ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2011"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2011 Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΩΝΥΜΟ: Πανάγου ΟΝΟΜΑ: Βασίλειος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Οικονοµολόγος, Καθηγητής Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Γαλλικά.Αγγλικά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TEI Πειραιά THΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210/ Πτυχία και Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο: της Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών-ΑΣΟΕΕ (τώρα Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Απονεµήθηκε τον Οκτώβριο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα: D.E.A. από τη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Université des Sciences Sociales (TOULOUSE I). Τίτλος Διατριβής: Le traité d adhésion de la Grèce à la CEE et l agriculture grècque.απονεµήθηκε την Αναγνώριση του παραπάνω τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ µε την µε αριθµ.πρωτ. 382/ βεβαίωση. Διδακτορικό Δίπλωµα: Diplome de Docteur de Troisième cycle από τη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Universitè des Sciences Socials (TOULOUSE I). Τίτλος Διατριβής: L agriculture grècque et son adhésion à La CEE. Απονεµήθηκε την Αναγνώριση του παραπάνω τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ µε την µε αριθµ. πρωτ. 382/ βεβαίωση. Επαγγελµατική Προϋπηρεσία (1 έτος και 9 µήνες): Ειδικός Σύµβουλος του Υπουργού Γεωργίας σε θέµατα διαρθρωτικών προγραµµάτων της ΕΟΚ (7 έτη και 5 µήνες): Στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ανάλυση της επαγγελµατικής προϋπηρεσία : Διεύθυνση Μελετών και Προγραµµατισµού ΑΤΕ Α.Ε. 1

2 : Απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Γεωργίας ασχολούµενος µε τα διαρθρωτικά προγράµµατα της ΕΟΚ. Ειδικότερα κατά το χρονικό αυτό διάστηµα έλαβαν χώρα και οι παρακάτω δραστηριότητες: - Έτος 1988: Εθνικός εκπρόσωπος εκ µέρους του Υπουργείου Γεωργίας στις Οµάδες Εργασίας (Working Groups) του Συµβουλίου Υπουργών στις Βρυξέλες, που είχαν αντικείµενο την αναµόρφωση των Διαρθρωτικών Ταµείων της ΕΟΚ. Απόρροια των εργασιών των οµάδων αυτών ήταν η υιοθέτηση το 1988, επί ελληνικής προεδρίας, των νέων αναµορφωµένων κανονισµών των Διαρθρωτικών Ταµείων. - Β εξάµηνο 1988 (επί Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΟΚ): Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας Εµπειρογνωµόνων (Group de travail des specialistes) του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΟΚ «Γεωργικές Διαρθρώσεις». Η Οµάδα Εργασίας Εµπειρογνωµόνων αποτελεί την υψηλότερης βαθµίδας επιτροπή σχεδιασµού της Ευρωπαϊκής Διαρθρωτικής Πολιτικής µετά το Συµβούλιο Υπουργών και τη C.S.A : Στέλεχος του Τµήµατος Διαχείρισης Κοινοτικών Διαρθρωτικών Κανονισµών της ΑΤΕ Α.Ε. της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντικείµενο µου ήταν η παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, την εκτέλεση των οποίων είχε αναλάβει η Α.Τ.Ε. Παράλληλα συµµετείχα, ως εκπρόσωπος του φορέα υλοποίησης των Προγραµµάτων αυτών, στις διαπραγµατεύσεις που έλαβαν χώρα στην έδρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Βρυξέλλες), µε αντικείµενο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των Προγραµµάτων αυτών : Στέλεχος του τµήµατος Μεγάλων Πελατών της ΑΤΕ Α.Ε. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων µου στο εν λόγω τµήµα, ασχολήθηκα ιδιαίτερα µε την Ανάλυση της Διοικητικής και Οργανωτικής Δοµής, καθώς και την Εκτίµηση της Οικονοµικής Κατάστασης των υποψηφίων εταιριών-πελατών της Τράπεζας : Στέλεχος του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Προετοιµασίας του έργου της Διοίκησης της ΑΤΕ Α.Ε. Ασχολήθηκα µεταξύ άλλων µε τις παρακάτω δραστηριότητες: διενέργεια εισηγήσεων για τις απαραίτητες ενέργειες της Διοίκησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, 2

3 προπαρασκευή και τεκµηρίωση των προτάσεων εισηγήσεων της Διοίκησης προς την Κυβέρνηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων Αγροτικής Πολιτικής, προετοιµασία και τεκµηρίωση εισηγήσεων προς τη Διοίκηση σχετικά µε την διοικητική οργανωτική αναδιάρθρωση της ΑΤΕ και την εισαγωγή του πελατοκεντρικού συστήµατος προκειµένου αυτή να αντιµετωπίσεις τον ανταγωνισµό στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς, παρακολούθηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα: -Συµµετοχή στις οµάδες επεξεργασίας των θέσεων για τη δηµιουργία από την ΑΤΕ Ενδιάµεσου Φορέα Υλοποίησης Κοινοτικών Προγραµµάτων (INTERREG-PHARE κτλ). Διδακτική Προϋπηρεσία σε ΑΕΙ µε αυτοδύναµη διδασκαλία-- άλλη Επιστηµονική Προϋπηρεσία (14,5 έτη ): Καθηγητής του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας όπου εδίδαξα αυτοδύναµα τα µαθήµατα: Αρχές Διοίκησης, Μικροοικονοµική Ανάλυση, ΕΟΚ-Δίκαιο Θεσµοί Όργανα, Σεµινάριο Τελειοφοίτων, Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Διοικητικές Πρακτικές και διαµόρφωσα 6 µαθήµατα (Αρχές Διοίκησης, Μικροοικονοµική, Μακροοικονοµική, Σεµινάριο Τελειοφοίτων, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Ευρωπαϊκές Πολιτικές) δια της συγγραφής Σηµειώσεων σήµερα: Καθηγητής του Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά σήµερα: Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοικητική Εµπειρία σε ΑΕΙ (2 έτη +10,5 µήνες): Προϊστάµενος του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας (7 έτη): Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Καλαµάτας και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ιδρύµατος. 3

4 (3 έτη): Προϊστάµενος του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας (παράλληλα µε την κατοχή της θέσης του Αντιπροέδρου του Ιδρύµατος) (3 έτη ): Πρόεδρος του ΤΕΙ Καλαµάτας. - Παράλληλη Επαγγελµατική και διδακτική εµπειρία (επικαλυπτόµενη) - Συµµετοχή σε Επιτροπή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας µε αντικείµενο το συντονισµό, την ανάληψη των απαιτούµενων πρωτοβουλιών και τη διενέργεια των απαραίτητων εισηγήσεων προς τα όργανα του Κράτους σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της αποβιοµηχάνισης των φθινουσών περιοχών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βιοµηχανίας (ΕΠΒ) και, ειδικότερα, σχετικά µε την προώθηση των ζητηµάτων ανάπτυξης της Μεσσηνίας. - Συντονιστής της Επιτροπής του ΥΠΕΠΘ για την εκπόνηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων των τµηµάτων των ΤΕΙ της χώρας που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας «Διεύρυνση της Γ Βάθµιας Εκπαίδευσης» : Βασικός εισηγητής των ετήσιων κύκλων σεµιναρίων της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αµπελουργικών Προϊόντων ΣΥΝ Π.Ε. «ΚΕΟΣΟΕ» για ανώτατα συνεταιριστικά στελέχη σε θέµατα Οργάνωσης Διοίκησης Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, Αγρονοµισµατικού Συστήµατος και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης : Σύµβουλος του Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ, υπεύθυνος της επεξεργασίας των όρων αναθεώρησης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Αµπελοοινικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Ακαδ. έτος : Κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδ. έτους και στο πλαίσιο του µαθήµατος του 5 ου εξαµήνου του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας πραγµατοποίησα σειρά διαλέξεων µε αντικείµενο το Τραπεζικό Σύστηµα και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση : Εισηγητής για θέµατα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΑΤΕ Α.Ε : Επίκουρος Καθηγητής µε ωριαία αντιµισθία στο τµήµα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δ.Μ.Τ.Α) του ΤΕΙ Καλαµάτας κατά το ακαδ. έτος

5 σήµερα: Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ερευνητικό και λοιπό Έργο - Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού των Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καλαµάτας από το Σεπτέµβριο 1998 έως την 31/8/ Εκπόνηση διατριβής (Mémoire) µε τίτλο «Οι επιπτώσεις της ένταξης της Ελλάδος στην ΕΟΚ επί της Ελληνικής Γεωργίας», στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του D.E.A., η οποία εκρίθη θετικά από Επιτροπή (στα γαλλικά). - Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής µε τίτλο «Η Ελληνική Γεωργία και η ένταξή της στην ΕΟΚ» (στα γαλλικά). - Εκπόνηση µελέτης µε βάση την µε Α.Π 236/ Απόφαση του Διοικητή της ΑΤΕ ΑΕ µε τίτλο «Μητρώο Ελλήνων Αγροτών» (Ιούλιος 1994). Η µελέτη αυτή απετέλεσε τη βάση της µετέπειτα προσπάθειας για την κατάρτιση του Μητρώου Αγροτών από το Υπουργείο Γεωργίας. - Εκπόνηση µελέτης, σε συνεργασία µε άλλους, µε βάση την µε Α.Π 237/ Απόφαση του Διοικητή της ΑΤΕ Α.Ε. µε τίτλο «Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης (Τράπεζα Γης)» το Σεπτέµβριο Πρόκειται για πλήρως επεξεργασµένη πρόταση, µε φιλοδοξία να συµβάλλει στην επίλυση του διαρθρωτικού προβλήµατος της ελληνικής γεωργίας. - Εκπόνηση µελέτης, σε συνεργασία µε άλλους(συντονιστής της Οµάδας Διαµόρφωσης Μέτρων), µε βάση την µε Α.Π. 649/ Απόφαση του Διοικητή της ΑΤΕ µε τίτλο «Μέτρα Προσέλκυσης Νέων Αγροτών» (Φεβρουάριος 1995)». Πρόκειται για µελέτη η οποία προτείνει συγκεκριµένα µέτρα προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα γήρανσης του γεωργικού πληθυσµού. - Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος µε τίτλο «Αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος ΔΜΤΑ» του ΤΕΙ Καλαµάτας, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι κατά την περίοδο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ «Διεύρυνση της Γ βάθµιας Εκπαίδευσης Τµήµα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών (ΕΛ.ΑΣ.Ε.)». Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε τον Οκτώβριο 1999 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του

6 - Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος του ΕΠΕΑΕΚ Ι «Διεύρυνση της Γ βάθµιας Εκπαίδευσης Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης». Στο πλαίσιο του Προγράµµατος αυτού υπεβλήθη στο ΥΠΕΠΘ Μελέτη Σκοπιµότητας. - Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Έργου µε τίτλο «Προσδιορισµός και απεικόνιση των αναπτυξιακών αναγκών των νέων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως διαµορφώθηκαν στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ι.Καποδίστριας» το οποίο υλοποίησε µε βάση την µε Α.Π / Σύµβαση το τµήµα Δ.Μ.Τ.Α. του ΤΕΙ Καλαµάτας για λογαριασµό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. - Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Έργου µε τίτλο «Αγορά Εργασίας Ν.Μεσσηνίας», το οποίο υλοποίησε µε βάση την από 4/12/99 Σύµβαση το τµήµα Δ.Μ.Τ.Α. του ΤΕΙ Καλαµάτας για λογαριασµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. - Ιδρυµατικός Υπεύθυνος του έργου «Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ΤΕΙ Καλαµάτας» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. - Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ θέµα έρευνας: «Δείκτες Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας του Αγροτικού Τοµέα ( )» ενώ συµµετείχε µε αµοιβή ως µέλος της κύριας ερευνητικής οµάδας στα ερευνητικά προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν από το ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε τίτλους «Εισροές-Εκροές Αγροτικού Εισοδήµατος στην Περίοδο » και «Η Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του πολιτισµού στην περιφέρεια. Μελέτη περίπτωσης ορεινής Ναυπακτίας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας (Δήµοι Αποδοτίας, Πυλήνης, Πλατάνου). Συγγραφικό Έργο Α. Επιστηµονικές Εργασίες δηµοσιευµένες σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνούς κύρους µε σύστηµα κριτών (ενδεικτικός κατάλογος) 1) Πανάγου Β. (2001) «Η αναγκαιότητα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Archives of Economic History, Vol. XIII, No 2, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 2) Panagou V. Papaelias T (2001) Macro-economic aspects of the agricultural Sector in the context of a decentralized Mature economy» Archives of Economic History, 6

7 Vol XIII, No1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 3) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2001) «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρεµβάσεις στις αγορές και στις τιµές των γεωργικών προϊόντων» Archives of Economic History, Vol. XIII, No1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 4) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. (2001) «Ευρώπη και Πολιτισµός: Ζητήµατα Πολιτικής» Applied Research Review, Vol VI, No1, σελ ) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2001) «Ο Γεωργικός Τοµέας στο πλαίσιο µιας Ανεπτυγµένης Οικονοµίας» Applied Research Review, Vol XI, No1, σελ ) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2001) «Γεωργικός Τοµέας και Ενωµένη Ευρώπη: Η ιστορική αναγκαιότητα ύπαρξης της ΚΑΠ ως συνέχειας των Εθνικών Γεωργικών Πολιτικών» Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τόµος 1, Τεύχος 1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 7) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2002) «Οι επιδράσεις και οι προοπτικές της απασχόλησης των µεταναστών στην ελληνική γεωργία στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης» Archives of Economic History, special edition, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 8) Panagou V. Papaelias T. Bitsani E. (2002) «Supply and Demand in labour and salaries: An historical approach» Archives of Economic History, Vol. XIV, No 2, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 9) Panagou V. Papaelias T. (2002) «Theories of the rent of land during the period » Archives of Economic History, Vol XIV, No1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 10) Πανάγου Β. Τσούντας Κ. Παπαηλίας Θ. (2003) «Οικονοµική Παγκοσµιοποίηση και Ανάπτυξη: Η Δηµόσια Βοήθεια ως µέσο καταπολέµησης της Υπανάπτυξης» Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, τεύχος 4, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 11) Πανάγου Β. Τσούντας Κ. Παπαηλίας Θ. (2003) «Το διεθνές καθεστώς των αλλοδαπών άµεσων επενδύσεων» Ειδικά Θέµατα, Τόµος 4, τεύχος 2, σελ ) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. (2003) «Τοπικά ΜΜΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτισµός» Applied Research Review, Vol VIII, No 1, σελ

8 13) Panagou V. Tsountas K. Papaelias T. (2003) «Aspects of international monetary co-operation : the case of euro-markets» Archives of Economic History, Vol XV, No2, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 14) Panagou V. Papaelias T. Tsountas K. (2004) «The common agricultural policy of the European Union: a critical analysis» Mediterranean journal of Economics, Agriculture and Environment, Vol III, No 1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 15) Πανάγου Β. Σπηλιόπουλος Ο. (2004) «Το πλαίσιο των εµπορικών σχέσεων µεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ιαπωνίας: Νοµικά και Θεσµικά ζητήµατα» Applied Research Review, Vol IX, No1, σελ ) Panagou V. Stroblos N. Papaelias T. (2005) «Accounting imprint of macroeconomic magnitude : vertically integrated sectors of the Greek economy», Journal of European Economy, Vol 4, No1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 17) Panagou V. Karagiannis S. Papaelias T. Zafiropoulou A. (2005) «Development of Activities friendly to the Eco-Tourism : Case Study of Samaria in Crete» Journal of Finance and Informatics, Vol I, No 1, σελ ) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. Αλεξόπουλος Α. (2007) «Πίνακες Εισροών Εκροών Περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου, Κρήτης ετών » Archives of Economic History, Vol II, Special edition, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 19) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. Παπαγεωργίου Α. (2007) «Αγροτικά και εξωγεωργικά εισοδήµατα στην Ελλάδα», Archives of Economic History, Vol II, special edition, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 20) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. Καλοµενίδης Π. (2007) «Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις διαχείρισης πολιτισµικών τοπίων στις σύγχρονες πόλεις» Archives of Economic History, Vol I, special edition, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 21) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. Μπουλές Ι., τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Θ.Παπαθεοδοσίου, «Η εξέλιξη της Ελλάδας σε σύγχρονη πολυπολιτισµική κοινωνία και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης», σελ

9 22) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2008) «Αποδοτικότητα και Παραγωγικότητα του Αγροτικού Τοµέα κατά την περίοδο » Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών. Τεύχος 14, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 23) Panagou V. Papaelias T. (2007) «Tables of Inputs Outputs of the Peloponnesian region concerning the years » Journal of European Economy Vol. 6 No 4 December 2007 σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 24) Πανάγου Β. Παπαηλίας Μ. (2008) «Αποτελέσµατα χρήσεως της ελληνικής γεωργίας ( )», τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Πέτρο Λίβα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (βεβαίωση αποδοχής). 25) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2001) «Η µετανάστευση στην εποχή της παγκοσµιοποίησης», Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου (Οι προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών), Πρέβεζα , σελ ) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2004) «Σύγκλιση µέσω διεύρυνσης: Προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Πρακτικά του 2 ου Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου (Διευρυµένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες), Πρέβεζα , σελ ) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. Μιχαλόπουλος Χ. Τριανταφυλλοπούλου Α. Μαυρέας Κ. (2006) «Διερεύνηση δηµιουργίας επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας στην ορεινή Ναυπακτία», Πρακτικά 3 ου Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου (Εκπαίδευση και Οικονοµική Ανάπτυξη), Πρέβεζα , σελ ) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. Σταυρουλάκης Δ.. Καλοµενίδης Π. (2006) «Η αξιοποίηση των τοπικών πολιτισµών για την προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών αγροτικού τουρισµού σε ορεινές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης ορεινής Ναυπακτίας. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονοµίας (Η Οικονοµία και η Κοινωνία µπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσµιου αγροτροφικού συστήµατος), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ) Πανάγου Β. Παπαγεωργίου Α. Παπαηλίας Θ. (2006) «Η απασχόληση στην ελληνική γεωργία και η δοµή των αγροτικών εισοδηµάτων». Πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονοµίας (Η Οικονοµία και η Κοινωνία µπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσµιου αγροτροφικού συστήµατος), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,

10 30) Panagou V. Papoutsis J.- Zafiropoulou A. (2008) «A reference Model Information System Design and Development» Archives of Economic History Volume XIX No 2 July-December 2007, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). Β. Μονογραφίες 1) Πανάγου Β. και άλλοι (1989) «Γεωργικές Διαρθρώσεις» : Συµβολή στη µονογραφία µε τίτλο «Περιγραφή των Μηχανισµών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Στατιστικά Στοιχεία για την Ελληνική Γεωργία», εκδόσεις ΑΤΕ, Αθήνα, σελ ) Πανάγου Β. Τσούντας Κ. (2002) «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία: Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Έχει κριθεί θετικά από την επιστηµονική επιτροπή του Εκδοτικού Οίκου Παπαζήση. 3) Πανάγου Β. Τσούντας Κ. (2004), «Παγκοσµιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία Τόµος Ι: η διεθνής έννοµη τάξη Τόµος ΙΙ: Οι βάσεις της ευρωπαϊκής οικοδόµησης» Εκδόσεις Εµµανουηλίδης, Αθήνα. Η ανωτέρω µονογραφία εξεδόθη µετά από κρίση του Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος και την προλογίζει. 4) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. «Ισολογισµοί της Ελληνικής Γεωργίας κατά περιφέρεια και σε επίπεδο χώρας (1950,60,70,80,90,2000)», εκδόσεις Εµµανουηλίδης, Αθήνα. Η ανωτέρω µονογραφία έχει κριθεί θετικά από τους Καθηγητές των Πανεπιστηµίων Μακεδονίας και Πειραιώς κκ Ε. Βαρελά και Π. Κιόχο αντίστοιχα ενώ προλογίζει ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Ι. Σακέλλης. 5) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2006) «Αποδοτικότητα του Αγροτικού Τοµέα: Οικονοµική και Λογιστική Αποτύπωση», εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ, Αθήνα. Η ανωτέρω µονογραφία εξεδόθη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι» µετά από θετική κρίση από τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου 10

11 Πειραιώς Π. Κιόχο (µέλος της κύριας Ερευνητικής Οµάδας) και µε πρόλογο του Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Θ.Σακελλαρόπουλου. 6) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. Αλεξόπουλος Α. (2006) «Εκτιµήσεις Περιφερειακών Πινάκων Εισροών Εκροών», εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ, Αθήνα. Η ανωτέρω µονογραφία εξεδόθη στο πλαίσιο του ερευνητικών προγράµµατος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι», έχει κριθεί θετικά από τους Καθηγητές του Πανεπιστηµίου Πειραιώς κκ. Θ. Σκούντζο και Π. Κιόχο (µέλος της κύριας Ερευνητικής Οµάδας) ενώ προλογίζεται από τον Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου Ι. Σακέλλη. Γ. Λοιπές Εργασίες Συγγραφικό Έργο 1) Panagou V. (1982) «L accord d adhèsion de la Crėce à la CEE et l agriculture grècque» Thesis submitted for the D.E.A. to the Universite des Sciences Sociales (TOULOUSE I). 2) Panagou V. (1984) «L agriculture grècque et son adhèsion a la CEE», Thesis submitted for the Doctorat de troisième Cycle to the Université des Sciences Sociales (TOULOUSE I). 3) Πανάγου Β. και άλλοι (1994), «Μητρώο Ελλήνων Αγροτών», Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος. 4) Πανάγου Β. και άλλοι (1994), «Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής γης (Τράπεζα Γης)», Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 5) Πανάγου Β. και άλλοι (1995), «Μέτρα προσέλκυσης νέων αγροτών», Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 6) Πανάγου Β. και άλλοι (1999) «Προσδιορισµός και απεικόνιση των αναπτυξιακών αναγκών των νέων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως διαµορφώθηκαν στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ι.Καποδίστριας», ΤΕΙ Καλαµάτας. 7) Πανάγου Β. και άλλοι (2000), «Αγορά εργασίας Ν.Μεσσηνίας», ΤΕΙ Καλαµάτας. 8) Πανάγου Β. (1994) «Αρχές Διοίκησης» σηµειώσεις για το οµώνυµο µάθηµα του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 9) Πανάγου Β. (2001) «Ευρωπαϊκές Πολιτικές», σηµειώσεις για το οµώνυµο µάθηµα του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 11

12 10) Πανάγου Β. (2006) «Μικροοικονοµική», σηµειώσεις για το οµώνυµο µάθηµα του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 11) Πανάγου Β. (2006) «Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας», σηµειώσεις για το οµώνυµο µάθηµα του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 12) Πανάγου Β. (2006) «Μακροοικονοµική», σηµειώσεις για το οµώνυµο µάθηµα του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 13) Πανάγου Β. (2005) «Πώς γίνεται µια διπλωµατική εργασία», για το µάθηµα Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Αναφορές από άλλους ερευνητές (ενδεικτικά) 1) Αναφορά από τον Αν.Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μ.Χλέτσο στη Μονογραφία των Χ.Ναξάκη, Μ.Χλέτσου «Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές πτυχές και στο κεφάλαιο µε τίτλο «Η Πολιτική Οικονοµία της µετανάστευση». Η αναφορά αφορά την εισήγηση στο 1 ο διεθνές συνέδριο µε τίτλο «Οι προοπτικές των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών της Ευρώπης», Πρέβεζα 24-25/5/01. Τίτλος εισήγησης «Β.Πανάγου-Θ.Παπαηλίας: «Η µετανάστευση στην εποχή της παγκοσµιοποίησης:η περίπτωση της Ελλάδας». 2) Αναφορά από τον Αν. Καθηγητή Ο. Σπηλιόπουλο στη µονογραφία του µε τίτλο «Η νοµική, θεσµική και πολιτική διάσταση της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πολυµερές πλαίσιο των εµπορικών σχέσεων» και στη σελ.354. Η αναφορά αφορά την µονογραφία Β.Πανάγου Κ.Τσούντα. Διακρατική και υπερεθνική συνεργασία:το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. 3) Αναφορά από τον Αν. Καθηγητή Ο. Σπηλιόπουλο στη µονογραφία του µε τίτλο «Η νοµική, θεσµική και πολιτική διάσταση της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πολυµερές πλαίσιο των εµπορικών σχέσεων» σελ.387. Η αναφορά αφορά την µονογραφία Β. Πανάγου Κ. Τσούντα. Διακρατική και υπερεθνική συνεργασία:το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. 4) Αναφορά από τον Αν.Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Ερωτόκριτο Βαρελά στο περιοδικό Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών (Review of Economic Sciencs). Η αναφορά αφορά βιβλιοκριτική για τη µονογραφία Β.Πανάγου-Κ.Τσούντα «Διακρατική και υπερεθνική συνεργασία: το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο». 5) Αναφορά από τον Καθηγητή Αθ. Παπαγεωργίου στη µονογραφία του µε τίτλο «L industrie des conserves et jus de fruits en Grèce:son role dans l évolution du monde rural» που εκδόθηκε στην Γαλλία το Η αναφορά αφορά τη 12

13 συµβολή του Καθηγητή Β.Πανάγου στη µονογραφία µε τίτλο «Περιγραφή των Μηχανισµών της Κ.Γ.Π. Στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Γεωργίας» Κεφ.65 «Γεωργικές Διαρθρώσεις» και ευρίσκεται στη σελίδα 190 της µονογραφίας. 6) Ο Καθηγητής Κ.Μαυρέας στο άρθρο του µε τίτλο «Marxist orthodoxy and revisionism during the mid-war period: European social-democracy and Greek influence», που πρόκειται να δηµοσιευτεί στο περιοδικό Archives of Economic History (βλ. σχετ. βεβαίωση), αναφέρεται στο άρθρο Panagou V. and Papailias Th. «Theories of the rent of land during the period » που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Archives of Economic History, V.XIV, no 1: ) Ο Καθηγητής Κ.Μαυρέας στο άρθρο του µε τίτλο «Marxist orthodoxy and revisionism during the mid-war period: European social-democracy and Greek influence», που πρόκειται να δηµοσιευτεί στο περιοδικό Archives of Economic History (βλ.σχετ.βεβαίωση), αναφέρεται στο άρθρο Panagou V. and Papailias Th. «Supply and demand in labour and salaries: Historical Approach, from Petty to Jevons» που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Archives of Economic History, V.XIV, no 2. 8) O S. Noiret στο Financial History Review Cambridge Univ.Press αναφέρεται στο άρθρο Panagou V., Papaelias Th., Bitsani E. Supply and demand in labour and salaries:a historical approach που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Archives of Economic History, V.XIV, no2. 9) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί» σελ.25 αναφέρεται στην υποσηµείωση αρ.5 στη µονογραφία των Β.Πανάγου-Κ.Τσούντα «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία: Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» εκδ.παπαζήση ) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί» σελ.25 αναφέρεται στην υποσηµείωση αρ.6 στη µονογραφία των Β.Πανάγου-Κ.Τσούντα «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία: Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» εκδ.παπαζήση ) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί» σελ.136 αναφέρεται στην υποσηµείωση αρ.19 στο συγγραφικό έργο του καθηγητή Β.Πανάγου ως εξής: α) Πανάγου Β., και άλλοι, Γεωργικές Διαθρώσεις στο Περιγραφή των Μηχανισµών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ΑΤΕ, Αθήνα, 1989, σελ β) Πανάγου Β., Παπαηλίας Θ., Γεωργικός Τοµέας και Ενωµένη Ευρώπη. Η ιστορική αναγκαιότητα ύπαρξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως συνέχειας των εθνικών Γεωργικών Πολιτικών, Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τόµος Ι., Πρέβεζα 2001 (α), σελ

14 γ) Πανάγου Β., Παπαηλίας Θ., Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρεµβάσεις στις αγορές και στις τιµές των γεωργικών προϊόντων, Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας, Τόµος ΧΙΙΙ, τεύχος Ι Αθήνας 2001 (β), σελ δ) Panagou V., L agriculture grecque et son adhėsion a la CEE, Thėse, Univeristė Toulouse I, 1984 (διδακτορική διατριβή). 12) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί» σελ και 343 αναφέρεται στο συγγραφικό έργο του καθηγητή Β.Πανάγου ως εξής: Πανάγου Β., Παπαηλίας Θ., Μπιτσάνη Ε., Προσφορά, Ζήτηση Εργασίας και Μισθός Ιστορική Προσέγγιση. Μέρος Πρώτο από τον Petty στο Jevons, Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας. 13) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.18 αναφέρεται στη µονογραφία των Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο «Παγκοσµιοποίηση, Ολοκλήρωση και Συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία. Τόµος Ι: Η διεθνής έννοµη τάξη». 14) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.107 αναφέρεται στη µονογραφία των Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο «Παγκοσµιοποίηση, Ολοκλήρωση και Συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία. Τόµος Ι: Η διεθνής έννοµη τάξη». 15) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.59 αναφέρεται στη µονογραφία των Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο «Παγκοσµιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία Τόµος ΙΙ: Οι βάσεις της Ευρωπαϊκής Οικοδόµησης». 16) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.59 αναφέρεται στο άρθρο του Καθηγητή Β.Πανάγου µε τίτλο «Γεωργικός Τοµέας και Εν.Ευρώπη: Η αναγκαιότητα ύπαρξης της ΚΑΠ ως συνέχειας των Εθνικών Γεωργικών Πολιτικών». Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τόµος Ι, Πρέβεζα 2001 (α), σελ ) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.59 αναφέρεται στη µονογραφία των Β.Πανάγου-Κ.Τσούντας µε τίτλο «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία. Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.». 14

15 18) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.94 αναφέρεται στη µονογραφία των Β.Πανάγου-Κ.Τσούντας µε τίτλο «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία. Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.». 19) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.109 αναφέρεται στο άρθρο Β.Πανάγου Κ.Τσούντας Θ.Παπαηλίας «Το Διεθνές Καθεστώς των αλλοδαπών άµεσων επενδύσεων (Ειδικά Θέµατα, τόµος 4, τεύχος 2, 2003, σελ.31-34). 20) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.109 αναφέρεται στο άρθρο Β.Πανάγου, Κ.Τσούντα, Θ.Παπαηλίας «Οικονοµική Παγκοσµιοποίηση και ανάπτυξη: η δηµόσια βοήθεια ως µέσο καταπολέµησης της υπανάπτυξης» που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, τεύχος 4. (2003), σελ ) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.109 αναφέρεται στο άρθρο Πανάγου Β., Παπαηλίας Θ., Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρεµβάσεις στις αγορές και στις τιµές των γεωργικών προϊόντων, Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας, Τόµος ΧΙΙΙ, τεύχος Ι Αθήνας 2001 (β), σελ ) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στο άρθρο του µε τίτλο «Η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις διεθνείς νοµισµατικές σχέσεις σύµφωνα µε το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο» που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Αρµενόπουλος (Επιστηµονική Επετηρίδα τ ) και στη σελ.285, αναφέρεται µε την υποσηµείωση αριθ.7 στη µονογραφία Β.Πανάγου Κ.Τσούντας µε τίτλο «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία. Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο». 23) Ο Αν.Καθηγητής κ.ο.σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το δίκαιο της εµπορικής δραστηριότητας και των φορέων άσκησής της», εκδ.διονίκος, 2006 Αθήνα, αναφέρεται στη µονογραφία µε τίτλο «Παγκοσµιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία Τόµος Ι: Η διεθνής έννοµη τάξη».τόµος ΙΙ: Οι βάσεις της Ευρωπαϊκής Οικοδόµησης». 24) Ο καθ. Θ.Παπαηλίας στο άρθρο του µε τίτλο «Η ελληνική γεωργία στον 20 ο και κατά τις αρχές του 21 ου αιώνα» που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Διοίκηση και Οικονοµία Νο1, φθινόπωρο 2004, σελ αναφέρεται στο άρθρο των Β.Πανάγου 15

16 Θ.Παπαηλία µε τίτλο «Γεωργικός Τοµέας και Εν.Ευρώπη: Η αναγκαιότητα ύπαρξης της ΚΓΠ ως συνέχειας των εθνικών γεωργικών πολιτικών» που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, τόµος 1, ) Οι Α.Αλεξόπουλος, Ν.Κωστοπούλου, Ν.Μαραβά, Χ.Μιχαλόπουλος στο άρθρο µε τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηµατικότητας και η συµβολή της στην βιώσιµη ανάπτυξη και συνοχή: το παράδειγµα της κοινωνικής επιχείρησης Ναυπάκτου», που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Archives of Economic History, Special Edition 2007, Vol.I, σελ , αναφέρονται στη Μονογραφία Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο «Παγκοσµιοποίηση, Ολοκλήρωση και Συνεργασία στη σύγχρονη Διεθνή Κοινωνία», Εκδόσεις Εµµανουηλίδης, Αθήνα ) Ο Β.Τσάγκλας στο άρθρο του µε τίτλο: «Η συµβολή του Κράτους και του Δηµοσίου Τοµέα στην ενίσχυση της εθνικής επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας» που δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό Archives of Economic History, Special Edition 2007, Vol II, σελ , αναφέρεται στην Μοµογραφία των Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία. Το Οικουµενικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα ) Ο Β.Τσάγκλας στο άρθρο του µε τίτλο «Η συµβολή του Κράτους και του Δηµοσίου Τοµέα στην ενίσχυσης της εθνικής επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας» που δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό Archives of Economic History, Special Edition 2007, Vol.II, σελ αναφέρεται στην Μονογραφία των Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο: «Παγκοσµιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία, Τόµος Ι: Η διεθνής έννοµη τάξη. Τόµος ΙΙ: Οι βάσεις της Ευρωπαϊκής Οικοδόµησης», Εκδόσεις Εµµανουηλίδης, Αθήνα ) Αναφορά από τους Καθηγητές Θ.Παπαηλία και Α.Παπαγεωργίου στην Μονογραφία τους µε τίτλο «Αγροτικά και εξω-αγροτικά εισοδήµατα», Αθήνα 2006, Εκδόσεις Διόνικος, στη Μονογραφία «Θ.Παπαηλίας Β.Πανάγου: Ισολογισµοί της Ελληνικής Γεωργίας κατά Περιφέρεια και σε Επίπεδο Χώρας», Εκδόσεις Εµµανουηλίδης,Αθήνα ) Αναφορά από τον Καθηγητή Η. Νικολόπουλο στη Μονογραφία του µε τίτλο «Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις- Οικονοµία και Θεσµοί στην Εποχή της Παγκοσµιοποίησης»,Αθήνα 2008, Εκδόσεις Πατάκη, στη Μονογραφία «Πανάγου Β.- Τσούντας Κ. Διακρατική και υπερεθνική Συνεργασία. Το Οικουµενικό και το Ευρωπαικό Πλαίσιο, Αθήνα 2002, Εκδόσεις Παπαζήση.» 16

17 Άλλες Επιστηµονικές Αναγνωρίσεις - Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του 2 ου Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου µε τίτλο «Διευρυµένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες» που έλαβε χώρα στην Πρέβεζα 3-4 Ιουνίου Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του 3 ου Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου µε τίτλο «Εκπαίδευση και Οικονοµική Ανάπτυξη» που έλαβε χώρα στην Πρέβεζα Μαϊου Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Επιστηµονικού Περιοδικού «Διοίκηση και Οικονοµία» που εκδίδεται από τις εκδόσεις Παπαζήση. - Μέλος της Scientific Committee του Επιστηµονικού Περιοδικού «Journal of finance and informatics» που εκδίδεται από το ΤΕΙ Πάτρας. - Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Επιστηµονικού Συνεδρίου µε τίτλο «International Conference on Applied Economics» που έλαβε χώρα στην Καστοριά Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Όγδοου (8) Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Οικονοµικής Ιστορίας µε τίτλο «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα στη Σύγχρονη Οικονοµία» που έλαβε χώρα στην Καλαµάτα Μαρτίου Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου µε τίτλο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιοµηχανία και στις Εµπορικές Επιχειρήσεις» που έλαβε χώρα στην Αθήνα Μαϊου Κριτής (referee) στο περιοδικό Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών. - Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του περιοδικού Journal of Finance and Informatics, καθώς και της Συµβουλευτικής Επιτροπής του περιοδικού European Research Studies Journal. 17

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΗΣ ΝΑΞΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο Αναστάσιος Β. Σέμος γεννήθηκε στο χωριό Παρόχθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Μαγούλιος Όνοµα: Γεώργιος Όνοµα πατρός: Νικόλαος Ηµεροµ. γεννήσεως: 15 Μαρτίου 1957 Τόπος γεννήσεως: Ηράκλειο Κρήτης Τόπος κατοικίας: Αγία Τριάδα, T.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ιούνιος 2014 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Όλγα Γιώτη Παπαδάκη

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Όλγα Γιώτη Παπαδάκη Όλγα Γιώτη Παπαδάκη 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ανάπτυξης με αντικείμενο 'Πολιτικές Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΦΩΚΙΑΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΦΩΚΙΑΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΦΩΚΙΑΛΗ Ρόδος, 2010 Περιεχόµενα σελ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 5 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ 6 4. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΕΙ 7 4.1 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. του. Dr. Δημήτριου Ν. Σουμπενιώτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. του. Dr. Δημήτριου Ν. Σουμπενιώτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Dr. Δημήτριου Ν. Σουμπενιώτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατομικά Στοιχεία 2. Σπουδές Τίτλοι 3. Κατάρτιση Εξειδίκευση 4. Διδακτική Εμπειρία 4.1 Προπτυχιακά Προγράμματα 4.2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα 4.3

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ)

Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ) ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

: Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Master in science στην Περιφερειακή Ανάπτυξη,Δ1 Διατριβή: "Πόλη και ανάπτυξη, χωροταξική προσέγγιση"

: Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Master in science στην Περιφερειακή Ανάπτυξη,Δ1 Διατριβή: Πόλη και ανάπτυξη, χωροταξική προσέγγιση 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Έτος και τόπος γέννησης Διεύθυνση Τηλέφωνα Οικογενειακή κατάσταση email : Ανδρέας Αναστασάκης του Μύρωνα : 1956, Προφήτης Ηλίας Ηρακλείου Κρήτης : Παπά Γιάννη Σκουλά

Διαβάστε περισσότερα

1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς

1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς 1998 - Oι προτεραιότητες μιας χρονιάς Επιμέλεια: Γιώργος Κολλιάς Το επόμενο διάστημα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, αξιοποιώντας την εμπειρία από τις δραστηριότητες τόσο στον τομέα ερευνών - μελετών όσο και στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιούνιος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Εσωτερική (Ιδρυματική) Έκθεση Αξιολόγησης του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Ανώτατες : Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς. α) Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα