Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

2

3 Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

4 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή Εί, Λέ. Δί Π. Θάς Ηίς Δής, Εός Π.Ε. Μί Μά, Φός Ιί Αύ, Λάς ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α. Ν. Σί-Χί, Κή Α.Π.Θ. Κίς Πέ, Σός Σύς Εή Χίς, Εός Π.Ε. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λή Βύ, Εάς Σάς

5 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εέ Λί, Φός ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Πές Μής, Σύς Π. Ιύ Χής Πίς, Σύς Π. Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Dr Αή Κά- Κύ, Μό Πάς Πύ Ιύ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αέ Κέ, άς ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ACCESS Γές Τές Α.Ε.

6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Οά ίς Ιύ Εής Πής Πή: 1)Γό Εέ, Εός, 2)Δύ Πώ, Εός, 3)Πί Μί, Εός, Εέ: Μά Ά, Εός Εός ύς: Βίς Κές, Σύς Α Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υύ έ: Μί Γύ, M.Ed. Εής Αής Τή ή: Κίς Γής, Δ. Πής

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

8 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εέ / Κί Πά : «Αό ά ώ ή έ ώ έ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δής Βάς Οός Κής Α.Π.Θ Πός Πύ Ιύ Πά µ ί: «Σή έ ί ή ύ ύ ύ µ ά ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ Δ- µό Nί» Εµός Υύς Έ Γώς Τύς Σύς Πύ Ι-

9 ύ Αής Εός Υύς Έ Γώς Οόµ Σύς Πύ Ιύ Έ µύµ 75% ό Εϊό Κό Τί 25% ό ύς ός. Πέ Χά ς Εάς «Γί Εά» Γί Ε Δύ, Οός Εός Δώ Βί, Έ Δ, Αή 2005

10 ό ό Φ ό [] ό (ά) Ό άς, ς ό. Φό ί ή ς, ής έ, ώς ές ή ί. Τ ό, ές, ός ά ί ά. Η ί Μί ύ ύ ό ά. ΐ Η ί Κί ά ό ί Σά. Θ ά ύ ς έ - 5 / 480

11 - ό ώς ό. ύ ώ, ώς --ό ύ [] ό (ύς) Ό ές ύ, ύς έ έ ί. Έ ύ ί Κώ έ ώ έ ύ. -ύ- ώ [] ό (ώ) ώς ώς, ώ, ώ ί (ώ, ώς, ώ) Φώ έ ί 6 / 480

12 ώς ί ύ ά. Τ ύ ώ, ί ώς ός. ( ό) Ο Κώς ί ή ί ς ά ώ ή. ό, ά -ώ--ς ί ή (ά, ώ) Ό ά ί, ά ύ. Αό ί ς Αάς ί ί ς άς. Ο ύς Μάς ί ός ά ά άς ί ίς άς. 7 / 480

13 - ί ά «Μ ί ς ή ώ- ά ύ» ί ύς Γάς. ί ό ί-- ό [] ό (ό) Φό ί ί ίς ς ής. Τ ά ό ί έ ό ό. -ό-- ά [] ό (άς) Η ά ί ί ί ί. ί ά- 8 / 480

14 άς ή άς [] ό (ά) Μέ ά ά ά ή ς άς έ ί. Πά ά ά ό ύ ή ά ό ύή ς. ά--ς ή [] ό (ές) Η ή ί έ ό. Τ ό ς ής ί ύς ύς έ ύς 9 /

15 - ή ός ς ύ ά ύς ύ. -ή ί [] ό (ίς) Ο ίς ί ά ή έ ά έ ά ύ. -ί- ός [] ό (ί) Μ ό ί ς, ό- ί ά έ ύ ά. Η ί Κί ά ύς ής, ή ά ά. 10 / 481

16 ός ά Μ ό ό, ίς ς έ ό ός. Τ ώς ς ύ. -ός Ο ές ί Δή ύ ό έ. ά [] ό (άς) Η ά ί έ ά ώ ς ύς. ά-- 11 / 481

17 - ά άς ά [] ό (άς) Ό άς έ ά, έ ά έ ί ύ ή ό ά. Εί ός. -ά- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) ά άς, ά / ά, ά ί 12 / 281

18 άς ά (ά, άς, ά) Φά έ ά ά ά. ά-ς ά [] ό (ά) Τ ά ί ί ή ώ ό. «Τ ά ά ή ί ό ύ» ή ύς Γάς Κώ. ς «Εί ς ά ς έ- ς ά ή» ί ά Κώ. Εί ά. -ά- ό 13 /

19 - έ ά έ [] ό (ές) Η έ ί έ ώ ά ά ές ώός ς. Φέ έ ύ ύ ές. ά -έ- ύ ά [] ό (ά) έ - Εί ό ός ύ. Α άς ί ώ ά, ά ές. Π έ ί; / 482

20 ός ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό άς ί ός, ύ ό ά. Τ ί ί Δή ή ός ός. Ο ές ί έ έ ά. ός Ο ύς Δής ή ά ές ό ί ύ. Ό ύ ά. Η ί ί ί Δή έ ό ί ές. ί --ός 15 / 482

21 - ώ ί ώ, ώ ή (έ, ώ) ός ά ή (ά, ώ) ί ί [] ό Ό ές ί, ίς ής ό ί ί - Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή 16 / 482

22 ί ά ώς ύ ή ά ί. Η Αά έ ί ς ί ί έ ί Ά. Ό ό έ ά. Τ ά ί ά ς ίς ς. ός --ί- ά [] ό (ά) ί 17 / 482

23 - ός ---- ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Έ ό ό ά ό ί ό ό. Ο Νίς ί ές ίς ς ά ό ό. ός, ός Λέ ό ά ί ό, ό ί ά ύ ό. «Τ ό ές ί ό, ά» ί Αά. ί ---ός 18 /

24 ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Έ ό ύ ί ύ ά ύ. Ο ύς έ ά ώ ά ς. ός ά ---ός [] ό Τ ί ί ή ά έ. Μ ύ ί έ ί ά ά ή ς ής ς ής. Φ έ ί- 19 / 483

25 ά ς έ ί. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (άς) Ό ίς ά ά, άς έ ά ή έ. ά, ά ά- - Π έ ύ ά, ά ή ά ά; ά 20 / 000

26 ά ά ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ύ ά ά, ί ά ά ά ύ ά. -ά- ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ά. Σ ό ί ί έ ύ ς. -ά- 21 / 483

27 - άς ά άς [] ό ύς ύς, ά, ύ ί (ί, ές, ά) Έ ύ ύ έ ά άς. Τ ό έ ύς Γάς ή ύ ύ. Χό ύ ύ ό. ύς ός Τ άς ύ ή ύ ά. άς -ύς ά [] ό (άς) Η ά ί έ ά 22 / 483

28 ά ά ό ό ά ώ. ά- ί [] ό (ί) ά ά [] ό (ά) Φά έ ή. Ό ώ έ ό ί, ί ά. ώς -ά- ά [] ό (ά) Ό ί ά, ός άς ί ά ί ά. Η ί 23 /

29 - ά άς Μί ό ά Κώ ό ί ς άς. Ο ός έ ά ί ό έ ί ς ές έ. ά-- ός [], [] ό (ί) ά άς [] ό (ά) Ο άς ί ές ός ύς ί ύ. Βά ί ύ ί ός ύ ή 24 / 482

30 άς ί ά ς άς. ά-ς ά [] ό (άς) Ό άς ά ά, ς ί ί ί ή άς ό ά ή. ά- ί [] ό (ίς) Ό άς ί, άς ύ ό ό ίς ς άς. Ο ύς Δής ή ίς ί ύ. Αέ ή. άς, έ --ί- 25 / 484

31 - ό ό ό [] ό (ό) Τ ό ί ό. Υ- ά ά ά ά ά ό ό. Μ ό ά ά, ή ύ ό. Τ ό ς ί ό έ ά. -ό- Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή 26 / 484

32 ά ά ά [] ό (άς) Η ά ς ί όό ς. ύ, ύ ύ ά- ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ά ώ ί ύ ό. Μύ ύ ς ύς ό, ό έ ά. Ό ά ί ό, έ έ. ή -ά- 27 /

33 - έ ό έ ή (έ, έ) Ό ές ά, ίς ς ό ή ί έ. Τ ά έ ς ύς. ί έ- ό [] ό Βά ό ύ ό ί ά ά, ό έ έ ώ. --ό - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ό [] ό 28 / 485

34 ό ά Τ ό ί έ ί ί έ άς ά ά ή ά όί ές άς. --ό - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό Χύ ά ί ύ, ς άς ς ίς ς. Εί ό έ έ ύ ίς ό ί έ έ ά. --ά 29 / 485

35 - έ έ έ ή (έ, έ) Ό ές ά, ίς ό ί ί άς έ ί ύ ίς. Η ί Μί έ ά έ ί έ ί ό ύ ς άς. ώ Κά έ άς Ί έ ί. Τ ί ί. έ έ- έ ή (έ, ώ) έ έ [] ό (ί) 30 / 485

36 έ ά Τ έό ί ός έ. «Τ έό ή ό, Κώ!» ά ί Μί. «Ν ής ώ ό Αά ής». ά «Μ ς έ έ!» έ έ-- έ [] ό (έ) Φέ έ έ ύ ύ ά ς Αίς ή άς. έ- ά [] ό 31 /

37 - ά ές Τ ά ύ ί ί ή ύ ύ. Σ ά ά ές ίς ί ί ύ. --ά έ [] ό (ές) Ό ό ί ές, ό ί ά ά. Η έ ί έ ίς ά- ύ ά Εά. έ- Δς ί ές ί Ο Κώς ές ί 32 / 486

38 ές ή Γ ά ύ ί. Πέ ή Β ά ό ά Δ ά. Αό ό. έ, ό ός έ-ς ύ ή (έ, ύ) Κά ί ύς ό ί ίς ί ά. Πίς ά - ό ί, ύ ό ό. έ Τ ά ί Τά Αή ύ ς έ ά. ώ ύ- ή [] ό (ής) Ό ό ή ό 33 / 486

39 - ή ά Ρί ά, ό ά έ ή. Ό- έ ό ό Ρί ά. Ό άς έ ή ή, ό ός έ ά ά ό. Η Κά ί ς ές ς. Εί ή ς - ές ς. Ο ές ς ί ές. Τς ί ό. ή- ί ή ή ά ή (έ, ά) ά 34 / 486

40 ό ύ ό [] ό Τ ό ί ί ό ς ές ές ές ά ί ώ. Τό ί ό. ός -ό-- ές- ής- ές ύ [] ό (ύς) Ο ές έ ύς Κό ή ς άς ς. Έ ί ό ά. Ό άς ύς - 35 / 486

41 - ύ ίς ό, άς ά ύ ή ές ά άς ς άς. -ύ- ί [] ό (ί) Τ ί ί έ ύ ό ίς ό. Μές ές ίά ί ώς. Λέ ς άς ί ί, ό ί ύς ός. ί- ώ ίς [], [] ό (ί) Ο ί ί ί ύ ί ά - 36 /

42 ίς ί ύ ς ώς ς. ά ί--ς έ [] ό (έ) Τ έ ί έ ά ές ίς ό ί. -έ- ί [] ό (ά) Η ί Μί έ έ ί Αά ύ ί. Η ά ί ό ς. -ί 37 / 487

43 - ί ώ ί [] ό (ίς) ίς [] ό Βά ς ές ές ά ίς. Φ έ έ ά ή ό. έ, ί - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ώ [] ό - Πό έ ό άς ά ί ό ύ; 38 / 487

44 ώ ίς (ή) «Ό ώ έ, άς ή έ ό ώ ό» ί Κώς. Αή ί ή ό, ή έ- ές. ά --ώ-- ός [], [] ό (ό) Ο ός ί ής ς ά ώ ί ά ύ. -ό--ς ίς [], ί [] ό 39 / 487

45 - ίς ί (ί, ίς) Τ ί ή ί ς άς, άς ύ έ ί ς ς ς ά. ός ός ί-ς ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ές ός άς ί ά ό ύ ί ά ή ς άς. -ό--ς ί [] ό (ί) Ο Δΐς ί ός 40 / 487

46 ί ός ύ ά ό ί. Μ ό Οί Αί ί ύ ί. Φά έ ό ό ό ό. Βά έ ί έ ά ό έ ό ί. ί- ώ ά, έ ή (ί, ή) ί ός [] ό (ό) Τ ό ώ ς έ ό. Φό έ έ- 41 /

47 - ός ί ά ώ. ό-ς ί [] ό (ί) Τ ί ί ός ς άς. Τ ώ έ ή ίς ά ό ό. ά -ί- ί [] ό (ί) 42 / 488

48 ί ς Τ ά έ έ ς έ ί ύ ά. -ί- ς [] ό Χύ ς ς ές ές, ό ά ίς ώ ί ς. Φς έ ί. Εί ς ή ί ό ί - Σ ί ά έ ώ ή ώ. Σή ά ές ές ί -, ός ός. Φά άς ές ές. 43 / 488

49 - ς ά ί ό ί ί. ς - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. έ [] ό (ές) Σ ώ ς έ ές ές έ ί ς ά ς. Η ί Μί έ ή έ. Έ ό έ. έ- ά [] ό (ά) Χύ ά ί ά ή - 44 / 488

50 ά ύ έ ς. -ά- ό [] ό (ός) Ο ός ς άς ί ό ά ί. ό- Δς ά, ά έ [] ό (ές) Η έ ί έ ό ό ό. Εί ής ό ύ ή ό ύς ς ί άά ς, ό ά έ ς, ί ής. -έ- ύ [] ό 45 /

51 - ύ ύς (ύς) Γ ά έ ά ή ί ά, ά ύ ς. Η ύ ί ό ές ύ. ύ- ί [] ό (ά) Τ ί ή έ ό ό. Φί έ ή ό ά ό ύ ς ί ός ά. -ί ύς, ύ, ύ ί (ύ, ύς, 46 / 489

52 ύς ά ύ) Ές ύς άς ά έ, ίς έ ά ό. άς ίς ώ ύ--ς ά ή (ή, ώ) Ό ά, ά ά, ή ύς ό ά ά ή ό ί ί. Ό Αά ή ύ ή, ό ί ό ς ά. Ό ά ά ά ό ά, ό ί 47 / 489

53 --- ά ός ό άό ς. Ο Κώς ός ί ά- ς ά ύ. -ά- Η Αά ή ύ ός ί ί ί ή (έ, ί) ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό άς ί ός, ί ό. Μέ 48 / 489

54 ός ί ύ ύ ά ά ά ύ. ός, ός Ο Κώς ί ός ής. Εί ύ ός. Ο ύς Μάς ί ά ς άς ό ή, ά ς ή. ώ --ός ί ή (ό, ί) Ό ίς ά, άς ί. Ο ύς Μάς ί ά ς ές. ά -ί- 49 / 489

55 --- ός ής ός [] ό (ό) ά ίς [] ό (ίς) Ο ίς ί έ έ ώ ύ ές ές. Σ Κή, ό ί Τά, ά ί ίς ί ί. ί--ς ής [], ή [] ό (ές, ής) Φές ής ί 50 /

56 ής ά ό ί ύ ή ή. --ής ά [] ό (ές) Ό άς ά ή ά, άς ή ή ό ί ά ά, ί ά ή. «Τ ά ά έ ό- ί ς ά ς ής» ί ά. Ό άς ά ές ές, άς έ. «Εό ές έ ής ό - ή» ί Αά Κώ. -ά 51 / 490

57 --- ό ό ό [] ό Ό ές ό ή, ές ά ύ ί ύ ή- ς ί ύ. ύ ό- ί [] ό (ί) Ο ό ύ ς ώς ί ς ά ί. -ί- Δς - ί ό [] ό (έ) Τ ό ί έ 52 / 490

58 ό ός ί ύ ύ ό ώ, ό ς ώ- ς έ ά ί ό. ά ό-- ύ ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ύ έ ύ ό έ ές έ ά. Υά ά έ ί ί ές. Ο ύς Γάς έ έ ό ή ί ύ ύ. --ός 53 / 490

59 --- ό ό ό [] ό (ός) Η ό ί ύ άς άς ή. Ό ί ή ό, ί ές ές ά ή. Η ί Μί ύ ό ί έ ύ έ. Τ ύς έ. ό- ό [] ό (ά) Τ ό ί έ ά ό ί. Μ ό έ ά ά. --ό 54 /

60 ί ώ ί, ί ή (ό, ί) Ό ίς ί ί, ές ί ή, ή, ύ ί έ ής. -ί- ώ, ώ ή (ό, ώ) Ο ές Ί ό ά ός ς ές έ ό ί Αή. Ο ύς Μάς ό ί ός ς ές ύ. Τ ά ά ς ές ύ. 55 / 491

61 --- ώ ά ό -ώ- ώ ά, έ ή (ό, έ) Φάς ύ ύ ί ός ώς. Η Αά ό ύ έ ί ό. Τ έ, ς έ ό. ό -ώ ά [] ό (ά) - Πό έ ό άς ό ό ό; 56 /

62 ά ύ Τ ά ί ές ός ής έ ά ή έ ί. Α ό ί ός. -ά- ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ί ή ά ό ές, ές ύ ς ί ά. Ο άς έ ί ύ ύ ά ύ ς. Ό ί ά ώ, ώ, ώ. Μί ή ά ά ύ έ ύ ό. ύ- 57 / 491

63 --- ύ ύς ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ός ς άς. Ό ή, ί ί ί. Τ έ ά ύ ί ά. -ύ- ώ ή (ύ, ώ) ύ ύς [], ά [] ό (άς, άς) ύς ύς [] ό 58 / 491

64 ύς ύ (ύ) Ο ύς ί ά ς άς ή ί ά ά. Σ ύ ά ά ή. Εί ί - ή ή ί. Σ ύ ά ά ά έ ά ή έ ύ ή. Ο ύς ά ύ ύ. ύ-ς ύ [] ό (ύς) Ό ά έ - 59 /

65 --- ύ ύ ύ, έ ά ύ. ή, ί Η έ ά έ ύ ά ύ ί ί ί ύ. -ύ- ύ [] ό (ύς) Ό άς ύς ί, ίς έ ά ίς έ άς έ ά ό έ ό ό. ό ώ ύ- 60 / 492

66 ά ώ ά [] ό (άς) Η ά ί ί ή ύ έ ά ό. Αό ύ ά Κώς έ ές άς ό. ώ -ά- ώ ή (ύ, ώ) Ό ώς έ ό ή ά ήό, ίς έ. 61 / 492

67 --- ώ ά Η ί Έ έ ύ ύ. Πή. Σ έ ς άς ς Αάς ί Μί ύ ό ά ς. Κά. ύ -ώ- ύ [] ό (ύς) Η ύ ί έ ύ ύ ίς. Σί έ ά έ ά ί ό. ύ- ύ ά [] ό (ά) 62 / 492

68 ά ά Τ ά ί έ ί ύ ύ ώ ό ς ώς έ ά ί ό. ό -ά- ά [] ό (ά) ά ά ή (έ, ά) Ό άς ά, ίς ύ ύ ί ίς έ. Ο ίς Αές έ ή ύ ί έ ά. Ό άς έ ό, 63 /

69 --- ά ά ίς ά ίς. Έ έ έ έ ό ί ί ί Αέ. Σ ά ύ ά έ ά ί ά ά. Ο ίς Αές έ έ ύ ά ύ ό ή. ά- ά [] ό (άς) Η ά ί ά ά έ ώ έ έ. ά- 64 / 493

70 ό ά ό [] ό (ός) Η ό ί έ ό ί ά ύ. -ό- ά [] ό (άς) Η ά ί έ ά ό ό ό ύ ύς ός άά. ά-- ά [] ό (άς) Μί ά ί ές ές ά ά έ ά ς ός. Σ 65 / 493

71 --- ά έ ό Ο Κώς ά ό ή ά ό ή ί ό ή. ά- άς [] ό (άς) ά ά ή (έ ά, ά) έ έ [] ό (έ) Πάς έ ή, ό ές ώς ύ ή ής. Ό ά ό ά, ύς Γάς ά. Π 66 / 493

72 έ ί ά έ. έ- ές, έ, έ ί (έ, ές, έ) Τ ά ί έ, ός έ ό ά, ά ά ή. Χά ά. άς Η ί Μί ά ά έ ά, έ έ. ά έ-ς ί [] ό Ό ά ί, ώς ά ό, ί ίς ή άς ά ύ ά. 67 / 493

73 --- ί ός Ο ός ί ί ς ές ές έ. ός ί- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ς ά ό ό. Η ά άς ά ί ς έ ό έ. Ό έ ί ί. ός, ός -ός ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Έ ό ί ί ά ί ς ό- 68 /

74 ός ί ς ς ής άς. άς ό--ς ί [] ό (ίς) Ό ίς ί ά, ό ίς έ ή ό ί ί. ί ί -ί- ί ή (ό, ί) Ό ίς ά, έ ό, ί ί ές. Η Αά ί ύ 69 / 494

75 --- ί ύ έ ς ά, Ρί. ώ ί -ί- ή [] ό (ή) Τ ή ί έ - ό ί. Εί ές άς ά ς ές ά ύ ήά ς. ί --ή-- ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ύ ά ό ί. Αό ί 70 / 494

76 ύ ώ ώς ά ά ό ί ή ό ς ύς. Ο Οί ύ ές ς Ρίς ό ύ Γώ. ά, ύς ός, ώ ύ-- ός [] ό (ί) Ο ός ί ώς ά έ ό ή έ ό. ός, ύς ώ -ός ώ, ύ ή (ύ, ή) 71 / 494

77 --- ώ ύ Ό ίς ά ή ά, ί ί ς - ύς. Ο Ές ώς ύ ύ ς ώς ς. Τ ύ ύ ό ς ώς. ός, ύ -ώ έ [] ό (ές) ύ ύ [] ό (ύ) Τ ό ύ ί ά ύ. Τ ύ έ ές ίς. 72 /

78 ύ έ Η ί Μί ά ύ έ. ύ- ά [] ό (ές) Η ά ί ί ή έ έ ί. Η ί Μί ί έ ά ές. --ά έ [] ό (ές) ά 73 / 495

79 --- ύ ί ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ί έ ά ό ά ς ς ύ ό ώ έ ς. ύ- ώ ς ίς [], ί [] ό (ίς, ίς) ί ί ή (έ, ί) Ό ς ά, ές ά ά ό ή ά άς. Ο Κώς ί ό ύ έ ή, 74 / 495

80 ί ά έ Ρί. «Τ ί ί ό, Κώ» ί Αά. Ο Κώς ί ίς. ί- ά ά ή (έ, ά) Ο Κώς Αά ά ί ς ή ύ. Κή ί ή ά. Ό ά ό ό έ, ό ί ό ά ό. Ό άς ά ί ά, ό ίς άς. «Τ Αά ίς 75 / 495

81 --- ά ί άς ή!» ί Εέ Αί. Δ ίς ίς ί ά ή ύ-. ά- έ [] ό (ές) Η έ ί ί ς ς ύς ύ. έ- ώ ς ί ί ή (ί, ώ) Ό ί, άς ά έ ό ύ ό, ής ό ί 76 / 495

82 ί ό ές ό ί ά ύ ί. Ο Κώς ά ί, ί ή ό ύ. Τ έά ύ ό ί. -ί-- ό [] ό (ά) Τ ώ ώ ύ ά έ ύ. ύ Τ ά ώ ί ύς ς ύ ά. «Τ ί έ ά! Μής ίς ύ, Κώ- 77 /

83 --- ό ί ;» ώ Αά. Εί. -ό ώ ύ [] ό (ύς) Τ ά έ ύ ύς ύ - ά. Ο ός ά ς ύς έ ά. ό Τ ό, ό, ύ ές ές ί ά ώ ά. ός -ύ- ώ ί ή(ύ, ί) ύ 78 / 496

84 ός ά ός, ή, ό ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, έ ή ή, ί ό. ός ή -ός- Λέ ός. ά, ά ή (έ, ά) Ό άς ά, άς, άς ά. Η Αά ά ί ό ή ό ό. Εί έ ό. Ό άς ά, ίς. Ό άς ά, ί- 79 / 496

85 --- ά ύ ς. Ό άς ό, ώς ή άς. Ό άς έ - ό, ύς. Ό ός ά, ύ. ά ά- ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ί ύ ά ύ ά ά ός ώ ά. ά- ί ύ ή (έ, ύ) 80 / 496

86 ύ ός Ό ύς, άς ύ έ ό ό ά. Ό ύς ά ές ό, άς έ ύ. Η Αά έ ί ί ό ς ά. ύ ύ- ός, ή, ό ί(ί, ές, ά) Ές ός άς έ ά ή. άς ύς Ό άς έ ώ, ί ός / 496

87 --- ός ή ί, ός -ός ί ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ό έ ά. ύ- ύς [], [] ό (ύς) ώ ή [] ό (ές) Σ ή ά ός ά ό ή ή. 82 /

88 ή ό Η ί ή ύς έ ύ Δή ς έ ή. Τς ά ώ ί έ. --ή ί, ί ή (ά, ί) ή ό [] ό (ά) Τ ό ά ά ς ς ά ό ά ό. Ο Κώς Αά ύ ά έ ό ό. ά --ό 83 / 497

89 --- ή ύ ή [] ό (ές) Η ή ί ό ά έ ς έ ί ώ. Ο ά ή ί ή ί ά ά ά, ός ά ή ί-. Ο ό ά ς Εώς ή ή ή, ώ ά ς Αής ή ύ ή. -ή ύ [] ό (ύ) Τ έ ά έ ά ά ύ. ύ- 84 / 497

90 ύ ώ ύ [] ό (ύ) Σ ά ώ ά ύ ύ, ό ό. Ο άς ί ό ίς ό ύ. ύ- ώ ά/ά, ά ή (ύ, ά) Ό άς ά, ές ύς. Ο Ές ώς ύ ά ύ. ώ Ο Ές ώς ί ύς ό ς ίς ς. ός -ώ 85 / 497

91 --- ύ ός ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ό ώ, ά, άς, ά, ίς ό, ά ά ύ ς έ ά ά. Ο ίς Αές ό ά ύ. ός ύ ός, ή, ό ί (ί, ές, - ά) Λέ ς ά ί ό, ό έ ό ύ ίς ά άς. Η ή ί έ ό ό. 86 /

92 ός ός Εί ό Αά ή- έ. Έ έ ς Ρί, ή- ί. Εί ό. --ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Λέ ς ά ί ό, ό ί ύ ς ός ς ύς ίς ά ά άς ά. Τ έ ύ ί έ ό ό ό. ός -----ός 87 / 498

93 --- ώ ύ ώ ά ή (ύ, ή) Ό άς, άς έ - ό ό ς έ. Φά ό ς, ό ί ά ύ ό ύ ά. Ό ά, ό έ έ, ή άς ί ύ ή. Τ ώ ά ές ές ές ές. Τ ύ άς ύ ό ύ έ. -ώ ύ ή (ύ, έ) ό 88 / 498

94 ό ώ ό [] ό (ά) Τ έ, ά ύ ί ά. Τ ά έ ς ίς ς έ έ ά, έ ό, ά ύ έ. Σ ί Κώ ές ύ ός ής ύ ή ά, ός ώ ό. ός, άς -ό ώ ή (ύ, ώ) Ό ές ός ώ, ό ί έ ό ό 89 / 498

95 --- ώ ώ ί ά ς ς ί ώ. ί «Μ ώς ί έ!» ί ί Μί Αά ά έ ά ς. Μ έ ά έ. -ώ- ώ [] ό (ώ) Τ ώ ί ί έ ς. Εί ύ ός ώ ός ί ώ, ί ά ά ύ ύ ώ. -ώ-- 90 / 498

96 ά ά ά [] ό (ές) Η ά ί ί ά ώ, έ ά ύ ά ς. ά -ά ά ή (ώ, ά) Ό ώ ά, ά ά ς έ έ ή. Ό Αά ί έ, ά ά ς άς ς. Χώ ί έ. -ά- 91 /

97 --- ά άς ά ή (ώ, ά) Ό άς ά, ά ά. Μές ές ά-, ή ί έ. Ο ύς Μάς ώ, ή Ί έ ά. ά ί, ί «Φώέ Μί» ί ής ς ίς έ. Κάέ έ. άς -ά- άς [], ύ [] ό (άς, 92 / 499

98 άς ή ύς) Φάς ί ός ί ά. Ο Κώς ί άς ά ές ές έ ά. ά, ή --άς ή [] ό (ές) Η ή ί ής ά άς ό ά, ά ή ά. Ο Κώς ά, ί ύ ή ή. «Ο ύς Μάς άς έ ς ές» έ Κώς ί Μί. Μς ά. ά -ή 93 / 499

99 --- ή ς ή [] ό (ή) Τ ή ς ής ώς ί ά, ό ά:,,,,,,. -ή- ς [] ό (ώ) Τ ς άς ά έ ύ ς. Φς έ ό ή ά ό ς άς έ ί ς. Ο ής ί ά ά ώ. Σ έ ό ί ί ό ύ ς ή. ς 94 / 499

100 ός ά ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) ς ά [] ό (ές) Η ά ί έ ός ί ό ά ί. ό «Δ ά έ ά ά ί ς ί Ρί έ ό ί ί Δή» ί Νίς. Δ ί ίς. -ά 95 /

101 --- ί ί ί, ί ή (ώ, ί) ς ός [] ό (ί) Ό ά ός ί ή, ά ς ύ ύ ά ύ ς. «Η ή ά έ ό ό έ ά ά» ί Κώς. --ός ί [] ό (ίς) Η ί ί ί ό ί ό ί - 96 / 500

102 ί ί ή ή. Φάς ί ός ά ίς ώ ό, ή ί ά. Ό ίς άς ίς Α ές άς έ Ρί ά, ά έ ό ς ές ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ - Πό έ ό ά ά ά; 97 / 500

103 --- ί ί ί ή ή. ---ί- Ο ύς Γάς ά έ ί ί. ί, ί ή (ά, ί) ί άς [], [] ό (ά) - ί ί [] ό (ίς) 98 / 500

104 ί ώ Ό άς ί ί, άς ύ ή ί ί ός έ ή ίς ός ή ύ ής. Η ά έ ές ίς ό ά ί. Φύ ά ή ό έ ί έ ς ές ς. ---ί- ώ ή (ύ, ή) ί 99 / 500

105 ά ύ Χ ά [] ό (ά) ϊύ ύ ή (ά, έ) Ό ύς, ές ά ί έ ή άς ώ ίς άς ά ή. Ο Νίς ά ί ώ ί ύ ς ής. ώ «Ο ύς Μάς ά ά έ;», ώ 100 / 501

106 -----ύ ός ύς Δής. Φέ ός. ά, ός -ύ- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Χό έ ά ί ές. «Δ ί ό ός ή ί Πό ό» ί Κώς. «Μά έ ά» έ. ός, ός ές -ός Τ έ ά Πό; Ψά ς ές ύς, ώ, ώ, ά 101 / 501

107 ϊύ ϊύ ϊύ, ϊύ ή (ά, ϊέ) Ό ϊύς ά, άς ά έ ίς ά έ. Τ ίς ά. «Τ Νί ά ύ ίς έ ί ές» ί Αά. Τ έ ό ί. ύ, -ϊύ ά, ά ϊ-ύ- - Γί ά ά έ ϊύ ό έ ά; 102 / 501

108 -----ός ώ ός [] ό (ί) ώ ώ ά/ί, έ ί ή (έ έ, ή ί) Χάς ά ές ή ίς, ό άς. Ό άς έ ί, ς, ώ ό άς ς ύς, ς «ς ή ί». Ο Νίς Αά ή ό ά ό - ό ή ά. Χέ ές ά. 103 / 501

109 ώ ί Τ ώ έ ί ί ές ά ύς ύς ύ ς. --ώ ί ή (ά, ώ) Ό ί, ί ύ ές ά ύ ό. Η Αά ί, ί έ Ρί. έ ά, έ Ο ύς Γάς ό ί ά ό. Έ ά 104 /

110 -----ί ί ί ί ά. Δ ό ύ. Η ί Μί έ ό ς έ ό. Τ ά. Η Αά ί ύ ύ ή ά ς. Ο Κώς ά ός ά ά. ί-- ί [] ό (ίς) Η ί ί ές ίς ά ί ές ύ ό. Χί έ ά ώ. Τ ά έ ύ ύ ί. ί- 105 / 502

111 ά ός - Π ά ώ ός ό ά έ ί; ά [] ό (ά) Ό έ ά, ό έ ές ές ίς έ ύ ά ή ί ές ά. -ά- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Η ώ ί ή, ό ές ί ά. Ο ός ί 106 / 502

112 -----ός ί ή ός ό ύ έ. ός Ο ός ά ί ύ - έ ός ς ύ. ί ά --ός ώ ή (ά, ώ) ός ί [] ό (ά) Τ ώ ώ ά ά ί ό ί ς. -ί 107 / 502

113 ί ά ά [] ό (ά) «Αά, ή έ ά, ύ ές ά άς;» ώ ύς Γάς. Βί ά ά. Εί ά. ά- ί [] ό (ί) Τ ί ί έ ό ά ές. Ο ός ί ά ί Αά ί ή ς. -ί- ά [] ό (ά) Μ ά έ 108 / 502

114 -----ά ώ ά ό ύ ύ ό-. --ά- ός [] ό Ο ός ί έ έ ό ώ. Α ό ά ύ ά - ί. Σς ώς ί ίς ής ί ά ά. -ός ώ ά ή (ά, ά) Ό άς ά, άές ί ά. Ο Κώς ά έ όά ί, ύς 109 /

115 ώ ώ Γάς έ. «Τό ή άς ά, Αά; Τ ές;» ώ ί Μί. Τ ός ή. Η ί ά ί Μί ά ό. Έ ά. «Τ ό έ ύ ές έ ό ί ά» ί ί ύς Μάς. Μί ά ύ. Δ ώ. «Ο ός ά. Ά έ» ί ί Μί. Χά έ ί ός ύ. -ώ 110 / 503

116 -----ός ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ί ά ές. ός «Τ ί ί έ ό ά ίς άς ύ» ί Κώς Νί. Η ί Κί ά ή ή. Αί ίς Σάς ά έ. Μ ή ή έ ή έ-. Έ ί ά ύ ύ. Η ί ί ύ ή. Εί ά ό έ. ός Σ ί 111 / 503

117 ός ώ ής ή έ ί ά ά ά. ά-, ώ ά --ός ώ ή (ή, ώ) ός ό [] ό (ό) ώ ώ ά ή (έ, ά) Ό άς, ώς ί ί ά ό. Η Αά ά 112 / 503

118 -----ώ ή ά, ό ά ί. Τ ό ί όό. Εί έ ό έ. ---ώ Τ ό ά έ. ή [] ό (ή) Τ ή ί έ ά ό ά ή ί. Τ ά ώ ί, ό ί ά. --ή- 113 / 503

119 ά ά ά [] ό Τ ά ί έ άς έ έ ί ά ύ ά ά. Τ ά έ ό ά ά ή ό έ ύ. ά-- ά - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ά ές. Τ ά ά 114 /

120 -----ά ά ό ό ί έ ί ά. ά -ά- ά [] ό (άς) Η ά ί ί ή ί ό ό ί ή ό. Έ ί ύ έ ά ό έ ς ό. Μ ς άς ά ό ή. ά- 115 / 504

121 ά ά ά, ά ή (έ, ά) Ό άς ά, έ-ς ύ ί. Ο Κώς έ ί ύ ά. ί Η ά Κώ έ ό. Νή. Ο Νίς ό ά ά ό ς ές - ίς. Κό ά ά, ά ό ά. Ο Κώς έ ό ς ές ί Μά. Δ ή ά.- ά ά- 116 / 504

122 -----ά ά ά [] ό (ά) Ό άς ί άς, ί ά ί ά. ά- ά [] ό (ές) ί ά, ά ή (ά, ά) Ό άς ά, άς ές άά ά ό. Ο ίς ά ά ή ά ό ά ί Γά. 117/ 504

123 ά ής Τ ά ς άς ύ ή ί έ. (ό ή ή) Ό ά έ, ύ ύ ί ί ά ά. Η ί Μί έ ό ά- ς ά. Τό -ός ί ό ώ. -ά- άς [] ό (άς) Μ ά ά ίς ές ς ά. ά--ς ής [] ό 118 /

124 -----ής ά (ής) Κά άς έ ό ή, ή ό ό άς ές. Ο Κώς ί ός ής ό Αά. Εί ός ά ίς. --ή-ς ά [] ό (ά) ά ά [] ό (άς) Ο ές ί έ ί ό ά - ά ά ό 119 / 505

125 ά ά ώ. --ά- ά [] ό (άς) Ό άς έ ά, έ ά ό. Η Αί έ ά άά ς. Ό άς ί ά ά, άς ί ά, ί έ ίς ά. Ο Κώς έ ί ά Νί. Μά ό ί. «Έ ά ί ές» ί ί Μί Κώ. «Αώς ίς ά!». ά- 120 / 505

126 -----ί ές ί, ί ή (ά, ί) Ό ίς ά ά, ίς ά ς ώ. Ο Κώς ά έ όά Νί. ί «Τ ί ό ί ώ ί. Αώς, έ, Αί» ί Α- ά. Δ ί ώ. -ί- ές, έ, έ ί (έ, ές, έ) Χέ έ ά 121 / 505

127 ές ός ί ός ός, έ ά. Η Αί ί ί έ έ. Έ ό ό ύς ός. ά ---έ-ς ύς, ύ, ύ ή (ύ, ύς, ύ) ί ός [] ό (ί) Ο ός ί ί ά ή ό ί ή ό ός ί ά ά ά. 122 / 505

128 -----ός άς Εί ές έ ύ ί. Ό έ ό ά, ός ώ - ά ό. Χό ά ής Κή Δ- έ. ---ός ί [] ό (ί) Τ ί ί ή ί ώ ά ύ ύ ά ά ώ ή ό, ά ά. --ί- άς [] ό (άς) Ο άς ί έ ά ά ί. Πά ί 123 /

129 άς ί ές ός, ώ ή ός ός. Σ ά Κώ ά ές άς ς Εάς. ά-ς άς ς Εάς ί [] ό (ά) Αό ί ί έ ί άά ς. Τ ί ί ό ύ. Χί έ έ ά ή ύ ύ. Η Αά έ έ ί ά έ ς Εές. Τ ά ς Πάς 124 / 506

130 -----ί ό ό έ ί ά ό ύ ό. Πί έ ό ί ά. Τς Αές ά ά έ. Φά ύ ς ά. Τ ώ ός ό έ έ ί. Χά έ ί ί έ ό ί. -ί ό [] ό (ό) Τ ό ί ό ό ί. Μ ό ά ά. -ό- 125 / 506

131

132 Βά. 3966/2011 ά ί Δύ, Γί, Λί, ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. ώ ό ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έ ά Δό Σί. Τ ί ί ί ς ώ, ό έ ά ά ί ό έ «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩ- ΛΗΣΗΣ». Κά ί ί ς ώ έ ά έ ί ί άς ώ ύ ς άς ά 7 Νό 1129 ς 15/21 Μί 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α).

133 Αύ ή ή ής ύ ί, ύ ό ώ (copyright), ή ή ή ή, ίς ή ά Υί Πίς Θά, Πύ Αύ /ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

134

135

136

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 6ς (Κ,, (- ία)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 6ς (Κ,, (-ία))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίαο Γήο Μαία Μά Ηία Αύα Δαέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 5ο (Ο, Π,) Δαέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 5ο (Ο, Π,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α ΑΗ Α Αθή α, 27-03-2014 14SYMV002047477 2014-05-14 Α...: 680/27-03-2014 Α.. Α : 476/27-03-2014 ΑΑΑ Α ΗΗ Η (53Η Α Η Η Η ΑΑ Η ΩΑ «ΑΑ Α ΑΗ Α Η Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω ΑΑ Α Η ΑΗ Η» ης 27 ης Α 4 έ α 1ο: Έ ιση

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α Α οί ς : 21-03-2014 Α Α ο 8555/2014 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ις οί ς σήα 21-03-2014 έ α α ασή, σ ο ο ι ό α άσα ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ-α φα ά ο 14SYMV001937412

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως :06/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος :

Διαβάστε περισσότερα