ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία» Διπλωματική εργασία Νικολάου Μεταξά του Αναστασίου (Μ 004/09) με θέμα : «Η σημασία της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στη διαχείριση κρίσεων και οι προσεγγίσεις των διεθνών Οργανισμών (Ο.Η.Ε. ΝΑΤΟ Ε.Ε.)» Επιβλέποντες : Φωτεινή Μπέλλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σπυρίδων Λίτσας, Λέκτορας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διπλωματική εργασία αναλύει τον όρο της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας και μελετά τη σημασία που του προσδίδουν ο Ο.Η.Ε., το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση κρίσεων. Ως παράδειγμα για την εφαρμογή του όρου στη διαχείριση κρίσεων χρησιμοποιείται η περίπτωση του Αφγανιστάν. Η έννοια της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας είναι σημαντική, όπως αναλύεται από τη θεσμική και λειτουργική διάσταση που της έχουν προσδώσει Διεθνείς Οργανισμοί όπως ο Ο.Η.Ε. το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. Η εφαρμογή της όμως φαίνεται αναποτελεσματική στο παράδειγμα του Αφγανιστάν, λόγω του κατακερματισμού της, των διαφορετικών αρχών και της αδυναμίας συντονισμού τους. Λέξεις κλειδιά : πολιτικο στρατιωτική συνεργασία / συντονισμός, Ο.Η.Ε., ΝΑΤΟ, Ε.Ε., Αφγανιστάν.

2 - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΣΤΟΝ ΟΗΕ Πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός στον ΟΗΕ, η ανθρωπιστική 5 προσέγγιση Αρχές πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων στον ΟΗΕ 7 Πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός στον ΟΗΕ, η προσέγγιση των 8 ειρηνευτικών αποστολών Δομές που υποστηρίζουν την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στον ΟΗΕ 10 Ενοποιημένες Αποστολές 11 Πολιτική αυτονομία έναντι ενοποιημένων αποστολών 13 Οριζόντια / κάθετη διαλειτουργικότητα και κουλτούρα 14 Ελαχιστοποίηση της πολιτικοποίησης στην ανθρωπιστική προσπάθεια 15 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 17 Πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στο NATO (CIMIC) 17 Συσχετιζόμενες δραστηριότητες με τη πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία 18 Βασικές λειτουργίες της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας 19 Αρχές που διέπουν την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στο ΝΑΤΟ 20 Προσέγγιση μέσα από τη διαφορετικότητα 23 Η στρατιωτικοποίηση του ανθρωπισμού 24 Διαφάνεια και λογοδοσία 26 ΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 28 ΕΝΩΣΗΣ Πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 30 Πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 32 Η Ολοκληρωμένη προσέγγιση 33 Δομές και μηχανισμοί της ΚΠΑΑ που εξυπηρετούν την ολοκληρωμένη 35 προσέγγιση της Ε.Ε. Συνθήκη της Λισσαβόνας 37 Ένα εναλλακτικό μοντέλο πολιτικο στρατιωτικής συνεργασίας- 39 Αδυναμίες Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 41 Οι βασικοί δρώντες σήμερα 42 Διεθνής Δύναμη Βοήθειας (για την) Ασφάλεια (ISAF) 42 Επαρχιακές Ομάδες Ανασυγκρότησης (PRTs) 43 Κριτική διάσταση των PRT s 45 Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) 46 Αστυνομική αποστολή της Ε.Ε. (EUPOL AFGHANISTAN) 48 EUPOL το πιο «χαρακτηριστικό» παράδειγμα στο Αφγανιστάν 49 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKOs NGOs) 51 Κατευθυντήριες οδηγίες για τον συντονισμό 52 Αφγανιστάν : μία κριτική 53 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 56 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 58

3 - 2 - AIA ANP CFSP CHE CIMIC CMCO CRCT CMPD CοC DDR E.S.S. E.U.M.C. E.U.M.S ESDP EUSR IOM ISAF JOA P.S.C. PRTs PSC R2P SSR SRSG TA UN CMCoord UN DPKO UNDP UNAMA ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ Afghan Interim Authority Afghan National Police Common Foreign and Security Policy complex humanitarian emergencies Civil-Military Cooperation Civil-Military Coordination Crisis Respond Co-ordination Team Crisis Management Planning Directorate Committee of Contributors Disarmament, Demobilization and Reintegration European Security Strategy EU Military Committee EU Military Staff European Security and Defense Policy EU Special Representative International Office of Migration (Organization) International Security Assistance Force Joint Operations Area Political and Security Committee Provincial Reconstruction Teams Political and Security Committee Responsibility to Protect Security Sector Reform Special Representative of the Secretary General Transional Authority United Nations Civil-Military Coordination United Nations Department of Peacekeeping Operations United Nations Development Programme United Nations Assistance Mission in Afghanistan

4 - 3 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση του όρου «πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία» 1, η μελέτη της σημασίας που του προσδίδουν μέσα από τη θεσμική του ανάπτυξη στον Ο.Η.Ε., στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η διερεύνηση εάν η εφαρμογή του αποτελεί μια συνεκτική / συνολική προσέγγιση των Διεθνών Οργανισμών στη διαχείριση κρίσεων στο σύγχρονο μεταψυχροπολεμικό κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων η έννοια της ασφάλειας τείνει να παίρνει άλλη διάσταση. Τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων φαίνονται να έχουν μεγαλύτερη αξία και τείνουν να προκαλούν σοβαρά την έννοια της κυριαρχίας του κράτους (Rehse 2004:12). Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η διεθνής κοινότητα έχει εμπλακεί σε πολλές ενδοκρατικές διαμάχες με χαρακτηριστικότερη από αυτές την κρίση που προέκυψε στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά τη διάλυση της κυρίαρχης κρατικής οντότητας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνει πλέον ο Ο.Η.Ε. αποκτούν και άλλη έννοια, ξεφεύγοντας από την απλή παρατήρηση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, οδηγούνται στις πολυδιάστατες επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης που συμπεριλαμβάνουν, εκτός από την προστασία των πολιτών, τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη των μαχόμενων(ddr: Disarmament, Demobilization and Reintegration), τη διεξαγωγή εκλογών, την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βοήθεια στην εγκαθίδρυση κράτους δικαίου, καθώς και άλλες δράσεις κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα (UN 2008a). Έτσι οι επιχειρήσεις επιβολής και διατήρησης της ειρήνης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας. Η νέα αυτή πραγματικότητα, σε αντίθεση με την Ψυχροπολεμική εποχή και το βάρος που δόθηκε σε αυτή για τη στρατιωτική προετοιμασία/ετοιμότητα σε διακρατικές συγκρούσεις, οδήγησε κυρίως στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των κρατικών οντοτήτων από την μία και των δρώντων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια από την άλλη, όπως των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ NGO s), της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC), αλλά και των Διεθνών Οργανισμών όπως οι UNOCHA (United 1 Ο όρος αποδίδεται στο ΝΑΤΟ και στον Ο.Η.Ε. ως CIMIC (Civil-Military Cooperation) και στην Ε.Ε. ως CMCO(Civil-Military Coordination)

5 - 4 - Nations Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs), UNHCR (United Nations High Commission for Refugees), κ.α. Η έκθεση Brahimi 2 για τις ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε, η αναφορά της διεθνούς κοινότητας στον όρο η ευθύνη για προστασία (Responsibility to Protect : R2P), η έκδοση διακλαδικού δόγματος στο ΝΑΤΟ για την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξή του με τη συνεκτική προσέγγιση, οι ολοκληρωμένες αποστολές που θέλει να αναπτύξει η Ε.Ε. και οι πολυδιάστατες επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως έχει γίνει αντιληπτή πια η ανάγκη για διαρκή συνεργασία και συντονισμό, που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως το Αφγανιστάν, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στρατιωτικών και πολιτικών (μη-στρατιωτικών) φορέων (Landon, J. Hayer R.(n.d.) ). Τη σημασία του όρου της «πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας» θα την ερμηνεύσουμε εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του, τον τρόπο λειτουργίας και το βαθμό ένταξης στις θεσμικές δομές του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε. Θα την προσεγγίσουμε δε ως προς τη διάσταση της συνεκτικότητας /αποτελεσματικότητας μέσα από το παράδειγμα της περίπτωσης του Αφγανιστάν. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στον ΟΗΕ. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται η προσέγγιση του ΝΑΤΟ και στο τρίτο κεφάλαιο η προοπτική της ΕΕ. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται η προσπάθεια εφαρμογής της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στο Αφγανιστάν. Η εργασία υποστηρίζει πως και οι τρεις Διεθνείς Οργανισμοί αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στη διαχείριση κρίσεων. Ωστόσο το παράδειγμα του Αφγανιστάν δείχνει ότι η συνεργασία δεν επιτυγχάνεται δεδομένης της απουσίας κεντρικού σχεδιασμού που καθιστά τη δράση τους σχεδόν κατακερματισμένη και αναποτελεσματική ενώ εμφανίζονται σπασμωδικές προσπάθειες για μια ολιστική θεώρηση. 2 Report of the Panel on United Nations Peace Operations, 2000 (The Brahimi Report)

6 - 5 - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ Η έννοια της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας δεν αποτελεί νεωτερισμό. Υπήρξε στην αντίληψη των Συμμαχικών δυνάμεων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με πρωταρχικό στόχο όμως στο να προστατευθούν οι πολίτες και να μη γίνουν θύματα των επιχειρήσεών τους, δίνοντας προτεραιότητα στο στρατιωτικό σκέλος των επιχειρήσεων. Ακόμα και οι «πρώτης γενιάς» ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε. είχαν σα στόχο το διαχωρισμό των εμπλεκομένων μερών χωρίς ιδιαίτερη ανάμιξη με τους πληθυσμούς που προστάτευαν. Μετά το τέλος όμως του ψυχρού πολέμου η κατάσταση άλλαξε σημαντικά καθώς η φύση των πολέμων μεταλλάχτηκε και αυτό γιατί οι ενδοκρατικές συγκρούσεις παρήγαγαν περίπλοκες ανθρωπιστικές καταστάσεις ανάγκης(complex humanitarian emergencies) που απαιτούσαν την παρουσία και τη βοήθεια στρατιωτικών αλλά και πολιτικών οργανισμών (Knight 2008 : 22, 23). Η επιτυχής διαχείριση κρίσεων διακρίνεται από την επιλογή των σωστών εργαλείων και την παράλληλη χρησιμοποίησή τους κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθούν οι προοπτικές και οι δυνατότητες που υπάρχουν. Έτσι ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση μιας κρίσεως η πρόληψη, η διαμεσολάβηση, η επιβολή ή η διατήρηση της ειρήνης. Οι πολλαπλοί δρώντες στη διαχείριση κρίσεων απαιτούν συντονισμό και συμφωνίες για το συγχρονισμό τους τόσο κατά τη σχεδίαση όσο και κατά την εκτέλεση των αποστολών τους ώστε να δρουν ως αξιόπιστοι συνεργάτες και να υπάρχει μια ομαλή διαδοχή στην ειρήνη(u.n. New Horizon 2009 : 9). Υπάρχει έτσι μεγάλη διάσταση μεταξύ των αναγκών για την επιτυχή διαχείριση κρίσεων και των δυνατοτήτων, εθνικών και διεθνών, που ενδεχομένως να εμποδίζουν την επιτυχή έξοδο από περίπλοκες ανάγκες, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή έξοδο από περίπλοκες ειρηνευτικές αποστολές (Ibid : 22). Πολιτικό-στρατιωτικός συντονισμός στον ΟΗΕ, η ανθρωπιστική προσέγγιση Ο Ο.Η.Ε. χρησιμοποιεί την έννοια «συντονισμός» έναντι της έννοιας «συνεργασία» 3 που χρησιμοποιείται στο ΝΑΤΟ για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα σχέσεων που ποικίλουν και διευρύνονται από τη συνύπαρξη μέχρι και τη συνεργασία. 3 Coordination VS Cooperation

7 - 6 - Ο όρος πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός (UN CMCoord) εστιάζει, σε μια κατάσταση συνεργασίας, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας των συντονισμένων προσπαθειών κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου και μέχρι την έναρξη των εχθροπραξιών. Ενώ στο άλλο άκρο, που είναι η περίοδος των εχθροπραξιών εστιάζει στη συνύπαρξη ώστε να ελαχιστοποιήσει τον ανταγωνισμό και την αντιπαράθεση (figure by UN CMCoord Course Module) 4. Το σκεπτικό του Ο.Η.Ε. έχει αναπτυχθεί στη βάση του ανθρωπιστικού πολιτικο-στρατιωτικού ς και των στρατιωτικών συντονισμού όπου η συνύπαρξη αναφέρεται στην κατάσταση όπου η ελάχιστη απαραίτητη πληροφόρηση επιτυγχάνεται μεταξύ της ανθρωπιστικής κοινότητα δυνάμεων. Αυτό τυπικά περιλαμβάνει τη διαχείριση πληροφοριών για θέματα ασφαλείας, κινήσεων των ανθρωπιστικών μεταφορών κα ι τη συν-διαχείριση μέσων όπως λιμανιών, αεροδρομίων κ.α. Η συνεργασία αναφέρεται σε ένα υψηλότερο στάδιο πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού όπου μπορεί να περιλαμβάνει κοινή σχεδίαση, κατανομή των εργασιών και διανομή των πληροφοριών (OCHA 2004). Οι ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε. και η ανθρωπιστική κοινότητα έχουν καταλήξει στην από κοινού χρήση του όρου πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός (Civil Military Coordination). Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές συντμήσεις και τουλάχιστον δύο διακριτές προσεγγίσεις μέσα στον Ο.Η.Ε. (Conigh 2007 : 8). Υπάρχει η ανθρωπιστική προσέγγιση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) και αυτή των ειρηνευτικών αποστολών του τμήματος των Ειρηνευτικών Αποστολών (DPKO : UN Department of Peacekeeping Operations). Έτσι το OCHA με την επίβλεψη της Δια-Υπηρεσιακής Μόνιμης Επιτροπής (IASC : Inter Agency Standing Committee) 4 IASC REFERENCE PAPER PART I Introduction, page 9, figure 1-1)

8 - 7 - εξέδωσε μια σειρά από πολιτικές και οδηγίες για τον πολιτικο-στρατιωτικό συντονισμό με τελευταία έκδοση το 2008 ένα ανθολόγιο (συλλογή) από αυτές υπό τον τίτλο Πολιτικο-Στρατιωτικές οδηγίες και αναφορές για περίπλοκες καταστάσεις ανάγκης (OCHA 2008). Για την πληρέστερη κατανόηση και την αποφυγή παρανόησης του κειμένου δίνεται ο ορισμός του πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού ως : «ο ουσιαστικός διάλογος και η αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών δρώντων σε ανθρωπιστικές καταστάσεις ανάγκης όπου είναι απαραίτητο να προστατευθούν και να προωθηθούν οι αρχές του ανθρωπισμού, να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός, να ελαχιστοποιηθεί η αστάθεια και όταν είναι εφικτό να επιτευχθούν κοινοί στόχοι. Οι βασικές στρατηγικές επεκτείνονται από τη συνύπαρξη μέχρι τη συνεργασία. Συντονισμός είναι η κοινή ευθύνη που διευκολύνεται από τη διασύνδεση και την κοινή εκπαίδευση» (Ibid σελ. 8). Αρχές πολιτικό-στρατιωτικών σχέσεων στον ΟΗΕ Παράλληλα δίνονται εξαρχής και συνοπτικά έξι αρχές επιχειρήσεων στις πολιτικο - στρατιωτικές σχέσεις και τη χρήση των στρατιωτικών μέσων (OCHA 2008 : v) Οι αποφάσεις για την αποδοχή των στρατιωτικών μέσων πρέπει να λαμβάνονται από τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς 5 και όχι από τις πολιτικές αρχές, βασιζόμενες αποκλειστικά σε ανθρωπιστικά κριτήρια. Τα στρατιωτικά μέσα πρέπει να αιτούνται μόνο όπου δεν υπάρχει ανάλογη πολιτική επιλογή και μόνο όταν η χρήση [των στρατιωτικών μέσων] τους μπορεί να εξυπηρετήσει μια κρίσιμη ανθρωπιστική ανάγκη. Έτσι αυτά πρέπει να είναι μοναδικά ως προς τη φύση και την ανάπτυξή τους καθώς και η χρήση τους να είναι η τελευταία καταφυγή. Μια ανθρωπιστική επιχείρηση που χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα πρέπει να διατηρήσει την πολιτική της φύση και χαρακτήρα. Η όλη επιχείρηση πρέπει να είναι υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα και έλεγχο του ανθρωπιστικού οργανισμού που ευθύνεται γι αυτή, ανεξάρτητα από τον ειδικό έλεγχο που θα έχουν τα στρατιωτικά μέσα. Όσο είναι δυνατόν τα στρατιωτικά τμήματα θα 5 Στο OCHA 2008 δε δίνεται ορισμός του ανθρωπιστικού οργανισμού (humanitarian organization), δίνεται όμως ο ορισμός του ανθρωπιστικού δρώντα : «είναι οι πολίτες, είτε εθνικοί είτε διεθνείς, του Ο.Η.Ε., είτε όχι του Ο.Η.Ε., κυβερνητικοί είτε (ή) μη-κυβερνητικοί, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί στις αρχές του ανθρωπισμού και δεσμεύονται σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες (OCHA 2008 : 8)

9 - 8 - πρέπει να επιχειρούν χωρίς τη χρήση των όπλων και να έχουν πολιτική εμφάνιση. Οι χώρες που συνεισφέρουν στρατιωτικό προσωπικό για την υποστήριξη των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτό θα σέβεται τον κώδικα επαφής και τις αρχές της ανθρωπιστικής οργάνωσης που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξή της. Η μεγάλης κλίμακας εμπλοκή του στρατιωτικού προσωπικού στην άμεση διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να αποφεύγεται και τέλος Οποιαδήποτε χρήση στρατιωτικών μέσων πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπιστικές αποστολές διατηρούν το διεθνή και πολυμερή χαρακτήρα τους. Η προσέγγιση του Ο.Η.Ε. σε αυτό το επίπεδο είναι εστιασμένη στην ανθρωπιστική διάσταση των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ των ανθρωπιστικών δρώντων και των στρατιωτικών αντίστοιχα 6. Έτσι οι βασικές αρχές της ανθρωπιστικής δράσης, όπως της ουδετερότητας (neutrality), αμεροληψίας (impartiality), του ανθρωπισμού (humanity), καθώς και της ανεξαρτησίας από πολιτικούς προβληματισμούς είναι στον πυρήνα αναφοράς της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας του Ο.Η.Ε.. Ενώ παράλληλα η διαχείριση περίπλοκων καταστάσεων ανάγκης ορίζεται από τη Διϋπηρεσιακή Μόνιμη Επιτροπή (IASC) ως : «μια ανθρωπιστική κρίση σε μια χώρα, περιοχή ή κοινωνία όπου μια ολική ή υπολογίσιμη κατάρρευση της εξουσίας οφείλεται σε μια εσωτερική ή εξωτερική διαμάχη και η οποία απαιτεί μια διεθνή ανταπόκριση που όμως υπερβαίνει την εντολή ή τη δυνατότητα μιας μόνο υπηρεσίας ή / και το παρεχόμενο πρόγραμμα του Ο.Η.Ε.» (MCDA 2003 : 3). Πολιτικό-στρατιωτικός συντονισμός στον ΟΗΕ, η προσέγγιση των ειρηνευτικών αποστολών Το στρατηγικό επίπεδο που είδαμε πιο πάνω και περιγράφεται από την IASC καθορίζει ότι η αίτηση και η αποδοχή υποστήριξης στρατιωτικών ή αστυνομικών 6 Στρατιωτικός Δρώντας (Military Actor) : αναφέρονται ως οι επίσημες στρατιωτικές δυνάμεις όπως είναι : οι στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους ή της περιοχής [που δρούμε], καθώς και αυτές των διεθνών / διακρατικών οργανισμών που υπόκεινται στην ιεραρχία της αλυσίδας διοικήσεως, είτε είναι ένοπλες είτε άοπλες, είτε είναι κρατικές είτε διακρατικές. Αυτό μπορεί να συμπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα δρώντων όπως είναι οι τοπικοί ή εθνικοί στρατοί, πολυεθνικές δυνάμεις, ειρηνευτικά στρατεύματα του Ο.Η.Ε., διεθνείς στρατιωτικοί παρατηρητές, ξένα κατοχικά στρατεύματα κ.α. (OCHA 2008 : 8)

10 - 9 - στοιχείων βασίζεται στη μοναδικότητα των δυνατοτήτων τους, στο ότι δεν είναι χρονικά εφικτό να δοθεί από πολίτες και στο ότι η χρήση τους είναι η τελευταία καταφυγή (DPKO 2002 : 3). Στο επίπεδο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε. ο συντονισμός των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνατοτήτων λαμβάνει χώρα στις εξής καταστάσεις (DPKO 2002 : 2) : α. εντός της ειρηνευτικής αποστολής που συμπεριλαμβάνει ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά μέρη. β. μεταξύ της ειρηνευτικής αποστολής και της «ομάδας, στη χώρα, του Ο.Η.Ε.» (U.N. Country Team) 7 όταν είναι αυτή εκτός της αποστολής. γ. μεταξύ της ειρηνευτικής αποστολής και άλλων διεθνών οργανισμών όπως είναι οι διμερείς υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs) κ.α. Έτσι λοιπόν δίνεται ένας διαφορετικός ορισμός στο (επιχειρησιακό / τακτικό) επίπεδο των ειρηνευτικών αποστολών ως προς το σκεπτικό και τους μηχανισμούς της ανάπτυξης στο πεδίο δράσης τους, δηλαδή : «Πολιτικο-Στρατιωτικός Συντονισμός (U.N. Civil Military Coordination) είναι το σύστημα της αλληλεπίδρασης, της ανταλλαγής πληροφοριών, της διαπραγμάτευσης, της αποκλιμάκωσης σύγκρουσης, της αμοιβαίας υποστήριξης και σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα μεταξύ στρατιωτικών (συμπεριλαμβάνονται και οι αστυνομικές) δυνάμεων και των ανθρωπιστικών οργανισμών, αναπτυξιακών οργανισμών και του τοπικού πληθυσμού στην επίτευξη των αμοιβαίων αντικειμενικών σκοπών» (DPKO 2002 : 2,3). Στο επιχειρησιακό / τακτικό επίπεδο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε. έχουμε δραστηριοποίηση της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των συστατικών στρατιωτικών και πολιτικών στοιχείων της αποστολής, αλλά και με τους υπόλοιπους δρώντες που αναπτύσσονται στην περιοχή ευθύνης και ενδιαφέροντος και χαρακτηρίζονται ως εξωτερικοί δρώντες. Παραδείγματα τέτοιων εξωτερικών δρώντων είναι : Διμερείς και πολυμερείς δρώντες, όπου συμπεριλαμβάνονται : η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF : International Monetary Fund) 7 «Η ομάδα, στη χώρα, του Ο.Η.Ε.» (U.N. Country Team) αποτελείται από τους επιτόπιους επικεφαλείς των Ιδρυμάτων, Προγραμμάτων και Εξειδικευμένων υπηρεσιών του Ο.Η.Ε. στην κάθε χώρα. Ο Επιτόπιος Συντονιστής (RC : Resident Coordinator) είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα για την ανάπτυξη της συνεργασίας, στο επίπεδο της χώρας, και ο ηγέτης της ομάδας στη χώρα του Ο.Η.Ε.

11 Στρατιωτικοί σχηματισμοί οργανισμών εκτός του Ο.Η.Ε. ως μέρος ειδικών συμμαχιών Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC : International Committee of the Red Cross), διεθνή κινήματα και άλλοι ανεξάρτητοι ανθρωπιστικοί δρώντες, όπως οι Μ.Κ.Ο. (U.N : 73). Οι ειρηνευτικές αποστολές όμως συχνά παίζουν καταλυτικό ρόλο σε κρίσιμες δραστηριότητες της οικοδόμησης της ειρήνης, εκτός της προστασίας και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, όπως είναι (U.N : 26) : Ο αφοπλισμός, αποστράτευση και η επανένταξη (των μαχόμενων) (DDR). Εκκαθάριση ναρκών. Μετασχηματισμός του Τομέα Ασφαλείας (SSR). Βοήθεια στη διεξαγωγή εκλογών Υποστήριξη στην αποκατάσταση και την ανάπτυξη της κρατικής εξουσίας. Παρόλο που οι εξωτερικοί δρώντες παίζουν σημαντικό ρόλο δε φαίνεται να υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες και πολιτικές για τη συνεργασία ή το συντονισμό με τις υπηρεσίες του Ο.Η.Ε. κάτι το οποίο δημιουργεί κενό στις ομάδες που δρουν στην περιοχή ενδιαφέροντός του και το οποίο καλύπτεται από τα εθνικά δόγματα των αποστολών που συμμετέχουν (Coning 2005 : ). Δομές που υποστηρίζουν την πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία στον ΟΗΕ Στο επίπεδο των εσωτερικών δρώντων και των στοιχείων που αποτελούν τις ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε. όπου βρίσκονται υπό την άμεση εξουσία του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα (SRSG Special Representative of the Secretary General) υποστηρίζονται από τις ακόλουθες δομές που έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση της ενοποίησης των προσπαθειών τους και είναι (U.N : 70) : Το Μικτό Επιχειρησιακό Κέντρο (JOC : Joint Operations Centre) που ενεργεί ως σύνδεσμος συντονισμού κρίσεων και συλλέγει αναφορές καταστάσεως και επιχειρησιακές πληροφορίες από όλες της πηγές της αποστολής. Το Μικτό Κέντρο Ανάλυσης (JMAC : Joint Mission Analysis Centre), που παρέχει ολοκληρωμένη ανάλυση των πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

12 Η Ενοποιημένη Υπηρεσία Υποστήριξης (ISS : Integrated Support Service) που εναρμονίζει όλες τις πηγές εφοδιασμού της αποστολής. Το Μικτό Κέντρο Εφοδιασμού (JLOC :Joint Logistics Operations Centre) που συντονίζει τις προμήθειες της εφοδιαστικής υποστήριξης σε αντιστοιχία με τις προτεραιότητες της ηγεσίας της αποστολής. Ενοποιημένες Αποστολές Ο πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός διαπιστώνεται πως δεν έχει επιτευχθεί σε επιχειρησιακό / τακτικό επίπεδο, ενώ στο στρατηγικό επίπεδο οι αρχές των ενοποιημένων αποστολών (Integrated Mission) θέτουν τις βάσεις για τη συνεργασία και το συντονισμό μέσω μηχανισμών που μοιάζουν να συνδέουν ικανοποιητικά τα τμήματα των αποστολών, όπου αναπτύσσονται, μεταξύ τους. Ενοποιημένες επιχειρήσεις είναι αυτές που υπάρχει ένα κοινό όραμα μεταξύ όλων των δρώντων του Ο.Η.Ε. ως προς τους στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στην παρουσία τους στο επίπεδο της χώρας που δραστηριοποιούνται 8 (U.N : 53). Η στρατηγική των ενοποιημένων επιχειρήσεων αντικατοπτρίζει την από κοινού κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, της ικανότητας και της επίδρασης του Ο.Η.Ε. στη συνολική ανταπόκριση. Η ενοποιημένη σχεδίαση είναι το κεντρικό σημείο των προσπαθειών του Ο.Η.Ε. να αναπτύξει τις πολυδιάστατες ειρηνευτικές επιχειρήσεις 9 που εφαρμόζονται πλέον ως ένα μέρος μιας πολύ μεγαλύτερου εύρους διεθνούς προσπάθειας με σκοπό τη βοήθεια χωρών που εξέρχονται από μία σύγκρουση και κάνουν τη μετάβασή τους προς τη διαρκή ειρήνη. Έτσι κατά μια ευρύτερη έννοια στον πυρήνα των πολυδιάστατων ειρηνευτικών επιχειρήσεων είναι : α. Η δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνεται η ικανότητα του ίδιου του κράτους να παρέχεται ασφάλεια με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. β. Η διευκόλυνση της πολιτικής διαδικασίας με την προαγωγή του διαλόγου και την υποστήριξη / δημιουργία νόμιμων και αποτελεσματικών θεσμών διακυβέρνησης και 8 Λεπτομερής τους ανάλυση υπάρχει στο κεφάλαιο 5 και 7 (UN 2008) 9 Οι πολυδιάστατες ειρηνευτικές επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. αναπτύσσονται στο κεφ. 2 του δόγματος Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines UN 2008

13 γ. Η «πρόβλεψη» ενός πλαισίου που να διασφαλίζει πως ο Ο.Η.Ε. και οι υπόλοιποι διεθνείς δρώντες προσανατολίζουν τις δραστηριότητές τους με ένα συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο (U.N : 23). (Figure 2 : The Core Business of Multi-dimensional United Nations Peacekeeping Operations, U.N : 23) Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως εντοπίζεται σαν αδυναμία της ενοποιημένης σχεδίασης (IMPP : Integrated Mission Planning Process) η «τυχόν» καθυστέρηση στην ανάπτυξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε. από παράγοντες που πρέπει να βρεθούν σε ισορροπία όπως είναι η προοπτική για αναπτυξιακά προγράμματα, η εξασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων 10 και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων παρόμοιων συνιστωσών έναντι της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντίδρασης σε θέματα ασφάλειας και ανθρωπιστικά αντίστοιχα. Διαπιστώνεται πως η εξεύρεση μιας τέτοιας ισορροπίας δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί συνεργασία, συντονισμό και επικοινωνία και πως σε τελευταία ανάλυση ο ενοποιημένος σχεδιασμός βοηθά στο να εξασφαλιστεί πως όλοι οι δρώντες στο σύστημα του Ο.Η.Ε. όταν αναπτύσσονται στο πεδίο προσανατολίζουν τη δράση τους προς την ίδια κατεύθυνση. Επίσης, επισημαίνεται πως σε καταστάσεις όπου η ειρήνη δεν είναι εδραιωμένη (where there is little or no peace to keep) μπορεί να προκληθούν δυσκολίες στους ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς εταίρους κυρίως όταν αυτοί θεωρηθούν ότι είναι έντονα συνδεδεμένοι με τους αντικειμενικούς σκοπούς (πολιτικούς και ασφαλείας) της ειρηνευτικής αποστολής, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η αποστολή τους, αλλά πολύ περισσότερο οι ζωές του προσωπικού τους (U.N : 53, 54). 10 Αφορά κυρίως την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών

14 Η διαχείριση και η διανομή των πληροφοριών μεταξύ των συνιστωσών μερών της αποστολής του Ο.Η.Ε., αλλά και των εξωτερικών δρώντων στην περιοχή επιχειρήσεων και του συνόλου της διαχείρισης κρίσεως με σκοπό την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων τους βοηθά στο μηχανισμό του συντονισμού, εξασφαλίζει τη μέγιστη συνοχή και προλαμβάνει κάθε αντίθετο αντίκτυπο στις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές επιχειρήσεις (U.N : 74). Πολιτική αυτονομία έναντι ενοποιημένων αποστολών Ο Ο.Η.Ε. κινείται προς την κατεύθυνση μιας καλύτερα καθορισμένης στρατηγικής, τουλάχιστον σε εννοιολογικό επίπεδο, με επίκεντρο αυτής της διαδικασίας την ιδέα των ενοποιημένων αποστολών. Επίσης μοιάζει να επωφελείται αυτή η προσπάθεια από μία αυξανόμενη συναίνεση σχετικά με την ανάγκη ευθυγράμμισης των ενοποιημένων αποστολών με τις πρωτοβουλίες και από τους άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως η συνολική προσέγγιση (Comprehensive approach) του ΝΑΤΟ. Οι ενδείξεις πως η διεθνής κοινότητα γίνεται αποτελεσματικότερη μέσω των ενοποιημένων επιχειρήσεων επιβεβαιώνονται από τη μείωση του αριθμού των συγκρούσεων και των απωλειών ανθρώπινων ζωών ανά τον κόσμο (Gowan 2008 : 456). Όμως τα οφέλη αυτά φαίνεται πως έρχονται σε αντιπαράθεση με την προτεραιότητα της πολιτικής αυτονομίας που θέτουν οι ηγέτες των κρατών όπως του Αφγανιστάν και οι ομόλογοί τους στην Αφρική. Έτσι υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες δεν είναι συγκαταβατικές ή περιορίζουν τις νέου τύπου ειρηνευτικές επιχειρήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιπλέκουν ή να εμποδίζουν την αποτελεσματικότητά τους. Τα πλέον εμφανή παραδείγματα, στις αρχές του 2006, είναι το Μπουρούντι, όπου η νέα κυβέρνηση απαίτησε την πρόωρη αναδίπλωση των ειρηνευτικών δυνάμεων του Ο.Η.Ε. και της Ερυθραίας όπου στα σύνορα με την Αιθιοπία παρενόχλησε (διατάραξε) τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών. Οι συντάκτες της έκδοσης Annual Review of Global Peace Operations κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όσο οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις διευρύνθηκαν κατά το 2006 τόσο αυξήθηκε και το επίπεδο αντίστασης σε αυτές από τους κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια του 2007 οι ανησυχίες αυξήθηκαν από την αποτυχία της UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan) στο συντονισμό της συνδρομής και της αποτελεσματικότητας με τη μεγάλη δύναμη που έχει αποστείλει το ΝΑΤΟ (ISAF), αλλά και τη μικρότερη (σημαντική όμως οικονομικά) παρουσία της

15 Ε.Ε. (EUPOL). Η Αφγανική Κυβέρνηση αντέδρασε στο διορισμό από τον Ο.Η.Ε. του Λόρδου Ashdown για την επίλυση των προβλημάτων συντονισμού με την εφαρμογή μιας «νέας στρατηγικής», φοβούμενη πως ήταν προκάλυμμα για επέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις, ώστε αργότερα να βρεθεί η εναλλακτική λύση του Νορβηγού Kai Eide (Gowan 2008 : ). Οριζόντια / κάθετη διαλειτουργικότητα και κουλτούρα Οι ενοποιημένες αποστολές απαιτούν από ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα να συνεργαστούν και να εργαστούν με τους τοπικούς πληθυσμούς με τους οποίους μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των μελών της αποστολής χαρακτηρίζεται ως οριζόντια διαλειτουργικότητα και επηρεάζεται από την κουλτούρα που κάθε τμήμα της ενοποιημένης αποστολής έχει αναπτύξει. Αντίστοιχα, η κατανόηση του πως ο πολιτισμός του τοπικού πληθυσμού επηρεάζει τη συνεργασία της ενοποιημένης αποστολής χαρακτηρίζεται ως κάθετη διαλειτουργικότητα (Rubinstein, Keller, Scherger 2008 : ). Η προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών ειρηνευτικών δυνάμεων και των πολιτικών οργανώσεων υποστηρίζεται πως γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι επιταγές που κάθε κουλτούρα από αυτές αναδεικνύει και εστιάζει και δεν αντανακλά την πραγματικά αυξανόμενη ανάγκη για βελτίωση του πολιτικο στρατιωτικού συντονισμού. Έτσι πολλές από τις προσπάθειες αυτές επικεντρώθηκαν στον προσδιορισμό των οργανωτικών πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών δρώντων. Η αντιπαράθεση εστιάσθηκε στην ιεραρχική δομή, στην πειθαρχία και στη διοικητική μέριμνα των στρατιωτικών έναντι της αποκεντρωμένης, ανεξάρτητης και με λίγο προσωπικό λειτουργίας των ΜΚΟ. Αυτές οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της οριζόντιας διαλειτουργικότητας παραλείπουν ένα σημαντικότερο πρόβλημα στη λειτουργία του πολιτικο στρατιωτικού συντονισμού που είναι οι διαφορετικές αντιλήψεις των εννοιών του συνεταιρισμού και της συνεργασίας που επιτείνονται από την κυριαρχία των στρατιωτικών στη σχεδίαση της αποστολής και καταλήγουν στο να φτάνουν σε μια ψεύτικη συναίνεση. Τέτοιου είδους πολιτισμικές (cultural) διαφορές μεταξύ των ομάδων, όπως είναι η ιεραρχική έναντι της αποκεντρωμένης δομής, είναι πολύ δύσκολο να εναρμονιστούν. Βαθιές πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν αντίστοιχα και στην κάθετη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ενοποιημένων αποστολών και των τοπικών πληθυσμών. Ο τρόπος με τον

16 οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται και κατανοούν τα γεγονότα, τη συμμετοχή τους σε αυτά και κατά πόσο ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τα πιστεύω τους είναι μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα που καθορίζουν την αντίληψη (ή την έλλειψη) του σεβασμού μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των διεθνών προσπαθειών (Rubinstein, Keller, Scherger 2008 : ). Έτσι εκτός από την επίτευξη της οριζόντιας διαλειτουργικότητας μεταξύ των στρατιωτικών, των ΜΚΟ, του Ο.Η.Ε. και των υπολοίπων οργανισμών μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και της ισότιμης σχέσης με σκοπό το σχεδιασμό και την εκτέλεση των ενοποιημένων αποστολών του Ο.Η.Ε. πρέπει και οι αντίστοιχες αντιλήψεις και δράσεις να γίνονται κατανοητές από τον τοπικό πληθυσμό. Αναδεικνύεται, κατά αυτό τον τρόπο, ως βασική πτυχή για τη διατήρηση της ειρήνης η βαθιά γνώση και εστίαση στον τοπικό πολιτισμό και στην εδραίωση πραγματικού σεβασμού και ισοτιμίας μεταξύ των διεθνών δρώντων και του τοπικού πληθυσμού (ibid 552). Ελαχιστοποίηση της πολιτικοποίησης στην ανθρωπιστική προσπάθεια Η διάκριση μεταξύ στρατιωτικών φορέων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και εκείνων που εμπλέκονται σε επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πολιτικοποίησης στην ανθρωπιστική προσπάθεια, είναι απίθανο να αποδειχτεί πολιτικά δημοφιλής. Η πολιτική πτυχή της στρατιωτικής εμπλοκής θα μπορούσε να μειωθεί εάν οι επιχειρήσεις διεξάγονταν από μία μόνιμη δύναμη 11 που δε θα στηριζόταν στις ειδικές συνεισφορές στρατευμάτων από τα κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. ανάλογα με την υπό διαχείριση κρίση. Η επιλογή δημιουργίας μιας δύναμης σαν και την προαναφερόμενη ενώ θα μπορούσε να βοηθήσει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να λειτουργήσουν σε καταστάσεις που είναι ανεπαρκής η πολιτική βούληση για συνεισφορά εθνικών στρατευμάτων είναι απίθανο να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί σε αντικατάσταση των πολυμερών επιχειρήσεων(multilateral Peacekeeping Operations).ΟThomas Weiss 12, επανεξετάζοντας μια εκτενή μελέτη των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, υποστηρίζει ότι : «ένα ς ενιαίος φορέας είναι απαραίτητος να θέσει προτεραιότητες, να αυξήσει και να διανείμει πόρους και να συντονίσει τα δεδομένα των έκτατων αναγκών», ενώ παράλληλα εξηγεί πως είναι 11 Η Πολυεθνική Δύναμη του Ο.Η.Ε. υψηλής ετοιμότητας ταξιαρχία (SHIRBRIG : UN Stand by Forces High Readiness Brigate) είναι ακόμα εκκολαπτόμενη ενώ θα μπορεί να αναπτυχθεί σε δεκαπέντε με τριάντα ημέρες για καθήκοντα διατήρησης της ειρήνης και διάστημα μέχρι έξι μήνες. 12 T. Weiss, Military Civilian Interactions : Intervening in Humanitarian Crises, Lanham, Rowmand and Littlefield, 1999, p.201 cited in Gourlay 2000

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1

11245/16 ΔΙ/μκρ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11245/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΨΗΦΙΣΜΑ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Εγκρίθηκε από το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι κρίσεις δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν αποφάσεις προκειμένου οι επιπτώσεις τους να μην επεκταθούν ταχύτατα. Κάθε κρίση απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 19.9.2012 2012/2223(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας,

Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Μ.Ε.Α) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, Τεχνόπολη Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0350/1. Τροπολογία. Tamás Meszerics εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0350/1. Τροπολογία. Tamás Meszerics εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 6.12.2017 A8-0350/1 1 Ετήσια σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Παράγραφος 42 42. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας ενισχύει την τεχνολογική ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Η

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Η σύγκρουση ως αναπόφευκτο αλλά και ταυτόχρονα πολύτιμο φαινόμενο της σχολικής ζωής. Από την επίλυση στη διαχείρισή της. Δρ. Καραβά Ζαχαρούλα Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Creating greater synergy between European and national budgets

Creating greater synergy between European and national budgets ac DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT D: BUDGETARY AFFAIRS Creating greater synergy between European and national budgets Executive summary of the study in: Greek DV\816413.doc

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) The project Move on - Migration

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν μεσαίες, μικρές ή και πολύ μικρές δυνάμεις. Παρόλο που η

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

10184/15 ΑΒ/γπ 1 DGC 2C

10184/15 ΑΒ/γπ 1 DGC 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10184/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 22 Ιουνίου 2015 Θέμα: COHAFA 63 DEVGEN 110 ALIM 12 ONU 89 FAO

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελένη Νικολαΐδου

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελένη Νικολαΐδου ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Υπουργείο Εξωτερικών ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελένη Νικολαΐδου ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030 Η Ατζέντα 2030 που υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ Στρατηγικό όραμα της CITES: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 13.1, που υιοθετήθηκε στην 13 η

Συνδ Στρατηγικό όραμα της CITES: ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 13.1, που υιοθετήθηκε στην 13 η Συνδ. 14.2 Στρατηγικό όραμα της CITES: 2008-2013 ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 11.1, που υιοθετήθηκε στην 11 η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών (Gigiri, 2000), μέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη υιοθέτησε

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5457/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: LIMITE PUBLIC CORLX 25 CFSP/PESC 42 COWEB 6 CSDP/PSDC 25 CSC 21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπής πολιτικής και ασφαλείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη Βιρμανία/Μιανμάρ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιτροπής πολιτικής και ασφαλείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη Βιρμανία/Μιανμάρ Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2012 (19.04) (OR. en) 8726/12 LIMITE COASI 47 ASIE 29 PESC 465 COHOM 79 COPS 117 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Επιτροπής πολιτικής και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9916/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 7923/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CYBER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality

Διαβάστε περισσότερα

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org Ιδρυτική Διακήρυξη 1. 2. 3. Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών - ΕΝΑ ενεργοποιείται σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων»

Εισήγηση. του κ. Θανάση Λαβίδα. Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ. στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Εισήγηση του κ. Θανάση Λαβίδα Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής ιεθνών ράσεων ΣΕΒ στη «ιηµερίδα Πρέσβεων» Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις, Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14263/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 306/26 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/2118 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10139/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός κίνδυνος και Διεθνής Διοικητική Δομή

Πολιτικός κίνδυνος και Διεθνής Διοικητική Δομή Πολιτικός κίνδυνος και Διεθνής Διοικητική Δομή Πολιτικός κίνδυνος Η πολιτική κατάσταση που επικρατεί σε μία χώρα, καθώς και η πιθανότητα μεταβολής της από διάφορα «πολιτικά» περιστατικά (απεργίες, ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ACP 122 DEVGEN 146 RELEX 465 COEST 177 COLAT 17 COASI 86 COAFR 171 COMAG 11 COHOM 110 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

9383/17 ΑΒ/γπ 1 DG C 1

9383/17 ΑΒ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9383/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Μοντέλο υποδομής σε τεχνικά θέματα Εμπιστοσύνη στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρότυπα στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο τύπος έχει αποδειχθεί ότι στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα αλλά και εξαρτάται από αυτό προκειμένου να κάνει απρόσκοπτα το έργο του. Tο έργο αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Το ενδιαφέρον του µαθήµατος συγκεντρώνεται στη µελέτη του φαινοµένου της ρύθµισης ως µορφής δηµοσίας πολιτικής στο πεδίο της οικονοµίας. Παρουσιάζονται και εξετάζονται συγκριτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Φώτιου ΝΑΣΙΑΚΟΥ. ΘΕΜΑ:«Παρουσίαση Στρατηγικής Ολυμπιακής Ασφάλειας» Αθήνα,

ΟΜΙΛΙΑ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Φώτιου ΝΑΣΙΑΚΟΥ. ΘΕΜΑ:«Παρουσίαση Στρατηγικής Ολυμπιακής Ασφάλειας» Αθήνα, ΟΜΙΛΙΑ Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Φώτιου ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΘΕΜΑ:«Παρουσίαση Στρατηγικής Ολυμπιακής Ασφάλειας» Αθήνα, 16-10-2003 Αναλαμβάνοντας ως Χώρα τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 36 final 2013/0014 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα