Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

2

3 Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

4 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή Εί, Λέ. Δί Π. Θάς Ηίς Δής, Εός Π.Ε. Μί Μά, Φός Ιί Αύ, Λάς ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α. Ν. Σί-Χί, Κή Α.Π.Θ. Κίς Πέ, Σός Σύς Εή Χίς, Εός Π.Ε. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λή Βύ, Εάς Σάς

5 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εέ Λί, Φός ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Πές Μής, Σύς Π. Ιύ Χής Πίς, Σύς Π. Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Dr Αή Κά- Κύ, Μό Πάς Πύ Ιύ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αέ Κέ, άς ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ACCESS Γές Τές Α.Ε.

6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Οά ίς Ιύ Εής Πής Πή: 1)Γό Εέ, Εός, 2)Δύ Πώ, Εός, 3)Πί Μί, Εός, Εέ: Μά Ά, Εός Εός ύς: Βίς Κές, Σύς Α Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υύ έ: Μί Γύ, M.Ed. Εής Αής Τή ή: Κίς Γής, Δ. Πής

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

8 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εέ / Κί Πά : «Αό ά ώ ή έ ώ έ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δής Βάς Οός Κής Α.Π.Θ Πός Πύ Ιύ Πά µ ί: «Σή έ ί ή ύ ύ ύ µ ά ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ Δ- µό Nί» Εµός Υύς Έ Γώς Τύς Σύς Πύ Ι-

9 ύ Αής Εός Υύς Έ Γώς Οόµ Σύς Πύ Ιύ Έ µύµ 75% ό Εϊό Κό Τί 25% ό ύς ός. Πέ Χά ς Εάς «Γί Εά» Γί Ε Δύ, Οός Εός Δώ Βί, Έ Δ, Αή 2005

10 ό ό Φ ό [] ό (ά) Ό άς, ς ό. Φό ί ή ς, ής έ, ώς ές ή ί. Τ ό, ές, ός ά ί ά. Η ί Μί ύ ύ ό ά. ΐ Η ί Κί ά ό ί Σά. Θ ά ύ ς έ - 5 / 480

11 - ό ώς ό. ύ ώ, ώς --ό ύ [] ό (ύς) Ό ές ύ, ύς έ έ ί. Έ ύ ί Κώ έ ώ έ ύ. -ύ- ώ [] ό (ώ) ώς ώς, ώ, ώ ί (ώ, ώς, ώ) Φώ έ ί 6 / 480

12 ώς ί ύ ά. Τ ύ ώ, ί ώς ός. ( ό) Ο Κώς ί ή ί ς ά ώ ή. ό, ά -ώ--ς ί ή (ά, ώ) Ό ά ί, ά ύ. Αό ί ς Αάς ί ί ς άς. Ο ύς Μάς ί ός ά ά άς ί ίς άς. 7 / 480

13 - ί ά «Μ ί ς ή ώ- ά ύ» ί ύς Γάς. ί ό ί-- ό [] ό (ό) Φό ί ί ίς ς ής. Τ ά ό ί έ ό ό. -ό-- ά [] ό (άς) Η ά ί ί ί ί. ί ά- 8 / 480

14 άς ή άς [] ό (ά) Μέ ά ά ά ή ς άς έ ί. Πά ά ά ό ύ ή ά ό ύή ς. ά--ς ή [] ό (ές) Η ή ί έ ό. Τ ό ς ής ί ύς ύς έ ύς 9 /

15 - ή ός ς ύ ά ύς ύ. -ή ί [] ό (ίς) Ο ίς ί ά ή έ ά έ ά ύ. -ί- ός [] ό (ί) Μ ό ί ς, ό- ί ά έ ύ ά. Η ί Κί ά ύς ής, ή ά ά. 10 / 481

16 ός ά Μ ό ό, ίς ς έ ό ός. Τ ώς ς ύ. -ός Ο ές ί Δή ύ ό έ. ά [] ό (άς) Η ά ί έ ά ώ ς ύς. ά-- 11 / 481

17 - ά άς ά [] ό (άς) Ό άς έ ά, έ ά έ ί ύ ή ό ά. Εί ός. -ά- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) ά άς, ά / ά, ά ί 12 / 281

18 άς ά (ά, άς, ά) Φά έ ά ά ά. ά-ς ά [] ό (ά) Τ ά ί ί ή ώ ό. «Τ ά ά ή ί ό ύ» ή ύς Γάς Κώ. ς «Εί ς ά ς έ- ς ά ή» ί ά Κώ. Εί ά. -ά- ό 13 /

19 - έ ά έ [] ό (ές) Η έ ί έ ώ ά ά ές ώός ς. Φέ έ ύ ύ ές. ά -έ- ύ ά [] ό (ά) έ - Εί ό ός ύ. Α άς ί ώ ά, ά ές. Π έ ί; / 482

20 ός ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό άς ί ός, ύ ό ά. Τ ί ί Δή ή ός ός. Ο ές ί έ έ ά. ός Ο ύς Δής ή ά ές ό ί ύ. Ό ύ ά. Η ί ί ί Δή έ ό ί ές. ί --ός 15 / 482

21 - ώ ί ώ, ώ ή (έ, ώ) ός ά ή (ά, ώ) ί ί [] ό Ό ές ί, ίς ής ό ί ί - Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή 16 / 482

22 ί ά ώς ύ ή ά ί. Η Αά έ ί ς ί ί έ ί Ά. Ό ό έ ά. Τ ά ί ά ς ίς ς. ός --ί- ά [] ό (ά) ί 17 / 482

23 - ός ---- ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Έ ό ό ά ό ί ό ό. Ο Νίς ί ές ίς ς ά ό ό. ός, ός Λέ ό ά ί ό, ό ί ά ύ ό. «Τ ό ές ί ό, ά» ί Αά. ί ---ός 18 /

24 ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Έ ό ύ ί ύ ά ύ. Ο ύς έ ά ώ ά ς. ός ά ---ός [] ό Τ ί ί ή ά έ. Μ ύ ί έ ί ά ά ή ς ής ς ής. Φ έ ί- 19 / 483

25 ά ς έ ί. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (άς) Ό ίς ά ά, άς έ ά ή έ. ά, ά ά- - Π έ ύ ά, ά ή ά ά; ά 20 / 000

26 ά ά ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ύ ά ά, ί ά ά ά ύ ά. -ά- ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ά. Σ ό ί ί έ ύ ς. -ά- 21 / 483

27 - άς ά άς [] ό ύς ύς, ά, ύ ί (ί, ές, ά) Έ ύ ύ έ ά άς. Τ ό έ ύς Γάς ή ύ ύ. Χό ύ ύ ό. ύς ός Τ άς ύ ή ύ ά. άς -ύς ά [] ό (άς) Η ά ί έ ά 22 / 483

28 ά ά ό ό ά ώ. ά- ί [] ό (ί) ά ά [] ό (ά) Φά έ ή. Ό ώ έ ό ί, ί ά. ώς -ά- ά [] ό (ά) Ό ί ά, ός άς ί ά ί ά. Η ί 23 /

29 - ά άς Μί ό ά Κώ ό ί ς άς. Ο ός έ ά ί ό έ ί ς ές έ. ά-- ός [], [] ό (ί) ά άς [] ό (ά) Ο άς ί ές ός ύς ί ύ. Βά ί ύ ί ός ύ ή 24 / 482

30 άς ί ά ς άς. ά-ς ά [] ό (άς) Ό άς ά ά, ς ί ί ί ή άς ό ά ή. ά- ί [] ό (ίς) Ό άς ί, άς ύ ό ό ίς ς άς. Ο ύς Δής ή ίς ί ύ. Αέ ή. άς, έ --ί- 25 / 484

31 - ό ό ό [] ό (ό) Τ ό ί ό. Υ- ά ά ά ά ά ό ό. Μ ό ά ά, ή ύ ό. Τ ό ς ί ό έ ά. -ό- Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή 26 / 484

32 ά ά ά [] ό (άς) Η ά ς ί όό ς. ύ, ύ ύ ά- ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ά ώ ί ύ ό. Μύ ύ ς ύς ό, ό έ ά. Ό ά ί ό, έ έ. ή -ά- 27 /

33 - έ ό έ ή (έ, έ) Ό ές ά, ίς ς ό ή ί έ. Τ ά έ ς ύς. ί έ- ό [] ό Βά ό ύ ό ί ά ά, ό έ έ ώ. --ό - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ό [] ό 28 / 485

34 ό ά Τ ό ί έ ί ί έ άς ά ά ή ά όί ές άς. --ό - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό Χύ ά ί ύ, ς άς ς ίς ς. Εί ό έ έ ύ ίς ό ί έ έ ά. --ά 29 / 485

35 - έ έ έ ή (έ, έ) Ό ές ά, ίς ό ί ί άς έ ί ύ ίς. Η ί Μί έ ά έ ί έ ί ό ύ ς άς. ώ Κά έ άς Ί έ ί. Τ ί ί. έ έ- έ ή (έ, ώ) έ έ [] ό (ί) 30 / 485

36 έ ά Τ έό ί ός έ. «Τ έό ή ό, Κώ!» ά ί Μί. «Ν ής ώ ό Αά ής». ά «Μ ς έ έ!» έ έ-- έ [] ό (έ) Φέ έ έ ύ ύ ά ς Αίς ή άς. έ- ά [] ό 31 /

37 - ά ές Τ ά ύ ί ί ή ύ ύ. Σ ά ά ές ίς ί ί ύ. --ά έ [] ό (ές) Ό ό ί ές, ό ί ά ά. Η έ ί έ ίς ά- ύ ά Εά. έ- Δς ί ές ί Ο Κώς ές ί 32 / 486

38 ές ή Γ ά ύ ί. Πέ ή Β ά ό ά Δ ά. Αό ό. έ, ό ός έ-ς ύ ή (έ, ύ) Κά ί ύς ό ί ίς ί ά. Πίς ά - ό ί, ύ ό ό. έ Τ ά ί Τά Αή ύ ς έ ά. ώ ύ- ή [] ό (ής) Ό ό ή ό 33 / 486

39 - ή ά Ρί ά, ό ά έ ή. Ό- έ ό ό Ρί ά. Ό άς έ ή ή, ό ός έ ά ά ό. Η Κά ί ς ές ς. Εί ή ς - ές ς. Ο ές ς ί ές. Τς ί ό. ή- ί ή ή ά ή (έ, ά) ά 34 / 486

40 ό ύ ό [] ό Τ ό ί ί ό ς ές ές ές ά ί ώ. Τό ί ό. ός -ό-- ές- ής- ές ύ [] ό (ύς) Ο ές έ ύς Κό ή ς άς ς. Έ ί ό ά. Ό άς ύς - 35 / 486

41 - ύ ίς ό, άς ά ύ ή ές ά άς ς άς. -ύ- ί [] ό (ί) Τ ί ί έ ύ ό ίς ό. Μές ές ίά ί ώς. Λέ ς άς ί ί, ό ί ύς ός. ί- ώ ίς [], [] ό (ί) Ο ί ί ί ύ ί ά - 36 /

42 ίς ί ύ ς ώς ς. ά ί--ς έ [] ό (έ) Τ έ ί έ ά ές ίς ό ί. -έ- ί [] ό (ά) Η ί Μί έ έ ί Αά ύ ί. Η ά ί ό ς. -ί 37 / 487

43 - ί ώ ί [] ό (ίς) ίς [] ό Βά ς ές ές ά ίς. Φ έ έ ά ή ό. έ, ί - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ώ [] ό - Πό έ ό άς ά ί ό ύ; 38 / 487

44 ώ ίς (ή) «Ό ώ έ, άς ή έ ό ώ ό» ί Κώς. Αή ί ή ό, ή έ- ές. ά --ώ-- ός [], [] ό (ό) Ο ός ί ής ς ά ώ ί ά ύ. -ό--ς ίς [], ί [] ό 39 / 487

45 - ίς ί (ί, ίς) Τ ί ή ί ς άς, άς ύ έ ί ς ς ς ά. ός ός ί-ς ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ές ός άς ί ά ό ύ ί ά ή ς άς. -ό--ς ί [] ό (ί) Ο Δΐς ί ός 40 / 487

46 ί ός ύ ά ό ί. Μ ό Οί Αί ί ύ ί. Φά έ ό ό ό ό. Βά έ ί έ ά ό έ ό ί. ί- ώ ά, έ ή (ί, ή) ί ός [] ό (ό) Τ ό ώ ς έ ό. Φό έ έ- 41 /

47 - ός ί ά ώ. ό-ς ί [] ό (ί) Τ ί ί ός ς άς. Τ ώ έ ή ίς ά ό ό. ά -ί- ί [] ό (ί) 42 / 488

48 ί ς Τ ά έ έ ς έ ί ύ ά. -ί- ς [] ό Χύ ς ς ές ές, ό ά ίς ώ ί ς. Φς έ ί. Εί ς ή ί ό ί - Σ ί ά έ ώ ή ώ. Σή ά ές ές ί -, ός ός. Φά άς ές ές. 43 / 488

49 - ς ά ί ό ί ί. ς - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. έ [] ό (ές) Σ ώ ς έ ές ές έ ί ς ά ς. Η ί Μί έ ή έ. Έ ό έ. έ- ά [] ό (ά) Χύ ά ί ά ή - 44 / 488

50 ά ύ έ ς. -ά- ό [] ό (ός) Ο ός ς άς ί ό ά ί. ό- Δς ά, ά έ [] ό (ές) Η έ ί έ ό ό ό. Εί ής ό ύ ή ό ύς ς ί άά ς, ό ά έ ς, ί ής. -έ- ύ [] ό 45 /

51 - ύ ύς (ύς) Γ ά έ ά ή ί ά, ά ύ ς. Η ύ ί ό ές ύ. ύ- ί [] ό (ά) Τ ί ή έ ό ό. Φί έ ή ό ά ό ύ ς ί ός ά. -ί ύς, ύ, ύ ί (ύ, ύς, 46 / 489

52 ύς ά ύ) Ές ύς άς ά έ, ίς έ ά ό. άς ίς ώ ύ--ς ά ή (ή, ώ) Ό ά, ά ά, ή ύς ό ά ά ή ό ί ί. Ό Αά ή ύ ή, ό ί ό ς ά. Ό ά ά ά ό ά, ό ί 47 / 489

53 --- ά ός ό άό ς. Ο Κώς ός ί ά- ς ά ύ. -ά- Η Αά ή ύ ός ί ί ί ή (έ, ί) ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό άς ί ός, ί ό. Μέ 48 / 489

54 ός ί ύ ύ ά ά ά ύ. ός, ός Ο Κώς ί ός ής. Εί ύ ός. Ο ύς Μάς ί ά ς άς ό ή, ά ς ή. ώ --ός ί ή (ό, ί) Ό ίς ά, άς ί. Ο ύς Μάς ί ά ς ές. ά -ί- 49 / 489

55 --- ός ής ός [] ό (ό) ά ίς [] ό (ίς) Ο ίς ί έ έ ώ ύ ές ές. Σ Κή, ό ί Τά, ά ί ίς ί ί. ί--ς ής [], ή [] ό (ές, ής) Φές ής ί 50 /

56 ής ά ό ί ύ ή ή. --ής ά [] ό (ές) Ό άς ά ή ά, άς ή ή ό ί ά ά, ί ά ή. «Τ ά ά έ ό- ί ς ά ς ής» ί ά. Ό άς ά ές ές, άς έ. «Εό ές έ ής ό - ή» ί Αά Κώ. -ά 51 / 490

57 --- ό ό ό [] ό Ό ές ό ή, ές ά ύ ί ύ ή- ς ί ύ. ύ ό- ί [] ό (ί) Ο ό ύ ς ώς ί ς ά ί. -ί- Δς - ί ό [] ό (έ) Τ ό ί έ 52 / 490

58 ό ός ί ύ ύ ό ώ, ό ς ώ- ς έ ά ί ό. ά ό-- ύ ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ύ έ ύ ό έ ές έ ά. Υά ά έ ί ί ές. Ο ύς Γάς έ έ ό ή ί ύ ύ. --ός 53 / 490

59 --- ό ό ό [] ό (ός) Η ό ί ύ άς άς ή. Ό ί ή ό, ί ές ές ά ή. Η ί Μί ύ ό ί έ ύ έ. Τ ύς έ. ό- ό [] ό (ά) Τ ό ί έ ά ό ί. Μ ό έ ά ά. --ό 54 /

60 ί ώ ί, ί ή (ό, ί) Ό ίς ί ί, ές ί ή, ή, ύ ί έ ής. -ί- ώ, ώ ή (ό, ώ) Ο ές Ί ό ά ός ς ές έ ό ί Αή. Ο ύς Μάς ό ί ός ς ές ύ. Τ ά ά ς ές ύ. 55 / 491

61 --- ώ ά ό -ώ- ώ ά, έ ή (ό, έ) Φάς ύ ύ ί ός ώς. Η Αά ό ύ έ ί ό. Τ έ, ς έ ό. ό -ώ ά [] ό (ά) - Πό έ ό άς ό ό ό; 56 /

62 ά ύ Τ ά ί ές ός ής έ ά ή έ ί. Α ό ί ός. -ά- ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ί ή ά ό ές, ές ύ ς ί ά. Ο άς έ ί ύ ύ ά ύ ς. Ό ί ά ώ, ώ, ώ. Μί ή ά ά ύ έ ύ ό. ύ- 57 / 491

63 --- ύ ύς ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ός ς άς. Ό ή, ί ί ί. Τ έ ά ύ ί ά. -ύ- ώ ή (ύ, ώ) ύ ύς [], ά [] ό (άς, άς) ύς ύς [] ό 58 / 491

64 ύς ύ (ύ) Ο ύς ί ά ς άς ή ί ά ά. Σ ύ ά ά ή. Εί ί - ή ή ί. Σ ύ ά ά ά έ ά ή έ ύ ή. Ο ύς ά ύ ύ. ύ-ς ύ [] ό (ύς) Ό ά έ - 59 /

65 --- ύ ύ ύ, έ ά ύ. ή, ί Η έ ά έ ύ ά ύ ί ί ί ύ. -ύ- ύ [] ό (ύς) Ό άς ύς ί, ίς έ ά ίς έ άς έ ά ό έ ό ό. ό ώ ύ- 60 / 492

66 ά ώ ά [] ό (άς) Η ά ί ί ή ύ έ ά ό. Αό ύ ά Κώς έ ές άς ό. ώ -ά- ώ ή (ύ, ώ) Ό ώς έ ό ή ά ήό, ίς έ. 61 / 492

67 --- ώ ά Η ί Έ έ ύ ύ. Πή. Σ έ ς άς ς Αάς ί Μί ύ ό ά ς. Κά. ύ -ώ- ύ [] ό (ύς) Η ύ ί έ ύ ύ ίς. Σί έ ά έ ά ί ό. ύ- ύ ά [] ό (ά) 62 / 492

68 ά ά Τ ά ί έ ί ύ ύ ώ ό ς ώς έ ά ί ό. ό -ά- ά [] ό (ά) ά ά ή (έ, ά) Ό άς ά, ίς ύ ύ ί ίς έ. Ο ίς Αές έ ή ύ ί έ ά. Ό άς έ ό, 63 /

69 --- ά ά ίς ά ίς. Έ έ έ έ ό ί ί ί Αέ. Σ ά ύ ά έ ά ί ά ά. Ο ίς Αές έ έ ύ ά ύ ό ή. ά- ά [] ό (άς) Η ά ί ά ά έ ώ έ έ. ά- 64 / 493

70 ό ά ό [] ό (ός) Η ό ί έ ό ί ά ύ. -ό- ά [] ό (άς) Η ά ί έ ά ό ό ό ύ ύς ός άά. ά-- ά [] ό (άς) Μί ά ί ές ές ά ά έ ά ς ός. Σ 65 / 493

71 --- ά έ ό Ο Κώς ά ό ή ά ό ή ί ό ή. ά- άς [] ό (άς) ά ά ή (έ ά, ά) έ έ [] ό (έ) Πάς έ ή, ό ές ώς ύ ή ής. Ό ά ό ά, ύς Γάς ά. Π 66 / 493

72 έ ί ά έ. έ- ές, έ, έ ί (έ, ές, έ) Τ ά ί έ, ός έ ό ά, ά ά ή. Χά ά. άς Η ί Μί ά ά έ ά, έ έ. ά έ-ς ί [] ό Ό ά ί, ώς ά ό, ί ίς ή άς ά ύ ά. 67 / 493

73 --- ί ός Ο ός ί ί ς ές ές έ. ός ί- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ς ά ό ό. Η ά άς ά ί ς έ ό έ. Ό έ ί ί. ός, ός -ός ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Έ ό ί ί ά ί ς ό- 68 /

74 ός ί ς ς ής άς. άς ό--ς ί [] ό (ίς) Ό ίς ί ά, ό ίς έ ή ό ί ί. ί ί -ί- ί ή (ό, ί) Ό ίς ά, έ ό, ί ί ές. Η Αά ί ύ 69 / 494

75 --- ί ύ έ ς ά, Ρί. ώ ί -ί- ή [] ό (ή) Τ ή ί έ - ό ί. Εί ές άς ά ς ές ά ύ ήά ς. ί --ή-- ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ύ ά ό ί. Αό ί 70 / 494

76 ύ ώ ώς ά ά ό ί ή ό ς ύς. Ο Οί ύ ές ς Ρίς ό ύ Γώ. ά, ύς ός, ώ ύ-- ός [] ό (ί) Ο ός ί ώς ά έ ό ή έ ό. ός, ύς ώ -ός ώ, ύ ή (ύ, ή) 71 / 494

77 --- ώ ύ Ό ίς ά ή ά, ί ί ς - ύς. Ο Ές ώς ύ ύ ς ώς ς. Τ ύ ύ ό ς ώς. ός, ύ -ώ έ [] ό (ές) ύ ύ [] ό (ύ) Τ ό ύ ί ά ύ. Τ ύ έ ές ίς. 72 /

78 ύ έ Η ί Μί ά ύ έ. ύ- ά [] ό (ές) Η ά ί ί ή έ έ ί. Η ί Μί ί έ ά ές. --ά έ [] ό (ές) ά 73 / 495

79 --- ύ ί ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ί έ ά ό ά ς ς ύ ό ώ έ ς. ύ- ώ ς ίς [], ί [] ό (ίς, ίς) ί ί ή (έ, ί) Ό ς ά, ές ά ά ό ή ά άς. Ο Κώς ί ό ύ έ ή, 74 / 495

80 ί ά έ Ρί. «Τ ί ί ό, Κώ» ί Αά. Ο Κώς ί ίς. ί- ά ά ή (έ, ά) Ο Κώς Αά ά ί ς ή ύ. Κή ί ή ά. Ό ά ό ό έ, ό ί ό ά ό. Ό άς ά ί ά, ό ίς άς. «Τ Αά ίς 75 / 495

81 --- ά ί άς ή!» ί Εέ Αί. Δ ίς ίς ί ά ή ύ-. ά- έ [] ό (ές) Η έ ί ί ς ς ύς ύ. έ- ώ ς ί ί ή (ί, ώ) Ό ί, άς ά έ ό ύ ό, ής ό ί 76 / 495

82 ί ό ές ό ί ά ύ ί. Ο Κώς ά ί, ί ή ό ύ. Τ έά ύ ό ί. -ί-- ό [] ό (ά) Τ ώ ώ ύ ά έ ύ. ύ Τ ά ώ ί ύς ς ύ ά. «Τ ί έ ά! Μής ίς ύ, Κώ- 77 /

83 --- ό ί ;» ώ Αά. Εί. -ό ώ ύ [] ό (ύς) Τ ά έ ύ ύς ύ - ά. Ο ός ά ς ύς έ ά. ό Τ ό, ό, ύ ές ές ί ά ώ ά. ός -ύ- ώ ί ή(ύ, ί) ύ 78 / 496

84 ός ά ός, ή, ό ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, έ ή ή, ί ό. ός ή -ός- Λέ ός. ά, ά ή (έ, ά) Ό άς ά, άς, άς ά. Η Αά ά ί ό ή ό ό. Εί έ ό. Ό άς ά, ίς. Ό άς ά, ί- 79 / 496

85 --- ά ύ ς. Ό άς ό, ώς ή άς. Ό άς έ - ό, ύς. Ό ός ά, ύ. ά ά- ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ί ύ ά ύ ά ά ός ώ ά. ά- ί ύ ή (έ, ύ) 80 / 496

86 ύ ός Ό ύς, άς ύ έ ό ό ά. Ό ύς ά ές ό, άς έ ύ. Η Αά έ ί ί ό ς ά. ύ ύ- ός, ή, ό ί(ί, ές, ά) Ές ός άς έ ά ή. άς ύς Ό άς έ ώ, ί ός / 496

87 --- ός ή ί, ός -ός ί ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ό έ ά. ύ- ύς [], [] ό (ύς) ώ ή [] ό (ές) Σ ή ά ός ά ό ή ή. 82 /

88 ή ό Η ί ή ύς έ ύ Δή ς έ ή. Τς ά ώ ί έ. --ή ί, ί ή (ά, ί) ή ό [] ό (ά) Τ ό ά ά ς ς ά ό ά ό. Ο Κώς Αά ύ ά έ ό ό. ά --ό 83 / 497

89 --- ή ύ ή [] ό (ές) Η ή ί ό ά έ ς έ ί ώ. Ο ά ή ί ή ί ά ά ά, ός ά ή ί-. Ο ό ά ς Εώς ή ή ή, ώ ά ς Αής ή ύ ή. -ή ύ [] ό (ύ) Τ έ ά έ ά ά ύ. ύ- 84 / 497

90 ύ ώ ύ [] ό (ύ) Σ ά ώ ά ύ ύ, ό ό. Ο άς ί ό ίς ό ύ. ύ- ώ ά/ά, ά ή (ύ, ά) Ό άς ά, ές ύς. Ο Ές ώς ύ ά ύ. ώ Ο Ές ώς ί ύς ό ς ίς ς. ός -ώ 85 / 497

91 --- ύ ός ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ό ώ, ά, άς, ά, ίς ό, ά ά ύ ς έ ά ά. Ο ίς Αές ό ά ύ. ός ύ ός, ή, ό ί (ί, ές, - ά) Λέ ς ά ί ό, ό έ ό ύ ίς ά άς. Η ή ί έ ό ό. 86 /

92 ός ός Εί ό Αά ή- έ. Έ έ ς Ρί, ή- ί. Εί ό. --ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Λέ ς ά ί ό, ό ί ύ ς ός ς ύς ίς ά ά άς ά. Τ έ ύ ί έ ό ό ό. ός -----ός 87 / 498

93 --- ώ ύ ώ ά ή (ύ, ή) Ό άς, άς έ - ό ό ς έ. Φά ό ς, ό ί ά ύ ό ύ ά. Ό ά, ό έ έ, ή άς ί ύ ή. Τ ώ ά ές ές ές ές. Τ ύ άς ύ ό ύ έ. -ώ ύ ή (ύ, έ) ό 88 / 498

94 ό ώ ό [] ό (ά) Τ έ, ά ύ ί ά. Τ ά έ ς ίς ς έ έ ά, έ ό, ά ύ έ. Σ ί Κώ ές ύ ός ής ύ ή ά, ός ώ ό. ός, άς -ό ώ ή (ύ, ώ) Ό ές ός ώ, ό ί έ ό ό 89 / 498

95 --- ώ ώ ί ά ς ς ί ώ. ί «Μ ώς ί έ!» ί ί Μί Αά ά έ ά ς. Μ έ ά έ. -ώ- ώ [] ό (ώ) Τ ώ ί ί έ ς. Εί ύ ός ώ ός ί ώ, ί ά ά ύ ύ ώ. -ώ-- 90 / 498

96 ά ά ά [] ό (ές) Η ά ί ί ά ώ, έ ά ύ ά ς. ά -ά ά ή (ώ, ά) Ό ώ ά, ά ά ς έ έ ή. Ό Αά ί έ, ά ά ς άς ς. Χώ ί έ. -ά- 91 /

97 --- ά άς ά ή (ώ, ά) Ό άς ά, ά ά. Μές ές ά-, ή ί έ. Ο ύς Μάς ώ, ή Ί έ ά. ά ί, ί «Φώέ Μί» ί ής ς ίς έ. Κάέ έ. άς -ά- άς [], ύ [] ό (άς, 92 / 499

98 άς ή ύς) Φάς ί ός ί ά. Ο Κώς ί άς ά ές ές έ ά. ά, ή --άς ή [] ό (ές) Η ή ί ής ά άς ό ά, ά ή ά. Ο Κώς ά, ί ύ ή ή. «Ο ύς Μάς άς έ ς ές» έ Κώς ί Μί. Μς ά. ά -ή 93 / 499

99 --- ή ς ή [] ό (ή) Τ ή ς ής ώς ί ά, ό ά:,,,,,,. -ή- ς [] ό (ώ) Τ ς άς ά έ ύ ς. Φς έ ό ή ά ό ς άς έ ί ς. Ο ής ί ά ά ώ. Σ έ ό ί ί ό ύ ς ή. ς 94 / 499

100 ός ά ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) ς ά [] ό (ές) Η ά ί έ ός ί ό ά ί. ό «Δ ά έ ά ά ί ς ί Ρί έ ό ί ί Δή» ί Νίς. Δ ί ίς. -ά 95 /

101 --- ί ί ί, ί ή (ώ, ί) ς ός [] ό (ί) Ό ά ός ί ή, ά ς ύ ύ ά ύ ς. «Η ή ά έ ό ό έ ά ά» ί Κώς. --ός ί [] ό (ίς) Η ί ί ί ό ί ό ί - 96 / 500

102 ί ί ή ή. Φάς ί ός ά ίς ώ ό, ή ί ά. Ό ίς άς ίς Α ές άς έ Ρί ά, ά έ ό ς ές ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ - Πό έ ό ά ά ά; 97 / 500

103 --- ί ί ί ή ή. ---ί- Ο ύς Γάς ά έ ί ί. ί, ί ή (ά, ί) ί άς [], [] ό (ά) - ί ί [] ό (ίς) 98 / 500

104 ί ώ Ό άς ί ί, άς ύ ή ί ί ός έ ή ίς ός ή ύ ής. Η ά έ ές ίς ό ά ί. Φύ ά ή ό έ ί έ ς ές ς. ---ί- ώ ή (ύ, ή) ί 99 / 500

105 ά ύ Χ ά [] ό (ά) ϊύ ύ ή (ά, έ) Ό ύς, ές ά ί έ ή άς ώ ίς άς ά ή. Ο Νίς ά ί ώ ί ύ ς ής. ώ «Ο ύς Μάς ά ά έ;», ώ 100 / 501

106 -----ύ ός ύς Δής. Φέ ός. ά, ός -ύ- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Χό έ ά ί ές. «Δ ί ό ός ή ί Πό ό» ί Κώς. «Μά έ ά» έ. ός, ός ές -ός Τ έ ά Πό; Ψά ς ές ύς, ώ, ώ, ά 101 / 501

107 ϊύ ϊύ ϊύ, ϊύ ή (ά, ϊέ) Ό ϊύς ά, άς ά έ ίς ά έ. Τ ίς ά. «Τ Νί ά ύ ίς έ ί ές» ί Αά. Τ έ ό ί. ύ, -ϊύ ά, ά ϊ-ύ- - Γί ά ά έ ϊύ ό έ ά; 102 / 501

108 -----ός ώ ός [] ό (ί) ώ ώ ά/ί, έ ί ή (έ έ, ή ί) Χάς ά ές ή ίς, ό άς. Ό άς έ ί, ς, ώ ό άς ς ύς, ς «ς ή ί». Ο Νίς Αά ή ό ά ό - ό ή ά. Χέ ές ά. 103 / 501

109 ώ ί Τ ώ έ ί ί ές ά ύς ύς ύ ς. --ώ ί ή (ά, ώ) Ό ί, ί ύ ές ά ύ ό. Η Αά ί, ί έ Ρί. έ ά, έ Ο ύς Γάς ό ί ά ό. Έ ά 104 /

110 -----ί ί ί ί ά. Δ ό ύ. Η ί Μί έ ό ς έ ό. Τ ά. Η Αά ί ύ ύ ή ά ς. Ο Κώς ά ός ά ά. ί-- ί [] ό (ίς) Η ί ί ές ίς ά ί ές ύ ό. Χί έ ά ώ. Τ ά έ ύ ύ ί. ί- 105 / 502

111 ά ός - Π ά ώ ός ό ά έ ί; ά [] ό (ά) Ό έ ά, ό έ ές ές ίς έ ύ ά ή ί ές ά. -ά- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Η ώ ί ή, ό ές ί ά. Ο ός ί 106 / 502

112 -----ός ί ή ός ό ύ έ. ός Ο ός ά ί ύ - έ ός ς ύ. ί ά --ός ώ ή (ά, ώ) ός ί [] ό (ά) Τ ώ ώ ά ά ί ό ί ς. -ί 107 / 502

113 ί ά ά [] ό (ά) «Αά, ή έ ά, ύ ές ά άς;» ώ ύς Γάς. Βί ά ά. Εί ά. ά- ί [] ό (ί) Τ ί ί έ ό ά ές. Ο ός ί ά ί Αά ί ή ς. -ί- ά [] ό (ά) Μ ά έ 108 / 502

114 -----ά ώ ά ό ύ ύ ό-. --ά- ός [] ό Ο ός ί έ έ ό ώ. Α ό ά ύ ά - ί. Σς ώς ί ίς ής ί ά ά. -ός ώ ά ή (ά, ά) Ό άς ά, άές ί ά. Ο Κώς ά έ όά ί, ύς 109 /

115 ώ ώ Γάς έ. «Τό ή άς ά, Αά; Τ ές;» ώ ί Μί. Τ ός ή. Η ί ά ί Μί ά ό. Έ ά. «Τ ό έ ύ ές έ ό ί ά» ί ί ύς Μάς. Μί ά ύ. Δ ώ. «Ο ός ά. Ά έ» ί ί Μί. Χά έ ί ός ύ. -ώ 110 / 503

116 -----ός ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ί ά ές. ός «Τ ί ί έ ό ά ίς άς ύ» ί Κώς Νί. Η ί Κί ά ή ή. Αί ίς Σάς ά έ. Μ ή ή έ ή έ-. Έ ί ά ύ ύ. Η ί ί ύ ή. Εί ά ό έ. ός Σ ί 111 / 503

117 ός ώ ής ή έ ί ά ά ά. ά-, ώ ά --ός ώ ή (ή, ώ) ός ό [] ό (ό) ώ ώ ά ή (έ, ά) Ό άς, ώς ί ί ά ό. Η Αά ά 112 / 503

118 -----ώ ή ά, ό ά ί. Τ ό ί όό. Εί έ ό έ. ---ώ Τ ό ά έ. ή [] ό (ή) Τ ή ί έ ά ό ά ή ί. Τ ά ώ ί, ό ί ά. --ή- 113 / 503

119 ά ά ά [] ό Τ ά ί έ άς έ έ ί ά ύ ά ά. Τ ά έ ό ά ά ή ό έ ύ. ά-- ά - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ά ές. Τ ά ά 114 /

120 -----ά ά ό ό ί έ ί ά. ά -ά- ά [] ό (άς) Η ά ί ί ή ί ό ό ί ή ό. Έ ί ύ έ ά ό έ ς ό. Μ ς άς ά ό ή. ά- 115 / 504

121 ά ά ά, ά ή (έ, ά) Ό άς ά, έ-ς ύ ί. Ο Κώς έ ί ύ ά. ί Η ά Κώ έ ό. Νή. Ο Νίς ό ά ά ό ς ές - ίς. Κό ά ά, ά ό ά. Ο Κώς έ ό ς ές ί Μά. Δ ή ά.- ά ά- 116 / 504

122 -----ά ά ά [] ό (ά) Ό άς ί άς, ί ά ί ά. ά- ά [] ό (ές) ί ά, ά ή (ά, ά) Ό άς ά, άς ές άά ά ό. Ο ίς ά ά ή ά ό ά ί Γά. 117/ 504

123 ά ής Τ ά ς άς ύ ή ί έ. (ό ή ή) Ό ά έ, ύ ύ ί ί ά ά. Η ί Μί έ ό ά- ς ά. Τό -ός ί ό ώ. -ά- άς [] ό (άς) Μ ά ά ίς ές ς ά. ά--ς ής [] ό 118 /

124 -----ής ά (ής) Κά άς έ ό ή, ή ό ό άς ές. Ο Κώς ί ός ής ό Αά. Εί ός ά ίς. --ή-ς ά [] ό (ά) ά ά [] ό (άς) Ο ές ί έ ί ό ά - ά ά ό 119 / 505

125 ά ά ώ. --ά- ά [] ό (άς) Ό άς έ ά, έ ά ό. Η Αί έ ά άά ς. Ό άς ί ά ά, άς ί ά, ί έ ίς ά. Ο Κώς έ ί ά Νί. Μά ό ί. «Έ ά ί ές» ί ί Μί Κώ. «Αώς ίς ά!». ά- 120 / 505

126 -----ί ές ί, ί ή (ά, ί) Ό ίς ά ά, ίς ά ς ώ. Ο Κώς ά έ όά Νί. ί «Τ ί ό ί ώ ί. Αώς, έ, Αί» ί Α- ά. Δ ί ώ. -ί- ές, έ, έ ί (έ, ές, έ) Χέ έ ά 121 / 505

127 ές ός ί ός ός, έ ά. Η Αί ί ί έ έ. Έ ό ό ύς ός. ά ---έ-ς ύς, ύ, ύ ή (ύ, ύς, ύ) ί ός [] ό (ί) Ο ός ί ί ά ή ό ί ή ό ός ί ά ά ά. 122 / 505

128 -----ός άς Εί ές έ ύ ί. Ό έ ό ά, ός ώ - ά ό. Χό ά ής Κή Δ- έ. ---ός ί [] ό (ί) Τ ί ί ή ί ώ ά ύ ύ ά ά ώ ή ό, ά ά. --ί- άς [] ό (άς) Ο άς ί έ ά ά ί. Πά ί 123 /

129 άς ί ές ός, ώ ή ός ός. Σ ά Κώ ά ές άς ς Εάς. ά-ς άς ς Εάς ί [] ό (ά) Αό ί ί έ ί άά ς. Τ ί ί ό ύ. Χί έ έ ά ή ύ ύ. Η Αά έ έ ί ά έ ς Εές. Τ ά ς Πάς 124 / 506

130 -----ί ό ό έ ί ά ό ύ ό. Πί έ ό ί ά. Τς Αές ά ά έ. Φά ύ ς ά. Τ ώ ός ό έ έ ί. Χά έ ί ί έ ό ί. -ί ό [] ό (ό) Τ ό ί ό ό ί. Μ ό ά ά. -ό- 125 / 506

131

132 Βά. 3966/2011 ά ί Δύ, Γί, Λί, ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. ώ ό ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έ ά Δό Σί. Τ ί ί ί ς ώ, ό έ ά ά ί ό έ «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩ- ΛΗΣΗΣ». Κά ί ί ς ώ έ ά έ ί ί άς ώ ύ ς άς ά 7 Νό 1129 ς 15/21 Μί 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α).

133 Αύ ή ή ής ύ ί, ύ ό ώ (copyright), ή ή ή ή, ίς ή ά Υί Πίς Θά, Πύ Αύ /ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

134

135

136

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίαο Γήο Μαία Μά Ηία Αύα Δαέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 5ο (Ο, Π,) Δαέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 5ο (Ο, Π,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ . Ν, Φ Γ Ω ( υ α α α α α υ ) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Χ. Ω Ν Γ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖ.ΖΖ.Ζ 2-8 Ν Ω Θ Ζ..ΖΖ.. 8-23 Ν ΖΖ.ΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖ. 23-29 Ν.ΖΖΖΖ.ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ. 29-51 Ν Φ ΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖ.ΖΖΖΖ.ΖΖ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Β Γ Ω Γ. Β/. Ω Β/ Β. & Γ Θ Ω α. Β/ : α & 2 α.. : 104 37 α φ ί : Γ. π υ φ : 210 52.37.312 FAX : 210 52.36.769 E-mail : d5.b1@1990.syzefxis.gov.gr α 13/05/2014. π.:β5 1074406 2014 14PROC002048988 2014-05-14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0003-02.indb 1 29/1/2013 12:09:51 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα