ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία» Διπλωματική εργασία Νικολάου Μεταξά του Αναστασίου (Μ 004/09) με θέμα : «Η σημασία της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στη διαχείριση κρίσεων και οι προσεγγίσεις των διεθνών Οργανισμών (Ο.Η.Ε. ΝΑΤΟ Ε.Ε.)» Επιβλέποντες : Φωτεινή Μπέλλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Σπυρίδων Λίτσας, Λέκτορας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διπλωματική εργασία αναλύει τον όρο της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας και μελετά τη σημασία που του προσδίδουν ο Ο.Η.Ε., το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση κρίσεων. Ως παράδειγμα για την εφαρμογή του όρου στη διαχείριση κρίσεων χρησιμοποιείται η περίπτωση του Αφγανιστάν. Η έννοια της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας είναι σημαντική, όπως αναλύεται από τη θεσμική και λειτουργική διάσταση που της έχουν προσδώσει Διεθνείς Οργανισμοί όπως ο Ο.Η.Ε. το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. Η εφαρμογή της όμως φαίνεται αναποτελεσματική στο παράδειγμα του Αφγανιστάν, λόγω του κατακερματισμού της, των διαφορετικών αρχών και της αδυναμίας συντονισμού τους. Λέξεις κλειδιά : πολιτικο στρατιωτική συνεργασία / συντονισμός, Ο.Η.Ε., ΝΑΤΟ, Ε.Ε., Αφγανιστάν.

2 - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΣΤΟΝ ΟΗΕ Πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός στον ΟΗΕ, η ανθρωπιστική 5 προσέγγιση Αρχές πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων στον ΟΗΕ 7 Πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός στον ΟΗΕ, η προσέγγιση των 8 ειρηνευτικών αποστολών Δομές που υποστηρίζουν την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στον ΟΗΕ 10 Ενοποιημένες Αποστολές 11 Πολιτική αυτονομία έναντι ενοποιημένων αποστολών 13 Οριζόντια / κάθετη διαλειτουργικότητα και κουλτούρα 14 Ελαχιστοποίηση της πολιτικοποίησης στην ανθρωπιστική προσπάθεια 15 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 17 Πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στο NATO (CIMIC) 17 Συσχετιζόμενες δραστηριότητες με τη πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία 18 Βασικές λειτουργίες της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας 19 Αρχές που διέπουν την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στο ΝΑΤΟ 20 Προσέγγιση μέσα από τη διαφορετικότητα 23 Η στρατιωτικοποίηση του ανθρωπισμού 24 Διαφάνεια και λογοδοσία 26 ΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 28 ΕΝΩΣΗΣ Πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 30 Πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 32 Η Ολοκληρωμένη προσέγγιση 33 Δομές και μηχανισμοί της ΚΠΑΑ που εξυπηρετούν την ολοκληρωμένη 35 προσέγγιση της Ε.Ε. Συνθήκη της Λισσαβόνας 37 Ένα εναλλακτικό μοντέλο πολιτικο στρατιωτικής συνεργασίας- 39 Αδυναμίες Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 41 Οι βασικοί δρώντες σήμερα 42 Διεθνής Δύναμη Βοήθειας (για την) Ασφάλεια (ISAF) 42 Επαρχιακές Ομάδες Ανασυγκρότησης (PRTs) 43 Κριτική διάσταση των PRT s 45 Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) 46 Αστυνομική αποστολή της Ε.Ε. (EUPOL AFGHANISTAN) 48 EUPOL το πιο «χαρακτηριστικό» παράδειγμα στο Αφγανιστάν 49 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (MKOs NGOs) 51 Κατευθυντήριες οδηγίες για τον συντονισμό 52 Αφγανιστάν : μία κριτική 53 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 56 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 58

3 - 2 - AIA ANP CFSP CHE CIMIC CMCO CRCT CMPD CοC DDR E.S.S. E.U.M.C. E.U.M.S ESDP EUSR IOM ISAF JOA P.S.C. PRTs PSC R2P SSR SRSG TA UN CMCoord UN DPKO UNDP UNAMA ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ Afghan Interim Authority Afghan National Police Common Foreign and Security Policy complex humanitarian emergencies Civil-Military Cooperation Civil-Military Coordination Crisis Respond Co-ordination Team Crisis Management Planning Directorate Committee of Contributors Disarmament, Demobilization and Reintegration European Security Strategy EU Military Committee EU Military Staff European Security and Defense Policy EU Special Representative International Office of Migration (Organization) International Security Assistance Force Joint Operations Area Political and Security Committee Provincial Reconstruction Teams Political and Security Committee Responsibility to Protect Security Sector Reform Special Representative of the Secretary General Transional Authority United Nations Civil-Military Coordination United Nations Department of Peacekeeping Operations United Nations Development Programme United Nations Assistance Mission in Afghanistan

4 - 3 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση του όρου «πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία» 1, η μελέτη της σημασίας που του προσδίδουν μέσα από τη θεσμική του ανάπτυξη στον Ο.Η.Ε., στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η διερεύνηση εάν η εφαρμογή του αποτελεί μια συνεκτική / συνολική προσέγγιση των Διεθνών Οργανισμών στη διαχείριση κρίσεων στο σύγχρονο μεταψυχροπολεμικό κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων η έννοια της ασφάλειας τείνει να παίρνει άλλη διάσταση. Τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων φαίνονται να έχουν μεγαλύτερη αξία και τείνουν να προκαλούν σοβαρά την έννοια της κυριαρχίας του κράτους (Rehse 2004:12). Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η διεθνής κοινότητα έχει εμπλακεί σε πολλές ενδοκρατικές διαμάχες με χαρακτηριστικότερη από αυτές την κρίση που προέκυψε στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά τη διάλυση της κυρίαρχης κρατικής οντότητας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνει πλέον ο Ο.Η.Ε. αποκτούν και άλλη έννοια, ξεφεύγοντας από την απλή παρατήρηση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, οδηγούνται στις πολυδιάστατες επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης που συμπεριλαμβάνουν, εκτός από την προστασία των πολιτών, τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη των μαχόμενων(ddr: Disarmament, Demobilization and Reintegration), τη διεξαγωγή εκλογών, την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βοήθεια στην εγκαθίδρυση κράτους δικαίου, καθώς και άλλες δράσεις κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα (UN 2008a). Έτσι οι επιχειρήσεις επιβολής και διατήρησης της ειρήνης είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας. Η νέα αυτή πραγματικότητα, σε αντίθεση με την Ψυχροπολεμική εποχή και το βάρος που δόθηκε σε αυτή για τη στρατιωτική προετοιμασία/ετοιμότητα σε διακρατικές συγκρούσεις, οδήγησε κυρίως στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των κρατικών οντοτήτων από την μία και των δρώντων που προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια από την άλλη, όπως των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ NGO s), της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC), αλλά και των Διεθνών Οργανισμών όπως οι UNOCHA (United 1 Ο όρος αποδίδεται στο ΝΑΤΟ και στον Ο.Η.Ε. ως CIMIC (Civil-Military Cooperation) και στην Ε.Ε. ως CMCO(Civil-Military Coordination)

5 - 4 - Nations Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs), UNHCR (United Nations High Commission for Refugees), κ.α. Η έκθεση Brahimi 2 για τις ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε, η αναφορά της διεθνούς κοινότητας στον όρο η ευθύνη για προστασία (Responsibility to Protect : R2P), η έκδοση διακλαδικού δόγματος στο ΝΑΤΟ για την πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξή του με τη συνεκτική προσέγγιση, οι ολοκληρωμένες αποστολές που θέλει να αναπτύξει η Ε.Ε. και οι πολυδιάστατες επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως έχει γίνει αντιληπτή πια η ανάγκη για διαρκή συνεργασία και συντονισμό, που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως το Αφγανιστάν, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στρατιωτικών και πολιτικών (μη-στρατιωτικών) φορέων (Landon, J. Hayer R.(n.d.) ). Τη σημασία του όρου της «πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας» θα την ερμηνεύσουμε εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του, τον τρόπο λειτουργίας και το βαθμό ένταξης στις θεσμικές δομές του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Η.Ε. Θα την προσεγγίσουμε δε ως προς τη διάσταση της συνεκτικότητας /αποτελεσματικότητας μέσα από το παράδειγμα της περίπτωσης του Αφγανιστάν. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στον ΟΗΕ. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται η προσέγγιση του ΝΑΤΟ και στο τρίτο κεφάλαιο η προοπτική της ΕΕ. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται η προσπάθεια εφαρμογής της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στο Αφγανιστάν. Η εργασία υποστηρίζει πως και οι τρεις Διεθνείς Οργανισμοί αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας στη διαχείριση κρίσεων. Ωστόσο το παράδειγμα του Αφγανιστάν δείχνει ότι η συνεργασία δεν επιτυγχάνεται δεδομένης της απουσίας κεντρικού σχεδιασμού που καθιστά τη δράση τους σχεδόν κατακερματισμένη και αναποτελεσματική ενώ εμφανίζονται σπασμωδικές προσπάθειες για μια ολιστική θεώρηση. 2 Report of the Panel on United Nations Peace Operations, 2000 (The Brahimi Report)

6 - 5 - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ Η έννοια της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας δεν αποτελεί νεωτερισμό. Υπήρξε στην αντίληψη των Συμμαχικών δυνάμεων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με πρωταρχικό στόχο όμως στο να προστατευθούν οι πολίτες και να μη γίνουν θύματα των επιχειρήσεών τους, δίνοντας προτεραιότητα στο στρατιωτικό σκέλος των επιχειρήσεων. Ακόμα και οι «πρώτης γενιάς» ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε. είχαν σα στόχο το διαχωρισμό των εμπλεκομένων μερών χωρίς ιδιαίτερη ανάμιξη με τους πληθυσμούς που προστάτευαν. Μετά το τέλος όμως του ψυχρού πολέμου η κατάσταση άλλαξε σημαντικά καθώς η φύση των πολέμων μεταλλάχτηκε και αυτό γιατί οι ενδοκρατικές συγκρούσεις παρήγαγαν περίπλοκες ανθρωπιστικές καταστάσεις ανάγκης(complex humanitarian emergencies) που απαιτούσαν την παρουσία και τη βοήθεια στρατιωτικών αλλά και πολιτικών οργανισμών (Knight 2008 : 22, 23). Η επιτυχής διαχείριση κρίσεων διακρίνεται από την επιλογή των σωστών εργαλείων και την παράλληλη χρησιμοποίησή τους κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθούν οι προοπτικές και οι δυνατότητες που υπάρχουν. Έτσι ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση μιας κρίσεως η πρόληψη, η διαμεσολάβηση, η επιβολή ή η διατήρηση της ειρήνης. Οι πολλαπλοί δρώντες στη διαχείριση κρίσεων απαιτούν συντονισμό και συμφωνίες για το συγχρονισμό τους τόσο κατά τη σχεδίαση όσο και κατά την εκτέλεση των αποστολών τους ώστε να δρουν ως αξιόπιστοι συνεργάτες και να υπάρχει μια ομαλή διαδοχή στην ειρήνη(u.n. New Horizon 2009 : 9). Υπάρχει έτσι μεγάλη διάσταση μεταξύ των αναγκών για την επιτυχή διαχείριση κρίσεων και των δυνατοτήτων, εθνικών και διεθνών, που ενδεχομένως να εμποδίζουν την επιτυχή έξοδο από περίπλοκες ανάγκες, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή έξοδο από περίπλοκες ειρηνευτικές αποστολές (Ibid : 22). Πολιτικό-στρατιωτικός συντονισμός στον ΟΗΕ, η ανθρωπιστική προσέγγιση Ο Ο.Η.Ε. χρησιμοποιεί την έννοια «συντονισμός» έναντι της έννοιας «συνεργασία» 3 που χρησιμοποιείται στο ΝΑΤΟ για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα σχέσεων που ποικίλουν και διευρύνονται από τη συνύπαρξη μέχρι και τη συνεργασία. 3 Coordination VS Cooperation

7 - 6 - Ο όρος πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός (UN CMCoord) εστιάζει, σε μια κατάσταση συνεργασίας, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ικανότητας των συντονισμένων προσπαθειών κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου και μέχρι την έναρξη των εχθροπραξιών. Ενώ στο άλλο άκρο, που είναι η περίοδος των εχθροπραξιών εστιάζει στη συνύπαρξη ώστε να ελαχιστοποιήσει τον ανταγωνισμό και την αντιπαράθεση (figure by UN CMCoord Course Module) 4. Το σκεπτικό του Ο.Η.Ε. έχει αναπτυχθεί στη βάση του ανθρωπιστικού πολιτικο-στρατιωτικού ς και των στρατιωτικών συντονισμού όπου η συνύπαρξη αναφέρεται στην κατάσταση όπου η ελάχιστη απαραίτητη πληροφόρηση επιτυγχάνεται μεταξύ της ανθρωπιστικής κοινότητα δυνάμεων. Αυτό τυπικά περιλαμβάνει τη διαχείριση πληροφοριών για θέματα ασφαλείας, κινήσεων των ανθρωπιστικών μεταφορών κα ι τη συν-διαχείριση μέσων όπως λιμανιών, αεροδρομίων κ.α. Η συνεργασία αναφέρεται σε ένα υψηλότερο στάδιο πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού όπου μπορεί να περιλαμβάνει κοινή σχεδίαση, κατανομή των εργασιών και διανομή των πληροφοριών (OCHA 2004). Οι ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε. και η ανθρωπιστική κοινότητα έχουν καταλήξει στην από κοινού χρήση του όρου πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός (Civil Military Coordination). Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές συντμήσεις και τουλάχιστον δύο διακριτές προσεγγίσεις μέσα στον Ο.Η.Ε. (Conigh 2007 : 8). Υπάρχει η ανθρωπιστική προσέγγιση του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) και αυτή των ειρηνευτικών αποστολών του τμήματος των Ειρηνευτικών Αποστολών (DPKO : UN Department of Peacekeeping Operations). Έτσι το OCHA με την επίβλεψη της Δια-Υπηρεσιακής Μόνιμης Επιτροπής (IASC : Inter Agency Standing Committee) 4 IASC REFERENCE PAPER PART I Introduction, page 9, figure 1-1)

8 - 7 - εξέδωσε μια σειρά από πολιτικές και οδηγίες για τον πολιτικο-στρατιωτικό συντονισμό με τελευταία έκδοση το 2008 ένα ανθολόγιο (συλλογή) από αυτές υπό τον τίτλο Πολιτικο-Στρατιωτικές οδηγίες και αναφορές για περίπλοκες καταστάσεις ανάγκης (OCHA 2008). Για την πληρέστερη κατανόηση και την αποφυγή παρανόησης του κειμένου δίνεται ο ορισμός του πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού ως : «ο ουσιαστικός διάλογος και η αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών δρώντων σε ανθρωπιστικές καταστάσεις ανάγκης όπου είναι απαραίτητο να προστατευθούν και να προωθηθούν οι αρχές του ανθρωπισμού, να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός, να ελαχιστοποιηθεί η αστάθεια και όταν είναι εφικτό να επιτευχθούν κοινοί στόχοι. Οι βασικές στρατηγικές επεκτείνονται από τη συνύπαρξη μέχρι τη συνεργασία. Συντονισμός είναι η κοινή ευθύνη που διευκολύνεται από τη διασύνδεση και την κοινή εκπαίδευση» (Ibid σελ. 8). Αρχές πολιτικό-στρατιωτικών σχέσεων στον ΟΗΕ Παράλληλα δίνονται εξαρχής και συνοπτικά έξι αρχές επιχειρήσεων στις πολιτικο - στρατιωτικές σχέσεις και τη χρήση των στρατιωτικών μέσων (OCHA 2008 : v) Οι αποφάσεις για την αποδοχή των στρατιωτικών μέσων πρέπει να λαμβάνονται από τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς 5 και όχι από τις πολιτικές αρχές, βασιζόμενες αποκλειστικά σε ανθρωπιστικά κριτήρια. Τα στρατιωτικά μέσα πρέπει να αιτούνται μόνο όπου δεν υπάρχει ανάλογη πολιτική επιλογή και μόνο όταν η χρήση [των στρατιωτικών μέσων] τους μπορεί να εξυπηρετήσει μια κρίσιμη ανθρωπιστική ανάγκη. Έτσι αυτά πρέπει να είναι μοναδικά ως προς τη φύση και την ανάπτυξή τους καθώς και η χρήση τους να είναι η τελευταία καταφυγή. Μια ανθρωπιστική επιχείρηση που χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα πρέπει να διατηρήσει την πολιτική της φύση και χαρακτήρα. Η όλη επιχείρηση πρέπει να είναι υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα και έλεγχο του ανθρωπιστικού οργανισμού που ευθύνεται γι αυτή, ανεξάρτητα από τον ειδικό έλεγχο που θα έχουν τα στρατιωτικά μέσα. Όσο είναι δυνατόν τα στρατιωτικά τμήματα θα 5 Στο OCHA 2008 δε δίνεται ορισμός του ανθρωπιστικού οργανισμού (humanitarian organization), δίνεται όμως ο ορισμός του ανθρωπιστικού δρώντα : «είναι οι πολίτες, είτε εθνικοί είτε διεθνείς, του Ο.Η.Ε., είτε όχι του Ο.Η.Ε., κυβερνητικοί είτε (ή) μη-κυβερνητικοί, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί στις αρχές του ανθρωπισμού και δεσμεύονται σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες (OCHA 2008 : 8)

9 - 8 - πρέπει να επιχειρούν χωρίς τη χρήση των όπλων και να έχουν πολιτική εμφάνιση. Οι χώρες που συνεισφέρουν στρατιωτικό προσωπικό για την υποστήριξη των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτό θα σέβεται τον κώδικα επαφής και τις αρχές της ανθρωπιστικής οργάνωσης που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξή της. Η μεγάλης κλίμακας εμπλοκή του στρατιωτικού προσωπικού στην άμεση διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να αποφεύγεται και τέλος Οποιαδήποτε χρήση στρατιωτικών μέσων πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ανθρωπιστικές αποστολές διατηρούν το διεθνή και πολυμερή χαρακτήρα τους. Η προσέγγιση του Ο.Η.Ε. σε αυτό το επίπεδο είναι εστιασμένη στην ανθρωπιστική διάσταση των πολιτικο-στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ των ανθρωπιστικών δρώντων και των στρατιωτικών αντίστοιχα 6. Έτσι οι βασικές αρχές της ανθρωπιστικής δράσης, όπως της ουδετερότητας (neutrality), αμεροληψίας (impartiality), του ανθρωπισμού (humanity), καθώς και της ανεξαρτησίας από πολιτικούς προβληματισμούς είναι στον πυρήνα αναφοράς της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας του Ο.Η.Ε.. Ενώ παράλληλα η διαχείριση περίπλοκων καταστάσεων ανάγκης ορίζεται από τη Διϋπηρεσιακή Μόνιμη Επιτροπή (IASC) ως : «μια ανθρωπιστική κρίση σε μια χώρα, περιοχή ή κοινωνία όπου μια ολική ή υπολογίσιμη κατάρρευση της εξουσίας οφείλεται σε μια εσωτερική ή εξωτερική διαμάχη και η οποία απαιτεί μια διεθνή ανταπόκριση που όμως υπερβαίνει την εντολή ή τη δυνατότητα μιας μόνο υπηρεσίας ή / και το παρεχόμενο πρόγραμμα του Ο.Η.Ε.» (MCDA 2003 : 3). Πολιτικό-στρατιωτικός συντονισμός στον ΟΗΕ, η προσέγγιση των ειρηνευτικών αποστολών Το στρατηγικό επίπεδο που είδαμε πιο πάνω και περιγράφεται από την IASC καθορίζει ότι η αίτηση και η αποδοχή υποστήριξης στρατιωτικών ή αστυνομικών 6 Στρατιωτικός Δρώντας (Military Actor) : αναφέρονται ως οι επίσημες στρατιωτικές δυνάμεις όπως είναι : οι στρατιωτικές δυνάμεις του κράτους ή της περιοχής [που δρούμε], καθώς και αυτές των διεθνών / διακρατικών οργανισμών που υπόκεινται στην ιεραρχία της αλυσίδας διοικήσεως, είτε είναι ένοπλες είτε άοπλες, είτε είναι κρατικές είτε διακρατικές. Αυτό μπορεί να συμπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα δρώντων όπως είναι οι τοπικοί ή εθνικοί στρατοί, πολυεθνικές δυνάμεις, ειρηνευτικά στρατεύματα του Ο.Η.Ε., διεθνείς στρατιωτικοί παρατηρητές, ξένα κατοχικά στρατεύματα κ.α. (OCHA 2008 : 8)

10 - 9 - στοιχείων βασίζεται στη μοναδικότητα των δυνατοτήτων τους, στο ότι δεν είναι χρονικά εφικτό να δοθεί από πολίτες και στο ότι η χρήση τους είναι η τελευταία καταφυγή (DPKO 2002 : 3). Στο επίπεδο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε. ο συντονισμός των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνατοτήτων λαμβάνει χώρα στις εξής καταστάσεις (DPKO 2002 : 2) : α. εντός της ειρηνευτικής αποστολής που συμπεριλαμβάνει ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά μέρη. β. μεταξύ της ειρηνευτικής αποστολής και της «ομάδας, στη χώρα, του Ο.Η.Ε.» (U.N. Country Team) 7 όταν είναι αυτή εκτός της αποστολής. γ. μεταξύ της ειρηνευτικής αποστολής και άλλων διεθνών οργανισμών όπως είναι οι διμερείς υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs) κ.α. Έτσι λοιπόν δίνεται ένας διαφορετικός ορισμός στο (επιχειρησιακό / τακτικό) επίπεδο των ειρηνευτικών αποστολών ως προς το σκεπτικό και τους μηχανισμούς της ανάπτυξης στο πεδίο δράσης τους, δηλαδή : «Πολιτικο-Στρατιωτικός Συντονισμός (U.N. Civil Military Coordination) είναι το σύστημα της αλληλεπίδρασης, της ανταλλαγής πληροφοριών, της διαπραγμάτευσης, της αποκλιμάκωσης σύγκρουσης, της αμοιβαίας υποστήριξης και σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα μεταξύ στρατιωτικών (συμπεριλαμβάνονται και οι αστυνομικές) δυνάμεων και των ανθρωπιστικών οργανισμών, αναπτυξιακών οργανισμών και του τοπικού πληθυσμού στην επίτευξη των αμοιβαίων αντικειμενικών σκοπών» (DPKO 2002 : 2,3). Στο επιχειρησιακό / τακτικό επίπεδο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε. έχουμε δραστηριοποίηση της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των συστατικών στρατιωτικών και πολιτικών στοιχείων της αποστολής, αλλά και με τους υπόλοιπους δρώντες που αναπτύσσονται στην περιοχή ευθύνης και ενδιαφέροντος και χαρακτηρίζονται ως εξωτερικοί δρώντες. Παραδείγματα τέτοιων εξωτερικών δρώντων είναι : Διμερείς και πολυμερείς δρώντες, όπου συμπεριλαμβάνονται : η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF : International Monetary Fund) 7 «Η ομάδα, στη χώρα, του Ο.Η.Ε.» (U.N. Country Team) αποτελείται από τους επιτόπιους επικεφαλείς των Ιδρυμάτων, Προγραμμάτων και Εξειδικευμένων υπηρεσιών του Ο.Η.Ε. στην κάθε χώρα. Ο Επιτόπιος Συντονιστής (RC : Resident Coordinator) είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα για την ανάπτυξη της συνεργασίας, στο επίπεδο της χώρας, και ο ηγέτης της ομάδας στη χώρα του Ο.Η.Ε.

11 Στρατιωτικοί σχηματισμοί οργανισμών εκτός του Ο.Η.Ε. ως μέρος ειδικών συμμαχιών Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC : International Committee of the Red Cross), διεθνή κινήματα και άλλοι ανεξάρτητοι ανθρωπιστικοί δρώντες, όπως οι Μ.Κ.Ο. (U.N : 73). Οι ειρηνευτικές αποστολές όμως συχνά παίζουν καταλυτικό ρόλο σε κρίσιμες δραστηριότητες της οικοδόμησης της ειρήνης, εκτός της προστασίας και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, όπως είναι (U.N : 26) : Ο αφοπλισμός, αποστράτευση και η επανένταξη (των μαχόμενων) (DDR). Εκκαθάριση ναρκών. Μετασχηματισμός του Τομέα Ασφαλείας (SSR). Βοήθεια στη διεξαγωγή εκλογών Υποστήριξη στην αποκατάσταση και την ανάπτυξη της κρατικής εξουσίας. Παρόλο που οι εξωτερικοί δρώντες παίζουν σημαντικό ρόλο δε φαίνεται να υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες και πολιτικές για τη συνεργασία ή το συντονισμό με τις υπηρεσίες του Ο.Η.Ε. κάτι το οποίο δημιουργεί κενό στις ομάδες που δρουν στην περιοχή ενδιαφέροντός του και το οποίο καλύπτεται από τα εθνικά δόγματα των αποστολών που συμμετέχουν (Coning 2005 : ). Δομές που υποστηρίζουν την πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία στον ΟΗΕ Στο επίπεδο των εσωτερικών δρώντων και των στοιχείων που αποτελούν τις ειρηνευτικές αποστολές του Ο.Η.Ε. όπου βρίσκονται υπό την άμεση εξουσία του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα (SRSG Special Representative of the Secretary General) υποστηρίζονται από τις ακόλουθες δομές που έχουν σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση της ενοποίησης των προσπαθειών τους και είναι (U.N : 70) : Το Μικτό Επιχειρησιακό Κέντρο (JOC : Joint Operations Centre) που ενεργεί ως σύνδεσμος συντονισμού κρίσεων και συλλέγει αναφορές καταστάσεως και επιχειρησιακές πληροφορίες από όλες της πηγές της αποστολής. Το Μικτό Κέντρο Ανάλυσης (JMAC : Joint Mission Analysis Centre), που παρέχει ολοκληρωμένη ανάλυση των πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

12 Η Ενοποιημένη Υπηρεσία Υποστήριξης (ISS : Integrated Support Service) που εναρμονίζει όλες τις πηγές εφοδιασμού της αποστολής. Το Μικτό Κέντρο Εφοδιασμού (JLOC :Joint Logistics Operations Centre) που συντονίζει τις προμήθειες της εφοδιαστικής υποστήριξης σε αντιστοιχία με τις προτεραιότητες της ηγεσίας της αποστολής. Ενοποιημένες Αποστολές Ο πολιτικο-στρατιωτικός συντονισμός διαπιστώνεται πως δεν έχει επιτευχθεί σε επιχειρησιακό / τακτικό επίπεδο, ενώ στο στρατηγικό επίπεδο οι αρχές των ενοποιημένων αποστολών (Integrated Mission) θέτουν τις βάσεις για τη συνεργασία και το συντονισμό μέσω μηχανισμών που μοιάζουν να συνδέουν ικανοποιητικά τα τμήματα των αποστολών, όπου αναπτύσσονται, μεταξύ τους. Ενοποιημένες επιχειρήσεις είναι αυτές που υπάρχει ένα κοινό όραμα μεταξύ όλων των δρώντων του Ο.Η.Ε. ως προς τους στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στην παρουσία τους στο επίπεδο της χώρας που δραστηριοποιούνται 8 (U.N : 53). Η στρατηγική των ενοποιημένων επιχειρήσεων αντικατοπτρίζει την από κοινού κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, της ικανότητας και της επίδρασης του Ο.Η.Ε. στη συνολική ανταπόκριση. Η ενοποιημένη σχεδίαση είναι το κεντρικό σημείο των προσπαθειών του Ο.Η.Ε. να αναπτύξει τις πολυδιάστατες ειρηνευτικές επιχειρήσεις 9 που εφαρμόζονται πλέον ως ένα μέρος μιας πολύ μεγαλύτερου εύρους διεθνούς προσπάθειας με σκοπό τη βοήθεια χωρών που εξέρχονται από μία σύγκρουση και κάνουν τη μετάβασή τους προς τη διαρκή ειρήνη. Έτσι κατά μια ευρύτερη έννοια στον πυρήνα των πολυδιάστατων ειρηνευτικών επιχειρήσεων είναι : α. Η δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνεται η ικανότητα του ίδιου του κράτους να παρέχεται ασφάλεια με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. β. Η διευκόλυνση της πολιτικής διαδικασίας με την προαγωγή του διαλόγου και την υποστήριξη / δημιουργία νόμιμων και αποτελεσματικών θεσμών διακυβέρνησης και 8 Λεπτομερής τους ανάλυση υπάρχει στο κεφάλαιο 5 και 7 (UN 2008) 9 Οι πολυδιάστατες ειρηνευτικές επιχειρήσεις του Ο.Η.Ε. αναπτύσσονται στο κεφ. 2 του δόγματος Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines UN 2008

13 γ. Η «πρόβλεψη» ενός πλαισίου που να διασφαλίζει πως ο Ο.Η.Ε. και οι υπόλοιποι διεθνείς δρώντες προσανατολίζουν τις δραστηριότητές τους με ένα συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο (U.N : 23). (Figure 2 : The Core Business of Multi-dimensional United Nations Peacekeeping Operations, U.N : 23) Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως εντοπίζεται σαν αδυναμία της ενοποιημένης σχεδίασης (IMPP : Integrated Mission Planning Process) η «τυχόν» καθυστέρηση στην ανάπτυξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του Ο.Η.Ε. από παράγοντες που πρέπει να βρεθούν σε ισορροπία όπως είναι η προοπτική για αναπτυξιακά προγράμματα, η εξασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων 10 και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων παρόμοιων συνιστωσών έναντι της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντίδρασης σε θέματα ασφάλειας και ανθρωπιστικά αντίστοιχα. Διαπιστώνεται πως η εξεύρεση μιας τέτοιας ισορροπίας δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί συνεργασία, συντονισμό και επικοινωνία και πως σε τελευταία ανάλυση ο ενοποιημένος σχεδιασμός βοηθά στο να εξασφαλιστεί πως όλοι οι δρώντες στο σύστημα του Ο.Η.Ε. όταν αναπτύσσονται στο πεδίο προσανατολίζουν τη δράση τους προς την ίδια κατεύθυνση. Επίσης, επισημαίνεται πως σε καταστάσεις όπου η ειρήνη δεν είναι εδραιωμένη (where there is little or no peace to keep) μπορεί να προκληθούν δυσκολίες στους ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς εταίρους κυρίως όταν αυτοί θεωρηθούν ότι είναι έντονα συνδεδεμένοι με τους αντικειμενικούς σκοπούς (πολιτικούς και ασφαλείας) της ειρηνευτικής αποστολής, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η αποστολή τους, αλλά πολύ περισσότερο οι ζωές του προσωπικού τους (U.N : 53, 54). 10 Αφορά κυρίως την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών

14 Η διαχείριση και η διανομή των πληροφοριών μεταξύ των συνιστωσών μερών της αποστολής του Ο.Η.Ε., αλλά και των εξωτερικών δρώντων στην περιοχή επιχειρήσεων και του συνόλου της διαχείρισης κρίσεως με σκοπό την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων τους βοηθά στο μηχανισμό του συντονισμού, εξασφαλίζει τη μέγιστη συνοχή και προλαμβάνει κάθε αντίθετο αντίκτυπο στις ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές επιχειρήσεις (U.N : 74). Πολιτική αυτονομία έναντι ενοποιημένων αποστολών Ο Ο.Η.Ε. κινείται προς την κατεύθυνση μιας καλύτερα καθορισμένης στρατηγικής, τουλάχιστον σε εννοιολογικό επίπεδο, με επίκεντρο αυτής της διαδικασίας την ιδέα των ενοποιημένων αποστολών. Επίσης μοιάζει να επωφελείται αυτή η προσπάθεια από μία αυξανόμενη συναίνεση σχετικά με την ανάγκη ευθυγράμμισης των ενοποιημένων αποστολών με τις πρωτοβουλίες και από τους άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως η συνολική προσέγγιση (Comprehensive approach) του ΝΑΤΟ. Οι ενδείξεις πως η διεθνής κοινότητα γίνεται αποτελεσματικότερη μέσω των ενοποιημένων επιχειρήσεων επιβεβαιώνονται από τη μείωση του αριθμού των συγκρούσεων και των απωλειών ανθρώπινων ζωών ανά τον κόσμο (Gowan 2008 : 456). Όμως τα οφέλη αυτά φαίνεται πως έρχονται σε αντιπαράθεση με την προτεραιότητα της πολιτικής αυτονομίας που θέτουν οι ηγέτες των κρατών όπως του Αφγανιστάν και οι ομόλογοί τους στην Αφρική. Έτσι υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες δεν είναι συγκαταβατικές ή περιορίζουν τις νέου τύπου ειρηνευτικές επιχειρήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιπλέκουν ή να εμποδίζουν την αποτελεσματικότητά τους. Τα πλέον εμφανή παραδείγματα, στις αρχές του 2006, είναι το Μπουρούντι, όπου η νέα κυβέρνηση απαίτησε την πρόωρη αναδίπλωση των ειρηνευτικών δυνάμεων του Ο.Η.Ε. και της Ερυθραίας όπου στα σύνορα με την Αιθιοπία παρενόχλησε (διατάραξε) τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών. Οι συντάκτες της έκδοσης Annual Review of Global Peace Operations κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όσο οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις διευρύνθηκαν κατά το 2006 τόσο αυξήθηκε και το επίπεδο αντίστασης σε αυτές από τους κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια του 2007 οι ανησυχίες αυξήθηκαν από την αποτυχία της UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan) στο συντονισμό της συνδρομής και της αποτελεσματικότητας με τη μεγάλη δύναμη που έχει αποστείλει το ΝΑΤΟ (ISAF), αλλά και τη μικρότερη (σημαντική όμως οικονομικά) παρουσία της

15 Ε.Ε. (EUPOL). Η Αφγανική Κυβέρνηση αντέδρασε στο διορισμό από τον Ο.Η.Ε. του Λόρδου Ashdown για την επίλυση των προβλημάτων συντονισμού με την εφαρμογή μιας «νέας στρατηγικής», φοβούμενη πως ήταν προκάλυμμα για επέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις, ώστε αργότερα να βρεθεί η εναλλακτική λύση του Νορβηγού Kai Eide (Gowan 2008 : ). Οριζόντια / κάθετη διαλειτουργικότητα και κουλτούρα Οι ενοποιημένες αποστολές απαιτούν από ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα να συνεργαστούν και να εργαστούν με τους τοπικούς πληθυσμούς με τους οποίους μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των μελών της αποστολής χαρακτηρίζεται ως οριζόντια διαλειτουργικότητα και επηρεάζεται από την κουλτούρα που κάθε τμήμα της ενοποιημένης αποστολής έχει αναπτύξει. Αντίστοιχα, η κατανόηση του πως ο πολιτισμός του τοπικού πληθυσμού επηρεάζει τη συνεργασία της ενοποιημένης αποστολής χαρακτηρίζεται ως κάθετη διαλειτουργικότητα (Rubinstein, Keller, Scherger 2008 : ). Η προσπάθεια συντονισμού μεταξύ των στρατιωτικών ειρηνευτικών δυνάμεων και των πολιτικών οργανώσεων υποστηρίζεται πως γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι επιταγές που κάθε κουλτούρα από αυτές αναδεικνύει και εστιάζει και δεν αντανακλά την πραγματικά αυξανόμενη ανάγκη για βελτίωση του πολιτικο στρατιωτικού συντονισμού. Έτσι πολλές από τις προσπάθειες αυτές επικεντρώθηκαν στον προσδιορισμό των οργανωτικών πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών δρώντων. Η αντιπαράθεση εστιάσθηκε στην ιεραρχική δομή, στην πειθαρχία και στη διοικητική μέριμνα των στρατιωτικών έναντι της αποκεντρωμένης, ανεξάρτητης και με λίγο προσωπικό λειτουργίας των ΜΚΟ. Αυτές οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της οριζόντιας διαλειτουργικότητας παραλείπουν ένα σημαντικότερο πρόβλημα στη λειτουργία του πολιτικο στρατιωτικού συντονισμού που είναι οι διαφορετικές αντιλήψεις των εννοιών του συνεταιρισμού και της συνεργασίας που επιτείνονται από την κυριαρχία των στρατιωτικών στη σχεδίαση της αποστολής και καταλήγουν στο να φτάνουν σε μια ψεύτικη συναίνεση. Τέτοιου είδους πολιτισμικές (cultural) διαφορές μεταξύ των ομάδων, όπως είναι η ιεραρχική έναντι της αποκεντρωμένης δομής, είναι πολύ δύσκολο να εναρμονιστούν. Βαθιές πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν αντίστοιχα και στην κάθετη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ενοποιημένων αποστολών και των τοπικών πληθυσμών. Ο τρόπος με τον

16 οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται και κατανοούν τα γεγονότα, τη συμμετοχή τους σε αυτά και κατά πόσο ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τα πιστεύω τους είναι μερικά από τα σημαντικότερα ζητήματα που καθορίζουν την αντίληψη (ή την έλλειψη) του σεβασμού μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των διεθνών προσπαθειών (Rubinstein, Keller, Scherger 2008 : ). Έτσι εκτός από την επίτευξη της οριζόντιας διαλειτουργικότητας μεταξύ των στρατιωτικών, των ΜΚΟ, του Ο.Η.Ε. και των υπολοίπων οργανισμών μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και της ισότιμης σχέσης με σκοπό το σχεδιασμό και την εκτέλεση των ενοποιημένων αποστολών του Ο.Η.Ε. πρέπει και οι αντίστοιχες αντιλήψεις και δράσεις να γίνονται κατανοητές από τον τοπικό πληθυσμό. Αναδεικνύεται, κατά αυτό τον τρόπο, ως βασική πτυχή για τη διατήρηση της ειρήνης η βαθιά γνώση και εστίαση στον τοπικό πολιτισμό και στην εδραίωση πραγματικού σεβασμού και ισοτιμίας μεταξύ των διεθνών δρώντων και του τοπικού πληθυσμού (ibid 552). Ελαχιστοποίηση της πολιτικοποίησης στην ανθρωπιστική προσπάθεια Η διάκριση μεταξύ στρατιωτικών φορέων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και εκείνων που εμπλέκονται σε επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πολιτικοποίησης στην ανθρωπιστική προσπάθεια, είναι απίθανο να αποδειχτεί πολιτικά δημοφιλής. Η πολιτική πτυχή της στρατιωτικής εμπλοκής θα μπορούσε να μειωθεί εάν οι επιχειρήσεις διεξάγονταν από μία μόνιμη δύναμη 11 που δε θα στηριζόταν στις ειδικές συνεισφορές στρατευμάτων από τα κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. ανάλογα με την υπό διαχείριση κρίση. Η επιλογή δημιουργίας μιας δύναμης σαν και την προαναφερόμενη ενώ θα μπορούσε να βοηθήσει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να λειτουργήσουν σε καταστάσεις που είναι ανεπαρκής η πολιτική βούληση για συνεισφορά εθνικών στρατευμάτων είναι απίθανο να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί σε αντικατάσταση των πολυμερών επιχειρήσεων(multilateral Peacekeeping Operations).ΟThomas Weiss 12, επανεξετάζοντας μια εκτενή μελέτη των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, υποστηρίζει ότι : «ένα ς ενιαίος φορέας είναι απαραίτητος να θέσει προτεραιότητες, να αυξήσει και να διανείμει πόρους και να συντονίσει τα δεδομένα των έκτατων αναγκών», ενώ παράλληλα εξηγεί πως είναι 11 Η Πολυεθνική Δύναμη του Ο.Η.Ε. υψηλής ετοιμότητας ταξιαρχία (SHIRBRIG : UN Stand by Forces High Readiness Brigate) είναι ακόμα εκκολαπτόμενη ενώ θα μπορεί να αναπτυχθεί σε δεκαπέντε με τριάντα ημέρες για καθήκοντα διατήρησης της ειρήνης και διάστημα μέχρι έξι μήνες. 12 T. Weiss, Military Civilian Interactions : Intervening in Humanitarian Crises, Lanham, Rowmand and Littlefield, 1999, p.201 cited in Gourlay 2000

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν

Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν Η στρατηγική πολύ μικρής κρατικής δύναμης: η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις αλλά επίσης υπάρχουν μεσαίες, μικρές ή και πολύ μικρές δυνάμεις. Παρόλο που η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου σχεδιασμού της άμυνας της μεταπολίτευσης

Κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου σχεδιασμού της άμυνας της μεταπολίτευσης Κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου σχεδιασμού της άμυνας της μεταπολίτευσης Κυριάρχησε η αντίληψη για τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών και η αδιέξοδη λογική της αντιπαράθεσης των αριθμών Αποσπασματικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Μοντέλο υποδομής σε τεχνικά θέματα Εμπιστοσύνη στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρότυπα στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας Ως τμήμα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΕΠΠΑ) η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) καλύπτει τις στρατιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αξιότιμη Κα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, Ευχαριστούμε για την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου

Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου Η Κύπρος στον 21 ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα Ευρισκόμενοι στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21 ου αιώνα οι μελλοντικές διεθνολογικές προκλήσεις κρύβουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Πόλεμοι λιγότερο φονικοί, βία παντού

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Πόλεμοι λιγότερο φονικοί, βία παντού σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Infrastructure s Security Plan & Planning

Infrastructure s Security Plan & Planning Infrastructure s Security Plan & Planning Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών & Κρίσεων Η επιχειρησιακή διάσταση Η επικοινωνιακή διάσταση Παρουσίαση Αθανάσιος Γ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ Αστυν. Υποδντής Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Ορισμοί Ορισμοί Αντίθεση Μη συμβατή συμπεριφορά Ανταγωνιστική συμπεριφορά Δημιουργία εμποδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα 17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...9 Συντομογραφίες...27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι. Ιστορική εξέλιξη των Διεθνών Οργανισμών... 35 ΙΙ. Γενική θεωρία Διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ: ΦΟΡΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙKH & ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Αλέξανδρος Κ. Κολοβός Επίκουρος Καθηγητής ΣΙ Ταξίαρχος Πολεμικής Αεροπορίας (ε.α.

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ: ΦΟΡΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙKH & ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Αλέξανδρος Κ. Κολοβός Επίκουρος Καθηγητής ΣΙ Ταξίαρχος Πολεμικής Αεροπορίας (ε.α. ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ: ΦΟΡΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙKH & ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Αλέξανδρος Κ. Κολοβός Επίκουρος Καθηγητής ΣΙ Ταξίαρχος Πολεμικής Αεροπορίας (ε.α.) Ευρώπη και Ελλάδα: Φορείς, Πολιτική & Πρόγραμμα για το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή REX/174 "Εξωτερική δράση της Ένωσης " Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2005 ΑΚΡΟΑΣΗ του ειδικευμένου τμήματος "Εξωτερικές σχέσεις" με θέμα: "Εξωτερική δράση της Ένωσης":

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2015 COM(2015) 500 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων με το Μπουρούντι, σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα