ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2011"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2011 Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΩΝΥΜΟ: Πανάγου ΟΝΟΜΑ: Βασίλειος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Οικονοµολόγος, Καθηγητής Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Γαλλικά.Αγγλικά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: TEI Πειραιά THΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210/ Πτυχία και Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο: της Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών-ΑΣΟΕΕ (τώρα Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών). Απονεµήθηκε τον Οκτώβριο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα: D.E.A. από τη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Université des Sciences Sociales (TOULOUSE I). Τίτλος Διατριβής: Le traité d adhésion de la Grèce à la CEE et l agriculture grècque.απονεµήθηκε την Αναγνώριση του παραπάνω τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ µε την µε αριθµ.πρωτ. 382/ βεβαίωση. Διδακτορικό Δίπλωµα: Diplome de Docteur de Troisième cycle από τη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Universitè des Sciences Socials (TOULOUSE I). Τίτλος Διατριβής: L agriculture grècque et son adhésion à La CEE. Απονεµήθηκε την Αναγνώριση του παραπάνω τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ µε την µε αριθµ. πρωτ. 382/ βεβαίωση. Επαγγελµατική Προϋπηρεσία (1 έτος και 9 µήνες): Ειδικός Σύµβουλος του Υπουργού Γεωργίας σε θέµατα διαρθρωτικών προγραµµάτων της ΕΟΚ (7 έτη και 5 µήνες): Στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ανάλυση της επαγγελµατικής προϋπηρεσία : Διεύθυνση Μελετών και Προγραµµατισµού ΑΤΕ Α.Ε. 1

2 : Απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Γεωργίας ασχολούµενος µε τα διαρθρωτικά προγράµµατα της ΕΟΚ. Ειδικότερα κατά το χρονικό αυτό διάστηµα έλαβαν χώρα και οι παρακάτω δραστηριότητες: - Έτος 1988: Εθνικός εκπρόσωπος εκ µέρους του Υπουργείου Γεωργίας στις Οµάδες Εργασίας (Working Groups) του Συµβουλίου Υπουργών στις Βρυξέλες, που είχαν αντικείµενο την αναµόρφωση των Διαρθρωτικών Ταµείων της ΕΟΚ. Απόρροια των εργασιών των οµάδων αυτών ήταν η υιοθέτηση το 1988, επί ελληνικής προεδρίας, των νέων αναµορφωµένων κανονισµών των Διαρθρωτικών Ταµείων. - Β εξάµηνο 1988 (επί Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΟΚ): Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας Εµπειρογνωµόνων (Group de travail des specialistes) του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΟΚ «Γεωργικές Διαρθρώσεις». Η Οµάδα Εργασίας Εµπειρογνωµόνων αποτελεί την υψηλότερης βαθµίδας επιτροπή σχεδιασµού της Ευρωπαϊκής Διαρθρωτικής Πολιτικής µετά το Συµβούλιο Υπουργών και τη C.S.A : Στέλεχος του Τµήµατος Διαχείρισης Κοινοτικών Διαρθρωτικών Κανονισµών της ΑΤΕ Α.Ε. της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Αντικείµενο µου ήταν η παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, την εκτέλεση των οποίων είχε αναλάβει η Α.Τ.Ε. Παράλληλα συµµετείχα, ως εκπρόσωπος του φορέα υλοποίησης των Προγραµµάτων αυτών, στις διαπραγµατεύσεις που έλαβαν χώρα στην έδρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Βρυξέλλες), µε αντικείµενο τη βελτίωση της λειτουργικότητας των Προγραµµάτων αυτών : Στέλεχος του τµήµατος Μεγάλων Πελατών της ΑΤΕ Α.Ε. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων µου στο εν λόγω τµήµα, ασχολήθηκα ιδιαίτερα µε την Ανάλυση της Διοικητικής και Οργανωτικής Δοµής, καθώς και την Εκτίµηση της Οικονοµικής Κατάστασης των υποψηφίων εταιριών-πελατών της Τράπεζας : Στέλεχος του Τµήµατος Τεκµηρίωσης και Προετοιµασίας του έργου της Διοίκησης της ΑΤΕ Α.Ε. Ασχολήθηκα µεταξύ άλλων µε τις παρακάτω δραστηριότητες: διενέργεια εισηγήσεων για τις απαραίτητες ενέργειες της Διοίκησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, 2

3 προπαρασκευή και τεκµηρίωση των προτάσεων εισηγήσεων της Διοίκησης προς την Κυβέρνηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων Αγροτικής Πολιτικής, προετοιµασία και τεκµηρίωση εισηγήσεων προς τη Διοίκηση σχετικά µε την διοικητική οργανωτική αναδιάρθρωση της ΑΤΕ και την εισαγωγή του πελατοκεντρικού συστήµατος προκειµένου αυτή να αντιµετωπίσεις τον ανταγωνισµό στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς, παρακολούθηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριµένα: -Συµµετοχή στις οµάδες επεξεργασίας των θέσεων για τη δηµιουργία από την ΑΤΕ Ενδιάµεσου Φορέα Υλοποίησης Κοινοτικών Προγραµµάτων (INTERREG-PHARE κτλ). Διδακτική Προϋπηρεσία σε ΑΕΙ µε αυτοδύναµη διδασκαλία-- άλλη Επιστηµονική Προϋπηρεσία (14,5 έτη ): Καθηγητής του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας όπου εδίδαξα αυτοδύναµα τα µαθήµατα: Αρχές Διοίκησης, Μικροοικονοµική Ανάλυση, ΕΟΚ-Δίκαιο Θεσµοί Όργανα, Σεµινάριο Τελειοφοίτων, Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Διοικητικές Πρακτικές και διαµόρφωσα 6 µαθήµατα (Αρχές Διοίκησης, Μικροοικονοµική, Μακροοικονοµική, Σεµινάριο Τελειοφοίτων, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Ευρωπαϊκές Πολιτικές) δια της συγγραφής Σηµειώσεων σήµερα: Καθηγητής του Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά σήµερα: Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοικητική Εµπειρία σε ΑΕΙ (2 έτη +10,5 µήνες): Προϊστάµενος του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας (7 έτη): Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Καλαµάτας και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ιδρύµατος. 3

4 (3 έτη): Προϊστάµενος του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας (παράλληλα µε την κατοχή της θέσης του Αντιπροέδρου του Ιδρύµατος) (3 έτη ): Πρόεδρος του ΤΕΙ Καλαµάτας. - Παράλληλη Επαγγελµατική και διδακτική εµπειρία (επικαλυπτόµενη) - Συµµετοχή σε Επιτροπή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας µε αντικείµενο το συντονισµό, την ανάληψη των απαιτούµενων πρωτοβουλιών και τη διενέργεια των απαραίτητων εισηγήσεων προς τα όργανα του Κράτους σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της αποβιοµηχάνισης των φθινουσών περιοχών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βιοµηχανίας (ΕΠΒ) και, ειδικότερα, σχετικά µε την προώθηση των ζητηµάτων ανάπτυξης της Μεσσηνίας. - Συντονιστής της Επιτροπής του ΥΠΕΠΘ για την εκπόνηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων των τµηµάτων των ΤΕΙ της χώρας που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας «Διεύρυνση της Γ Βάθµιας Εκπαίδευσης» : Βασικός εισηγητής των ετήσιων κύκλων σεµιναρίων της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αµπελουργικών Προϊόντων ΣΥΝ Π.Ε. «ΚΕΟΣΟΕ» για ανώτατα συνεταιριστικά στελέχη σε θέµατα Οργάνωσης Διοίκησης Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος, Αγρονοµισµατικού Συστήµατος και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης : Σύµβουλος του Προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ, υπεύθυνος της επεξεργασίας των όρων αναθεώρησης της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Αµπελοοινικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Ακαδ. έτος : Κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδ. έτους και στο πλαίσιο του µαθήµατος του 5 ου εξαµήνου του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας πραγµατοποίησα σειρά διαλέξεων µε αντικείµενο το Τραπεζικό Σύστηµα και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση : Εισηγητής για θέµατα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΑΤΕ Α.Ε : Επίκουρος Καθηγητής µε ωριαία αντιµισθία στο τµήµα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δ.Μ.Τ.Α) του ΤΕΙ Καλαµάτας κατά το ακαδ. έτος

5 σήµερα: Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ερευνητικό και λοιπό Έργο - Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού των Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Καλαµάτας από το Σεπτέµβριο 1998 έως την 31/8/ Εκπόνηση διατριβής (Mémoire) µε τίτλο «Οι επιπτώσεις της ένταξης της Ελλάδος στην ΕΟΚ επί της Ελληνικής Γεωργίας», στο πλαίσιο των σπουδών για την απόκτηση του D.E.A., η οποία εκρίθη θετικά από Επιτροπή (στα γαλλικά). - Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής µε τίτλο «Η Ελληνική Γεωργία και η ένταξή της στην ΕΟΚ» (στα γαλλικά). - Εκπόνηση µελέτης µε βάση την µε Α.Π 236/ Απόφαση του Διοικητή της ΑΤΕ ΑΕ µε τίτλο «Μητρώο Ελλήνων Αγροτών» (Ιούλιος 1994). Η µελέτη αυτή απετέλεσε τη βάση της µετέπειτα προσπάθειας για την κατάρτιση του Μητρώου Αγροτών από το Υπουργείο Γεωργίας. - Εκπόνηση µελέτης, σε συνεργασία µε άλλους, µε βάση την µε Α.Π 237/ Απόφαση του Διοικητή της ΑΤΕ Α.Ε. µε τίτλο «Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης (Τράπεζα Γης)» το Σεπτέµβριο Πρόκειται για πλήρως επεξεργασµένη πρόταση, µε φιλοδοξία να συµβάλλει στην επίλυση του διαρθρωτικού προβλήµατος της ελληνικής γεωργίας. - Εκπόνηση µελέτης, σε συνεργασία µε άλλους(συντονιστής της Οµάδας Διαµόρφωσης Μέτρων), µε βάση την µε Α.Π. 649/ Απόφαση του Διοικητή της ΑΤΕ µε τίτλο «Μέτρα Προσέλκυσης Νέων Αγροτών» (Φεβρουάριος 1995)». Πρόκειται για µελέτη η οποία προτείνει συγκεκριµένα µέτρα προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα γήρανσης του γεωργικού πληθυσµού. - Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος µε τίτλο «Αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος ΔΜΤΑ» του ΤΕΙ Καλαµάτας, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι κατά την περίοδο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ «Διεύρυνση της Γ βάθµιας Εκπαίδευσης Τµήµα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών (ΕΛ.ΑΣ.Ε.)». Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε τον Οκτώβριο 1999 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του

6 - Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος του ΕΠΕΑΕΚ Ι «Διεύρυνση της Γ βάθµιας Εκπαίδευσης Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης». Στο πλαίσιο του Προγράµµατος αυτού υπεβλήθη στο ΥΠΕΠΘ Μελέτη Σκοπιµότητας. - Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Έργου µε τίτλο «Προσδιορισµός και απεικόνιση των αναπτυξιακών αναγκών των νέων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως διαµορφώθηκαν στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ι.Καποδίστριας» το οποίο υλοποίησε µε βάση την µε Α.Π / Σύµβαση το τµήµα Δ.Μ.Τ.Α. του ΤΕΙ Καλαµάτας για λογαριασµό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. - Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Έργου µε τίτλο «Αγορά Εργασίας Ν.Μεσσηνίας», το οποίο υλοποίησε µε βάση την από 4/12/99 Σύµβαση το τµήµα Δ.Μ.Τ.Α. του ΤΕΙ Καλαµάτας για λογαριασµό της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. - Ιδρυµατικός Υπεύθυνος του έργου «Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ΤΕΙ Καλαµάτας» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. - Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ θέµα έρευνας: «Δείκτες Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας του Αγροτικού Τοµέα ( )» ενώ συµµετείχε µε αµοιβή ως µέλος της κύριας ερευνητικής οµάδας στα ερευνητικά προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν από το ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε τίτλους «Εισροές-Εκροές Αγροτικού Εισοδήµατος στην Περίοδο » και «Η Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του πολιτισµού στην περιφέρεια. Μελέτη περίπτωσης ορεινής Ναυπακτίας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας (Δήµοι Αποδοτίας, Πυλήνης, Πλατάνου). Συγγραφικό Έργο Α. Επιστηµονικές Εργασίες δηµοσιευµένες σε επιστηµονικά περιοδικά διεθνούς κύρους µε σύστηµα κριτών (ενδεικτικός κατάλογος) 1) Πανάγου Β. (2001) «Η αναγκαιότητα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Archives of Economic History, Vol. XIII, No 2, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 2) Panagou V. Papaelias T (2001) Macro-economic aspects of the agricultural Sector in the context of a decentralized Mature economy» Archives of Economic History, 6

7 Vol XIII, No1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 3) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2001) «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρεµβάσεις στις αγορές και στις τιµές των γεωργικών προϊόντων» Archives of Economic History, Vol. XIII, No1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 4) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. (2001) «Ευρώπη και Πολιτισµός: Ζητήµατα Πολιτικής» Applied Research Review, Vol VI, No1, σελ ) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2001) «Ο Γεωργικός Τοµέας στο πλαίσιο µιας Ανεπτυγµένης Οικονοµίας» Applied Research Review, Vol XI, No1, σελ ) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2001) «Γεωργικός Τοµέας και Ενωµένη Ευρώπη: Η ιστορική αναγκαιότητα ύπαρξης της ΚΑΠ ως συνέχειας των Εθνικών Γεωργικών Πολιτικών» Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τόµος 1, Τεύχος 1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 7) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2002) «Οι επιδράσεις και οι προοπτικές της απασχόλησης των µεταναστών στην ελληνική γεωργία στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης» Archives of Economic History, special edition, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 8) Panagou V. Papaelias T. Bitsani E. (2002) «Supply and Demand in labour and salaries: An historical approach» Archives of Economic History, Vol. XIV, No 2, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 9) Panagou V. Papaelias T. (2002) «Theories of the rent of land during the period » Archives of Economic History, Vol XIV, No1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 10) Πανάγου Β. Τσούντας Κ. Παπαηλίας Θ. (2003) «Οικονοµική Παγκοσµιοποίηση και Ανάπτυξη: Η Δηµόσια Βοήθεια ως µέσο καταπολέµησης της Υπανάπτυξης» Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, τεύχος 4, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 11) Πανάγου Β. Τσούντας Κ. Παπαηλίας Θ. (2003) «Το διεθνές καθεστώς των αλλοδαπών άµεσων επενδύσεων» Ειδικά Θέµατα, Τόµος 4, τεύχος 2, σελ ) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. (2003) «Τοπικά ΜΜΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτισµός» Applied Research Review, Vol VIII, No 1, σελ

8 13) Panagou V. Tsountas K. Papaelias T. (2003) «Aspects of international monetary co-operation : the case of euro-markets» Archives of Economic History, Vol XV, No2, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 14) Panagou V. Papaelias T. Tsountas K. (2004) «The common agricultural policy of the European Union: a critical analysis» Mediterranean journal of Economics, Agriculture and Environment, Vol III, No 1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 15) Πανάγου Β. Σπηλιόπουλος Ο. (2004) «Το πλαίσιο των εµπορικών σχέσεων µεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ιαπωνίας: Νοµικά και Θεσµικά ζητήµατα» Applied Research Review, Vol IX, No1, σελ ) Panagou V. Stroblos N. Papaelias T. (2005) «Accounting imprint of macroeconomic magnitude : vertically integrated sectors of the Greek economy», Journal of European Economy, Vol 4, No1, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 17) Panagou V. Karagiannis S. Papaelias T. Zafiropoulou A. (2005) «Development of Activities friendly to the Eco-Tourism : Case Study of Samaria in Crete» Journal of Finance and Informatics, Vol I, No 1, σελ ) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. Αλεξόπουλος Α. (2007) «Πίνακες Εισροών Εκροών Περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου, Κρήτης ετών » Archives of Economic History, Vol II, Special edition, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 19) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. Παπαγεωργίου Α. (2007) «Αγροτικά και εξωγεωργικά εισοδήµατα στην Ελλάδα», Archives of Economic History, Vol II, special edition, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 20) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. Καλοµενίδης Π. (2007) «Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις διαχείρισης πολιτισµικών τοπίων στις σύγχρονες πόλεις» Archives of Economic History, Vol I, special edition, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 21) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. Μπουλές Ι., τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Θ.Παπαθεοδοσίου, «Η εξέλιξη της Ελλάδας σε σύγχρονη πολυπολιτισµική κοινωνία και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης», σελ

9 22) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2008) «Αποδοτικότητα και Παραγωγικότητα του Αγροτικού Τοµέα κατά την περίοδο » Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών. Τεύχος 14, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 23) Panagou V. Papaelias T. (2007) «Tables of Inputs Outputs of the Peloponnesian region concerning the years » Journal of European Economy Vol. 6 No 4 December 2007 σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). 24) Πανάγου Β. Παπαηλίας Μ. (2008) «Αποτελέσµατα χρήσεως της ελληνικής γεωργίας ( )», τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Πέτρο Λίβα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (βεβαίωση αποδοχής). 25) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2001) «Η µετανάστευση στην εποχή της παγκοσµιοποίησης», Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου (Οι προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών), Πρέβεζα , σελ ) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2004) «Σύγκλιση µέσω διεύρυνσης: Προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Πρακτικά του 2 ου Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου (Διευρυµένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες), Πρέβεζα , σελ ) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. Μιχαλόπουλος Χ. Τριανταφυλλοπούλου Α. Μαυρέας Κ. (2006) «Διερεύνηση δηµιουργίας επιχειρηµατικότητας και απασχόλησης στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας στην ορεινή Ναυπακτία», Πρακτικά 3 ου Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου (Εκπαίδευση και Οικονοµική Ανάπτυξη), Πρέβεζα , σελ ) Πανάγου Β. Μπιτσάνη Ε. Σταυρουλάκης Δ.. Καλοµενίδης Π. (2006) «Η αξιοποίηση των τοπικών πολιτισµών για την προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών αγροτικού τουρισµού σε ορεινές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης ορεινής Ναυπακτίας. Πρακτικά 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονοµίας (Η Οικονοµία και η Κοινωνία µπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσµιου αγροτροφικού συστήµατος), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ) Πανάγου Β. Παπαγεωργίου Α. Παπαηλίας Θ. (2006) «Η απασχόληση στην ελληνική γεωργία και η δοµή των αγροτικών εισοδηµάτων». Πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονοµίας (Η Οικονοµία και η Κοινωνία µπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσµιου αγροτροφικού συστήµατος), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,

10 30) Panagou V. Papoutsis J.- Zafiropoulou A. (2008) «A reference Model Information System Design and Development» Archives of Economic History Volume XIX No 2 July-December 2007, σελ (επιστηµονικό περιοδικό διεθνούς κύρους το οποίο γίνεται abstracted στο JEL της American Economic Association). Β. Μονογραφίες 1) Πανάγου Β. και άλλοι (1989) «Γεωργικές Διαρθρώσεις» : Συµβολή στη µονογραφία µε τίτλο «Περιγραφή των Μηχανισµών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής Στατιστικά Στοιχεία για την Ελληνική Γεωργία», εκδόσεις ΑΤΕ, Αθήνα, σελ ) Πανάγου Β. Τσούντας Κ. (2002) «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία: Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Έχει κριθεί θετικά από την επιστηµονική επιτροπή του Εκδοτικού Οίκου Παπαζήση. 3) Πανάγου Β. Τσούντας Κ. (2004), «Παγκοσµιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία Τόµος Ι: η διεθνής έννοµη τάξη Τόµος ΙΙ: Οι βάσεις της ευρωπαϊκής οικοδόµησης» Εκδόσεις Εµµανουηλίδης, Αθήνα. Η ανωτέρω µονογραφία εξεδόθη µετά από κρίση του Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος και την προλογίζει. 4) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. «Ισολογισµοί της Ελληνικής Γεωργίας κατά περιφέρεια και σε επίπεδο χώρας (1950,60,70,80,90,2000)», εκδόσεις Εµµανουηλίδης, Αθήνα. Η ανωτέρω µονογραφία έχει κριθεί θετικά από τους Καθηγητές των Πανεπιστηµίων Μακεδονίας και Πειραιώς κκ Ε. Βαρελά και Π. Κιόχο αντίστοιχα ενώ προλογίζει ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Ι. Σακέλλης. 5) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. (2006) «Αποδοτικότητα του Αγροτικού Τοµέα: Οικονοµική και Λογιστική Αποτύπωση», εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ, Αθήνα. Η ανωτέρω µονογραφία εξεδόθη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι» µετά από θετική κρίση από τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου 10

11 Πειραιώς Π. Κιόχο (µέλος της κύριας Ερευνητικής Οµάδας) και µε πρόλογο του Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Θ.Σακελλαρόπουλου. 6) Πανάγου Β. Παπαηλίας Θ. Αλεξόπουλος Α. (2006) «Εκτιµήσεις Περιφερειακών Πινάκων Εισροών Εκροών», εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ, Αθήνα. Η ανωτέρω µονογραφία εξεδόθη στο πλαίσιο του ερευνητικών προγράµµατος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι», έχει κριθεί θετικά από τους Καθηγητές του Πανεπιστηµίου Πειραιώς κκ. Θ. Σκούντζο και Π. Κιόχο (µέλος της κύριας Ερευνητικής Οµάδας) ενώ προλογίζεται από τον Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου Ι. Σακέλλη. Γ. Λοιπές Εργασίες Συγγραφικό Έργο 1) Panagou V. (1982) «L accord d adhèsion de la Crėce à la CEE et l agriculture grècque» Thesis submitted for the D.E.A. to the Universite des Sciences Sociales (TOULOUSE I). 2) Panagou V. (1984) «L agriculture grècque et son adhèsion a la CEE», Thesis submitted for the Doctorat de troisième Cycle to the Université des Sciences Sociales (TOULOUSE I). 3) Πανάγου Β. και άλλοι (1994), «Μητρώο Ελλήνων Αγροτών», Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος. 4) Πανάγου Β. και άλλοι (1994), «Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής γης (Τράπεζα Γης)», Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 5) Πανάγου Β. και άλλοι (1995), «Μέτρα προσέλκυσης νέων αγροτών», Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 6) Πανάγου Β. και άλλοι (1999) «Προσδιορισµός και απεικόνιση των αναπτυξιακών αναγκών των νέων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως διαµορφώθηκαν στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ι.Καποδίστριας», ΤΕΙ Καλαµάτας. 7) Πανάγου Β. και άλλοι (2000), «Αγορά εργασίας Ν.Μεσσηνίας», ΤΕΙ Καλαµάτας. 8) Πανάγου Β. (1994) «Αρχές Διοίκησης» σηµειώσεις για το οµώνυµο µάθηµα του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 9) Πανάγου Β. (2001) «Ευρωπαϊκές Πολιτικές», σηµειώσεις για το οµώνυµο µάθηµα του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 11

12 10) Πανάγου Β. (2006) «Μικροοικονοµική», σηµειώσεις για το οµώνυµο µάθηµα του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 11) Πανάγου Β. (2006) «Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας», σηµειώσεις για το οµώνυµο µάθηµα του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 12) Πανάγου Β. (2006) «Μακροοικονοµική», σηµειώσεις για το οµώνυµο µάθηµα του τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαµάτας. 13) Πανάγου Β. (2005) «Πώς γίνεται µια διπλωµατική εργασία», για το µάθηµα Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Αναφορές από άλλους ερευνητές (ενδεικτικά) 1) Αναφορά από τον Αν.Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μ.Χλέτσο στη Μονογραφία των Χ.Ναξάκη, Μ.Χλέτσου «Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονοµικές, Πολιτικές και Κοινωνικές πτυχές και στο κεφάλαιο µε τίτλο «Η Πολιτική Οικονοµία της µετανάστευση». Η αναφορά αφορά την εισήγηση στο 1 ο διεθνές συνέδριο µε τίτλο «Οι προοπτικές των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών της Ευρώπης», Πρέβεζα 24-25/5/01. Τίτλος εισήγησης «Β.Πανάγου-Θ.Παπαηλίας: «Η µετανάστευση στην εποχή της παγκοσµιοποίησης:η περίπτωση της Ελλάδας». 2) Αναφορά από τον Αν. Καθηγητή Ο. Σπηλιόπουλο στη µονογραφία του µε τίτλο «Η νοµική, θεσµική και πολιτική διάσταση της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πολυµερές πλαίσιο των εµπορικών σχέσεων» και στη σελ.354. Η αναφορά αφορά την µονογραφία Β.Πανάγου Κ.Τσούντα. Διακρατική και υπερεθνική συνεργασία:το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. 3) Αναφορά από τον Αν. Καθηγητή Ο. Σπηλιόπουλο στη µονογραφία του µε τίτλο «Η νοµική, θεσµική και πολιτική διάσταση της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πολυµερές πλαίσιο των εµπορικών σχέσεων» σελ.387. Η αναφορά αφορά την µονογραφία Β. Πανάγου Κ. Τσούντα. Διακρατική και υπερεθνική συνεργασία:το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. 4) Αναφορά από τον Αν.Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Ερωτόκριτο Βαρελά στο περιοδικό Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών (Review of Economic Sciencs). Η αναφορά αφορά βιβλιοκριτική για τη µονογραφία Β.Πανάγου-Κ.Τσούντα «Διακρατική και υπερεθνική συνεργασία: το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο». 5) Αναφορά από τον Καθηγητή Αθ. Παπαγεωργίου στη µονογραφία του µε τίτλο «L industrie des conserves et jus de fruits en Grèce:son role dans l évolution du monde rural» που εκδόθηκε στην Γαλλία το Η αναφορά αφορά τη 12

13 συµβολή του Καθηγητή Β.Πανάγου στη µονογραφία µε τίτλο «Περιγραφή των Μηχανισµών της Κ.Γ.Π. Στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Γεωργίας» Κεφ.65 «Γεωργικές Διαρθρώσεις» και ευρίσκεται στη σελίδα 190 της µονογραφίας. 6) Ο Καθηγητής Κ.Μαυρέας στο άρθρο του µε τίτλο «Marxist orthodoxy and revisionism during the mid-war period: European social-democracy and Greek influence», που πρόκειται να δηµοσιευτεί στο περιοδικό Archives of Economic History (βλ. σχετ. βεβαίωση), αναφέρεται στο άρθρο Panagou V. and Papailias Th. «Theories of the rent of land during the period » που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Archives of Economic History, V.XIV, no 1: ) Ο Καθηγητής Κ.Μαυρέας στο άρθρο του µε τίτλο «Marxist orthodoxy and revisionism during the mid-war period: European social-democracy and Greek influence», που πρόκειται να δηµοσιευτεί στο περιοδικό Archives of Economic History (βλ.σχετ.βεβαίωση), αναφέρεται στο άρθρο Panagou V. and Papailias Th. «Supply and demand in labour and salaries: Historical Approach, from Petty to Jevons» που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Archives of Economic History, V.XIV, no 2. 8) O S. Noiret στο Financial History Review Cambridge Univ.Press αναφέρεται στο άρθρο Panagou V., Papaelias Th., Bitsani E. Supply and demand in labour and salaries:a historical approach που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Archives of Economic History, V.XIV, no2. 9) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί» σελ.25 αναφέρεται στην υποσηµείωση αρ.5 στη µονογραφία των Β.Πανάγου-Κ.Τσούντα «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία: Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» εκδ.παπαζήση ) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί» σελ.25 αναφέρεται στην υποσηµείωση αρ.6 στη µονογραφία των Β.Πανάγου-Κ.Τσούντα «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία: Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο» εκδ.παπαζήση ) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί» σελ.136 αναφέρεται στην υποσηµείωση αρ.19 στο συγγραφικό έργο του καθηγητή Β.Πανάγου ως εξής: α) Πανάγου Β., και άλλοι, Γεωργικές Διαθρώσεις στο Περιγραφή των Μηχανισµών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ΑΤΕ, Αθήνα, 1989, σελ β) Πανάγου Β., Παπαηλίας Θ., Γεωργικός Τοµέας και Ενωµένη Ευρώπη. Η ιστορική αναγκαιότητα ύπαρξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως συνέχειας των εθνικών Γεωργικών Πολιτικών, Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τόµος Ι., Πρέβεζα 2001 (α), σελ

14 γ) Πανάγου Β., Παπαηλίας Θ., Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρεµβάσεις στις αγορές και στις τιµές των γεωργικών προϊόντων, Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας, Τόµος ΧΙΙΙ, τεύχος Ι Αθήνας 2001 (β), σελ δ) Panagou V., L agriculture grecque et son adhėsion a la CEE, Thėse, Univeristė Toulouse I, 1984 (διδακτορική διατριβή). 12) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Διεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί» σελ και 343 αναφέρεται στο συγγραφικό έργο του καθηγητή Β.Πανάγου ως εξής: Πανάγου Β., Παπαηλίας Θ., Μπιτσάνη Ε., Προσφορά, Ζήτηση Εργασίας και Μισθός Ιστορική Προσέγγιση. Μέρος Πρώτο από τον Petty στο Jevons, Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας. 13) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.18 αναφέρεται στη µονογραφία των Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο «Παγκοσµιοποίηση, Ολοκλήρωση και Συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία. Τόµος Ι: Η διεθνής έννοµη τάξη». 14) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.107 αναφέρεται στη µονογραφία των Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο «Παγκοσµιοποίηση, Ολοκλήρωση και Συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία. Τόµος Ι: Η διεθνής έννοµη τάξη». 15) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.59 αναφέρεται στη µονογραφία των Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο «Παγκοσµιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία Τόµος ΙΙ: Οι βάσεις της Ευρωπαϊκής Οικοδόµησης». 16) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.59 αναφέρεται στο άρθρο του Καθηγητή Β.Πανάγου µε τίτλο «Γεωργικός Τοµέας και Εν.Ευρώπη: Η αναγκαιότητα ύπαρξης της ΚΑΠ ως συνέχειας των Εθνικών Γεωργικών Πολιτικών». Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, Τόµος Ι, Πρέβεζα 2001 (α), σελ ) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.59 αναφέρεται στη µονογραφία των Β.Πανάγου-Κ.Τσούντας µε τίτλο «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία. Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.». 14

15 18) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.94 αναφέρεται στη µονογραφία των Β.Πανάγου-Κ.Τσούντας µε τίτλο «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία. Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.». 19) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.109 αναφέρεται στο άρθρο Β.Πανάγου Κ.Τσούντας Θ.Παπαηλίας «Το Διεθνές Καθεστώς των αλλοδαπών άµεσων επενδύσεων (Ειδικά Θέµατα, τόµος 4, τεύχος 2, 2003, σελ.31-34). 20) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.109 αναφέρεται στο άρθρο Β.Πανάγου, Κ.Τσούντα, Θ.Παπαηλίας «Οικονοµική Παγκοσµιοποίηση και ανάπτυξη: η δηµόσια βοήθεια ως µέσο καταπολέµησης της υπανάπτυξης» που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, τεύχος 4. (2003), σελ ) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το καθεστώς της Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής Ειρηνικού» και στη σελ.109 αναφέρεται στο άρθρο Πανάγου Β., Παπαηλίας Θ., Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι παρεµβάσεις στις αγορές και στις τιµές των γεωργικών προϊόντων, Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας, Τόµος ΧΙΙΙ, τεύχος Ι Αθήνας 2001 (β), σελ ) Ο Αν.Καθηγητής κ. Ο.Σπηλιόπουλος στο άρθρο του µε τίτλο «Η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις διεθνείς νοµισµατικές σχέσεις σύµφωνα µε το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο» που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Αρµενόπουλος (Επιστηµονική Επετηρίδα τ ) και στη σελ.285, αναφέρεται µε την υποσηµείωση αριθ.7 στη µονογραφία Β.Πανάγου Κ.Τσούντας µε τίτλο «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία. Το οικουµενικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο». 23) Ο Αν.Καθηγητής κ.ο.σπηλιόπουλος στη µονογραφία του µε τίτλο «Το δίκαιο της εµπορικής δραστηριότητας και των φορέων άσκησής της», εκδ.διονίκος, 2006 Αθήνα, αναφέρεται στη µονογραφία µε τίτλο «Παγκοσµιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία Τόµος Ι: Η διεθνής έννοµη τάξη».τόµος ΙΙ: Οι βάσεις της Ευρωπαϊκής Οικοδόµησης». 24) Ο καθ. Θ.Παπαηλίας στο άρθρο του µε τίτλο «Η ελληνική γεωργία στον 20 ο και κατά τις αρχές του 21 ου αιώνα» που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Διοίκηση και Οικονοµία Νο1, φθινόπωρο 2004, σελ αναφέρεται στο άρθρο των Β.Πανάγου 15

16 Θ.Παπαηλία µε τίτλο «Γεωργικός Τοµέας και Εν.Ευρώπη: Η αναγκαιότητα ύπαρξης της ΚΓΠ ως συνέχειας των εθνικών γεωργικών πολιτικών» που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, τόµος 1, ) Οι Α.Αλεξόπουλος, Ν.Κωστοπούλου, Ν.Μαραβά, Χ.Μιχαλόπουλος στο άρθρο µε τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηµατικότητας και η συµβολή της στην βιώσιµη ανάπτυξη και συνοχή: το παράδειγµα της κοινωνικής επιχείρησης Ναυπάκτου», που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Archives of Economic History, Special Edition 2007, Vol.I, σελ , αναφέρονται στη Μονογραφία Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο «Παγκοσµιοποίηση, Ολοκλήρωση και Συνεργασία στη σύγχρονη Διεθνή Κοινωνία», Εκδόσεις Εµµανουηλίδης, Αθήνα ) Ο Β.Τσάγκλας στο άρθρο του µε τίτλο: «Η συµβολή του Κράτους και του Δηµοσίου Τοµέα στην ενίσχυση της εθνικής επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας» που δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό Archives of Economic History, Special Edition 2007, Vol II, σελ , αναφέρεται στην Μοµογραφία των Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία. Το Οικουµενικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα ) Ο Β.Τσάγκλας στο άρθρο του µε τίτλο «Η συµβολή του Κράτους και του Δηµοσίου Τοµέα στην ενίσχυσης της εθνικής επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας» που δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό Archives of Economic History, Special Edition 2007, Vol.II, σελ αναφέρεται στην Μονογραφία των Β.Πανάγου Κ.Τσούντα µε τίτλο: «Παγκοσµιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία, Τόµος Ι: Η διεθνής έννοµη τάξη. Τόµος ΙΙ: Οι βάσεις της Ευρωπαϊκής Οικοδόµησης», Εκδόσεις Εµµανουηλίδης, Αθήνα ) Αναφορά από τους Καθηγητές Θ.Παπαηλία και Α.Παπαγεωργίου στην Μονογραφία τους µε τίτλο «Αγροτικά και εξω-αγροτικά εισοδήµατα», Αθήνα 2006, Εκδόσεις Διόνικος, στη Μονογραφία «Θ.Παπαηλίας Β.Πανάγου: Ισολογισµοί της Ελληνικής Γεωργίας κατά Περιφέρεια και σε Επίπεδο Χώρας», Εκδόσεις Εµµανουηλίδης,Αθήνα ) Αναφορά από τον Καθηγητή Η. Νικολόπουλο στη Μονογραφία του µε τίτλο «Διεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις- Οικονοµία και Θεσµοί στην Εποχή της Παγκοσµιοποίησης»,Αθήνα 2008, Εκδόσεις Πατάκη, στη Μονογραφία «Πανάγου Β.- Τσούντας Κ. Διακρατική και υπερεθνική Συνεργασία. Το Οικουµενικό και το Ευρωπαικό Πλαίσιο, Αθήνα 2002, Εκδόσεις Παπαζήση.» 16

17 Άλλες Επιστηµονικές Αναγνωρίσεις - Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του 2 ου Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου µε τίτλο «Διευρυµένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες» που έλαβε χώρα στην Πρέβεζα 3-4 Ιουνίου Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του 3 ου Διεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου µε τίτλο «Εκπαίδευση και Οικονοµική Ανάπτυξη» που έλαβε χώρα στην Πρέβεζα Μαϊου Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Επιστηµονικού Περιοδικού «Διοίκηση και Οικονοµία» που εκδίδεται από τις εκδόσεις Παπαζήση. - Μέλος της Scientific Committee του Επιστηµονικού Περιοδικού «Journal of finance and informatics» που εκδίδεται από το ΤΕΙ Πάτρας. - Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Επιστηµονικού Συνεδρίου µε τίτλο «International Conference on Applied Economics» που έλαβε χώρα στην Καστοριά Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Όγδοου (8) Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Οικονοµικής Ιστορίας µε τίτλο «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα στη Σύγχρονη Οικονοµία» που έλαβε χώρα στην Καλαµάτα Μαρτίου Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου µε τίτλο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιοµηχανία και στις Εµπορικές Επιχειρήσεις» που έλαβε χώρα στην Αθήνα Μαϊου Κριτής (referee) στο περιοδικό Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών. - Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του περιοδικού Journal of Finance and Informatics, καθώς και της Συµβουλευτικής Επιτροπής του περιοδικού European Research Studies Journal. 17

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ 2016 1 Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΩΝΥΜΟ: Πανάγου ΟΝΟΜΑ: Βασίλειος ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτή ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτή ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 13/06/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Εφαρμογών με την ειδικότητα «Λογιστική»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Εφαρμογών με την ειδικότητα «Λογιστική» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2631058443 E-MAIL: thkrokid@teimes.gr Καθηγητής Εφαρμογών με την ειδικότητα «Λογιστική» Α. ΣΠΟΥΔΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr

E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 27/3/2015 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 15.11.2011 Αριθ. Πρωτ.: 2940 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 23/2/2011 Τµήµα : ιοικητικών και Οικονοµικών Αρ.Πρωτ. : 2356/2011 Συναλλαγών Πληρ. : Χ. Σκολαρίκη Τηλ. : 26510-07940 Fax : 26510-07040

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : babalioutas.l@dsa.gr ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013

Αρ. Πρωτ.3573 Σέρρες 24/10/2013 ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ [1] Ημερομηνία Γέννησης 11/11/1961 Τόπος Γέννησης Πειραιάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ [1] Ημερομηνία Γέννησης 11/11/1961 Τόπος Γέννησης Πειραιάς Ονοματεπώνυμο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννα Κεραμίδου Ημερομηνία Γέννησης 11/11/1961 Τόπος Γέννησης Πειραιάς Επάγγελμα Διεύθυνση Επίκουρος Καθηγήτρια στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Τμήμα Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

(150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) Κατευθύνσεις

(150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) Κατευθύνσεις (150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) http://deos.aueb.gr/ Κατευθύνσεις Με τα µαθήµατα επιλογής τα οποία διδάσκονται κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών ο σπουδαστής µπορεί να συµπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ! ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Διεύθυνση ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΤΕΡΜΑ ΑΛΚΜΑΝΟΣ, ΙΛΙΣΙΑ, 115 28 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο +30 210 2755086 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 23299207 ΦΑΞ 23251861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 23223640

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΚΡΝΟΦ ΤΣΕΧΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος Σπουδών, Τίτλων, Επιστημονικών Δημοσιεύσεων, Ανακοινώσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος Σπουδών, Τίτλων, Επιστημονικών Δημοσιεύσεων, Ανακοινώσεων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2016 Σπουδών, Τίτλων, Επιστημονικών Δημοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 12244 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Ελεγκτική, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Ελεγκτική, Τ.Ε.Ι. Κρήτης εκπαίδευση Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Ελεγκτική, Τ.Ε.Ι. Κρήτης ενηµέρωση Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, από το Τμήμα Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 2 Σίσκος Ευάγγελος Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 3 D.Sc. ΣΙΣΚΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου Παράρτημα Καστοριάς

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ συνεδρία αρ. 28/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ συνεδρία αρ. 28/ σελ. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ συνεδρία αρ. 28/15.07.2015 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση του Κοσμήτορα, Καθηγητή κ. Σ. Κίντζιου, συνήλθε σήμερα 15 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Όνομα Παναγιωτακης Μιχαήλ Ετος.Γέννησης 1963 Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με τρία παιδιά Επαγγελματική απασχόληση Γραμματέας ΤΕΙ Κρήτης Διεύθυνση Κατοικίας Σμπώκου 35 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria B2 Axis 3 Measure 3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria B2 Axis 3 Measure 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 B2 Axis 3 Measure 3.2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά Στοιχεία. 2. Επικοινωνία. Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές

1. Προσωπικά Στοιχεία. 2. Επικοινωνία. Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση Προαιρετικά. 3. Σπουδές 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Αιμιλία Λέκτορας Συνταγματικό Παπάζογλου- Δίκαιο Μητροπούλου Φ.Ε.Κ. Διορισμού Φ.Ε.Κ 217/10/12/97 Διεύθυνση Πάντειο Πανεπιστήμιο Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασία Β. Τριανταφυλλοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα

Αθανασία Β. Τριανταφυλλοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα Αθανασία Β. Τριανταφυλλοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα H Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακών θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πειραιάς, 2013 Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 05/02/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τις δράσεις της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τις δράσεις της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω9ΝΧ469ΗΛΦ-ΓΣ9 ΚΑΣΤΟΡΙΑ,11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 758 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τις δράσεις της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Για την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» 1 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΕΡΕΤΡΙΑ Αίθουσα εκδηλώσεων 2 ου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 17.02.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 347 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 22/01/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Γέννησης: ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τόπος Γέννησης:   ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΛΑΔΑ ΑΝΔΡΕΑ 9-11, ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΚΟΤΣΥΦΟΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΚΙΜΩΝ Μητρώνυμο: ΕΥΓΕΝΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 06/10/1981 Τόπος Γέννησης: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σταθερό Τηλέφωνο: 2810823002

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Διευθυντής ΠΜΣ Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ρέθυµνο Ταχ. Κώδικας : 74100 Πληροφορίες: Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ.: 2831340757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα