ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕ ΙΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΥΤΟΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟ Υ ΔΑΣΤΕΣ: Μέγγος Θησ έας Α. Μ Ι "' Δημητρη ς Ζώ η ς Α.Μ ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗ t<η ΠΕΙΡΑΙΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή-Γενικές Πληροφορίες-Ιστορικά στοιχειά για τις γλώσσες HTML,CSS,JAVA,MYSQL Κεφάλαιο 2. Κώδικας HTML-CSS Κεφάλαιο 3. Δομή Βάσης Δεδομένων MySQL Κεφάλαιο 4. Κώδικας ΡΗΡ Κεφάλαιο 5. Βιβλιογραφία ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - ΓεvικέςΠληροφορίε ς- Ιστορικά στο ιχειά για τ ις yλώσσεςhtml,css, JAVA,MYSQ L ΒΙΒΛΙΟΟΗ ΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙ Λ 1

4 HTML ΗΤ L Η ΗΤΜL(ακρωνύμιο του αγγλικoύhypertextmarkuplanguage, Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου) είναι η κύρια γλώσσα σήμανσης για τις ιστοσελίδες, και τα στοιχεία της είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. Η HTML γράφεται υπό μορφή στοιχείων ΗΤΜLτα οποία αποτελούνται από ετικέτες, οι οποίες περικλείονται μέσα σε σύμβολα «μεγαλύτερο από» και «μικρότερο από» (για παράδειγμα <html> ), μέσα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Οι ετικέτες HTML συνήθως λειτουργούν ανά ζεύγη (για παράδειγμα <hl> και </hl> ), με την πρώτη να ονομάζεται ετικέτα έναρξης και τη δεύτερηετικέτα λήξης (ή σε άλλες περιπτώσεις ετικέτα ανοίγματος και ετικέτα κλεισίματος αντίστοιχα). Ανάμεσα στις ετικέτες, οι σχεδιαστές ιστοσελίδων μ πορούν να τοποθετήσουν κείμενο, πίνακες, εικόνες κλπ. Ο σκοπός ενός webbrowserείναι να διαβάζει τα έγγραφα HTML και τα συνθέτει σε σελίδες που μπορεί κανείς να διαβάσει ή να ακούσει. Ο browser δεν εμφανίζει τις ετικέτες HTML, αλλά τις χρησιμοποιεί για περιεχόμενο της σελίδας. να ερμηνεύσει το Τα στοιχεία της HTML χρησιμοποιούνται για να κτίσουν όλους του ιστότοπους. Η HTML επιτρέπει την ενσωμάτωση εικόνων και άλλων αντικειμένων μέσα στη σελίδα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει διαδραστικές φόρμες. Παρέχει τις μεθόδους δημιουργίας δομημένων εγγράφων (δηλαδή εγγράφων που αποτελούνται από το περιεχόμενο που μεταφέρουν και από τον κώδικα μορφοποίησης του περιεχομένου) καθορίζοντας δομικά σημαντικάστοιχε ί α για το κείμενο, όπως κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες, συνδέσμους, παραθέσεις κα ι άλλα. Μπορούν επίσης να ενσωματώνονται σενάρια εντολών σε γλώσσες όπως η JaνaScript, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ιστοσελίδων HTML. Οι Web browsers μπορούν επίσης να αναφέρονται σε στυλ μορφοποίησης CSS για να ορίζουν την εμφάνιση και τη διάταξη του κειμένου και του υπόλοιπου υλικού. Ο οργανισμός W3C, ο οποίος δημιουργεί και συντηρεί τα πρότυπα για την HTML και τα CSS, ενθαρρύνει τη χρήση των CSS αντί της HTML για σκοπούς παρουσίασης του περιεχομένου. διαφόρων στοιχείων 2

5 Προέλευση Το 1980, ο φυσικός Τιμ Μπέρνερς Λι, ο οποίος εργαζόταν στο CERN, επινόησε το ENQUIRE, ένα σύστημα χρήσης και διαμοιρασμού εγγράφων για τους ερευνητές του CERN, και κατασκεύασε ένα πρωτότυπό του. Αργότερα, το 1989, πρότεινε ένα σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο, το οποίο θα χρησιμοποιούσε υπερκείμενο.'ετσι, έφτιαξε την προδιαγραφή της HTML και έγραψε τον browser και το λογισμικό εξυπηρετητή στα τέλη του Τον ίδιο χρόνο, ο Μπέρνερς Λι και ο μηχανικός συστημάτων πληροφορικής του CERN Robert Cailliau συνεργάστηκαν σε μια κοινή προσπάθεια εύρεσης χρηματοδότησης, αλλά το έργο δεν υιοθετήθηκε ποτέ επίσημα από το CERN. Στις προσωπικές του σημειώσεις από το 1990, ο Μπέρνερς Λι αριθμεί «μερικές από τις πολλές χρήσεις του υπερκειμένου», και αναφέρει πρώτα από όλες μια εγκυκλοπαίδεια. Χρονικό εκδόσεων HTML Οκτώβριος 1991 Πρώτη δημοσίευση του HTML Tags, ενός ανεπίσημου εγγράφου του CERN αναφέρει δώδεκα ετικέτες HTML. Ιούνιος 1992 Πρώτο ανεπίσημο πρόχειρο του HTML DΤD,με επτάαναθεωρήσεις (15 Ιουλίου, 6 Αυγούστου, 18 Αυγούστου, 17 Νοεμβρίου, 19 Νοεμβρίου, 20 Νοεμβρίου, 22 Νοεμβρίου) Νοέμβριος 1992 Ανεπίσημο πρόχειρο HTML DTD 1.1 (το πρώτο με αριθμό έκδοσης, βασισμένο στις αναθεωρήσεις RCS, οι οποίες ξεκινούν με 1.1 αντί για 1.0) Ιούνιος 1993 Δημοσιεύεται η Hypertext Markup Languageαπό την Ομάδα Εργασίας IIIR του IETF ως ένα πρόχειρο για το Διαδίκτυο (κάτι σαν εισήγηση για πρότυπο). Αντικαταστάθηκε από μια δεύτερη έκδοσηένα μήνα αργότερα, ακολουθούμενη από έξι ακόμα πρόχειρα δημοσιευμένα από το ίδιο το ΙΕΤFτα οποία τελικά οδήγησα στην HTML 2.0 με το RFC1866. Νοέμβριος 1993 Δημοσιεύτηκε η HTML+ από το IETF ως Πρόχειρο-Διαδικτύου, και ως ανταγωνιστική πρόταση για το πρόχειρο της Hypertext Markup Language. Έληξε τον Μάιο του

6 Απρίλιος 1995 (γραμμένη τον Μάρτιο του 1995) Η HTML 3.Οπροτάθηκε ως πρότυπο οπό το IETF, αλλά η μήνες αργότερο χωρίς άλλη ενέργεια. πρόταση έληξε πέντε Περιείχε πολλές οπό τις δυνατότητες που συμπεριλαμβάνονταν στην πρόταση του Raggett γιο την HTML+, όπως την υ π οστήριξη γιο πίνακες, τη ροή κειμένου γύρω οπό εικόνες και την προβολή πολύπλοκων μαθηματικών τύπων. Το W3C ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικού του Arena browserως δοκιμαστική πλατφόρμα γιο την HTML 3 και γιο το CSSολλά η HTML 3.0 δεν πέτυχε, γιο δ ι άφορους λόγους. Το πρόχειρο θεωρήθηκε υπερβολικά μακρύ, με 150 σελίδες, και ο ρυθμός ανάπτυξης του browser, καθώς και ο αριθμός των ενδιαφερόμενων μερών υπερέβαιναν τις δυνατότητες του ΙΕΤF.Οι εταιρείες που δ ι έθεταν browser, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft και Netscape εκείνο τον καιρό, επέλεξαν να υλοποιήσουν διαφορετικά υποσύνολο των δυνατοτήτων του πρόχειρου της HTML 3, καθώς και να εισάγουν τις δικές του επεκτάσεις σ' αυτό.οι επεκτάσεις αυτές έλεγχαν εμφανισιακά στοιχείο των εγγράφων, αντίθετο με την «πεποίθηση [της ακαδημαϊκής κοινότητος μηχανικών] ότι το χρώμα, το παρασκήνιο, το μέγεθος και ο τύπος της γραμματοσειράς ήταν οπωσδήποτε έξω οπό το στόχος μιας γλώσσας της οποίος η μοναδική πρόθεση ήταν να καθορίσει πώς οργανώνεται ένα έγγραφο». Ο Daνe Raggett, συνεργάτης του W3C γιο πολλά χρόνιο, σχολίασε ότι «Μέχρι ενός σημείο, η Microsoft έκτισε την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Ιστό επεκτείνοντας τι ς δυνατότητες της HTML.» Ιανουάριος 2008 Δημοσιεύεται η ΗΤΜLSως ένα Πρόχειρο Εργασίας οπό το W3C. Π αρότι η σύνταξη μοιάζει αρκετά με το SGML, η ΗΤΜLSδεν προσπαθεί πλέον να αποτελεί εφαρμογή του SGML, και ορίζεται ως αυτόνομη, μαζί με την XHTMLS η οποίο βασίζεται στην XML. 4

7 css Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία φύλλων σrυλ) είναι μια γλώσσα υπολογισrή που ανήκει σrην κατηγορία των γλωσσών φύλλων σrυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Χρησιμοποιείται δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε σrις γλώσσες HTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ισrοσελίδαςκαι γενικότερα ενός ισrοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα υπολογισrή προορισμένη να αναπτύσσει σrιλισrικά μια ισrοσελίδα δηλαδή να διαμορφώνει περισσότερα χαρακτηρισrικά, χρώματα, σrοίχιση και δίνει περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ισrοσελίδα η χρήση της CSS κρίνεται ως απαραίτητη. Η αλληλουχία εφαρμογής των φύλλων στυλ Για ένα έγγραφο πχ html θα υπάρχουν παραπάνω από ένα φύλλα σrυλ τα οποία περιέχουν δηλώσεις για την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου σrοιχείου. Το Φύλλο στυλ που εφαρμόζεται σε ένα έγγραφο μπορεί να προέρχεται από: το συγγραφέα μιας ισrοσελίδας το χρήστη του πλοηγού τον ίδιο τον πλοηγό, αν έχει το δικό του προκαθορισμένοφύλλο στυλ. Συνεπώς για ένα html στοιχείο θα υπάρχουν παραπάνω από μια δηλώσεις που πιθανόν να είναι συγκρουόμενες. Το πρότυπο css για να επιλύσει παρόμοιες συγκρούσεις έχει καθορίσει μια αλληλουχία-σειρά στην οποία θα μπουν αυτές οι δηλώσεις και με βάση την οποία θα επιλεγεί πχ η δήλωση που είναι πρώτη στη σειρά. Ο αλγόριθμος δημιουργίας αυτής της σειράς-αλληλουχίας είναι ο ακόλουθος: Εύρεσηόλων των δηλώσεων που εφαρμόζονται στο στοιχείο ενδιαφέροντος. Οι δηλώσεις εφαρμόζονται στο στοιχείο αν ο επιλογέας του το επιλέξει (ταιριάζει με αυτό). 5

8 Ταξινόμησ η με βάση τη σημασία (κανον ι κ ή ή σημαντική) κ αι πρ οέλευση ( συγγ ραφέας, χ ρ ήστη ή πλοηγός χρήστη). Με αύξουσα σειρά π ρ οτερ αιότητας: 1. Δηλώσεις π λοηγού χρήστη 2. Κανονικές δ ηλώσεις χρήστη 3. Κανονικές δ ηλώσεις συγγραφέα 4. Σημαντικέ ς δηλώσεις συγγραφέα S. Σημαντικέ ς δηλώσεις χρήστη Ταξινόμησ η των δηλώσεων ίδιας σημασία ς και προέλευση ς με κ ριτήριο την εξειδί κευση του ε πιλογέα: οι πιο εξειδικευμένοι επιλογείς υπερι σχύου ν των πιο γενικ ών. Τα ψε υδ ό-στοιχεία και οι ψευδό-κλάσει ς λογαριάζοντ αι σα ν κανονικά στοιχε ία και κλά σεις αντίστοιχα. Τέλος ταξ ιν όμηση ανάλογα με τη σειρά κα θορισμού: αν δύο δη λώσεις έχουν το ίδιο β άρ ος ι προέλευση και εξειδίκευσ η ι αυτή που πρ ο σδιο ρίστηκε τελευταία επικρ ατεί. Οι δηλώσεις σε εισαγόμενα φύλλα στυλ θεωρού νται ότι δηλώ νονται πρι ν από τις δηλώσεις στο ίδιο το φύλλο στυλ. Αφού λοι πό ν προκύψει μια σειρά-αλληλο υ χία κανόνων ε μ φάνι σης που αφορ ούν το ίδι ο στοιχείο θα επιλεγεί προς εφα ρ μογή (για την α ποφ υγή συγκ ρούσεων ) η δήλωση που θα είναι τελευτα ί α στην σειρά π ο υ αν αλύθηκε πιο πάνω. 6

9 JAVA - Java JaνaScript είναι έχει γλώσσα προγραμματισμούηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία σαν σκοπό την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου και την εκτέλεση κώδικα στην πλευρά του πελάτη (client-side) σε ιστοσελίδες. Το πρότυπο της γλώσσας κατά τον οργανισμό τυποποίησης ECMA ονομάζεται ECMAscript. Η γλώσσα προγραμματισμού JaνaScript δημιουργήθηκε αρχικά από τον Brendan Eich της εταιρείας Netscape με την επωνυμία Mocha. Αργότερα, Mocha μετονομάστηκε σεliνescript, και τελικά σε JaνaScript, κυρίως επειδή η ανάπτυξή της επηρεάστηκε περισσότερο από τη γλώσσα προγραμματισμού Jaνa. LiνeScript ήταν το επίσημο όνομα της γλώσσας όταν για πρώτη φορά κυκλοφόρησε στην αγορά σε βήτα (beta) εκδόσεις με το πρόγραμμα περιήγησης στο Web, Netscape Naνigator εκδοχή 2.0 τον Σεπτέμβριο του LiνeScript μετονομάστηκε σε JaνaScript σε μια κοινή ανακοίνωση με την εταιρεία Sun Microsystems στις 4 Δεκεμβρίου, 1995, όταν επεκτάθηκε στην έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Web, Netscape εκδοχή Η JaνaScrίptαπέκτησε μεγάλη επιτυχία ως γλώσσα στην πλευρά του πελάτη (client-side) για εκτέλεση κώδικα σε ιστοσελίδες, και περιλήφθηκε σε διάφορα πρόγραμματα περιήγησης στο Web. Κατά συνέπεια, η εταιρεία Microsoft ονόμασε την εφαρμογή της σε JScript για να αποφύγει θέματα εμπορικών σημάτων. Η JScript πρόσθεσε νέους μεθόδους για να διορθώσει τα Υ2Κπροβλήματα στην JaνaScript, οι οποίοι βασίστηκαν στην jaνa.util.date τάξη της Jaνa. Η JScript περιλήφθηκε στο πρόγραμμα Internet Explorer εκδοχή 3.0, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του Τον Νοέμβριο του 1996, η Netscape ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τη γλώσσα JaνaScript στο Ecma International(μια οργάνωση της τυποποίησης των γλωσσών προγραμματισμού) για εξέταση ως βιομηχανικό πρότυπο, και στη συνέχεια το έργο είχε ως αποτέλεσμα την τυποποιημένη μορφή που ονομάζεται ECMAScript. 7

10 Η JaνaScript έχει γίνει μία οπό τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στον Παγκόσμιο Ιστό (Web). Αρχικά, όμως, πολλοί επαγγελματίες προγραμματιστές υποτίμησαν τη γλώσσα διότι το κοινό της ήταν ερασιτέχνες συγγραφείς ιστοσελίδων και όχι επαγγελματίες προγραμματιστές (και μεταξύ άλλων λόγων).με με τη χρήση της τεχνολογίας Ajax, η JaνaScript γλώσσα επέστρεψε στο προσκήνιο και έφερε πιο επαγγελματική προσοχή προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα ήταν ένα καινοτόμο αντίκτυπο στην εξάπλωση των πλαισίων και των βιβλιοθηκών, τη βελτίωση προγραμματισμού με JaνaScript, καθώς και αυξημένη χρήση της JaνaScript έξω οπό το προγράμματα περιήγησης στο Web. Τον Ιανουάριο του 2009, το έργο CommonJS ιδρύθηκε με στόχο τον καθορισμό ενός κοινού προτύπου βιβλιοθήκης κυρίως γιο την ανάπτυξη της JaνaScript έξω οπό το πρόγραμμα περιήγησης και μέσο σε άλλες τεχνολογίες (π.χ. serνer-side) ο Syndication Web Serνer \ Γ ί JaνaScript Sνndicatiorι lnherent lneffιctencιes Your Web Serνer.. 8

11 ΡΗΡ ~ File System.._,. ι.ιι MySI\ Database j\ιla il s e :ι"ν c ι Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα scriptαπό την πλευρά του διακομιστή, σχεδιασμένη ειδικάγια το διαδίκτυο. Μέσα σε μια HTML σελίδα μπορείτε να ενσωματώσετε ΡΗΡ κώδικα, που θα εκτελείται κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τη σελίδα. Ο ΡΗΡ κώδικας μεταφράζετε στο Web διακομιστή και δημιουργεί HTML ή άλλη έξοδο που θα δει οεπ ισκέπτης. Η ΡΗΡ δημιουργήθηκε το 1994 και ήταν αρχικά η δουλειά ενός ατόμου, του RasmusLerdorf. Υιοθετήθηκε και από άλλα ταλαντούχα άτομα και έχει περάσει από τρειςβασικές εκδόσεις. Τον Ιανουάριο του 2001 ήταν σε χρήση σχεδόν σε πέντεεκατομμύρια τομείς παγκόσμια και αυτός ο αριθμός μεγαλώνει γρήγορα. Η ΡΗΡ είναι ένα προϊόν ανοιχτού κώδικακαι έτσιεπιτρέπεται η πρόσβαση στον κώδικαπροέλευσης. Η ΡΗΡ αρχικά σήμαινε Personal Home Page ( προσωπική αρχική σελίδα ), αλλάάλλαξε σύμφωνα με την σύμβαση GNU και τώρα σημαίνει ΡΗΡ Hypertext Preprocessor ( προεπεξεργαστής κειμένου ΡΗΡ ). Η τρέχουσα βασική έκδοση της ΡΗΡ είναι η 4. Αυτή η έκδοση έχει μερικές μεγάλεςβελτιώσεις στη γλώσσα. 9

12 ΠλεονεκτήματατηςΡΗ Ρ Κά π ο ιοιαπότουςβασικούςανταγωνιστέςτηςρηρείναιορerl, M i cro softactiνes e rνerpages (ASP), JaνaSerνerPages ( JSP ), AllaireColdFusion Σε σύ γκριση με α υτά τα προϊόντα, η ΡΗΡ έχει πολλά πλεονεκτή μ ατα ό πως : Υψη λή απόδοσ η Διασ υνδέσεις μ ε πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων Ενσωματωμένε ς βιβλιοθήκες για πολλές συνηθ ι σμένες Web δι α δικασ ίες Χαμ ηλό κόστο ς Ευκολία μάθησ η ς και χρήσης Μεταφερσιμότ ητα Διαθ εσιμότητα του κώδικα προέλευσης Απόδοση Η ΡΗ Ρ είναι πολ ύ αποτελεσματική. Με ένα φθηνό διακομιστή μ π ορεί ναεξυ πηρετήσει ε κατομμύρια επισκέψεων καθημερινά. Οι δοκιμ έ ς πο υ δημο σιεύθηκανα π ό την Zend Technologies δείχνουν ότι η ΡΗΡ ξε περ νά τους ανταγωνιστ έ ς της Ολοκλήρωση με Βάσεις δεδομένων Η ΡΗ Ρ έχει εγγενε ίς συνδέσεις για πολλά συστήματα βάσεων δεδ ομέν ων. Εκτός από τ ην MySQL, μπορεί να συνδεθεί κατευθεία ν με τις βάσεις δ εδομένων PostgreSQL, msql, Oracle, dbm, filepro, Informix, InterBase, Sybase, μεταξ ύ άλλων. Χρησιμοποιώντα ςτοορen Database Connectivity Standard (ODBC) μπ ορείνα συνδ εθεί σε οπο ια δήποτε βάση δεδομένων παρέχει ένα πρόγρα μ μα ο δήγησης ODBC. Αυτό πε ρι λαμβάνει και τα προϊόντα της Microsoft, μετα ξ ύ άλλων. Ενσωματωμένες Βιβλιοθήκες Επειδ ή η ΡΗΡ σχ εδιάστηκε για να χρησιμοποιε ί ται στο Web, έχε ι πολ λές ενσω ματωμένες β ιβλιοθήκες, που εκτελούν πολλές χρήσιμες λ ε ιτουρ γί ε ς σχετι κές μετο Web. Επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων.gif, τη σ ύνδεση με άλλες υπηρεσίες δ ικτύων, την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονι κ ού ταχυ δρομείου, τ η ν αλληλεπίδραση με cookiesκαι τη δημιουργία Ρ DFεγγράφων. 10

13 MySQL Η MySQL είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης βάσεωνδεδομένων. Μια βάση δεδομένων επιτρέπει την αποθήκευση, τη αναζήτηση, ναταξινόμηση και την ανάκληση δεδομένων αποτελεσματικά. Ο MySQL διακομιστήςελέγχει την πρόσβαση σε δεδομένα, για να μπορούν να δουλεύουν πολλοίχρήστες ταυτόχρονα, για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση κα ι να διασφαλίζει ότι μόνοπιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς η MySQL είναι έναςπολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών. Η MySQL είναι ξεκινά από το διαθέσιμη από το 1996 αλλά η ιστορίας της Πλεονεκτήματα της MySQL Μ ερικοί από τους κύριους ανταγωνιστές της MySQL είναι οι PostgreSQL, MicrosoftSQL και Oracle. Η MySQL έχει δ ι αμόρφωσηκαι μάθηση και ο κώδικας προέλευσης είναι διαθέσιμος. πολλά πλεονεκτήματα, όπως χαμηλό κόστος, εύκολη Απόδοση Η MySQL είναι χωρίς αμφιβολία γρήγορη. Πολλές δοκιμές από ανεξάρτητους φορείς ή οργανισμούς δείχνουν ότι ηmysql είναι αρκετά πιο γρήγορη από τον ανταγωνισμό. Χαμηλό κόστος Η MySQL είναι διαθέσιμη δωρεάν, με άδεια ανοικτού κώδικα (Open Source) ή μεχαμηλό κόστος,στις περιπτώσεις εμπορικής χρήσης. Ευκολία Χρήσης Οι περισσότερες μοντέρνες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν SQL κάνοντας την εύκολααναγνωρίσιμη και επιτρέποντας στους προγραμματιστέςπρόσβαση σε αρ κ ετάμ εγάλοόγκοδεδομένων και παραμετροποιήσεων με τη βοήθεια της 11

14 αναζήτη σηςμέσωδιαδικτύου. Μεταφε ρσι μότ η τα Η MySQL μπορε ί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά συστήματα Unix όπως επίσης και στα Microsoft Windows. Κώδικας Προέλε υσης Όπως και με τη ν ΡΗΡ, είναι εφικτή η τροποποίηση του πηγαίου κώδικατης MySQL. 12

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κώδι καςητμ ι- css 13

16 1.Αρχική σελίδα ΙΜΊ.._ :ασ, Ι SCS<fflι ;j... w-δω ίi f~ ~ 2 Q: Ρ ~ c " "1:11 :i".:!ϊ =- ~ [; fd -= 61<:6 GJ 1111 CAR 1 r 11 ~ ι ιι ι, SHu;::::> '+B+ 11 Br 11 <html> <body> <div id="header" style="background-color:#007a29;"> <hl style="margin-bottom: Ο;"> <img src="carshop Logo.jpg" width="lso" height="so"</hl> </dίν> 14

17 (είνα ι ο κώδικα γ ια την πράσινη οριζόντιαμπάρα στην κορυφή τη ς σελίδ ας) <Ρ align=right><button type="button"onclick="window.location.href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/πτυχιακι/cαrs 2. ΗΤΜ L'" >Σύνδεσ η </button > ( ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) <CENTER><U> <p><b>h μεγαλύτερη αγορά για </b</p> </CENTER> </U > μεταχειρισμενα αυ τοκινη τα <center> < meta content= "text/html; charset= utf-8" http-equiv= "Content-Type" /> <title>inline στο ιχ είαλίστας</tίtle> <style type="text/css"> ul list-style-type: none; margin:o; padding:o; padding-top: 6px; padding-bottom : 6px; Ιί display: inline; a: link,a :visited font-weig ht: bold ; color: #FFFFFF; background-color: #007Α29; text-align: center; padding: lspx; text-decoration: none; text-transform: uppercase; 15

18 a: hover,a: active background-color: #7 Α991Α; </style> </head> <body> <ul> < li> < a href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tαέyypαφάμou/θeωpieσ/nτuxιακ η/nτuxιακι/cars 3.ΗΤΜ L"'>Αναζήτ η ση</a></lί> < li><a href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tαέyypαφάμou/θeωpieσ/nτuxιακ η/nτuxιακι/cars 4. ΗΤΜ L"' >Καταχώρ ηση </a > </li > </ul> (ο κώδικας για τα τα δυο πράσινα buttoπ στο κέντρο της σελίδας <CΕΝΤΕR><U>< p ><b>τελευταίεςαγγελίες</b< / p > </CΕΝΤΕR></ U > <CENTER> <form> < label for="oλα" > oλα</label> < input type="radio" name="sex" ίd="ολα" /> < label fοr="αυτο κί νητα">αυτοκίνητα</ιabel> < input type="radio" name="sex" ίd="αυτοκίνητο " / > < label fοr="μοτο συκλέτες">μοτοσυκλέτες</ιabe l > < input type="radio" name="sex" ίd="μοτοσυκλέτε ς " /> </form> <object data="horse.wav"> < para m name="autoplay" value="false"> </ object> </CENTER> (ο κώδικας για τις τρείς επιλογές <<Ολα>> < < Αυτο κίνητο>>< < Μοτοσυκλέτες>>που είναι στο κάτω μέρος της σελίδας <CENTER><img src="basket_features.jpg" width="loo" height="20" alt="the Scream" /> </CENTER> 16

19 </body> </html> 2.Προεπισκοπιση σελίδας Βο:ιι:ι (ιι~ """' ~Ι\ [rφ<ι\ ;:t!<οώd<τς fft<m: ~ ~m~ <.1.-:r.t"lf'f' L.f- ρ. Μ:. Ι Ι Ι Ι Ι Σ CΑR ~;_Jr::J ι ιι ι ~,,. <html> <body> <div id="header" style="background-color: #007 Α29; "> <hl style="margin-bottom:o;"><img src="carshop Logo.jpg" width="150" height="50"</h1 > </div> (είνα ι ο κώδικα γ ια την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) 17

20 <Ρ align=right><button type="button"onclick="window.location.href='file:///c:/documents and Settin gs/jimakos/tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/πτυχιακι/cαrs 2. ΗΤΜ L"' >Σύνδεσ η </button > (ο κώ δικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" / > <tίtle> Κάθετη μπάρα πλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul list-style-type: none ; margin: O; padding: O; a: link,a :visited display: block; font-weight: bold ; color: #FFFFFF; background-color: #98bf21; width: 120px; text-align :center; padding: 20px; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a : active background-color: #7 Α991Α; </style> </head> <ul> <li><a href='file:///c:/documents and Settίngs/Jίmakοs/Ταέγγραφάμου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 3.ΗΤΜL'" >Αναζή τη ση</a></lί> <li><a href="navbar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="navbar.html">moτoσuκλέτες</a></li> <li> <a href='file:///c:/documents and Settίngs/Jίmakοs/Ταέγγραφάμου/ΘΕΩΡΙΕΣ/πτυχιακη/πτυχιακι/CΑRS 4.ΗΤΜL"'> Καταχώρ ηση</a> </li> </ul> (ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο α ριστερό μέρος της σελίδα ς) <div ίd="αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; height: SOOpx;width: 160px;float: left; "></dίν> 18

21 (ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) </body> </html> 3.Σελίδα καταχώρησης αγγελίας-πλειστηριασμούαυτοκινήτου ;ι:?jq!i:<!!i'\'v<j ~ 1=ri z,...,., fιrc).ιi:!p'floo Jι'~-ηlf\';ιpQ r.l :f :""";"J"!C i. 'f Ρ ι ιι CA.R. : Sc-JC.:) "- SMth 'ff S?'i<f«, :J.. _ W«i/'<r ij- " '.? C;; " ::J s.><m. «.-: IJ ~ -,οι; 15 ιm ~tsr: ι;.-..,. ~ '\ Στ :. ε:-α ~; ; 1 ::;;;.;ς ::(;:-:,..-ολ~ i:χ:-- -, <html> <body> <div id="header" style="background-color: #007Α29; "> <hl style="margin-bottom:o;"><img src="carshop Logo.jpg" width="150" height="so"> </h 1> </dίν> (ο κώδικα για την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) <Ρ align=right> <button 19

22 type="button"onclick= "window.location.href='file :///C :/Documents and Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/πτυχιακι/cαrs 2.ΗΤΜL"'>Σύνδεση</buttοn> (ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) r- Γ <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" /> <tίtle>κάθετη μπάρα πλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul 1 ist-style-type: none; margin:o; padding:o; a: link,a: visited display: block; font-weight: bold; color: #FFFFFF; backg rou nd-color: #98bf21; width: 120ρχ; text-align: center; padding: 20ρχ; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a: active background-color: #7Α991Α; </style> <ul> <li><a href="index.html">avαζήτηση</a></li> <li><a href="navbar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="navbar.html">moτoσuκλέτες</a></li> <li> <a href="navbar.html">kαταχώρηση</a> </li> </ul>. (ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αριστερό μέρος της σελίδας) r <div ίd="αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; height: SOOpx;width: 160px;float: le~; "> </div> (ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) Bl!JΛJO.. )~ '. ΤΕΙ ΠΕ ί.- :..

23 <article> <hl> Καταχώρηση αυτοκίνητου (Δωρεάν)</hl> <dίν id="headerl" style="background-color: #007Α29; "></dίν> </article> <p>ο ι φωτογραφ ί ες μπαίνουν <b>μετά</b> την κ α ταχώρηση της αγγελία ς.</p> <dίν id="container" style="width: 1270px"> <dίν id="header2" style="background-color: #EOFFC2; "> <p style= "margin-bottom: 5; "> ΣτοιχείαΟχήμ α τος </ p > </ d ίν > (ο κώδικας για την πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδα ς που γράφ ει< <Στοιχε ί α Οχήματος>>) <CENTER> < Β> Τ ύ nοςαγγελίας</β> <select> <option νalue=" -" >-</option> < option νal ue =" Π ώληση"> Πώληση</ option > <option νalυe= "Ζη τείται ">Ζητείται</οptίοn> <option νalυe=" Εν οίκιο ">Ενοίκιο</οptίοn> </select> </CENTER> (ο κώδικας για το select με ονομασία <<Τύπος αγγελίας>> κ αι ο ι επιλογές που έχει ο χρήστης) <hl></hl> <CENTER> < Β> Κα τηγορία</β> <select> <option νalue= "-" >-</option> <option νalue= "4χ4/τζιn/SUV">4χ4/τζιn/SUV</op t ion> <option νalυe=" Ρί ckυp/αγροτικο ">Pickup/Ayρoτικo</option> <option νalυe=" Αγω ι στικο " >Αγωιστικο</οptίοn> <option νalυe='άλλο ">Aλλo</option> <option νalue=" Kαμnριo/Roadster">Kαμnριo/Roadster</option> <option νalue=" Koυnε-σnoρ">Koυnε-σnoρ</optio n > <option νalυe= "Τρειλερ">Τρειλερ</οptίοn> </select> </CENTER> (ο κώδικας για το select με ονομασία<< Κατηγορία>> και οι επι λογές που έχει ο χρήστης ) <hl></hl> 21

24 <CENTER><B>MAPKA</B><select> <option value= > -</option> <option value=''acura 11 >Acura</option> <option value=''aixam 11 >Aixam</option> <option value=''alfa Romeo 11 >Alfa Romeo</option> <option value=''alpina 11 >Alpina</option> < option va lue= ''Ari el 11 > Ariel </option > <option value=''asia Motors 11 >Asia Motors </option> <option value=''aston Martin 11 >Aston Martin</option> <option value=''audi 11 >Audi</option> <option value=''austin Healey 11 >Austin Healey</option> <option value=''austin Morris 11 >Austin Morris</option> <option value=''austin Rover 11 >Austin Rover</option> <option value=''autobianchi 11 >Autobianchi</option> <option value= 11 Bentley 11 >Bentley</option> <option value= 11 Bmw 11 >Bmw</option> <option value= 11 Brilliance 11 >Brilliance</option> <option value= 11 Bugatti 11 >Bugatti</option> <option value= 11 Buick 11 >Buick</option> < option va 1ue= 11 Cadi l lac 11 > Cadil lac</ option > <option value= 11 Caterham 11 >Caterham</option> <option value= 11 Chery 11 >Chery</option> <option value= 11 Chevrolet 11 >Chevrolet</option> <option value= 11 China-Motors 11 >China-Motors</option> < option va 1ue= 11 Ch rysler 11 > Ch rysler</ option > <option value= 11 Citroen 11 >Citroen</option> <option value= 11 Cobra 11 >Cobra</option> <option value= 11 Corvette 11 >Corvette</option> <option value= 11 Dacia 11 >Dacia</option> <option value= 11 Daewoo">Daewoo</option> <option value= 11 Daihatsu 11 >Daihatsu</option> <option value= 11 De Tomaso 11 >De Tomaso</option> <option value= 11 Dodge 11 >Dodge</option> <option value= 11 Ferrari 11 >Ferrari</option> <option value= 11 Ford 11 >Ford</option> < option va lue = ''Honda 11 > Honda </ option > <option value=''hummer 11 >Hummer</option> <option value=''hyudai 11 >Hyudai</option> <option value= 11 Isuzu 11 >Isuzu</option> <option value= 11 Jaguar 11 >Jaguar</option> <option value= 11 Jeep">Jeep</option> <option value= 11 KTM 11 >KTM</option> <option value= 11 Kia 11 >Kia</option> <option value= 11 Lada 11 >Lada</option> <option value= 11 Lamborghini 11 >Lamborghini</option> <option value= 11 Lancia 11 >Lancia</option> <option value= 11 Land Rover 11 >Land Rover</option> <option value= 11 Lexus 11 >Lexus</option> <option value= 11 Lincoln 11 >Lincoln</option> <option value= 11 Lotus 11 >Lotus</option> <option value="maserati">maserati</option> <option value="mazda">mazda</option> <option value="mercedes-benz">mercedes-benz</option> 22

25 <option νalue="m g ">Mg</option> <option νalue="m i ni">mini</option> <option νalue="m itsubishi">mitsubishi</option> <option νalue="m o rgan">morgan</option> <option νalue="n is san">nissan</option> <option νalue="o p el">opel</option> < option νa lue = "Peugeot" > Peugeot</ option > < option νa lue= "Pontiac" > Pontiac</ option > <option νalue="po rsche">porsche</option> <option νalue=" Re nault">renault</option> <option νalue=" Ro lls Royce">Rolls Royce</option > <option νalue=" Ro νer">roνer</option> <option νalue="s a ab">saab</option> <option νalue=" Skoda">Skoda</option> <option νalue=" S mart">smart</option> <option νalue=" Su baru">subaru</option> < option νa 1 ue = "Suzu ki" > Suzu ki </ option > < option νa 1 ue = "Toyota" > Toyota </ option > <option νalue=" Tri umph">triumph</option> <option νalue=" Vo lνo">volνo</option> <option νalue="aλ λo">aλλo</option> </select> </CENTER> ο κώδικας για το select με ονομασία <<ΜΑΡΚΑ>> και οι επ ι λογές που έχει ο χρ ήστης) <dίν id="header3" style="background-color:#eoffc2;"> < p style= "margin-bottom: 5; "> Χρονολογία </ p > </ d ίν > ο κώδικας για τ ην πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδα ς που γρά φει< <Χρονολογία>>) <CENTER><form action="demo_form.asp"> <Β>Χ ρονολογία: < input type="text" name="fname" /><br /></Β > </form> ο κώδικας για το iπput text με ονομασία <<Χρονολογία>> ) <hl></hl> <CENTER> < Β>Μ ή νας</β> <select> <option νalue=" -" >-</option> <option νalυe=" Ια νουάριος ">Ιανουάριος</οptίοn > < option νa 1 ue= " Φε βρουάριος ">Φεβρουά ριος</οpt ί οn > <option νalυe=" Μ άρτιος">μάρτιος</οptίοn> <option νalue=" Α πρίλιος">απρίλιος</οptίοn> <option νalυe=" Μ άιος">μάιος</οptίοn> < option νa 1 ue =" Ιο ύν ι ος"> Ιούνιος</ option > <option νalue=" Ι ούλιος">ιούλιος</οptίοn> < option νa 1 ue =' 'Αύ γουστος"> Αύγουστος</οptίοn > <option νalυe=" Σε πτέμβριος ">Σεπτέμβριος</οptί ο n> 23

26 < option value ="Οκτώβριος"> Οκτώβριος</ option > <option νalue="νοέμβριος">νοέμβριος</ορtίοn> <option νalue="δεκέμβριος">δεκέμβριος</οptίοn> </select> </CENTER> (ο κώδικας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επιλογές που έχειο χρήστης) </body> </html> 4.Σελίδα καταχώρησης αγγελίας-πλειστηριασμούμοτοσυκλέτας ~ ~"""" Wo-1\ lr'nrό,...,,:n.ς ~ ~.. ~:.- C'J.;Ι:-r.~...,,...~ L Γ:..., fy..τt."j'("ihr'f'i~ Ξ:αι-ι"lfα Τn\:ιΟΙΤμ.e:ιιr ~ ~ Υι:~ h~:σ. Η:11~ rta.τi..~iα.tn.jx Ρ - -, 5Md> " ~5ιt"' ~ - _ w-.- n..- ~? ς;,, 111 CAR' 111 l f '""...ιr-::i ι 111.::J, ι~ -. <html> <body> <div id="header" style="background-color: #007Α29; "> <hl style="margin-bottom:o;"><img src="carshop Logo.jpg" width="150" height="so"</hl> </div> (είναι ο κώδικα για την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) 24

27 <Ρ align=right><button type= "button''onclick= "window. location.href='file :/// C:/Documents and Settin gs/jimakos/tα έγγραφά μου/θεωριεσ/πτυχιακη/nτυχιακι/cαrs 2.ΗΤΜ L"'>Σύνδεσ η </bυttοn> (είναι ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξ ί πάνω μέρος) <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" /> <tίtle> Κάθετη μπ ά ρα πλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul 1 ist-style-type: none; margin :O; padding:o; a: link,a :visited display: block; font-weight: bold; color: #FFFFFF; background-color: # 98bf21; width: 1 20ρχ; text-align: center; padding: 20ρχ; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a: active background-color: # 7Α991Α; </style> </head> <ul> <li><a href="ind ex.html">avαζήτηση</a></li> <li><a href="na vb ar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="na vb ar.html">moτoσuκλέτες</a>< /li > <li><a href="na vb ar.html">kαταχώρηση</a></li> </ul> (ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >>< <Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αρ ιστερό μέρο ς της σελίδ α ς) <div ί d="αναζήτη σ η" style="background-color:#98bf21; height: SOOpx;width : 160px;float: left; "> </div> (ο κώδικας για την πράσινη κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) 25

28 <article> <hl> Καταχώρηση μοτοσυκλέτας (Δωρεάν)</hl></ FΟΝΤ> < dίν id = "header" style= "backgrou nd-color: #007 Α2 9 ; "> </ d ίν > <p>οι φωτογραφ ίε ς μπαίνουν <b>μετά</b> την κ α ταχώρηση της α γ γελία ς.</ρ> </article> <dίν id="container" style="width: 1270ρχ"> <dίν id="header" style="background-color: #EOFFC2; "> <ρ style= "margin-bottom: 5; "> Στοιχείαμηχαν ή ς < / ρ > </ d ίν > (ο κώδικας για τ ην πράσινηοριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδας που γράφ ει<<στοιχε ί α μηχανής>>) <CENTER> < Β> Τύn οςαγγελίας</β> <select> <option νalue=" -"> -</option> <option νalue="π ώ ληση">πώληση</ορtίοn> <option νalue="ζ η τείται ">Ζητείται</ορtίοn> <option νalue="ε ν οίκιο ">Ενοίκιο</ορtίοn> </select> </CENTER> (ο κώ δικας για το select με ονομασία <<Τύπ ο ς αγγελίας>> και οι επιλογές που έχει ο χρήστης) <hl></hl> < CENTER> < Β >Κατ ηγορία </Β > < select> <option νalue="- "> -</option> <option νalue="4 χ4/τζιn/suv">4χ4/τζιn/suv</opt i on> <option νalue="p ic kup/aγρoτικo ">Pickup/Aγρoτι κo </option> <option νalue="αγ ωιστικο ">Αγωιστικο</ορtίοn> <option νalue="a λ λo ">Αλλο</ορtίοn> <option νalue="k α μnριo/roadster">kαμnριo/roadster</option> <option νalue="k o υnε-σnoρ " >Koυnε-σnoρ</option > <option νalue="τρε ιλερ">τρειλερ</ορtίοn> </select> </CENTER> (ο κώ δικας για το select με ονομασία << Κατ η γορία>>> και ο ι επι λογές που έχει ο χρήστης) <hl></hl> <CENTER> < Β>Μ Α ΡΚΑ</Β> <select> <option νalue="- "> -</option> <option νalue="a c ura">acura</option> <option νalue="a ix am">aixam</option> <option νalue="a lfa <option νalue="a lp ina">alpina</option> Romeo">Alfa Romeo</option> <option νalue="a ri el">ariel</option> <option νalue="a si a Motors" >Asia Motors </option> 26

29 <option value=''aston Martin 11 >Aston Martin</option> <option value= 11 Audi 11 >Audi</option> <option value= 11 Austin Healey 11 >Austin Healey</option> <option value= 11 Austin Morris 11 >Austin Morris</option> <option value= 11 Austin Rover 11 >Austin Rover</option> <option value= 11 Autobianchi 11 >Autobianchi</option> <option value= 11 Bentley 11 >Bentley</option> <option value= 11 Bmw 11 >Bmw</option> <option value= 11 Brilliance 11 >Brilliance</option> <option value= 11 Bugatti 11 >Bugatti</option> <option value= 11 Buick 11 >Buick</option> <option value= 11 Cadillac 11 >Cadillac</option> <option value= 11 Caterham 11 >Caterham</option> < option va 1ue= 11 Chery 11 > Chery </ option > < option val ue = 11 Chevrolet 11 > Chevrolet</ option > <option value= 11 China-Motors 11 >China-Motors</option> < option val ue = 11 Chrysler 11 >Chrysler</ option > < option val ue = 11 Citroen 11 >Citroen </ option > < option va 1ue= 11 Cobra 11 > Cobra </ option > <option value= 11 Corvette 11 >Corvette</option> <option value= 11 Dacia 11 >Dacia</option> <option value= 11 Daewoo 11 >Daewoo</option> <option value= 11 Daihatsu 11 >Daihatsu</option> <option value= 11 De Tomaso 11 >De Tomaso</option> <option value= 11 Dodge 11 >Dodge</option> <option value= 11 Ferrari 11 > Ferrari</option > <option value="ford">ford</option> <option value="honda 11 >Honda</option> <option value="hummer">hummer</option> <option value= 11 Hyudai">Hyudai</option> <option value="isuzu 11 >Isuzu</option> < option va lue = "Jagua r 11 > Jaguar</ option > <option value="jeep">jeep</option> <option value="ktm">ktm</option> <option value= 11 Kia">Kia</option> <option value="lada">lada</option> <option value= 11 Lamborghini 11 >Lamborghini</option> <option value="lancia 11 >Lancia</option> <option value="land Rover 11 >Land Rover</option> <option value="lexus 11 >Lexus</option> <option value= 11 Lincoln"> Lincoln</option> <option value= 11 Lotus 11 >Lotus</option> <option value= 11 Maserati">Maserati</option> <option value= 11 Mazda 11 >Mazda</option> < option val ue = 11 Mercedes-Benz" > Mercedes-Benz </option > <option value="mg 11 >Mg</option> <option value="mini 11 >Mini</option> 11 > <option value= 11 Mitsubishi 11 >Mitsubishi</option> <option value= 11 Morgan 11 >Morgan</option> <option value= 11 Nissan">Nissan</option> < option va 1 ue = "Opel" >Opel </ option > < option va 1ue= 11 Peugeot 11 > Peugeot</ option > < option val ue = 11 Pontiac" > Pontiac</ option > <option value= 11 Porsche 11 >Porsche</option> 27

30 <option νalue="renault">renault</option> <option νalue="rol ls Royce">Rolls Royce</option> <option νalue="roνer">roνer</option> <option νalue="saab">saab</option> <option νalue="skoda">skoda</option> < option νa 1 ue= "Smart" > Smart</ option > <option νalue="subaru">subaru</option> <option νalue="suzuki">suzuki</option> <option νalue="toyota"> Toyota</option> <option νalue="triumph"> Triumph</option> <option νalue="volνo">volνo</option> <option νalue="aλλo">aλλo</option> </select> </CENTER> (ο κώδι κας για το select με ονομασία<< ΜΑΡΚΑ >>>και οι επιλογές που έχει ο χρήστης) <dίν id="header" style="background-color: #EOFFC2;"> < ρ style="margin-bottom: 5; "> Χρονολογία </ ρ > </ d ίν > (ο κώδι κας για τ ην πρασίνη οριζόντια μπάρα στη μέση της σελίδα ς που γράφει< <Χρονολογία>> <CENTER> <form action="demo_form.asp"> <Β>Χρονολογία : < input type="text" name="fname" /><br /></Β > </form> (ο κώδι κας για το input text με ονομασία <<Χρονολογία>>) <hl></hl> <CENTER> <Β>Μ ή νας</β> <select> <option νalue="-">-</option> <option νalυe="ιανουάριος ">Ιανουάριος</ορtίοn> <option νalυe="φεβρουάριος ">Φεβρουάριος</ορt ί οn> <option νalυe="μάρτιος">μάρτιος</ορtίοn> <option νalue=" Απ ρίλιος">αnρίλιος</ορtίοn> < option νa 1 ue =" Μά ιος"> Μάιος</ option > < option νa 1 ue =" Ιού νιος"> Ιούνιος</ option > <option νalue=" Ιο ύλιος">ιούλιος</ορtίοn> < option νa 1 ue =' 'Αύ γουστος"> Αύγουστος</ορtίοn > < option νa 1 ue= "Σεπτέμβριος ">Σεπτέμβριος</ option > < option νa 1 ue= "Οκτώβριος" >Οκτώβριος</ option > <option νalυe="νοέμβριος">νοέμβριος</ορtίοn < option νa 1 ue =" Δε κέμβριος"> Δεκέμβριος</ option </select> </CENTER> (ο κώδι κας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επ ι λογές που έχει ο χρήστ ης) </body> </html> 28

31 5.Σελίδα αναζήτησης αυτοκινήτου ' + Ίι.:.ο.τ r, ορ ίa <html> <body> <divid="header" style="background-color: #007Α29; "> <h 1 style="margin-bottom: Ο;"> <imgsrc="carshoplogo.jpg" width="150" height= "50" </h 1 > </div> (ο κώδικα για την πράσινηοριζόντιαμπάρα στην κορυφή της σελίδας) <Ρ align=right><button type="button"onclick="window.location.href='file:///c:/documents and 29

32 Settings/Jimakos/Tα έγγραφά μου/θεωριεσ/nτυχιακη/nτυχιακι/cαrs 2.ΗΤΜL"'>Σύνδεση</buttοn> ο κώδικας του button <<Σύνδεση>> που βρίσκεται στο δεξί πάνω μέρος) <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type" /> <tίtle>κάθετη μπάρα nλοήγησης</tίtle> <style type="text/css"> ul list-style-type: none; margin:o; padding:o; a: link,a :visited display: block; font-weight: bold; color: #FFFFFF; background-color: #98bf21; width: 120px; text-align: center; padding: 20px; text-decoration: none; text-transform: uppercase; a: hover,a: active background-color: #7Α991Α; </style> </head> <ul> <li> <a href="index.html">avαζήτηση</a> </li> <li><a href="navbar.html">auτoκivητα</a></li> <li><a href="navbar.html">moτoσuκλέτες</a></li> <li><a href="navbar.html">kαταχώρηση</a></li> </ul> ο κώδικας για τα τέσσερα πράσινα κάθετα button <<Αναζήτηση >><<Αυτοκίνητα >><<Μοτοσυκλέτες >><<Καταχώρηση >>στο αριστερό μέρος της σελίδας) <div ίd="αναζήτηση" style="background-color: #98bf21; height: SOOpx;width: 160px;float: left; "> </div> ο κώδικας για την πράσινα κάθετη μπάρα στα αριστεράμετάαπό τα τέσσερα πράσινα κάθετα button) <article> <hl>αναζήτηση αγγελίες αυτοκινήτων</hl></fοντ> <div id="header" style="background-color: #007Α29;"></dίν> 30

33 <form> <label fοr="πρός πώ ληση">πρόςπώληση</ιabel> <input t ype="radio" name="sex" ίd="πρόςπώλησ η " / > <label for=" Ζητε ίτ αι"> Ζητείται</Ιabel> <input type="radio" name="sex" id=" Ζητείται"/> <p><label for=''e v oiκιo">evoiκιo</label> <input type="radio" name="sex" ίd=''ενοίκιο" /></p> </form> ο κώδικας για τις τρείς επιλογές<<προς πώληση>><< Ζητε ί ται >> << Ε νοίκιο>> π ο υ βρίσκονται στο αριστερό πάνω μέρος τη ς σελ ίδας) <hl></hl> <p>< Β>Κατηγορ ία </Β></p> <select > <option value="-">-</option> <option value="4χ4/τζιn/suv">4χ4/τζιn/suv</o p t i on> <option value="p ic kup/aypoτικo ">Pickup/Aypoτικ o </option> <option νalue='άγ ωιστικο ">Αγωιστικο</ορtίοn> <option value=''a λ λo ">Aλλo</option> <option value=" Kα μnpιo/roadster">kαμnpιo/road ster</option> <option value=" Ko unε-σnop">kounε-σnop</optio n > <option νalue="τρ ε ι λερ">τρειλερ</ορtίοn> </select > ο κώ δικας για το select με ονομασία <<Κατηγορία>> και οι επι λογές που έχει ο χρήστης κ αι βρίσκεται στο αριστερό μέ ρ ος της σελίδ α ς) <hl></hl> <hl></hl> <hl></hl> </Ρ ALIGN=left> < B>MAPΚA</B></P ALIGN=left> <Ρ ALIGN=left><select> <option value="-">-</option> <option value='άc ura">acura</option> <option value='άi xam">a i xam</option> <option value=''alfa Romeo" >Alfa Romeo</option > <option value=''al pina">alpina</option> <option value=''ariel">ariel</option> <option value=''asia Motors">Asia Motors </option > <option value=''aston Martin">Aston Martin</option> <option value=''audi">audi</option> <option value=''austin Healey">Austin Healey</option> <option value=''austin Morris">Austin Morris</option> <option value=''austin Rover">Austin Rover</option> <option value= 'Ά utobianch i " >Autobianchi </option > <option value="bentley">bentley</option> <option value="bmw">bmw</option> <option value="brilliance">brilliance</option> <option value="bugatti">bugatti</option> <option value="buick">buick</option> 31

34 <option value= "Cadillac" >Cadillac</option > <option value="caterham">caterham</option> <option value="chery">chery</option> <option value="chevrolet">chevrolet</option> <option value="china-mσtors">china-motors</option> <option value="chrysler">chrysler</option> <option value="citroen">citroen</option> <option value="cobra">c:obra</option> <option value="corvette">corvette</option> <option value="dacia">dacia</option> <option value="daewoo">daewoo</option> <option value="daihatsu">daihatsu</option> <option value="de Tomaso">De Tomaso</option> <option value="dodge">dodge</option> <option value= "Ferrari"> Ferrari</option> <option value="ford">ford</option> < option va 1 ue = ''Honda" > Honda </ option > <option value=''hummer">hummer</option> <option value=''hyudai">hyudai</option> < option va 1 ue = 'Ίsuzu" > Isuzu </ option > <option value="jaguar">jaguar</option> <option value="jeep">je~ep</option> <option value="κtm">ktm</option> <option value="kia">kia</option> <option value="lada">lada</option> <option value="lambor~ιhi ni">lamborghini</option> <option value="lancia">lancia</option> <option value="land Rover">Land Rover</option> <option value="lexus">lexus</option> <option value= "Lincoln" > Lincoln </option> <option value="lotus">lotus</option> <option value="maserati">maserati</option> <option value="mazda">mazda</option> < option va 1 ue = "Mercedes-Benz" > Mercedes-Benz </option > <option value="mg">mg</option> <option value="mini">mini</option>"> <option value="mitsubishi">mitsubishi</option> <option value="morgan" >Morgan</option> <option value="nissan">nissan</option> <option value=''opel">opel</option> <option value="peugeot ">Peugeot</option> <option value="pontiac" >Pontiac</option> <option value="porschθ">porsche</option> <option value="renault">renault</option> <option value="rolls Royce">Rolls Royce</option> <option value="rover">rover</option> <option value="saab">saab</option> <option value="skoda">skoda</option> <option value="smart">smart</option> <option value="subaru">subaru</option> <option value="suzuki">suzuki</option> < option va 1 ue = "Toyota" > Toyota </ option > <option value="triumph"> Triumph</option > <option value="volvo">volvo</option> 32

35 <option value=''aλ λ o">aλλo</option> </select> </Ρ ALIGN =left> (ο κώ δικας για το select με ονομασία <<ΜΑΡΚΑ>> και οι επιλογές που έχει ο χρή στης και β ρί σκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας ) <hl></hl> <hl></hl> <hl></hl> <Ρ ALI GN=left> <B >Mήvaς</B></P ALIGN=left> <Ρ ALIGN=left><select> <option value="-">-</option> <option νalue="ι αν ουάριος " >Ιανουάριος</οptίοn > <option νalue="φ ε βρουάριος ">Φεβρουάριος</οpt ί οn> <option νalue=" Μά ρτιος">μάρτιος</οptίοn> < option va 1 ue =" Α πρίλιος"> Απρίλιος</ option > <option value=" Mά ιoς">mάιoς</option> <option value=" Io ύvιoς">io ύ vιoς</option> <option value=" Ιο ύλιος">ιούλιος</οptίοn> < option va 1 ue =" Αύ γουστος " > Αύγουστος</οptίοn > < option va 1 ue =" Σε πτέμβριος ">Σεπτέμβριος</ option > < option va 1 ue =" Οκτώβριος" >Οκτώβριος</ option > <option νalue=" Νο έμβριος" > Νοέμβριος</οptίοn <option νalue=" Δε κέμβριος " >Δεκέμβριος</οptίοn </select> </Ρ ALIGN=left> (ο κώδικας για το select με ονομασία <<Μήνας>> και οι επ ι λογέ ς που έχει ο χρή στης και β ρί σκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας ) </body> </html> 33

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δομή Βάσης Δεδομένων MySQL 34

37 Στον προκείμενο ιστότοπο η χρησιμοποίηση μιας βάσηςδεδομένων είναι απαραίτητο στοιχείο για την σωστήλειτουργία του. Στην βάση αποθηκεύονται τα δεδομένα που εισάγονται από τον χρήστη με σκοπό να ανακληθούν αργότερα ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνει και τις λειτουργίες που έχουν θεσπιστεί από τον προγραμματιστή. Η εν προκειμένωβάσηονομάζεται "site" και αποτελείται από τα παρακάτωtables : php yadmin _. ΔΟΙJή ί;; Κωδιιας SQl Αναζή~ηση Επφώτ'Ι!'α αrό παράδειγμα,,,. Εξαγωγ i ~ Ε ισαγωγή Λιιrουργίις ' Δι<σΙUψΟ ΠΙ Π ιvαιιας auctions Ενtργοο Εγγροφίς ~ Ίυπος ΣU\11.<ση Πεpη 1 ηση Υ. ΔΟ\Ιη ~ Α1<>ζήτηση ~i Προο6 ή 1 J ο.διισσμα Διο, ρ,ιιή - Ιn'!ΟΟΒ latιn!_s1νedisυ Μtγόlοι; Πφ<σσεια auctions ~ bιds ~ gallery scld ι users vehicles bids cj Πιριiγηση Υ Δομη ~ Αναζήτηση ~ Προσ6ηκ1 ιj Μι~cσ-.ιο Ο Δv.:γροφή ' ln10de latιn1_swedl51_cι galleιy -~ Πιρη,ηση.'Ι' Δομη Α.t1ίητηση ~ Προσtηκ1 J "διιuσ;c Διcγρο~η " Ιn10ΟΕ latιn 1_ SYιedιs1_c1 sold Περιi~ηση f. Δομή - Α"οζή1ηση ~ό Π pa σ θηκ.1 L ~δ,,οσjα ~ Δια\'ρ]~ ή ' ln10de latιn!_swedis,_c ι users Ι Πφι1 1 r,~η γ Δομη Α"'(ηrηση ~.; Πpoofu]Κ') J "-ό ιιοσ~ιc.; Δια 1 ρο~η 'ln'1006 lat1n1_s-n~s"l_ci :.:, ~ ;~ vehicles J Πιpι11ηση i' Δομη + Ανα(η~ηοη ~ Προσliη~1 υ Αδι1Cσ;ο Ι;ίΙ Δια ιρ>φη ' ln'iooe 1au111_5\11ed1s'1_ c:ι.c, : Μ 6 Πlvακrς Σύνολο,. lnnoob latin1 _ swedish _ci Ζ. Ε,:. ΚΒ ~ 6, : ί<: S 112, Ο ΚΒ ΟΒ.) Δημιαυρ'(:α πίνακα L ΕmΜιη ό!ιιι Απ;nιΙ,οyη όλw'. Με ΤΌvς εn ιλεγμένο;ς ~ ~ Εμφά'Λση yjc ικτίιπωση ;ίj nε::~ιληπη <ός πί 1α~aς δrδυμέ--,w\' J Δημιοuργiα νtου πίνακα ο~η βαση sίm Εκτέλεση Η βάση δεδομένων "site" καθώς και τα tables που την αποτελούν 35 ΒΙ ΒΛIΟΘ,υι ΤΕ1 ΠΕ ΙΡΑ I Α

38 auctions Στο table αυτό εκχωρούνται και εξάγονται τα στοιχειά που αφορούν στους πλειστηριασμούς. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμετα βλητές: Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που εισάγεταιέναςκαινούργιοςπλειστηριασμός, προσδίδοντας του με αυτό το τρόπο ένα χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και ταχύτεροπροσδιορισμό του. Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπροσδίδει μια μοναδικήτιμήχάριναναγνώρισης σε κάθε όχημα προς δημοπρασία. Τη μεταβλητή (minprice) η οποίαδέχεται τη τιμή προς εκκίνηση που δηλώνει κάθε χρήστηςπάνω στον εκάστοτεπλειστηριασμό που δημιουργεί. Τη μεταβλητή (status)πoυ δηλώνει την κατάσταση που βρίσκεται ο πλειστηριασμός. Πρόκειται για μια δυαδικήμεταβλητή που παίρνειείτε την τιμή Ο στην περίπτωση που ο πλειστηριασμός είναι ενεργός,είτε την τιμή 1 στη ν περίπτωση που ο πλειστηριασμόςέχειλήξει. Τη μεταβλητή (pricesteps) η οποίαπεριέχει την τιμήαύξησηςενόςπλειστηριασμούπέραν της προηγούμενης του κατάστασης, από τη στιγμή που θα εκδηλωθείενδιαφέρον για αυτόν. Τη μεταβλητή (time) η οποίαδέχεται την διάρκειαενεργούκατάστασης του πλειστηριασμού με τη μορφήχρόνου-μήνα-ημέρας. php Άdmin... :i Περιr 11 1 ση.f' Δαμιj,;; Κωδι.σι; SOl, Αναζιirηση ~ i Προσ6ή 11,,. Εξαγωγ ή,..; Εισογωγή JΙ. Λειrοuργό:ς --' auctions _J bids - ga l leιy sold ι users SELECT frot! 'ίucti"'s ' UΜΙΤ Ο 30 vehic ίes σε ορζόνm.;; Δημιαιιρ'(iα πίνακα Ταίr,ο;ηcη ιr.υ <l ειδi Καμic Τ -+ id νehίc! e- i d minprice sιatus pricesιeps t ί ιη e ' Επεξερyααia. Εσwτφι<η Ε π ψογασ1α ~ ; /\"'' ΡΟ\ή ;1Ιι Δια;ραφη 1, Επεξεpιασ<α, Εσωτφ«η Ξ πψρρσiσ ~ ; /\'1ι 1 ρc~η ~ ΔJαypσφη 2 500( 3JOC '2-06-' '2 06 '1 J.ι D626 J Επrξεριασία. Εσω;ι:ρι'(ιi Ξπz~t:η~σίσ ~ ;: /..γηιρσ~η Q ΔJ.:;Ίρc~ l ~ Επrξφtασi'1 Εσωη:ρωj Ξ.πiί,σρσia!i Α~πι 1 ρα4ή 9 Δια ραφη 5 Επιξφ,α c ία.. Εσwπρι<η Ξnψογασ1α ~ ; /\.'1yρο~η 41 Δi»/pσφη δ,, Επεξερ 1 ασ:α Εσurφ<η Ξπ~fε:~γJσiα ~ ί Α"'ηyρcφη Διι:Ι'jpcφη 7 3)\( 330( JJOC 5JOC 5JOC 20) 20" :uJδ ' J4 J6 +Ι 20) 20 2.)6.' 1 J ) 20Άl-'2.) J "312 οι; ο; Λοτουργίrς ατιο 1 u\ισμάrων ερωηίμωος Tόtable "auctions" καθώςκα ι τα cό lumηsηου περιέχει. 36

39 bids Στο table αυτό εκχωρούνται και εξάγονται τα στοιχεία που αφορούν στις προσφορές για κάθε πλειστηριασμό. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμεταβλητές: Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που γίνεται μια προσφορά, προσδίδοντας της με αυτό το τρόπο ένα χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και ταχύτεροπροσδιορισμό της. Τη μεταβλητή (userid) η οποίαπαίρνε ι την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε χρήστη από το tableusersμε σκοπό να συνδέσει την κάθε προσφορά με τον ανάλογοχρήστη. Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπαίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε οχήματος από το tablevehiclesμε σκοπό να συνδέσει την κάθε προσφορά με το ανάλογοόχημα. Τη μεταβλητή (price) που δέχεται την τιμή της τελευταίαςπροσφοράς που έχειγίνει σε κάθε όχημα. Τη μεταβλητή (time) η οποίαδέχεται την τιμή που έγινε η τελευταίαπροσφορά για το εκάστοτεόχημα με τη μορφήχρόνου-μήναημέρας. 37

40 php 'Admln ι Πφιήγιιση f ΔΟjlή d Κώδικας 5Ql Αvαζή1ηση ~ ; Προοθήιη,c+ Εξαγωγιi,,.J Εισαγωγή " Λιηουργ ίες srte _J auctιcns _J bids ~-' gailery so'd _J users : νeh i cles Γ-J.,ι Εμφm1οη t \"/ρ<ιf:;,' σ - ο\ - 1 σιρλιλικά v. Το ερώτημα λjχιάaηκr ο 0019 διvτιpόλιπτσι SELECT ' rn'om' ~"' ι1ι11τ ο J J οι ορ ιζόvπο.) Δημιοuρ vία πi\'ι!κα + Εnι,ογές --τ... id useιid νe h ic leίd price ιime L ΕπtΞερ 1 ασic ~ Εσwτtρ1κη Εηξ~vcc ια ~ Α~11ραοr Ο Δaν~-οφη 1 2!200 20' ΟΕ 38 Εμφάνιση : 3Ω εγ 1 ρο~ι]1iςι αρ 1 iίιr,τας απc 1rr, εγ;p ΦΊ r, σι οριζόντιο S μ3pcι; μz επανάληψη :ΠJ>tiιαλίδιJ; α-,ι] JoιJ κελ ά Λε ιrοuργ iες ο πο rελεσ μάrων ιρω rήμ α rος Totable "bids" καθώςκαιταcοlumηsηου περιέχει. qallery Στο table αυτό εκχωρούνται τα δεδομένα για τις φωτογραφίες που σχετίζονται με τα οχήματα που εισάγουν οι χρηστές προς πλειστηριασμό. Περιλαμβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμεταβλητές: Τη μεταβλητή (id) η οποίααυξάνει κατά μια μονάδα κάθε φορά που εισάγεται μια φωτογραφία, προσδίδοντας της με αυτό το τρόπο ένα χαρακτηριστικόακέραιοαριθμό με σκοπό τον πιο εύκολο και ταχύτεροπροσδιορισμό της. Τη μεταβλητή (filename) η οποίαδέχεταικωδικοποιημένα το όνομα της φωτογραφίας όπως το εισάγει ο χρήστης. Τη μεταβλητή (vehicleid) η οποίαπαίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε οχήμα τος από το tablevehiclesμε σκοπό να συνδέσει την κάθε φωτογραφία με το ανάλογοόχημα. Τη μεταβλητή (type) η οποίαδηλώνει τον τύπο του αρχείου της εκάστοτεφωτογραφίαςδηλαδή αν είναι της μoρφήςjpeg,gif, κλπ. 38

41 php Admln _ Περιή γηση.υ' Δομή "" Κώδ ι κας SQl Ανα ζηrησι1 ~ Προο~ήκη,.,/ Ε ξcγωγή -J Εισαγωγή, Λ ε ιrοuργίις./ Εμ~ση tf(paφ<i>< Ο 6 i 7 συw:ιικά t, Το ερwrημc χp~άσ~r,r.ε Ο 0019 δwφόλεπτα j sιte.j auctιons bids._) ~ u sold _) users.. tιocles SELECT ' FRo;;ϊ~a;ιe;, LΙΙΙΠ Ο. 30 Δημιοuργ iα προφίλ [Εσι.ιτψ<ο! 1 Επψο,,σiσ ] [ Α.-όλιιση SQ.! [ Διψ:οορ ~α κ~~'α Ρ\Ψ ] f Α>"<r.οι.ισ' ] ~ Δημιοuρ γiα πiνnκσ Ταξ όμηση,.,; κλ ειό ι Κσμiα + Ξr ι λ.::'ι-tζ Τ... id filename vehicleid ιy pe 1 ιmagelgιf " Επεξψιcσic, Εσωτιρ<,η E"~!p,aζ a ~ Α.π,pσfη Q Δο 1 ρο~η 2 2ickOEιRLhA6G.~;Rf.1(η.,JJfl>= png.r Επφp1cσιc, Εσωrψ<η Ε'Τt;ψl"σ c ~ Α,π.,ροqη ~ Δ σ 1 ρσφή 3 2i~k061RlhA6019υ1RM.\llwg!)ffl<= ρng., Ε π ε(ει;. σσιc. Εσ~τερι<ή Ετ.:\εργασ'σ ~ Α.οιγροφη ~ Δ 11',';>α<η.! 2ick06rRLhA6G/MRMXnwgt)Ff<ι = png ~ E m:ξtι; aoia,. Ε σωτιαι<ή Ε &(εpγαοc ~ Α>Ίι.;ρα<ή Ο Δα,-pσ~ή 5 2itkO<rRlr.A6G.,~u1RJ.t 1 nwgoffl<= png, Επφtνασiα, Εσ ηερι ' ή Ε'Τεξψιασ:α ';< Α,11,ροφη ~ Δα,.ροφή Jpg 3 1rrί1'9efι:ng..1 ιι:ageι~.~ 5 ιrr.age.iprj) 6 ιrr.ageι;pι:g., Επεξφ... ~:σ1a.. Εσωτερι'η Ε-rε~ερyασΌ ~ Α'ιίι-,ρcφη ~ Δc y pος-ή 7 24hJU'S!JgJ g:f Ξ μcρqη με επc-ιά J.rψη ί.πικ(φ(j~iδω": ι1'ιό 1) κrί. a Λωοιιργ i ι ς απωελισμά1ων φω ι ήμαιος Totable "gallery" καθώςκαιταcοlumηsπου περιέχει. sold Το table αυτό ανανεώνεται στην περίπτωσηλήξης μιας δημοπρασίας. Περιλομβάνειστήλες που αφορούν στις εξήςμετοβλητές: Τη μεταβλητή (user_id) η οποίοποίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε χρήστη οπό το tableusersμε σκοπό να συνδέσει τον πλειστηριασμό που έληξε με τον χρήστη-νικητή του πλειστηριασμού. Τη μεταβλητή (auction_id) η οποίοποίρνει την προσδιοριστικήτιμή (id) κάθε πλειστηριασμού οπό το tableauctionsμε σκοπό να συνδέσει τον πλειστηριασμό που έληξε με τον χρήστη-νικητή του πλειστηριασμού. 39

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής:

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής: <html> <head> Εισαγωγη στην html Ο παγκόσμιος ιστός (αγγ.: World Wide Web ή www) είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία που μας παρέχει το Διαδίκτυο (Internet) και είναι ένα σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών (κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα HTML. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Η γλώσσα HTML. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Η γλώσσα HTML Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Υπερκείμενο Το δομικό χαρακτηριστικό του Παγκόσμιου Ιστού Ένα αρχείο Απλό κείμενο και υπερσύνδεσμοι Υπερσύνδεσμος Μετάβαση σε διάφορα άλλα έγγραφα Αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML

Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML Άσκηση 6 Επαναληπτική Άσκηση HTML ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικές Ορίζει τον τύπο του αρχείου Ορίζει ένα αρχείο HTML Ορίζει ένα τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι κύριες ετικέτες που χρησιμοποιεί η HTML για την περιγραφή της συνολικής δομής μιας ιστοσελίδας;

Ποιες είναι οι κύριες ετικέτες που χρησιμοποιεί η HTML για την περιγραφή της συνολικής δομής μιας ιστοσελίδας; Τι είναι η HTML; Η HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language, δηλαδή Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ Κειμένου και βασίζεται στη γλώσσα SGML, Standard Generalized Markup Language, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML 1 11.1 Γενική εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML HyperText Markup Language - Γλώσσα Χαρακτηρισμού Υπερ-Κειμένου είναι η βασική γλώσσα με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style

Στην τεχνολογία των CSS, οι κανόνες στυλ (style Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #4 0 : CSS: Βασικές και προχωρημένες τεχνικές επιλογής, τα στοιχεία και , ψευδο κλάσεις και ψευδο επιλογείς Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr CSS κανόνες στυλ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CSS ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CSS ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 2014 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CSS ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ Εισαγωγή Το CSS (Cascading Style Sheets) είναι αρχεία με κατάληξη.css τα οποία καθορίζουν την μορφοποίηση των ιστοσελίδων. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτες HTML. : Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να γράφουμε σημειώσεις μέσα στον

Ετικέτες HTML. <!-->: Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να γράφουμε σημειώσεις μέσα στον Ετικέτες HTML : Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να γράφουμε σημειώσεις μέσα στον πηγαίο κώδικα για να διευκολύνουμε την επεξεργασία και την συντήρηση του αρχείου. Τα σχόλια δεν εμφανίζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

CSS. Εισαγωγή & Βασικές έννοιες. Cascading Style Sheets. Επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ

CSS. Εισαγωγή & Βασικές έννοιες. Cascading Style Sheets. Επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ CSS Εισαγωγή & Βασικές έννοιες Cascading Style Sheets Επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ Περιεχόμενα Τι είναι CSS Πλεονεκτήματα CSS μορφοποίησης Συντακτικό του CSS Ιδιότητες CSS Εφαρμογή CSS κανόνων Επικάλυψη CSS

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του CSS

Βασικά στοιχεία του CSS Βασικά στοιχεία του CSS Περιεχόμενα Τι είναι CSS Πλεονεκτήματα CSS μορφοποίησης Συντακτικό του CSS Ιδιότητες CSS Εφαρμογή CSS κανόνων Επικάλυψη CSS κανόνων 2 Μορφοποίηση με HTML Η HTML είναι σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην HTML. Άννα Κεφάλα Παναγιώτα Μιχόλια

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εισαγωγή στην HTML. Άννα Κεφάλα Παναγιώτα Μιχόλια Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Εισαγωγή στην HTML Άννα Κεφάλα Παναγιώτα Μιχόλια Εργαστηριακές Σημειώσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ HTML ΜΕΡΟΣ Β': CSS ΚΑΙ FORMS 2 Cascading Style Sheets (CSS) Cascading Style

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων. ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΜΟΥ Τομέας Πληροφορικής Κ. Φλώρος

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων. ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΜΟΥ Τομέας Πληροφορικής Κ. Φλώρος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων ΕΠΑ.Λ. ΑΛΙΜΟΥ Τομέας Πληροφορικής Κ. Φλώρος H γλώσσα HTML Άλλες Βιβλιογραφικές πηγές για HTML http://www.w3schools.com/html/ http://www.it.uom.gr/project/html2/lessons.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η HTML intermediate

Διάλεξη 3η HTML intermediate Διάλεξη 3η HTML intermediate Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος I S S E L D e. c o. d e (Intelligent Systems & Software Engineering Lab) Στόχος της ώρας Επέκταση γνώσεων στην html

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων)

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Τι είναι το Wordpress: To Wordpress είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό (εφαρμογή), με το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 HyperText Markup Language - HTML. Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο Φίλιππος Κουτσάκας, Πολύγυρος 2013

Κεφάλαιο 4 HyperText Markup Language - HTML. Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο Φίλιππος Κουτσάκας, Πολύγυρος 2013 Κεφάλαιο 4 HyperText Markup Language - HTML Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο Φίλιππος Κουτσάκας, Πολύγυρος 2013 Τι είναι η HTML; Ένας τρόπος για να πεις στον σελιδομετρητή πώς να αναπαραστήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7

Ref.: SLWS 1 5Copyright 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Σελίδα 1 από 7 ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ενότητα ECDL WebStarter απαιτεί από τον Υποψήφιο να κατανοεί τις κύριες έννοιες της σχεδίασης και δημοσίευσης δικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #5 η : Τυπογραφία στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Περιεχόμενα Κατανόηση αρχών σχεδιασμού με γραμματοσειρές Κατανόηση των μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στα

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο Παραδόσεις & εργαστηριακές ασκήσεις στην HTML Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο Σχολ. Χρονιά 2016-2017 Θ. Οτζάκογλου Εργαστήρι Πληροφορικής Σχολ. Έτος 2016 2017 Αν και δεν είναι μία ακόμη «γλώσσα προγραμματισμού»,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστότοπων CSS: Ιδιότητες μορφοποίησης κειμένου Παρουσίαση 14 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Browsers δοκιμών Οι δοκιμές έγιναν στους παρακάτω browsers και εκδόσεις τους: Google

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΠΑΡΟΝ. ΜΕΛΛΟΝ. www.textar.com ΟΛΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ. Όταν πρόκειται για την τεχνολογία πέδησης σε κορυφαίο επίπεδο, με την Textar είστε ασφαλείς. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα περιγραφής οδηγιών εµφάνισης-στοιχειοθέτησης

Γλώσσα περιγραφής οδηγιών εµφάνισης-στοιχειοθέτησης CASCADING STYLE-SHEETS CASCADING STYLE-SHEETS Γλώσσα περιγραφής οδηγιών εµφάνισης-στοιχειοθέτησης εφαρµογών HTML. Τα CSS ορίζονται σε δύο συστάσεις του W3C: CSS1, εκ. 1996 περιλαµβάνει περίπου 50 ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 5-2 - 2009 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η HTML; Τί είναι οι ετικέτες (tags); Πώς είναι μια ετικέτα (tag);

Τι είναι η HTML; Τί είναι οι ετικέτες (tags); Πώς είναι μια ετικέτα (tag); Τι είναι η HTML; Η HTML είναι το ακρώνυμο από το Hyper Text Markup Language που σημαίνει γλώσσα χαρακτηρισμού υπερκειμένου. Η χρήση μιας γλώσσας χαρακτηρισμού σημαίνει ότι γράφεται πρώτα το κείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο 11.1 Γενική Εισαγωγή στην HTML Τι είναι η HTML (HyperText Markup Language); Είναι μια γλώσσα σήμανσης (Markup) με την οποία πραγματοποιείται η δόμηση σελίδων του Παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής µόνο πάνω στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής µόνο πάνω στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΕΙ Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (Θ) Τελική Εξέταση Διδάσκων: Δ. Κοτζίνος Όνοµα: Α.Μ. : Εξάµηνο : Αίθουσα Έδωσα Project

Διαβάστε περισσότερα

Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου.

Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου. Hyper Text Markup Language (HTML) που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου. 1 η ΑΣΚΗΣΗ Οι HTML σελίδες είναι απλές σελίδες κειμένου και μπορούν να δημιουργηθούν από οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet. Δ.Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet. Δ.Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet Δ.Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Το πρότυπο CSS Α Μέρος 2 CSS (Cascading Style Sheets)(1) Ορίζουν την εμφάνιση των στοιχείων σε ένα έγγραφο HTML.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP Αντώνης Χρυσόπουλος Κατερίνα Κυπριώτη Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP Για να γίνουμε όλοι καλύτεροι άνθρωποι Τι έχει το μενού σήμερα??? 1. Τι είναι η PHP??? Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η Εισαγωγή στο CSS

Διάλεξη 2η Εισαγωγή στο CSS Διάλεξη 2η Εισαγωγή στο CSS Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος I S S E L D e c o d e (Intelligent Systems & Software Engineering Lab) Στόχος της ώρας Τι είναι το CSS? Γιατί να χρησιμοποιήσω

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων. HTML Στοιχεία - Βασικές Ετικέτες Ειδικοί Χαρακτήρες Παρουσίαση 5 η. Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων. HTML Στοιχεία - Βασικές Ετικέτες Ειδικοί Χαρακτήρες Παρουσίαση 5 η. Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων HTML Στοιχεία - Βασικές Ετικέτες Ειδικοί Χαρακτήρες Παρουσίαση 5 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Σημασία συμβόλων HTML5 tags Obsolete tags: Μην αφήνετε αυτές τις ετικέτες

Διαβάστε περισσότερα

CSS 3. Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

CSS 3. Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών CSS 3 Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος

Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά. Νίκος Πασσαράς. Εισηγητής: Πρεζεράκος Γεώργιος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καταλόγου LDAP με τα στοιχεία του προσωπικού του TEI Πειραιά Νίκος Πασσαράς

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Επάλληλα φύλλα στυλ (CSS): Μια εισαγωγή Στεφανέας Πέτρος Ζαμαρίας Βασίλης Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 1 Γλώσσες Σήµανσης Γλώσσες σήµανσης: Αρχικά για τον καθορισµό εµφάνισης σελίδων, γραµµατοσειρών. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML

Επαναληπτική Άσκηση ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML Επαναληπτική Άσκηση ΕΤΙΚΕΤΕΣ HTML ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βασικές Ορίζει ένα αρχείο HTML Ορίζει ένα τίτλο για το αρχείο Ορίζει το σώµα της background URL

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες

11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες 11. Η γλώσσα HTML Πίνακες, Λίστες, Φόρμες Σκοπός του Εργαστηρίου: Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι η εμβάθυνση σε συχνά χρησιμοποιούμενες ετικέτες HTML, όπως οι πίνακες και οι λίστες, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS)

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #3 0 : Εισαγωγή στacascading Style Sheets (CSS) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Επικαλυπτόμενα Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets, CSS) Η (X)HTML προσδιορίζει τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ «Βασικά Θέματα Προγραμματισμού στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών» (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Λίγα Λόγια για το Σχολείο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) ΕΠΛ 012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (Web Site Design Technologies) Διδάσκων Καθηγητής: Δημήτριος Τσουμάκος Εαρινό Εξάμηνο 2010 Βασικές Πληροφορίες Πότε: Δευτέρα & Πέμπτη 10:30-12μμ Πού: ΧΩΔ01

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 2014 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ H HTML είναι μία γλώσσα σήμανσης και αποτελεί την κύρια γλώσσα δημιουργίας ιστοσελίδων του διαδικτύου. Είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες 1 η Ερώτηση (Ορισμός): Τι είναι το Διαδίκτυο; Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο δίκτυο όλων των επιμέρους δικτύων που έχουν συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδων

Δημιουργία Ιστοσελίδων Δημιουργία Ιστοσελίδων Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας.

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας. Η Πυξίδα Απασχόλησης είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο portal που απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμους, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Εταιρίες Εύρεσης Εργασίας, με στόχο τόσο την μηχανογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην HTML (1)

Εισαγωγή στην HTML (1) Εισαγωγή στην HTML (1) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος HTML HyperText Mark-up Language Καθορίζει τον τρόπο που ο browser εμφανίζει τα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 ELab Π Τ Υ Χ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4α. Υπερκείμενο και HTML. Ημερομηνία :... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :...

ΑΣΠΑΙΤΕ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4α. Υπερκείμενο και HTML. Ημερομηνία :... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :... ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4α Υπερκείμενο και HTML ΑΣΠΑΙΤΕ Ημερομηνία :... Τμήμα :... Ονοματεπώνυμο :... Η HTML (HyperText Markup Language) είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δομή και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED σχεδιασμός ιστοσελίδας ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαιτήσεις εργασίας

1. Απαιτήσεις εργασίας ctxxxxx.html 1 η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (WEB SITE) Ημερομηνία Παράδοσης: Τρίτη 1 Δεκέμβρη 2009 (Η εργασία είναι ατομική!!) 1. Απαιτήσεις εργασίας Θα πρέπει να δημιουργήσετε το web site μιας

Διαβάστε περισσότερα

1. O FrontPage Explorer

1. O FrontPage Explorer 1. O FrontPage Explorer Στο παρελθόν, ο δηµιουργός µιας θέσης Ιστού έπρεπε να παρακολουθεί µόνος του τον τρόπο σύνδεσης των σελίδων του. Με το FrontPage Explorer µπορείτε να δηµιουργείτε ιστούς και να

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CSS - Cascading Style Sheets

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. CSS - Cascading Style Sheets Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ CSS - Cascading Style Sheets Τι είναι τα CSS; Τα CSS (Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστότοπων Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστότοπων Εισαγωγή στα CSS (Cascading Style Sheets) Παρουσίαση 13 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Εισαγωγή Πλεονεκτήματα χρήσης των CSS Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία. Ιστολογίου (blog) 7/5/2015. Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ

Δημιουργία. Ιστολογίου (blog)  7/5/2015. Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ Δημιουργία 7/5/2015 Ιστολογίου (blog) www.blogger.com Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ... 2 ΓΙΑΤΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ;... 2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με τη βελτίωση της εμφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισμό όλων των αλλαγών τις οποίες επιθυμούμε να

Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με τη βελτίωση της εμφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισμό όλων των αλλαγών τις οποίες επιθυμούμε να Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με τη βελτίωση της εμφάνισης ενός ιστοτόπου, αλλά και τον εύκολο χειρισμό όλων των αλλαγών τις οποίες επιθυμούμε να κάνουμε μέσω ενός εξωτερικού αρχείου.το αρχείο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

TEC510 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Ε εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Γιώργος Μηλιώτης

TEC510 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Ε εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Γιώργος Μηλιώτης TEC510 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Ε εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Γιώργος Μηλιώτης Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Σφέτσος Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Τρέχον status της HTML

Περιεχόμενα. Γαβαλάς Δαμιανός Τρέχον status της HTML Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #2 η : Βασικές έννοιες σχεδιασμού στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Περιεχόμενα Τρέχον status της HTML Μετάβαση από την HTML στην XHTML Κλέ Καλές πρακτικές συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου

Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου Η βασική εργαλειοθήκη του διαδικτύου Ματθαίος Πατρινόπουλος 1 2 HTML Hyper Text Markup Language Σήμερα στην έκδοση 5 --> HTML5 Δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού αλλά γλώσσα που καθορίζει η δομή και τις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Λογισμικό Υπολογιστών Γλώσσες Προγραμματισμού 1 Εξέλιξη Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σύνολα από προκαθορισμένες λέξεις οι οποίες συνδυάζονται σε προγράμματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Στο σημερινό εργαστήριο θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε βασικές οδηγίες μορφοποίησης της ιστοσελίδας σας (κάτι που έχουμε αποφύγει έως τώρα!).

Οδηγίες Στο σημερινό εργαστήριο θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε βασικές οδηγίες μορφοποίησης της ιστοσελίδας σας (κάτι που έχουμε αποφύγει έως τώρα!). Εργαστήριο #8 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Το σημερινό εργαστήριο είναι ανεξάρτητο από τα προηγούμενα, επειδή όμως θα ζητηθεί να ανακυκλώσετε υλικό από εκείνα, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Το απεικονιστικό μοντέλο μορφοποίησης των CSS

Το απεικονιστικό μοντέλο μορφοποίησης των CSS Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #6 0 : CSS: Χρήση των ιδιοτήτων του κουτιού (box properties). Διάταξη σελίδων Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Το απεικονιστικό μοντέλο μορφοποίησης των CSS Περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαιτήσεις εργασίας

1. Απαιτήσεις εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 2 η Εργασία στο μάθημα «Δικτυακά Πολυμέσα Ι»: «Δημιουργία φόρμας για καταχώρηση στοιχείων με HTML - Javascript» Ημερομηνία παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των ιστοσελίδων. Web Sites E-commerce Sites CMS & Blog Sites CMS Flash Facebook Layouts Tumblr Themes

Τα είδη των ιστοσελίδων. Web Sites E-commerce Sites CMS & Blog Sites CMS Flash Facebook Layouts Tumblr Themes Ορισμός ιστοσελίδας Ιστοσελίδα (αγγλικά: web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5-6 -2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Προσωρινά στοιχεία) ΜΑΪΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων για την Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΑΤΕΙ-Θ

Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων για την Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΑΤΕΙ-Θ Εφαρμογή Βάσης Δεδομένων για την Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΑΤΕΙ-Θ Επιβλέπων καθηγητής Δημήτρης Αχιλ. Δέρβος Πτυχιακή εργασία του Πετράκη-Πυρετζίδη Στέφανου Σκοπός Δημιουργία βάσης δεδομένων Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση και κρύψιμο στοιχείων

Εμφάνιση και κρύψιμο στοιχείων Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Εργαστήριο #8 0 : Δυναμικά εφέ με χρήση CSS Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Εμφάνιση και κρύψιμο στοιχείων Χρήση της ιδιότητας display με επιτρεπτές τιμές: none: κρύψιμο του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (μόνο μία ερώτηση είναι σωστή):

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (μόνο μία ερώτηση είναι σωστή): Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (μόνο μία ερώτηση είναι σωστή): 1. Ο Παγκόσμιος Ιστός (world wide web): a. Ταυτίζεται με το Internet b. Είναι υπηρεσία διαχείρισης και πρόσβασης σε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML)

Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εξασκηθείτε στην HTML) 1. Δημιουργία μιας απλής σελίδας HTML Ανοίξτε το Notepad ακολουθώντας τη διαδρομή Start All Programs Accessories Notepad Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο Το περιβάλλον εργασίας Ανοίγοντας την Ελληνική Έκδοση του FrontPage, για πρώτη φορά, η εικόνα που θα συναντήσουμε είναι αυτή της Εικόνας 1 με τα Μενού Εντολών και τη Γραμμή Εργαλείων, στο πάνω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Cascading Style Sheets (CSS)

Cascading Style Sheets (CSS) Cascading Style Sheets (CSS) Τα Cascading Style Sheets προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο για να ορίσουμε τη μορφοποίηση που επιθυμούμε να έχουν οι σελίδες μία τοποθεσίας του Παγκόσμιου Ιστού που δημιουργούμε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Εισαγωγή Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες. Γενικοί κανόνες. Η ετικέτα

Φόρμες. Γενικοί κανόνες. Η ετικέτα <form> Φόρμες Οι φόρμες περιέχουν τα στοιχεία φόρμας στο οποία ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει δεδομένα τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται σε έναν εξυπηρετητή για παραπέρα επεξεργασία. Γενικοί κανόνες Για τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα