ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Μέρος 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Μέρος 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Μέρος 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ II ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APLANET ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ... 7 TWI TTER... 7 FACEBOOK NING

3 2.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APLANET Το πρόγραμμα aplanet χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε καθηγητές ξένων γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα δε σε όσους είναι νέοι στον χώρο ή δεν χρησιμοποιούν διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα (SN), αλλά επιθυμούν να μάθουν περισσότερα και να δημιουργήσουν τα δικά τους Προσωπικά Δίκτυα Μάθησης (PLN) 1 με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα έχει θέσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την διευκόλυνση της κατανόησης των οφελών τα οποία προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα στους καθηγητές ξένων γλωσσών, της φύσης των PLN, καθώς και του τρόπου χρήσης όλων αυτών μέσω πρακτικών παραδειγμάτων. Τα κύρια οφέλη έχουν να κάνουν με την αύξηση του επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού των καθηγητών και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης, θα υπάρξουν οφέλη μέσω της ενσωμάτωσης πόρων ΤΠΕ στην διδακτική και μαθησιακή εμπειρία. Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ισπανία, το CELT στην Ελλάδα, το EuroEd στην Ρουμανία, τα Σχολεία ISTEK στην Τουρκία, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών PELIKAN στην Δημοκρατία της Τσεχίας, το Πανεπιστήμιο της Σόφια στην Βουλγαρία και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το παρόν έγγραφο λειτουργεί ως πρακτικό εγχειρίδιο για τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πανευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο δίκτυο καθηγητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιδιώκουν τα οφέλη της ανταλλαγής γνώσεων. Το παρόν Εγχειρίδιο Καθηγητή παρέχει σαφή καθοδήγηση στην χρήση μίας σειράς επιλεγμένων εργαλείων και πόρων ΤΠΕ, καταδεικνύοντας τον τρόπο αξιοποίησής τους στον χώρο της παιδείας. 1 3

4 2.2. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η τεχνολογία προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε νέα είδη μάθησης, καθώς και νέα είδη κοινωνικών, κοινοτικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Όλοι μας πρέπει να εκμεταλλευθούμε αυτές τις ευκαιρίες και να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβασή μας σε πληροφορίες, καινοτόμες ιδέες και διδακτικό υλικό. Στον 21ο αιώνα, η τεχνολογία μας περιβάλλει. Οι ΤΠΕ στον χώρο της παιδείας παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να καινοτομεί, να προοδεύει και να ευημερεί. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων στην χρήση ΤΠΕ μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της παιδείας, αυξάνοντας το επίπεδο ενασχόλησης με το εκπαιδευτικό υλικό και πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες, τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές. Επίσης, παρατηρείται ότι τα κίνητρα μάθησης των μαθητών επηρεάζονται θετικά από την χρήση ΤΠΕ. Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί ότι η απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ αυξάνει τον ενθουσιασμό του καθηγητών και ενισχύει την θετική τους στάση απέναντι στο έργο τους. Η κεντρική ιδέα του προγράμματος aplanet είναι ότι ή έλευση και διαθεσιμότητα των νέων εργαλείων ενημέρωσης και των πόρων κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει ένα μέσο καλλιέργειας της δικτυωμένης, επαγγελματικής μάθησης για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς. Ο συνδυασμός των διαδικτυακών εφαρμογών και των κοινωνικών δικτύων με την εκμάθηση και διδασκαλία γλώσσας είναι μία φυσική επιλογή η οποία οδηγεί στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Με την εκμάθηση της χρήσης μίας σειράς εκπαιδευτικών διαδικτυακών πόρων, οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία μάθησης, καθηγητές και μαθητές, θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Για την διευκόλυνση της κατάρτισης, το πρόγραμμα aplanet προσφέρει μία συστηματική περιγραφή των παρακάτω: Του τρόπου χρήσης μίας προσωπικής κοινότητας μάθησης μέσω των κοινωνικών δικτύων από τους εκπαιδευτικούς. Μίας σειράς διαδικτυακών πόρων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία γλώσσας, αλλά και να κοινοποιηθούν στο Διαδίκτυο, μαζί με πρακτικά παραδείγματα. Πρακτικών οδηγιών για την επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών. 4

5 2.3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ Τα εργαλεία τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι χαρακτηριστικά του είδους των πόρων που οι καθηγητές ξένων γλωσσών ανταλλάσσουν συνεχώς μέσω των κοινωνικών δικτύων. Συχνά οι δικτυωμένοι καθηγητές θα συνεργασθούν για να εξηγήσουν λεπτομερώς τον τρόπο χρήσης των εργαλείων, καθώς και τα αποτελέσματά της. Εν συνεχεία, παραθέτουμε κάποια από τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν σε καθηγητές και μαθητές να επικοινωνήσουν, να δημιουργήσουν υλικό και να το μοιρασθούν. Όλα τα εργαλεία είναι πολύ εύχρηστα όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά τους, ενώ αρκετά διαθέτουν πολλά επιπρόσθετα χαρακτηριστικά και λειτουργίες, για την εκμάθηση των οποίων απαιτείται περισσότερος χρόνος και εξάσκηση. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό, τόσο σε επίπεδο επαγγελματικής εξέλιξης, όσο και εργασιακής ικανοποίησης. Τα επιλεγμένα εργαλεία είναι χωρισμένα σε κατηγορίες, ώστε να παρουσιάζουν σαφή εικόνα της θέσης και λειτουργίας τους μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των ΤΠΕ. Κάθε κατηγορία εξετάζεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο, το οποίο αρχίζει με μία γενική περιγραφή της κατηγορίας, ακολουθούμενη από παρουσίαση του κάθε εργαλείου ξεχωριστά. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την ενσωμάτωση του εργαλείου στην διδακτική διαδικασία. 5

6 Η παρουσίαση του κάθε εργαλείου περιλαμβάνει: Περιγραφή Μία επισκόπηση των λειτουργιών και οφελών του εργαλείου, καθώς και το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο συμπεριλήφθηκε το συγκεκριμένο εργαλείο στο παρόν εγχειρίδιο. Το τελευταίο περιλαμβάνει επίσης και επεξήγηση των συγκεκριμένων διδακτικών αναγκών τις οποίες καλύπτει το εργαλείο. Αυτό το τμήμα αποτελείται από δύο μέρη. Οδηγίες Πόροι: περιγραφή των απαιτούμενων βημάτων για την εκτέλεση της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν ειδικού εξοπλισμού. Τα περισσότερα προτεινόμενα εργαλεία λειτουργούν καλύτερα όταν ο χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό και έχει συνδεθεί σε αυτόν. Οι απαιτούμενοι πόροι μπορεί να είναι είτε υποχρεωτικοί είτε προαιρετικοί. Ρύθμιση: περιγραφή των επιλογών εμφάνισης και λειτουργιών της εφαρμογής και τον τρόπο χρήσης τους από τον καταχωρημένο χρήστη, ώστε να αντανακλούν τις ατομικές του προτιμήσεις. Μεθοδολογία Περιγραφή του τρόπου χρήσης του εργαλείου για την εκμάθηση γλώσσας. Παρατίθεται μία σειρά εκπαιδευτικών καταστάσεων κατά τις οποίες θα ήταν δυνατή η αξιοποίηση του εργαλείου, ενώ περιγράφεται σε γενικές γραμμές ο τρόπος εφαρμογής του. Παράδειγμα εφαρμογής Ένα σχέδιο μαθήματος βασισμένου στο εργαλείο, έτοιμο προς χρήση. Περιέχει ό,τι χρειάζεται ο καθηγητής για να το χρησιμοποιήσει ως έχει, και ίσως για να εμπνευσθεί και να δημιουργήσει ένα δικό του μάθημα. 6

7 2.4. ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. TWITTER WW W.TWITTER.COM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ιστότοποι ψηφιακής δικτύωσης υποστηρίζουν την επαγγελματική συνεργασία και ανάπτυξη. Επιπλέον, προσφέρουν ένα εξαίρετο διαδικτυακό περιβάλλον για την συνεργασία μαθητών και καθηγητών, επιτρέποντας στους δεύτερους να παρακολουθούν την πρόοδο και μαθησιακή πορεία των πρώτων. Επί του παρόντος, εκτός από έναν πολύ υψηλό αριθμό καθηγητών ξένων γλωσσών και συγγραφέων διδακτικών βιβλίων Αγγλικής, υπάρχει στο Twitter και ένας μεγάλος αριθμός ινστιτούτων ξενόγλωσσης παιδείας, εκδοτικών οίκων και οργανισμών πασίγνωστων στον τομέα της διδασκαλίας της Αγγλικής. Όλοι οι παραπάνω αναρτούν συνδέσμους που οδηγούν σε εκπαιδευτικούς ιστότοπους, σε δωρεάν πόρους διαθέσιμους για λήψη, σε ιστολόγια, σε εκδηλώσεις, σε διαδικτυακά σεμινάρια κ.ο.κ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΡΟΙ Τα μόνα προαπαιτούμενα για την χρήση του Twitter είναι ένας, φορητός ή μη, υπολογιστής και μία σύνδεση στο διαδίκτυο. Για την χρήση του Tweedeck, εκτός από τα παραπάνω, θα χρειασθείτε και την διαθέσιμη για λήψη εφαρμογή Adobe Air. 7

8 Εάν έχετε iphone, Blackberry ή κινητό με Android, μπορείτε να κάνετε λήψη ειδικών εφαρμογών, οι οποίες σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να χρησιμοποιήσετε το Twitter από το κινητό σας. ΡΥΘΜΙΣΗ Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Twitter, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Επισκεφθείτε την διεύθυνση και κάνετε κλικ στο Εγγραφή για να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλαδή το πλήρες όνομά σας και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης θα πρέπει να καταχωρήσετε έναν κωδικό της αρεσκείας σας, ώστε να μπορείτε να συνδέεστε με ασφάλεια από εδώ και στο εξής. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναιι απαραίτητη για την λήψη ειδοποιήσεων από το Twitter. Αφού συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής με τα απαιτούμενα στοιχεία, κάνετε κλικ στο Δημιουργία λογαριασμού. 2. Εν συνεχεία, το Twitter θα σας στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Θα χρειασθεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, να ανοίξετε το μήνυμα επιβεβαίωσης και να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που περιέχει, ο οποίος οδηγεί απευθείας στην πρώτη σελίδα του προφίλ σας. 3. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας θα βρείτε την ενότητα Ξεκινείστε στο Twitter. Εδώ, σας δίδονται οι εξής τρεις επιλογές: Περιηγηθείτε σε δημοφιλείς σελίδες ανά κατηγορία εδώ εμφανίζεται μία ποικιλία διαφόρων κατηγοριών θεμάτων, ανάμεσα στα οποία μπορείτε να βρείτε και κάποια που σας ενδιαφέρουν. Κάνοντας κλικ πάνω στό όνομα της κατηγορίας, μεταφέρεσθε σε μία σελίδα που περιέχει έναν κατάλογο χρηστών οι οποίοι βρίσκουν ενδιαφέρον το εν λόγω θέμα. Για να ακολουθήσειτε τους χρήστες που επιθυμείτε, κάνετε κλικ στο κουμπί Ακολούθησε δίπλα στην φωτογραφία τους. Σημείωση: Μπορείτε να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά σχετικά με όποιο θέμα επιθυμείτε, πληκτρολογώντας το σύμβολο # (δίεση) και την λέξη-κλειδί μέσα στο κουτί Αναζήτηση στο επάνω μέρος της σελίδας σας. Αναζητείστε τους φίλους σας Σε αυτήν την ενότητα, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαφόρων διαδικτυακών υπηρεσιών στις οποίες μπορεί να είστε εγγεγραμμένος, ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε επαφές και φίλους από τον κατάλογο επαφών σας π.χ. στο 8

9 Yahoo. Υπ' όψιν, για να μπορέσετε να εντοπίσετε τους φίλους ή τις επαφές σας, θα πρέπει αυτοί να είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Twitter. Σημείωση: Η μεταφόρτωση και γνωστοποίηση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των επαφών σας στο Twitter δεν συνιστάται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Αναζήτηση με βάση το όνομα χρήστη Επίσης, εάν ήδη γνωρίζετε τα ονόματα χρήστη των ατόμων που επιθυμείτε να ακολουθήσετε στο Twitter, τότε απλά πληκτρολογείστε το όνομα χρήστη στο κουτί Αναζήτηση. Θα μεταφερθείτε στην σελίδα τους και τότε κάνετε κλικ στο κουμπί Ακολούθησε δίπλα στην φωτογραφία τους. 4. Εν συνεχεία, πρέπει να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας και το προφίλ σας. Υπάρχει ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να μεταβείτε από την αρχική σελίδα σας ονομαζόμενη και χρονολόγιο στην σελίδα ρυθμίσεων του προφίλ σας, άμεσων μηνυμάτων και προτάσεων για το ποιους χρήστες να ακολουθήσετε. Στο επάνω μέρος της οθόνης σας, βλέπετε την ταινία πλοήγησης, η οποία σας προσφέρει όλες τις παραπάνω επιλογές με ένα κλικ. 5. Για να επεξεργασθείτε τον λογαριασμό σας, κάνετε κλικ στην επιλογή Προφίλ στο επάνω μέρος της οθόνης σας. Μετά κάνετε κλικ στο Επεξεργασία προφίλ. Από αυτήν την σελίδα μπορείτε να επεξεργασθείτε όλα τα στοιχεία του προφίλ σας, από τον κωδικό σας έως τον σχεδιασμό της σελίδας σας, με ένα κλικ στην ανάλογη κατηγορία στο επάνω μέρος της σελίδας. 9

10 6. Αφού έχετε επεξεργασθεί τις ρυθμίσεις του προφίλ και του λογαριασμού σας, μπορείτε είτε να συνεχίσετε την αναζήτηση χρηστών για να ακολουθήσετε είτε να συνθέσετε το πρώτο σας tweet. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων ανά tweet είναι 140. Σημείωση: Εάν επιδιώκετε να έλθετε σε επαφή με συναδέλφους καθηγητές ξένων γλωσσών, προτείνουμε να συμπληρώστε το κουτί Βιογραφικό στην σελίδα του προφίλ σας, αναφέροντας ότι είστε καθηγητής ή έχετε σχέση με τον χώρο της ξενόγλωσσης παιδείας. Σε γενικές γραμμές, οι χρήστες του Twitter δεν συνηθίζουν να ακολουθούν άτομα τα οποία δεν δίνουν πληροφορίες για τον εαυτό τους στο προφίλ τους, καθ' ότι προσπαθούν να αποφύγουν διαφημιστές ή ανεπιθύμητους που τους ακολουθούν. ΠΛΟΗΓΗΣΗ Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία του λογαριασμού σας και έχετε ξεκινήσει να ακολουθείτε άλλους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να σχολιάσετε τις αναρτήσεις κάποιου άλλου ή να αναρτήσετε χρήσιμους συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε ένα ιστολόγιο ή έναν ιστότοπο που βρίσκετε ενδιαφέροντα. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ T W E E T Για να δημιουργήσετε ένα tweet, απλά πληκτρολογείστε το μήνυμά σας (ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων είναι 140) στο κουτί που βρίσκεται στο επάνω μέρος της σελίδας του χρονολογίου σας. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί Tweet και το μήνυμά σας θα εμφανισθεί στην κορυφή της στήλης του χρονολογίου σας. 10

11 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Το σκεπτικό πίσω από την κοινοποίηση του tweet κάποιου άλλου χρήστη, το retweeting, είναι η διάδοση των πληροφοριών. Το γεγονός ότι κάποιοι χρήστες έχουν κοινά ενδιαφέροντα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τους ακολουθούν τα ίδια άτομα. Συνεπώς, ίσως να μην έχουν όλοι οι χρήστες πρόσβαση σε μία χρήσιμη πληροφορία ή να είναι δυσκολότερο για κάποιους να την εντοπίσουν. Επομένως, για να βεβαιωθούμε ότι μία χρήσιμη πληροφορία είτε πρόκειται για ένα απλό tweet είτε για ένα σύνδεσμο φθάνει σε όσους περισσότερους χρήστες είναι δυνατόν, η κοινοποίηση (retweet) είναι ζωτικής σημασίας. Για να κάνετε retweet, απλά τοποθετήστε τον δρομέα πάνω στο tweet που σας ενδιαφέρει. Αμέσως θα εμφανισθούν οι διαθέσιμες επιλογές μία από αυτές είναι η Κοινοποίηση. Με ένα απλό κλικ σε αυτήν την επιλογή, θα έχετε καταφέρει να κοινοποιήσετε το μήνυμα της επιλογής σας. Ένας άλλος τρόπος κοινοποίησης είναι να αντιγράψετε το μήνυμα και εν συνεχεία να το επικολλήσετε στο κουτί που γράφετε τα δικά σας tweets. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχάσατε να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη του ατόμου που πρώτο γνωστοποίησε την πληροφορία ή τον σύνδεσμο τον οποίον αποφασίσατε να κοινοποιήσετε. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε το (παπάκι) και το όνομα χρήστη του εν λόγω ατόμου, ΑΝΑΦΟΡΕΣ Όταν επιθυμείτε να αναφέρετε άλλους χρήστες, πιθανόν να οφείλεται στο ότι θέλετε να λάβουν ειδική ειδοποίηση για το tweet σας, είτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα το προσπεράσουν είτε επειδή έχουν συνεισφέρει σε κάτι (βλέπε Κοινοποήσεις παραπάνω). Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε το (παπάκι) και μετά το όνομα χρήστη, π.χ. 11

12 ΑΜΕΣΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (DMS) Το άμεσο μήνυμα είναι ένα προσωπικό μήνυμα προς έναν συγκεκριμένο χρήστη της επιλογής σας, του οποίου το περιεχόμενο δεν μπορεί να δει κανένας άλλος χρήστης, αφού δεν εμφανίζεται καθόλου στο χρονολόγιο. Συνεπώς, τα άτομα που σας ακολουθούν δεν θα μπορέσουν να το δουν στην οθόνη τους. Μπορείτε να στείλετε άμεσα μήνύματα (DMs) μόνον σε άτομα που σας ακολουθούν. Εάν ένας χρήστης δεν σας ακολουθεί, τα προσωπικά μηνύματα μέσω DM δεν είναι δυνατόν να σταλούν. Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα, κάνετε κλικ στην επιλογή Μηνύματα στην ταινία πλοήγησης που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης σας. Μετά κάνετε κλικ στην επιλογή Νέο μήνυμα και απλά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη του ατόμου στο οποίο απευθύνεται το μήνυμα. Εν συνεχεία, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας, ή και επικολλήστε έναν σχετικό σύνδεσμο, και κάνετε κλικ στο Αποστολή μηνύματος. ΛΙΣΤΕΣ TWIT T E R Οι λίστες στο Twitter είναι το αντίστοιχο των ομάδων στο Facebook. Μπορούν να δημιουργηθούν πολύ εύκολα από τις επιλογές στην σελίδα σας, ενώ οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν σε αυτές όποια από τα άτομα που τους ακολουθούν επιθυμούν. Οι λίστες διευκολύνουν την μείωση του αριθμού των tweets τα οποία δεν σας ενδιαφέρουν άμεσα. Για παράδειγμα, ακολουθείτε τόσο μέλη της οικογένειάς σας όσο και συναδέλφους σας στο Twitter, επιθυμείτε όμως τα tweets τους να εμφανίζονται ξεχωριστά. Μπορείτε λοιπόν να δημιουργήσετε δύο διαφορετικές λίστες, ώστε να μην εμφανίζονται ταυτόχρονα στο χρονολόγιό σας tweets άσχετου περιεχόμενου μεταξύ τους. 12

13 TWEETDECK ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Tweetdeck είναι η πλέον δημοφιλής πλατφόρμα για παρακολούθηση tweets εκτός περιηγητή. Παραθέτουμε μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο Tweetdeck αλλά όχι στον περιηγητή σας: Μπορείτε να βλέπετε πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα, όπως: το χρονολόγιό σας τα άμεσα μηνύματά σας τα tweets της αγαπημένης σας λίστας χρηστών tweets που περιέχουν έναν συγκεκριμένο όρο-κλειδί ή hashtag (#), π.χ. #ELTchat, χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να βλέπετε tweets χρηστών που δεν ακολουθείτε μπορείτε να διαχειρισθείτε και να παρακολουθήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ταυτόχρονα, π.χ. τον προσωπικό και τον σχολικό σας λογαριασμό. Οι δυνατότητες που σας δίνει να κατηγοριοποιείτε λίστες ατόμων που σας ακολουθούν, να απαντάτε γρήγορα στα tweets που σας ενδιαφέρουν, καθώς και να στέλνετε ή να αποθηκεύετε άμεσα μηνύματα, είναι εξαιρετικά χρήσιμες ιδιαίτερα δε σε περιστάσεις κατά τις οποίες η τεχνογνωσία και η ταχύτητα του χρήστη είναι υψίστης σημασίας. Επιπλέον, επιτρέπει στον χρήστη να επικοινωνήσει με τις επαφές του όχι μόνον στο Twitter, αλλά και στο Facebook, στο LinkedIn, στο Google Buzz κλπ. στην ίδια πλατφόρμα ταυτόχρονα. Επομένως, είναι φυσικό να έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της χρήσης μίας σειράς κοινωνικών δικτύων. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΡΟΙ Για να χρησιμοποιήσετε το Tweedeck, χρειάζεσθε την διαθέσιμη για λήψη εφαρμογή Adobe Air. 13

14 ΡΥΘΜΙΣΗ Για να ρυθμίσετε το Tweetdeck σας, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 1. Επισκεφθείτε το 2. Στο επάνω μέρος της οθόνης σας εμφανίζοται κάποιες επιλογές, σχετικές με το είδος της συσκευής στην οποία θέλετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Tweetdeck στο υπολογιστή γραφείου σας, κάνετε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας - Desktop. 3. Αυτό σας μεταφέρει στην επόμενη σελίδα, όπου και πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Άμεση Λήψη - Download Now. Μετά το κλικ, γίνεται αυτόματη λήψη του Τweedeck. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζονται δύο διαδοχικές επιλογές, τις οποίες και κλικάρετε: α. Εκτέλεση - Run β. Συνέχεια - Continue για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 4. Εν συνεχεία, τοtweedeck ανοίγει αυτόματα και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (βλέπε εικόνα). Εδώ θα βρείτε έναν πολύ φιλικό προς τον χρήστη οδηγό χρήσης, ο οποίος εξηγεί τον τρόπο πλήρους αξιοποίησης του Tweedeck. Για παράδειγμα, επιλέγοντας και κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτί, σας 14

15 δίδονται οδηγίες για τον τρόπο ταξινόμησης των δεδομένων σας σε διαφορετικές στήλες, σύμφωνα με τις κατηγορίες που επιλέγετε, τον τρόπο πρόσθεσης πολλαπλών λογαριασμών Twitter ή Facebook στην πλατφόρμα κλπ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το Twitter μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο αποκλειστικά ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης από τους καθηγητές, όσο και ως εργαλείο διδασκαλίας με μία ομάδα μαθητών ξένων γλωσσών. Α) ΤΟ TWITTER ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1. Ο καθηγητής μπορεί να εγγραφεί και να ακολουθήσει χρήστες με τους οποίους μοιράζεται ενδιαφέροντα ή επιδιώξεις, να ανταλλάξει γνώμες και εμπειρίες, να επιλύσει προβλήματα, ή και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, συμμετέχοντας σε ζωντανές συζητήσεις, όπως το ELTchat. Επίσης, μπορεί να ακολουθήσει συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε ένα ευρύ φάσμα υλικών, από ακαδημαϊκά άρθρα έως το τελευταίο διαδικτυακό εργαλείο σχεδιασμένο ειδικά για χρήση στο μάθημα. 2. Επίσης, μπορεί να ακολουθήσει ενώσεις καθηγητών, συνέδρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία ειδικεύονται στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, ανακαλύπτοντας μέσω αυτών χρήσιμους συνδέσμους σχετικά με την εκπαίδευση και την διδασκαλία, διαθέσιμους σε καθημερινή βάση. 3. Επικοινωνώντας με οργανισμούς και άτομα, ο καθηγητής αποκτά περισσότερες επαφές και μπορεί να ενημερώνεται για τις πολυάριθμες επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν και να τις αξιοποιήσει για την βελτίωση της καριέρας του. 4. Παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε συζητήσεις οργανωμένες με βάση λέξεις κλειδιά (hashtags), μπορεί να συνεχίσει την επαγγελματική του ανάπτυξη μέσω της επαφής, των ανταλλασσόμενων πόρων, των αναρτήσεων σε ιστολόγια και των ιδεών για τεχνικές διδασκαλίας, τα οποία μοιράζονται απλόχερα οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συζητήσεις. 15

16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Παραθέτουμε τους σχετικούς συνδέσμους ατομικών χρηστών αλλά και οργανισμών στο Twitter, τους οποίους και συνιστούμε να ακολουθήσουν οι καθηγητές ξένων γλωσσών. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και παραδείγματα γνωστών ομάδων οι οποίες διοργανώνουν και διεξάγουν ζωντανές, διαδικτυακές συζητήσεις πάνω σε ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τον χώρο του ELT. μπορείτε να ακολουθήσετε τις οργανωμένες συζητήσεις κάθε Τετάρτη μπορείτε να ακολουθήσετε τον λογαριασμό του προγράμματός μας, για ειδήσεις και συνδέσμους μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με τις τελευταίες αναρτήσεις πολλών bloggers στα ιστολόγιά τους μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με αναρτήσεις και συνδέσμους στον ιστότοπο του BBC σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο μπορείτε να παρακολουθήσετε δραστηριότητες και συζητήσεις πριν αλλά και κατά την διάρκεια του ετησίου συνεδρίου IATEFL Επίσης, αρκετοί γνωστοί συγγραφείς στον χώρο του ELT είναι πολύ δραστήριοι στο Twitter, για παράδειγμα, ο Jeremy Harmer (με όνομα ο Scott Thronbury (με όνομα ο Jim Scrivener (με όνομα και άλλοι. Σημείωση: Ένας λεπτομερής κατάλογος των εν ενεργεία χρηστών του Twitter στον χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση Επιλεγμένα Κοινωνικά Δίκτυα για Καθηγητές. Β) ΤΟ TWITTER ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣ Σ ΑΣ Οι σπουδαστές ξένων γλωσσών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Twitter για να: ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε εργασίες που τους έχουν ανατεθεί ή σε οπτικοακουστικό υλικό. 16

17 αναρτήσουν χρήσιμους συνδέσμους, οι οποίοι οδηγούν τον αναγνώστη σε ιστολόγια, άρθρα, λεξικά και άλλο συμπληρωματικό υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. ενασχοληθούν με την καθοδήγηση συμμαθητών τους ή και να προσφέρουν βοήθεια στα ασθενέστερα μέλη της τάξης, μέσω ανατροφοδότησης των συμμαθητών τους σχετικά με τις σχολικές εργασίες τους, όπως εκθέσεις, σύνταξη επιστολών κοκ. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο προάγεται η μαθησιακή αυτονομία. έλθουν σε επαφή και να συνεργασθούν με άλλους σπουδαστές ξένων γλωσσών από διάφορες χώρες, εξασκώντας την γλώσσα ενώ αναπτύσσουν την πολιτισμική τους συνείδηση. αναστοχασθούν πάνω στον τρόπο που μαθαίνουν και να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να βελτιώσουν τις μαθησιακές στρατηγικές τους, πάντοτε βέβαια υπό την κατάλληλη καθοδήγηση. Συμμετάσχουν σε δραστηριότητες εξάσκησης λεξιλογίου και γραπτού λόγου, οι οποίες διεξάγονται στο διαδίκτυο από έναν καθηγητή. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Ο καθηγητής αναρτά tweets σχετικά με νέο λεξιλόγιο ή ιδιωματισμούς και οι μαθητές χρησιμοποιούν διαδικτυακά λεξικά για να βρουν την σημασία της λέξης, τι υποδηλώνει, συνώνυμα, αντίθετα κλπ. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να γράψουν μία ιστορία με βάση ένα tweet το οποίοι έχει ήδη αναρτήσει. Οι μαθητές πρέπει να συνεχίσουν και να ολοκληρώσιυν την ιστορία. Οι ιστορίες αυτές λέγονται twittories. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές μακροσκελείς παραγράφους ή προτάσεις και τους ζητά να μειώσουν τον αριθμό των λέξεων με όποιον τρόπο μπορούν, ώστε το κείμενο να αποτελείται από 140 χαρακτήρες. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν σε γλωσσικά φαινόμενα, όπως η γραμματική αντικατάσταση, ή έλλειψη, η χρήση μετοχών, οι ελλειπτικές αναφορικές προτάσεις, οι επιρρηματικές προτάσεις κλπ. Οι μαθητές αναρτούν tweets με απορίες που μπορεί να έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα γλωσσικά φαινόμενα, είτε αυτές αφορούν την γραμματική είτε απλά κάτι που άκουσαν και δεν κατάλαβαν καλά. Οι συμμαθητές τους ή άλλοι σπουδαστές τους βοηθούν να βρουν την απάντηση. 17

18 Οι μαθητές μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με μαθησιακές στρατηγικές μεταξύ τους. Οι μαθητές εφαρμόζουν την τεχνική του καταιγισμού ιδεών πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή οποιοδήποτε θέμα χρήζει μελέτης και περαιτέρω συζήτησης. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να διεξάγουν μία ανεπίσημη έρευνα μεταξύ των ατόμων που τους ακολουθούν, να αναλύσουν τα ευρήματα και, τέλος, να προετοιμάσουν μία παρουσίαση επί του συγκεκριμένου θέματος. Οι μαθητές σχολιάζουν βίντεο ή εικόνες, ενώ ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις. Οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις και συνδέσμους οι οποίοι μπορεί να φανούν χρήσιμοι κατά την διαδικασία του προσωπικού αναστοχασμού επί της εκμάθησης και απόκτησης της ξένης γλώσσας. Οι μαθητές παίζουν τα αγαπημένα τους μουσικά βιντεοκλίπ από το YouTube, εξηγώντας τι τους αρέσει σε κάθε κλιπ. Ο καθηγητής ζητά από συναδέλφους του να απαντήσουν στις απορίες των μαθητών και, ει δυνατόν, προβάλλει τις απαντήσεις τους την στιγμή που δίδονται, σε πραγματικό χρόνο, ώστε να αποτελέσουν έναυσμα ομαδικής συζήτησης ή εργασίας. Γ) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ T W ITTE R ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Twitter για να: παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών σε συγκεκριμένες εργασίες που τους δόθηκαν. προσφέρουν στους μαθητές άμεση ανατροφοδότηση και συνεχή υποστήριξη. αναρτήσουν χρήσιμους συνδέσμους, σχετικούς με τις ανάγκες των μαθητών κάθε δεδομένη στιγμή, καθοδηγώντας τους και δημιουργώντας υποστηρικτικές δομές ή σκαλωσιές μάθησης. κάνοντας εισηγήσεις ή και διηγούμενοι τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες και τις στρατηγικές που ακολούθησαν για να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα που είχαν ως μαθητές. διεξάγουν σύντομες δραστηριότητες εξάσκησης λεξιλογίου, γραμματικής ή γραπτού λόγου. παροτρύνουν τους μαθητές να κάνουν μία σύντομη έρευνα επί ενός συγκεκριμένου θέματος, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι για το επόμενο μάθημα. αναρτήσουν ανακοινώσεις και υπενθυμίσεις. ζητήσουν από μεμονωμένους μαθητές ή ομάδες μαθητών να ακολουθήσουν συγκεκριμένα δημόσια πρόσωπα ή διασημότητες, μελετώντας τα tweets τους και σχολιάζοντας τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον τρόπο έκφρασης ή στο περιεχόμενο. 18

19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Οι μαθητές αναζητούν μία συγκεκριμένη λέξη-κλειδί, για να ανακαλύψουν πόσο συχνά χρησιμοποιείται από αληθινούς χρήστες της γλώσσας και με ποιον τρόπο, ενώ συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τα παραδείγματα χρήσης στο βιβλίο τους. Εάν οι μαθητές είναι ενήλικοι, μπορεί να τους ζητηθεί να βρουν κάποια σημαντικά πρόσωπα στον επαγγελματικό τους τομέα και να τα ακολουθήσουν στο Twitter. Οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν τους λογαριασμούς πρακτορείων ειδήσεων στο Twitter για να μαθαίνουν τα τελευταία νέα. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές μιά σειρά λέξεων και τους αναθέτει μία σύντομη εργασία. π.χ. να βρουν αν σχετίζονται οι λέξεις νοηματικά, να βρουν την σημασία των λέξεων ή τι υποδηλώνουν ή κάποια συνώνυμα ή αντίθετα, να γράψουν μία σύντομη πρόταση χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτές κλπ. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές έναν σύνδεσμο που οδηγεί π.χ. σε ένα άρθρο. Οι μαθητές προετοιμάζουν μία σύντομη παρουσίαση για το επόμενο μάθημα ή και βρίσκουν περισσότερα άρθρα πάνω στο ίδιο θέμα, και συλλέγουν παραδείγματα χρήσης της γλώσσας από όλα τα άρθρα. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να βρουν και να ακολουθήσουν κάποιους ειδικούς πάνω στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να επιλέξουν έναν από τους πέντε πλέον αγαπημένους τους χρήστες και να γράψουν μία σύσταση για αυτό το άτομο με την λέξη-κλειδί #Followfriday 2, εξηγώντας γιατί θα έπρεπε κάποιος να ακολουθήσει αυτό το άτομο. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να γράψουν ένα σύντομο και σαφές βιογραφικό σημείωμα, το οποίο να εξηγεί ποιοί είναι σε 140 χαρακτήρες. 2 Είναι παραδοσιακή πρακτική στο Twitter κάθε Παρασκευή να συστήνουν οι χρήστες τα άτομα που τους αρέσει να ακολουθούν, συμπεριλαμβάνoντας στο tweet τους και την λέξη-κλειδί #Followfriday ή απλά #FF 19

20 FACEBOOK ACEBOOK.COM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Facebook, ένα από τα πλέον δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, δημιουργήθηκε το 2004 από τον Mark Zuckerberg, αρχικά ως πλατφόρμα για τους φοιτητές του πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Όπως όλα τα κοινωνικά δίκτυα, ο βασικός του σκοπός είναι η επαφή με τους άλλους. Επί του παρόντος, ένας μεγάλος αριθμός καθηγητών ξένων γλωσσών, διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή και εκδοτικοί οίκοι έχουν παρουσία στο Facebook, ενώ μοιράζονται συνδέσμους που οδηγούν σε εκπαιδευτικές ιστότοπους, δωρεάν πόρους διαθέσιμους για λήψη, ιστολόγια, εκδηλώσεις, και ούτω καθ' εξής. Η χρήση του Facebook ως εργαλείου το οποίο υπερβαίνει τα όρια της τυπικής διδασκαλίας σε τάξη ακολουθεί τις αρχές της συνδεσιμότητας. Μερικές δυνατότητες του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου περιλαμβάνουν αυξημένη έκθεση στην γλώσσα-στόχο, ταχεία και άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τις εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές, ομαδική εργασία, καθώς και έρευνες και ερωτηματολόγια ακολουθούμενα από παρουσιάσεις. Οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την προσωπική τους μάθηση και γλωσσική πρόοδο. Αποκτούν βαθύτερη επίγνωση του γεγονότος ότι η Αγγλική γλώσσα ουσιαστικά χρησιμοποιείται σε όλον τον πλανήτη, επομένως οι διάφορες ποικιλίες της Αγγλικής γλώσσας δεν θεωρούνται κατώτερης αλλά ίσης σημασίας. Ταυτόχρονα, μπορούν να εφαρμόσουν τις γλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες απέκτησαν στην τάξη, επικοινωνώντας με άλλους χρήστες άμεσα και ουσιαστικά. Αυτό τους δίδει επιπρόσθετα κίνητρα να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα στόχο και να συνεχίσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΡΟΙ Για να ξεκινήσετε με το Facebook, θα χρειασθείτε μόνον έναν υπολογιστή, φορητό ή μή, και σύνδεση στο Διαδίκτυο. 20

21 ΡΥΘΜΙΣΗ Για να δημιουργήσετε προφίλ στο Facebook, απαιτούνται τα παρακάτω βήματα: 1. Επισκεφθείτε την διεύθυνση και συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλαδή όνομα και επώνυμο, καθώς και και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ενότητα Εγγραφή. Επίσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό της επιλογής σας, ώστε να μπορείτε να συνδέεσθε με ασφάλεια από εδώ και στο εξής. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας απαιτείται για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την εταιρία Facebook Inc. 2. Το Facebook θα σας στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, να ανοίξετε το μήνυμα επιβεβαίωσης και να κάνετε κλικ στο κουμπί Ξεκινήστε. Μεταφέρεσθε αυτόματα στην πρώτη σελίδα του προφίλ σας. 3. Εδώ σας δίνεται η ευκαιρία να βρείτε στο Facebook τις σελίδες όλων των επαφών σας από τον κατάλογο επαφών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε να αρχίσετε να κάνετε φίλους στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να στείλετε αίτημα φιλίας σε κανέναν από τον κατάλογο επαφών σας, μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα, κάνοντας κλικ στο Παρακάμψτε αυτό το βήμα, στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας σας. 4. Εν συνεχεία, σας δίνεται η ευκαιρία να συμπληρώσετε τα στοιχεία του προφίλ σας, δηλαδή το όνομα του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο φοιτήσατε, ή και του πανεπιστημίου σας, καθώς και το όνομα του τρέχοντος εργοδότη σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε ευκολότερα τους φίλους σας στο Facebook. Και σε αυτήν την περίπτωση, η συμπλήρωση των στοιχείων είναι προαιρετική. Μπορείτε είτε να κάνετε κλικ στο Αποθήκευση και συνέχεια για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα, ή να παρακάμψετε τελείως αυτό το βήμα. 5. Εν συνεχεία, μπορείτε να μεταφορτώσετε μία φωτογραφία από τον υπολογιστή σας ή να πάρετε μία νέα φωτογραφία με την φωτογραφική μηχανή του υπολογιστή σας. Μόλις συμπληρώσετε τα παραπάνω βήματα, εμφανίζεται η σελίδα προφίλ σας στο Facebook. Μπορείτε να επεξεργασθείτε τα στοιχεία σας, καθώς και να αναζητήσετε φίλους, συναδέλφους ή και συμμαθητές σας, οι οποίοι επί του παρόντος διατηρούν λογαριασμό στο Facebook. 21

22 6. Αφού επεξεργασθείτε και ολοκληρώσετε το προφίλ σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στις διάφορες ενότητες της σελίδας σας. Αυτές οι ενότητες βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της σελίδας σας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στις Ενημερώσεις για να λάβετε τις τελευταίες αναρτήσεις ή συνδέσμους τους οποίους έχουν αναρτήσει οι φίλοι σας ή έχουν μοιρασθεί μαζί σας. Επίσης, εάν έχετε λάβει ή επιθυμείτε να στείλετε κάποιο μήνυμα, κάτι το οποίο είναι προσωπικό ανάμεσα σε εσάς και τον αποστολέα/ παραλήπτη και δεν αναρτάται δημοσίως στην σελίδα ενημερώσεων, μπορείτε να κάνετε κλικ στα Μηνύματα. Τέλος, μπορείτε να αναζητήσετε φίλους, να δημιουργήσετε μία σελίδα, να ενημερωθείτε για εκδηλώσεις στις οποίες είστε προσκεκλημένος κλπ. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε κλικ στις ενότητες που ακολουθούν αμέσως μετά τα παραπάνω, για να βρείτε εφαρμογές διαθέσιμες στο Facebook, να κοιτάξετε τις φωτογραφίες των φίλων σας, να διαβάσετε ερωτήσεις και δημοσκοπήσεις, να αναζητήσετε συγκεκριμένες ομάδες ή σελίδες κλπ. Κάποιες απο τις παραπάνω ενότητες, δηλαδή Ενημερώσεις, Προφίλ, Βρείτε Φίλους και Ρυθμίσεις λογαριασμού εμφανίζονται επίσης και στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας σας. Εάν κάνετε κλικ στο Προφίλ, θα μεταφερθείτε στην προσωπική σας σελίδα, όπου και έχετε μία σειρά επιλογών, όπως το να προσθέσετε μια φωτογραφία σας εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, να μοιρασθείτε τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπυ σας, να προσθέσετε ένα σήμα στον ιστότοπό σας κ.ο.κ. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Μία σελίδα στο Facebook προσομοιάζει αφ' ενός με ιστολόγιο ως προς το ότι μόνον το άτομο που την δημιούργησε μπορεί να την επεξεργασθεί και να επιφέρει αλλαγές. Οι σελίδες στο Facebook συνήθως περιστρέφονται γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα, πρόσωπο, οργανισμό, ινστιτούτο κ.ο.κ. Αφ' ετέρου, οι ομάδες στο Facebook προσομοιάζουν περισσότερο με φόρουμ συζητήσεων ως προς το ότι χρησιμοποιούνται κυρίως ως πλατφόρμες ανταλλαγής ιδεών, συνδέσμων, κλπ. Και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσους χρήστες του Facebook έχουν προσκαλέσει στην ομάδα οι διαχειριστές και έχουν δεχθεί να γίνουν μέλη. 22

23 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ FA CEBOOK Για να δημιουργήσετε μία σελίδα στο Facebook, απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα: 1. Κάνετε κλικ στο Αρχική σελίδα. 2. Επιλέγετε το Επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας. Εκεί εμφανίζονται διάφορες κατηγορίες, από τις οποίες επιλέγετε Σελίδες. 3. Εν συνεχεία, εμφανίζεται μία σειρά επιλογών, οι οποίες ποικίλουν από τον ορισμό της σελίδας στο Facebook έως συμβουλές για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν στην λειτουργία της σελίδας σας. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK Για να δημιουργήσετε μίαν ομάδα στο Facebook, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας, υπάρχει η επιλογή Δημιουργήστε Ομάδα. Κάνετε κλικ επάνω της και εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο και πρέπει να συμπληρώσετε διάφορα πεδία: το όνομα της ομάδας σας, τα ονόματα των ατόμων τα οποία επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στην ομάδα -και τα οποία λαμβάνουν προσκλήσεις αυτόματα - και τέλος, την επιλογή ρυθμίσεων ασφαλείας, κατά την οποίαν επιλέγετε εάν επιθυμείτε να είναι η ομάδα σας ανοικτή, κλειστή ή μυστική. 2. Μόλις δημιουργήσετε την ομάδα, μεταφέρεσθε στην σελίδα της ομάδας. Εκεί, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Επεξεργασία Ομάδας στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και να προσθέσετε μία περιγραφή της ομάδας, να ορίσετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, να προσθέσετε φωτογραφία της ομάδας και να διαχειρισθείτε τα μέλη. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ Για να γίνετε μέλος μίας ομάδας, πρώτα πρέπει να ελέγξετε κατά πόσον είναι συμβατή με τα ενδιαφέροντά σας. Όταν το αποφασίσετε, κάνετε κλικ στο Γίνετε μέλος της ομάδας, στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας της ομάδας. Επιπλέον, οποιοσδήποτε φίλος σας ανήκει ήδη σε μία ομάδα μπορεί να σας προσκαλέσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να γίνετε μέλος πρέπει να το εγκρίνει ο διαχειστής της ομάδας, είναι δε πιθανόν να χρειασθεί να περιμένετε μέχρις ότου το αίτημά σας εγκριθεί. Ο διαχειριστής έχει επίσης την δυνατότητα να αποκλείσει συγκεκριμένα άτομα από μία ομάδα. 23

24 Κάποιες ομάδες στο Facebook είναι μυστικές και δεν εμφανίζονται σε αποτελέσματα αναζήτησης. Δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής σε αυτές τις ομάδες. Ο μόνος τρόπος για να συμμετάσχετε είναι να σας προσκαλέσει κάποιος που είναι ήδη μέλος. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις Λογαριασμού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης σας, μεταφέρεσθε στην αντίστοιχη σελίδα. Εδώ μπορείτε να επεξεργασθείτε όλες τα στοιχεία που αφορούν στον λογαριασμό σας στο Facebook, ή και να προσθέσετε νέα στοιχεία. Τουτέστιν, μπορείτε να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα λαμβάνετε και θα εμφανίζονται στην σελίδα Ενημερώσεών σας (και ποιες όχι), να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας σας, να διαφοροποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου, να δημιουργήσετε μία διαφήμιση στο Facebook κ.ο.κ. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Στο επάνω μέρος της σελίδας σας, παρουσιάζονται οι εξής επιλογές: Δημοσιεύσεις Σύνδεσμοι Φωτογραφίες Βίντεο Ερωτήσεις Τις χρησιμοποιείτε για να μοιρασθείτε αρχεία ή σχόλια. Εάν ανήκετε σε κάποια ομάδα, θα ειδοποιείσθε για κάθε νέα δημοσίευση που γίνεται στα πλαίσια της ομάδας, εκτός και εάν επιλέξετε το αντίθετο, διαφοροποιώντας τις Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων. Επίσης, εάν στις ρυθμίσεις απορρήτου της ομάδας έχει επιλεγεί το Κλειστή ομάδα ή Μυστική ομάδα, μόνον τα μέλη θα μπορούν να βλέπουν τις δημοσιεύσεις της ομάδας. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο αποκλειστικά ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης από τους καθηγητές, όσο και ως εργαλείο διδασκαλίας με μία ομάδα μαθητών ξένων γλωσσών. 24

25 A) ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο καθηγητής μπορεί να εγγραφεί στο Facebook και να δημιουργήσει ή να συμμετάσχει σε μία ομάδα καθηγητών με κοινά ενδιαφέροντα και επιδιώξεις στον τομέα τους. Ακόμη, μπορεί να ανταλλάξει απόψεις και εμπειρίες ώστε να επιλύσει προβλήματα ή και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, συμμετέχοντας σε συζητήσεις που δημοσιεύονται και εξελίσσονται στην σελίδα της ομάδας. Τέλος, μπορεί να ακολουθήσει συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε μία μεγάλη ποικιλία υλικών, από ακαδημαϊκά άρθρα έως το τελευταίο διαδικτυακό εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για χρήση στο μάθημα. Ο καθηγητής μπορεί να γίνει φίλος ή να παρακολουθήσει (με κλικ στο Μου αρέσει ) γνωστούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ινστιτούτα, τα οποία ειδικεύονται στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και να επισκεφθεί χρήσιμους συνδέσμους σχετικούς με την εκπαίδευση και την Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι αναρτώνται ή αναδημοσιεύονται στο Facebook. Μπορεί επίσης να έλθει σε επαφή (με κλικ στο Αίτημα φιλίας ) με άλλους καθηγητές ξένων γλωσσών από την χώρα του ή από άλλες χώρες, εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις του και την εξοικείωσή του με διδακτικές μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται σε μία ποικιλία συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης. Έχει την δυνατότητα να διατηρήσει ή και να αυξήσει το ενδιαφέρον του όσον αφορά την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διδασκαλίας γλώσσας, της γλωσσολογίας, της εφηρμοσμένης γλωσσολογίας, της έρευνας και των νέων τεχνολογιών. Ο καθηγητής μπορεί να συνεχίσει την επαγγελματική του ανάπτυξη με έναν ελεύθερο και αυτόνομο τρόπο κάτι που αποτελεί και έναν από τους κύριους στόχους του παρόντος προγράμματος. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα παρακάτω είναι κάποιες δημοφιλείς και πολυάριθμες ομάδες καθηγητών Αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις γύρω από την διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας. Επιπλέον, παραθέτουμε ενδεικτικά τις διευθύνσεις κάποιων γνωστών οργανισμών και ινστιτούτων του κλάδου στο Facebook:

26 B) ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Οι καθηγητές μπορούν να σχηματίσουν μία ομάδα για τους μαθητές τους στο Facebook, ώστε οι μαθητές να μπορούν: Να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις πάνω σε εργασίες που τους έχουν ανατεθεί ή σε οπτικοακουστικό υλικό. Να συνεργασθούν σε ζευγάρια ή ομάδες. Να αναρτήσουν χρήσιμους συνδέσμους, οι οποίοι οδηγούν τον αναγνώστη σε ιστολόγια, άρθρα, λεξικά και άλλο συμπληρωματικό υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Να ενασχοληθούν με την καθοδήγηση των συμμαθητών τους ή και να προσφέρουν βοήθεια στα ασθενέστερα μέλη της τάξης, μέσω ανατροφοδότησης των συμμαθητών τους σχετικά με τις σχολικές εργασίες τους, όπως εκθέσεις, σύνταξη επιστολών κοκ. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο προάγεται η μαθησιακή αυτονομία. έλθουν σε επαφή και να συνεργασθούν με άλλους σπουδαστές ξένων γλωσσών από διάφορες χώρες, εξασκώντας την γλώσσα ενώ αναπτύσσουν την πολιτισμική τους συνείδηση. αναστοχασθούν πάνω στον τρόπο που μαθαίνουν και να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να βελτιώσουν τις μαθησιακές στρατηγικές τους, πάντοτε βέβαια υπό την κατάλληλη καθοδήγηση. Σημείωση: Οι ομάδες στο Facebook μπορεί να είναι ανοικτές, κλειστές ή μυστικές. Οι κλειστές ή μυστικές ομάδες είναι ιδανικές για σπουδαστές, καθώς η έγκριση της συμμετοχής στην ομάδα μπορεί να ρυθμίζεται από τον καθηγητή, ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα διαχειριστή της ομάδας (ή από τον διευθυντή του σχολείου, εάν είναι διαθέσιμος), ενώ ανεπιθύμητα μέλη ή επισκέπτες δεν μπορούν να κάνουν δημοσιεύσεις στην σελίδα της ομάδας, ούτε να δούν τις αναρτήσεις των σπουδαστών ή να αποκτήσουν πρόσβαση στα φόρουμ συζητήσεών τους. Οι καθηγητές μπορούν να σχηματίσουν μία ομάδα για τους μαθητές τους στο Facebook, ώστε οι ίδιοι να μπορούν: Να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών σε συγκεκριμένες εργασίες που τους δόθηκαν. Να προσφέρουν στους μαθητές άμεση ανατροφοδότηση και συνεχή υποστήριξη. Να αναρτήσουν χρήσιμους συνδέσμους, σχετικούς με τις ανάγκες των μαθητών κάθε δεδομένη στιγμή, καθοδηγώντας τους προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. 26

27 Σημείωση: Οι μικρότεροι μαθητές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Facebook. Μάλιστα, σε κάποιες χώρες ή οργανισμούς, η χρήση του Facebook απαγορεύεται. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για ανηλίκους, είναι απαραίτητη η γονική συναίνεση, ενώ συνιστάται οι γονείς να παρακολουθούν την δραστηριότητα των εφήβων στο Facebook. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Facebook ενθαρρύνει κυρίως, λόγω της ίδιας της φύσης του μέσου, τον γραπτό λόγο και την γραπτή επικοινωνία, χαρακτηριστικό που θα πρέπει να δώσει μία νέα ώθηση στην εξάσκηση του γραπτού λόγου, καθώς συνήθως ο γραπτός λόγος είναι ο πτωχός συγγενής στην διδασκαλία της γλώσσας, ενώ η γραπτή εργασία για το σπίτι μπορεί να είναι κουραστική και όχι ιδιαίτερα ένδιαφέρουσα για τους μαθητές. Α) ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Διάφορα είδη γραπτών εργασιών μπορούν να αναρτηθούν στο χρονολόγιο της ομάδας, να επικολληθούν στο φόρουμ άλλων ομάδων ή και να γραφούν απευθείας σε έγγραφο κάτι που επιτρέπει πλέον το Facebook. Τα είδη αυτά συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: Οποιοδήποτε είδος γραπτού λόγου, επιστολή, αναφορά, διήγημα κλπ., πάνω σε μία ποικιλία θεμάτων. Διήγημα σε συνέχειες, στο οποίο κάθε μαθητής προσθέτει και μία ενότητα. Συμμετοχές σε συλλογική εργασία αναφορά, έκθεση ή επιστολή. (βλέπε παραπάνω) Κριτική βιβλίου ή οποιοδήποτε άλλο είδος κριτικής, π.χ. Κριτική κάποιου διαδικτυακού παιχνιδιού το οποίο έπαιξαν οι μαθητές ή κάποιου ιστότοπου εξάσκησης της γλώσσας τον οποίον τους ζήτησε ο καθηγητής να επισκεφθούν. Β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Στο Facebook, είναι δυνατή η συμπλήρωση ερωτηματολογίων, μέσω της χρήσης της εφαρμογής δημοσκοπήσεων που βρίσκεται πάνω από το πεδίο Ενημέρωση κατάστασης, η ανάλυση των αποτελεσμάτων, και, τέλος, η προετοιμασία μίας παρουσίασης επί ενός συγκεκριμένου θέματος, π.χ.: Το αγαπημένο σας φαγητό, ποτό, πρόγραμμα τηλεόρασης, ταινία, ηθοποιός κλπ. Δημοσκοπήσεις επί σημαντικών ή μή θεμάτων, τα οποία έχουν επεξεργασθεί οι μαθητές. Συνήθειες και χόμπυ. 27

28 Διάφορα κουίζ. Σύνταξη αναφοράς επί των αποτελεσμάτων μίας έρευνας την οποία διεξήγαγαν οι μαθητές. Οι μαθητές συντάσσουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις, συλλέγουν τα αποτελέσματα και γράφουν τις αναφορές. Γ) ΣΧΟΛΙΑ Μία από τις βασικότερες λειτουργίες του Facebook είναι αυτή των σχολίων, η οποία και μπορεί να αξιοποιηθεί από τον καθηγητή για να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφρασθούν γραπτώς και να αλληλεπιδράσουν ο ένας με τον άλλο. Μπορούν να σχολιάσουν υλικό το οποίο αναρτά ο καθηγητής ή και οι ίδιοι μέσω συνδέσμων στην ομάδα τους ή στην σελίδα τους. Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα: Καταιγισμός ιδεών ένας καλός τρόπος να συμπληρώσετε ή να προετοιμασθείτε για οποιουδήποτε είδους μάθημα, π.χ. ιδέες για ένα διήγημα που δόθηκε για εργασία στο σπίτι ή ιδέες πάνω σε ένα θέμα το οποίο θα αναλυθεί σε μελλοντικό μάθημα. Επίκαιρο οπτικοακουστικό υλικό ως έναυσμα ανταλλαγής ιδεών και απόψεων. Θα μπορούσε να συνδυασθεί με καταιγισμό ιδεών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια συζήτηση στην τάξη ή γραπτής εργασίας επί συγκεκριμένου θέματος. Φωτογραφίες και κινούμενα σχέδια. Μουσικά βιντεοκλίπ. Αναρτήσεις σε ιστολόγια. Άρθρα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο. Σχόλια πάνω σε ένα βιβλίο ή διήγημα το οποίο οι μαθητές έχουν επεξεργασθεί στην τάξη ή τους έχει ανατεθεί ως άσκηση εκτενούς ανάγνωσης στο σπίτι. Όσες εφαρμογές ή εργαλεία έχει αποφασίσει ο καθηγητής ότι είναι ασφαλές να μοιρασθεί με τους μαθητές του. Δ) ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ο καθηγητής μπορεί να κάνει μία ερώτηση ή να ξεκινήσει μία πρόταση για να την συνεχίσουν οι μαθητές, π.χ. Τι θα κάνατε ή θα λέγατε εάν βλέπατε ένα ποντίκι στο δωμάτιό σας; Δεν έχω ποτέ επιχειρήσει να. 28

29 Ο καθηγητής μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις αναρτημένες στο χρονολόγιο ή σε ένα ειδικό φόρουμ συζητήσεων, με τίτλο π.χ. Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Γραμματικής. Ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές - σε ατομική βάση ή σε ζευγάρια ή ομάδες να δημιουργήσουν δικό τους υλικό χρησιμοποιώντας μία άλλη εφαρμογή, π.χ. το Vimeo, το Photopeach ή το Devolver. Για παράδειγμα, μπορούν να δημιουργήσουν και να εικονογραφήσουν ένα διάλογο στον οποίο παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο. Εν συνεχεία, μοιράζονται τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους στο Facebook. Το χρονολόγιο ή ένα νήμα συζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή συνδέσμων με στόχο την περαιτέρω αποσαφήνιση ή εξάσκηση επί γραμματικών φαινομένων, τα οποία προβληματίζουν τους μαθητές. Αινίγματα Γραμματικής Ο καθηγητής ή οι μαθητές μπορούν να αναρτήσουν ελλιπείς προτάσεις ή προτάσεις με κενά, προσφέροντας ταυτόχρονα και μία σειρά επιλογών, από τις οποίες και θα πρέπει να επιλεχθεί η σωστή (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής). Το περιεχόμενο μπορεί να ποικίλει, εστιάζοντας είτε σε συγκεκριμένους γραμματικούς κανόνες, είτε σε ιδιωματικές χρήσεις της γλώσσας, είτε σε περιφραστικά ρήματα, και ούτω καθ' εξής, π.χ. I would the exam if I had studied a bit harder. a. have passed b. pass c. had passed d. passed Ε) ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Μία σελίδα ή ομάδα στο Facebook μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράψει την πρόοδο προς ένα στόχο-πρόκληση που έθεσε ο καθηγητής, υπό μορφή συγκεκριμένης εργασίας π.χ. Στόχος Ανάγνωσης ο καθηγητής δίνει στους μαθητές έναν κατάλογο κειμένων προς ανάγνωση και έναν συγκεκριμένο στόχο. Οι μαθητές αναφέρουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει στην σελίδα τους. Στόχος Ακουστικής Κατανόησης (όπως τα παραπάνω). Στόχος Προφοράς Οι μαθητές μπορούν να αναφέρουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει σε ιστότοπους όπως το englishcentral.com, στους οποίους οι προσπάθειές τους να βελτιώσουν την προφορά τους βαθμολογούνται και εμφανίζονται σε πίνακα κατάταξης. 29

30 ΣΤ) ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Πολλά παιχνίδια τα οποία εκατομμύρια χρήστες παίζουν κάθημερινά στο Facebook προσφέρουν άφθονες ευκαιρίες για ανάγνωση κειμένων και επικοινωνία στην γλώσσα-στόχο σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο, π.χ. κτίζοντας μία φάρμα ή νικώντας έναν αντίπαλο σε ένα παιχνίδι λέξεων. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές στο Facebook οι οποίες επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Εν τούτοις, ο καθηγητής πρέπει να να τις ελέγξει πολύ προσεκτικά, ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν εμφανίζονται ανεπιθύμητες διαφημίσεις ή ακατάλληλο περιεχόμενο, μαζί με το παιχνίδι, ιδιαίτερα στην περίπτωση εφήβων ή νεαρών μαθητών. Ζ) ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ Η ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο καθηγητής μεταφορτώνει αρχεία με τις εργασιές κάποιων μαθητών είτε γραπτά κείμενα είτε καταγεγραμμένη συνομιλία και προσκαλεί τους υπόλοιπους μαθητές να αναρτήσουν τα σχόλιά τους, παρέχοντας ανατροφοδότηση στους συμμαθητές τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, π.χ. ευχέρεια λόγου, ακρίβεια, εύρος έκφρασης, ολοκλήρωση άσκησης, συνοχή, περιεχόμενο, κλπ. (Σημείωση: Συνιστάται η δραστηριότητα να λάβει χώρα σε μία κλειστή ή ακόμη και μυστική ομάδα και κατόπιν συναίνεσης των μαθητών). Ο καθηγητής μπορεί να αναρτήσει δείγματα από τα γραπτά των μαθητών και να διεξάγει έναν σύντομο διαγωνισμό, στον οποίο νικητής θα είναι ο πρώτος που θα εντοπίσει κάποιο λάθος. Ο καθηγητής αναρτά έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε αυθεντικό διαδικτυακό περιεχόμενο, το οποίο περιέχει γλωσσικά λάθη. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν τα λάθη. Σχόλια πάνω σε άλλες πτυχές του γραπτού λόγου, όχι μόνον στα γλωσσικά λάθη, ενθαρρύνονται, π.χ. Ο καθηγητής αναρτά έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε ένα γραπτό, ενώ προσκαλεί τους μαθητές να σχολιάσουν το κείμενο από άποψη συνοχής, συνεκτικότητας, συνάφειας περιεχομένου κλπ. H) ΑΝΑΠΤΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ο καθηγητής κάνει εισηγήσεις ή και διηγείται τις δικές του μαθησιακές εμπειρίες και τις στρατηγικές που ακολούθησε για να επιλύσει συγκεκριμένα προβλήματα που είχε ως μαθητής, στα πλαίσια της εκμάθησης ή διαχείρισης συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων. 30

31 Ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να καταγράψουν τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν μία συγκεκριμένη εργασία η οποία τους δόθηκε είτε στην τάξη είτε μέσω διαδικτύου. Ο καθηγητής δημιουργεί μία ομάδα στο Facebook στα πλαίσια της οποίας φέρνει σε επαφή περισσότερο προχωρημένους ή δυνατούς μαθητές με πιο αδύναμους. Οι μεν μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο του μέντορα, ενώ οι δε θα επωφεληθούν τα μάλα από την συνεργασία με κάποιο άλλο άτομο εκτός από τον καθηγητή τους, του οποίου η παρουσία εμπνέει ενίοτε και το δέος. Θ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μόλις οι μαθητές εξοικειωθούν περισσότερο με το Facebook, ο καθηγητής μπορεί να τους ζητήσει να δημιουργήσουν μία ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος, ως βήμα συζητήσεων με τους συμμαθητές τους. Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα: Μία σελίδα με θέμα την μόδα, τον αθλητισμό ή την μουσική. Μία σελίδα με στοιχεία για έναν από τους ήρωες ενός μυθιστορήματος το οποίο έχουν διαβάσει ή επεξεργάζονται επί του παρόντος. Μία σελίδα για το περιβάλλον. Μία σελίδα για έναν κοινωφελή σκοπό τον οποίον πληροφορήθηκαν οι μαθητές μέσω της τοπικής τους κοινότητας. Μία σελίδα με ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την γλώσσα ή την τοπική κοινότητα. Μία σελίδα πολτιστικού ενδιαφέροντος. Μία σελίδα στην οποία θα συλλέγονται αστείοι ιδιωματισμοί ή παράξενες εκφράσεις. Μία σελίδα τύπου Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις Εξετάσεις Χ ως μέρος της προετοιμασίας των μαθητών για τις συγκεκριμένες εξετάσεις ( υπό μορφή Φακέλου Πληροφοριών ή Συμβουλών ή και των δύο). Μία σελίδα στην οποία θα συλλέγονται λογοτεχνικά ή άλλα ενδιαφέροντα αποφθέγματα. Μία σελίδα αφιερωμένη σε βίντεο ή κινούμενα σχέδια, τα οποία συνέλεξαν οι μαθητές στα πλαίσια κάποιας σχολικής εργασίας. 31

24 1. 7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ aplanet ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ... 25

24 1. 7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ aplanet ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ... 25 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Το πρόγραμμα aplanet έχει χρηματοδοτηθεί με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το κείμενο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη του, η δε Ευρωπαϊκή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιχείρηση 2.0. Αναζήτηση (Search) Σύνδεσμοι (Links) Συγγραφή (Authoring) Ετικέτα (Tag) Επεκτάσεις (Extensions)

1 Επιχείρηση 2.0. Αναζήτηση (Search) Σύνδεσμοι (Links) Συγγραφή (Authoring) Ετικέτα (Tag) Επεκτάσεις (Extensions) Περιεχόμενα 1 Επιχείρηση 2.0.... 3 2. Ανάλυση των e-καταναλωτών... 4 Η σπουδαιότητα της Τμηματοποίησης... 5 Κατηγορίες Χρηστών του Διαδικτύου... 5 3. Στρατηγική για τη δημιουργία e-επιχείρησης... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) Υλικό Επιμόρφωσης ΣΕΠ ΕΑΠ για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΑΠ Πάτρα, Οκτώβριος 2013 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή και στόχος... 4 2

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

etwinning 2.0 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

etwinning 2.0 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή EL Από τα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα, το πρόγραμμα Comenius βοηθά τα σχολεία να ανοίξουν τις πόρτες τους στην Ευρωπαϊκή συνεργασία. Μέσω των ποικίλων σκελών του προσέφερε την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 1/40 Open eclass (ver.3.0) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4.5. Διαδικτυακές Εφαρμογές 4.5.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς 4. Συγγραφική ομάδα. 1. Κιτσικούδης Κωνσταντίνος 2. Χατζάκης Μιχαήλ 3. ///// 4...

Συγγραφείς 4. Συγγραφική ομάδα. 1. Κιτσικούδης Κωνσταντίνος 2. Χατζάκης Μιχαήλ 3. ///// 4... Κενή σελίδα Κενή σελίδα Συγγραφείς 4 Συγγραφική ομάδα 1. Κιτσικούδης Κωνσταντίνος 2. Χατζάκης Μιχαήλ 3. ///// 4... Κενή σελίδα Περιεχόμενα 6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 6 Λίστα Πινάκων... 8 Λίστα Εικόνων...

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το Εγχειρίδιο CALL... 3. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς... 5. Τύποι υλικού/δραστηριοτήτων σχετικές με το call...

Περιεχόμενα. Σχετικά με το Εγχειρίδιο CALL... 3. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς... 5. Τύποι υλικού/δραστηριοτήτων σχετικές με το call... Εγχειρίδιο CALL Το POOLS 2 έχει επιχορηγηθεί με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα μόνο, και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας

Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Επιμορφωτική ενότητα σχετικά με τη «Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού» Οδηγός επιμορφωτικής ενότητας Σύμβαση αριθ. JUST/2010/JCIV/FW/0052/A4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ψηφιακή Ανάγνωση και αναγνωστικά γεγονότα»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ψηφιακή Ανάγνωση και αναγνωστικά γεγονότα» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ψηφιακή Ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας µε το etwinning. Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς

Μαθαίνοντας µε το etwinning. Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς Μαθαίνοντας µε το etwinning Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς Published in April 2007 by: Central Support Service for etwinning European Schoolnet Rue de Trèves 61 B-1040 Brussels Belgium Layout: Hofi Studio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Πιστοποίηση esafety (esafety Label) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. Πιστοποίηση esafety (esafety Label) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Πιστοποίηση esafety (esafety Label) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια Τα πρώτα βήματα Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΡΧΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΗΓΩΝ Κ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 2.0 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων υπηρεσιών στην πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα