ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Μέρος 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Μέρος 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Μέρος 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ II ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APLANET ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ... 7 TWI TTER... 7 FACEBOOK NING

3 2.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APLANET Το πρόγραμμα aplanet χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε καθηγητές ξένων γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα δε σε όσους είναι νέοι στον χώρο ή δεν χρησιμοποιούν διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα (SN), αλλά επιθυμούν να μάθουν περισσότερα και να δημιουργήσουν τα δικά τους Προσωπικά Δίκτυα Μάθησης (PLN) 1 με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα έχει θέσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την διευκόλυνση της κατανόησης των οφελών τα οποία προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα στους καθηγητές ξένων γλωσσών, της φύσης των PLN, καθώς και του τρόπου χρήσης όλων αυτών μέσω πρακτικών παραδειγμάτων. Τα κύρια οφέλη έχουν να κάνουν με την αύξηση του επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού των καθηγητών και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης, θα υπάρξουν οφέλη μέσω της ενσωμάτωσης πόρων ΤΠΕ στην διδακτική και μαθησιακή εμπειρία. Οι συνεργάτες του προγράμματος είναι το Βρετανικό Συμβούλιο στην Ισπανία, το CELT στην Ελλάδα, το EuroEd στην Ρουμανία, τα Σχολεία ISTEK στην Τουρκία, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών PELIKAN στην Δημοκρατία της Τσεχίας, το Πανεπιστήμιο της Σόφια στην Βουλγαρία και το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το παρόν έγγραφο λειτουργεί ως πρακτικό εγχειρίδιο για τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πανευρωπαϊκό ή και παγκόσμιο δίκτυο καθηγητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιδιώκουν τα οφέλη της ανταλλαγής γνώσεων. Το παρόν Εγχειρίδιο Καθηγητή παρέχει σαφή καθοδήγηση στην χρήση μίας σειράς επιλεγμένων εργαλείων και πόρων ΤΠΕ, καταδεικνύοντας τον τρόπο αξιοποίησής τους στον χώρο της παιδείας. 1 3

4 2.2. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Η τεχνολογία προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε νέα είδη μάθησης, καθώς και νέα είδη κοινωνικών, κοινοτικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Όλοι μας πρέπει να εκμεταλλευθούμε αυτές τις ευκαιρίες και να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβασή μας σε πληροφορίες, καινοτόμες ιδέες και διδακτικό υλικό. Στον 21ο αιώνα, η τεχνολογία μας περιβάλλει. Οι ΤΠΕ στον χώρο της παιδείας παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να καινοτομεί, να προοδεύει και να ευημερεί. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων στην χρήση ΤΠΕ μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της παιδείας, αυξάνοντας το επίπεδο ενασχόλησης με το εκπαιδευτικό υλικό και πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες, τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές. Επίσης, παρατηρείται ότι τα κίνητρα μάθησης των μαθητών επηρεάζονται θετικά από την χρήση ΤΠΕ. Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί ότι η απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ αυξάνει τον ενθουσιασμό του καθηγητών και ενισχύει την θετική τους στάση απέναντι στο έργο τους. Η κεντρική ιδέα του προγράμματος aplanet είναι ότι ή έλευση και διαθεσιμότητα των νέων εργαλείων ενημέρωσης και των πόρων κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει ένα μέσο καλλιέργειας της δικτυωμένης, επαγγελματικής μάθησης για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς. Ο συνδυασμός των διαδικτυακών εφαρμογών και των κοινωνικών δικτύων με την εκμάθηση και διδασκαλία γλώσσας είναι μία φυσική επιλογή η οποία οδηγεί στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Με την εκμάθηση της χρήσης μίας σειράς εκπαιδευτικών διαδικτυακών πόρων, οι εμπλεκόμενοι στην διαδικασία μάθησης, καθηγητές και μαθητές, θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Για την διευκόλυνση της κατάρτισης, το πρόγραμμα aplanet προσφέρει μία συστηματική περιγραφή των παρακάτω: Του τρόπου χρήσης μίας προσωπικής κοινότητας μάθησης μέσω των κοινωνικών δικτύων από τους εκπαιδευτικούς. Μίας σειράς διαδικτυακών πόρων οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία γλώσσας, αλλά και να κοινοποιηθούν στο Διαδίκτυο, μαζί με πρακτικά παραδείγματα. Πρακτικών οδηγιών για την επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών. 4

5 2.3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ Τα εργαλεία τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι χαρακτηριστικά του είδους των πόρων που οι καθηγητές ξένων γλωσσών ανταλλάσσουν συνεχώς μέσω των κοινωνικών δικτύων. Συχνά οι δικτυωμένοι καθηγητές θα συνεργασθούν για να εξηγήσουν λεπτομερώς τον τρόπο χρήσης των εργαλείων, καθώς και τα αποτελέσματά της. Εν συνεχεία, παραθέτουμε κάποια από τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν σε καθηγητές και μαθητές να επικοινωνήσουν, να δημιουργήσουν υλικό και να το μοιρασθούν. Όλα τα εργαλεία είναι πολύ εύχρηστα όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά τους, ενώ αρκετά διαθέτουν πολλά επιπρόσθετα χαρακτηριστικά και λειτουργίες, για την εκμάθηση των οποίων απαιτείται περισσότερος χρόνος και εξάσκηση. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό, τόσο σε επίπεδο επαγγελματικής εξέλιξης, όσο και εργασιακής ικανοποίησης. Τα επιλεγμένα εργαλεία είναι χωρισμένα σε κατηγορίες, ώστε να παρουσιάζουν σαφή εικόνα της θέσης και λειτουργίας τους μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των ΤΠΕ. Κάθε κατηγορία εξετάζεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο, το οποίο αρχίζει με μία γενική περιγραφή της κατηγορίας, ακολουθούμενη από παρουσίαση του κάθε εργαλείου ξεχωριστά. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την ενσωμάτωση του εργαλείου στην διδακτική διαδικασία. 5

6 Η παρουσίαση του κάθε εργαλείου περιλαμβάνει: Περιγραφή Μία επισκόπηση των λειτουργιών και οφελών του εργαλείου, καθώς και το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο συμπεριλήφθηκε το συγκεκριμένο εργαλείο στο παρόν εγχειρίδιο. Το τελευταίο περιλαμβάνει επίσης και επεξήγηση των συγκεκριμένων διδακτικών αναγκών τις οποίες καλύπτει το εργαλείο. Αυτό το τμήμα αποτελείται από δύο μέρη. Οδηγίες Πόροι: περιγραφή των απαιτούμενων βημάτων για την εκτέλεση της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν ειδικού εξοπλισμού. Τα περισσότερα προτεινόμενα εργαλεία λειτουργούν καλύτερα όταν ο χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό και έχει συνδεθεί σε αυτόν. Οι απαιτούμενοι πόροι μπορεί να είναι είτε υποχρεωτικοί είτε προαιρετικοί. Ρύθμιση: περιγραφή των επιλογών εμφάνισης και λειτουργιών της εφαρμογής και τον τρόπο χρήσης τους από τον καταχωρημένο χρήστη, ώστε να αντανακλούν τις ατομικές του προτιμήσεις. Μεθοδολογία Περιγραφή του τρόπου χρήσης του εργαλείου για την εκμάθηση γλώσσας. Παρατίθεται μία σειρά εκπαιδευτικών καταστάσεων κατά τις οποίες θα ήταν δυνατή η αξιοποίηση του εργαλείου, ενώ περιγράφεται σε γενικές γραμμές ο τρόπος εφαρμογής του. Παράδειγμα εφαρμογής Ένα σχέδιο μαθήματος βασισμένου στο εργαλείο, έτοιμο προς χρήση. Περιέχει ό,τι χρειάζεται ο καθηγητής για να το χρησιμοποιήσει ως έχει, και ίσως για να εμπνευσθεί και να δημιουργήσει ένα δικό του μάθημα. 6

7 2.4. ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. TWITTER WW W.TWITTER.COM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ιστότοποι ψηφιακής δικτύωσης υποστηρίζουν την επαγγελματική συνεργασία και ανάπτυξη. Επιπλέον, προσφέρουν ένα εξαίρετο διαδικτυακό περιβάλλον για την συνεργασία μαθητών και καθηγητών, επιτρέποντας στους δεύτερους να παρακολουθούν την πρόοδο και μαθησιακή πορεία των πρώτων. Επί του παρόντος, εκτός από έναν πολύ υψηλό αριθμό καθηγητών ξένων γλωσσών και συγγραφέων διδακτικών βιβλίων Αγγλικής, υπάρχει στο Twitter και ένας μεγάλος αριθμός ινστιτούτων ξενόγλωσσης παιδείας, εκδοτικών οίκων και οργανισμών πασίγνωστων στον τομέα της διδασκαλίας της Αγγλικής. Όλοι οι παραπάνω αναρτούν συνδέσμους που οδηγούν σε εκπαιδευτικούς ιστότοπους, σε δωρεάν πόρους διαθέσιμους για λήψη, σε ιστολόγια, σε εκδηλώσεις, σε διαδικτυακά σεμινάρια κ.ο.κ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΡΟΙ Τα μόνα προαπαιτούμενα για την χρήση του Twitter είναι ένας, φορητός ή μη, υπολογιστής και μία σύνδεση στο διαδίκτυο. Για την χρήση του Tweedeck, εκτός από τα παραπάνω, θα χρειασθείτε και την διαθέσιμη για λήψη εφαρμογή Adobe Air. 7

8 Εάν έχετε iphone, Blackberry ή κινητό με Android, μπορείτε να κάνετε λήψη ειδικών εφαρμογών, οι οποίες σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να χρησιμοποιήσετε το Twitter από το κινητό σας. ΡΥΘΜΙΣΗ Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Twitter, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Επισκεφθείτε την διεύθυνση και κάνετε κλικ στο Εγγραφή για να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλαδή το πλήρες όνομά σας και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης θα πρέπει να καταχωρήσετε έναν κωδικό της αρεσκείας σας, ώστε να μπορείτε να συνδέεστε με ασφάλεια από εδώ και στο εξής. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση είναιι απαραίτητη για την λήψη ειδοποιήσεων από το Twitter. Αφού συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής με τα απαιτούμενα στοιχεία, κάνετε κλικ στο Δημιουργία λογαριασμού. 2. Εν συνεχεία, το Twitter θα σας στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Θα χρειασθεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, να ανοίξετε το μήνυμα επιβεβαίωσης και να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που περιέχει, ο οποίος οδηγεί απευθείας στην πρώτη σελίδα του προφίλ σας. 3. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας θα βρείτε την ενότητα Ξεκινείστε στο Twitter. Εδώ, σας δίδονται οι εξής τρεις επιλογές: Περιηγηθείτε σε δημοφιλείς σελίδες ανά κατηγορία εδώ εμφανίζεται μία ποικιλία διαφόρων κατηγοριών θεμάτων, ανάμεσα στα οποία μπορείτε να βρείτε και κάποια που σας ενδιαφέρουν. Κάνοντας κλικ πάνω στό όνομα της κατηγορίας, μεταφέρεσθε σε μία σελίδα που περιέχει έναν κατάλογο χρηστών οι οποίοι βρίσκουν ενδιαφέρον το εν λόγω θέμα. Για να ακολουθήσειτε τους χρήστες που επιθυμείτε, κάνετε κλικ στο κουμπί Ακολούθησε δίπλα στην φωτογραφία τους. Σημείωση: Μπορείτε να αναζητήσετε λέξεις-κλειδιά σχετικά με όποιο θέμα επιθυμείτε, πληκτρολογώντας το σύμβολο # (δίεση) και την λέξη-κλειδί μέσα στο κουτί Αναζήτηση στο επάνω μέρος της σελίδας σας. Αναζητείστε τους φίλους σας Σε αυτήν την ενότητα, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαφόρων διαδικτυακών υπηρεσιών στις οποίες μπορεί να είστε εγγεγραμμένος, ώστε να μπορείτε να αναζητήσετε επαφές και φίλους από τον κατάλογο επαφών σας π.χ. στο 8

9 Yahoo. Υπ' όψιν, για να μπορέσετε να εντοπίσετε τους φίλους ή τις επαφές σας, θα πρέπει αυτοί να είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Twitter. Σημείωση: Η μεταφόρτωση και γνωστοποίηση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των επαφών σας στο Twitter δεν συνιστάται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Αναζήτηση με βάση το όνομα χρήστη Επίσης, εάν ήδη γνωρίζετε τα ονόματα χρήστη των ατόμων που επιθυμείτε να ακολουθήσετε στο Twitter, τότε απλά πληκτρολογείστε το όνομα χρήστη στο κουτί Αναζήτηση. Θα μεταφερθείτε στην σελίδα τους και τότε κάνετε κλικ στο κουμπί Ακολούθησε δίπλα στην φωτογραφία τους. 4. Εν συνεχεία, πρέπει να ρυθμίσετε τον λογαριασμό σας και το προφίλ σας. Υπάρχει ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να μεταβείτε από την αρχική σελίδα σας ονομαζόμενη και χρονολόγιο στην σελίδα ρυθμίσεων του προφίλ σας, άμεσων μηνυμάτων και προτάσεων για το ποιους χρήστες να ακολουθήσετε. Στο επάνω μέρος της οθόνης σας, βλέπετε την ταινία πλοήγησης, η οποία σας προσφέρει όλες τις παραπάνω επιλογές με ένα κλικ. 5. Για να επεξεργασθείτε τον λογαριασμό σας, κάνετε κλικ στην επιλογή Προφίλ στο επάνω μέρος της οθόνης σας. Μετά κάνετε κλικ στο Επεξεργασία προφίλ. Από αυτήν την σελίδα μπορείτε να επεξεργασθείτε όλα τα στοιχεία του προφίλ σας, από τον κωδικό σας έως τον σχεδιασμό της σελίδας σας, με ένα κλικ στην ανάλογη κατηγορία στο επάνω μέρος της σελίδας. 9

10 6. Αφού έχετε επεξεργασθεί τις ρυθμίσεις του προφίλ και του λογαριασμού σας, μπορείτε είτε να συνεχίσετε την αναζήτηση χρηστών για να ακολουθήσετε είτε να συνθέσετε το πρώτο σας tweet. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων ανά tweet είναι 140. Σημείωση: Εάν επιδιώκετε να έλθετε σε επαφή με συναδέλφους καθηγητές ξένων γλωσσών, προτείνουμε να συμπληρώστε το κουτί Βιογραφικό στην σελίδα του προφίλ σας, αναφέροντας ότι είστε καθηγητής ή έχετε σχέση με τον χώρο της ξενόγλωσσης παιδείας. Σε γενικές γραμμές, οι χρήστες του Twitter δεν συνηθίζουν να ακολουθούν άτομα τα οποία δεν δίνουν πληροφορίες για τον εαυτό τους στο προφίλ τους, καθ' ότι προσπαθούν να αποφύγουν διαφημιστές ή ανεπιθύμητους που τους ακολουθούν. ΠΛΟΗΓΗΣΗ Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία του λογαριασμού σας και έχετε ξεκινήσει να ακολουθείτε άλλους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας. Μπορείτε να σχολιάσετε τις αναρτήσεις κάποιου άλλου ή να αναρτήσετε χρήσιμους συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε ένα ιστολόγιο ή έναν ιστότοπο που βρίσκετε ενδιαφέροντα. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ T W E E T Για να δημιουργήσετε ένα tweet, απλά πληκτρολογείστε το μήνυμά σας (ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων είναι 140) στο κουτί που βρίσκεται στο επάνω μέρος της σελίδας του χρονολογίου σας. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί Tweet και το μήνυμά σας θα εμφανισθεί στην κορυφή της στήλης του χρονολογίου σας. 10

11 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Το σκεπτικό πίσω από την κοινοποίηση του tweet κάποιου άλλου χρήστη, το retweeting, είναι η διάδοση των πληροφοριών. Το γεγονός ότι κάποιοι χρήστες έχουν κοινά ενδιαφέροντα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τους ακολουθούν τα ίδια άτομα. Συνεπώς, ίσως να μην έχουν όλοι οι χρήστες πρόσβαση σε μία χρήσιμη πληροφορία ή να είναι δυσκολότερο για κάποιους να την εντοπίσουν. Επομένως, για να βεβαιωθούμε ότι μία χρήσιμη πληροφορία είτε πρόκειται για ένα απλό tweet είτε για ένα σύνδεσμο φθάνει σε όσους περισσότερους χρήστες είναι δυνατόν, η κοινοποίηση (retweet) είναι ζωτικής σημασίας. Για να κάνετε retweet, απλά τοποθετήστε τον δρομέα πάνω στο tweet που σας ενδιαφέρει. Αμέσως θα εμφανισθούν οι διαθέσιμες επιλογές μία από αυτές είναι η Κοινοποίηση. Με ένα απλό κλικ σε αυτήν την επιλογή, θα έχετε καταφέρει να κοινοποιήσετε το μήνυμα της επιλογής σας. Ένας άλλος τρόπος κοινοποίησης είναι να αντιγράψετε το μήνυμα και εν συνεχεία να το επικολλήσετε στο κουτί που γράφετε τα δικά σας tweets. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχάσατε να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη του ατόμου που πρώτο γνωστοποίησε την πληροφορία ή τον σύνδεσμο τον οποίον αποφασίσατε να κοινοποιήσετε. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε το (παπάκι) και το όνομα χρήστη του εν λόγω ατόμου, ΑΝΑΦΟΡΕΣ Όταν επιθυμείτε να αναφέρετε άλλους χρήστες, πιθανόν να οφείλεται στο ότι θέλετε να λάβουν ειδική ειδοποίηση για το tweet σας, είτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα το προσπεράσουν είτε επειδή έχουν συνεισφέρει σε κάτι (βλέπε Κοινοποήσεις παραπάνω). Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε το (παπάκι) και μετά το όνομα χρήστη, π.χ. 11

12 ΑΜΕΣΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (DMS) Το άμεσο μήνυμα είναι ένα προσωπικό μήνυμα προς έναν συγκεκριμένο χρήστη της επιλογής σας, του οποίου το περιεχόμενο δεν μπορεί να δει κανένας άλλος χρήστης, αφού δεν εμφανίζεται καθόλου στο χρονολόγιο. Συνεπώς, τα άτομα που σας ακολουθούν δεν θα μπορέσουν να το δουν στην οθόνη τους. Μπορείτε να στείλετε άμεσα μήνύματα (DMs) μόνον σε άτομα που σας ακολουθούν. Εάν ένας χρήστης δεν σας ακολουθεί, τα προσωπικά μηνύματα μέσω DM δεν είναι δυνατόν να σταλούν. Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα, κάνετε κλικ στην επιλογή Μηνύματα στην ταινία πλοήγησης που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης σας. Μετά κάνετε κλικ στην επιλογή Νέο μήνυμα και απλά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη του ατόμου στο οποίο απευθύνεται το μήνυμα. Εν συνεχεία, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας, ή και επικολλήστε έναν σχετικό σύνδεσμο, και κάνετε κλικ στο Αποστολή μηνύματος. ΛΙΣΤΕΣ TWIT T E R Οι λίστες στο Twitter είναι το αντίστοιχο των ομάδων στο Facebook. Μπορούν να δημιουργηθούν πολύ εύκολα από τις επιλογές στην σελίδα σας, ενώ οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν σε αυτές όποια από τα άτομα που τους ακολουθούν επιθυμούν. Οι λίστες διευκολύνουν την μείωση του αριθμού των tweets τα οποία δεν σας ενδιαφέρουν άμεσα. Για παράδειγμα, ακολουθείτε τόσο μέλη της οικογένειάς σας όσο και συναδέλφους σας στο Twitter, επιθυμείτε όμως τα tweets τους να εμφανίζονται ξεχωριστά. Μπορείτε λοιπόν να δημιουργήσετε δύο διαφορετικές λίστες, ώστε να μην εμφανίζονται ταυτόχρονα στο χρονολόγιό σας tweets άσχετου περιεχόμενου μεταξύ τους. 12

13 TWEETDECK ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Tweetdeck είναι η πλέον δημοφιλής πλατφόρμα για παρακολούθηση tweets εκτός περιηγητή. Παραθέτουμε μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο Tweetdeck αλλά όχι στον περιηγητή σας: Μπορείτε να βλέπετε πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα, όπως: το χρονολόγιό σας τα άμεσα μηνύματά σας τα tweets της αγαπημένης σας λίστας χρηστών tweets που περιέχουν έναν συγκεκριμένο όρο-κλειδί ή hashtag (#), π.χ. #ELTchat, χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να βλέπετε tweets χρηστών που δεν ακολουθείτε μπορείτε να διαχειρισθείτε και να παρακολουθήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ταυτόχρονα, π.χ. τον προσωπικό και τον σχολικό σας λογαριασμό. Οι δυνατότητες που σας δίνει να κατηγοριοποιείτε λίστες ατόμων που σας ακολουθούν, να απαντάτε γρήγορα στα tweets που σας ενδιαφέρουν, καθώς και να στέλνετε ή να αποθηκεύετε άμεσα μηνύματα, είναι εξαιρετικά χρήσιμες ιδιαίτερα δε σε περιστάσεις κατά τις οποίες η τεχνογνωσία και η ταχύτητα του χρήστη είναι υψίστης σημασίας. Επιπλέον, επιτρέπει στον χρήστη να επικοινωνήσει με τις επαφές του όχι μόνον στο Twitter, αλλά και στο Facebook, στο LinkedIn, στο Google Buzz κλπ. στην ίδια πλατφόρμα ταυτόχρονα. Επομένως, είναι φυσικό να έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της χρήσης μίας σειράς κοινωνικών δικτύων. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΡΟΙ Για να χρησιμοποιήσετε το Tweedeck, χρειάζεσθε την διαθέσιμη για λήψη εφαρμογή Adobe Air. 13

14 ΡΥΘΜΙΣΗ Για να ρυθμίσετε το Tweetdeck σας, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 1. Επισκεφθείτε το 2. Στο επάνω μέρος της οθόνης σας εμφανίζοται κάποιες επιλογές, σχετικές με το είδος της συσκευής στην οποία θέλετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το Tweetdeck στο υπολογιστή γραφείου σας, κάνετε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας - Desktop. 3. Αυτό σας μεταφέρει στην επόμενη σελίδα, όπου και πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Άμεση Λήψη - Download Now. Μετά το κλικ, γίνεται αυτόματη λήψη του Τweedeck. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζονται δύο διαδοχικές επιλογές, τις οποίες και κλικάρετε: α. Εκτέλεση - Run β. Συνέχεια - Continue για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 4. Εν συνεχεία, τοtweedeck ανοίγει αυτόματα και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (βλέπε εικόνα). Εδώ θα βρείτε έναν πολύ φιλικό προς τον χρήστη οδηγό χρήσης, ο οποίος εξηγεί τον τρόπο πλήρους αξιοποίησης του Tweedeck. Για παράδειγμα, επιλέγοντας και κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτί, σας 14

15 δίδονται οδηγίες για τον τρόπο ταξινόμησης των δεδομένων σας σε διαφορετικές στήλες, σύμφωνα με τις κατηγορίες που επιλέγετε, τον τρόπο πρόσθεσης πολλαπλών λογαριασμών Twitter ή Facebook στην πλατφόρμα κλπ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το Twitter μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο αποκλειστικά ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης από τους καθηγητές, όσο και ως εργαλείο διδασκαλίας με μία ομάδα μαθητών ξένων γλωσσών. Α) ΤΟ TWITTER ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1. Ο καθηγητής μπορεί να εγγραφεί και να ακολουθήσει χρήστες με τους οποίους μοιράζεται ενδιαφέροντα ή επιδιώξεις, να ανταλλάξει γνώμες και εμπειρίες, να επιλύσει προβλήματα, ή και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, συμμετέχοντας σε ζωντανές συζητήσεις, όπως το ELTchat. Επίσης, μπορεί να ακολουθήσει συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε ένα ευρύ φάσμα υλικών, από ακαδημαϊκά άρθρα έως το τελευταίο διαδικτυακό εργαλείο σχεδιασμένο ειδικά για χρήση στο μάθημα. 2. Επίσης, μπορεί να ακολουθήσει ενώσεις καθηγητών, συνέδρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία ειδικεύονται στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, ανακαλύπτοντας μέσω αυτών χρήσιμους συνδέσμους σχετικά με την εκπαίδευση και την διδασκαλία, διαθέσιμους σε καθημερινή βάση. 3. Επικοινωνώντας με οργανισμούς και άτομα, ο καθηγητής αποκτά περισσότερες επαφές και μπορεί να ενημερώνεται για τις πολυάριθμες επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν και να τις αξιοποιήσει για την βελτίωση της καριέρας του. 4. Παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε συζητήσεις οργανωμένες με βάση λέξεις κλειδιά (hashtags), μπορεί να συνεχίσει την επαγγελματική του ανάπτυξη μέσω της επαφής, των ανταλλασσόμενων πόρων, των αναρτήσεων σε ιστολόγια και των ιδεών για τεχνικές διδασκαλίας, τα οποία μοιράζονται απλόχερα οι συμμετέχοντες σε αυτές τις συζητήσεις. 15

16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Παραθέτουμε τους σχετικούς συνδέσμους ατομικών χρηστών αλλά και οργανισμών στο Twitter, τους οποίους και συνιστούμε να ακολουθήσουν οι καθηγητές ξένων γλωσσών. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και παραδείγματα γνωστών ομάδων οι οποίες διοργανώνουν και διεξάγουν ζωντανές, διαδικτυακές συζητήσεις πάνω σε ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με τον χώρο του ELT. μπορείτε να ακολουθήσετε τις οργανωμένες συζητήσεις κάθε Τετάρτη μπορείτε να ακολουθήσετε τον λογαριασμό του προγράμματός μας, για ειδήσεις και συνδέσμους μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με τις τελευταίες αναρτήσεις πολλών bloggers στα ιστολόγιά τους μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με αναρτήσεις και συνδέσμους στον ιστότοπο του BBC σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο μπορείτε να παρακολουθήσετε δραστηριότητες και συζητήσεις πριν αλλά και κατά την διάρκεια του ετησίου συνεδρίου IATEFL Επίσης, αρκετοί γνωστοί συγγραφείς στον χώρο του ELT είναι πολύ δραστήριοι στο Twitter, για παράδειγμα, ο Jeremy Harmer (με όνομα ο Scott Thronbury (με όνομα ο Jim Scrivener (με όνομα και άλλοι. Σημείωση: Ένας λεπτομερής κατάλογος των εν ενεργεία χρηστών του Twitter στον χώρο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση Επιλεγμένα Κοινωνικά Δίκτυα για Καθηγητές. Β) ΤΟ TWITTER ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣ Σ ΑΣ Οι σπουδαστές ξένων γλωσσών μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Twitter για να: ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε εργασίες που τους έχουν ανατεθεί ή σε οπτικοακουστικό υλικό. 16

17 αναρτήσουν χρήσιμους συνδέσμους, οι οποίοι οδηγούν τον αναγνώστη σε ιστολόγια, άρθρα, λεξικά και άλλο συμπληρωματικό υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. ενασχοληθούν με την καθοδήγηση συμμαθητών τους ή και να προσφέρουν βοήθεια στα ασθενέστερα μέλη της τάξης, μέσω ανατροφοδότησης των συμμαθητών τους σχετικά με τις σχολικές εργασίες τους, όπως εκθέσεις, σύνταξη επιστολών κοκ. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο προάγεται η μαθησιακή αυτονομία. έλθουν σε επαφή και να συνεργασθούν με άλλους σπουδαστές ξένων γλωσσών από διάφορες χώρες, εξασκώντας την γλώσσα ενώ αναπτύσσουν την πολιτισμική τους συνείδηση. αναστοχασθούν πάνω στον τρόπο που μαθαίνουν και να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να βελτιώσουν τις μαθησιακές στρατηγικές τους, πάντοτε βέβαια υπό την κατάλληλη καθοδήγηση. Συμμετάσχουν σε δραστηριότητες εξάσκησης λεξιλογίου και γραπτού λόγου, οι οποίες διεξάγονται στο διαδίκτυο από έναν καθηγητή. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Ο καθηγητής αναρτά tweets σχετικά με νέο λεξιλόγιο ή ιδιωματισμούς και οι μαθητές χρησιμοποιούν διαδικτυακά λεξικά για να βρουν την σημασία της λέξης, τι υποδηλώνει, συνώνυμα, αντίθετα κλπ. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να γράψουν μία ιστορία με βάση ένα tweet το οποίοι έχει ήδη αναρτήσει. Οι μαθητές πρέπει να συνεχίσουν και να ολοκληρώσιυν την ιστορία. Οι ιστορίες αυτές λέγονται twittories. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές μακροσκελείς παραγράφους ή προτάσεις και τους ζητά να μειώσουν τον αριθμό των λέξεων με όποιον τρόπο μπορούν, ώστε το κείμενο να αποτελείται από 140 χαρακτήρες. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν σε γλωσσικά φαινόμενα, όπως η γραμματική αντικατάσταση, ή έλλειψη, η χρήση μετοχών, οι ελλειπτικές αναφορικές προτάσεις, οι επιρρηματικές προτάσεις κλπ. Οι μαθητές αναρτούν tweets με απορίες που μπορεί να έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα γλωσσικά φαινόμενα, είτε αυτές αφορούν την γραμματική είτε απλά κάτι που άκουσαν και δεν κατάλαβαν καλά. Οι συμμαθητές τους ή άλλοι σπουδαστές τους βοηθούν να βρουν την απάντηση. 17

18 Οι μαθητές μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με μαθησιακές στρατηγικές μεταξύ τους. Οι μαθητές εφαρμόζουν την τεχνική του καταιγισμού ιδεών πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή οποιοδήποτε θέμα χρήζει μελέτης και περαιτέρω συζήτησης. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να διεξάγουν μία ανεπίσημη έρευνα μεταξύ των ατόμων που τους ακολουθούν, να αναλύσουν τα ευρήματα και, τέλος, να προετοιμάσουν μία παρουσίαση επί του συγκεκριμένου θέματος. Οι μαθητές σχολιάζουν βίντεο ή εικόνες, ενώ ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις. Οι μαθητές ανταλλάσσουν απόψεις και συνδέσμους οι οποίοι μπορεί να φανούν χρήσιμοι κατά την διαδικασία του προσωπικού αναστοχασμού επί της εκμάθησης και απόκτησης της ξένης γλώσσας. Οι μαθητές παίζουν τα αγαπημένα τους μουσικά βιντεοκλίπ από το YouTube, εξηγώντας τι τους αρέσει σε κάθε κλιπ. Ο καθηγητής ζητά από συναδέλφους του να απαντήσουν στις απορίες των μαθητών και, ει δυνατόν, προβάλλει τις απαντήσεις τους την στιγμή που δίδονται, σε πραγματικό χρόνο, ώστε να αποτελέσουν έναυσμα ομαδικής συζήτησης ή εργασίας. Γ) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ T W ITTE R ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Οι καθηγητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Twitter για να: παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών σε συγκεκριμένες εργασίες που τους δόθηκαν. προσφέρουν στους μαθητές άμεση ανατροφοδότηση και συνεχή υποστήριξη. αναρτήσουν χρήσιμους συνδέσμους, σχετικούς με τις ανάγκες των μαθητών κάθε δεδομένη στιγμή, καθοδηγώντας τους και δημιουργώντας υποστηρικτικές δομές ή σκαλωσιές μάθησης. κάνοντας εισηγήσεις ή και διηγούμενοι τις δικές τους μαθησιακές εμπειρίες και τις στρατηγικές που ακολούθησαν για να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα που είχαν ως μαθητές. διεξάγουν σύντομες δραστηριότητες εξάσκησης λεξιλογίου, γραμματικής ή γραπτού λόγου. παροτρύνουν τους μαθητές να κάνουν μία σύντομη έρευνα επί ενός συγκεκριμένου θέματος, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι για το επόμενο μάθημα. αναρτήσουν ανακοινώσεις και υπενθυμίσεις. ζητήσουν από μεμονωμένους μαθητές ή ομάδες μαθητών να ακολουθήσουν συγκεκριμένα δημόσια πρόσωπα ή διασημότητες, μελετώντας τα tweets τους και σχολιάζοντας τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον τρόπο έκφρασης ή στο περιεχόμενο. 18

19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Οι μαθητές αναζητούν μία συγκεκριμένη λέξη-κλειδί, για να ανακαλύψουν πόσο συχνά χρησιμοποιείται από αληθινούς χρήστες της γλώσσας και με ποιον τρόπο, ενώ συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τα παραδείγματα χρήσης στο βιβλίο τους. Εάν οι μαθητές είναι ενήλικοι, μπορεί να τους ζητηθεί να βρουν κάποια σημαντικά πρόσωπα στον επαγγελματικό τους τομέα και να τα ακολουθήσουν στο Twitter. Οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν τους λογαριασμούς πρακτορείων ειδήσεων στο Twitter για να μαθαίνουν τα τελευταία νέα. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές μιά σειρά λέξεων και τους αναθέτει μία σύντομη εργασία. π.χ. να βρουν αν σχετίζονται οι λέξεις νοηματικά, να βρουν την σημασία των λέξεων ή τι υποδηλώνουν ή κάποια συνώνυμα ή αντίθετα, να γράψουν μία σύντομη πρόταση χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτές κλπ. Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές έναν σύνδεσμο που οδηγεί π.χ. σε ένα άρθρο. Οι μαθητές προετοιμάζουν μία σύντομη παρουσίαση για το επόμενο μάθημα ή και βρίσκουν περισσότερα άρθρα πάνω στο ίδιο θέμα, και συλλέγουν παραδείγματα χρήσης της γλώσσας από όλα τα άρθρα. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να βρουν και να ακολουθήσουν κάποιους ειδικούς πάνω στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να επιλέξουν έναν από τους πέντε πλέον αγαπημένους τους χρήστες και να γράψουν μία σύσταση για αυτό το άτομο με την λέξη-κλειδί #Followfriday 2, εξηγώντας γιατί θα έπρεπε κάποιος να ακολουθήσει αυτό το άτομο. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να γράψουν ένα σύντομο και σαφές βιογραφικό σημείωμα, το οποίο να εξηγεί ποιοί είναι σε 140 χαρακτήρες. 2 Είναι παραδοσιακή πρακτική στο Twitter κάθε Παρασκευή να συστήνουν οι χρήστες τα άτομα που τους αρέσει να ακολουθούν, συμπεριλαμβάνoντας στο tweet τους και την λέξη-κλειδί #Followfriday ή απλά #FF 19

20 FACEBOOK ACEBOOK.COM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Facebook, ένα από τα πλέον δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, δημιουργήθηκε το 2004 από τον Mark Zuckerberg, αρχικά ως πλατφόρμα για τους φοιτητές του πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Όπως όλα τα κοινωνικά δίκτυα, ο βασικός του σκοπός είναι η επαφή με τους άλλους. Επί του παρόντος, ένας μεγάλος αριθμός καθηγητών ξένων γλωσσών, διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή και εκδοτικοί οίκοι έχουν παρουσία στο Facebook, ενώ μοιράζονται συνδέσμους που οδηγούν σε εκπαιδευτικές ιστότοπους, δωρεάν πόρους διαθέσιμους για λήψη, ιστολόγια, εκδηλώσεις, και ούτω καθ' εξής. Η χρήση του Facebook ως εργαλείου το οποίο υπερβαίνει τα όρια της τυπικής διδασκαλίας σε τάξη ακολουθεί τις αρχές της συνδεσιμότητας. Μερικές δυνατότητες του συγκεκριμένου κοινωνικού δικτύου περιλαμβάνουν αυξημένη έκθεση στην γλώσσα-στόχο, ταχεία και άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τις εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές, ομαδική εργασία, καθώς και έρευνες και ερωτηματολόγια ακολουθούμενα από παρουσιάσεις. Οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την προσωπική τους μάθηση και γλωσσική πρόοδο. Αποκτούν βαθύτερη επίγνωση του γεγονότος ότι η Αγγλική γλώσσα ουσιαστικά χρησιμοποιείται σε όλον τον πλανήτη, επομένως οι διάφορες ποικιλίες της Αγγλικής γλώσσας δεν θεωρούνται κατώτερης αλλά ίσης σημασίας. Ταυτόχρονα, μπορούν να εφαρμόσουν τις γλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες απέκτησαν στην τάξη, επικοινωνώντας με άλλους χρήστες άμεσα και ουσιαστικά. Αυτό τους δίδει επιπρόσθετα κίνητρα να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα στόχο και να συνεχίσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΡΟΙ Για να ξεκινήσετε με το Facebook, θα χρειασθείτε μόνον έναν υπολογιστή, φορητό ή μή, και σύνδεση στο Διαδίκτυο. 20

21 ΡΥΘΜΙΣΗ Για να δημιουργήσετε προφίλ στο Facebook, απαιτούνται τα παρακάτω βήματα: 1. Επισκεφθείτε την διεύθυνση και συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλαδή όνομα και επώνυμο, καθώς και και μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ενότητα Εγγραφή. Επίσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό της επιλογής σας, ώστε να μπορείτε να συνδέεσθε με ασφάλεια από εδώ και στο εξής. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας απαιτείται για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την εταιρία Facebook Inc. 2. Το Facebook θα σας στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, να ανοίξετε το μήνυμα επιβεβαίωσης και να κάνετε κλικ στο κουμπί Ξεκινήστε. Μεταφέρεσθε αυτόματα στην πρώτη σελίδα του προφίλ σας. 3. Εδώ σας δίνεται η ευκαιρία να βρείτε στο Facebook τις σελίδες όλων των επαφών σας από τον κατάλογο επαφών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε να αρχίσετε να κάνετε φίλους στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να στείλετε αίτημα φιλίας σε κανέναν από τον κατάλογο επαφών σας, μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα, κάνοντας κλικ στο Παρακάμψτε αυτό το βήμα, στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας σας. 4. Εν συνεχεία, σας δίνεται η ευκαιρία να συμπληρώσετε τα στοιχεία του προφίλ σας, δηλαδή το όνομα του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο φοιτήσατε, ή και του πανεπιστημίου σας, καθώς και το όνομα του τρέχοντος εργοδότη σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε ευκολότερα τους φίλους σας στο Facebook. Και σε αυτήν την περίπτωση, η συμπλήρωση των στοιχείων είναι προαιρετική. Μπορείτε είτε να κάνετε κλικ στο Αποθήκευση και συνέχεια για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα, ή να παρακάμψετε τελείως αυτό το βήμα. 5. Εν συνεχεία, μπορείτε να μεταφορτώσετε μία φωτογραφία από τον υπολογιστή σας ή να πάρετε μία νέα φωτογραφία με την φωτογραφική μηχανή του υπολογιστή σας. Μόλις συμπληρώσετε τα παραπάνω βήματα, εμφανίζεται η σελίδα προφίλ σας στο Facebook. Μπορείτε να επεξεργασθείτε τα στοιχεία σας, καθώς και να αναζητήσετε φίλους, συναδέλφους ή και συμμαθητές σας, οι οποίοι επί του παρόντος διατηρούν λογαριασμό στο Facebook. 21

22 6. Αφού επεξεργασθείτε και ολοκληρώσετε το προφίλ σας, μπορείτε να περιηγηθείτε στις διάφορες ενότητες της σελίδας σας. Αυτές οι ενότητες βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της σελίδας σας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στις Ενημερώσεις για να λάβετε τις τελευταίες αναρτήσεις ή συνδέσμους τους οποίους έχουν αναρτήσει οι φίλοι σας ή έχουν μοιρασθεί μαζί σας. Επίσης, εάν έχετε λάβει ή επιθυμείτε να στείλετε κάποιο μήνυμα, κάτι το οποίο είναι προσωπικό ανάμεσα σε εσάς και τον αποστολέα/ παραλήπτη και δεν αναρτάται δημοσίως στην σελίδα ενημερώσεων, μπορείτε να κάνετε κλικ στα Μηνύματα. Τέλος, μπορείτε να αναζητήσετε φίλους, να δημιουργήσετε μία σελίδα, να ενημερωθείτε για εκδηλώσεις στις οποίες είστε προσκεκλημένος κλπ. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε κλικ στις ενότητες που ακολουθούν αμέσως μετά τα παραπάνω, για να βρείτε εφαρμογές διαθέσιμες στο Facebook, να κοιτάξετε τις φωτογραφίες των φίλων σας, να διαβάσετε ερωτήσεις και δημοσκοπήσεις, να αναζητήσετε συγκεκριμένες ομάδες ή σελίδες κλπ. Κάποιες απο τις παραπάνω ενότητες, δηλαδή Ενημερώσεις, Προφίλ, Βρείτε Φίλους και Ρυθμίσεις λογαριασμού εμφανίζονται επίσης και στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας σας. Εάν κάνετε κλικ στο Προφίλ, θα μεταφερθείτε στην προσωπική σας σελίδα, όπου και έχετε μία σειρά επιλογών, όπως το να προσθέσετε μια φωτογραφία σας εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, να μοιρασθείτε τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τα χόμπυ σας, να προσθέσετε ένα σήμα στον ιστότοπό σας κ.ο.κ. ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Μία σελίδα στο Facebook προσομοιάζει αφ' ενός με ιστολόγιο ως προς το ότι μόνον το άτομο που την δημιούργησε μπορεί να την επεξεργασθεί και να επιφέρει αλλαγές. Οι σελίδες στο Facebook συνήθως περιστρέφονται γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα, πρόσωπο, οργανισμό, ινστιτούτο κ.ο.κ. Αφ' ετέρου, οι ομάδες στο Facebook προσομοιάζουν περισσότερο με φόρουμ συζητήσεων ως προς το ότι χρησιμοποιούνται κυρίως ως πλατφόρμες ανταλλαγής ιδεών, συνδέσμων, κλπ. Και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσους χρήστες του Facebook έχουν προσκαλέσει στην ομάδα οι διαχειριστές και έχουν δεχθεί να γίνουν μέλη. 22

23 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΟ FA CEBOOK Για να δημιουργήσετε μία σελίδα στο Facebook, απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα: 1. Κάνετε κλικ στο Αρχική σελίδα. 2. Επιλέγετε το Επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας. Εκεί εμφανίζονται διάφορες κατηγορίες, από τις οποίες επιλέγετε Σελίδες. 3. Εν συνεχεία, εμφανίζεται μία σειρά επιλογών, οι οποίες ποικίλουν από τον ορισμό της σελίδας στο Facebook έως συμβουλές για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν στην λειτουργία της σελίδας σας. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK Για να δημιουργήσετε μίαν ομάδα στο Facebook, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας, υπάρχει η επιλογή Δημιουργήστε Ομάδα. Κάνετε κλικ επάνω της και εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο και πρέπει να συμπληρώσετε διάφορα πεδία: το όνομα της ομάδας σας, τα ονόματα των ατόμων τα οποία επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στην ομάδα -και τα οποία λαμβάνουν προσκλήσεις αυτόματα - και τέλος, την επιλογή ρυθμίσεων ασφαλείας, κατά την οποίαν επιλέγετε εάν επιθυμείτε να είναι η ομάδα σας ανοικτή, κλειστή ή μυστική. 2. Μόλις δημιουργήσετε την ομάδα, μεταφέρεσθε στην σελίδα της ομάδας. Εκεί, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Επεξεργασία Ομάδας στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και να προσθέσετε μία περιγραφή της ομάδας, να ορίσετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, να προσθέσετε φωτογραφία της ομάδας και να διαχειρισθείτε τα μέλη. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ Για να γίνετε μέλος μίας ομάδας, πρώτα πρέπει να ελέγξετε κατά πόσον είναι συμβατή με τα ενδιαφέροντά σας. Όταν το αποφασίσετε, κάνετε κλικ στο Γίνετε μέλος της ομάδας, στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας της ομάδας. Επιπλέον, οποιοσδήποτε φίλος σας ανήκει ήδη σε μία ομάδα μπορεί να σας προσκαλέσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να γίνετε μέλος πρέπει να το εγκρίνει ο διαχειστής της ομάδας, είναι δε πιθανόν να χρειασθεί να περιμένετε μέχρις ότου το αίτημά σας εγκριθεί. Ο διαχειριστής έχει επίσης την δυνατότητα να αποκλείσει συγκεκριμένα άτομα από μία ομάδα. 23

24 Κάποιες ομάδες στο Facebook είναι μυστικές και δεν εμφανίζονται σε αποτελέσματα αναζήτησης. Δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής σε αυτές τις ομάδες. Ο μόνος τρόπος για να συμμετάσχετε είναι να σας προσκαλέσει κάποιος που είναι ήδη μέλος. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις Λογαριασμού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης σας, μεταφέρεσθε στην αντίστοιχη σελίδα. Εδώ μπορείτε να επεξεργασθείτε όλες τα στοιχεία που αφορούν στον λογαριασμό σας στο Facebook, ή και να προσθέσετε νέα στοιχεία. Τουτέστιν, μπορείτε να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα λαμβάνετε και θα εμφανίζονται στην σελίδα Ενημερώσεών σας (και ποιες όχι), να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας σας, να διαφοροποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου, να δημιουργήσετε μία διαφήμιση στο Facebook κ.ο.κ. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Στο επάνω μέρος της σελίδας σας, παρουσιάζονται οι εξής επιλογές: Δημοσιεύσεις Σύνδεσμοι Φωτογραφίες Βίντεο Ερωτήσεις Τις χρησιμοποιείτε για να μοιρασθείτε αρχεία ή σχόλια. Εάν ανήκετε σε κάποια ομάδα, θα ειδοποιείσθε για κάθε νέα δημοσίευση που γίνεται στα πλαίσια της ομάδας, εκτός και εάν επιλέξετε το αντίθετο, διαφοροποιώντας τις Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων. Επίσης, εάν στις ρυθμίσεις απορρήτου της ομάδας έχει επιλεγεί το Κλειστή ομάδα ή Μυστική ομάδα, μόνον τα μέλη θα μπορούν να βλέπουν τις δημοσιεύσεις της ομάδας. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο αποκλειστικά ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης από τους καθηγητές, όσο και ως εργαλείο διδασκαλίας με μία ομάδα μαθητών ξένων γλωσσών. 24

25 A) ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο καθηγητής μπορεί να εγγραφεί στο Facebook και να δημιουργήσει ή να συμμετάσχει σε μία ομάδα καθηγητών με κοινά ενδιαφέροντα και επιδιώξεις στον τομέα τους. Ακόμη, μπορεί να ανταλλάξει απόψεις και εμπειρίες ώστε να επιλύσει προβλήματα ή και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, συμμετέχοντας σε συζητήσεις που δημοσιεύονται και εξελίσσονται στην σελίδα της ομάδας. Τέλος, μπορεί να ακολουθήσει συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε μία μεγάλη ποικιλία υλικών, από ακαδημαϊκά άρθρα έως το τελευταίο διαδικτυακό εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για χρήση στο μάθημα. Ο καθηγητής μπορεί να γίνει φίλος ή να παρακολουθήσει (με κλικ στο Μου αρέσει ) γνωστούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ινστιτούτα, τα οποία ειδικεύονται στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και να επισκεφθεί χρήσιμους συνδέσμους σχετικούς με την εκπαίδευση και την Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι αναρτώνται ή αναδημοσιεύονται στο Facebook. Μπορεί επίσης να έλθει σε επαφή (με κλικ στο Αίτημα φιλίας ) με άλλους καθηγητές ξένων γλωσσών από την χώρα του ή από άλλες χώρες, εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις του και την εξοικείωσή του με διδακτικές μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται σε μία ποικιλία συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης. Έχει την δυνατότητα να διατηρήσει ή και να αυξήσει το ενδιαφέρον του όσον αφορά την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διδασκαλίας γλώσσας, της γλωσσολογίας, της εφηρμοσμένης γλωσσολογίας, της έρευνας και των νέων τεχνολογιών. Ο καθηγητής μπορεί να συνεχίσει την επαγγελματική του ανάπτυξη με έναν ελεύθερο και αυτόνομο τρόπο κάτι που αποτελεί και έναν από τους κύριους στόχους του παρόντος προγράμματος. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα παρακάτω είναι κάποιες δημοφιλείς και πολυάριθμες ομάδες καθηγητών Αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις γύρω από την διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας. Επιπλέον, παραθέτουμε ενδεικτικά τις διευθύνσεις κάποιων γνωστών οργανισμών και ινστιτούτων του κλάδου στο Facebook:

26 B) ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Οι καθηγητές μπορούν να σχηματίσουν μία ομάδα για τους μαθητές τους στο Facebook, ώστε οι μαθητές να μπορούν: Να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις πάνω σε εργασίες που τους έχουν ανατεθεί ή σε οπτικοακουστικό υλικό. Να συνεργασθούν σε ζευγάρια ή ομάδες. Να αναρτήσουν χρήσιμους συνδέσμους, οι οποίοι οδηγούν τον αναγνώστη σε ιστολόγια, άρθρα, λεξικά και άλλο συμπληρωματικό υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Να ενασχοληθούν με την καθοδήγηση των συμμαθητών τους ή και να προσφέρουν βοήθεια στα ασθενέστερα μέλη της τάξης, μέσω ανατροφοδότησης των συμμαθητών τους σχετικά με τις σχολικές εργασίες τους, όπως εκθέσεις, σύνταξη επιστολών κοκ. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο προάγεται η μαθησιακή αυτονομία. έλθουν σε επαφή και να συνεργασθούν με άλλους σπουδαστές ξένων γλωσσών από διάφορες χώρες, εξασκώντας την γλώσσα ενώ αναπτύσσουν την πολιτισμική τους συνείδηση. αναστοχασθούν πάνω στον τρόπο που μαθαίνουν και να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να βελτιώσουν τις μαθησιακές στρατηγικές τους, πάντοτε βέβαια υπό την κατάλληλη καθοδήγηση. Σημείωση: Οι ομάδες στο Facebook μπορεί να είναι ανοικτές, κλειστές ή μυστικές. Οι κλειστές ή μυστικές ομάδες είναι ιδανικές για σπουδαστές, καθώς η έγκριση της συμμετοχής στην ομάδα μπορεί να ρυθμίζεται από τον καθηγητή, ο οποίος θα ασκεί και καθήκοντα διαχειριστή της ομάδας (ή από τον διευθυντή του σχολείου, εάν είναι διαθέσιμος), ενώ ανεπιθύμητα μέλη ή επισκέπτες δεν μπορούν να κάνουν δημοσιεύσεις στην σελίδα της ομάδας, ούτε να δούν τις αναρτήσεις των σπουδαστών ή να αποκτήσουν πρόσβαση στα φόρουμ συζητήσεών τους. Οι καθηγητές μπορούν να σχηματίσουν μία ομάδα για τους μαθητές τους στο Facebook, ώστε οι ίδιοι να μπορούν: Να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών σε συγκεκριμένες εργασίες που τους δόθηκαν. Να προσφέρουν στους μαθητές άμεση ανατροφοδότηση και συνεχή υποστήριξη. Να αναρτήσουν χρήσιμους συνδέσμους, σχετικούς με τις ανάγκες των μαθητών κάθε δεδομένη στιγμή, καθοδηγώντας τους προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. 26

27 Σημείωση: Οι μικρότεροι μαθητές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Facebook. Μάλιστα, σε κάποιες χώρες ή οργανισμούς, η χρήση του Facebook απαγορεύεται. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για ανηλίκους, είναι απαραίτητη η γονική συναίνεση, ενώ συνιστάται οι γονείς να παρακολουθούν την δραστηριότητα των εφήβων στο Facebook. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το Facebook ενθαρρύνει κυρίως, λόγω της ίδιας της φύσης του μέσου, τον γραπτό λόγο και την γραπτή επικοινωνία, χαρακτηριστικό που θα πρέπει να δώσει μία νέα ώθηση στην εξάσκηση του γραπτού λόγου, καθώς συνήθως ο γραπτός λόγος είναι ο πτωχός συγγενής στην διδασκαλία της γλώσσας, ενώ η γραπτή εργασία για το σπίτι μπορεί να είναι κουραστική και όχι ιδιαίτερα ένδιαφέρουσα για τους μαθητές. Α) ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Διάφορα είδη γραπτών εργασιών μπορούν να αναρτηθούν στο χρονολόγιο της ομάδας, να επικολληθούν στο φόρουμ άλλων ομάδων ή και να γραφούν απευθείας σε έγγραφο κάτι που επιτρέπει πλέον το Facebook. Τα είδη αυτά συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: Οποιοδήποτε είδος γραπτού λόγου, επιστολή, αναφορά, διήγημα κλπ., πάνω σε μία ποικιλία θεμάτων. Διήγημα σε συνέχειες, στο οποίο κάθε μαθητής προσθέτει και μία ενότητα. Συμμετοχές σε συλλογική εργασία αναφορά, έκθεση ή επιστολή. (βλέπε παραπάνω) Κριτική βιβλίου ή οποιοδήποτε άλλο είδος κριτικής, π.χ. Κριτική κάποιου διαδικτυακού παιχνιδιού το οποίο έπαιξαν οι μαθητές ή κάποιου ιστότοπου εξάσκησης της γλώσσας τον οποίον τους ζήτησε ο καθηγητής να επισκεφθούν. Β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Στο Facebook, είναι δυνατή η συμπλήρωση ερωτηματολογίων, μέσω της χρήσης της εφαρμογής δημοσκοπήσεων που βρίσκεται πάνω από το πεδίο Ενημέρωση κατάστασης, η ανάλυση των αποτελεσμάτων, και, τέλος, η προετοιμασία μίας παρουσίασης επί ενός συγκεκριμένου θέματος, π.χ.: Το αγαπημένο σας φαγητό, ποτό, πρόγραμμα τηλεόρασης, ταινία, ηθοποιός κλπ. Δημοσκοπήσεις επί σημαντικών ή μή θεμάτων, τα οποία έχουν επεξεργασθεί οι μαθητές. Συνήθειες και χόμπυ. 27

28 Διάφορα κουίζ. Σύνταξη αναφοράς επί των αποτελεσμάτων μίας έρευνας την οποία διεξήγαγαν οι μαθητές. Οι μαθητές συντάσσουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις, συλλέγουν τα αποτελέσματα και γράφουν τις αναφορές. Γ) ΣΧΟΛΙΑ Μία από τις βασικότερες λειτουργίες του Facebook είναι αυτή των σχολίων, η οποία και μπορεί να αξιοποιηθεί από τον καθηγητή για να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφρασθούν γραπτώς και να αλληλεπιδράσουν ο ένας με τον άλλο. Μπορούν να σχολιάσουν υλικό το οποίο αναρτά ο καθηγητής ή και οι ίδιοι μέσω συνδέσμων στην ομάδα τους ή στην σελίδα τους. Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα: Καταιγισμός ιδεών ένας καλός τρόπος να συμπληρώσετε ή να προετοιμασθείτε για οποιουδήποτε είδους μάθημα, π.χ. ιδέες για ένα διήγημα που δόθηκε για εργασία στο σπίτι ή ιδέες πάνω σε ένα θέμα το οποίο θα αναλυθεί σε μελλοντικό μάθημα. Επίκαιρο οπτικοακουστικό υλικό ως έναυσμα ανταλλαγής ιδεών και απόψεων. Θα μπορούσε να συνδυασθεί με καταιγισμό ιδεών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια συζήτηση στην τάξη ή γραπτής εργασίας επί συγκεκριμένου θέματος. Φωτογραφίες και κινούμενα σχέδια. Μουσικά βιντεοκλίπ. Αναρτήσεις σε ιστολόγια. Άρθρα δημοσιευμένα στο διαδίκτυο. Σχόλια πάνω σε ένα βιβλίο ή διήγημα το οποίο οι μαθητές έχουν επεξεργασθεί στην τάξη ή τους έχει ανατεθεί ως άσκηση εκτενούς ανάγνωσης στο σπίτι. Όσες εφαρμογές ή εργαλεία έχει αποφασίσει ο καθηγητής ότι είναι ασφαλές να μοιρασθεί με τους μαθητές του. Δ) ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Ο καθηγητής μπορεί να κάνει μία ερώτηση ή να ξεκινήσει μία πρόταση για να την συνεχίσουν οι μαθητές, π.χ. Τι θα κάνατε ή θα λέγατε εάν βλέπατε ένα ποντίκι στο δωμάτιό σας; Δεν έχω ποτέ επιχειρήσει να. 28

29 Ο καθηγητής μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις αναρτημένες στο χρονολόγιο ή σε ένα ειδικό φόρουμ συζητήσεων, με τίτλο π.χ. Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Γραμματικής. Ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές - σε ατομική βάση ή σε ζευγάρια ή ομάδες να δημιουργήσουν δικό τους υλικό χρησιμοποιώντας μία άλλη εφαρμογή, π.χ. το Vimeo, το Photopeach ή το Devolver. Για παράδειγμα, μπορούν να δημιουργήσουν και να εικονογραφήσουν ένα διάλογο στον οποίο παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο. Εν συνεχεία, μοιράζονται τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους στο Facebook. Το χρονολόγιο ή ένα νήμα συζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή συνδέσμων με στόχο την περαιτέρω αποσαφήνιση ή εξάσκηση επί γραμματικών φαινομένων, τα οποία προβληματίζουν τους μαθητές. Αινίγματα Γραμματικής Ο καθηγητής ή οι μαθητές μπορούν να αναρτήσουν ελλιπείς προτάσεις ή προτάσεις με κενά, προσφέροντας ταυτόχρονα και μία σειρά επιλογών, από τις οποίες και θα πρέπει να επιλεχθεί η σωστή (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής). Το περιεχόμενο μπορεί να ποικίλει, εστιάζοντας είτε σε συγκεκριμένους γραμματικούς κανόνες, είτε σε ιδιωματικές χρήσεις της γλώσσας, είτε σε περιφραστικά ρήματα, και ούτω καθ' εξής, π.χ. I would the exam if I had studied a bit harder. a. have passed b. pass c. had passed d. passed Ε) ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Μία σελίδα ή ομάδα στο Facebook μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράψει την πρόοδο προς ένα στόχο-πρόκληση που έθεσε ο καθηγητής, υπό μορφή συγκεκριμένης εργασίας π.χ. Στόχος Ανάγνωσης ο καθηγητής δίνει στους μαθητές έναν κατάλογο κειμένων προς ανάγνωση και έναν συγκεκριμένο στόχο. Οι μαθητές αναφέρουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει στην σελίδα τους. Στόχος Ακουστικής Κατανόησης (όπως τα παραπάνω). Στόχος Προφοράς Οι μαθητές μπορούν να αναφέρουν την πρόοδο που έχουν σημειώσει σε ιστότοπους όπως το englishcentral.com, στους οποίους οι προσπάθειές τους να βελτιώσουν την προφορά τους βαθμολογούνται και εμφανίζονται σε πίνακα κατάταξης. 29

30 ΣΤ) ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Πολλά παιχνίδια τα οποία εκατομμύρια χρήστες παίζουν κάθημερινά στο Facebook προσφέρουν άφθονες ευκαιρίες για ανάγνωση κειμένων και επικοινωνία στην γλώσσα-στόχο σε ένα πιο χαλαρό πλαίσιο, π.χ. κτίζοντας μία φάρμα ή νικώντας έναν αντίπαλο σε ένα παιχνίδι λέξεων. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές στο Facebook οι οποίες επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Εν τούτοις, ο καθηγητής πρέπει να να τις ελέγξει πολύ προσεκτικά, ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν εμφανίζονται ανεπιθύμητες διαφημίσεις ή ακατάλληλο περιεχόμενο, μαζί με το παιχνίδι, ιδιαίτερα στην περίπτωση εφήβων ή νεαρών μαθητών. Ζ) ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ Η ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο καθηγητής μεταφορτώνει αρχεία με τις εργασιές κάποιων μαθητών είτε γραπτά κείμενα είτε καταγεγραμμένη συνομιλία και προσκαλεί τους υπόλοιπους μαθητές να αναρτήσουν τα σχόλιά τους, παρέχοντας ανατροφοδότηση στους συμμαθητές τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, π.χ. ευχέρεια λόγου, ακρίβεια, εύρος έκφρασης, ολοκλήρωση άσκησης, συνοχή, περιεχόμενο, κλπ. (Σημείωση: Συνιστάται η δραστηριότητα να λάβει χώρα σε μία κλειστή ή ακόμη και μυστική ομάδα και κατόπιν συναίνεσης των μαθητών). Ο καθηγητής μπορεί να αναρτήσει δείγματα από τα γραπτά των μαθητών και να διεξάγει έναν σύντομο διαγωνισμό, στον οποίο νικητής θα είναι ο πρώτος που θα εντοπίσει κάποιο λάθος. Ο καθηγητής αναρτά έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε αυθεντικό διαδικτυακό περιεχόμενο, το οποίο περιέχει γλωσσικά λάθη. Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν τα λάθη. Σχόλια πάνω σε άλλες πτυχές του γραπτού λόγου, όχι μόνον στα γλωσσικά λάθη, ενθαρρύνονται, π.χ. Ο καθηγητής αναρτά έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε ένα γραπτό, ενώ προσκαλεί τους μαθητές να σχολιάσουν το κείμενο από άποψη συνοχής, συνεκτικότητας, συνάφειας περιεχομένου κλπ. H) ΑΝΑΠΤΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ο καθηγητής κάνει εισηγήσεις ή και διηγείται τις δικές του μαθησιακές εμπειρίες και τις στρατηγικές που ακολούθησε για να επιλύσει συγκεκριμένα προβλήματα που είχε ως μαθητής, στα πλαίσια της εκμάθησης ή διαχείρισης συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων. 30

31 Ο καθηγητής μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να καταγράψουν τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν μία συγκεκριμένη εργασία η οποία τους δόθηκε είτε στην τάξη είτε μέσω διαδικτύου. Ο καθηγητής δημιουργεί μία ομάδα στο Facebook στα πλαίσια της οποίας φέρνει σε επαφή περισσότερο προχωρημένους ή δυνατούς μαθητές με πιο αδύναμους. Οι μεν μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο του μέντορα, ενώ οι δε θα επωφεληθούν τα μάλα από την συνεργασία με κάποιο άλλο άτομο εκτός από τον καθηγητή τους, του οποίου η παρουσία εμπνέει ενίοτε και το δέος. Θ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μόλις οι μαθητές εξοικειωθούν περισσότερο με το Facebook, ο καθηγητής μπορεί να τους ζητήσει να δημιουργήσουν μία ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος, ως βήμα συζητήσεων με τους συμμαθητές τους. Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα: Μία σελίδα με θέμα την μόδα, τον αθλητισμό ή την μουσική. Μία σελίδα με στοιχεία για έναν από τους ήρωες ενός μυθιστορήματος το οποίο έχουν διαβάσει ή επεξεργάζονται επί του παρόντος. Μία σελίδα για το περιβάλλον. Μία σελίδα για έναν κοινωφελή σκοπό τον οποίον πληροφορήθηκαν οι μαθητές μέσω της τοπικής τους κοινότητας. Μία σελίδα με ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την γλώσσα ή την τοπική κοινότητα. Μία σελίδα πολτιστικού ενδιαφέροντος. Μία σελίδα στην οποία θα συλλέγονται αστείοι ιδιωματισμοί ή παράξενες εκφράσεις. Μία σελίδα τύπου Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις Εξετάσεις Χ ως μέρος της προετοιμασίας των μαθητών για τις συγκεκριμένες εξετάσεις ( υπό μορφή Φακέλου Πληροφοριών ή Συμβουλών ή και των δύο). Μία σελίδα στην οποία θα συλλέγονται λογοτεχνικά ή άλλα ενδιαφέροντα αποφθέγματα. Μία σελίδα αφιερωμένη σε βίντεο ή κινούμενα σχέδια, τα οποία συνέλεξαν οι μαθητές στα πλαίσια κάποιας σχολικής εργασίας. 31

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το εγχειρίδιο αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση από Εκπαιδευτικούς Διαχειριστές. Περιγράφει όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσετε το νέο σας TwinSpace.

Το εγχειρίδιο αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση από Εκπαιδευτικούς Διαχειριστές. Περιγράφει όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσετε το νέο σας TwinSpace. Συνοπτική παρουσίαση του νέου TwinSpace (Ενεργοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2014) Το εγχειρίδιο αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση από Εκπαιδευτικούς Διαχειριστές. Περιγράφει όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Gmail: Η προσέγγιση της Google στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Από την ομάδα εργασίας του Gmail) Το Gmail κάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εύκολο και αποτελεσματικό.. Οι 10 κυριότεροι λόγοι για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12 ΦΙΛΟΙ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 28 ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΩΝ 64 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές γνώσεις για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τσέκαρέ το! Facebook Check

Τσέκαρέ το! Facebook Check Facebook Check Ξέρεις καλά όλους τους «φίλους» σου; Ποιος μπορεί να δει τι κοινοποιείς στο Facebook; Διατήρησε τον έλεγχο των δημοσιεύσεών σου! Πώς διαχειρίζεσαι τις λίστες των «φίλων» σου; Πώς μπορείς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία για το Edmodo.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο. Δροσοσταλίδα Υπηρεσίες προβολής και προώθησης Σελίδα 1

Ευρετήριο. Δροσοσταλίδα Υπηρεσίες προβολής και προώθησης Σελίδα 1 Ευρετήριο Δροσοσταλίδα...2 Δωρεάν Καταχωρήσεις...3 Καταχώρηση στο Ευρετήριο...3 Καταχωρήσεις Εκδηλώσεων, Άρθρων & videos...4 Ολοκληρωμένη προβολή με banner...5 Επιλεγμένες εκδηλώσεις στο εβδομαδιαίο newsletter...6

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγγραφή στην πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης

1. Εγγραφή στην πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης 1. Εγγραφή στην πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης α. Πληκτρολογείτε στην γραμμή διευθύνσεων του περιηγητή σας (browser) http://emathisi.army.gr και μόλις εισέλθετε κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Ξεκινήστε τώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. https://findhome.teicrete.gr

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. https://findhome.teicrete.gr ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ https://findhome.teicrete.gr Εισαγωγή Πλατφόρμα δημοσίευσης αγγελιών ενοικίασης καταλυμάτων σε όλο το νησί που απευθύνονται υποχρεωτικά και σε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies)

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Lino it Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Το «Lino» είναι µια νέα διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση εικονικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ενέργειας Οδηγός Σπουδών 2013

Ακαδημία Ενέργειας Οδηγός Σπουδών 2013 Ακαδημία Ενέργειας Οδηγός Σπουδών 2013 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 3 Στόχοι Εκπαιδευτικής Διαδικασίας... 3 Θεματικές Ενότητες... 3 Εκπαιδευτικό υλικό & επικοινωνία... 4 Ερωτήσεις αξιολόγησης και εργασίες...

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τα εργαλεία του etwinning

Οδηγίες για τα εργαλεία του etwinning Οδηγίες για τα εργαλεία του etwinning Εγγραφή στο etwinning Πρώτο βήµα: Στοιχεία ηλούντος εύτερο βήµα: Προτιµήσεις Αδελφοποίησης Tρίτο βήµα: Στοιχεία του Σχολείου Τέταρτο βήµα: Προφίλ του Σχολείου TwinFinder

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Forum Κινητικότητας Υ.Δ.Μ.Η.Δ. /Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων

Οδηγίες χρήσης Forum Κινητικότητας Υ.Δ.Μ.Η.Δ. /Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 4 2.Σύνδεση Χρήστη... 4 2.1. Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 5 3. Αρχική Σελίδα Εγγεγραμμένου χρήστη... 6 3.1 Επιλογή Προφίλ Χρήστη... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

24 1. 7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ aplanet ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ... 25

24 1. 7. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ aplanet ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ... 25 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Το πρόγραμμα aplanet έχει χρηματοδοτηθεί με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το κείμενο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη του, η δε Ευρωπαϊκή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ... Εγχειρίδιο Φοιτητών GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Εγχειρίδιο Φοιτητών Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Celly Social Network Development

1. Celly Social Network Development 1. Celly Social Network Development Η περιγραφή Το Celly προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων σε φορητές συσκευές καθώς είναι προσβάσιμο και από Android και ios

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Αλέξανδρος Καπανιάρης M.A., M.ed., Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

7 Βήματα για δημιουργία Ιστοτόπου Ιστολογίου

7 Βήματα για δημιουργία Ιστοτόπου Ιστολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής 7 Βήματα για δημιουργία Ιστοτόπου Ιστολογίου Τα βήματα δημιουργίας ιστοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.step.gov.gr δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω της οποίας μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων «Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Α Δημοτικού Τεύχος 1ο. Οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη

Γλώσσα Α Δημοτικού Τεύχος 1ο. Οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα Α Δημοτικού Τεύχος 1ο Οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα Α Δημοτικού Τεύχος 1ο Στην εισαγωγική ενότητα του βιβλίου τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τους ήρωες που θα τους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 η Ενότητα Στην 4 η Ενότητα ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) έχουμε δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΚΕ

Εγχειρίδιο Χρήστη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήστη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΚΕ Υποσύστημα Ψηφιακού Αποθετηρίου, Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Δικτύωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ: Θέμα Διαλόγου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα