healey</option> <option value= 11 Austin Morris 11 >Austin Morris</option> <option value= 11 Austin Rover 11 >Austin Rover</option> <option value= 11 Autobianchi 11 >Autobianchi</option> <option value= 11 Bentley 11 >Bentley</option> <option value= 11 Bmw 11 >Bmw</option> <option value= 11 Brilliance 11 >Brilliance</option> <option value= 11 Bugatti 11 >Bugatti</option> <option value= 11 Buick 11 >Buick</option> <option value= 11 Cadillac 11 >Cadillac</option> <option value= 11 Caterham 11 >Caterham</option> < option va 1ue= 11 Chery 11 > Chery </ option > < option val ue = 11 Chevrolet 11 > Chevrolet</ option > <option value= 11 China-Motors 11 >China-Motors</option> < option val ue = 11 Chrysler 11 >Chrysler</ option > < option val ue = 11 Citroen 11 >Citroen </ option > < option va 1ue= 11 Cobra 11 > Cobra </ option > <option value= 11 Corvette 11 >Corvette</option> <option value= 11 Dacia 11 >Dacia</option> <option value= 11 Daewoo 11 >Daewoo</option> <option value= 11 Daihatsu 11 >Daihatsu</option> <option value= 11 De Tomaso 11 >De Tomaso</option> <option value= 11 Dodge 11 >Dodge</option> <option value= 11 Ferrari 11 > Ferrari</option > <option value="ford">ford</option> <option value="honda 11 >Honda</option> <option value="hummer">hummer</option> <option value= 11 Hyudai">Hyudai</option> <option value="isuzu 11 >Isuzu</option> < option va lue = "Jagua r 11 > Jaguar</ option > <option value="jeep">jeep</option> <option value="ktm">ktm</option> <option value= 11 Kia">Kia</option> <option value="lada">lada</option> <option value= 11 Lamborghini 11 >Lamborghini</option> <option value="lancia 11 >Lancia</option> <option value="land Rover 11 >Land Rover</option> <option value="lexus 11 >Lexus</option> <option value= 11 Lincoln"> Lincoln</option> <option value= 11 Lotus 11 >Lotus</option> <option value= 11 Maserati">Maserati</option> <option value= 11 Mazda 11 >Mazda</option> < option val ue = 11 Mercedes-Benz" > Mercedes-Benz </option > <option value="mg 11 >Mg</option> <option value="mini 11 >Mini</option> 11 > <option value= 11 Mitsubishi 11 >Mitsubishi</option> <option value= 11 Morgan 11 >Morgan</option> <option value= 11 Nissan">Nissan</option> < option va 1 ue = "Opel" >Opel </ option > < option va 1ue= 11 Peugeot 11 > Peugeot</ option > < option val ue = 11 Pontiac" > Pontiac</ option > <option value= 11 Porsche 11 >Porsche</option> 27

30 <option νalue="renault">renault</option> <option νalue="rol ls Royce">Rolls Royce</option> <option νalue="roνer">roνer</option> <option νalue="saab">saab</option> <option νalue="skoda">skoda</option> < option νa 1 ue= "Smart" > Smart</ option > <option νalue="subaru">subaru</option> <option νalue="suzuki">suzuki</option> <option νalue="toyota"> Toyota</option> <option νalue="triumph"> Triumph</option> <option νalue="volνo">volνo</option> <option νalue="aλλo">aλλo</option> </select> </CENTER> (ο κώδι κας για το select με ονομασία<< ΜΑΡΚΑ >>>και οι επιλογές που έχει ο χρήστης) <dίν id="header" style="background-color: #EOFFC2;"> < ρ style="margin-bottom: 5; "> Χρονολογία </ ρ > </ d ίν > (ο κώδι κας για τ ην πρασίνη οριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδα ς που γράφει< <Χρονολογία>> <CENTER> <form action="demo_form.asp"> <Β>Χρονολογία : < input type="text" name="fname" /><br /></Β > </form> (ο κώδι κας για το input text με ονομασία <<Χρονολογία>>) <hl></hl> <CENTER> <Β>Μ ή νας</β> <select> <option νalue="-">-</option> <option νalυe="ιανουάριος ">Ιανουάριος</ορtίοn> <option νalυe="φεβρουάριος ">Φεβρουάριος</ορt ί οn> <option νalυe="μάρτιος">μάρτιος</ορtίοn> <option νalue=" Απ ρίλιος">αnρίλιος</ορtίοn> < option νa 1 ue =" Μά ιος"> Μάιος</ option > < option νa 1 ue =" Ιού νιος"> Ιούνιος</ option > <option νalue=" Ιο ύλιος">ιούλιος</ορtίοn> < option νa 1 ue =' 'Αύ γουστος"> Αύγουστος</ορtίοn > < option νa 1 ue= "Σεπτέμβριος ">Σεπτέμβριος</ option > < option νa 1 ue= "Οκτώβριος" >Οκτώβριος</ option > <option νalυe="νοέμβριος">νοέμβριος</ορtίοn < option νa 1 ue =" Δε κέμβριος"> Δεκέμβριος</ option </select> </CENTER> (ο κώδι κας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επ ι λογές που έχει ο χρήστ ης) </body> </html> 28

31 5.Σελίδα αναζήτησης αυτοκινήτου ' + Ίι.:.ο.τ r, ορ ίa <html> <body> <divid="header" style="background-color: #007Α29; "> <h 1 style="margin-bottom: Ο;"> <imgsrc="carshoplogo.jpg" width="150" height= "50" </h 1 > </div> (ο κώδικα για την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) <Ρ align=right><button type="button"onclick="window.location.href='file:///c:/documents and 29

32 Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/θεωριεσ/nτυχιακη/nτυχιακι/cαrs 2.ΗΤΜL"'>Σύνδεση</buttοn> ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" /> <tίtle>κάθετη μπάρα nλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul list-style-type: none; margin:o; padding:o; a: link,a :visited display: block; font-weight: bold; color: #FFFFFF; background-color: #98bf21; width: 120px; text-align: center; padding: 20px; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a: active background-color: #7Α991Α; </style> </head> <ul> <li> <a href="index.html">avαζήτηση</a> </li> <li><a href="navbar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="navbar.html">moτoσuκλέτες</a></li> <li><a href="navbar.html">kαταχώρηση</a></li> </ul> ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αριστερό μέρος της σελίδας) <div ίd="αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; height: SOOpx;width: 160px;float: left; "> </div> ο κώδικας για την πράσινα κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) <article> <hl>αναζήτηση αγγελίες αυτοκινήτων</hl></fοντ> <div id="header" style="background-color: #007Α29;"></dίν> 30

33 <form> <label fοr="πρός πώ ληση">πρόςπώληση</ιabel> <input t ype="radio" name="sex" ίd="πρόςπώλησ η " / > <label for=" Ζητε ίτ αι"> Ζητείται</Ιabel> <input type="radio" name="sex" id=" Ζητείται"/> <p><label for=''e v oiκιo">evoiκιo</label> <input type="radio" name="sex" ίd=''ενοίκιο" /></p> </form> ο κώδικας για τις τρείς επιλογές<<προς πώληση>><< Ζητε ί ται >> << Ε νοίκιο>> π ο υ βρίσκονται στο αριστερό πάνω μέρος τη ς σελ ίδας) <hl></hl> <p>< Β>Κατηγορ ία </Β></p> <select > <option value="-">-</option> <option value="4χ4/τζιn/suv">4χ4/τζιn/suv</o p t i on> <option value="p ic kup/aypoτικo ">Pickup/Aypoτικ o </option> <option νalue='άγ ωιστικο ">Αγωιστικο</ορtίοn> <option value=''a λ λo ">Aλλo</option> <option value=" Kα μnpιo/roadster">kαμnpιo/road ster</option> <option value=" Ko unε-σnop">kounε-σnop</optio n > <option νalue="τρ ε ι λερ">τρειλερ</ορtίοn> </select > ο κώ δικας για το select με ονομασία <<Κατηγορία>> και οι επι λογές που έχει ο χρήστης κ αι βρίσκεται στο αριστερό μέ ρ ος της σελίδ α ς) <hl></hl> <hl></hl> <hl></hl> </Ρ ALIGN=left> < B>MAPΚA</B></P ALIGN=left> <Ρ ALIGN=left><select> <option value="-">-</option> <option value='άc ura">acura</option> <option value='άi xam">a i xam</option> <option value=''alfa Romeo" >Alfa Romeo</option > <option value=''al pina">alpina</option> <option value=''ariel">ariel</option> <option value=''asia Motors">Asia Motors </option > <option value=''aston Martin">Aston Martin</option> <option value=''audi">audi</option> <option value=''austin Healey">Austin Healey</option> <option value=''austin Morris">Austin Morris</option> <option value=''austin Rover">Austin Rover</option> <option value= 'Ά utobianch i " >Autobianchi </option > <option value="bentley">bentley</option> <option value="bmw">bmw</option> <option value="brilliance">brilliance</option> <option value="bugatti">bugatti</option> <option value="buick">buick</option> 31

34 <option value= "Cadillac" >Cadillac</option > <option value="caterham">caterham</option> <option value="chery">chery</option> <option value="chevrolet">chevrolet</option> <option value="china-mσtors">china-motors</option> <option value="chrysler">chrysler</option> <option value="citroen">citroen</option> <option value="cobra">c:obra</option> <option value="corvette">corvette</option> <option value="dacia">dacia</option> <option value="daewoo">daewoo</option> <option value="daihatsu">daihatsu</option> <option value="de Tomaso">De Tomaso</option> <option value="dodge">dodge</option> <option value= "Ferrari"> Ferrari</option> <option value="ford">ford</option> < option va 1 ue = ''Honda" > Honda </ option > <option value=''hummer">hummer</option> <option value=''hyudai">hyudai</option> < option va 1 ue = 'Ίsuzu" > Isuzu </ option > <option value="jaguar">jaguar</option> <option value="jeep">je~ep</option> <option value="κtm">ktm</option> <option value="kia">kia</option> <option value="lada">lada</option> <option value="lambor~ιhi ni">lamborghini</option> <option value="lancia">lancia</option> <option value="land Rover">Land Rover</option> <option value="lexus">lexus</option> <option value= "Lincoln" > Lincoln </option> <option value="lotus">lotus</option> <option value="maserati">maserati</option> <option value="mazda">mazda</option> < option va 1 ue = "Mercedes-Benz" > Mercedes-Benz </option > <option value="mg">mg</option> <option value="mini">mini</option>"> <option value="mitsubishi">mitsubishi</option> <option value="morgan" >Morgan</option> <option value="nissan">nissan</option> <option value=''opel">opel</option> <option value="peugeot ">Peugeot</option> <option value="pontiac" >Pontiac</option> <option value="porschθ">porsche</option> <option value="renault">renault</option> <option value="rolls Royce">Rolls Royce</option> <option value="rover">rover</option> <option value="saab">saab</option> <option value="skoda">skoda</option> <option value="smart">smart</option> <option value="subaru">subaru</option> <option value="suzuki">suzuki</option> < option va 1 ue = "Toyota" > Toyota </ option > <option value="triumph"> Triumph</option > <option value="volvo">volvo</option> 32

35 <option value=''aλ λ o">aλλo</option> </select> </Ρ ALIGN =left> (ο κώ δικας για το select με ονομασία <<ΜΑΡΚΑ>> και οι επιλογές που έχει ο χρή στης και β ρί σκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας ) <hl></hl> <hl></hl> <hl></hl> <Ρ ALI GN=left> <B >Mήvaς</B></P ALIGN=left> <Ρ ALIGN=left><select> <option value="-">-</option> <option νalue="ι αν ουάριος " >Ιανουάριος</οptίοn > <option νalue="φ ε βρουάριος ">Φεβρουάριος</οpt ί οn> <option νalue=" Μά ρτιος">μάρτιος</οptίοn> < option va 1 ue =" Α πρίλιος"> Απρίλιος</ option > <option value=" Mά ιoς">mάιoς</option> <option value=" Io ύvιoς">io ύ vιoς</option> <option value=" Ιο ύλιος">ιούλιος</οptίοn> < option va 1 ue =" Αύ γουστος " > Αύγουστος</οptίοn > < option va 1 ue =" Σε πτέμβριος ">Σεπτέμβριος</ option > < option va 1 ue =" Οκτώβριος" >Οκτώβριος</ option > <option νalue=" Νο έμβριος" > Νοέμβριος</οptίοn <option νalue=" Δε κέμβριος " >Δεκέμβριος</οptίοn </select> </Ρ ALIGN=left> (ο κώδικας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επ ι λογέ ς που έχει ο χρή στης και β ρί σκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας ) </body> </html> 33

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δομή Βάσης Δεδομένων MySQL 34

37 Στον προκείμενο ιστότοπο η χρησιμοποίηση μιας βάσηςδεδομένων είναι απαραίτητο στοιχείο για την σωστήλειτουργία του. Στην βάση αποθηκεύονται τα δεδομένα που εισάγονται από τον χρήστη με σκοπό να ανακληθούν αργότερα ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνει και τις λειτουργίες που έχουν θεσπιστεί από τον προγραμματιστή. Η εν προκειμένωβάσηονομάζεται "site" και αποτελείται από τα παρακάτωtables : php yadmin _. ΔΟΙJή ί;; Κωδιιας SQl Αναζή~ηση Επφώτ'Ι!'α αrό παράδειγμα,,,. Εξαγωγ i ~ Ε ισαγωγή Λιιrουργίις ' Δι<σΙUψΟ ΠΙ Π ιvαιιας auctions Ενtργοο Εγγροφίς ~ Ίυπος ΣU\11.<ση Πεpη 1 ηση Υ. ΔΟ\Ιη ~ Α1<>ζήτηση ~i Προο6 ή 1 J ο.διισσμα Διο, ρ,ιιή - Ιn'!ΟΟΒ latιn!_s1νedisυ Μtγόlοι; Πφ<σσεια auctions ~ bιds ~ gallery scld ι users vehicles bids cj Πιριiγηση Υ Δομη ~ Αναζήτηση ~ Προσ6ηκ1 ιj Μι~cσ-.ιο Ο Δv.:γροφή ' ln10de latιn1_swedl51_cι galleιy -~ Πιρη,ηση.'Ι' Δομη Α.t1ίητηση ~ Προσtηκ1 J "διιuσ;c Διcγρο~η " Ιn10ΟΕ latιn 1_ SYιedιs1_c1 sold Περιi~ηση f. Δομή - Α"οζή1ηση ~ό Π pa σ θηκ.1 L ~δ,,οσjα ~ Δια\'ρ]~ ή ' ln10de latιn!_swedis,_c ι users Ι Πφι1 1 r,~η γ Δομη Α"'(ηrηση ~.; Πpoofu]Κ') J "-ό ιιοσ~ιc.; Δια 1 ρο~η 'ln'1006 lat1n1_s-n~s"l_ci :.:, ~ ;~ vehicles J Πιpι11ηση i' Δομη + Ανα(η~ηοη ~ Προσliη~1 υ Αδι1Cσ;ο Ι;ίΙ Δια ιρ>φη ' ln'iooe 1au111_5\11ed1s'1_ c:ι.c, : Μ 6 Πlvακrς Σύνολο,. lnnoob latin1 _ swedish _ci Ζ. Ε,:. ΚΒ ~ 6, : ί<: S 112, Ο ΚΒ ΟΒ.) Δημιαυρ'(:α πίνακα L ΕmΜιη ό!ιιι Απ;nιΙ,οyη όλw'. Με ΤΌvς εn ιλεγμένο;ς ~ ~ Εμφά'Λση yjc ικτίιπωση ;ίj nε::~ιληπη <ός πί 1α~aς δrδυμέ--,w\' J Δημιοuργiα νtου πίνακα ο~η βαση sίm Εκτέλεση Η βάση δεδομένων "site" καθώς και τα tables που την αποτελούν 35 ΒΙ ΒΛIΟΘ,υι ΤΕ1 ΠΕ ΙΡΑ I Α

38 auctions Στο table αυτό εκχωρούνται και εξάγονται τα στοιχειά που αφορούν στους πλειστηριασμούς. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμετα βλητές: Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που εισάγεταιέναςκαινούργιοςπλειστηριασμός, προσδίδοντας του με αυτό το τρόπο ένα χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και ταχύτεροπροσδιορισμό του. Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπροσδίδει μια μοναδικήτιμήχάριναναγνώρισης σε κάθε όχημα προς δημοπρασία. Τη μεταβλητή (minprice) η οποίαδέχεται τη τιμή προς εκκίνηση που δηλώνει κάθε χρήστηςπάνω στον εκάστοτεπλειστηριασμό που δημιουργεί. Τη μεταβλητή (status)πoυ δηλώνει την κατάσταση που βρίσκεται ο πλειστηριασμός. Πρόκειται για μια δυαδικήμεταβλητή που παίρνειείτε την τιμή Ο στην περίπτωση που ο πλειστηριασμός είναι ενεργός,είτε την τιμή 1 στη ν περίπτωση που ο πλειστηριασμόςέχειλήξει. Τη μεταβλητή (pricesteps) η οποίαπεριέχει την τιμήαύξησηςενόςπλειστηριασμούπέραν της προηγούμενης του κατάστασης, από τη στιγμή που θα εκδηλωθείενδιαφέρον για αυτόν. Τη μεταβλητή (time) η οποίαδέχεται την διάρκειαενεργούκατάστασης του πλειστηριασμού με τη μορφήχρόνου-μήνα-ημέρας. php Άdmin... :i Περιr 11 1 ση.f' Δαμιj,;; Κωδι.σι; SOl, Αναζιirηση ~ i Προσ6ή 11,,. Εξαγωγ ή,..; Εισογωγή JΙ. Λειrοuργό:ς --' auctions _J bids - ga l leιy sold ι users SELECT frot! 'ίucti"'s ' UΜΙΤ Ο 30 vehic ίes σε ορζόνm.;; Δημιαιιρ'(iα πίνακα Ταίr,ο;ηcη ιr.υ <l ειδi Καμic Τ -+ id νehίc! e- i d minprice sιatus pricesιeps t ί ιη e ' Επεξερyααia. Εσwτφι<η Ε π ψογασ1α ~ ; /\"'' ΡΟ\ή ;1Ιι Δια;ραφη 1, Επεξεpιασ<α, Εσωτφ«η Ξ πψρρσiσ ~ ; /\'1ι 1 ρc~η ~ ΔJαypσφη 2 500( 3JOC '2-06-' '2 06 '1 J.ι D626 J Επrξεριασία. Εσω;ι:ρι'(ιi Ξπz~t:η~σίσ ~ ;: /..γηιρσ~η Q ΔJ.:;Ίρc~ l ~ Επrξφtασi'1 Εσωη:ρωj Ξ.πiί,σρσia!i Α~πι 1 ρα4ή 9 Δια ραφη 5 Επιξφ,α c ία.. Εσwπρι<η Ξnψογασ1α ~ ; /\.'1yρο~η 41 Δi»/pσφη δ,, Επεξερ 1 ασ:α Εσurφ<η Ξπ~fε:~γJσiα ~ ί Α"'ηyρcφη Διι:Ι'jpcφη 7 3)\( 330( JJOC 5JOC 5JOC 20) 20" :uJδ ' J4 J6 +Ι 20) 20 2.)6.' 1 J ) 20Άl-'2.) J "312 οι; ο; Λοτουργίrς ατιο 1 u\ισμάrων ερωηίμωος Tόtable "auctions" καθώςκα ι τα cό lumηsηου περιέχει. 36

39 bids Στο table αυτό εκχωρούνται και εξάγονται τα στοιχεία που αφορούν στις προσφορές για κάθε πλειστηριασμό. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμεταβλητές: Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που γίνεται μια προσφορά, προσδίδοντας της με αυτό το τρόπο ένα χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και ταχύτεροπροσδιορισμό της. Τη μεταβλητή (userid) η οποίαπαίρνε ι την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε χρήστη από το tableusersμε σκοπό να συνδέσει την κάθε προσφορά με τον ανάλογοχρήστη. Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπαίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε οχήματος από το tablevehiclesμε σκοπό να συνδέσει την κάθε προσφορά με το ανάλογοόχημα. Τη μεταβλητή (price) που δέχεται την τιμή της τελευταίαςπροσφοράς που έχειγίνει σε κάθε όχημα. Τη μεταβλητή (time) η οποίαδέχεται την τιμή που έγινε η τελευταίαπροσφορά για το εκάστοτεόχημα με τη μορφήχρόνου-μήναημέρας. 37

40 php 'Admln ι Πφιήγιιση f ΔΟjlή d Κώδικας 5Ql Αvαζή1ηση ~ ; Προοθήιη,c+ Εξαγωγιi,,.J Εισαγωγή " Λιηουργ ίες srte _J auctιcns _J bids ~-' gailery so'd _J users : νeh i cles Γ-J.,ι Εμφm1οη t \"/ρ<ιf:;,' σ - ο\ - 1 σιρλιλικά v. Το ερώτημα λjχιάaηκr ο 0019 διvτιpόλιπτσι SELECT ' rn'om' ~"' ι1ι11τ ο J J οι ορ ιζόvπο.) Δημιοuρ vία πi\'ι!κα + Εnι,ογές --τ... id useιid νe h ic leίd price ιime L ΕπtΞερ 1 ασic ~ Εσwτtρ1κη Εηξ~vcc ια ~ Α~11ραοr Ο Δaν~-οφη 1 2!200 20' ΟΕ 38 Εμφάνιση : 3Ω εγ 1 ρο~ι]1iςι αρ 1 iίιr,τας απc 1rr, εγ;p ΦΊ r, σι οριζόντιο S μ3pcι; μz επανάληψη :ΠJ>tiιαλίδιJ; α-,ι] JoιJ κελ ά Λε ιrοuργ iες ο πο rελεσ μάrων ιρω rήμ α rος Totable "bids" καθώςκαιταcοlumηsηου περιέχει. qallery Στο table αυτό εκχωρούνται τα δεδομένα για τις φωτογραφίες που σχετίζονται με τα οχήματα που εισάγουν οι χρηστές προς πλειστηριασμό. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμεταβλητές: Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που εισάγεται μια φωτογραφία, προσδίδοντας της με αυτό το τρόπο ένα χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και ταχύτεροπροσδιορισμό της. Τη μεταβλητή (filename) η οποίαδέχεταικωδικοποιημένα το όνομα της φωτογραφίας όπως το εισάγει ο χρήστης. Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπαίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε οχήμα τος από το tablevehiclesμε σκοπό να συνδέσει την κάθε φωτογραφία με το ανάλογοόχημα. Τη μεταβλητή (type) η οποίαδηλώνει τον τύπο του αρχείου της εκάστοτεφωτογραφίαςδηλαδή αν είναι της μoρφήςjpeg,gif, κλπ. 38

41 php Admln _ Περιή γηση.υ' Δομή "" Κώδ ι κας SQl Ανα ζηrησι1 ~ Προο~ήκη,.,/ Ε ξcγωγή -J Εισαγωγή, Λ ε ιrοuργίις./ Εμ~ση tf(paφ<i>< Ο 6 i 7 συw:ιικά t, Το ερwrημc χp~άσ~r,r.ε Ο 0019 δwφόλεπτα j sιte.j auctιons bids._) ~ u sold _) users.. tιocles SELECT ' FRo;;ϊ~a;ιe;, LΙΙΙΠ Ο. 30 Δημιοuργ iα προφίλ [Εσι.ιτψ<ο! 1 Επψο,,σiσ ] [ Α.-όλιιση SQ.! [ Διψ:οορ ~α κ~~'α Ρ\Ψ ] f Α>"<r.οι.ισ' ] ~ Δημιοuρ γiα πiνnκσ Ταξ όμηση,.,; κλ ειό ι Κσμiα + Ξr ι λ.::'ι-tζ Τ... id filename vehicleid ιy pe 1 ιmagelgιf " Επεξψιcσic, Εσωτιρ<,η E"~!p,aζ a ~ Α.π,pσfη Q Δο 1 ρο~η 2 2ickOEιRLhA6G.~;Rf.1(η.,JJfl>= png.r Επφp1cσιc, Εσωrψ<η Ε'Τt;ψl"σ c ~ Α,π.,ροqη ~ Δ σ 1 ρσφή 3 2i~k061RlhA6019υ1RM.\llwg!)ffl<= ρng., Ε π ε(ει;. σσιc. Εσ~τερι<ή Ετ.:\εργασ'σ ~ Α.οιγροφη ~ Δ 11',';>α<η.! 2ick06rRLhA6G/MRMXnwgt)Ff<ι = png ~ E m:ξtι; aoia,. Ε σωτιαι<ή Ε &(εpγαοc ~ Α>Ίι.;ρα<ή Ο Δα,-pσ~ή 5 2itkO<rRlr.A6G.,~u1RJ.t 1 nwgoffl<= png, Επφtνασiα, Εσ ηερι ' ή Ε'Τεξψιασ:α ';< Α,11,ροφη ~ Δα,.ροφή Jpg 3 1rrί1'9efι:ng..1 ιι:ageι~.~ 5 ιrr.age.iprj) 6 ιrr.ageι;pι:g., Επεξφ... ~:σ1a.. Εσωτερι'η Ε-rε~ερyασΌ ~ Α'ιίι-,ρcφη ~ Δc y pος-ή 7 24hJU'S!JgJ g:f Ξ μcρqη με επc-ιά J.rψη ί.πικ(φ(j~iδω": ι1'ιό 1) κrί. a Λωοιιργ i ι ς απωελισμά1ων φω ι ήμαιος Totable "gallery" καθώςκαιταcοlumηsπου περιέχει. sold Το table αυτό ανανεώνεται στην περίπτωσηλήξης μιας δημοπρασίας. Περιλομβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμετοβλητές: Τη μεταβλητή (user_id) η οποίοποίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε χρήστη οπό το tableusersμε σκοπό να συνδέσει τον πλειστηριασμό που έληξε με τον χρήστη-νικητή του πλειστηριασμού. Τη μεταβλητή (auction_id) η οποίοποίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε πλειστηριασμού οπό το tableauctionsμε σκοπό να συνδέσει τον πλειστηριασμό που έληξε με τον χρήστη-νικητή του πλειστηριασμού. 39

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η HTML intermediate

Διάλεξη 3η HTML intermediate Διάλεξη 3η HTML intermediate Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος I S S E L D e. c o. d e (Intelligent Systems & Software Engineering Lab) Στόχος της ώρας Επέκταση γνώσεων στην html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. www.textar.com ΟΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. Όταν πρόκειται για την τεχνολογία πέδησης σε κορυφαίο επίπεδο, με την Textar είστε ασφαλείς. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 5-2 - 2009 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP Αντώνης Χρυσόπουλος Κατερίνα Κυπριώτη Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP Για να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP??? Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά Νίκος Πασσαράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets, CSS) Η (X)HTML προσδιορίζει τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση και κρύψιμο στοιχείων

Εμφάνιση και κρύψιμο στοιχείων Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #8 0 : Δυναμικά εφέ με χρήση CSS Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Εμφάνιση και κρύψιμο στοιχείων Χρήση της ιδιότητας display με επιτρεπτές τιμές: none: κρύψιμο του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Εισαγωγή Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαιτήσεις εργασίας

1. Απαιτήσεις εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 2 η Εργασία στο μάθημα «Δικτυακά Πολυμέσα Ι»: «Δημιουργία φόρμας για καταχώρηση στοιχείων με HTML - Javascript» Ημερομηνία παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα NetBeans και σχετικά προγράμματα Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα Ατζέντα Εγκατάσταση προγραμμάτων Java NetBeans MySQL Δημιουργία απλής εφαρμογής διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου.

2. Επιλέξτε την σωστή ετικέτα HTML που προσφέρει το μεγαλύτερο φόντο κειμένου. <head> <heading> <h6> <h1> ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Ελέγχου Τεχνολογίες Πολυμέσων - Εφαρμογές Δρ. Β. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕΣ Ε-mail: vala@teiath.gr Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 1. Τι σημαίνουν τα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες

Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τις προηγούμενες ασκήσεις Οδηγίες Εργαστήριο #9 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Το σημερινό εργαστήριο είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα, επειδή όμως θα ζητηθεί να ανακυκλώσετε υλικό από εκείνα, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 54 χλμ ΕΟ ΠΕΡΙΦ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ- 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 54 χλμ ΕΟ ΠΕΡΙΦ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ- 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εξετάσεις Προσομοίωσης 06/04/2015 Θέμα Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή και ΛΑΘΟΣ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549116, FAX: 210-9549192 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549116, FAX: 210-9549192 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θέση Εργασίας (1) Θέση: : ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Άτομα για τεχνική υποστήριξη και άτομα για πωλήσεις BNC Πόλη: Θεσσαλονίκη Πλήρους Απασχόλησης, Μόνιμη απασχόληση Η εταιρεία πληροφορικής BNC αναζητά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση ιστοσελίδων

Σχεδίαση ιστοσελίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Σχεδίαση ιστοσελίδων Θεώνη Πιτουρά, Γιάννης Κουτσονίκος Σημειώσεις για το Εργαστήριο «Επιχειρηματικές δικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Θέμα; «Σχεδίαση και ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων σε Web περιβάλλον για την δήλωση των εργαστηρίων των μαθημάτων Ψηφιακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 8 Μαρτίου 2001 Hypertext Markup Language (HTML)! Σε μια ιστοσελίδα μπορούν να εμφανίζονται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Ιστολόγιου

Κατασκευή Ιστολόγιου Κατασκευή Ιστολόγιου Τι είναι το ιστολόγιο Τα blog είναι ιστοχώροι ή ιστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά συνήθως σε καθημερινή βάση. Περιέχουν πληροφορίες σχετικές με ένα θέμα και συνήθως χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές γνώσεις για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο:

HTML 1. Στόχος της ώρας 11/3/2014. Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο: HTML 1 Στόχος της ώρας Τι είναι HTML και CSS; ιαχωρισμός περιεχομένου/μορφοποίησης Πότε χρησιμοποιούμε το ένα και πότε το άλλο; Εισαγωγή της γλώσσας HTML σε αρχάριο επίπεδο: Βασική σύνταξη, ετικέτες Τίτλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003.1 - Επιστήµη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό έτος 2010 2011, Χειµερινό εξάµηνο Τελική Εξέταση: Σάββατο - 04/12/10, Ώρα: 08:30-11:30,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας SIM και εισάγετε την κάρτα SIM με τις επαφές προς τα κάτω. Ξαναβάλτε το κάλυμμα στη θέση του.

Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας SIM και εισάγετε την κάρτα SIM με τις επαφές προς τα κάτω. Ξαναβάλτε το κάλυμμα στη θέση του. GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Auto Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky OBD. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

<BODY></a> </h3> <p> <img alt="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" title="<HTML> <HEAD> <TITLE> <BODY>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/2082816.jpg"> ΑΣΚΗΣΗ 1 1. Ανοίξτε τον επεξεργαστή ιστοσελίδων 2. Αποθηκεύστε στο X:/mathimata/html/askiseis/ με όνομα askisi1b.html 3. Θα φτιάξουμε μια νέα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τις βασικές ετικέτες </p> <a href="/2082816-Html-head-title-body.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/16234109-Horigisi-a-eion-kykloforias-ohimaton-ianoyarios-2014.html">ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ιανουάριος 2014</a> </h3> <p> <img alt="ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ιανουάριος 2014" title="ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Ιανουάριος 2014" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/33/16234109.jpg"> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10-2 - 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το µήνα Ιανουάριο του 2014 κυκλοφόρησαν </p> <a href="/16234109-Horigisi-a-eion-kykloforias-ohimaton-ianoyarios-2014.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/765035-Periehomena-dimioyrgia-syndesis-27-5-ti-einai-istoselides-kai-ti-topothesies-istoy-37-gnorimia-me-mia-istoselida-38.html">Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38</a> </h3> <p> <img alt="Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38" title="Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/765035.jpg"> Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ </p> <a href="/765035-Periehomena-dimioyrgia-syndesis-27-5-ti-einai-istoselides-kai-ti-topothesies-istoy-37-gnorimia-me-mia-istoselida-38.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10809239-Ergastirio-12-vima-1-o-vima-2-o-vima-3-o-vima-4-o.html">Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο.</a> </h3> <p> <img alt="Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο." title="Εργαστήριο #12. Βήμα 1 ο. Βήμα 2 ο. Βήμα 3 ο. Βήμα 4 ο." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10809239.jpg"> Εργαστήριο #12 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Το εργαστήριο αυτό είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα επειδή όμως ασχολείται με τη γλώσσα JavaScript, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εισαγωγικό Παράρτημα </p> <a href="/10809239-Ergastirio-12-vima-1-o-vima-2-o-vima-3-o-vima-4-o.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/341861-Powerpoint-2003-einai-to-dimofilestero-programma-paroysiaseon.html">POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.</a> </h3> <p> <img alt="POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων." title="POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/341861.jpg"> POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία </p> <a href="/341861-Powerpoint-2003-einai-to-dimofilestero-programma-paroysiaseon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2456152-5-o-kefalaio-praktiko-kommati.html">5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ</a> </h3> <p> <img alt="5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ" title="5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2456152.jpg"> 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη </p> <a href="/2456152-5-o-kefalaio-praktiko-kommati.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2272436-Efaruoges-webgis-open-source.html">Εφαρµογές WebGIS Open Source</a> </h3> <p> <img alt="Εφαρµογές WebGIS Open Source" title="Εφαρµογές WebGIS Open Source" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2272436.jpg"> Εφαρµογές WebGIS Open Source Πάνος Βουδούρης Περιεχόµενα Βασικές Έννοιες Open Source Γιατί; Πως; WebGIS Αρχιτεκτονική Παραδείγµατα εφαρµογών GeoServer GeoMajas MapServer + OpenLayers MapServer + SLMapviewer </p> <a href="/2272436-Efaruoges-webgis-open-source.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10416492-Kefalaio-5-dimioyrgia-formon-gia-ti-vasi-dedomenon-dvdclub.html">Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub</a> </h3> <p> <img alt="Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub" title="Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10416492.jpg"> Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες </p> <a href="/10416492-Kefalaio-5-dimioyrgia-formon-gia-ti-vasi-dedomenon-dvdclub.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5144841-Eisagogi-stin-html-decode-issel-theodosis-soyrgkoynis-antonis-hrysopoylos-stelios-moshogloy.html">ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου</a> </h3> <p> <img alt="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου" title="ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5144841.jpg"> ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας </p> <a href="/5144841-Eisagogi-stin-html-decode-issel-theodosis-soyrgkoynis-antonis-hrysopoylos-stelios-moshogloy.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7982264-Gavalas-damianos-dgavalas-aegean-gr.html">Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr</a> </h3> <p> <img alt="Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr" title="Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7982264.jpg"> Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της </p> <a href="/7982264-Gavalas-damianos-dgavalas-aegean-gr.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/9903244-Egheiridio-hrisis-toy-systiuatos-ekpaideysis-apo-apostasi-ekpaideysi-horis-oria-toy-t-e-i-larisas-genikes-leitoyrgies.html">Εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση χωρίς όρια» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Γενικές Λειτουργίες</a> </h3> <p> <img alt="Εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση χωρίς όρια» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Γενικές Λειτουργίες" title="Εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση χωρίς όρια» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Γενικές Λειτουργίες" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/9903244.jpg"> Εγχειρίδιο χρήσης του συστήµατος εκπαίδευσης από απόσταση «Εκπαίδευση χωρίς όρια» του Τ.Ε.Ι. Λάρισας Γενικές Λειτουργίες Λάρισα 2005 Copyright Τ.Ε.Ι. Λάρισας Χρηµατοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 </p> <a href="/9903244-Egheiridio-hrisis-toy-systiuatos-ekpaideysis-apo-apostasi-ekpaideysi-horis-oria-toy-t-e-i-larisas-genikes-leitoyrgies.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2481070-Programma-i-y-c-f-a-diaheirisi-hrimatorroon-epiheiriseon-diaheirisi-cash-flow-epiheiriseon.html">Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων</a> </h3> <p> <img alt="Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων" title="Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2481070.jpg"> Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr, </p> <a href="/2481070-Programma-i-y-c-f-a-diaheirisi-hrimatorroon-epiheiriseon-diaheirisi-cash-flow-epiheiriseon.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/10944453-Eisagogi-stin-html-ta-tags-tis-html-kai-ta-gnorismata-toys.html">Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους</a> </h3> <p> <img alt="Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους" title="Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/10944453.jpg"> Εισαγωγή στην HTML Τα tags της HTML και τα γνωρίσματά τους Με την γλώσσα περιγραφής υπερ-κειμένου (HTML) μπορούμε να σχεδιάζουμε ιστοσελίδες. Η HyperText Markup Language βασίζεται στην SGML (Standard Generalized </p> <a href="/10944453-Eisagogi-stin-html-ta-tags-tis-html-kai-ta-gnorismata-toys.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/12919003-Lionta-anastasia-metaptyhiaki-foititria.html">Λιόντα Αναστασία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια</a> </h3> <p> <img alt="Λιόντα Αναστασία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια" title="Λιόντα Αναστασία Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/28/12919003.jpg"> ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PHP, JAVASCRIPT ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ </p> <a href="/12919003-Lionta-anastasia-metaptyhiaki-foititria.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1811682-Athina-exoysiodotimena-synergeia.html">Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία)</a> </h3> <p> <img alt="Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία)" title="Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1811682.jpg"> Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία) ΤΗΛ: 210-3458190 1 ALFA ROMEO DYNAMIC SERVICE QUALITY M. ΕΠΕ Π. ΡΑΛΛΗ 51-53 ΤΑΥΡΟΣ 210-4838607 Fax: 210-4838608 2 ALFA ROMEO LAMDA AE 3 ALFA ROMEO EXTRA A.E.B.E. Λ. ΑΘΗΝΩΝ </p> <a href="/1811682-Athina-exoysiodotimena-synergeia.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6762063-Grapti-exetasi-gavalas-damianos-dgavalas-aegean-gr-diktyaka-polymesa-ii-dialexi-12-i-epanalipsi-proetoimasia-gia-tis-graptes-exetaseis.html">Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις</a> </h3> <p> <img alt="Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις" title="Γραπτή εξέταση. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6762063.jpg"> Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #12 η : Επανάληψη, προετοιμασία για τις γραπτές εξετάσεις Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Γραπτή εξέταση H διάρκεια της εξέτασης θα είναι 2 ώρες και 15 Θα απαντήσετε σε </p> <a href="/6762063-Grapti-exetasi-gavalas-damianos-dgavalas-aegean-gr-diktyaka-polymesa-ii-dialexi-12-i-epanalipsi-proetoimasia-gia-tis-graptes-exetaseis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1704326-Arhizontas-to-joomla-trehei-sto-joomla-mporoyme-na-prosthesoyme-epipleon-leitoyrgikotita-na-tin-epekteinoyme-diladi-extensions-php-mysql.html">Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql</a> </h3> <p> <img alt="Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql" title="Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1704326.jpg"> Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση </p> <a href="/1704326-Arhizontas-to-joomla-trehei-sto-joomla-mporoyme-na-prosthesoyme-epipleon-leitoyrgikotita-na-tin-epekteinoyme-diladi-extensions-php-mysql.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3409390-Platforma-synergatikotitas-collaboration-platform-hrisis-mrb-hellas-system-symvoyleytiki-a-e.html">Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε</a> </h3> <p> <img alt="Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε" title="Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3409390.jpg"> σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration </p> <a href="/3409390-Platforma-synergatikotitas-collaboration-platform-hrisis-mrb-hellas-system-symvoyleytiki-a-e.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/8447288-Odigos-grigoris-ekkinisis.html">Οδηγός γρήγορης εκκίνησης</a> </h3> <p> <img alt="Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" title="Οδηγός γρήγορης εκκίνησης" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/8447288.jpg"> Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή </p> <a href="/8447288-Odigos-grigoris-ekkinisis.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/164718-Thema-diadiktiakes-efarmoges-meletis-eyhristias.html">Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»</a> </h3> <p> <img alt="Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»" title="Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/17/164718.jpg"> Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική </p> <a href="/164718-Thema-diadiktiakes-efarmoges-meletis-eyhristias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7982152-Pneymatika-dikaiomata-2013-idryma-ecdl-ecdl-foundation-www-ecdl-org.html">Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)</a> </h3> <p> <img alt="Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)" title="Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7982152.jpg"> PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013 </p> <a href="/7982152-Pneymatika-dikaiomata-2013-idryma-ecdl-ecdl-foundation-www-ecdl-org.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2234362-Koinonika-diktya-kales-perivallontikes-praktikes.html">Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές</a> </h3> <p> <img alt="Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές" title="Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2234362.jpg"> Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό </p> <a href="/2234362-Koinonika-diktya-kales-perivallontikes-praktikes.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/843052-Sitebuilder-platforma-aytonomis-kataskeyis-diaheirisis-diktyakon-topon-website-egheiridio-hrisis-version-2-0.html">SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0</a> </h3> <p> <img alt="SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0" title="SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/843052.jpg"> SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη... </p> <a href="/843052-Sitebuilder-platforma-aytonomis-kataskeyis-diaheirisis-diktyakon-topon-website-egheiridio-hrisis-version-2-0.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3548053-Itml-kai-xhtml-vasikes-vasiki-syntaxi-html-kai-html-idomi-mias-html-selidas.html">ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας</a> </h3> <p> <img alt="ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας" title="ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3548053.jpg"> ΗTML και XHTML Βασικές έννοιες Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας Η γραμματική της ΗΤML Όπως κάθε γλώσσα έχει μια γραμματική </p> <a href="/3548053-Itml-kai-xhtml-vasikes-vasiki-syntaxi-html-kai-html-idomi-mias-html-selidas.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/11460821-Logismiko-reload-odigos-syggrafiki-omada-konstantinos-tsakalogloy-ioannis-exintaridis-konstantinos-tsimpanis-stayrofla-georgiadi.html">Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη</a> </h3> <p> <img alt="Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη" title="Λογισμικό Reload. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/27/11460821.jpg"> Λογισμικό Reload Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Εισαγωγή Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο </p> <a href="/11460821-Logismiko-reload-odigos-syggrafiki-omada-konstantinos-tsakalogloy-ioannis-exintaridis-konstantinos-tsimpanis-stayrofla-georgiadi.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/564080-Seminario-joomla-3-diorganosi-alfa-ekpaideytiki-eisigitis-motsenigos-ioannis-ilektronikos-mihanikos-symvoylos-internet-marketing-web-designer.html">Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer</a> </h3> <p> <img alt="Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer" title="Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/564080.jpg"> Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής </p> <a href="/564080-Seminario-joomla-3-diorganosi-alfa-ekpaideytiki-eisigitis-motsenigos-ioannis-ilektronikos-mihanikos-symvoylos-internet-marketing-web-designer.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1812498-Markes-aytokiniton-genika-synergeia-16-exeidikeymena-genika-synergeia-17-genika-synergeia-halazoptoshs-19-synergates-eparhias.html">ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ...</a> </h3> <p> <img alt="ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ..." title="ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ...17 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣHΣ...19 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ..." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1812498.jpg"> ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ALFA ROMEO...1 AUDI...1 BMW...2 CADILLAC...3 CORVETTE...3 HUMMER...3 CHEVROLET...3 DAEWOO...3 CHRYSLER...3 DODGE...3 CITROEN...4 DACIA...4 DAIHATSU...4 FIAT...5 FORD...6 HONDA...6 HYUNDAI...6 </p> <a href="/1812498-Markes-aytokiniton-genika-synergeia-16-exeidikeymena-genika-synergeia-17-genika-synergeia-halazoptoshs-19-synergates-eparhias.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/652352-Mathima-3-logismiko-software.html">ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)</a> </h3> <p> <img alt="ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)" title="ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/652352.jpg"> ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και </p> <a href="/652352-Mathima-3-logismiko-software.html" class="news-block-btn"> Διαβάστε περισσότερα <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2017 © DocPlayer.gr <a href="/support/privacy-policy/">Πολιτική Απορρήτου</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Όροι Χρήσης</a> | <a href="/support/feedback/">Σχόλια</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/743df/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":30,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=30&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>